31 Ağustos 1892 Tarihli Servet-i Fünun Dergisi Sayfa 1

Padişahım çok yaşa. Tebrik-i memlükane