1 Aralık 1950 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

1 Aralık 1950 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Güzel görünmek için İ ( aracağınız şey bir a gözeliğin gtrafta bir ah a caktı tır, var in bazı kalana, döner 5 ri E 8 temelidir. Boyanır! e eği ii tek güzelki et- Dk tanal ak ya ii a- kadar. n karmek için kapakları ortadan baren dış kenara doğru göl olabilir yi demelidir. a çok “fayda: xe: anlarını” kabartır, “yüzün! cin kurukugünu!' gizlersiniz! Teli bi Yanl gir e Beys dalgalar “Loplar, #bisk ye yanlız renği mi gi Maktan “kurtulur, incelirsiniz Alnınızda bükleler yapar, ya- Hut kulaklarınızın üstüne ..» tik, iri dalgalar indirir, burnu- o iriliğini gözden saklarsı- ler mi en güzel yerl- tu alel Gözlerinizin neresi di Kapakları mı? O halde onları| ruyalet dolabı» zn eni yar ye mL *br E aygadınız mi araba in il hafifçe ite iniz, | eyden önce, b öle vir dolabınız. ERE tek çare enk yaratmak olmu - dar Kn o ka e İse onların zeneinli yaş Pi aynı ren Ea takı En güzel belki de ağznızdır. Aman, a önce onu büz memeğe, mağa, satkıtma maya, rinin kederleri nizin. e ok e için bu tabii çizelden ayrılmalı dır. Ya rulunuzun rengi? em yeriniz İsiniz. En, ahıc demektir. a tabi renklerinize,ya mak Dn kabul ettiğiniz zenk 1 renkle Tu) sn Ya da, o günkü elbise rengi- nize uygun en tatlı bir Tu). Güzelliği seven kadının dolabı Cınhbız sımsıkı kapanmalı, tarafı karşılıklı ei ve sa bir tüyü bir kaç defada al SON.POSTA zevke uygun yemekler evgili iy larını 8. sayfası &l ze sandüğa yemekler gu dü- şüncelerle Mevsime ve B, im zev mi iliği guk mi iğümiz psi Dk in kas » bir ağı maca vi Gn daha k: Batımız, iğ beri. Haşlanı bi yuvarlak Bi is ÇİN Tupkı ecza ii sil bir. şey. yamırke van, Ea ha- Güzelleşmek için meniz varsa, Hİ çerçeveleyin. İneler kalamynsanız hepsini , iş bütün kapak göl buraya koyarsınız. Bu şekildelzi m mânası ye eği heri dr, Ufak görleri, İri gili göz hen V e —— — mazı kalır! Şimdi bu dol kaba en lüzumlu Semi dizelim: Ufak bir dev aynası; cildinizi yakından ianımanıza yarar. Ye zi daha kim- İl örgüsü in yorgunluklarını ED Pa can gikıntınızi il e vakit geçirmek Para ile şık rünmek imkânı. bı bulursunu; Bilhass: tek ile 3 kaşın “biçimi ki un Bu yil € Be yün örgü mey- amazm simi BiRi her hafta zı alırken Byucllarıla hoş bir TRAEİ sağ #unmaya çalışacağım. kabili. ii vgünkü modelimiz Fantezi bir uzan, # ba Pinguin Alpin (#) lmüşkür, Rengi ai- Par, Çizgiler ve b yi a her hangi bir açık, renk clabilir. Etek ve &i birle 11 iğstlk örgü- rl Çizgili kısım verevine örülmi e ii hurpalanır. Kullandıktan sonya tabii dai- ma alkolle sile Gi Ki bir be- ie inde sakla; üzumlu bir ilet rnaklarınızı miz kemeğiz Di ayni me mak Iein üç dört günde bir olmalıdır. elâstiki rna eyl iş için bu yüzü öbüründen da ai sivri olmasında bir taydı ir, ln yeğ nasıl Yarım i “&).Bu yünü burada bulacakları Için markasını yazdım 9 daha «bTnAK | la 2 simalar anam sünger taşınız olmak. İncesi parmak besni Eğ si ayaklarınızın sertleşen yerle r in yet bir paket hldrofit pi Fa ii meli notları in mesameleri açi iğ ş Sıcak su İle yıkanınız. Arka- sından krem yerine bir Josyon goal pacağınız vaki ne nl kya) ya- i puaya Ea 0 eri tikamasına, en Ni ursunuz. En oktalar bundan olur, n ERKEK e EN İYİ bir tülbende s: İs yu iziniz. Bi zi inmiş a kan z. Plavı en üste boşaltın, Kağıkla Şi ki Düz bir tabağa baş aşağı çevire- rek başi li Salçasını ayrı bir tabakla sofraya alınız, Nefis, değişik bir. yemek- tir, va Kadayı: İri ayva, 1 yumurta, ya- rım fincan un, yarım fincan ceviz içi, 1 fincan veletalin 1 dincan toz Şeker Ayvaların ortalarını âyını- nız. Kabuklarını soyunu şeker serpiniz. İster sıcak Yiyiniz, isterse miz soğuk, Pratik bilgiler Çam kokusunu sever mi iz? evsiminde dök iz çam az İ deil toplayın. la yıkayıp ll Temiz. ti sarınız. Bir leğene e kaynar su dö- Künlüz. 10 dakika öylece, bıraka kn suyunuzun içine a şal - tanz. Kuru mek için çamı ua da koyabilirsi gam iğnelekini koku vel aşırlarınızın arası siniz. Yalnız kü i İçücük torbalara koymadan ön- ce ME e hafif döğme- İBiiçiye ve ŞIK BİR RÖS: Bu modeuml Ekas çizgiler sade: Japone kollar, ufak, ( tavsiye ederiz. kalkık yaka, yakayı andıran kol anl rn, yapiya dar bir kemer, mevsim modasını tam Gi Dasiyle canlandıran İkt cep. Etek önden plikaşeliğir. pliler de bu tesi ihtiyaç MODA KÖŞESİ Şıklık çok elb Sevgili okuyucularını: azan, son derece sade bir ela Foris'in «en gü a yine ka- e ile değişik bir öle ie dam Brlicard moda ve lanabilirsiniz. Fakat ibiseniz, he sik si rüla renkleri han- Mev Mi ricard Paris'in en)gileri mai -) Sicak, engin fakat haykırma- bii gösterir. bu bakımdan da çok genç ve çok ince vücü göstermektedir, zl dana Ziyade genç kızları Ufak gemici yakası, Yapa mânasile gençtir. Ekose, yücü Eteğin önündeki İZ ndirecektir. Model ücuda iri kuvvetle, ise ile temin edilemez Her ihtiyacınız için bir elbise dahi yeter, yalnız iyi seçilmiş ve iyi dikilmiş olmalıdır yan, «beni gör» demeyen bütül renkler. Madam Bricard moda Ve zarg mat ig hakkında gok rn , hem ai ri iğ ii söz ele en ama yelerde Glam Faz-;birden göze çarpı tör! «Bu mevzuda ne a ifa harcama: asıl Za-) Beni riniürmanizii Şankamız en len ir konuş vit ütatiğsneciğiszi bir defa| fazla Ml Hele a a onun dilinden dinlemek 15-'ca hiç heves etmeyiniz. İnsal si sm ye ayakkabı, temez misiniz? yaşlı e kürk makyaj, MN ie EA raeseleleri hakki da a Gi hafta neler dv siye yacıntı di iğiniz hap Zan bir elbise yeter iyi, 2 SevdlEbniz kokudan karıştı. çıra. a Hi e ve lr Deni irdiğiniz. günler iyi Gy Lahit teder, e z tuz vie kalır. Daha sa veya İaciverd, yünlü ——. giyebilir; 0 renkli uzak eşarpla İlik atınız. Öğle ve sade fakat zarif bir olursa birini, ipekten nız, Renkler göze batmam. Ei eibise Jle akşam yemekleri için rob, İki çin bir Tob, Kısa kollu, &- nı gece tuvaletini pek seve- FM ir çok kadınlar, yerine gö Te tuvalet seçemiyorlar. Resmi et - (dâvetlerle husüstlerde giyilecek İm akt yi spor elbise ile gitmekten, yahud Ga Bi çok farklı İkisini birbirü karıştır» ilg Zarif bir şifon elbise ile sokaklarda do maktan farksızdır. ED larını nim Saba İN Hik. tı BİNE çok kat'idiz sındaki piileri tersinden nı 2 üstünden ütüliyerek tesbit iniz. Sonra geriye kiyardığınız ön etekleri indirin yüz ın son bir defa daha ütü iz, nl ini kli erkek gömleklerinin yaka ve kol ie e ia ie pi lanır, layı şöyle hi EN NIZ; ditre su, 30 gram kola, gram boraks, 1 kahve kaşığı rendelenmiş sabun. Z Arkudi iz Mustafa Yü- elin in EN bi ko yamadık. Özürle kaydederiz. Şapka, bir kere umum? giyini- şinize uymalıdır. Onun sadece bir parçası olmalı, dikkati tek başına kendi üstüne çekmemeliİş spop dir. Sonra, sapkanız sade, pek sa e zağlla ven e PE alabilir, bir dik İde olmahdır. Yüzünüzü tatlı bir) i lemelldi: I “3 >) m tarından «Dior» un > ? viridir. «Dior» her mevsim kol: S l i b k l teksiyı na danışarak ha- aç arana nası akılır il ehirde sırlar. Si i ça Li di — diye Saçlarımız başka türlü bakıl- Jçınız ielakken | duru bir sudan tanılabilmek için “İnsanin me.|muk İster? o e a ai LE bir zevki ölması 1â-| Ya Kırda eğlenirsiniz, yahut — sonra güzelce kurulayınız di “geldiğini düşünürseniz. bu (dalde. re | ei kA E il dağda, evgeçeci yı size Sul a arzümUzu, iğ * si İmami say nie de EN yi gramme$. KL LNR MİRİ İŞ op kullanmanızı tavsiye Gilorofarı Alcool de citron 6 Gi vi kayin ği ie ak m, «huile de vaselines b Alcovl de A o dr EE ij) içine 0,25 gram «hülle de ri- je iyi erin sala hap cin» koyunuz. Bir kaç damla Ri ği > grammes, n a S0 Yazan ve toplam N. Alkaç INTO: Yalnız yakada kürk önde kırmızı düğmeler anloların arasında kıvraklığı ile gibi hoşa gidebilir. Ee >

Bu sayıdan diğer sayfalar: