30 Mart 1861 Tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 1

30 Mart 1861 tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

V THE NEW YORK SUN, rmUUhat Dally, (ludin n4. aa whit loaUi wkattrar ta raoalTad), M Dm 014 lua nUdUnfa. mint of roltoa and Huai m.ul l Ho. ttt Broadway, (cor of Broadway, rrk crm ud lu Mroet) and or Ik Aotorlean MiMua. T Doily Boa ladellTerodbT Carrion, to lab-ao-lbar U Mow Yak Cltj tad Ticlnil, a MX AND A CCARTEB CENTS FU WEEK. Hag. C"pl Ou Cm!. la"" Wkna oaal by mail, Poor Dollar 4 year. by Willi Bocrabar lt ' l.scc conra per day. TOR WEEKLT BIT I moiled to nbatxtber M atTinir flr ete m 7rt II raonlha, III aloft-le ooptna, I mil, gpeol (Mai IM pitli i iotetkliiif lubactlk. Atdraa "THE ill," Omar return and Nuaan rtret, Mw Tort. Artificial FUiwtR makers w.t -fd endima I Ukdi wanted ot II f. PBU. CUT,tvBttlllht. 1S.UM QlhLS WANT ID TO fcTRir IOBaCCO. t,M ,F, tT d w 1 Wtb-r timet fJlbLit WaNTED rOSlBir TUBACCJ. App'y at MUIM VT and -WWeo-r 'treat. QIULS WANTIvD io strip tobacco. IWUil " ' tCTio.il We.irtrel .JOTtCE EMPLOYERS CAW GET 8AT. ' l7kot-Hlr anting la muk, at kb em play ran 19a, la.t Brood war, ejtg ou MM oodaaTwr ahall ha la tin nanl MlUuttgn And to earn eat t to. ttoa wtii h M Hwn aa anlrra ontll eu. aSeaaitl' eru. nth! tWKB CERVANT3 WANTED, IMMEDIATELY J , AH Br olaa eon ante, eleo rmpact ibU paraone k-elr laaaad. wao'lre.ltiitUoiii Inme.lttely la timen'e faBtllhm, boiVla, Ae, will be rJttd. wlilemt eir delay wktUTor, or applying at ll Tlllarr A , BraaaJr. lAoc'lll SEWLNO MACUmE8-WAirrED. Ladiat U Iwi U ooorate ao Wheeler A Wlvj Impeo. M evwtn maohLoee, by m of tba old errerl-mrwd foanlan U tu clip t, taofkt all ktrdeef eUtehlon. hemmta-, frl'lng, hieUiut irttn, ana thoroafk ma aratterit of tka ntrr avchl.ea p-rfKair. and immo kneaded V (ood plena fie tl. Thnel wanting tang tfatan, w b eoppaWd ai M Co! at, . r tba waw mhlUm.M CKWtNO MACUIiES-WASTRU UAUm O ta Iwa b strata m Wilai ao4 WltoM, aa4 irn Sawtoii Maaltiuaa. all bruatml of tha ou abtti taoibt aj4 oi1 Wr o oark aaa ramnwaM ta um b work, kww4 lit avoir al IV, uoid , KraaV Jil KWltl SCWISO kl-L'Kinr VfAWTEULAUIKo la kn la oni au StMan, orbadat A Wlinini U4 ataar amino-autaUoia, and onettoi tW ouUaad o ak-io work, ou ui ror an iwf aarl korOKf as raaammraoaS n oltaaa wkoo laarook: aw-mall 1. Aba aoiu aucklnaa iai ok sad to lot ill iw av. naar utuutimr. is.io.ia Smruaa macuirxs wajtikd, la dtai lllHltiliiMUalnft.uiWa0l wrkwtiU a4 Mjwt im iaalaaa TanaaCarall, kom tl 1 M. . 4 kteoTol aowVaf oMahlaM Itbl a MU lk.Ua Skwisu jLAcaiara fAirrrt. ru. aaoa wbaarfaklo takalaoiiiuaai tlocni aawloc a jakioa Taraaa aaar, and oracUao or all ktod of 'fork, Alaa goad aavara ta laara tba oataUlaoo trooo. lakaaVaal tin. MrMaoa1u !-. 1S.HO.I4. mnpiMYnisrrmMi. A GENTS WAKTED-TO SELL PACK. XXona of atatliniorT ood lowaliy, atptle aalbird kMauiaoaaabipiiJC&aaAd aUaaoia Ctllnoro4. Ina UUaia aucloaodj J. UBAllJtV. IN Canrtrt, BcatOB. ktaaa. KHWl DKAGOOKS-WANTED FOB TUX U. AarovHMt oajr, wtlfe aotluM aad ataOUt fcmtaoa ahomrt ta aack aaUiar. rot owuaoloia. ooqalraa WU) Hufaaoat. or Ma i Mmiu at. L V. aUflLJb M LoauLM Oarairr, raanda WW PAINTER WAMtD-A CHILD'S CAR llaoitt r. no nafdlatrkmaaUvaodatrio lart n'ta I.irt a aav qntck liaok wreAapplr. Adlraal dlwrBJ BkOJKB, Na.uk, N. J. i),lti,i SEWING MACHINE - HUan CAWL vontaMalaa o-rtor with thIf owa Mtlaf Dh4 Inns to wcrk tn iMrt bOMmi ool prf et oo tlalart oaad avoir BM Canal N,l W,t CJLDIRKS WANTED IMMfcDIATELT. O rwU.kir.lOiuUMM Par tram til loin n oar aaanuu fl -. rwnina:. om. aVpl otON orlaMoal raoiarrooa. M Cbathaa L okkJtMMlM SEAMKK WASTED TOUNQ KEK WIik to- at a la ao ooa oroawo oood Torajraa la Bar- 2 WJSKfrtlU - BSailu WEAVERS WANTED IMMEDIATE!!" Fc ur or flva raod mai weoTar fur fl o wonlaa 5no4a. Arplr la in 't ttharw i la U. K. TK k V.guptCal'JO Woolea Ooanoaori Hjmwk,i) otctlmt. tAMtt.l xuririLornjcrrr WAvirrti. CLKKK OR MACIIINISr SITUATION woaUd br rin raw, aa dark la a ira. or la loara tba maeblnUt trd t haa ana knln at matrada loraoma rtaoacuoa amoia) m . aoaraaa U P. T, box oat Btra omoa. nuo,s HATUVaa BANKS. S TLANTIO 8AVISU3 BANK, CH ITn tn oqiAKK, ear new nooorr. (Ooaadallrfniaisial.oidta torn rtraH.rutneMiuUhIMOrciilad. dlXrHm ONI ISIKUMfllN RlaH'W".iO uo4t IN Tr.KKT WILLaiwalBMUII 4PRIL lat, HWKi f. VAM FUjT, Tn.1 .ol OHA&LM Ik BULLY, Tmauror. J. PUUOriUUBtoT, oaliJUlB.kUa C-ITIZENS' SAVINGS HXSK. 1 Avium A. Ut.cen lat and f4 ati-o?ra Itllt, fnjmUam. to 1pm, tot frnta n t p.m. Iici-uoiio o.adi ,o cr brta-o April lat H baar u M'bonUil dote. Six ru iui iiiniuic ai- ''"" 0R01K FX-LIV. P o-H.ut ...... 8KVM01BA. lltWCE,i. I,1M,J rVf AaONKlM'llAVlNUa BA.M&, Ho. iTblrc AM. at, om. Tib at. Owiaita m4a on or haf or. lot lrt of AprM will baar ln-wt from Ibat otto. Hank soon dailrtron a.u. to t m . ana att Moyla., Wad perd r ord turar aranlnaa frora ft U p m. rT,atlTrl,aaa rituiCli.niUJiiji.Tv1 aba rata of aarooot vtilooaUiaadoo nanaltkiM aoA oodar, Doooalta oiva oo or baara tha lOtk a' April wlH draw Wkaraat from la lat. IILUHOB. BILL, ftaorr- oiblMiarMI rpKlKU AVEnliA 4..r'lMi OkKK. J '.ittt.o m K a at 1 1, iivnui.t.r. 1A.L dlA Na l v f INTrKMT oUtout 6k aJ oVHa'U bun ona AUr aa oua Umo. road dn!tr oi i. BiaijTi a m im "4 jrrr -oa tvf into or Araoa arnxitiAw tatr-'aai raa arajv lat. aunkoian 4-llr fr i ' ' S alMO nu aijoaa, aioaV pilar ana gunUr ' '"I i rn ra C Io 8 a'alnek. Itaavoa kV. OaVEKti, Pnatk a. g. f fm. Vt. aw a.t.1" aiatao UfHON DIME 8AVINGS BINE, 4T9 Canal it, aor of Varlak; ap-a l'r frsm lA A. M. b . and from k ta t P. VI: .a-t froaj Id emita to SS.0O. r.a Inli ar ( iol.raat allmrad Oa mmaoftifM oad kador, and Bra par oaot aa Witt aoma IMawakBaaraaalnloa'aoaaliklli.lblMS aulml tba aoat H ataatha. Uaaalu maJa aa r a. foraAa.il toth, will baar lokamrt from dp. II lt .HEINKB t. CHAPIM. 00. WBW. V HtDfld. roUT.rras. akXtoao.il CMIfKM CBAHCBg. BEEAD, MILK AND VARIETY STOKE far aoW-Tba rtock oad fUturai of a braaA, jkilTk oad rorudr atora, ao dolaa o faod biuloaaa. aToa roaoon for alltoit la tha paraaa u aolar to rifopa. Inqulra at No. 1 baoaodat. oea door tram Bo.r, tar tkrao data. 8S.1J1.8 -pAKlRTFOR 8ALE-N0W BAKING 12 - nni if w- a, , u. sain at a naKai", . u anr it Irariaf Ui. eit. Apply at lit lrt lUi tl. .UI, DINING 8A10ON FJR BALE-' -IN ono ofttatttt ltoroiK.fra in tU eltr,'olia laid buiUtar, Ilia ttock, cod UU ftiUrta, ood crcnlblBf tn roar a ird-r 'o arrrl. on tba tiri AW r on tva (tuojitua i raituo vn', g. 1. Mircuti r l.l I.14M MILK R-CND I0U SALE HOHiE, vaaoc, tlal aad 0 o ol'h or w'thmt ot: o, bataoia Uawpaia aUool uA PorUani; J7',, UicoaJja 89 lSt PAkTNEd WANT fcD WITH FR'JM tl.bOOIottbO'llaowb bualoori well ettobll k d, fa la aettial p it oi ftroa. wer, paor o larf prett AnatailLAa JJAVBNPOtT, '""J, S" TORE FIR 8AI.E-M0WItL"BU"r the rteek aid grtirea of tie facer o" attllmerr I and rr4r.W..Bl lalid era. near 'W4 atra. a'l 1 bouMkoldiunJuirotocialid ktiut ba toll 'jl " J dtatl W 10.1 ' COAtle. O0AL-AA OSUaL, 01 J ookBjBiOaaot lower wrtaet aaterla okolt, turaaoed ad I. THE BEH1 thoo frnoi any otbe lellmrn't rra rard. e ww Bowarr a anx, Eln' aad fit aad OlaaowVA t. ene M OaaU at, ka4 MT JViaM MATraiWOtlbTTOaV. TH NUMBER 8962. !. TJROADWAT STORES TO LET I SMALL AJ -pud 1 u.ra oa Broodoor, aoir If adltoa anorif rmt Inar; larra thow rtnoooa and . prtr .!-, oiknicTJUii auo, ! EaM ilia . td.wiik, POTTAGE TO LET AT IIIGBIlRlDGE- a- tflU. Vulrhrattr IVn itr. att.talataa' 10 runnu. olth f. lota of rrriiud laid nut aa a tar-Van. kppir at 113 Ua bur rt,tu tht tlata rturw'a tllict 14 ill, J Ii'ACTOt.T TO LIT 01 LEASE IM IVvAlrov-dxamaaaflaaaad oivuaaMraab Bafldlna, to kf BJ) 4ttorVa, Mtod op aria, faa aad troftar abrrtoinnati looiU b.o ItoBlaotai aalk af Wll aad Pal aim o.vai cii- OI'AIJ mm IPaMaa aCfirriai. In tba katMlof ta a Maaai oaclaa i J at 0 MoaH andoa ar 10 Boraa ot I karoa povar wiU oHlor of 14 bona awaoar, ad ooariptota. In in OBI BLn BBDBBT1 DawamaB MO fl nlna or-c aad nmrrr aaw, wkiak will aa M vita wiUi tha Im of tba kvlidbm. Aoolr a tin r. Mi SJMaAlf MaLOfnirCulOa.t1 lolalPn H,krXkm,acJCtidkVOl.I0okjrt.N Y a aaaolt FARM TO 1.KT-A SMALL FARM OF 13 arrar, la Ml 141 Vlilaa-a, L, 1 , 4 tullti fraa flrard atiarnr.olth lr houaa. barn, waliof aaMr. a lo.uiio.' Wrat KUiaK of rilOMU PJu LI', Jr. .UJ GFOCERT STODE TO LET-WITH Si.ira.ei.Ur and t roorait It la aa aid at id I ooaof lb ptlnUpalairmtiiraiit, tlia Bibi obo o.tra aood far a BlUnarr i roat, 4 i al.to boia, rat t, SO a mcatU. IaiuIi of U. HJKYI.K. I w-.t at,r7iaik,M.J. ),1I1.5 Hotisra andIotsto let or lease. -1 K t lot. o' rronud with tlia balWI-i Rwraon, float til baabroMw at. euluklafor aor kla oftna. rh.nle.1 iuiuiMa,or tor tr.a- owaialai Ijaraaai. t-lr. rP-T to A-I'IKDLAY, ftmo lln iron 1 to 4. ltl.At H 0U.E ANDBTORETOLKrOlt Iao. a imi par t.ar bnuo and atora, 1 Uantro ktarkat IlutN b4tkni (iiAa4j4 Uroom gti t r4 t.er Ilia for an Niaiarai t aJ.o a et'ra at f o-krilm Ariir irauuon uona, tut wuua lilra. at, Mom ', op HOUSES tC, TO LET OH LKASK OXK ubla bun ood taroao on rhuhlnt loo, oad I Uif laa.a Laaat aid lardonon Hroodwtr. Itroak lo,lth atrbln a d.lkjlfnt fn on both plaa I a t iH anl t t- lr fraai far leo, rti r"t likla o.'. htvaof Ik Plotkln ovaaaa noooa, and oaii a f-a'o-irrf IS rca4ar w a. loaolroof Wat. T. kUUA mr. Mrrl aad Loa-la ooonnoa, Brooklra tnbil 4o,1C9 rf 0U8A lA UOBOfUfJ. 10 LET OR IX)lt .... a rfH ll k alu.a t.4 a. .M al A ' bit oi4 a. rVfoi tub rriea. Ltkiu. loaulroaf 4,inavi ravi n, It matlta Pwoo, UoKokoa, LIGHT R00MS-1-4DY POWRR ATI "Vf R4TITS iit joum aivui', lot walae trrdcrT. ' mhSH,lsJ,iU L0FT STO LET 111 THE SPACIOUS fra f Tt Wo-bi.ttoa at, oaor W irno t ao artloa akolfnooaad, A Plr oat bo p vtuiaia. M,ojo,T LUTnY STABLE Ac TO LET SUIT A bkt f,irfa4, lirrrr atatila or aonufaetarlo pur. ooas 1t and '6t Wart 4thataaaor Nth a. wllk datl.liic, f,d aura, aod ta atirr hiillllot, 5'xVJ, ippljtjJ.LLl)OL(JUlYlMV.ia-rliul.ia,10W ROOMS TO LET-TaE 4TH AND Tn flnpra of the bolidlna t, II tad T U larerr, t let oa ta tnoat farprable tarme. Tk obara ta-rt are di Tiled Into aptrtmenta,and Ore ralttbl far llht nl l u(rtuit4f oiuD.a (or oartieuinitlnitllr on 1 1 rrmkaa. of bkltULB A S1LLIUAM. MMl, ROOMS TO LET THREE ROOMS TO acb ftmtlr i a ao two ro- roe-rett from f 13 ta 5 pel oioi.lli, la tl.e wall orntilatod brick llaa.i, I -ta aj, t., 4J Cherry tt. Boor Koor laovlr latberrar li.WA KtOMS WITH STEAM rOrTEK-ONE larie, w.U llfhtxd room, oo lat floor, ood bait ranttoMt ApplUA. P. ITUKriCVANrACl, DEaatiflhtt W,4, Rc ooua to Lrr-ttBUSiNtea boomb In la, at DO Pnltati at. Mraaa of KrOara, 111., , tiU alaaa kwlWHaa, atatllao lacba, thoao rani u ro- awaoaef-in OTOnE AND APARTMENT TO LET O wtlb larra abo wlodaw, anllabla for moat anf ba ilueta.oltklBimodiatapa.raJioll raqutraA IdhiiJi OS rtadaon at, now otooptad aa a tawolor atora, 6,1 M CTEAM POWER TO LET AT THE EH. O plioaerkafoolofrUatMthattroninitnnxlS foett oatlownrjatueuioad boroo rawer, gtUIJKU LB). Urn.Bapt. UaKMAriM STEAM TOWER TO LEASE EOS A Tarn of poan, W-ttvl oa Wtalilnftoii at, Jiraor Olty borl-i new buildloaa and dock la Iront: ha baoa natd fir ike otanufactartii f eacerit, kaiva atlaob. to a ouim, aan oa aaaa ror i iitaina noor ni lewa. aa wcH of eaoynt, or It map ba taroa luu a p taw ntll. tlpo a panther of oaoaM lta frortlna tho 't. 4pilrto H. wriltNl-a, atta weal aaa.a. top 9. WIS INT, M Waal U3d at. artoOaot. it. rMiarrJ"- oo v at-wnlara oS'tao.in Q&WINU MACHINES to pr.TT aho rva il,b Wboelor A Wibwu-a, (IroT.r Hakar-a, I. M Stntpw A OoX A. A radnred rataa loatructloa rtran, XtrtlM aoortnimyiatot at tha VWIUO UllMtlVU Vllh IWIIBO mM -iv-18 ! kmodwor, oor Broome it. JEWING MALUIMEa TO KEN AND ITOM O aaU-6irra. Wand A WilautjS, Oomar A laker, o-id olbora, new and a ernd kaud, oSe.o for aaebttr partptyom t Boanoa fuldora nooa ta .korpon. ra, ue01ea,tHC ata-Uao. huttf.iV &unt..i(rd ee wpairna,brU. A. U'JAUUi. US l)n.ty, rxr t. S B Paww Vak a tooaUboa, Olamia-Jt, oiav. rtatooV oani MaltrP THi LET-TO MANUFACIUBEUS, MA- L cUllilrta and vtlltra -1'cof flioia, Oni we.l Jaatod. wltb tba Boa of enaua onaliaa and tha'V lu; all! bt aarplow, liOAranna l ivplr Io J. J lAJUJlirv, tM Bawarr, oororr of" .Bioomo q..t nh1.14aa141 I AND S MONSOE ST FURNISHED 1 rooma to kt, wltk or wllhaul board room for baoackaeoliu, tonn.oi'WUa-ota. mrt tau'lli jri ICaUl rUK lALlll B IBDS FOR SALE BEAUTIFUL SING l..t.lnlj Inall varllla. nf mn.le and OlUMtra. Lorf aud ehert bnrd conarloa, mmklu bl'd . rbeao ai.ta,T lihtlau'l-a. lula, thrnakra, blaek il,-U, lluntu, Ae. Tlin.tt(nllaat)nof ebotoa blrla la lb ell, at tk. old tlild. Bo, SorU William .- a.k0t4ac'.ci CUlbLLY ZOLLEV. BOAT GANNON FOR StLE-SUE IS 90 feet tone-. 17M kat will, aud 14 foot dtej. built lor Iba Krtaaonal,uditniw io oieeiiaoioav dliiao. fou of OloikMa at, N. li. Apalr e M KLIT'B Martu KxchhOfe, No. iduanti tNtttSUtS FRENCH WBITE ZINC PAINT DRT and Io oil, rod and froaa anal, at retooed vrloaa fir Oaah. Foraeloot the depot of the Vlelile Maotacoa vvwr "i aw iw . ".r'.-T."- ItoaahM idUreoa POSTS FOR BALE POSTS, POSTS, Pea re-Owe nnndred VbotUnd, gootok, and Walak Poar. Joel arrlnd from Eoropei of oil osier and U,Traw. g to 14 kandaklrb. iold aSoap at 4M jt. batwooa DU and till in, 0B0. T. HAU, akhU tea QCTIOOKEB OR SALS, IK OOOD OR O dor, aad la readlaaaa for m oarrtai M too llirhl lrot. Alao a oanber of email aebooajera of llfbt .ana.iTTWv from Mull tan. Apple M 0.H WWATTD,rW No. ot) North BlTor. aiUtt4oo,UI EWINO MACHINE FOR 8ALE-A CYL- lner lettbar laalef maablm fjr tele ale bar- galai coat 1 180. laqolr la goo , No. D Trrjo Keo, a itai 1M SLOOP EOB SALE CHEAP-2J0-CEN. tro Boord. OO tone, la good werklni order. For tartUulaia. Uwuke of A. J, gkUTii. Waahawkao, . J, aa,tii,e WAGONS-FIT FOB EVERT BU8I. naM Mirooae. ometootlr on haal, ar ratda to nit oeerr ariiela tot hare warranttd to ba a. lepreeeotedi too n a I Mi art lei t oat aa Ml) roil a 111 tod tlifi elaoa oa fteoroblo aa o ibtt coa bo fouud. trKWA.Kl-0 Waaoo Ka'.t-rr, led it- oear Mb era. aito ism teourt naaao. war I at, la foodordor. tnkll ataa'UI $150., PIANO-FORTES. .$150. Be ih Introitiiatlam rant. ihkierr kn tha mar.aftetarlotT of PltDoPoiVa, wo are now Ohio Io offer ta tho nubile a TitrUwe retewoof i!."0' ooaUioin all ta maotarn Uaproramenli, fo lbO ettb, of at peereal worlmao.1 Ip tliaa bv i-aallr bnenaildfortSiuar t4 be tkeold en atom mtnu'"2'.,,? ,w " oUuilr lue IU 0.1 oatUn aaaSle ' "" " OaVlVESIEonj A HALVB, .bit ttST-TS' Cwi "J- 30,000 BMM0fP00DRETTK .r aal. Iv U tr in tuU ruirl a. wotrABT, Trilebrraa4rae rri.'Uicrre auitnli al aanl tl manure a eeracf ttx. etuiravo th rata taa-tl Ird U o-watlf. aid wll) rioao tha aroa 'St wek aarlUe Wr4o, erne T barrel JT TCI B7kmr aimeie ttti cttln-arlnrr ettdoooa and fuU oot tteuUro. will In ea-w rratie to tor on aaadtn drt U oiUi'KPi.iioTnr' trjo! ao. M naoulloadl oi. M. 4 tl 4iarUcrt' ' '' E THE POST OFFICE LIST . t LIST OF LETTERS Bcmilning la tbt Post 0Ce rRlDAT, XtAKCn 2), 18.L Alb-UUnlklaod mAioneili Mrt A Artiiui u n dtrah L Ackirv Mire Ana A.im. Mra u V AtantklriB vr rl-ioa Kra, Wtdthit Aicotww tVweerelaa Aldilfk Marljaki Alb rt Ai ne Aim AetieL A l-nBrt Alrnt'artleJ AJ.'iufir MriPiltti Aaeiat-aM't B It K A fetatn atre I'aibe ABtaraoa Mtrr Amo Marr Amcla Mr, Kuril Amaaa Mary Aaa A. a i.wait A I lea I aara AutUa Mr. M C Andln Oat'tllr AawnllnmiM Ttoardmaa If it Mirtka Hiker Jell T II .11 ttarta lljnror Motjano D'tdfK.lf Hradp (attMloo Hulitrn JtaoA H.ird Aata N HaaxiklriiX rtooto Mtta w HlaoOMrt, Amltitt Ibuibtoa Mr Maria litrri MtO'aAsbiilluUlkMih MnrubulB Blair VI I t llotl" Marr Buler Mra MU ItirettMarr HanrMiai Itait.nMboS I'ltoMIKIrt Hioar Mt'. A lr e Haran lro-ki Mra Ma-M liroamMra piiaa Il.tnHU Ah Ilroen MMtl Hmakn ni.otrllMiaKalo lliowa Uatharino lot Mft. Bal.lraa at llrjwa Mt l-hrha A n.itDiin aua teiaoiine iiioontar nut j Hell liiui tlueko' at Marr J llaikuu.1 r Mrt Chat A l-urro.a M a anitllja ItuneMriC thtrlaa I'nroilMrt it A liutlrr Portent BeinnN?:tmtn Ma l'o E meter M'tliuiw Vmatira Mr. ittlli llrttn a tltrp llrttt Mia I I if.pterih lima Hut r But n Mia, Lai.iirllaat llcnJtniUtyo'horia i ace C'ahrr M'e t lien aim Mtu'e 1 1 Captnll rtnoo t.nipati Mrt (em! til MUK U riernare Mario Llill id Jiomr Ow'aMiaaM Cotr Kilerk tVa-IUu K.UI (amtfon Mirr nee t'okia HreJiOoB I htnplin Mr Mil) Jaae'.hildvr P Ilea I liarotolle flora J (VdilnaMur Alt tatpMiaa Mf a r, J ClaipMrtlt IV Oattoil I Hi a CtirmUr Call1! Mrt CoiLotluo ait Aaa Catty M-e Ala Cet-r M u . (O II' Ml"l 'A (o'.nothKHl lulll M U rr tloik Mr. BoouacJU tl.i a. Veil n l MreKua nirMarr L lraafiMiin dewtiraioa Mra Mat L Dtlie Mia P. Dtl'inNidr lit tenlnlae HJre C'th-iluo laaul Marauot 1 1. vi t ML. a a PttUMialllaa Iv, MtrieuMiaUailld u 11 tat t foo IKiiia MCa Alia IVi t! uirtp Maraartt lie llirreMrtt im. boo jlei'lir I.ateelaK l mm tare aon leLelle aralo C'oi 1 1 1; ini IVwk Mf. bather Ok. 1'a'luaie II Carr ' fti, I n toriweilgtrib J C4oloe frlarn (,t e.- Mirabth Ctuitaer Me Jullt Owen or Cjnalt Mtrgl- rvtJ Cotala Are tVrl. Mr. Mtrttu Ikjlleo Cetbtrlna lumnilot Mr. M.rrartt p rkl BweUt IHa maoo Mr. IMnr Mar ear t Hoobeitr PIKt lnSnir I'amo aUn Ctlk.'lUM IViltn B-1d,tt Itjllitla Barak lioe.br An median Mrt llnteo Mart !oiee Mra t'alh'llii HAt Jano Intel Mia iHlotfer naran la-'e'T Mia, WnMnitoa Unary Male William at ttreet Iliiffe Anne IHmlor lAirr, Ua .nr Mr.Oeci-1'aK kaoaotd Mr,(illvtr at h'teiip.t Aauo lulreaMI.ll.t liune'B Ad lie IiuDlnaMrt. trmkllnil jljrueeiie Mar? in roe Mite r. inr) iwira Klleo r?trie Mtrr l ! f Iclbi r l'.nlla l, ir .lane K I lUoll Bella KanUitb Mi Lllnbetb PaiieliardtMttla trer.lt Ml M.tld Hati M a Mair I .' hrr lltt f L Field Mrt IiO-n.o. o LI-elli'Mre, KWItirtH'kTiiMre, HroaJwaP ttioru.rillrt A i lu.eeaa Il,l4it raliba Mary I loaf an llatfrerlno Kinaiua Man . . Hretaeber. MaJ Ralolph KtchM-eJU PiUpiUlrkJjfitb Piltuii MeieioleMa eot.rMire Prn'.l.iaMllfblllpJ oiroi;r adb iirlealooMrtCarril i ta-g'O Malt J ato.Mr- llatintb L tr,Lt,.il)M.iJ f, leeM e.i'ho f lelt l-a R ta lit II .aro rent Mia r,ut f. trMrat,rtlanaC Karrtat Mr. Mtlotkk ' ,fpi iiiN.iit rami tm, rmt Mid A I. Few-IIM-all .. e i oilp AenotVV awlr M'a Hta IM at v i.tom paeBT For Mia Marr . 'rtehanrr Ana FloooraMle. K A GoroatoMawD Orooatald F.llatnatk UtlkubeeMraMullia Oroanloof Mr. A al ... -i I v . A flitajMulea U lata Mrt Chaj liaUaMmllS llriMraKdeer (nraham Amelia (rthom Marr an liarbordtCkrlotra l.reeoMra Wmd liMdkrt Aoaoa (IrrenB-lta ntdlaV-e 1am Mra Uuy Hall.aiaMiaAaio Siver ja'lt rtmtk Aan , OrlewoltCrBtbU . Ooodriak Mra oaiah J OmiIo Mia UTiaiMarr tl UtodLuoJoaephlsl IlieoeMtd'eKo llewltt Mra HerwooaMreUK HleeUaMrtu.oll lltlpm M-if IlllltllenaVl HiiariiMriK a llamrra'a. lue, E ttlkat tltecaUr Mra laM Hio.llloii Mr.Li.ul.0 lllrtf h laoiitf Haani a Mrtt llto.'B HieC E II.IdlulM'. a Hamad kllxtbetb Halt Mr. na HawtlniMratfarr B II .it Ml IS J llo.lr lane "ttr otrr Ann llenir lllin Jaoo lie rr Mr.Jona T lime Mm la IKVln Ju la IlKkman Mr. AofUitjll 1 1 owe M net! Ilo.r.r M-aMlnerra toward IfB.ma linetnltia dutk Ina Huber Liniiia iljtibunkMra, I Ilk at luvbnMra M (ullil.ar.la lie. t MreLnrent, llont Mra Btmual V Uutobtma Wri Ur D P Iteobrrior Botbarr Jane Mare I arena MraKeeella JarVann Manna Abl.yJ hiii llirrltt A .It'el. MraOalberlo J.ilM MraAunlrk JirmoMraMkrr .lelT-i Mtre. JoooioaMI a Arclr .lohutoo Mra Catherine Jucu'l Jbeo .loiieiM.itbt .lotljaMr, llrl.lt JotcaMraJoaa ,io a.airi J li C rami Mr. P.. 1 11 lb etat. Ur Mr. Corolla Kiaiiu Hra uarr Kaalner Jo'aona kalltr ttrt.l... lb kelltrM.. Mtrr keUy If orient KeilrMieUali Kaly Mtrr Keeredr fT Ken-aitlliabrthMC k'.n lira Utr Krr Mr. Krumt VT. Kimball Mra (htrle. II Kmlier. M'a BebtU KlmDullNit'U Klnjtotiarab kivleAtdaM klaptwl Sit lllttr A KunlJ Mar Mwlt M aSuaa I.il.y Mr. Mtre A IJndate Mrt Mtrcirat P L'tlliMrtAnnli liVkwoo.ti.rdla A LlfoMraMerlladt LaKMirr an LnxaLutr Kin L LxkeMltA E.llM.tn crilT. I awri ttt M te I.tw-II Ma-la LuUlaaliM loaeilanCuhailo 1,'OrlPlleu Lraxlt Ana I anbutWr. VB J Laint t Uuit loo port Mrt l.tpj m rKit Cbtrlctio LuinBiaM-de-othet Ai.ltr Mrt JeiiU Auninie t4iio rtueaMra Hula awiaiioa Mi. 8r.Ua .loratia Barak a KJIr eeHla AbbMr-lwle.l iriilkeBM.rr jtelloMrt('tUieruo j a n Mr. Daniel rt a Uaut lb M Oder lira Peter l'l Ma.'tiou,b BrlJurtM .ni..ie atra M.rlUa kftfili .lar.e Muiet t'ilen Mate lin Miry M.Hon M rr M.lkrniuMre Anot M.LU-l Mit Marr Mtrtunkva Vaitla Mttr MirtllFllr Siiunkilaa airinMr. J C tartra Me MiadMree-dward B Miaailli Uloobetb Me'triMie MntrJBO Ml ir Mr Uarrlot Mt lerov Aon Mllebrll Kite K Mond Maura) tl feAnsltrM'iIibU.t AlMaUoklllAUieia Met'onaMraColherlt McC rtr MrtTeroaj MeCaneatl'thtatn Mctokr Mired MeUtBlrMie.ttktt U'. n f. II.II.m Lt Moore Mlouia Mtore Mra Marr M mra Mra Barbel M'-rriatr .'ohtneak M"rrltoo Marr P M-rt.a Marruat MTrt'merMoi Meor Huaaa Muili.aa MailaE Snrpur Mln , eiphr M'a Ooolto Moiraa Marr . MurrtrMre Joba Marr p MraMJ Murrr IUiaheth MreraJeaepblno M.rtaa L'llr MoSeeorrOa'ta-itna MefiratkktraUildpti lleorr et Moiicnali E lit .... Moll rwao PraMilllda MtUteio M !-' t . MotiuaaMra Ktltb it Moniyaa Mtrre-et MaO'brtllIarlCuntOktUcllrtBO Mr.lluih Uuf at FJIrn Ui.IT.AM alp. Mtrvrtrilt Mrt John Mrlioerl MiaJ MilMoooe h Ann Mtnrrmr.lt At n M hieellatteo MiUtiiritiUnt lVJ.pi a M'a Ellen iN th Mntathariu NlrklltVnWm N'clolaMreWn MuuUn TLeolor 8 OriilreC.tka'lue O'BrlneM'i M.tjJ Cl'tlltrli-Julla lOntrMirr ll'k'il'r Mao MeKeultk Mr. ISib at McKlnf.r r"llir MeMuitrle M a B P HcH'iea Mtrraiet MeTlttao Mary Nil in Utile Pewmerk t'aoo-h Noble Met Kiel 1 lib at Noettai Made Nuau Martarat OSullUtn V'r () ImrrMv, WeettTitb- leron laea Hirer Mr(!B Ot UuteK OtllMwaJ A im ii Mtrr Pt'roB'rab Portia tnnl IMirUlosIJiidioait l'trnr II tuoeh 0 Otn M ! C I'eitlaMre VmT Pttk.MI Dki P.ttlloo !! M h n ... . u. I. Plektee Mie raiUtoulIr. Mirjirtlti Piockner Mng M I'.a.Mrt V ctula I'M lot Mim IMK)rh.t A net p rterMrtKa' Portley Mr l'oaer M l P Pii'lea Mr M M 1'rror Mrt r. I l'rfiirvir H Q'Iniirt Ut Utli.br lioteo KabotrtlMtale P HoM-r'Mt Met Birth A, K aiMft lolla BnatM'tHt'olfhl !..&., Mr. N A I'anl M-a, HtMWiotd it I'ttteetrtKmllr I'-trn. Mrt A M Pm-I Kill k VII. M.aWmll la-oliirtaM .El.a Hick Wuv B Purlaronrla Qalrk Mi", lttb it Q'i'i,o I 'k n Ua. fell Vrt A J Villi M.r. 4 RiimcadM'a'io'dia Rode Mr. atUeiuii t.tMrirWHl Koran Mrt ('.ittarloa neraierirri. A .'..Tr.v:.-. . ..i tiu.u,..f p Kahnkrb MtdUe K.Wttea M a Aaali U ktale Aona It.blaim Mrt I II tarilctea Abb hVrarki Hi, Oik it NEW YORK. SATURDAY, MARCH Br ana Mr t II Pie. aide Mrt klcbue Mil M-rr t, Klrtoifeta kta I oua a Itlk.r Wrakoaea IllfB Ana rlolwiu M- PeUIld kxbrticaMia U ta In. en Marr a-dliaiiatn Ann Mirk Mia, Mo tit tn en Mil Mtllhlll rHanerMrtr. J Btoidrr Milt I turn bwanHiill II r-wajUlll. A raundree Mra llittlrt bupiitoiilelt Pia Mr-Ulell Bl.l.r MrtC.lh Mickeooj Mia Mtrr A KthilPaanr Ku.tllMr.l lt- KnptHI Mrt K U ICaa I-Hen Krer Merrrel HrrrMrtWra At-hinMifr Aaa Beoaaoy Mra lrid.ii.' I Heeeier Ana Him-a mi I, tar tfprluenr It riha 0..4..,h M all SHU K.ta ttmitb Siato Hrel h Kate rn.111, ll,t Marr (milk Mn IJl.o HnJ h M'elfrtM kol moo I, aila Prarl.1,1 Mm Mtrr IVvitt lltnlrtl, Kcatt arte all fratntr,iltna Mprrna Mrt I! kwrr Mrt Aaoa IS re Willi "art Mt.K'i Plieafrt Ida Hrtrftr Mra ItiOOlMir Ib.iwetd Mt'cnt Jaiva gMleotv 1 1 -Hen thtrwta PMa gelt) l.r.eTllol Peilale Mra Prone Mil nmti ulman Mra, 4h at Bweeoaon Mrt. r'ett t31.4aliraa Ountiloe Att . Benutie jei. io ttmrsoon Ulra -Tettl!ktlrt,r Mr. P ttrel Mr. rp.il Jai,e M T Tl. Mrt K.!ta',vth e trren ointiiaarrnBlremaln. lltnnak Traeert Airie fbrnaie An la V. Tteret Mrt H.rrat Tlerer wia Aa.rl.e T,l.r Urt VlcUei TajkrHtith Tailor Mitt) L 1 trior Ntiinle f Ihtetpko Mrt, Bl Hart en TheaaamMl-eBU Taster HriK'C Tarlle Mra ln.ir.oa lira Mill Tracy Mr. Wmd IjOIII' lwr Mr. Butaonah P 1 rn.t Mtre n Intrrltm Tbiirt tlrd-e A 1 reed re'l Mil Iterett Tuiar er g irtti A 111 net Mat'. HU.bji 'ltla Mr. Mir4trot 1imle B II Wei r raN,e.intgiati V-nnlD4 Urt.I .r.ln Urtsatek B Vlmin.t tt fmf Puttn 'alt Vadrn.'l a IU ja Wll'ett Carrie " WaliMirt WirMrMniTt Ail.e-atu ufla WiMtmilraoit niitiVHuvtiitnit wi 'I u.ari,ii WatatrMmMirr A W.liliret Amanda "titir it wee wftlilit.., Weia rkMirr Aaa WertttOH jar e V.rl.llMnM A w.,trt-n i-tir M.M.il t rea wiiittni. Mrt WlMiutt'.r vwionle Wltie M'i Mrkard Wlu.it xra pill W.lI I liaale WlileMr. I tie w M'e LI hole avenue Mr. V. m V. oil Hart Wet Hit kaiem'lio Maria vri l.t. more Mr. rUtt Ailill WiUM M'lll.ae-r alli ItCtMirire Vfitla-e Mrt alary a.lll l,n wia nklit Jar a Wil oa krerr Ana YOLMIMr. I'li,r A tt uiini, rare m n WkjiI i.ttn Mrjllanoih Wiohi.vrl Marr Wetnr jlra I'u'.tia Hotel YeroyVr.U w V o.lno Ml.. I, th trn A Zneh' tl Mia Luiaa - -.. ail, Lr Alalllo iiAMru.iiL.va) i.itr. tMlllr a. A'lrtatlrr 'I hVt AkiauiTir RU A ImtaitlH All ti W H Allen, ll.lesrk A Co A lea lie It Atdttioa Joan Ard.rini .1 R Aerl A Anlreon J A'dirt,m Mf ? Artl.urTh.i Ailue'id C'loa Ainu i-orr AlibreitliA Allan Oant'l All'ltn) I' A Ian 11' T-S Alorlca Ablokir Adam 1 lite Aleiietn N A t'u A tat. Ill tMrt AArlat KruMilta AlkmJB Altnutieol' ArtlilbiM Ite Adneiillt Adame II V An-rar & rain AlrrraLlaeL ro. II W o,r AMrtrli.it A'l.n.laaAO Aroti Ill.it-pit Alet (llerionl Allan .1 'a Aroaiilrt, Nu Alfit.l AiaeeU-oO blaIAad- Antlrk t apt ffn Amula, howl A llnor Aller Aojtotl III t . A mi.troru Ch lt- Ali-nft A M.k-rnABikl.n A K t.plrr AHdAlrv Aerrl liin V P Arnit riiie lit Ah twortb Copt JAaK'ibnr.h J A An.lli.leoln II .C. . ., Auileda g.baf AUomar J MA Alee! A Conch lltn Co Aaron J II Am. John P AtklwdenT Alalia u- - AnnneJ.nph Oto.ttm, BetlOa Aeter II C AiuUeAti tUi AUkaA AoarewiHP Alto'erCantPo. Ai.iti atattiii j-a .ore we I 're-oat . nil -i It Al.arhiire K J Alla-lfrea ittlnill'r AeUII A Son Arlaer Jee Adter rW (t J Ayile Ceyl Jo Arberaioa II A eipb Alteoad 1,.1'lr.r Ailerburr T A Co Annwan A Aaten J W Auttlo, gunner A Ct Aoind Vllia A aara Wll Brown J 8 J Co II own J B A W llrjwa Wra A llroaodao Wmi to Aur itoLt ii Al-erlerdi r II Ardrata II W Alknllatid A ditwa "lota Alwn apt Itrn) A Al'tu A Cim- AidiroonMB Utk llaclna FUaiirlWardnllier T d'BaaXrdUf Jo-ltoach WmB evil Itntl Jol n li-eti KM II ek.lt A Co llarbman A M.tlH.!!., I Bneford, IllalbHaekmiB R t Hrion Andnnr A Vlark lreootUorn.tln lirewa It H nitekmo KnoohBtanvlohn orTillrjue Kill Hradbicok U A Kwre II, T llartiatern Jonne jmiiu uar ii-oo a rtaon C B Breeeo E Brelr Co Breeeo A Wll t norrnt j vr Bird Wm Beanmkch Matke Brou.hloaU B-i Poiiabloo J C Bourn B.r ft It rot. Iiio i John HlaaofBtar Ulrpll.lom Wm lltllaulfll Hlden Wm lldl Ihnf Hall lint NrakalTB 1111 A Ballad H'.ellntn I T Hliltdrll O It It bier Aiua HUrlieiU Hake J. In P UtOli)-. Woud- ear A Co Ballrr.lntl'll llailvr M Pai.e) I rad II liy Wu I'akcr Knuklln TUk-rWrnT S ll.k.r Jta C Heie-ll KoiIIa H itick lodiie H tjibnerdelomoallMworth Jamai rvTlt John V II Boat Thoa M "... ) uila Wia A ll'itjaj Nathlu'l Itreutoue Ur Jr Pe-jte-l , J.hn tioeer Iltn'l II Hutrial - rniwrro wra IV nm t T hi. llraw J H At Co Ujeaa I'al'a Horj-trP A Biek"r WL lined n Wll.la A Bnwiee tltiouuorr II lleumt Or B nm It J J lit.iiftt "mll lletiortl P rkLnittllr lb.tell'lhoa it Haakar Jit U ttrl.luo.1 II II .adTl Natli'l Blaich rd (J A Lta-oud Wicked It'woimaa Mleli'l Ala rtari.linil W HenkeVrmW lltrulnllrw UaaleterJT ll-rrmino) Co rtmbvry.lie HtilltrK B Hleoihaid 0 AJ.'l-tw.r lr E II . I'iii A M. J till II frl.rBe.J It ili tr - iiu-jti't r.ice It I'Ot ll.m al rinrllru.l II ur J.uu Hanta V N llrall ll-n (J Bhvrcbald J ft rilatilae-tan Ttwa H-.IO It .1). A Baintrthtell 11 .. to. x k iity.ial litri i Hartel Ilono V ami I'o rtnlurd 1'irUn Auvi-ll lllilBupchll HultrailioA B.ikirVtra P-Ili'it'Mii Prao-liuckluirinw.lM Ilanataa Ualtll lie A Hani C A rtul ifiau rraaoeuu-Btaaa J ll.-b p Ii E Buokoer, Utjntr HI vl opt - A Co II I.Uin Thte RilUr Joha Itrtnbuim II Bjeh't.la k ItltUnaA 'I buaranJl' II latlinru .1 di.L'luraatJei Martin ll.ril I V W t.iriu,It I 11 Bereer A I'o lavrpttUeall Brbutn IMor Barker Kiel a Itllhrr HI! BairyAlliiiKa lUra f ant Haitbnlouv w , nnrii kroon A furrru pi guaT B 11. ait II P. HtrdUattKM niroa I r lltrlator Wm V Sll l-.Calld T) Mirttng II ItaiUa. tajoi' IHnl Jeton w H.iraitiW kaid IIHria A l.-n'er llii-b M.l o 1 Btltrn K ll'l.l.ine llliart Bleto'lABii Boineeilrt' W Hit. M-I.u.Uiid "iirrtet t K rWuillf ItlrdWui But on Weilhiuj Barrogrtetuui itlr.eO o P ta B Hortl tiKl, It.enriaiii, lor A llorirei PiUoeaa HailettKtl Hanitr,rd llur h-o Jtt heiinf I Iraak Ulaid lr n irrh II .nry rinieiilJl. iim-tii rv.T jnieitutitr la i- llaltet. PiaxkllnMoniaua U But or H T 1 II i .J..Llilt llutUrJulit lirandirJK li.oii-nfl. llnt'or Mttvnaw llei.mvi tblU- llo.l.tajln M rl.it .. r (ion uau llrittilunil, Jrlu.l.r H Y Bai.erJ itr.ekieA HuUirLI. Ik.) Ilia I'dm-iud llvrtr J W H.itla Ai ll.iMtaliail llirowOo Iti'ler. II lc-ol,i W W Ho-daotdArlliurdran i Ilaf. Itraa.e. J Pi.tte'lbH'tli Chaa m uii llil. WuM'K llroenlty It,in-M Btr.tord8 iphea HrowaBer Aloc-llrion N II A tn AiroThl Bitim'n J.ha p Brown Tin a Blyihe John B llunOettl t Urnra F anklln nrriotRerEU Hare 1IO llrewo lliyant E D lletkienlAGoeireUiewii Wm r'ral'thtlneLeo-'JlarkeUike CorlooJkaW V UP C.UWI IKnoer Cmrwn llartlnf Coll duel Ctallluth AC C.tlallroth.rt CtitTbeO Onnuve-kO! Colkendir Cboa Co'bi A (Anvar VTea Ibadekik J It Utitauina k.H ileooellr Jtl u CoUfnak M v.reAMae,n rktffaeJ Ttvor Chaa tloiotllr Uernoid Coatrtloe g'ofano Catwell Homer fjaraoteb J.hut In MlralOooiktutk Van Obi Bar Joeuv-Cboa I r.ak p vorsp Coembi Proomaa Goetobt Lewie II lan Craft rroi.rU Ctotr OHver I aldr Tho Olleain M f '.aveo Tlioa flniwabt M4w 11 CoUw.lIB Caldwell K Jr Clt.rpt PI' rO Cirteekot MLeM CaroLoe llmathy Clemant Wui A QorbeaDeau A Go Ctlb'an Chamlmre Wm UChertror E II tjornlaf O B (Jemp a ui ueiitor mil Cornliie Jmin (Iraoa Mrrroo Clrmend, Cauih- 'lertn Mlcbl C-nitron fupbon o AOo uwpra Aitoar K t CkomrTlmuibCoHntrgebaikru todiae CtPt KOielUurt loua Ctrrr alao III' Cramiy Kiarela CvibtaNP Ci ri.m,an-J.aTldrv.eeei B-cr Croai.ltr'B II (ha pur PC CliaWN Cmenoan Kt. Craw t r A W Cliftno P. T n-ld. A Oi Cbtnibtr kloJtoCI'e-t'Capt Ao-Curnr tn (.1 torto ileraellC U. rrind.ll WctS Oil'aeittJ (I rela A (Io

lliaruugj f JIB.rd P-u' A IVtvlloirtIUMl4 Cut ill I i.luo'r ll'rP C ok A g ( to-tal" t-r I'hl'ri Til. .In Cork CaiilOobt t tt-tb II v-ro 1: iitrfj mioii'i i.jopirutj c nipio 1 htt.ei t nip tvni u V t'lanritt w a Cip T J fl Coop if P L C.mtil.liM.htt t'rbai A lei aoi ('Iter W Tr wl.yJO fl ulu'l.p' Cn.e lV nj.J I li-nljaetal, Cieaa Joba a Carrtildilnl t odman J ' u i Carnal did t;o.i..i. . "-a I orloi C'tt I Ctit-lrr l.idl oil d CiaD-Mirn Cle f'oftl i wm i an.r C.rr Ui P ('lereuiio Fred fair J C Ltral I g'T J 1 r. ihm.i:,ij lo.'a Wm l'a.n.laa.t 11.A V. iff I, fJ II a IV iim ( I te t.li it Carry Kin p CM C .pt M'll- "teil'-n .1 8 C r (iptdaiu fird ltii Ineepk thiptililat inmiljtl tiriaraiuo ('tireyphll I oltbar J CerU-luhn f hipini.J.an ConotrSg OtJ.irli (trl! (or i In-read Onwall HtHna f bnt'rn.'oi ph (io.A. ,dwt (Vt l)r loUn Cliipottnll-n I i.ir Wu t CoWmlOHr-r Ckipioa.l PC tn' ln4teu Cp'C uu.tl JSpifaU Wt J" . CrtnnBetiTl C Tela I aaa A Bre"tao Jeba rertoiUr I'tr k Cola Wei II Ootlkir f'a'terBtlul (Joint .Itut P (oweoJP reiter.1aaK CotaM Ountltg CenluitanK.U co'l lit B- t .u;iei Cl.rkrl.d'd f Ua Piaaalte Cul'eidat APj-ct Ci tike andiew A .1 Culter.iw C Calkwi n K nlnl-ht riirt.Prelt AC.r'ii.tr Jul.n fkillan IK ClaikoMeiair (l.ll.r (ieo w Croat P CUlkttuUltA (tilbe'u wa WOtekieg Wf , Co Um-oryWajJ Cbucrjk Tl'.u 1801. CUtkWRCA Cvheodinno M-elcr 1 tbea,l.onbS n.ikjtbr. II Cohan Mar ("orkt'll CnleP t le.Vn Coieo J tlerk Wm P.Jr Col.niai JuP (lrk AeJraw A SJlln. John Culling Toot g 1 Cti hata A fka Currle Tina T Ourrr.l'1 J B tnnin P J (aiea Wm .."". ... Coidaa, ParHnalUhurek I'hll (Ittl.twT i'o Cii-rla .Itlia t ukii'TMAC tonrrrdrea Cnirr aa t rr rr u l jLll.n tie w ( laik ,1.1 Cr.o Wm g (laikjehn A Oo'ondlt John A CI.ak.IACu tomttelDU cumnil ui A CntamlafiAlocrt Ii rummlnn Thti laaolaiaara I' Cunujiglttm Jn I Ink U J t lit. lie II r Cr.LkliM 0 llaikaKA tl ike KMll w It ( dike Wm Dtlirynp'o iulH I nocup it Coamllr J 11 A Curt' PII'rD Uw'r Cnrtle II N lie limil Ant. tt tit t CM )illiTa A Itrotli niroi M iht-l t jljontily Menard lie lnl Mr nl 11 llineeon tlm 'eimn ij 'til a II on at 1.1. tr. B hoCjrdiTt.lto.blhllird I'ttiiak ilNateMwaidllel' fl WAV I oug.loray Wm II i.lu d lurl.r ntiiaoraab Poath.oM m Br iininir oietiACt De Atr-ii. Joie!i.w il.Jt.hte 01 uo luaJ.m-e laeloitli Mdwtreli,tin John Il-nhlieler m p lijnbtaitr Th a liarlr Ihmt a galinieltet llmry !;! Jiij Pel.'ell dw.rdl.ll oi lat H rtkell. rare Iku.lai. ilk 1 1. tiire Lralcaait 'r.tePM Ulilelrl at 11(1 ItamtnaUP liettd P.lwarl !(' pi P. I.eriMkliiinlellljenniMieiatlK iniiuiHtaiae t'emera laria ivawttnt 1 1 ... AM. . ,1 jlMDakrierU-U HatiaiCaikA In-tlin.lll r.1'. - .. iaieet.i'bie !tl. Cet fi.aliir JimojR tiu-n rrtuuj I uffr Joba llnr Marrti AC) llanliu II nna jlttii Hanniel I '!( lltlltn liavie 'rrra Haelell A lie.lt Jttiu . Capt llttli Jainra leneur Alnle aTmoPKAB llaaban Matin llewieed W lnoham gjiltkA irrrw. 1, .ill I'nnorllP jiilileelig Ul flit n'ngWH lleuulni (l.o tl liuouomva J UUMlit II I lima 1 l I ut y i nam I'liae Jaue. iun petr,ek nemr arul tin itonlni M Aa ila liana . a C !! Ik-inttM lit..ln r.rjl. Ileflll.iettia 01.4 l'aI.A Co littN.IJoT II atliletillrP.ir il(lanjl laelilwr .litiint DtM.ikreYT lettewt 11 rttv ll.etlii. .Io.tn'1 Uriiitt ta tloV a t) I'l lantham Jtefliu yt Ikwota 'twin UII In'breAltro Iter Wl.lltm att Chal lee lik. tite.lA It.riaUhar'nt 'a 81 t Jnva I i. la A I' ihi-a en .11 Mm 'a.onieit Jot.titllili n c, ,i,c tturnt mini liit.ll.aW Iluinl.urf tar-amai w-w ww I'lfTtirji .iniwuiiin Utu.lv tire a Miimtinii iniiitnuit P. en Wit IM.ltrJ.be lkoin B '. in lieUnt ftna Irtdiltk It Itlll'eltnMletial lle'O it .IT Unread M l. 11 tut . m-e T liufhiir 4 a F.imr em HuienJIITI 1 Km 1 r. 1.1 A k .ran .'aoite 1 1, b, urn V .1 In-tbtl orya ljuLoe .louO Inlaet.ltnet 101.., JAu IViU'tlllr llaiJIl.t'd Itil'eiiA I' ..tU Hi II iim, 'C II lolltid P.rick linpiriueia 104I1 IlvU'lniryueJiO 1,11.1.07 A lliirthetliBol.t ,T I'.lrarKPL 1 rn-n till t, Uc Jlpl - Ar.n..'r-on K.otlt talrol'ejl' Ot Ken I Nathan Manila II i)tl.l.wi(hWillUBV-.i'ih.it Jacob mlok Una Cp tlu I. twaiiliJekn lilnl.l IUI Em riot, Aji'Iu Iteimir MleaJr h Alio Ideaidt ChirUttilmri A A K Km r.io J tin Pdeeioajia th II. nier Hlrbtrl IlK.ttlaedtr W IrUiir.l b Meoll Jarre. 11 hiilnM Charlie Kali n Wm Clmnojla Tlienietl odea Alfred k.rla Vln J N 1 nuK letle Jill rata Flmnre l,.mta It loo J K Vllioit ,i.l.n Ideioed.tt Per. f..ll, B.il.1 lulnau J t' kldrtt laiao 1? ala Jalni L r.Mion M A Fannan I'.li Faht. Wil l.m Peered (I V-flul. II, Vt tt PJwtrd .1 ktU.ll.liaV.il e A l'l.to ilJ A Co irrpuricajamfi reaanlleili Ft lor. I kaBtia r. ramiaa'iM A A fr ur J.i-ei ri mrntrl. i Co Fie ni.e tol.n M I'nl rtte Toll rratcntallooiliefil relredagilra Fjrmtni'au-tti ( Vliter lortlli I rein 8 Lib eVonFloraiuen L Partlanr Jeaf M filla-r-tioo I jrnan Win raiu.ti, .A Tbi.niae For Ui lit He rf PrebrlAc 1 1'ret Pern ud 1'ran Fnrrt 8 I. A 1! riaoua Attlmuy ole Fur.lerJtkaK Fleod.ralMV K.rnandi'rC Fiomin JjIiu FraLrla Ant'inePFreneh t'na. P"remtn (Jhat Fltmran Wm Ifracbjtun Ftran.mu'l II Irttcltt d K-o I, inch 11 till WFIorneleuoIr tun r lilaln T' llri'oral nblj Fn-lieeai l'rin.nurth TVaI-rint.il J 11 Fet-rWrnWIrt rr. II IJJenin F..ritc Win I arihtmf'kae U'rliurfio I'ran- lot .1 (' i tl I lla'J rt pal it I'.hee rtlj'hntltlr Pll.ll fit Pra- Ftwla-Maln Forrw gilntttr 1'er Meert II rm Fnrkar F 111 In Wlitllt-I tlml'r Cbreto- n.tr Fatter Wm It tot Prerre limiera ivarmer gomiial leltk Po ei.l 11 FinrtBP 1'o.tel Mf Pur .1 ihn II Pnnek Jauiot I u t W .1 , FuoonMeitla F DM B C lldfe WRAJ Ooa'a-alrel A Co Oool.le Jti-1 (roo4riehlI.r Panel I I erell P.fk lailiChti lay (lee W Fl.her RtSt ISrejunn Fiobk Pielitr Joha P It t'l.u. r .t.lin Fei fa A Co Fetiton Mania Ftetu Clula'o- Fetkeol-l liV rdimeeD lltn, r AU 1 1 Ut K-nilck Job lHaeerildll llarnet Mlrkl Galnee Wm tlrehtm J 'Urehtm JaiTKliffraan kttl uraaamuTid aviitot wm ta Ortbam A Co O.llr J 8alliip B P rae'Robt llnliP (reeronyh Wm lifter A aTVO Urere lliinean uooenoeo uv A'iodkU H B uo iidnarer n n (irooiil (Ireforr Joba L UoodieaJobaJ (raonUPW 1..U.U Wm U.Klfaralt JubaB (amA l-hctta Itnenlitttd Ujodwtn Jaa ljrana4ila (IreeaA.liaB a ld.it nine (IrertJnilah iirant Ir na (lauean M e (HllrP (la r Ho !'' llilue t tn Otl.tWIl lll-etoB .lea II illourk J tleriirk .1 UACoJnua leePidraN Omni Wm a itoodrlclit! g Crr-ialn II QulM.limlJt BOlo- tiiium St Ci W omon Ii (I .ode In fiirlcrll r-hriillejiljooletaTri.e ll.llirhl llfakMiT II Uaun.M (ilea. Jr ujobuj, (i.illliJaoM llrutirliaa.l .tiimo iitria 01 inrninanii (lardaer I l.ai r (l.oti.laa 111 wrr Aa filtT (lirduer l: chi llllmao Hal'h II irtit lUiuiiU t'.pl S lirleianlioaP Cept faxiB r Htoii.el., I.ter Jnn flrinajnt I. I.I It N tlwil.a Al 1 (l.iptrdMo. illiliTt John t.ratta .Itcih lletni'al'eiia ( (II. lue Job lloftiontt W (Iai iu Ltluuku.il luan W 11 A cierdua alilhra C.4 Co tltt.Jan tilmrillT (ili.U'OlIr (jroiiitr U inmM lltlT.r I'tlk 111'n.a" H 0 (liruelkal tlrei John Clt (I Hart Harrl (Ini'ckltv ill o. ...o ttrt , tn iv m 1 r -- (leer Farer li.arM lieaxaenC V (lault H IV 1111(4 r (llir little UB llilllauniaLded lllrit Wm U UMultA IH.a.MiaT 1. 1 It r, t.livn J ii Halle C II Ilayra . Ilale1emae liana, llii.rr J Hell ee 1 i.i.k L Ualk utlt Hollar Fr-dtrlek llolilat.r V II H.l.'eedColiees ll-Uaibtrll Lti.l.r.rd WlUtld 1UN li-o enn llt-kl.t .lunib li.i.lniaa A (1 B Il'Ul.tC II tto Wm lot IliHaitdJ h jla.u ,haln lliaP-trlck I Mbr.uk. I W t'aeiir.tnliir lltr.a I'hlm thrll l-tn Ha-i I llafjxn Thon-le H.tle-oodC 4 UalUndP.il ll.il Lbaa Liadii'ath A Co U-ldeieoll J'ba 0 llu a iiitaRotfVl Y Iltl'Hvl.tU.l P llorkl. I n II liuoDtiilM llt.l W lUodierWIt llo'no ab llidwlll Ila I Ilea lltii Jamea lltllli F 1111 Wm II II I Woi C Hall ItlchdD lla.aen II llanov Jtbn Iltl'ltr 01 11 11 in otn w 'I Mo-non J..'n ll-'trn n(l-o W llariujtj.1. UiTlt'lrrtA Jlei d.irt.n Ja jeall ppi .1 .bti Ilo.id. rfn II llaoror gamael II n.iry (, Hilar I' In l-e't r-r.-rhllwe Jhn ll-mirttd AKialLrtn .1 ha I. r lloaar A Utrmtn fit-lid Al-r Ilia m d Co HiiyU M t Co'la4 ll.-ry llinil't ult Li J liiniioimaui bi-lUward II 0 A lau,btunU IM run 11 C lltmpaou Ihonjell-ury P-irn.ulca'I iy. J-'lin (I lltlittli lil it uji a ,t t t.'.a 1. in 1. n.m 1, ut vt uriyf .III It 10 U lermalin I A Co If iwo A II llerttr N lliaardrt OAFJo 111.1 .i II' 11. riail a-u al A L Ha'.i.in ''i,i ii. r ji a. mji tr I u.tinateiuti lltn Itv Il.rry Ha-ltiiC'ta w it 1 n w lie r!.f i tliilt- llowtrA n Htrtwel tsri II tun it iwarat iitriea H.rt'rv VNi.i f Ilenn.ai rr.Uo-ll iwU 4 llarp I-...I. . ,- . U II .. tl...r..l 1 1 ait 1 Hi1 Oja-u fur a .tthiiup.-, HtrterlL Hi rrouaa liar- II ideon II O ll-rtorllia re I lladmnllll Harper Jobu II.rmtnY AUra'InnlKH . . Ilararcj I. lie let I Mil t I'l'iltl U ll.lleeil Ol F ll'W'ttC J. llunil) HtnU lltitey lie U't OrlDIa lljn" l)Oo litrper Coi-dr llarimtn Abro'mll-mi Uiram L H.rtWiu il.'ttotA, II .uitn(VuCua Ilarrla A V Ut) d-tiilo1! U'lai llethaal IltnloeUin Jnba"etrlo Jiro Oao Ilarth Valeetine Hilt, klmpoj A llua 'I P A Co Uaniokt o Ttr- Co llulr (leori rr Illako Cbaa tar llnot. loth II ntrtla Mlektil mil Hem llobt Ilarrla Jce'vb T Hlbr Ilairr l(iaa)t-aa Potrlek-t liar It Jo' n llltfl-a 'I lino II.Wt Mlrhtel llarrli H.eiiilolliUil II AU llu. t-r rjunutl Ilanltgl. II11IW8 J' tlnirton Dto'l llo'lia F U Hill Al'ivxtir Ifnlibard W L I. ...In y.tbf. Illlaan 'I hot A flollnlibard W (I tub 1 ril'D.njaui in ii.iuear.il tt it rii'o. Ill ttr Tlewler P. N llt.k. W It ll..llact F. A dretrtijait iiuooara tieroato urr MK.lie.1 IllilWm wu i.aineea r rea a lla.ku,lL'BIirll';l HurbnttUto Iliiieblaa'OokAml II lll.ee u ..'aioA I! V lllrarr. if ur ev Tk tnta lltrfan norraa IHlJi A llaakl Sitae A W A Co 8 lll'ttKI UnateJ, Ualkoaa HaywatdWA lllrd II W A Co Uittloia Anmewlllnill-y Wln-ll aated ABro P tifd HU'teeThltnaa Eia'tm Fdwird UJoosb Clcori lluteblneonU 11 liifalefbti 1 I llarworth RT I'oocaAN 'Uialtl.li.a Ir.lu U.iib lrvlut Jonkb iialeuAbtD Iweel) W I'Vlal'Mode liict.ae, 1 .1 Ireland Hatrntl lhina Ai.thtne i.ljr. at 'Hire Iraaeallanlaali Iiaii.I ilitli VrtuoU'lII'haeon .TiBi.a Jloll n (l.o jauieolr Ji.h.nn Win itikro llriry JntollH .lau.n K W 1 lie io. It; Jr.o'lJriioF JretANol. Jtoie ujatn.e J lirait UeerrJooc. Hi trotter Jan. u wan g w. 1 .loje.H Iktue. linn a II Jhorin l.itk'n -our. vItHl.ee M latrreJPlDl Jilnwu J II .fn'aAAJ; limn H'utW ,et,nieii I b P. J' U-. Uet r. lib ItUr JrbianVt" H .'on.ni lin.lralk Jlirre J 1,'il.ll.l.laUilJ.I uot I lii i. lar AurutU II .line. IT J J l,iUitl WJit.M'b btTlieoJunreli il l.ne (lea ee l ' nreWra 'at.arl.l ,luk teen Wiu B J m U r . Itflt lire. jut..eui.Ot.raU.uJMeltieciuan i.rr. m ,1. t'lieu.Iil.a JititpuUaia Jo'iu.iu lr--l .Tulp alien 11. L Jyla ler.U'.J let kli.4 JIU4 CJ'I. i-O lt.'OXri' "a p.mi JulloW P 11 im rr lent a f.n rr. (I Katt.tvili KirrdrAL .it ttl mrm- a Klogland EdwM Kenfmun '!- hu t Tbora- KluVri Frank teuiio nl Btiontijamt Kaljrf k Her J g krotoou CMIe- kloih I Ila r5 lata . Kit bill Tliuii K.aaJ Keucrdr paoUl II KioipiJeKmlabKarielhart. K mbal (bu A 1, Kerearl .Hi C Klmkdljamw Ku.pp Nathabliir AwMM f, ,4H 30 SUN. PRICE ONE CENT Ktrnpf fohn B K-.lr I r Ke'l. M laeH koelr ntlveeter koaa J. ha keen John kri-een M Keeikr lira Keel r Join K.mp.l ha KlaAr Wm KaruaM.cital-lKlrkb.an Ljol k-t,t.....M Ki.lWM KeotrdA(Ji KlpoJat Kttehamlli- Kimball Jim- A kett.li TbomwP U k.n'altR RwffBma . D.i.l.t K'ooer irinUla Klntrr M trill II kre.a.AMerannkntietl I K 11 rrank Kraamal Jollui k.eol Wm Kobtli4e'ph AraniuvAmb(re.klarir lao W kii.l.n4 11 Ki l.ettr Mitrtvti Ijilo Ota ellrr M I' IaerUr . -"lelnelltrl I.tf, ur 1 0 bl trdtWrnfl I.'ndenroarir A Irtditlewee iln le-oryjM.ph l.it.l.J ho7. I mount Mm Urieur4 at f 1 een (li I aanUhl,phcrUlgalw,U J (1 I, el-t-.'tj J At i..nnen airo-11 ie-'onrio tvaptijiiiio nrm a antler J T loaae Lira Chaa ItneleM Iet.r rhtrle I, 1 1 .dar j Ktrori UmirW . 1knardJtoab 'l.trJJA -J l.in.wrnhjoln lei.erj Ctail.l-rin li lon.l.r. A enltk P lir1.r4 1. 1. -o . nnien i,w!a-iree -g ItbiualeM.m llo.ti J-ewelt . t U.11 All.t ItwJlK! tewlt K11f.1t g l.airoteltil I.aoi. AAltrt Urtlrit Walter l,al Wm II I .ttteo IJhrltt. la t rN.il .IbhaLn l.tnatgt. l.tnf llialal !..., h In Pet I Ieeotreprt 4 k wctti W l.tr.1. I. Wktat. A en I,Ho Inka ratal Frtnk I.tw in Pilar Ij.rlua Mia, l.mJir Win !JW Henri l.ii IMI Jaub .attnn .le'eaalelilHeHee M014 lwd J II aurrllUW Ir-tlthBL Ixwen'hal II WW latin D lioeoUl, W LAib-BllA lewldaaglmta l.tertejemoa Lettltn'r, IllOwnleman Mune I.teVwotd Walter Alt.n leinnei . n ten a I, I.aiinteal llaarrletlea .1 NT L.neh lltalil leuhrllA letitn vm t.'oa. fdeard latnioe Wm J Ulh.l.r niilllp Ikrou Wtrren W lanatar Cp ttUrrlMr Lnd em I. 11 L..r A mUr I T Lud Tamai J fe.1 uui t.iuaa.1 till Ut t I. uharrt Ueor l.rtatt .lotii l.nn ell II l.mtU pi ll.'ory It. We. II Itat -ilnit i.ell U I or V I, lie J vr ImII k l.nw Ltilllchaal 1 e u'.r. m 1 1.' t nnaudro l.inkllnr M'Ckjaiialt l.iireOrkil l.lakt''! P I (.-.email K H Liitoaja Mted, Bald WBYI.aiU). tl U A Mack Mania ll'ifllto Mtritea .lartia Math Jll M.tck'irn.nrr M I rh. II J mo etfloeo'iin n.iiiw,t -re 1 r. m t n Mirlttotbll Hal. In. p- Mlrli II C A M rl-elt teq M tntr Ib-rtba'd aie'nl a einitla Jrl.a M-tbo.lnbn M dd r'at II trrr M.rkJK M-trrV, IWbkn t M.bera alftor A Ik. 1. kllt.a- I 1) ll.Hl M.yrB.mMl llln 1 Chat K Mallrlrll Me er A Vi) MiurvTH Mto,nebiMlilirtd'iiUm II II M.urtnCnu w Mimr Fitoiutd Metine l.kn Mil lui ay,-, M Malkiw ltrialatdlf-ni Cid II M.'l.r wewer wiun. II r4.tnti M Vera-n llitai M-e er Jiba Minrrlel' M.rtl.' Jtaea u.n.i.irfiiv ii.to.ir 11 11 A Mill It Wull MU It wm I. Mltl.tiullolMI- v.ut rtr I Pi at k Co . . MUtrr. A M LrPdntmid Mteneri II II M-rlol IV'ar MaiuAl' ' hut t:iwa d Miir"ll,l .hK Irani, A K M .buy Fr'werIM nl.. Wtv.r IJ.t... Viaqi il tt.il.A.nw l-.t'k A' lit el aU it. in l.nen M l.i..uh All Men J BtM.winotw Blllt rereti' Will! toil, U.I1..M, A It Maaiii A 1 Mi-ittJ bn Mttilt Joal.ua II irll A ai tan atairi k j Mini. M nltkri Mauler J M Htl.ln.ia Bulla J W Mania ,1 M MaitluP.t.r MutlnUel Maitln J.lia W MiltoO W ki.l. it Im.iI e .u ei rriat 1 vt m MtdeJahoTI Mn.etMr vt.Cll Wm U M t-t M-Ol M . (It'tu a Mrt ntlatl M r. till ttt. fl neM.1tt.11T.ifh t'o re r mar U Morcan (1 n II wr LI, Pi irtea Jem aiW l!o..ri 1 1.1a B'V Moiran Jtepti A pa,M.re id m ran wm r ataicalel lit J II MooioNimll form atieai Moll J li A Men a utt a 0.00 a Ml; Iim II' M.tk llenC P M in hull 1' A A M.lrlnKrt M ikl.nilltd llckP Miko : Jr -t Ua.it Ionise Meant II 11 dwr K M'J iT M 'riot Per Mt-re A Camp- MVir-tatera Her- bell man M.iuiromnry A M frill llenj H MeiiCetk. MiiIItN Me. ttgue Aiibre) Mul'i r A Men iw r A Kjw Mnlraner Fraarle la. ,1 lldtnlt Jnh. Mtecet Wm MiajuPrul Wm Mj.i.0'11 Pet'k Mu11.hr HI. hard M ia..n Jobu M I rr J .1.11 ' Meriilr I r ll'lp. Wt.lh. a.ULl ,0 Millar II r Uullie lllrliaal tl HHLr .lobn tuipliypart Ml Iiwa Wm Ml lur I'l IMP M.upbi' .1 iha Mai'litwill Mil. Mr Murp ly Nlthela a il.i t It Ml lar llorona A Maephy T.mnthy Maiailiriapbaa MlikrAI atndir Metr.y J. mat J-tl Mllitr lie. rr A Minay'lW M.lerlMf Ml.tm A Uiaaka Mrtrijiluaa MiroCro'l Mlltrbt' Mrore II Mf M.'o L I l.o MUM K W . Monro I" fl MailawIiedA Mller lirW.orrvtuian'l I Plvdr Mttnir rttd- MiHorAl.l Mnaiiana Tkoa ilek Miller Jtmte Murtaneht .Itraaa Held K nliig..uurl(AU)U u-iittllambar ikrU.trWMIiUrlitl.l .!. MaiarM.I UllilkaaF aliuajttura MailTino 11 I. McCirf' Jama Mrflorrre Jiram McLauahao Pul. MC an LktcliiuaU Lawr. l.-itm Jemre ene Mrl.tao.lk Mrtviralck Mu-tfrDonald AmuM. Kar.lpb Iln iln M (bot'u) McCeiroa MlcbaelVi-dow AlpbotiaoMrLiuhliai O II MeUetTerr Jebo MMIIon(hiluJektiMrl.alan II 8 MeAmyJamae J McKarrKib.il Movlall (Jao'ira UMrP rmiod llao-Mrvuot buaoao MeluoaAUto. kid MiMunarJrfia McL.llooih Wm Mtt.roy John Mortell A kla MrlypWaP Mcktcr Jam McN.nitra.M.o Heir bo John II M il. all H4i CaMvKktrooa Hi f MahnoyWlltlMo.Jr.uJin.il nuti W Moilur.MyT A J U NfntraTbo- Vrt'erJtm'e M-Firland Wll- .m arliiirilJa.il it Mahlrley Mm- Met h'lei jamayHiaapa.ld ..li. Mrl.ullltaiuaid Me'iv taiall Ml- MtMaht I .1lio Mrladd.nJhn e'atl M.'ttakert.V Motiewui Jrhn McK-nso 1-elula McUulluo tJo Ml-notub V.l-a ki;lW Mrl'Miewj Oao entliin M.L Ukbl.a Pa- MrMillanTloa Mrlecdenjn trl.k MolttUll AI.'I Meta'lai.a I'.i.r MrK. e P Molh.le. Mcbo'.riFaeeidMrlieuiTI'eolI Mcullr kded Nub J T N chile Jehn M No F. Id NteuaaleatcMoindt I N rth Wot . M.w.llJ.a Ku.bil.fl oWarl.SirLU.ai Aarou Neiiln AC Mo.iei-ooAPiio II N. bonUU Mi.il iwil Ntrt io, Convert Newman J It Nloli 1 a A len II .A Co. Neon an p. P Kt ler. 1.1 Jaa A Nre Bo'-rr New. Iljin.ai U M-Illane N I'lir ij 8 Ntt man I hultltCeitWBiN'tk;Ju'liie Nilrillll (J Nuclew M Nlilno-i WioAro'eonn Wra Nokia m Mrliolelh-e L BoiyrloMora NHaA'iajK Mrkellal. U Ni.ua- . ul N' ti a Inraal Milon" iu.d1.1N.yo, A II Nne.ll O.pl Ota MLke't.i;n.l llo,ueii J W Mcil FtabiuOl B.Ian In.- O'lrrr. Piboo tMiiKtiMl - B.Urf l.'ll IIUI.U.M 1... IM lircok Yfm I'lta- il'Prl. n Kulle (ilttrTK H'lii'ei li b ttl ii' vrrM'nll li't'vneall Ml- I lin-tno. W II j.ta.1 flt.ne Mr c'i (.tt.rr .1 P I tit llll tlilf c CO. 111 ill Jenv-.riinai.Hl Jioa 11 u.ilira I'Al k U Iriue Pr'dk tl r... nt.n a Ur iiniu.o tviuv it I) liir.a ti htw (Irlurn, .laetb (I U'ie,h;ie (aiotroe Abram (aaori.0 Paild k Ophirllta W II lleboriM !r Jahn (t-btniu u'rk Uab rru (let Pir Jr l'l.. aUr ii'totuor .loho Otlr.rMona (if Iradr Jol n IMUJ ly l.uk t.'Mili.r lltillrjii'-'.ll. Ml'. I .'.Nelll Jnw pk (I'g.llietBj a li'mtn Chtjleeii'l Mchela i (lwioilnbu n.lll T. (lain Wet II (icrlm P.f dt'r oirr ML inlrrrTll Ifctrtuoer 1 ' U Pivckiu JoballPtUr Chaa Pelcay r-dad l"orr C Pelte W . Petit F.td idk A l'hli'n.. jjbn Prlc tl O I't I. r B.'im PartriCe Ban I an I aden John I. Pei.ba M H ..... .. .. 4 I'. ti,r.uo Ji Lu I nor u u larkln ldn.uB.LtAiWl.llk.n IJ-iil n.l.aee I tul Pi,oleoJ F piIp P rd 1 Mr ri,Bipr fc. K r.a,-"l nt'l !'.. Lot e H p.. ... e 1, Fuu'iult Peter I'uOieier . uw l'rrk'n. R Co Pater Nk-hclu IVraB h eACol'ioiJaOiee lr.it nWY-l P-w.llAiJ p. t. n Anton Pot'er P. I, I'rl lent U peaeU WlU'ai, t .. I..I... II .Ir f.r'er.lulliu W i'eiidleiua t "-Mu-,-,, --- . . . . tiuarut wtir. v himh Palmer II U w PiAt.r Clara 11 p.r.Ht.1 Itlkll Wm l'areea L JutTd ptuitiee J i-rattM . I'eul.en Wm I'l all LI cb- erth pMereongllTraerowtll (t.ml 0 latrroacar Piea-Pator'-hia J air Fouler A C P.tenna'B llnairroal a b a rd a P.ter4 Moa.Btur U.ar fefiegll Pod Oil I'otraFdwdD APeUorACa Co 1 Porter I. f ritkardlA An- Potolkfi fiattilC l"aet 1 1 I.HI rtlWt Puttor PMward 'r.11 t'rai.ala W Plino K.I rd Patch (I A C P.-tbar William Pop Willi. ni Vattiraea Mr PI ntn Piter leraOB 1 boi PoliMd ttBLI' pieroe u n . Pixel gamaol hat 00 Almi a t Pitt A 1 apnea rta lam I R Piiei EarUol. nana Patina J.hn Dr PkaloaJM P.etrUaU Poebtr A l.'l L.L i'.UDib E A Co V lankott W K Plumuier Mr P.itn..ll W pitcbim s til aii . .i.. opvlvn.hornnleb O PIloaaoA Talbot Paidr Btepkna Jr PlulllpaB . Pyait Augaeluo Ptu a J PieipHl .una ,r t. Peltrfea Ardrutl'ieewo W QtilnaBW Qul.aFdwd (n'na J at Qaloa Klclul U .. .Int.. I e.juioud Jol 1 I'b'.1 ' u.ldiAW I'M UMivn Jtrt Itriklil .1- n Blr. B-olta mwn) b.. .,(.. I'o K'ehll. U t.aAl llu. .,... ,,--,, ;, IweaJoliad Ktlr ,, I'ninay Trnf C II Dr lboeiirf.iiirt !";T'.,-'. MMliA.tiU.l-rr'll.lilyJohn a Kik v -:. .1. J III a.i. Jilt'Ul '"' 7 ? '." :."....-. f i i.vjil... H ."... i I "J ' r...t III u.w l-.ll.kl.W4T Kelol lfry - "o'ViTa Ti " ItuA.li l.a1iU 10 t, w..r . .---- IM-nltinU BaejCS ePaJterh PltaLueaa Haa-tli'r KWIirJoln It vrt a mill it. .1 r a A II ...t.. r It 07 Mloaa-1 Ktbinto Ai V-ol d (.lll- o.tJ.uiiaW u4tm Jllt-ruall llt.l IteinoVel mietliiwr I I voie It.rniiia r n.ii.i.iK' T. i .. 1 If .......lu iiiiiuiiw, Jilt'tuell 111. m , .- .. .- tar Jd'1 '.tol-Md. lAfO '! ... iiwidl. ul rrriird'toaMcy ', ,2 l(.il.l.'i Wr K.lerT nuiwiiioiii "ui 1'U.T. Kltvdee C a-laa Urtan.il J, M f itinSN Kartrallil.m lltmergmlB e,jJ.n,H Kot.rallea.pJ ".,fU.1L0'' H.iel-on.uJf AKefoeBriro ttutloif id (V, Un.eiKIJ K'UtollJ nWirood Virtlo Uokeobatuk J Hah John! rbdlka Piidilok RJdtriT Ma, Alb-it utafBin Ji l ita-dtirbki W ErujDka HRiIIIIBI' AK'l-lw.-' . ,,...a- Den. AlVa .""; . . RabuV It... " llotTu "t.-" Mtuiar B It ?"; 'J ",", 0 Ko liua Warn, k tiobkitulp kar B ' M f u K j..., Ju . Itt'neall ilout l..ritol. J'- -",!' -,'I- (jaj ( aVfifiaiBVat 1anw a . -I.- ll.k. ..A. A -law .:. Tl.' -'I W Kolvr a Uto k .Iulu.u"jMn BlokaiiioaMA K huieoa Joaph il tprllti.il' KliB.ra..ABrjioUueuuJolu tig llc'di Ard eellnb-rteAil u.V;r..l'.dro Hrf.tdo. IP H it'll Br 'UP A Co LVUirMrtsA Itir-l-U jrl. RATES OF ADVERTIS1NU. lwd.llXm-r,,'w WM LlttM. gktwa Merrie--, oed Doeika, to !,' -, mA g.,, luvai. M.mhl7 adfanuW-rUTa? fcST2a2. jnriod at th otnienlarca of th - T I tZT. J? t faMttrau. Adrattlaotrara TIVZawTia, VAcrh. a. it- an... v7.T7,7T " elomd.Vt.u2e-. "" "" " " Uarci Ua elpplrlerle o 8'.et.'k,.Tatobg!::r.,r1"l, fo.Hk leov gmlahAarwa f mHh Jew flrfhn KotWt h.ll. W.i... .7" '""11. Im Pm.ll Oil, IWfAA. ' gSStrhlJa, hi John I. LA kkalluiJ rSiana-ir. t?Swatm rL I..". .' T7y-:." Co Kretnane Jaaat I. m..i l. . b. rwtea j.mea 11 PUrM pe Pmith tl ft fctor man Jame Bhrliardltnr Crtnaba JaaaWal -II . . Iana laeo Pr IDul J.naaa tl Otu. D. tu I ii " A Bt b nil nro w Ibn.hri Jeha ipurkmao g.m'l Heft garni (1 a.l.nt MT BmRhHtr Bml'h I Kaeoaa fmlklNAO Knttfh r hmitn uaariai ar.lla. HelTord J W p.aatmejtha ait r 11 jr pta too 1 Uil.rn J.hn . eteld n .l.e 11. IU it 11 . Kirn, p.uek f ral'O Frank 1 ti.crn 11 tt . he, ,1 ntaa Ooiito W M otl. m enat I rhtiai I -1 h.. tiK..t. t k- rt all IV'h o B b . w .11 tl ni OatBailth, Dero A eiCtref Irkt'tl-tieriritr. ta ttidlVrilau PlepaidPO aeit.ny.nln Phtif.ia Wm laaolnr llrcinliraait M SeithMB' mlJi Ckofr Srelth damn A lavrt-t Il rit.waii Jtt n B tmith jtaa BmBhrraawwO eiiiaytn .no r rei-avwcral -I r mfinn IT K.blulriirJ ai.lctnell'oH f rrrmnr A af etoteieg Ma.l.a-lhta Knltk War 8vtta JaaamlT Biriti-t. I W g (wait flllllim BliaaeeJa lailiOHatWiN II g iai tn.. N P fr-.li B II tarn. C 1 lenB III in gt.tl.aa FrntrnxBineltir BarrrH . M Co gaarba-k JO M-mrooo A Tup- Bh'l,.r P ur Taairalaa jj ." -. . -"btitkAC (Ila guida Wm A rkwwa J P gtoddard II rttttnel .1 iltBimon Mr btoattrooai Arj Barter kin glow ail Cka-lee tvaaklaa DOPr (thaw John . ktewart B.ty A HI... a Joaea B. M.llulie.erJln Oa bkoktp A I) tu.p etiiltttuaart,rrnaP , BkxkalUodomaa gateae Jemee BlutBiaa Caot If -t BlawJ BeeoliU'i' galomaa 1.1k IT. tin Mu,Adlph yilrv,m(.H eafer r.n.ln 11 mna an vvilittu r-ttWrnH - ir J.tiwaC gbibteiiorkt A cWitel A lUianaT rrl.otiiall.air 8 . Betttw """" Utrrdeo g well Mr gb-oeyMr 'htiihtnm Mr h lor T lr ha tardlBBaal o mw ivwm rvi.i .i wtuana a -ntrti Jul b I til. tao JtiBie .'I . . . UtttettluhT -t .pa.ii ei'mai Biratajohaii l II n A tie I IBM Ba r.enk IWII WBAI -I'.ik W tkbhani'loalo vttlber gm den Nne "' t ,H' Mlf MoeeMekilaB r.iiM,.,.pp t.rinieitn i-aa.t eraw vrai blJ.I.U 1' timet Wm llr.iu' hire A (1 A Cat kr am II M tvllkl A P.wton Btrevn J k g.np-ou wm II Ce-tbrdrttfirap k.aBtooa.rhu keoil Iti'iaj.liB B tubnraCtvlt IL.iL'. PrLur M klkk. 1 i-itik pa n ttr M. a flaw, I ti-ut ..el-ll U .. I) (.'e.U a jnoa . i uniiu rc ti o r Bi n t a BBoetia r B -'itloVlmd (ha-ha ritutloEl Puna 8tnilJCtiriPr.il!i.rk Bkoti Joaowh .la limy Frilvm I K.rho Jlttrta lliurl Mcrrl'Jell diualrrj tnee geolBL . iy lilfU. ft-lek I a d It-utyUo, Bed iei Ik.tniiT I. eker.d J.h .eylatxtetj Pinilrl.eid f.l.lvan JokaL P.iid Ctail-a ngal'tllullltt b.leirktrgj t.y t.bnl. rile J-tub fh-llyUJ f'.aili 1)0,14 gottWIIlaikA gtlteater J.ABhl t apt Bin en I B Huldean B k H kti-y (l.aaT f-imnjdelU BatbortaadThaa. i'.ir. Altai an fni'ta I'N cor mil Alfa rllMr.l'h Jul id Ibul'aAht H. amen l.co Inlh.UhntI 14. t er Prtafer'att tt.anajae Pniitt l.ooie gy.a-eeler Jvoaaai h-tene Fiaok Vibiniih J.cub i M-li Julio A Hrvl'h .It pi. II fpHntarB ll'.ut It...! Hmltl. I-lllir ii'u ley,l. kB Huldm Vipllerlliailih Wo m to Hut'oad a rhr.ild. rK H.nith A H HnntJeSaJ hrrardli ruulhAUi KtkreMI. hrn.urr A If A4mlih M JuHu.oolua.rWP Co 'l-lftllirrelah TralnePW TVd Ba-tte T. a tra.it. t.lkti.aa I I wka'nao ft'i aIm TnwbeeavdA CLarok TotomaaOe.,1, I Irk i ) w r in n i nm u u 1 -) kef ( bftrlM J 1 1 una L I rffWm Ttflaor I0 '.tWtrrtL ll.knKT lAili.r A U lilmti rlidtAll TenlnEdwtaO T , lie. J. aawA 1lHr TiAiik M.rM..h-Ltf 'llotLbs J JlUrU.ii r 'InLar All'fd I. 1 kdiuAJHtit A J T.tinlaMimlear 1 -t K o 1 at lor .Uattf. U 1 h-ttpttra J . 1 ntta 'Iimm i ih r iiiriio i Mir-pnn jm i ucwy tin 'I a 'ihnaipflaii Jaibat.lraaibuil A i)urr. A,o itoitui urw- I r.lhjr 1 TPnipam Jo Tiun kn 1 t-ra lift., w mn iHki 'lallLo-S llvmTwaAll.ll lutt !iluiaiM A Rpoilii.n iHoa V lUttTn.B.bll ridM n 'ir-ilMimUl TlomponAL Tuckiaiaa IJgpap ral'sui-i J 11 in as ton no. .1 '.-. Mini A Bill Ibiteler Jetn r.e.l I'oncuab. t Ttl-r Wall Th impaon Jrhn Bn ota Wm A llinxttn I 'ot Id Turoec R BoeNl Thi m en Itlot. Tiu-kpr B Jl. I e II lb a Ti.tlclvtr Ckarle . rd 11 Tutt U K 0 A Oa I- TBmerr- lueairo ItirrKC ilck Tarnar TbBI I'. 1 1 a lit mtaoThow ufill 1 uibia Cooatlaa llaT 'lhaiaU.'ettlir.it le J Vlnat ror.rlln.h 1h a ti llunry M Tica-r J B eeaLlan 1l.rtu.eAon e n-tlar..la Ihe tlrr I Towraead lie P TntlrTlea 'I line Nebon N Too b. J.hn IbttiborUaa littmoeP.ul Tee pklne John Toreer Bikm A llitouWmll Ihtnaoa J.tnre Co '1 llntlon A to I laabarPnn'l Fl'ma.tet rraacUl'e a- t pten (.perieayyi L rptoa John B Vallonto PrioceVetlmrih Lbae Vlt.eJ.tuaa Valla 0 A Co Van V' i ein.,ura I'r f vtrun lia K Vaa B-oaealavar Couitlandt Van Inkle t Wl.aie Via Duyaa C At teent-aCW Vtllo CIitoobI N.rhtlleiao Vtlleo k Veil a It V ellrr Joh V.'dl Ttlllog Vaa Naee John . lie W klmr kl i.K,u JuK u Mvall Van butt a Joba Vdratla V.llirr F.lrtt A V.tl.u.a Mr 'rdeF.rnonioV.n llerer Plik Vao(a haef II T Vie. nra F.ttlitn (lu-tatua ou rtemcaawaal M Ian Wuill Vaaln.enP.n A illBM VoagtolnouaklAVanBergoaB'r Walton Wm 1 Welle, Joaee ACoWllllArrullea. ''.rVMWfgr Welle J W Willi tmt UtotaT tv i..rA'irra wnnki wm A iv. ler Jreeeh Wl liirua A P Dr Wlillawallawew Wlblamall W Will.tnePt w.ae lie a T Wel'tr (inn Wide Jubn Wotk H kill Wheeltr PB WbteUr hoyii piiii tytui Opt Y edelorteu Jtro Woea KdaM 0 wull. hii.h Wo-dMollbe WolhtrWI W I.e. lor Aooo- WIllllBI H Wllll.ntkltnit vVilaell.eiy "elUB 1' w k.r John WelrliMelao wr. w pnon W.netr Heart UrVhlttnkoAUno Vt eellnwi k T 11 AWi b.ck U O-1 F k. Whraiaa arror W mt Jae E (I Waatcn Witair limit Win Heidi V i ci i.t r Fillip WttT WlltlnaP wutoeeAt.o W. turret AWll--IUb-ldt-e W Wtitrilirritbia bar Whltmeto IXxtwr Wilth Ileal F. WepJrepW Wiei 0 tr.allleaud.1 WatoailiUB wieaAAMa taaUhll In Wetftll tltorjeW loa- 1) U ve'itiCtl I apt Whn.aaaWB oittbloniiiC Jeiorl I WlikeiaDDj u.i.b.l., We tctt JvaetbWb.tlack Bemaat w, 1,1, Mr II Whit mieeju Wkktllred We.tU.la.Uf We-itaOAJ varkiikUCb ll.oil Wa'tmn. Jcot A Wi't.nA lud'twattra Klokd Wlittt.ekWlt jw VVilnwa A.orawia.iliLtmom war-en Jaa wl.ite.lTia Wt.dAr-.cr Wlittllr WM'oRO WailtcoWmJr .WlLtonAL'o WbltoMleboal WariinT ilvhlo Wriaht J.T.nU White Mlekoei a ttu we,lpo Piico WklMjtoohU "iT'Or Wll.Ltlieg Whl.eJebo U.l'h.l.Alir Wiley 8 8 Bit Whit, (leo O WeidUlceke Wiley Brlnitef WhlUBobtT W era All k WllijV Wl.lt DttkV Ma.trurlie II Wllkon JO Whl'eDII WelltuHW WlthtCctK WI,lWmO waidmllP WiUkt Arthur Wbtteike Wu Wm Wlaitbtlckl r OfllulaWm Wv.tiu lir Wonoeeiae Jeaof Wi i.. i (l.o T W'l'.r Waldo UWihlAbrica yt e'en A an Wr'elit f ! 11 I Itrn Alfau Wl.ti. O WtoodrtHWB-a noe.nianW WlUonJtiU Wukalhoo Vtocho.rn Wm WPHo W 0 WicdWmAlrwk W.lllhiaa.'iaikWllaonWr WodWm II Wllaen Grinl Wroofbee W.bcaAWore- (opt Woodltaeld tr Wllan IVnor Word II K Te'oftdCro wickxjDlly Wuadlteaja W WUbua lleorr Wood Jaa A Boat ' a art. fir N Wl bar ,1. bn D Wood Klokd - .'aon Ua Wit.,. Juut Wood, l.b la T A Will Fr WOriBaWtvnnB Wi'tht Wm II Won Wm B WllJuir Mr Weeebory Bdwal Wlllim. Wmll W i loa J ll.lano W lekl.-i.lan lU A n-o iti.iMr w,LleO W.khPaeld VlheetKobI . w.ua I Howard W heeler Wll W. It K. LI W WtLlIH Wl llama A Co W.ofruo-nal tKni.l.a VImp llfon.tar I I n William. Biolt- Wtnlo-d H-T WII'rimiACo W-burrWmJJ WlUiaau Ooorto Wermrth et K g Wartaht.rrla WiUlaaaa htywi WaaimaaU 4 Ik At .ronciPiolrloYouBtMaaOB . YotkOoall 1 keuii Uauryoua no tat Hi eta ii.liil tatCok I a.. Datm-i i luJV V. li.F'ai.lel l cool r.rae.uo Tern 'roe i.iri CkaaM I oust A Brawn Y.rbkeedWi rZituifUr Zaldlron EB4l' Z vrt IfUuvoI kjnch NaT p. w.i.t...t v.. tr a riv.jr avi vru ChareMll ItAwrw WtifllaKttd Lamk BrmbarX aeC niarallaataaa. Amtt'caBl'vib Irhlugoo- Bti Matbt.ttaatr Berth, rl. I a ere M 'eh Ceo R II ar lUee'e BtaU MatliUt vVm i0m IlablC lull. Irt'liet ta'o t.trirt.belt.ldCo.ok. I. ekL V aaitiKt WawiW-y Ctrcalatlng LI. I?. re ToBtr.'FploiMUle Po.idtlTr.ua MrNtrrr Mtohln KoB tin. C Fraoe8kowCidC y.ieitickgHhC, LJ'ityUi -Mi.rcue IxotokU Mill Sdlpfcip' Biairf UK Plrl a C al (Ul Ut . lal'ouAtiiutoUui-ug Ci iLbnltrior kxilit 1. !' Juuinll '1 La Watt Cr.eU. Qon Fill Man Co Iaa.rH TkkAUMow Jar. teyUB tuuViaiiiiiHva WM u. Tiii.on, P Aw latllaa N, wpP . b Fiv. TBCMAk llrhiurr bi eontwrwit ita ttiHlcttlon. kl Saiiiia C W , (' "' -it in tb uiirr-!1 uu;o, - i Ilia oi iVlali'm Hjui'jlMl ' ' P f. Dr; -" r tllp Irtin It lb luUuaind i" t. kfBat-riatrTio n'.Meb.t..i'J'""k!k"yI o?Ti.luahlo.in.ia.uoik l.l.a ba.odcaah I tr,i. Icn i.r auwti d .km ki awaod ouetaajkAJt. ipio leg ..I i.t... ii. ,v...e.,aMu.kinama p.. . --.,.,, ... ,V.r,dUO Kiftiwii.""- rim-7. r ..... .i, vl,bul o w.ljiinnouiaiyuiaj ..a la J.uTi t k oo . "k t1" -"' il ilaUr