28 Şubat 1936 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 1

28 Şubat 1936 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ZZKANZUK MEYVA TUZU e Evvelki gün soğuk almıştı, dün yatıyordu, bu sabah dipdiri ayağa kalktı Bütün ağrı, &xı ve sancıları dindirir. MEZ İl mn: , li DAN gi — i i ap vg “4 iie algınlığına, azakati dilnyaca Nİ 4 nezleye, gripe, diş, tanınmış muhteram D e em. gele Gi i ağrılarile oromatiz- profesörüm, bana: maya karşı bilhassa Sıhhatimi iyi gıda Gğ Teb mev. rolle basla - | menirdiz. ile kazandırdı e e VEB Mide, barsak, kara ciğer, böbre Çabuk iiüğülei isek için ilâç değil, Sana hastalıklarında fevkalâde faydalıdır. ÇAPANIN EKSTRA EKSTRA MAKARNASINI ie kolaylaştırır, oinkıbazı izale tavsiye ederim. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu - İstanbul Dalma jiletle tıraş olmuş bir xwe BAYRAMDA YALNIZ 2 n #Mi SİKA : tecribe ediniz Kızılay Gazetesi PA Ss f FİK Radyolin diş macunu ee mütehassıs se sü A ram AM arr Le Bıçak ve makineleri kat'iyen cildi tarafından yapılmaktadır. bozmaz ve tatl: hir rehavet verir! Çıkacaktır. Tam, Tecrübe ediniz am? Münderecatı çok zengin olan bu gazeteyi okumakla ve ilânlarınışı ver- Ğ! - mekle hem kendinize ve bem de KIZILAY'a yardım etmiş olac.kamız.

Fiyatı son sahifede santimi 30 kuruştur. Müracaat yerleri; İstanbul'da: Postanâ karışıs'nda KIZILAY Satış Bürosu Telefon: 22653 NN İstanbul'da: Postane arkasında İlâncılık © Şirketi Telefon: 20094 95 © ç G PN yl | ra ii ) GÜZELBİR —.. NY İİ umre Çor li KUMAŞLAR HALİS YÜNDÜR. Kumbara Sahiplerine: Her sene kumbara sahiplerine 20,000 lira ikramiye tevzi eden İş Bankasının ikinci tertip . |. e 4 - 10,000 lira mükâfatlı 936 kumbara keşidele- | İYİ ÜTÜ TUTAR. rinin birincisi 1 nisan 936da ANKARA da noter huzurunda çekilecektir. Bu kur'aya — iştirak. edebilmek için kumbara sahiplerinin | SÜMER BANK 1 mart 936 tarihine, yani şubat sonuna kadar YERLİ MALLAR Bankaya en aşağı 25 lira yatırmış olmaları Kü lâzımdır. BIÇAĞINI DÜNYADA l 00 MİLYON Marik bir deki. anbul, Tahtakale Menaşe Kanza han N. öl Satış deposu JAK DEKALO ve Şürekâsı İsti LA dr ilg A - EZİK a Z NY e ün A MZ iza A, Pp AM rf 5 w p dl) il Pili

Aynı gün çıkan diğer gazeteler