13 Nisan 1861 Tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 3

13 Nisan 1861 tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

T99 r U'lifita. i , - --, -,. rayw yy--Mi r in" i m PHI JJI I' BAItB.) eft BEAV.KJIT ATS. mjv im j ". , fijwu '" '"w"1 s. ' j , """mmBm it t-- t I I i L J A IMMkMiui.1MIU. tSTSS-I -"I---. KVSfOi TiZ J-W. K. Cfcafak at thai PtLwriaM, ta?!!"-- MaVlwf 1 , JEER mtxii(M to-mrr at Itkfaaa KVU.' Ur' ' i Mrr-i pat- HIT. Dr. Jaaask C tOrtj nrtR prmhah la Ika 5W Wax rmabrt'rtae chart, mk , be inr eat ItaMh art, Bunda, April 1411 T ' "' ! 14W1 ! FTIW hi" iw m, iu ix p at. tMta K It Camrt PraararaaT ra ti UK a. m . t a end T It lt mdu. by dtTrlMeJaap-aanfr-a tUCoafcnaw etaroaklya. Ckarem af la Nam- MamawaaMaa MtiwiT Bkrpe11uK. and TJ tTjjri-, itno, 4)iIMUit,IKHr wM of Broadway, muj mi, Hall af tM rew York Hmcnpthi ihnw ncr ltrae'd miklm I th ant-,- br Ma, aABQUAltla, kadi, MwalM Mrt, tfTUii. Ckrletfcta CtmawL MmiMMli atwi, aar Kith kr . an m m Lwd'a Day (tp.ll Hi. a inf Sat. tat If a, at t iaerhia( br tat Pitta. UhJIlN lUUtk PR. rrniiwetlt Mon.Ix, A KM e Id KorUBr. Era-a. -n AnaVtypaeal Setae aa tJaaTirp." Hit Cahaa Rmith wtB arrark at IW wren m tat maiitor. oar Lesntroa are ana iota .Ult', Br new a ten, IN 1IM. B-t M (TM. JaMU B UEABICK. BMnr. Tk Raw. Maaoy A. Car?, wRi artau-h at tea Mt r Hill B.pttatl.hurrh, IMh at. Mam rkaud ilk erei. jimt. at ibu 4. II . end al TM P. M. Tnerrlieaaee tflt.ptUin nlUbeedrala- fakiwjl iila tk aaaralM orK. J r MUakCirtk, ll'BKrrtt, at Ai a4 41k tr. lkrcbil 1 ta OT'Ow, ! tlm 4 tM a mi kerr. M Bt. ". O nKim N, na khli bn IU lut l-li 11 N.w York, mil (naa4 T lh Cbaroti mi Uttto'f to bj vr e t ApvcUl otibHtoa taetr'ottlwtpikkw. fcobfa. ! ct. V. M. ). n'lt, lair Pallor f Hra hi m itn kt i I'hurtht wui I "rll m viUnf ki 4 rt lur ly lb MrUl avt t'l grim Cburk, la Ura4 b.tnti'O LuaCklt4 Gik'kankVk, kMllla,abra 1 1 . tuur.fll IU I, II !.! l H( p, tt b"ht!u'Ui. RVU HuiJ it tellinhp il ' HiM'r' '11 ' u.fu.U . fettU ln.. ftT. U. b. IHV JN. f-tur. HI rrMMuC Kakarapal M (tiarrh f (ha Pra Oinrl." Wl r wivj of I th kr , Ktr. UA. b h h II '?; I'Mtor. kUl.lHRor tu; W,. U4k at. DtTkio -TTlao rirmr iu4r kt 10M orl- A at. kimixrjt. uokUftM. iufiii rxtcawlTi rtrparatlaiM ara bclar maulf Hr lb iKttoof w k t krant t rimtuial I'MolKUil Mr HrMt llliiMLkMD OIK M T. kt lot. 'ai.hu ob,onii i Oo' b oai Looai4 n llo'O" ITilU'i, Ap II irk, 1SI' ft hlill 4rm0 tiikotakaav'i on U. K4rttiva trim (41 thtlii"li la ' Ma tltr l'ro ; tlj y md n loaalmttb, kUltakktkit. T0 Rrtatwi Iialck Slawioa Caairb, ramar llvlai oid lii.J lU Toe K lr. II kit- HBNHbllllll hn tltoitadll "rll Wioito (4uarkktliH o'clock .UP -a IK o'olirk I kv All tratotlllkUf InMUil la Utt nl, Hb Ii IU lATIIS. tJERBIZN-On Tauilir. 11th la, oftor k llanf tn I'l. In fa'l b ti f a rfcrt 41a tatiunrUUt, JaMtk,aio)h(iiaT aaakUaa UUttorak UxriaiH U'Dalfaiaarai iiiogo. Tk rolaUTa and frlaufljot tt tamJfraf raan a. M17 urritM U atunA tio ftHral. on iiadar alur. Dcao.l4bloat at 1 o'ab ck, Tna J ttb at If, P.. Ckaich. eor Ara. fit aithmt f irtivt iaTiUilav 141 CLtRK-On Thavdaa, l!U lio Tviraw CUfk, ,rai I mnfl Tim -thr and K Jul k Claia, Ma 1 , 0 ajoutlio a.adflc'aTI. Tb trtooaatf tt taaollr art farartRr kntkal U MkjD hi I (moral, on Hm-ar tfirmo-v. Ma IMj tmav at tl iViotk.tnwa aulanai 01 kia parrot rMan,brt btHaaadlDili'i. II 3,nll-ti Tbnt4, ) laat, Vlitabnth t'Jos art ( Tunla CoorcTi ati OjaaratTmoutb and ( an. TkofrVadaatK aaOyua raar-rtfollT brrttajd 14 kttaod tk (naoroLoa Baturtar attorajaa, U Ji tnW attatkek rroaa (Cd "TaahiBitoa it. DBTK BSUN-At Howaxk. N. J oo Prtdar, lttk taot, anr a abort bataoror LUaaaa, U C. U Uoaala- TomiV'Vuiv. , t FW.B AW-Oa Ykaradaf, 11th loat, ktor a laat aad falaAal llkvaa. Marp Uu fookaa, b.loroj tao(btt tWaa aad Am raolua, a( Kll Co . Inlaad, aad 1 Bfatha aad II apaj fbortlaaTa aaa rrlaiaiofM aaaaflyark roapoek. fafip aiiaaH t altial ta roaarai, ot Oard.f JCraata. lPUtaM. at Vf atonk. fraoa tha naaAaaaa M bar aarantN DM Tklrd ara. n ramalaa artll h UtarndTla Oalraiy Oaawtwr. KUai Oo. Ortland) ff"trK-3src.; 'WtJirff, f tk taaairp ark faapouHUlfr.HTtkat wafcatakllaatytajkbtelUrooi4oiMtMK lttb at. tkW (atatordar) maratrf Apnl Itth, at It ootT UTirpooJ, Cork aa( Uaariak papen pU' IV BT-0 1 Ik 1tk tail, KarikNt, wif of IW laU Jaawtlop.kl'dntrara. ,. . .. T frfcnj l tho fatal' ar iMHntkiOy Intttad ta attaad tt fuwral.fron two maoWaoa of kar avals lit, Jataat MoaorT. M OoMl at, a Baturla afttmona 'Mi Ittt. at 1 rrt Hot traatlaa triO twtakaatoQrtoi.atiwI'Vnat-anr lot Inkanaant. Mr. araool paptjn pleaaa py . til MALONB-Oatk1Italiut.aAtr a taai lllwts af Catoralif.caf, T.lta'd Halo it. a atlr( tk Pat hot KOoMt.Ctl aTor.aa, IJltfd. rjlt n-UtlTM and frltod,aaltkt,Uabatht. la-latr. Mlcbtal aalrMn rfipitaWr "yltarf to at tmd th fBaral,im B-Jurttat alVw.1t h lat Jw oJnek. li-to hU Uka italooDOa. Ml !rt 10t at, Irlik papm pli ota coot. It uva ollpAt BUr.vd. WaatrhnVir f!od th m.n.titid Aaill Oik, AlMnoa Man lit, arl M rraraaidlldora. 101 Mt'n.nXAtD In WniiBrtk. llU.lnat, CfO'lnt H Ififant anihtrr of ,laart od tk U Uff Jan McUiol-koa. axed 4 month aadt TWa rolotrrM and M-VIt of rh tanlt ka r nrctMur Itrttat atti ' ra.-oti, a kaodu kleroom. 14lk Intt, "olik, trota tht ttiti-nh, air. of L'oloa ar. and BUM at, lli HoCOUHlCK-U.r AaaUi-C-Tnltk,BoihU?Ttjf JaiMianM-'omck ,a'0ttui ad root Tlia funral will tako pUca fr,im tht rtaidaant of fcti- poftota. V' Kt 4A t ta. Ha dr afUrnooo. 14th I-f. at 1 o-r'nck. 11 flOltn and frl-ti1j aroittait fair latlwt tiait. ftd O'liniUS ua Krldar. Hth li't, f dlttHrrlt, MTil'lam, ! ttn t-t Pic"i'd a-d MT U'drifw Prt-ldfiora.T tDonUaand b dart - nj rtlanraa ai irrti-n it utuv V rtwiri. fattt InrttMl ta atttn th fanonJ. o t ir iru tmn. 1 1 h Iu-, at 1 o-alock. front Ika rttl.Uim H ' IlIi Aariat StiilntaT. Ki PDBTKR nTlinri'lur.'I'bKa'at.ncIftona' Wta. an' Ju'la tMittr. a.ol I and to ntnatt,!. Tk fiinerl will taka plioa tola f".idTl aftar. n,at o'db-e. f" m 4m t tt tat and Marti Tba ralattna ao.1 frtrodtof tk Unul kr m-t-ul It lntltatd U attwd. 1 BEILLY-On PrUtr.lPtlnt. J.kanrryK"Ur, pooBtttltoaofCUrlM nd Brldta. B.IU. 4d 1 pof. 4 n-aitti and H "ava. ..... Tb frlanda af tb laoJlr a.-e Mipurtfollr tarltad U at ft4 tk runaral. on fu d vt-t-Tuun, I4a Intt at t o'tlotk, fwn ht naUatietrf lilt urtait. t4 (Iraad at. tr of K im, " KnflWiinCK Yt-drafVTiwj,Prlrnjoa-fcrrtk. atd t rtara,lm atlt andMbdaia. Tb reUHtr to frttnat of tn laail't ar taaaatt ttiUruriUd t atferd bit fuorl, 00 B,rdy afttr. 1 ?n, at 1 0'twX.tram tb laxtotaotoi kU parm'a, tl Crtibf at Bor.LY-la Brt)Uu,B.D.,oo rrtltr. lSik la. 1D.r,'alaUta ted trlmSa ara rtrptrtfany hrrtttd ta aBjpd art fontraL on Baa dap alUtooiTn. ink itnB o'rl'itk.at ! roalitaooo aot krolkar. TktaiIIartbor,UoKlbkTO.aUroadap. Hud WatJTu!f-Oa rrldtp.Utk but, r.Mm Jtavi. ,aat7jVbn ao liuaa Aaa Tl barton, ad awotat rotiBDa afll kt tn tol'nlon OonattaTj; laUinwUthl(Batnrdap) avtrecoo,kt ta'alock. lit WOBnWOBTH-On b lift laa, at tkt rtal Bontnot kit puaoia. Laat 64 t, atari Mk aw. of a abort bat tottr lllnoat, Hlcbard l'ortk, M on af wiDJkm Wtrdanorth, (J iunoMr-at Ia, and CkU Ittt. Ct alft. artyt tl taare. 1 aaonta aa i,t. Ul.rniJoa-n baftrib la Trlolt. C-attry da Buadar. 14th laO. lbs rtlttlTotaaltrwntaaf tktfamt'r ar roaatelftllr lotltd to atkaad, t t talok.P IL Ltodtn payori ploott onpr. Bid rVBLlC aT.aa.TACWB.laVlaTP 'TIA.ENUU'3 AMERICA MUSEUM. 'Tl.UprtJtjrttorttfatititrarjrCTa oaVrtkk I11 ilLiajTii Ilia mill! nook bltbtrto nnkttwii. ra U tklt wUblUhiutut, at tba IMowtot ll-t wl'l taowt nrHnno th moat Biamlooj tnokt I tht (root (1R1 SLY BKAtt BJUdBONl "''A UO yutT II Fri BkUUUri LAUY. UUPUTIAllQfcKkl.'tht 1 h.a.nirMl on fAir ai ntn tniaoriit tu J)BWAQUAJAX UIHO IAMILY, A8tK0OlllIJ)BWl, illABDEH, MKIMirjt rr), iiLtiiiv Tf-n fmta CbajOwti aOLBUcu voiotu) yi AAralaoloa SB ct. Chll niaB Uliaitnavti, Ulaa tiAWBOM. IT Aj, .Idrea nndar tea ren,U eta. jONEXHIBrnoN " J A faU-klooded thrrttta aalf. eae pear oil, wilrfct I. tall llit. relwal Iu MnonDtk Uoiinry, New jlrVr. kVj. V 'VCK. P.... ntweiluWtJoiit aLlMIMLLLIB S. IS. IM uA !W1 .; -"T Ad oltUot U eanta. IMIBB ' BOjVBD aud rooms. TlOARDTNO SEVERAL TOUNfl MEN X)-bN two or tkret alnrtt l.aneo ean tit accomnva 1ared wttk aoerd and o.a. liable fnrnl.bet: iomiis at 101 Orondet. ktmt Bt.7B Ladieett. lUItM D0AkD-A WIDOW, DtVVINa A COM. D fartaAlerremtoipore. wenidUktaltltltk boerf tot rrteaPtabl pouortdnoi rtfiretee iwiulma. Apply at 4 Mulbtrrp tt. ti uuor. 116 " cainauED r.oou to let-aw kld rty irtdon ladp wlikoot famila, fcatluji mir aeoratkuitbie4iliet, neuldUt aeimfortablr for lahtd ftekt roota t f.n cr two inrtltava, 01 a pi a tUiotaaed wiai eonmient tor k uokteeine lo olallnf fire awl the a of tb kllcbao.4r.lj at H.l'iiTbtmrt-''t II. IM . WURSIS1TED DBD EU0M TJ LET J nee fuialahed b'd rerro ti ll t t ilnila per eon, In Fai.k'ln it, war Broalwar; root t pe mSLtb la'aJTMtce. IMOWU tb Wk lUti. UB h'atatu at. " . TJ O O M WANTED - A FUBNHlitp AV teem, la plain eTbsl' SZt.fill-!?" rttmoitnaloe, Adt rota, ten oar, niwa,.-. 177, Bea efttee. It TTtmiBHISIIED ROOM WARTED DT A l tintliKutliBian, I aprlrattftkijir.la tht rjalt-kerllaod oTP-at t-oad e; rent matt t 1 nioA lIuat0.n.J.k7II78.k.niM. lt.T,t Bfct ict aB&kbvVMaiiii riiaurxMAu Tt- C9kMM( kM te p AMTTB1S8 kt M I AorxsTuin tn tu mvw. H tana tor ONE imLUMO, kw ADTTKTfMltU limillt OOaaTnTlUVWlJDraOBUDararoft . KTZXTBODT OA.S AJOaD IT Aim rox CTKXT tvxrotai d.ixt vnriLkSa roa i DULt inuai OAICT ATKKMM VOa) k8aa)l4avV TXaTTJD- AlTBTnCM kt riambiaf-lM raltM kr, B,Ura BOY U aflloa-tM FnltM. CaQkafarll)k.B. M BOYvutod-applpttlitaraadat, t 7( BOV ia aa era, kc II a Ultex taot Poaionoa, BUY kot onr 15. Ink mtoaraat Ourtlaadt at. BOY U opta oralr-t04 B UU at, atar lat kr. N Bit BUB aad lr-lt Urrtla , Brtokla. Tl DAa"Utirkkt4altt MorrljO. 11 DAKCB-brMd kal ef It lll'b a. Ct BAEnrcrlatarkaVia4ar-l OrMarlehlt. kLCMatonapirttrra-A. hiW.IIbko. 11,1 BBrTTIITNIAalorarvaaU4-,MJkaa. 1M Ot&rKMTPB aantad IW BVwry. tl 0 tVkt IN fiok amaa In a faner alora tWI tnvrkcr aU ILl'MtLUaatadatll4 KnltoakT. Broollrn, M l'AlTKH,l4l4prart,ttloBslWiroariat, M PLI MOEIt 3 Q Adtata.UI Atlantlo at, nUra BIBfVk t-krrc, lteiflrl.oar, RkJra. 11,1 foLHIoi h (cuttrraeipaoraaltihma -II OortUaaV TUSEU3atP.OiTktaJIB,4MWaaVltiat. N YOl'N mar, alia Lkdr-Adjraaa I. bl It Baa. 10PAlX7ERtt Ptrrta.N J. J.J. POSr. 11,4 t rARBlKH far noralaf papn-N, 8TT Sua. IM t HOYS at umbralli a .tl Murrar t li.1 KiriMYVA7tT-PM rjjTJUV. ArrnCNn':Kltlroaarokla-T4 Thinpaiaa'. COOK (vlalnl vartr4-S4i) lladam at. II liRKWaiJKtXatfhO W STtd at, M fl-of. tl OIRL for ruin Sovtat B M.iloo tl- T UIIXINEB that taalllaval lit BlaarVrr tt d MICH KM tall taBaaailthlrtt-SSWarrniatr 1 BYAHnf wawtd-;47 Tt'trnpoaa t,ctr4tk. I,( rrT Mat wanUd-44 Oraat at. wantsd torn mov SfTLtot ttamlharf-Ml Orrraalea ka. 3IU, t:t kMatverk 111 W 4 it tl atar ttk at. H ail.Lf.rboaMark-lt3 Dreadwkf. IM OlaUHrkxtforlUtthauMvork-tlKlUbtt. Vi (tlKLfor (tatrtl baart-lM Wararl p"aet. It tnTTJATIONi WAMTKIt Wf ta IranaM clark ar ttbartM-O K, k ITfl Baa. t aJappraatM0oCrpntritTkd-lt,STT8aa, tl At:(arlatr;ror lllbat aaaQrMovIck ara. IM BT a nan a ptatar rwalabaaa-Q. boi It BaalU Kt a ataa wfc taoaka BafUak paalahAtTl laat 4 HTTATISNi WATfTXIk-Br AS Houtikarptr.ulddla aca Aaa. wauaJ4t W tMk BY a LU T H Uacb taaaU la a.kor.1 U BIT Baa 1 J.t BYrttp eUb!wotaaB,batawttnanatl4Ktttt UOCBE (Itaalat , II! Uadlwa it, 4tk Btr, frtot BOABUINO at UI Orakara-a awtlaf la Mar. 11J BOAJUINQ A Iy-dtUd 44 Broad at r ap. atoll UOABDkrataad7Ma,lMES;that,btt4l4aT HOU-)lM-atawaa WBMtTa. IM OOtiP ktattl far attaay aaaa IM Tkoktaot at, lt,t AKPirrftritJMT-wfj0flv,gWl4, !(,( BCTCnrjtBboplbr aaU-lSIBrtdttat, Brook'rm. CABPrMKB Bkop for aalt-lt B Wd it, 10,4 aEOCIBY Star titarat far aala-ttt lWk ttltl aBOCrJTitonulBjttarM arnU-tdoBldtktlM 0 lOCEU Y ittr A Oitaraa-TB UiraUVa tr.BklaII,l KK AT Mvrlut aa Paltta art, B Mtklra. lt.1 TBA Btnr 'or talt tl Canata rUxu B1ckr 11,4 VAKIBI Y. CaaAr aad tear ttora-tll Btarok atlt I tt Itdlin, 1I411 for nir itrt JK.ITT8ua IM CIUPB thiol, laria lilnuoutd arabrold'td, in Bun. CdNtLatpBbgatCarttr, M OorUandttt. Tl CABBIUUB Paata, tl k palr-tRI Pm-aaa at, It 4 CI1Y EipntfortaIt-S3 "7a-tlDU.it. lV"! ItXTREM far ral, I" tVrta. Pick, box ITT Sua. It rKATUTBttd.401bt.bttllff'ia Q lt Sin. fBU40oalkktklaa,tM-CtnrtAratiaa .3d GBOa'B'J uoa-or H, Mk 84 U.Wiulmrih 134 OOAT wtRoa and harotai IM WllUan it, IM 110 wile, tut aad atrk-Tt John it. M - OUTb'Vlotta wafa Aharotav MIBmnmart. M AE, Catn-ar) prle ti 0r lfttk tr IBM at. IM ILK Ytu on lot tale, tiiW. Ilea tj. B" 1 NKV7 A tl baoB vkfastAean 1S4 fard,BklrBe AT-UYM A tin vara ke'ew rol-3 Ebjhta ar. 1LC daXIXRY bardtun, eOTtnd-111 GtsaJ . 1(" rttOTri:tak mtlebUmUht4-,T,T18iiBg,Sao WAHns(.lu&ton' .-w,J ftaat, tl.11 TBAfn'O Papr, SB eanta bnndir rVa atM. W ti 0 LulfH Binirt, Soap factoif, I7h it, Ulk ara. A Tt re mat aad kaleoar nut, 4"W UndMa atlM APABTMEKTB, B0 to t T, at It) All Pall it. 10,4 BiBrttCMTacd apptrpt'tt af bo 141 Oraadtt. BkUNIKliYN ltt It lr-M3 Ooart at, Bkla. 11.S OOUiYarttalaata-J M Blaiptna,4Nra it. K COALYaidtlfitJ II Slmmtm.4 Nat at. 13,1 COAL Yard .lnTPTtrtk it: rn BIN). 19,4 COTTAQRIltntetolat-M Adilp'Uat, Bklra. IM OCOD donlllica, W)- K. Udk at, VToiabUfk. 1 M .fOCeBTtlort4trtnnw,t WtOtbrt 1 U0tB4i atma,lino-Offl(!t'S Chaittm at. IM BOOM Hr nntltaiaa. Ill Eentk-Wl Drnrf ttlM R'JOK, liedieoia aad pantrpi trat r op-U3 tttttr, BOOKS, ID U IM-tnr But A Puran,BktTn.M BOOM A baarta,ldinrT,lti Kiloklln AtHd lt.1 8TOBX, 1 roena, U Ut, titnrat far til, IW Ba. BTOBtO, itort It UkrkttfkU iCarttr.tJ CorUaatt BTOBnlitrortlt.MOikit. Ill SMALL wtrkahope, at 143 Fuluo tVrtnt tit 10. IM SHOP A tt ua peoat U lat-lCT WStlk it. IM WOBKiboptatdAtdtoort-TtWtltttt, IM, 1,0 VrOJtZSUOPS to Ut eboap-lit W lttk rt. 11,4 4 BOOtU, with bilk, w-atat A fiH UrooaM rUM U 1T0BY, 00 foal dMP-t-Iaqulni It Bnrar. 8T t BOOM, M ttor, froat-tt W t4tk it. U,t tumtTMAA, uamvemu AkD'BSOK, H Bttrtrr, etfia rarp-r eknap. 1IA ALBANY, TB eema torn trera Kableena ltd P MMUf AlXInttjalartllta eared brtb Ufa OoedUL BL DK. Sheldon1! Troaa-lJ BWeeker at. IM KB ZnDER-BMedlcUPkraMlecrMCoapetlktt. DkVZEIX'BPlwBnr teenreI)raaktna.u;AraMlrt DBlTBIXKirjaMer1rt4bTt),ZiriPwdra. t all eliatrettlnat, irp tWaeneat ItV OrdUL Bl OtLVANHM applied dUl-48 Ckarltea it. U.B LADIAB ibtnlil OT Dr. Antttiooul Life Cerdltl Bl PAM8.tl.kua ttltt 1160, rutatli 406 Brwmait PHIUlNOLOaiOAL ExuninatleBe-M CkaraB.iM rjjOC QUINim Onih Oaru1p-41 ir.atekar tt, JI WAMTaT. AN uMmUied room alak Bra tltoe; W,"T, 177 Sua COI NTtTB, W kaal, 11 te 1 ftat-A U-, 077 Bto. Oki K rcm, re put kfl.ee J. P. B kot 177 S-in. 74 rtirrtfTBIaiTiwtrpbvaiitna-tMTttar. 1B.4 FAKrNElturoalt-rA YrUUtt,113 Mk kr 11,4 MXT. M. W .VI N'lLt I.n Puppri rewud . lot 0 tpird It, I pHn.HoAJ. 1NP0BMAT1UN of D tenia Coeotj-114 liantea at. nir.mci.xr.n. H AVE TOU A 00Un?-THEN USE tt,t lh rot of T.r and IS Ud ChiTrr. 10M enlp at CiUPurLL'JilTiij.ii.Cb.mlrtl.t rt 8. W e V Ktfttliaadi'rat. ud M.-U'l-ltfl itt I'll atvne.Suilio.tr, Pifceuu - tr .U pTbcUln li U a iuii cut tar Coojtt, Cuklt, troutblut, Bora Ttrot', .. lat T THE STCK AND INVALID. LOTTO-Ul VI I i't P Ja Dfivnifit U.t-Jbv ftttiutilf, D-tari, r apun'ir4r blUttOl w. nkxda fttk lrtaa.Bmi A I . --. CUMil MPTlp". EHFI ki7Vl4. LLNq AIIVTB AtPWVllONa. Oil AtPtfMlil mi, (i ran 1, Tvtit At in.a r,.AH. , LiMiPAPHlA Ilk IMrtlftia.TtAV UtclnrVoi all irtua and aaaetaj dlwwdat.; Little nra luauuM. 1 .ti aioimmiaau n cuaaia lUr-eea, TUt f aet4 tratlt. " " - IH rWU011iWin4i;tH, mix, A &3f?sgKar BEAM KTNISnKR WAWTKD-ONK WUO ktt ka BJ4 1 kaarp latk, plaatr and rltn, aa tbla arikj aatlkaa oo tittlmm. Btnd addmat WlarBuloritaodr work. rUtUUAB, kutio Boa UaWNl OOT WANTKD-AN ACTIVK, ISIKL J Unot Anvtra lad, 14 t lfl ftartof arJ,ta akttmd ta ctlot atd f aata rrtadi, l- mart rttIA vlikkkj partnnaotlMfattllMiinmHtat. tadtrp Sie4aptjat,pktwttklr. Iwaolr bi "tie tt, at fata. Ii,i0at HOY WANTCD-A SMART, Hon Ear J kortt vtlttaUb'atIa atUalittalwo. Lrinlr 1I I5 klatk ir. do 1 wanted a smaut KturKorA. tVB kit bn. vfc bat a-it kad ta a rrtatra aaakDra akop. Applp at 104 faitaa ot. 1 pABrENTKRS VTANrKO.4 CABrES- J ttaiTtnt .A tn fraaot tod Inlltnoa knaaa a Inaao th. App'P t JOU.N , rHASdLA, ITMwat, Vft-t orrkaala, at ata a BaiarAap, 0 CAULK IM AND ntP OAairSMTBIU VrtrM'-0 xa-tktra tml akin earpontpn, at BtntVnt.DLYfcr IfOB JIM A kSrilJ.IKY and tUUBIta a. .AatKi.4, Htodtnt. U.IO.I COPFIX BOASTKX WAltTKD.-A M4K a k tkaronit Ir andrntandt roattlad, Tt41i aad prap.tlan ea- fn- too trtam tttu kt rot kato aoikid for, bo tori In tkt biulnt-a, atd tha vatoo ojp-eia, noun a.n 1 u H.atrat.. aoartot wr real nan. B 1 ttXs Itat Oittm, lytst n(X)K WANTKD-A GUOD MaN, COOK W fd tha mal&nrant tj a t.tot: nauat n,adt atnd bit hnalaao and f tno til ri nnOH-ndod. Apnlp kt Btaoni-t ll.t-l. hmiralDtfl IS k. M. I) fjAKLKNtl: ANDf.UMIR VtASTM) vTa tt a haa4tn.it Vathr' ttuxof n tit tow alnil'tori aid 'r-x atdalwtk euao'U ek. taM not abj ct tt a m-r I mat itt t rlldnn, pr , TltUa llalftnritd BU tu alUkUtl if pi k atd Una. lu.afaiaau.il futllf Applp at tfl W I'Hk a nrtu tilt AUNtUt MAKUt A unSEUAl, JOB- lMr 1 tla'lt, (.Inti a 11 h t o-. ililll It, to. a nf lr)ihr,, orra taaaf ult. ritr , r etiaUr, Atir knlulMutitiait Itrtdara. I' Mef. 11 HELV WANTED -A CLKKA IN A nk trail h ateco'T ard tiqntir at rt, t wbra f-r ttorai 1 bt'kter. time artptr for o rarhl 10 tbapi iiia I brrrl. 4 plrw i trarrl te C'all'.i u an rurtr,9 bt tt learn t. alto. Atpl 1 uhtttitin p-l'iirt. tlOULDrUS WANrr.O-KIVr! GOOD barna. ltrnadi,nvbr A.A W 1HNMK.IU, kBOrt-mrntTSurk and Menaraiat ttrort ll.ltl tame kit; ll.l'tS ti.MNltkS WAM'r.U-3 SMAKT IVnt in Iron w 11k Uall tt an Mo mi L rr.t voikon Iron wnk -. Iiriaiini pirftnttL Call froaa f tt t In tht uat&lop. 81 PAltllFM WANliT llOUSK 1'AINI rt. 'Ih,i n hat or piper katvrt prettrra,! , alt a artlntr. Callat UOJKK t punt at we, ir of tM it a U 11, k lt l '! it. S) -Il()PMAKrK9 WANTKU-TrYO MKN J on ktaTTed(tta-a rsekt, ent en veil and aaa na,rnt on meek !! krL Nne but rrilif moo jatdepplr. LalBatnMtp.Wlietn 10 a. m. t4 t nsrdvEartt,eaWM.SKMA'i:. lMM.t EauixiraiT-rt3Bait3. DRUSSMAKKM WAN1EI)- SIX FIRST e'tttdrtatraakttrn! kot laoiii teat bandaae d pplptklaaa-rmiaiat 14 tnialea l'laoe, tlktwnoir tioodnap. f. A Hall I II. II IOK FlrflSHKRS WAXrED-SlX UtBLS . far BaLteaf fat eloma 1 none kot 'tit k ml ef kt idt uted eptlrt alto ua irt for atitib.o liaaktkta paleaa, at 111 Vullo at, Brtoklrn.il Hr ; H HELP WAKTID lEBFiCCr LAUN. tdrrtatD-t fir tl a kltekea.1 far central keuta mk. Ittiulit at M FoatUt are, otr.tCikit. U CALXSWOMAIT WASTED-. A YOUN'U O atDkne"dkktkfT andefiiHaarp t trke llrtevltk k"prratt tnoitanmk Utlta lUh ArW larfwoaa t antVd o'clock pa, a tnd Bdlrb AP-I ktV4 It, M Boor, front raooa. CEffltiU MACHINE- WABT1I) AN EX. O pttltVettl eperttor en Whoaler A Wllann'a it, nit BietkUe,! warkeakait'ee. Iaquiro 174 Vml oik it. tt QKWIKO MACniNK WASTED AIT OPC O rat tree Btaiei'a atwlot matklaa. Note bnt Bait ratnatjaaattf appt. On atna.temtd to teak, ttnlVrred. Sail atkSl BitubU it. Tll.lllt 5TBAW UAT rRiaSfcrU O Tan XHl Straw llat Pratifri Wanted al lMTt.t 10 PI (Mb ktenn. lUUrErOVMKnT WANTIiD. POUSEWOBK A HARD WOBKINO, CX. konetttlrld .iTtaaltunloulnrl reremetrr: It a nod ewk ted kakr,and eaaoiUnt wtahrr tal attr.ai aW. iraae. wel rtiati ipdoii rri ao ipaoMio. v.pir .. .j.i .kIh a. .T, J., k mm iiaraua, WaHtiirtta oi iiwmie.n III PlUKMMlALi ROTlCi:). a V W. WHOADVKillIMkDINTUK CX Bunl.r Mra Clt Td 4 ll'N . M H tN gi I nV till 1 1, ate eall at 111 l'aail.t, HrooUtn. Mr, Til H JTVKIi. 4 80UNTT LANDS, t" SOLDIKKS, S.ll. on tad ethtia, ehehare rertta In anpof t'e mrt, can cbtalu ttialr raiita br a.pllnffat nl Nata.u.t, btlit I'uttn, l. & f.r toiled bttteteluaia. U1UW1I, Atlfbt aiUlttt Ut AfABUKN, TRUCKMEN AND 01 "" era, Urlof In u rieloltr tf ti it, 4lh arM.ua, a d d'int tin lu d'wn I m, ora and 4lh krokue, a d d'int tin Imm d'wn I n, a.e inr'fad to adareri JttKWl". lot ll Bon Oitli, l.lln. I ..I iMrta. fnr whlfih tft.t Mlal I Irlrtt 'open ami lttr moral.,! at 6 A M. a leu tf tmrn I .'11O 1 j I n,inl,rrea bm rial Mir tit'eat ara tuintrt, end return la aXWnoonj aat later than OP. M.wnkabnulK.lilbt, 14 INFORMATION WAN'IKD-KoH WHICH A t wt lbptta,ffClltkI,r Cil HXIIILUJr. llrtert not. tinea art, woltfaa at jot lift p m jaa, b 11 rn, n chir aa. d.rk b.u bttr; hiatii lad-l Iblt fimiroou ouo haaitj la ODD tud t ba lrriu t J klp aitaaiwr. 'I li"tboi l I he p It f w t e trre t or d-ttniln until bo tan bt iron bp bit fata.et at "ot n't Hotel. opLialtUie Artor II u-n 'wi " CUABLIM CIlL-BCrftl t LIOAL ADVICE WANTED, ALL 1'XK 11 ua wl-da aol (tt tli.lr p.p. or the kt mv tatnad aar lalurp f r wbitk thtp abenld hare cam. uoaetarn. retell at Ik eatot of theandoiiravl, 14 li M?eoLr af Ctetl at, over tht CiUtaV Btot, ttk rec'ite Wal aarle,ireo cf chti M. VaH lliiVUtUBBO, Alton.ey.uxl CotuiitUor, renit 7 Nit, Vt araKJKAIi BCHUIES3. CiirAP cLorniNG cnEAiMJLoni". bl-tS lulH-tS lkltl--At 111 I'llant at, 0f. tf Wneut, ouol.l. cl wmIoI Itcoataty. Bui n.otiiltt, ;H a4ii, ka, it. Penttparprtl. ',i0,BIB. f aCanlart,$e,(U, OUat-UAuluiiU p epirtloa. CJIOD BUiatS CARDS 93 OrS.PKB '),0ij on. rain ef beet It .'rip blllhef If $3 ind 1 p r tV" b,"0 ilreuiart, S. Emir dateiVpiIno of prlnili f done not! kbd praipt at tk n.wnikaa, if lot Mew, lfT neat Cur I lieu. etUlCUta T ADIIS IX) Y01J WAKT TO KffOtV J-at what ere the ap'lm faahlena f. r Wno'-t(, eUnks Bitetk. ilntrii. waJ.'a. irfff eUlltrrn dr-tt. ern anttllietprlot No of MUK, DRtlOKCilTB Q rterl- Mlrt e,jat. tr ell kaotiloet. aold'erMrwkart,atoal aenutl. vmlmUi btailr 100 bdTkvlnft of new ft olioaat (nlirn. )i,ln.l MAKE IIASTK AND OET MlBJUlD I I am BAva io pb t rnr, Burreor Cockir-,0t.Cklnfc Tt.Tnrs Walt ja, Tabla Patttir, Plat ad Cattorr, Bpvani, fvrki and llouarknipkll Uflofa it v nmnovii KOTTD ClIBP rBOtUUUlY STORE, JOB Pn ton at. Bre klxn. ktt Bandi 1 nd Pro. poet tkt, tknebkekatroiath Pnlton and Cmkuliw K-rrlna, Tbt fiilewtv li a Uat f aitnaf nnr prlonai Bl'i-t Cklaa Cupe and tWie-ra lthk1lilpr c?oa.... ,, BOtk Btou(.b(taTa Plttit p rdei. . .44 mono China T-t fctt.44 plreot, ml I'nlr 1 1 1 oapi Udiae4-ra,1tplataa,i teapot, - aB bit, 1 tern pitch r. ilnpliuwl, t t'at platat. . 1 fK) rtt-aMnbJntdlalnapUttt.ptld.l J" Unnd ball plat toaubltrt, l.om.... wlnerlaaaa . & M o-Mttt 1 10 Tra tpoLiiilrtr pltttd.pr doe 1 Tibia r" -MW. ,'..! poo Irrea trot to Ktt- Tort, Jarac? dtp tul WlJ.amt- vaa bare en hand I eanerti awnrtmest of wll'jt ind wi-od-Beeie.etrou.alir low prlou) a)ao,FiJch arctatrTtaat-ptaidf.ot-r nef. P. B- Pltiatmui theMi. ID- ferm'rlrof St. M, nee-tltef lO'.btt row mind Ita lo,t.oot1it aimt N c4,riltoBit,lijttlB,bl 1'rueptcti and tla itt. UUAl MADAM MORROW'S MA31C OIL WILL era all kind af rhtarna u tn, II t in all erb-i and ptiut la k raw miinau. aoA a.m tkjonl to In tat tt ate. ar Utda. 154 Ludlow , alt o.rr. u. V lUouaten, lAli.'.Olt ANQLrs-ci'RiaiTr and horizon. tal Maeit-i for trenlna tltUvn. euttliit a bnaeiV ful floi ta te tititlo. ith treat rapHityt rrtati I'll to I Io. AHb.ril alwu ut ta aU Be'i .-! pl'taa, DCNCAN A rbdttH.f) Praatv ,.rai iii v )i ml In, nL.Mii. a t. t o, I it, near CHS. tIO,Ttlt, TvJOTICE 1I1E DARTUOLK Mt-NUFAC. 1. a tailuj Ce. btt'Bfi bin to d eat, pirUfu htrl it Unirittti mickl et ean hir IUu tvpurad aid ti.ppilrd till nM-tJt at lh. I, trrka ttnwlnr Ma ehlni ( tfer, H'J Bi adwty, ff im r UaUirttin- at' ttaWladuenmii.tatoa(tati. IX pArRHANOri JS A jo pretntLtlowfoiniarratet, KawltiaUavi tout ut r't dee"!uia, Cl Jtfcl tnunetlu. tnck. The in, timer l It eve-pin,!, Wtn fgrelt-a and Antrt- n hln.litn and ttorr cntraatrnd. A W. I K0WKi'(1WHfJa4tk,ktrSptluit, l-tl IyiTgi. Ae THfl niOITEST CASH W.UrTK-TT BxBDfl'fosuiaU ram thrushes tafaBitatj. I-T-4rat4 Wtel !! ltMBit pAHRIAGRS,AC FORSALK-SECOWD- V ktndnanlatatk enmkirof ejed mraeWl hand enaej n, etlecar. Brrttt bnren Hs At are nleret tar aera at law r"ca. Arp'rta MJIT A (, toj Bteadwtp, Dear Band it, tttil'se DOORS-DJORS-DOOrW-'JHEAi' FOR 4dvkl M Orand at, WDHam knrttt. 11,1 IM I H DR9K FOR SALAW-A, OREY MARK. ) kaadt klfBiawiaalkM kind I mid Iraul ef 11 o. to be eoB at ik miita-p t.no.iMf tvr. erl'i at e, frtta II aaktrk, aatil ertsla 1, ll,M,t HOUSE FOR 8A1X-A SMART HAND. artre Wat mem, tk-int T rn eld. klad an1 tint in pirnttti Be, sap tTareior, nneim e 11.11)4 til t r( a. in pernor 11 HtIMFS FOR SaLX- FIMK nORSRS, trtltklnf f eraltt llkandred rbt, tick war. pai.1. m.,1 on klMjt, ol.a B n,.l eart Clan rta teen till VYkrraa tt, ktt UiekaatdOolaaiMa,8inik aviioairn, i,i..,o HORSRS FOR SALV-a LOW 1'AlCiD nttkvkeiat. froan 111 to Id fctnta ktth. aadfmat B te V tiarteMi ela I blind horte,B; fnr hatrp werluekikt, Laqalreat lit Baakit,Ba Wa.kitu tm, Ta rear. II 190,1 MARF, Ac. 0R BALR-A DAY MARK, wajein and htrLton. It f tr enr ha eaa. alt 1 one knren, l'a htnde kt.h, anial tnd U d la ail haraili I tepoawt,iirv ta t a eaddao pmp tud aeddUt and brlftlt 1 ton inw pHivd horteat nne watoa 115, an BUfA 111. He. Valrerait l'laetiter. 4.k at. U17A.I PAI'RR CUriHRS FOX SAM 10 Hook, njit.ra and l'rtn'ert Alirtel' tof aet d hod Btprrenttnieff analla-a. Klra nun ein.r mtki-ra, on ia-ai, 1, rat m i h-ei. a 1 in too eiier. K.B.A r.w. HUMtlllA.stftAenei .N Y. it pAI'ERCITriNOMACtUNKFORSLlI. X Ae r.nxtt h pteieran,ln mieMwsmadn kr Ptr.i ten . e'en a h-va- a tl na ran-la, taade ht tlia Iiiinleof ttot.1PltX.. lti TarlM. 1AI11 PIANOS Clir.il', ANDML'htO lAUdill A til a 1,'w ini-4 ibt p'anfrttlnr -t tl-tl Jnllar, arrnr-lenr aim tlo In 1 y talma and I in to wn tobt. tt Irxmft nptt tiara nin,or f r ate rirreh'tp, b Piot 1)1 KtlAt.iMI a-d tt. til PUNOS. AT W, PplOO, lt, VA V'o, X $TlHSAr,Ar, k't-t eatotestl-m mhIs rri.it, tan. Ii-ta, pat, tuna, f in I uro, lUOl i eirr irw 1 1 tnaall-t, tl tr l't.k atv.u-m nm ,lii. al-e of all blade, I. K.JONK-i, Bt Annal, littt.U iiAbO roit SALE enxtP v iahiib A tttwltliiwat rf ew a re it band 1 It wsl it Mtleehrip for real, trtmt attlm lit ftmp titJt wtritotia.it it.it Jl,KlMt -II, lil,a-of l.ct. ltd block a tal el rj.do.r, N. V IIAMU in 111 I.K. pt'ttte IM pUMPS-NhW AND BfXXIttU MArtD L Wttrtrili.rba.'a, Dau.d A aallbmnV and Utlmta A reat-twat-aan pamn. Hut JtlTrlaa.aiut BWT eat head pnmpe. feraal. rtrr l,kf WM-D ATOKkrYSAntUI, a,tMT7,4 TnAP 414 .Titor t -. ClOOP FOR BALF-CIRRIRS 50 T0XS O iipht draft, ptire GV t elan e iel tthjeuer, tnrbuiM, X4 O iu b atoa at tOUl at, N. K ar pip 4 6 Wett mvk it, u tr "tn arn. ,U t JLOOP )R SALE. THE SLOOP rUAN- O ( IS IK.NM.T. of TA tn. ktrden, lajw hi an at tktlowndnek tl Nr Kocpa'l, la nil trtf.r aad T4- tnr tmewwilata nan, litt'it 1 I I't lt.lt llll.t.thrret or rf Ono. A.-tUDdtK 41 Wat at ?ra Vuk.ar al UH Uk 1.Y -f e . lilt Tl. I UK al Pike 8 Ip, 0 Wedueadart aud Imi-i-dipt 1M4M WAtioNS rOR BALK CHEAP 10 FARM. nt.ntatiea or rtUriad en U, I farm wMttt-, 4 fonrfcorae wanne,itp'ea w.tno. and tinret nf all klnata. ttlber-rtTM MlCllAtr in. M ALU) "K. War. rta at, Jeter rCltp. IM! WAGON rOR SALE CHEAP-ONE New rroeirter fuedoir,, with .hlfdop aldrn. la dalre it the owner ef Mjtk nth and M ttt, VYililaou- kol(h. U ItNl WRAPPERS AD FILLERS FOR SALE -A amtll lot 1 f Bee llatanl wraapw and Bl lenftratle enp Inennammtneorf tirinenpmaa- U'trniitn. Anarrnt 11. r... oe en Buauiiicor kill Pultia it, BroeatpiiMVl U,i48,l bi;bu.li)n cuAjtciw. B1KERT FOR NtLR DOIMO A CASH tmatBtte an orer tk etm lr 1 well ad toted far I ee eranaar knktrp la add Ilea. TWeoner harta mark bual taai plr 1 tt aii,naro wvoiaaui vf-na ap. al DT roKtth it. WMIawburik. ltl II BAKFJtY FOR SALE ONE OF THE bait ttiar't tn the eitr, new dttu a lend bnidntna orrr tn eutntor, and tie fnHr bttb 1 tn re then para rh laat, wttk a I pann leem frnm tat Map, r"jr Iajfruiar-.epplroatk prtmlaee,l4 Matt tt.k t, ht-raeOiatd. W..ill UILL1ARDANO RESTAURANT SALOON a-rfniialn, tunap-bttla-mela ftrtad ap, eniarlor le- alea.t.vnttb'eleiaeaad tnudpUc 1 1 ni.kemttiert elm areiit d attrr to rr,t. Aflnerarmt ait,w.te. Ac. BuUniWUK A WOOD.WMaaaaat, 1,M4.0 OUTCIIER'S SHOP FOR 8AI.K THE - letMi and Bitnree af a wtlltaUblitbelbiitcktr't be 1 It It a rurr aucd eld a' and f. r tl.t late tf moata, p mllrr, rrpnltblr. A , .ItutWd In uo of the Mt avinutr, and h tlravt dnceavtrranel tio.lonau H r ipplrtni at ttO Klthlli are. itlUf actor. re iwna till be lrea for ei'lUui out 11.1T.S BUTCiihay fixiitris tor sale ll'teaa kutre.i'. Hi niee, Ae Inlieioooat tnd Ipnul ro 04 a d bud Bill tk at; to be lamed at'la 11,1 ltl BUTCMJR SHOP FOR SiLE 11ACK r, em aad to btdrortui tn it, r.nt lw 1 1 1 tr en tb r-a ni'ar, lll-)Min-ne, h't ay h aadtO'h at. CAUPIJNir.ltSMIOPlOUSALE WELL H.UI ilrrJ, kt 47 Inrtlttd .', 1 rraati.l for -el-Hi 1, Hie re,tiaei it uotli i t p tota In enrite la buUdla. lt-mM OYSTKU A.ND DiMNU oAI.iyO.V FOR dt-r, 1 e at it tnd intn-ia of lh er iar tod oitUr i.loi,.' ret .tat mui of o.titt aad ata ere tttieue for telliniiMil ilrtub tke prten. or,

eatlee-eni lStlKlt MEAT AND PKOVISION MVkKET FOit HA u'e. en run are, r-re, wtu a live. Will Im mid ehaenirev-h If arm1 ir anpaafci I ff itni M14I v. HI"' ktvi atuirap 11, rt. t .,.lfl MEAT bTAND FOR SALE .0X1'. OF the but ami 1 uml atanlt tn I'lil-an Utc.tt, orfor int e..tr nui-lno-i For ennleulart Iniolitat kUrdW, I llienlVni-rrMarkra. 'tKdJ XTErtr-PAPER R01T1K FOR SAI.R -A Iniulre tbla 1 irrent. w.eilv r.l)al,ai ptpir. ear, tt UEKAYi Irtra U to ti, it Vi l outla are. Bua IT tl TVJKTfjiPAPEU AND VARIETY STORK X 1 f,w tale Tht old etta'.IUricd eaw-pap-r and taple'p at,nt.4ilj arerntrlclitt, wUlbt.i ehap niararI ff ileal ttt. It I '7,t T.-'LSII ASI) OYS1EB S1ANO FOR SALK A, - IW e.etrttathvarttibcin. Ay Ir 0 tnil Oouttimu' Muk.l, N k. 3U't TAILOU'S STOIiE FOR SAT.E-TIIE X rtoek ont tU'a'ki rf Thread, lel'a, Pp- ralsdT.ll.ltatorei rati, rrlaa klM run 10 ett-Kiuth, Apvlrlntki tier, IH I'mf t'.n ItawirOat. .1., 4i,l runtiMilr neat LOfiT XXV rOU5D. Bank hook os r.:r:: ix)sr-$ Jtawvd for IS. lli.kftMk errliekl!n4l La llw, lo Jl.ll-4 I.Ytiill. l ha a.htvM toward in Iti n 14 te t-r prrwa olio wUI brtui tba able to kUBY LY!t3n.linnaa3tnitat, N. Y. 1,0'.J DOO LOJT-9(0RLW.VUD-SrOLEN, Pridar renl-c, April n, abrewaand wklte Bvaalelmtl-,r-dr, bat ttiennaue of Ua-uwuer and ui eddreat (do. 10 Walker atreet) o hi. oolltr, apawwntotbt mini ef ' l.tOH " feaatp Br dol. Ura trta kt aajd f -t the rr rur. tf Ike tUtd tttntp. Bra 6-tlltr.f.r InfoTj-erlna that wtn baA tn th ata. k-t ef tkalkieC. Apply U 11 Llape-ard itreat. ".iaw r, .., , T DOO LOST-B4 RWATl-A? BLACKT aad tea turrlar clir. markll Hk a wklti ipt eullt kretat, t.e.tri W tkr ntina-4tll'. Anrptr. a rrturnlep the etim to 4 1 tftttXa a et, wilt rte-ilra tko kbgre lentrd. r DCO IOST-10 KF,WAD-W7ST IN tht ttowitr.llth Ljt.awhl'n Tranck peedl dv, nlth loop tiair an bit band, ntik kmt hit ahnl i'i a kladpaltl tla,mud aiita, attwt tithe tmt GfrtlAMO-.l) The ek-.arttard wtU bt paid for hie inouitoJuUll lrtJrJl.tkiluM.10 tttwarr. lit D 00 LOST -110 REWARD-LOST ON tkaa.Ar.litulth l-'tn In., fr.m St I'l-trl rt, arn'l' Ira'k and bt d g. tnw-ra to tut nan of 1 111; taa ou t e.rl utud to LU Urn Bilk, bi.t m collar; tan cep' I 3'l COAT roL'.SD-A .NAi.'NY GOAT round thtlwurruk 'Ul'ntl. tane bp roln i;in Ttt aid rut etii-ni. 'I tut ap;lltd fn lat .lata. Ill 1-ieM e 1- i-rptll.a Apply tti.lMA I'roadwiiN Y. tip! mr U,HM iTCHSKSri'AifiDFkOM EIDQEWOOD, 1 1 t uu aik-ri ttn i t in n atl'dti aed turn, t-r :n foiki fco t.,t wtltc h'nJ tVt-t Aar yarana b .Tint Intni rr a lap ll thtl 'i trrv In B-nlk 7th at.t,WIlin.abenk, nlUrtijlre 10. PaTBIJK gLlNM ItUA.t porxiT book inr j rewabd A Ln,t apet'et urrawajt mm bt"k, ce lUlalnd ae ntiuu litwif u .'til etltia, I'ut ibrrtruiard al'l la peUI ntl'unt itt) ISIBoa ka. 13,1111 THE l-OLLOSlMi (E3 IIAVEIlHtW L otoratlM. I )0 , T dated at M.pkPatA, It. Y.I eenii 'u, wi mi it't ise Jin, daM al a-ap. xi,N-Y, D'o-n-O r If.lrO), V10 I. Nk 0e.t al r-iria.-b, VI Y. IWilar 11,1 S . t ....!. k..' lLvurl.lfd.tll .. l J ii. 14-1 I rial. hyiiU.'iEUriHT 111, p. ,.', . .'. tM. rru rt kt . " T .. ., k I. f. Vt mmm J. . 1 .... . uta own orarr, ine we enatiev ..n .r r,. .v. n ... . ara-n Th. p.) inn t "t I abrt katluf temetnieed, fie pulilin ' i i ..l""" Inottenmtlr w tmotit't in. at Ivrw Y.i. Artil 1; k, ltnl. U,U0,4 I llAIC'' I;ftl-ti) HEWABD OTiS AsuraroxT - -- -""kt- ' V BTMRRAKNR(r0BK- BEAours Dim K0vn,t.e n, SYBIL CHASRt OR. TUB ViLLKY R1NCBB. A Taii ur Cturotu.it Vm, Per Sal tl al! tk Ktt I lVp At Oeatplrtt) prlee Tra Orate. Addme irRADLR AMI) OOMPANT, NEW TOEK. N ED BUNTLINE'S NEW STOUT I THE DKATTI MT8TEKY A CElkUOR TALR tt UT IM REW YORK. tTkiralthkratcntkal e-rerr rtfwUI neeeatM, BY NED RUNTLINE. fa new rrad la TI1E XEW TORE. MERCURY, kt all tt ae d-pott, l,ll.',4 Aocnon noxtCBs. AUCTION 8AI.B OKLI0.U0RS, WINES, rt. arcana, am al, br 1'itHI A Mil,, nn Biter. ear. altnnVI rk tt tl Pa tm it, II -nt.1 p. om aWtlnfb'aninsalnrurn,tirir, put andrhtca pkn. til v., ka'aof rtrl. it. brntl -e-e. anrs toflta aland etett,eenater, Blturae, te.ltt, Ae I. 0tt AVC110N S-.LE OF GBOCI-illEJ AND li.mnrt ll ttrt .ent act.tt.-l ni-nire 1 wl I ri an in tee 00 M mdip, prn Itth. Pd'.at in iSI ri a. V . at Ibn atvt Rt Wit t'n ! 1 1 wh r-1r cl p.w k,Mk, na at ea aal Intt"' it it at 1I1 I'ertrr n.4 II -l .r ttt I' 11-ic "nrnnt ai,t nit tttinr in nt.i itMlrnrw, JOIIt Mr. Mi.L Y, A't'rntp for Mencxien, j,l.ll,1il vrrriON noiick wo casks nT' trd atea t tie mid at amnion, en M w-dt", taiH )b atl'So'oi rt. l at, r. of I' H I't It tuiNr) No tO U. it nun at, and a,. ma bin imi prbtaeMitm.lof 're b 1.1.11 ttt A VtTlliN NOIICK-U0RSE, WAOON. A Ac. Bfondta, t o'e nrk br vttiee or a rhatttl ntottt.crt, will na it d at Till d Atanne, ha' -, n 1 .Kll'llb-t'irl. li lfC Ll1'lttH, I ha. hmaiv la-tlatllali'liarn-. I rauphn w (en. 1 lal.t-, rtmrb.nn cant, mtaiurta. An. Wn O. LAWB. Moa'a--. Wit . AUl.TION NOTICE PERFMPWRY tale br Ml tHit.ar A TinMAI UUinviraliu, .littj o'ol.tk. tt ' An,iat,rf fiu Ifnl , rl . aid me'era fremod rl' p let'-., rnrnltnrs U-ludirp; irwew o" norijraiiK aedOattoniloa ttwti: tltt a mill lataini laaurt d ataart, in IMi tn mil b'rvt AUO. ION HAl.e K. O. ABHAdl Alll! .l.laiJUuCMndir, AptUltVla.attlS BU h area b fill aid latli'a altr.-aUTkotalaptattft.fr drp ttXMt. ena1.tl-e nt deltl.tr!, aula. bl-tw, I at a,iml.rvlo. Iat,laret. ertt,elr4hs erftlul rata ea. won lana. aklr-e an4 drawa a, at-aw k'ts rltte. 1,1 -nmco, Ap: atJt ftalilie mr file eaold wtthant rttvirri lain to ebuiiutuoa at 11 o'clook. too Al'CJTION YtOTlCR. rt. Ttt hoi Br.tcepprn. llcneitteof lu-unn". Una (satnrdtr) anernena. etloiaifck. ef all ibe pari w. ekamter, dlnlni lerim and llbr ry futnltum, on talned la huan No 151 Iwi-tr ili.t tt. n-r Ith are. Ttiie la trerr fit, Bcrlptirtnrf maaw.er niak teanp aad etk furaltat, jntttrti-ee, krdt tnf beddlnf, nrtr Oil) rtrrlt brna a la aud Inamln parrfe, An. Patty arriola will be told to'h-liluh-a' Muder l-r caak, Commtuelt at t etleek pitcitelp itlncr.Mne. tofl CIIATTELBrORTOAOEBALE-llY VIE tue of a rka'lel ei r- itre I will tell et pnt.lle raa dnn, entaturdar, thtl.tkdartf April, 1101. at I -,-rlnrk tn tke afUrnann. at Ml Eltklk are. t-ntr ef IHik it. In tht rllr rf Niw York, tke Alttti and eon. tita ef aknteh. 'a abnp, bnr-t, butokrc'1 eart, t till pfhtrp.i ilaotb" nih', till and lo'rrtti o JAimit B 1IMPT I t Id niorttat-e., BKNJ. WKAtER. antt. TH. KEVB, attaaaay far MertKAfta, 101 GO. MORION, AUC PR OFFICE 8h0 t Hndana al. 11 rlttn of aa tl-CJtlta I will anil tklafai.att A.Mil 0 I tlraenwlek at. n.arta. ..Lift h-rr.'e f ealana, WM.B.J0MEB. Uttla kl and Tip BUB. tt GEO. R SOLOMON. JR., AUCT, WILL allrnlaturtar. t ll'h In.t, it lOoMvk, at Ma aelar-m 44 Ana tt. tha katanea of a Urea b ink rnpt atn.k nf elotl Int. b -ota, thorn, fancy pa tie, Aa. To be told la let to lalt tk pnrckaitra. li r-TKNRt OREIIN, AUOTIONKEK-TIUS II ar at 11 n'eleok, at tk luellna aire, 14 Wlllltre tt- arilimaea tale nf Irapirted and domett! iciun.i,f tliof.ltow v tkaloa b.andt. vn nun ritr le (Jibaaaa. VKKll,Lkt1ard. fiLittJ H-n-iUne. lMifti Pr-r Tehaeo-ea, Vt.iaiO Hiar of the Wett. Ii'sU-n Prarle Moataro. itnuotlord'la M.tlinil. .'in k fl k ! Pint T- Iiaeet. I'i Wlltorr A UlRr.Aaaljntrt, TJINRY (ll.tN, AUCriONEER TI1M II ar, ilHiM''iWItt Ilia auction at ire, UI Wllllani t, poll e. tllnea. mMatati, p-tinct lanff, ktt hal'iitit. barnt, wht'n leae. eortUilt. kraadr, aie.nliiakry. nort teit rh rrr ttnn, on-ifirep af etro. Aae a. 1 1 n'rl rk, lot of ready uvla cltklB(, place mole, the tit, Aa, too HI). .MYTH, Al'CrR WILL SELL teeM kiltr, Apillltb.iHll.at It o'e'ork, entire ateck iiltheakm Itt Tklrd am, eonaUtiarff p,nnattl eaanitmnit of laylleaaad eentt ano md hand elittilat, fj.nliuip r.hlrii, in ronaniuniPtof tha dri b of tht nopilrtar, wll I "ld wlthxit rewrre, te cine Ik roue in Inlitale anil. IMO',1 .1. II. 110R1.K.Y, ArOVR WILL BELL tM. d t. at t e'eieek. al 411 Ctnal at. bureau i erp -te. uiatira rt fntbrr beat, beddluK, conntnie. klkbrn lurnllu-n. Ae, .4 JMUblAUrt, AUUI'R WILL !KLL a tbla rta,r, tt )u o'clock, et 17 1 rrntbt't B I it'-', mfai hnorra, b'l-eiut, otrpatt, lasrihi an li utirK Iniioil p.lutteaa, riilrrort, tthl t'rhttrt. drn iadt, iliaala, Jvwiilry, cuiuiy, and a rarlair ol othtt goode, MDOUOHTY, AnCIIO.MICr.K, WILL a roll Thlt I) tv, 1 o'llick, tt itaroira Nat an . mia hr rna-e, 13 1 tnrlihlrh, kin I and (a.t'e nrbta,' tn itddm t r In haxiieaa, about tl ptara U llaotepwliot, brn,s bltuktt, whip, aud an ta. n a 111 rortmriiK 01 neurouoia lurnitura. MC. FDF.T, Arct'R-VZRA l.UDLOrT. a Jr.. l'l m ll thli rlap. In f'tol of ik 1'iet oiSoe a hav aana. It l.tfl a'l. aurlr 1 ..111 I 1.1 kt id In all hainrt t n an a apt Inn earti turd nL i mrtka. eitt tingle rainrt. tin PAWBLCKlrS SALE THIS DIY, II o'tl-eU. will lat ald et BFLt. A IflBA. IIAM'B, Auitkiirnemt 0 N iw lliwrrr, la in tinn-tlrn fr.ia Wf ntdap. alio roan, anl tawn rtnthtuii. rlt. 'Tdt.faii.r aitl'Ira, .ra'u.hle Una el . Id and allrir t-ttoh-', tl, h l.'elrir, koilt, iWt, lot i.l aarriu.ieri, ir, Cr. M VlUX A Ct, L- aTAUiU'ier IT laVi't, l-awi. 111 S.T HOT ART. AUOfRS-TIIIS Dty, a-tlJn. irk at the auetltn reema, no. 1 N'irik William it tvmtteb.r'i aeK tot ILimra, btacrti ekeiu. Pkiua. attt ila. el. trk 1 iaitr, H'n. Januapa re, lit JkllKB Bl LUVAaT, Coualtlul, A'en. fleratablel wile, 1 Mllltnl itblta. mirbl tnp tlMot, l-., lartt mtrr-.r. Inn.bu rr, deoaiit,nt rtitiia, eoub taiQte. ,YJLL1AM llbPnLKJt,CMHtba. Ccnttitltl Mle, M itanJ eJaVbeAT "ompi. At WM- 'ciUKLK4 VYuh,lytHaaiJ. Al.,.lte'nlock, trtipW.dld ert.n, k na.hold rnraltnia, fte.mtk-r tetn-ntiaht, ret t'e rhelrr, raokrra, Lith'r iMirtt.it onttete brdafetn. kilr mtlt-aataa, iruMt.oaaifirt-rt, f-tU.tr ptllmn, Una nU. t-pir and luaraln t.'P ta. " ctntba, kl'rkm fumlrur. tad alt, a lot of Imtalat't drawarr, butrLta't flat area, cbeat etVT itn't-'a toola. lat eeUikla c-lirr t'f. hort. wato and t raart alier ate, M.rt Orpea allte-eleck. td Q t J. IUGART, AUCT'IvS TIU3 Dar. ttall'iUa'cioik. In front if tla kuetlMi room, tla lkiortu Wllilam tt,tei la tea mle, I ulenuld enrol ktaar. la.U'1 kU, aad kana-a. U-Mtf V.r, AU'r fur M laa tat. 10 w M. ATHJOrT, AUCra-OVFICE NO. 4 Pa nr-ftea. ettrrrlr ill rf elethinj t at auatlaB, an M tVr, IbtU loat, aad Im ftatowlai dit,t0l Ute MttJit atiok le eold at No. 1 Jaomt Bllp.nrCI-irry it. l"b itotk etnttata ef black elotk Heear-r o at wttit ai an rraaja noaua. Ita r ritlaii- e real ard v '!" boor tattlnt, eieti and I ante, baok dnrttla ptnta, black and f a iep nit nat blue. ltd. and trap Baanair tar aMRa, Utanal ai dr al.i a d drawera. whit and fautr llaen iblitt n4 ooUa.d-aiLTaralU, , 10.10..OU WM. WITTKBU, AUCT, WILL SELL lllifty tt HH.ial.ok at 100 llulaentt, all lhoirttl lur, Itorn, - in thn r rmba-t, tymprtJuit Jatlir, clittlnn-, dtaiut room aid kitchen f irelturt, n, rtiltit, tip-Vjy.dply Intrralnaal eiherearp.it, oliaiml,i,Ao,totiuer wttk ertrrartittu lor aue kot. '"' rniBl) AVENUE SAVINGS BISK, 1 wrH.-'!iViWTV M"plkNriNI'r.BUT kU-tylenHldtpo'i-ln'me'"1"'" w f loo- iao.111. ue tl I 1 tPlifllTB UAim OV OH BBVOKH TUB ri k entn d-.J'r T ia. lu ; to t, Uo on U ilty.Wl- - I , mm I It-turOllJ tWllll UOOa .... .TK.., - . - - ,1), V.'ITU Bl'tNCEtt K. aW N. l-ri.t. B 8. CIl'"1", Buj-y -,IOO, to i-tOAL JUST RECEIVED A SUPPLY Of J red ind nhlto lak aul of tuelor lla'ltr, i I ptivl HunrnplortnaJ: IdRaUIf Cdr. (" Mil) Rt "UI I ' LIM tM ls).UiiU'l iW ri UirkrtktV ylSnaSkS. FAmMlYjERAIjU-iw ACXXR, MiniJH u - aa L L. ata Man keaak and attaatktatlandwMn r , at in ."iL". rAwS-Ba iUwl4Cb PARltS FOR SALE IN THE MoST L ptiaMnt,kMNkyadpredrtttaaueaIrKit t- laat. amall anaal Iraked firawet 1, 10, 4)an4 50 aerea eea, from wtwr-Tan,aa uatraiit Tha eorlH ekwUaat I- Itrmln or lardanlaa roana. enMahle for.raltln et-t.laa f r tin aa Mew York twaikat. trkltk tlaey can erad Io mtrktt en the ULBtBreeA ftv taw taan Iker eta cut lt,l-l ml ma taay eualut tk, t H ined laid for tV art) nl'kin three ml MeCMtTAR. 1 P fr ntha tdte. aad f laajnoa (tan itr a -v per aera a Iker eaa a-tehtee for -1MB im I tha elty. .Apply t A. ett, Ipp ilieiVtaa. M Pnknt at, ItltBt T.I0U8E8 FOX 84LE IN WILLIAMS. XI rm'th. t aw twa etnry trawe kineea la faartk itnat, pritt earp tow t a tak baynr. latrnlrairrj uraamit. lOJtAI HCiL'SXl AND LOIS FOR SALE-TWO rtntUhna-rtanlltta, la tha brtn-lfal Hilar af Rtntkarr-I a, ea nit e.pt ard rt.e ahlet-rmiL TJCU4E FOB SALE OK TO LET TO A XX aauill Aaartie-n famllr a nlr eotttra beat aid Urn t' a, Hh plenir of frnlt. h.arrfy, Ae i Mt-uy eiana q ttinatn. ram-, tmir aan it i,an atllJaa..lwir.h tjvrtta nt AtftOl If ailal attkt ard ka'f aera. nf iroaad te wl.k It, ienuire at t Mntt m at. atar Blrtaaktr it. IB ll.t OUSB AND LOT F.R SAYlUflOUSE ' l-ttiry. ae l-tt iry, ud pand iter, with frnrt trtti end ftnwrra la lie itrd natnlhl ',.1H0 Hall, llamabnrth. pnnn i,iv. i r..n famirittOlN rth rill at t ftper rth ith k, nil LOTS 0R SLE-MEW EOCIIKLLE Lntttnraaleckeip. IioJrn f-r tt'htermttt pir auk. IKek-ta ire twautiVlp aim ted a-nr the cupnt M-ftl"t.frirr Mwttf ir.nl-d a' ttajrtonia atttd.tiVPipMhaT, at 14n-cUxk. U.A. P II rE, inrt ii n Hiitaor r s. l-v.i to RJrr. APARIMKN1S IO LKT-tW PKIl .Month ri mm tl e f..rp. 1 1 TVtl I tmaburth. mil ina tirtleM pei'pl eutt of alt apt toatn'!, rnntiliilne t atoi, pa, kllch-ii. aiattt.it. all nn one It Mr ttr B Kt tr. p tl tltt drur. 411 Ora.d it, WUlU.-.tlirll. atillkl ArAIlTMFNlS TO LET-TI1E PEVn il nl rf a R on lttu i, t a nle em.ll famflvt tnt B'OiermaMth. Aptly tejt) IN liort'LNd VII .( I lh et UltB APARTMENTS TO LKT-,'IIrTAP Bcols ehaep rents three rente, al v-,1 Ptrk Plivtra the opt" at-rl'ai ro tut frm fH It ton mi h f.w MtU iiwn(.rturinpuipM-i. Apply en pramitr 1 Al'Rntl'.STS TO LRT-ONSUriSO ttlll tt artn atd It Antttwit a h itti mA Aovf ft 4 tw Ua-f.niA U U-o ftllU, it HI tt 0 U rl BUII.l)iN(J TO LCT-A IIXE BRICK bnlletrp, 7 Wr.t 11'k it, tultabl tor a Ptrpintor ir any rtber m-anlcil purpwei or wi I blalteed ! tnaVirrttoanlt etinear, l-r pattlenlan ppp f kt rEACIi'd coal a ft-c-S idjtlnlad. t VACTuKY 10 LLT-MTUaTRD at A? Mi mat ali, Trenail in. tie honra frera Ian c'tj.cltr l.r rrnnt, l h,.i nt', t-o attruta, oatar tal li c waUr p i.rr. with or with, ut laid anlh am nl'ikPjn U ortir U mm-iry, WM ('lltNUY, In tiling 11.U11 GROCERY STAND IO LET OB FOR lale.itTrenitnt, Ipprr Morrlranta,a B iWato ttnaPtratanrf, all A 1.4 ue, tndrtauf bu.a-jet a'tente al ttntieaml ltaf. r ik'n. Apply tt JOIIM H. rKkek.R.Tr,mrtit, I nor MerrUu.lt, U,lbj,l IJ0U.SK AND 8T(WK TO LET TIIC AA ileal aad Mlnre en Bedftrd art, adnlalnt ,ha mrt-er rf 1 Kn'h artnnt llmnk'rn. Inanlre af PADKAl'. LOCK WOOO A CO, Na, itl WLtttn iTetn.N. V. ap M4M-IWI HOUSE TO LET-FROM THE lit MAY, ibepTmle-jtr.IilTUnDit. Apply Ut ANT) In TT J. BMrnt, 1 1 lltanibi ra at- L,1UI HOUSE TO LET-ON 53TIC ST- BET. lat ind f d am, a thnMtarp frame knot, i-a-taloliut lakt rnom. rmtBJn a pnod Irani, t In. nnlre altheefilceef NUe4YfnkMUuettNl Tryea w. 1U11.1 HOUSE 70 LET-A REAR BUILDING, treat aide ef pth , bet. T4th aad IMh itt, mltabuiremeaniietara nr otkor unehjtvrtnaable kielaetat nlilberiitedepwlth addltlnaal ra-m.aral reeled low te iu t a datlrakl taaial atpe tl JAMES D1UTT. 61 BU hare. "Bf HOUSE TO LET IN BBOOKtYN A two itorp frtmi hlh kiarrpiot hnoae, IH aeree eutd, kkroia. t bunt. ned fulUaztalleat ta-ara. ma beat end eTI of water, altaa'ed an the alt Uo-k. wtcA mad. rear Orcptr arean. aad tk BrulwiyB. B. I l-tt Niw Yort; rnat Bto. ALahabT ot doa bl kear na Bna-t.ar R- wtlh atkble and rod Iardtn, bet Oraen treaada-eve et Altthaltafa out4e bea at aa Plnakll. Ate, tmir Hroalnap aad aWJi.tek Onat BiaVt. a ttllreada betri moJi kl.'r3 rack WE T. MILL., lit. Myttln and L tU Ana, PtotkltP. P. B A Una itoan itable anl froeJi. tillable for ml iinao er manafaetuilnt- Apply aa ibite. li. t4 1 HOUSE TO LET TUB DK'tRAULK dwn'HM bnu-114 Isnatrd et a ftwdoonanal ofBreaitnar. Coktaina VO rnoma. with ttt, bttb, hot ind tadd wttrr, Ae The Ut root th-otiaa from eir-et to itreet. It U a tery eantial and daalrebl Io atlta. I,'t4,t POOMS TO I.r.T-IlT TUE WEEK OR IX nicbt, al 14 Birth arannn, jmod tlnpl rnomt at tt -laud Bib" P-r k, or VB ota aer rUht. Tb bout, bat been recently renvratod aid e'eanU. rumitnctlyobaertiA It,' 1 1,11 UCOUS IO I.Kr-A SnCoND FLOBB In 11. e mi Ml r p f Bre innm. In tin three ttarr brlck hnvit 101 llinoinad it. (wattr oa Ilia Hmi1,) rrntSU anm'b; al i ttlrd Btn-, fatir raoma. t'ai lilt tpirtmeet tult.liU for a amnU f.m'ly In brink binm, IMt-ttamtadat. Inqulrtof Mr. f ALMCK, IMUammendat. 11,1 1 4, 4 R(H)M TO LET-A FRONT ROOM FUR alalteit, Ii M In a pTltita route, lid Malbrry ttitrt, ol doir belo Orand itteet. 10 SHOP TO LET IN FLATLANDS, L. I. BultahUi far Parnart er ifcrem tk.re. In a rntd Im. thai lor l-oilnrai Irplrtn InllN WIMH SPY. tKH, rrorttt.Nt'W Veik, or MAU1ILA WOOLUK I.bl'o, na Ike prraalna. 11,1 STORF, Ao. TO LET-A STORE AND weak ho, atittelile for acahlnrt mak r. Apply OP. Lr.YlNB.No. IM kr. A, Id Boor, tO.lTl.iJ CTOBI. . 0 I.RT-A BICELY FI ITED UP tO faaer ud ntulfran'l atuthlu etora, at-k fnr rale tf dn.l;ed, row drln a pood kn4rat, riot for e-o-h te Iteioa, t JJo par rear, Appl 0 t'lahlti avenue. ll.'.tTttl 13T0RP. WITH APARTMENTS TO LEfH O iatiUtttait, teiravaaui Ai a Bnt lentttenf ir a roeair, ii ttieia la no-it oe iltl,- if the 'our cor. l rta leiiulraof P. BklrHCU Na.ll4H Bli'hat- ttennu inor. ti,itie crroRi: to u:r or lease-corefr ij td ere end 74tk tt trill hi Bnbhed Brat nf May, Iwinlratf lb iwanr on lite praui'tte. U.liM OTORR AND RO MS "IO LkT-SrORE, 94 kj c et rr at, bi the w..k, mnntn, or y art 1 fre-it anew l, BU, t titnr, tO, t roeme, Be, by wttk or ruonlh. App.y to BMI1 U, t-3 Ureadeay. 1MM rpO LET TO MAR UT ACTUS ERS, BCA- X. itil.iMa and oUiart-Pone Btoia. Oui-X, well t'akttd, with lh at af ita-t eaaata and ih-ft. Irun will let -err low, in Avian- O. I InV will let -rrr lew, 1C Avoami D. Apply to J. iTjlkJUTk. Ui Senary, "-a," 11. W iti atd. TOIJSTIN 6TII STKSET, WILLIAMS X bnrh.-n rrortid Boon. 4 renrnn, foldlnf doera, ITtUa-rttit t4fi0l ua:e tor tut if rainlrad altaaa, nd raarattfratopaidi wtbw la kotun, Unulraof l n. QtIMt aottaa beuac, ttk it, bwt Hortk p .aad IXita, lUtTA mprctG. Ac OLD BLACK, BALL LINE OF LIVER. koal rackftr-Still n panttoany an tkn lat, aad lOtb ei rtry mnnta, I or pimtat to aad fegna litwr. RUCHE'S OLD ESTABLISHED PAS. tain cfBoa far ta Liramopt. 't e-kln end f.mnd. 'B. do. li Loulon, BU . kb'p AMLMCAij l10N far Llrrrpool, tail. Al-rll 111 h.aklp UJNPOjl forLaot.Hi. ulU April 17-h. Far l"t-,j; to or hont tb ibott Ptta appi to TU JA C. AOCflft M BtoUi ttrmrt.N.Y. li.1. 4 4 rtvinrrAvrr.l TO lnELA te. IV ' TAPBOilTr A CO. e-oUune U drtw Jteft aa they hire it fir no I-1 fi v t'tuttaj- UULnw Ut Tlzfu z. - ir ll.alr rvUiu'- tun Ln runnlbMl with drr. la frr tnr iwi- mit ptrabll on amiAiia, in ley Bart ur Ureal HrlaUicpln-UBij, ami uww eartlliemara . . I..II., 1. ,,, ...IImiI linn nf mrhri. f rnt. nt ,V tyurabrlbilrun. .uallwl ltn of park.u, frotl ka. l.lvti lfl r l.n-lon. . or fiu-turn pnrtlenltra, pf, tl In ll Ud misbUtUd plkCO U b-aUttak itl ai an ,nii at, Niw York. 1P4 CTEAM TO LOS DON. DERBY, GLASGOW O k41Jiarp.il- rhe MowUatd Oceaa BUtuiblp C tjipiy I 1 1 at CI.-H lull K-r-U.CI' i built ilUlB tr N' VA Bi."OT IAN, 'Iipt. McMaaWa. krrrlni tk (-i-dk-i aul Ltluid UUlua ink,i, 1U itu inii I I' Ponltiut rr.it Ban rear, Anil It. Rtt of uattaia (wo fv-w YMa- r tlate. aneordlrf t aeeJmma. leu-ut, ptel a ut attmam. louiad with eooke-i proTailont. fii f tir-a-leikwur-d for tnnltni nul pMUaa-wt Iram a' 'aerlteipai towue of Groat Brtk ala ana Inltad a' ttrrlat ratae. t erpwanie ipply ktt1H.oa.lo a, Uw York. .BAilLE A BEARUC aalaUlM trauat-ai Aaemhj mii:a.iihoatm. MUlCHANTS LINE FOR ALBANY Iteam-waNf UlU AMEKIUANtnd IIKETKIa enentrtiiMi with N. Y. tkntnl B. B. dallr at 0 o'tuook V M.tnmf Hit-jd-.ik Pito aod K tui-wi at . Vara 16 rrn'a, lauJIn tl Stfth at eat atd after 14 k Ht-. J. W. UANtXIX. Aiut, Ml Mcblaaoa tt. lLlhi.4 ttrontfivn T.TWPTO PRPKSItir.T-TnB rvi" "v:-. """ - : -.---. 'l AL1U1KA wilt -i.eu.ntnM hw rculir Mm A will .mtnenaa her racultr trlea tt ., ". !... a.. a i. I lii-e.nia-l.lt latVttua Mtiiy wlthrtt Til trkl Wwhuvttoa tBrtaaeti PjrmtaA, ijt j ikUiiiUy, ' B tain-tail. Ij-i.rt Jar .1 ..itawititl arm Imlkl ail acaXltym LlttkA, , ?r"'V5artSv,UfJ,TkM'Ill 1 -tK-llU ftfMI I f ACTHIA)I-. It iiMt &TJ,Tiuv.st'sr,"a;iti",,if ft"- SATOTOAr-KOMINq-nVnBRrMt J FINA'NCI WCW TOBB 1M, h. Tbtrl te nrat raaetitm la awa-k. twAl aaawtawtBaf Thavlrtac froakkakrwtttrtktBti twaaaalawt natcaqnjdMlXareaat. A Im"am4tf ttrtaa-rkaotynttaatri4wai aaara) at (tV 1 kUibtr ttaa juntard. Tk rtrltkaa4 ataatl at ALtl I USl-reiWdUll,aTMtrytttjl-tlaaaB j aut-r .1 teal' .a ta.ita. .Hon In naAB. la tkw wk. ,tr -"-. ill - r " r-" " - Tba ataka ttcoWt a-a nanek rtrat-p. AnatTk due tie allll a,rad at W. VmwttakwapSBBi aaaTiaua. uiu at ara -rear. IB. Pika f ralj4 bnaad ara tal Madias' aaaitpaf tl era warm ika itt f barer. W aar MAblas of kekarm tl MM antaamm-il, Tnnjaaki k.i la Awn at-t tttn nthar km-. bankurt' 111 Irakfcti i ajl attm MtBJ tH I amBB awaBaY IB- Wll It U Al tk kaaaal alaaakta tt ttat Mil f aata feaaanv aaa Co., kald aa Tmlaf, Kr.O. .T.twtt-tTmT be rYataieat, tap-mail all ll aTda.aliaV.liil ak Beatdof Dlraraora Toted aplM MB aakratBaana ad unanlntamalf raeUcatal hbm Kr I r.. Kr, J. B. Baikar wtu i Tha hklaaei U tk Calkttl Bmhaf Moadiy laat era (Sytnoa, tbi raeataaj I tualiaiafnrah lira alia aaara abtu. : waraLdTLB4I -.,"-' aatakt tklt tjw-r war St Bte.MT I In lla.aallraof tha Blttt'iera Padfl t 0.. kl New Ot lean, tk WaB aJt- M era tajae-at tbaltUl.cflaLittnnf tanalc wan BiiiBiild ap tk) naymeal ar It par mtaaw. ttw a-awat-tw-n i -aa . hvi men barn latea ackea tk na4,aaat UN triwtArjf pnltlotahnTataotlBtm4ii Haw tp 'rtn. Ij acUltUatnlbltmt7.fltaaaaJaat-te iina-Uptnter, Hwtly Irnmutawia Doemae-amaw raded la lata tbaa autetp data, k tklaka la ataaaa aid. wtta tali iballbaavaa, taa lampnt-y -rBI km nttilrrl i-t t tv.fton la tna U. B A ale nf Ttm. Afttr trat. lh , L-rlaa 110,000 for erei aodltlonal Sea STOCK KIlJBAJrOM BaUJaa-tritWT trout, u 8 ttaldnft Ke. MIC l0U Ate,U.rell loon Trta. ll p .luti leuOOTana at,"). teJ l-W B.O. l...... Tt IMi0Ma,t.M.... M m da ,-, W.w ta M Ittr NT.Ca.Tl.,. 10 inoit Erlilftt M....1M inraj liar. MM.... tlH IB Bk. Amt-ioa...lW tl Pbu-all Bnk..llV; 40 Ntltnnti Ilk ... 4 41 MeroluxilfBk.llO 10 Park Bk. 1 B Aaa.Kk.Bk... t MOtakna UK let Cum. Cl Pf.. S IB Ptvtao If S... Tt w) Rtvtu ,... Bllf ft Muk. Oaa BB B an. J.. . aatjf M da....bBBBIBK B Pta-aaK....jai 0K.B4lll.Ak.Cff ot aw.M.... aridr IN 4a....hltlBBi Bm,t.B.alBT4 Bt 4to..,MtBMr . a.aJat BBBJ io 4...jmtm BrjaLdbOU..MB J -.... BNf ii rT-fVaaa a IB ClaVAYnl aa map a i ! M.Y.O. R... T4 is s:::st ( 0l) M KM Anr...blBT4 i- da T4W ea o.,..aia tit lot do Tdli- 10B OO....M0 74t. M da....taMT4M Bbt ErU .... ttki fit aataaoa... lot) a..,.kd aa tavL M. aa .. im ..:..;bbih to OO....W0 1IX BMOOKO BOARD. loOOHJ.ta.'n.rrtj tlVf ltl lMOTr-llp....lot, 100 Bea4h-R...; BB Ela la... Id 400 N.C.Oa... alt Tilt Toot Mn. I.-, IwJt. lorn) Bronk.aW L.lOt to Meieba-ttr Bk. BtV Tt PaoltcM U.m. TPM 10 Pwna. OttU.... H Ml NY. Oam.....i T4V to Bali B-... ilttt CO UbABt.R.... 4tbf 1D0 do 41 10 Bar'.-. R UK r Bartam B. Pf - IT tt da. ...IN ST KB !-. at MK ten M. A .. I 1WI4 Oa,B Ba. I U da..,Al lOW WW,J tow am. -i Mni.ACii.a.BBw" H d .... llB0U.4kTM.WSI tOB dn...jMBti mtAl.ll I... o rrocx FLUCTTJATIC TkU fctbli U darlrad bf I Board akin aaoh daf I mo.aa-.7i.... kf Pmmla M. -,.! .. M.Y. Oaa.MlW nt) ErU R..i....t 3 Btadac....lW Z M.EIEIM.1M SI J; em Ptaa-m .....! IlUUkLll Bn.IM d OaLakOat K.W J Cl. AToLB. K Ckl.tVI.Blki ri uai. .(.& p, (4 April II-,.,.. B14I.... I M....;Jt1Ba..3 April It....-, BM .... Btt..,,l,.U4aV.3 Atl IB...... Bill.,.. BdO.....M.aat-a)..la RtAROJU OTtl Tk aieaajeklp Bmstke, af Ibi Maw Tark ladl Ti I't ta Btaamihip Oampaaj 1 Line, amaaaaBlakA lyiot tk it it at, Cipt P.rrUk of mamaklp YorktotB. aftliaB Iburat'ay blht, ttjnnt at tl p KU tha Ua. ttamdikiai-ta Uco aBarUaa4lR.attBaamaaaa muo48. Neatoi k, Arril 11 Tke tobr a Ban, af KaC tl f-i I lit I - I In till jlliiiiaaall. IBhj. mitrip 1 CLEARED -Fur Horn Prrti. BRIO A Udkbar, R ukAl. El-iibaiaat-k. R tf Bntll. BCP100NI:R-04tRmV, Lint; pJrtlaal, B. Baw ,' i BLoOP-JWRatawar, Na.tm aBtiiilik, Rmkem. j- a Fur Foreign PotA,, , rTTBAMtniTB-J ka Hill, Beott, -tXatwaar at Mi Una al ana Oc En gtrre, I Br LlkHtj, li. eiHi.l. JODtle-N.w Y.ak. Ytm Saama. aaat f. i Bre-JOs. OaJntA. Km-Lrta Mam KHrawtTI, .UPA-t-apbre. T.jlor. Jtiaam IBBav f.n aud WUey-ll 1,1 J, tfilja, tiki ttaa. Mat tn-lta ua aMie Ainurai mam aa. uama, r.lant ore-. r.lBaeru, UMaa-aao, bm OilnnaU. MlntuiBBtd Co. atARXS-Tlmaiau,N iwayt-l QaaMa, Di Piin-k and Malr-ka -Atatdamt. Ooakika. a lie. Rloa'l V Buck end O Elatlaw. lMhitm,Va B'awtll ltd k tnaikaa. Bandy kid iTank-flB NK R1C lW aaa J. B attaaat R aaaaat BOC ttnaaaa wtjt Btnl B notiaUt. Mitectlba, Ac, B Pa taai all A Qa . IFIUJ-Miry Air nt, A mat, tar Meeinnea, 11 DDroekakaiB fjo Mary dka, MklrtMrn HaEU t-r, U n Ixiattan-Cola CnmanaLL, YiiTmtiitn.T jaata. BUIOONKB-Y4 P Pal'llpa, Bmltk. Mlttj ItCtaieand Ur Bjwdllck. Adaaae. Bto 0 ClBu'-M TJ'on T41, Btttu, JkadTAfl Wtcaur-Joha rrlea, Sinn, 84 Jukaa, Baker aajL ItlWa. ARBIYED. BTRAKiaiPD-PtAral, Youc, PmkUaaa, kadaz In laaaomlau. Mbutl Vt'ltna, Watooa, Ptlkad, aadal laat rtaeng-ri HUB Cromwnl. aad 6a P T MiarM, BlddaJ, thllkAal,Ala), mdai la I aa N Miifi. Batnu. Bit-moo, Baltltarn, KtlM ta Wat Dafr na, P aaat, Wlliorj, PlX4alpki, aim ta Dr B, KlripatiUk. North Star. Jceaa. Atd a a a! I dtk lalt. HtH paoli aad naatw-f mi, to D U Alias. March lwti ijnrteaeeJa -err kia'TtaJa from W M W. - kartrj a wklck ant-iad null td,aakm caiwudiataaca tlhtaat, Lat 11 41. Uag tMl t aa.M I . I a.nar t!ka .tnen tr Atntawa . IJUlOd-Udoetry, Kjan, Mewl, IrnJial, fa ,'ata.iattwerdiaT, Ua aaaaaaty "hA, Or.,. Ifc fU- daa, mitk to Crocker, weoa eaa vo- --r .'If.'-if.u. -t Kiitncrt. from Slarra : rtble.kMnttB B War. tod C Lrt kripjW HJoit. of B-M. aad I Baltk bark, Bkma Bjb, rtct'Ilteiatl. l.llal-K,Tkorndnii, of Oa-kJaa,fca Arrrrw,r K Mmck kO. anak tttjar ta MttotUt and Dnaiia. . Left, UltT Wandala. aU-t-JarO. Ibt Mam II 1 1 Bat. 1 and rtkera, ... I SCHOOBTKJ lull, c-kTapiMi r.entteaoa Rk EUtabatkBcn. 4 Oaru uf , Bmltk, Mam Oarta I days, Aktarw, Oiren Cku-rmv Wkim'er of B iJliport. tnox IflllBj Metrb 11, to K D Hmlrntl and Co. Wbltllar. Piawter, Ttauloa I dayn.llfll, Uurtnia M Jo-e BtJam I day, kaatta. A K BarnM, Pi 'br. U Hatna kc Ylrtlaia. fliada, Iitmii 1, k-rnat all Ut t , i t bolo, WlUey, Brookka-i a 1 daf A Char air, CXuttimj, BtUllakMI 4 - oorm ll f tf, Du'ali. . kliilpTk THrlr, All Ck'H tlth Mkrek, lug apit I Ir, UMlawan- Ilomtkann. LaLaRookk, Praaiaaa, Vi-tl-tk, wyHara, lafoitkauiuh, MIL , . BsxkBt Utnlty, luu, mrrutam a aeya U U HJitDam, aM, t-uta--t, a C-lftec, Nj.tU, Mew llttaa It Ia a, tartar. lavnuf, ta Btorc. rbtnnew. nucrtyrt, sou laT mm tir.. n.M it,w da dn da Jullca.BUli.vn. BUakbahnrt,-CKl, bou4ta Plur daut , J Ilaitaap, WaMrmkl, IJ-Utinorl.eel.hommX-l f Alljat' Pulkt, . .. Utnlet a4 kbuak, V-t E.iJerMifmAi ooaUUiiatiBiU-t.toit. -- - .-- A B Drar, Ic.rn, U uawt-pnrt. oral MBi mi, luu hUntit, UtrnlMi t-to-oettf -- LoUt-ltO rtOTHIttt. aiulMtao tr-.o.aaa v. k.AI Autttm, tliaoa, Baca 4 JW" CtrleBaa Hairte, . -. -Mete Taylor MdCw. BLOOP-n-BUJtA. rwrm--, SAILEO.' -el I ctmar