27 Mart 1861 Tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 3

27 Mart 1861 tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

"". "'VM I1 i, I. a i N P MAHMXUr.i. UKiTHH. CLlMXX-On Tawadart March Kith, af ranenra Sen. Htkkn Clarke, a n.llr tew firlit ol ILnacAhrt-iri. CCr-at- Ireland eed airfare. The Mmlt Mid nn wUhan of th family ar ra. tBeatrull iotrled U attnud hla Inntl, from hi. lat ratd-mea, 1411 Wit 43d it, a ThurYiay after ana, S-tth .net, it 1 ckck. lj DRL'Rr-fia KoJ.f. Ma-at tK Itba Dm', fiattr of Do) lo, Count Ro0,o-i, lmlml.tt 1 43 Jreer, Hi relet! raw and friend, and frlaaSa af Id f , hn rwrmfiUlr Lulled to ittnvl tia liai.l, nt VrtdaMar n.ryn.m, 7th luat, at I ttincU tr- kit Uurtaaldcaoe.14: l-utl'tti.t. j .NWUI-Oi Tk4m, March mi, t tniiai. !!" ! Sfn't j ? o'k i'fUitwtu a-pera. 4 tna rthi and IT if a. JCwrlu7"i' "train fwrntly tr reap J Mir iBTitrd Hi atmv tb funeral, m Tknrar-ar afar aaa. Put Ida at 1 e-cloek. fit a Mtthodlat Cbnrck. at I nlaa at and I at, Ura-wpnt, 4 QOwp-Oa th SBO. liwt Jarob J 0-4. rtnorwt ClIU 1 of Ww- atd -ttliibtth U4, ami 1 ytar, 11 tamUttiad Tdaii. . 1 to nlat.t and frtfuda af th rtmftr art reryect. lartr tented u tv-v it ruaenu, (rota th 7-t- wat iiji 11 aa, ni lYluuUomuill(HMM dH ntnrn'Dt. at e'etrck 141 1 I.ARR1N1T0N-0 Tt.ad.t, March Iftk. Daniel ' Ilarrtartoa, onlr ma af Datlel aD KUa Harrington, Bred 1 friar aad Omenta.. , Tla f4atla aa hiiiti . tt-, a-a-.!--. ... ! !?' taT, attend. th IVneral. 0-1 Thwedar rttrnoea Wk Ire, at 1 a-alnek. frta tka rtw.rvav.oa f kit parerrte, 1 OS Third at, b. X. tit aa aad Are A. tlnPlfiKMJW Tia!. tr. .fc enk a--n.i -- v Bwv-w a. ..vat -..., BUJHi E.nmu,uilrM'.)iUiiii)iiii 1 jd mawa tna raourr are rayxcUullr lirM t4 Bttmd tlMI tuaeral. from Iko Mi4aiA n a ... I V01 8MIM t trt. Yarlet. tola (Wadoaila) afi-r. 'MAM kt1kal.l.Ah -" asa - -w w n-T.m 190 Lf fXXLLOOa-OaTwAM4rrh?flth.Fmtlf-et4- M)(X 1 u ni.wf w Kirra n una ascium J t.a'ra 1 b , Tnantbi and Mditi. TM tt'aut and rrto of taa lamii at ra. fttU'illr Inrlh-I to attttod tha Ainml, thli fW4oM ..1) aOtioooo, IT t iast, at I a'cluck, fren 144 a.mik dJJ.t,ltriiot.B,E.D. It Cal,K.u 1 ! 4 aium kt cCaba, a natlrr of 'li-H'i"?,,,c'"'",',',l,"'"l,,,,,,,',fc Nnrin.7d to .t thV-fTJ-Sjr-.tr'IS: aunt at kU aatw t WH Kit' V(l ti tt tkla rWalnoa dr) atv-trora, o'clock. California pawri aa MeN tl.LKY -On T-I.r. hUnk IDtk, a aid j. u .c.iBiiiirt .M inia)ltrm lilt .Tha rilandjof tka laanlr, and thin t kit tan ata '.! , Hid M llltra A'h-n r) and tvr.ard V Wm'i ra rtvai tt'nllr tnTltnd tn attmd tka faarrM, tt la (adnnitl aArrnoon. VHh la at 1 allork a It-vr, frnm hit ( r--1d n 449 1 hl'd Tt. llw ttm.liu U1 ba U-Urnd In ClTarr m. "T. 11 ONEJL lalrtlfn. lltrtk trth, at htr lata itt racer t?r tf (xrrti ar.d CWitn bla tt-, pautk irarkla. Ann tra bttortd alfool Ckaa Hltt la th bail trtrat t-tt ii. Tb frit! of tha farol1 ir rtBrtfiin luft'ad U attn4 tl.tliimri. tkli (w,ii t,d.) alttirnmit. 7th liMt t o'rlork It at Itfi'huri, r f ll'ma and Wrrtt tt, t.t a l"tim M will b tM fr rltr nv nt k f wHil Mr rfmaint alll ha tikaa ibtto- mtM t to-trrr a tba llo't " FUtbu'h .ROBrKiBoN -On kt.rcn 'Jib. Wlill.m llmrf It hittn. ton of Jvvua ai.d Ui kttu H b ruon, tlM b rtt tnd Iforthl Ttu fui.fral alll lata flua tit dtf ( tl 1;, iihlnit trr-nt tha rati.ltiica of Mt Mrrnt, ftTlIan 00 at TI a frtf at a d tflativra of tha (amilv ra rnrpatilnllr intlud in attrnd. DS1 8'tJTT I IM rlt'.rTuem)i. V.rchVd (rti M ttll Halt, dtutbtrof J. C. aad Kl-auor Biitt, M Srttr ni 11 ni-'bthi. Tba mi'adt ot th iur tra rMrtfull tntttod V tnd la r fniwii t' U (tTi-'n.'tx'a-) rrui, tu 7t Inrt. U 1 "Vik fr-10 W ffhfi roldr. 1.1 W-.H'.t.t wl'hnuthirUiirn.ttc. IT4 II M.r.V-.l-h kbanloT rniotM dull Jnaulrri aad I tttra, f niontha and IS dtti Tb frlfnai o th faoilif ta raqcttirir tn1wd la atrnd bW funaraLi fram tta raddnoi ! 1 u fatttr. Carroll tt, Brookirt, tLU (WlniaJayj in t num. Kith tit. at ro'cl'ck Ml r fiMITll-ln Bn-rklra, E D , 1 Mondtt, M rrS Wth, ot ontianmatl n War Abu ioii ,l tnn, illut cf IM lata naavtiiil A Bn.llb la fie 4Matrof hr Tba frtavda yUi f a efy art rp-fi!l latlfa" to kutaal tta tnaral,tvla ( altia1tv; a'tnu, tTca lut at 1 , yd f. tr-am tV naa.i---a t Haw brottrr. .loaok II nal'a.ia.to lttoa l wltacut fultaur InvU Uvloa. 1U Tll(lP.40X0.t Utarrawnlnn. March Mtb,af fonanmort'.-, i.awrne rhomaauav atf-d HO taara. rlta frl.nda aad Uiomo of tba tacult. tr. retiicif'illy InTltod ta attond tha funoral. on wrdnaanar aftar. vman, 7'h I at, at 1 o'clock, fro hla lata raaldaaaa, 14a kt adlton at. 21 TRATERS An Uoadar.U arch t'ts, John Tratart, lat-lt af wiulaatabariB. in too IMn aar of hla aj. Tba nianda aaaa aanuainlaiaani af tna taauiia ra tnaetrullr latliod la attrnd tha fnnaral, thu ( Vrdaa tai) afltraoan. ktarek JfTtb. al I otdnafc. rraa tha r.aU aVnaa af hla ton In-law, Jaha HcTaman, 4.5 llo Inawd ik tor af Wtat. 13d WLLOn In Ikla cltTt wn Bandar mornlu. If areh f 4th, of aatalaur. Mra. Jndlta, raltrt of IM lata Wll llaji Walec, afad ti ftara amd I raontka Tka ataanua aa aaiiialntaaiw ad ananuallr ar lav nactfnlr tnTlted to attand bar ronarai, thla(Waloa diat) aftarnnaa, 7th tost. at 1 aNvk. maw bar lata rtalactca 4t Eldrldiatt, wlthnrtfuttharlntlAtlM. Wr DINQTOH-Oo Haadar, March 1Mb, af kaart tliaaaaav J bn Wadfhaaton, aca TI faara. Ilia r-tatlTta and tritmaa ara tamiuttully In 1 Mil td tand tv fnnaral, thl- dar (Wodneada). STtk Inat, bllla'ilack.A M.ntWartfathat. Hi WtUIU-tm Ta'alar, March Mth. Catharlaa WalTh, a i.atlra r tha tknatf Kllkaaar, lralaud, ttfitl aan aad t anontha Iff riaara t tUtrr, rcu nara lafl n to noara raar loaa ah I a II' t Antral all I ka (lae fr m S- Vlnti.t'i Iloa jltO. to'.trif Tih i" aud nth at. at I o'cljck. liar rtmal' t IU h. Ubca to flvara lmwttarr far la ttr-ntiLL I'tUadalbhla and Ilaltlmara papara laaa "pr Tl li;ii J3 KVrKBTAI.tMILTTt ' FaIK IOK T1IK I1F.NRFIT OP 1HF. C 1 trulorah n A.rtum. will h op tatd at T44 lttrarVar car of ttr p aon, antu S)th, ti Ofntlnna tliitffa.i- a lartarHt. tf An ad orntamntil i.tHlIo aurt, and Itnrr aud uatifiil articlia aro ofTirt)d f r .ala at wi'Mlirata rrlca. K.'tiYalimeut tf tha lnvt ?tal.ti a.ll In Iii nUhfd Nn rtlllina. To hft opntt i in In la the morning uitU It) at ulibu 1 il ctiita. 1M4.W IT AliSLM'S AMEUICAN MUSKUM 1I.. tha itoaf-at cotnblnatlo o LTVIMO WOTtPM ar.4 I Kl "ITIJitt-rfn m.thi-r at anrprloa, rnorh l-ta for tha aroall aitm r tt rant. It embraOHa IllAhF ttll.li Hrf Tin all "rti ot itnn-l i til-kn thorllNI ItANi'K, n'rtS KOMF.R4VI LT8, plar till MII.IMt tUIMt pttl SIVA til 1, iiih ntivrif 1, rtrir 'IICIA.A. o Th-BKRJ-iMillN.fmA LIO'4, VII.'; lAl'fr Drtlif MOMlt KdNAKtl. AOL'A- rIAL l.Mn'N, IMPPV FaMII.V. HtAkf)U) VV-Y. ULIPirriAN VVK-t. UrUlO BKAL. and (r,t,taiirurl.-itl a Kaar of tluata novultuki ara worth tna "QfA ttTfR" tt a a- al"tia Atlmlln'.htvnto Clill rftm nndtr tan, IB ewins CONCKhTllYTIIECoN riNFTAl, OLD Falka. alltttltnd 1 1 oo-t.im-t ef Hl ara ao. ftth Ihtlr uraM ar k'tora and lull braa. band, al tha '91 tit f rant d Prtahvt-irl-.rt e"tllfch, t Ircltard, tiaar Iirooratttat. tkla aTtnlo,Mtrch 87, at (j ovlk. Uktata 'JOcamU. 3- 1OKAND TAULC4U AND MUSICAL v-a L.t..l.M.at tA a. raaaat d at tha Bra klm A'banauiu tan ircnl-a, WatohlTfl (lo-arlf toi- cuta at-li 1) t -aon at J; to i;mim at a qn r. r to 8 .-clock TlckaU i0 ct; eMld-cn lfto. st 1TAI.IAS LIBK1.TY-C0L. CHA.RLF.S AcillRULL IlICKA. laf oftha Ararat It.lr, br InTiUll.nal a numb.r tllUH.i geatiaaoan. wltl do. KToraUrt...aon -irALY. TUr! IT ALIAS WAR, aat(UUI4l.lI, at (-Hat. Hall. Aalor .Mk WkOUtHtDAY kVENINd Matah HJA Tackata io a.nta. For aal at tka hoUla, bookatoraa, and door. To rnrirr" ' -' '" w ill KANSAS TICKKT8 FOR BI.RNUM'a Muaaom for aald at tt Ban offloo, K3 Broad war, I. ,. a TDK CONTINENTAL OLD FOLKS WILL air, forth, baniflt of tha Raf. Pr-ak Choreh, .Orchard at, r-ar Itrooma, (forny;rir Dr. Bawjart.) Wadao-d.T araoUg, Muck .7, lbdl. XWk.U Do :u.( -fjaidrtalStwnlcl IT rilitWO.TIAli frOTlCEH. BOUNTY LAND SOLDIERS', SAILORS, . and widow.' clalant far banntr Und, panalona, Aa, .avawaaaftiUrproaitMtadbrti'imbt-iTlbat in all eaiaa wbata a r.Hd claim t-data. FarManlar attyntlon titan kaanapaadad alalma. OALVIN W. SMI nl, ..h aat oor. af Obanabart and Chalbam ata mhM llaa'uO TOOITXTT LAUDS, &0. SOLDIERS, X aalluraaadattiartwbabawa aarwad m aar tf Hid win tan -TTlJaSaaa, taa aktala (bait trarraaaj f aanaal a. aa atttaUwPaUoa. D. a. BRO Wklt AtfcTn Bail jaa-ria rlFORIIATION WANTED OF MAROAR. ETTAFF1M, anafTatf rla YkOtf. Addrao. daarbrotuarROliutrTAPfH', Nawt.wn, Falrh.ld lav. Caaa ai.at-a JF0RMA1J0N WASTltD OF ROBERT SMI H. wla Ittt bU t ao ehUdiaa at 1 1 Eaat trth at! ba or hit filet durt itquaavdlacali and ft'l'V if m, or that jilil ba (in a ap to t. nt.ua. St IF TUIfl COM3 UNDER THE MUTICK af ALBERT A. JOHNSON, ba It mrtftfod to r to-w ImaMdiatalr bona it kit aOhotad put"! 5" irUlba lidittT hAlaU JAMES LOT ATT, MaNDFACTURER OF tka aaltratad Lira T'tat, da-lrat anlatarrtu arlUltl-t4adtal,tlllar. App 11 Utuk at, ZtnrarkV d M arunkar I aaad appl. ,100, MARY FRA8EK, LATE FRUM KINGS to. Can. da weat. It anxloua t Mad bat to. th. UuVVRR FRAIR. blMtimltn br t'id. I pead lnroda In thli eltr. , r har nnam fiJOM M vfAHOIrH. nnar or lata af Frooklrn- Addraaaal Mi7cixroIi Futoa, Bloaaktc it, Kw Vark. M.I1U DKH810N8-WIDOWS WIWO PIN. of P.b Id. IS r Jaald,lno3, a kllUd or dlad -.--U-IAa wldaw wboat bnabanda batik 1 i. -"-'-- ta r adraatadt r IUM Caat-orlbar at th "J?,"r2?i.2 BUSUi d CbaUmm tit. 0iV3lifiJ.l1Jf' CO Ala. OJAL OF SUPIRIOR QUALITY 8IZBS praparad txpnaalr for rurnaoaa, trat. ttarai and riattttT- aala at lawaat irtoa a raab, at th old giW.iTi.Tt.itil AdvortlccacsaU far tk UlUlca tbm ra s22ixs airiBMiti I-BOaUEHfl ov tub Aax. A ww r Acn-fTTH au. thi itsna or tin I Tka CAJr vtiy I ;! AXYTBtSO new, U U ADVtaOISISO n tU SUM. Anrttiln nM eaa da had of beard af on ttK Wat of tarat for (HOC 8IIILLIN0, b ADTEBTlMDiU W T1IB TCn J OIXAPtR THAM WAIXINQ OR RU)Ia FOR IT. KVEllYUODr CAN AFt'ORO IT AND roi evtckv rvRPojg. iit.kii m nmWM. DAH.Y ATKRAOH FOR 1SS IM.D DAILY AVKKAOK FOK IS.M... (II.4H0 DAILY ATWU.UB FOR 1M4M 144 WiaillBC AdTrUieMi. Anawara to AdTfiilaaiaaia. Auaoara m kU adTarUaaaatnta b rwaitad a Ida i OfflM. trrdrlaiTaaekAdilaar MORX STACK fcfkUfcoaay, lb mimNr affljad M laak adtarOaa-aaal, In bold fivctd ( m b naad aa tba AitAraaa la wkltk umn art to bl Jlrtn.l at tkla ofitua, InaViad of oocosrlrf fyaoa neaJlaMl wllk a tf tdal atfitUsra, NlilUInK AdTertUemtmtD. KirUIYMEXT-FM Malt. AORfTt wanld at lol!luiau-t,rmT. tr.,1 BAKVR wtatcd at Id hand, ear kaada b Oald. Bklf a 1 IK)Y trtnlKt at 141 Oraad it, raar, tit daor. SI 0,X)DheTakr an ntIM waik, 14 Amu, roam 11. rArRbomUiriwaa!l-d3Dr4it. M l-ArrKRNmal.r.aat,d-MOrWn..t. rArTrRNmakar cutad-nuraanait, kf SMALL bit waaUd -CJ OaU at. C) BlIOEMAKKRtawark U ttw 101 AtUaUo, Btln TAILUK V undrr laatrnctlona 0 Cornollt rta top. TINUTrU TILItxttr t. VI J POOR m.k.ra wtattd- tit Fltb at tad 4tb art. ti MreDLEfBwkntod 41 Ft rrf at 71 lOiri.lSIKNT-Par Frawaxltw. WASTED-liAIrt.waitadouhariiiiiioda-3 rrlnm at, JTb W1ANK bojk i.wer wai ttd, t WIlHaut, ao-rBaattr .(I M and ckatubt nuaJda wantod i4 4U an. M, l.RK!?MK'Ki)tdat4A8.caudaT. 17 J r'tfkR Il II Y tttfrpfr,4(Jitlinbltt, dr e(la.2t,2 tilRt J) 1. r nai I Mulni.144 1 Jar BMn.K.Ktd GIHl.llate , laudad wu.lrd Cidinhata II M i' Tll.l.a tnaktra,aitotola.rn -831 llrt4 ar. Ol'KRiTORfor Hla coat -86J Kltlith ata. 7. OPKRi'tdRf av'tl or..tt 104 F-aat 134 at tt Fa.NTU.nJN fui-h.rawait d 41 Flrat tl II DtURTrnlfher A butlrn hla narrt-U4 ' ndto BPtX'I.'IJ a a. fed IS Krantf rt tt. rt It, Id tl.T KTKAW liatprt.ra.ta.l-3iil I4r at. It root ,n TWO t,utalf.t, Bil-htri-419 Pra'l K. IV TWOMIorataionpaot' '.'1 FeU at, St llwr, M 3 lttt"fgMAKKI( aid 2 aprrratlotx 1! U-aaJ. 21,. llti1 I'dUl am bjokfoldiLi 4J Wbltn at la W.OTf.ll Hat IIOl'sl.U'tll.K. (51RI.f-tferttlbo.i-f--rk -3 ),,t n,., ,t, 1, J1RM t .1 cu WifE lu'')rrck0 t. Ji.rai Lltr. ' WOkllNforlauarwotk -15 Nailtual aTt,(i.c...i,.l.il fllTl'ATI)Mi-l WANTKfk nr MaJaa. AS r-irtrr, or uatlnl maa In itorrF. tt W4 Bun. Ad ojtUnuaa or htad waltrr W U II, bat Sill Ban. AS Porter or aaalitant boob krper-B, boi l' Bnat, ASfoatBaaiordritacuilaiia J ill, WO Bun. 10, rti'aptartlalKoliMar-M Watttit 10 4 BYapiic'.louilntrA II brz 01 Inn. ?T,3 HITCATIONH WANTKD Ur FaaaaUt. GIRL wlahaa to 10 watt with ladr.lM Orand,Wmthth ARTICIJM WANTKB. IBOM lavpaalnd takla. Id hand-Sina aftaa, BOARniNn, BOARD for a amtlatnan-tt Vaatrr, eor If ndaon. BOARDING at 3H-ator it. IT. 4 FOR font wlTtaandalofl)nn,21IBB'war. M.I I OIRX8 U board, al 00 Wad SOU. it. M.S BOARD AND ROOM WANTED. AN nnfumlahad ra.m and badroom -V. kn Ml Ban IXlIM.INUH TO UCT. I RUNT and back room, furalnbed IM Hudaoa. II,.' rl'RMbllZD Rcoaua 17S lWh it, Ixt 7tba,8thati ROOM fur a (cntlaman, $5 pv month Ssl lianrr it IIV1MO-M t'llANCKK. BiKK.KY, wltk las for nla thaap894 Cltlith ata. BAKERY for -ala- S '1 South ?J it, Vf-uubjrih. 47,4 BAKEhY for tali cheap -43 itoac at. SIS RAKBKS Bhop. 4 B.taah at, nttar Weat Bir. W' BAKERY for aala -111 Worth at, 11 BALL Allar A f.iturat, oor Bpri H A Waahlajtn.H.J BCTCllFRthoprrta'a- 13B Wit lorttt 17,4 rVTCCa.Rikopforaaki,?3ll'routit,bklm. Ml flOOT aad 8k Irt Wakblnf f actorr-If-4 W tlth at.13,1 CaKllYI lullk rtorc far t.l-,340 Atlaallc,Halrn.7,3 CvXlPf It ah i p. atack aad tooU-l!S VTarren it. IM DRY toodi and faacr ilatw ftr tala-HT R 11th rt. DIMIMU laloon for aala-Johiaor, ITD Canal it. SI I FANCY and antbraldcrr itora-O , hot Ml Bun. 17,1 r I8U A Ofitoi btaad tarr cbaap-ftK Wtbth in. GROCFKY A rnlk dapot, 3d ar.bet MthKBoih atlT.I OROCIRY.alth horaa and waon-!93 B II tb, td,J M(AT and flat., cor Utk it aadUraanalck ara. 117 MEAT mart at, fliturtafr tal. Smith A AtlantloM, I MILK and irooarr ator lor lair, 111 ttik it. W.I PHOTtKlrlAPn dallrrr fir iaU-101 Cth ar. SC4 BIX) AR and Jawalrf atirt far lalaHOH Hndaon at. ARTICIJM FOR HAMS. BTJTLkS-Bdraraudraaallaltv-a-SrickBny. l,l CAMYA1B awnla A plaaofrtaathalft-t,tt0 3tkar CU11IT1 ltd and ibaltlai for t.lo -W Oraud 17,1 CTTTIrw.t raUawWWawtSVtl.it. W4 DOO for tilt (Ne.f n4laad)-S'.0 Molt at, raar. N ICRwiioo for Hlr, $30-130 Wwt4Jd at. M LABOR NtrafounJUad dof for ilia, at TI Cantra it. MILK mm, bora and barnta-ll Sd tra. tB,t KUKSLU anduacklna aa.dlaa-10 Foltoa it, ST 4 PONT for ilt far $73 -1 Mlath art. M.1 ROITK lor aal t a tba 8nn rlawapiprr-L., Ml Sua. BMALLoUiUll,omplcta,f'r talt S 0, boi btiljlnn KIBTtTr'ari Upws eord-01 Ck.mb.ra it M.0 BRWTNa Macblnn for tala, tlnar-IOI btb tra. WWlXaMiahlMtttaa SGOKlihtbtTt, FI.I BEW1N I Machine, Bailholf t-4.1 Bwar,rooat 1 J0.I BTKAM BoUaia, Tauka, A-t TtmpUaj rt. SM BCRKW Fi trt, Vltav-S8 H lUUa. iL SCI TWO bortioctal ilaam tnrlnia 170 Elm it. S3. 1 WAiniNO Michtrnt on'r t-6l Cth it. ST.lt WRAFFIIia Fapar, S3 tauta a treudla Bun oOoa. tf I WIRE block fraraoa-CroaalaJid, 01 Chambara, 11,1 S BRWIKO auchlnti for aala-TIT Waihlaftaa at. BOB BRW 1X0 Micbln far S 1- Datraw at, Bklra GI-NKRAI. DCXLNKHM, ALBAJfT, TB tontt far, from Rouiaaoa at, Aallj. x,t CARPEMIER work br prluUnf-111 Fulton it TO OCAMO, Aawiteaa abmnktal A fir 101 Faarl.10,11 QOCR IUD1 Fandrt Bubtl't nproatt hair ,87 WalkarO OOCRACD-8 Rooit Aallaa datcctian-OT Walkar t,0 OOCRAUL-8 Soap Carta plmp'aa Aa-OT Walkar fs,0 J. CUeniNO, AatUaaaar A t(ant-U0 Wtat 43d at, JOHN DR I KB, Vitwiaarr Burion Colnmbia it MRS. MCNROC, Xbvttrtelaa,! Cbwlawa, room T.M.I 8TEIL .rtldad-StO Wtat 80tk at, S7.1 REAL ErfTATB. U0UBBB for rait br C. a. Pratt 10 Pint it, rtota 11. BOl'SES A Lota r iaI-KS FiwalrA, Brooklra. IM LOT A I luntM, ja Fraat il Brooklm W.0 TWO bauatt A 1 lot for tl-4T Llttlt it, Bklra. H, lot LOTS A H. tal-Ward'a. Coaar Iilaad Road. 18,0 to urr. AFAmftrlTB frm 8 1 t .M Charlton tt. 80,1 GOIUfBR t-or to kt tr It IM BUtviaa at. 11.0 COAL Yud luW, 01 Weal Waihlodtw Flic. 13,4 MOl'Si: aud SO icrrr, IliM-Ome BO Ckuttoa. 10,1 LAR3S will lUkttd bumtut,TT? Orar a wtok rt. M,l ROOMS with ar altbout poar,44 rul Urn it,BklralMI ROOMS tt lo W4. c r Stita A F nmi,BUrn.7, ROOMIaUttoaladr, Bit A , 4J3 Ctaal it. til BUOPS tad ittim pter--II to II Oreeo it. ICO STORE to !a, eor tttk it and 11th tra. 17,4 STORK and b- ek ravm ta III- 4 T Iludao it. 4 BT0RP, baak r,a4 biaam.nUlTl iltmlltoa kr.tOB STORE tud biimrnl tolU-639 84 ata. ST.0 BTOBI and baaaaaat I lat-8N Third tr. ILI STORE- No. l.:appar part Ma. 11-11 Sixth al. IM TO lit, I atarr taavr 1) Watar it: t HO rant. 10,1 W. W mwIoi nuablaa to Ut-76 Vtudam it. 83 WCBKrilOP,rer,liltA-4iParli4. 1Aood 104 Cook rd tt, Piatkljn . B runt, collar, Urjtj tird 14 riV.R, It BrekmavB-Raml ,40. trt.4 4 BTrRY and itor IIS Faltoa ara, fM. MA B OR 6 Raoaia. caed lacalltr-O. P. bai Ml a., it J SUWMdUW,NIQrudi,UJlrr lAara, ,f Whining AarcrtUcmf nto. trANTKO. COAL Ytrl waatod to birw-0 . bn Ml lua fflot OOTT tOE ta Bmui or bar ahor-C M to, td.1 HOaUr. U rrob. It aart kaaa-tMaJf-.a M Btan-CJ liJCiTrfieslihiravaittad.BOtkoiM lua. 17.1 NKWgralHRautewutad-ll.twoxM'Ifl... 101 r ASTNTR la a atatk aid poaltrr .tora lib Ctk ar f ft, tVROOMS, M Baar, wab-r and -raa-x It Orthard. 1,T i.VMruruno.i. OFRM AH ta-dhtD. RRRXEi, lit Fauith tt PIANO-M tM 11 laMurt. ill Watt 1Mb A Ml 0,1 lt)l7M. HOF.ZLR U Srtlr.lt foutd-N boc Nt Baa. r..niLoini:.vr-5ini. Aoknts VANrrn-toa mkn with c.pttU'51i to - rHI.YTADM e'rhrat-td a cm .naah Mtlari KiMtravu ran altl ataka froaa $i 14 a dar. CU u Mo. II Oadar alratt, la law w- wta AkUIH WANlkD-A FIK.T KATE ioorrat naa liarbtT: 01-lr aabar foani Wtaa naad ana' r, aaar a uiiaata 1 and (Irani at. .lana? CHr 10 dOHMOEORIIE. FAKKR WAN1KP-A 8TRADY, ACTIVE r-tint nita, aha hi wo-k-4 In a hakarr. ta brlr otit hra-d, injat ba afrualatad wlik tba rltr, lid r.aatr. 8 BlACKSMini WANTr.n-TO Carrlti; Mikara Want-d, a (nod 1 ,Amlth onllll t rk . raaa hot a orktn.n ,.cT aoptr. Al-n a ton trianirr, at U BKOWER-B, d xnttr RTth tt 17. h,1 Bl.A(JKMliril WAN1KD.I. MAN THAT aattatatanda cart and aarotiworka almtla man ta htatd wlih tha f .tnllr. rftaadr vk la raat rr.no t. Irtahnirn prafarrod. Apidt In tha thap, 47th rt. F.Uhtk 41 .JOT WaNTKI)-11 OR 17 TEARS OF -'at, U work at tha droatltv pa par haaln 0.1a who ra raatt) and rut ottt p.par. Aip'r ta ilt)ttilK '.UAl"lM.J O chard it, at f. a'olotk In tka a-n-l"d tog BLiiK stone crrrr.Rs wanted.." nt.nwai.tl at A BlIIFNACO'drtrd. T ro'aar Hank and VW-atatp. A A CO. Ii'id pAni-ENTERS WANTK.n-AT HO VJ t Appir b for T o'clock KI..I SM CHACII rAt.NTKB WANTID NOXR Hut a It at 'ata m c' a. 1c n ad iralr at 0,11 YOl'Nd'S arn.rrFarwu-r, Quar.Mltio, tllatra ld.nd t L' A. KM Mi RAM rill A Yul'SIt MAN tt . ba tnn-t unit.p-taa 4 f.p-nl.,a -nit a- in tt a nntfr , tapto.!. ilMl.'nloil ntr'ol hnraa aid riw, and fond 11 it r -a r-. inr-'. Aopi at Factory, Btntk ttn t, war JiTat-r At., JtrrrrCltr . 17AnMERVANTID-AMKr.lC.N -'rli J orUmmaa p-t'rt.di am-ttl-d man it,im,trhl. 'rn Anjltf-tm V la It A. M, at !) Klcnant-.t -.nsrrm tb. forldall HI nLrWA.NTr..-r, MEN FOR StramoM, iwHn 1 hipping oltlr. Spa-tar I, rl rk f if a .carr iti'rr, . but-atp r, I coaihm.n, 1 nan td -tfirr trprtMt wtirii, 3 aifii lo(rtva bona and raits 'h lirk'tlar frl'l.tol atnl 0 Ch.Uib.tlu.IJ- t,-r a hawL Aip'r Tlh.lhjiiBiiarti. 13 AI.FSMAN WAN IKI - A f.OOD SM.KT man In a r-vt a-d ah tt .t tra ; one w.lt aa iital .t.l IHith.trtil'l, ..lnta I tlt cltr. AljIrtaK S IMtM.t'R.lQI MtithaTa. N Y. CAU-.SMAN IN A MAIIOUWY YARD Oaan'td. r.h'nlrttt troniikfr, of antt f .miliar a III cabll.at tad h ' mil-t I'- rf load aV--.. a I tr n t.tiin and . ro 111 tail, ai.tt cll r.o mm .dd U44 r.a-Jiltfiti'nit.c.rjaf l'rauklla, aflar 0 A M vv AllHRWANir.D-Aa MMAKT ounr niavn tf abmmi avrtUriMBrl w.lt nit Ikhlm t. 4 lrlL at m Inr k liar Imn. ktirl nna tar arau.tatavl Lmi- t. thtii't(WfKmiftta vn 8ti.iW3.1 IdMIIdOV.ni:T-IVmn1o. ABTiridAL FIjOWJ.RUr.IBL9 Want. d ffw trtiflrU' flowFT wort, (Jmwl BB-Tt ! P'Kir wcrk tt 83 But protdvar. tear t:ttir. trtt. VMiH.1 CAnm&TMA-KER WANTCD tlM A Wcotf Maitrta.kir hftvlni th(ftbfB' nt, aal w.r,0dl tdr BB'ifcki-T trSti ml ltJ ftjt m-.. -unitf ta tnnBat I In pr flUbli tnlntaM nntt. tu-fn i ttaf t M hott Mn Patn4 In J0.ui7 !, I abt bww la ut4-Md Ut v.ri of tlm ihm VP fat town ?. 14 MOUSKKEiritR WANTED-A iSltWLK DMBttb-tt'io ag a hoiuktp r f tka I'i9tftot rrlli4ti, will ratTianfida (mm 4 tfo m b, Hiio. rMlir-. IV- ifrMp M.bl 0aa ottk). ttatioc wbaTaaa Ufcrrltw eta bh4. St.J HOrM.WORK-A HEAT TIDY MTTI.K gtrlfA Krtff rrr&nU tUt i ta tuM vofk U 3 Hlditant, hwrntt m-Bj PmomaH. Housewi uk Wanted an aiile, tMrt4 a4 ohMrlnpr girl to fa rif -I bnu-otrork., mi'tt ba a wth-rmitO(Mr au4 abUta cv Ayvf at HO Bui Ivaa , 1& HOfSKWOKK PhOrF-STWT(UaLTO ontik and t In it Mb rut lrnulti.h'iM44)Uoit. OU&EWORK- WANTED A (.RtlMAK alrl io tli hmi(work f a nntf.ll f-vtullt mM ema wH rTtmDifni Pl'Kln-r 8t HorsRWORK wantkd a curl to if.rtn-M' h up"w i tt.,it b a txl a.tr mt IfwitDft PP'f - ' '. iirioKira. vb4 n utit dfwr . ".TANTII.Ll IIANDSV) MANTILLA lllh.ada wanlt-d noita bti' an I ran'a t-t .p'ly, alaif or S tprratlrtat wba hva 'h.lr na t. la nta cnl'ta. Atf ktMAKll.N ARU.NroN'S.SHRrtad w.f. 81 TITILLINER WAN1F.D-A COUll Ml I.f.t- 11 nrtoia a abort dUUnraiu tun c tt'tt t nia Itrod inlr irtcinii b rl t .trtin, atllTCi'-th ata, fur 3 di, Wtaacn 11 aad 1 ti'c'dtk 11 MILI.INLRS WANTF.I) -S GOOD llin.lt trat ara arrn.tatncd to wlilod atrtw htu lata. AppL alK.T W.L'JK. SB' Ilriuilw.r '.7.. t-. 3 PAATALOON FISItllERS WANTED IO fiolah aftft a-wlni marhlnr. t ft aa lt.it nrit rl ta watar.plT.tt 141 Wiwy'h a', r. ar I'ulldlar. H PARASOI. 1IADS WaNIED-W I'ara.tl hatd-i tlio a ahoaan m-k. tloaar.rh Al.pr o llil.l, WtriMOKKAlhtKUoU.N,40 Uttl4wr 1T.1CM CKiKi Hands vyaisti:d-'i iioiic iiav k lnf trp'rirtiea o tha n.amifactiira c-f oren tkldi. Art'lylt 111 and rSCnitra it. SOU TIACIIER WANTFD A YOUNU 1 ADY to tcaek rblidron In tba aau.-niarr Futli-b braaebca andunda taafaarr l aio t olata'.ca I lha cannttr i wll lot ta a-alat In th. hou thnld ottt pratwrd Addraw J II C bai dt Sunotfl', ilatlai uaatlneatloaa and wl 9n an Intrralc w ma' ba bid. 4 K.miOBini:.vr W;tYri:. CIIAMII RMAID-WAHrKD BY A Youn lr', tltuatifn ti chtaabrrmai.l. will a 1 1 li waah Infant Ironl'l in a Dtfr.la famllr. Call at Mo IM TwitU-tonn it, c-t lai tna ra irta. iq noor. ill HOUSE WOk K 8ITUATI0N WANTED ba a Frata-tatit flrl ta da fanaral hcuaawork I a araall faaull' j la a r.nd wa.bar and irannr. Call at S"S blitb it, bat arti C aad D. 3d floor, fioot raaai; eUr rafnrtnea tlrani atlUorldaji. If) TT0U6F.W0RK - WANTED. A 8ITUA XX tlnn br two tirtt, to do tan tral boniawork 1 ao abjrtloa to tb caatr. laoalr at 111 Lwrana it. In lb raar. IT SALES WOMAN A YOUNU LADY wUkr a iltu.tloa la a tfra. Applr for two data at riak.rmai.ta Uail, ejraar liood and Dafriw atrnet, Bontk alroaklra. 13 OF-HI-HAIa IHJHI.tF.f,!. B1 RUSHES OF EVERY DESCRIPTION at BUI SB FACTORY, lit Paarl at Uaroarl llutldlaira All aftlatee at raaanaabla prir-ta, wbala- tal aad retail. JOllN K UiFFEL, It) F-ul at. mbM Mw'ltl FREE CLASSES FOR VIOLIN AND Plate, coram, ndaf Tkaradar aranltf, far canta. at 0, tad ao Batnrdar mornlai at 9 o'clock (or bot t,tl IS8 lloattr. lt tba ta-oa kind of tlaat aoraar af 44ik.laao BthlT., oaWadaaalar ar.oloa at alibi a'alock. Frlratalataana (Iran at altharalaa, or at tit. .--alll .a, rt ttualLa. Plaaaa. UT and atOOlM baiAlartalaelviip,ocUlalal1itr auatk. Ala. Qurn Fartf tteaao plaoaon Baurdar raeral mJ. at 10 A'cK CaJta araoaiua lor .i-air uraatai Laaian m awt Quaan Fa-utal Ft (r all poan tlnfora. L A, AO f BSJAMIN. H MONkY TO LOa tGUtOOO IO UUN A1A-OBI mr-ta.M m, tM.I a-Aata lo thla eltr. In Itltaa nf SLOiw to Ibtaotaittl rotate la tla oftr or roik. frn, fiom i to ft rim. Appir to a berJean i r, is nail it s& PAWNBROKER'S TlCKETa-THE nieh EST PRICE PAID FOR FAWNRlK;.lt'8 TICKK-lUFOROUMt NOr., WATCUM4, '".'iL; BY,l.i, ATt"-IBH040WAY,OOR, FI LTOS BT. RCOM MO. . U. JiEWT0N. SO,!.! PIANOS, MIL0DE0NS, WATCHES, dlamanda, lewelrr. oritara. tawing mtcbloea. Iron llfta, furniture, palnttura, An, Aa, fr aala curap Caab idTtxcea on plane, ra lodeora, watcheta dla. monda, drr rorda tti it, Ac. At, or buufb fo. e-ah. LF.JttNFa.bt Ann .t. Id Ittw. HI.IT1 lit 'PF.CTACLFJJ UOLD, SILVER, AND 3 itatnl tooctacUM, tteaOBoM and Tiatra, aara viaMB, mtrroaratpa, ma-rtfl lantarna, aurraiin a4 lrwtt liaatrum-rnla, for tahanta aad a-talo-tera, tnaj-utat-uiohloa A.akausat HUMTRR1I. I WfJ. nrwa-a, itta ar BlO4aa14H CPFCTACLFS GC0D ANDCHKAr Wk O ilfht ImpctTad-Frof- or Frank.' e-l.br.tad eta nrtatrrar. aerntatelr admrd Hdafadfra rl lonbr at aiperlaocea raetlea' opile an. Allkladaof tpto. l.cltalT-ait.l.iolAlaktB In tiabaivfa. ol ' reaalrwd. Bt-a88l)Ulu.d it. naar RldrUda mhT.SIaclM CO BIIOtR AND (HITERS-a KKW ttii FTYLF, AT 10i' 10 AM U ANN 8T. , V!-cALi. uip eu raun. iw " AUCTION KOrifl-M. ACCT10N KOTICE. . F.XTRAORDIIf ARY OFPORTOaTY T purehaa arttwaa Uoaaah-ld For tit ,r n h.1 a ,.. . irblitlAntal-n, Oahltta,Wtfadr, .,tmM, . . al It e'ol vk r-UI, AtUvllWldtttwofl'lt.LIF Mr0ARTY,K.u No. il Meat lMh it, ntar CM art aCOBtaatL f f T-arltT R'itd Fianof rtA Parl.r nttp, rtar-T-xt. ttnf rarltt Falntinm, Carnttis Mir rota Clrcla, Chan-trill ra,Vair t'urwin, Ihink-ras Oatra-taWaa. Hat-ata-Ma. ull-tloUia, nuirlfWp-d, lnjr.au-, Ilatlai ada, Wathalaada, M'ddlua, ll.lr a-id hprtaj Mafraa-fttrVaatbor IVda, It'ank-U Counter. p.naa, Bulatrrt Fil -wa, Bkalta, Oorntraa, Kit a din Tiklr,hliti, Otaaa and (Mlw War-, Knlraa ann roria rtlirar-P atatl I at tart, nponna, at.i aaiaa. nararim lariaa. Ada, a tart aatinaaai nt Ha i mat-1 and Kitchen f brn'tn-a, Bat poaltlti. l- .tVt IK) twioirad w ail ptaehatatt AL'CTIONSOTICltTO nOUSKKEEI'MRS -la' tola of ha-Mnhald faraltura thla Wodna. rir arunttnan al 1 a'cVxii, at 111 faaatr firat .Vnr.r tt a an, tb rot ra aorfrata of tka ban-o will la aidd tar caah to tha kl tkaat blddar. amosg wbloh ara aotas aofa badrtoada. rota froad, raalltiianr tnl aana thalrs ktra, tkrk,latiuai.tttr of ftrttaail aad loirala . tlM. drtatdaf and pialt bttraan, parlr fitmltn- tfttcrr daorlptl n. tutrtora, tt-ta, brontaa, bd. attatlt, hair mattraa-aa. br., ablna. t'aatvara, .11 wraart, cutwt. da: at poatrpoaaaiant. It, W, W8TvOTf. AiKtl.taiatr. W ASSIGNEES hALE-AT TU11L10 aUO- AX llnai-.AIth.rtfhra.tf ''OIKaCUILrOS.Nl 4 Nawan at, ta tta clt .4 N- Yark. all tha n 10 t'lnrtnd aaarla of .1 1 M ttt O lK KL'. will h told It ptihllr ail-, tioitont'airiihiianf Mtr.. l.l, at llu'rloak li lb fur. noon. (XI. W, grEf NS Aa.lrna, tf, 14 AfCIION NOIiCE M. DOUGHTY, ancttottMr, a 111 I'll, that dar. tt l'H a'olock. at aanvronm,n,1Naiaau f.l-ran anclnd-Hand hatai hold furtlttut- nf natrr diarrllttio., Ilina nla, I plr tnd loirala tarp.ta. f-tatbir brda raittraa-M ail irtl,, tathaa, aaai.a, tuirr a. Ac 1'ba a h ila f b acrlutn aala. tH Auction's le. JOHN K OtKI.VY, AfCTII-f ER. I iffltw, IB Ci iitt Km-, lira .kirn Br JOHN K. "AM. KY 4 CO, .III wll Tknradar, March INih, at in o'clock a. tn , all tha f imltnra In th prtrabt dwallln hotiaa t!t Flarrapnot at, Hmok Irn .corinidttfd nl T ortart rna-anod alaoo'ort,iifaa, rhalia, math atop tihlra. carpnta. Itadat-aJ btlrta.ua, puUtraaa-a, bt-aVluf, aalnaaliMl taltln, crortrtr war kllclt-a ut.i.al.. Aa K7,.blWf C'ALVlff T. IIA.KN, AICIIOXSKEU AFfTIOI NOTl'TK. A I'ttf ..I. .f(AKfr.r!MI,'ll, rllTfl" MVT. T IVllrt, Kl ltd, MATH, dM,at Si.s an4T'CA1L tr.fl, i.rar Urvadaar, o. Ht.itOY, Maiohl?, at m o'rlct k, J w l'lalci: til rt, at ahirr, at anctlop. lua ftatlrt Hprtaf ttotkof Carp t nifa,rto., etaiiitri-lndt " t vitro Vrhtt andTara-tir Itmawla. 't pl"na "t at im-.a liatp.t-a Thr-tt Fit Tapcatrr, -upta-fla ami rata, limn lotr In ca'iatlNa. I'ltn nl ca 4 4 b-4. ft 4, and 4.4 Oil Ctotha. ! Id c a 4 4 and M M atlitll f.OKii.-,M.it, c 'lh- r.'l.Hn.lUl att IMtnd on daf hrltta aal artt -al np lu una I lot-, li accoai'ii .1 to it r . t wlfhla.: but a mall uaauutr. V0.I o, 'ia ( JK). IKlMIROOK, AVCrR-Wll.L rKI.I. - tala da- .1 '" n-pit ft. at I n-a t. -far 4"l, r. i.ti ri fa rul a r- rH t.tM.1 nt- rbl.t t tp m -an. -m, ran ttral I al u labl.v, klark w 1tu.it aula in I rltllr Id.rk aati.nl laa-.t ait-, hair raattratnr carni-., all cloth', I'tlotiaiia, drariiiit btiiraoa, ami a1!! kluhrn Hti tin 41 nvAt. ri i.iuiook. AUCTiovr.F.R, o,n.f firi Itn-d.ar Wll a. tot llitir-l., -In M.rcb, al itio'oa-k. ,t u , t'a.,.c ,n l.ra'taltk tt, lha tntlia f, rni'tira nf llttl ro ma t t'H . ,c-L ly.), Intl.l-afN I .It n-tirvi f a'Hr plUtTi taaTbtf-lira ratn la ail 'l.atia, ''nl. totni ft tnttur-b rav and bar t'ti.ra, tEuHibh Ut l'itit, Ir n -'is Ittthaii ntcr ' do. VH IiI:NRY (IKH.N, AlVr-iiRlM'r.Rlt'M, ' I ii r , r, ,ac A t'.'i"--.:. t'tiida at V4 ..V ft. .1 l In n'll ti ttar-. 1,i iMHIam a, tnti.lt trin .id It m 'I lilutl I .t, '''hi.. Ian It -rt. t't hallbarrrla p-unna. ti ctil.a, It r .1 nlrkt.d ll h, 'ft bolt pi. if .ttan- I.mi'ih fCt-ltv tt,,atfaa H tiibon hlk.rt -f I r 'a Itran tlr.Kratkapntt -tine, I itf .h irr, I tlpu o( Kit VI drnil.otii.ai alan ft.iaai Hit- uhlta Inad. 171 nKIiRY 1 1 II KIN, AUCT. DRY aND l.ilt'T ro- ". Ilila dar, t 11 n'olwk. al lha ail. ti tit att r',lU4 It lllltul tt, ar-awla. dm, fothla, litalfr, I'otcs roata, t-'a,aitwlnd a.chinta, Aa. 41 F..M.Y UREHN, AUCT, TlTiTHSiD VT, M.rrlWI at'ixao'rlttrk, attha auction atira, 1PI M'llanitt. tinclal aalv nf a lara lot nf dolhl.it, line a-a-ril atiltfa draat drr and faner tottda, rttwlarj, 7b ta.lnt inichlut-i 4J TOFI')! M'RAY, AUCT. SVI.ESROOM 134(1 1 u'tioi't, Itocitltn will aril, Thl. lir,Mrrb ITth ai in' acltttk, a trfiural atairlni-a,t uf II u-n. knld rurallura, c ral.tinfnfa.faa. loilnfftw. luaralil rararta atjrtl laallnmlaatita. hnraaua, ItaM -ada. -to. a d rtbir ar'I Ina t ainuraaroiia lo toatitlin. 41 .T. F. WU.I-.UUS, AtlCriONKKR WILL Bill Bf tbaltltr-t nV-BB-ft 1 KlatBth BY. Bt-kBf 41t tt, ao BBortmiiit n b p a4 pi tar, o-H.U.aU I'tVBF IImb ll)a'rttj ranfJirtl vnrlu, alM a a iHr af to aM,trBvt a Ul-a, 4t,btni, ptrtiyfa pHr itrltu'B Utcar , on lhtirvla utii at TH n'pt-ick, Y"altl nu JAM US CUS..1.SU. AUG PR-OVFICK 2W Wt-Bt 4tt,UBrt( thl. 4r. at VV4 avlnrk a. in,.. 814 fftit turiatba tt"rk ao4 i.itur fa linn ir t-f-Tf -In r Hinps cw iter, acn.fu t '.. H-aiior-, , c 47 T MORUKIY. AUCIIO.NEF.R. WIM al Mil thli 4a?, at in ocrk, at 1T.I Chanii BttBkr H-fBis I ui.f" tah't-. Iiiifrtnudi, rhtr, tttir txiln. vlndww rurt-Binw oil tnllt 9 mirror-, rloakiv la,drBaia:Birw.tlrr,rutirj)t and avarMnl Nic 1 Bttoer gfwtkaiB VM MURHiAlii: bAl.h-VAUrAlU.U Kl'U. f.tiira airtlin, t nrrt '' 'rlirk at l.tfV rt V h ,t ni'lvt-tur a ft, Ku - ma.bU to rt if t-.H'B. 1nitMia, fftB rhar ni 1iokh 4 tt1 lavri 1 (r. In-, Piirr .,rapit rliln. rrcrk rrr ,iIb aad t'atd'il ?t', 1 1 rul"ii tullshatrrn -iraipn kltrtmi nt t.ii. '. e. I'i plta rftinlr-xt WI-Ll.lNtt 'i A. U4.urr.Kt 4ufMmiwr. 1'. I"(' IHTKirrV, arcrioNKKR WILL I nil nu l ir d.-.a .4ihal 14 .VI fk, t tii-i M-rrl ' U l-i 1 iuit.1,.1 at krol it.riV.IAM And C MaC SIM. I Xi-4 . r- XUr ', t.rv br. k hm-i aiid I k'Aii u'M I-ant .'id t.Saa' V'f-. il hum ."-.4 lt yttm -'r-'l., '-.. Hiolt-. r tilckhtiit aad I . t.rt-t)H1'1IUa.i;iin rt, Itmnkl H. HtrMll.i. IV b"4n lot . Mta - ortira, U WaU-VatH. Jbm r- ' irtitt. iiiiilttalri vi aTt-aiid L plWht!-)1 S &.I. nor.AKT. a reus, tiilvrdy. 41 1l ' 11M c- 'hi tint- trt ri ms 1 N rth VUIiatu M l hi la I aria lot ul l-viltf. 11 r . 1 . ,trtt -1 i it on fn iil'nn, )frtia. wTKo.t-s r ''-.htrr -. I n-tra a-", etrpa a. laihtB, h. fir , Z jTlSlMJAUr WlUd SELId US ' Vw4jt-M IrWrb ;ib, Bt liiH o'clock at til p. I . t-v.rnf n eii'i-. m rt'- (' "iia Hon 4 ' i in a iiiit' it- Mttr t'larl r' do, t-o Tf ! i 3 r litkoi iijik' tothfr with nhaninit, I il).. r- ffi, ri I i-T h 3iM, fd-BFtutta cuttliin , irm naits ea bcb. (r .. lla'ure Ao. 4o, 11 1 ,w i it i.TFI "ia ir? KaWCV ooouT !a I VA tllAMrtHA I AIK HUalt. AnctlooMPi, biUro"- )i MaiiaiiFt, tII ro) HI dr, TtiIiirlB, Marrh 9TIH. at 11 iiVlork. at tdi Ir otalt'-rt tiu, a lutuil t .f fanef no d, tv ftttf ainall wr, 1 I04 ihaaollraitook of a r Ullial'r. alo h-w cuni, ttove, aud vtbar itu "li'd""'- JOIN K1-I.T.Y. MuarllT. WILLlAll Alillt11, AUCllONhKl. (H1W. I Kiat Hroad'ar inllt on 'I h'l'tdar, at 1lH a'clook, tna atona aid fllturna, wltn Ira., nf tba larit rtacrr t.d lliuor attra Kd A.ania D. a..ttal.lli.d .f tall, tutart, al'lotta, hot a ol barrlnf., rv'ai did wall at rou Wr.Hol.tt Ion. 41 wt n-tt, ua-a'tittuttattt chalna Hou-n, wLuaa, Ac, aUtt na hat lirlaa, iiih a ,d harr.ru. HI U M. WinF.fi aITTIONFKU, WILL

i. . . .t r..r.-.u.!.n-it, a 1 1 t t til fufltart, A , f a ih'tat at irr b uao, nn. ii'ia t, I . dr, bndf lot, tahloaid btt llaao, dr. It f I utau.. itanra, rt.l.a, al.ra w.ra. iitaa, ihalra. t.lt'a.. toll rota, alan fl'tr tc ad baud b -d-t-ada and r-ttttri-tai liu a hotel, lha whala tuakiaf a lartt II. Nlttrl'l.lln.ll'dt'k'r. I HI WM. WITTtlM, AUOriONERK, WILL all I' I. d it, tt 104 a'e eck. In Urnadwar, ta. t.arnrjt.daiadtiilrdita. at Wia llkU.tt-1 thafomi. Inr. 4c a the .m h uj . htr aad bar nttoree, Ilfht w rnv, t haft a.d aula fnrtma'l pnalda, t"f .tht r with cT-'hlnrut rul for ttouat kpltit. 1H WnLlAMfbl LltM Vi II AUCTION WIL' Nil. Auctioneer, will i-ll thla dar. l l0, '' at tm arell-kaown Rrin llraie. No 840 Grand A, tha an' Ira furalii-a aud frtuni a' aaii UaUl, aud tm nptu-lor Eudllak baa p jup, caat$i)t S3 DUEM. CHtAP AND RBLUBLR HaIR DY& ! I BR1CST A CO 'J l.tiainul.t COLUMULANIIAIR DYE. TbtDEBTt'd ClIRVFIdir mtnufacturad -b.lnt bat TWlTfTT-FIT CE!fTS Far Bot IlahanfitRedorOrrrTwIr l lift Ilk BLA"Kor BIOWM, al'koot lijurr 11 the !" ir Halo, aad a hlch wu tnirrauf to b aa iood aa tar muulat-turrd. Mann'altured atd f r tale, whole.... tr retail, al the vart itw" awrt'i " ""V "' ."'" " ." AMIBIRUIJ, L I, 4 (or tala by lru ilHioaeralir. -lltArtn OPKN1NG Uf TIMKJDtY, MlRt-lIia np IMPOailD FAN Y rJUUW HVT3 lot MIS1F8.B0YB NTI IN'ANTI.WIinL'SIT.eS AND RbrVll. K.I.LO0l.MlC.uJmN Y STilTM OITK'Milt ATIO LKUAla DlsSoTl'IUtNOF C .PAltTNlRSIIIP No'leeith r hmltrnth.lthao .fa'lnarahlp Arm ma ail.tlna h.lat i tifuii44rlua'. U'-a ttn urn. fllLfiJllKR AIIARRIr.il 1.t.dioid br mute I e ti ut oa It I if M . Pa tr a d a I deh dor br and to t'K Ami la I" ba wtliedbrA C, HlRttldliNll.".. F. r.BLTCUtK.AC.IIAKRl BOIA. MaJchSOilolil. STlBJJi UUUt'l-UlKS GR CEBIES FOR SALE THE BEST lautt-r t-.t fl ia ' a tu Svo: aood fur lla aud 1 ai ptrlh; tot Ho. lu tvr l'V to Ho, Ireah et,a; lltbtre. Baa tna ar, b to f'.'e p-r T lb.; flue ttw, 4 to, aod oof. fee, II to lc, ba-t doab'a eitra IVtur. Pbe per ba n petettulaaTtd kt BUEAWOODtt, 411 Third art, ruS4tktt, tTJUHt VliUIAVAYlOXn, Me. htTOI.D FAST TO MR ROSEBUD, AND XI 111 fael Ibt Red tkla rvt - Ill fael Ibt Red tkla rt R1ADT TOMORROWt TIIK NEW YORK WEFKLT, TllKM-.W YORK WKKKI.Y, nio lilt) Mil 1IIO mo 1IIU IIIU mo IIKJ jiui MINK, MINK, MINK, MINK, MINK, MINK. MINK, MINK, MINK. MINK, TRR TIIK TIIK TIIK TIIK T1M1TIR. Tf-AI-rttR TIUI'I'FKi TKAI'I'EKt TRA ITER i TVAI'I'KKi TKAri'KIti IRA ITER TKAlTF.lt i 1I.A1TKK . TIIF. TUR TIIK TliF. THE on, inr. hai (nrrii of the nitiaAnK. Tllh I'AU.IIU.K Of WIU IIKIilAUK. it r. hai i.iurn or in-, h- idh- IMF DM (IIITl I iF THf IIICOtnF. Tlie. DAlBlllKKOF TUB II .It.AltK. A TAI.E OF THE TAK W1MT. Ifilttutborof . KV .10IISRON" Tha 'fll.tl 1 RAI'Pt R" a n -nrt-Mttil In "7.1 KM JOHNSON 1 or, IHr.TRAPPKKOIIILAVV.-'thit e hare prett Had nr-tn him I. trr lilt hat d on one mtr. itorrif Ilitni--t.r1 ana fa rem t l-that tifha f tr 1.11111 111 with "UKI MINKl or, TIIF. HAL ill. TAR OF lilt. BrtlllAI P. "which, while It la writ, t. a lu the Inluil'al.le atria u,rh cbaracb rilattl hla Iral anik, tar turnaa-iweTen tha rival t re In vtfnr Hid ! trnltr It la In palhh U datrrll th pjn'ol itirti. Itnnaallkahlrh tie reader d.ella rp.il tba 'lll tl rllllnf Inrld rtt which ara Introduced ml I da tntlr it,at naitatf.a nfaatarebtrder lift mi lha aite land, and rrtlaed rlrillred Ufa on lha atie. At one moment hla pu tila-at hlrh and hla h.tart ptil'lt a wlthttcltttientaa be natlanf lha all-rlnt ilited. of liereltairnrted br tn. tmi.h but wirm lir.rlel li'.n. rtrtantlieplrtnntaiiiettralll.il. and In the hanntanf he pah ted alTarea. and at another he la rnnptpt.lr tlaw rtird lalheatrao f ntttarlt whlth aonnett too wild icetttauf tha llU't. it k-d wilatTliea. aim Ilia lutarioaa murltnt. nt In. I h ami Int.arni'UI In 1 Itl lltnla ci.1 ', uli'lllir rlbilahlnwlf aim at b'wlliked a lib h. Ini.i a.tv t.l hi, auhdlnna In a wort. ' .!! IUNKM laattrhailm aa never In-torn waa pound br 1 mill man, tad all who rt ad It will anjor a r1t.h lit atlrr tr tt FrI M Font rwNTd FtK HtLF. KVkK. wiirn. IM KILAL. I.ft'X'A'I'l-.. nOTTAOK HOUSFS FUR Htt.F-M portal I IB I V "inln Tih iL 1. 1 Wh a 1 fth. . r-iw, fa--ta n aril 'I b!b- li htb ii ih. ?.. atinn4l rnrnt, V ! ttH' t-td -fitir, ltMiilF ..i Nmtb Mk a, VMUiinuburuli of Mn, kbiit ;,t",:i PARM FO!:sAl.i:..A FINE FARM OK it i(tniiiii Ha.niil. M m i i ntn i'n . N, .1, S nM Irrm Fit-wcl' a 'Brf . rl H, f MMi nl urr t.tir out hull li4. t rlimd mi r U for fiit-- titlruUnia(lf lu J. HU IaI.Rvvi t f i t Mm TJMKM 10K,-Alar-t'.(0 yn KaUM A. of 4'Bfi'a tin fth Imi ron 1h notlii4anf li I. Mlttl -fri.t N. V, Ulinlfrf l-i,l, will ff-.fl atnl h'rfiry in'tiv-tc', lh -'tl 'I - rf In iirr, br ai.f mr tut dinp pxmA r riit, H a ! 0 It I Prt"!, o h A IU.Ni;.t4 4V 1111 I'Uif, cUli, tnlxii il l,;,htT PAM IMi: SA.E, CIlUAr-l'i At!UKS !'' , la , l I ie- ,od -vr ' r -vd Ikiu , tvm --id liriw ant-t'B p mUi eUn a, 5ia ", M.4KI-, 4i 'inUfitrtt M lAKM KuU SaI.K, UV.yU IIULHKO K ' l int, mi thr Littb l-tUnd HBll-a4i) 1u Kftn rt lit amc a 1 ai -on a r-t , ba' a i b. , tt 1mii atitl ttniip t Inipr'tfi aii, it-tr tttf 11- . P. Irtan"" ac fr itmpr iirfu. m- , rl ptit ftr ftrmlii and 't.ilur ruaroa 1b-ib i-dtiianf ! af- MW tp Applf ti A "' it It H l.'H Kultimt Him HMI'iK "41,1441 Houm: and lot tvit salic-fkick 1 1,"0 lu Wl lUn iliitraN u N u tti i .tf--, httBpia ttA.nard aod Lirlmaa ti h u Vft bf 4-t, tbiffatrfoi br ck, uai-tla fnka.1 a'lUr -mJt-r Ilia roli koiitfP, ffjoJ I ." fpr Minor atora or lai-rttlr i itM'ii, 9r an hi ml ol N'ltw, b hi on a Itadmr tnrnunhfara, Apilf U KUTUl A. UEIU' Pbillraiid rlraat, 7 I.VJ IJ0rdKIH)KSAl.E-dlfAA-llUU8EF0lt A ula li lVht, WHiMiBubiirih rkaap. hftiii- nt 3 Mir b b k batiis 11 rants batiifut an I ci-llar. wtta-r Intn-t'ocati, tanma and tlf rt ( Kj-rtd, pttftiri otranrp, ptaaraa and talm at v m 94 titer j t.'""' or waw. Iimtl'w K II. gt .LXN, Idoot lalaad .Tottar Uapot, Vi IVai t l 1J.1 Hl'lKS F()n fl,M5 IN WILLI 1MH-lmrh-T0 I t-totf haaaroaatiBtliubraUar hrlaV l"wiBrt tth all tba uodftaja tmyrifrnmaata bat and old Btir( bih, wath baiu, Riaa, RBa,t-vtfta m I Ida mtiK rraUr, "' An, n.tu.t lnTyar ptrit, 1 a ft t wairF of rwforil Tna, flv mlonfa wU fram Tack flMf 'aFrr. Trtra avjr. ApflBtoR A A. HlRClUlLinvldilonaTtnae, baadof Vh at, .Vwi HOUHK AND LOTS FOlt AlE A fiaitrv rrli1ira nnar lit tiltv. a ! wtutlt Lothlebctiap, lthUlt In a v aalfHborhood, on WaLIgt.ii ftTttuu, l autral Marrlaanla fn raU at a fvrlfic i aeo at totliaeitaiaf. I) W, HIT IIKIT, 6 l'nn row.rvcuiV 1B4..1 nOVSV. FOR S4LK-; ORKAT Il77i', of th-'lr alua 1 A 2 tnri htui , trim b a mi-1 it, ait-a V I In 1Mtipt, iitr Mh avMiu -.iih MriMk'h, rti-a tirti rah iH-iutm ! Mr CAKVI I V AUc"ior crooi'ir liiullf f.u nbroad. T141 fl nOCSh YCM SALE-tl.Hf.0 WILL RUT !- Imo ttTi and haa inr t b'lt I b'UfiNo.9' ! R'at a , iir fpurt'i arami r uttlnlra ur r-rt w r, n-l t--d itli It-'fltti p.in t lpmira-flOliy WKnHKK,iT ''a'l Bt. 1 "fWil HOLSJ3r.K HAl.E IN Hrt.OwKI.YN J tia tr 'torf, lii-iU'f ptj I mih rn-lln hen fi, fll-41n, rtV,R..'M mtafl', rTpf, rs to aaai.i blib-rb'tvl tah h vxi room-, 't i"i ! bit o' Fklitii.i t, if.f VkFiil at.hr ' in ni ! t Imm M-r)' tTpnnrt eat-, pto ,lfiO ncb 'v tw (MB' f " ll AroiH'v ia hi Aii M ur rw f l.Hn , tpfton a tr -vpt1i ia WV M4HTIN, -Hi 0-wUkS Of f f4tH Imu-, 4tl b. u a B-iitb of Mrrtln. NiT.O MOIVSE FOK iiALv OU 11 LSI - THit hwNHili'Ml 1 '!. uf (lBKrttl, Mi Jpi bv, a tuali plia IMH.BIN X 1-tBMiMH arllil arrw at Ih'l I uf It a " rfitvtd-d In iidlraof 14 Ki'7'a,V7Kiil!oi'L T. r4 vail ".itt-via t?wt '' 4biS4 L' OTS FOR BALK-VaLUaIMKLO'IIiN l-,ho., a III I,, anl.l ,OW nn lll te'tn to ffiTaui wen win build Appir lailtrr otrr. oruf Eidn're an I llruatanat tT,tJ.I,.l TOTS. Ai. IOR 8ALE-150 CJTY LOTS Xl at K.U.rttu. N .1 finntlnfon It llrtt-d are: tb ntlll itta wa k Ir m III Utp l 't niliri imin ntta ahrlu nlll li a II law I . tm t.lk. AtiaTtorlb pn"".ire i 1 a a bau-a.nll. t at N w.ik.N I.fr a Htr1, htlf ran r-roala. lnu'ilc at at Nataa't -tra-t. r naiir. N. Y.o' I.F.') II IlktNMM VI 1PT.S OTOItK AND DWKM.INil IIOIItR I'OH O at la. At a aaarillca, ai kl ba ail. I, a fi t'orr Inlak ito-a ami do lllaa hnuan oai W..I 3-th .t , lot lifl feet no.pi rfl" 13 run i alt' 3 'trt 1,1. Il ator brick li.tua l u VY, at dl'dh at p'lau lb) 4 -two-tl.lrda aan reat In o.t each piop rt. Apl ta A PPBilF.AwT.1P Wall at. CT CTvUL AND I.OI9 FOR 8ALF A Stnr O with "ltd. Vfihf li0e.eh, altna rd InKutt N.w Y'rh. L. l,npp.'tH tra Itutrlat icholl bui--nt pile $4!lt; pail on tatfaaa Ittl furthtr particnia a, 1a- iiilreofj tain iiKbrl, ontha pranilttai. S7,tJr),S LOST A.-I FOir.'MEt. K CCOUNTU0OK LOST-IN HKOOKLYN. rknuF Idar laat, aa aco.ni t boik. marled on tha uMd W sM rart. HI ho paid fir lit rttir ia ifi ovh . at, Wliil .mikiuan, 1 1 a o bar. NO not to tar but SI .lAaKEr UlSr-LKFT IN ONE OF THE I Ktiiun ttra t it.f.a. a amall rnnad bark' t, cn lulli4H'T.ral feif Iff ptMlartr luNaw J-r-ar. with a map it at.t.k.nuut ba abnr ioi.ua mluoU attar I. let lafti cf no uan tlanr p.nnu bit tha owner, 11a p nam In powiaiatau will tw aul altia ri't .rded hf Itatnm It at 140 llrualwir, with Mr. COOK .InllN A M.Ll.t-.k t" OHArFLET LOST 43 BEWAUD IF Ljti,. imm -.li, f.uod tun kair hraoelat, with rri tut ared lorklt la, will t.turo tie tame to 11 Bn.adaar, room T, ho will reoHrt th tjora trattd oa BONDS lOttT TWO ALBANY RXTK-T -Inn bondinf tt Hirl-1 Ral road NotbJlod4' fit WH) a'Ch. wltb ccpiiti and latareat warrao. Tha Older a in be . ult. 1.1' rewarded br I. avlm tm -'ih li. C. RtXtT, ANTUONY A CO, NuMNw unit. SK rvCO LOST-13 REWARD ON SATUR- A-r dar aliiht, la tka nM kb-rboo of lh. Tl-a-a1 of flea, a iin'ii tad terrier doti bad oa a bather ctlar althbr.aatl r an pntaor tettirolot him ta AN f(EiriAMPBELL,tl lha Cmmarattl ttiat, IT Paik Row, win rte Ire tba ibora raaaid. Tl DOG LOST-). REWARD IaOST, ON Wrili'twlar, M.rib t(tk, a lara tttlndla bu'l Tenitr. i.lua mtrtba tld. a tn.ib r e-Par on hit rick; ini.tnto Ilia uamaof TI'IK. bOlBlitU Are. me. bl MUFF AND IfjCKITBOOK l.O-jr-H IH rewaid If M-wtr. rreniaf latf.fl'h't lu 1 1 a wanna or South Brazil n. t lad, t. ml. k m'iT ix rorl.fo.kall BO r T 'I'e h-n-rt tntdr wll pt aar. turn th it rot to fit Ul'ki 'I H ulh Btjak. Ira, and reoolta tha ab i raw.rd auf ilietitana,of tbeoai.tr 11 '"' PLANS IO.T, C0bNi:K OF L'INaL HI. aid lha D.wetr. on r'da t m rn J -1 ha FllBl i f a t"l.l to b-1 f tr-ett at A.t-i la ft a It id erwlit balibtiallr laa-arCrd b Uirlod lhamat t Plka it. -."TII.TU. A MOST Wi.NDFRiUL DISCO VF.RY Teel h f ittacu dap hottt palu kr t Iwuumb- Ine aanlteallrn I' e.ii cm t." ". :'-tar . wta- nf Tiitk lurried f r B' raeh. wltn or wn or without at' . a,l.- tbartalt. a M-laoal'v-r It. All uaraloua .."iaW J.J.YllXEU.15J0iBl.-iMock. (rota Bcwadwi. kkWULMa to i.trr. ArARTMEtrrs TO LET IN WILLIAMS. bnrtTt, I a email reana.a.hla r-anlla -M.i-ai... f frwnl and back roaoa, alUtadrm attarhad, nn attnaatd Boor I water In rarw. tand aallar for mat Ae. Far farther Information, applr aa tha terii.i Botitli Id at. WlUlaaukulfls La tka ora. tt r-r-te piran ar rwrairvo. ya,l.-f TARTMRNTS TO LET-IN liASDSOUE tUAirr IkI k kona. ttth l Wlitlam.b.ifft, -t frr,lr-n l-vm'Httt r-Par. Ili'.nr n tah-d-rot tar, a at d Srd f oera, b mnwa ) I i nr If Irldrn, letir nt I Idmf dnons ir.tet e Water I. bo Inqnlra at r ttare, rf h it, be', Ntrth Clli tad T'b IT.II'.I ArAhTMKNlSTOLEI I OOOD Rom, (w.l r lkl'-l.er.),t 11Ma h at, between An- rip A aid let ar ana. tar t.ci-Ii raat BlDto a mallfimU, Applr lCflsVrrntnei th it, ar-t It ata, rtff IftH'SK TO Iirf LU LFASn-FOR A A 1 term nf iul . a twe-ner htia and lot with iter., atie.fcM In tba rhTranthWard th tenaiitata Iter rtto ailt hi. an bn ln.a, Fnr dithrr pirttm. li-t,aMfrtn PtTr..1, Ml lUTltlon .1. II HOUfcK TO LI.T-IN llKfT TART OF Wl'll.aii.burf b; S-atatr tad fli.e eella-i lha lower pail, tmnlati Ut 8(1 etoomi. laauilabia f tr tai-ln.. Cirpneaik 4 ale mem. "ti vd tfr, tor of Ftw-rta.d labairkarai wlthlain ralint-w wall ef the IrtW: Care and at lea to door: arape Tire aa ' ft nil Intra In raid. a. Incite t UUIHUK CUABAN. No Ul Iianui.tt. 7,HI T OTS TO RrlT TO DEALERS IN A-tontL lun.lr, and bulMlnii matarlala-A tana pt.tr-f tt urd. allk eiter,tlTe dt-ria, abe a. Ae ran be ha al a btw ret, ApplftaJ W. CAKRJNIirilN, stthat. naar ata A. 11,1138 CHOP TO LKT A SHOP ON THE IND Vl-arof the kalldiM la tha rt-ar of Mi I'M rh-arp tf, rilt-be frr merha li-al p.irwaw. AmdrU M. e Morn; 14 waiiat,rvum si, n.uvi'ii OTOKE TO I.FT -THE OLD K1TAni.MII. . ad Milk tdara tm I'r.rrr at hla he-a na 4 aa aach dutiad tna laat ten team la waitahln for ant hlrdarini.lneat. ami t-a fanllnait a ftvotah1. Itaea a III b rte-n, lofolra on the premta-a fn- Id A.M. 1 1 P.M. W, 6-1,1 OTORE TO LKT FINE STORE FIT FOt k. an? kloa bitaleat le.aa wl Iht tT.a ft r.ala t a rard t aabt. no il unr no nhk-ctl a tna nlea ata ntr tar April la tka a'air, V3 Dlrlalon -In-tt, new bnnan 44 UORK SHOPS AND OVFiCKS TO LRT vv Boi'll a.tk rb-p. at d nfllor, rei t ) and 10. Apl'lron pram lew, 141 Fulton t, A. FRKMtlAN 14.IIAI xvxvtxn. fONKC1llNAkY TOOLS WANTED V-f ana pta tt harlot a-mremloaarr t..na eao dud a run haa.1 br addrtva t.fW,Mba1ulBooafrii., iiiDF-s wanted-Tto" RufcrikR-- i 1 thehlfht.! uiarketpnnna paid la aafcoaidl!t ttrjifor alan.hlertad hOea mnik fat, ealf ahlna. At, b ll.rrk YAN rKtWrlNI Jt, Nn. 441. 4''i an. 4t'.4 Tenth Atmio . h.a-a.n 8 th and 4 th it-feta rr.--e.it prlne for kidna tlaa ttenta : rotfh fat fatane ibr,iarr llh.101 etitta N tl. -JlonJ arattmraoda tl,.. f..r alaiihl. tint beau'tAMla a.'actttv to Ike rnt l-na. en faanr.kle tarata n.M414a.'IW VMDDIE WAXTED-ANTOSE HAVING ka ro,.l IttlVrt H timl.K to illnfe nf AT A II IB dain. mar nnd armatomnr ftr ad'tralrui HUH VI Hlil iL. I.H ni-t Hun attloa. n"to to I -J OLO'lP WANTED TO It IRR AN OLD .to, p f n m tv to liwt t'natM rthen: or bartetor llthl lMI.lt.eae, talaT r-,tnanenttT tt t1,. d Tl Ap tlt or 'd-era.l US W. OAUDtKK.lMHuutb at. V1WPI4 IIIJCil.M'.HS U'lIA.rtUM. CONFf CTHiNARY STOKE FOR SALE an nld t.l.ltll.iied ctnft i tlona-a ttortt, dotal a fair httatna-e, will he iM ro ed nf t heap f r ra.lt aa qulraca aa piemla-e, ftOiilivb araiiutt. UOB COAL TARD 1-YJR 8ALK-WITII OR without horaea.rtita,ariea. t A t a "d Uaae, loarral n w dnlpt a food lm.1 r-w . ..Tla rnn-4- io- ol alrk oeaa. A pplr IS I P-lla In th at, bet l'rlnr a dllou-tou. 1r-3 KISH AND OYSTER STAND FOR SALE, A- th dwtlllna rnaef lhliatatanlaln WLIIanm. hnrth. Api'lTat lull i!rai.dt, WH'1-m.biiri h. or af M. kiN-Jf.al W,r,ta.l.aT N Y 11.103.1 IKHT.RY FOK SALE A FIRST-RATE t Ihltrh ar e .re. na a nrairntnent e.rner In Wtatt Uto'd.ar. lut,ulra af uUMal A K1.RNKR, thl Wat tC I MII.K BOUTK FOR SALE, OF FROM IV'ttn Mitii.itamtla a.r dar, wltb toad konti, -ca. ca.a. at aitlk-h-all In good a dar. louulr for I data at 111 Weat 7th at I MI1K AND RU ITER DEPuT FOR SAt.K 'M w III n-ir tlie tlxtiiraa aad nol will of UtO wall kotttra milk anBtter depot. 111 Uraana attvrt: tilth a rhincr la -el.lia rffart d to an? net aona but a raab cn-tnai r or4 applr. N 1 lia-ta atd appl r. ltaXHSB OK IRT FACTORY FOR SALE-C0M j a'tta with a la'aennaatltr af framea. An. Aa . mea. 4 AdJrai aa 111 lot ftlil lear and rn f ttama Factor)., bet rfil Bun tlllf a. Hhlrt 0 'PEA MARKET FOR SALE-TTIK ESSEX 'lea Market. Umbra' aland far lha I1.1 In tha altv t o k and Aitunifr tala. Apply at JuUllraad 1 . ntarla.tr. ana IttKIftlC'aUlKMB Dll. IVIN.S CELRURATED COUUII EX 1 KttUiNdVIOK Prton oMita r brttl--rf'HTi.aarKKhrii aanr Ctilt.MH, COLI'H, IM-XI'KNZA, ASTHafA.nnON (JllllsMKKMM) IN 1 HltO AT, I N CI PI K.N T lo.NHl lirnoN. tta ,4a,4ta. U I-, a It naua ImnliaB an KX1KHUIN 4 TO II ear. Ul t tlia aildcff naturally and rfl-cm.Uf, laavl tba rBtm In aanund and baalth) att, attnotit tba fi-ar of ait r el -r W liava known it to b iItbo lu tn iatttr,aof fniJtiiuti'i4Mt not tairiralt but ta rll-. tint I ark luff eniih uanallr a'twiJinff that tlr.n-.ful a I1 a-. Bud lth tba iiiob ttPiiadolal ramlU. Irv it, at ll avauU, abould jrwu ba troubled witti Col- 0 t'fmtt. b fro. at' Kit hh aa,t aornaraf Qrt4ar and iilh Bitt4M,or.ir Allfo an1ritnton ata : 4Hilrand a , e n.ar IrlWiBton bT"41 and ava D, and 9.T B a md avscoruArSirtbnt, New York. Hmaklru-V(-our rt, ad rnrnty MrrtU and K ran kiln t. WUIUum liMrab ,iro. H ntli itb and Nth ata, and 94 Urtnd , fl-nrml VyK 41. Mrrn nnm.u Sr, WlirmpuirmiBn. Biid lor B-lkj b lfniKairrW v wrWf, Hrl SMwilH MADAM MORROWS MAUIC OIL WILL ntr all klnda of rkmima't-m; It our a all aeha aird Dtln In a f mtnui and .fcara tkroat In two hiura VSeta. ar UAtla, low llouatom. 14 Utdlow kt, all dofWba. THE NEW YORK SUN WEDNESDAY MORN. NO MAHCII 2t,lHfil. "fIFaNC l"ALTfco KEW TORE, Tuaadaj, Ifarak M. ttneka ar rAaaJr, Iboagh laat Bra Ikta at lb c on )ia1nrJij, prlut on fit wkolt btlng a tara luwt.i llan al l.alllma. A large ml of tbtnrw ifoT.tnmanl loan, oounant, wit run. l attlS'i tbuul laai trauinji'i lot. Tb leglnand waalakaa al 't'et&. Fur lh flrtt of IMI, U wat bid, dot tkeka tit ltd Arm. Mitaourta araaotlraat OCVaCTi Tiiut al CCV: 10f. Th Biil r atl bobda lino moaaalon firal uaaatt-ini lb inarkal Ta ii of Hale aad goraramanl aaoakl hit ba Ik faTorlttof larstton, and for tba fi.al tbra moatl-a l flrtt rlata moitgagaa bltt alectl al auoulpar, In amat lttta.i.aa loujh'ud hlghur polnlt that liar t-tfot. At th 8t.tok r'l-ihanga tbtr wet fkar olb-- log, tnd kl pttT-4tal than la ooiaotiueatlr a nry aL-litt builiatea. Tbtr tn I Twiy Ult. -aoTimtnl la moni7 mtMtr, lUit-oinitg. lA Ik uiaikll ataajt attvl; al lh tcducatl rata of laat walk, aaT B to ft ptr ctol. oa call, tad ( to T. nd to op to I fur prlmt aodoraad paper, ttltk ooi traaaactloni a low a B ft Clot. (uf cbol aamt. Eickang on LoaJon It vary flrrA,at4IM It lb prtsclptl tayirg rat trsUlt mill. F'noaB,3.lB,IIX- Tb bank tatamnil of Ih weak, a oomparta wtlk th report f Ih fdwriou wak, raaultt M CtU-M. March II. DtaooMata tm.'' Bltaclt 'I'ii C rculUlca.... ISIS Oil Dir-.lU,gT.lllN;.W; )o. Sat... I4..SVS Intrfttt. Daanaai. l,bta),47t S8ut,3; ,SS1 1B11,IAI 1,401,114 Tb pcle trtiag baa now louohttl lb hlghtat poiatlbal bat ban rtachtd 1 lh blrtorj of Ik backtof lhlttntjr,blrf t,43J.tV B la lioaaa af tha moual llportad oa lb I3J af F.bruary laat, tt aatk UamadUtilr jrtoodlng lb p.jrntnU on ao. otojil cf tl laat gurarauimt DagtAlatlon. Tb TTie,tt will ba tean, It aVitit 8M mUllona, but iha a'itl tmnunl In lh baiki wkta lb nat- -cipl waa maua uj wat probablr not laaa than fjily a.HUoit, and tluoi thtnwi btttkadk OiP. futnla lnatilmanl f tartn kusdrtd Ibouaand (Vd I. ra, ltd fan Eurnpn malpt. Tk4dlaoouut at th lawn lice thow a derrraM of Marljr two mlllliiu, will litr It a allgtladrano In tb or. Lvlelluti, aud a Inartaa ot abvul a tulUlon and a hall In tb at dapoalt. Tl Sbo and LcaCiw Disk bat dtcltiwd amL waual dlrldtnd t'l 4 par etui , pafkblt ou Hit Mk ttAftU, stoct nrcni.inii ilwitt"jtt oira. lt.t0l la."53 r Plt (tR-tB....M.d MtC ITLa. "-! '' ;-v-'". xi IM 4a,,,Jbmm "-.' n dlSItetrrE mJ L?ImA TV r ....bMUrt kia iTnll '.1 1 Oal A Chi ... 14 Sort. "'J'- ' tM ....... titr Kf Bar....... Tl)J ho-) Marlwat rt.... tX 4t JO do at 1 k lMlck.Cai...Mar,w '" MK IIKaitlh ..UK dt) do uH ion 4.,..tMl 2 f s J1 V I'iJ lMn do. .. aS U t-"-w aacja. aa, vu i T'V ltiDUV CM... 1f I la'! I t("0 d., .bio ta'.. ""' N T. On a. IT t ' UM" m . to-t F.r.a r-r il.ti 1 ' "rt 1MM. ltlW II ul M M.. v lmc liar Im f.ANU a -A -a , -.. .a a tv attun O". V . ai ID - ... tl fOt M.rh. pvSFrri M8M It? ieonc;.AT S r f 11 do Z...Sx ifotfi L.K w. i m i son m, c w;8; livni, PTktpc M im d.. ..tail B' Bk. tVmamrca.P4y M dt ....all M'f I ia... . 110 d...,lMK II Am. r. Bk... 14 tlO CI. A TaU... MM B M.litntt.hlnB.1'V 4F-t 4m M wv inn. aa tin..,,, t Dt V tt,,,. ttt.Baw I...JBBK A I.... i.t i--t-int' a,a -m igrj a IM N Y.O. K.... TV lMCbi.B A in on,,,.bto TPVi 1(1 NO An Tl IP d4....h4tS-X 10 do..,.tAtl llCbl. B.AQ... Tl eOOVB BttARD. incop V.B U, tlep V BO M. T fo TIH 40A1 4a.ajl.,rt PfS 4a US Ba,tT4..cp flH B Ml Jo V POtfl Tm. It B.C...10f tmiBTrea IXnv.HVM lnon T-aut 4a, Id.. II lOJal N.0 4 II V 10 Cal. la tlli 10 tA M.' 0a Cn 'tt d...... flija 11011 W BF th, n- H I lot M na lu Ilk (roue N Y. II tw FadddM S... V M' d....aAfH II Del. A lltttl O ll't Vl Chi n A g.. T4 M do... Ml 74 T .... it ....at' ,,MTbr tn WO da,,,, ISErllB-,.-. ti M .... bM 8f llOnar'am R . , Il 84 Mario T Hit Six do....aJ4 4IV iin 4.M..a. 41; 4 Ml do dlV 01 M B A H la Jl IU. C.R Bp H' 104 .... r II V (V Oal. A CU.alt ll-l M d ...alS UK 104 Cl Tl..kMB4 l"" 4.1 14 BMCU. AR I,,, BOX rroCK FLTJOTUATIOlaR. Tt kt Mvl It danatal kf raa.rrtavi af At B mrd ial- ah 4ljr l APTAltraa. m U.B 4v-ai.tr V per it u.B.ea.-o. ,ca t ., I rim 4. IM.. I, ,, NO. I. H .. Ml V .. MrhH.tBF.J4 .. Ilk Cttitmarre 1 ,. VtrltiwdilanB H a. Il.xl Ra R . S .. Ilatlta. R PI. IX .. ttathnpi R S kraikriR. X . Met. Cra R. S' .. at. 8 A M U ". M B AM. Il. V ., I Ceiu K.B W . Oal rk R Jt ,, CI A Tnl R. . .. Uhl AH I R , ,, Ui niqi k .. 91AUI.-1K lNtKlaUtdKNCK. CLEARFD For Hot. Port. SrRAMSUIPI IIB'IMWI. tkla-Mtr, Borfofk, Lu'i am ana tiainaaaa .p alon, Uiockt-r r-aU-. uahla Plkia. PltlF Oaaila TlanJal, Bat FranHaco, W T Ct .u an ami Ot RK10S T Aohatn niggltt, K'Jaakatkrwa, n M Ptami-ll M.uloa lUtkl, Charlatan DOHtwl Mrr ICTIOONRRA-J R DitIi, WklNt-nor, c. ta-, A Hoaar JLtwrtaa Alia. atta.Otfia km ami So -fua-BBvith. ttordtr. New Ulna BaaaaJ Wlla-1, Yutuig, M(alka M BdlU.r Fmttr, O-MallL Twtugaa, maaaar J B Mrata voon ua ittnt, -iirtroa aaa rfU 4 wtaa PJdiadie, New barn I) Uatarra; II aa Baikv l,aa.iaa, ntirartwa aiu rnooa Ba Itva Bl WllmlrurKia. J Bmlli a J rickn Phi J W Moba O B Watnar, Canow Ckarl MiUrmdp M.At aad Ci LMk KMk, aria wt jnta 1 BLOOF T Ra.1, Boll, Brlatol L Kmny. lor Foralgm Font, BTEAIUBIIB-Vrtnoa Alwrt. Wa'kar. Oalwi M Hoaltad and Fro-klaihao. AiablU Btonav AM LIol. M 0t'd SHIPS Camptamlta, Xrraga, Urmpoal, Earapa an O Cerra, Saudi, Dnatol, Elf, BoattmA aid Ftalklngham BARE-Hiaoiat t Millar, QueaaetoWB. Oa Bui t Hilbarl kuiti Oaiargwa. O -ptaooa MaaaihM, FMa a, ArpUwa.1, 0 aa4 BB BIOS nktna, coalwr, Btntallaa, TOwwaaBA B. n-WJBB. (tragna L.Urtad. BUkt FBuakaaaCo ARRIVED. BrnUMSRTPB-E R 0 Jylr, 0 ktr, taa aait wu. urtta w a 1 aaa tjw F lot tta CtawaU. Saraaaah, cada aad ; glia 10 1. Mlieat u aaa Bt-s New LuBdu. BwlU MtwLMidjv, mdMlaBH Rckwa.l Madglt, Bill, rhJLadtkl, tadi to LopataM Kltk patriot Tavoay, H J.rhlladatptila, mdit lo Loptr Ml Ellkpt trick Raarka, C'tieh M"rlulk mdi aad paaataftaa lo Lift lam aad Ma'otkaa O ptay Kaircy Fradarloka. mdacl lata Of -it AHji, R MtntB, Fb lacalpkla. mdaa to J Uaad B ank Dii-uoad, AJIaa FtuUtlalkia, maa la J id tt Brlgga B1IIFS Tiruerliaa, II timet of WLanaaat boa Hatter all t t ba Ital In ft aitr Huitaaa, Btnatm, New Oilaana Match 4, odd to Wm Malattn aad Ban Tit'pla, rltwali. ol Kaiaabuuk, Im Ban Fta Nt a II. mdoa I iba maaaar. Crv-iM tut aual lu It A'laoHo M.rcb I, la Ion 4 1. M.rek 14. bl 41, eo II, fall la wiih rakr Potomac, of F.aakrta. Mm, Bafmoad froat Botlon fur JackaaaTlU wilkfttd irmia4 laaalatin4T mdiiltaa took tf MM tttamad orlw, f. or In number, aat Itiw-arM item toihlipotl. Caet Bay rwpatt tkal flka lttb Uil, In lal 13 1, Ian Tt It. ixMrtuotd titlinlgtUiiraiNN E, during wkltk IcatradaltM ip vng maltroaat, and cental th rataal I brndk iij tmaln1 In ahtl aoidlUo 4 day WaM nod. tihieolT haa bn loal If w had 4 ka bin 1 Sob thai ca by Cap Nowall 1l a Ltl y rl-aaro Batauaak 0 daia.iall iAonoai L'altti UaUirJ, Urarpusl 4td mdn aad 10 pa, to Q lotall, Mlaltua aad 0 BARES Ctanfiwgoa Oil Ctaaroago Maiwk Wg in, ' 10 FonrailatdCo Ballad U oa bark Walaa lli'd Win', for li.w Yark. March It, wbil lytv leu In a lean gait from W M W, Jotapk Klaal lha Watttrn Iiuudl, w waabad Trbaard MtB On woad B.aoluH, tllaUan Soaranra, P.'arma M ftk niKtoDttparindbaill Mirck 14,1a Ullal Btttim nuarteuoad t buirluam fram M W, tru.waika, apraag tuat,ti nt baa lla MB at, tlwawrlo bat tout wat abllgad to tkrow btad 17(0 baxea fruit t!aea of lha Flea U'lton of Tinuttk.HI 44 dt fm O ttw, wllk Iron t Edmlttjo Broa L-V-k E Iw Mk Ua, a taataat fall fioa lb mala rtfflkg 1 rat bo. id led war liit Victor a, Brma. Lnadoa Ftb t la ballaet I U 8 lailiik. Muak M. Ial IT 4rlancl M. kkl ta lu It wrack of a fur aod art rchr, boMnaa k.tloa til and bnwtsrll a oncald. aal 144 I bttttntialnMdbaik hdbfbnl tkaft ttmm In it it ooDdlllon Waablutltm, Wtncka LecdooFeblO toBtd-M ati C-t. Mink II, lai 41 B4. loo 41 Ba, paa4 Frw I ark Batti. from Aotwmrp tor btw York Otrlla luj DaBUUon, Itowpott, M,Mdwa lim to tM E A CktM. Ot, Sagu 141k laat, lagar A-xrdaan, fjackrai. Ctrdall dajf, anaar a I Iltuk aod Go l.traligtra. Tflklna, Daraaa 11 days, ngar ta Etltat. FtAtarandCo ll.prwy H'lk, Malanaai 11 day, wlik inga A A iwaoan, waaiarajia, vu-ucagati aagaa BRIOR Bbactot. Ran old 1. of EaUtaaar. bmm TilLtdaalf afhiba Maick I. tiurar lomaaa-v Cdr l041Hilaa,lua rfauatrorfaa jw, 10 Jaa. TknaatMOB LatlaUituChinbach, of Bitoa. frm Oh Muak B, aagar In Waltk. Carwat aaauuMa Job Skew, WaUaaw, af Maaklaa, tm OttftMl pa it tuua, tngar lu maaaar. Had kaary aatBt, " 1. 1 anli. ..11. waahad awar bA. A (Xoaa Bprayi Blnbba, of IItdan, Am Qta tw, tugar to Baatar. atta axpttuat, aaata vaalkat a lkpaaag SmtiyFiakir Stoplto- aUA04 Hank UM luairtoBi' Sat atd Co Mod t, llaina EtnMdloa t day. iBnvr' Ktuka, Smith, CHAtaa I day, win toga r Tltg Uf if, u.wen, rnnioaa unaa, ti IWIiwrn, Dayton. Cirdana II day, Lillian, ItrateT.ro-o r it. aaya m Joka Suwaai MililkWt Caidatia lltk. SawaatM, Mubio, , Mark 18 day, irHnnmu-lm S B .ler. Flak Wi Faufttat Wtp'aa, rtuladalpkla ht BtaM T'lnmph, Artta, Ca 4 TU Foitar Smltk, da dt MaiU ritmlnf ktaw, w ualafv-a. Ul TBHldfmav Eitaab.Yloifolk wtlk oni rrfwtod.Cathokit, Par Marc 1 IwaaMawl Onrln Cowl, Saaltk Norlolk tor Wmkaa Ft ab Morrow. Hawaa Mtrok 14, oraafta Joak.ua bata Oatn, Itoifulk. wtlk cawt Oaorgia, Packard, fraca Vvs1- fc TkanaaahBH wllk illp UBbtr. Cam I thli Bot, tut tapaUt tailtf bara oootldttably damtgwdtaaf:, feaa M wroa taa tlat laat Ouraa cw, Diriion, 81 Jig M daya, John OUtar, Obariaaton 1 daya, ti It M DtaU.t HaadxtakMa, MwHkUarl l A Btn, Voorlla, Aa limtm NoiftakFacktl DaltO. da . Lady Aclnita ThoaaMca, Fljwowth, N O PBxe Atan-a,WlbHlntlCB,NO. Idc-r J T WU larni fJttnii, Saraaaah 11 tfay lion, Taylor. WtabiDttna lor Froa O r WUIIkbi, Rogrra, Alutadrla, otal Rogrra, AlaUttanna, aai u.aufoik.tkligtat .'T Sarah AT-tylur, ml Ylrrtaia, - Biaqaat Mt lau, Bu Miit P Wruilaaca. t nti-ouuiM it'tt , r: -. . . Oravlta, Haaumwr. I a m. .. -. ai. a .j. B'lJ ik 8htd , Watt. WIlatkMtoa, a A 4 a 1 rTrAth, i itkv, P -'- "Jim" v - i rfj-mi -r. l