10 Aralık 1949 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

10 Aralık 1949 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Veli dün Silivri ve Çatalcada |f saca, incelemeler yaptı Hayalname Kahramanın , C.H. nin davetlisi olarak Silivriye gi . : > den Vali, al besni karşısında parti- âkıbeti K p lerin örnek anlayışından sitayişle bahsetti Talebe Federasyonu Gümrükteki SACİT YUMER " r Lise mezunlar , çıkarılmıyor askerliklerini et j girmesi için temaslara yapacaklar : verilen d ı t ve i Samatyada iki li ı : a , A da iş yal. ı beğen e bi d hazırlanma. ı erilmek $ ' : : t ma caadesin. ha. ,

z k < — — —— —— y Sağlık Müsteşarı ” Saglık k sinden n b Bilsel ve Hıfzı Tevfik i ün anma yapıldı muallimler Faruk Nafiz, b b idareci ve k meziyetlerini - — Şayet” cezalı papazlar kl. "Toplantıda u gidip âyin yapmıya te ve gazelleri de k şen Tuhanilikten 3 edip bunların vilâ. Rİ sildiririm.» Bayın müşterilerimizin Bankamızdaki ISTER İNAN İSTER İNANMA! Sk KANUN ve e ALA 'AKLI CARİ © hesaplarının yılında RE girecek olan Unesco'nun GE ELİR V k mümessili Kanunu gereğince ödenecek mevduat faizlerine alt t ü Kr Aş | & . Bankai arşılanacaktır, a TÜRKİYE GARANTİ BANXASI A.0. Galata (Küçükpazar Çenberiitaş Kadıköy Tel: 44665.6 Tel: 25328 Tel; 26283 Tel: 60921 b Ş e» xe Vİ Yarın, öğle yemeğine. “ YAZAN:MORİS DOKOBRA LİVRENLA.S KORAL - — Arkadaşile mi gelecek?

Aynı gün çıkan diğer gazeteler