4 Mart 1861 Tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 3

4 Mart 1861 tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

n i i arrl- It TITH liaihelr I loo - on e York 'KTUH. I n. if THE I Skadar U fit a op- rer oe rill tin ree IX Wi m iverrr l. a. I AL lil 1 Ull) br AgMiUI. tuurti-r- ibf Be njaeeic d.wklaU Aba U Jewelry a. Tn MUff dnpaad Kn Ulctj igaiafl runiaaj ltuhl iprtM I waft! taring ' prto 4 HMUl J butt Erf tb. P-otb. 1'uTt f ViSlI ui. I Jtay. ,vlwk ,he4er "cine.. ; lir i" ioo.. .S I&4 iu! d el sales ..ar-aT iJeka - f OF v'tKh. .nil an- dtr. .1.64 ileal eeu Ika- L JhV 'Hi ill uiat tlia r eX Ira- hw km. BROWR-Ow Saturday reornlnr. M ireVtd. M err Brawn, at-trr CI IU Ut Araout Brown, li Ui T6ta year other age. Tb IwUtlee ftnd Menat As thi funH Mir lenrlted to attend tb rtmmi, thle (.l..i.dM af. ternooa. March 4th, at i o'elKk, (ron. her late ieW Jem. IS7 Leoreni etreet 1M1 Bl'SLRW BnddenW en Saturday miming. Rich Aid Burlaw, la um 4tHh rear of bl . . Tli nUUr.e-wdfrieodaof thedet-eej.i', in 4i.n 1hotof tfeorg baker. hit hrother-tn law, ere Inyltol ta attend Uw funeral Um Hr pr-trterleu 4. hnrrh, nth avenue and lltl t tMt M.inda, It' 4t i . lutettr. M, without (jrUuruutiee HI j CAM.13LX--I tkla cite, on Sitnrday tnerolnr, -Marched, Aleandrrlertlele,Uhic( Ih-Ue't Irelaid, i er d Kft year and l moptfe. TM Matter and menu of th famllr an nv rjaartfnT.y Myth, to etond t funeral, from lb Kitae of dm tV-tlker ln.lew, Kobeit Nae-or, I'M l't II b it. on thla (Uwlit) mitnlag at o'okxk. ltd CAYFNRY Oo Onndar norolna, March f, Tlia sm OvQT aaM 4A yrara. Ilia finanda and mullTua arc i-xoafn3T Inrlvta ' to attnod Ma fauml ! (HmJat) aOooou at 1 a-e'eak, from hl lata nvllouia. Mitt nt. Ihi n. tnalva 1U b aoaTnfnt ta Calrar mctrf ar In. IcinvnL ltl i CUiUWKX-taPnokla.MarrhJ. WIIIIo A -' 5iMualbadvicAtn0 cult auuo' l.lm Uauxf aad ma Auauataa ibadakk, a,ol a ri li iauta ana 1& do. iTafuaor! U1 takotitaon Tnadaf aAamvaat 9 nl oca, frraloarluenoift hia prvnt kll rront arvti Hmokl n lha rutlra and trl'tiiUo the bmllr an tarltrd Hkont loitnor InTltatlnn IT COWKN-On Wadnantar "at.n, Krh TTth. Jana Ttuc daaihtar o l.iirabuta and the lata ftlix CovomlttthalUTi rear of noraa Bor rraiala vara lattrrad la Calrarr Omotarr on the lit af Mareh Inrt Arnaab, li Jlu.d, and Mm pbKTaaaaapcraplcaMcorr. I'M VX'antHOK On gaUudar mtnilDdJtarch 11. at GH o'olocli Jaoxa forftuno, lu Uw ltd reaf ot bia ata, Tna Honda ao4 ralatlTra af the tamflr ar raV fullr InTltad t attend um f uiiral from nil lva fixldrnoa, D Molt "trail a M iiHtar atrrauan, M arck 4th, a loVioca,lUiitlurtar Dotlo. 1M fr , Aan EUaa, wUo of Ju Wod, of rarrrt-'wa. ''0 "' BB" f""1 Horrlroa will tw halj at tha huw of hor mi Wm 4 DoarfOra wax aaiak I II Uood, In railwia aTn,iiaJm IHr. at I r. hi. ontajadaf. Cart loara tlobokeu aud itrmf Cttr for rlia arreraJ tiaiaa lark hour. ia ronialn alll ha takt-d to TurrVrwo a 11 A. af aljudar, Or Int. r- M nAIffiUM'8 AMCBICA2C MUMXM. ANnTiim ou)ltiTni mu Mriit rl'K WORI.IM IIAI I.KN'lkll (OVIVTIIION tilt 1111 l AMI IlKKim BUW51UN, KHIK1.I luN, I (IMI'KllMKf, AM) nN TI.IMIDN, Al ). riMIIIMl NllCOMI'AltMjNlllHVliM M Al lhTI N! iNK WKIK MOIIi: andlHK LVT ol I UK IV0 1 IMNH AilM! t IIILIHUM Aa thov lma fur lhliadolrhUon Mondavttio lit!). I.at w a, tdi. of T.lt. AL.UIM) rAUII.Y. WhtalilitllU a. fio.' hovckli a. for tho laot tuna r a ht-u ritn r oik ff tiirnt aln la vnrth t' a prlro of aifinlvlun t all . and a h, u UirrcanaoathotilUZZI.Y llf.lt.-, XMISiiN, La. Aduilaxloataetita, ChlUnnuuikr tn, UotuU. cmMYnirT-7iitir4 BOY WANrEO AT 47 CF.D tl SraKHT, a 'o-poctablc, and IntellUuut r)f, tu la-iru tha JTllitlpR bluluea,o.a ako L44 k4 a.aal oxprloucC &tthaUi-iioa, anilcaji ua4 Ktakiuorlpt wr, pro. (tncU. M Dr UA(.00N3 WJlNTI.I) IHIt THE O. if od par, vttli ntlii-a a"-d o:-t'lo in am MiaiioaaiMaod tnrai 11 ao'diiir r'rpruru r, -uiilro at Na Iki II idMNat, or N 7 tlrovarlh rt. II. N rjvi.Lk, Ut Uout. tM tatairr, r-nrlli .f. tur. m!ilr-r'l''i nui.p nAsn.n-x'i.nf k mu ,..-.,. ri.10, i ik lot t a 4 n t i,.. . aalo-mi I r-'f ooja. i prrl r f nl n tw Jrlj ior aad oala. 4 a ria ' . an 1 .1 mv ' k-fnirad t.' tor arui tri tm. KAjffii n.'Jir'U Apil .i , CbaUiani -.vara. 1 -rVTASOK WANThl- VJM 1 N OJ.T- AfA f.lcta.11 liadfli 1-1 ! I f 10 mil f.n m !-' momnat tlw II I h t-uut. II 1 J read, at prccUaI It "e. o-a luiaUaj-, f, roll. In Um cwi t . i'purdt. t U "IlAklNEK WANTED t) H. - f r .- ri A. 1 t.itr, ahourxliriUn. t.i hi r M nt o in n a an j fnnilah a part of tho tu. Iu.1 ioi.ln-d. In r h, n hara an oppot tanltt to anur I. ti h Uct rl .1 a lnin aba ran furnUtl a liriO rap W. Ait va, UAUULK, llrraU cttlca, U PARTNER WANTED WITH 250 FOR -a. ft Kanufaotiirnif bnalnoia allien can ba atl rotcrllrikontopar; obJnctW aantlnf a partnor to, Xnotdatnolorthatualiuia, aJdnaaJ.U. 8. II Bun o, PRESSMJ WANTEDA FIBST HATE man tn prrwa pantalnona; a man tnal mM board in 111a lamtir rrrroi ran; in aava tnniaia nan mm ply but a um band, to M Hajard at, front flaor, 'i CHTEL WIRE WORKER-WANTED A k3 ftpetinamftn to learo to tamper tteal wir. a flat ba aonw eapeiitwioe lo worklnf atoel praforrod, t anwttb ft ftiacliablual turn ef naiad a font! op partunltx tire. Applr at factor, Ujuth Tti n, ftaar Jararr ara, Jrraor Ottr. W KmcriXVnKAT IVrnnleH. AKTIF.CLAL FLOWKK MAKFR3 WAN U41 a IrLa U laftra to .make arUnclal floaera t arataapald while tearulua t alobJto walk. Applr at liaj vaa r roaawar, Daaouit di coor. a ioo, ARTIFICIAL FLOWER JtAKF.RS WANT-fd-A U w email (Irla that can ailk and do Ana work-ftlaa ft fen amall tlrla taken to liar u. Inq-'r 110 Chaiabara at, apttalra o T30NNCT FSAME MAKERS WANTED -a- ktrla ti loara wroake iionnoi rramea; aiao a am to aeele In bMieewort. Ai'ptr aiMn a ooioca. a.a Wort nth at B BOXNkT FRAME MAKERS WANTF.D at the New Yetk Bonnet Frame Manufactorri ttl tAtiftl rt none but Aral rat hand need apply. Hi DRESSMAKERS WANTED IMUED. lab-lr 4 experienced dreaeraakere, wha will be iirDt rt'adr rntplayment, If foaad tultable, alan t epprtbtiopa, mu4know how to eaw neatly, r.ni'ur 9i i lire dway, nuar kith at t ISIEROIDERY IIAVDS TO MAKE J Imbi'Uoiy wotkatWOi BoieuUiKueir 'al ftvonae, up atrlre. UV irLOWET. MAKER i'ANTED-A I'ER A. eou taorouRhly uuduTitaudinrf tbe rlov.r maklua bueliaee, wlioean motiiil Una bunebia, and U capft liU. el tupiiuiteiiditaj a aorkauop, caa bv gajd Wlfifla, b apjilyloitto luO tUu.b.rtt UO ILOWPR fill. 1.3 WANIEDSOME teall rlrU and a few acre rood mnuntere, Ap ply it lntf ClianiUra tt, up tlilra, after 9 o'olork ft. m JIELP WANTED-ALL KESPECrAnLE X and eompttMit arrranta bf all uatlone In everr ca. racltr, dkairui nrat caaa .tuatlopa In c ty or oout'try Diar call at tha loternatioial Ifrnpl i) moid l)lu"e, 4uM1rumeet near Ceutr U rk't wnaris ther in fceatiltaKlllfbt aeay-4 -6 Urojuie at 4.1 1 J, J rror? F.woRKtr.-wanted a younu ir m fllut cuuifmti e 1 ft nitn al-lr inftjr optvlt vl 3 uim buiiiu oiiiAiirriA ftatiu ru iuiia iuiuttiiiib; 'JlurJit, tiHwet-u vnlll A M. I J -a an wawn w-- I wawwawnntnw.w Mi tip t HOUSEWOUK-WANTED A PUOTKST act eeman, ahlujor cilerad, tt ue t eenotlniU wtalilee. and Ironing of a email fatnllri u.u t bit Ihoroutblr eoaapetout and bllaa ered rooimmeuoa. Iioi.a. Appleun Mopai ana 1 leader lu Preala ntat. DroJllju, 4th bouaa tt of Clinton at 4,13P,1 Y 1 OKSEWORK-WAXTF D A COOK AND 11 a chemtiermalditece a abort al tine la tha cuttrr, twoiirraaa rlrU, ftheaa tueail ig K.nill.h pren rred.) ooa aa cai k waaper and Ir nor tftaottier a. chawla rmaid, ana t , ivauat the loraiet Inquire latwien the honra an 11 U. iol 1 P. M , at 1'' Pearl it, Bear Uanof er wquara 4 at,'J C UWINO MACIUNE-WANTEDAOOOU kJ ablrt and dratrer operator, en Vi Ultl.tlt V WIUOMVI arwbag maehlnu, U Warren at Ko SEWINO MACIlINES-WANi F.D, SlllUr oprratora, to make th beat of aitrtoni work . a'a. IrutlvD hul mikm usa but tb aery beet e"J bFpbtfttU.ajritbiaiweLt SOi SLWINO MACniSF -WANTED, A vrn-emtn to sreu pejUluoue aftor eualnt maehipaai aliobnl-"a aid ll taken. u.l all til "k.VMidia.ra'.tdlloor J. V JOR ltia. ltd GEW1NG MACHINE WANTED A First WJ rat aperatoreu Planer A Aoa'r'a machine, or filngar'ai ale V or lu tank rte laihort ua puU wna, on th boat crulom end ihop wura: tteadr wnrk tJieiftr round, plaaee come pr.uereo lo 'ark, ftt II l'lUattd Aoor; rait room. PATtlvK HKKW1. 'it ?EIRT HANDS WAN1 ED-SMART EX O perlenmd lundt; noue but clean, tide rlilt tiplr, at It CuuxUanilt it) alto two oiporianood peed tkirt bapeia. 4.10i,l STRAW SEWERS etraw eeecra wanted, hi WANTED GOOD rU.Mh ar. ttld TAILORESSES WANTED-5 TAILOR- X ti- in tu Anl h vacte after tewlog tuichlua 4 Jl btuaefnaut filing tie, luWelwertk at r.ttiAUii. Htlat TA8SFI. MAKERS-WAN TFD. 11 OR 1 email Imyt end glrla ta lero taeea I inakior App'y alCAKPrNI'KK'a l'aael mauulel ry.Nu 01 B j ry. OkaCOlTXAM,(i.r.Di.-. U.I.t iinrMYKT WAsIaTTKiV. TIOCSEKEErER-SlTU ATIOS WaNTED Al aa Hooeekeeper, br a MaJe'eble rleri Prat tit. Alt widow t wonut raoioniaioi tyVT.,"' . T ,,Y T'.vrrxrra'a... .a w.. uti .x'aai 1 Alh al bit kth CtVLbmlMmlsi " Bt "'ere.tw can (drvD. t4 AdTertlmmeats for tbe Million ! nr gey oiitusa nrsTttx 1 1 1 rBotinnsr ov Tint aiu. A Kiw ractUTf u Aix tin Bvoana or Urt I rv chMpfM im f pot Asrrnisg tw,u ADVr.Ml&R n tht SVH. Aaj'Mntraidlcanllialir laatl of on ltd W n, tcrr, f. r OXK lllt'.na, If A.m:.tTi..v. i tk Mt cite r k Tit x n wALKia on Rtmna for it Evncvnour c.vs AFrouu ir dill rOU BThKT ITBPOBK. laiurro tMnkrlatMMl Dtj Orraluta. t nILYAVaAflr.rOS M.IT DAItTATiKAriEnK IH a ,4MO D OLY AVEBWIKIOR 1K60. !. Mial Artyrklnpwaieiti Mfn la AO I A t to all d4TrUMuianti may tx r. , a.(J at tha Rcna OWoa. I onlar Id ftr aatk AaV vaniaai MORS XHACV tar kid aaonar, tha numoar nrf to taoh a IrartlMnana, rn bold hoW idaraa, Imla watt ad t a Aitlrau k wbloh knmn kr naiti tl al thla eHca, InaiaaA of oedaprlnf Iipata vUaaa.'j with r c!a1 tig-nature UiHTtJ. Ihuo. ltovai wviWl I ivjl. tm IMli a Farty, SIS la IKS oaaa, in anawar ahjuld oa dUrwtaJ to raivtd) fJkoy anaaainri fA'd tL taiB (AoraVn Ajm no a Ian fa tnaarl nf 'rAlar aJaVeM in tSnr iiaorMarnanU. wniwti sa AOPHKts n orrrT t AMWKIiH v u Im a-llraawd it Iht B-At-faMt PT"r-ta (onn(atA AlrarcaoniorK, cmi araal to IAa Vuta Otto. Hlillltntr AArvrlnnTMeiti. l-JinlYMKrr far NaJaar. wjxmn- AGfNTJ wr ''rd-Jl N-.wu t. room . lot AGENT8 a. v4-lloi Ml, Jforrirfoan, V. J. I.1IM A0KXT8 wantod at In-.' Nwn rt, room T. 2,1 RRRAD awl caka hiker 1S.1I Third ara, I' 1 11 CITTVU for plain linen eiltaia-TI Croabr id, 1 KUkAMJUoraan'ad AprlrlOlMifrA, up ittln (l.1)Jfoiturnnrr, atMSBoarrr. U MAN vn f. d to fata candr, at M PlvUlon at. r M s N uit 1 orna. In atop C A Vrrtla ate, Mraaklrn. t'AKl M.S a I'll w jrk far W. Wa ma(hlaa.aa Tna TMVR1 and I ororatort -SU SarllTin ft, roar. 13d 1101 RV. I'alnVn, br KriXWM, W fr. n'fc in, I HI U' rarpoot ra 4 1 ranlkan at Itararatra . 1.1 tM!VtrorMoeswn. App'r T Chatliau tVinra. M KVIPIAIkllKrfT-Vw Peat. WAArD ARTinrtiLflow(rmakrra,4)DoUneertt. 4,1 RnT I tli II iai r r-, at M rMrldf at. II r "I ' . rtr' maker . a u 1-1.4 JJ at L' W K n-aatr IIVU'tH.at l ' ClRI tlarasroaal.OpiiHlite a n ttll'l ilia- alepanir hri" -i h'd'4f 14-4 MUlrt M1 laud aaa.pt tioaa, lit kVI ,HV t II il 3' ViPKT.i.tr1 "lanillH 44 rrta4aar. LAIT PIT'S ffi' .".) ?4 brr. wip, itp .ta'ja !-fl'tat. erareia. ih a,ty,r 4 . t ,tf1 TAIf OR' trUaaidup.raVinatlNtVererll. 01 MTiK c'lfttnlieraaaidtard wall t -IV4 Fonrrk o iiPIIIAlKn vr W raihive .IlCMe'ret npcuv.. rtdontrlrtburtea-U Tca:aMSet W rrrRA'Oi'jattSilrh na u Imrtlii-t. W 1 Put Vr.yl UU'la -. Law aa tVai 1 VlAa-r,! ',' VtaTl III kirtUlelaae- 4l(lr.o-,t. (n 'i'M'!i rewfniaaka-wT4. lit at, Woh, rjrk J'.HtlJtf r ml.' ork 1JLV ailte 4 la. ft Ha-Jiaiill $ n tjInca-U It Hmmii, rxm t-p 4 0IR1H rtiloraha althftfa-ullr-IChathaaaa . FiMalllMo pints !8WoU at, top floor, aripi, artir Ra .nt.llo-Jor-T"cdpteo.-rn dlkaaa. ttriOr. pirk at IM Waihlaitan at t,tn, WAXTEO VOK nUDaTKrVOUK. OIBXIorU. ark. SM Bloeoker .i. t,u;.i WTCATIOftrl WAMTKLa-Bw OfeJa. AB ralaemaa er bookkeeper, alalia maa-131 Ina. ASealrcIerkorllihtprrt r-Mn 10T Bon clot. RY Fow, ire IT, ! wboloaal atora-cood rehrenc BY ft MOY to Uaro a retpecUbl trade-10 Amity TI I HTCATfCN wVAMTKP-Bp Fi At Areermaklnf, witk on ef W. A We-bor. IT ft ton 01 RL f Prptattantj aa nuree A araroatrtMiWS K t let rt HOCCRWORK wanted br worn -tt Cherry at. TO do urnml hone- wotk- tA Waa. ICth it, rear. VTORK WAXTKII. NKW drlllln machine TTAOreenwichet, tl SAW ahupenlnd auJ umwlu tool SM Oreenwlok IMIAKDIMI. llJAKI)from3tollprwl'ek, at lllPrlteeat 44 II AfD for a rain aad wife at Bl Allan at tTT r"0R tenliemen A wlee, and at mle, UT OrrVard. 1,4 UOAUD AND UOOVTM VVANTUII. A LADY nlauca board In ft tmall family. L.OIMJLTH4H TO IJTT. ITS PIJIROOM for a man and wit., at II Ninth ar. t, H RM'lirn roomt for alnrl (mnia. Kl IVjeery, 4,4 MCKUtomfer lor J teutUtmn, NS W let at. 4,4 AKTTOr.R-1 FOrt MAIJS. ANCirNTKmninit1alaforta1a,a'ilPeMlt t,0 AT BAB SARD'S ractory.Wd Front tun iMtfit C 4NAL Peftt-W. A. Boaa. Tort SI-' monrl. ST 4,t CANAKIKS rwllanudOrftiailrU -fil.i , C ABT Iron Praln Pipe-let ate, near link tt. l.ltT.t CAST Iron train p'pOt Omen r. M,lTt,t CHl.tr ahow aaeee, It now Bower)-, cor Cuamben t,! OllL- imttioftliVi lowlhrrah,tll)elncaiytS,T IiKj (black Neafonkd'andj cheap llox IIS Boa. niLKCIVa Waalilng Machine; pilot SO-18 Lalght it UOKSZ, cr,ra,Uirae,ertto-lt Calharloa.l,S ORIUDiAia I'alutlnita, by II. Tlatt 6 B'waf . 4 RUbUTOWT) TrftfthM tor eolda A aora throat. N STTV h eklrt tvHnga, Upaa, card M ChamVri it 1,0 W. A W. machine fur aale cr root, xM Jar.UkUn , W LAYER'S looda, it diaa U Ao-tl thambare t" $ aa il) boiw t aaui eoiioe A bellvr, Mi I a.toa etAt GENEIUI, rtllfvJ. A toramlwlrrjer of PooOa ii -art rosuy In San OlAo. . rus.Gratl-MCrlrl A fJO, 17 Park Row. flt' ' KiKS, ttatlonarr, Ae, atoek, Axtaroe,c-l SO Su ill LR InMllble mir cur, tt, I Pick Slip. 1,1 1 1 OCRS fur bank and dweUUge -9M Broavleay. I IRK Ieeavranoe, Colambuv-10 Wall rt xd,14T.t4 ,RA Yfl ItwtoeaUv cum baU haadAlCt IPdwayfat, MORrtAN A Rbauardaoa'a Free Maaonry, IM Bowery. bATIO(ALPttremdy-TWllllaoiat t,Us I' tTTI'RN A dreoamt.ll' g emportum.tdBia artnd,4,t PATUTIlMllaltur MUKN CO,tIParkfl4 4 Pampblet (or Inreutatie fre J4jiuv.' J,rrk lowfll tl POWDKRS t eora Drankatvatew, CI U4to rt fl4t HKUKD1KB (or laasuUoa.Dr, Tblcn, Si AU ar. tS, a guUIkO Y (ar Drnukoai.a, tit Righih era. (14t BtuTfrart IJI4AN4JIO. llARIYfuraaUaap tst Ktiltoa , krklyn t. -1K8T kuatneiti ur. In Ht-r tVailiellr; 14B Nsa.ao. 7,i BUlCIUll'bitoreforislo-ltltaetllMftdway, t4, l-ARMforaala-POILIiJ'i'Jl Pulton it Bruoklyn Uaj FOR fancy nodi builcrue Oft Oik m. 4, TOLL-T. OaHrMINTandlofUtolet S81 Pearl at, 1.1AAV flltrralaAahjneet let -100 Scrinlh tt, 1,151,. UolbK let lotr-tt Orchard it i,VA UOUtF. and ttore tear a market Uglxtbit 1.1 Hul"bK ISa Mulberry tt, 8 atory and aUlo,aii 10. 1,. t, ir.aU front room t 1. 1 -19 Catherlae it 1,118,11 Ujn aWitWaJniO""- w KlliiLothtt 1,184, Uif TS to let, poeao'alna lmmeliab ly.SfcrJ Bowery, U' MKCTINJ Boaiib) loa tWl Bow ry, 4,8, illOfo at 141 1 iuWu at rcnl $0 aui $0. S7.HL gnt .PS and ittui power to bii, tt I Jmen at 44,1 CJ. - JTOKb U let nJ.lluery good for ale.UOV ll'way. K, CrPrRprt(bofei-eao-tii lint S, C UM roMUA, U fluo'- -M Iludeoo at. 4.TM WANTED. COTTAGE ar pan of houMi In Brookl)-o-bo UK Kai FARM hortttcbeap-CSl Broadway, 11 V UOtSE, cut and work wanted- Box KV B-tt o i riloroGUAril aalry atutud-U aTWHnth Arono.N NorirKt BYE II lAidlm-kOBM&a'l' Cannon itVarch A IT. IJwtTMPCTlOri. "I and bt U-M0N3 o Plane, Bt)anV-lMir..MSTt'nt riAbOUaiiitUuoutl),ttMftrcau4C. HEDICOII!!. SOOTUUtU LKTTEB. OTAOROR A. rtiWIXR, afOdUdnd, rrmea andor aUafJanal?th,li Prrmlt im t aar U rod that MT!3 wntSI)WS OOTfUNiJ BTPXT, haaan rntnvMriiUd aalaw.tb tnanlxoanr cwd-imtra bar krvrrUlnrd I to aiorlta. TtiUUt)iarVtttmla atalrtr-Hro ream dror. bnrd- Dona that 1 bara and rwd a inodli Ina 1 r Intrbvlo tnij atial.tloa, I crrrf ho'.r,- tbta a r do 1 rr mmondatloa ofanr tptnt tnoiltrlia 1 k0' nt t at lt comport Uonistotlhalk'if It Uporftf'r fvmlM ami ', I know It rlnx tt trout .1 atloiaotion ti pan nu and norm, 1(1 rdliw irakdut'o nd rvllof, altuxit anr un al,iaiit 4 tlaota atloiidiaa It iToa, Tiaira.ro f ,tf!V. UkUl. A, r"0WLRR. Mmiourt'birii"aof Mia. wionwwit Hinrrn trii8YHlPariitaiiuidrTrrr roar in tha Uoitxt Statoa for rklMrou tf tMur. If sorer CJlln iuccom. ItidlofU ihitrmati and ctrim. MHii. WIMSLOVS 300TUa 8VRUP U tar U redulae ttie bovila. Onora art romlm la rrorr tr from drntrLda In al parta ef the co-intrr, "nVind ma morj of MKtJ. WINS U)Vr 8O0T11UMJ BVULl'." atOlUa at Vt of MtU. TIX3Iyi Wfl BOOTina BTVVr are x.ld ntf ear In Ida CalUJ Btatea. Ote n-aa aid i.nr ft iJ 'to tha pv rWlaftei-ihiiia' enlM' ,1 m-t ' i h 1 j fill ld nnnxf r A u.i tu iu Utu no 4SS3. Vfl.SJliOW 8 gOOTIIIOtl TI 1 MM iHHVaar. " Ci " f J ' l ucvar W!j ta ii. U.UM. Jl te ' ' "i MM. WINS,. iv. c r ! t M t all diar.l L.Mii'wq.1 tua I'uli. 1 . 1 .1 . oblbf ituun iVi-ir'vT w virrneKB.-MRS. W.ScL' SAX'lllLNilSYKl'r'ia the oul ihla ftnbt ftti ai ral open ' 1 r reef to oiueolf, ftni p. Ik ' M health lo ) mu f.jit MtW.WIVilLOW8 BOOTinNO SYRTrpba bona thamiNuiauf rtwturlni the drovptag aplrlUof Baaar mavSa-ta. -inaiathoeia,aoftherear U aa MRS. TIN8 LOr SakjllUNO SYkir, To jopry mother ab hu ehlWren onfftlnr Awm aep iw tlie pomplalnta Inrldout to th (wlad af tooth acaewi"!! not b-4 roof wn paetndoea,or the ptw. adlvanf (A'KTt aUnd In the waj of th reliof that a I Ibaaurv-t-wtabaolaWlraura 4ofilWw th ua af IM. ..i4)Va ftuaJTTllN BYRl P. n.arali. arriwher now keep Mltd. WTNJI)W8 A4 1TII tM? 4YICT lor ehUdiwa ba thine. No medl. etae la Ilia. Unltod BUtea aalla like U. It la ft ttandard to-d-clo.-1 an d lie fani world alia. Ptiyalrlftna order eiut iihi It wnrrerar li laarfoal efforta ban been wit. al-al Iwirtni tha thlrtf peanof npreeoAenel and I croaalni! popolaritr of MRU. WINSLOW3 ROOTII CtQ 8YRIT, lanunurable XftnuiA" and other noa. tmma, prepared br prwtoadwd M D.-a, hare tpnn ip tad llrrA but a mtiehroon eitdenna, while the HOOTH 1NQ BYRVT hat boon conataotl loeroaolnj In p'pu larHy, and bteoma ft kouaokold word, and thoaaftmbj af m-itben thank Mia. Wmauiw M tUa hoaltk of their oMldrrn bp th nee ef bar Inrahiabl ai-iiel. When the pr-mt raee of "OortJltla" bar followed U lb footev pa of tlielr "Ill'iiirlotia predeonaora t MAS. WlBU)Wa BOOIlUNd BYRUr will oa Unue to be popular farorlt aalakl.aaloi U erary nother. Mora lentiln nnleot th fae-aimile ef CCTtTU 1 rrJUUMS, Hew York, la en lb ouUdi wrapper. Bold bf Drniiuu uroumonr in won. PrSjctraloTo V. IS Oder ti-, No York. Trie enlr W eenta per bottl. frtd lYtll I ,R. BONB. 1B7 WEST U0USTON ST., I ' et ee m aeee of tha heart, lanre. Uti r.dr ipatra. ferna' oinrplalate, onroulo, coo.'tauuAl and inirr one dbwavioa nl caere eliaracUir. Id a-iraw, nloora, air ofnla and all akla hmara cured. Oftke. 12 to 4. BVllyil , OERUVIAN STRIir-TIlE (IF.NUINE I article can be had at T.I eonta per IkiIU (uanal e-loe l, at 4(1 South Boeuud et, WUlikUuburtu. r8.tif.Cui I.OHT Al I'OintD. HANK ROOK LOST-MASHATTAN I J Haelne. Hank llonk, N l fi (!. The nde a III oMImUb leerbrleaelngltatthallank, &14 Krl war, corner of Blrecker at. l C' HECK IX1ST-IN TINE STRF.Er-ON thegt Mrholaa faek, N Y for $V5.110i drawn by ITANPORn HKWNINfJ, In faeor af, and i nderaed b7 R ASdnLVNT, bearing laU March I. IH4I. 1Y p-ibtlc It cau'l 4 atelnat noro'latlng for iamc,pa)nietii iwreoi variuiT bttu avTpaiu, w DOO IaOST It RF.WAKH-A .iairi.ia white poodle dor. one black aya antwera t the p.meof HPKM.K Anr one who will return th log to No IM tact xTlli it ek ill raotlretti ' -a art. M nO(iS LOST-A HULL TERR! EI!. WITH 1 J btlndle ere. and white and brtudle color ilay Hycbtenler,wllhaleatie. BAiar, enaar-rti'. 'v. anrewaro em ua pain lor inn ir im r ""a - i UX.K. Olh aea. mark-l, Ut. .Ifctl. and With it. SW DOT. U)ST-1 REWARD-STRAYED from 13 Polton rt on the i.leht of Slth Pel ruerr, a hull tenlor dog. white, with brlndl tpatt on. long eart i bad n a loath t e dltr, w ft a ring at lAcliee- Whoeroa- will rot'trn blm to the aboee i.om hirwIIIrtveWe tbo ahor reward. A newer to tho nata of DASH. 3i QKIFF S.OLEN-t', REWARD-SrOLEN O on tha Th ef Peb nit from a rn at the f jot of vrnt 4Tith atfttkl.i, piiiitea lU'ii.r" "u'aiio,-"'. Tceloet h ta w okata for two -' i f eara. whleh hitel , law, re I UieikltT, fnalll liiPj d fir It retura, cr f. r lof rrmntlee thatwlil 1' ..4 a. 11. nwavarr whN.llil, VIFI.K. AlMAlliril.foetof Wt 4tthir, noAiiit axi noons. nOARDING-OOODjROARD tt SINGLE l laidiattlTrer we.k. at lot IPitk.t coroer of 1 lirdar-der board, tt Ofle, S.15M BOARD WANTED-RY A YOUNG MIYY In a prlrat family ( t ruu mint not ereewd I M ft ; good referepeea gtreft If rciulrt-al. A4dr C. B. IMS i a Sun (Knee. nOARD-A CHILD CAN RE ROARDRD l and get the were his ef ea-e. whom there It ft ased yard to rlar4i Wtaat t 111 et, tlw tir.l brick buu (rotnth Cth ait'uu. rr.HiriKtt.li. tirtTuwm. (NtOKMATlON WANTFD-OK THOM AS I TONflP, ft tplnnee earn to Now York bethe hlpHolrt (Alia In tulr.lta ft will e'llon JANK All. AMI. No WM Wim it t will hear o( 4,l'e, ruethlag to bu adea-itean. nilir. flVN'rf.eMAN WHO W1TNFSSED L tsa aerl tort to tka Chill heitig run orer byonn .1 Ua. IM .voLiia care, on Wa-I Ington, near Troy S n b.Urrtat, the Id, -it'd that took bald or till .l a. .aill Dan tana k a-iaar fa, VfTr r)V Ta.liu,toutt tl tiMii nunc are requested to L lattice that Moa Fll Hit. II. wh i keaiat a mil Inory udfancyitr at M Flihth a-nnue, wu Ukeo on jrplolon for recel.leif tto'eo goida, wbloh the proted o bare b-u bouiibt I an h int luansi r from pod. or Waa wa, tuaitlur, btuorebly dUcharged ln.ni 11 bUma. UI JDESaTliVrUY. 1 ARTIFICIAL HiNE TOR FILLING AND t- r medrllug achlur, d, ?a. a I or brok tcth. ut la ii.lt. wlUioat p.io, enl.r ( to. th. and warraob4 lerU'e 41. 11 RAWrOIJMDe.il t, Wl "lit; aAUt'iand ITUiat. inKiarriaiAi COR THE TRESENT, TO TnOSK l tanaii meanm otiiy iq oonts i'u ii.noioi, ind cured without Palo, fi ra'tita Allod irom J) ceiaa. nAplaWwork. CJlou C. IIYIvMt ODa llioada'ar, rwr Hon aa reora 7. Open Sunday, mat Kdacajtll COAIel rt(JAI. r-OR 8AL AT t5 PER TON, AT O No 010 Oreenwliitl at, near Intro it Wrilbt ' tl ndao.lttr warraniea ore-nan iietnai. au;nrui u.io,tu.llvattvliiitu. Y.d blalJ OP'OOd. I, iian iw 4.1tM IbaiN efMajrib. AUCTIOIf nOTICKS. AUCTION KOTTCE-n. WILSOrT, A00 Uoneer. wfi U at I ha rt., 49 Dor nrrei. t a lWx. tat PhK,nn 1a.lir, ltr Uh. at 14 alk, a. nu invanl aamrouftnt a'a -t-l t, 1' o -i. com. iaJMMirU: Auction Nonrr-w) casks floors anihroaonoa"M at aioM.-m Mndar Mafi'h Olvil liat cvlork, at Iha-fc-n. -f 1 I'-ilt 1H, "0 iuifcmanat, tnliaa aiwr'nM't.t rf froe' and taiahe ord. i,n:in A ra ion NllTli' v-CiMCKKRT AND a alAjaro. tlr ' a II IMKri.t- I I'. A.totlmrar TiuUar. Marcin, al 1 , . l I'.arl hmi rllvt raahialo tnlit fur dial ra, of all kliull al irenitae. e. dipt, yrimv, and C'niinmn aar f'a.l audai-atftrtalna 4.1 IT 1 a rcTioit noi in? - V Ureal Hato rf It nmY f ,iH a erth M I'aflnr. (.kanibir aed Klnloit R Mi rnial tiro al pill lo auction ltl!" dan at in U . at 1 e'cloek, ontrprWIi 11 the ent'roemoit "f lien tM 1 wontr flrnt tt,b t lib and tth art. all t Ik- hM altlnut riarrra, fi r cah; oon.l-tln nf titp ir.o waod plaoofarte, itool an 1 e .ror, lliili nl !..! 1 ewpitionlliir'oma, p.rlw ruts ota-ra Inui-x, rana and pili.r'11., Uca eirtvlna ant ah .0, o.titro and nt. rtali'o m eaavl and mihtflae ti- blea, vn balr mauroo.ia. htAs Ae.drelni and pUla lairriaa,fliia kJ .ld-t a , ell ml r la, a. rliir. rhalra af all Vlnla. aiffla. rlal ell1 riocaa, ia. r a Imi, al.Trrwaro. Ivw citlorr, ip 'w, fork-, et;r, lri 101 IrunaaUsaVC N) plpeb.in-T.l. AUCTION NOTICE-1 VAN ANT. iV vsrHP. aiictVanoir.wlllaollalllieatoraof W.H. A K. MATlUr Wp, ti 1 Toarl t, a larao t crtineat of W ernlto,t) I) and R-rcklntham wirson rii"l-( March fh,at 10 trlork, Hr.t rpilia aala. i,llt,2la A Tcf iyS SALE OK rUOCKERY AND I loa-l N RV il. r V AH lll oall 00 Tnoa Hr. Marrh at 10 a'cla-Ji, at ai MU-n 1.11a, a enorl aortmntof whlfirinlleanl r'nniin, ehlna and eaeTre, eiiltiMefir tha Mall tratia alltvi, etre rtillr repackaJ ft r thlpplnf. 4.UW .U AUCTION NOri(T.-TltIS IUY, AT II e'rlark. at Rr t.t. 1N0R VIIAM'SSi'oarawjia VM New Ito-aerr, all tha llamroa. at 11k aid nth-r arraaae montaof a raataurant rial ion aonnlera b.r pumps ehalra. tahlee, lar oitN ;ro.;n. Mora. 1 1M0 eiltlrr, lartra bar, loVt-'t flaw, paletlnaa, and other furnl lur "' AUCTION NOIK E WH)NKIVA, II o'clock, alii t M d at UK Taat 4 In at b t Id endMani,nr B'l.l. , linuini, Aiinn.-era. the r.otreJ fun Iture of a faml'r, emprlilna; tue nantl aru4r. l'aitlculaM 1 ' UC1ION 8I.E-Or RKADY aADK :. aoll on Mopdal, March 4 lu t IS o'rlV k. at VJ IVawerr ft larae aud jeneral aaaottmotltoraeaatnah, ., I... m.1. Hlnli. ai.il vo.1.. a l.Tfa 1 it Of tKMta. and bIuum, drr o la, Ac ' CON!IAni.E'S SALEOKlKKIlHol .S'.lllKS -A. M. I'KMIALIK. AuCJooaer. will ll en Unautar. Maich ', a' U'ta o'olork, a laro aaaoitment ef laoiee' and alilld'e'a' pnie'lla atidMoi aod teat nalliraftwlallpaorea hr"pa. eauereae ailtora Olfold lire, tr. rr 1 Mi r of llMlot 1M1I. S4 IV ANII'.L A. MATIII.W8 & CO., TlilNKMia. AUC- rill l'Y (HONTIVV), AT I Vf (Yl IMK, IN KKlIN r I'K hAl.r.li HIM, 01 IK 1AH r . nYtlKlilll VTM W l.alt'i, i-.ivai'AllLK. HIUT nisrui rr imi'Kr, Ota ilrootre Waeon, and ore lop raiiteutia venn. Ttwaji atoh carrtut ranef. 17u riEo! Tioi.ltROOE, AUCriOSEKuTwiLI. VI wllnliMonilar. Mrrh4'i at Hw e-rloek, e VI Mat 1-tli t, nor .H ftao , h.Uil.ailpe lmuiiallalit fiiml. lure, R M. eiilb li I it h, oak war In lie. Imraaila, waohitanda. I edauaada, btalillna, carpi-U, tabltM, Aa; aleo,kltouiautniaia ill HENRY tlltl F.N, AUITVR-TIIIH DAY, at MS nvUira.atthaaii-tltiietire. 194 Wil liam et, e oiiant Ir of aroi-etloa, I o-twa brand r, ilpa aln.1l blila Hnrlin. port, and one cvk tharrr, ifl,(XI0 aeaara, ,l ll. wblt lead Alae, at li o'claek, A onaitlr cf rr and fanor aoula, eliawlA, driwoa, and plonu Ipaala. imall airna, aV. UT T NlHll.n. Al'CIIONEKIt. NEW ItOW. al ari?ud iHei el ellatbladar at 11 e'clnak.eatin twi p-roM,cnana. tdirana, arororr and othor oaaes tabUe, eia-klna aad utnor atorea, light waanu, c'naka. pia-aina eau uvnor aaoTro, nam wkkiiu. a neu. tea eanlatera. llonara. aUuLohxu, druAiat lain) laall ina, lea and flituna 31 HAJORTUAOE SAI.E-I WILL CAUSE ill toboaiild at notion, on Tneedar, the fttk of M'cn. a tnv, o eiooa, lreneoJn, at tha Art I'nlon I tn. a-,4 Konma. ,t i. AJl II 'oaOwar, the itate, prop ulr an I naturae, -p-oiinlr nan, tnaother with Ui rn- ne and iohf Utt ma, tranaparonoles lampa phanerHors lablta, -hira. loialim la-ao eoaatora, taor Ptm PS laa ftl.4 11' a milium tf mrj ainai" NkuTAtVi .IiB.fI. ILI DUlililliY. AUCriONEER WILL i'lavllt lhlAav Mo dtv. Marrll 4th. 10M O'Cloek. at aa onroom. rArJaaoa-ult, boiiaMiiuld fnrnrtnre, earpeta, aalaa, ckra, biireana, waahtan'a,bt4atoa4 mattraea a, padlaae-r, loaning Ac H PAWNBROKER'S SALE lilts DAY, DY JOHN MOHIIUIK, No l Kad llroadwfty, a latga aau tmei t ef ttiirndeemed pt.tioa, eonaletlna of froeW. nuilte, Wai ket. bods plllnwt, ehoeas rtnra, tiat, Hh ft earl ty of uthi r timer nia article. J V- ill I. l'llll.I.iro. All C kfttblO at. T J Q i J. HOG ART, AUCTION EEKS, THIS l?a ,lay, at 10H o'clock, at the auction roonia. No. 1 Nolib Vlliim it tAiiietabloa aale of dry gjiol , facer goode, Mdoaen hoop tklrte aaewlni reachlues eretlnga, oaaalmwaj, 8 Web t. ( at In a machluoe, lot f ahoica canary blide, to, JAUIU SL1.UVAN, Cunotabl-t lv" WM. WITTERS, AUCTIONEER. WILL a, II title da, tl t o'olork. at 4.14 Canal tt a fine aaaortluriit 1.1 genteel luitilture, telae r.ikera. taHoa, mirrors eurlaim a, pari. i .lilt ratp t W gnat .-.1... ..... ..1. In,, nl olotta. btiMtiteU. feaSkrreaia.mtttraana.tahinan4ne4 linen, dlnloi room and k ltci-ea f irnllure, .tore, tt , togitlior wlih e-eriteti ueofnl and m .-wry for bouaek-eplne ! AVUXIClatiH FB. HAJal. RRA1DIN0 MAUIIISSS TOH HU.K-71 Hrali'iiig Machines aitli ahatloilta and ttonchee, 1 d'ulliuK aid twlliOli.garhliira one em-lll a'oant engine. In pil-e I lllll-ll IAN HI-IWAHr, cor of latave, aLd 1 aetCud at bloem power ami room b lit. 4.11S.U GTTl AND WAIiO.NS l-lili MLE ti! l.rre nrplai tatlott eart. t ami 4 horeo wagons HaU'JhirH wa'ii- Kine carte .prlug earte, a, e H.r-aae(all Unit at th'f.ot ryotMH! JIAPU KU.lBir, Warrci. , Jemrt'lty 4.111 A IXI'nFR lUltTTK I'O't KM.I'-IBi -I A fedrlanc" f ir a mar fiat aan'a 1 1 to In Um hit.l um raui i rf,vn lur tlll lii'iu'ire In tha el r. i . ' ... 1 1 I r a I t fe iru I till 11 uVock, enJ fiotft '. tld 6, at Tl ru'.tuu are, lt.-o'ilyn It oEsra for sal;;. .7 HORSES-TWO nl iliiin are low nrlo t one faT, and t'te oVior ... . ' . - .i . . . i .'. . ii ar. Ii 'PI 10 UI It 04UUA Ulg 1. en te lie Til-il,. a .ill tl . l'.nyat HORSF.SFOR SAI.E-A FAIR OV BAYS well matched; will be eo'd eliea Apnl) at vITtl I.iery ot.ble, oor id heat Uroul waa 'aul (,tvi n i ur at 'u UOU'S TOR SALE A GREY PONY, S rriMCli'ioaa'iliiieiii ler or a yin ton tl. m, b'Ti I.Al'h ho or would ttado f-ralyr bor.. Icbet-icnattSIBueouJare. MK.t nOrK IOR BALE A DA UK II VY HOT tlllbirei.II Jierarld, l'.'ai hledj high, illillh a (or a dootor t,r fanillt tile, a arrot'ted eottnil and kin I, l.rieetKO. Iu'i'ur at cf of tnuualehftld Bani-ela, In tl n rtocry 4 M7,i H8? OUSl-S hOI.D CHEAP OR Kerbintrn! malKr ont-a. 4 horeea ftom theeonnlrr. fruin t lo 7 icara old, from 11 4 1. 10 hi ml. blah. IH f ooal ettta, In.oke, ilctora. lurchers bakio-a, rrio'ea o, any bmlneet, warrautol aound and kind lit all hjr. dim. liKtalr1u3lAianJt1,r4 Y. I,A1,I TTORRFS FOR SALE-1 HANDSOME J 1 mrrel ber.., 7 yeart dd, 1M4hi.il high, tid al ia itr a r.nnan. letrtas Uw beuua I. AlletirantAtd acuL. or ripraat; ala 1 larrn grey iiyli, Or. ara old, weHM inn l ina, dftod tuA lnuiir 7e Uiovrt. I.TtH,! LITMUEU FOR RALE-I1Y ASSIONF.FS A lailt aae.trlment 14 Inmher It h' Ing retailed cKoan f.r eaeh, at the I tmher rrd end plarjng in.P. 'ool ot Weet IJUi kiel 101b ale, NorUi tttir, S.4-.1.S M ORMNO TAPER ROUTE FOR SALE- tltnal.sl In I voklrn. na tie heleliia. f'ea bt a-reml a rr- ciaa p... x i.k n. ir ina orir'r n tio. ID I b. nrm I J IK v Itvoue mi' l i oipoprana ft t en, Htaee ji.. wt eel. nj.ei rr an ra'atraa.- viu oe aoie iir i"ur ntjreai l n't, eian. ntriy ai wii.!.ia! vtroia- V I'll l"a Diagt,tv,No4.l lul an it, rn-ouyu. r iin-a j I AKO Fil: H A L E A RFAUTIITL reiTnl 7-f ctar to. la-oM platat rte, at tho great K II .. ....ltn l. t , tr'ct rdir. and f tllr war. at i . - ; ruue nvivm , ranbd, a ba eeta, I r IseiUyt. i '. tie Inrelriir pirkler 'ari.Uhtulut, 074 b'HU ar., uoif V.! at, IllerTtiu. HJ rvTANOFORTK-ATrENTION ! P U jR- 1 eliaerp'- llugalei for uaah. yli timi r r t matul. Aret.t roaeaood 7 ert. 1'iam.fnit.i, alee tad OS no', rr. , eel Planifurt-- fir til ten rtl tplet did 7 ert Ar.t cl teli atii.tu. r t. lor bnlf tholr v.i.u , to clnent'ie at.ta ai IIIDI'IK At A I II KIW ON. 11 Oiler ' lede LI'iSilll'. upr-ln I ourt Aflily tt 184 Ituair) .1"" Mi'-JSli,UtWr. Vi t MlASnHIRIl'.S FOR SALE-17 TIANO 1 t rt a. ie !' i rl k ra, aid t"0 melotUtiot,' t,. ei r - eiikl )3 5u, fchatiJfT amen li, er loraa' tfl ; , i7I. VIA u to o,Vtearo il.u aye. OF ait U.i. I uu II' oe tum4, l) U. UUIU'I IT, H'lITi ,lU Ijiind''!". V'MF FiR RiLI osr. OF SrEARX-J f tfar In, b'tt Hafrt al-it . 7 leehaa hbfh It 'J nidi', I" le-r'attirdi-riniiet $.A. wlit ho a. .14 (ir $; shyi alini tea otheait.ya, piloi' S nay be am at tbe laU I'flee H'tchat.!.' Mataala ;Hl N-e"l et or lu sub at iAleeMeiobanU'Maiaiua,Ol WllUamai lirACO1 FOR SALE NEW GROCERY V y wacei wacnn wits t-.n, for aria cheap if applied for to lu 1'il'a et 4uo Ibdfla.c, urar3ilti J, 1). dr. REAIa ESTAXE. pOUNTRT RFStDENCE TOR BALE v IV. rnlVafmm thetUaraf Orlof far. L f. TI Minilaraoowl taf llaeroa. daolllnjr, a ma lorn lain ower.o, ', turn, earrian baiaa. iiala-rr and o. Ixaailon healthr. water o). Apvljr r TON. .No fl it'rnnd ar. 4 1M, IM4ltrf 1 on-o. loll, .8 lAY PARM FOR SAI.r, OR K.XCIIA.VOE A t- ronl farmer tn4 srn wttltm-ewaarr bilHlnra, It ck (feaMo. lilh. faroilne nton lla, Ao; f o. mnhranor. al. lai id n-.r e'lrao JOHN MIR 1 1 M-a iU tfaa'Au at, ar li'iJ tat iMit t. mtia'i t TTOI'SK ,t LOT FOR sTtK-AT IeT. A A no, ,'" h ae' t'anitr, N. V., ' m'n "ot aala rriai ir raa .lofvjl T . h I lie, h rolnntoa a-alk fro ) M'l- hTiltiaT rojips a il la all M 1 nar . ai I la wi Im- n.fclod Th MVI'a rrorrd t lloohMeafm to rartjiaklnda allleh-air I ortlor Lrot.t I lo Molraao at, too A lioa ' f r im rl . railroad. Kor fn thor I f r ni'l o, loanlra o 1 Iki piltnUa, mnf A. K llloI.AV. kit at iro, .'4' 'lran.1 at. b-.twen KamitliiaJ rid.idie at 4 U1,lii HOUSE VOK SAI.E-Ol.f-W CASII-TOIl aaM la Urooklrr, koi.l arts V deora amtUi of M rr tio. a tbrte alorr rrame I otiao, with plaaaa. ami i i trr xi i I. i, lr onto. iw Y'4 price 4 iao. Applr rn pr.an.e-a. or Id O. . KKL4KY, IN (Iraadat-vot, Vl ilmwhirjl.. ill liOliH". FOR HU.r.-OUTI.lr, FOR V M ftrnrtt-ri tin t tirn. thi Xt irr an I h tvumoMil fit iTHip .tb Katvl Hrt I Al-vi t'w prn'rtf IU 1 jr. i-fmiifvr f l.thm (i.r ftiinitui HftllllllllAa BK 1 I roln ur lit) ) pit nMim Al iwtntrr t nt Yit AFtttrUJ.LVtlN1LNai.1ll.lt H BVHW T, J,. 1 yl-uxs from 1 to ft O'clock. TJOUSb; FOR SALE IM imOOKIAN-. 1. IhraVHrtArr diHlin ho-i, M T M.,n l hitWnnM-J f. r p-ilillo tumm Ut thi lut I itirn ifofpil on r9uiin.tiU trm i tL (m ttimit h-as(W Mln U ftnit 44 dv.ltti4, N 1 n4 HI l'tfrlnrM. ft mlnnt' walk fmm Kult.n Urtfi t.U Ihiiiw Urrttnfi nf. rftmllt two Tor, tviN'xprvlr rnr b(vl i tt l-t, tin w.irtNivtp v i' ijiur -t, wi II r4lrulUMl for &nr iuvrli.ultl Iiim nr t-i cmtj in-ditill-ord r. Anlr t l.lt.UKf;KK4r, HI !' Inrpt, IVookthnbvlu the bnnnofll ftmlioM-Kt. rioUiSR anii itor oh t.ALi:ciiKAr 1 1 ftppVndtd a--Tturf biMu.rl tat iunlr IWr mitAtrtj huQaju u.4 kt, plftrst Itout avtlrwiir, i'i l-ttnrr rxi h ni mi h r ih hotn m 4i nv HH Iff, thi ti nf tot m r-t wl1it.r i ii ttvt ti) ftWw. 4,1 S1 IlOUriC lU SA!r. t'llhMV O.V MYlt. II tTTtn.r prr M xtcf. -fnt litlnf Hrn1 II raeva, e reaemalile lornii. 1 n utt on the promlt jo, a.uj v iiot:5i tent su.r. ciiivAi'-iiii: A Japlrrdld linitae aid I. aa.'pf I 'I R IUt-iet, u ar linden, ( I rl'.lt' t'lii-rl I, a-lprloa i, M. Mud aed nmtifaronnwen t.iv: m- I aiaitlia If etr atora lnck h-naoa and inuioi ard HI Wnt 4 th tt b t Hihand 7itiarmi ' $.v5mi twU, t rdtiev,aiil alantaeltlwrlr' 0 hei'il and I'li'l ivo t 411 t et ar Wh ar, p-hM aVai. APlr UJ. VAN Wi- NUt, iniWaatd'dit neirnl n it tMIH HOUSI. FOR 8AI.E-r0 CAR lit KN, Manufarnrra. Aie. A irimehpanwUn lOaptrt. moult ale. the neat lot, thira hilnf en uimeouplial fnirlo'tillM. Ae.al haf Iff North itaatrra t, vvll-ll-mrknrh t prk-e (M tl i 1 fuel on ui wtap alan. antne Tory el't ap bplck li eema and kle. liiiiilre at I If Jaj at, 11-o-illr". atlor (I Vl-ek. 4.1111,0 T AND Hla. Sal.X-lMI ACKES OF Lnnl, U li c ti il In llllaola near a large uo, er would rli her fir a liotiHe and ra d 'I-. nar Now Y 'rk, 1 1 lie near a rallro.diloii.it, r t .tub al latnllua. I iintre nf.l. K II It'll, Nl M'Nintn aYii,N. Y 4 UM LOTS FOR SAI.l'.-FtUJi: HITS ON Mill I, loitth aide, eat of I'lr.l arei plloa fWn eaeh, to earna. nanl ttHor for htlMloil pu p aea. Alip'r U JilHM It. MLllllAY. SPI Canal ft, niruer K m at 4.UI.I LOT, AC, IOR 8A.I.F IN OKEKNWOOD t'ene tore half I it an I Iron ra'llae f ir aalis een tralftndcluap. Addrata I, J.J.bol 1MB, Hun oftloe. 4, HI, I LOIS I1)R SALE OR TO I.ET-IN II t at ha-t Hth and Kill area. Two lot wlih hauae on reeri built lor brewrrr or manufactorr. Applr till. at. iaii.b.i,k4 iirormtH. a iit,a TOT, WITH Hl'MlLER, VOH SAI.K-lltf AionliarJat, AnlrH-M HAILr.Y,1M4llroomi ,t tklTJiS PROI'KKIY 10R HALE AND EXCIIAOK (Ute and tonptrr. We bar loud citr proiiwrti la the beat Ineallone aliioconiitrr aeata, and farina In hew Jeraer, Maeaarhuaetta, Connecticut, on Lluft I land, Itaton laUnd, In New York, up the II iJaen, At eneaa tfima and moyerata pritee. Wa have auol badneaa propeitp In itlfferent tooatiaoe, anl Woalern lande for tale or errham-e. (I'llCKKKINtl A I'll, Beal raUle lit ok' rsNo 1 . Wall at, N. Y. mh4 aacin TOIaKT. BASEMENT TO LET-M MULBERRY at -lio feet eaart of New Canal et, b I loot doep. tult ftble for a tp maker, boot maker or fr en onar ti loa.ni rest w ran uiaumea, ga pipe in lamina Mettet 4,'iJ.3 T7IREEN0INE HOUSF. TO LET Nolle to Mann'et-tnrera and Meehanlca-The Plre Kn llnellouto, MOreeuet. Juat lelew Heoome, le to let fiA-ft tcnuof rtara. wtUl pllvllii-e of ttiaiil power from adilnliig bonding; low rent blltg enlr tlip lu. tirrat on thit i.urrha e me r pibl for tlia lot a-id tana, anie Improrvminui will be nudo gra'le, Aenly 41llorerualirat lfl HOUhE TO LET A DESIltAllI.E RhSI diaice II) ralj itee rldu from Jeraae City and llahtLen firrle, a brtrk hiaiae wlih 4 of fto acre ofiaml ran ba ri iibdlur SiAirer .ear. Aepl) lo II, HAlU'.lD'iN. 110 lkilftrd it.lrimtlto MA M 4,141 1 TIOUSK TO I ET THE I.AKIIK 5 Slnrr I .tiwe. No. 444 Prl el Annie fa I hrlek k'neinl .tore. No. 444 Poarl el JOHN.) MAKI,4IMcIotiglet. t1,IUi.JWeM H( OUSE TO LET CIIEAF ONLY W0 A raar .Vaetorr and baeooMtiil brick liuao, VfiU W,Mt 41'h at 1 Ma hioii la ti foot l.lo and fill lea t do-p aloe e 4 etnri brlrk I'onao. Ill w.t B'i'Ii at for 4le4i a rear Apple U .1, V AN WAUnKIt Aeont. 101) Wit4Jdat, noai hr. 4.1HV.3 nOUMFSTO LIT-CIIEAP YOREVILLE Loua t to bt 1 liroa two et. ry nloo frani all and biei maul I oiiaea on Mh ar', eor. of 7'itli an I Sl'h ate, frnei f l'ftto I.or ', ami harlnt irv.i mhh rmmala eaes houe. Apply to llhMtY MrYK.lt, Nilh et. and Mh aee, or 4I taoerrnimr al I" HOUSE TO I ET FOR AITn A SMALL ! ttwn brick hoitM with I ei stent, undi r Ciller and ettlc, eentalng II r etms with rats gard. n I" Ir tut 177 t'lli ton et.ptardrand lbo Mieu frjiil J I III 14. byaivl lt'gatl75UluUii.tt 4.UI.0 ROOMS TO LEr-lN THE TWO STORY brlek houe No AD I! ne at n-ar I". arl a', a nle rnom and bfdneim un the we ted lljor. riiltllilof tr a email family only. CroMi w.t r aat od hniae caanfenient Refereael rtftilreit 4,.i',l nooMS TO I.r.r UITtlNESS ROOMS IV to ll- atr.i1 l-uiton at n rurr ef R4-r'e Alley i Ar-tclaeelulldla, e0 U ml ll.l.t '" 'l.! r" tpxiaible tenaiiW. mut 4 iu'19 J OTORK'bTI LrT- A CORNER SrOI.K, A ira. Li b I the email ertris ir O auik rlip f.r telions bi lit i ,i ... ... i u ..ti. ... at ..on Milaiititd f r drui. t-'w !e-r,n.t.trhoota...Ule';'alitSe 4th IHw lo the tttua ltill.lli.i-. wtll raieiilaittd forlilliiilDath.aU Id'ow. ret.tlue lieiu rs 4-Vn Prarlat 4.114,1 STORE TO LET-TO HUICHERH AND oil art- a -lore well I tied np f -r a Iroreher hon. In Hie new brlek houae at lUoctrol 4tn and IJI'xan'l-.VJ ita,i,ileikeml'ftaaaillb eWen. Apply to lull HJHfUtalUI Waaliln.biD etlljbikon. ' UUral.-tllreN CllAitCKM. ItAKF.RY TOR SAL" TIIK LEASE I J end Aitnreeol ft email bakerr. lUl the gonl 4ii ti... a 014 i.r niiih. I'altliulait II ia ! lu'iulrlng on the premieia, 07 Klnget li OAKERY IOR SALE IN hOUTH HER- I) aan. kl .1 rite prniertr ruuai'U V uanii hnnee.baka bona, itablo. t V.te of abound, Aa.. Ap .KI,3 UATIIING AND HAIRDRhN-ilStS BA. I t !! I.n I ir t.l- ir.1 elate -twttblldied II years el iratitlv 'Ul.d up altuab'd In aa m ma lewi nieu biwuboiela .nt totuer to tie t oiistrv. lana. lug; Mill le reli' I.I r a.mel lo I'.r CAah lorlur. Ihorrar'lcu'ans aifly t Muirty at, und r th Mm hattan llotrl. 4,'.M,H T70UNDRY FOR SALE A SMALL rimr I dry Ineon.vlitomualnf orArr, ApplyloFM IIOLTmNi till Ilnadway, 4 1l OYSTER AND EATING SVIOON, WITH li.riit.rkod for tab. and tw taurt' loao nu ofllielmtaUnilelntleclty. lniiliouUi ."'.'' I'JOWcitetiN.Y. a QTOliI'9 IOR SAI F-A RAEE C IIANCE, k5pi.e tale f 1 e to. d a 111, .to k ; a I 0"J", '",",' telabllalieu fine, rtore, a on t In ' I .la . ttor, boU riflngftrwdli 'oeaa Ha-I urt r aae-(rf aillUl. Adcit. L.T.V7I t '.i.' -J n'nr TllklAIl. NKFDLE & CANDY 1 .UtefrSI atsA tbtrlt -t i.il l-teiine hlvau (urn 'Um t Aivl "U It.ei. I'mbtai 4.111,4 AVA.Vri.lt TO tllltli. J i A 6MAI l. utiiJNi. nil rAtti ur luiuiic A la Mr ..kl)- f mini tr, fr.nu I ten ' rr lout j..M'"' AI'In-wthhHVM tstf nWKVt TVANTeIvKI HlKi'.sT'irARLU I" - .l.tr. tMi trrv-jaiaa. i Biraraaliiiri iNil l ir'AlllLfC -wa. lir tl" r lei i-wn-a-a-t a" w aaa-'ea- -a ' " " I from the riiy m New York i reutiidir. 1' . ed cwro UKe.i of prop, rty, aod the eo t of redir-if ;'" A0dr4U.BMiriI, IMbuaOicj. l.t-'M QTORE WATnTD-SUlTARLK FOR A IJ ii Ull t rug etore, la the 1 1 p r p.rt of th ally. AiadrtMlttlJUc)l'ORK,(4dl't:ftilirt. t.tOd,t mmrrKtu, vs. ATmiCTTArSCOTrS LINK OF LIV. 1 rrr-r1 jwnkf-.-PtlU on Tno-'I.T Hh Mtirk. tho wru Rftrrwn Tr-tKBtn aniy TV I An l r, Jj Cept. tk'ii r"T irNTi spinr pnpria ihi V5 r. I a nr M TAriStO it A U)4 W South at. Mil. TAr-SCOTT'S LINE OF LIVKRroOL, and lyndon raaaoti- l'awaire from orto Idror. Pool or ftndon oan alwat lo enaaeM hi tlila well, known line, aalllna wklr, at tla rtf liwrrf rat.w, erd dralta IhmukI aa naual for anr imur r ri able on di mand In anr partnf l.reat Hritiln or Ireland ran IwaUehed br afplrlne to or auMreedn. fAF.tiirr A 1X1 , M tVmilli el4 New York. IM IfAiTTIiU. nOl'fK WANTFD TO 1IUY-A C11KM' oatae, li iliba eir, or an the ill ilak elMo.i fwwllrk afarm ef firat rate land h liwa wtll b lttn ahai'la. 1 1 part poj-mool aboiaa . .Tlct ital,oprrlo,a lOHolnn would be prefer. ed, Atolr at 41 llitirtrortir It. It L(HX)M()TI E 1MHI.KK WANIFD-lit .1 II I VIVjrMMIII At On, VXi l'earl ot rum r la or JT lo almll. ftud 4 at ft rt. tuhae, IMl UOUNi: IIOARO WAJTTEB. HOARD WANTED TOK A LADT'S 8AD D die I (orao, ebnloas aaar rider for will he W for hla tmard) atanm point near the a'tr railroad, brtwaNfi tVinrt atrer4 and ureeftwood. Brooklyn, ka ehantenf horam for rtdlne. er enmpaaf en Uaraubaak would ba tooepUWc AdAraaa to Beat. leiftf THK iFdV YOliK SUN. MONDAY MORNINO, MARCH 4, 1861. FINANCIAL, koT M.W Yor.K, SMur I r, Miirbl Tl.aie wa a laiieliualita ia ataakalhlanptis- Ing, and a hiwaj ileullc In rlce i th markr Ina ptoiaJ emiiawhal, bowtiar, Viwarv'a th cWm To ahlrf rmlnra waa tl tjmb'a Ira th UnJaraUW atorka, e-erU)l Virginia alt'a, whloh anld down ta 1(1, fttrelnat i; ft fl yeaterdaj. Th rarlmia le tuea of Tieaur Lte fti not prceiat tr a, theugh quotetlona at V P" r"1'- l'ra Tb li r CeuU. r qii'itoJ at lujltjft 10l,tb 11 per Cadi. ID UI V, Ik 10.V per Canla. 101 ft Mi, th 1 I'er OvU, lulaiom;, Ike S'tltrrt'enU. lixlalll1,-. Tb Railmatt bond ara Terr tiwftj, ftiut moa. altmllAlia bare adeem-!, Th tew fedctal atock la 4t.lldl7 lower today with an Inquiry II amall lota only, at tt M,"aj. Ibawbii'.e loan baa now been paid f it. The ie oeli'tt p It ftrcfitint at th oPecaof I a I'ailel bSJee Ai'liatantTreaeaierkeretip to laei ereuuv acta SC,fiTi:,nml, leering only about l0,lK) aa th rajmtaiU al all tb other aub-treaaurlee, M th wlol lean naVtmly a'awt r,'!4'l,a,Kl. T demand tir aaanay I mndaravoly ftotit a fi J, t -er ewnt. on call. Tbr I (rldintly ftwir i'huUoo ftiunng Wdere, u A T per cent, la th ru.ltur relatm futd oollaieiala, Kicliang on l.omloo rule fum 10f to 1CHV. VrMt-wHSftBtlle1. Tb Batonlft tt-dty UV. txit S,."hi, and tb Fulton l.Jlft l itcl. Th Ellnteirilbatra'Trcl wpra ourleot, haa lilt a m ua than t-Ot) u' n lmii Tl ftxehancra al "je II ink Ceotiftj I... -a, frl week ndliitf thla OinrnlriiTi we-e IVi'sl t,A-W tat, 1.4PI ft dally artta.'e f fii 111 411 1. aiiiel tD.tVOSCl 11, Ire wchen-tuaiC 4Hu'Oay laol Waannei rmniaiaiir iWi a. I l t'i lu porta of fi relirn rlty gJoua al .No a Y i a. fcn tt wra k and ilw Jan 1 1 roftTor. vt. V Is1 rjAora.1 al Ihe e1 1 .I--H34 tl SJJ . Thnmatanuukrl ITll.TOI Ii.IMj aiKiTttaatiar r.aer. l-Ailored M U erl ' f-',." ft? T-Tn rhniwntaimAtkei ,H4 fc lI'MMf. Tka fo li.wlnil lab will cvmpera th xrorta m Ih eerm nii'lpal atapl ertlcle fur Ik week I IMA Ml. WtekemllPKleb.t). Valu. Valuft. CAl,., Ut.61t Sf. Ploti 1.7l tTO'52 imnllii' . Wheal StMOM C.wn... 1.W4 ltO.Atll netf. TM lAtOA Pork atw tltt till IM SUM "IT Iw. of th weak aa compared with 1800. . l,lU,tlO Tb followlni taH will ahow tka rpt aod paytnUiU at th Awlatvil Tretunirfc! offlo, aad Ui rolpt at th Cuavitn Iiou f r ta prtwenl week i Cuatiim II.ruM Ajarlrt-lnl Treerarer KtHiU. U-i 1 A. P.ytnanta. MMI 111 U MIJ.r.M It l.tll.lH'T 71 Wane eb. M 1 11A.4M 07 T.AaI Deduit payuiM ta ...$11,411 075 TS ....k1lllV7 71 Balaiea March 1 VM.1.10T M Tb aboea lal 1 ahow an lnerau of $A,?M,6CS 4A la tb amount lo tk bandi of th Aaalataut Trea- tmor, ti ruwi and wltUtUi U'W af th ptatloua reek, Cottow Tb! rfconl now from Llrirpool bu Ueo very unfaroitbl for outton, tnd Utll butlnta baa ln doua ber or tl Ih tlouth tinea It ta i l4. Th AilUng i'U Id rtcelpla, howerer, wllii the tin ertalnly mill fall In fulur politic, itrarsjth etw buldera, and Iheie la al praeaiit bo protaur to tell. lUinnil llailNii uw. Th ttuiDlrimiU Vi It Uenetwl Banklof Liw of Illluul. aJ ld 15th Feb., lM)l, prorld I lal IT at. Lareafler, Ih BbKkt nf Ih Slate of I I in-.. a, and to) tl era, uiay b recelrtd a ikurlly f ir itirttlaliDir leile. Id. F.tety bank III tl IM tntrT appoint tn avat.l, u alitll ket-i' aa utSo In Cbhwo or Spriu.fioid, tor th i-ikUiiui4Iub ttf IU vlrculftUof 8d. Tl'ftt no byk ebtll berenfler b rnU -d, mr ft y tw1'l'ii"el rttttiliitnu be leguaol to any baj k roiw nr(raiila-al, until aurh. bank abalt bari tpir. tln intent, al Uhiiai or 8jtlogAaul,lo ItaeiuilUlvUta lill-'iiu, al ft rata nf illejuunl nut xitillPHlhree-fxilitiia tifnn percent, until Jin tlary. litl. and uu ak''sdui2 uulahtlf per cent aftor lhai I rue. 4ik. VV.itle any fliak la tinier t proleat for falliit in redeera IU clrcu'alitiir t.rtea nu drmaivl I aa uirw up ildeil by law i or under a tall to tutki up dt Auetsiiae Id It aacurltiea ; t lu pro.ee ui I'liuidnliou ; II abail be lawful lor Ike Aiuttvir, an tlamatad. lo t'l witknut Dtli au-1 t'eltrer tu Ih hcMorol tb clnnlailtR nr vf lueh bDk, lb j.m ru'a pmiiurtluu of any aT iba aeuurllitat uu depu all lor inch bank with II Auditor. , , bit, leal no bank ahall tnfell II ekatler rHl. Iii-ee, or u liable lo bar IU bond auld to redeem Itt eitcuUllnu uirUa, unit I after lb aplrelinu of mr'l.tttrr.'ui the faeaea-acf tUU tt.1, enwpl a aliae rotrldart. ftb. Any bank whoa clrcuialituT bole r am. lily aecttrwl by lu atcki nu deiioail with th Audi tor, alitll rot to liable 1 1 ba put lu II I ildaii in, or t bare Ua aba k ld for t fallut M rw.leem IU clr . ulat rg nntee ca demand, for els luoulh from and all- th liiaea.e id" lula ta t Till, No Urk .hall bereefler l-i orianlatd l thi al-iu, i or ehall any more clrcalailig fAee be laatiad le enyhahk la ItU aUW, uuleaa eaid bault ahall hare a luia Ale caah ca,ilul cf al ltt Iwetly dm 11 m-.h.! Julian. b'CUCK EXCUANOR BALKS FIRST BOARD. IKOTir. It P-c.itf IM R!laf B....I 44 liflOOTreft tVpe..lU) nu WM .....at w net do 45 H no dn w 4n li 00 do. .,,, 4AV Mo Mull Con B7M 1j 4...jWIH DA dO ,,..a, tt F,W iti,.iMU A.1 IIhhIMW. A 4a. ...... Bill 'If Ohl.it. th... VI) l.ul-J Tet.ru C. . 15 ,m V 4l TT (but) d TOK Ii4t do 7r.- II '0 l TO iaVJ V C.Ce "i ikioun. ua C. rn 1114X1 ln WNf UHt A. nC ItJiuO do,,..liA(il hteal dn ban 06 X 104 Cld.AK.1..,. ' dO ...... A3 do. M'e 'lo till d)....ll BV. Aj . ...10 6S do.,..l0lW IVavl Hud. lit Mi.iun 6tm llml. t-i M.... 11 VuXlllul. IJM .. T taaki liar, lit M... CS O.O0 10. On. Be.. VH lmalOAN. W. IM V VtnnCANVV.S.P TA inai 4-t..... IU iiIDL.W1Mr. fcOlOB AQ.op.o. tl 9 Lk. Cununeec. tl lOC.aiUnw.UlB.. 81 a n.i. Aiiu'i.c. to 8. 10 paultaiM.B.... IS 100 4o..,.lMtv4), Ttl Peun. Coal.,,, 17 S A N. Y.C. R.... UW tIA UI AH. la... 14V to .o HH Ml U 8 A N la It M da IIH !3 do ti tow d. 1,1 100 do . ..elSllV 11 0 C. Ceo. R. HP tl 101 Cn 1. do SIX dA,...t30tlW d,.,.al t'W d alt t H do., ..bit tlH 1 tl dn ,.. nt! Aw ..... 81 H rlu ...blO Sl'a 404 no ion 6.0 KM mo 1JI (al tin 4o....alt7IM V TIM 710 lo 71 HH) do ,,..at5 11,'i iru di it 50u do,,,,beal 1V BA do,,..bVr H' 1(0 do 10 H I0U do. ...el 74 2' 4o,,,,bltl id e e.-tB.. fw; Tb d tt tl Ml da,.,, 11 ICO dai,..UtC1si boo Hid. Kl.U . 40 lto d-i ....alA 4A h ci. on. tia. i to 8 Qal. Oat.... 1.H 4i IN) do., .. 11 d, ...MA do.... bid dal do . ...i'A d ,,,,a40 U....lJ4 100 it) 100 CO tot T rt" 111 Cl4.ftTtH....a SA, M do,.,.aS4tAw 100 4a SA't MO d..,.l1 18 tod d-..,.bM94 8M do,,,,bltM IWV) di 14 IM ue , ..eld 44 100 ii 40 M lid) d. aS0 44Ti NO d....alt41 ItOllariamR 16V AO lleruwn rt.... 4V It Chi. U A q.,. Tt 8 4 TtK IA d..,..bC0T4 trt MU. AM. B... y-... .ii. waaawa f aai V"1 wwviwan ftflln.l' 1X fu.B. ,... HV VA ! Kr.B... fnonn-rj. akilljeHv IM alo...... ruw do ? to nwrbm B....J IfKKIf) do Wlj 104) i 4,.,.vtm tun Taanm. (a. apt.. ISkf IM Ttarfaam . R.J M0 V tt t t Koftdtaaj Ba. . aJ limn 4o bSWV . 4..,jM "") all Tl St CM Tot..., ffOMoO. M let) ..,.! ' lo IIU 6t Kk. Ov..... N O a tn" IM W...,btt vm ltt-n(;.WI..1ert r4 w loo. 01 AC IM. M BO It. I M. !.. Iiaara nan am i. at lai r) Mi rrl iMitir Rk t7v; MUM Cwa tttt i R.IJ dtIM II UK Uiwnmerc "X In ISi-lfloV 8.. rw do..btO M4 ft A far 10 4r. f6l4" liOK T Cl...l.1ATV tai ra irai aatlt do ii;; 4l n Ta tlO 4o....brT" t nias n4 ivi eo ti M do til' 134 Ol. a.Ali.,1 Wi wm Ul tan. K..M MO V..,.Mw mo .M isi it....... H4 de,.,.kwe tan U,...rtt 41 O a. Cl. A rjkft 161ui.4i 0h4.. sToot rnxrnjATiorTi, TtU Iftbl tl dartratt bf eXXnfavlm f tkt I tfoftrm ei tuwn oay i AjrAJwak lit. Can. De.... J.'rwtet Traa, It PrJ... H ,. Tana., tt... J MH-ANieir 7A a. l:lAlU.Ariti sf n Va. Ce....u.. 4 Mo, 4 414 Harlem I MM. $ Pwoltaj M. t.,.4 M.Y. Caak....1 SMB t. Had. Rt. ..? llarieaa R ft K. S A H. U.. X Cki B q RIM lUrtoa R. Pt.l V Raadlng-R...,. V taVtuOaw. B..13 10. Caai R Bf. ft Oal. aVCbttUlX Okl.aVR.LBS MIKIATl"RIC AUtANAa Vuetitfae. ghMSnht Matrht..,,,.. t Ml .... 6 Nl,.,, March 6 t 111 .... tht..,. Hatch 4. t l . ., ST..,, rtAmmr uwaxxtKica. CLEARXD Vm 11mm rttAt. STRAMSHIPS Moaml Tonen. Lai 144. AA audita, II najpotawwll ftlvd UnPiapiS Y4 rial aad. II II Cmmwall and On Tarktow-a, F ilah, Horfolk, Ludltm and He naka paeka l.urf . Bkanoartf, WUmlDflnm, B d aea weal Or-&iCioikar,rldi4pJ, rParklDD RAIUCB-IIotj-1! rSwellehl Orargarod. BaJ par, rnooh tod MelmAi D O WU n, rwkJ (lr,nt, Relaeo ad Foeallak ' BRIO R WtAU, Brytot, PbDtdalkla, aatMj BCIlOOXrRfl Sarah L. Pieasewtn, BtdHmaai W MoKtw Pauline, Brown, Phi adalprrlft, J K kae Praaava, M'we, Bayeatak, D O Munwl Uiet Tllaaawway. Norfolk, ttutwae, Ctaaraaa J tl Wairwa, Cfapman, Maw Uieca. U S BM At r W Thiirne. Dae.a, Fill R'-. fttftagaa) .ob, Staae.ai, 1 lmiwt, li R Powe'l tAkat R' eell Mujrtn i.bi Imaun, ti C Murray a! O'tlUlI 'la-'1, N II Bngtieew only )la)j ley , WlirolTAHoa-. Vt UruJ and tAaSa) U Wort" a, 8 (be. far Ba M-eot, Ma-rlll aotl J l.-UJ Ailaarta, lcokar, WlUulBftka, MoiM M'-'Atjua c 7gr tcrtien TtrU. I IIII S-A'ms, 0'e, Buewoe Ajee, M B fjj ilee-uin A donieiute, Pefee, Uwinl. f "well and O C an.ftoo, B-wlia, leanata.i Woe 11 a. d r. - J HKeaaia., Uioo, liaVetk,K M wgtn aid W. ry j PARIS P-al'e K id, Wllee, WtUifoid.Brtl 4 at aad tie- Reea.nu, Pailrtvlf, tr CiaarwawV l B R .anklbM aad (XwPtak, Wltaitw, T Oruit, R rtr-nie aad C 1 rVenoktrd S Fwd. I l.it.i..' O H kea-d ; Mom'of Bur, BatrlkB 41 Ji( de (!uNi. We; dell acd f ! BKIOI-Oartlln, Mnlxr,, Kuril, Bimf anl Mtyaew. J OyJOoeiiri.tah, D.y.a, llalL fl W1.IVOA) ana u BCHOOTIXR-Siblnt, EUlott, Miyafmwi, ; ket tod O ABJUTBD. ATRAMnTirf 8-PeJiotn, Bkr, fm Ft MMtaiudtu Oan i, Kaarrr, Proylduta. andt U I OdfJ tralUyClry, Chaimaa, Brw Bfteaa, BdMwtl Mnam aauiar Jamaatown. Skinner, Rlckmead, mJM 4a4 1 atragwi a an l-uouHn wi jaainapaej j (Mum!, CMinon, rouftiiftipoift, bum urn rane-l. VnllJane. ProylJinat, aad I I fialaf. Bbuoflh Bnilk.Keerwry, Biaw-Uaah, awdft paooerurwi I 8 h Mltskall aad lea BTUPB Herald. Crow;), Falertn New ST, maa -d (iimaltar Im 11, with hull lo Jama Btiili.PI Th II ha rprtiod waeUely (am Ih MM itaiaea Bipjamln Aftwn. Oim. Llyaruool Jut IS, md II patateifTt to Tapaot H tod Co. Fall SS, t II 14, bM t M, exibanra-l elruale with ft bsarl hud real, how1UK blue T(nl wUkftwkD eittu PnnaFaulto ltHb, tuu bad arlr tala Oft era, Datrltt, Boalr-a A day VK.tr n . Alnwennlk. lieeruool Jaa IA 101 peaeantgere to I) Olden Reyeooe, (ml wall, Ll-wrpool Ju Uk, adMl Bow laud aFioahiohtm BARKS R 0 W Dodg. Jtnia, Ti ltl dad t k Feo IB, eturar lu U 8 SMpkiua-i AblgtU, Mcrarltod, Kio Jaotlro Jaa tt, , Bro4ha, Mailuar, C anfutgo Fb IT, att(M (lau art-m, Atw J, Cariauat t daya, ng V IrglDl A tUtwlllrat, WLklna, BI jatatrft ft 10, wtuk oorJee Feoaleo, Iloiklni, LegkoraNorlt, Kftrblt) (two Thonta, Taw e, flagnai 11 day, ingwr klepaulo i-ale. Yalta, Buaosa A y re, kid M Wbiu 8ft Rranv Oumwow Dee tvik, auM Xai tha Ctarenao, Aaptnwtli Keb U, meVjw J4fl Baker, Curaouft Fab t, goal tklft Olamow, Rep, Palermo tl day, wlih trmtt O 4 lllskory, , 8M.di Jaa t, wttk waAM BRIQ8 Wm Wllaoa, Vaa Kama, ClftdAd M liar rati IP, witb bide a Ilarbaok tad Ot Fa) lu tb nywr, btoaxid up, BremaD lwl( Oumyiat. ft Brinea lebtl lal II 10, lou 71, apok ckr WaR etn B'ar bnuad 8. Amy Warwick, Rmwn of Rkimomd, frwaa M JtAieiro Janll, withceteeli Ik maatar. Ballwl In m wllta bile Bieeae. Ouletblid. af ItAluutat. I lAito, lor Oalieetou ot Mobil, bark Sophia, JaMS o aco vr nalinnnr, sauaa a law oaf praviteaawai Ju ta. Itt It 11 8, Ion Hit, raw a bark ikwwtwj Uihlend tad Ubaafi ror nuutnot auraau. itmntW Jaa 10 lal IS It, Ira tat, ipcdukaM Morta, P taoatta! 54 nay llaltintoi ttlliadjtall T B Weiano, Muadty.wf Phlladlekl, fat Pwarti 1'aUllollrl.yy. with btdte lo Dallett tad BUM nl lbihl tl aad N W wind durtnf th fiiml Fn4day ncrth of llanara. LtA, bark That Daiutu, pin, mr r&iiwipaiAaiyaj aar KM,Kr Kiw erey. Jaaptlna, CiatkaU, Bwto tl daya aoFM Eaeex, 8oDt4t, Matanau Feb It. wltk bedel Addl twlft, At try. Mararalb Pah 11, radl J P pnltetAI, WI oo, Ciauft-agoe It Sty, at L T Kftilhl, l'atk, Oidauta Feb II, lugw CrtwCurd, Batll, BI Lucia retyv. Own Ooet Abtia, BuilUao, Claa fuajoa, wish n(M SCJlOONmS-CVajad T, VTaW, YArglaAti t'aia, wllk tl.Ura .a'. J a BAbouck. Bebutxk. WTlDvLifton, M 0, 1 natal ilona to M T Runyao Aaturla. Ooffftar. of luntock,. fta OaraawM teia; 9, ato-'t. lo O and R J PeMr. ICVYn.i, dunktii Joaa bat tikiwAiaart Trii BiraiaaB, tm Nniw Voik In 4dava vanadua Batkt. lag IltrboT. wttk wkA AltoAtu. DalUa, IUiautAhpoil (orTanatoa I Cumellli . Sojm, WtAtangVio, ue,t,Boaa lai ttaid aidCo l.din Piwailh. A-ip'aalt WllmlnlPbaa. DAT H la Paw. Sktrpbard, Catdraa 10 day a, tula V U AbUtt Ballt, Ilaliiaw I daya X A KUIott. Def roM, Merfolk. com Boplua Uodfaiy, Knee'!, Buana TiaVt, toam nlt-ann B.nnnii Ml. Orlaaiaa. aPaTar Vtndoaea. Bruno. Riyanaab, til Umbar B Paker. Crawley Vlralnia, tw FtlraawM or rtlraawm a !ur Nw Uaiw) 1 r Mew BedJord. 1 u, M O. mda J Ol.au Cig . Bftiiui, co wr rvmiAun. KUIoi t P bind lot il.n. 'a,. Oa.kaL VTaaAlinanaaU. li Q. A Cteoa, M A Mm fan, tad Zdwrla lMa-VB fraa Til tlBla. Willi rjiUn ( E IH Mart Lowe, O attlrw day. Vfwfta. laiUlla,C-uu,Vruy-aaa all ftaaa Boaa, aVatJ Diy BtaOle.gpatr, R.wklacd lliu 1 UuldMi F.ig a. Floweie. BelOwe t dan 1 Oan. ( VT WMHler, Ft lab. New Ueiw 8 K Parker, rilrtlo. Btkland,Uiu ereellu llatgkt Herb, Orlenvt 'r FliAlAUIipaai. r- Mmm I ...a tj .... S - .... tal l.yerintun, .VIST, oo K p S.u4uti. El!l, TlrjlnlA t dryt, ,UM Fxprew.Lawra, do J B.iuul retratU, rtjamll, Vlrfialt, bjad M Pouglktverel . I Batah Ktcibeib.. Arotrtai B'Uikalqir4 hound to Pewabrokft ..,. C VaaUoatl. TfooaUr, Arroy PJ4' "Tlw AiauaCtnlaer, Jant. l JaevdOuaa aaupw Tlw I"i 1N ll 11 1C. Batiual, Janet, BaDio pe ai w-a- "- I BUWPA Dilltrwct Browo, Rlibid, wo j AUlT, tnllh, aj Uukor, wU4 ( BELOW. Oct t!T u4 cut taMk, Btkoewa. BAILB). BeeAtuaUp Kanrarw tlw 1 r V'7t'i3! ead lleerw, raeeail saw. v w ,, ., ..!.,. r1UUaUSlUaUS)'4CAa-bUlf lw4 """"S tl U tf V Ma 11. xzmJP -xxr. TVirWaRte

Bu sayıdan diğer sayfalar: