1 Nisan 1861 Tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 1

1 Nisan 1861 tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e IS Ife 'r ? K DL, Sor lVc THE Jtt. W YORK SUN. TntiJMHr, Onaaay. tm,ftit,mwUAmt gqtiJiBg. noraar of rnhew end Hmi atret.ead MK&miiwtat, fnrMK Broadway, park w and Am treat d Ike American Muaaum njwijlo to delivered by Oii, iTlS.' etr.tasUwTkCllytjidviclrfly7nl nzAXOA tjUAJtrrs ciarra fe. week. -. . Ceple One Cora, A!?T. Ctnl Urwogkaml la Ti. id. lag wUh December hut """ " " l,a3 COPIIi.S Fm DAT. - . "l-rJViT BUT zH!fl? Z??? " ft.ee r yeerf lmor-a, f, aiBfr'a nnntee, 1 cant. Ipect. taBI MM IT.M. If, Ir-eancUleT UDaoribaat. Adder., -nir ,n,i.,un,,'Mor"-- CotTar FoltoB e.d NUHt (trend, New Tort EifriJnittivr-.v'i1w AKTIHOUI, riJV 1 K MAKKB3 WeatM GILLS ASHD TO 6TR1P lOBACCO. Aiplat ".I'M T f 4 I WW rtra (IhLS WaMaDToSlMP TOBACCO. ... . Areel rjTRU wantm rosrRir tomcco. , t",lla8 .t ml t Water free ,. MOTIOC-EMPLOrEOS CAN URT BAT. i J to(M(Frtk4lairT.ul,UM Mntori r BMHxlBndnr.iiiJ n Vxl ntnTn ikill zs& am xmtu eeierraraon An u earry em tile .tbrTulteBaraaMeaoran aatll Hll , - - -.. , -- .- - rr avtla-arltd. CIOIVANTS WANTED, raKEDIATELT H . 4" -"Galeae emrttita, alia reeettMe oraana awr mm, waa i. lUnutn laaneMtteLy to l "? featlllee, houle,Ae., a Mb mlitl will " ....ai.., BDWUI.&I11UP1 OnUM. WIIAOW MIT MU arh.laar. h. ..Otvtn. at lA "Till. .t lihoat rtaklrm. nut tWlll SEWINO MACHINES WANTED. Ladle to lama U wnM aa Wheale Tniml lapree UMalng aMhtar,br MOf the ald7vt.rpert.nead fpvuyn Gfti cri l UoiM ill klndeei etitcktne. kHMtaf, taLbM. tawklnx ("WH tnt Uumil Lv oii W Um M!bK BiM&ttwa rfpcf lr, u1 rwioa. bmm14 l mo tlM (or 11. Thfc. notlu MO araton, a M) J4 m U 1-m1 rt, rr Uw riora. 0lUn.t4 QZWCta MAClllMH-tVAaTED Lftdkrt y-i k tou to ni om wkwtor w Tfni Pln1 B.V1M HUMri akl 3. Uurhl ftfwl M M;tlri ftAMrwttt 1 hc.iwih.. of ih b.- yiM;ttr i vork n4 ruommPsdM toUtonrk:kBm Ik u(r 1 lib n-M tL MtMkJrm. mkl MWUI tJCVTlKU MAfHlB-rt-WAWTEU LADIKU O to m (Hnk M Mll tl WBMofi Ml tiMrMVtBBMhlM,U mmMm UU kUjM tt! 13M SKW1HU AUMII3 WAJTriD E mm V vlrt I Uka toani Ufty lw) Mamlo Tama tawr. taM mxm mi all klad at ark. AlMia.4 aran la lava tha MaUtomi trada, toalraMM4.aaiwmMaU1aar lk.iaa.1. BUCrXiOTSXKTT Halt. AOEinS WASTKD TO BELL PACK. Xaaaaa of atatlTarr aa4 toaalrr at prima aaa Intra1 a uu au ti rmilu'4 Jawvn. O.Uaaar ad Ana llUai (Bolaxtfl J. tBAlLk.lf.lM Caarirt, Boatoai. Maaa. TajM.iMaa naAOOOJU-WAlKD fOB TBB D. XJ B. arar-aaad r. wtta f attoaa aad aUtklac la kuaaanm aliawad la Mk aaMltf. for paruaolaia. iii'olii' Ul Hn.lrait.HlU t Stoaaaick at. tot WUaTUar, "ar.naarae. aaMMMriaa O0LDIKK3 WAM IED IMUKD1ATELT. U In tm V. a. knar. MW aaUra awa. rar b til kM ' Mnth.'lili ru. 'hiaa. Ao. Arrtr I Mm Mlaatoal.iaalnrna, UUSMaalOd jA&nur WAjrrxD-TOtmo keh wia- J tea to a to aaa aaa rraaora (oad aarMaa la Bar- gartoirtf gaaa11 WKAVER8 WASTED IMMEDIATELT Vcnr ar flra faod awa waa ran for flaa valaa a ilia. Arvlrla TMaaaratbrwlas to M.K TBt mY, SaflCatoa Waolaa Oamfaar, rira'ntk, Oao Mtiaat W.HI4 BATUiai BATIK. ATLANTIC BATIS05 BAKE, XX, atATn kf fQVAHB, aar. Maw ! fOaan dallr rram M u . aad 4 U T n. DaWlfmMleantatoSOw)rM)airad. dlXrlB WtnTlXTFrnrajTilBOl aiaji ia aaa AoftS'inaad anaar, IN TSRE8T WILLOOMUEMi tl. VATt fEJ.T. ira.id.ai. J. F.00OrKB.tarY. BhSUllMaaa I Twm . imiMiriT u watkiaoia CITIENS' SAVINGS TUiZCK. IS Annua A. brtaraa la aad M at-Opra dillr. from l a m. to 1 am, aad frm B to 8 p.m. liinMiTaroada toa or arfara April let IU bts ln-tor-ai fraai tkat dala, Bix raa caac iitaaaat ar ia aad. OROWiK nxany. PraMdaal. BkYIIOtKA, UCCK,loy. 18.166.J TVT-1112"' BAVlNOa BANK, So. 1 Tklrd XTA .ra, aw. 7th rt. Dapoalto raada on ar bafara tha iidaf dart I will buffitUa train tkal 4.PL liua apan dallrrma 9 a E la aivaa. and aa Mondar, Wad- iRMd ir and thir .aiiraar araaa iram own p.n. tuja). arcuuuBJuii nan I1MHI laMia mada on ar bafara tha loth af Manat tram aaa lat. KICUARI) H. Aprtl vlH draw WUUaaaary. am aaaa-ua rXiQUU) ATKWTJE SAVTiraS BABX, A OOUNr.U U AVH. a tw ST. CUkKlYJUU) If, nz Ph cxmt. isirKaiiT gawadjiaaU anaalla, facta oaa JMX Id ana v Akii kjrra aaaa ea oa aaraaa m lra or Aran. WILL 0AW ! . BV.MI A.V11. lB. Bank ana dailr from 10 to 8, ala aa Uaadar. aadar and Haturday arantoaa from 4 to a aalaak. TJaMAal K. 4aXV p. UUijraj, bwt, Uinoa DIKE BAYIHOS BANK, 4W Caaal at, aar af Varlaki apaa dUIr fram W Aj M. tat, aad frnm t la T P.IC, daaaftafram lOaaato to $A1, nwrlrad alx aar rant Intarart allawod aa aauaafdfcOO ad oadar, and Ira tar rail oa lrt aona. Taa aaak aaa roarat on hru 5 ITU.1& I W, tela! tha aa 41 mthi. IXaoalta mid an ar ba fara AaiU y"ih wfll baar laktma fram Aaill lat SAR , ' . OaAfts, lat, man. T.HU0,y- WOl l Praa, aikH t4a4l 1- munvmiim GiXAncMtB. Buicii'R shop for bale wrrn In b uo tpi flitar a lari eSna far a man In maka mnxat HU ralaulalid far abolaa aad iiil, atthpb. a aood toiniMat tradi. la- 1 galr.it ar.4tiwa.lebt- M.4MI a BUTCHER'S STOP FOR SAtB-OHK OF 0. b.'-ai fllUfpH.f.t on th l boatnMi ad. Trqtlt 173' tfrta it, la tha lab markat ltl,ta,l BAKKRT FOR SALE-WOW BAKI50 12 Brralaprraak,tUbaaaldal a hirralaatha ana 1. 1. rind laa alt. A al at 111 kaat lltt at, M.14M TtllLK E0OND FOR SALE HORSE. ATA warn, tlad aad aaa'. with ar wtkoat aawai 1M qaaita rr d out Aaaljr at No, 9 AUaotia ar. aa, lialnra uampdan rtraal aad roraaad) imn, aa. Iiotwara llamodan at VRW.47D, VVUWI PKVTST.i WASTED WITH FROM UMOtollBflOlneuh bualnaa wall aaabli.lv d, In tha crntral .irt af Iminr, vartna a larra maai, Ant to I1IJU DAYKM-UST. Ui ktroadwar CAAi. COAL, COAL. a. 14. ROSE HILL AAVmOSpAKX OOBVIt af 14tk auaad SUi an.) spaa datlr fraatX to 1 . ax WodaadaraaadBitardaraaatil t . . Da Malta Draa 10 aiat. la tA.MJ ramlvad. lalM. al Mm rata atlM aaat alii ha allovad an aaau kd nnd.tf 1M nm y aiat laaiiaj ertTn tnd radian -No dlaebur- ----- ,,,if .tan n. 'vuiuuHiii,. a. .wl an. IK. d aidabUaaaaaoal.il: au aad or-"etoH,!a-.??J,!M aaora waljhar. initt rviT COAL. - I4TS ItTB. Brat qaattr Had Art t'-oal. al.TB rnm alaari full aalakt af OuO IU . . Tl'X' ll. f aaraatoad and Hi raa. E.TKrdDWTLL, Brinch afflor, w Wall at. aahM 110 dPOAL-FAR BUI'IRIOR IN QUALITT J Uroaoftbela.ldln tbiialtr, aadararirad nnral' lor fa mill aaa la iSand. d.llrarad, at kaa la tha aoarkrl ulas fr"m arda l Qraad, 84 MUotoa and 1T1 Orchard treat, li. L. aatACO. mrui COAL NOW LANDING, FURNACE, rata, atara, raaaa. aad larra aixa aat ooaL al - (rata, atara. i aaduead arloca fol ultltlhUw Ibrauh, al tha aid aatabllskad aaal aar ar iarf r a, a.ajn 10AL-A8 USUAL, C V- 1 MaMto.aal at a lowar art aaaaWta fcaW, aaroaaM aad Or TH BKaTf arUathau from aar ataar Ibraitri wmi aad dtllrarad from rarda iMaarw au aw Waa no iah tr. ia.miuM ndlrmuaMtt, uttubw wxaTOK . -. II... -Jl .. -II m.m .-!!. 1. a- H'l Wiviilr r"iM"-lWa.t fith-a TM Wfcdiloifu afjfoat of Parrr at. Martk auv iim v. a.i.i.1. I THE NUMBER 8DG3. to ii:r. 11 ROADWAT 8T0RK J TO LW-I SM VLL ArrlA,lMruilf.VA.TrOa,UEa.tr'i MttVO pACTOBr TO Latr OK LEAK! Ml C.naJlrSk'Tl-aVamatrd Irlnraliraw. BapflT'S,)yoo j.,, aa, (p tuiadirik. a's im a.d wafer taraahaatt IwH wltfcU Vmm haofrjmrnov watkaf Wul aaa kaa M a,K4. '".',!? k"U4laa inu aualm of Itilra ir.ar, uaboilar f Id am aaaww, n amoiai, tr. ton, alataralarardBaarrr aa.wM.a U UfIlttor &RnltblM.iifhbilLlhHC. ? to iNi fa, UT A jUIUMVi.ibawiwriifrl I 14 -raw (.Wooklra, at WUM iVXlt at, N. T. hn W'U4 HOUSES AND LOTS TO LET OR LKA3E. -Th4loaafnauatwtththaballdUntiahrMc( 14 aad M IXataraaaai at, ad'ahla fur anr lid of m. ehaciallalaaa,ar (or itra pi-amalaa iaai. f.'Jfl A.rUIUUAir,ITrea How. irum TT0U3M AO, TO LET OR LEASE-ONE JV ya'a hfaaa and fud-n aa rinahlnd are. and 1 "W atuia haa aad rn an roU.tr,rk lrD,wlth Mablni ud.r-all.rrt fnilt M botb ilinv li?.. l? 2".i S"?." tornr. raUraaaa alUia M liiMk of th laiMw ariaoa houaa, and u a larWof ttiBrraaarbM ln.lr. ft Wat. T. KiLLI. ror atrwi aad UarU ar(aa, Braoala tAkilMia,ita JJOLawrm HOBOKEilfTO LET OR FOE 11 lalc-latrT brick, balwwr. hot aat aAdwaiar, kar4r- rnirriu rto-'.ta". laanlrati wjrm r rr lj i aaai artw Fa, Hatekaa. oroamaae'iia LIGHT BOOMS laADT rowlEt AT Vlrr KtTfl, CV JOIIH GALTJCllM WALKEIi STRKrT. mhM,lST,ltad LOFTS TO LET IN THE 8FACI0U3 rtora ST Waahlairtoa at, aaar af mutt 1 aa aittaa alaa If DMdWd. Aplotbaorrelaa. ta,t.-1 R(XJM3 TO LET THE 4Tn AND tTII (tan at tha huiidlM V aad T R w.rr, HHi t a mnat fararabl larva. Tha aaar laraaradl rl4ri Into apartaiiDta,aal ' nltU fr Uiklaii nfact i 1 attrrirMa. f or ? rtloaan laal ra n 1 1 pr.n,lMa,oi HltlMt.w A IllXUf AL M.tOi.4. pLOMSTi,lTlTsTKAU POWES-OaK 1 tUrrr, well lll.t"4 Mom, oa 14 flwr, and baaa. m.i.1 U Irt Atfl to A. V. dTVUIETA-S r Oa, Uraatlgilt. IMC4. RtoMi TO LKT-BUSISZSS BOOMS at 14 foIWn at. aaraaa ml Krdrt All uw maa pmiawij Minn' aBi air rail a. rr raaalMa toraao. aabdIaaanM .-.. .-,. .. . I, L. k . a. trjTOItK AND APARTMENT TO LET O with larra ihow wtadow, aultahl for mad aaf ba-l-aa, with laaoardlata a-aoaalen If rrauirad. laiulra 44 HalM att aow aeoaalad aa k tawalar (tor. BXlaj.1 QTFJVM POWER TO LET AT TIIK EM. O MrawarUfaatafratMUatilomruwVriU fiat, rating una Irani aad bona rawar. SAafUaL I.rVt- Uk.TT,aWt. aa lS,4Mnl CTKAM POWER TO LEASE FOR A Tarn J of aara, fvatod aa Waablnatoa at, Ja-aav City haruir Daw balldloaa and doak La Irak ha baa iwad f jr laa rjaaafaatartria: at i t-t. karuu attach- dSadlar.aaaWoadfaicrlaaUafll'Mr Aadfd,M waUafaaMat,erHBtabatanad into a planina r taw Bill, alaa aemaibrraf raaal Ma froatla tka waaar. Aptlr laO. . Wl.WAMTS, 444 WatlH ar aa tan. uurr au, aa (2 mbll Maa.1T !EWD.Q MACHINES TO aVHT ASD TOM KAL Tfoaaiara nuana-a. T Siadr Oan, ato, oatracttoa irraa. A WarliM aormraodatia at In R.T. iKWIMO MAUinNB IHPlltmi, 104aa-ls aa aaraacaar, aar uroaana av aa'&rfUIOaa-aVI-iUinaVD 1UKU1 Aflurui O mil ll.afa, Waaaaar WUaoa-, Qrwrar A Bakari aad otbara. araaad hand, ahaaa tar aaah or farl raraaat Baaa Mdaia, arm, ailllMiata. Maaklaaa boaaht, ratatrad.br O. AKUU, U&Ur tatdar, naaa ibartwa zaaaaia aad inWh2-e TO LET TO MANUFArjrURERS. MA X ahlnlrto aad athara-fom lam, CnrtA, won ltobtad. with tha aaa af aaua aotlaa aad abaft. iar, lll tot ra-f low, IM Araao b. Apalr to J. M. DOUOnTT, IM tWwarr, aaraar af Btomm atrarl. ahU4a'14l AND I MONROE BT-FURNI8HED roam to M, with ar without board: rooraa for anrt 144-111 TiCaLJsa rom sajlbi BIBDS FOR BALE BEAUTIFUL SINQ Inrblrdalnallrarltiai of mn-la aad alamata, LariK aan aaart brw caaarloa, raoaainc Dirar. anaia i.U, nlnhtimraira larka, thmahaa, blaakalrda, llaaau. A-. h. linart arliM leo of cbaioa btraa la tha oil. al ta. oi at and. no, I Norm miiiam n. .. a.kid iMaaMil CBAttUET ZOLLBS. IJ'INKIi: & LTON-S SLWIN'O MACHINE Co. rrloa rorla d. Haw Adjtutobl llrmmv Nw atria Tucker. N.w rllndar, An, 4k. naU.lat.'tlod Caranbiad or maaar rattlnaad. AfauU waeud. No, 4 Bradwar. N. Y. U trill FUESCH WUITB UNO PAINT DBC and la all, rad and rriaa aal, at radacud prleaa fir raah. roriaiaat taa aVaatof tha Vlalila Monttrii Oompan ofliU, br JOUrOU. JSTaV-tNlM a j 44 Unflaai alPMt Blll-m aMaarldW IT0RSE8 FOR SALE 2 LABQE, POWER 11 fyl, and trail ralntb'a boraea, inlUhla far lee aaaxm, truck or frk will ba told lor toa than Uvlr aataal raloa, a tha a mar ha n farthrr aaa for tbam, Applawaraadit. W.0M HORSES FOR SALB A DROVB OF 29 Canadian poaere, )n4 trim Cnada, from 14 ta IS haada kit t aawM are wall materia, and fart trareUeTeiwUbeeoldoheep. Anl at 41) Walt it, batwaraHua,aaaa4Talak,BBtQeald. M,I1A Ki NTS FOR BALE FONTS. FONTS. raaa-Oaa Dundaad Bhetlaad, loofah, and Welti Poara, Jaal arrirad from faro ft af i aaa1rmatol4Baaahlh, 41 J a batwaaa Mk aad th an. OBO, t. Hal i au aoiora ana eheaa al 4M at. BAXdHhl4 S-CIIOONEB OX SALE, IN GOOD OR. dar, aad ta raadtaaai for aaai aarrto maj ton Urhl Irnt, AUa a naahar af email Khaonrn of UitH traft, aaarilriii Ii.m M to I Una. Arpir to O. H, WUaAari,Per(4a.4Ubiot-UElTaT. euAlIMaa.ni VVAS2? AOONS FIT FOR EVERT BUSI aaaa aaeaflai. ania.iitlr aa Baal, ar Bead la aider rrar araala ret bare warranatd to be at n laiaauludt rim aa ad a aad article aad aa 41 t ou will oad tble ala u farorahla M a that caa be (ouaA tlBWAHTS Waroa Faota, todttarar Btharaj, AIM aoaaa araond haad.4 wad oa, la d ardor, mbll MaM tUn FIANO-FOBTES. CUf) P AJV. araMrBroedaaBofmv rBlaJtf aaJarrr to tha meaatanevirlw ad rTaae-rortaa, era war era aoia HI eeaw aj HMj puau a 1-a R km. taraalntog an ta madam Lai r-ecter raeaaaod i, for BBOTBTiTIW M HALW, Oeaal tad lln i a eia. etow Ta Mr Ma1tt 80,000 m MJorom. TTdl VOm MABtVAtTnTaUM vWatTANVi H eala ta tote to aaa earraaeera. Thaailaaaheaaaet PerUllaat ta maraet I It wortk V alteram aa aareef Otaa-wtHlaoretaa lb era) tarn oaahirdtt eriehi T. aad will rtoaa tea arow twd waka aarller. Prtoe, ntarThamUTll Ml far karral ATiaajl'" wltti leeoaAwtorr arldaaaa and fuU ear ttculu) will ba aant aratla to an aaa eandlad addrea fWrrtiJaJErtAAaAat. lldFac'ltd aaamaiaaaiaai BOARD AHI HOOnd. A T I THOMPSON BT-A FEW BBSFEO f . aMa mm tea ba atanaimnJiUH wtok aaad baa -4 MSajaaakltaMaMBarindl4aadMwakfa toead.efraaaaaalMiadltrtl. aakSMaa'lV BOARDING- M OkEAT BE DUO IIod la board. Oarofortibl room, with god board, fi 5" lo 1 a wark and uprarde lallM and Camilla, eultad t a air parlor with plana i watch man all oliht, and cheap lodalan for ruerru4 or tlnajo rpumHU : a'ta famlebed moret ehoep 4$ Uapanud it, near Broad.tr. nihil) idao'lel IJOABDINa t OR 3 RESPECTABLE " alJS? 5fJ5 aaoeenmodatad with food and aadwtreineS lLfloa lade: aiee annUemaa a41 1 aaar rSranAleDj (uaro, BthM HtTllMj Bfcw1raiNJ2fcu0"LTnI,U -.VKNUE-A ifv" rT,to,to em aaaa .an k laaaua WAUK r-JBMS man, 111,114 TODGI aUlIoma, ffiSiffiiaW. rcUhieaMB eT ha T. JLfJ".,.,"J"i- wear rent akaa wmtarUbaa eUH. nana. Wit iS 'iSHStt ttuto noma kaa 9 U I ahluiai SJ, 'iVSl Vj!S. eeento ard mania (lf en tdMlea, StStlucitf' NEWV THE NETf YORK SUHf MONDAT MURNinU, APRIL 1, 1R6I, Th apatlafrailrar aflat) redir. Place lb rauUiobment of the Mrtropotilta n..!.. r.. - . . . . , . iiire eviirw inin, a itnriur rpaciti p,- wirfire tut la tribal (ralaat etch ft tlis prraoBawkd hare Uen tppolntrj t thffflc of Uekcrtl Sup.iInlea.Uiit. Irn. Ntk, a Dara burnir Dimwrat, witi firit Uttnoral SuTin t'aiktt, but be wti ioa pltral out. lit crift lieataAiTalr drore him frnt tli. rlcnrlttcnt. lx-tHr Ttu.MiTM k lritl H'tirw Ot Wbiet wIiom pcrxunl counts no mn could dovlit, b frr(i n tu( war of 11 J with credit, aoil wlit), on lie vMatidii bf lb famoul AatM I'ltce riH in 1IJ, t.uidl lb to.oniil.i!ity of lupprraalnx It, after Majur WootintU. has thaan hlmslf uaaqtiit t tha cnierseocTwMneAtippnlatcl (Icnrr.tl Supw. Inlrndrat, tmt(w44 roinptltoil l rraln Wune tho Polico Ctimraltttuneri iklfla-1 op:m ti'i llioaWcrt tha wlwl rorponnibllltr f not Mi. patchlrs, la tSm, t iTicli-nt t4Ua fore to preTrnt th deatraelloa of Um tu-aatln bniUInst on Statfn IJiad. Tho IU Pulu UtmmlMloaert tppoiatad, tt hi lucconaor, Gea. PiijntjttT, an l,l "llirj. aluU" iauocrat, whose t Imlnlitratloa of tffilrt on WarF IJ.tnl hiJ coi'rihiitol, ta ro aaiatl Jcgrrr, to rc'kr Ilia L'aiuml ttonrri of Emigration fron their flnanrial diifi talt a. Gao. PiLrnrr, hiweror, who awd bl tfo!ntmont to Gov. Moa.i t, loon foanl the fosltica molt uncomfortiMo one, ml rralgnnl tt. Mr. Bwpw Proslilent of tht Hoard of Police CVmmU.Ionurt, act I for a while tl Gtntral Stiparintnident, hut did not act with anr mtkel efllelcoor, aad, after dut dollboratlun, Joiim A, KrrritnT, Huporlutoo drat at Cattle (itdcn under the Commleaionori af lmltratlon, ta actire Republican politician, ltd iisccded from the Ihmtcnttc raakt la 1814, waa appointed tr tha IIoaM Mineral Su rwrlutcnjuat of I'olica. Mr. Kunrtlir hat not enj.it M frrritrr itm fjrt or rrpoee In the Hijitiort than did hit pre docouorr, II hat baa tvailo.1 for tha ttrpt which ho took to .certain If anr fbt exlitcl to interrupt lb propria of rretUent Lucoli to tha Natlnonl Capital, and tn tha iK-partmiat bahAtnada tnimka tecAUa ha hitfolluaad hii awn judgment or Inclination tn detallinit ofliieri far ipoclal trrrlc. Bo far, thn Board of OiaaaBlMlonrr btrs tuittlned Mr, Kaiianr, iMitrraent dcToleprneaU hw that Oitro are ttronj lofluaneet At work to ditalai. binv, WiUioat pratonJlng to U a)la to pita tn offalon upon Mr. Kkmbkut'i fltneatfor tha poatbaboldt, and cocttnlne; oartlr tlmplr to tttUment or rcrlew of factl, baarlnit ujwu lb (bartcttr and efficiency of our Metropolitan I'olli ajetim, we woul 1 ujlotho CjmU miicrt that, if the with to make tha Depart neat whit it ought to ba, ther mutt pure It of political and cllut Induenee, and mike It, at far ax potill.la, a perfect lottruaiaat for th BuluttUAut of la and order. riumn roe raa Jawa To Br.len ooriet- I pondaal of I' .Yart 0 the Cnurikm, ipraklng of hapiaaiDlcomjlllcatidaad uneeti;d etato af f 'aua la the Eaal dralaraa that auaa chang muet ta made In lb ateraramanl of Byil i but what that change ehuld ba, ar hew II ehuu'd hi brought about, I kaowaot,aBdIbllTBOOBlkow. Th whol auli) let I la cemplet leikneai. Ban plan muat b daruwd, accjptod, aat pul la axaou. tmn bafara enurtty aad oca.fi leac aaa b rlord. II la erldaal that Ih reatoratlon of Byrla to e. rarlry will b a proUara f th tie toa dlffl rally, If Indeed, tt eta b olid al all, wlthml Ike dirwattl of Ik Turklah po r. 1 Turkfj aft in fqrin, Ko it U tVOMi Wno,tobeura,lfotihay, thai fatet lb biet righlkhay whoit till I elde, latter and mir ua qutllond than thai of any Karcpetu or ethar sa lon, tUy of wham Ih trd of 0 A d.!t: aa that they ehal rao lr end rt pt their oa land) lhy who bar be. I y th mlraouloui firatib-a of a d orointiiilnpioeired tail preprd for thl rsry purpwe; whs, to b ure. If ndlbejiwt lhm. Mire. In three dty of ntllouil naab'tilloo of th unity of larra, and uf the doctrit of salural bouodarlo; of Saroala firtli tUtee.of rraoca for rnoc'imao, aad Italy tor la Iullane; what mot natural, and almoat IrarlUhl, than Pat T al rem raa Jaw. Lata wail awbll and. Kranarw the 'drybor.ea" era tllnlDg tod Doming logthr, e ta hit bona Iartel bl urdargoltf , If w m'aaktnota stllonal rrrlral. Lit eawally, a UttU while, and aaa If th "chrt.n paoplf do nil rti'B0rr(wJmj;ir,at ami)' 'guiat tintiir no TaiBctT, Atua ad ur imn, o, Jmit. uui;UkjiTUiULr raouTua ntaia or ratatx, O, oimra Dicnarn or ZrM I" That Mas or Tim Fcoi-ik, e'f-mi.le aafre, HfoiiMimfb, didn't lliv in faililan. aid, lulf-way r igion. Tber wa too mnch real ttolT in Mui; too much honeat, vlgorouj ll'a. In tho most itcently collected vol ami of hiawoike, entitled "Tbo hir-lnhij. of Cbr'at and right, cf Obrutlan pi-opla," h. thut iicaka of Lba trevalaot detd-aal alirt rellglout con orratlrm of Hcotlitad 1 "An attenuated and thrlrelled form of Cbrlatlanity baa boren ona of th deceBCiea of tociety, and men take arait to thcm.alr! for treating It with goo.1 man ners, R.llgioa hat tank Into a f eipocubl mo dlocrlty, and become, therefore, fit aubjoct for balug not only tolerated, bst recommended ly the clda who wculd bar (xUaaed nvllbai ro commandatioi nor toleranc to it Author, Th natural nrlnclal of admiring or enduring only th mediocrity of rlrtu waa exemplified o Calvary with a pocullar fore and eraphAtla. The world c mid. tolerat raitlier our harior nor the two thUria, anllt thirefor truciSod both him and them. And ChrUtlanliy In 3;ot land an tooDar be,Ina to reaembl ita Muter, than tha men who tolerated, and arta admired UU iu tUU of tarn and IneJBotoot mediocrity turn round to tplt and nrito, and. In abort, to treat It exactly at th would Luro treated HAVIYAL AMOWOTirB "WoOtlCB BOTk." A deeply Intoreatlng rwriral of religion bad been in nrogre for th lait two year at th "Woolwkh Ajeaal,M aome ten mile from London. A larg somber of youth and ladi ar her amployad, aad tralnaf for rarinut aer. vice In ewnnactlon with tha EngUth War Da partment, Amoog the, larg number bar bean convert! ( and, aa far aa pormittal by their dutlea, they ar moit active and earnest In their effort, to bring Ubert to Chrlat, and have boon eminently ntefiil. 1 hey hold duly prayer nwetina. aotmg tbe mulve'. They have been in the habit of attending meetings in Lon don and eliewbera. whore tbalr tlmrle, earnest prayer, aid loving word have powerfully itlrreJ the heart 1 of multitude.. Whenever it waa known that tome of the Woolwich boyt would be preeont and peak, crowdt, often amounting to theufandt, would tlork to hear them. O'tentlmtt they bta born intltodto dlatant town, in the klagdom, aad bat gon In little (Oinpaolet of two, threat, an 1 four, ac romranlel by one of their gwlly olBoer. 3. 3. Timu. Fact most in PmulDEi rnri sno5 PttAltB Muttiho. At a recent tatilon of this meeting, ltr UtOAOR H.STVART,remaikdi On tha tail day I w a her I at ked your prayort lor our Sabbaih-acfcool. On tb following d.r wbich waa the Sabbath, we give up our after, nocnteiaia tnd int the time uiually devot ed to Sabbath aihool crclM in prayer anl uhortatlvn, having ipecUl reforenco to th conrtlon of children In our acboul. Our haaitt were gladdened to find aevn cblldren there, antlouily detirlngto Anl Jenut. Boon the term were multipllei Mmn-foM Forty ine of th detr youth of ourHibbath acbool, their age ranging from ten to twaoty ye.rt, pretented Iberuaelitl boor ut, fotklog guidanca, earneatly detirlng to wa Jou. and to gir tbolr heart 1 to bint. I will add lhat that Kbool, during my connection with it, lut given iwerjty Dvemini.ur.oiiuegotpai ioincuurci, v. ftiitRatuurci. 1 oln mi.lon.ri of th. crow to India tnd li I Cbina, and tt tblt Uaw tr trt flw preparji. tf V eeaaaaaaft IT etaaaato a.M ' HaaaaaaaaaaaaaaaaaeaweaaBeBl ?l$&fifmi$ Jiaeieaawii naked decided tiroii iMBtC, triemlKff: udnAIMi d ltd .aaacdtd Ur. " I -.. ' The flnt eflTrrtt tr direct afdcfrflealln th 1 AlllatiM alahlua; o obtkin corn I 'act raioactuift tke unmbrri itn 'J our Uid twH. Iur Alliance wUhhirt to oMtin correct i lata and 1 11t.it of tao rml huarona. d tba dormant encrnleJ of rniny lTlita, aad is ncAn-rrit tYnipttk 01 mi Uirljlluia. 'i'bo cerdia) reuiMlun of their ra. ant doputl tion Ir tha Erktiah Jew, anl rtili mora ljr Kncliah Chriiti inn, cbterad till delighted hint, 1 iw rronnta cumin? In from dltfurmt Kurv. pean ronntrlea are rheerlmj for lrl; tha rrumbllrc of old nportltlo-M rIt frtrrl nt to umi a tneient people; Ktielto are opennd, 01 1 tMtrlotlonianddilalHUtloi ttfilsh, anl wit) th etceptlan of Spiaia tnd lioma, alt Enrorw la free to th Jew, or uoarlr an. .V. ir f ih Chitrchtl. " Lim TO Tim 8ol. " Rer. J, I'Aktrti 4 af tim Iliptiit Miftioa at Dalit), India, girti tha followlafi UUreatiiig tetUniony lo th powir tif th flmple doctrinal of thGopol 1 " Al-out twtntjr Inqn'rert foil wd mt to mw hrnia after th yanlnt' preichlng wtt ore, lo thM I ekpltiiwd thn rlrrlptur plan of uij'. ratio, anl mrcral prfnwl Itair faith la Chrlat, Onaanniirattbam, a3ikh,aiclaiint, 'Tall ma of nothing elo but thl", that tho nlorluui Son of tha Mnet Hlph God came lato tba world, and bore all the pualthmeat due to ilnnrrt lutholr ttand. Thli it ennairh form tothlik of, I want toliotr of nothing mora. Why, titer l arV for ra to d to obtain lalratlou. Our load of aim hi liean taken tway rifrma'f . 1 hi oa rhi to h tol I lo a 'i tKt rordf, for it itoexi to the noiit tad . to Ih tOALl' Wottnrp AMnio Tuw. Atpmu Stow. Tho deeaandanU of the faith'ul litll lliKk of FkLIX Nrrr, ttuoni; Ih hmh A'pa, la-eatl remlrrl to rcl brute tbar nailoatl faatiral, br goinjf t a moui ttin-loplthtr to wortUlp tliiLorlof lloati. Home had ten hinrt' march, oth-ri Urea, rr loot. It wtt t tlno and miring light to InJiuM tboae bundrvt ProteaUntt, deaccnl anlio' the mirtTra, ni.it on tbn loftjauntmili tuirotildel 1 lh (tonal tnowa, tlnc;inif, prtieinrfOoil batrlng Ilia word, axtollbii Hit naino, and worshipping in tjuril aad In truth. Tha mailing luted for twohiura, and nilht almest bar heard lb oiboct of tha ton of iraine ullrteJ by the Van Mi, who were, to tho immlar of l.tHtl, alw crltt.ratinir tho Ixird'a gwlnot on dutant mountain of 1'io.lmont, Nary and Amy latalltcoaoa. nnixikLT Navi Y I an. Matter at tho Mtr laid were kul to dnll for month a In uiam, AuuoiUr of men war d la harfid bat wak,lhwet.lbelnel wotk for tha-n. Tha faro now on th roll 1 eLert of a thouaand, and th BHinlhly dlaburaamaala do not artrt more than )40,ft, indpndoll7 of th afflcarf pay, la Vi machine ahope, tba majhlnary of the Rnaokeaal Vrabaah to Telrln( an overhauling, and tklaf KatlaeerKiaa ooraempiato Ih addition to thea (f raluabla UnproraraoU. Thl ordnaaoi onliirt hare so raw armanecU oadar walfh, aad ar uaaly putllnd Ihta 111 taken frm on boird r.aaalala aa tfflcleal eUU. The ewaon ha not,

aa jtt, been put on Ilia new fun fronadi whloh will b (a of th chief omamant f th Mir Yard, Tb marina (in Una, uider ooalnlof Ca4 Ilea tobt, ouotltte of nearly a hundred mat, who ar drilled thre ar lour lime a wak undr tha euprlaloa of M-Jor Doruirrr. Th rootlrlnr ehlp N nth Carallaa ha aaarl lkr hundred and Kay haada, all told, on boards th marina ftiard lalaf alio llarclaed peri, dloally on thlp board, and ua tha pirad (round by Brf tint Llnir, who kaa nude thean prfat aoldlar. N 1 draft r at p-eeaal arderad for a rlnf thlp. Aantzd 1 a llatafthTaltat th Yard, aril, aim acoouat of their ooadlOon. The atoam frtfata Itoanok tl MU n dork, lowly prrpartni br aerrlc orlar. Bh ould art ba ready (oiaar than thre month, at th tout rjlnltlon. Inn frigato Wabaah, aluafald Ih dock, awtlllrfUa eumpletloa of her toaohlatry, eoull ba Stta 1 out In alx wiikt. t arn frigate Towbalun, lately nturrad from th dull, lo oocnmleelon al tha wbarf and waltlog dure, could net ba kept tn ectlr Mrrlc mil than tbrr runmha, la bar praaenl atale. Oolrrlte Biranaah, lata flat thlp of Ih horn quad run, lying In Ihe elrrtai, dltmaat'ed; ahaul 1 b IhnroiiirLly ortrbauted, whUh would take two mm lb Ue talrg Ai ttt duy, F.laU l'Mooiao, la tSk ilrcam, eiidlat at taabcra fir ara, Prlgalt llitadywloa, ditto, ditto, 10 ling al. Mnlh Ctro Is, In rxinuilaal Jtt, lam .rati fait latbamal. Tter ar four or Ar ntrrjlvg aad rirnui n. laiiallh whaif, wVaacm era do D4keaw half o mni h lb nil I'jtm la anutdly new papr alitor. Thar la not Ua allghlaa rldaac al tba Nit Yatd, thai auylLlug I going on. ftalre thai akiu'd b rtpld'y aprotiUag lb comiatariou lilt a, ui th utual roullaaof tenlo, are prrmlt tod to rtmala la Wjfu 7i. A military graftal oonrt martial aaaemblad tl ott OolumW, Nw Yoik katbor, In lLeuly rt of Ik praMOl week, to onntlau In etoelon un til all lb dellaqviaete obarf d with oourt martial tCxcce, no thl lalaod aad at th aallon, ahall hate bea tUd. Ther bar bn no commlmloatd ( Soar brought betur th oaurt, O dr bar been reoolrtd dlraotlao; th Imao. dial omoplatlon of th torhlp Ral, prarar llotr tbr tea, and bar drarlur for Florida with tor and prortelora fur Ih bma-llt and th pirn. Bh will b ready lo lea on Monday, Car. rnCTi returned frou Waahlciton jeattr. day, tut, oaring to ladlapotlMon, oold aot attend tobU 4 utile. A mall Ibr Ik C ul lodiea iqudroa will oloee a Iht LjMum thl weak. Th brlf Pirry ha Uon hauled lata the Oonrla' pltca at Iht w) arf, to b rigged at ccnrenleica. A letter blaaarclfd from an tffiear ef lb L. S. tteam filgato NUgara, datot Alto, J la. lttk tatting the! k xpwu to b horn In bl hip In M7. Tt ll FMor 0 Iht Stm 1 Sir In glancing erer joua of today, I wa muih turpruwl la ao Utlug tUnrcilry fyur ramark la th arttoU aaaaunotng th arrtral of ill Kngllah eteoarlrla. Wllkoat ealarlnf Into Ih aaliaaallly or righl. but ladlrldaally I th objioto oaornal, 1 would merely my pewfaaad 01 lawndlag burglar da no tatereJly air auoti a plain lailmatloa of their oeaalag aid aariral a la laa pieeailcaee. from areata the wllh waka I am aoinalalad. I knew thalth Sjoitly" apaktn ot doaa not grant aid until wall Mmrwdof furor laeanHoa, tadlaatod by peat good baharlor, Ao, If Ike man ha encapuiaaion foe Ibadr pat uduM, and kar d. 'ruined on a wlr fulore, I eoe ao enoh rl!a a ywi lnrtrjuato In tatr deMrmlalag to lee re a ooun. try whloh. In oonMquenc ol their dagradallvi, ba roocm dlmawaful 10 tham, or tllhac la tbalr ao. captaUen af aid froia a a elety whaa Inuatlooa we Ihoae o' bauertlince aad hauuaoliy la eeatatlDg tkalr pnaaa,t to a Und wkota gnutoM boeal I lhl of fratuou. New Yoik, Tknraday, Kirch V. Wh not aaad them to a Britlab eilony, I ther U a firm faith in their prima profoanlont of enllr rformttlen. Though wa do boast of our " freodom," that dott not rruko It our ipc clal rlfibtor duty to Uh ctro of Uioaewhom Engltad, or toy otbor country, may iJtera! fiomlta prUoti. , ja, Fnmlaa tn Iadla. 'I ha famloaln Inttt Jadtaolatlog th north. weatcrn prorUcttfor a thnuatad mile la x tent. Bombay pap1-" t0 "" -- ' February, contain th followlog "Ilcirtyt aoLOUBto retch u fram lb north wta Proilci of buuw lalngt dylo al la rtto of 400 vi lot) a dai wl.ll. Ita daailatloa 1 a- ereu Uinlt- d 1 1 tl trail apatite 01 country rroni L.n w f LaUrr, for lain are no told eriallyaraaltDf of Ihciitrcoiltlw to which tha papulation a than, tie auto ot Triruooi, la la B rutU f ludla, ar rduaedtytbdrulh.whu,k ba eu4 all 11a fiuitoaftharth to wither. According t a Cochla MMtw. enoihera 1 Trar inonr era aalllna their '. .. . ".:'.. .J k .k..., 1T.V " "' " " ""-'7 " iT.a Tr" Llfr 'L"J. J.V,. '"" " r ' " "' "" ' '"" II aVaPdtdwamIBHlat eaaBBaaaatataBaTeVe. JkWmtmmTM IKBJMKeTU taaafaWela JmW eW)El I. 1 al I "M ' ' " ' r tmmmmmmrmHmmmmmmmWm mmmmmmmmmmLOFrmm. " VHiiiiiiHBa ". reUttt aa.U10a-.i- Mk' I wwm w ,P-- W f g-e... f"W an, -'a-ij mmmA ihiIaaA 4J4.---i.llllllllt-.------iTW'lM rrVW-W tnat-. MP nil ' . "r' -aTwtefHe. eBThe BamtffaTAHeaTa. eMtAaka-akakd.L. IC tt aatlMawl defla. I a la . a A A aTAKatUHSaBTa.BafaTaBafaTa.l.l.B'A.at.l.lktBk ata e-eflaTaTaTaTaa-atetaM TM dLBaaTaflaTaa. aa. ff la . AZ - - . a-arvtai aaaa rara.aaaraae.aTBaaaan aaaaajaa. 1 -aar aaa waaaaam, aaaa a ajaanam aea m -m BBaak BaaaBaaBBaBBaBBaBBaraBBBaBBaBBaBBB?-BBamB 'Waaaaaaaaw aaa r an-naeaaeia aBKaamaaeaac aaaa i aa. laai in ajaaadla Bl l'UWMirU4l4lfw-P'M rkMnntf- '- - "' - ' l.trprMoraBr. Aoo.nat,Kwrt 1M1, - - -. M P tl . M lomery, A'abaa a. KV "ivrr Ar In th mldal 01 in wil lat I rcli. nitM ! trauma ananal if lb proie love la I hareahaauy uifom.id J", of Ik reua al ick 'cliof-adar railm of oar freeJoru ad 10. dfpenditer, and the floil e .tuilahmanl of r w.iii, er T-i-ninrni 1? tai am ent i-ii. u ir btarl eaian.1 airawrai b yui II forner rnrptra'ellruiuor HI Atfnttnr, anl tnuliililli tort, and alnutfniv rne 1 ayiod II, Altitnof n't aeatm.it guaidi th Una ot ihl olJ dile 1 110 a lie fat lo iliaiirr, aal a itna' bodteno 'tie'edalth aat. rl.fiM lail-v ... w n tt ilibaattin Ttlaou flaieilla tlrtlt of dVl.iwte, The dial Ceaiaul I eniinar.lt lue man for the ttm trtil place Tut Mwir'ay win anamua dip. Wa ierd Ihtlalnt 0f"Cogl4. 1'a.t etltp,' MopIn UOeanal .. . hl Ueaaaial aut hi Id at Pleoletat hy som o' Ik minloutof ymr rd ron War ilfan, under lie mia.rajle ptautl thil iht wharfaf a dn.t war not (aid. Tbelimuliil.al fc'.lowed tl airnrlnnt anlrtg wit beyond dmcilpuoni ih lallt war rum;, the drum brai 10 araaa, au I a Taet maaa of ikMti. rumdaud fkti'eaa eklunt ralherad on tlapltti din-acdlrg tniitanl a, liaa. Th firet eouaul wa tid wanting U tin eclf I IU .a etlfanl mamant, A qtiautily uf yoll.w pin luutar, atld to beluuf la pul to turn Mwmlll owner aa the St. J bn4 liter, waa lying ier the wharf. A armadda totbmiuiwat iiauy (ail by 10 e dr. oooaul 10 Uu 11. 11 r.t b iaihl eii 10 the pit', etch mat i.nybg plana, amid aUou'a id tt.umph. I recent ofih ivp of a.p,ara, C , , waa drputal tiaitr j.i.i iuimui. ll.ai.1 nt ln rt ailo 311 , t t, li a-d meaeuta. A ttioig guard area inavaa utnr li, aud leiuuiad n.ao UaiiatLhad tol'l. oft al toO . Tatar aad Pre ucut ta vi. ltati we ilui ii'i In Bl Auiuaon that aghl. Poll iheaa aarKtila ma.urr pat. otctd Ixnraialj elf ci liitor ten o'ota.k In netl mom ng a ttan wlu a haml cart waa teen traiahig the w-t and tf th btl'g aartig h IM. laeiiopi ware itrtwa u la a lu n of ejtikk, and SI txiunlir plictd Inpi. Alonli rek. iu aiuMwty, raare wtt client act aa Ctath. Trie ted etil nan aoroajhul w th mial ra'alai kaidikoot a..l le-litfieiai, but . .i truvjilf It i.ur'11 11" man graap 1 ti'i cthri'a oao J a In Hn.petktlil araitUa, an I Ita raartaetl liar gllttai el 1 many a aye. tti iniKbfu aiolit lu.gltl.a ewhodttrali uke Ibt rrwn II lllty, 1 moui I mtnil 1a that bt'tr any araou waflUaer, th flrd ctuitul, thtliak yard ut wtoeehonaiadj line mine, cwu to the laixe aud wktdmeu I had got Ya ll I to'd klm I M'd ea,aad aaiilliirrf. Icvtld 001 fl id it, aid, a the lime allowed tiodaUy, laetiiblm a eij-y of Ih t'iukilleoktM4," and ka afMlrwala toll me Hat b ihr foiiwl all Ibe authority bl wanted. !eaai!id, toy dear air, tail aliliou-h wa eta tctin.nqaly, wec.i give cbeptor and vim fur li )itlag 1 any irluunal. Toa naw nal oiu I fi wm hiltl id tail I v ntlng oa V il It', sear the ra lainu lu the plan, ll aal tver been teen lilt II waa relied, all the prnr.Uv tag la regard lo ll hiring tarn In eeirt aaealon. I beard tka about of Jo and hurried to the apni I thath ladiatr liahl aiut-l hudl uNfttiial , aOB ovaa hadlr dunlra-tltl lha daaign and 4ur t. .--.... r. h urav uaa a klgiarwlih a long laai, a OB ovaa oaverlng hte Inaaal. kaaalls on 00 knee and amliblntT for irtound nut. Hat I a. a learned lb manning of a tuoti cttaato ana neaatirui iaaor viu erir ar ll fold to Ih air of fraoJoiu. It I aa Blloalon lo our arly hlitory, lb Sfur of 10110 pi uw la annir, Mt'oieg m ise fjalala of rert-ettial yauib. ua h'a Iron bout heal It uwciluad Ibe pmod motto, 'nulla ir itfui rt- v m twwi,'-' wiuo i our uotam rpi iiaaci to aaaa '-go ahead. - Tba C-anil hte Juit vat tad the UU paaa'dyaa. terday by the OiamrWof U.puuia, tma-xlag aa expotidiity of on cent on ceh mulltnd sheepa. bead canght In lha haibnr. Tea raaitu aatoaad ll lie laea 1 lauee of I ha 4iu aeodaa, Dih ariiolaiof the CoTMtllailoa, whloh makta ur welara f.ravir fee to all eomar and goer. Ta fitk.rman are la twoltit lra-onaioa. Tkey ar sow holding a meetlog I Bt. ntorgf atrt, aaar the C ly Oata, and Ihrttlta lha irota oa of lb whole N-irtb. Wad. llaavaoalykoow. whil will b Ik end. Itelr tbjht In lactde latiuquaalooab', aaditr lap Ik will do I tar by thjnelre, beleg a Amoviwuiiaparpla. I am Jr re igniting IHam aa anna a tbry iorw a gorartimaal of Ihalr own aad who know but yur kambl aarvtat mar ret erear a proud a till, ad I hare sot btea will Ifialtd by Ik flret rjonaut -w. .ball ttt. I am going to th meatlsg ImiaadUUly. I will Inform jeuaftkeiatull. la hwte, jout t, DfappnMed Reeaaatoabt. Tint New Orleant Ttvt Delta ridiculed, tn a mot unmerciful mtnner, " tb Congo Clubt of Mlulrwlpal, Iiullin., Alabama and Sauth Corollna," which puabed forward tha aocewlen liiovtment, In th l'lef that with tho Inaugura tion of a Southern Government, ther would be frco trade in everything, and c-jpeUally a fro- fitable trad In alavea from tba Congo till tr ra glon. JtrrutnoN Vk ia'rtt of th act of the Montgom-ry Congreit, for re-oponing the African rlars trade ha daihoU their hope lo tha ground. Of tha dlaaprolntmtnt of th " Cong Club" rutin, fomo of whom had ubacribird 50,000, to ro-open the tlata trade on a grand teal, the True Delta tiyt 1 Our denunciatory friend, id lb fraMnvln-ln arotjthirg iruool of If laalialppl ami other elate i bare, w think, Iu Ihl tim, dlar-ovtrat thtl Ihalr ixwvaiaaaandtredleilora, wbo they put th'lr aUouI'lara to th tirolulleaary whM, r all a) em, all humbug, all fudge. Toer la n ft. Bade In ary err, a w told them that nvr would be or waa Intended by the orUoe-huator M bat th whiUac-itmi wkito p-ptluat power la Hi tacdt ol the c inapt eanaili who hid lug aaxwid II, ill whokotw Ihil with the oliange tf admlnletiallan Ihira era for Ihe-a, unleMlnth leneanlon gaaa, no earihly update from naamld. II bajgity u1 poid'llou. Tney plajal lbgtu dtxbriutly, uantly, aad Ihttr free trale m all thing., nlrffar lael adMt, npp irtan, tM an milt tkartkiimla In rauattlna Of ar the ureaaful charla'aultm Ibey hill ktanm.JaUia taady tooli a1 laaugurauxg. Ik lawtataaa lera-Ualars. Tire followiag report of the doting actnet la the Louisiana LegtiUturt, we copy front the) N. 0. rUoyune of tht 2id. Mr. WiTo7itd a roaolullon approving of Ibe talrgkie 10 Mi nlgoaary, th bum Cmtentioo. tad It conttllailon. Mr llrwi 1 ppid thai part nlatlvato thtlttU JeimlionMruagly. lltoimld mt appiort ef Ua IkaU titt of lie oonveatloo. Tbare .Ltlug no qniruni It motlia wil lott. Mr. Dauo Intiudutad au amuttsg resolution, wbihcallid cut tori-UJ lidlguttiua from Mr, UA-arr. bill latuihltr from Ih ri, Main. Au, Wtoomta, Kabtdaix tnd O.av Tb latvtr Ja noui cad lb ptaosal itf la ot lagi elation, aad warn ed eui'g pollUetasa ovarnaf Aa olio oalt oeaUnj (A. liahtt ofe fierpla, ltluj wlJ to trhUnx in eve 'T.eaaaah UfiiUof btltor aartaam. Mr. Moaaaoa. lha Boa kar, bade farewell I th uuular. Th tlouaaUiMadlrurudalruilM Tba, It appear thai th Louisiana Legltla. tura (lcaed Itt tetilon without a qaoram, lb tPmUri retiring la dtogait, and refusing bt pat a rwolution approving lb acta of th Stabs Convention, and of Itt delegate to th Montgomery Coagree. Thit Indirect rehak to th eecentlcmllt! U tlgnlllcaat of lit real feel log of tha peoplo. Ar'zeoa. Arliana hat I een for loin time asking for a territorial govcrntnint. It mining InUretU ar Important, and It mutt very toon hsv a poi alat Ion a, blch vt ill Justify a compliance with tha urgoot itliutalion of tha tnUrpruIng men who ar now engaged In the development of It bidden wealth lha Deceetity fori territorial government will probably be wary toon practically demon. itratcd. The Southern Confederacy covet It t aud at seiertl hundred of Itt ten or twelr thousand motley lutubttanta ar otf-tbot. from tha Gulf Btatea. waiting for " eontsthlng to turn up" In their lilia, thrr la no dtubt thtt aa attemu will ba mad to aei ur co mien of It. Imleed, th.Utit newt I. lhat emlaniriei fromTtxattr alrealy there, negotiating and plotting for itt aeraltltloiu Tb authoritie of Nw Mexico, who liae nominal Jurisdiction oterlt, ar teparated from the ManlU V.l ley bora the population It muitly concent ra ted bv almoat InmsfssUe deserts. Hut even If (hoy war witbltt hailing distance, It is quae tlonabla whether they would Interios to pre vent tb retail from taking ptrsssesloo. Arlzint Is therefor Jatt now In imminent danger of rawing away from tb jurisdiction of th L'satat Hutos. Ilia leonla, dlsplMSid with the 4xt uf the general Govorumoot, tr viry aroaTy to a taught (a lha trap spread ftr ikaiii, '-ti t ''"".rr'."T'"M -. UTaTiTraLvr 1 ,t . .-.. . - I 19LM ABfWUCeadA W Bf7 .CBTB BT aaaaetaaa nBHIBABj iBayia dark cowbi mar ba foetared br tBnaa harlnc aat tbl tt rorc alrrady neir there, employei Id cberkmtt th fillbuitcriaa; amtsstrlM of Ik t - . . reNl tttte. At ytt, thl Southern CosftdorAcy htvtcon trol of no territory ou'tida of itt borders. II jt I aaeaily tntlaulil will be mtdanpon all with in It reach, and upon Arljtooi nrst of all. That shonld te keptfiam it .1 it can U if proper and timtty ueaiursr takn. 4 iVia JoHrn&l 1 Praa Italy. Eomf, March 111 IS 11. Ti Mf A'fifrr rrte? iVc Yarl Sim. The Idol of March ar here, and th momen tta. question prtasingupon you for settle ment forbid your giving thought to aaght else, la vlewof thelntenm Interest of our horn polities at thit lime, I can tcercety e"sp-a at tentloti for anything I raniy ion! front thij dis tant point. Absorbed in tha effort to seeurt oar ew xtstetve a a nation, how ar ya td find time for tha concerns of thit people, strug gling tt-ward th aam tnd a thouatnd mite from you. Can tb ftalrof men so far away call jou fur a moment from the rontetnp'atlon of thoea nearer Intaresttta which your while soul matt lie given ? Whou t At thi dittinc fled home milters ct.tluiinr so larg a ibiro of thought, how ctn I expect that they thcutl U otherwise thnn all absctldng wllh you ? Even heraour natlonrtl proUaiua conn Ixtwton me and this Italian iuitl,.e, wbiJi dwindled Into Inalgnifioanca bafiai-a thm. Thy diiturb tko qult conlnnplatlo of the trarelor, they arouse th latent pttrkttiru of tka rltlen, an 1 I tru aotDutlme rady to forget th delight mt prerent rpj.,yment In Irapatlane fur tha tf when I shall rsturn to shit In a nearer visw of thvcntt which ar to decile our history, Mut I get out that sword wlikh hat M ltng lain rutting In the gtrnt where my granlsli put It by from th tWte'utton, or can w still look fut poi oful tellloment of our dillical. ties t White I trust so, I fair otherwiio. loottgh my aewt I to you three waekt old, and by thit time affairi may have assumed a new ptiaae, front such Informal Ion at I hare, It seems very vldnt that th qu'sllon bofer us Is no tonger on of corproml or conce. Ion, of th balaaeinx of rights and tha weigh log of Interest!, bat whether wa are ta tufler curtelvta to beoom the victims of th gigantic coaspiracy which it Jast revealing tta full pro portlont, or meet tt like men and crash It ere 11 hai gon bynd remedy, If, Indeed, w are not alroady too lat. It looks t ut htre at tliottgh the northern states mast soon decid w tether they are to suffer the formation en llielr border of a military despotism, controll- id by thoa apabltlout politicians with wh arrogant and unfair spirit they ar aimed sufficiently familiar whether they ar to tub. mlt to th neighborhood f a rival and hostil state, with ttt Ineritabl accamptaimnt of a great ttaadlng army and an xteaslre (last, and th pnrpttual dbttutbanc of peacifnl In doitry, and the entail of burdens grlsvoul to he born, wbl'h matt follow. la th light of the recent reports from home, tht bint of a military dttpotlim, which I gave you in my last at comlag from I colonel of flying artlL Ury, traveling abroad under Instruclloaa from ex-Secretary Fun, aitumtt a Jgnificana watch It bat not whaa regarded at th after -dinner talk tt a loquactoai mlltttry man. It may eatm that th't subject It tufliciently rotnot from thcSfe which should occupy a letter from Italy, bat these very ruins by which I am surrounded, of the grandttt empire the world hat yet seen, ar dally reminding m of tb Imparlance of a ilgorotts adherence to those principle of liber ly and truth to whtch we swe out xlstiio at a people, if w would perpetuate our hUtory. Thus, by near analogy, I am carrlod fro-n tha contemplation of taljoctl which Meal to dis tant lo a comlJeratloa of theaj iu-itloat of which I already hear enough. In one point, at liast, thiatrestt of Italy and Amorica com togatbtr. It It cltar that at tha hand of tli United Stales the question of aa Italian republic I to have ita settlement. Whatever miy ta tha sccmlni on tha nrface of things, it ll evident that the Itallin demo crats have not forgotten tba work they set out ta accomplish. Though the tlTort for a r. public be for a time suipondid, It U only that tut succeed raty he nore icrlatnly sevurod ta the end. It yields for a season to the necsait- tied of Italian unity, to which It waa likely to become a stumbling block. Lat ut lock union first, tay the apeitlM of Italian deraocr4cy,aml liberty afterwards, aa lit ture accompaniment anf It Inseparable companion. Thut the wise utterances of oar own Webstub ar finding their distant etho here, while we teem in dan. gar of forgetting them at home. Union, if it aeed be, about the stsndard of Vicron EvAXtjii., I tha watchword now, until we gather strength to grappl with tb difficult problem of elf-governmnt. But what are the Italian to lay whaa the nation from whose etitsple they have gathered en Management, It torn with Internal dlsaanslon and threateni to fall to piece before their eye? If the. ar to be tk result of such opportuni ties, aad inch tradition aa we hare, think you the ltallaaa, dhtkeartcnel by centuries of op pression, will attempt anything beyond a mon archy, If, Indeed, they succeed la seeurlng that t Al for th Romans, Napoleon teemi to be la no IluU tl give them an opportunity to mta ag their own matters, and th ncourtglng tlgst of th withdrawing of the French troop, which I have before ntontloned, teem to be fail lug In these dry time, when "more troop ar coming" la again the cry. Ertry tteamir bring In a ttraggllng band ot two, and aotwUhstaad ing the lost from th uiutl causes, th eflVtlr French force her It greater thtn It was a month ago. This, with tb reports we rccuiv iroin Pari, and which you hav aire' had, ar not very encouraging symptoms ftr th paoi I of Bom. Still, lb trench Hoop are popular here, which Is due, however, to their own goe tempiraiid politeneas, aad not to any sympathy with th mit'lon thiy at following, of whtch, Indcud, the appear to be mote than half ashamed themsolves, I saw today a specimen of the fellow 1 with whom th King of Niptot attempted 10 create a teACtlon among th moun tains. Ttey wcr part of tb band of brigand, led by I bo notorlout'gutrill cblef taa CdtrABORf, tome COO of whom were driven into the Papal dominion! by the Piedmootese troopt, a fa daya alnce, and disarmed by the French. A mora desperate looklag tot of cut-throats 011a couU not with to tea, and I cm readily credit tb tterlet of murder and out rage, which are reported of thetu. Their na Ural ferocity of appeuxino wa heightened by the rtga and dirt In which I foand tbent, and u I watched them, it occurred ta m that the celgl.boting rope-walk could not do a bettet I arnica ta the nublk. than br Ifurnlshlna beaiB I A " . " . a a a lamiaaivwa I aaaa n aaamu eJeuwa aaaaj a narltv: I Tb " . 14J 4b. taaaaira anl il .,, 'ZZ -... .- .lot. -i.i.-..-. . : ." . :.-. "U wu.iwna or rouhery aad ttsai1,aA . . thai floating la ,. m, mory. CM. B 1 cmlttod to tofsr la ray last ta th rl rLCCTUATTONB or American artist glvm oa the Sid of y-w-t ? aty, in ccordtao with the'r annual cw ' for the obaervanr- Ih birth day of f,m Ington. Som eighteen tr t treaty war prw-. anl though th gathcriag eyas) usual, It wti note Ih let Stocktoi, th Amerlcaa mtabter traf a. them, and did himielf great oiwdlt ! M ipocch. which wt well ncelvcil. Tha waa cobdned almoat entirely to artlitv inurethaa thre or four others l-olng pre, lb nambcr of American artist la BT lus mach decTMsal of 1st years, maay ha"" AIJtAMAO. J returned home th past two of the na-.' f" . Uutlhot.ar. .UU .noal. to .trpply ;::; J K',' I'M orders thess traaUont time can aftro-l T......J until tim grow better, and travt laorasipfamji, tb:r lllKareely le room for ntsr. Tkaaklsja " 1 aide, wkisa to Ih BfaerlU Tartar J"1 kytke aa lha London Tiav thtaks that th I ita'n? hOf? tan IhtMaaaiu T.llT will melUlly abate Ui beieaad path iKcglead wllh lb nertktra t'tVaa, la Firrteaaly reaoaa4 earagdie with ibe alate power, liisai ?J dteaatwkaj A ivemtib tald la be already la 1 mat the Itat fralu ef ihe American dianpaaa. 1 ot TTnena a l etrfa.ua efta many utiuuiriol Ctnraa baa a aaaawe jron (wild ipoa the NoitA aa un.liemed toJTT-l,i trPl P.rw tor th diet time. Tary hire not bam alaw tor4- Otar. tor tlmaaeirtoflkla adraatag, Thoafh tf'-""r,i T" dotajtblrgfor tlieetuieaf the I'ajoa, th ar--" toa, Oa acd Ibe Uc-a neat bin emploiei lie InUnear1 tVa Tahfwi to elrlk. eaxaa Mow al It (rnaal artapeaf Meieaksa- Bonk the eiaatry.tnflaiial mure falaj lhaaeny abet. U Otarerel as tli-niflet-rtliryor dimlaotlon of "-.palaaeal . tper at Ktt It Aae-loaaa wuhuknow witn wkat kaJtT Beltieeee, B I IbtaiuMuiahubeanttgaidad 1 t. gland, Betrf, Qmr'tsasa wt I ltd thai la nil.ilMbam a rai.war iliary IrUt of ,-oe,Oftl la Iwktd aaWtablagtaa. Fl La Mtbiiae. 8 Jh 8 alf idallre la la d'reoi. ' N wettile tl la Believed thai It will I . an,.a a 1 I...ll4e.litm.iaeaswiihlt tt, lad Btor.",?!?; ti7i lb totma ted out in Ih Tanff. wka "'' ", lutlwa with lb Allans a a la I cr-fed i tauanwto'y aattor, Paetoa MatM llWhiall U leeirabaidlhal all Itltlll-w taaidwla Oe dlai uftlou of It uttiaitoatl ijn palDJea,wbich tf Oceaa Wn cat ever a'tdidmnte thtn now, U la barffrtt aad lit w Marti no Ullev oli'ect ihsn Ibtt ef piotraoilna Ih "' Ualler, aj, t'atinc if ta ai Ufl.,al niuufartuilaw say1'!" a, Baagal ra't d al lha expenae of th ehl.p ng aad krara R drtdg. faa baamiUy, and br lavvlag aa odtoo telbest ad Bob L, Btardal a. I olati no eocotrned In maaiiteeturea, vr a. J w M'ateea tot but wntider attbeaadaeaaof d n wraeaitiieBadMMoIdianMraaweeaaaaavtj tliaUlliy to apirahial aad retala la" Hon and (iiepilr.rlplr.o(eoouomlcalalaoe.Piato J Co.-M invar obeli wa null aa much oanea ef th dlaaatlaf n tka l alaa aa titrate. la thu raaaact la.u a-.- c-aa lu vrorat, but tl u dtttlaad. If w a-.Tr T. nee, to a tb fruitful mclhir of ethar dJeJrW,u Teobe, for What Invraal bar Ihe gr al agricultaral Wa Slater, for IneUnoa, la being mad trlbuetrola, Aalamp m thlrraraaatiwc Petuaylvaalaorlhrateai UaTt w trlltli aar of Lwe 1 1 The win dealrej th Inetkfiin Tapa 1 darirtd, direct trad with Koglaad, aad the O loaall, trteAevj liar poattloa of Canada, with lu fccilulat td Jrerol,auta( maakaMoa, will ahow Ikata Ih reaaleat asaaBane, Boy aadj ebealnlag a oirtcl liade by e fraah tparatlta I Boyd tad Btaak Ibl by aa amalgamatloa with ur awn ', Bwaaeala fl aa-.. 1 - .... Z. "airaata .wa ai neasi aal atv at taw taraaav AT areiar tB Poatmaater Gtneral Rbaoafi, of the B Qf era Uonfacleraey. hat laaaad a circular !? Btnaada, H 1 toa to to postal orgaalaallon. U dartre""! -''. d O M rdral pottaasteri to contlnu tbalr dutr--" teretofvr. until th raw mvarnmestt aaa? 'rZ: prepared to asum th eotlr eontrol James por.a. atiaur., atna Knur. Mime uu sew tnB a-- "Taiaedill menu whim aaaa al present, ita dwellajar. Leak. nVjml the great pul.llo neraasity of ample poaTTrata BrvTdola' 1 c lltlee, aad adds, with aa ey to poa.bfillddUl-. aJ WBgUCtFSI w a-, liatMt, trUnnnMniHdr.iiif it., r.taj ia. 14 A laatii v-e aeaie to eerjy oa Ihla airica. before tkto ffa, fartataan sagl aaat ahall be or raa! aal aad aeeaarad k RRmm chMge et It, ao g ta ahork te the aahUe to) . .. wlU b pttdaoed by risk a mm, aa the T,, "" " I raaattr OeoereJ I authorised ta eacaineawj, . .. . atraally. by proclamatum, th Mtaanl ,5kla. aUs W j,aadothi Inthepaatal sarvki la offleej j,, . J to canllau (xlatlag acaUaou for cawrylard"ta mall., null! taw aypolaeaanu tod aw U1B1U. lalta ta jl Ceot of tk Bewitara CewfeetorBereiUa Balt'seaa, m The arproprlatlona for the new s,uaork .,-, -J Confederacy ar at fellowt I xol iftnh ea I.'it'atlv 'W,T4nr.'ghthotuie....i7aitoiacal Kxicttlve SitfO foreign later, rvna ttataaaaa. a li p cfSat .,,, Ual coura If Roh.cta, atdjj TiMinty Hti TO,xiio r.tpanaeeeollct- flenekea Wtr Dnartmenl , lv,otl lug Rivaau ,. iflliada phta, mi Ntvy l)pattinmil. lI,JtOlK.ia. Mtailoa... rnee, mat Mima 1' it DSea D-rl. 41 ih) UlioeUauieaa.... f e -"'".'clary CS,tt)0 a, C Bl QaL'ae I Mint aid Indapaa- I Total f 1.4.14,, wtk aaaa ! dent Traatuiy.. tS,0(0 ar , iheCtM Th cuiteint teclptt at th ilav ttt'v51h11;cr-,V4 for the last fiscal year ware ,3,491,77, saAlsiMMua. leaf cU of collecUon JM,11C7. ta ataa trt tt ' Ik ItjeulWM BifoiiaBcrouittN. T.lir:r::y, dun aid hrBwlad Tint corroat cwr pjb loCO-Ct win aUJK.5". Lf a million bahOT & ZSSm JZ FrrrtKS TnotsAin ArrttcAnos ff cfBc ppolntmeau bar bean already m Mtooa Dm M, tlv.lWOfllcIpartiiunt. tre.di a wwt DtmiBaTfraitnoiiniiiCAR-rrAL, AtiiiaAegfO, aaJaVl ftrd, Ct., on 1-rilsr, letweia sixteen aaePadaaei Ja I tad enteen hundred tialght war counted apaaealba Marek la,b road la on hour. ed fMLaaolBTt Tll DXLAWARB RlTCa KOW TxajaJJ. . quaaUtla ef ahad; tUh which old TlK,, "" inch a fortnight ago, now ar only wot Cork if daya da' testa. n "EiCfPT God keep the mind of w4 aljBwtfO i tiieuop utmn once aakeci, "woai u tev,,) a-i, u ,-. vnt a nation from golag oraxy any more " an inaiviaual f ts ef rVal, fa fa Vkw Tonic nt WA occupied th firet ,B"aaae In tli export Uade, formerly held by Nelf""" leant; tb export, from thit itat amouatiTia c.VLh2 H5,6o01tW, agtAutt 10eJ,417,000 from Careaaa I . ,UM- ea, D.rt, BaM A nroKinoiia Eanrrarr nui iiib tanf I leaned th want of bust In ladle '" mohteta glveo tbinnead," by a Jack.t, to bo Itulati th wrer to th proper than. li putiaB, B J;, BtrtUL PATAL r Aara op imAU. pox Joha BF rtceatiy occurred la England, of perasaL 4 perfectly veccleated In jV first pt-a'?."" L,H V childhood. .... li--. a, A TOFKO Ladt In ena of tb ''rural diatrt BVeU, Tilaltta tl N. Y., latoly applied to govarnment Ma. Panels, P rution far her liver aa light-hoaa tv "Tmiaawa, o TrflAnlsIng. If h wu appointed, to marr" Sh5T.,,m' , and atalst him In rtierrlng th llgtf 5JMIJJ" ' court be wu appointed. jf,M II . cw Tn XCjTOrooJBUL OAUt of issl wea,Vj-"MW' vera in the North, wa tempered lato Jnucrd7aiVeaeAv gladnet In th South. At Ourlostoaa, jagoetooubara mlngton, and Auguita, ther wa a sligkjtaitadrae Manhl of snow, and grave and reverend algnlortaliia, m tt pataaaa ticlpated heartily with boy aod glrla 7 aarLdeaB unwonted fuutime of snow-balling. at ' "as) - . fc- n n aaOBBIfaj riaiiui-an avuwti, vwam snaiM altk dak cf Newark, waa called on Saturday ljcaapert U data. l lew I the body of a mat child In Amity i Masatas span near Olitcr, aged tlx waekt, which diurft M.iaaiunt, AJ ni.ht had fallen out of bed, and been &- tU,. In a pail nf tlopa. The mother had btay J- during th night, and had been roraltlVfrrlSII vltutly partly filling tb pall with waterara, ttoe-n far pj ihlld lay with heron tie outtldaof lkaav Vhll.ea.phla. It mother dropped Into a dot, and onrt a Daraa lot Yltd ing dlscot crod tba child to be miseing. Mn fcr Pilled epi ainlnatlon It t fouad dead lathe pU. aliilpwt. Fbom what wa hbab among th mrs "g0' e , i ftkis county (sayi the Qoahen ai. ro ( there will lea great falling off In the Waka, Palarsro,! peitatloo of milk to New Yoik the o Caytlojwwd eeaion. Many who hav old lhlr mF," ! yeata, ar about to d lucent Inu row, owT?'B,a7'" ih Uavy lotto auatalncd through l"ptb CharUMw. I dtolert In Ntw Yoik, and the trouble aar x Bra 1 fm Ya noyance txpertenced in not getting thai lawyer fm Ahum t flf through theseuon. It Lt A faahioa wllnagtoo, aaat tome of tb city dealers, whenever thaaa-rQ mere milk on hand tkto they cab we .k,.i rjtapoali bom of, U held bin tha cant, that pre a utlw v,b Iti f.nuert from tcnO Ing all their milk. TW AMwiro Jta Mato ofdliposlng of a' difficulty I vur eaaalUCaSlf Vmmtl atbtfactory to 'the ealor, but ruiaooaa MaasaslU. ftrtaar,' who Ujratihara, wboliy unreraajAXUtD. I ehuialnc It. UU tpractlo wu eAirtod HrM I xteMiwaly th peat maaob, tlut tusjsyh, vise ud cahaad ccu atagUAUit, an nav " -" i -v -iT.-A? r.nii.. mad nork. V a caca ya.JUff- -" -,- :v, .eet-BxaBD t in... ..trhkrl-baretox. ." unusy) aiia laa,. mai o.in.anrriiiin wiwiiim. tana : .. aiaan a-ir- lev mornLlsr hia U.T.IIW BT, U bad laid ft saI cried aUmioi ;ttkt, 7 , aaa ' It tv -t'.l ea au. 4l.il Oil AObd-ri Chl.4bl.il aeaaaeaw V EeaMI tad CH Madassj B ewes Oo.dk to J kla4.)laae : IB I Csv , 1 i, with Art "J pert U dan, atatat. Dra -"- S a