10 Şubat 1950 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

10 Şubat 1950 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DE aş SEL Tl 5 Bu rezil ji iy d ac Osmanlı Hükümeti Rusyaya harp ilân etmiş, fakat | Aş,, için l Der m e, ordu altı ay sonra hareket etmişti Gasklndı? B irinel nevi ranın! siman lk iş olmaz... ren; tüti harmanımı, kâ ka salam inal bir hale getiren Teki 4, «Uludağı la ciga. m münasebetsizlikler kas nda «— Adaam sep yasi — Selofan kâğıda sarılı bir Gi Cıgaza paketine değil, ilâç A kutusuna benziyor, Açılınca, & — ek pi ri me Pak Meni iz > Beş Ğ rin: sil ars Rumelinin tarihi Rusçuk kasabasından ble görünüş rma ga bel “ ç Atlası Beşinci | sayfasını : EE haritada, Ersincandan baş- > «Uludağ» cigara paketinin iki cellat e ii el Kafkasyaya kadar olan — See in VE seçmiş İshakçadaki kışlık Karargâhın m e aa ika ke da de tutunamadı. Geri çekil dönerim e EE ge zi | mikat öy iie in in diğer bir kısmı da Gregor e bir kah. yan olarak sunulmakta ve geri ve B ln eti İİ m çıkarak İşi düzeltti . Ki str “ep rg gok iptldzi bolneum İla muhafızı Abdi Paşa etrafına kalın UR ene e © nr Harfler daha güzel tanelm edile topladığı bir avuç askerle Rus, Der) Kelimesi yazılmış bulun bi bilirdi, Tekel idaresi ba Uk okel larm öncülerine şiddetle bir dar YaKtadır. Bu ME b ay eneisinin pergelle çizdiği yel be ndlrerm durdunlu. Ahal in EMA m M4 değiştirmelidir. Cıgaralar üze şa ETİ İ enemleketimiz hakkinda up. Sü HE Ey Pp Ek MK ie sudarette ancak dört ca tabli v da değiştirilmeli kalabildi. iü 4 — Amerikan öğrencilerinin garabeti sokaklarında bir adama Saldırdı âza prens etti “ DÜŞÜNDÜKÇE : Türkçemiz artık iyi bir yola girmiş bu.unuyor Altıncı dil kurultayının eskilerinden daha iyi sonuçlara varmış olduğunu söylemek yerinde olur Yazan: Kâzım Nami DURU edilen hakikatlerin edilmesi, doğ düşülecek bir Kadıkiy SÜREYYA Bugün Tarihin en büyük hâdisesl, sanatı en parlak zafer) saylan 3 ilim birden 1—ERİSTOF KOLOMA (RENKLİ) FREDERİC MARCH #—NEVYORBK ESRARI Fitagoral — Howard Disffin heyecanı filmi Tarihi Büyük Roman Yazan: Mithat Sertoğlu (3a.Ss.) yet hasıl mandanlar va Amma, Bizans ne hale gel, 4, anl dahi görmek lâzım! | — İşte sardetlü baban bu ci oğlu dei emediği bundan. dır, Ani halktan uzaklaştırıp dört duvar arasına soktu, Zevk

Bu sayıdan diğer sayfalar: