14 Mart 1946 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

14 Mart 1946 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Türk Devlet Konservatuarı temsilleri gitmek istenilirse... ti il .. . iİ di '. | N |... Sezen eee. | VE ATtIStIGrı UZGMNE GUŞURGEİİ | bir tamim Meraklı, dün — Merak ettim, bilet nereden dolayısile ali ve Belediye Başkanı Dok- tor Lütfi Kırdar, bir tamim her — Ben de o niyette idim kapısına gitim, merak oldu. - ve Windsor'un şen kadınları Yazan: İbrahim Hoyi Dünkü törende İstiklâl marşı söyleniyor ç profesör Siheyl «Sahnemizi açtığımız şu güzel «Asalette Gürkan «Çok eski ve «Lekelenir yurttaş Bundan gidilerek SALA,

Bu sayıdan diğer sayfalar: