4 Mart 1861 Tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 1

4 Mart 1861 tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

, 4 if aaa le. -a J tfHmW JUIBWBI XV JtrtffWHT TSZnSSSk M lb euf- F fa'dt"-. I "let tJ itf I for I liT I to j ton 1 tw fjallv. ' Weat- (tan rta, all ! rr. 'ma J - fa Im s tb an on- "y or rill ain raa tb Vt a d"TM narr MB ' AL tall) by Annta, loart.-r 58 I by At hnamta tkU v.bn la Ja(ry rlraam- arj Mi Mai ncaaadj tet,n la iriM Itanti loaul IprVw print . una! lMt OJ Part r'thn utx rAY. Ilrr tlik 'i-4r clx.t lll, r tTtll 1T4 0 C14 lai. at. lakw OF and no. Lav iit- .ted ic4 la- III. ibe til tiiet Iks r at 1 re- IU to, me. THE NEW YORK SUN, Pubtuihed Dally, (Sunday Honmil. ea whleh at bnetneee whatever It received.) at the O'd 8 1 ,fraiMss(,enrnrtr rojtrtiei jiwnmm.iivi A No, ttl Broadway, firor of Undnf, Park Xtnw and Ana rarer,) under lb ARiejf-a Muenjfn, Th DUly Ian la delivered by Camera, V) eu acilber In Maw York City and vicinity, at SIX AMD A QUARTER CENT! TEB WTEIC. BrgleOl'etOoeCei.. F When aet.l by mil, Four P11., mr Average Ctr ilUi. o laTuuah.iut Hit Year, tdUg oi,09i copir.s pen d.iv. TnK WELKLY STX k tr!1M tt tnnxt-lberi al av. t -flv rntt per yter i 10 nvwll , ft i ttnt'ernpl, ' eenl. lpH ir.er ant gratia to Inlaodira; aubBLriutara. AddtiM'illTK 81M." forwf FalBti and Tfttteit tr-erta, Ntw Y tk. linPLOVMRM' 1'cmnlc. r. i ificial FLowr.n m ickiw wMt.i n at KrtMUiva. UMI, IT,1lW,4e4 AinmciAt flowfrh -wanted - - a. Mr ettwntk at ami, a! v 3 jtoralaprltra. It brench.va, end a n"ttiSe to let r App'y at I I I Del ft, Brnnkly. Illetlee a bof te cut out. 1.1CI..1 Aft T I V I C I A L FLoWtlf" M KF.R9 warted-evveva! 1 aria tarn trowd to branching ermrmen rprtrai ! Bit alrtti hunt1 wa-.. paid while learning t rtredv walk. Apply lairaellet- if at Whirtat,baatnirat door i.UK'.b 17111 CITHERS WANTED WArTF.li H Immediately, two flrH e'a-e fir eirttare, b whom aaTr lihawal wareeetll heptid the whale vev ronnd Nana but tbnee hevtng burned their taialpeaaen Ilia eontloaot, need apply to MARK J. KLNti. M P-mad-way. mh,i.W,l SALESWOMAN WANTF.D-A LADY TO etlaad a (Irrt-clfna bakary and rrrafwOo wry l Praoklyn. (im havltu aipvrlaoaa and food rof rno 1 my aJdiwa, la tat owu bandvrlllnx, boi t SF.WINO MAC1IINM OPF.KVrORS wantad Air rM m Ina. on nlnirra and Tbrlr M WltMi'aainrlnAnivltiva. also bntt)nluila mkari baUtr, aud a tlrla te loam th Tartraaktna Aaily t if 1 fortr-thlrd M, btt SUi and Mb art. hr. n.v. -Call ft on wek. . 1.11,3 QTR.UVAND l'AMRIA VKU3 WmM - 0Kd bai.il. rrrtt ApplyatMrr,Ki:jJUALL'd.4 VI, Jh ailta SeniNO MAC1IINK-WANTED LADIHg ta Val to eparata on 8laarX WWlM A Wl Jit i,d ptlirt "t'MI maaliluM, and pracUoa till aatlad -4 en lio vork all tba fu'W nd rrary part taaro.d ertica and raonnunaudod Vt plaana w ma Icamad. naatl. Alo atwtua mvhhiw tat ml and ta lat aap, at 111 Allan at . naar IMarwr. IMMIm EWIla M ACIUMS3 WASTKD. I A bJ Um m kMrn W npnrat M ylnM'i, aud Whwbv WlUiiiV, and !! ln maahlaH. TTTl fur al', rrmi 1 ii . All kioda of owlAt meM- ta lat U"-'rtllwy IMH.WM cncWINU MAOIlINKS-WAtlTKD PUB- O ana h wbd to taka kwMiu an S1ui artii anuhlu Trrma aaay. and practlna on all kind of wnrk Alyd Maara tnlaari tha pantalMi traoa, rrnlniatN.MIalaoryatltBinr 1MMM tlnWIHO raCUUJE.H-W,JtTRU LAD1H8 tobwrwui oparoaoa WVn.4a)fUaoa'a ln aimd aawkwi Biacljnna ny o trfu Vvi aiparl aiiovl rrna'm l "w ft,-, i- 11 edo nl-ak Imk hrAatlr f lav Wiakinw r' ao4 lb'mnff1 aana4Hmr of tba luf nt ii-liiM pMra i1ft a t f PtiiiiimiM"4 tn r""d a'a- PI TN aanUti oyrur aal ntpdid at WC ol . AOHHCIPJ WANTrD-rO CjltTTV aida tymna'rtir. r f ar amt'dfir atary 6VWrl,4iaii4 4iiij: -m vivirtiH- uaa a ui4 at rnamrauaantiu,aar fra il mnv tnUiinnlrt,ii4l pl 1 mad. all--t ,HW)dA.,tr."t'i Id fnVD I.UsO a a'AA nf.!M KAbft INlitlchlt:.i S f ftrlAii'irfa,'rjrl"i t,orvff M-ut lis ''w M'ltld 'm.r.if ral.ni tppt'ttMnllr M vyir9 S l, WW Bvt -,w-n - . ., -v , w V)LI)m,U WAKTra) JB.r.liUlI.Ll, O t 0. 0 Amr, a1 ! ! rxfn $11 ml" vf aw. tM, t ma, . Appir at tba JiAoilJrw1ir-m, .(,.-.mat (aliaal4 CaBOCElimS. 438 UkKKHWIOB flTBKKT. jrrrr tmtLow oamal drnmnr. r nf kittar U ota. 19 ci iota,leUandlla. Bwy aar Mia vaar maatad al paarwnlfea and braaru riaar twnnndanoWUtlhllw)14aVala, 1 eka. ay wanr awnr nawr. ni a. w o-s ay J'- t Jwir iirwa a4 blank baaa. 49 eta, fcaia, . ft. Day your nam. anooMwra Ui tat, nam am uoaaw M akaUHttuw Canal rt. at4nclaf Lita tMTnJOJ 111 AltTICXJBH rOU BAiK. BA R 0 A I KS PIANOS, MEL0I1E0S3, watrhra, diamnnda, atta, (ikIdk mavulnea, Iroa aafa, ehaap and Ana lawalry. tiaaw ad oilloa f ami tarn, amrltaiaaiaauriua, &a lr rtTa at araat bar Salna t ak adranona on anoda Oi all kind I. r. Otl7,biAaaat,dlloor. l.fW.H niRDS-lOKO BRKKD BELUIAN CA J' naryblrdaaadaaiealacaalaban,atlN Waw Sathat,UUMator. uto1U BfKDS TVU SAUa TBC KLHBST OOL InrtlimlallM world. A UoUIm, and rlnylna aw warlrtuatipraidrmnrklna; birda, aid fenay ptaeana. VnvlniaiUd.lblrda. of all klada W K W. ilB Jawva?, oppnaita BUaoVar auwi, AU4w4a'lll a -niuna, I aa'a duap I BIRDS. BIRDS CANARY ilnu I dmf brand and IWUIab eaoary blrda for Mora im Jaliui ava, waar 1 1 1 m. W.1TW f -"ANART BIRD, nfti BALK L OHO wlirrnd fca aalra or atnauw. tA anlt aunJiaaara. A DD1 ml Tl (Ireuanui ara. In kua roax. batw an ItamiuiMad nd Banka atraeda. H. Y. Hall Maatll. FINRLK AKD LYONS, 8KW150 MA cblnaa.prtoaandai'ad. A II narblnaa wsrrantad ao yiva i wwr auiarami a tnaii air la tia mi'HiH ar s nwrrwu 11 A law cnarnlraa to rant, oinoa Ha. 3 liroaaway. ,al trill M TrORSK, CART AND HARNF.3S FOR aaiw-Tba baraa la 9 'nold. etrt and haraaaa baw laM aumnar; will bo aol4 oh in. a tha awnnr ha ar t out of rattlua, f r would awll U14 noma aoparata Ap ply at (IT flrataTa. 14 nORSK FOR SALK-1S HANDS IIIUII, aouiid and kind In all h.rnM 1 aold fur want of tua. Apply at kCiSlalhaa, In tha itor! prlsatJI. HORSHS AND IIARNK33 FOR SAI.R A fin aMAud band enaxk taara of ftT baraaa axd barncaa, all onDpltjt, fuo boraua are atyllali and rarrauld .ui.a, 1 i I iMIj ,ai.rft M In fine crd, r Can baanrn ft r 4 tUla at Uui oornarof Ul.ka end lltrriaan ,u, Boutri linkn. MS,1. nOHSKS OK MAI.r-A DROVR OF Canadian panlaj laa lrnu Uanad, fro-n 1 1 ta 13 banda blab wna are wall m'rhad an4 fart traralnraj alt ,lilr fur ltl ar bntotat. baaar or grocar Oau te anra at 40 Walla at, M,JI4, TJORSTa, CARRIAilES, OROCKR'S ANT " , b.adni watwa. al -IjrHa and haniraa, for eelaw fbe Urywt abirk in ba fn md In the oMy, willlua off fihoao lor aaalw at tha Oarrl a Itif wltory and r)u-ls l4r'idtaaaTa4andl0Nkiaitt,lraiklyn. fedtdac' OIXX)P FOR SALK-THK FAST SAIL. J tnaraloopJOHX t MTRKLUof Ilrldp-mrt, 1 al tape burden 1 In ptrfi-rt rdr latt Impr raanta, oewaalla; erawa lliht drift wator, aillbaailu lie or Kohaiurad for a email law bnel Fir furttir partlan lana, eoumlre of i. U, I'ttiMOljr. T UotUrr I'laea. M X. C4ty. UU lllU HULES, .. FORSALE TOARClHTECrS M. end PelldereKoraale, about 8Vlf:t Karjauutle ttlea for Hoorlua at I e oi par fiiot, now landltvx, ali a fi aMn-tmai.t of elilmun t:p-, aanlin vaa u, anln 1 1 wi ami laud draL,, at dVput la. kUnd I'Tifcsry, ilSPoexlet. UV.& W; AOONS FOR AALR-ONE UORSU irarernm waeona and hnwnaaa wea-on 1, ne a end nd. Asilybi HlOfJ I-AKi, UI Ui at ttMu, la-ay eel ICtb aye, M. V. l.lOIUo il hand. tirumde-ay S0.000 BOM-OUDBOTXE. TlD! UTTrl HAWTFACTnuNa COUPAMY, er aale In lota bj auit paruliwn IklaletheohLapMt anlliwi In inararei pi worth ertU uiiieraan aereof (yvro. wa III Uoroa-n, i,ie crop rrora oun-thlrd to o-io-hat, and will rlsan iua ni ip two weaka oarllrw. Mon,mrarl liarralA,)! M pjrUrral A MnilAI't "" eatmfaetnry arl ioa end fail par. ncutaarwtUHj,' Mil ir.lli 1 1 any una m idl la adinad No. M CSourtlanJt at , N Orjneral Aaonla f ja in Ijh.i 1 ii.r. a " OPECIAL NOTK'K tJuCUD IIIANI'I' far rTrrytx, !r ln-ntrlahit KOBiir i'rirK': iiy rTROOKI.YNI IIROIIHLYNII WK JOiCI-YN 1 1 1 JAUM IIAltF.IM. lii.i IdauMhLd hattw, f.r. mrrlyof IjAI'aitlea1, ail nofif e ollaetio at, o faialtathi)mjrket.ltiAliKii, ecee tlila oppiremlty la ntonu hla utim rnt'te'l.t iitaIMii t ibllcbivvi eral. tuat mi ai4wmul al IliHuarll u a, I, lu ialia arniHi rwi rniin ir u n a I r .1 t 1. imi r r,ir It rlv anld fur kt 1 am ikia r,l' i ' f ir . '. ft, 41 ifnr i. InerdirthatMir ld fri uda-il raid n ra ran bare a new bat for o 1'. I'VriUCli'i DAY et luw Clian cod prion. N II riJt and Tl ernr TTaU Cli"i, PI b anl Fan cy eav. I UltS,Htraw I) od, i.. at iill luw prloje. . Ml ; mebofjre b.rlnr rn JAMKrllltl.UIKk, Atlnntln . oppwlu Hi i M- 3 etti. ,iiCourt.(,orp.ttii'"'''. . HmAV a THE NUMBEll 8030 TO taJbT. A riP.TMF.NTS TOLF.r-niK SMTOVH k rtrr, Irmar, .'h-d f viroa, t t fall "11 I'l Mdlmn at a!M the!d rtory, t rris rrrt fit tt ltlrliptnit a'ae tl.e atjre an . t 'a-k rann. rant ll--4il Jtatmi , all wtk luuidlate pHrAwlml. A pply ' 1 1 Mt t rU ' t,i j ;, (Ml AUTO I.FT-A J M.OE CEI.LVR 1 .""i ! r Mi y amlnrral nr aileivnin. rPII ft ibllna f i. Il h..aa inJ .,. ...ni If .nl d orwwii, I ke an 1i,n pat mai ea piTtnrr Kn,ilrenn ' , a. pi 11, n rf mUfK 1 fM t an ii mum i riu lanituirea f r JOHN HUSKY, for rlx data, 1 1 I bird ar, lit tiw l,, I .1 r 8.1U.1 DWFLL1NU TO LF.frilE DWKLLINO rart ol tba fnnrtnry b 1ck hnttaa N'e 4.1 lliaery, orr htanton at l It la rlnUb.d In the bet piaunar, bi Ci Imt end ruld wwear, bttb, watriii.ta, akr , aiit pb u with arrry rrmrr il'nwe for e lerre family or for vrrrp'rlable bnardliiy i-inin. fan ba aarm brdwn o n. It o'clock p m. lor trrott apply ta MMKd t't'tlUNo.dbUntonrt. e.tl.1. GROCFRT STORE TO LKT AND FIX. tiirre for eaVi. laiulreet ISMmroeit. t,t',1 HOUSES AND LOTS TO LET, LEASR or for rale n famrabbi trrrai -Diubl fei eot buaaend 1 Iota, Niith at, nrer Sd erei hrmwVKIIrnrn wtrh rt, limiaa and bit I tantr Market Plarw honaa a Cilumbla rt, Hrnnklyn llnlib bnuaa ltd .lokaaae ror I e, II. Apply rrauklort llotlt, iiri WIHUui at, rot m I, up ataira 1173 1 fjiordLs, &, ro Lur-ii'riite, .m IA P-lit, fth rt.ncarith ar, l ins Itvv SV taiaeil rttlo.u truii f tn"- Imiuw ajl I . , parlenlted,tli. urbce;4i)t'beltinrt, 1.14VI HOfiSE AJTD STORK TO LET NO. Ml l'i arl at dwelling bona and abire; oeriipl.id a e rrv, ry aultable f, r tS r I ualnr; p. 1 ai on lat of May at. Apply to v. 14 W Ullill 1, 4 Uold . H OCSrS, STORFS, AND APARTMCNM ink-t ibaapiandidatofw end bt-mvib. rent $ lial, tha 8d flnora rxiurMIn of d 1X01, wltb mtM and vi-rrmiiiwnean. rrm !! oa ntKira, oa. a it. flirjredo, f la, nra who IOU0 alf -Hl niw yaar, tie wort da cf IdL at a, K ta fi-n 4Jd anda.t at Apaiv eathereodMe,orfj t AVKUilLU, lit Kik ,r" IJOVM-3TO I ET rilCSSTOlt ilaflUK 41 boiiarMe.t N ca b -4 and K Varlrk aw elae ti'e H atnry hrkk hijr. re it laM- Mo ll'l Wiwl llrnada y. Apply lit ljx . 1.1M.J HOUSt., TO LhT-noUSE. BVRN and Id rarr9 of 0rd quality lant, aaltabla for mar ket aardenlrji, aiatl on the Ilatiwtrk end Naw tivn lrnplan,nrSN-llK.iad.imir VTlntbld, Il tha t la ti M Naatnwn, U I , a Uhln 4 mil, of tb" e tr nf MtwYork. AppUteJUlUiaUYAir. rf,i' nOrjE AND GROUND TO LEASK IN Korr twfttea Iteuaa end balf en eere of eroued 1. anltal l for e laniNr yell or prlratamai-ti"-r.' f rply ad eoriei of railroad ere ail Id at fafrltWIU .111 M III li'.VT OR LEASE TIIH I il rrhr'. kd a'Hn Tl irUncknr at, ant tha r il rravia.e" enrtkeld alll be ellnvt If onalrad tar naitn. pnroa atn ta awn from 11 te 1 o'eloek tpvtrtjVrU HA1UF1J, tHCUflat. fai.llC,l4a Hl IA -fVt, c. 10 ciST A FIRST CLASS tui rk end dtwire Air aaleenetb am. najar ld 4. mimt aavral eHiw on 4th era, and lid at, naar ea a' tit !' v-t JV- awry d-wlrable rr nul iwiUl ii;., Iflnnlre M waai IU at U,liM IlliLMtlU LET FOR 9100 A SMALL 1 4 1 atvT Ivlch aouaa, with baarmaut, endor ealler a 1 an r. ewt.lfllna' v rooma, with gaa, garden ba -I, ITT Ciintm at, oaar Orand. To be freee I Mil. taapplytucetlTSUUBtenet. 1B,16,( r or IS TO L.T NO. 83 LIBKRTT ST. d Ap,lj to V J BMiTU. tl Liberty ad. S.1JJ.4 Lun s io ixr 28 maidkn lane cor. Narranat Arply S Llhrrty at. IUJ.4 LOUS TO LET-CHEAP and well llabt d lufta with powar. la rear bnlUlrue, 1M Allllaintt A.BAPkLYB. 01 John at, ,I4T, 01 F1ICFS AND BASEMENT TO LET Riwtbwaat en of Jah-, and llllam tw alaa ear baaammt, with orller. 4. BVOLKi, C4 John at OFFICKS TO LET IN TKYON R0Y bnltdlnra. brdwaen Chatham end Centra ate. Inquire of TU06V, BUtMbTr, eoraer of Mm end PreukUa et. kd,TM ROOMS TO LKT-RiX)M AND TTTO bedrnf nn rant ft W m tfl S5 p-r mouth, ali two rennia, 4.IHJ to (A nt r m i ith. In tba wall yi otlla t1 brl.k h-Hue laree y.rx o.--fl fberrr aV bet. Pluun acd Eutawre. luuire la the roar, H,4J,I ROOM TO LET, WnTJ OR WITHOUT Lk (laain Powar- reotu by 40 Ixd. In a w bnlMlna. wrH luthted all emuad An lutorMit In aoa erorptehle eunnfeatiirlne bnrtnure mlrbl be 'eiui by uie edTarilw-r Apply rn tha praanLaa, 01 sianram ai,gy nave aiuiray ra, eor.uaeTa riara U4II.lt DOOMS TO LET-5 ROOMS tO FLOOR. Aw ft I attle rourea S3 baaemant and I bndmoaaa 1 1 ail ra-iow lenal at, rmina and num. tnrnlanad and aaf-irnlalid, up bawn. Apply ta 8M1 rii. 1 75 nrneaV ey. 1.14S.I SHOPS TO LET SMAIL SHOPS FOB h end 0 par month, at 141 1'alton at i 1 larn (lar, all Uava good Haul e,Wl, 43TFAM MARBLE WORKS TO LRASB O Kit blag bed, pallahlnff apparatn aaw nil I, e'ae lexire aod ambll roonoa wlh poanr: any part or all te- r-v -r alniatlmi iirnadwer, nnerilAthat. Anutr t K. VIllrAIE,lTllro d'ay. Id atnrr la4aa'lll OTORK. BACK ROOM AND TWO DUD ' jonroa n 1. 1- with Crottti wak r. Ae, In honaa 111 irn.i ai, iwiatan Avuoiiaa n eni ui run pio par Cioutb AppiyTd fkoond era, beaemrnt. t,fI0,l OTnLR TO LET-IN NASSAU ST, TART ' f af-m, au'table for plnrobmra, or any bua'ueaa re lUlilrged wn toenbrannb I gnnd llbt t alaa otTioaa, 1 1 gon1 IKht t alaa omoae, at. I(uu- et a it Ijoui rautna and ilnnnln I'aatl laland I'ortrry, in Prarl at. I.101.I STIM BRKWERY 1 0 LEASB-IN COM rl'U working or.r, with all tha noaarr toel andfatunm, good cellar, Iw, al th' chuap nU ll.OOii par ear, piewaalm lra'iitltl For pae tlru era, liiTilra al the of'ej M U IDUbtllulll r t Kill I, '.4 Kilter rt. 1,111,0 TtAM POWKR HTEADYSTRAM TOW J rr to let. Urge ui email r.uj well llhtvl, 4M Watty atrutt. ti,ll fi IJTEAM POWER TO LEASE SUrlaKrOel iv7t, IWM1, anabnxian In toe uaw A abwy b,iudlng 14 e 4 b 44, 4l's 4n end (VJ (Irame at, 1 bloel fnaia ;a na I at. and Hmed aay; loeetlan I he ninal mntral build In ta are lighted oe all alaa, haat.l by euwru, auwan laiLd, aleo axtMmlve ftre proof vault laaurei) la I rr rout. Fartlea lu want of euparl jr aco vuitw-atUn ei low rent ahonld Ball narl' and reafea thrlr aaina Uuut. dpeiUei. J. UJWAJOSoo the pr-nl-v 0.1inj NOTICI WHEREAS MY WIFE MARY I- HKkLANl) baa Lit mr bad and hjarl wlta yt rauae o-praracaUon, 1 tbar.fore forbid all peraona iumi g er baib rlna b-r oj my eeconi, ea I ail! not K ace-ninUtlaforany d.h'a aoutraitud br bar artar i iVa,tl 'broajy id, ledl, COHNItUL'd VkKH IAM), Harkauaark, N J. LIOOJ WnEREAS MY WIFE CAROLINE MIL I.rK, mtUcn nama Wir.ENatNt, ba Int me witiiaut ciu or rovocatlon, 1 tLara,: r qunt brr to n him U thme day AJ puraou axe fjr bld tmattng or hirtwrlng bar on my ec munt. a 1 will n t b ace luatAhla fv,r any drhia eontrartad hy bar rmtMedar Naw York, Mirob ., 1W, JOiU lLIJ;!l,J0 1-lrH. i.101,1 IiONT ATiU I'OU.YI). DOCi FOUND A NEW FOUN DLAN D ,tt t M-tt at The owwr na bare M-n by p'OTlcgriopertyendrt7lJg4iiare. a,HII d; 00 I.OST-42 REWARD-LOST A Yerr aeiall ten iar aliit. mrtlnr pad. H .aa rA. iA l. a..w 'i .''!".."- brokiaii eeawara td tba name ui r,Jf'Ji . A " T?" iiynin nr to VT1I. KKl.f.Y. n kdgkth ere, w'l racelre tba abore reward. j,U),l SOW FOUND-CAME TO THE 1'BJ.Ml. we of the euhr-crlbar, a la'ra a iwi the owner oaa btrebir b trMtg proyrtr end pelur; obar.aa J,U.tK-tVl)ll.iC(d-ltli.l. I. ,1iU JIOAltU AA1 KOO.YIM. LriMVDIMJ-.Ntrrili IF KOU MTAM 4-pwad aial autv-ta iiai triaid. and nUm, daan alntn a-lu, lor (run 1 i j lu it p ' aad, where fn Mt!iF WMiilrrta f a hmoa, lU' el Id tak at, nar fiavl, u-8QH diuil't, (eUleec'lbd B5P,N,,-F)R VODU RZSPrCTABT.,l aul.ri1i""i'x ''J'1' Third eve. for In vedi. SapS.aiaa.1" b f .. N w-knt-anaa , l h dAUdiiarvaMtra, ,,, ,Itm a ,,,, n.ai4 r.rrrfiV,wk?Vn'7H-.r.a , III He"'"-" VXCw-La. B I OfJOfL. et Jreilfwe aw ! . a. . . Va I alane. rVatehman all nlThVald iSSJKaheaZii "OTTAf'iB TO LET A TWO SlOllY -ir mrcctltceli Aiie'ulil.t i J cltrof II ,i,k. U .1 dt rhaae 1 t hfr yari rant $14 par ncLtli. AiplyMUnj VJKY, SMrJjWwutb.t N. NEW THE NEW YORK SUN MONDAY MORNISO, MARCH !, Kv,t. 1'itATrn Mrittiso rt Lkn Avbtm Sut4T fi1Kri The l Arm'id 9-ioday 0-hnel .lie I routi nnmtatr f WO r-hnWr. Il la rate of tha rnret HoroniMj oreu!t(J aid Iwst ma;l na the weatetn c,t eant, aid prhie la lie wr'.J. Tkeen'lttmrnt fid- IM amo.iJii u eie mi ttirpeavrd, Tl cbmrri I lui't wltk aj-ac1! rf errap. V Im accommodation. Ta lap.lal wotklrgfi ..f I ue lr,t'li'uu era nxaleN f.w e'l guj. day erb-tli,aiot Ikel we tnny.a itiem iirf;lit we ir'e thrro lopr. rflii-cnld ii ornmn amtlirds wall wnrtby of II a atverdinj uf ' wbo era Intarrated In Bon Jay ac'ji.Ja an 1 Ihtir In. titoreinit.t. Ttere le eiewakmerl rrllg'eua Intnyead eeprnra lelne; fbaractar in tbl irhnrd. Il I InrrtMning, erri dratwi'rg-. Rani prayer wUl deepan II mire end nut Fjt tbe purjawe of pmnmting Ibis inart liura ere anola'ed We atteednl una of three an Tlinredey eraeilcn. W furl the pnrarenae of eiarolaea to U an eddrrei from enme una Innted liar the fiirpnaa, b be follnwhl by rente'kt front etbrre wbo uilgbl ebe.M be 1 preeeut. Ttera wee a Tory lair ntteultooe nf ehtldmt of batk arjaa, and the aearritwe arere ettandod by tb t et n tint nd orderly beberlor on tielr rati t,wl.h aa,t attmtl B, IrawHtl t cIotn the lea Una; tide ri'na.ts.1 t the Cinal.lna'tle Uu eliy of fjyre.'nw, "4 Y, wrre rtctttrtrd eaty brlrfty It tbem, with vtrruen. t.f low L arrl 1 1 re Malt for peayrr In lie ru'l at itvi,' u a irp, ii how, la a (aar til ,tl aft t fa, be Jad Id the Buet iilotlona trlurnpha (. j' rtlan fa,th end lope. Three eonrlikld, the f. h, at'pprd tUrward orwt the flatf wrr, end a.i.l (Jitldren, I bare a rf e ffctn that little b-y Io y,u, J.iirt before he dttd I e arl.br.1 me bi prnmite hint that I wou'd el. way tall. VyWaoUUra whenever I lalaio; imitnalty, taj I (rare ma thla maaaae for theni freablint lelltkrm U he Chnatlea, anl rueat ane he I reran.' Tble mawaaf he-dy n,f eway fnaa heraawlabad be be te'afreidiel tn the 8 tndty lohnol biwblonhabaliwifad, Ingyraia, ril wee Bad wlUug that the mrewag- tboold lie, till he wee daed,butwlahMaorn(.neb(e to the atari!, en abet they ehotild gat it the nait day, which wai taeiy. Anl we aent the d'apalH ever the wire tbttBetuiday niifhl i to tbel jtiat : miantae eftar tklg little Imy we dead, hi maaaaga we lielra; read ea 8 inday n ornlnj to the gtbUtli 8 hn A k whlck ba bed brloe(cd, 150 aillea away. " " N"w I aia here," nid the father of the by, er. Ueealy BttiKjrllni with dn amollna, " t- fl 1 my jareaabar aiway ta epeek In children eni (lie tfaera Lla mmnare. n at a eb rt time before he died, ka wm In Maw Yetk, and vu very dcalrou b aemeeTer en Pil av-heel. Hat II wtt eebirmy daw. W put oa our oreroott anl etarted, but he an) baaag well, ere f It np. cgVha nerar atw ywa. nit I em baiebiapitk tfjk fir Mm. I wavt Io pertuad yoa bi girt your yittng heart tj Jeena. Aeie aawewasaf. Let thla ba the day of year ami ret leu. Frayr-meiting in Ntietfj' fatynj Tlvite, For lilt! Urn there ha been a gTuwlog' rellf loj llrtal amort; the b-yt of thi IUIi.g lliuae. OilTtu-aJay olghta a -i ."tuil'u label), ad It 1 eery filly ette ,11. Oi Nil Tnura.Uy eremlnf , etTeraJ ti tra-i wrr preeant, al I eg. arc were eineadinfliy euleiua ani bap ataira. .Toar lfeillobet,itia.tio In lhair betrt the reedeaadoflkeKlnj-d, m. Treyir bae baea naked sad oOerid tor them in Ilia Fulton atraa metallic. Buy ere en tiaaadlagly ioterrartiiig claag of ba, and may be trained tip for uwfuloeee end happin lfakyas ba tmdar right Hlitnt. Ckrlatltial kould prey t- tha aewabaya. Ilttirali. A collmn In tha Fultoa ttreet Btwyer tnaeting Bald, the! la a town on Leog lalaud agreetar work of grace I now enjoyed thauhet been known fur year. la aioueaeter, Mt.," al 1 a e'.ergyma, "a nviat aipnealra r.d general work of grve I now In antra. 11 aali b Ud been with lha clergy, man of lha p'a- ecceged la leb rt, nlgtt end day amtll be bed been ob'lged to leera oa ewiot af hi kaallh gl'nT WJT under tha pteeeura of 4ay. Tha rtrltal begaa.la a alngular uut ear. Tb clrrtfjuian, dieaouregrd, had aakol t go away, llil lajprnltaotparllhloaeribeKjedhlni 14 reniaia. He bild them that lie had le'mred fur yrari bi bring them tn Orlat ai.J they bad ret lat rd every i Irrety, And at hi Ulmrt were without t-ulae, he thought he ourflt to peek aiwtbor t'd. An old tea Cadaia Iwaoughl him to Uy over en gaulay uiorc oae wtek uiore and he coa eantrd. Wilkin lb week thle ttpVala wt oinvarted, tod Ibre other oonveralou fo'liwed, end the whule p"Utl,ii,aAilDg perjila On.an,a parralel witfc. tha dlriae Infl lauce. Tha w jrk It altll aolemn and grnaral, aad gr,al numbert hv baa cserorU d, Tl a pnwnr aal ! a;,nl i mtnlfaat end erkww1ej,t,), anl all Ihljyt aaetn t tiy, " tyiiad ttoi and ere the aJrai!on of O ai." lift amrrrttd.-. A pnotlomta wro'o fr3t Trey a few dy ag rejijaxthi; prayer fir tw twalr and fourteen yeere of as. Miw, the eaan wrUer addreeeee a laatnr Io tha meeilofr, biif that alrorjg hope la entrtlaul that both Ihowe bote bar bnca truly coDvarud. Front another quarter Information wat fl ran T ahe oraivrlc of Iwnly boyi, member o' a II b e elaaa, a'l of whom tipei-t ai unit wltii the UUurek the ftret BiblaUa la If arch. "Jtrr Li m Tin Id.h A wet'ern pirti.inr leeiotavry of tlia Anieticati lliard haruig urgent oeoaetou Io Iraral frnn Oaleoa to rnll da Cblen, Bude rreogemenl la ooinpeay with a number of patron eeeklng the ei pl,) t, hire a print a eourfjuv, there Lalutf iji alic, aal 0J prpoid ef a taambaet f r a'l wrrke During a tempiiriry e'aawv-e on hi part, hiwvar, Ik other meui Ult ef th oecspeny aliarel Ibe ai ransatorajt j at lo make Btbbath tiaT.lnrf oeoweary, Tl ailealoo aiy el due Ihraw tip t.a a,er la the eiavaytara, aeddt Idtd bi retrain whna be we Ti upaLid, ehiwiug thai the Lord laid lohUtaiaf, wg will let eimtri la til own weid i lUncrf 'Mutual to IhUcliy InlheaOrrtoon. I watttanllBX mi lha i iUT, uujer end lata ivalu It I bellded, leoklag down the berbar, o ira-k ralbe.,welth eaira.1 a. a harlr, whan I atw a lip. tl aenatuhi el aronnd the piint," au I torn a pumnii: B. bathe leva. I ran a i w eteuaduwa Ibe ataira bn it Into tbeehleeof lha Jiullv ly, anl ravl on lie euro, "the Olra Jbaich, fa Prairie da Chlrn. A law etepe farther Tmet a brother, we atl, lo ma. i imr uau na oooia u laA yun t,i th Prelrl. II I wonderful. Uu one wa expeLllug il, bet that U theway the Luedortfu tlilaa wholruat la Mm. Ill going right o; ft abali bare aaiple tune, however, lo atl ye. and your erfoet oa txwd. It la tha only Atbuelbeep'ng kjtlon the Iflaataalj i. We have an aad; w,!J the clerk Ihtl you are luare, aul b will wail for you Whau ( ri d my wile, ii the iraapnce of lira rtuiT, w ) hvl , mia w paae, "rhia-" aay Mia. IUT, ! a lial Uh (Ar .ore" I alirnild n4 w eider H ro'l ah Ud gel I the Prairie bow I afore the Jii. t" laaai ware In Ibe cabin, au roundr.l y afirOy irae if Higralulallng frlrti'la, who bowiiur lo,hf, cor. naeidtduawUh thnkak' vng aad ittrertnHini ha wa an trijantly our Uai,er, Tl boat wa ,ighiy Uataiuad, end did not raeoh the P.aitieujtl I u the rat tug ad TiKedey. I bed rowajort.ry ct more llau fur cu,lad mi faitber kawifonu. In an o.at b,it. wtih oar aad flea, Bainat ILeturrtalof it- U euaalppl a-id other livraa, ead lhrnu.h a anlderuape luta'jli- I e-ily by tt Indian and tha game he n lieu ad, xoaititui OLeiiaditxt poet ou mdilery ujet, aau ooe imealei elation that I elmuM pad on tba reuie. Alaani eiinaat, having tit 4 t u or ra-re de.niltiepre.lla. frmil'o) viH-t, I uotlae ii.lgd aud bla i au,y jiwl c 'liliiy m a yaay l.al bt v ""J'f,""0"'1 " 't fcrral'-tn. end etart-d li.oua witbiail a trWi. i- nij w-e m ,f ,.d I aau ,1 , t , M k, bn n.,,pl , eiiio Tib Ire li-d til fit. aa. i. r . ... . rt tb, ra. rami ant ttaith,., htd uai " I w,ld Hem imrid haboaWf! me. uhvi tbl fuaue t ue'ludi "II tuly t.i,ane what my uli wuvai, Hla Ii turn, ftmr nol i io ,f. l n pt M,l I i waai-li kaei. la-a. a rutnlnuiatt oo r ' Idxei de'wyaei.u.rao pltluly uim U " Cin Tbtcr Mao-r.-OnTuofclay ranrniag Cup Tint ttir.. n held lu inwitkly mnei M kt tbo Wtrl TwouyeiUjd atrent rred.,1,,,, Ctiurili, Mr Virru - tweefdln. After lha pre. mJritry davdlootl tktaLM, ataatrumli war Klotrflhe ptojia-t f put nJj,louary wrk la fmWlilWLtmilTKm3mmMm9ilS YOIIIC, MONDAY. MARCH 4. 181. Ih 31, Mh, ith, K.h, Hlh aal .'11 trudi I.i laitaia, me'aaid f,m,'e, g firtk a th' nime Jrnut to wlnaou'a In Ihali tfTi. , ,v, bey t tain Ih ooDBleace anl ra I il Ihixt they vk bi bMitflij Uit attenllian of ta though,, m id v btinadi th eertft are awakeoedi th eilibilh brrakerl Irroiiakl to ta iinnurj, h Mren Ird tjSabbet'i-eihiKlitlie nek ere oornforti.1; th diingrctfnraJ t'a d.ad re btrlelj la a'tort, evtry vttl f gl wad re.mtlad at , unlehel by th. elmple, unptail u aul jrl eflk'teul egeory. The PA-barof thacbitroh, alei, mala eena rr maikt lllit-tiatlta of lha tiillily and ,iuiy of th work, and it eda; tt! vi lo the went id tne Tb tvaletl.wof the raeulK n' t'jt rwnitlt ere as follow t NumtMr nf vla,l irt, 1 1, nunVjer of iie Id dlattllmted, t4,C71 lllble nippl.! to tb la.tl. tut, 1V i teatamanlt eupplltd to ihilJrto anl tdbare, lot, voluniat lot froji the wirl libraries 050. children (rhervd late SiM.tth K-hooh, 314, children gather I lntn day echrvila, IT- perwtM gathered Inte Itlhle e'lBrae, 3'j pereoni Ind loed 1 1 attend chttrrb, T3d; temperanre pledgee iddtlnei, TTi rrllgteue nioatui.t htlJ, 121 bvkalldent re claimed, li pare, -na hopafally cmrarte,!, 47 con. vett united with Erangelioat ahurclee, 41, NekeviiT iuCbilii' llosilTil Tbo tn nual meetlag ef tha Hoard of Manaa,ar .4 tne Mureery and Cklld'e ltoepltft, waa ha'o on ti laj bwrraxm, al the U'tiliitlou, on Mat -"aai, rr Thlid Avenue. Atnut fifty lellat wee ,,r-i, ,it Bad the reei tlnrf wt ojained by the tvtttrg fa raavege frnm the acrl lure, at d prayat b- tm n t J, 0. gaimt The gacrvdnry, Mit A. II. il, an, n.aj read her eunual teirl. lu II Ibe re'iai- of Mr. Dl Mm F rrt I) rrrireaa, i allu.trd to In trrnaa it the dee) jtt rent, that lady Lev ag I ae one t f the ftuudare of tt Inatltutlon, aal Uiuihi Wolaut friend. Tha number of women a T,i i i d In Ui Inetltnli.ia during Ih put jeer eta 11.., aud of children MTbiU' 42. Pirly-Uu W'aiau have lit) n furuUtaal with a'tnV o a et wot niirwt, and theieareat pre, ant la lla buiauiy ao-1 ho- Itat IM tbllrlrrn, It nntaee end It na ' iyet. Th Treeearet' report eSowtd the roe pi ef the peat year lobar '(an lf,D4!l 41, aud araeaillurr e,tl4, 4H, leav'Rg a Ulanc en hand of $l,Cdu ol. Dr. 1' fit tit, teed lb report oflh Mellctl It rd of the It ajidul. II rvptatrated tb koipltat, deilrg IbepMt jear, atitmarkaUy fieefioaiton. tea-ioi diHur Ml petleu' were te-alral, of whom 4C1 wrr diaahergad, tl er uujr cure el prreeul aad 80 dird, I'.'v V.r CiiiiTdaUretManaL'tTra, lu w'dihh rpoke of th Imporltn, of aplrllual Intlruct' a In enjutxtion with thelempmel (tie l-v,wa I iijkmi lha children la the Icttnutlmi. He did not with to tea any aedaiian prejiidivaa iaplanll la thalr Btuaia, bt I merely Ike gieat truthe of the Chrlatiaa religion, reecgnlaad alike by all teou. Ear. Mr, I birr, ret tor of lha church of Ika Cbxd tirpkerd, followed w'th an eloqnont a,ldre. lit Uamight II are were eima graal truthe In tha world, more foreibly elcquont ly their alienee than by any lalnrid renuiaJarion or vlnllcatlcn of them, al toe ef thiwe ha regarded th ind wk ta ken In I ecd ly tie lady managar of Ihi laititutloa, To thoee who knew Ih rendition from whlob tl children unlar thalr car wr Uken, aidkiaidlh rtapoilajuit read ef what bad baen rbioe for thau, no arg'uaent octiM 1) n--eary ai tn adlitlonal motlv lo aid the blewaed work. II Tfw J a high trlbut to th ladle who were engaged let lha work for thalr elf aacrl doing affirt lath cauta cd humanity aad chlittlaa lor. A. young man, a It r. Ilamn, nrit made an addrtea. Th IVtu-d then elected their officer, anl a Hoard of thirl manager for th enduing' jter. Th effioer ar a followat Mr. Coejrtnatrt Da Bui n laortry Dlreetree. Abbabau UtBtaun,. .riret a, rlnot.l a, i.Ttdrd Treasurer. T. V. Doaauoa

C. A. II eoaaouaa, , , , , , A. Kaaiajna A B. M'TT,, ,,,,,.,, Becreury Tba attending fhj aidant are Dra R. Watt, F. Sarrn and LAMtnar, with Dra. r..DturiLn, 11. tl Unratr, T, M. Iltagot. and U. T, EupT, cuu!bcg pbytloleui. Th advieUig finuiiiitea ar C, DrTI )J , E-a , K Ueookt T, Til hto, and E. (, orrjl, Sri. Iuk Amuvai. HaroRT oi ma Cirnw Pnaan, which wm preeentad lo lha Ootoni-m Cwn ell on Ih Tin u!l, wet diatnlutl on Fr day among th member of Ih II wrdt ef Alderman end Cciunia Ceuu-Uaxd the he,idtof th D-peit. uenw. ioa cocemel.1 luakr quit a forauldil)! vnlutre, aud Oontaipt mu'.k luiiiorteut lafbrmalkm rrlallre ti the conattuitlon anl keeping la order of Ih Ciolan A'pttdacl, Ih laying of water plpat, Ihacoulru-Uoaof aearer ami ID fating farraat. Tb fUlowieg I a ahull aUliact. Ih laoeltd uf th D'railment war at follow i For Water Knit .ToO.Ml M IViiaJtbt , ,, lii,37 n Hawrr Uornei-talua tl, II r9 1' tulle for Vau la . al.illal l'ero. Ufor Tejia lu l'.t,, ., KdlT'd) Uuudi aa (Prtiv Uaah , a,iU Jd ToUI . . . ..' Iill Tl Tie ueeTeenilcd I auaa from ISA", with ih wveial ppn,itlaii,ii,t fir 1 w, are a-t4 Intio oactioai wiin Ike Xattidlleiei lu the fllwj la. Me i- AJlroTirUUitl iralliding bail, Bouwfe liM, CtfX'nV-t,r TT"ka tg. rtpendl. lure lu 11-. b-'"i KIT.109 IS -ill,ll)t JJ f a.,n, laaaiia PUll 1IU- preveauetit Wattr plaw aud layirur 91 Mf 41 l.'V.loj A 1T.W 1 llui.OJJ 44 oinai exitnac aiij ro- P"tg gewara, itbul,diog, re relrfrig aud c'eauiir,; , Walla A piim e re,ialnug Kuat peveuiai t, lu prove. m-et 8talla Jt! la'wi , Ha aria Ueatuigaa ct lil.Sll IT 1,1,1) oo 4t,en fw a.ii.i di .3al 9.1 Tt 3,171 ud . Tat f I.OIl.OP, TH "UTS oT I wt I.eavmg en untxii.d.d U eia e i f tOdi.j I, tii m da 1 to tt r an r'TUlloT t lir the praaaot year. lu learetKa bifie breake m lae A' lad kt, wairh m uirad Onritg tl pan (ear, tuerrpirl ' very fill ylvItpT a daaaniit on of tie r tiauae ail tta aaunarla whim Hay were ranared. ilwul ih br.ek of ti e two lar are mauia lu fen aveuue, oa lha mtalvf the Bah of lioemliar leal, the reia,riinn Hut, anather la'se b-etk In th mala A i iwi n-1, ai.aji 44 ii i na fi on the Uy, lae repair .f whin tervlerMt lliK-vaeaary tovhiltti'll' air 'rn-n a" i r iv) uouia. tiiu wni a., luarrei ,n Do. tltt, at lco.ocr, r V. During th paet yeur lht have been leld "Ml feat of 0 Inob Lipe, ual C.C01 feetuf 14 Inelt r'pe. Tl a number of aie hj dm it bai Lwert laureate! lo l,OT thmmrlwut the . ty. A or nuutber oi drlnkieg byitretite I ere alen beta lulled uoed, and, the number will Iw trioreeeod. Th autuWr nf building tul I n wtUr re ,U, abovni by tu bouaj of lua daaulmaut, it (H,i Jd. riie iwjHjri reooni-nend It more gtntrral adouiioa tl trap blook aaiaenl ent rapreaanl th aiue ae ea eraaa miloal, and ef greater du ability thal any oil er i,ainibt. rerearaoe.r 10T ml lea ef eewert In I i elty. iifwbKhtr -i, orTtal a aal ii trt wrr built durli..- tn I! jter Toe report rnndruiut the pre.dkei.flot'11 ay vaili, bey and th c liUat-iuet a injuiiooa ti aearrra au I wa er pipae, aud atataa thai mi a4-oit will la (.-ran il fr lue fttur(ir rau t baililiug ba) ud tha nirijelotiral. Cotuivsioitud up EyjoArio. Frm tlw Aui 1 IiajH.it d ti a (Jo'nii.laava.nr uf Knlgrallaa, JutllraiiKuildid totkaflale Lugbilatnire, inake the fullneUig ttttaitei The whole auu Iwr e peenmeart lar.de-1 at thle rattdiruj Ih year 1 nl'i, wa IVI.tTI, tjf tkata bn toy wei iiim-ni and HO lui wrr u la. t, i tu ceinmiitali hi wi pal 1, or hoed eta uled, iliot iai. L' f,e, in at en etulaiauve .( IMI ni i .bill lu I ,11 aul tO,tJ inure lliot In lilt i Mita-uig 7J,Hl Ja'han In ILayatr oai, and I, 1-dl laev thai, llW while the Oroi.otl.ai ta lha a... aga if foruiai ytara, n,c lln, it rnith luithiu l,a.i O' th in, a'Bura, 41 33") were 'r ,in Ira a'vl 17 vim . t.r i.', I13U 1, Li.aid. and 4 If. f i , 'tar l nu.1 lea. tVbi e I' r i, unlaw f eniigpa la a-i-iva! l lr th ,aar rU,wa an Inrrraaa vo- 1 M ai 1 tR ,f ii i r labi, ,it th. n '.i f trail ula a I t,a, kwed paraae lhr . nMllaU'i ilaeloii all iwt nu iiaia-aei.no l-u, anl la yard liu thaa tn ISP t, ttul lae ih n 111 uuy prevt m year, T.ai'oliwi. fl;urt ah .w 1 1 ,erU.-n of C CumrtLrefon I'tuuit; tba pint yw i Total mi'iiUt of iiareaie treated at Wvrd'a It U1, IT3. NuaJMr iut to J4t Yjrk Iliaolul ardftl, yiiueni'e IJpipll.l.TI Nnmbur of luni I Uuljiuuta, 4oi wbaOla It rx..lnal ji.u,-j TO nno 4.17b 44 8,111 M Jut Al tl.Ooi) 00 6.1MHI BU 1 Nunirer f email p g rtene, lit. Rantinlnf ,reouiy 1 21, Nurab-r if pereon eit he k t,, t ll ipe, liM. M lliilwr tVirw. tel to nia-il li'aima, .CI. N mber of pera 1 l,"nwalf r'larl, '. Ni ir na.l with ti mi ns T i' W ibrrtrl vaJ anl frwtrll lianl tr m tl ai'tartl ,-tuutimf thdlal uitargeahl It lha aonitiiiaaiiBi, Li' a. Grand Idilof lartl'uW a' Ira ai.i'irranU, d ir'oii t peat , oar, wl , ware rellavwl, f d-war1l, aul I' vl d with emplayntnt, In theidpaand ty if MwYoih,on. Atnutml . f UMiuay i'i-a'vcl al off,) f, r ent'y rilvad eiiiiraotd, fi "lil-ft Cd Amount of re uiay reivad atiitui of 1 iah K ulgrant dwleiy f ua filtnJ i f teojia'y a rlrt.t emigraa'a, and a p lal to lie furwardlu nf rntcb emlgrt it, jit tl J 41. TheF.i.lgriitrf'inlho p'lt' on Wtrd' It land CA,i4,rtniimp1a mot I'ltn duhl Ih nitii laTllatnowOviiuy thatn it i the lalnf liana y, lfr II ere wi re Ti.ri In uala-i intthe In fovie-r, 1""5I, 1 Otit Tli whole , .it ol bdilduig on Ward' It and la about ftiMoa). Th fn luwirg etatomant nf the raoelptt arvl tl pen 1 itt-ro of tb l rumlaaloneta i-f F. nig rati n will ehuw the aiunva en I amount uf that r lie ne, an I the n ain't and era mtlol thtir cipudiiitr-e,diirlnj the yeer tudt AiMiuut of conitT.ii'etbnt money te- colved from owner B,al cira gne of Ike vtaael tt alien paaaejvrfare. (1:1)1,3(11 M Peiia'ttee for danlba at Ren on latent "mtgreet veaae'a M (V) Ftem tmigrent tT their treoaoot la- linn In Interior fill Tl T.baawe grai.ta-l ti emigrant rntinara Ttd nd art.nuiit,ar eourcaa...., , 77,511 H ."l,4iIT III D Jut or drat Jm, 1, ld.,.,jR ll.ctJ 14 Ttttl J ' 1-77,111 ;' BtrraaM Ue'ittbiraarrentt Ijoouutiaa fjreuiw n.t eu.'giw.id $31.inl lUtoihiiraeeiitiid id lnetilutU4 fir a,';ip ttf eitilgreila T.TM I) l.rtasia . f ratlla BMt laildur I divd, t'.aa' tl.rteit 8.1,Oud 5T rl itdaiil uf Kuiigralt U fiaB eut IliiptUl M.011 41 Matlua ll.wjilul 3,01 ill Floating ll-.i Itnl J SI Tt,ieid and halglt g o' 3,141 eiilgraul lao.iv 1W IT Fotwaid ig liiulg-autalodaallriMlea l,nil 1. HiBlry oil er 1 a(a nai a Ml,u7t 41 bal,0lil 31 rt'urp. la leak, J,a. 1, 1RC1.. $71,71) a The MtHim Dollrr Hill. T'u (Ad MfinrrafAe .We- Si 1 Tj "Petri atreet nuchanlr" tiaena bi lamni.1 H, e tVl 11 et a bill I be bwe tl e Lag elalure lo provide for ti lnais.tlou of efoiai Mln$ mil trjiii,m Icwm I aae why tie atouM be bi iuu.h oppoael lol'i peaeag ociwh e law, wbU.li mualbe(lt rvaty re.,'Jila tnlu.1) abiuafll Ii th to eignvara aud llnte wl. ) em loy ihrui, ti aay nothing of the nitny thouaaorla of wattvt Inthiutle and fr mala who d-.ty plt-ia thalr llvae at the dlrp vial n that c'aatuf laanra'lid rudi'ieari. lldaUvi ata ea that ad (Ar lingua daalglidd bi ba , atf ir ut by 1 1 e 'Oieutnl-e in" lalaiw iwrfytm I n t'le 'da ilMy rolke." Tl.lt I nut true, Tli y I n 4 p 1 ,m tvllthed I'lae ilaa'gcalt lla) a t, i-l ,, aw ea uimlmion Tl ey ln,pt bolue 1 1 ol a, will., ta ll a iilhlaet authotlty to vxamlaa ettg naera or , 1 tlon their riiunaaunry. Au.1 avt, teir Intaintei of Iwtlar would have beta luete e'ltm te it a t hern bar the gr aeroetty of a few of our lead lumi. uVtureta-a ETC 1 lielleve that now, howerer.rthe latpetl ieTa7 tpjiiniB oy anotii 1a au-anaiguiy none. 11 it the lutre luapauloa of ladler d let not .trika thenatof Ibe evil that nowenete. lae innai ngld ' Inaptiilon " eh iul I be thai of the eo-ini-r hinieelf, aral h ihould b obllgatl ti prove Lit ourepetency by aa rumination before a board al commlaalouara, who are tadh ecloutiuj aud prao Ileal Unynntrt, and nut be allowed 10 bold hi it uatlou a an eriglar-rr, with ml being able to pro dura a rerilfhate from euob board. Thla will protect oaiwm Btigiaeera, who only ar deeerving of elliiation lnouinng u,.b lieary rtepiiutblUlla. 1 rerun eey pea th Wll by all manna, and 11 it be rojldly enforced. rja.ueea. A Fen rarttnit tt 3tr. Usaala. A new'iwiiar corretponilent who hit ccom- Stnled, or ''panaed,'' Mr. Ligcoiw tiaca hli rpertur from bl horn la UUaolit, thul writei lil opinion! ef the man 1 I aat aatlafled that Mr. Libovilb I faraVitvalhe ctdlnary tandard ol human aartabllltlB. UI mind woi aa uiaany, quicaiy, aott wita great airactneet. He It tbrtwd Jadg f onaracttr, oan panetral the fihn of njannarUtn and Dollah. and deleal at a glanc th alnorily or doubl Intent nf ihrx who epiamach him. In epit of th great draught mad uho ni tainung puwvr ino iwi May, b na brought to th preaeut ilgnry en of 10 moat tinprrludloed, oaloi, phUoaonkical anl vliomua mind bi latfoind in th eouulry, "Mont t) d Ab wit all vty well forn lei'tlonpTing rally Imt enraiAi 1)14 Abe I much mor In th prirpo aiaait tuana uaya iieraunot ne touiea, ne cannot tie led ttnwil Ingly, end ht tauo"! be twtrvad from an m Inlon af th nouuity and polity of wuivb. hi It or raced. Mr. Lucei It not what la Urhalca'ly kneru u "tbnttlau," that la, he doe not hold fallow, hip with euy particular Cliur.-h, ha not mad any Labile profeae ia ol faith, or Bunou-ioad hit a I etaexelueuy aacl rr diWiue, rui he la a gva-t men. 11 duet u. t all la ta aval of IU av irner, nor dive he walk w th the ungodly, or run riot with lha I lataurea of the world. "If ,i wonl," lay 1 la Dlghboi a, "la at g xd at hi bond, end hi nolo ueailaiolnd rranr.a lla la truthful, regular aud leii.parate Tolaaocoenl ittoug drink kiatthuo,! fruaa hla bill of fau . lla 1 gi.roui Btal opwv. hetdad LeluvrafhtgaidBlHldetpUtt tl,l Tll. enitbednavaryHt Iwau detwtedlu iiumwh, a prvfaniiy, or a bttach of ke He profeaeaa 10 rtattaliiatwofoi,ndcttivU.ili a tlj.1 thla ooitutry la lu It Inula ol tli, tn Maair anl K l'r rall uim thai all iVi ga aia oldaiad by Hit 1 a 1 1, arid that to I lime! naoanbe,a Prtaldentuf ihi ie pie, liakfir a d, gmyain.e, and ultimate aiirae If tliaae ttUgaaie a, what bitter leedar dj wr aautr PI yt'ci"y, ht U a reim-ktb'e porta B'rotg lluited, aarong-laii.ad and einew), lathrr than mite i.ulr, reeeueiidtieate,.! utuu- with wun-leiful tea. T 1 luany ke ave . 111, or, al baal. greatly worn. Tli d It nnt the cue. lla alarl'a w , aila irgularly, aud re lahea tl reiunanl lata.ir tint la put upoablu. Tue mulutiilinatuhuid ahaklii'a, tbainireaani baxulcg f t' a !ly, tha araiU-il ng imall-U k, and thai .Wff, 1 ny rutt Iro-n Hit-leg flalrt, ihuiiti tamiioraiily wrerylru khn, bar p 11 Baau up al bit hurtee, aud bu ataude taobiy a heavier men tatn wheu ho lt"l hi Weatorn boia. A l.ltfrr Plain Tulk. Tbo Nitilif ' (Mill.) CWrirr, of raract data, 1 11 a tlofoiit lealir on thauaw giyarumcut, from lmU wa extract a follows 1 Wu r aitaiu, that tlw pnoplo are trveratn. In our timnlun, lli,y liao nut Iwin allovo 1 to raUf tu eeLuialoiinrdiiitiive. 'I Loir I.lt lulure bud hot orkT'I lha adlltliiial t.i,jt lliry btvoiiut laMiuruni'illc.lad tutlie a itaauit inoiit ef iholr rul' . I'm ' miatltuti n' mtla for tliam La uut yot reooitl thalr iiaaei t; ami we U-llave that no policy lllo Soultt inny 11 iuUmu in 1 more da 11 rout toiler rlgltt or niurreUi tkdii tUduliuwltip; Imr pili'i mm tu a aau mi) tl.t irrcspiiajilbiu control of Uur k 'iru rurnt. It may Iw that the Kiipf reealoa of IU 'i rnt;. menu U Judicium. It tny appoir o In ma. Nennor, Ii wei.r, It jn;o I to thorium' er uf llioeu tli) igliword Ui reJIency't tulle. W try to l rikht. Ttuiik Gwd, th record of our tVtilitt and i word, lor 1 neon year back, cannot to ol lltcr ttaal, even If frienilt niosientarily t rat it, or foe lotry tocnncrwl it. It aland l au.l h .1 il 1 at it may la, it will outlive obloquy, dfr-J tf action, or mirraia rpua. bouia th -ro are, who either will not, or tn not Kirouire the Jia(Ini.ti, 11 hetwoun Ih ac 1 1'ptanLU of an arvini,lielil Unaiatil thi '.au daliuu of the inialn tbeinancar and Ui nttrn mitit of it acconiplirliraaiit, Ilnuin. tLuy n down on who trill uot t rait thee last, j re ruaiJU to ai-rrpt tha trt, For ouraelvept, wa ciit II a rntolulljn , wu ociulaa, e In itt re mit 1 uuiprt thn .Huiitlirrn Cnnfuilarscy : but (ho More on tUI vuy account, wa i'a jut titiaal in 1 ur iliappruial of tha lute' wldi ttliieliat traibrosKbt nbout thn motive of It ori,uiii . raiatl th appoliiinimt tu control Itofco-n . 0 r-recipiuM It. W tk ill n,Mlher uittudar thaprxiplo'g rlji'a, nur In luteal in any ijclil uJiuirutLa for Jirr, Dtvii. tatiTmmr STioriBB. Ito !w Yuik coirc.tuJcut of I lit Iliion 'Trjit.'er Id) 11 (li vtmor tJoraie It n t le ' ' mr mt. vl 111 furut audi-uiuir. faere la t u t t y i 1 f uiru wuicu ea a. Ir", taieml-.! t In I ilit Ho wa e 1 w K mual U y I I aalirii I O U iiull yotti, u e 1 ti ufal 1 1 a wh O.P-. a 1 in II in'or ri An i'i 1 u-m a la ly t oprLnndiwe. li I u 1 11 , W'B i" Nm Y i, 1 ' v I a- 1 ml a a a 1 1 I I .11 (J. ni that ja 1 i' , , . t la 1 .1 O l . rl virglbNawY lal 0 .tanHi.li, laden wit 0 IB, Juilal'"e-1 'man hu B l.t' . lit pu '. j-l tu trl 1 .(,' a ' d Ut aau j, ea 'u hi 1 akit, U'.v 1 1 1 n-'iairly f r lltlforl, Iwtt g 11 v iila to r,i ow him Arnvi tten a woiil 1 the leadlug houart, ui! hIiS 11 If? n'ty wi rout aauipi. all ma what vit wautcdlirbl hi i-rojr, and a a baidtuai ad- vawe, UvlLr4ro,jii(il UoOvUti uJai unlorrir, SUN. I'llICE ONE CENT wlna And Inquiry wee, a ) ,oit May theg ra f Vateir" I'And kow mi,cn f ' tut lawt I at It fit "Wbal,"ir'el the mat, in eiVii,a,ua,i, "you have tulcad tha houaa" He llirnqt y t okrtit bit me norandiua ofat'aa, anl Uyt 1 ' A re hid en ployrr. II I needle lo tty It waa lfaa. ry, Th ne trt morninif, true b hi feiti 1, heerM etr y Unpen the .tore, and wtt en art ge I ba" w ejinio'il." wh.n kleemi 'ovar tapr-M aim tti tl hoii dar ind nt' ." Look here, M a lit, a laiy that ian an ta N aw Y Ik, pufrhae te I ear. X eaofroiD, rrf t, aall It, aal rae.ll he. laime routine rr nit ttnpi y r, a woithy or oi onn decee g ve up your baa rt eawt et-n tLw Ih counlltwr na'ina " Fm 11 thai lev tnl g th poor bty habtiXMiia llcb lutml anl auilalni men. A tnattte la a, Laivltx Palke Caw 1. On thn Itt Intl., In tynliit, Cttif, Rfo t, a rough, liooart, weathcr-lxaten mtri-iar, if very frai k aiMrrtvt, and m.iaUirof tha A norlctn thlp John A. l'arkt, appeared befora Mr. YAUDlnr to atiatter a rttiumoni taken out by a alilp cay. vrr, ntnird Joerrit Uoixjvi.t, atiorlatniol x luiUnr of ATI. lil. for relrln(' tho d ftudaat'g auL Tho ruinpldlnant tU h hid agroe I with tha defrndant to rtteir hi drndioitd for ATI, and ha I conq 'eted tlw JvU gal ouly rocttlyed !. of thn money, lh DoiWtnt Ym, fur unoUiriir mjr fi,oiro. COAll, Mr, Yittnitr Yoti if potr to Uat t Tory cooil e-'tire-hoal. f.Vltuclil Capt. Kint Vet my Oure luud tt all riht in I taut UiUp,tittr) but a to iut thlp' 11-tire-hrad, uo sua can tall whet bur It. 't a bird or a turtle. Mr. 1 AHtilPtr "ftliat I the matter with It r ("apt. Hint Ilia liiai lid the wiut Mr Yahimri Weye wtuit do you mttn Card Rli II (linlly What do I ntn.in why, W, I, u, it, , (a,elliti,i th word alowlv.) Mr lABUtat lliat.k tou; 1 am in.iUi oliliiirjil to you, tir. tt-tt U your 11 na hcail? ('eld Itlfti An A mat 1, in etirl. and th litnl 1 wt on of lla wlna oa my voyage liete. Mr. Yaiiiiijit Itiilaul, lboa)'ilut li not omtuout of wh it It Koiu ou cm the utiior M of Ui Allantii' ()i.Adti. Cap. Uu m I lujjf not. Will, I erv'ae,I title man to rarva in w winrf f , my (utla, and It It four lurhi tio ilmrt au I ipoil. Mr. YAM'i ft It won't fly al all. Capt. Uu h Fly, no; I eliaul 1 think not. If utli an ea;le at tl, it dttcntptud lo fly It would drii! In the ground Mr. Yabwpt You mean tt uy It Ulop- Med. Cpt. Rit rt tt ig and on wln lit ahorter tlna the olhrr. I 'lire not pt Into en Amtrl. can port tvi'h milt n eagln a that. I lilt ray wing carted properly, llio coiipltlnnnt tn itttvl thut that win a wa 1 rpporly carrtxl, but iuthithow.it ronlrddii.te.1 byamlher thip'i cayyrr, who lai 1 it wn loo a'lorl, And thtt I he new WU14 wntthlin-r limit ia old on-t, in I nut trllailral j llnlalid Ooap.111 niinht he a.u,l b ,n,k fro ati Mn Irpap lent Lk the nerUltip teled uf Ant'tlcA, tt t oilier vre typi 1 1, Mr. taunt 1 1 ''.n., tv muat tin nnpe rilah.ra, Wlmh w'ng wait CtpUiU lUin tlin ttartrfitrd or larlioiH I"K,! I'atta'n ll'i'H Il w lha pitt wing' Mr. Tim 1 r The port tt'D,;. W call that the 1 1 in tie I aa'a w tig. (Oreat Itui'btei,) A'trr aum furthrr die- itaiou it waa agru-l tl)At lha .'etati.lal t ehr til I clve tp tha re einif to lliartitqliliiuit, and Ilia uutinon wa un Ibit vnilatt'dml nir, ilMiuia-anl. 'I lire G ki'LA 5A-tT I ho wmrf II uf nd ttta tj nie Mr Yi i.tt That l my 'ilitn Ytu hatetniiliil 1, li uf lha, A men fi aha, and theceiiltiii w II tail pi in'o p, rt witii aub a Lad Bi-JCinK't uf Ue nitlonal .indcjia Paying Poet (ISrea. Tho follow Inir tibl allows the leadlo,' post oflk that yield revetu over aud abova their axpeuarai New Yotk, N. T..uu,.r..o,,ltl 51 Mt Louie. Mj w gi.TIII OS Hwton, klaa alaa. . 1,)4 l rklladelphU, Pa , 1M7I b Ban Franoteee, Cal 11119 b( tyUMnaraiai, unto.., ,.,,,.. ,., Naw Oilaanr, La. , .,.,4 Mamphlt, Tann. ,.., Wllatlngton, Del , allbany, N. Y..,,.aaa aaa a Loultvlll, Ky ,' , Daarott,Mloh WaahlBgton. D. U , ButTalo.N Y CbloagMII ,, Toledo, Ohio , Nuhvilln, Teun , Rleboiond, Ve Montgimety, Ala Ralliinore, M I , PilHburgb, Pi ,..,, 0.M4 ho fl.Otlt SO S.KH bl 4 HIT JO 4.700 11 4,CtT 04 4.141 BT t uti ll) 3.BJJ 13 3,M IT i ; Vd II HOT T4 If 71 II una tm tm CrlflilnaL ANiitrtrTATyirtiriMAV fn luo rulronlat Newark, N. J., fired aplgtol at ono of hit Imy tnrnieutora, 011 Monday, wuiuiJid,; him tu tl a 1K. Somk grorm-ARf, rmaonti) a celebrate 1 fira do at Bo, heater on Monday) tha dou "ru" with Kcfiine Co. No. tt, and unrer failed lawaka tliam np at tho lint tap of tba b Ili A liKCtKlM- ROM HT BkytriKO to laAT a lutr. room at Ilartlord, Cl., on Tlioralay ninbf, aud after ome worl with tha landlord, wa Drat itruik, ard than tired at) he vtai wuundod in Iwtli arro, aul miy low thorn, Tlllt MAUXHOF AN I.tlBHtiL u tt'nitc In- trandad to Llow up Ibe family of Mr, IIiiVb I aa at ljitrrncovill. l'i., Itat wea It, ha loru erroaled and hat i kuoeMned the crime. Id nam it OoorkKT WrttEiiar. Tut Miutart nxi ami an axcrrvri (drunk t) iclol.raplng V iHintiiriit' hirilulay at Kaion, l'a., thut a regular rouh-and-lumbln li,;ht Willi their wetpona wit Ih raault, Vortuaale. ly, none were dangerously hurt, A rnpMR Mktiiodiat ratUtma, niniel Ajiiiaitva, killed J. McDaptAH and 11, M CrttnitT, aad wtanded two nlheri, Laid and C( rarr, near Adaniivllle, IU., on Wa-lneaday wttk, ha wi nrrrt,l on tha jt an 1 lunifrl id Uiefollowirif, tley. WiinH cttntflko tup. tcr. to Albany, on TuatiUy nl.bt, a iiinn named IlrXKT J. Rat. hiMi wll alMfkc-t Iv two thieve 1 ona throw a shawl 01 ar hi baa I, and dMpTKod hi in down. Alter robbing him of all M munoy. tiler Kara li in a tiurliou; klik liaditcharxod out Lartol of In piatul at tliun, without 1 llot. Kitiiiir-TiinitK 1 r.nAotucFmnilltfll tulclla In Mt taut huiu-ttt during; tliajeir lt.VJ, of whom itylp.lit wore tnaloi, an 1 only llfteen fe iinloa. 'Ih "aliolo iiiniiU'r la one leed thun In ln.x. aul it lianuiKulaC fait tint Ih number in tl.it atatn dixi ut vary mm.h fiuin uuiuty eirhyrar. A Mot'nnef. II I. Kcamr, wht keapi a houidin lioiiao in ht. Lo'ila, n a butchur dt. , linea .', bill of u wotaao, elloglnir it ta be onttnterfeit. RsAtiea lafornwd Ilia police, and the woman wad at once dltihargtal an exunil. nalloa. Tlia doatarl itlll tracked tba worn in, and uidor threat Ibat tha pallia wcuU p;lva (-Hal to hitabor lnlkto.1. th wtalnduced to Live bltu r.0. Thinking that tha fellow bad lu 1 hat, the Infarmod th nulliaand Uauuku wu loramitud for trial ou Saturday, Aliit (.none ci erne, in Cincinnati, rcoent. 1 lajiama iliatm! with a ciiaiumor, wlio care iido hit ttore, and wat noon nnrrlo.1, but next lay hi Ml wu cut ibort ly tho entrain of a ytllow a, lured wt man, who rnll.-.l the bride ilaunh'ir, Tb daughter a kiinwli lgtl tho l-uuntase, that all waa to. ,hll ifaproal. utul white cltuenof LrnUvillo Koi.liukr, aha hid laen ai'duccd frrtu li m bv a pmuulril, wlo lift her at Oluinl ud, with, liowirer, a ifotal wurdroLn and tome tnoniy, ah bal rota ' 11 lo Cincinnati au I bam a hi r nut ri ie wltu th 'uut; ilty triiaiaclr k who tu-not to.a bettr' a 01 1 uf. CaTdaultafrO, I I irrrtc iT IHiti at litrlford, Ct nvi tiohiliiy, f i m outln,; tl U porout from tlie tola ! .ittiuel. Suti-n tra apf uTATPtt t htvaliern l,ia.a,i.t, reciitlv, I drmkli ir tea, in Wiaton aiu, a llrarddboily wt fou il m the tot kettlo. I'litt watdHOp T.ieNMimi. IIin. full at llaillulo ett Suudav, u cmnage whi hp.i",,' u ia itiiiiit tuforn, hul x bare cntuiaof ncipo, A l'iTitl,"Mvr -.1 1 I'ntl'liT'i KltlOADklt, WW uttdiiitally diehat.eil it) aahtiitun, on M did'?, tli ball paeieu ihriupdk a do, r, tnd a'reck Mr O NlAI, t r th forehcll, wounding bu jiyutrlj, A toiM) mai iuid In TMlevue II 'rl iL a'wr two ytara' llngrtlni;, last wovk, aaMl uiorfrid examination iliowod that Imtli lunifa wcra eitcu oiBilolly away. '1 ha diaooaa wu clr-rlv rauil to rrinulalnK io, At Uiatiraa, a mi,-,'ui tlriugat ol air. RATES OF ADVERTISINO. TEB1U CAin IM ADYAIfCB. Adverwewmaara For tvarw FOUH LPT ttS. Wr- ly-teat wnrwa, or Urn, tm day M eewte) tar tlsy II eaaiut tbte day. $1 da dava, tl T8. all Iwj atett'ti rmrld. Bare nrtit each day, Marttar.an and drear, a, to ewnt far aawh Amy Hawew alivhry adawiUeamawte raf Ibnr tinea. Uaartig aJ H Oaavaatpwumof Ih afflow. $i tar (very tt bawa. Iloat AtvattiamnreiU reoetvad untU 14 o-oloaik Tm M Tele araUlakmarAlatndrtyebiaadafndy Vastii k M ick, tha faj hoy racaotlT aitft i(ln a II fourn 1 Vuw um, aie. In tbil dir mt 1 7? 1 J: n. bojr . ""'" yoeriow. wolKhe I .'i" pound, and did of excetatyg fatl Foslu-yu Item. Of r t orrrit t-wrt, n th. vat. ry M hta lieen delivered at thn U. S. Mint at lrBtU adelphia, dating three moatbt en,i,nj t0. 2rBv Tnr tt not. clip or OttrooT, In lt eraa Itrnt 200 (gift ra.i daring; th ptet yete It reached ,0 ItiiO lb., atout oiie-lhiril ef htett ha 1-oan ,rte.l. A weotn mtnufartarlnc 1 mpapy waterUUMil In 18.'7. Thai attaajg tk af wd ranges at lial fat. par lb. ' tn Pai ptr Milu, Tawreira, oa f thai mtchlm-l f r rarrntlni; dclglns ttantna th? ploce wllhurrt d!ITret crlori aad aluvfaaaf tolorr, lnputalior thrnneh nee. Thorn 1 tu o ollwr like It In tha world. Tm I'otrrMi rR or Ntnr On tttm haa lav. irouo.i a new plan, artfng at onoa aa a al ea dlahonest clcikl. and facilitatln.r that pactions t f mertJuntl hAvIrur lie at tka a 1Kb. Couawefi of thrrw rfilTeretit ealari at reld at a indow, sear tlie private box deatarV rnent. Tbea reaotert repreaent all valaaa) T oine. un lakinrtnir unpaid lelterl I tiiptr botca, or in purchaginn itarana, bbbtv tbanti pny with three counters reldfae; bb4bv Inrr change, or loavinK depeel la 00 accetut poaUet duo. roreign IUnii. Tn it Pal.i 11 iietiu.Mui aro m.klff Watklgy ent nf roel. Thi Mitwitr nAMiiiyn gwtr annnatV a lladau lUleo, (luiraauy, amount ta ,)IO.0ttW 0C0, a AoTTy ni'Kjiin tTg rttAKtr iaw, t caught tho 1 lawi 1 f a t.mrrow foot, rcatr. t IHrmliiKhgin, EnAland. All-SAtit, Tll Clt'WFt Mienttitr, pit Vticd lha Irrtly Lalwrea hit nan tstuauar aaat Fngluid an I Frame, ia rep. rled tu bar Beeat Caltfitkla nnnrr 7 mnallia int. A HOHam-RAttR man In DnMin, IraUadL rrirutly, whom tilaa 'aad tieen broken M raaVai i;n, and, althitxy,h not rcuLllcl, they tav liana do uaeajineea, A itkib di itrn maw, namal THawraot, . io,t in Dmmore, Ireland, a few wiwki eg av. rieal hi foil 1 ih wifo, and i iupeted of an taw trnliua to marry ai;ain aoou. aitr Kiatiuitt Ctitatt, at ZuirmA haefett down hi tlap; Nov. I Ith, l..iuai th lltiiaaai hi I kii'iOA) d a inaa In tha n.tri.e of tba . ulalo, a l,a abppl hi an away. Ala rjt.ipv.oe .rttvida fur tunnelling' Laav. Ion, tnl luiHipg undariir ttnd railwaya, taaa ira ti rn en'd to a Hoyal (Jet nlaaian, aad UaU fair lo le ibalua-l, A.t LrnutiiMiw, rrrtattTttriin golejatat r-ootl'j; la llo uel'ilxrhiard uf Kantwapaaa .taper, tleH"ult t-tly arr.at.il bun, atar aa bid fatally wiuifiad oiia of Uium. 11 aa nttlljl 10,1. " AxAviRTrAw mh nr-wirtcurw wectwaa " pie" at Kaiaeiaja, Jau. on CurUwataa day, ard a row t 1 k tilce j thty thraahad a I en b Otto, and att-Iaa hi watch and pieUL loch, bt wever, wor natcrad nett day, IV a Tr-rnid triurdt, awo uurotroAL rata. r, Ibe Iradth Fnira-rorha rrdered a prnv trhd trr tik'ler charge of a cmpetdat ICoer, firetniy renleiantin tho aerviom Uaa atetii ha Utu .gleefully triod Ly tb Gww h ytrad. A TRAIR RAH ItTO TOCR LAItORRM lfATaf a www drift from Ihe line of the Uf and TrteaE IttUwiy, on Put River da Loup Motion, C. R, on Saturday, ind not only Initially kJUed tl em, but mangled their bodi La a hAMU. taocer. Ar Importart Rxionmo.t. Th rraaataai Chamuer of Deputie. on th filh ult., aflar m tharp debate, and In the face of th satire rani and mlu'aterial Intluenoe, declared, ''Thai at II oeitber far th intereat of Prutalaor aerradya loblaaa o'-aticle In tba wiy of thanJby( Italy. Tbl Important Intimation of pufuLar fcfjfoj occuri in an amendment na-ded kty Uorun YctCKB to tha reeolutltn on the KJaga ddrtaa, and was ptisecd by vote of H9 to U9. lUron Visik'iiaU.fTrtxrrled all fall iruta nnis aaimt it, and declared, In a conciliatory , "javth, that the 1'ru'aian (iovtrnraent hid Bar rraeun t opporai tha detj lo'aa.nt of ,t)w that, although lha envaram.nl ,111 -,.1 ...A er lti l( iHjqnd ty tha principle of norvlatarr vintlon. It ba,l not IntcrrVtei fn Italian affaantx that It ah mid not Inttrfcrt at Unj al thamert. tueoti tbtfa were national in character, aaat wrve nni umiyif rxren fit, or did not encroaaak upon Uarman fch-ral territory) bat that tkat 1 poaaeaaion of Venk taaiei iniiiot Mai piJtUi'nUm fur Auitrla, anJ, Itdirectly, j ur LVraiuny, Ikret I It if leion to Italy could not lie ntrnnit ly Pruaeia. Ntvartheluea, th decided uub t , th new kin military auibitiou and vaaltf, wu uulLndiiiiKly adinialitercd. 1 nt crrr or MxaaixA, la Sicily, with po u lat Ion uf lbO.COO, data not contain a (lairta 1 ueeiparr, but It lull aevertl Lhct'ret. Tka ' ptnpl hata for iiiianv nnaralian bnua uaa. raitrml ta tyranny that they now d Dwt ei'atn eonai Ion of th value of their newly aev quired fro loin. Tha princlr al it reel are wltaV out gidtwa'kt, lut are pave-l with tUe Itaawal alKint two feet rqilarn, and are very diitar. Ill bout alts wllltal, ruofaal with 11 tMt ai A cut up loin Ptti email room, tbo aat tba irround ttory lauun ion vert e,I Lato , ' BBann atoret with little variety of gno4t,mik ! (hat moatly of tha coarsen leoglleh maaafa. ! tare. The mitthantci dn not toera to have hatf learaid their trade. Tba people canaol read, t Tb wtK't lot ailved by youttjr woman for tub t iuK nraiiKcaiae priniipai traiie or in aiacdkaM b ieeaiht or ten cent a day m tha baar aaaaaea. f and aa lef kveranat fourteen centt a poaam J then I but little morality. Thufl aad aaasav I tlnatluni abounil. SchiaJlg aro unkaawnj aaat all til ltututy which natnr haa ItvUhed taaa I Uie lnce cunuot make It a deairabla reaidi aiier tn lira- cuarm or novelt ka away. WlBceJJaneonfl Itenu. i i ToAtr oy nir DisrwtoaiitTt. The Preai-a lent t lojtf may may b waver 1 nKiiRiHtraARKUUiitiiutiiM, to ware vara. aeraun tl.aieaof lifttOlTlhacoatlaof MolaLiL Jamaica, Hanta Crui aud Ilollm 1. A oaiAT roiT iati, that "th mooataaat j uml lixed forever." W know, hut-arer, bkat J It ia no uucouimoa thlnt, fur tbem to tif. I Thr PiorLR or the. leradiiv lat itaaaa J tti tha U. a Uwi and nut U. 3. turn, an kha lattan. " 'Wn-UAM," tAlD A tbaciicr ta one ef bU I rdiiilt, "ran you tell ma wbv tha laarlpeaaa, Ui al?" "Don't know, air , " yeti'I. I WULaaw, " cvpt ll U iimt eoei inatoi rurytiunat n,r , T... hap r.,ln,a.t B A jolly riur at iaAhtvtnr lawn niaait with aa al kntaa, wt aakod howka Mt. l Faal I" aaLI ha ant Ibapa, wai an k.hI.I.L allr Bttiiefaewliittlley, "Feall why Ifaai'S a loaiuu a aara iut IWO Olijeci m lira IllltJ, i )iu li id rat mr foot once more un trr i mid th cllitoT tu liiul out and whip tha fill tat nhowrcta 'life en tka Oeeeu WivaP" A "rctarsijarKiiT iipcctior" maet tar a cat t ba A'neclrt (hn Ar r a good deal uf Ubur t ' l'i ty Ii a lax. hire liki a bad potato Becauio a laa-hlve la a boa. bn day I Aud a tebn'aler It a ipeUetor, And a llwk-taler it a bad laMatn!' A Writlrr I'trEB uyi i "Wanted, at 'hit oThco. an editor who can Dloaaa nervkavW. Alio, a furetnuu wbo can ao arrange tka I nnr at to anow every man I adverthacmeat ta J hi ad tho column." 1 1 1ll rtMoci Capt. IlniiTnw TtAt ok lut a tuora Krapa." at (Jeietal TATLoat rw-aj ueai, aia crtucalm'nicDt, on th biltU field tl Uueoa VLta. must be atill freeh In nubliar rttre ruLramo haa born appc luted Mijor GeaeralJ if thainni af Lriii.iaua, 1 Pamrui iaiiMr. Li trout bat U 'baked i jaliiaudl J tlnvel a day. but hi It ptvtiit bit beluK halt ainith.red with lha kiatee of pretty womsn, at Mr, Clat uerd 0 It), and a tr nrg it alt cut xcuraioB. A r TArr.H PriiLlttixn at Nlt'ara Falla. OklUd 7 A i(l4 nn.l lAe V'anif, lu the fallow. In naracrawh i Haw ihia naper le pabluJaeJ. '1 be avlllnr la a l.llnd man. Ih COmDoeiteTB I are diwf and JnmK h preetwork U rforwKtd J I. .1. I !..! .1.. .1.... .a. fMl,ta.l br tko lilitvl l aUial r.i(d)il Ly tuutea J Sw i

Bu sayıdan diğer sayfalar: