8 Ocak 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

8 Ocak 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 İkinci kânun SON POSTA PAZAR OLA BAD DA EL K Ğ Ğ I ŞEKERLER Kiloyla yesem bile, Şekerler gelsin beri.. Hoşuma gider hele Nefis badem şekeri ÇOCUKLAR Salıdan Salıya Tasarruf is duâ ediyordu: — Karım inşallah ikiz çocuk doğurur. Hasan B. işi anladı: — Ikinci çocuğun için eba parası vermekten kurtulacaksın değil mi? . Belli Olmaz Hasan B. karısına sordu : — Paltomun düğmesini bul- Salıncaklar kurulmuş; Sokaklarda her yana; Çocuklar neş'e bulmuş Yok hisse sana banal Bayram Vecizeleri Bu bayram bayramlarin tatlı- sıdır. Şekerinin bulluğundan belli! Ağzım varmaz demeye Bugün de yine tokum. Ben doyamam yemeye Olsa kaymaklı lokum D Onların hakkı gülmek; B_"_'"" bize Üçgece evvel | Yazık uzak kalanal â:llmıtıı: hangi Bayram mı? Bozacı İ yram İçime vörmez tasa Yormaz bayram gezmesi! Bulurum ne de olsa; Birkaç badem ezmesi! Birinde bir oyuncak, eki koşar ancak, Hs oldu ha olacak Oynayan oynayana.. * Şeker bayramında koyunlar kurban olmazlar amma yapılan Masraf yüzünden insanlar kurban olur. Düşünadüm ben olurya dun mu? Merak edip sormayın; İ Vaktim yoktu durmaya — Aramadım ki! IB-u ,.:ıı ı;.n. kanar Yime Çocuk olmaya a imdi düğmesiz İkram edip durmayın Şeker bayramıdır diye sokakta Bir hevez geldi bana! Ka SERe p Bayılırım fondana! kördüğünüz mi sokağa çıkacağım ? Hemen Hasan B. oturduğu apartıma- nın Üst katında çocuklu bir aile otururdu; çocuk her gece ağlar bağırırdı; Hasan B. haber yol- ladı : — Çocuklarınımn musikiye çok istidadları var. Evde ulıkoyma- yıp hemen konservatuvara gön- | dersinler ! Söyledim Hasan Beyin oğlu söyledi : — Baba seni görmiye gelen- i P. O, H. B. dümeyin kör dekl.d:d." şekerim p. O. H B. — Zarar yok belli olmaz, ler hâlâ bekliyorlar.. " şovlırıııuı! iliği ördüm ! — Evde - olmadığımı söyle- —— ———i eee ğ Kapımın önüne bir kâğıt yazıp medin mi? fsacağım: “Na bahşiş var nede mendil,, Bakalım yene gelip elimi MK LişP c aa e Y ll Ben karım diım. Karım rimi söyledi. * a bayramlık yapma- bana bayramlık adla- * Şekerden bayramın bu yağ- murda erimesi lâzımdı. » Eğer Ramazandı yanı Bayram da KLeç tatmür tekneye kapamak Adet olsaydı, tek İl e kesilirdi. T ES MA * Bu bayram biraz acayib oldu gelmeden dünya sarsıldı. — Söyledim amma, sonradan bana bir çikolata verdiler. Ben de doğruyu söyleyiverdim ! Düşünce Evli dostum — düşünüyordu ; sordum : — Ne düşünüyorsun ? — Ne mi düşünüyorum, ge-

yet mühim bir şey. — Karıma bayramlık bir hediye mi alsam, diyorum. Yoksa kendime bay- yamlık bir karı mı? Çünkü Hasan B, hizmetçiye söyledi: — Karımdan bahsederken nasıl budala deyebilirsin? * — Siz de diyorsunuz yal .":_ıyrım severim, çünkü şekeri — Bez dekapr çürkür ei yakından tanırım! ü * Bayramda Yalnız topçular top Atmaz, aile reisleri de top atar. * Rüzgâr öyle esiyor ki, rüzgârın Bayramdan Bayrama Akşamcıya sormuşlar. — Rakı içer misin. önden çocukların şişme düdük- — Akşaaamdaanakşama, lerinin sesleri duyulmuyor, Demiş. Â * — Ya namaz kılar mısin? Y gördünce bayram yâp der- Deye - sormuşlar. A, miyacak değildi yap bayram yap- * Eakiden bayramı şahidle İsbat ecaba R.:.::"_'ı:?hlid olan — Bayramdan bayrama bay- ramdan bayrama.. demiş. Ne Çabuk Boktaşi ramazanda oruç tü * bayram H mamış, ramazan geçmiş, , ha ::'â-i;f;yrmı.k tıraşını oldu, gelmiş! bayram toplarını duyunca; bilmem kil ©$ yere yazı yazarım — Mubarek ramazan, demiş, Bay Hasan MA sö ea seemane eet | EL ÖPpTÜ Baba diyor: RENLER Dek BŞ AL hıı:ı'.: Hayatıma geee aalan ee seesenne; âdım go, &m gör gözel güzel, n duasını; ç büdur temel 1 Ana diyor: Haydi yavrum &p u eli Ana elini öpmeli., Sana artık kız alacam Hepinize gönülden Baylarım, Bayanlarım; Bayramı kutlularım ! Geldim işte ben varım, Ucuz K PPoru dümü, ince belil Tabit Senede İki z 1 | B. yağlı boya bir — Bir d -Komşu diyoru | Hasan Bey kendine gelen Şi ğ " gönede., kaş — Şekat z Kğuw halkı epey büyük mektubları — yerleştiriyordu. Içle- ERRLA YAK CECUA Yapesala''bir. | böyremi ( yardır. z |O'ur .ııu.ı. bir yük; vinden — bir tanesini —misafire | t ıo:ıdıı:'ı C vera di — Bir! mi al parayı; K — Hangi reni oya daha bAğ e n re gulik gösterdi ü? Bilemedin ? “Komşu kızı diyor; | — Bu mektubu da bana bu- — Neye soruyorsunuz? — İki şeker bayramı olacak Ben ni eli Ça dalanın biri gönderdi., — Hangi renk boya ucuzsa | değil ya! Solıul,öy]e birs bı:ı: ; — Emin misin? © renk elbise giyeceğim! — Takvime — bak; — gelecek Öp elimi modern olubi ve5 TAbİl, / ülüüdn yeklrdnğedi —ll1D11lI senenin şeker bayramı da bin © Korkaklığın yoktur yerill dokuz yüz otuz beş senesinin içinde oluyor ! var| — Resmim biraz daha ucuza çıksın deyel hiç haberimiz — olmadan geçmiş! GekerereeeLENENEN YA L Bahşiş isteyenler Bekçi diyor ; Gece gündüz dolaşırım. Ben evlere u taşırım; Bahşişimi verirseni Sakaryla da paylaşırım « Çöpçü diyor ; Evinl: ürli Bir bayramda bahşiş lâxım Bekletmeyin verin hemenl Bakkal çırağı diyor: Ben taşırım size ekmek, Şöyle böyle ufak tefek, Bahşiş günü geldi çattı. Unutmayın beni de pekl Kapıcı diyort? zpı açtım gündüz göce, Zil çalındı işidince, Haydi Bayıra, bekletmeden Babgişimi ver gizlice! /

Aynı gün çıkan diğer gazeteler