23 Mart 1861 Tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 3

23 Mart 1861 tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

lI - r ., BBATRH. ? " tt; ,r?fi m.a'.c'i"!- BMB.otra- larlted t ted. l-lerwo paper ar sSKSMSsawa & rj&s, 1CH Fee- M Sank m. ainna, an. of lie )rlrrlili. lit p nniu froa. Id. i VZlV.rLL".'??"; " le-t. at t"4 Mtt, a hi ljnrarir imiiii.. ' . .i a-,oau i ctrevi hi. ti.L"",rr,'':T m.f.w v tin-.-r .-:-. J. "-'.. . i ,,; :. VK"..rfrry. "- t.'i iiASTT-; ''ARYt.-At Yrrefll n rrllar Wank VT lllaaj w. Vint la toVlUh "r AiiV " 101 .i.y. .vyk.ss ; . "-- .-r " ." "ryj :; "."! y-.n,,an x '. -" lif.V.' 'J':.' ".P ..-il..a aw-, -ftu.1 .k: " " ,T' JmJtwi7iD.nr '",." TlinriJi-. Mirali II., ' --r---"-.- -..vt WU..I lyHiluld, va .1, SUiHmJ?i l3lnUea f IV ban TViViVAM1m f .h. u..l. ai. uu,fH... Nth. .Mir aural Fl-rrae nl Marimt liatMraa, M.4lTara. II BnvKkil.dttliri iba Kiaml iu Uka aUaa Ua. (8.tirJr) aftr coot l a alaak, Im tl. mrlAanoa ef bar pr.U, 1 WHUh.ll ,t TVo nutlrra aad rrleaila of ih .imllr an rraaadfoJIr larlt. t attrad. 1M rnr-Ot Ttar4.f, lUrck ll.t, Brllrtt Puff, Uiuhvr of Jarara li-.ft, a attl'aaf DaaanfliaMra. r.rirb af (caran.Caaair kfra, Iralanl. far r'r'i aai araalnlaoan. ara rMatvtnitv bv t'4 ta attjd Iba faneral.rn S.tnnlar aftravn, -"1.l 1 o'uljck, rrvubai Uri'i rlUo V"i t, utofl.tiTr. Mi ailU0iH-On FVr, Vth 1M, .nhnOiili i, an.tlra af Ilia rrtan af IUIIiiUa.pli", Cntr laa Irflaai. ara4 IT fear t aa rnatia aoa tnn . m laa fuallf ! nr fill. IptKi to afpoi tie rtnml, rn ilrnla ivi. boas, 4th InfC, U.nlonk,fmalllljrrl .1, tt IIOWAUO-Oi TMir-i.r, Mrra .Si, tub-lla OMirav, a Ua al IM-l- !Uau4, la Ike S.Ui remt a tirr ana 1 wnm us rrWTli ara nvvasutaar larl'at M tral ta t-ucr-l, Hla (S.lurj; afirn'on. Mar ti ai l" c'rirrk. rnn In la' tf.1 Jnr, 1H r .at nan ilH'ori ltptp.1. Maaa frnf. la.1 JOIIKfON ! Tkii-xlai MitrU tirt Fi'lss". f Jrhn ul Aoiln Jblbma, atil l)Haf, a nL.taa jnn lrtn TIhi rrUMrra anl frlantla ef tna fT3 ara marrv fcllf Ir.ttr ta atfnd tM fur-l. fTm fjva rraU enc.f kla arri t, 1 4 sr ai'n at au H t'dt at r. iftn.ttUi lut, a. 1 aaluck. aittvwit fui.lur In-ita-lloa ! KlUtU l Thur, M-r. b ' , I'Drjir W , rlf .a r Ari.i1rT W an' Kvll K ..r, M"J .!rarNll r..&llaat 41.ira TVa ttatitsji tea fiMMAaaf tna flaw a ara rr,a f.tlr lMlt4 t ai.at.4 U fmnt. Mi hiiflflM' io-n, mt laat, at IX it'xi, IrbU til VT.at tuti itraTt 111 VA05 In Bm'l". VHIf rrm-al-r, Much ;:. i"aa , l' of II. W. Mvi, -a VH jraaa, lior iratk-a .A irla.ii a-i mvwimir .urivt! t alti-n. bar fuu.al, 4 rWatJar af r ''Pt fct'h li.t . 1 1 . V'm-t, Crvca k.r U. i.-Ua.cr, VM hrn rt. I'runklia. l.. MAIIf NrY-On March lw, OtWta K-ff,ta ia wlfa af Mr Mhonr liar Ma ida ara nrrrtfMllr rnrllr I (a ati'iil IV fa Ok rat, 'B Hatnra ataraan,at i n'ciii, rr im lur lata rradktra, 1M Vt.Iarn.t r'tbout lunbcr notUf. fVNWf-la O-wi-axnt, Mrrh II.', F.llaa tv.IU .n-' UV .t. I'alrkkO '.ili. Ilr fnnrral will taka plara tl- (titr.li) at-r. tvwn. Mirc'ilial S "TUck, ri.MjUrlfreill.-n-, Fraukaa.t,Orv-rp(Uit Ht PIiriAN-Oo TlmrulaT tran.rr. M.rc'i II. M.rr Fllaa rbiUn tUtv'trr of J. in aal Ma. la I'uU at t I iHr a4 4 nou b. rn- rrtanrla at lha lia'l ara raaMrftinr ln-t tl attandtba rnaani, t... (11 t'H4irli.(Vrr n', M In. at . a'rbrk, frm tua r '1'taace b"" irn'. MT LMllOihat. I'.'l ROM- AtX.ark. N'.tr,r. Mirch I, Willi .n. SUaa,a nativrfit Innblrcb, lr-Jla mJ. Hi. hinr will lni laauuil Mndvr, MarrK nMh. It loVI-ek. 1' .fr rn Mi Mi laiid. xtn, 41 I'.lr wNawajk. MlaLaiali f 'laalj p?rr.p'ajae),f. TnnMr3DT- Oo V Ua 11 irn.-iT II.'cU V.. VaU.r K onl thll. l Ihm. t .n. Il.uiietti Xbnwiraon, iKtd V mint' a liul f.a) . Tk ralanvw anil trvaaii at ttw. i-milr 14 rvran. tajlf Uviim4 to atlrri. iba fuaaral, frnm tba mai draaaal'tl. paranra.lAOroella at, 00 duudafarr. nana. Ittk laat, n t a'olock. lit E5-rL01fM-.T-.njUca. BAKZB-TO IX)AF BREAD nAKKR3 Waat.4 ttnaa. to ttkt !!! af loaf braid b ttna,a rhoti dlataaaa from tba altr. To a man that f ily andarrtln. tba loaf braid boatnrai la all Ita 1rarahaen harr .tf adr rmnlor for araar (nod leroninbtadatloni raiiln-l. Nona bnt a t"idf, trm- Krata raaa nr d appt, addraai A.box tT Una afliaa, ot, Kmlwbor AmuriciarrefonoJ. .1,113, IjJOY WANTKU IN' A HAROWARR 'J ataa na aloat 14 yaar. rf ia aad bivlat a TsiiaaUflaaalih" Kal-ra., antt ran fva wall raan" Bx-a, ai. na7 at pi at 1103 Dixawlw r ir !- '! B 0T WAKTED-FROM 12 TO It YEAR. if 4T . 1 1 tvi(t fUc! m rrWilln In lit . lpltr of fixiu a.ti t 4'lh tt. ifVrTMf U'lutrfa, it(.fH in bitfj isaftinvi i;Qi,i, np mill-ti dor to tha r.wi-ti' Hnk- -mtb rod rtfrmiMi' -Ai TAPANI Ell WAXTI'I-A YUUNCI MAN ij 1 ' 1ht rn et J rt wll. Apll U . W I'KA a- 34LUV.T hiUtkrt i 1 a pAin'Mti: wNTKD-4:P'-VATr.o J- an-ffot'bla man In a a hic trnctaVdon ba tri aad priT.lna .tiro aa iirtorr, dc !,' 1 wa k tta paat riar, rowd .lock of bnt-r; low .ant. and ill rallfaMM 1-t, Aip-J en prtmUia, J) llartlivin.f, Mir WirM'irtMi 1 UIANO X motlX I.KS30 tllVIM AT - I'KR L aivtoN.bOVfcat 1.1 .i. .1,U'.,J 1AI.K-.MtN WANTKU-I!. A Jll'sKJ tj at-r o ' aavbia 1 knowli a-of !f rma p- liiiaa lun.t I iW to T-rif-rm 11 V a'rnrarn. n.lilll.1 lfllrarabhn-.l It-fFillrn'fil' p- pltoA. JA' Ii8'r)ii.Nl,liit.liaariat. tr..lti,l C!Eai: MA K tit W5T1 0-A (iiur. kin '- Ai.ir a' I b-J tlml urS r.t.Bila m.k-na -JV0.11U'. rt,iuU).rf.r, Ixforaioa n. lu TANIF.I-A I'RRSor? WHO I'MIKA ' tnd'tli-.piirht)iow Hpnrlfi, and iwln tlii liofaur-a talbiioa Adc r. r al.-ill AIH it.' n. r ilno !- mdtla Ul -K'1 A. II. .iu oiino. 811 Ija UMnilLM.AH WAN TKU -.' OR .1 hMAKT artlrabiyatbro.tl.ar 27 jam of .i, that bva worrrd it frama m.iloa: a"d lppa: rin-olhar rind iplr, it HAA'J bHUU'3 tloN. C. 'I -.Vain.il. 2rt imi'aVOVH1Xareia ialn, ARTIFICIAL TLOWER MnKTiH waotaj .Irla to walk i tla abi. biilnr.t 'Ihraatbatcn doaood win-k Hrnall il'l. Ukaq Ui lrara. Io.,ulra 1U Cbanibrrtat, up at f. '..iM..! I?N(1UAVINU C0TX)RERS QIRI,1, AT ebo Cud Mliylti.t1 r. Duo Sroil .a;-, up aiilra. TTOrSFWORK-WANIEI) A WOMAN Xiail 1 da aam-ral baownraf k - a'.a a 1 inndmaa to taa art af Iba launrrr wc rk 01 a pn at r.ui I Atv ill BcbainrrUrqtt, I tlVad aulM-ir.. R'AikHo. ' i.i.ii'4 a nOt'SKWOKK-WASTrn FOR V.fK. ral Iva rwri.a rrnat, M4 trl a b- U llmg acdtlilfTlnf In CO tla wtri.f 1 fl'lff if f.lir llr nioarKimUh prcfurtd, Appi. Wi Wet 4I'b at, ar. rf Cth ara. T HOD-r.lT(,hK WAN'I-I), A (imr. TO do gavel ll bonoFwork. baka, wi b, Im f, a Ptu-t 4 a Mr aod writ rvmm-dfd, r eoa almi uaeJ tp t'f. K .,T0ni, M isltoa at, Ilrookljra. 34 TANITRFi5S-WANTKD, A 8.TUV.I0! " bran Aoi'rlaaawUiw, or to t.ka eVnul t Inlldiita. tnrdrtforipoca ilrro. Anlr fee t'a' to oav Mar n. VJO TVURSE WAKTI.n A (HRI. ADOIT li 1 to lb ear. ld taialnd a biby, m4 re-l la ne,r UtlfTkerit aadliiarJ wllhh'.r rartnt Ci:l bt-t V at.d in o'ebak A. M , it Tl atlaacker t , -a.r ll l- wili at Hinnk rn. c- Mi rMaili, Via bn Ttakrafn Tiki nl" a.a bW. fltM n waubff ant r..ari ANT-LOON FINMnBU F..RT0P AND 'awJialtani i pane be eard baada nrd arplr , work JL!. Aaaaao A, ooforr lAth at, M H r. SKILTITASDS WAXTED-25 Glri.8T0 mala wrrail kkaltton .klrtai d.pi nard apptv but aaitraeil but. tbtt oaa ..rafrom S3-o al pir viai. nirdrtaeiil-aaonraoa aklit but - ApplrUtrd Wart at-at. Id OTRAW T1LKACHER WANTED-AN EX. . ,ll'n",il"T l,"b-r aid prtwoiau at tl I Dlou Straw Blur-ar, J13 llraaa at 111 O.-AW I'RESSEM WANTED, AT IT4 Waat ldi at. I3,n,1 Ylh't IIIM WAHTID-A GIRL WHO I, iVVtrraaka In-ttrt- Wca mdttw on rrata ibo. it 1M Cl tl at. Id f -. v, NURSE WANTED, TO COMB t wiaot la lha bnriiu or to taka a baba to tkalri a 4aJrlS11 filth .treat. at aide of imfUriaukit.Mri.lir. II ITTArriRS WANTID 12 TODNO La4l VV t d la 1 nlojn. Applr it ih.Amcrl a oaet Mall, 444 B oadwir, b-.l. (l lad S oVslock. la BLiCKBMnil-SITUATIOf WANTKD, bfiTuii('iotnko5a. woilL4 4ir,li lekavUk 4nl. wtati.a tafcl d aaaiflo.il l iUla and abW to work: batar uaad ta ataal wot k tben uir nUwri t aa al-ar -rod 4- M U. Jk 904 tat ofaVn. .-.!, 'BMCFIiOTKKTr WAIY-TO. rjLKRK-WANTED, DT A TOUXG MIS. V ifcrmta, i tnottioo fa a whelm) .tare, or tnr tt 30 Thome. ,, reotn. No, 8- 4, 'jj,1 QLEKK-A TOUNO MaN WISHES TO s If ant the greet n b-iltiw. ted I. willing tl milii lineal g.neralir nw tub the b . of Nf.t-.Ve ito a! ptddiraa. ty 1 week, cayuuiv - !7" 41 filll nnf ntaMiu f Oftca, tti.ica D. r0"-ECT0U-DnoOKLT!T-A OKUTLIC ; f )-i f the mere prlntea ef armaria' I h.h- iraaSiai M-i A. . uiiu Kan ui an an com tor o. n nle par lap ias . iitiso. .. a TOUHO MAM, 1 V r-.olar..ut) art 1 altuahmta .ark iTi J7,?,Sa&rt K.-22 f,UMt-,f.2T,.,.A'i'i.KI,wtt, T- "" -. .m .. . -it.u tawmwi ara. rA,ixa TiTAsrrACTrnisa WLVEnsMrrns-A ,lu , T"-nr rn"a fmrn ri1n al-hra f t Htaatlm la 1 IMtorjr. AdJraai L. U. T bai NT Baa atHr-. li.UH.1 AH'RSF AC-YOtTN(niRL WAKTSA 1 .Itu-ll-n f,r lUht arrk ul taka aara ofchlHrat, IiHalra 4Jt Wi-HIdh-io at- 161 iii'aiiu iTAni-ii-n lui'.tit nia.. 'vaata a alhiatlim. ttat raa maVa Mm-Mf nwfal la ar rttp-tlblbu.Ur. Call 1(4 11 in oadatrartt. Advcrtlsei-cnts for tlio Million ! luif tr.y 8niLLisa bystxxui rU(llUtv4 UK TlUt AI.R. A nr.w rAilUTV n all thk ausunua or urtt I ChraitKt itf f fw AXTTIllXtf rwia, Id f Aiivr.Hiisiso it tv 5tr AnrtM-f wtitad ran ba had or haard of on tha Vvd af trr tor OM. 8111l.LI.Nd, br AIIVOlTlsLMI INTTIRHtmt CHI AI 1 K THAN WU.KIM10H RIIHMd TOR IT. Kvr.inuonY c.x aifouo it AMI roit tvi.ur nr.ros- lauarnta KUkllr4 I44 OrraUJ.-. PAItY AVUtAflK FOR 1H.W M,tt9 DAILY AVVKAI1K I UK 1N.1U UI.ISO DAILY AVt.KAUK FOK IMtlO UltU hUiillnr; Alvrrl(rkHr(H. Aua wMa In AiWtvl Anawai. ti aj alTrili.amanU ! lo reealnd U tin f-rn OSlf-a. In orJor to iflT ivh AdtTtiaar MIU'W. urAt-Hfnr bla monar,bo twrnfyw iffiiad Untk Klraitittraisl, - l d faool (tluraa, maj h uaorl aa lha Afi rii w wklnli anawar. ara bi bi a.rrtUjaitV . --'!., tal i' v ntiyl r ajnoa wMraa' art i.'i' lal gnalaia. Mtitiins Atltri-lloOMirutaj. Kll,l0.'IKT-rT l-r. WA STKP ( l.t rtK fi r l Ril'road offla -7 UliMh.al 8-i-iaro. -AeTKr. mcoprarnalUrri l,nrth at, 3d tttr. till Xorlcr wtatod it llli Kart Krttdaar. ! MC.; Ijt Ebnmrra. Applr T Cbatha-i fn.ra. POnirSS for wbcbwito "torro I Oiatkam oVjaan SlO-t rati.tr good ha4.-afII.LE, 100 Bd-waf. 3 UK 4 Vayt, M or 1C ri- n old, tt M M.IJo I.uo. K.1iri-9YSIIVT For FraJb WASTK2 ArrHFNTICTStatbemmioarr-TS.1 Braawar, 61 BABm wanted it 1SJ Eut 14th t,bat Id A Id Ita. BAISl n thin coit.iadTut. -331 S5tb t, 71 Bl'dTLF. band, with Nwln( Biahlnoa 409 B'war. KBAMilrlwintadilMUottat,nrooklr, (i OIRLtaoook, wa.h A Ik; 147 Liftjette ire, DUr UIBL to mik aaaraRI Vf 1Mb at, rear. ll-NDSOM E Udr M 8ili-em-17o Bow. 7 UTILK. bora ikdelrla.ii knotted akliU-1t Peul, OriJUTORS oa Slniar'a.oor Amlti tColuml.lt. Bklm BARBlVKaantedltStThlrdlT. J. W1LV)H. 83 OI'r-RATOl'.i, W. W. thin eoitr, 41 W . II t.M,l B1RTLH maVr r, led ilrla to rtnfl, 138 W Bth MIA P4reKbHMicre- Parkrr A llall, 1 Chtutur. at. l'ROTFfTiNTrraiuirrMaid aa'.l.Ta.-4.4 B'a-ar. BKiKThtnd.wtntrdat 170 Ctiatlitm. 7a ".X LTR bend. . td-l Frer Uort it, 3 1 9 -or. i:0 KOtiNEt litA nukcra-li ChamUra .:. 1U iMHAND SptoUrwa-t. X lTrinVfrt' " lKr tCIMHUkllMAIMor ih.tr7i uitiia'nN'i-r-. tVAMMI 1(11'. IlorNHUIKK 01 RL t dl terwral honaawork. III Uroania .t. fl.J UIBL lortouaewjrk -ipplrlH Forlh tt. 71 OiRL fvr houMwi k, at 149 Third are. M ir.L 'of (canal I on.or'i, al 111 Iloarrr. IS rUhlraanandfUtaiOi f -ai atoro,tI3 IT ith 11,1 A W k t rexln. JMiue, it 31.1 B llau.t n t. HTfATIONI WA.NTHn IlT Ml. IH Ukk r, rlcik.tr; wlllln 10 wark -C i'.j Suu A Copj It, ti of 17-J T, dteaMon, t. L 11.4 BY in eo'lro luln. ro.n- H. W , bat hM Bnn tt, ON 1 firm lr i lr H 'Id-B. La H run. Bl jiurf ninlnCUnraeairebou.a-Hot I . rliu MILATIur.M WANTUt-Hr I fa.nl-" BABY Ui w4 none il ler home, HO 91 h .. ':J,1 Alt"! If T.KS WANTIJi. 1 40 4 L-paatug Itbla. Id leaf - tin eO , IKIAIIUIMI. HOARD for few jon m t , tt S Alton t. BOAtIN. tt CO Pnli.nl t, Bwt-i llio.-klr- II Al lirM.MWH CHAM'IX. HA K--Yforele-murthot. tl.d BOOf aid klrt V.blogfaelorr-04 T ITIb O.13.0 BLIOI Hl.l.op Jfittoila-lal BiUgn, tklp. IJ.1 OOrFEF. tod Cake. Und fir..alo 1'f.ntJliT.I 11 PHOTOGRAPH (lilli 17, 4 J tt let -I' , K. . ,4 BPX1AR Bi' re fir uo- f ) nu I u it. BTOS-i.nd it..r- 4? Tenth ire. I?:.. i toui, l.or-e.ni wt.n I 1 1 li rd tteuun. AHTH IJW FOR UM'. BRKIIIT, Orntmotltl Fnfrtrer- 81 Jehn it BUTLE R doge tad Hdldaee-8 Peek file. CITY rr-i. for eile-M Weat at. COAL Cirt,heree and b-rr.eaa-SeT V-h tr. f'.'J 18,11 I'W 11,4 n,4 COAL Ytrd to let, l WM VT tahln.t.n Pltr FAItllANKa riitfom Bo.le.--B , box K Bud. COlTfTFRa e.-of a 4rr geod'eior-. 43-p.'iT. Ill OOUD Billiard Table for eele--!3 Ur.nd ... 1.8 GIWYKB AH.kaf. walag m.lliino JIJ BKla at, I10I8E, wiren end btruwe chetp, 191 dnad rt 1M rlOKBB for .tie for J58-1H l 30 h it 9L3 UO la 1 lib. fvr pipar b-f-glnit X U, V4 3un.li, LA&aEbef vl-.l.i.a.ULUt,13jeih el. 11,4 LI JHrire-awtia tndhiiiox III Bfooin.it. K-rYFOl ISLLANUUn. fertile -T Mtaa.tat. M BTLAM Bnllera,T.Plti to-6 Tukl 1. Ik M BUIUU far rile olieap.rsWutt I'll at, UJ TWO horltonltl .t.tm e.igi iae-170 Kim it. 1.1 8 WUAPriNa Faear, V. M.i- bnndlt Ba omoa. If WOVEN tape 'er Cl.h- A ilr 4l lUo.laaf. Ul (IVrHTJU weaet . .heap, no Klrt ir. 2,3 ItLtl. IXTATK. COCNT RY rttacae for ul'.-flrir. 81 Will - 18,8 PAIkT ' b.uie l'.Kiad.Uble, 14 Orend .1. 1I a V LO rB Itr .ale In Tr, mont drtr.&l Wall it, 13,3 Ul.e-3ALoUl.rule-'-nFroalat, Bronklrn. 1 J,0 CouloS'il.ti.'xOiMrollela N.J.-Mlm 81 TO I LT. APABlMeN18tW- (Warneir el. 13,1 PARTNi!llaiwdbitt-;e-i'A.B.UPbi8l8 Bun. A Bedroam with Are, montk. Dear a lun. 114 FUR NUHEDRioai III Sttet,b.t Tib A Stiiree CORNr-lBlreUktorletaa-tMlt net. t.O rutKISOUlraatlltt tllOlF tP'r. M FLUMIOIIU) K Kiu. -13 CaUiailue, near But B'etr IIOTKL 88 Dor rt.8 Ihak-in d, room 8. -2.1 BOCBXwdrtoie(eeruc)Ulel-lT1Vilek.l. fc, LCFTB tad Neeaa to lat-Bseft-ord, IT Bodwir. 11.8 H.O.JM1 with or without power.44 Fntloa d. RAlral V I f IlK W 'eV-8 Cedar, aear Pearl, real 1380. 8TUfEindiiekMuatolU-4TUndaoa et, Tl BTOBB ted btieaatat ta lot- 888 Third art. TM BT08 F- -y. lOitpper pert Ma. 1IH tl.tk 11,8 TO I or 8 A reatlci af, 4 roeaia.lOt . t4Ui .t, 13, YOBKVIll-tett'atetdVl-UI-iaet. Pl.t iafL-X)U.lBraian-i4 to4 ufj t PAKLOM ao4 (uiWH) 1--1 OctM rt. iirdtr PLEBK ANACriVETOlJN.I ma aw h H, Or. bl-wpf r, m -..i,n to n.k hlm'f rfw.ilm-r i..l al.aa flail .nn. 8la.lUa.r- !.. AIMII1 l.ilna ll.tKl.1 fW f TOrsKWOUK-V SMART. Tinr ivn . 'Ell HITHi 1.4 M-U It AATerilMMMii. dimnUL BvraMBM. ALBANY, 78 f-ra, fnai BoMaaaai tt, im. ll.a Bmril, la. Kf IV-4M OnaamWl , B-klra. It I JUDWthOOaIB, -, Brao-lra. M DR. Anlaram . Ula.OortlaJ, arlaa tl-l Hk ir, ITEJi 1 araa 1 1, Oai aMa-It Win at. M.14T.M 0U1XO, liMrtain HwmUaUAaaaar Id ratl.lC,l MU II UK EOF, BVtrlel. ClirK;a, raam I.M, MB3.mKO.UMat4)Ht.ia')art. 11,4 Komtr rifto la llant1,Pkw! aiMla.1 Piawhantlf ranakM tot Inraowti frvxV!a.',r,rk Bfl4 U rOTTDV Ulla -araCna.'jna.tVaMPlTlrtia Cflft aUIIZDTrrrIikJcuiiaa,tl4LU.tka. taUt W : nd M.UKal4 raualat trr ha Ufa Oardit r.i.Tn. rXTRFM W- .ad hAa-B-t IT 4 (In. n,l TOtor a rellk wtf,-or, inhere 414t, U,t Id HAND Irra al.ro wiutad-U Or. ad at. 4 ROOMI, Id fkxr, itH and waaU, l Orehard. 1,1 I OR I te t lota war Ul to laaaa-bol 4.V4 g.ia 0(TuM. NIHVieFAITfa. I OWrttlM Fartbrn VraMl It t faar-IGA Rawarr , M Ml.-B tud for .Oa-Ar.lr eor 17th at lad Dlk ire. OI J(-ealhkn,(Laaloa) bU i reir-lM fW-r-r-. IWT . iri08lki-Rewifdear.tar-laif UMI-aet llthal (.II'.ltAI. IIUMII.H. TITONF.Y TO LOAN rtO,000 TO IXAN II a- kciad and tna Ufaaa. fr a lufta of raara, a. real rat ita. In th a rHr or Hmkin. Inaara. tt V aad tipairte. Apr te A. tfUUiKAN., U Wall rfraat. t M CHIC INSTRUCTION ON'TIIK PIANO at l if r Rwath, with prlallrwe ef practlor. at 47 Wotlfth.t. HI IIEMOVAL THE NKW YORK DY1NU IV A.-d) 1-KIVTINll K.4rAUItlall.-ir, olla ou tttatau luaud. M lluui- al (lata 41 .1 ihe rt ) Orrnrh allaiia, 7M Froadaar, Niw Yar,a41(l rirrn-p-lrtrii, llrkl)n. mhl!3,4M,ll1 Fin nnn voux TII18 IMUKSSHLY POPULAR AUTICLf, 1 UK SU.I.LINU HAIR 10S (J. Now Readf, Tbrpa larrrr .(era, aa folia-. w.nsiow ntta tonic. AtS Oruti. W ll iintlrautepln nut eti Tallal alt. ataininic maij-a nil. l.lka Ilia -AhllilM-4 Jan. thll la te iei rhair than an r other llr Pia. -wrrttro In lira. 1 tie arlrl Itai 'f la lit'etlce! la eore. plia and emia-r m:i prrfuaied with tlui St llf illlr lonle. AJ.J Met Battlrr, U M CV-nts and Quart hVattlea, at Oa Dollar. rr.rt FAMIMIX Ih.-TT.rnr !. lll U fan ad anucb nirr aaiint.araitai win a the inlou li af ia lw at Amltlhle'l'ialltri lha prim, iiuau It riaid4arat, lavrrt m rfh In.than baaiiiiir Imwu chara-d for prrpr.tlooa la toatr rmp eta lufrrler, Nablae I'jtiUi. ah.trar 1. alUiwd te enter late the e in.rnl.i m 1.1 ll.u.1 iw'i Hair lubln. '1 ha ta iiwl rr wil.i elfcrh oniiit e atUnai ar letrwdilod la ehlirrniimt'.witlitt.ltM.Uini.f i.kla.th-a. taarrttiainllliil. haa raua.0 a lira. enmbrte ba ean.'.ianaO ta ifnt ral las aa th r uftf allinra dj ffaat aid feiaiaMbt lejutr. Trr la ralialik. aad papular enpirkllon, and be tt onev oonrlketd Utt tie raucli uet aa-1 t- Ita prtiao, alt. iiKroaijTm ai i. mm y in 'ps nti.i:s. ALL 1'AIPM' HU'l1 INK BI'liKl-H, AMI CUlMI.V bloltl-loL.StltALLY, NOW kCir TUG kUllLLlNil 1LVIR TOMO. Aid. IIKF.TANT). NoC.uT Ilroadwtr, will here a foil aevplr af ell I Ixea on baud at ble Nt w. D. pH. rrcprlrtm-i' aole WtoUetle Pupo. Hi. 101 BroaA- war, hew Ytik. STOF THE SHILLINU TROCIIEH Fer Cougbe, Colda end Throat Dlflloulttee ganertltr. rile eilr li CnW, A li 1 Raw klka -Tba Shilling Trochee are la tgraaahle am . . t k. J.1. ..4 t..l JMI effretlreLiaanM f ' Coiwha,tld. aad Throat dlflk- fu Uaaari-rall, i eri- rally, auouaan irem anon art (ram unplaaaai I Mmaat lone float Irrltailoo. a ill And theae in IheTbrrat rraillttii. float Irrlte-lut i mrl lDaaala l-uhlo atakar. thmild lava. rl.blr bare a mrplr br thrai. 1 liw ere harrVa.e, em talalae aellptaai, ebl'll U aeooraoiea in IttKfadl rrl In nnmnrnu. altnl'ar irtlrlra In li. Uniirn,ttlrTOtUP In lioxv. aniUlile U etrfr In tha p rkrt, .od a 1 1 al the low pi Ice il l't otb". 1 In y ara Let-lea a ral Id ala. i in Nolfl tu alt Ot uttitfe. I'M.. Viiajui!', Onjanal n, Arn? AN ARTICLIt For rVFP.Y FAUILY. I 8VH U COtAl7 AND 1O0D. BKUOYr-dUXKABK HTAI.id nsrANTANIDl al.Y, I)i::i8LOWS CENIMX d'arlCld and coucan'ra-od i NtlMt K. TI'lafHrnparitiralr ia a It.ul.l La. now b'en enni. rbollrliMia iniiMtohTabiatliolO(iKbt) t.ated.aud ibinanlarly buna-li.g iaa la iil.tw.,! rt. utiefut ctl.raitir. Pi-iial a V liiirlna I. br ur ih. hat 111 u." (rtfi rable bo tl... K11 1 c ni I, and aa thii lirt kind thai aaa p-it Ulorn Ilia piiM.t- at a ul ibrte prti a, n that It rnnlii 1h In dailr tue la rn 1 imaltr at.tltttllg nr-ear. IlKVCL'l -dTlKS.!NK 18 It T IN I1H i MM 1. t.4 r'o!.lii- lllr'. MUM IN'I IILVINK 'DID AT tit I.I 3. TJ' lattlt.b d taalli, l n'.tiolli a. puiri alii of thia. u-iel-v l I atlArni K rndrr lrr n.mei. 1 KM.IHV.-d II.'.N.IK AT it, Cfc.Nl . 'II. '.ah.l-l.er iltlnu". l7b.lf plrl lil.S.UlA'ri IlK.N.isth AT .1 ;i Ni'd, f4.litii Ilia over a rli.t 111. IHJI.LAJI ltoi I'LLI Kol.T) A QI AllT. Tba Barilna la mora pftfrrtlr el UUrd tVn .nr otliir klad wliatovrr, noa Imfore tha pultlie, tni, If a 111 be u aliorr, II 1. br far the eneeput. BOMB BAOOODi ETiiAVK llERyi'ill'. ritor-iniis n. itKMunwa nt-Misn. III. unwiutl 1 1 for ietintlr remoilue mm ill kluo. of l'k tiidW'Mian a'irds ptlat, v. nil b. oil red rrit-a .Itms wllh'ut tu t.w alii.Lt. i diiita hiloe tha traturaof ti-e fe-'tte orl'.cJjr. lit. luraluat'bil.ruir-anrpi'ivi. flliri'a rityhdnlean- td beaut full with il. (Itnur .tiloa up.u n.i.rar. ura. draaiag.. p'aLa, end eln t ra'u.bla p .per. ctn bi-tltr-ea rrmorid wlltrn,t fujurrtl ihrm A-t.a find It jrHrnlil' te t-ijr ot'eflut.ll l-.r clctnlog thtlr Lri-kU.. Kl'LL I)lhr.'ni')N8 Al VflMPlNY Hi' U IJ'jT '1 Li, lut tt. tu 1 great ai lulf tl uw, rfl-KIAlTcIvi'TIO- The i-opnlerltr of renntaa'e Periled ml Oodreu- 1 lraf.d nrpalte ntar.iiro ..toeri"iir in-r niar HI I tio'o. I' irriitlog If beep Mr, In In pilai ef fart 147 1 a r luful'r , ritaoi'inie . ir na a.piujhari -n t. '.. ......1.1. I. aIa.hb. ..,'. .. a . 114 1 ninaie. 1 h"T-aJitt7i drerfftaU naia-l 1IK0IIIM ' Lllil MlNv- ou .ila. aud man of thorn Ilia I la'erralk'B re p'lvert dl..pd.iluni-nt In Ita uas ar "Id ill oikar kluila luit leuiuwS W'lih I. aula M ' - IL. I a -tl jl. l..ea (IF V Be fc-uvH('l PR0rRlBTiK-4 PF.POT' Ke tdi BHOALIIVAY, NLiVT YOKIC. Bihtt 10-lSt UIIOCIIKIKB PROVISIONS UIOH IN QPALrrY AND i- LOW IN PBICE. - Tha r.likjtwnth Ptraat Bl.nrherlng ltaUiarinio t la noweiaiiit. theeubtio eailv froinB e ta.toVp iowi'h tgod .uppirof r-erk. Bff Mut'oo, Vral, Ua, nufrr, Uheoia', rK, n Fein Laid, l.Ullad It whole.., p-iiwa. Id it-la, lialoooa, itoardinr-faanart. Uo.lmwa, tad til ltri'etvwiiiaa.ai eul pllad on tha m.wt faroral ta tamir, next 4i the aid r ad of VAN BALM I A WAlUOLo. i,&A3 2ni:NH. CHEAP AND RELIAOL-C QAIR DYiSI! BAHUT A Co'. waiiil'l C0LUMDUUA1R DYK. The BFBT ' ind anPiT na-nfteto d-h.-1-g rrTF9TY-nV T. nWt. Per . II etHuwee 0 of frrer Heir te llie lien IVLACA BftOIVN, wlhont l.durp to tb Jf.lr or I'ku), ml w-Uh we eurrinf M be te good t tar iiu-iitiiri. Ma-nfMlarad aal for eala, wholaaala ar -.'.ll, it 45 boinu BKUurin rt.wirjJAiubifiii.L.L For eala br trngglate geuerulr. WET MANCHESTER OINJHAMS AND wrt rnglt-h prlnba. rerr cheap, at i. LAkt ni.kT A I 1 -a, bid Ore. nwlch at, Al o, Unau 'laaol int, tud Dm. Utada, it luul tbair Juu. If ,MU,1 MAYl-tUg MAJtUH. USIi N LIME BAVrNOS HVNK. 421 f'ai .1 t. eor ef V.rlct, eri da.Hr fi 4 10 A M. to 1, ,4 flora 81 I F. M; elx per oei.t Int rvat al lawtHi (.a an ie of t'M aad uud.r,anil nr per ee il enl.i.e aama & MIDM.H8. VLUPLN, U.0 P. V, UAIOIIWULT,!-! Bt OFl'ICI.1. ATT IF.CaAI-, "ALL 'I HE Cl-DIfOIWO' TH HAH- A llinLFBiwItg llublel Maou'a-turlna tVim--ew ara rtw-eted toauiH iltba ofllna af Urn f. Ml IIUHV ACo,fttn.u..iiaktp,-dr.aeWtlir.I Miree.tirt-rei I auJ I'M.ck p.ai, Uualaae. la rtk.ee aUtxe UiUI-.e'ci, U riBUCATiorvs, c. JOTT FOB 00D AXD OUU OOVfRT !" rut olobiova KJOiOBua op run rA.r. Int-reetrMbMindprrBeiMtlaiMi when en ! Ijwreantrjtnia treeo wrapt oa la excltemoai cf Uie Prew. t, tbtt tilth a prioafnl in fratnraiillg tafliv ew of Ik lSeUonl. laaoiTAt, Part am la danrrref Wtog aeeteetel, nattl Ino lit far them I tar tha t'aloa, tbo ahnle eaaatry amat toknawledi 11m rill' trnperftnaeefaerii a gVrrloneiad ttrllllnl m-inwltl of Ou YutateiA te SIRONtl 3TCYT, run BortuEB ramou ; U-BEL AND TOBY LlTltKJ- wliiehrifTiAeUiafarlnabidraadbiek to Ih4 patrl rdla dare whea tha Vlfglalt Rlilamea and the New IraglaadMlnuto-Man tood .kauider t etiAatdi-r la tint tt rrlMe etnigile from waloli we euorm J a free, keppr tad Uill m Nation. 1 hU Ttir. OP HIS 0L0 DOMINION. la Hie earreaM-M of ill tint U entrtiialn, tlirlliln. and paarlotle la National Romano : lid th) nam: of lie .other. nK.ORG K. ALBANY. la grtalee ef Ita ganrrtl etf lo, Th Ar.t ctiapter. of VTI10MI Sl-KVl?' will pear la t- TUE XEW YORK MERCURY FOK APRIL r- RBADY OH M0ND1Y NKIT, 1M AT NOO-4. !r.oiCi-"i:s. CO Lit SI COIM1IIS!! IIHOWNM I'llOM-IIIALTKOriirl trr t'oi(A f .lif. atlrafiiraa, .t'. i. r.l-rt, 4111 rrffdf'.iiinr ,-C.rVfir.A 0 f-ni'un III f'lll. 'ill'fl II, Hit ra.ia, afAmd n ul f'. toirh, iiV'ir, fiii.f fiie tttfnjth ti (Af ri !- rrr.Lt' Hi'rtKrkjiaiid HiNimt. Few ara aaara rf lha Imnoittni. if nftrrkldf a C..ikI . r " n i"M r i'i n " In Ira flrat at wi that whl.'li 1 1 lliii lH-glrblrg .1C11I1I ri'ldli tmlld rnniHil urn ri'iaii t mi in roniHii,', ir e a tba lure-, ;roirn'a llrortrh at va'n.t.1 article, aapei'liHr Mat r a lien f WuiMe. ('..( U, tiront hi iii ie mat v ire fhr tit era an a irtian, ao'n ei-fte ipa inrra-. Troritf ara a ran. Hi a Hun of tha ,1 tit. tHftamrn. It Miraili prevatm.t 'llia'l a I ie elr.i e.l.e and aliil art Imme diate rill'f. loll li 1,1 Liu ,,li ta It I'ml'iilLd Eta'if, iltSuuta ibo, luli!3liliclij DIPFASV.S OF THE UTNOa, nKBIMTT, Ar-7'l Hroalaae. N.w Yark -N-i-J-'r-ira tmttniri'tl I-iTt-ra tltlllSiiW A HF.III.r. frial Pnria,alll epeii tin Ir In-t-tnto frr th. treatment of IH-- af the lai'ra. IVIillllr. lo. (he aiuiwlrwIU rarriwd anrlh'-, ctirlnr thoiiaaiiu f-i Knripil, en the IMhMarrtl Oinanltartin.frer 3 (tit. In tur I Kitt.naq lauguage, llil Hie 1 A ul M'. IMl,Nool i;oi: Dr. the riLrs- Ir. I I'llatt A Ve.'tlile Murrll 1 Mr .In rn ie f'r ITee, In frerr firm In the uaira'i-tiv.af lhleOl.traa.liig eff.rttnti, and where a'l oilier mean, havi- fallaa. 11m. natli.nt mn.l etaaii.t lha ta.u't.r a.r. aoca lr tt Lie t iTioo, 8.1 k.iiitb al. Dr. Tp'.t.a haa r. 7 .!., .'I .. ... "l I f ..I. UH dvatil .peril 1 altantl to thla dtaalau for 11 ire than iv flare. au uitw cMmaiinai it n -iunn Toini. in anv cllir r omaplalbL fmwi To'il.rk Ie the niriilni 8U flare. ad mar be enaaittnil le r-lallin to thl. ur en- Ltlir f otitaDlaluL fmwi 7oil.rk le the inir.ilne Ui9e'c1rik lalharrauHe at hla m.dloalafrlra, B7 Fnirthal, r fnni tha Bowarj, but a em Uiwarr ll.il W.fMU-arr. F. O. Vi 1 1X1 li VO U. i. ral Agonb. til Franklin a'.N. Y. ulll IJ.o-U-1 HANK Eti"!K Lir OR STOLEN' ON 1 liun'ar, U an b If liana IWik Vi Hl.loi.cf lha a-liepik r rltra.1 rlirlnn rtiuk." lha pirav. r. tin i Ui It te Mu. II lrukfr.rt atnt will lw niaidicl. .'1,.-.1,J nUMIT; FO'T-A POLICE DADGn, N'. ' II. i fl Mir ill ilnaa rt initlin.tri. i I' i-elltd.. ititarseor. rtof.rie .id I'l a all. 171 D-(i i-OrSD -n;l ND. A ULACK NEW. fi-.pdlied alt t 4f(i Ihoiwr.r-tn ha-ehafbr rrorlugnptityiiad iiiflittipewa. Appirat 'li Mai adlapiu .C kAU'tU DO(J .OUXD-A YOUNQ (IRATnOUND .hit, tkuait l,(tf old, rallow tud lilltk akraake Ca Lrn llionarc Lar ur-r arot lag propert atid n, li iT.iana, br 1PPUH4 M MlCllil I.'l' BON. ' fl Wor. .tnwt. 103 DOG IX);rr-t3 REWAUD-A BLACK tad ten ten ler, ear. rail, long t.tl, fall blo-d, eovl eiar, naiad a red h-alt-a- toll r aa. Ilanijpl wl 1 rHorlra the ito-pri rwue br returning biiu I.8M Uedlaaaet. U K IIL.'i.KMArMltfgt Unl'r.cluct DOO LOST-A KEV.'.LiCNDIa.XD UOlT, about i fin t htah . ool'.r, i Urb brown, with t wire Drain Aar en rrtnrntng tba tiiietptlid I rciit at, will lew Ira $.10 teeird. i GOAT FOUND ON MARCH ID Til, OP. rotite vtuvvfaanl ehnreh, i white gott The nwn ireanAndblm br applrl" g to JOUN UOKAV.KIi lliative,ind paring eiie-ea. II HORbE STOLEN-t.O REWARD M'H.L tu ptld f.r tue ripturn if the Inn. tailed rain herae taken f ret tl rtth e of the antaxub-i ouJM io o.r nlant 'tat. tbo i earn rd beat ld lab.1 ben liirred, Ir.rlng t ho'n htif an lu deep. A. P. litMCf ACiillJl Bprleg.k V!0 PI ! I.Cf)T-tI0 UWAItD-LO.S. NEAR M llownr. e largo Newtiund.n1 pap l-n woitha old, waUbl.WO ll..:eolur,bltrk,.oil'J fer.-root ana a lilt, rn br'Jat t a-wara lo i'.a a (,t0. lL;-.8K,3UCliiUia.t, N. Y. p , i. uaiua a. i "p ' I3,lCU,'i ii:iiho.ai. ItOTICi:). TNFORMATION WANTED OF MART AMI KH-NorMtllY ItBOWH.wlie left n.tjn two before ibrutaa. Anr laiurmt-lno of thatr wlrrailionla would be thtnkrLllr resttTod br FAC. B1C- lirfUE.-l.HIM roe tt. 1 INFORMATION WANTFU-OF JAMES 1 II.YNN.br HarlatapMurAiniad Siflh. Aar It (trai.llou ef h'ra wlj be IhankrVIr "Jelfrd br hfg feleU rMAUY Art.N ll,lil-l aa "a iii'ic. aa. a..a. NOTICF-WHEHEIS MY WIFE,' MARY F I 17, k KITH WeLV N M Bh. left tuf bad tat boar ' -t. 7 b. Ill, without tap eatvaiwhttewaraad fft-rt. d icy paraonor tpetaenettnlog her ir harbor, ug borca ur tco t. u I will pkui 4 W. i t" te br hi.. "1-S.Uil F. L-t.S N VS. N Yvik. K"h fit, CU tl,l8A,t . A MIONEE-a SA I.EWILLIAM ADROTT, A-Aiiatt ear, will eell oa "atari1 tr. Merak f, lilt, atlle-ek-ckA M, Ike eeateat. of tie plaaa PMaafaa lor ellMpCeaueeSeeiMMtntaf ll raeeread r i rraraae.nerlwnrn, iwi rerra and taaa. Irree, laaaaa, akalrlr nm. ghta p ts lomber, wi efllf" ftimlrare, te t11 nrurs n tiara eati ete, willlne drak. Inaa aaf FRITZ FEUIIKRKB,

ia,iia,tie -eaignw. ArcnoN NOTiCE-foo cases noora tad .hare, a) he Mid etlnetlanen Mmdtr Vtrok Mb, it lOHe-e'i-ek, atlheatomof It n Pa.!-. ls M Baeiataa at pi I ma laaartrotat ef freak and e. erwahle rood.. tm Jt.11e A rcriON NOTICB M. noruiiTT. AnfHd f t .al alia k aJkrt nil KAakat iS rt 1 1 rl rav tkled.r, it t'Savio k, it atlaaroo-a. art B.aai.i it, eiei--N.lda' ptV. I e"ft trMrtaal. maSnatnr bnrraiaa, anfaa. Braaarte, 8plr lad Inartln enr.aU NaTMaail aa.ta,mabreajir aatoak etn a, e.ilra tafclM, tean.ra, weidnhre. btlr mtttrnaiea. feath.r bU and beddla.bookeaaaa, eklaa. eeeekarr, enlliirfaad lare W.M, wlllaw wara, palK braana, aad lha whale (r tkaalaka eala, ead warthr the itteaitloo of dralerr, boaorkea pen tad eUere. ltd ATTINTION IlOU.'f KEKPER5, 4 Fiirnrnira dealer, and tie trada. A nHlon ul.i f rIaiaM oia anr rd InrnlfiifS te Iwi old lite (8ti rd Miagarrwvwi tt 1 o'e'ert, rorappi lar aalt end ie l baMSkWiatlraaaw, be. end bv dtne, ria. vy ana iaW hr.alatd..i'.r,Ma.pVlellha mlrrnra, rkalra,ef ai I . raarwoad r-rl' r Tiral araifara-r doeHpib ajfarPef inlta, I tar ana. mtntnl and alar rermra InarMn tap emtio and enfa tth'aa. glnlnr mraieak et lel'attii'e.eetetip'e ilTiraf ernrki arrefallkbidr, do fjotmnetoe at I a'olock, praela.. f'tnd nil"?!!. W. WrjtBfViTT, Acaotlwww, BY DANIEL A. MATHEWS & TO , At fino-fr.F'.t". HUB nY. MTt-RPAY.AT lOVf IFCMH'K, AT BI.Flok. 4 CEDAk 8ft.i:r, OPPtWlrB roar urnci- TON1 ABI.K BAI.rl, TM af -tonaaheld Fnnulun 8atta. Tahtla, Olitlra, Capoer Kratha. te. te. WM. W. Ll)P,Coniat.l. IM Flr-t tthilrtrl Court, nvo. IIOLIIROOK. AIICT10NKER. OF " Are f Hraadaar will aaM lb, daw re f -r Hraadaar will aaM thla da. tt lni nVI r. the farllureef the 4 a-orr H'.rlln. llona,IIVi (raeet,ewt-4li.f of Itriipwalund It-grain earpati nibr eefa. and retire bM tetda, htlr a id atrtw mat Inwara. ra1har had, tia-atera aad ptllewis btaekr-ta, aptrada, oil rlolla, wlndaw ahtdra, Ac. Vll HKNRY (IRKEN. AVCT. I.I0UOK1, AC Avian.', .al". till, day, at lev. V.nrk. at the Aiirtl. a 8ara, If I wlniant t t aiglilh e lake Hran Ir, IplpaOla. leaakl Old letaflln. 1 e.aa Pourhia, f tl.l iitaab Urandr, SlpdeniiKibp.a.rlei.wlnMtad 1l-iioa.lubk.ta Cbampagnet llae, TtwQ d.mratlo tad forelga Brgara. A MARTAV, Aaalgna. Alat, et ln'r''e. Pre and Faarr Oa da. Kaadr Made 01c.tl.lu. I'eee eadlinvwOooiU,kvMiistlue,l.e. lit T MOORF, ArCTIONERR NEW HOW. ' ir- and niirerela .artla. thla dar, it It evtock, rariiaia, arrtyna, ftaia rtfi dect' li ta .ti ilthaa. 'Iiwer. aratoa. marb'e toe and rthrr Itbtw, tet'er para, aaur mill, atnig flktiire rtali, eUttraa, clai-k.. elialra, laralt.ua, Ae. 19 MOItTliAOK SALE .1. H. III'RLRY. Atirllawfar. will apll tlila dpiv at 4 avlvk. at ill Canal rt, bureau, b atataadartiaira UHlea, aofa t twdei.th-tii. ail alnth.. mlrrora. mtttri'aeja. fathiir la-da, kltcbeu fiirnitii'e, to. II MARK WRAY. ArcriONEKH-HRO-errr in I IMnr atrrk, atira flttnres harae, wernn Aa. at e'lrllna, na Mend.-, Mtrcli loth at half pt-t t n o'el rk.al N". 7 llamllnn l.enue, Itrooklan, ron.lil-liig en lauirlntar.t ot arm rUa. "acaristetseuaatirr alelvleg, ken., te. rtt'n ie-.' tire. ?I,1,VI. PAWKIIRORKK'S HA1.K MONDAY. AT i in- o'cl-e,at Itrtl.A IIUKtllkM't ail-a lvm.fdN.w llowwr. Orda- M.MFPKHtl 11,411 lirlld ttiret. Fiiri.ttnre .ale. Ine-dar. In the .tt. . rrema. Pawatnokr. acta. Wed ie.4aw, lub, o-itiirk, al .1. KIITKIlllAVd I'avmtirokrr'. r.Ulnl.li.u nt. It FJghlri are. II O A J. nOOAKT. AtTCril-4 1III.H lVY, 1 J. at ttlVa'elnrt.att'ietuetlonranma Ni 1 Nirtli Wll-tam rt, mertgag .ale of ho'twhald ftrntltipe, parlor aalts loinaea tablra, rhktra. britanla, lline-ptr and Ingrain earnete, 0 I elith. bureaut, wttvtands large qu.litilr of bedidaada. laa and liisl.lng, klti h en fiiri.lture, tad tleo twe aete abigle htnnae, one et-t dinh'e hernraa. Ia-1 IlXML'VI.MH IIANC-N. BAKERIES FOR 8ALE-A VIRSTCLA3. bakarr, leeate on a leidlng arenun, naw d.dag a gad bnaleaaL will be aeld cheap: tt ta la a rare rh anoa, Ala lb other bafrrtee lor aala Anr baker that wan. 4, a nat.r-aamiM tall tt MlTUIIKLL'd IUa FattU tHBoa.lt Cedar rt. U,138.8 BAKERY FOR SALE "M-T() IIAKKRS -For aa'e. em of Uui heat eornrr bakrrli l.l Wl. Ilawwtairak fee the tbmre anm. on tcoeu'tt ef ttie on liatine two flaeaa Apalr on IPO p tan lai-a. earner tvt utn ana m au, -iuiam.ijnrg. :.viiu,l BAKHRY FOR HALE TIIK LEASE AND fliturra of t flrat elua h.k.rr. In in. on a l.ad- ina tiuir.o.ujaj i iae euo.1 rtann tor it tha tal" 1 1 0 (milk air re than e ran aip-bare t htriprr 1 aa br'B laUb'Ub.al f.r 4 roarr, tud tlwara did 1 rood raati trade, ipptr al tl jamte.t, Urauklrn N. II No Ig' l.t tired Mi-Fa 1,191.1 nAl;FY ion salu commission 4 UaVprr for ette, now duln. t eo-ai IiihIih i 8 letup -llli nitilile top reunleie ant raea ta h' ai 1.. low rm eiah 1 ur paitlcular. tptdi on thr i eat Ur, lWM'rlire.t. Vii,1,ll. nUKKAMIIlI AND WH-EI.AVRIIilir e at.ip i rale: .nltabte fr t llorr.lirl r A II Ar.e1ur-U'i. lmti rrlJre'r.tib Al'i'V i r U ri aVa tr, li-.lll.J KiriTKR AiiD (IROCpUY KoK SALE a-r T-teiitirk aed -lvt-iiraer a nrtt hnibr ant grit rn- it re-cheap tl triad ouatatntr. Arrlr nlilnutt amTurtirn. j,iio. llU.CJl.K3 MI01' FOR SALF THE 4 - haieendflxt m.nf t well rat ibliah'd bnlih.!'. il'rp It l. triry .-aid eld rlatd alio lar lha aa'e of poul ry and ae t.b1'". Ilrnall ng on flu' uracil, a ( I lellharu.uti.facl rr rcieeiie win lietltenfer krllirg rnL ti Y-ilNIMJ SAIX.ON t OK -ALE, IN A (ool A i eatlp.11, eclb I a good hit.l naa, and evarvtlilne lu inphU nrrlir for rarrrlne oa Hie buinae.i IUi at ek. mala ill, ,.aaa in. ll, ixaaa ana n.niriw. Appi to 11. i, 111 Full a M.raeSla-fae iecluJtp u. Ill II III 1.1. KS,t'.'M I.IXTURFS FOR HALE FP.OVI CLOTH- i. Irg ad H-we.rj n I iml pitta, tt) Jtiua .I, tl,2,?,Tl-ld rvnncr.nY sTonE ran kai.i-. with V8 atf ek aud fijtlnrea, en 8 itlt tro, with a ftv n die mate, aptiti ziuureoi.wciiar, si. l'i", -.YSTFR AND DININO BALOOnCoNE J htlf.er Ibe whole if ihe .tick ted litura. of ntlde tth'.aluajllrn raodlllLln. tleloon, f ar aala clti p; tow ra't, em locatl'P, fret laormiglifarn, .wailaf a good tiltu. U. liLl-K, 14 iinaru- laral. e,liu,j OYST KR 8AIX0N I0U .HtLE AOKEAT Mrralrt -ihe atork, flxl irae end leeae f,r eala forllim ttie ewrrr havlna r.th.r InLaluaa. tl illrud to, ApiilpbtMlaettlX tight- lr. 8 ni!!LADl'.LrnunOUS;FOS3A.KOR L atiphaaaa tvraara.UKla.1J.lDPl. I-'ILCK. B. fu-it re-Ire fiomtll hiult eaa. oa fecabt of li.alltii ttla plana la T fMaL led HOW ejtne for ti,am i If pot raid t'-lu IkM weeka will be euld at ...ct I. ii. ron-tb W UUme ubrgh. No IK end leo, l4.U4.ii-J. I1U11LIC HOUSE FOR BALE-tlV)-AN A rin-llei t rh.eee far tlther t Udr or geiitl.maao raieheaei tubilebiuaelafnlloetriilan tnd m.kleg area), th p oprr ktteutlca wlililair from 1MIO0 14 ir it il p. renal at. laa MORII a ir.M P in- prr- tir'ertwe )tirr. ApplrieC.UO Wr-d It , fnirroegear, rv.ii no.it. a ppn snor for salt, with sio' O td 8.tarte, new d' lag t gaed bu.lrm-- in lha Botrr. llierr.wnfor aentpg I imat-lo g latoolhiir Ualuuk TUtB.McUYuY,MJIhi'.rr. 11..0 CCUTHFP.NIIAT ESTABLISHMENT FOR k7ale:Tear.rt b likrd all fll'Terraeli with prop. r advai.tciii-a and atviitfeo. the .tore I fttt d up rear pratlr, 4 year. IrtK fat ta mo: rrnt 41"t)par ennam. iiiul-rrmae hatkw einild do weil hare; i U0 In ..'i. ...!.. i.T . imA II !.!. an aa,.allji.t alauA rv,p ami, . ....v iww, . .- - ..- - w.- . . lar .tiora,! partial atneit of which ba. beea kept I if laa paat yoara. (M.iwhlt leouaef -ba meet dp.l!htil Pla In the I'lilttd El.tee. Addrraa I'. r. Y , 1 l'.l Col umbla, H. a HOARD A-tD BOOnN, OOAED-TWO OH TIir.EE (.ENTLK. O mej etn La teonntteiwiBUd with to.d b.ard at tin ritiluiittt.dOutU Brooklin. I' T THOMPhON BT A FT5W RI-SPMi' able mraa ita be lceone4aed wrlh gacd bour tr g3a virk.iuae caopolut aad is a ri iw a iiu..-,....ji..i p.a aj.aaiv m-IWae-lV r."i i. fvu .w a1- a a a- w W. BOAEDIMO-A BE.1PE0TAIILK MA tnd wile, er Iwe alcgle reiU eu e.n bi al VI- i.edated wtfjj or putltl beard tIM a toaia e 1.4, wU-rajt boe-d. la eoe rta-g taaa. Applr 11 Applr 1, Mfr4.ll n- m. POAUDINO-. OR 8 RESPECTABLE O ponng nt cat be laeomwodatod with rood tnd eoBafnrUble ! trdallh aleglakadat elan a gankU-iaB ai d wire, tndl r"aag ltd lea, aa rateuatbta Iptiu., at 1 JJevir et , near Fiaukliu Im-i, m-tOll-rl.tt BOATiDINO ON THIRD AVENUE A far rrrtivttUl l rang man een be toootaa lad wltn toot 1-af.i, tl d ktstU badly 81 pi ataki da atiardri. .' U. it lu f ateotgr -Li-lh at. aar. of Third trmtue. rahtl.118.14te LODGINGS AT THE TRAVELER'S Home. 0 Varlek it. t detrg fr . FrtuklU at, wbeie teearctabla a-a eaa hi aoaia-otaUu wltu clean eemlortalle aanrW laa la, at 11 eta. tt night, lia-a n on- frota 1 to I ebllllogt p ir alahi. Bef rejb n.U.ad u.tglr.llpttei-y nihil 14ta) "ITJ H M-L MHXATR. FARM FOR aA.LK AT IIIC1CSYILLE, L. I. M aertnd 14 rMa.waw hawaaflttadla with brick, ktnt ead other htll.inaa i vie It n a i m. niaaJa lha pla-.Iou.lr; of JAHM IlfLI, WttrAandaitkrr, lU.knlNUL U,U.8 FAIM FOR SALK-A FASH OF 107 terra, I mlV.fr a aomrrrlll". N.w.Tara-ri will k eold cheaper eirJiaarrd frr er arr lr. Far fn.lb-rparUeulrtf-tr toM. K.WILhO-4. II Old Blip. N Ye 1.1,111,11 nOUSES AND ITT3 FOR 8AIJC OR TO let In IrrerUrv Tn brtr. de-llg keneeen tee parrof Ikeakaad Fraatrta lirnektritt irnnad 41 9 br (In. A ho. for a tie, lata freetlae en Wt.kfn.tiM are, iw.aana ntrnre enn i ttraneriana grw aiea, a tdarkefrre aind In Hh Ward. onnkJaP-g 88 lata it Il-V'rrrVutaf--t)-.ara l-rt-aaaa.. Apply taK. r nva a , a. r a.an n, araaaira 188 H0U3ES AND IADTS FOR SALE, 117 Jet. aar f ltrua lmnlm ha,. l.tara aA kaah . ar at, wire gae ana water, piavtiiir ar.iatadlnt eaed aalgtbaihaaadt prtoe iVtofli Alav tw ettaca rpraaa.en Bergen ftelshte, emtlgiiona tekna htrtear railretg. with teed aiewaf UeKar.karhar. aad aar. reiinatlte rxiiairr, lha hcnoe are aeatlr dniaWd, rwrrtrerf taarhla mtnteK dtp. with lee Iota la ean haaawi attna BAint) Tea .a eaer, ad made tea nil. For f.tlhrrpwtlra'ara,lrrinlre of .114(4 Mrl.il 'fill I.IN. PwllaVw.an-.raf Yark aad llaariirapwi at-Mta. Jereer Cllr. ,J-W rTOUSFJJ AND LOTS FOR SALE STo-, , II in. 1. and 14 Kami ai lha rear la da-lr.h'e far tu tnnt.etaiingpt.rTa.-w; tleo hevarg ind kt-l tad 11 t:t..rU.L.e4C41lu r.n.t Applr ti J. Ml I.Rr, a Km -k r. 4 2T0RES AND HOUSE TO LET- TH - and 4th ara. .teraa in tat. ttathmaia NvllWaar-aiaaid'e- tlaotptrlmatata elm .hop mea larm at,nrarnh are, Applr at No, 44 llthtb ira, 3 TO laRT. AT t IW-tTTK.VM TOWER. WITH Ila.ld. lag STalBiV tolataa. altl.al.ln Ktkrt. ... tcit. te. Applr liararcll.l.lr.U II. MA tJM. Ten Hun. died tud alttgwltlit C-irrr tk rtjt APARTMENTS TO LET IN WILLIAMV burth. tr) a mall ranertah1e fam.te ann.l-ta at freist and ban ream, a Ith kelreia alta.ht, en m w ara p t , aa .1. j ara. a .aw aatl.r lor aaai. CO. Fer fufther Infoimttlnu. applr ea the w-mliea 44 8. atli M at, Wllll.mebergh, la the eter. ll.faraare plten tnd reqalrrd. H,0le APAUTMLNT- TO LET . ROOMS 1, 3 1 lie r oia 11 ja-r m auth, 8 re na on 1.1 .leer g8. 1 tvtarm.nl .ail r Hedrnoma 11 la Bin Ward AppirtayMITII No.irnBrttdwir.btaeBMatefloa. i.HTta.e HOUSE AND STORE TO LET OR La. INI par ar tr hnuto tnd .tare T Centre If arkat f.a nrni'ma at. t a faa mat el a emw at Yorkrll a ll.pw for aar lawaaeaa t al Applr Frankfart llutrl, l.'i William .l,t-em i, tip atira. Ii 0U8E TO LET TO ONE SMALL famllr. l hauiai with reeme. fit bafniit.w walk frrm Smith Ttb at fmf, Willi. m-hnrvh eh In 1 ret I tall-oeda rrctrt Int with Unit audgardea. MILL., At.rlAWtOKII, 103 8 uthrt. N. Y. II T OKI 8 TO LET TWO I.0FTS, V UT 80 J- fiec. 14 tnd Pd .torlM. t-fn. l.'X Amltr rtreet. aear klrllru.tl at, will lighted ou 111 ildea, avltthla fnr nirrhanlnal pappnare Arelr lo I. l 111 )M AN, Jit 1 .Han at . rr HtTNUY M')1(AN, on the praailaae. itsiMStbiiuiaani PCOMH WITH RTP.AM POWER Tt) IAT -k rhitp- Ittarmi'nt, will light. d.4iltl7; one ream ea 8nt ftnei . lt .1 ntia r am an 'id ll'itr, f, l ',1, 1 ,h mlrr it taw mill, 4il I rn.t at, or tl IIAWfS.llKt.. 1IAU A CO, 110 Centre at. rl.iVi,fl IMMIMS," ., TO LEI A SECOND Floor, 1 V a .tall f.r l.ane, and aa attic room f.-r t leda lair Afplr m:t Fart llthal tU,i ii TORE TULKT WITH APARTMENT-, frietr), aathrrel.ro eon alUter eftl.e I nmrn.rti. i'i'tr -a; I trtuloeal, lfiie 10 l-ia ,vr alter Op at. xu, l zta ftllil,-l.t4t, . i.'oi; Liv"r.Ri,ooi--TnE splendid 1 rllrrrripila WPIlMT.f'a. I.lrra.w-na-ltlre. Ir aalt ti.irrew.-k ar ajiieaanawlartiw ara nnaaruailapt. Fct paipaage a' lowaat rata, apply aa board, er to e ClLUIf-ACo al Ue effica ea piag 8 N. H. 111081 LXIB L1VERTOOL TAPSOOTrS LIN1 A Bella en Tneai1ir.rh If arch; tha wall hi p t.ket ardp UKN.I N , AllAMB. Oape, Chaea, BaatUre'T eai'a aa aoora. ror paa.tr a appip en noara, tuir n, F. H, llUTAraUIIT'rAUO.lMBoaUlet. .1,113,4 r.MITTANCrl TO IUKI-VNI), Ac BrLV Tll-SCOTT CO eniilli.ua to drt draft, aa Uirw hare done fur the put yh ) ran; thrxi a Ulilng to remit n-oner to tha-lr friimde. ren lie -ipill-1 with draA. far enr aniannt ptrablo on demand. In tnp part ul (treat Britain or Inland, ami lama oaitllnaWa if paaaagebrllielriiniaiaallrd linn of park, by from nr to, l.Wi.r pool or 1ui.liu. Fur furtliar parHi'ulii. ap .lr at t'u Ir old erfabllelird placa id buein.aa, w) rWuh arwY0Ik. Itl VrAJTTKn TO HUE. Al'A'nMENTS WANTED IN WUllt-ii. it tu ig f a.r, Uue rui me tnd htvwmei.t, with plontp of lard lai.1.1. aultah.e l.r aam 11 fanallrtor wnnlj rant a tmall ctttagett a reeiponklile prlra. l;eatlini mart he ran the wait- aide, and ant higher np tliea NUth at. Addteipe, rtattng laoatliia. raut, anaraulenera, Ac , tnr in nieira will lie Ukrnj rti MT, bot tlA ttauefflce- i.yii,CH 1 IOUSE WaVNrrD-WAN TED TO RENT 1 a A .reall hrtte Willi from 1 to 6 tern (f lend, nut v.r Illmlea fnun New Y.irk. at a reamnthle pi l.e Adfriae. .tttliif loriilvw, rent, Ac, FAIIULB, Imx 6rs iua i.fnee. 11 WAirrrjj-. II IDLN WANTED-TO DUTCH ER5- thj. hlahiwt market prleee aaid In aaikaa dnll w- erri lor .laiiaet. ral nttaa. rmi.a fftt, eair aklna, At, h i-rllnt TAN JUKKA iiXK. Jr, No. giKl, 44 and 4t.41eiith Araant,-brtweia SOth lad 4mh airerte I iprrwnt prliefar hldee Ore eent. reuirk fat, (ataea 'td.ruerr I'i-hlOig rente. N H.-4ioi-l ancetamede tlpiiie lor ataall.'r1ag lewf ealUe atleelied to Uie j.raia Ita, oa ftnr. bla lei a. mhUlta.'l.o CADDIE WANTED ANT ONE IIAVINO IJarocd lnY-MBAIlllIKtndlaiwaanf ATA BAR. flAIN rate find aenatnmar br ntdnaalng a Dnti ta itiiu.Nii Biiitiu-. net not una einoe. iae u SOAP PAK AND 81 F.AM IStjILKK WlutedA new or gao.1 atvoond hand 'ai gallon. eteem eneeraa, ant ot.e ateaia Ik liar, dor ft h.apa power. Addia.. W14. II, U.aafO, Billion' oe. ll.HH WAGON To Flam AND HARNESS WANTED- mlyraand Pnlldara aLetr.tr rxoriw. weeta end htniMa. In exrhana for real'. iTinniaM. eaatb.aa or uech.eir. Addleae W, A il but ( BunOIDot-, 11,11.1,8 ARTICIaKN 1'OB HAI.i:. PNOINE FOR SALE-PILE DRIVING -Ad erhelrtlorenrloa, double Cflandtr, ten dniree, lor ulei piica tuuu, Addxeae bog It Uro iklra 1'. O. CCnOONER OR BALK, IN GOOD OR. O dnr, a d la reedtaeaa for aai: eanlaa HI ton. light 'rati. A.au i uatuler ef nnall ache-iuTa ul UrPt draft, ear. 'i ur fraia M U 1') laie Apple to U.l. WlNAklS.l'kr NcilkotLaVirir. auhllxdaa,lti CHOW CASE FOR SALE-SILVER SHOW -)ta, or er aaw a-u-l, with tliwa p'.taa, gle- ese.uit'r. eld oa. A. App'r el til-.t.ra, 8T9 Orwd.t. 11.1-Ujl W AGON FOR SALE-ORE LEATHER to med werma, lltt- naad. In pel tart or ler. ri.a,tM-aiTiak.iobtrk waan-aoo d-aa-tand. wtth. cat tt lean amiable for eter or anr wark: ti.err-.re raa lie wan till h. and tftn- 4 o-dork a'rr.ioon. The alatrawlUU.aldcliaip. Apply 141 Went lnthtt.bet tlh tad 8th tree, la bate. M,14l Till-. N1SW YORK SUIN SATURDAY MORXiaO. MARCH 2.1, 1861. FINANCIAL, ko. EEW YOBE, Frldtr, Mart M. Th Utlln-tl etorki .how rerp Hill tala-Oloa , tlt-ough prici Lar lp-5rtd ', 1 pr cinl. on piati.a)'iriiolttlog Th bcaili hititlranoe.1 frotn 1 to 4 I-er oeal. Ooreiamant .eourltlee allra I.m tllecllea, and qnttlbng of tbi new iltei ar .bai-.lcrw.r. Tri R'l.tare4 nil il ir,4', l.e Cuar 93f a l V, Th Coupon fit .a cf UTI f-1 1171 u H I-" t-t. lower. la Treuurj noie thir li no BiAloe.bU 0iti8a, Of th Bill tbacki Tar eeaeel and MUeouil elite were Urth ', higher Irialtat uralcf. A lot of North Ctrolltt alia, -weta Ithea at 11, lb Rttl ll' tor torn I 1.;. For Vli.lnl 13 wag iffartJ, jaoMrd.;'. pilee, tnd 11 tiki d. Tl montj mlikU la d'll', with 1 dowuwtril trdmc7 In rttea. Dtlptrcaol eta taoura larfa cppUci. la nl(a ictni litre It i t-odertke btiitaetidoief it WH on LmtJoa, 8 idri"c of X i Pr 04t. Fituo 8,30 1 8.19, 8 ofrM;c4. lifidruca. Tt Atio,il thl porl.bilagll-i!.!' oawirriiaF-itor- Tl Lo-doo nurkM mown Inoiiiaod klilnrny la dleoiu.1', but w4' ' ' atradp at 11 , a It V. Amarloaa glcike r rtlhf loatr. looHtiithara- a furtlier iap8oeiat, jfloeM.rdbradti.nof dimme noei al oiu (lu'tfottd. , Ur jMi4Amrthi4riaic4 tbl'jitaaldaai-j oi iLe BiU-hati kid Drort'a' Utt-t, tod ll hi tat me i p Mr. Bat4U Lewla, At praaaal Qi.le-t Mr.Rodgrt P. rrte, ef Ihe Clt- Beak, a fciwa I In raerjied Ur. Lanrle id Ctt-ler. Traoe( rarer? th CU-reot Clly Baak.l-pA na lotto, ,) ait ei-dilot. af tk beak, e-bar wian WU-VoMb-, to preeaal llr eUle-t la Vlat ml. elk ar imnwaMeai bofart Ik Ul f Jbm, 18. Mr. WoodrufT, STf InWtalall 'of U Wrf-O-T. Canal, Male thai It V opaaod btlwtM lh M indOikerfAprU. Al lb k-aual rotating; of ike aflaaaanta !!-- CnaipaaF, hall ea th IMk kuk a eeml-M-rt dITldaad of 18 per ee-4. era inne-rjard. xk M Vrw tegl.t.-jr-r-lee th i 1-wtert-rraert lb lb rarlVt ' R'urra-pirprndao;..)....'X....aa ,W$ Ylild of pnra m rUl , .'.-. - - r-d 1 f,,!4,r' r0-'.......:. $88AM a-btaf . .aa.i.iaiili'i.l...,,,,, 448J89 8-rpla.aaawae, Narok L.t... MA8BB LlindreaildaoleradfM JjitjMa,... 188Jt BFewlxf aa-laer af 1. far eaat. la the pe d'ptwIon.-odna'M per eealta fha'aat mtlarf" Ihiaii-iOTefltow. Tk otl . if tk ee-a. pin r an-al-iat-. tHMj btoci c nc-uina OAm. DMia.'I.IUpNK 10U0 An liv ltd 8 C 8.8a, 81, r 8W 888 Taa. le, 18., I4K 8'88 An. ..... .78 It BartMi 1-..M 88K 88 'llmnnBU 8 Ma-. CVw.... M 1IIN.8 . la.f P llC8Uo.8e,J,...lS,V 808l.ta...BV8t law 80 Bt da... All 84 m )M vt ,MI v BOOt H.O.U 88 lmM K. Y. Oat, TA1M 1 08 Brie 0k M... I MM Iter, la M.. .188 1M Kick. an. 8. F 84 vnenoal.AC.1rtM H BnMO. A Tnl. B.r tlW 1.8 Faett M 8... 88 Mai M Y Cca..Mt tl bO di.,,.U4 law 158 de ....... Tti AA do .,,. 11 IKrUIt II t't at. ...tit ll KBi- Be . .. 44 V aaaaa.a IMC8-,Ool. AOtal dMOa4.C ,aM n( 188 de , TIM 408 ,d blT 10 A....b8tnW 18 a Twl,.kl8 88T 1"V 'aWlMIIII J 10 de. ...... 88 It U .... IB Chi A R I ... MX l 8t 88 Aa ta 8ta lMC-,8.8 1... flJt 88 aU....b8n 18 H-rtera II 18,' ECO-S BAAKS. lOnMUR-te.-tlntfttiV 1 M. Y.O. E.... 18 IW u. 8 t,1Icp l 419 da T 80 Vt le nil COO 4W...J88 108 N. a le 1 l8Mal.AC-l.... T8i 110 T e. -90. IB J k-UR....d8 8i 30 Ma ea. 88 1ft Aa 81 ft0 0. AN W.SF Tl 808 AO...--8 8 HMUiiLNMii.M 88 EtadLBr. B... iM Mick a 8 p e.1n8 88 Htrlam R. PL. BB teOOCle. AT. B. F. fO 68 Rradlac R .... 84 188 relic M.B...MV a-tl-LBAM U. 8 pi. ae..,.eaarw ow a. n IIU IQ. Ca, RaBp. IIV 10 de 18 81 108 do Ii; 1C8 0L.AI.LMI8 BTOCK FLUCrUATIOm. Tb - Mil U drleed by eonfarlaoai of t 8 Board eala. eaak dap Airr.nra. a-aggaawi T.nn 4a, .. V par rt US.-, Bl.iaf Vf 4 Mirh. H a. B. P. IX .. Cie, ATi.l. 8F.1 .. Chi 1 ll I t ',' ,. Chi II. A Q R V .. Krte R i ,. Ml I'm. R.Bp. ,. flal. A flirt. R- i ,, l.le. AToL R., ' ,. 8 irr ilr, IftraA M pnrn Tr Aim attrm. tf. Marti-iL.. ItiUek-h Fowl or 1 T11 .... lad I , n... . 14 Frnke-k . t-hlakraa. It ll.ll Dak fie Hprlng. pr. h4l in !(l.lera,Vle . IM,plrkl -4,1141 imrtiLiAme. .1 iraai ni (lenaa, es 1 MM Buial-, ee aVA fiid BlilApr.liK.'al 00 Bpnilrrela,earh, tiA II WtldlHKk.rrl Old I M Canr, Back de.l fJl 80 anr-yih. Ciaaua, p'd. 111. ! w-iTtoa, dll lllar.e-k.... Kin Flak..... ram, tiiru, 4K Roert-g pip re. Irlolnhbtk. I'oTtMbotwe... Kumo fonnda aad i Tena-iee Alenlree 1 kd UalftmLlk, 8. Cadflaa. lh.. CliWned llerf Chuck Ueef.,., Trlpa LikdMtekml,. Ian, aa. aa . Vi Balrlk MBTTOa Hall Barataa... triad qntrtera , ll Vara opp.it aa. . I Ban Maeaerai. Bhor-. la b-W-aTaaTa... V I DH-aaa aaaa.ll rsui TtAL-Vln. ituir, tie. 1. Tllnd pgnirterg, rore wuarreri. VealCuUa.. roai-VIK Freeh Pwt.aa.. Balled BBueage,oo-r... a Bol-t,., KfJ--?.--- aTlWl B.B..I (lumahklh. knATB, tao , Ao. V. l1.0rtpea Ilame.. IV..- -B, Brooked Beef... namat-grcnA Is:?1 heal fa.. Peach mmaoau, I.M.... IfUMMBt ear iw. -!. Ifl Tongwe, p k d. I -r.iing run.. Lafd aupkad Jawla.. .PP -M,.,. .OIK . irmiadaj, kpk iU -a Awert, 4a. Hi 3 Boartlng ptra. 1 4M1 M I. I.Mpk - N.Mare'a.Mpk It; V 8.l)lok-.)tpk 1; B -inTiLtarort. Batter, pall..,, 14 H ' rrtl-irHpv ! mm Ballial, an.... lm. fair Plata. He. Vkeateia.. luce . r.t, IT fur. '-.A -UaA 1 18 Tarnli-, Up. 14, l'araler, ta.. K , a Lettaoe, dua. ,. -4 W Iter la. bll Cabliaeaa, ea.., Ilarltek, I..., i; rum, I trial Iplh. ( arrota, bh Cod httlped lb-.. . I krutiitare Forgha .. .. Weak Flab.. ... Marfcrrrl, rich Una Ibuat .. ... bbrrptiead. ,. (VA 14 18 era Elite, ea. Ieks Lk .... i: 1 . . ft 8 fill Thr ma, bh.., MINIATUl ALMANAq Ataat A a. Bun Bm. Hatch fi...... I U .... 1 10.... I .... 4 i..;, .... 8 If.... I .... 4M...4 a... Haaa.fl ,.., 4 88,, ,g Vaictfl.. , o ro ttl V8fli.n 8 Ml -T1V- -Uun i fBTJ.it.-atq-. A dl.Mtoh from k or folk, dated kg-tak 11. Ilai 111 baik Ida, a. bora al Cap ll.ill Ighigaki U i up aal aad llul a maakara at laodlM aha rt.eonue beec-. CLEARED Fog Uoaa forta. SJllOOMKU JLntatU, Poel, F-U-daaakhU J 11 nd Chettkra, Mrere, Caarlaataa, mialli II lUttan Illocklar.PUladelphla, L Xau-T-ET Hew all. Bneklln. Beth, W B Eraa aad Oa- n.eeta. Bg.ia 0 la. tea, DotlaeT, Fnal.r tad Ot Nuiwteier. tiller, Uleaootler, A Hewn -1owtKt.il, Eep Weal, Biautet aad Deak For Fvralct ForU. BrEAM8Uir--ii EtBuoty, Urerpoal, Johak f) lie! tnit-Haowl-a, Bl ToetU, Literpool, ET LUialdtle.td Co BAJU-Vl(o,Thvr'ow, Bienoa Ajtee, Blal ii.tt' Mttkew M-.tUiji.a, ..tier, A-IM W F Bcb-ildl BRia.cd wca.i 'tCorc- t-r- Oudi I J Ft tan SCnOOXrBi-Wcoibeai-, Whtlplpi Bl Jaka, urn ktuwej w a urima, aoraea. are-vea, m . llulittid.tdCo uiBirgatit,Bieel,8ldata L Cuba, Cuck tr, Wcod tad Co ' ABHITID. ' oTBA-LSBlT. Atago, Qaitide, from Htm 8 nuki-iptoa 4lh lut, aide lid leee.ageri te I tC, ' rottnd etarkerile Pitai Telia, rert-'e-d, moil loa paanafgta wUBOMitU tad Ou .... . . liaoaatuia, r.ea, Mia-aa, w.a- ... - g--. ' I'luang to II B Uoxb wa4 and Co. oa U let kka nnnk.ru a nut lata Italia ta etela bull axiarUactd rloiaal (tig Ireet th tbeaat ... Albatit JJlt Iterldaoaa, -kd I O S IIILPB Marelmer Llahag-tea, Beam. Bin a .aal -.ike to Bojd tad U'-thia 8-i otiB( Bar U.kohk-ta of aad boat Beetle. Y da... ta 8.aualU Keeaaadta Ca a..r lai-ae, if Boatoa fiota UUa Bow 14, taiaen A-Jier Deo 4, wUk iwii la order. 88Mk li il, lso a lle a fiom Band Bank, took pilot Crak rrel letae Webb, Mo 8 japtHr, I Not w J Jliecphgen, Lkthor 68 4ipi mdielo eider BKIU Joha Butlai tBt) Mlaer, Haparaea, F E Sau.l -rtth I-1U I II Q Bmllh. Ha-hadh.lier waathar lb eaAlia pataaf a. Beea I dare aoraaV UaU-raaw-k bataj M K nlaa. Hal laet, aahl- t-etiUf lltklUoek, oarrtai twiy tha fat aaatft I d foaeeall BCnOONYBS-Floia-e, Jintvpa aAtl boaad to BW CbocUw, Ha.dll. W.t.Utaa 8 dtwa,aaL'l Ll Kr. OeborB, Nottolk I di-fi. atU ooatea k llort lilimn-a- aaa ww Florlfa .l7,Elh ethport. eeal, lee Boateal Adal FaleuU, Cnwtlht, EOaebakbpert, a-U fot New Bat .a .,,. .. . Baikal, IBi) Dlokaos. of tnd ft tea Btl-f--U tlh to Jae Hunter ltd Co. Ha liperta-ioad war b.ary NEiklll 81 " T VVH Ja rtler. kWMUel,klairgtt,tad noalra athMi bean ial.e from B E, M W and H R -l-o aaaataat J -i. .....l. t. -.1 lata.1 ' ' - oaranvw. .aa . . . .., . .. ... - a haarr fn N W- potato a aaag .itaem aa, i mltked i . Beat kirn eew pla-ljr of a am let-cal.ena .,.. r.haa.ea llllama. IIaarr. Eogfalk It aanlatogratvk-lika., H-k aptla-C4 Tgty hla ay 0 & Kilt. Va-rtfo., Cav'kU 18 dan, ta H jchaBojnloaudBa "" Ulhe, Dtnbem, I . Ble wBJBljJt Frank Uarbart, Wbita La, IBaJaja. niii to C P LMeii I data a-utk af lUWtlw. wU8 aka-n boat, galltr, oan-1 araaw BKLOW. BlthlDttlia lit 18 ill Jl af. an ilH 9d U , ia 11 praeTrfa Faaor .at..,, ml M rtara, A. 12 a Biat a . -3 ii i-.-:: 9 lait U ll 11 ! II 14 14 -.4 in 8U4 ft i T I -t 14 - 14 iA ta l-tranlpa, ba... tv i (lalarr, lib U. i M HonrradUh .. KB knopllelerr.bh (K f I tn-8ewar,aa. 18 tk t htaww MEtH- -tUBaV.M 4' J