22 Şubat 1861 Tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 1

22 Şubat 1861 tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 THE NEW YORK SUN, b1 . N r a IW" Dally, fofoBeUr ntqikl ao wkloN ret kwstawaa wnaiei. 1 mdmlL a aba li a fcawtaawa Mwmrli noeleeili, fertldtnaa, ggnw of Pruto ul J avtalldluta, earner of rultoa ul Mmm otr, ul a He, M Dmdini. 'corner of Broadway, Perk "" AaareVra)AOTthArartoaaitwwm, l""7 M MUWTH try OUTMlt, ab- tab. Pane Tee City aad vlotoJty, IB two qcixm cran rn wbsk. Oar" On Cent. " When Mm by snail, row Dollar ft ywaa. tnmi utrvulatlan ItrooghoTil th Year, (ndlng ttli Deieaatwr 1vt 1M COPIES PKR DAT. tot wncxLi wcw l nailed to nhaorlber u evanty.tv) mm m bmi liuunh,fl, uvttanpls1nrate, Sped kn M (i Ml n Inteodiag allbawrlbara. AaVlree. "TUB iLTI," Corner falton to, Bsaeaa striata, Hew Tort RUNNLT FRAME MAKERS AND MIL- f lltrientrd to bur l-emo'd. p,t-nt booa-t arem .prior ti.etk, . now article for th nueuf .rture. of l.re fr U.U It on, .f t.,n ind tint. Cell o,l IS, ,1M ' ,l" T' VUJ"5 V0 V'1 "'" CKWIS0MAC1IINES-WANTED TKR- "'liUUtaiii.MimMi 8tn"e mlu BiecMoe Term eee. .nJ praeiir m. at) kin I of J"". ' . ""JL fr" ' learn, it,, panf.bv-n -ra.ls. EwibIto t s M 1 Vance .1. 1-ttlo.V, tt.imi.Xx CEWINO MACHINE-WANTED HDI K3 .'to Irani to . prr.te on it.arerls Wheeler tVlloooe Bed otSir.eeln, mvhlnw and prariieo till aatlen'ed r enop erk. all lh suaer and eeerr part learned r" . . "vram. uiled to fix.' whoa teemed; rm(l. M aeeins marhlner for eel andtolrt tkeap,tll7 1 11-0 .t. peer '.Heneor. lMis'l.e .CEWINO M iCHIXES W.WTEO. LA U die to 'earn to op Tto oa 8lnor, sad Whe l.r A vllennX at il lloee. ..wot machluee. IVrmi for elk h" J 1 to tl. All Undo of aeelag pavhleee to let sninl Honrr iMi.vUe SEW1M1 MAC'UINKS-WA.Vrtl) LADIES to I. -i.ru to nMi m Wiwim ii vTIIiOl im 9T0V14 Mla BiMliluas br oao nftho oU'VljOTpTV O.M) orrftror U Uwrlty. fe4tfbtll kladjul rtitfh nil, ImnnilMe. tl In. tnrAloff . and thoroafb JUMUimn-nt i ihm Mwlti iBACUnoa portortlf And r DDiiBno tt to fVMl pivm for tl. TImom wautlna od oatnn rn bo luprlfcnd u4S Cnl it.tvw s."t h4m m SLWIMl MAt.Ul.t3 rtANTKD Udlo to looxu In oi ot on lUumn il Wlnr 4 WU fnn'tn a- o Allbnuirtuo of tho maWiln MjtffM prnu wu. , and practice oa work. 4pplfa0 1M ld O. Pt kf n. UUb ual ItoM. AlIFMs WANTED, WANTED, Wantl lfajini ! m w, trntn P t H' vpar,mloor Ifn ai I' ni and paring uiMuima, vllh ae)ittl of frnitto li v m . i i it cm riakis from fitf 1MT.ia !l'ni(BKTLfn M orlnl Mrlrrou v po,ro it lt ln p.ptr. onvel tpm and a tlft of iw lr All i I ipinmiut rail Vkii, at W limtilwav, tor. of FulUn at., up ,lr. r-wm i i.io',s nh.iuHn.yTT. AGLNT.S WANTED TO hELL VAN k.V hKN'tl ptnt pirtib'odolUr eoprlncpr a, wi t Lt, 9 oa t .kra tho Ohni p rlorf ip aa tbo Irtii vts nod w th vrter taririTf. ().d a nta mko Iron Mn a III a dr. 'a up , or addroaa WATKHt A VAN ANlKN,lX Wil.l.m it, N. raul l'v kpl..V. m.nii SEAMEN WANTED SUME MEM TO 00 to M In auerehaat rw.ii. noJ kam paiiL tboat kaTtoul had vmio nrtrWreoat aaav prvforrad. Ao ft atirx Hnlipln oflw 111 IVmtb abvat, a otalra QJOMIIK.K3 WaXTED 1MMEDIAIELT, J for V. S. Amr, pv tetiv iuo. Par from til to Y? prr monUi, IUl Dimrd. elniliuuu 0M. 4PPIf at tn (rtpolpat raodOTiKW. VN Chatham SM. MIHUI'l BOAHO AMD aBtMtnai BOARDIKO-NUTICE-ir TOU WANT Cood and autMUiilUI board, and nto ela4H alnxU rooiu, Idk trun i 16 to (i por wook. wooro roa nt alltho comorta .f a hma. call it 10 Oak at, naax Ytm. UKOBUB arONK. hUllM'lM BOARD 2,tO-OREAT KEDCCTIOS IS board tXiblurtabm rttiiua with esoalU t board tint to $.1 a ifc lomrr prlota Id to ladl nmu fl ap, fur eomfort food ItTtnd and ebapnow, (hla poiim cicoli all othora, a warm pari ir with H4DO. Watcluu.n all tiUnt. tnd lodvlno otnap. 4"( LinpaDkrdrt.DwrDroadwar f)fclll BUALD-tiOOD BOARD AND SINOLE boJI, at luS Twoi.tj-elnib rt, cor. 14 aa, ai It ptr tratdu dar boardim, at II tW. WX1I4.J BOABDIMO (JLNUL awaallamua awdka kat mi an AJ1D HAKJtlKD xrfwHr A&i'Sr'nir f-fij.,&u witbuoodr. BOABD1NU A rEW KttdPrXTABLK found Bi" hj bo aoanmmodaiod with tiMid board odl roooM and a warm partor.bp apptftni at 1IM Caiat kaw Bqoaravnoit door to Bamom ahAbina atora t alao ajkowwanMoummadatadl taSo-iawHtX B UAJtDINU dk f EW aiHULK UEBTUri ZaTaodbia' b imaniainHam wltk kumfd I aiaa a : alao a. awa rouof ladloa. rurnUhad mt naanl, at I LVmr at. aaad oooia to loi. with or without rraukUalTurNM York. MariH B OAKDUtU A fH1 dlMUU liiUITtE. anu alaa a aWHtluaian and wur a bo aoow anedatad wtth noaxd, at TH OTMWWtolifU Mma Watai and 'aL aJUn. (hrnlwhwl room, to IM, wt r without btitrtf. t 4U EKMKDUtO Al' lUb AUWEUI A tKYl 'roaut oa aaa ba auoowuAudatod with aowd board nd plmuiaut rnonia i alao dtlloOMM ao4 thoir wtrar arttil biiard aift nirnjh4 roomai oa oaaaaawblo tarwaj BOARD A E IUU.NU it UAH at aooufoinodalHd 1tb 4 board and ploaaanl rAOnM alao a few fmlir ladl.a at aP Vond avHnua Ctnaiuai""4' '.a.ir f ULKilwuB fj CKM'Ilt - OLtAJS aHL) EJMitntiMtabMi a uLa aud doubui Ml tU aud IS OMQb 4. ftn'if. 1 1 alnalo rxmw lw to 37 ainjta fontlimuan ao S XvlloiltoTAmila Vmd full moala tnalndlnl danrt H VH miu al 111 I Jt an at. amf Mmadwaw Wath U ,. a trl al Um .M4M OUNTY LA.U SOt.Dtr.KS, flAlLrUKS' and wtdoaV claims r bountr land, pnualon. A ani'onaiullr (rimoutod Lt tiia MiUerltwr In all taaaa vboro valid eUim tulips Partlraiar attantloo civaa U ar nU1 cUtlia r.AI.VIN HJaUl H. Houtlioaat aprVl'luuSwandD'bamta. MtHaar'IW OUNTT LANDS. 4 SOLDIEK3, Bftllora ma otbara, who Kara arrad la aa til th vaja, oaa olu tlvlr wairana br afplrtna at Haaiaa at, llov Kulton. O BHJtwVli dittorna lor llntW H-aUw alairna 4 4M.a PEMdiUxt rTiiAjna uA&rfLNU i"At. ataoa gaM act ( t'l'k. tA. 14, or Jnna Id, laafr ntf wtdowi obuaa ftu4(iaa-i ban tnou UU(4 or dlan ka aarrta,tar OMai waji.tilni to their adTatatsb aaih ln oa tb onlaairtlav al tha aoathaaat aor o iMlanr kaaa u4 IWW ata. QALVW 1. wJUXH. Ja.1 fda'lir nAcimtuti DICK'S ANTI-FRICTIO MACnLNE, tOU rUNOIIINO, J tl KAttl.SU, ANO PKMdiNa ltt.)N. k1 rn afotT EtrnuiKNT, 'jpiiih1cal 4 no XABeK-a IVTNO UAUUINCd IN TUB WOULD, IMocloai U all knt dona aw,r with, aait to ao all aj roquiraa id runnMid tivm: ana do ropaira art noeo- d tor nrm tha. lArM mmA-ln . m. . . -. . .i-'ia . T rooiir i -tM-na fnwnr tor nnmnng &aa raaanin. iroo, w taek la thick, vlib tv r-ptibli affirU do- lb won la ii nnrt mtbo tn tvai prft raaonrr, p ivfar to tli lrct and mnt o-ifl wUb aali tm th aaantrr. to Imfs thu vnlitAt th Vrtou nablM nude u4tf DICK'S PATtCNf, roct, Hw KiulaAdTvlrnnls lUtaofaL 0wrcU. Obts i fMr- r mf voum an im ruoor irwm itr i or i u' vox utv !, aa kbii w idu ib fftrirtf i?i) r niiutr akKnioe ciMtnitottMtra, drK7KVI HTLITTIRH Jl I . ;..;. .r. i.. rr..'.s laltf'rid wkw VOKK. ntw vfti J TCBWTOkUC MaCHINKKT DEPOT. ' all ITKVKN9 bKUTtlKK 00. rwn auwea. r ana jinakti aaaaat powar and haad plaa , doh owaera, moruw1 alao elronlar and ap train aillla In trial kWaal artow U'aajt mH arril r cmun metallic rAirrr the on. AWdaralf and, a idaratiand, atonal for thl lavaluabla paint, ara prw aarad to tiippl tn Iftir elaaa aaalrrt al th lowoat anaoufatujt.ri prloHa Tha warrant tha artlela ta ba wprrlor t an? aold la thu raarki aonL euitak "t pwi'hi Iron a tar aold la thu nurkH. beind full TS par E Aa pioaiiMln Iron ana ottW motala, and mraa.it bu n atrial. Brick bnildlafl aod and ranrftta It baa a ajnal. Urlch bulldlagl balatad with oaa oat of tbl paint will b kopt p.- )etl drrf or maap roara f about oaathird th priM i pan kd It la worth wartlr mora for all aaah par tTKVKts. BBimrw co. a. BBimrw co,, Wt wt -. Now Vor TaTEW r JUK. UACUINEKI DEPOT. riBVWfS, BRimirTt aoo Kl PKARL STRhlTf, NW YQB.W, HkirUVKCrVVY K1 ud UKtLEKt) in mrorr aVrnrlp. TooBrtTI"NtRYatu1 pi'KTtllLKdTFAM S. IN B8 and. HOUJr.lUi. WOODWIlltTllli PLAMf Kit, Bl all aftrr Wnoo Wnl.ni V.nimu I.AI'IIKA. PLtSKK.. l)Rll.f f.icATiirR ft RiitifH wi-ritir t,BBir and UI UKB litiMPt )M TtS MktTtLS, With all oth-r aitlcla n.tf il lu a MaoUlaa ftljap. lol.i MANl PAPTL'H BA OK l OICKTi" rlilintl Antl Pnorloti airv.twa atruf.iirM a PHViKVjt. n,"j' patknt tttrtiNi tiAnnixn. ill DOOULP tf-TIMt BALL VALVB FtTuwa. , .E KALA1 III tit lit TARIUTT, wfUi iTalaaaktArUeUa. . r a i arrarr aeaaripnoo oc aiauoaan 1 f Puftmw; airuM and baud Utha, aj r ara anna, (aaraatnni maoninna i4 J . tBlab toaimtnii maehlnoa, kt4 m IwF alxht aaw ml'bi af rariona kind: FW ir avtatr. AUtaraalaatthawanr I aVatlnix T H NUMBER 8931. Bl'MtfTEAfl CD aj CVM BAKERT FOR AALK-TIIK OOOp WILL kudJ!ttnra Hrt-ri tak-r. tkablt aw a-yk. WUInaMdrtaap. ApplatTil rlitltk? -- , v i ... a.ia',S TJUICIIER SHOP KOR 8ALK-AX OLD J- aaOCbllabH uuwlisr .hop. Applr to Mt Hadua VUI.I COFFEE, CAKE AND OYSTER SALOON f"VlS tha nldoat lath llowarr f llracur opp Ml th 1 hmtn ) now down a imU b Jtin. for par, t.cu.an applr at M, in 'h aar aturo. Sl.Ult pLOTniNU-F SALE TUE AivnJE, and ntturoa of an old aud wall oatahtlaniid bo.1. rnwisonoaf Ui Nwt rlai di la latopiwr p.rt of tha attr for Mm and hna elotnlni Tba amount fnlrod will ba hi tworn aai and .ta. A Imum o thf plvMl aoallbit1nartirara. lmalr HD Uahts , frdHlM'IOi f4 ROCF.RY STOK E FOR HA LK-TI I L St. k VT .nil nvtiir.4 1 1 a trocr rtom lor a.Ui olth h.... atn and lianina, laiuil kt tt7 Mdtf-.a .t. rorni Montiromt rr atmt. IM, HAIR DRESSINQ AND IUTfUNG SA. lona to Ut fitt-1 up alth b n.l r .1 wavr, lth lmmorllt pttwailou, Appl at AW llrjoroo at, ViMIWH'KIM o YSTF.R SALOJN FORSAI.E-A nsAlT- tlallr firl no Air aalo.m. with la-lla n-l..ti .'i wr twbm ru inn it co wtuit, wnn a miliar i ri ra .-. i.ti . ill i ,. i-.,i i in "T wi,n, tin pnr (aa, .or B3rd at aed 1 litbth arr i .n.rnro will im wil.l lotttniror aiiparato. Appr !lijlt ItX-i POULTRY AND EGO STAND FOR JaLE X chaap -on id th. btvt PMiltrr and nra .tiii. ti tharlt m llrauklni. Iniulra al U HtlVKIT. t-ti a nl "3-l fulto M irkrt. M: w York, or oa th- t n d, it Old llrrcul, 0, Jatnor'titroit Hirkrt, 1,UV,0 UELliIIV(t r.srAllLIUME.ST' (OR talis lu , ,?(, IneouMiu.nooof foTliwir.. iTrrtthlnxto aorklaf order. A.'vl to I' 'T f, SJ4 l.:liUi ti it.lVl aVKIl 1(.x.i:n r4tbnr.AA.ay. HlliDS L0t URhbl) OELuiA . Uf nan blr la ft id c4ia for aat cbatp, at I It vr .t .tth .t, la llir .UH-a, fKit-Un'Mf BIRDS fOK HALf-IIIR UNK-iT CU lirlloti In th orld. A ttolxlam an I fan,c. nar s tuprrlorm nkln birla, aJ fatei pit'iia Win .ltd diimnoto hlnla, of all klndi w K 1 il11n.-i-r,oiinat M.okwttxiwt. Ml '4a -".I J ("tA.VART B1KD3 FOR SALE LONG vtirrwd In palm or ulntloa, o.ult purchanora. ppir at If iir.nalub ava, In ih rtar, batii llamrniHir1 .id Hmki- nU.N V '' "tai" pOLNLLE AIULTOIV MKtVUfO KA. C nhln, tytlom rnUudMt AU Baaoidnoa vajrauaal iitw iv-iuit aaiurartaa man anr I aooarniAindafi. A WliHtaa la tha marwot or noo . taNtri-t n.uwT, HOUSE ir... FORSALE-A FINE HORSE, rait, and harnao, for atla chaap. lu mini SIS Wa.liltinti.n .trwt 11. HJ. HOUSE FOR 8ALH 1 M'LENDID SUI II I hotM, IS hand, blkh, 0 rar ol t, p n hul't; lu t from th rountrri fa w.lkrr. fit for i-art, truck, oranr hoary wntk: warrantod aonad and kind la all karuaai; prim I'm. To b ansa K3 balancr -t- ll.tniS tTORSES, CARK1AUE8, UKOCfchtS AMU A A buatnaai waona, .l-Uha and harnna, for aala Ttt Untaat rtiick to b found la Ow ailr. aolllnt odf eh-vp for aaah, at th Qurta Kaponltorr and BUWa, lot raltoa ara, and N-rlnr at. brmklra. avtaU' K INDLINO WOOD FOR SALE 20 Ont rootofCIMat. AadnaO.UOLUNS. S0.1S1.I VIARE FOR SALE A GREY MARE, 11 Itl kuida Llrh. .t.Hit built, fro and tttllah drir valuabl lor a Hoett r, mUkiaau, butohor, bakor. or c Srroa; prlc $1VD. Alao too Canadian pouliw, 14 haal I h, prleo NV rach. AlaoaealHMal and taortn' for aa al half ptioa. Appl at lAaau ataaar I'aatl tt,lothooal-rard. H.1UI SCHOONER FOR SALE-4N GOOD ObV J dor and m raadlaraa far aaa. aarrlai "0 loi f 4bt Arafte al) a numb a. aehooaarB of lltht d4t irWIVoanOOtatOloam. Aaatp t Q. R WH1 iUrni B vata.,. ao WAGONS ie.. FOR SALE AT Pnca to tult th tlmaa Trueka, arproaa. biarinoa. and toowaraaj. Alaanaw and aooond band eollar oarta, coal earta and lumhrr trueka, all now. Artlrlo war r.itodUbf anpnrtar tlualltf. Call at K. PKIttyi t aotarr, 10 and V Ninth lit, aor. I3lh at 16.111 80,000 AKlKliMlUDUItTri(. TITS LODI atABTTACTLKUM OOJtTAmr, or aalo la htta U atirl aurmj.w4.ni Thla U tb ibnual Im-tlllaarta aaarkat i al wank wUlaaanara an aar f Corn- will tneraaaatb simp fram nti nira to ona-aalf. and will rlnon tha croo two aarllor. PliokOTrT barnla. Al nan, barrai. A paaiphlM, with aaoafactarr vldouoa and full par iaulaia, vtH b it gratia to anr on aondlnt addraaf t QRjyFlMI. KUirrilKR A O0-, No. tAOanr'Jandtat.M V. tlwaral Aonti torta Ualtad Irlataa. laJlaftar-na TO laHT. DOILDrNO TO LEASE FOR I OR L rtin, tL biiH1ln U Wort Partloth n, t m linn, v fort br w font dmv. tota about ivn tnat dp l illillna would anawwr ra a atahia, brwworr or V aanniacCuriua aunnaa. Applr JAUlR WKKli MHnwwr, -li I' GRIST MILL TO LKT C0.STA1NIN0 i nu of rtonoa, In rood ordrr, alth hotion, .t.hlo ant frrh water trout pond, with ahout H aerr of Uod, prim Jou. lILdJOLKJOOU U. CUrflUt, Llnlo N-rk, L I. I.U9, riOUSES, ic, TO LET-A FIRST CLAS.S - A markat and n iturr for .al on 4tk ata, near Sid It, aloo arTrtal eottairoa on tth avo, and IMaUaoar till Mr rot 1 13ml and I fwi varr drainbl for arnt nuittad fajullloa. lnulr t9 But (Ut at. 81.1.1." HOUSE TO LET FOR ,100-A SMALL 2 rtnrr brick hiaioo, with bamnt, and-r oallw and ftltlr, ntlnlnit 9 rvitna, with ra, tardinl In fro t, 177 Clinton H, noar llrand Ta b no from II till 4, br apjlrinn at Ur Clinton at. 1,fI ft HOUSES AND LOTS TO LET, LhAStf, nr for aal. on farorahl trtila--Th bou. and lot, T Ontr Mtrkat 1'laoa t honM, with II lota, oa (luta ft, mar Sd ara t hoitaa, Mi )rnwich at i alao la rankivn, on th B dibta, ti Oilutublft at., eor 1'oplar at 1 It Juhnana at , aorth.wt airuar of Carl t. ; 05 lobs lu 1 pare!, boundad b Columbia, llaarr, dU fuirner.kndlllrka ata Applp ITraakforl ll.itol. WrJ miam tt up alrt, room 1. lo.i'M.a HOUSE AND STAHLE TO LET NO TICK to U1U monA bona and atabla, with thra aer a of land, at I Utbuah, L. I. lujulra af J. U."K1- ti, llabtuh. 19,l(M,a r 10HT ROOMS AND BTBADV POWBK 1 iTOU Niiy, BV Juan UANIIll MO ttaenSO NO. 101 WALMa ST. ROOM TO LET, WITH OR WITHOUT Htaam la -or -a room 00 br 41 fart. In a aaw balldlnd, wnll Ufhtad all aMund Aa luleroat In aom aeoriitablo maaafacturlna bUMlnnm uUbt ta takaa br th ad.ertlaer Applr aa tho promUw. CJ Cauuoaat, at 01 Uurrar at, eor. Call Plaoo. lM7o.ll ROOMS TO LET THE 2ND FLOOR"oi V,S Hoorrr, rnl'abl tor a tailor, mUlloar, or aklrl maoufRrtJriir rent low, Alao 1 or S roomi can b hftil If raiillrrd . paanraloa Immadiaflr, Applr 1", HL1NN, liUciintau rt, or of Uraa4 at, 6th 111. trlct Court, from A. M. to I P. It. tl,l A u 00M TO LET A FURNISHED LARQE frnt room, with faa and water ISO. til Kaat tlat UotwrDota xeaauia. m,lo3l STKADT STEAM TOWER TO LET Lartw id4 tmall noma, wall Hi hied. 49 WUar at, 10,lt.. STEAM POWER TO LEA8E-UERI0R Latta, 66rM, and room, la th now 6 A rr ballllm Noa 4A t4, 4u 4 and Bo Urea at, 1 hi k fram Oa nal .1 and Uroftdwari laoatlon th moat (wutral, bull I loi. am ilt ton on all tl -a, koatad br ttoam, rwam bolat, alao aitrulra lira proof aaulla: Inauraito i. 1 prro-nt. P.rtlia waatofipTlor wooiiiniolaUoo. at a low rout abould eailoarh and m.fta tholr aoija tlou. Applr toil. J. U0WAKU,athpronil. "JO," 1 Mo CTEAM POWER TO LKASE FOR A kJ torn of prara, located on Waahlnfton at, Joraar Cttri frontliid tba water and harlu a od dok. bulldlumi tw and Mvaring algbt lota of f round a, boan ui4 for tha kuaalMkirlua uf autauL kaalaa auaehod flr mill, t aaa b arod for trrindlof laod Donr. u wall a. ewnoot, or mar ba tarnod Into a plaulna ar aaw mill alao to loaaa a uaiabor uf v ..nt Iota, whh r wltroat wfttor front. Applr ta G B WlNAirfn. 404 Wtat IM at, (ram I to 'olak p.m. ialae114 CEWIN0 MACHINES FOR BALK, RES I kJ ar aiohantoBinroi-a, Wboakra. WlUooVtlr war A Haanr'a, and othura. ehoap for caah, or aold oa part pamout All maohlna. warrautad, maolima Sm.h,tiohaniiadandrwtMlrid,br U. A, PliKIl MS Hroadwar, room I. " ItaaMto QEWINQ IU0HINE8 S.O - TO BPtdT and row lira WlualarWuaoaa, Qronr A Bafcarra, L tt. aiaaar ft fj-, Aa, At radao IraiM. laAraetUa lUa. Partim amlwiodatad a .a SY.BKVrlNOMACUINaBtfPUtrrjaf. ilWUI 4M,aVaa4arttir, aWtuaVV riNAHOIAL.k. TULi NKVf YORK SHN NXW T0BJC, Thuri T,rb. 11. Stakl art atilt lrnular and krftrj, with a Ian. d.Dca oaUa wlo'aio loaor pnca T Rblioad .Van. aart weak at II cljao, and H ft V frt .at, lowr tbaa lb prl.' of lb. itiaud 11 A. Tort wi. tHlMpfdorala llaok ataka. A lid of (I .ta-n Paul nrotof 1CB m nld al t a.rrt 57 ptMUrJip uothltit, aid altn vf Ual al 91, loot aranm" p-tc. Trra.t rr 11 per c-til n-l-a war nil .1 SW.V, latttt rulrj1. di.l rlo. and ft larg lot of 10 t ir rtn.1. in K OVf. 1 j ih. g ate ttovk ther I. litildoin, n,1ln rp-culaalT klaia are tMher lower. In llallroaii band. l tualnen w.u aoisll wltli lilt a ut ut Canire Tbirr I a char,- In th fttpeot of r urn aw B.arkrl V.tay. on rati tbrra U tittcwr tr p'X l S C rar caul Th rc' aiur roa.ki-tii toauj but qmit at TUtw f, mWiWI O.tnmar. cll arliur t ai'Mbl at loi. r.k are Ju'J at 6 4 aSl'V Tle T tauri' Ttaok of TeennaiM hat dee'arad reuil.ftrnual dtridtud of 4 par rot, raysl.'e M inch ltt. By tba Kangaroo at thl rwt, w lire alrloeii froao London to th Trt, tad pj lie Nora 8tli al foifard to IV. 8lh lant. C'runl. doo-,1 on Hit tft kl II',' a PI (r mtauj, and uo Ih Kik at t a 1 J(. Tb aaln of rtkm at Ll-rp.. 1 fir thl wo. k rmlud m th Jil loat wet 41.0H) lalaa, prlco " t if t, l. r.r pTin I lower than at tuob of tVrnVn!ipi;wo.k llTaUlulT, are -pi-l and HeaT. Ii i.rulaUtill.i wu.' i an.-e uf Ira. Ktalo'e AaiUHia 8n'U Tb laical it'.i wra -II' . nolat'eo't. KtllroadSiV di.;.mnl , KriJs,' y, T. rmit-l 7J 1 74. In iv Mia, la Lrjialaiur Nil w. intrnl 1 e.1, rrl Ibreo time., t,,l ruvwil I j a ttnitlmoii. . Jt l.iriTidefrll.e l.uo..f 1J.,M)J la U., .j. li e In 1s;, ll.e roramttiou wtlci Hat. rofor. rod h.T.nk tliougt.1 11 Irtler t. in.iia i'i b mda at rn r, mil wlima'lf.l ii a ry tb I nlb.1 Hi. to., r tl moti, rattier tneo In make ft guarai.t TYf Irorrewlon an-a 10 .i-rcgth-n II at IS ahe'e f f-e eigl.t ml limn gutorumotit .n p-o-pial far which are .ilnpon-.l on 8nurda, alll letaktn, the nn'rqiirat oolwliin a. In th rate. 1 lini la ly, tbe loan cmiM tm .,u,.a at a atore f?n able tm airtit IV.aa the -ireaent. The b.k fault ar uTetfljwlna will. er.le, and the ir-e.1 alato.' nibaria.,mibl with bank aud cllt'lr loonallT, la, lowto a their mean tit adrautwr. StOCK EXIIUVfiK 8VLK3-.FIK3T BOARD J'.ij f.8. castlo.. 8tl 1X1 L-teR. 1114 MOO U.S. 0,'01... HJ ta, uo MV SMi) Trea.ll ti.rt. ,1 taf J.I 4 ..140 31 w SKl Ttea. '0 ac. liOsi Mm Hud. M It... Ml' 6011 111. Oa.. lie.. Ill lOOOLaC A af.l.ll.h 14 ift fl A !. W. I IC II 0 pacts. II 8.... to; 60 da,...llli4 10 do 14 3 0 Iiir.om PC.... 31 l0 d.)....td0H 1IM do 311,' 60 dj....btS J'V do ...ato US 101 RaaUatr R..... 4114 lis oao., R. I.,.. 6Ilt iiiu n jwn M Ilud Rr BJO 41V III Mioh Con MX 60 do 44 64 A. 10 MX 60 do.,..aM63t 60 da....eM6S 0 do 4JV IM do 43 S 610 Harlem R... 130 6-, 16 dn ltv ii rvini k. ..114 11' IlLC-o. R.8o. il WON Y Cm TtX 60 do ..boo 71 3M ua.... 77. 1 60 60 t10 to 60 do ...80 IV do 7 oo TH.-4 de. .... 7HI. do....uMTJ do 13 do alO 1HV IV) do.... 11 71 U 100 d.l.,.,140 tl'.' tntl do,.,.au77 l'O do....U0 7IV ICO da... . 77V 60 d..lnwk 171a" 100 do....bl0 7tli U tta It M o 77V 60 do..,.blO 71S' 16 If. . A 11 I. 81 V IM 1M Oal A Cki.... tiv KOCl'.ATul lis MO do.... 140 8." ( 100 Ao 814 10C1. P. AA.B.1.0 tuu a JIM SECOND BOARD. 14008 C. S. Ba.1w.p K 100 rjad Er. B ... 41V lwu -me. p,c..lia rotkJN. O S !w M.0 Ve. Aa. I6X IW0 Mo Ce tcif 10 nu Tann Ca 90. 71 1000 ErialM af....lOI' ItiCO Er.eldM. lu !gCAH.W.t8 14 10(10 Mich. So. 1 K. 8 CO PwiBokt 8.... S3X UNTO R... 17 60 do JC.V In 4o,,,.e.10 8iM IM do Tti.'i wo on .,,.etj4i as 800 nttiera B 16 W 160 Harlan. R. Pf.. 81 1011 BralUkTR,.... U 60 Oal Ohl.... Il IM de,...eM71 80 o 7lli IiiO CIA A ToU.Ut It 100 do. ...big SI',' 0 do Oil, 80 CXI. A R I.... At 160 evi 61V 60 dw,,,.e30Dd STOCK KLl CTCAT'QVit. Tble laSle 1 l. r f evl by cuaipuriMa ol the Fir it Uuerd lair rack diy I aiiraaiiui. I 8. 64. 'li- ...i 8 6- ...! aeaiUNBTi. N. T. On .... ', aerct II nl. Kr. R... '. .. Mloh. 0-av. R.. ,' ,. III. Ueo. ll.Hi, ,. Oal A Cbl It . ' ,. CH. A R. I It. ) ., prct lactoo M 8... V M Harlem H .... t ,, M.S. AN 1.. .V .. iHlVirSTIC MARKK78. Tiionn.T. Peh 11 JJ Fioni. Ao We.tern raial 11 iur ia lu luoraai;. lira datum tl aiu, with ruuilorat t iTrttiaa of nt ptng branti lb m. i kt l. fl in. T l b aa i a at Umly, iin mire l(it litti alol ll.ltiHI hnla at :. KJi.O Jl f..r u m flv t.t.ajj.l w-.li.rT, $.. 3Aa 40 Mir tx relatiab ij.V 60 fi.rvbulia: $' 4' $, 00 fur it low gr. loo nl i.a wom.rni l ''' A WV i..r ah ttuto. brau.la of ruiiulhop .1.. O lo. end .'i 7:a7 Su fir Imd biacd. dn. CauaoiautliHir uawaly iiiNdoiuaid 1. nit nt? fortu biiiite trajr; aaJooof 3W bbl. al )'j 40$I 8'. tor oil ea. H ulhero flour I ta lietter deraeml and I rather fl mar, but tbebualtieea I modsrat. oblt'dy fur lb Went la . ale of 1.80 bhla. at $. M f, 11 Mr rulinl to if od au fin II iltimorr, A; , aud ti x e7 ttW fui the laaier triaile. Ry. floor I id moderate daintnd at $3 SO a 40 C 'ro tuisal la beary a .! of Jautey at J, aad Branny wine al 13 30 ft $.1 40. OkAia. Tbe wiwl market Ie better ant mure act re. Tt a inquiry fur milling I more general, ud ahlta U Id nu leal, la pari for expoit. Thee.leaareltOiiObu fpart yeate d.j) at tl, 10 II 81 V t C.lofroir'Djr, to latter prlea Ijr ao-.a,lou.Si.li l,13$l 13 f..r M Iw.ukieclu') 1 ILIofcr Caaidlaaoi.li; 11,40 a 81,60 for waila Obluaad M'lhlgaoj f,33 a $1,81 tor re I wralaiu, the latter for prime in etore, ftod 11, J') for nd eute. llj quiet email a.l'a of 1100 but. aUt el Tlo. ua tH' bue dioo prlr.t.tenta. O.ia at e d :l , ai 85MM0i tn Weatern atul Ca nu'en, BdS7a37X toraiat. Cora u Aruiar, tue deoiaad U ecllre for eipiirl ftud tbelr d 8 .11 .of 09,000 l.iuh. alMXaOV. fnrnew mlied at tn Kturoad dV.H aud doitfareil 1 Ci.CJi fur old weatarn mixua in ator OJ fr do. delivered al 7'la77o. lor white aoutbarn. I'liiiriRioNe Piok ba.nontiaueinn'elanjil ateadr --eaiea of l'0 bble at $17 HX. 117 5.1, Prime $14. Laid I firmer aalo uf 6jo tea. anl bile, at V 1040. 'or lofertor to prime. Beef la quiet, Baef heme er dull. D eeetd bog ftie aelling al 8'.a7c, the latter for Mlai-tad matern. A few city elaugbtered uli at 7Jka7Wo. Ims Tbr Lu boon but a moderate damtod Ihle aionlngi prloM rule flrmj tali, of too mate Jtra at 10c, ami lot) bag M traoaluo, at 13 V. Corpia Tbere la anme inquiry thie morning, but aa yet du Mlae hftre loam made; price are tea. dy. Tba market cloeed leal oreoing Vo botiex, the aalaaol Ihedey foAIng up anme I HI lei I aa. We qoniam'd.ilirafUpUkdat HSo, aad New Urleaoa ndTxaa, 115,0. It'U-aaam. New O'leent la qultl 1 laat eale. at 86 alGc. caah t foreign k'Dde ere dull aalM al auclloti Hi moral ag uf 800 bbdt, Pwti Rco at Wte.iuiibil do al 17o. a $J)., and 60 bbl. do. at 17)40. a lie, all caah. Sroaue. We bear of Bethtog doing Ihla morn ing. Tee ftregalaaalMOf yaaierd.y were abml 'lb hbdt , roalaiy Cuba al 4 l-ftc. a 60. ( 406 boiee ll.iana tu 76 bndi. Maladoau term, not male public, llaoaed are without cbaoge. Pleoeiaalaa fram Mrordrra. Secen.Ion U a policy ctptblo of wdltr appli cation than tbe (oceeeionuit tbctneelrci mtoal ed Tbere are Ii;ni that, ratlirr then bo taken out of tbe Union, Northern Alabama will eaceJe fn m boulberu Alabama, Northern Cieornl from Soutbern (rBla, Woabrrn Vir gin! from Kaalern Virginia, North Cimlint from H iuth Carolina, and the Writrrn hulf of Marvlunl from tba Eaalcra ehoro. Unhappily for iuo iuccmi of aeceaalon, niiny of tbe acts. ding t'alttareerparaladliy tuttiotul barrier of inount.iini ami rivera, ami tint portion of rath which lie la the itreat vallry 0 the Mil iaalptil and Ohio ireferi to carl lie fortune with lit loyal uelhbort cf the Intcior, rather Iban the diatoy.l tr.iiori aLnu the eoait of to Atlimilc and the Gulf. When the tectiioolti undertake to lorl it over llinae reuiont, u they do "eliDraliore;" when Ibey bctxin to rub, to netraclae, to gj, torinjufrate, onier a relfrn of terror, all who are lo)l to tb Union, they will lei in danRer of A clrll wr,M aot with the "UU k Repab licADA,H but with tbelr own kith and kin, oa the toil of their oprs lUto. Altamg Journal. WKW YU11K FRIDAY. FWMUAK 22 IRIDAT M0RNIKO, FEU 2.', ltt1. Krewaton mithla MrreaaUs. Sotrnt C AHoi.it l, not without cant, cm iJrrt lirreilf dyrltreil ly the action of Ua Montgrmt ry Cutigrpat. The Oh ir lotion U,r cury, wbuh rrproijult the oil Calhoun pirty the petty Tihich alill col.. toll th ttate refute toiT a wirJ In pupp rt of tho action of the Montgomery avomUve, wlinhiuml, with out toiiMitu'.ion.il or oilier authority, to organize A Kovrrnuieut, knJ elect all the officer for A n toutbern rnnfuderit'y. The SlfCiry, do doubt, cxprotane the fet'llua- in South O.roli.u when it iy' Wetegr,ithai any proelal.inal girrniml wi fotce I el aj, siilluviilur let na,l irtatit ptril. cu are, p.io,r aid .ata, uimjt anil anrprta at Hi K"e-. 1 ma..l law. euviel It . ih,i II e I SI .to pria.Tlir la'ilV .f 'M hM b-on f i id, and inil iiitieoein,lein tail a of 1 1 i,iu tvlloo otalarert, tkr 114b I1 iUo l-vt ., hit oe1

ln.vle.1 mat li C luitioili.iti tuef Noloerif Ibeea uid woiiieil We did teitaupeaM Hat aiy aouttam goraina!!, wniier ( ir a m 1 Ai or a ) ar, j.d aauuoa U m!1c u oivieot.r The irr.in.l Uoa of the South htt deed et rmp'lun 'rum th reeponalbitity of contribu t nor lo tl nit pjtt cf 1 he lienor l I loreriiiiioiit. The M.uth.ru men wi.hcil to nimi'pilno all He power, ami lone Iho poymritt of torero. ment xfiTvto tbo wotkin p'puUtio.i of the North, V iw, whui the .'iilhifn muii.1 n Ao. an'i ant. 1 psl t 1 Kiln 1.. 1 from 'ut hi t.l l : . ' men attempt 1 1 ea' t'llti't 4 Hep. "Pat, llie-T till I thenin'mt (ilili- not onlr the Unit I Stttet liu 1 alao It liwifur raiein a remnu 0:1 ItntvMi. If their mor-mint ' Onu.'ul, ill Ol lilt ruelltt w.ull lie to i:i.e on theroutlwn n t'ei the wlnl.i w. iKM of thj bar l'i of wh oh t'i ffo it.itoi hate hit lirrto boriu' Ihn TeitiT pitt. In matke.l cnntrit' with thl oiilnimtt f thu S mill Car. I nt ortui nro th mn of tlio I04 lin ( G.rt;U ptpen. The Autittd (II t.) t'iroa.. til tuuaijxulli orut thoacta of the Mjutcomcry Conrtiition T'. gn.lUll.y iffi.tra.a I lorvl, itite. t tittUou eb.n'li ne.1, an I tba K"tenn.t,l 11 lib op,ei.v , lyaUiiir.iu l.u;airtl tm tm all Ih w.'lld tic- blha lam Ihitiw 1 n A'tioon al.fa tradeiat.. let aboil Itlolf ir,.itbttel, rtveanoa of ai y ataie ta n a provided rr, u 1: Wa. tilklerafiaif. : w qiaiae tn.l Th rAtMiWt, fiirthermiro, tlmtii delight ed tb.it free trade and tho ini,iorUlioii of Af rican have In en con t.'inno., etnphilicitty le clarri thtt the oruantiitlon of a provl.ion.l Kovemtncnt at MontKiimery, ia wkully Irregu lar and umuthorlied. It a.yt t Id fart. It I Dot blading of ail fn Qtorjta acaird Ing to lb luatrncUiHM ..I to eUM oonvan.lou lo our deputlaa, until i aliaU fltai bav kaua raVitlai If I A alav convrnfion. In other wot !, GoorRla It not yet fully com mitle.l toaSouthorn Cuifoleracy, though the State Convention may aaaent to It. A "fnai twin" mujority miy obtain temporary control, bat the people, when the oppittnnlty can be obtained, may, In their K.vorelnu cipa.lty, ro YcrM the action of their political leader. jWjf ltt$nlvri tif i'ouj Men in Komji Xaueaa I peopled la gieal mauiire by ynung mao. Tliey go tbliher, far front all wbo'eaum partnlal rnlrainta, and are bath eiej and prone lo Ibe dlaalpellon end (itllr of young man ai iluatad. Bui Ood baa been rebukleg Ible aplrll of lM by a firry trial. In Leavenworth and At chlaon place notorlou for vudirldled wu.ka.lue 4u young men bad a meeting, al the beglunbig of the winter, to couaull ta regard lo lb future, aud tlyiiolvd Ikal during Ike eailre aoaaou tl.y would attebd uo bUa, uo partlea, uo aaaam bin, vibicn wm.d call for the xpeudu ir of money, but would glv InawaJ lu aaalal Ihoa wh w.l ID diatr. lb naked and the al.rv 04. Tbla f.tl wa 0 uninuDluaied by a young maafiom K.naafl, In tl e Tultun atr.et tu.ettug, jMiarday, Jthn AierC Iraiffr AfiWiin VoiriiViy To Diita lei bavtftiein latraaaibg m Im martitg forom tin.a.t. Yiwteid.y W6 r prwium vry few of whom wrr laJiM. Th riqueei for prayer were Dutxaioue, aiid anme of Ibaai of lb dee et lular. 1.1. Quo for a eltVidote, wbo wa found to lark courage to etai.d up for Jl'. I)n for a yuan. lao'y who eeu.a ti be at lb very gat of lb K ng. d tuiof H.ftttn, aid yet wkn be.ljitae li eut. r. Tbiea, aud aiuillar ra.ee, luada a powerful epa1 10 Oi bearu of all C'lilatiane 1 reaaut, and vety fur vint pi ei a w.re iff.nej, 'll.e laaoer Rare until 0 that toinirrnw (t ultjj tbe etmlvrrtaiy 1 f tbe J iba atnet H.eilugwoud behe'dllla.tntftbleeyeateabice they wetfl blguu ( In-huUrg Vo'.T .Virt11., Tli weekly piar meeting wei tiaid lat.1 evening. Of late, ineiiy adult ami tbilditD bveteuiid uoJer tie Uflu.tvefif lb Hj y 8tiirit,la wakeulag tbeni t.i aieitaecf tbelr etna. A few bai bean hopefully cotivrileil, Tbe utimUr if peimaa a Ling for prater, young aud old, la undoubtedly lucteM'd In tba laet few n.arllb(. Tb uuerlnteullnl Mid that tx of Ifcea who war preianl nilgbt upHl thi. ekfng for prayer wat amiturof linlutioii. tine aiking becaute another did but be had raa in toknow tbal il wa not Imitation. Tuoae wto are continually bate know tliat ll,rr ie many wbiare trally auilou to know wnat Ibey aliall do to b aavML Tie aplrll of Ibe Liid aeeoia t borer over Ibelbalitutlon. iiW.in ttrnl ltnjet Ki.'.n; A letter m raa I lo tL uieattiig ftom C'aikaou, Oblo, which aaya Our Church ha been, for many year, la a ed out dim n. Tbe member had beootn oueleaa and woi Id y. Cod eeeajed to have givita ut up, but In Ibe U.t few veotk. h ba via I ted ua, by Ibe power of hi aplrll, oier 30 have prufoatal a hope Id C'ui-t Yel Ibe work iMiua Bow U be alnpplng, whit lb great me, about ua ara ready lo pet lab. Oh. pray for ua, thai lb work tnty net ceaae. Uod baa woaderfully aaawarad your pray er, when oflVrad for other. Itoprey for ua, that we may tee our friend rejoicing In dinar. Bigued. "Aa Eton Another, writing from Kentucky, eiyt u Y nit prayir meeting I dolog ra4 (cod lo Ih work of encouraging tbo heart of Cbiietiana every where. even U Ihla remote village In Kealuiky, W look aad Uatea for the report of lb dally prayer meet ing, with grel aoiiely.e Tb writer aaa prayer fcr frleoda, aom of whom are deeply lateraalad la Ih luljecl of religion. A IfacArrum. I am a watchmtn, uid A man near lb door. I am a back allder. I oamt lioie by taking Ibe hour front my lime to iloep. I an anxioiu to relutn to lb fold from which I aad w.Dd.ted My beail I rnarnd. To iplrll f Ood Ultilving with fu. 1U, who watcbM ovr hi owo people, will aul allow ao lo aleep. Hi laarouratlmtup, ant Ioombil) uk yiu to pray for ue, a Iiaur, waaderlng ilanar, that I may come back to Ood will tru repeatutci. ftcojititum in .on. If thore were ne ro. newedui nn. iieteaouliie partul tboe wuo bare K-Lele.ro e ue, It 00 rente ullano of WOat tnay war or wbei tt y were, th aoeae, the oi aoiu, Ibe love-, tbe Uoee ib-n. In p lut of f e t, tbey ate but w at ibey were, nor tue eame beluga, aud u ota.k'ip'eic ibey ate not. Tbere may be 1 tbar belnKe bollilaell V earn ootuiug f trta out of death tdoa kt.ea, in anoblivit n, a. If Ikeyiama fottk from m U'lHiem rd ei eor boon oa'tw Tiui you n net rieci ti HeJOuvean 10-ni wh'th th rial.lu.ee. 01 .'Id did naoi 1'iai tnere tjuymi (rod I UlUkl eale never ckeDre and be novel du, but ll.krii.buot.jUUoulbeu,gof lu buiuai aeul, II it lb fi'iealbio hatititt ut, a q teillon that e II nrit It atlt-1.1 In a ii.tiiiruii' btia- aul wal lot ua llli" ioi.uir.lit eUeieaie Ibejf Tell oflne.ka-lowy lafil, O. lay, d ibey iov.ua yitf Th 'otpy ey.a of tha ihlld fl iihed with ft tail glance 1 f racogn'tlou. aid toe eonl waul out. Y'"l taw II there aa luttud-vwtber butanl, It wa. littler. Wn Ihe-bMit tJelf Tbwel, familiar vo'c leg more .weotly tlan kefor; tuddauly II allaled aal b'ukad tb aotU bad left a the (layar leavM thl laMmouut-. 1801. I liiUlaoltrakee.iwiit. Wo. re la Ih m.loV, kn.iwl.olMe Bow, Ih bftnnooy, tee im. t Ti. a, d m 1 iei lam e.me nor h to tol I oir.; n-.t y . Mine no tier eermly life, dibhar.ti y m ton lod up vnuevmrk ami roil It awar w en I it flatted, w. at are the ooneamy, the eklll, al-Irtr.fHilie-n.lt Wlal la Ih A nng wf Tn w.od rf (t1 repllfati rvt tali dy, y q'MMtinD-titird..wd neatte: "Pie loth nlCtriat l d ett, ami r.we, attd rerfited " ll-Mie.-.f, ie-Iierd, roauuied la eout'inu ly jf II aeatthiyit .ten. 1 .e.i'iiiia.rinri.'ii eeitit J'tnnow, ttaeiuu U-etenfur u em a fuuier ta.urrertioa. Let ui Lii 1,1k ibeni ry "i , muury burn, ly and wir. el.lipmgof atuiite,"an Intni.ioj lut tine. Iblnl ahtib l.er-' oniaatn. fe am al bant, for they are aith t uaurr aal ll.taal nan I. Ilia nHrir eakti in it Hutu grei.Dne. Ilialeto lido tl fion 1 , Weaiein afi.io Hot aiiutjuiliy It liatrow wail Tney wllhotti, Itiere lni oiierl day Tn y w.u r, r jou. Y .u ...II . t. P n, ....er tnaaliuv ai a,l teluti tjitfii You eh. I rie In fieni. Wnenj. ti, m on lor aii'H oonli ti in , ( l ounce Ikal y.m ivl am I le'11, Ibey are ItiriexiKie I Von II it their a a 'u Ihoe liurro.'1'ii. , w ,, tune rial .kllpiiitem"y, aul urOi lio'lla-Hnet w drtMO III' ll-avon llllf'li rr..;i,iri wil h nun! 1 til cin loc-irrtudini. It la fAt. inttriil whto'i alaltn on liio.oTatir Tiieil lt.1.10 ng 111 1 tarkai f aNoiflnl hnmaolty, utlnelmrf the reisstnl Hon. of lilenl ly, tbe aaa-e forma tbal w- liv-d, toil laullroa ami eihrreeli IK oaire umea la.l wa .her l.ti.il, bnl ltilon.1 of Porulm! the em Iteo in, we ktiew, bill etalte-l atol perenntali Cltat.r a ituw 1 -a ee hero, CiiaieT'a fttifol. evertnirej t.ef tool mtnn l Hini ou eirin eha 1 teia wil If m on bifih- Iter 1 1 coil 8. Cir.tr. Murine ol t.ovrirtmeal. UiMiinf Koytl.r hue ninth to tyt th ircemit inn,, a nut tie weiknoianf KnpiiMt-r.ni-m. In Eiik'ai.1, the ir.t.lt-tl , Ii.hoi iunt the people to our Ironiloa, anl thrri p-k of their own c.tuao for uratltu Id in Imii l.leeied aiib MoiKrihy. Tbrra ato Atnerii' ma who ajy ih it the. In'jliihmon ar 11.111I1 rljlit, iu.it If n lul a M.iiiircliUI ln,ie.i I of .1 lb pub mill form if piii'rnmont, th ruuntry woul I imi 1 11 i ,110 1 ,n it now 11 with re.-. ei. li. Ilutt Ih privilritnl tli.w of tlm ol 1 vnt'il klionl I lak toll mt.ie of our tr.ru1I lo ir. iir ill n ihcir oanpneition, I, whit miht Uflpt'ilml, lut th.it litiiiuof thl yet (.roil lit pulilir, with Ihfir knowla.1,: cf I'.urtiejii liiett ty, kin ul.l for 11 inomi'nt Im lino to ladiero thcit al.UtniinU i nu,t thin aatuuiehin, 1 I'telt not a KorcrniniMit on etrth tint hn firm nt mmy jenu of (.oaio to thet pie from ilt,oittf.mnf ua our ha 1l.m11. (Mortality yourtin eilVcnce, and jet, not thu llrot nun ei ulitl for Ir.uTil not the lint drop of bloiel p.ie.1 In clv.l war. Our Kovrrnm.nt U now an. titrly lrie.1, il trin,rti I. about Iwiii; tealej. Ilutliopo hi not ihil, g.j,l men bcliete that God amt I ho peupln, or rather, God throuKh tlioi-olo, will Mtelt, amlaltow to thswnrM that a Chtiatiau lUpublic, with tho UeealnK of Clod, la th atrnngeitat well a 'he been form of Bovortimcnt of which thl world U capable. W. S. Diphtheria. To lit A.Wtfor cf th Him. Obecrvini" in your WeJne.Uy' odition tbe tuggp'Uon of ibe Pci.r Mui'e Prien.1, thai aime aklllful meraUr of the medloal profnelon would ooBtrlbuU an article ou Ibe aulijecl of Diphlberla, rmllm,eltkoiih notes If II , er iLe eea of ose, lo g.te you tbe W lowing, vn ' inriiTUkaii, A lb nwrpiper er full of reraedlea for tbla dQgroua affei-tum of lb throat, aom of them very silly, we will give one whlrh we know to be utd by aom atalneut phyilclana, anil whkh wa bare n.var known In fail, if applied early. Diphtheria, la It eeily Uge, may b rm blicd by any petaoa of ordinary capacity, by two matkd ymptomt lb Mnaatlua f a bone or bard aulietanc la th thneA, renderlnii .wallowing dllkull and painful, aud a aneikid foetor, or unplaaawit tullof tb breath, tbe reu I of 11 piurefa. tlv tendenry. ua the p Jeian e of Ihiee eyniptooe, if the patient I. old enough to do an, giveapUie of gutn cauip'ior, of Ibe ait of a marrowfat lie, ami 1,1 it I retaiuad in tba runtilh ; .wa Jo wing alowty lhaaillvacharg ed with It, uiitll it 1 all gun, la eu biurerai give auother, aiel al lb end of actthtr hour a Ihltd, a '.milh wi'J n I uaua ly be t.'Ured, but li tbe aD ai d impleaeoi.1 bream renir'lved, il niy be uaid lau or tbre ttn.e mote, al a llu.1 linger unetvala, aey lao fconrt. It tbe clu'd i young, mi dor the camphor, whlci can eaeily be due ty adding a dtop or two of eplrlt of a'cobol to it, aid nlT It with an tq'ial qutntlty of p.w drred to.f auor, or butler, poedjtud rotk oaady. abd blow It ILtotujh a qutil or tuon li.t it bNl, t'epieretiK the I n.uo with lie hafl af a apooii Two. 1 tbiee ftlic.tiuna wl.l relict. It acta pti.babiy ly ita virtue aaa uirjuaibie etlu.uTemt, an abti.elit. .jua'ltiei Y.tj napictfully, Y'oura, Jaata M IT, 1711 BiA-rty, FaitticrTia.luiaayr.oa II Dr. Hmhikii, of Geneva, 111., nritraa Li ter from AtsLUou to tt Coicag 1 fntutu in rrlvr etae totleoondilkiit of tue aufleiei lu Knai, fioin wbith w make lb following extract 1 - ft'I wlab tlina wno think there I alrawly a eup ply bar for II e w.nta of ail, omid .petal iwo kuuia ib Aibbots iua a. bw eagerly everythtnd u ee xial una tleaillval by tho eerr crowd wulon ato waiting fruio reionui (.art. of tho ante. I found a tuau bar froru Wo.td ta C muiy, fino milee eouih weet) who wea on lb nt.l eer ea d iy. aud tail In4h bia 'eel bad y frczeu ftom xpoiir fttnl having tntetp out 01 lb au.w. H oaa aa eitaik of pietria, al feara to aurt laioa leel hie laa.tU itoud fall nia ou ti. road. He aaya b bad nothing to u! .ir two woeJte bafor b left noma but buflfdo meat, aud bU neighbor ar lu tb huh OobdlUulk A lady ka J nit thla moment ooni lo Ih hot. I wLete 1 am etopplug, from u liwa Ceuuiy, 1S8 nilieo aeel of tui piece, for relief. Her uatne I lltkaj. 8n be an iiil.nl In bar ertue, aud hoi let. uoii tb itMul lor ikree wnet wltUau ax-team Tt.eioe.la wet io bUnked op wlln auow loal t cnu'd to. Iiaiel ad ibe limit, Soeaeyaibat ene nee lived on a lltl' buffalo mtwA anil poueded corn for tb laat four we-ka, there brUlg 00 lulll 10 tbelr iciiliy to grtud meal. Tue .ior wotuau bunil into teat aa aba came wto the parlor end took a cl air. with br bales by 11 a warni fi a. one aaya that loom mil t'arv in that remote aWfunn-nf be o attf run mutA (Am. So. aio aaya a wouutiu atid a oniober or vbll Ireaar reported aa baying aut vit to death B-ar ber realdonoe before ahe left. Tbeeeare but etyueuf tbecaaea thai meat the tiangeron every band In tbla bead (uartlre of atareatbot. VMti, in th name of Iloaveo, will thaa poor ecu do If the auppllee are diniiDlehed eaoaibly, or eveu nroptirwiiy witbbeld 7 Diato aud lu giave would ra, tue coot n'l-eKe. Bui I weary you w.lb tbl tail iilctur 1 I would that I oou d nav left 11 II uLwnttcu, but uuty aud humemty alike forbid lt our filendu aol aetry In tbelr deede of mercy yil. Una will rt pay ihoui tor their euioiubreiu.e of hi..m,c.d.hliann. A. r.t.NKORD. Amnai.a, Kinaaa. Feb 8d, 11. Further oonlribullon mtf la eent lo Jotm K. Wiur.ua, lletioillun ll.ik, N. V. liubOltiof cliKbogibould b not lolhereuai. No. 16 Copier I lat.toU, N. Y. Tbe Mbllla aa.l Ta'uatce-r lftll. 'Ihe following ia the Mil now pemlinjr In (Vntrri-eit, tui reporteil by Mr, St as 111.1, of Oh lot lit ti ifiorVd fijfka ,teie and rfoueeo wTW. errifaiir. 0 fu f'ttifeil Hlafrt tt A mtrUu in ton yrtM tu-vnitV if, Tbal th ir.'Viaioue .t an act o- roitd lb. i.b dy of Febtttary, in 1 ie voir 17't.l elint'e.1 ''An a.1 to prov'de lor ri '.1 I 1 ' all. lit to etc itteihe l.wa of 1' ' 'n- laeurreoiion-, end repel mva' hi 1 lie nl bow lit f n fort' o 1 act apt rnvm It eld f ay ol ' binled An tciauili r' ' ' Und aid btral f ttsei LaiU- 4 teBU'Tivti.'Da," ar rl ,vt 1 d 'it "t inunal nu.ag'. nil t.een hi.fy ' 1 li. 1 . rlw.l. .1n,lneifiiri..r .iei . I nt In Prrab 1I.1I lnt' laaeiu w 1 ilniiy belaw'll to tl liner the poililni or Ibe Uiilnai l ' mvel foro til tie I n t.ii Mi.ie. tor 1 o I'm- at r ei'd. ton wo . tb eat e , e . I mi ''"'i' n n may off 1 lliitreet.icr., komvaiiy, nuii'y. or a tiilery. 01. aula d luiannu iim of "i" luettbiiiim awndvrl ....il.i.n.. u, .1 r-eltoeiit-, reelie, tivele, aytoiw t ne sithe ntel ir-aerili.d fnrlh orgtnlaatton of th Mita-I eeanoa In ik- m'l'tw aMi.omeat of tl. i'i.iuh kuu. anil i .' v. .. iu. vn- .no r.m. deoltucnmrnlaaiealkaotnieraof euch eooipaoie, ijAuUuui, i'i.nlrooi and regtments, la tb.ir re- SUN. ritlVB ONK CUiN tctlvrde, t enntlnn till diaehargad from tl.a eervc of 1 1 Celled Stawat and an. h eilui- ... miitlalntheaervlcenrihaUtiiieii tu.loa, ahall teenbjerttiiibaraleaaod artioiMor en, Mi u IwinmlMl kite eanpayati4 ia .Inioont a effl rev and eoldier of Ih am grade In Ik regular ear VIC. Foreign Intelligence. 1 0 1 Two Days Lator from Europe. Artlvnlnf the Kenaaroa and Nam iti-etlea. tlnstaLil. The acrow ttcamthip Kangaroo, which Itiled ftom L vrrpoo! oa Ihe Cth, and from Q. leenatowa potbe 7in luiUnt, arrived here yeownl.y, Th N faSJotlio, from L'varpool lb 7lb, via sl lavu. lien Ike dib, arrlvad al I'otL'aud yttarday. Tke C oeiil.u atrlved al I, mdnitdarry on tkt ik tiul.ainl It. Edinburgh al Llvcrpoel Ih m day. (leilj.V.v. Ci'J Artult, WtJnrMlaj Krtnlnj ) Tb fund, belay ware dull, but cloelnf q lota tlon war i.pial to thoae of yeewrl.y,. There wa. Lo a'tetatl.ei lu 1) c4nl Uitkil , al Batik, bull ntae liauUd. (TitivtCiry r'(.l) The durtuolon on f iralgo al.it. la the Common ta.t etinoig, leoaed fund lo o.o.n Itil. morning al a turlber ue. line of S, Uil owing tl lb re. leiil ifl.il.r . ocoui.U fr.a Ibe I'.rle iljuti. Iltte weaaualineee al cloao. In I)..ci.ini mar kt I, there I aa 1 eon a-i a. live d-inand at 7 par .eat, Tl ere were no Itatioait on la go'tl at lie Bto to il iy. Te ll.i.k a .1.1 tnay Xaal.tiOl, of ailver wukb It la pieaunud wi I be tent t lud a bylte nelt eleatiter. lie Pu la lorriepotuUnlof tl e tuf le'egraS tbal II litgit al.. ti. on He Danleh qtieetu a nr eue etul.it at thepteeibl inomeni by oel.ya whit h have urn ena'atMing riiaia..r. Tl impreul.a. In Ikle n alter, aa fn tl at of lu y, gtow tneu;er aal .tlm t er In t.vir of a tac fl.eolutl 111. I)r ll.miior.i, lam of the II il'liai I, brary, la dead. II I. elated thai the Celhnllo party In Ihe Frenc CI au leu wilt pt,te aa amaudni.nl oatkaib dieea, retnunaltaung. If not proieetlng agalu.tlt.e tavotutouary p ibey ol rrstaw In I'tly, No opiuaitlou ta eullillpatad 1 1 lb propwltlon ef the Cbauelbirof II Miheqiiar, which will kith llauk CouittiH'ay b reoomaiendsd by the Dueoi or lo lb proprietor f. r aot eiitau. New Ymk loltet of Ike 8 lib .UI thai Ih baa' entouolifgold fiom thl aid ha ivachad XJ.108 -Ouo, leering 91.1,000 yet to ante. Of the anjouni taalvid, however, about l,otH),Ot.O or Xl.'Ml),ll bad cot yet peaeid Into clioulatiim, owing lo delay at Ibe Uu.l. It waa exieail tkal eeuh future tcket bi Kuglaud would carry back eonio paivel of auvtrslgk. Tbe re.enl article In Ihe Tmv, on Mr, CoBnaa, Umoteclreumalantlally eontiadlctad today, lir. CoiuikM bo far from being damagid by Inveatouul In lb IlUoola railway, I receiving a baadjome ta com from hi paid up abaraa. Yaateiday aa addrea w preeanUd lo Etrl d dakTa from lhaeomaaadlag officaraof lb Volun teer Rlfl Regiment of Ih Metropolis and CJuoly of Mlddlaaei, on hi Lordeblp'. retirement from Ih War Department, and lo thank blm for Ih auipwitbbd 8tvtatuuue voiumeer movement. A Bw Dlu Book on Italian affair., wa laud lMud I rivrti lortoplnnc, . . t I "' neat ':'- I live of yealerdey, England waa lavlled by Prance thorr e U.uaaijji! but deolleed on Ibe thai Ih Neapolltena ongkl lo be Ih maatera, altbar lo leelil, er terlv him, Tbe fVii.'y Ane rwmaika, that Ih Tot of Ihe Prueata Chamber of Depulle to favor of Italy, 1 an tvinl of great European lmportaac). Tb AfunuVur of yaatetdey, ooataln Uoolamn of clone) y printed matter on Ihe Internal condition aad foreign relatione of Frano. Tb IMiliI .Vrw think It advanlageoua to Ihe cauee of Reform that Ihe quoetion la delivered from Ih UJurioiu) control of rly, Ih fatal aupport af rive' fa. Ilona and Ih oppr.iv atinoephar of aa urfrlendly bouee, and la left once eu.ro lo poi tier nii!by and unfettered publle 0,'lntou. Tb Italllo rrtuit thl week ofth Or it Woe tern llallviey ibnw an liMreaaeef X.074, Ore.t Northf ni au increaee of Xl,os, and tbe Loud 111 and 8 iuth Weeteru an Incieaoe ofXWl. It I sell that tba Iccresa of Ih I aud Y. Co', ttlunui, will b X1.100. Lord lUmi.Aau I arranging a grand movement of lb volutitier force for K,o,tr Horelay, to take itee bear llilittou, with a vl.w to axwrtaln lu what uunitatr ainl litn a body of voluuteor can b couienliaudalagltrn point li, th reul of aa ruatginry, Tl Cknorl!ii of lb Uxoloqiier propew. ibat llegoverbiner.l dividend bli bap.ld whervt tl llauk of l.nitlan.1 la biat-th rstabliahmenu It litixietted that Ihla will Imrtaiie tbe lm.oilano I tin u.ottey nraiketal Liverpool, M.nobeeter and ..it lal ,41 ei j be oe, un.l lea,. tj au iuciee of de p alia m lu ouuntry brantbi. Thu martiag I etwee-i tb Klug of P irtttgal ami a ptluica of llobbeuaoUom 1 txpiKtod lo leke . in In May. Tl Timre regard lb rut of th Pruralan vbaiiila.1 lu favor of Italy a c.leu'ntjil 11 glv a buk t.i tbe warlike Inulinatlou of Ibe oourtt of lieitnan, great anl inrnll. I.0M11H Sroox Ft. lUtinxCLOHIKU Pin-to. . flolieol nionev V17..02, Coitaol aOLt., 0.M. New Tbiee. tllw7a Lonboa I'uoikiiMtkKrr. Sugar, lonof mtrkat qul.t. tlottre Hale by am turn I av (Ton al Ml (litre! Ke-llldiato'd alC3i tn 1.0 1 1 NitlveCey. I. n Wo. 10 CO). T-S)f.r, ni coanr la prii'a. lllce 10U ck Carolina, - new crop, taken u al tf'a. to tot. Hkltptli quiet. Tallow-Matket attadyt l,Mf0 loua at 60 numerous buyer. l.ivaitroui. C'TT"a Miaarr Km. 7tiibUi 7 oou bwlee, IDcluUibg 1 ttol on BjieLulatlon and for rx, nu uoiikil ateajy, but all II awotil ,' below Fri day leal. Kraare. All". If, tb. .peech ef Iird J. Reanj.,nn Tuee d.yn'i' t la lonaldrrtd u xtrem.y warlike. I'tmt, rittriday The JftmUcur lay. lb treaty for Ik nation of Mnloal and Iloquebrun lo 1 rate at li.ned au 2d Fabruaty, with Ib 1'rua. of llonuo. Italy. At Genoa, letter stele Ihal 1.0) scaling ladder, bat loen rent lo Ibe force before (J act. While the election war goiog oa at a common In It province of Meeslna, a rty uf Bombonlat pattlaan forced their way Into the ball where Ibe volte were being read, and, to cold blood, butch er! d tbo Ti ealdeul of Ibe Kledorel College aad but two eon.. Time, Fib. Ok, ."timov;To tiring el diett 1 ne darat oa both side. Th day before yaeler day, Ihe Haidlnlau laltarle bUw up Iwo of Ih enemy' powder megailnee, and daelroyed a portloo of II e curtain between tbe Citadel and Ib St An tixila Hielloo. TVnn,7rA.Att;iela,wllblalhe latl 80 hour, tLoloaelgeia bate blow up thro powder niaga tlues aud deatioytd a eld of certain cltadul. lbKanleon ka Bhked lbruiletk, 4i hour, to bury th ih ad. Tbl ba beam 8 ranted by Iran. (Jul niai, who ba UalJoa sent tj lb place aoiea eeili for the wounded. Torkey. Tbe Rnaalan ambsaeailor hat preaenlej tbe Pnrteft aliiiig uotain reply lo tb Oraod YUlar't letarl. Tb unte rtlterat. the sentiment of ltd. la Tbe C'brLtUne ar opprted,andlh Port I'tilouei to rafui hit Miaul tor tb prolongallea I 1 I ni'.h lutjj rle. I I . ,.1 in. tin of oommeu ar about tjb . 1 . Utwitu I.ogland, Tin key and Franc, ,dt .1 b-enMul bou for Ibe approval of tke 1 1 too ei d Kugllah government. Ike a urn itoal cilal c mliuues In Gakli. J.'woir, tti. 4 - 0a tt 2Mb of Jkautry, lb II' ntenegrltj, with a bend of insurgents from th nelgbbntlng vl!lt?s which they bad kept in a late of leTn'l, surpilaed itietal villages lu th dl trlil of NiclMttt, tnd bebavtd with Ihe uiavwl .rve'lysnd elrerlty towards Ihe peaceable Uuaaul nrenlutalilvtale, killing altogether 4k peroo,of wlm ten were children, ami thra womaa. A eoouil bead attacked Ihe ohlef Iowa of OerUtftU, ,iie.laald ItTftrtl people, bum! many tu RATES OK ADVERTISINQ. TESJI8 CASH HI ADTArTOL AdeertleeMiut For every PiriJB US US, re woerK Wle-,oeeay.o0 owes, iwo detests eewte 1 the day. 11 1 1a daya, 81 7. AU Lawa 2" iVk, BJn price eaon day. JST "1 ""- "owa hr ao.tn Lessa, r'? adeaetiaerreejaj Hear Naaa, Weened sa th TT! ,wiomew, 4a every 14 tentejiaq, 'teeeMreoelee4luwlllloronk.paf, Thai aw ' 1 1, 'leaatraiy elnaad Seawfaf. id acted with It greueal f,,,, tnti,r . wrd Ih Inhtulutit. rrMJau Til King ka conferred upon an. Mtaama tw. order of ibe Red Eagle, tat elaea, eat ba areAi. t'mrtrlal pep Me4laa Livrkne Cn-roe M.kirr Th tale of eotcem foe tf week ti.vebwn due tt', iMieMeaT 8,f0 to sp.u'aior, awi I i.fajn 81 exporter TaS market 1 period aciiee, w in aaligbi adveao. ) Amerieao adrtieii and In tjcCvirakie eoooaee tn m Muooeovr td a depreaetng iffset, aad faer qialil.ee d. chord ', I 1 loser qiajlliea wete eer ittikiular, tnd .fTiied al V' "eollne TeiUai t F May wtC Oik) UI... looludlng I,) eaiea lo tem ato snd ex o.erf la aiarkal bwaaa quiet al tbe fubowing quuteti. nr, " Fair, Klddltagf. n-'ean. 7.d. J 8-lit M bile 7 ,t. IV4. 1, 11 lie.. 7d. Id. Tl titil t - k In it 1. e.t'mtied ai el ua tVrt, tif wtlci 647 4')naee A erica. Jjc lllwrtT A U lay emdllleg q iilitl. have) rlicllsHt 1 I0.1 , nuim ,n att., n la weak, wetie fair q'laltile unttanged, lie market cluautf vety otill. II tad 1 fTi 1 en quit land .lead r. Corn Una. P WI. luit-ed Isn'on, Frtitii-) mn Coaeoht for mooey II V l.'l. ANiairtftflTm Tb lateel eale weeei 1 llaea CtbtralR R.81,dlA Erl V New T C ual 7i74. MUb-bara Pteatli Carwllrm. A writer In tk .soofAmi Oujelioa, (Otliaatit. 8 C.) la diet iwtug tie pro -eli itU.a of war, lea dtwloeea tb anu-laaj-rat.c inatuwl of thai stab, llttsya It W011M I wt II for ut tn bear In tntn I that tie cauoe uf truih hai not nfoviyi trlamphod oter th ioe of i-rror. History furumSea alutulant pr.eif o' thla a.erlino. Dm byio .riti.nl rob In anl cttitln.r phatloor t C1tnMwrll.11 stmr nverlhrew the hlnh-bora Ntnl tliitelrtitit cetitlenun who etpou-eiil tha firililtra of ClttlitK StPAtT. Al N-arly, Kil.iliill, aid Mits'on Moor, tha liery am lifiiutiu" tsialnr went nnwn Iralur tk strailfwtt ami Unatlcal li.un IbcoJ. Failaialfon fr I'Baacbt. Alinoel all ihe rew'piTi wa luv lately rticlveil tot, lain referebcet to the eu jm t of 1 migration, .nowiiit' t uw dorp an Interest in It i. taken by the ptqul.r mini. Wo are happy lo say, tin), that tbe Government are taking eftiou, thu ioiiforniliii to the general tie-Ire of Ihe I'riiviine. at a time when their iffifH are liktly to berffictuil. Mr. IltrriiAirui, oar 1 hief emiirrant airtit, is now In Kiiitlaud, wfter be will remain unlit ibe a"lag, to orgaaii ta tirceaesry mean of altra.tii( aelllrra to oar horr. Tb lie v. Mr. llnrc 1 actively aav aa.ed In London in dteemlnitln( Infortaatliam re.pectlnu; thl ennntty. Mr. CtxMtra aaa Kin to Norway, to brinit out a number of Nor wepiftn eml;rante. And Mr. Joim A. Duel. aUiaoH, late of West on, C. W., will sail by tb next steamer for tbe North af Ireland, of whlrh he I a native, there to do tbe work fie whlcb there it a Hoe field. Th troubles la tha United State are likely to have tbelr eff-ct la diminishinit tbe relative portion of emigraata polng to them. The wtr In New Zealand, t which count ry the attention of Kiurlarot baa lately bean pertinently directed a a field far eolobixatlnn, will check lb outflow of paacak. abl peopl thither. So the proepecti of end Brat Ion lo Canada and th other North A marl, can colonial are bright Indeed. - (jstott CAreai. Trlee aeawba. llavati papers to the 16th Itut. bring; adV ticea from Venetuela to tb 21it ult. It ml riirtl that Julio Monags. had been killed ta encouoter witn tne uonttitntionai force at near Araquit. Alexandre Cadenao, a Ba- 01 vuracoa, oad tieaa Mntenoea to aaalal I y tb Duptrme Uourt of Veoekuala (or th) n.uriler of Aotelmo lUrnandex, a bpanlab wa. jeet, Tb Irovernment of Venetuela had re vi ked tbe mission of Gen. Paex to Weahln- n, and Invited hi return to hi own country. Tbe reason assigned U, that Spain wa likarr to do Justice to Tenexuela, without the rintawf ty cf ecs-lnu tba Ibfluenca of other powar. The. Talr af the raw pie, U YtTcvaaa. In tb Virginia Convention, on Wdnday, th Commute! rrjiortod that all but aixtoca counties in the state bad lea beard from, aael that tho majority for a reference of tbe actlea of the fjonvetilioii to tbe pnipl mM&J,HST, Sclentiflo Items, Tin rivmriir or xr.vr nou'ral colorlcaa ii.lnle of start li I announced. When Iodine and klarch era iulxe.1 toelher they form aa bolide of starch of a blue color. Iodine baa tlo rt fore Urn ctmaidered a rbrmlcal test for Ibe trtsenre of starth in any lu "Stance. Iir briliL,iii a tlartb Iodide into contact with tiart, it i uVprhe.1 of it bin color, and Uiiinin svivct, Kumiiiy, and very soluble la v. titer, A Mttv 1 hi hi t ti r w roof hat Uen la ventetl by W. Mi C111111, Sin; Buir; It la a cta which will d iat barge Biinrir I ve volleys, without inter nil. rinii for ri lo nliu or aiijuettnii tbe parts to allow tliuimiiliiiitutte tool, 'ibe pine U illlnrp'il by the lurninu of a crank; tbe load til balls, witr pi rcii-mon rap. sltsche-l, paoeine; Into lite barrel from a hopiirr, so that tb ouly labor of loailino;ls toeliovtllbe balllikegralo, it.to the litipa.r. It 111 be kt l In action from I'i'iir to hour, or froin tlay to day, like aajr ether pits 0 of machinery, Exi iKiMFJnutkt r.NTLYMAiii to test rsriottj site ri' nistiulaclure show that half lb etrmitthof the ripe was lost by he tt Is fj th wire; thtt the ortlinary joint I much weaker than any other portion of th tope; that If a flat n pe wa mail spliced it wa Dot weakened thereby, lut if tbe wotkmanebip nu bad, It lost trom -o to 3.1 r ttut, of It strength. Ia either event, a round wire rope spliced becaat IH trt.ent. weaker than Irafore. Bound steel wire rope will bear more than double th wtlght rupiitotl to brtkk Iron wire ro efiUa ilar tliuiaelir. migcellaneoiia Itenu. A "MtmiTY iictbb" in Crittenden Co., Aikanraa. kbown aa the Deer Slayer, returaiBdl In ni with an uncharged gua, on Friday tfter 11 1 n, encdutitrrrd a bc.e she-bear la hit pathr he promptly londed anil fired, tba bell eidr ttrtxuiK brr back, a band to band fiebt for ltia eriued, and the Lear waa only kiUd afler sb hi.il terribly lsceruted tha Iiear Slayer, u ha al ni w tallad. Ptoiimt PiniorAntPt, who lived som few bundreil years before Christ, had a ship with 40 banks of rowers, beloit Mi feet la length IUO feet longer tlua tbe Persia, and 120 feat thottertban tbe Great Eastern j 78 feet front one siJe to lb other 1 In height, to Buawal, it wtt 96 feet, tnd from the highest pan ofth ate rn to the water line it wa 1U0 feet it had four rudders, each UO foot lon. TV ben it putjt ra, It held 6,000 rowers and 400 sttpernumara. rws, and ou tba deck were 11,000 mariners. And baeida all these, there wa a Large body of men under decks, and A vast quantity ofprevU tlons and lupplic. ( Tub rrrrt-T of i.v.TRrMB oot-n U thug de. cilltd by U.t 1 alto Tat lou. Wbeathather. mounter 1 10 or 'M degree e below- sera, th er sat Ion which you udure. I can only t baracteris a a continued itrugglw for Ufa. 1 ou not ouly feel tha cole, but you actually se it, Ibe air lihiiy with froien moliture. Tb rky It like a vault of solid Heel, ft hard aad loileiloct It sppear. And the wind ItlikeA Maet out of that fabulous frozen hill of tha Scandinavian. Th tout h of it on the far la 1 k cuttlnir with an exceedingly dull and Jagg. e.1 knife, I mdured tlu weal tier during two iljyt of trmrl la in opeu klelKh, but very for. tunutilv it wmblowlncon mvback. orl would have Uen obliged to utve up tb battle. Ever niun I met who wa traveling against tbe wind bad fuie either already frozen or jutt In tb act of freezing. 1 hM purple face sui rounded ith titles of ice did not rom to lielontf to hu man Uln,'.. Dr. Kaik described to roe bia mat ions tirnn being txposed 'or two day t a ttoim at a ttmperture of 17 d. grots below ziro. Although the physical effort waa not ranlcutarly pilnful, jet th mental effect waa noli aa to m.k him and hit men del'riout for soma day afterward. Tha physical Hector an xticrilv low temperature perhaps tb lowest which tha human frame It capabloof fetling I a sort of slow, penetrating, oeauiy chilL rather than an acute and painful eeasa tloo. But afttr the battle U over, on eabsriais a warm room, thon a pAlafU fnaU c- rowttce. t' 1 .-. "--