13 Şubat 1943 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

13 Şubat 1943 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A —.. HADİSELER karşısında Saatli aktarma Yazan: İsmet Ni ee mevki on Çirkin gelin Yazan: Nimet Mustafa ikinci kışmmma bir da gülmekten dördü yirmi — Hayır dört buçuk. Tramvayda alak nay 1 hepsi saatlerini çıkara: ona — Yakında olacak, mı, biz seninle bizim arkadaşız. Seni da öyle evliyim... taşırım, tam otuz — Peki karın nerede, — Bilmiyor rum, — Bu ne garib şey... Garib olabilir. — İztirab pr . n gelin, e Haya Mz Ben » Çurkin, an ur anna Bu bir rardır? ak aokağıla Haça midir? Hiç zannetmem... dün, bakındıl / “GENE, OSMAN j Hasan rada, eridor yermi t “a ie Abak yavaşça taılda 111 Rir emen olbuyurular İçin: ğ vE çamaşır hizmeline bakan p m Beçe Pasanin r ÜNİ ez emeli e. a MO DTİYATRO J Asım Babanın DEBİYATJ Beşik pş Halid Fahri Ozansoy binbir Ortaç, ka ve rengi Yazan: Nusret Safa Coşkun köy, henüz iki marandan kaval çalar anın, şairanedir. dedim. söyler, kalem ürk köyüne gölseniz, birimin alarMiile'a. bir kitabedir. düğünlerden bahseder - bir ve ne canlı ese” satırları onun işin ne hazin, cemiyet için © 1285 de Dünkü altın Katları Dün altın 34 lir. başı gılmanımısız yoldaş Allah Allah, ya bunda kalkar? Beli, şunda koğuş yardır, kim ae gizleme- meden cevab Beli ağalar. Damadı padi- Davud Paşa efendimiz gil -

Bu sayıdan diğer sayfalar: