3 Ocak 1861 Tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 3

3 Ocak 1861 tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

;"W!jp v . v f i V " . iffi1 if - ur. 7, r jf I i f HABIAGES. HOtiH-JOSMSO -I 1. ,- MarTr tiML l lilt, by the Bar. J. Star net. Mr. Jama W. FFeiek, JerOltr. ta If la Maftvet U Jtam WB-xdUya. Joraay Utr pare pleaoo oopy. I DEATIIH. ARRO-I Itreoklro. aa wrfM4tr, Jul Id, of ,rjlor. Kill BtatbctT tb fliHtil danrhtaf of ,-f 'Hitmen Mar. Anon.. 41 year td dare. . To fUflm an en aea MiIIimiibi Nvhtt -. th- run u, th(TVnri ) -tern tt. t ltd Vnlv, from r.ldoejm ef bar m ate " P.rifl flr re-tint wi'l bl tikra to Or M Htlli Ow-trrr for lot-meat. US Dt.EY-B Woofer, Dm. lift, nlJIM o'eUk, T. M, B'tde Oor dm, 'ha M red Mi of Rib I em-aoiep. a aaliTa ef reeRoi,le Wll4 l4 Tk fcimi w I) tat oiar foai rer lat rtd-.ea, lUVnr tht. tntirtr) .Vrnioa.it H o'clock. TIm friend if the Unity, tat th rf kec trnhar, ,Ooadon,etd brotber-in l r OwT.wiwMt gaulralted toa.kad,wttrainutbeetc. Its BENNP.lT-m To'edar, Jen 1. Theme DennrV, .it, men. eaA em.fner)aa er I' ealfuP n rtb4 t &-d the fenr , tr a bu) lit. ii.ee, lira if kit em, .t-.t Ite lilt ramal 1U b likn t 4jrawei4. IM BLtNCTMia On Ten"r. Jin lit, tf dV-'. fjeocie Edirtr, lofeal ana of Oeor. r. or d Kuu . Bl-tckt'd,.. 1 ' Binntlui and It dtya, Tb naaciT eo (ruo of to runiir an ruini tally furl 1 attend UK f lur J. h - tlM rrakliM of btiret. ton Bail r.n it 00 Prtd.r after ao, 4th Ion. tl 1H 'cUk. wtih at fait'tar none-, Id CUNN1B AM-Oa Wtdoudir. Ju, U, EMftbftk A. doubter ( P.itl.h ted Aty A. Cala.hu. Bred I MIIH Aid T rtT. . TW all a end rraaJ of OK family a ia.pnar. tfallr Urtt.d attend th rooTtl th irhiradtr) llvrxwi, al " fr" tint r of JJ irastr.lttaiVtMt Vobil is B.tKilro. 1 CHADDOCK-Oa M nw. tv. MtU l?.l.,.?',r "" r a-aai - -. - W, t, . ana Ci.n Ir. otl f b r. I;t ' 'i"". 3J b.ri7 Goautf Mbu. If.luid, U lb .eta ' iV Tlfrti u4 lnHoiolfc- uaara. if..n imwWaj t ATbnid ti.a ranMTii. on t na4f aSvrmor.Ob la- at t).voi-a. rfma tfc rtai-"' of kl t twr, Mn. IUjis 33 LQ' t it. FRINDS-Oa M alira U ! Cbartei FmU, i.Vii2. at tkl fU ara ran-rfraDj lnHM4 b. an. .a ht. iaow(.oo V,Ur alueoooa, h "; at -'rift, nrta bU Uta ildi., XVI Itia'b f ft it. wi;..iu Ur.h. rtlSRtY-Oa Jan. lrf. Marr. babil ' Tak.F nt'f a iiv1 T in ifdorw. VAJ'fttr Tl rirr. I"ian. In hn'b r if ( nn. lttil ItIismU an MUiikuM 01 um oualif art io- Mrb'-Olt 1tv1 M .n.14 tha tftniL oa Tanr T, Jan. f o f c-n hi lau tMl.tnM, tit A, II Calif bj . i nm aar a . u ORK;0KY- IUbiirr, N. .! on TiiwJ? aftt. f(m. dan t.ilik wT noaiat daiah'wj Lull ! an M.ir An Uiiimfi ed U afa, t oiaatU T'Vflat ard MaiCiof tha fawlly. al tl tTrarP'liala'a'f 'fia M K Chucn. H bt'J-n, rrirtfnllni1 ti alH.d thaliiv', oorrj. laTllroim 4tb int. at 1 '! . f.oai tk Hit. CatUftNCir. f ltaiauai,d4Uiit liiDoimi. M U1N la 11-.ktn. oa W1inta mornlil. Jan. M, a tt aljod tod Hi. fill I Jo" artoar Uai, - Th. fHHl nf h 'amfla ra arttfnn tnrltnd V; Itml Ha fnna-al, tb'a (thirlai) rtnli. at if I'wt fma t- .!- at kb bratbw l-U, Mjt fciw M.ipli., II iuiitf at. "I nORR'lI-''ddtU.wTo'!f,Jaii.l, ratrlek U'Un.lUnlJdFa'vf bUMj. Hia rtaaaa om trbuonandthataof bu n r rick. ar r taaaiftAOi I attl tha fnnal Vw ES.VanwoVt Ha'.tarb. HI raal w.ll b. UkaatoUararr Cnlarf fat laUtatrat. b LllNO-Oa tt d U.t at th iUrrra af hla rasta.Jaava t wit ion of Jot pi atd laUt LoitM Ti? frld j4 aotaaiiitanaa of in fa'n'y a TT-ttall inlt1 V atlund bU foii-ral. '' aiji aitartMua, at I o'ckocX atoct-olr, ftuw 1' '''' H Q- Aga t yaaj M J 1 attRTlNl3haMrtlo.bht'l bl'd f fatkw Haa ana tb lat- Jubn art n. atxl la. ara aud 1 Id i. Tha fyoda of kU authar and tamllr ya roetfiil Iniltnd t ana-id tba funrr. tnw (rbo-wtaf) altar win. at 1H t'dNt, ttnt th rwldoat of hi taojjjr. US Wnl inu 11 vnvjiiM.O W!ridar. II Itwt. Mn. btarr A 1 Maurcbuv. bnloTtd wlh of r'f MtoHbao, f i war. aid a fa, tna. .. Tbrnl.ai u taaittr at 1 atfatPr Ml-wf tha tanaral. r I nd tilaraooa, at An bar lau rafld-.nl. 1 PrUca ft. InrlMdU 1 'J , 04 MoWIIIX Y-On Tumlar, Jan. 1, Jo MoWal Mf, la tha M far of h'f a. , . ... HI frlaadaard aoial-vanra ar r-parthUr InrlWd atb-na tha raartai tna unu'wi'" .. ' aWkTbWbli tat IO.IA.M-. II SYa,l "."t,"'. WtfrUr rtaoa . t" KaRORIt-On Twa-d.T. Jan. 1. f V ptltr, Jan. ', WT J 0 1" , .... m.... Marr UrU d. a n.Ura if tlo raiku at Jam. .. Jo Lond-'nd- .I-i'd..r " Rnr raUtiraa and frtao da ara r r.-itnlrf Inrtta t atVod th faor-jLtaU (rtr-'il.r) a.-ooii. M 1. jii, fxora hrr lata matdanaa, 4 U-ioa f, B.o ik.rn. Ill CDONSRC Un T-dar. Jan. . Drid 0'i ll. a cf nr, italard. Th ramttT an onao,a ur tn ramfa ar r UraadttN. Y. Ooacbc la atU-d.aca, 17 PERRY Oa Tnrwdar. Jan. 1. Mlu KUxabrth Parrr, rrdllaara,miat-tlut llda.a, Th ralaUrai and ftb-nda of tha famrtr an rorj anb fotlr InTttad t. attaad th fuaaral, tbw (Thaiaaar) aflat aaon. at I o'ebk, from bar lata laildaaor, IH SUthtL-- ArrtC aadl. Ill B'JHWFRTHtK-Ia Winiara'-tt, an Tuadir tnonila. Jau. ltt Chtlati.nawlfa f Jaho tt. 8"hi-t-cuan.ot aaauraij jo. id II riarj and I aioatia, Tk frUaa. ol M tamllr ar n-t f I'tr I" -Had t. .aii th rni it, tela tTba-dar) aft.a-nam.at IS, clock, Ixoau but lata t Idanoa, oof. of t 4 9 u'.i t rU. UM TUHK-O .Tan. d, n'lthrth, wlf of Alfrnd T'. aad d.imhur f Pukt and Phrba fito. of h.if. -! d. Id tlia lid arar rf lHra-'. . Fonaral ari-lora f- th 11-t Btptiat llborrh,! n-ranuat.cn l.'d ull. on, dtalnat. at I o'cloC. kta-hara of tbo Ckarcb -i-d (r4. of th fanjlf ai rtapartfullr h.alU- t att-nd. Hi tYTIKRln Driok'.rn -Tan. Jd, of OQlimp J.o. Jranoa U. alfacf Jft. it. Tyllar. Th ra,U ara tr a .air tna fknfrar ro eb AillrlD.ltad to tti.d tl, foneraUoa Frtdar altT noon, 4'b laat, 1 "-lnck, frot th o.la 1 of h"C rocUi-.la In, Ml Third , bel 4.'Ui and 4th ,tf. l..mIaU VMi:.-TInl rn. - - TJOYWANTD-10hMJN,RaAiDa. IN--git V - "'.l IdaoUno. 41 51 TIUY VYANTtD ONK WHO ITSUER- aland 1 p-tilo. oy.tri a. Call at . d H Third aaa. iSotl iota .111 U th T BOY TATJU-AMIATUEK-lANOI. ;,' , '1 1, tidlv.-a nilikr. n'd mitmi wall -.V..jil,'ll h-r rhd.b-r, lt,n.t-ltu.0llt-! du.itlilS J. .- " llliV VAN 1 11 -t II J Y llk.1' I.'. Altl) 16 A I ...la, to H.id a tr aad ktrpaocsuut. ;A, 'if J WHir ,t c r I lorrr ft. BOLT AND HTHlKrM AMMtr,, rit,.tua ti'.W-h It d bat ci.kor. and Jbl.ri. .tut b. lniuir 77 Hc(Li at. CJ HtW VYAltrfcU 5.0L.AKK FiU A 1V..V at d i fTr or, , a cl rt Ur a 1 umbrr r'l. an . x rrwa driT.r, 1 laftriir ror ora, 3 eui t-i drtrc borr-a ard e-rt'. 4 a'ri. t.tr..j. d bja fir trala ctrk f a hot 1 In C011 aUUut, d 010.1 fui . amn. Atpir HtthkH'tiiio It MA.cniN.sr wAtiiK'i a fupi:aio.x acik 1 an. at rn derata w-a Naw Ki.t.nd rati pirfaii'd. Aprlid AMl.Kr.WA, 11 VVahtarat, T OYBrt K11AK ANt WAITH WAttrKJ Ar.ut man al'fi rniHlior fneiunr.1 ruiui aid Wlltrrt rntit rra wall raroture-ocr-. Appiv b Vtaid total. 11 'J and 10 o'l !. thU ar. 44 PAhTNEa WiiNTFD ir.Q A GOOD rrapart.tl man M t.k. fu I rhar. of ore of lb ttra-iMllirrrn ralntkittii Wud, djL alarj carhfad alar.aat.ck rf lliua't latin I., f ''' hf uaa, attraritt rrr, rd ap.rtmant. f a f.uly, wi I t.k rait run roup aial, iMVl.t.co'. rf Uoyir, oit bckM. of kiooarr noar cbtthaa. Biuir. 1,1 K.MI'I,OV.Mi:.T IVniulcH. CARD CTJTTER WAHTKD 1 HMARr", at,adrfllrltocut tuda, C-UatbM WIIMam .t, cOfarfrankfuit,dllior. M iOnXiN EMDROIDCRESIES WAHTBD- Iqalr of bit akflTUION. II V?Hhtwk.a ft, bat toot a cariH- r and a a.1 10lk it, No- butiid had. ap p. 9 HGiP HANrKU-XMPLOYMLNT TOS UfaVvaM.-S tutvtti-i &r tvlvtvif opifortntls na w aaua w ' a, tap tun siun' ' Aa. T"."-aa-r- -viitaf r rnirl IwHi'AvorkcaVi Aiod MicMMtinx at tli I-trottocU tp.o)int OiQCP. '1 Bwmi uh wwiwpjtt.v)u locxr aa tini'j, n. trt, MAf Wrq it. 4l U33 HOCSEWORK-WANTKU-A OtRL FOB Hiral b ii.aaoiti autt krlo rod oltr rafaiab, App'r froco Wl.lt ,..! I l..t 824 .t TTtil! XTOUflEWORK -,ANrDA(.Ot.D OOOK, A.A. wkUrudliouuiaap iT.t fanill.i onaaht ran' wvUrooandd ouf tppl at 163 li nr t, Brock'rn. M 0U8KWORK WANTED IM DKOOK- ba w aia to do ( oral h mat work, moil b a . cod wMber ard Irooar, Applr lbiH.t, rroind door f aalrdaTali--trado,cdac--Mtar. TaA (iiMnwood H. 1 OU3AW0RK-WAHTED A GIRL TO DO (ieiilbiiMwoik. Itq.lr niB.Mckrrit. 1 DRSB WANTED A TOUNQ GIBI. Iram 11 ta Id taw out, to tab eara of two .mall ablktratl food toox k. .a Mat aa brio. (od taOt-, Applr HUorrrofnl'Uc-i.TH.tUdtt. 1 PAPER BOX MXKEHS-WANrED, 8Tr Amatioaatlrl.tolo.ratafaaaa'MMrpfp rboxaa, TV. U d opp jtuoltr to horn tUThtvainaaa laaJt tt bra nrhc. i ru -atd aw'r aal.- wllll U Tlrd tha maltr Uaw Ut kno(. Applr at UUbaftrtt Kl -5AlI8TilE8S5 AND 8TRAW B1WKR3 O tdU-u-4i-r-ood Aapl at tl Raada at, up atalib Jrl l C-AMr3TBI3J Yf AMTKD TO 00 A Short AJ a-tane. In th oaanr -a od Muapat. -taa tk.tMaaM WhaaWr A aranV-- amalna, and! -rtU ten to d hf t ehantharwMk. A-lrlatafdUtir W.UINOtiksOH'(,7lluaat,", Y. IS QI-A-nB--ra- BXX f AHTB Yf -Ui O dw,bn4ataaatfMitao4ma-att( a-b4w--U- aaod pU ..taiBl flra. M -H araaal Lwtau a tatk aM i ny a Wl-a-aOM-aj i . ila at, aaraal aUth aajaai -aaaana. lal anil QKtTIBO If AOIIIVS-OP-KATOSS WAN O to aa taaraaa walk, 4Ji tofar'f r UAA Wf-M-rMwnf a t-taa. W Ufd VYoodhaTaa. a I aaj aataaaai at maw itnai . iwi Cilatw-l-,l i matloa,la '"S1 MtMrtftl.X, Ualaa O Alphratll laia-a, W.ibUTtl.aA raa Met, ataf M-, CTTBUCATIontf, J TVOW EIADT, TIB RRW YORK WXRXLT (Tb (TNtt t:rr and Sketch Parc of th tlX Uj till oerllon of a n ttarr, oatltlal nir.KNrsi add DAYLiatrrt TtAKKPEM AND DATUQHTl DIBJLMSa AD DAYUQHTl OR TUB SACRtriOT. A Tilt or C01.11 'in wood. Ft Anartea't favjilU Antlwroai. MBfl MIRY J. UULUKA Aithrf "MtllcnOrfTi or, Ttw U.-rraa of Foaatooa Hall." "Jtl!drri.ThChUl of AdoaU." "rampart and BttnthU.." It, At, to, Thtprorrlttonof TltB NW YORK TTRBKLT ara brhioat in biii abl t oorameool th( Wr Yraf a Ilk to tsitlTttiM a rtoir aa DARKMISJ AMD PAYLlaUT. blch will, ttMwa'Jnnak'r. U tn ra rt a'.trwtW NKrT YBUSs ITORY arrr publlfcho Tha poUtiaal Uorlaon I now ohacarad It I'AtKKKda, bat or th p.ikllt aha.1 ha raid thalaat if tkla TRILY CUtRMIbO STORY, th cloud Ui.-h OTrilan tht aatloa will bar faaad twaf, tad oar prool atall Rhlaa I th Monad iuyu nr f abrUt ard rndnitn prjpt1T. DAI'JCNCDs AM) UAYLianT It, without lt.bafad)', tha beat itor vklck air. UOLklKI Im r m arl'Vn. - Jnt ftld rrrhrr, 1.3 PRICE FOITR CKf TS THE nOL'bEUOLl) Thl wkA. No rtadr. JOURNAL, fcMl itatj. A No t. WHi-nuittiirri', kb ,4 IX 8NOWD Wen Sw r' Kra." Jnk A fttirr for tha N w Yvt riaiararaa H'k IIOISIIOU JOl KMl.it -.1. Tala wtrk. Haw iadr. tb rilKKF.WTKAh'JN.Unr'Or AS III. t bifl'I kl.i. rtailUUt,LBl-IUft,UJUUR- MAIN . l. ibUaoak. T IKat IN TliK AhUTIJ -tiilOSS." jj Itrtnr hr Itaiar It Ir. tl . f -llr r aatrdanaUful t.l thf ll'Jl. 4K110U1 JU JOl'S-XAl. till wikw bbiilY. UIJ. Il. I.0r3" San ttw Cwnr AVfor Ctl-lU Id lb. UOLdlaoU) JOUdN 1L th two.. kk7MrRUVNHtVl!Kr lHOUOlirS.' A.r yj inrl, wh t.laor-f ,t fro .p liua.t, inn Latu UUI.lHULUirJla.iai,lBaaia kTllt. SNAlt that citna of Di.'JnjtalthM X ri,." a ib 1101,'iifuouii jot'at vu fill wrtt. ti)KnimKr or i.irx and ciiarac- i- ItK' 'TI-aNam "r-mipr." nX th 1101 BhllOUl JOtR-A-tl.lf work. at'IMIK CROSSED ATlV, A emlldottion JL IWllka(!clu' adml-abl alar tk VOl'sKBOU) JUL-NAI. th'i orrk. bbAYKTlES AND t'.ttAViriF.S.' Br J ktrmiu. Bt't-slIOKKltO-U JOURMAL tlilavck. rritK HOUSEHOLD JOLRSAL X thla w- k .tl.lrp ft hoT', ta wall ta an Iran ta quantilr i f attiftbl,Uttwtir. i d lra aetlro roadia nt.ttrr. b'rld a p tt r, diOia, wit tad huawr, hM ta trtt Lib' d i.a.niti'1 Ar. Ac, A. lXTtJ I'alW TnRP.r C4T Pi b'lab a, A. 11 A1 1IU.L CO. W MotU VTRUara ft, N. Y.. b w 1 1 mall aa-p oipi lull anr ad. drtar iu Ml coo. tl r. Jai .'111 HAIU HAKH. tkvinq savings iKarmrnoN, No. 1 Hum fC-ThaTra-tawof thU laa-'utlon bar tllKUd Uallatnaat al tha rat f all If) par cit, r a au am, m til aoua cf Iwlhl aidaed , and ir P) p r arwt on tan lo ton, d fvr (4) p-r ra i', .T.r tat trnoanl, b p It to .11 d -.rltooj t,titid ttxc.tc ptrblt n tad afi r Mdr, th l:tt of Jaan. a'rlnat. AllloUral net lArawu wiUorta llo' A tl aia. it tHtdp.1 ..- - .. . J.1IIV 0 RTREB, rirallant YANDfFf ILT I.ni XTON.rVerat.rr. ) f KIiSOS COUNTY 8AVII.04 nSK, 00K. Foorth and Hou'k Tw tt. Bronklrn, H II. Tror. lor I Tbrmtf O. Miora, nTUilam A IJobk. J t-oa Hall, Uaurr F. a-plrr, Ji.b'i lxm.btan, Ja i 8. Hunt, U4 a UoV-r. Krrd'k r1cholat,Wm Ch'lat-U ln. O. Ilr natt, J.o b Zlmioar, Juhn Rr naald, r, Oo. B. Mu'rat.l'r Manor, Uonrr M. rV-r-t. TVai-O. Mocm, Prtaldonti ,1am Hall, lal Via Pr-ldi,t lrh Zlnm-,1M Vln Pnwtdmt Ja at I. Barna, Sanvt-ir. .Inlin Mr'arn, O ark. Ipaltt r ml rod from OuaDLcra tor. 00 Doll ara. 01 1 pvar-f. Inter ' aUowU on nn from lDollar ta a, bo ;?;,' roa.elu( M cf J.nu.rr, Atl. ii .SSZl moolh. aiwaa-iii M-CIUNlCa' AND TI-ADttltS HAY1NG3 OX. p.nt, dxl (lend at, or VVlUttt. lira- liar fro-n in a m. t l p.ra. SIX Hk UM' laUtna alio aod . all fmf fro 18 ta dJMKi, aad baa per coit oa all aauuit troia 'va tjpfli-l All dtiu.il. mad on or bafor th lh DAY Of .1 A. NUAHY alildx ltro .a alma frot th. tat lnit. ll4KftldU.t 1IALI. Pr-li. t JHfR.r.nAnnT. datTittar llTKVrFa !IT-C1IaMC' AND 1BAU-H.' -AV1N-. ill BANK, No.431 GrtidtLiMrartf vint . . .. Haw York, JnrT 'at. Mil Tha Trait t htr onvifd tba uiw-w- bo pad I driKtlat oo.ltlud Uurvtr, IjrtJ t aiuojUii aodm IXctltt, to tal.attl On . a iu 1 1 Na) and ned 'r, at th rata of oil ptr cent pa. a-nom ijd On turn. ,-dln IMW, at th rtta f Flo pr rant p.r arinnm, pf ah'a on and af-r M aid tba vlitlnat 'thai Urat wMbtlUc. toll tolp fil.ra u pilc.lpi. IMLk vpuu Ixl Ir, frntn ID a m. lo I r m H.KitiOI UL'. Pr-11-.t JAKF.d P. PliKlHT. tWr. Itl drartaHa'lDl ..Ma-XrOYJII-Vr IYOTi:i. II. UjKr,U WANTeD UY A Anttt-.Ti vlJiv l.tlv. ft lit tt An -i-itJtk'a 1 1 a idowit' t..Ti or M rri r aa tavat-ia, of wonid tak, rtariibir'v.al't'i fittia4x( 01 wttar ar it orsi:voK-WANTunY H vva.i U l.llrj.u. i t a tu tini'oil. lh u.v wr 11 ta Amar!ri r.rcl a .I a find nk. w h- r .i.'lo'ir. ApjlratlOJ Tblid tt.u'tr tafl i li). lat 'H"S I'll Hul SU.VrOi.A KMri-Cl-ULE UUb ('-trmat.) al.all.t on .I'har a. rnannar laaidoraillil in. ItUivlirotl O At lu,tigat, II a,.. yn. lad A NL'USE-A SIIl'AriON it-ANTBD bY A rrrn,rahlitrrflMi fl-1 ta oiirta or lidi'a mall hf. n.iib.aflota 1.1 I aael. If r0'll' It fel h .oo.t It ii'iir for two dja tt 41 V"t ti. 111 VM.SK-A F-KNUH WOMAN W.I'Ln it hui aatliiraofcluli. Applf allH Duaoaat, ncm 2 ja .a. ti,tClNi;af.-AIOLNO LADY Willi IV a f .1. 1.,-t.trf ul k wltbtiariiiplorra-rt t.wit n ar. It'ikl.o at VI U'7 U.J I l-l. Id foir, f "at r'Min. )d " WET MJE8K-A R-SriCTAD.E MAtt r'td woman aant. a bib' tonti-aala bur oa h'm tabMa for da) a, lKLut tt,rtoui4, MHotr. Ill ruiiKo.jvi. ,utici:n. IM70UMAT10N WAN TED-MR. TErKP. A McCt'NKkft bit ham oa Biiaflar, Docirab-r loth ult., atd ba. not ttnoa ban h-ard t r ijr Inform.! t a omtOMotnf I Im will Lo pat thabbfilllr nwalvrd or bi wlfuMARnABET Modl'NE. tt tor h Ua coioir of MonlitcdOfoatta JvtrpLltr. INFORMATION' WANTJD-OP 1II0MA A UIMT, S"'d Klaf it. wlUk.thaakfilUr rocOrod hr Iim Lfr it .rk frock ooal brown p.it. and block K'V.u h. Waa tia Ittl on Tuotdar blbl, about elect. 1 V113MAO FOM nOMC-BIh' McJONR. AIA Had on t black hat, pltl tb.l tul dulalnt dtawl henat-w atibunday, D. UOih oj tha car of C Iff anauaiuatbi Aaythli f leadlijf ta bv wbcro bcu a 1U ta Ib'Dt'u'lr iroclrtd br hr baakaod, PtfRlLa. McGO.NP. Ill ll-ortrtor4'rt raailtt. ti rniS 13 10 CERTIFY THAT MY WIFK A. MaKIIIT-r fIRRKB, baa without any Jual km or proroevlloa, lfi tnr tad ,t boon, aad ih fji. 1 all pit bo r-fouLblii f aia dtt U that the mat Incur lu m aa-a. JAMU URJ. Jaur. M, 1M1. -I MONEY TO LOAN t.iiO,000 TO loan on tord and morlf.fa, la outui ta ult tpp'lcnit i a'. dICCUt) (ir tna jpi.rch.ta of ad wootd -nrtngM. Appr at Ha Q. -lltlaflL'd Km 1 Patau Omca, 71 0 ar ft, batwna Br avdw. and AUTICIal'.r l'OU H.llal.. COW AND CALF FOB 8AI.E-A I1NE, firth cw d cam warranted all ilrlit. Oaa b Mo al d b uarbora, near Court ft, B-ooAlpo. it IMdl UOESII FOUBALI-A LOT OF BODND, A A tuonf Oart Bona, al rM0abl prlc amoncat theal la ooflam, ad a powarfultraflfc blto 19 htbda; alaoaill p.sap bulll hart wtlaabla far a mat nar, ar, nni.attn, r ; Alto a bind raxt Ar .at, arte. AU warranted Appir ,- rati. Oil Vara, aar Caatk TTORSES FOB BALK, XI Tha a framlStald- BIX HORSE- bud. blfht amtamt sm- ara aa rmv autu an, pno a'l pcica l L ar ad wanaaUd la - aaaaw trut B'lill aa h Met, ftvaf ara all at d I T par aVd: aial fraud I Train aid; la ion llib ' y htroam, prto. t "? Pa f.C airiM taifia iMatiTtM W-GONS-FIT FOB BVJCBT BUSJHE3S ertUw a4t?a i art, ju tuu CKWINO UACBINE FOB BALK A 50 l? rnUulImi amrlM uklaa btp. tor want d aa acUtaM lbr watt ar tut rnikara, Mlrt w oor. toakara. Api Oaa. a-oorl at. M Sow front Atrcnort NOTICES. AUCI UN 8ALi Of llOASKS-J I10R1 61rctbw cf tv FT aart r of tha Poitrj trai; IH r Wilann CK. 101 Tratt Mth it. . U. gTOimtWBBkO, Aatttouwr. "1 AK. 1U0U19UX. AUOUllNKBR OtaVin ' a rat irUr. wilt hi ivd ht norrtn at H'H Vrlara. at N1 OoartlndtTa,i rar vm or and i awa-a, jewarr. toj-a. i nt rrr. nftrara'dwi fnif,lalfr, Ih, raia-tir. ilpia, atatf. deu oalatl" Mrdj r ry Ptath, drf nvHtscbioa. Ao D11LUKK. AUCTR-OKnCR. 1 BJVT a ir, IU tall ihltdar. at i a'aiark, tti t'-ak and Bttnrti cf la at-, 4 ttadawi ,ImI 114 oa.twLdU eru.tr. m iiwd aba saaar. ftaaait Tl(r rblra.rtli'b. . HIJIRI URKJ(f AlTimOMfcCaV-MKO clw, 'kaara, arnra, ftw Ae an Thn-d, .f.fimr ft, tol o'1 tk. atfha aa ta at'vr, Na td mtlllimrt!. tna.v rarranai, eofTsinf a d hr rtrra ilm, t aura, imw -, 'i raakaandM dantjohr aafwud Ikiaoia, a lot of dry aad 1 tontt, flira,)plrT,. )rt ial IM. DoruiiiY, ArcriuSKiK. wiu, aall ih'a dft at tfil o'flork. at alMrftai.5 m at. a art acat aiwtitt nt of hoaMholt furuitiir raii- a.ra ckulns tri.a-trtft bivoaua, wib ftUnds tad td ra.tlraaMa, (at luda, I BuCW, 4 tl a'a . lb dm a IT MURIUAOR 8ALE-J. II. IKTRUY, Ana ill t.a.arc, -III v", hU d'f. at Vixk. at .tl ftrial t Inti-. us bdt ada, rba n, Itb'-a. aof aaN to da w.tdr Ira, mtu-., f altoUda. Ilrua ola d rai-ar eat fa it.ri, mU'vrr, cortaitiai Ao. JA.a IIOUUs a f. d PANn-(7F.tt'M 8ALK-n. LKVY, Aactr. f" Oa'aar aa tt, all' roil IH. -, at 1 a'o ark, fldlkul ailftln dr Ma ahawla, O'ltll , b !, bt a..irft. ha nil a. .ats "ta, ! A. Hf order U ILIttbtKTT.ltUr-awlckaT, 41 PUULIti KAlK TUK HULL Of TUK rtraMit Rlntw, a.b.aiw lb. It tli.eir at r1,.!. . .llM'rl at fibi'- !. tl a'olk, 00 nwi , ,ian. au iu a.,uAa.aaft aeuaer, jai 4111 , . J. II i.l. UCr'Ht-Illia DAT, Oaat Oa'c'in.it "W Fult 1 at, thrtr--tf at a'Mit, tr. row it., 'ab ra c'ra, lorkl if ft1ea, r, vrkrf raid flora war, caoain utooalla, afif 'area. If. t & J. WHJAKr, AUOl'it') TilM IKY, a1. Hlo'il'c,'l'h t.'tlnrn I N.i-th vyiin.nt fin liar '.7' l w.u Lbra. cliau. I.ti rm n far at r. l.ittxt, arar, ar-', lOfara, a. CllJ-KIFU'd SALK 3. & J. ISJtiARr, O.urt'ir, alllatll ttlo.r, at H 'cl k.Cr Caathua aid l'-rata lha.t rt ff atv. I a, d akin at nstra.t,' a ira, raln.br .-u-, l.diaa' f altm, tbtdr'a -ana, ie. V8 MILLS. AUOTKJSKEK, WILLSKL. ll . kl.i o'.i b. at T0 IliaadOft ttaoaa. trt. et lb Jp-riaa tljon. onallt of hIMI d if hi roovittrrf aid 6ttiraa, A. V. Mil-,, AU aaalnr Hratrarao. l vbaratar tt. Id WILLIAM AllIlJ IT, AUO.riONK-l-ffra. r.,t1roar. alt ..lUth- da, at 'OH o'rrck, trartatk ad (li'a'ar, t hth. loraituiaof tbo f,i.ilr, cfta(rorraid liquor tt-, Ni WO-oa--Irhrnot. nrr H.iriaiM,notwa,kafsTO h.d CKrtftrd tka. hoof pump, oa I tara, liqiora, a, t a, b ( ada, h-dON. ttoTra, m 4 til otbor dt'uiat. I.OHT AU rOU.YW, BANK ILt. LUtU'-ON TUB B-AMKtl'i rtaaip. Rark la Wnl t 9m vTudooad.r aftarno.. Jan d Th (odor, br irattaa II at Um II n to Wall at, nar r-.ru wiiitii gain own ana r.cairaai ra wad. ANIUSrBAU)VTlN,bl WwlJnilMM, 4 OKACTLKT L09T-0N NEW YRAR'S IP anorolo. about ' 1 k. a told braeal.t, pla and rack ib.lo.Ta Paul t,b.tFraok I .a and ai rt- aianbtrwdlllbopllto t.ftha dlaW. br mtuiLtnf avm to Faarl at, la thttiator, aid tbo altooro tbtoUof Uaw -r; th hia IM wi I ada-aatdf'Uad. Id CLOaK LOST-ON THE NIGHT OF Jao.arr td,-li fraca lath .ra. aod VTih at. Hiroa.h bih tod Vti trr. od Orannwlrh ara. to t"rrr tt , tcrtra ar taok p ld olroular cloak, with h m atiarbrd Tha n-dtr wtll b llto- y tewtrdod hp iiHTtrif It at 11 W.rr rp Plica. U I VO I ST - M BEWARl) STRAYED yJ ff-m 11k Oilr tin atirat oa N. a Yr'a dr, a am. I k act Ld tan tertlrr, b.rln on f,no. l.th-r ooll.r, ha ahoa tawd IU b paid bj Dr, P-KrtKRK, 1 . It ltw, rp. M HO-SE LUST-ON JANUARY 20.4, AN troa (n-, bob t.U with a whit pt racb t'd. of lit ne-b, ou FIMtal'h aa. tuoaklro Tb tadar ill btuliablrrawadodbTlai(taa .am at ina-irnrr Vt.lrr and 11 tt, Urooala, br UR.NUY V-N 01 an. A' IONKT t,wr-f1f YEARS DAY, A If I aiaa.il ta wflfb 4l- If I AiiA U'W Mia taiaaa a ojii-"irv, a ' I w rbcoaftlt to U-El,nMtlk,ltt, It PUfiSELOSI-MOROCCO PURSK, WITH (ll.oo lit t.r.n.c tH, tllofoll, tl-,lror. 11 1bi,La folntrr m oor of Vtrlckand K'nf ,to HI Kl tt. t wtll ba paid t to paraoa who brlon It to J Klop .t S Iw, 4 WATCH LOST-IM) REWARD-L04T I "M . Jtarcaaii,nMaa Vrtr.t tn '! It,ntbOihaacfty. aqldbuntf w ivh. mad bp Jnltf Jrrca-liil to alTrald will laptldandn niHiKuvtKi ii uiitr artit una, l, xi'i, id W.ll it. tt) ji:i:itAi, iiL'Ni.Miss. A Patent hoithe broom. kAdR AND KlUNOMY llnktHIMCD. Kvifrbiir .h u d trr no. rarafirtarcd b II M. a-ir,tl M.ldaa Ua and t do br wona i.d houi m lOftUcara, Am uwiut-f. J.IC'U' BARAUH'S AMKK1CAM MUStDkL To no roan al all boura riYP. lourn AntiuAN aiiori"inf"! A M(.CTK--tT, A K.KFia, A Bt'aA1, I tbalr rrlfjt ' ato'ajna o-atiimaa, ntftda'af thd fJUMIVF WllD A.M.ALiiulUIKjs, aalbU.t r.'U.lr h.liuailv. PFoTlVF. ttd WAR DIM! rt a ..1 H(VJf!J, tUh TWO M-JV,, , tllIllR-4. . Tl'KLlVIN ryHri'llf nvd aijiino uiKiJtott vriiiTr. niji07 J'lllKly HUMilKV 1K.fc. IIVIN k."U bArPY FAM1 Y. ayUtKlA. Adal-iiaoclri2rt Child. oo undrllratlHcU flSHi'.KMlv.N-SMNA TtflNKM I l-.t-KNTL-in annTrad 8i!iNdTWT 1 M.KA, lAIJITATri.Y U.T. 11A.1U, 1T Hii'uii) rortaaai 8 4 .'I'al n John .t-o-d. -CI1' Elli'HKN ATrllrlfllirilAVK. IIIC? lctid4tr. I-ron..intf r. rf i. m,.. ao. It l-al oi a b b' r.o t tit tbl. tui.li'l. Urbt t, M in, rPKKt haad taiui'oe'l to m.koarwid boat t.f .iii: 'ClrU J.dd'im 'pY HRI fsT S. Cift. LitiUiD iTaI3 lYi TIIUCHKirB'TrpOrY IM U5EI Ujlrf l'd tt ifca lw p-l- of T WrSIY I'lVB CKaTR. P!l BOX I II ' nr tta Ct.rorU d IU Ci;u(Jr in, n ',)t a UauiUal, at ai'iii N. ir.l UI. AUK r IIROVM, r.hout Ua a.itkutt mjurp ti uo bur or ikta. Tl.lttltal.na tb o-lao a.kadf'T -"to lroi tTx.ut t of it.tlic.pt. I, bblti.t-rtku Itfliutto ill abo ua It 1-ra.l m 11 KltMh a cor Braadwtr atid'Atli it coiiPaaidBtaa"ntti llttnand at., or ti.) ,a- ttuat anil aitl), ai.il 4i'l d09'idTo,oor .iit'hal, a'ao at 4 Ik tttiitwiu tL t nd lift 6 ith ar, New Yul k Ilr. .. In-l0i(jail,t,0i Fultm.t, an ltt the c-r Mttl. aa udOrilat Vt il lasthu'ia a w S Jtith "Wi ai d whair, aodlto'rud .1; oor South (tl aal 7lu, tad orr dDlhsoco, d.ud Nui tta M.buf.cturad tad ft r nlo at 44 Smth. ft toon 1 f tratt, V91lian tbtttfh. atd luf aal br Driurwt. tnialir, MAKNlfd A CO, No, 11 rik How, N. I.. Whole..! A-t. jai Ittc'ITXI j! 1 YB1TJN( CLAS3H8-TEN WRITING w a baaoctlt. llo.kkftavlof doubldutrp 5 pw twnth r a'tflcMoo. aollaalttd) wrtaif ai danth methlc 'S per nuartw, at PIlNR'd M.rcut.l Ool. tar. Vol Pulton, ruct. Brooklpni Nw Ynk r.l.ara Cl Uoarr. Ja.1 4ic!l. 2-PLT, NO. 40 YARN. t trd4plr-1tol,0 aadtt. B to 10. and U1V4 alnalo nrdr. oi tua itrat viuauiy, i)r i . .. r .. ' ..'. .. ilett II John it. dll liaMlt UOAim LKI UOOJIH. BOABDINO-A GENTLEMAN AND HIS wtf can b rcmmedtt1 with bMrd In a oil. aat Amaflraa family vbwa tbe eta Bid th orn fort f toan on rr. table tornta l aad alao B p.oafUdkc to board. Appty at 101 Sul&lk at. 11 BOARDING-. OB 3 MEN CAN B2 AC rommodatad with food bo.rd aod nad elen bad., with tn fa lb room, .1 0 Tbooita it, al ad bo a ak. 1 d'lll B0ABD1N0 DOWK 10WN-A FXW8IN i 1 aatilUaiau caa b aocommodatad with f od board aud plutiaal ro I by pH)la at I'd P.ul it) UrutoaiouabK ' Jl lll BOABD WANTRD-A YOUNG MARB1ED ladr, whoa I urbane I aha t meat of tha tlonsda Hue a liceia In a p al but ptlr reap ctabla f.uiUr, not far eaei or w.L aid aupplr mutt of her wa fural. runs and ltt hrr piano .toed I a t a parlor If dlr,bla. A p .aaaut, aocltl, d iiatlo bore laiolta atatlof twaa, J.T. M.( koi Bfi, Sua ffloe. a p .aaaul, aocltt, n nana nora lauoieea. AOlieata, I B0ABD1N0-1 OB 2 YOUNO HEN CAN be ara-nmodatod with boaid wber loan an ear four boarder kt ac aUtl-f ra i IniltM bo.daadwtatuaf. OaU III Wat 10th ft, tat 1th and gib are. J rill R0ABD1NG A LABOR BACK PARLOR Af to let, to It or 8 youbf faatlecoao, atth or aitbe! beerd Abet or 8 reoaa laO Utcb aeoamcd.ua IM iWMna lot ilMtit. DI IdnOOlf TO LE 1 Akocan, cootal-Jof 1TtEuat.btwMal TO LET A NICK FURNISHED I ator. m . at tl a week, apply u i Uroom end Qraad aU, ri Bin aurftraooo rMub d. WAi-TBD. -pXPHESB ROUTE-WAHTZD TO PUB I latitm aahalaar hi If of a altr ipra-rouUi th adTrrtirk a ao-1 bone and w.i.at. Add at U, WRWUWiailSaaataaa. 141 CtDDLK WABTED-AHT ONI HA VINO a Mod LADY'S SA DDL I dbpoM f AT A BAR.' OAlfi, at. And a cwaUatw br addraaaf a nti. U Mikaiaaof, ijaTtf' BtmuKttf, cnAecrS. BA1KKIKS TOR HAlK-SKYKRAt. Ill ft. a .. f. .l. ...a .L. ... .... v.ft. a... ad.rthafai aha aarnal kakart-a tor Ml tstiara lontadoouh-rraodhn-tna atniata. Anfbakarth.t ' to bwatrtaaaltab.la-awtn'd dawllball at TT.H.MlT(iURLL'nal Mat ofHo. tl t'-" at. Mllia'lM nOARDlNQ HOCPK FOR HAt.f, TllE ' Nidlni k'm with bar tttarhrd nluarlo-, ArfO nanon for aailrf la,thtt Itio ownor ii "' bl Ctilfnrma. Ar' tiiadaa n BrrniKR-a suor wirn rixitRx with or wl,hatrtotk,lnam1loeaUM,f raalai rkaaa rant. Hiaaan fnatat'trr out, thaawro tag rnt of burlnm. Arp'r for Urn dan t It Cmnoa I'fot. )t3'H OtnCHRR BHOP TO SALK-Ni)y"do- L ln a tord bna'caa. R-ari for 'll' lira. AfOlrUl BiatS-.M.tirit,l M p n.Ui. 1 ZbOrERV AKS MlLK8rOREMU8l.t VI ! all n. to flock aid fit 11 nf a rorar a d ml'k t'oro 1 a1 1 at 141 Ar. II, Abo, a b ma aid rMt fir.a a for A I. ti GROCERY BIORR TO SALK-IIAOK rtn and taaraornt, with ttotk aad fixture 11 Kaftfdat. lit MUK KOUTK H)h HALE, IIOKSK, Wa(1. rn, htrn-.c - artllai 100 at tnanl-a IM rrartb a. a, or 47r gink a -a J.I i'lw O" YfJlliK c-A LOOS FOR 84LK-AM OYfl Nrralona dalnf ' d bfialrawa I I In a tod ralfbSmh fd Tiorrani.' rrmat 1. tti m h tbr bitaiar to aiWud W, Arrl'ai lit Thi-d aa,onr itvittat. O POUMKY, IMBK AND VKIIKTABLE I Maria f't ta! A R.r naacr .Tba fltlira and ,fnk rf . fl.at rt.ra p. trr, P-tra at d aa'rt Ma m- lal f-T aalaaha.pt I C'tlon.tad: hnlaaaa oil aaah ll,l,rd; rl rarp law. For part oUia,lnlr al lib flt'b ..a. It CTOhK AND F XIUKtdl MX 4.LH 131 JaJorttJdat. laq-lrtla tht.tt- 111 tos fold rh"p flTCkb. tn,CK AMI rlXl U&&S OF aN oTSTKR J ' aalatnf ina Ih. nm of 1IJ. liu'tir . th rrta.fr. N .I'l H tham. Jai' HI IXJ1 ANU fAPItll alVIKJl ft. If 84.1.K Al A far. I barraln rt-rat4 Ban. lot I Tha ad tablbbrd tl aod fat-l rt-ralr4 b-.kt,taoirtdata fmata-Li d,a .t , and h arrata-t .'..a Lu tha cltf l mm thl aa- dann U boUdan. At Id at,bolAnd at. rm.t.xilfioa, . V-VT aOft. no u- hoiM.ra. a .'a nn rlUAt AtrK1'1, AUC11U.4K.H '. 4 Fawt Hroadaar, ara Om butbart pri lor w and Uuu,M flan m, to,ojroal fnralvt ady mm. v ! or too. a-! m:.ki. I'.HTATI!. aOUM FOR THE IfiDUSIHlOUJ, IN 1PF. OARDRN 8TA1V. OP TUB X1T.i7. TUH UUNOIH CUrTRAL UtILROAD OOUPAMT, BAVK FOR 8A!.. l.M i.f 00 ACU3 OP K1CU FAR.M1N0 LANDS, IN TRACTS Or FORTY ACRRfl AND ITrYARB, Oa I1N3 CRKDIT AND Al LOW TRICKS. Tbattt iitloocfthaentorprUInf and lodaatrloo. par- Uo of th co-manltr U dltctd U th f.aoalnf ttat. mact aod llbatal Indureotant ofrrB4 thou ir tk 1LUN0I4 OKNTRAL BUI ROAD (JOdPANY. htta, ta lirp all! pare!?, all! aaabld thorn, br pr pec rnr, piraa araDoa, and Inda rr, to prortd mm . fottaJiM bxmc frr hamaalnt and famllVa, with, cow-p-rallraly tpiakl.t, rarr lltti cpltaL L LANDS OP 1LMN0IS. No Bt.t. la th Valli r of th Ml.tlmlppl i(n f rtoat ta Indua-awt to Ui rnddar a tk lUta f T.U acta. Then la o put lau f th world wber all lb oadltiMiofctlmiUandiiRM admh-ablr oomblaa U prodootKo-twr attUp'a, Otiaa u( Wuaaa, t tharulrUaoflnlnau, IL KAdTkHM AND SOUTUKRS MARKKTS. Thtaalaad. areoatl-iaua to a railroad 7tniUt la terfth, which con-Art. with other real, aod trlfbl lak aaaod riTansthaaaRordlaf aa eu.br.kea ooauaa nlratloa with tho Crlora tnd Bouthora markata, 111. RAILROAD SYSTEM OP ILLINOU. Ora 10t rM10 af ptlT.t capital hart baa xpo Aod oa th railroad artUat of llllnou, lattmaeh a. utofthlncocoe tremttrr rati of Uwr wortt.wltht rtlutbl pabUo fund at Itnda, (0 to dloUalth tu gialo cip now, thaTAXM ARK UdBT. aad BiKt, cav iju-Ur, trcrp dtp di m. 17. TUB dTATf! DltlrT. TbBUUIM a onlp S10.10S.3Ud 14, and, withU to Uat th pea , ha bom redu-td $1 Otto HI 8 and w map rawontb p cipaot that la tea r H win b0U tltll ft. V. PRIENT POPIT.ATI0N. Th BttU U rtul.lif lUlmt P wllh pcrmUtloo; R(J02dpu.)ijfb.TtD(bon tddod flu 1SN, maklnf Ua prcajit p-pulttwa Llll.Cil-a ratio of lot pur omt. la ton peu. YI. AflRISl'l.TI'Rt.t.pBODnOTI. The AtrlmLtoral 1'ioduct of IUtatl tie fr.it tlianthoeeif tnpothtrSUto. Tht rrodnrt toatout durlrf th put rear ricard'd 1 ciK).0ip1 ton. Th whttt crop pf lNdt) appnwelir SSOiP.mx) of buhola, wbllo th eons crop Ud not luf Iota ltO.OW.IXH) buahclr. VII. PTRTILITY OP TIIB 80IU Noabir cm th ludutrt(,uf farmer a,nr tnch trn rnidUl ror I for Ma Ul-r t tpna Ilea pra Irl nl'JS Uirr llnf comco i i f a dot p, rkii loam, tho futllit. of ftLlJi U nnturp d br tor oa the r lob. VIII TO ACTUAL CULTIVATorS. Sine lStd. U Company Para .old Untold aorta. Thar aa.l only to anuial cnVlTttrra, tnd arr oonlraot inrttlrtaot -matttica Urtta, Th road hia bo a sr-atiuc'rdtur'n.h tlirtalaiid.it in ttprnaaof 4M. I fO ( (ID, In 1 bTO., tha pt.paltllrn of tb f x ty-aln ooo. it, . throrkh ah'iili It p ttonlr lltXid, .too pblhr9Hhavbnitd.lrd, n..klnf tu akolapa- inaikiaSllr)l-a aJnofUlp i en.L JX. eVIDrNdMOPFitOSTEBITY. Aiineil'tiic f'h thill o' ti. ooni'.a, It ratr h at.tulUiatCudllMtoi.if rtilth', li rludd I 8.604IW blieatf cr.lu aid .V,0l aurM tf D m, wtrafor taiilrdi'Vir 11 lite lut car. ri'lCLS AND Tt.RtfS OP PAYUA.Tr. lb p lto nf h,i Ukd rtip from d tadlSpt' ci. tvco-Jlrf to lot.aU.n-, quality, Ac, Fint old.

fiiu',nt ItbJa iH lit tbont til) ir 411 l acr aal tboit ttlrt .13.1 uat tf tubdnlif prtli!oIaid t oora. partvt with wo, d land I. In IH ratio of 1 lo 10 f,ror f lb f i a rr. Tt tu oat )r iftlo for th hut t tie -Ida alll' t.st, i.'.tri'j i urn 3. in a'jvikc. at all nr cot p'r tbi.um, and .Ii I t -rfat uott ttall p rcett,p,7.b irtprct.rr'p U oiiktao, ibin, four, Ore, and t't v. it from dat ft,U and fu,ir noiai f r 1 1 lotto .1, p. r II Ufjur, fir, ill, ttbl ft'.rn jour, from dita.Ii.le. Ui. ci.trt t'jpulillin tbal tut terth t tb.tiact in'rhad aha. 1 L luood tni cultl ra'o.rtfh thd airip rtr, for fir reel, from Umi data It.' ,01 'tit tliartd if 3iaM. oi.u Ulf ihi be f. n,od .lid iltdrr rbl'lTttlm TWl.NlY Tl. tKNT WILL RE DLDtlCTFD lr..n tie T.luaVlt.u foi caah. ctci t Utl ttiu tlioulJ IV) .tall do'..t' per tot beu to) Caah pcxd will b lire lil aia. I'lmfliliAi dncr'idtra cf Ilia Itrdt, ft!!, c'lmtt pi uttioi-, iiiut,a.dler of p j bieut, eta bo U 4 oa tl'f'.lcAlt.ll to J. W, lOBTFR. LAND COVtVI'SIONrR. ILLlSUId CKMRAL RtlLRJAD, Cblcato, lUlaol. For Ui ubh of th Town, YIUm. d CIU t a.tod iiptu th Ililaolt Cool lal KaJnoad too ptf tt 1M 183, IM, AppUtoa't Ballvtp Uald. d.S JdTa (VIM to E.irr. A 1'Al.TMEXTS TO LET-G - N T K R I. -ap'ai tp.i'aroti irioin. t It1 roluh tt cor Id re. ll) l Hi. ltd tt int D 'bill n o. iniru rn, -a pier I 'o I nine jti 'iov,a H li laon a at. I . n.r ndfitt. ftlOnAO. al.0- J M. UKIlAKHa tOO, U IVurtli t i. rt .:..... . l.. r . Jft H4 HA8E-RNT TO LET A FitONI' AND back baaa eot, with wattr and f at aal other di. turn l . T.ir food aland for ai;T tmatLUti uear Hi-A wr, cl up rei.t Imiulr ltd lihurrh tt. JUtl'lId OAIM TO LET IN VILLAGE JAMAICA a. lo. f l.latii1. Inn tea w.lk lo rtllioad di-pot, a ceHtfef Offer fraitt' 4tfMt dorpi Vdao'atof f voueo1!. a Lara, alien ana iowi n uaoi lar.a ea'o, n wuu a aoodluppl. olfrul'. Iaiuui w 1-, B, n.1, l rauj. to t. ua ttui it, n i. J ri LAND TO LEAS- 11 A CI! IS OPG.XJD Und without buUd'etft, mlu ftom Pack llpfry, tltbt for avrkai f.idrnir.or mauutMiursr.i o, t& tu. titit.blo for a tn Itmnora rej.nutctur , Irqul a cf DANIEL J, W-lTaT, Kait WLIlaiubuma, Loi f la'aof. It (X,M8 TO LET-TO IJCT. IN NAVY LI boner, tl froabp tt r-omi with llbt badreeraa, klicben p.. ardc tea wa'er alao, fottt ronn. la N, eou ta. and 40 f inrUnt. )l in.IV POOMIO LUTIN THE 2 bTORY BRIOJa AV ban' No. bO Bote it, aer l.al a nice wan thai,! fi-or, wlitt btaa-ut Utebew aultt'. for a il family ool Crotca water and aod btiu'o o. Tanlent, 11 ir W STORE AND TWO BACK ROOMS 10 LET, la a pood bi.'oraa ttotat It wtll naf (or a mo ar ni fa baton , ep, tutor aunaoy in, App at 13 noaaTtt.t, IT. la mvarrna, aVc. TAPfcCQTTr! LINK Of LIVERPOOL P.ck.ta-P'ckia) Mh Jaama . Tb ewebnUl P.rVatloCONoTSLL4TII)N. Cait Mallonah, pv. ttivflrrT wabvw. For -') Ptf ai tward. I T-THUi T Wh M pfk ri j- a OFFICIaU AIVD IJDaU THY1DD TUB NATIONAL FIRE IN AV tammat Odm paap baa tliilirad a dlM4 d I tar ear.!., l U aod erter Wadnaer ) tta tI7a4tto.B Wall at lUVNRY T. loa Saf-y. Yark. Jaap. U. Hll. yl 11 id ITBBSil BEXF-8IALBD PB3POSAL9 A- Id b reaidTtd ba m aotll Ih loth af Jaaaary , 1841, larfapyinifib fjalmd MO, troop, attt tod I t Hamllf C-N Y with frathbarf tort poar 91. DTMaBilBlf, Mtutf Or. Mtator, V. B. A. TBB NEW YORK SUN UlURSDAT KO (10, JAS, 8, U1. General TelograpUl Sews. BM:irOKK l.l.TlTiaTrRn wavt. Athff, Jtm.,. Tra Lieat. GoTernor caU la ortter HUM o'clock, all ih Br !rr-rnli li raj I Kaixr id N.w Ymk, and (l.aoiara, of K. nf. No buoU.ra. wa, Iran.ai'l, , A to It Ihdilal J U.arcf mootlDf fit 'orck), Vi pio d for dUj ilia r, .nd nutt'iuif th IKtrarnor aivl Atae iSfit (iilUBniarMimlf (or baaiaaaa, Allto'elook. adjiauaoil for th da, ", Jan. I Tli (Jot ' prlritt aaorttorj -aMtl lb aomial mrairo which w. rraJ. Mr Biiaoua. offrivl lu to tarta pr.au, W tal ratolutkin I WkfT'mS Tre.'aota d.tlod btha Cinatltntlnn tf tb L'ntUtl Slitoa tttt. In a of lu tte t tb tHBfi.iai anj aUnat It I tb i,l1oai tl w.U a tfc paii totia dat74' lech f la Hf airoiebnt ratacliy, a atall a thai of aaoh ottlaaa, Vi mak ar yr,eca'arri4ef .rfci pr i.il. of thank- id ruis they w- nnltotl by WkatiiiaTO and hi toaalauat aad wbenai tha But nf Nl Ymk I. now, aa II it. h utaa aad rr wl!l bo, anatatahlT and ancurapruuiLtlog la r.rof U Vottm a. tt I i tbarafoi , Xeaoln A If f- Avamblp eon ir, thtl Ilia fl vTent. tf b at d h tl y la dirrotd9 la th nam of th nen- Slaid lhSMof NiW Y.tk, to ten tar 1. 1 th.Paal 101 of uiel'altadSateitho wiTiooaof thamlliiUtd Ik. tul, la boua-lla filth manner aad at ta-h titnra ai lh Preattlitai luayde u boil bipraaair tha l'l n akd rafuie Hi. Comttitotioa aad la uf tli ronniry. RrAtrra, Thai Ih cyanmlMe a- mlllla affair, ha tud tr banby d.rmlod to laqulia lnlilhv diuum i01ol.ai-y, and iTallakU) ti'.ujih uf th mil IU' hoc of tho tva, aod hi r. p it a tk aaat, al the re-neat piatitlaabl dar, what Irf Wat oa. If aat. La nore ary an render tlial aiano of tfirrra carat hi It afT.atiT fi-r any am frrncy t nA m.y atte .ancl. If rtq'il.lle, thil tk aail ciattlioa i. I"t t Ml, ttiU)ll 000,004 l prupaily aim Ih ale, , Mr. Bnanua, on p etent.,' tl.c thx.Te, tad ill' l.ti.l ibo ilia wa. aiaprthathhifr whtuo.d aanyl ,ita nra.1 la tr aa'ily laid aa ,1 ami ad g.ni et I'lit tinit fttrth proaatTa I m tf tka ralon, aad pui ot wn i4Ctiini a-r .itiurii m an t ro-uira t'iat totttm liih nfwb ch ar fatal tu tha Oovdaiwy aad of tu ciinoiliu lta. f b rcm hti.ll. b'taiijl-t aSitit 1 th u'tralim. or rata aide. , w, ra u ana tl 111 riaprty ,4 the rat man. bt the r taitflo of joatnii.c s and I mirot, Ila fiTorad ft :piiol y III fu loit ilhu I it Ike nmatvt i f trr t erni In j 1 1 rtrtaaPtrotlon nf ih cptiot ii il i iln ll"NMir -- itrttecl th a nht at an li lfdl, tail wlia tit th wM a.teuipl lo doalmy ll't.l nlon,iiintd.i.iihl hi 11. Ad. i a.iii.e d. lab, U t'OLT I a ouVdl a t ei.tltt tun, ttai the fitf 1 tTet.it unwls If mA tia.vmfttliiitli -a1, and tbnaid la rtdloal y amended VYhr a ametttd i.r raAi al binaiiit lb., Iwwutidlaa TK laiinu i. toe ra'ii'umiiiiiii "i'a juatttj vn prea In paa.lruf l.wa of ptbolia. Th liintorla m 11 ianii.ii property of lo Cain! Blitai aat lattaatuai retiautri.t of ibo tlacy t ia.tl.ta la tlie tn.lt re th ioop!nf tblt ata c itnut, lht th leiilitnU! p il luap dt-tcrttilao f,r theniaiuTot, aria tl rr i laTt ry aba 1 111.11. tbrlr la titoi y or not i il.ttlbaQ iT'iti'tr t aatmil taut retolutioa liuur S aiatir a atid ldti eanntaiTta. M , Utinni.' reailntl ma arlth thai pari rf ih U ruin I'm n nr r la.lc if v tiattoaal alTdrt want nfi'ir 1 to a Be'tn Ciauniliu uf Hi. Mr, Colti ri etna Ion w labt ua tbo talt'o. Sot, ra notice of bUl war flat a amo( Ihom oa lt Mr Mbai, toilmll th toitu ttf ifflj la tb S to Ml I U, ai.d to repeal all N.w Yo, W Cl'r ltd. rwad hi . paaeod lent aoaalou I by Mi. Lawitara. lo tcwal traat.1 of lSI0.Vi u tr ml oltueni uf tha net laioil kldntptied Of lediuied bi .rury by Mtar. CaaiiT aad Quae, to icpeal the capital ua hmeiit of tbo laateoa Int br M Rtu.tr, la auttnd lb diTnre Uwa, and by M . Hr'atiL, tu rapral tba Law if llBfl, lalallnn t. VTt-t Wa.l.lnVi MarkMand other pnitity In New Yj. k. Aljt.U'ned. AtoratMy. Jltanu. ftfitn. 1 Tha II m-e wa oa'loj ta order at a ioaitr piad eliTaa u'olock by WituaJi Rioa aa iioa,CiaoflhlaalAiumuly,aad khfinambar. Md tpprarrd, and ware awor In by tod Un, P.tiu u. Putto Jonia, tfooreunr of Bum. Prut! wcr praam rd by Moair. Uorra and MuOtaa tgalit tb itlbt tf Maura. Kumar aad AJUCktaiittolbelrtea'a. LtldoulLa tab.. Ou rn. tloa of L. 0 a anace, Ibo Home proeirdod bia aaroocT afc 8,01. and Dawirt C. Lit. Tt luotia waa aloo'ed by tl fuimwlnif t4ji For Mr, Lirt lajoax-R-pubtiO.oa IK). Frrtiao.KirtTtli Damjo at.ll. Mr. Kiiaaaa totul far tlio. VT, Ytaiia, of N.w T a. Mr. Lit i.avon art ro4 -- aunaaf aiul fine. Kuan.) c d Hl II Hi aker to hut dak, aad on taking Ih chair Mr, itiuuoaaiai 'Jnrfbsntt-n 0 tht AwvtVu: f am nni uooon'olnni of lh arjneui dotle lo wblnb ur rjarll itr ha oa led me. but 1 aatam thi m with Arm parpaeto dlaiharir 'horn fairly and Irppatilaliy. Tba role wh.cb j ni may ad ipl for yonr gitrointnanl kU be fiitliful y and Brmly ad mlblaieied. Tberlthtf ofth aunTitty aod of the iifjotliy thall la apiaHy rotfaide.1; and II will be my bltiba-l wubitlua tu turota Ilia pjwr wnlohyua Ii.t conrened upon mo la ana h a unor i to 0 n iriud your ouiUtuc. Vf. hT aatembiad al a liOHt wluai our twlurod oouutry I enrlronod with rrarlulprtla A uTcrlr ttabs forilful of har at tigl.nceUU. I'uliin, hat teeuinal aa at' It ada of ru itWllUo tolLC lawt and govoiiuuentufthalt puullo. OlirrtUeatarra'eu to ioUkw har bed rx a.i'1 la. lu tbi. rrtai. It la ornnr n ai the reprvanatf I To of the a'p'e of tlo jr'iat atttn, it pro, our at I tlui.ci.t Vi 'h I olon, tul our purpo. t) irorr it tnttgnity by a proratl and lu-aaonioua crur. rriioe In wtutb'Tor iikw ation may be uaemed nuic. eaiy without ahead, ainnt of prlbi'ipltiloooiitrltait bitrla ailutiaud. II wcrer, wmty differ on iitn.li of a tner party cUu-aor, la thil high tonu , wa tin u.d iiar uu dlridiU counie a. YPbll I wti'i d, Kuett m'-tw uud r any rlrt-umattuooa ad lulLl.tet tb. tla'lea of Ilia vliar wl'h tl.a atrlotrat lupi,ttl illty, I ehall lie dmlbiy atuliitioUl luaay and o no bleu wbtrli may dlHttirb tie bariaony of yitir dellliu'alloti. when the eundl'lnn nf tna 0 uintry n loirfretlTtiy domanili ILe frtiiial outpraUua of )1 brr fort, Anilattuinklrjr yon forth h'ni.r you hare don ii.e, lauUl ujou Ibullxh.'gfl uf tbo dutln uf IU 1 )'. ')!lonif Mr, gnaw t'i II jtlita proclmli'i'a - . 1 1 ti- .'""" ' C eiki "'! U-rO A. dlalJiT waaektiuu. Ul ll,ai ir a r.dod f.r ' lb Jiff uMlo.n num. nr, 110 1 1, tl. hcioiixi.ir, v( Weaior.-dtrt by tbi lien ouia lo 11 1 la , Oa iikAiou if Mr, I mi, Cutatlt II, KuriJ. ' A I any, Wa I' wild Be khu,I-i arn.r. Mr, Unr.Ll. aa.red lo aub-ittu'. to utue cf J .in' A. Km ar. wbicn wa luai. Ou 11 ri, 111. Car. it, Ul'). C Hum wt 1 1 1 lMiikie,ier. lit. Ii.a r uTid In luWl'ln till nam of Mi mil' Kiajiinr. vthi'h w.l. tt. tlu uf.iiuti ulM' I'."', Illear Iliwartacta, of le, wimiI i;il . Int Aula ki.ll)ikrljr, llr. P.T.I t natttd b, auattittita He nam of Bail M. DiitvLt, wtiifh w. IimI. OiiikkiouiI Ur, K utiii.ii.x, ,1.uiai Wl'lii, td til Liatteucc, a, alul.d ace uid 1 l.Uu Dovr a. ptr Mi Woot'Ki rr inoTod to tuliatU'ili tue nam of J , iru Wat k 1 r, bi It wu '.-,!. Miari. I'lietaa'd KiaiN wrro pilnbd a oi,, 11 iilc I nail b)iouiliM O re ni.r ioJ Ulum u in jf tbeniiuir iu of ilia lb e, M -. l'ltal'laiiir ai.d VaaiiK, Kor.ilUcd a iitul.a. ittnuiiiMa. to aalllip.a tint a,t,a'. Tlio ru'e. of the lain A-awuu y wrie a 1 ploj, lull. 4ici 10 f aT.titri I y a ooiuiuitt. . TI.e tie nr of tun C 17 wt lutl'.cj lu i.'a(li dally id all itlC fib lltUe wi h pratwl, Tb II Tetnor iLtnroovt the II ua tlial b wouM mmiiiiUal with th L'jUU uro Iviu'.riuw I7 Ine a8 Tb Uouit bxik d freer ll'J i P, U.i Uiaa to mtel la il'Uicf diawiLg fui rut-. Mlut.y, J ju. 1 Tk Atamibly metal 4 r, M4 batilUay, tuiUtW ttall. Moatra. llianDivT, Piaai'a, Ituiniuti J Hturn and Vaai.a, weta, on uiution of Mr. Ita.ftDi t( tppotbt tU a ounuultiae to ipoil th aumr of lauuriora, aul-oid uat ttuor, and cleikt, to la p 4cled, AL j ititned. Tu llou e , lu-day at It A M ,whm th annoat meoatga of lb UuTmtr w prtaunud by Mr, Dure, pn rtrcr, Ut y n U U jTat uor, aud w al toad . TlOueru'"'a taoaaj watroutTod tu to Com luliiae ul lb Wnola, and a mottoa t) print (itr oortUa a referred tir.der th till Mr. BaaiDiot, fiom UiiBt acl Juauollt' repor 14 la laTur of icaeitlog fll.coa 1014, iu on tho fliwr firth rtiaiitei permaiearly all hod to ncw papata, and 1 f tpnclutuig Ufa art a doorkeeper, m kluj lgU In al , atd Iwanly-fir pgo t ir oach be'f eaaaluu Alfraad tu. To annual rrpuiWof the Buperlntondeot of the Banking Dpita,tt,l and of lb Aud. tor and Ciui oaakba'a of aba Canal fund wet a praee ted, Mr. lioeial'l ga vi iwtio of a UU tu rcpaal all tha New York City Kailruad Ulila paaod at the 1 t fe.1on . Mr, Winni gar notle of UU t ) amend th ad to poTide agalnal antaf uol'dlng. In N.w Yutk. Ala of a Uilfor a N.w YoikBiuul.y law, Mr, Baaasic- g, notica of a UU W atuoad lb briietylawf. Mr. Wooi at rr gar no'le nf a UU la repml too tlun 41 of In Matropolliau Polio law rtlaUag lu Buedaylttfnc. Mr, Uouibana nffertd a praamblaand ooacurrral reeo.btiona, rraoran adlng a a ourapromU 00 th 1 Try nneailoa, lhal if Itr th dnd loa of Kaaiaa a a alata with br praai onntl'utlan, D wliol rtualaisg Uirllny La' dlTtdad in Iwu great tnlti, and admitted Into il UnloD aa aona a they alopl contl tadi n wLkh ' e la a rejitib lean form. Mr. lliania niored ih epouiulniMil of a laloot nuittUnlMoaPidralat-iloa.. Ltldoa tahl. Mr. Piiaoa mo bl to li Tuaaday nit for Ih laeUoci if 0 I OaxanlaMlofi. la plac of Judg Btaaaa, daotamd. Lvld otjt, Aljouiaad aalUll AM- tceaoiro . lad Traaklea la Toxaa. JVear OrUami. Dio IL Adrlca front Texal ataH thai Indian lo a aambar of Mn war n- i oped wiuua any aula of llaUa. Tb HHtn war laatlllff ta la a anmbera. faartnjr to their li aa. Coropaol of rauftrt wen Irmlag 10 pruoewl lo to .oanavr ttattaa). Uiaa PaHtlca. Wfauw-, Jim, I, la ity BOTarom.ot, at I Uat roUf , pawiod by a larg marlly, a raa luttoo laTor uf arwaorrlng U ua, and toaaruc. log t irpitaaoUtiT of Ih city la th Lv. Aur lanAator ih repeal of lU!Totl Liberty Itw. lUllef. tftw Btiford, Jan. L-VtHin. HowxARD't acl work on Pub It nd, ipUAd early thi Tnl( rTlat a lla4uau report, Jairlaf lariaai, UtaklaVi; rlnd lio4laoli1ap,.ra,Wir; T .man Bantat Dowarr and Yfto wa takea from th l-dna dead, aad MTrral o bwr blly tetr Ttaoaatt ot th tip'oalnn aad lo ar not y4 kn ra. IXtlAL. RKroRrtl WKDNI-DAT V. PI. Clrt-k Ceart. rVf.tr JntlnflattlJir. TH Int cm 7 'antl Hmbmlem ml. Mi- t. (ai k, D k) A Co., trp"r4 thruah thtr onna. alt Ur, Dunlll, to TacaU th te-pnrar Injun-Uoa p alnet them, er J aoliuT them In-a dutpottn nf any of tb lod-.n Tiaal Fund lvl la their e ti , la their .mdTit ibe- almw-l thai hey 1 d IW'i nf the b. rd. ahlch tht-y li1 ptu-oha.l a m'k4 t a f.t i J, P. Binpaort r,n lu 4ih nf Paoarnber .at', wlthnnt any kaowerlr the Ikey hal beat n hrtaUd; th. the n Jeaonptloa id latndi hvl Ua.t of rn la th amket and -era n-f aUi), b-rg Viuahl and aMd lb tame a - Eifbatije or prnTnn.ne.rry u ns Tta Cnuntal claimed that tn twola hrlx ltt thai iiurcla. cl. lb lit. of Ul Ihai 111 bmdi war' ran Ami. rd could not be dMarmd. ( A timllai' application wai mad on bahtlf of Tbvwnn. an Ilia, It ra o f t thai up.- Ih faetuf tli ottpaial Ik lajuno Ion omiH nA haaoetaliat, an .TeMwnl -a mad that la toodtla th h.4e of Innoomt bidden - d b f roa op. Th lakluer of tl tid by llftlley wai a laroeay wnlah r-i I call lor the de t y to M in lirinAl owner. Ac ld .ration haT.no; bran ftaea for then hmilihytb crrp'anra, of Seai ary Pu-d, ao eeahratiieraent hl i.kea pbcAlaii iuyan iohaa of proprny, Tbi r wai no aremieai tliet tltea aeeep anttea wi e llleal, cr laned with tat prop ir anihnriiy Th aal 1.T.I pra rnhd t) wi Ciurt art f nlk lhal Matara, TLonlxa 11 "f tb Mi-'t'lil hmdt lu titer naeta.l,-. Tliry I ail ot if th North Carilln laid-t.m.l.r In numbet to one nf Ih'a aliearatt hare rain it .Ira. The bimd pamb,l by Iht ktt l.-rn t the poeeea-liaid lit Pnal.leal tt ih. M-r. baa.'a It.iik f..r.loAlw. r a, torfor h.4 l.r purohaifil It. Ilcl-hin reoaiTed. BHOOKLYN. ACatrmiii.1 jA-A'OADrArOTKBBr Fit a. Alien! I oVlck,t. N.w Y-'. taornlag, al' jWtlk .iT.nd la U Ci'iroi (E.i-cop.l), I Ike ilr ufjamaua. Tk aiittoiar wt of w aid, aod ih fltn ap ndiaf rifi'dry, th wh d. wa daaroy . rd agetarr wiih tea ufgta.two unlet oa wkkw.r la'Ottordlke Ltrtl'l pta)er aad rr d. a e "aaiiaLm ble,C alie o..if li. C4. oil (!) Ao. Siaca IUI iboc.u ,h bat taadarlallii'rhlpnf R 1T. L Juuaan, pit.tiitui ti wrom Un. IIilbbit Strta waamiLUar, Tha ill b'.l w wa nd tl F.liaaaaintuwn, I ud r the eru cli aod la th fa ttutn 1, n"w in a la lTCo Toe ia-a. atinli. m.'kla.; eom dlhaodwleiar eaieo unaled Th ir 1. . p aid lo baa brea cau rd by ditfitl la th fariaoi floe, p epa all, -a hat ng bt a med tit ereilu' pr ibuafKa i'mii Na Yrafl d.f. Tha chu ak bad reottil y kr.n rrp ro.L It. elimivd Tt u waa $l,n u lnuitd ta .ao Matk.l Compauj f. fu,nH. rnontniit Wir MedDan. Joiw SrAiLtrr wa arrcmed h th 11 P.eolncl Ptlicaoa tha lit lnat , 11 Ih rbn-g. cf kt.llag hi wl'. Th 1 til ten oa gidogbi hit nal Iran ta UlmbU tt near II ir. I , fcued th wiaaan lylag on th fl tnr, bar to.ly caitr.it w t wiiud. aud antr by a httenet wlk wl.loh It la tTld.nl lie Inju lea war latl cuvd. Tbe lojunei ateoa-Ulered n( a daagerutii aaitira. n?a tar wai lu ke I up to await tna raault. 1'Ki.K.traTio. to iaa Cmir Ejnif-at-. TUSu'ia araiaaNaiy Yard p.eaeuled Mr. 1T. U. Fu.LT, tb ncwlynilraud Chief Kngtoeer of th Bnaklyn Pu l jarlme-t, with Mmpleto A tail audit r rt umpei on la nbrbt ba'or N.w Yrar'a. Tea bat aLd trumpet ber tul abl laicilptlon. lluajirn to Dka-h. MAar Lacbt, ridinf( wltli am llior watnaa na-nnd Milt irNatk,al N ). JOJ Ailanllo atr,ot,waa barred to death la cj,etaaao of her clotnr taking fl' from Ih at,), on lb ar liurofihnl.llaA. An ln.in.-t wai huld and a ror diciil aootdentai dial) wa rtndered. Scrrota- trH'ntnumT Fma. Alo'. 2.'-.' ncltk jwtotdiy morning a fire biok oat la la fur altur elore If J. At) Pearl (treat, occupied by Mr. P Main. The fluno wr peadlly uppreaaed by the fl ami 11. Tb Ita It c iTor-l by Iniu. anoa la tha Bt. Niouoi.il Uomuacr. N.w Yutk Ofaior Orri-- OiTa ai itttid a u a uu tnapiciun of lttlng th pc on nr. A ten ma Fatal Acmnturr raoai Bira PlIiiii .Cotoner IIoito bald aa lorpieet yaatarday. apon th body ol Mi. Ma ait Mim, al har Lat ri dinre.No. Vllck at who dladoalh aaiurdar pieTioua. fru aba erner. ur nura. il app 1 .r a. Mm II, .TeruuK of Ik Mth ull. a fluid Utp wbtrk the wa ho'iling In bar band exploded, aad, oawenng Ike e utenu urer bar d ta, oaughl fire aad butctd Lor trrtlbty. She Ungeiod nn'U drali Aoalip rnTra b.ror Bar etin, ring-, a retaici 1 aooura auce with Ih bot wa ramified by the Jury. A Valcablr Ssorr Box. The clarki la the rflioe thu Cil'crtor of T.xc, p-enld Ebapa Daiuaf, E n-, tie bead of tho department, with a t.gu.fli at muff In x on New Year it, a a I Ar- loitial 1 f their e-aeem. The box I. of aolkl gold. bttiiudly cluuwl aid a preprl.loly Inwtloed. Ii wlb 4 ounce., aad cat f 130, Tu Fioat Dat or tbi New YiAa ta DkOCkLTJ. The J47 wu nalrcnally obmrred In IU tklyn. TU weather wai cold, aad lb atreeia we. tin good Irarel'liig orler, IVirof all Mud. waa kttmtdcd. and th ancle t cuout of kaenlaai ojn htaiiHi aaa guialiy obaet ad. Mayor row at ret it. tt le'ge nutn' r ra aia follow cilia. n It blaiffloeln th Clip Utl. At nmo tbe n.w Bhr f, Mr Aaruonr P. Oanr aet, to, k cofoi.l lb. J.U, htTing pr.Tlouily ra OalTtd pnl,io( th book, and aira btlorutlng l.iibotffl.a. fiorn tb miring SoartH, Mr. Uioui Rf una. Tba following ar lb appointment oadai il row oidr 1 f ihirg. 1 Joint f leintfu Aai'taw II IfODOfl. iuft F.id.b Taii'Laa, Uaaj. W. Wiiaiii. Jiaialail w Uli-olil. Omniriror P 8, Caoait. K r, A'utimrrr. -Wm m Lima. Jj,;.-iMita Pitta a, la.ao MttiL 1 he Bitpeilnterrlcnoi id th Pot-, M aura. VYa, M Mruuuoa nd Jtooh 0. Dtr, Im io.tere.1 0,100 thetr tin lee, a. onl th C'nnty Qirnatr', Maw TtmiTK ll.aiirr, tnd Rta K llmOKt. nrl tbe J t'tl'Wtd tL C n-1 ol rli-al.n., M wiif.Niono Li I BTIIWILL aud Wl 11.11 IT. Tlr Judg of ih Brooklyn City Outlet, Polio Jua Uce toil Juiieof th Pit, do nd tnlrr up II duiii Of tbrlr ulBoa. ur.ul th floU of Mi. VILLI.MSBURG.I. ftaa - AiTatuno Stnara. A tuii.ik rain, n.med Grt ll'loTi l'l Oieeepilut, on' M m lay ri'fU', w trkolup la the fVU..n kjuie, on t jii. yt i il tirkei.neea. Lbotiy af r. It w.t tllo T. rrd ni. pit. I. a l,y a u,'iplof luibtU eiilfft toun I hi nr k. and f.rtt ne-1 1 1 tb gratir g , f ult i,i d t,ir It aa. lelea down aiifar,-ailv 1u!hu ail r.. 0 ,ad wl.ll Uloaluer d fit J ll. Lost A Guou Uiiinr IU.tu. A Gnti, c.ojid Hirttn, lea.JIrg la tliaham Ar oue, ,vl III,, d ill 4 ou" n N.w Yen'. .,), by tli. uu..t. ,g . 1 1 1 1 U.o:i li w. Bring, JEUSEV CITY. New TtArtd Day. Tb cut-ra of miltiji Ntw Yir' cal'i wa Carried out lo a coniUittkli e ttbt U J'rvyClly and Itolxken on Tuavliy, lup ary pit ni wbo b.110 Ltofoi krl open hoil-e nd jroridid llpiBiiro eaiertalr.iuiii.ta, dlernved wi'b Ihi ciiHtom amiriily. After Ib uul grit tinge tLe keneral toplo of conrer turn wa th tt-turbed ital of tb ua'lon, and th bawl of tbe day wai - to. 11 ton " Tkora waa reiy lull. I'utilcrua. ouaduot In tbe lire. tr, d from ippnaraaoer, Uitorlattlng UijU'-i re pultkea of lib ruodetklioa. Ror.hitr. A younn follow tut raed Co!i Ltc Yaa Ucmaift wtiVon labr Recorder Til 1 ut, ii Walxatday inoralng, ck 'gad with ileal Ing .taut $10 la money ua'oniriaaf tu ktrt. Kuli Frinnia, ttrper id a boatdin- bout.it Ni. 40 Ynk itnee, The too uied Ink buard at Mr PI on TLtiitday ?a.i. and on Suudiy tt?e th netaj fiotDau' i. OiUandiy b wa. tracid lo Patr ettt), b)a caliT inatrd where lat wu ktrplng Ntw Yir a, baaing expended a pu-ll n of the in airy lu a tuit of atone, p Meade dnk kbit Tn ao coaid adrr I t-d tb rot.' wry, aid rnuraod $ld uftht u.ony. 11 a 1 oummlltod t't awtil ta aotloa of iUr grand jury, SoDbi.f Ekath. Mr. AaoniBALU Mc J. Htanaaao, toa of Ih lat Daaiib Uaanauoa, wa found deal la hi. bed nnN.wYr'' uuirdeg, at bl rieldroo, VI Wa.kingVin ft. Th 0 arnr gtr a atlnetle t4 daih wa oa ad by ouogaatioa. .ot ihabti u Citt MAUHAL't RarOAT. City' M-rnhal Et.ua rtpottt that 110 pamon waa committed lo t Oily Pibon. in Jemey City, for the month ending Deo II, Cf Ibei II we. Mr druakanaaaa, 10 drunk and diaotd.rly 1 0, aaan tt and bttleryi It, ataallng 1 a, BghtLcg 1 4, -tgtancy t t, burglai 1 I, .ilempv In? to pentad money. N.Urliy Irataad, i Uull td Blatae, tl cthor oountil, li. FINANCIAL, tw. ItXW YORK. Wedady, J.a. S Tk M,w Year rpana with t itrot g nr aid ettiae la the Buck mil ket. TU Imaiaotlana art large at aa adranot oa the inllie Uat. The Ballrratl al -at nddtalT JantDodland I par Mnk,oa th at agtk of rrpetti from Wat Ungtoaia lire to lb tdoaAual of Ut. OitMandaa' ptopottiloa. by Ih CongTlaab-! et Miliar a. T1 deaand (or N, T. Caat al reotliwd now loipetaa fraca th roooaaeanal Ion afQ anxor Morgaa la hi Mamaga, t4 a nr-n""l A lb larytog of lull, tk raatrlorloa an pameng fan would bt 1 utc4. Thar waa aothing 4 la Oiitataaiapl aaceka. Par Ooran uaa al Bret el l$TI,lvakcd. OlBUtoelookJahaoci'yiaU te of lb Daw faof M.Y. atrea par tent tl 14. T rwballlt taotlTliyia Ih Mo-ey market tad -toreiag, tal a mot ohitrfnlli i wa. aiinltaay Pr . paper I la dnuend al I a 11 par tent, CmO loana are wrry abaa dent al I par omi, rrnkanga oa Lcndua 1 tiatar, leading baaaare taking Iff thla lag. Tb mot TU item from W-I Id tt fall I bMiBI tagWrIa Tk Ckloagt) aa KriwatiV- V l-m hart ivW taafd UBUttml trl t-tak,' Oa Int haataad ifHM oa pri aratt, 4 - taakUf lillt -,ta U hot-i io aad akafJiaialea,Ubuatw)U cmalndl tax ( Jo lot, U I- with eipltal af , Tbrta, oa tbo 17th tf Deernbr , SLIM I at nt ldpollor1at,nhJMti draAt Tnw-uy td m Dallad Ila at. Ta Itaaaf- c amonatod I ITSlOS M, STOCK EXCOANOR IALE.riRJT BOA roN Y.i'ci...u4 nor-tlrtM. lol nl, - a ta a ". a, aa aa, aaa paja d..,,,,,a " a 1Mf AlLUf 2 . M(U.,. bt A.. 4IK tloL Rt. B. P, tdyj Clwo HttLldM.,.. ft SVI Mm-. C. i P 0 t lOOi) M.0J1. S lt M. HUidlUARUI U toil D.UAVf.lM t 14 S A L-ether B. 9 lot r. M.S.... M 14 d V.'t M MY Or- 7HK t do ,tX ! So IT to do fltttV IM ao..UldX IdS Erie R .,.... 40 IM do l I'H VI do 4'H KB Had Kl.R.... 4 H di 4V ttw Ac 41 IM d.... .15 44V M d. ...,ln 4t lot Barlwa It 14 IM a.... -Mid UA do, "V M drt IM MReadUfR..., Illd M da ITH Km A.. Id If dn.....H0SIV IMMVh Caa.R... MM IM da M M 4 aMHK' (M o. ...... Ml, M aU riant B. 'B lJK.Jrmt...jJ M re-a m....M li 9 . ao l m.0a.Ba.,.a IM So.. ,,,. An A,,,,,. d...TW ao,,M 4n....M IM IM Bw IM IM inOaLAO- i ra a ..- ,,, 4). ..... ...bMi IM ltd CL. A -... I tM IM 4M IM IM ta.,,.,,.. I 40,t,,,afS I A),,,-... I Art ttiil It CM.-. L.... IM Aa .,. 1 IM a....MB If dr. .....I M 4 bit M 4.....MS I BXCURTl PO ARD. to0 S e,-r-t IMA Y. ..x Ul 1 M Mj. a. c Lot n I'M do 7 Mt do H do 71 ' Oat !... ml fit ir) R.1. 1,1 M. ..liih' lta-t Mkd-O p.u l a tu.rwi. a.., 14 IB IM. A Hod.... th PMtooM.S.... r 4 f lUIT, Oaa In Ao lit 1X to 4 aft ' 4M An 71 SA Pma.Oad 1 ft iaR..-...rB Vtbf Il alat IM 4a 4- M da MJH IM di. . 40 IM Mod. Rt. R... A,H III do tlO 41 IM do 41V IM Ao U 4 IM - U BM BlarlamR 1 M Uarlam Pf I,V 141 A ate B 1MM ..... I 4 i 4),...-M 1 IM di....... I B" ...: b 1 M PaaaauaR.'ad.g MXItlkfj IM An I waai -'. J IM 4a....Ml IM 4t. 1 ltd 4.... Mi I M 4 I M gat, L .oe I IM 4e..aafa; t 4)...-. I M 4T....C 1 IM 4t. ..eaajl IdMCa, ATel ...I B-0 d....l OM A...,. B M 4. I HOC-. A R.I I a- -.. I B AJ.V. I 4a...aaa B 4e...... I .. ... I bit LB M BA M 4....ftMtl BTOOat PLDOTTJAT TA tall U dart 4 af aaaxp: Board a M ettk oaf to- -Taa a. Mich. Um. I po. y per t PaoinaM S... .. F.KR V , tl. Y. Oaa. R IJd , I at let V Ifllou. Rr K... ( Haiwm a. rt . .. 1 Urban R I M balllll,... tV .. ldo-.Oa. B. 4S M. B. A) 14 la- Mtoa.SAB.lg 4 .. Id. Oaa R Bp BV (la A Obi IK U Cat AToLR.. Chi. A R. I K. V .. C-.B A Q.R1 ) MAKINB LretAUflBNO-. Oaecf Oromwal,' ll-r. arrtrad a BaMat Dee Bltl. repor aeela piull aa Mara SI aaar amniuf , a rf akrp arth tw Mg tiaap dunbtl-a lb aplar, befort rapartod. CTXA.BBD Tor BTRAJatfllUfB Juneete-a. aaar. Lod - m Ma auo SCUCWtUUt A 0 Beer, Jam, BerrWnt, DibUf For Foretg- rcjrtf. S'TtAaT-inra AtlL WI'aob. AtplawaT, B Allrai liieuTl.le, lluilock, fur liaraaa, Ltita Crvctfloa m Co; Botiuala , Traauaaa, llaaaie) KonLaidl A Co rnil'S 1 da.ui, Laoi. XJiernoal, TW ardaon A Co, Vict. rU, Aaduraott , Lanaoo, B R M gan A "A Iky Our Mortua. Dauber, Lina,a, ham A Dlae : Barabge, Malhlaa. Aula p. Panel MelLCka, June Pualur, Jr, Abel laTtrpooi, O Man tail A Co BARXS Btmafartor, Coming, Boag Keag, J Low; Am on a, M.yo, Rlot-rtaad, De.ano A Oap (ItreUa, Khodaa, BartadV-a, HTrowbrulg we B.reaie-i, M-luir, Cianfu oa, O S Siepbacaoa at I N (hw-. Peraia ee, Baibetea, Bl hep A lert: Jubtleuai, (BtamenJ BLooune, Ctrk, far ord Ruber 0. Broe BR10S-n lla'kck. Klnj, B-rhadoa Bun M Eirnl. Tyie. Kixney, Londoadeny, 0 0 Dr Ml Co, B U Juhaaon, fur BriatoU T Jam ABIUV-D. BTBAMrmPS-Angrta, LjOa br liraamih. I U b bell A Sua R R Coylet. Crocker, Saraaaal t, a m aad pee gin to b t Cremwtul 4 Uu Chailtkri Clow-, lllmor, aid to at Ciiil.w.,1 A Co Mtiloo, Wh.t'Dg CliAr'cetoo, rod' tat ptmmtg to B0oid, Tt eawB 4 Ct Alr.tnelJina,rrtTtd ceo. mdr to I OJaa 1 e. gain, Wl llama, dl & d New L.don, Smith, New Lit aa, L to! R. ik will Dtn,Pny, Ntw Bodart, mdito Bt-oto P' Ii.'.a.rr, Ctanu, rUdpU, mix!) lf.ai ikkl'fklaf BIUPA llyiautlum. BoL tun, Loadat Mo ... ..ta. a lri. I treeto ';""--rr ,,.,, -, ., v Saft( B a A ,r newiat "a la- - T .-" W4 paiienpeie to Tap colt At C 1. O. tua I o . V Kr HM.ll, f'ld Oviafl OTOrtU I'hiCbailey, . etld weau n.d Aupl-it Pjs (1U) Drolarg, N0aai:oaT ,1 iua,cl toiticvr liAfni.r.bew er, of asdbxm f tinpirt I dare, ntul'-tiilClM I.uty Tutu pa, llulabard, Llfatpotl D.e II, ml ua thi p. e li"i B rUoiup-'n n. mw. It-1 I.e. 1, Mera'dt. Ptttaeg Aug 10, wit mda 1 rder, Su u boiu. d to lk-toa put inb) tbi p. or tinier Beny ItaMLngi, CV.om. n, C.'.ao I'pt Idih, ar gtiaiMi tou'der ; tbina, M.oie, L'Lil..a and Pilaoaeilh Deo 111 um1i il .0 ang.r tuOib tt Mat 4 tj I've HI, 'al al). ., g i 3d fad la w,th D. k Utwi f Ltbdon, tutl.gul and atauvluwtl, aa. 'ni. 11 do ut had Ihel'pi roll of p'utuiuaa aaa 1 11. -tiw t kkpitaDUag S tud E, inppiaMl ak lu 11 tb ertw t Kwwtiie., fPrne) Nolilcien, Suadar'aad Odd otai i A Wmut Co BAIIES-Utrtl U, Kuat, (IU)(, 17 diyi, avlml li'Ttd A Itimkan ( Wl he litl-a, Lawn -ce, Botjrna OA 4 In, Latl I UiaroLci, Ulloi di Cv Bouvbai uor, Eunti, AU ate Ocl 17th, tu'pkr I lartr A D.Tka A W P.rm. re Mb (U , uf lion. Ir ft, Oanu, Su4arl U 4 01 al to order IVaiaU, (Pru.) Preymath, Shield S day, aral Uyierlim, Qihioa, Polt Bpaln, T.U IdaJ, Dm Bat WIT Dwlghl j II T YinntrJ, Wf man, B underlaid S.pt M. ll.a pto B.adt B dtya. oca! lo mailer Cat fu'gr , Boo,, Cm forgo Die Ith, (agar I rruirrtAC. Uad rtry ttrart wta ar, 1 aid dtck load 1 BRIOA-Otrl tOUaabarg) Plackaa, TliTnaH t'tya e.a' lu Roger Bro 11 UL F.r-t. Walaot. II. - data. 1mll tone to J Uaate' A 0. J El lots (B ) a lib, Benloe Cl day, with acA I 0 o Muk 0 APL, CDJ Lndrt, Skla tyUdayt, ooal IoFjb AS 1 Ac gilt art, fBremea) Lreekaao. Aafoekaia OB It. kld.aliKP.T natedtACa Kut, Bpalaa, SI Mai :kal da 1, cotk- to awoc Pel Mary A rem-auiteplr, Rlo.anade OM MaJ Tta Uw-btutt Road 3 dtya, with boa k I Oat M.k.ACo j amttAirir nn t rg na, n )oa ateoaaai a M.gnulU, (Lcktram, PalldJWa Bay et a , Pier , BobbtM, Muwbt i, M , 1 dig, ooUtm Mtdota,Monk, do 11 l4o 4a U nah. Land, Jae-al Da la with eoAM Ann Maria IJr. St Maltln IB dan. a PiaiAart STaj, O-daam, muUtma, kiwa I M rrankiort put la lor a nero, aartag aipa T it hT Kale freaa M with tr . oa. an Mnnaauta. Hickm.a. Prortdmo for Noil k M Bt rwator. Uawklr., Chrieaax I dya, ootham j a -itnriiii. amua uaaawar t aa. cam A BJaoota, Richard fHilnemmgaa, aora Kadron. Oaao On a M a Wov4 Maa nv Tarav Vale B dera xa I K and B Bat -1 u n aU, O'.at Kgg D-rbel. wxaaf loocueSWinUiPymoulh MO.l4d.y aVamlaaL A-U&Wooy,BagarbarB4aj-, wmA I nuio ri ut , viiai aeaajaj PreamPrijh.o or.lo 4 Jacob BtrdmlL Doena, YlniU-, te4 RppU, Hmd, 4 4 tmanlo, Baaara. 4o 4 BLOOP-BSpragaa, Olbha, liirllMMi BELOW. Otbilf, takatwt. f.rra-T. a IiImm Aet . Ineaaajiwa eTaStire i t-B-i 2 tS- Alee laiU BaMwaaWita'at Aa JtSTCBNIB. ghlp CUofaatu. DoajOf maaaa, waa a on aajf-r ' m7aal,loa,llfc-' L.Lft- It I Aaa hf .tt I S3--,N keen ak f-mp --aaatl itrtoTa7 a -U , li I UM, -"ra. "" i sin