19 Şubat 1946 Tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 2

19 Şubat 1946 tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YFA:2 ğ ANIN 19 ŞUBAT 1946 SA a — — Ankara haderer Şe D ei © heyeti Kartalda yanı'cn Ankara ara cinayeti izi aberler ii git arazi yolsuzlukları ceza aran İ > * © $ 7. mim ve İncilterenin|) *.,ye ve yapılacak ” g 1 ineide Lübnanın se ? . i > artan şüpheleri tahliyesi ai Şi e iğ z i ii ir ağa ben- | Amerika Dış-Bak ileri Büyük Britanya g Mikçe genişliyen bir ağa ben Nd Ai oy ziyen Rus dış politikasından endişe etmektedir | hususunda İngiltere ve Fransa i harekete geçti Akbil'in bildir sa- ze e Tâlât ile Tapu Başmüfettişi Ves Londra 18 (A.A.)) — M Konse id) Mutazarrırtarın Şürayı Devle ederek, haklarını tas yapılmıştır. tarafından Örtaşarkta beliren tehlike az, tapu miktarda ATOM SIRRI ri : # yere genişletilmiş$- Belçıkada seçimler.n i i veya ” Böstan sahipleri, meseleyt Mâ alınca “Kartal kaymakamına Kayma toprakta .midye 'kabukları buluü i ederek, denizden e iddia etmiş ve, Kanu “denizden gi sahil ilek “Bundan 15'gün kadar evel reisi General Naci EL meselelerin düze- vadetti. Allah razı ok FIKRASI : Neyyire Neyir Bir adliye müfettişi Te bir - Kadastro müfettişi halen tahkikata devam et- hepimiz mahvola- Almanyada intikam zihniyeti CASUSLUĞU .KANADADARI N ATAŞESİ İHFAR ETMİS Kp ve e oma Ey Ottawa, . 18 (AA) v öz TAKVİM yir bütüm inetömla — Kacakdar, m maz tömil by w

Bu sayıdan diğer sayfalar: