7 Kasım 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 21

7 Kasım 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 21
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a a. a a a a a ab ab a a a A a a. ae A. A a a N b > .— 4 OSMANLI BANKASI N i daime ml N d Sermayesi : 10,000,000 İngiliz lırası ” > e zmmekeakeimimki iy aşa . a Istanbul Acenteliği — Telefon : Istanbul 1948 h 1 ir edi EE N Beyoğlu. dairesi — "Telefon Beyoğlu 1303 Ni >» . 4 Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya hesabı cari suretiyle avanslar, z 7 poliça ve iscontosu. K A Türkiye cumhuriyetinin başlıca şehirlerine ve memaliki ecnebiyeye senedat, çek, itibar k : mektupları ve telğraf emirnameleri irsalatı. (Hesabı cari) küşadı, senedat ve kiymetli eşya i muhafazası, kupon tahsılatı, Türkiyeye ve memaliki ecnebiyeye keşide edilen poliçalarin tes- a viyesi, borsa muamelatı icrası, akçe bey ve şerası, sair bilcümle banka . muamelatı, kasa h ) icarı. P.2 X - NETAŞ TAA AM TM YAN VİN YNT YNT YÜN TAN TÜN NT LAN NT ÜN ÜN SE # ğ 8 d e ADAPAZARI ISLAM TİCARET BANKASI TURK ANONİM ŞİRKFTİ Sermayesi : l ,000,000 Türk lirası Merkezi: ADAPAZARI ISTANBUL ŞUBESİ: Yeni Postahane karşısı. Telefon: İstanbul — 2049 ğ DİGER ŞUBELERİ : İzmit, Eskişehir, Düzçe, Bolu, Hendek, Bozüyük, Mudurnu, Gerede, Kütahya, Geyve. Muhtelif şehirlerde muhabirleri vardır Her nevi banka muamelatı yapar. müsait şeraitle tevdiat kabul eder. p, 90 ö © © 9 ş (| YAL A Aİ AL A Aİ İZ A Aİ Aİ A Aİ a A Aİ a ate a ae a A . ii ), 4 ğ Doyçe Oriant Bank ii çi A ; ) 1 Deutscne Orient Bank y d Bi ) K r k ş Istanbul şübesinin müceddeden küşat olunan dairesinde, bodurum / 7 Z a . N ş katına mükemmel ve müzeyen kasalar vazolunmuştur. Fiyatlar , 7 ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapısında Aşir Ef. caddesinde Yeni Y ; Vakıf Han karşısındaki bankaya müracaatları lâzımdır. < İğ ÜN ŞT LN NT İT YİĞİT VİN YAN İN NT ÜN AŞ YAN ON LİN » Ahmet Ihsan Matbaası Limitet Şirketi

Bu sayıdan diğer sayfalar: