2 Aralık 1950 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

2 Aralık 1950 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KL e Fermci E — Çöken toprak : bir kişi ö'dü — Hadim il- olmuş! ve Kardeşini ağır yaraladı Yollarımız Marshall Bir kaati! 12 mahkum oldu Konya ovasını ale almak zamani gelmiş ve geçmiştir a bir şeyler yapmış Konyalı kıamen Konyanın Alâarldin tepesinden görünüşü ziraat arası karşılaşması ortaya Bursala halk'an bulunan Dünya şampiyonası revanş müsabakaları başlıyor RADYO İSTANBUL RADYOSU Meclise (BI Radyo Salon idi REN verildi arzuya YUKARIDAN AŞAĞIYA: lar Okşan; ti Başı a yoğ Dans müziği (PL) Baz eserleri Dans orkesiraları Türküler Oku il lanlar: Şemsi Azize gül Kayıp mektupları işareti, DOKTOR - OPERATÖR Ziyaettin Maklav Çocuk Hastanesi Kus Burun, Boğaz (Ağız, Hastalıkları oMüta- Ankara Cad. 15 Telefon: 23197 » RADYOSU yı Tennesse Türkçesi; Asude Telefon: medi kı TERSİNE DÜNYA Yazan: R. Narl Kordağ 1230 iğ red mer Telefon: 40400 1300 Haberler A Klâsik saz eserleri da matnş 30 ve yz yal çorük tiyatro: Pazartesinden İst. Borsası maâada her gün sani 20.45 de 1 KASIM 1950 CUMA AFRODİT Dans orkesiraları Müzikat Fantezi imi perde, 1 tablo Şarkılar, Okuyan: hat Pars 19.00 Haberler Tarihten bir yaprak Yurttan sesler Radyo ile İnç Varyete e (PE) Radyo Gez a Berbest 8 İstanbul ge Başkanlığından: dutları dahilinde kümes hayvanı besliyenlerin kanların. hastalığı genişlemektedir. — Bütün salgınlarda olduğu gibi bunda da en müessir ted Şarkılar, ruya a) ileri şuraya Ba pyar gömmek veya yakmak, Şek ceyhu, b) Kümes Si ve tav ve sulaklarını Ky e sodalı eşik gi. sn mahlüllerle dezenfekte Dans müziği (PL) mek, ki estekl pislikleri gömmek, ) Yeni De la eski tavuklarla bir araya getir- mezden evvel ayrı bir yerde on gün müşahede altında bu- Tundurmak, AAAŞARAK 4) Bilümum kanatlılar sokaklarda serbest ei ER ima veya gam bnn İN ara iması azla, ölüm vakaları halinde B. 9. Veterinerlerine ve bu- rn yerlerde hükümet veterinerlerine müracaatla hayvanlarını aşılamak lâzımdır. e GAYRİ MENKUL —ğEFTESESPEE.ESEEHE EFAFEFEESE. 2 (EBEŞTEEEBETEE. 2ssirr srlırs Çı

Bu sayıdan diğer sayfalar: