22 Nisan 1861 Tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 3

22 Nisan 1861 tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TV ifff, i w M I i CnKIfKHAl ROTICR9. g. CHfeVrtPa Ua-airapatkk. Cnlark rOk, ML0IlT0&l-6tU.UE'PATinCCATAUUI II LI A No.1' ' M. QITT01DU IIUM Kol-Al UIC CAT AUII , HI. 1st, N l. Rnmw ro non. O-ateiTh braull yd tiled by dWhm few tb El and throat, headache, no Meed. trrtt'tU a hn tbrr-at,e4otit.roof tlie'-Alilr, and ithta? a mp" i of a rlntller character. , tortatarra. aeure fr enrorrc. in . ft may erp-er. a ,ar ard pleaaanl Ivm. OlrrWlV-t CATALKUI'ILL. Ini I ii li i In ii in i i hi i In n,l 11 tnl tortatarra. aeu re enrorrc. in wwmw imw anl rvmewr la wuiMi in in iwk ee in many acereveted mj lmtn rertrrtini kknc th eeritr nf tltorntilh ad unllta-re mMM on. To do till. take two pllla UhtMdrj-ra.n;wltleilrfflilAalun, until a marked nprraatrai In mad on the dlea-, e.ter which, tvr atiurech nlahtwlll fn mmplrtr tt ram TeTOtr-veentee.rrr.i, or n,t eiia fl f .t took. Bent by mail. Irea t? char-, AUim PHILIP LEK.No. I.J Wllli.ni L, New , . 1 . M . .... . V- , A .. ,,-,. 1 , -- M Ik-oedwar, ami by John Mrakllu, .No, C7 Ftrrad tOia H HHWIID .W. I' a-mr II "0-! .,.C l I BITW art alee in nrooiir tub nn. 1 1 a) t a, .-,, un ruitna (lTO0k.ll atreet. and Milne. 1 Til rulfn at., and it Irrurjiai ait.i4rt,F.Mw ad Dealer ganeraily. Ir. I.aaatrv' Itaat and llrrb Itlltei J tie greet mrallrln for th cure of Itillon ('.ntaplalrrb. aoedtre. Torpid U,rr,llinla.ttum..r, ItW.iaWwJ o rta. II id IUixmI, and at rprine and rammer Ceaa Uinta. IMdrtrrywlKret.baadotM.t. apli "MUM Malar AadrraarrnV l.lkeneaaa VfrreWTw aU arho bur il worth of ondj at Um Mcckan.ee bnirl tor, UM Orand at. iiUnJ jTTupAr and itf.t.itBi.K HAiK iy BRIFJIT C" columblvn n.vm dti; I whltdiUaIdatlherilremetf low ptloae' ' TWT-NTYmi.CF.VrS, and tey-rwrd' t he erttal, k not bttkf, than anj kbfo priced lye dow In nan. If aimfattefwd and fr aal. wkolftel pt retail, at 4J WIl.l.UV-Ul KOII, UL, vkrra all ordm ahoald b adrir.--d litrn will M nnotuallr atttfndd la. lur uli br Ini(iMana ait ulna mi rmUr. wocurrv .-mo'iici:. A (irmMl TrmarmaH-f. DmonMratUa U I 1o tb" Hif "i tha Til of lliimr, o :ondarTralnr,th ITWlint , at tlirllrrrti Mtiwt at IbuttiD, lai, iiroonioand itrui .t. Adlrrwvabi . I'llARLFH K IIAHUt irihU rllri H- J IJOYMXlN.of Mirliluo,nd IIAV1II A. IRI KIN. TkllxjK, li .of ll'ouklyn. Mivi lr a v rh..lt Admlokm fna, and no enl'ortioii. All Irtrndinftln au ara InrltM tt s ma. I m in (pmi at 1 1 on rawai to nnmnior at " r'rlnrk. In tThalf of th ('nmmltt pf Amntomrnta, tt 1LLIAM tU t.SOWK.TII, a,ra tarr. tii.UI.il .Vt will parrkaw alot of 4 I'll lt ai flaw Km hfll a ff LloU Irft; thrae l"t ban) lawn ra anwod mfra than nnaOialf of Umir alia l trnna raan a)lpt-r Hk meftiiigMondarav-rnlnt. at yinl rJffhife n mm orlor A. Ill 1 J Lit, ITialilroi, .U.rillAROT.r. ft. HM-tN n ."Mwatrr Plaaibrra af 1 ark t lly, laroi kirn, Ji mrr ( Itr and IMniKimi, ara b(rbr uitt tSed that t ha Committors nivrre avpulnti-d at a tor Wrt mtrttna Vi rrl and nindlfj- tin' 1 KAIIK HI "OK W fKICrA ara now r, adf b n p!, oad hiabria aml a foil and imurtiml piirtlns nn HmralAr rrra Inf. Uh. "flth inJ., at JO.SM' llul SI, N ;4 ItreaaV "".""A.-1.':!."' J.ina T. Wuiittm, AIJI, IUOIMiii,. Airurn II. Hum, Iabi Imoaaai, tlli II O'ilttA. KltUMWtr ,t.rni T. Jrr, lliaar V.MrRMrRBr 'fana. Ilrianxf, ' Mitii Bmi( U Kit. I. NLrr, s !HII.IT.UV. uFlrt Nrw ork Hlfle IlKltnllan.'' Wantod, Monntrd Volnuba n for a " l.llb- llanalloa. IVantM. fla huuilnd mcu Imre'rllatlri tn j,ln a JUih llattallnn, ta form a n n to del -nd and ritor4 ana naa oi our rvuuirr l imium iir. u appijr woo rinan aomt np to tbr atandard nf flvo fia-t rlavrn luclira, Swilpmcota and rvrrythlnif will m Inrtilihrd. Knf Arthrrpirtlnilari aiplr to tllAS. UAI I AtlllEH, 11 Uroadwar, It'l.l-tfsSa' .- I TaArma! To A nam! Vslnnkorrarom on. .1. P. U lil UHMI'tI 'for. awrl? of tha vnlootwr arrkw In M ilou,) L np for a anaipaort bo allloprn hi BlutT rill utar lnlUaa rrrry, ItnaklfU. on MnditrialM ono lu Naar iiarfe ItjiduaniitlcaaUllwirtiri' onTawday. Ill) Atlrnllan, National (luarrl t Nollra la kwrrbr alran. t!iat th-4 ri-liiiTobtni of th National iluartl ara dow rnrollln tlifmaaUaa fur It nio doty, dirlnn iha aharnr of tho rrvltiH'iit. All whntiava baa-n mrmbrra of tka 3d eniniant, ii7th or ttli rrl aoriit, NatlonaUIaafrl. an riu,sl t, luwt at tna annory of th rompanr. In Tompk InV Mai k, t. nn M a alar art-ulna at h o'clork. 'I bo armory 111 bo upon arrrry etrnlni for ilgnatam. Yalantrrro, nmnar ! Colonrl l.anolnaSi Bridmont, Any ocraou w Lhlnr. ti tnlu tbla n'iflinanki ttow alnnt fatdy lor lmnttliato artlt atnloo. will alvaaa rrport br'nra r raday raornlnir at llioottlooof fho " Bolld'T," Ni r'l Naarai at. Iho buttromiauiy U"a-rr full, .dial I'll t.LlM.VN, Jr., Laptalai aft.NJ. HKAWAKI", l.tout. Ml Frrl Mn ta Anna t i ! I KEWYOIUC HOITkHOLD tlVARDS I ahaTI b alad to mo t any nnrabor of nun wlit aa krtlllne to form a rompanr or ntritnt-atot tillKNA DIKR I1U1 at.lldl.ll t.l A KIM, f. r d ity In and anoind thoeitv. Iluitof Dim r mdltloiia of Ittlnlnathla Vomni or Koclmont to t, that non but alii laaliiai Buni all fort bl'b nMllioacr, ptcd, and a bo ant a tlllna to act lu th clt r and rulairti 111 drfoooa of tlaaa lorloua (Jnlonof th 1 nltrd Mtattia. kln of all natlona ar hi Itod to loin thU eoropany who ar doalroua of IlKhU r a tth turn of thtlr own aUr, araijict tlio rnt mi a Born of any alao. Tb maitrr nll will lt at my orfir. wbrre 1 will h nappy to mort all who ar wllllnr to). In. ALKX'lllIAKTIIIIJ, in North William at . nrar Chatham at.. N. Y. IM I DIldYTnN. 1 OBITX-On th ioth Inat. Ilnrr Krnoat Orlll, only kon nt F.mrit and F.llon (.rill, Md I rar and A moa, Iha frtrndaof bl parent, and tlioaaof but uarla tod anijt. Daatd and Mary Iloaua, a IT rarparttully In wttrdtoat'rodthalB'rral. Iroin 4 Mnlh at, to Cal wary Omrtrry, Ibla (Motday) aftaraooo, at i o'clk. NAOLK-Ia Brooklyn, on Ratordao, April 90th. Vtor a abort lllnra. tAIMIam Naala, hirmarlr of tba ttao Connav Mallow, County Cork, Ireland, la tna fldth yrarof hta mo. ..... j Tb rrlatlTaa and frlruda of th faaillr ar rrapiiot, fclly Inaltod to attend th lun cal. tbl (Mnudar) aftor. non. IKd Inat, at o-okirk, from hi lata rraldrno. 16H Front at, llrooklyn. Cork paiara plraaa copy, la) BFrmFNR-Oo Friday rrmliur. 19th Ut.,h Carl rrrflia. In th Tlth yrarof hli aw. ..... Tbatrlradaof tli family ar mpncfolly lnrlt4a rad fit fnnrral from tha iraldr'( hla am-lp-law, aVrt Martin, M6 Maaioaat,aa Monday, Wd, at f aycloak P. M. S(PEK-Ia thl eUy, April 30th, KlUiard Boaar, kvd w yrara. "Aalorp la Joaaa 1 blraard alrp. rbUadVlpUla and Cblcan paKra pita oopr. 130 ftUBlalC rTEBTAWWI'.'Yni J3ARSUM-S AMERICAN MU3LUM Tbla popnlar raort of Mtiin and Prranrrra oflVr bartlonafor th pro-rot work hlthrrta iinknown. rron (othlaratalilUhmrnt. a tlia foUowltia llt U1 atlowl HF.RK lKIFHHAIillhr'no.n.df UinTamrr with CLII (1RIZZLY AKAM J THAINUI HKAKA whk-h Brrtorm tho nnvt marrelmia trlrkai tlu rt HKIZ tl.Y IIEAK BAMStlNi Mt U'JN.W IAI I I pF.ARIFJ LAIlY, LlLlFLTIAN Ul LIA. lit- tjioyj .auttfol and la rr rnatura In IS aorldt A Mil NO Family, aqi'ariai. iiarhfn, monk rut urn, P N rrV ifuV PAWRON. IHJLItLtO OltlJJ V aPAlalttT AC AdmlaJon SB eta. Children nndrr ton yeara, IB eta. a -1 i:.m:bai, nuHKi'MN. COCKADES. COCKADI-H, CO.KAl)FA- "l-'IIVarlt,.'H. Twiuopiuo'io '''" Wahlm.-tou Cmkada. It ha a hoantUnl likonaaanl .. .,.".". ..,, l tl,n amir,.. wltS HI atir. and tha word Corot tutlon and I nlon on Iha atrrainrrj ZtIm 1 per doa, or aort alnrl by u ill bi nmultttu poatwrtamporthoaauwainuuiitlurjtrn. 1" IF lags-union n.r,s.MADn to on. OIT ! nu" " ' " " ANOLr.S-UI'Rir,llT AND HORIZON. 111 1 . , .. -1. . r, t..,ln, ,lji..m. not ,, a tioaiitt. Ail elaaa on th articltat a Ith creat rapldltt Prion, 0 fkriUA IHUI UK . teat.iaMrt t tlf A lltiaral d aeottlit to a huh ante d alua.. Ila Cr.nm.l.ea. IJLNCAN tJHAKP, V IraiiUurt at, near Clifl. Il,llit.41 h?ALLY. AND HANO Oirr YOUP. FLf.09 lciil it Um. I idou F iik drt of I T H h I K. 1 rt Chatham at. New tt4, nd I avo lour ""' lo, iH, 'ill, ti, .&, bit, , and 11 left . Irliu luoulVa.ro JlcU the city to Uavo r ,n; m.tuB 2H0W YOUB COLOKS EVKUY?,I!irtfEANur.ETAIU 1MAT MWAi.lt .WbKT nwlL I.OMT A.-NO I'OU.MI. 1AOO LOST-! J REWARDIN mil HT., J K-twrBbtuaudCtkeve,aainallht,t-kaiid taa aerrkralut ha una of hrr lea brokett, aud b rirotj wvth mUiln. Th lv reward will b paid Itr tariird, attniWwtlJ.h.t. DOQlA)ST.-a'IMAl.laUll.a.-lNU 4V.l i,r... dii. lou. Ull and care, f.it lipped witt aTmvaod ah W on bnut, rjtri,ll tin imiH ($&'$ tatne. ,Ul.y rf J!. . : . . M i ajeiin. .mthi ieV.rdwdlbtlen by Murulu, Ulu.li a auiutnie irwaruwti Ilo, dl Thomujon at. -rvrtn irtt?raA TtF.WARD A BLACK J and tu "oki badon wht n left 11'21?& iar.aiUirloplaaleara. Tit alio nward lll," J& by turning Urn to MOraoa i "CaXlS11" tame vlJOB. " "' acremtemssts for tha DUrMjo. ran avx antLuyo sramtttt rnmiuixri op tiik auk. AaTrwrATItJTTM At L HI nrjUTHM tf UV Airxnrtisa m v tCK. AntlJaiitrdranlahalA- kW CtatLabaa 0ftlTmfn0r S'l'ILIMI. b AIHrimf4 IN TIIKM. CUF.AH U 1 II IN ALZINti HKUlltj l IT i.vi:kihiv tAX APJVIJU IT AND i)R rrt jii ixiuvir. lawmw rXakltrkwdl til CtrralaJUn. DU.Y AVMtAOK FOR DillY AM'KAitK kV" 1WH IHiW ...M. ...i DAILY ATKKAUK tl"K Shilling Advertisements, laiPMlVJIKNT-Far Mala. " VAST Kt- BilY t lk tf of liorai, Ao. la ennntry.r 3,W 8ai Ho a- uiti d m !o"Mj l"l lA-t I'th A. C IKIY lor an nTIn' V, Atlantic at. Pia-lil) n. la. KAN wantrd a. h..p I . a tll'lli r -ii t t at. V tli M tIr.hVburnlr.htr, rnllirAf.t i3 Chanitxn TAIUK wantrd K lludon at. t' ji in I'kin rr.i; a ntM-"'. mt . in ILlKr.llJ.3 wantid -2161-rarlrt. li C HAUN'roa mWP for UiAWuf ork-11S Prarlal l,iKJl.rr-i.lrA .1 rlLI-AM. SM ItroaJwaf KrWISIIATrarJVaiaJa. CAP ron r oorrator w autM -I to Varl t, XT. D0Tnr.iif..k-4cr.hr'' i w OIUIJ't.iworkonbi'klrtii-lt4Milloo, tthflooj Ci I lit. a antM f n i 1 H t- I , at W V a'.u at. 1 (IIKt.t'iavrk Inaaa'non ViAnnat. U Cill.L autil f T irWat fan.llr-k:. Ann rt M (.1IX about Ifl rr, rantnl 1.'3 8'rrutb ar. HMM.Lalrl aant I 17 I wia -t, 4 TAIIMt tallnm-on r..u i Cannon a. 14 VLsr liH'laanl.t I t a. 1 33d at. II, WANTLJ rOlt IIOfhAOKK. lJlHi.l!doa.wralliirk HI t'lirUtovlnr. t, UIKLfor fnir.lli.ii.,' rk -1 w Wrt l"tkt. fli OlMLfor . iirralln.-o..rk -tllttair. 1C1 kl.UANTofall w,.ik aantail -1M M I'll. at. H1TI VTHINh MANTIU-IIr .llalra. tit ilniatr,-,Si man 1. In Svl han oiHra- en, " MTl'.THN UANTI.U-llr l-'cmali-a. A" t arp tit. r to ork inrt r T. Z bot s I Hun. " IIIIMUUM.. laHKI'lNa at l,T wirk-!R.t3 1 aro. 17 IMMilNtiH T M.T. II KM'IIGllrint9lit-UlIIit rat, IV I'l KMMIr.Itroniii.il M -JJMittat. Wi II KNIiIIKIrnia "Id llrtiom" al. IK 1 1 KNMIr l Moma. at '.'M "aith Jt'i it, Wmdairph, ttllAI.I. fiiniW.wl tuoniil.il. t X V.rr at, M " IIUUII. AMI KOtMIS JWANTKH. J R' K ti tntM li) IiIjw tl L. A. II.. "! 111 ".M:ti I II M IX DINIMIxalimufr air -4U liroadoar. 19,' III" iCEKY .tor, at.irk & atura-4"il r. loth at. I'M VA It ItTY ritom. !i-l lli.ia t, ur At'on. VA AHTIt I.K1 K4U MALI. inYII',raoforailiMff,-.lHi::Md.,,t. y riV)KI vajKnr., Jol i, f om li to 1. t,t II4IIK itdnvniakliiKfl-tnr , 310 J.I -t.'i-I flurr I'M I I ItNlllKEtaitforaal -rirlltbatA aro II. S'U IIMHpVlrln niuhln forral UHilliai. W.I N, Y. tt!i Kiinint nnlinrni for aalo- ?3 II iaiTy M NK.-ii no furullura rart itiiarnr 474 3J art. .1 I'lliiriMIKAl II r.avMt-l lUrtcir.t. ror II ay. Hi mN'O.eocUrot price- 7i)-Hr2 Etat 4"that. 10,1 fllLYEaSUini'dtjo!.. drop-KH Canilat V.J WAMIINd narliln. lthrluyrr5 -07 rloulli at 12,9 WR.trriSG ravx-r,'i'ti'nt,abuuai-Sau UZu. tl S (,(MJ1) alniiinit Mocklu lllrda-S.ll F. lltk ,t. 'jil.t OPAIKriillrr-iriirrktrtwIro-ftlCliaiulari t. Vi "Ttl I.LT. AP.V It I'M FATd 2! ..il'.sUt 1 rumun,IIWI u.lM A !, 4. S or ta rooms ia ,-c -V3 lliiilaon at. 5 1,1 APRrMF.NT3tobt,ln;H.Ct!rt, nilmrh. K. IIAKIIFKahnpto lot In llrookl) li-Call VVi llrldteat lll'MNM-t Kooma to Id cheap -41 Pult.nl it. 10,1 V tKN'F.K atom to b pply 1 1 (loi rrk at UM CUI'.NLie rtor for a f room .'VO llrldn at, liklyn. Ill II .-E lu lid at.brt 8dA3d ; rvut In board, tttj lrTtjlit-!:79Varhlntonit. 14,11 hr.W brlrk market, eor S. Cth . Dtli Wm-boJ-.h. K'aiM hJmoni,chfap-aOorlrkt, 10k X'MIM 8 tadroorna, elutap-6 Ooi rlrk at. 11! BTOISE aa a rmoerr. In 19th rt-191 Faat 19th at 2",. BTnRKtoW,nrtil-foral-lII9th , V Vi OHK ahoia ft lofta to ti-t. II Crorn at. IV ta.-M.KAI, III SIMjiM. ALL IrrriraUrltloa enrrd by th Lit Cordial- 1. ANDERSON, W Uowery, arlla can'ta choap. S,l IIUT atool aklrt rprln lai-0l Cbamhura at, S0,t C 1KD4 41 a lnuil- CAMhRON at CO, BI Ann at. 10,1 DR. 7 nJtr rhyrtoloslca! Coiultat, n,2o Cuopvr la DR. Zr I I.'rl Powder to run draokrruiraa. dnjigkaa DtlUNKKNNI So eured by IV. V11 t'owdor. FOR all ahrtmetloii, try Andertan! Life CordUl-tl LAUIU ahould try Dr. Anderaon't L'.fa Cordlal-l MCINF.V PraT;; Finland, Iir!aud,i,l CuanibrralT.tl KYH 1M1 macbln needle, molne.P: Faiton at. , BEVt IN(I machlnaa repaired 7 tbrt-tl rt. CO ,000 Iba. 2d quality aklrt arrluna-Ol Cnambera, 10,1 WANTKI. KfHlM to ator houarholj furnitura-lViWl Ith t, tni ADCTION MYTlCrx. A. MrlMINALn, Anctlon.--JU Third trenu. 17j " LNtTKCCTltlN. LIVStlNSoiTtho piano for lis Eaat KtU at, 13, IVA.'NTtlk. TJOUfrE WANTEIi-A SMAI.I. IOUM .l.tr a atriaii taoiiirt a. ri.in.i ..-,,, .,,, ,.. , u, i-lt hhoraoid. In llrooklyn, near on of tkn terrka X, Addr.wallan I'll Ullol um nun. 111-1 i;.TI 1I. V.tlllAT. -Mule. AOKXTS WANTED IYANTEI1- -WANT fed on Mjudaeta at Ila now l ulon Hn au4 lu.lre, FUUIL i. CO., Mauulacturera. i John at, u 'Ulr. 1 AOdNTS WANTED -4 'OMl'c.TENl arenbt. with abflloirut rltr rt ft-viieoa or a dt eatd ofaAlforateiirttr; allot Irjiri llmralyo. VMlltanui tniri.ll and llobokin, which will beenaliled to rtaki Cl re than ltul a a tea. full lor 3 d n a, at Oil LLillitl air, train V a.m. ar d n '.lu. until 0 o click I'.m. iti) PARMER WANTED A MN I --Fl) TO A. worilui ou a furra. aUo a aiMal rkatt m rk'an ra f ntnuaii laij , li.r a lann it. ar ll,e cit en inlre tur Mr It K l.it. Mmltiiennlaii llouae, Hmadaa, oor. ot li jualou at, U'.or I'le'cixk li 1 nunu.m. SI J nARNC'H .vrriCHERS WANTED IM mMPoele -y iyia.1 hanier ititcler'. Aitileti JA.4. H. HMlXil ft CO.UilHitchat.niarlliFult.'a HOl'fiE I'AINrr.lM WANTED. I.OOD hou iJbtr'thUiu,riili at I 1:1. In t i.trv. tar.no nc d apply ail r 7 .'dork T. i. It. Mi t t SK LU YI EIPVt'ANTrD-CI.KliK FOR AN IN AA aurin o Co. e'erk loraaliifiinnauilio,..gritrki for ffnH.ro tftres 1 1 ut ktir, tea ilrauuu, i baakta 1 .... ..,... ,u. ... .....l. ... ......... .M Id It, I im '" .. '' m ' ,i .,,, w ., h ,... rw'H, ers I bout, kei ptl laeitlotui pntun-d lor erindurtora loi.kkitp.Ti., t.itr cltrka, ir, App.y libatiaa 14 '"''"' " Tntvn.l.i: WAN TED A YOUNO MAS 1 1 1 1 1 .V char jo ,f i h wi and anion , intiat J rln rood r i runci , ub. TiCrr n'.klit. Lur t-h. .rp'i i.,ico,i QH0JMAKI.R.4 WANTED DIMKDIATKa kJ l -ta iro.Hl Imot tilt mi al almiir.traUi woik m-nonlai.1 . .ltai.4toon ii b-toct. ArtM at tat rtor. iJH lki ery, ou door Impi Prbuw rt. 104 TAIWIW WANTEO-TWO000D JOUU A- net tu u t.ill.,rt h. nrk b the ru, oth t lu ilo n"- Cel, rn.l nnna trilt aila-r ra 'n It al apnly. Call 1 1 0 iMitUt J. lfcid at, and l'lu i f, Caniuiuai liu. " m.i""i;wTA'gc:. ' TTOlWiri ftK SL -I LtW rUICBB .- i trloal - Iioraea, : .for earnarunrevpreaiaui alao iiui tail lloraiaa !l utaooi! t '.''i null. APpleattUl i ry ah .re ou.-nnr of Cold ia) ai.il Mrrtlo a aw, B rwi lyu. n,iltV H0lsr. FOP.SAIXOVSTArKN IfaLAND fttai for a eonioiUhte ban. B rotana, Rivx ettllar,ic,lrt.twUir,aiiil lot, HMn, fruit. or, am in. earin, rrutl, alutai 9iiriaaHiMh laUi.ttluHl lam J aaid ajortaai. Il.T.ati nf "ire t n:1v.' ' V.'.tiV. ua a,". II taa iiiaiii a u awiaiiOi ea.'l l.a attie. t Villi' VI. II L ava KMMjOTVnttrr.Ttmai. BltsTEaa AM) Fiiiiauuna wantrx m naiiUkmus it-oold baada ari'lTPiiL at HI Mad) aon.i.'j. HoOOkalMJ. in CimiH WANTKD-10 OR li MX.). NaiMrtna but ir! Applf mr TrlnKf Ilc ami IVvaa at, ikia nirblu4. uu.nii.uuiA ij Hc OOSiKWOr.K WANT I) A (llliL IX L d.iarnrral h.iuia.wiiik. MoiauliLihil, i. lira bona wrA tl Tllrd arrnur. ATErTllOXK-. -11ll)Mi'',Ul'Nif IRKU whilivrlaauru44',l ta loani tbr tain'r I aaaklna a III rail Ikia moruioa at ft n'.-l -V aio to apprrciUf,'a wlU btkii. Mn-t b wlllln to alar. arwafca, auJr Am lean noiM api tr ",'i I ila rt rt. r O06KTTK MAKK1H WAVTr.l)-.'-0 H() IV avfta idakan at 43 lohnat, aon.l f)mr, Cora ararandtowaik. ADAM B. 1 1 Mol I U 10. b Skwl.no machintwan i vi a vum Htm pprtir aHh. naolrr W lll"a ara Ira arhin) tonothrrird pjl, , l 141 IludaouaU ITET NURK WANTKIl70P. A IJAB1 thraa wroka old. Call at 41 Montnnu rr at, Jrr CItr, waaa Call far lilaja. KMPIaOyMIT MAlMrlU, CLKKK-TVANTKI). A SITITA1 10V 11V 4 yoannmaa who haa bad aU yar rawtirno It tha arora and roflM mannUrtoHnf; wiitiil h wllllia lofAakahinivlfirrnrrallr u'hil: aainniit antnrrl an olilort aa prrmaoont Mnplmntrnt. Addwaa,1iitia T, ULALl.boa.MlrHinotric. VJ,lNll bCTr.WO)!K-Al:FPErTAIII i: T.ni womanaantaaaitiialliinluaimill rrltali faml Iratodnplalnroiklnt.waaMnraid Imnlna. I an la art atlOBwodrurr, rJ-y.hllnkl)n. tt,U:,t OWSEWORK WAXKIr nYAN Amort ran widow tadriaalrnaiion aa liou.rkr.prr, ha ratirratlontofoaahort dblanratn tlioronnln. anl aotarraldto work, lira tall iii rullon at. a) lot Ituib at. Btophlrn, N. Y s ET Kt'n.NK-WAXTV.l"ll. A KM portaMo marrird a Oman, a rkilil to wrt nnna at hr own rraldrnra, aba ha lit hir own babr K4 rafia-rnr alrrn. A pily for vH k at 'J0 I ad hft.oraraiaC I." KTKUKSt WANT 1 aTcIIII.U TC art nor, br a riar4talii tiiarrlod w iinan.ala kaaloat hr ownenlld. on ia-k nlil. ln.ulraat Na wUlaattSth at, lat flour, taxklMoia. JtH AVUCTIO nOTlC'CN. A UCTIOM SAT.E OF It) l, COAI. CAUTS, aX rmil ttitw. 8 hon-TwU nrth l'atrh. htrt- 9cntm nboTfU. oflrtw iuriiitur.-, o nUnn mi m9 Wuk'ai ImwI OU iiotiiitttil iktibittJ.1l mt 1.;iti ralrf, fMiltohlk for d-'pot. It m tloittili In ni; U run tM u eTf rf rxviwrt: rt ktl. ami hi lii In ul ut -Jwirt timi on w.m-lri AMI Vt'h, t tl 'clock A. M, by rf. 4 J. iVKiAKV. iiwUtiiHtni aKW.-alji t ArtaioNluiTrivtuvs ht.n oi . PU no fort bvorUtr nf .l-tii(4 N'ormd. iKpriti4 Court-Hf ,li HN K. lKI.I 1 4 n, imlUncT-. ftamtitouMlroonLt K i'mirt t ,.. .Infn'. mkmi ut briknkljjo, for the Itrnoflt ol rtlito of t.w U1 f rni tf Coorrt AWwrtn klihs luiwUf, Annl' UCTION'M)TK'K - i:tka Kl; aal of rrorkrrr, Klaaa, rhloa.tolli't wai,, Ar4 J.H.H.HAim F r r. aiirtlnma . rw-dat. Apilllfhl ill o'clock, at list I rail at. In lotalor city and fount ra aVakara,wvV lot,oonlaiinl lor latilltr anJO to r,lat oaab. S'.lU'.f, AUCTION XOULiWl I'r.sliAY. 2M IN-iT, atHIA M.Nn. 1 1.1 Wi-t llmirloii .t.tin,rHuk Uran,,IOIIN l.tA liN.atwtliHmrwitiiaii tiiormlit atork of Imuatliold (uimtun.of a lmil hrak,gu bouikraplna. Y1.J,V'a i'CTION" NOTICF.ll. WllOS. AL'LV tlonisr, will ll at lb" atnr. 4' Hr atmt. N caaiw lloot and Itliur, on 'liiM,la). April lit, at 14 o'clock, a. ru., a ciuiral arartnitnt aiUptrd to th h aon. )al4il'ri3 ASM(ISEK.S SAI.F.'I.li KINKY, AlO . t lonnrr-offlo, 4." llnatda a will aril on Mon day, tli d lnt. at In I'rUfii A.M. tho bur. rtnrl and nxturra"! thlartwlil'val and illail ntif atonp.romrrof Itltrkrraud tr.l l"h at. ro il ,' Inf av a larir aiwortnioiit of tliii,tia,an-ara, .Ma,miidla atairh. a'dro, niuatird. a inra, Ac anal,, ira iNi.r-U rk) titrrnitum, alaiaovil boiar audaaj.m. In tlp-toi prd.r. '.li4 Al'CTIOS" NOTHFr-K.XTl: Ol;l)INAUY onpottiinltr to iTha,OHiiitivl, HiliaMoli taiw bold fnm tnroat imlilloanrtlnii. II .adat, Mtir1a id lu o'clock, at 4t rl lilli aU nrar r.lli atonii. foualatllntof rtaa'wood. rjialiraranr, and Mark valuta f trior. fthatnltf'r and dlnlnf ria m firtiltmi ladllntt, aaiTatlny, rliaira. tabl, ruirrora, rlilua, alia arj amrrwar. talilrntri6. Alaoa urat tuaortnifii tt bara-luolit and kltckru furullun, 1 11 A8.SIGNEKS .SAI.K OF RFAOY-MAUB CI ithlni, I'lrro l.oml. Ve A. M. t Hit r. I.Ai; Anrt.alll a, II, 1 hla I lay, at lo n'rlork, a Ian. a. aurtuKlit of tiiio raraliuetv, olulu, Uurn aud Manvlllit frock, aaek, laldiaM ami ortrroat; rllk.aatla auij faaatmtn,Teta,aatlnt,doeakln and eaiiiiere pnnta, imuaulaol Bilk, rlotli, rawllnt r and eatitnl Itiijiiai tailor luroUblDK rowls I idle,' and arnt.'uooiannJ aliora lar Ivt aI 'lt felt I at, tarauuorr, cloth not fancy urn aud boya'raio.Ao. l.l CCTION NOTI0F- Tti lUilitFKFIPFM lloraaaaleof furniture, thl Moltd ty aitirnoon. at t o'cl ick.of all tUet trior, iham ?t. illnltiir roi and Uhrary lurmtun jtaliM d In lifHtr No. I.'ti Twenty tt tat, near Ith ae. Hi, rr la i it iha, rll'tliat ol rioa.aood.lnalioaant.aii.toak filriillure, inauraowa, bed and laatilina-tort rlaatarila I nt-ai la and Inrrala earprta,dr, l.vnr articlx lll l-.jlil to tho bkilieat tbldrr lor eah. CoiuUM-utluK at o'll'a k, prorUIr, tain ar ahln. toM (Tl lOKT 0Ar(.TT: l.t MIOOM a SailllodHoqat, wllltieaoldatpuljllr auction en Tbnraday, April tMli, at lH o'lltnk a lu ,tlu. maw 4Mi.t,Aftlul IVi.wral Iron loudrt. Wl Al r Hiatal, aoaak'tlnaof riylie, ladbr. Mower era r.hira. r or. platform arale. a larjii' quantity ol fro t raltlo, pattt ro and In ltaka. In on iio.e ol tli ilto kttlooof pantter.lilp. 'I ho aal 111 b la-ttlrrl, W lu Olgueai uiuavr. SO,ltU,OM HENRY UKKtN AVCTIOVeXK-TllIS day. at ION! o'ekak. at th aurtka atom l4 tAUllamat, U boar laiully uis mulaiav, aplcoa. aroura, plug tobaroo, ooltoH pteklad aalmon, arrh, 1:11 aakj and ltt demltohaa aartoua wine aud lliaont, ei,uajagara. i,;ai in, auiu. H-aa. Alao. at lioVlork, 4 arwlna macblatas lot of clo'Jiliur, ooda,a. laocy aooilj,pkM J" OIIN K. OAKI.EY, AUCT'lt-JOHN K. O AKLT.Y ft CO . will aril Monday, A prll VJJ, al Ii)o,cl,ka.m.,atNo.lS lv,nd at,noir lultm aa, Imoklrn roaew'iod planofoits britawla, tLnopw and Intraln earpt-ta. mahmrany and black waluul marblelap deraalna I nreana and a Manda, Irruck andeettax trdattada, aota. rliaira, rrovi41taiu.soaJi iteo.loo tibl and dlnlu cbalra, beater, china, arockrry, et. Ill SK TIIJ5 21T1I DAY OF APRIU 1HCL J I will eall at lublle Auction at V t'hrlitle at, tlOeiark. A.M., Ir virtu of aa aalnmnl for the henatit or errdltora eiccuted to nto by J. 4i llaCIICb,all lite unflafahrd piano raaea, Lo eald building i aud at 111 o'clock, of ike earn day, at tb tartory, 4f. V. eat th at., all the etock ot Itnlalied and unfinished plauoa. eonltlu of BS, 7 awl 7a oa lave piano, lut-lodeoti. engliw aod butler, bora, cart, Itarneaa. atork of tnanlr. pine, aah, veneer aud other wootla uaad t,v tdaiioinakera, ateata heatera. rna ehlnar)-. and all otbr proi rty In aald factory, a hit earn to ro imd.t th abov avwif nmrnt. w M. W AXL, AaalioD, U.U'LCU PAWNBROKKK'iAI.IirMivYTACiTI 8J Catharuia at, a 111 at Ik ThU I la , at PM4 o'rl.a-a, a Ti ry larae era, rtmiitof allk.aud otlterdiav, ha, que, aluta la, alilrts ahert. rt ntuaot, boot, galterr. "ii"' ' ' ' iiyoidMM A II. BARNFTT PAWNIIItOKHt'S SAI.K II flSDAYAl low; oy lock. at IlKLl.tk l.NOIIAIIAM'daictlo focinji,trt,Ne Uowirj.alll bo euld 3M bda of ft eJaamnnand aomet. rhithlne, ahawtr, caa,mvn ttllaa. lea-e (ooda, qnlKs aheeta, blanket, hoot, aboea aUruellneof valual.le rold aud allitr walcht,rka (awelri-. 40. rlalawtthout rerarrvr, aa wear awelrt'.ao. Halawtinoui reaerve, aa woare rtr-ruia from tha Iturloea. o I A.N fl)N 4 CI t, Sd New ('anal at p-om ma iturioea. n i net TJAWNIlllbKlRv" HAI.rrTIIIS DAY- x Jll illlNMiiltriMLR. No. lr Fart llnadeay. eor (Vtkarlue. alllaellat I", o'clock large a aoitmeid of women eJotlilng, lamta, ah', ld and plllntr; ' women elotiiing, lamia, anoea, ia ana iiiintrj turtnaa. ear rlnea and othtr artlr) t-to numerottt obi. rlnaa, ear rlna-a ami ntm r article no lo ut uliou. r. laAl.ai .ut iJtVtaauo aa, aim. SEMI ANNUAL SALE OF BOOTS AND ellOFJ-U WIIjKIN, Anctloueer, will a-ll at tla Iat at ,rof A. f.t,al,4l.T at, on Tlea-'ay, Aprt Jd. at 10 o'rlock, a. m , atw.t l.iaal caaea, Lerve aui ?.. -...,.. , ,... u,..., tr-, , OQ.ljI.Ll vaciaAaoriiiw-Mtu, .r.a "- " .-- q aj.eooaut, AU.rrr.s-wi.xp.r.i.1 O on tha priTnlr,on Minda , AriUliM. at 11 o'clock, at IM Itavard at, ror I llata-iti, li. order n Uu almnlalator ol iiu.eiaiot rt i. itwirn eraed41ui rutlr 4 K k an I fllturea of a K'noi ft am ll.tl.ratoe.Mlwlllkl. .Id in one lot I riartej lara. tnirlnt on III pramuav IIAHI.I ,r) l.l. 4 KLalNriaaCAKtflFNi.tlaULKr)lladiuli.ltraUra UNdJtiMr.D ntr.ioiiT c.-ai-ction thl di , W a'olix k, at 1 13 Ueadn at, for aeronut a wlmm It in ly eo loorii, to pay atian r.l ixptiuet tuofloalngtiiitJaJutedfnilKhtfroniTriyllniiHtero era l-tnmk"N. W alke," tier N. KUe." Itoa M Iiaie.-lKJi'!.. l.loniM,a box'lr.t. Ilrwrtt." 11 1 1, vlui var "K. ,iamaa,"tiTt I " I it. Ti it lr." r ion in"M t uhler." tin aacka raia"llni. IHani oil." t-i atltrvPliotlurii(4 aatw, llepialtlie it lr tl. ru IIN'iTUN A. CAK1 gR, Aactioutirertorti No. bl Cot andtat. ltd WM. WITTEIIS, ArCTIONEFR-WIU arll.thladty. at P'taJ o'clock, at t'i itVoiU Weatat .nnart hamknr.all tho furbttuwand flitnre of atirrtelaa aalou. liar and bar.li xturtas lanaet ce p, r tiolle ' tahtos ptlrron htsla, bed aid lint liniq alouacnakeritiilaaa. fte. 1 be abu, coat ViuO. ilk VTM. WITTEI:, AUCTIONEER, WlU II a l.Oli Mat uatat at, -tura.aaa.a yaoat ra, llXiee an 1 1 nlu i la rorment of nouauhQl 1 fturmur lrmlamilleabnakiiigup luwaekeeulng-enlw, rock tna, Ay auat.u,u,t' r"''7..,'J..!.li, Im. (jiy Hiii(ih-l oliir, tWijutirj,4ikl nitrrun ?V T17-?" 7 to . I. -. A it..a aaaw-ii-IX Vllaal,.!.. a, a. kilaa. ilaVlr llWttnheMwV, aMatlj A tat Uirlillria. dr-tii' tr!!:u. w-t-i-ieH t; .lrt Oiloi -tZT.... .. rannltF liana. Ifift riUtlUk iVTl ' " iuTam ABiiorr, auct.-wiu V.1I on tIJ. day. at Ulaf alek, at IM ara. A a a ua. . JIUI..I. all ,f- gktLaflltlTiiint Tif h'J MMIluil Sat. ilrr.. f, " teavt)o; $ "TTloff! lailltt. -jtU . 1 ' t I ti rol TO l.l.T. ArARTMENTS 'J I.KT.-TO A MUI.1 a Ji4 Ua.lr, tba U taw of AM INait at. tin ikj rajiirt aWrrvirlr paliavat ai.d apvaT(l,tarioloa, . rrnIHO. InauirolatbrMnr. f3,UtJ1 ArAITMKNT8TO I.CT IN Wll I ,M Xltirrli,fmialtlna ol fro it room.La.ia , , atult NVrnnaia on fir.4 (lorr; a rtn tu lb I lnf '". AhI at Iha ma!. 1M S.m'li t 4 ,t APAimtKNTs to i.irr tiii .i I of lioiira. 179 Alton t, nr rlt" t I'll u it i N Y. aooitjn ol Iwori!!, II room, on riti.n a d ln tla alfu- rorivtimlar.niuir of ,l. lw T.i'-aj tU', rvrd iaanilll'tliat. N. i , or Our r Mjrlk dJ I lAtiklrti Rjmi I ivt Itrookltn, K. '",11 AKtfcrMKSI 'it) l.fcT 1) MIAII 1 faftaV Unit I und all t ik. i.Ktlt rn itm fo mt 1 1 . rrnt rJI.Uml ftitfnr nvihth. AI- Ihhin Id Ia i illation .bt 64'H indfk-iht-U lti-in.ru. Hi1 MfttvW, i r of TU DM 1 H.lltH. liraridr. if ConAiirsTO i.rr im kast iihook' Irn.ln Ko'iiirko llara, brtorrn l.afati'n nt anl iNkalrtatrou. In rar of th D knil, AaniM MithoilM i litircba twoat.-r oottair aihN rtaimaj 1'rYatnMiBoral'l.oia. Alao lor aalr, a rtorraita baarrriotit attl fiam hiu lnkllllll at, NirMjt Uoarnu lnolron tba ahota prenikaT.,. Trnm fa.) it. M. tKllM.l:l. 'JS.1l Mn CUITAlih TO I.hr AT MOTrflAVEN. thro lnlnnt.a walk from 9d atruu It. It. and atraaiboat at llaikin IrHiliosrtiit iv a tiar, a r.4. takolhincntilalnltial riainia, with ania.tral 1,4, ell dllhHiirrau,lfriila. Arpb, hl'irn It'a ra. and 4 Mn, to W. II. HI I.ANUki, jr., ami In I Im rt N. . n,lt!0,i H ULti; TO ffcT-I'AlJT OI'A KINp" Ii 4 . -up toan.nrar llroawar, to aamatl fiall. rnt ... AiblmMNTllKOPboavVI'ortuli.oii. i ot'si.To i.i.tTn wn.i.iAMMirist;ir. Mucka from thofrr-r, In mtli Kth at. iioar id rt.inthtHa II atoT) I rlik liHllilliif, atiir and cllaf f -r a inooorj", tal'or, milk, air; alnrTral aparroititi of riaiinauiltwoti-drooni, root a'tft Apid) ontrrm lai-. I to p mcmln. and to 0 aftrrnoen. trf,1otl4 Hovsf. to i.i.T-T'coiTAuirnorTii. rtttarlinl. trn ti-ma. klh adnop. alin bla-rt frv.tit andrrtr: alinttrd rat airlo firdfonl aro, rlilh honaa anntlint Mritlt atfialn bandimr lurntttir f,Hrla, fpplr at the b"H, or at iu Nanu it, rormT, Naw ink Ki.llii.J 1 101'SK TO I I.T- 12 I'KIi MONTII-IN I atrsiittful atrnuoln Mlllatii.btirKl, aatilrrol in apartrii nt,otiitaliiliiC ffas aaltr. waalt hii. kitrhin; a lontnofli,r. rar :i rant i-a. lb il.ior. oiartlirf rr. IM t,ranlat Wl uiiamainiri'n. n.li'K,? IlOf.sl. TO I.KT-Tlli: lltlK .rl) a a ,tor y rr-' iri at, nmiM-! aa a r-wrr and ittalilrf rulhrrhualur AppytotAM. IMtuilll, t 4.1.1.1 at T .1 , . HOI'nK TO l.l.T, IN 1ilt .ST. AT ."OUT V aahlnrton, a two atory frant tioo.a It, a , jfnr trr of an arof lauil. wllh.talil Maim, mar llnll-aia ar imnin ii-, 'i ua KMCN. 11 'J.'.Ut.w I'lrtr It H. IViiia ,1 llari.Hi uitrrati-amioa' r,kr)lli lttnt'-i. In nilrrvf Mr n.l K riowrrt. or Mr. K I tl.', atarthirimWr. tJlOlii: TO I.KT-TO A HIIOI'MAKr-la-A O atorr, ami drllliiattai hod, tout in larinouthi klainnoad iiliiliia.aani pnr, , aiaHl lni.lh -a ifaud; rorMarri ami lhlf It ai,, ltrookln. Hi mliiutn a-oin I ult.'ii frrri ty Myrtir at tara, tf, it ,J kClOULH, rtr., TO M.T I MOKY .srOIIK D t,i;ialilu.'1ouat. la I 'i abnrj alll.'aild I airnt. In Walhir at. a4.iriaima an,1 tlnora rhoan, h'and H'ilrankMnt,:il aikir rt.i'l Monro nv. VillnTno!, K'iMi,rki'tal.4lland4li llnapw'ch at.. Hand tli lt lli-oadaat. In t'ltlliarn- at . and iim r tl oi,', rtoim. and aaloona. In tuli-o 'i ai ,1 M t'tr l,a-l llroadaay, and barnu'nl t Vallrat Mr tun, I. ' l-'ifr.i, V0KK.s7lor.S TO l.l.T IN Till MANU l lar'ii, rrarol H, It, and 11 I i l rl.i rar Canal, aomiial loalluatiou. AoH ta Mi-r. HUHH t MlN. 4l tlii.4wy, ud tdr, HVtltlN. , HMl.1i tmi at. i '"t-l AitTiri.i'.M I'oit s.ti.i:. TTsilINO SMACK 10K HM.K. IIMIINO l rmark bntiNMIN. w Itti flhlii(i taekh rompha tor llnlnrdlat lie, Sltma In M n at a el 'on n. tb tin (Mai, If tul dii-pnaid of at iriala oaiH liehr Jial d t. lor tin beuelit ol Ih lit Ira ol t lat fta . M.IAtl'llAlKMt.lKWltln attho " .tirlait ilartltivti. Iniu.i'i.lNATIIVNULftf.. In il.lB rttli rt. near corner,! mi kaon. N. I . V-.,i,i.'i U0NlJ l)'lia. FUbiu .ma 1-llllN-. 1IAM MAC1USH:Y AND r'lanera, l ills rl.ll. 1int. Ilran, ." ' I in, mi lion, hha.t.uj, ll'ltliy., Ilaiutra. At.tlla. lic. rlilloaa. Itllh a rreaf ran. t of vtln r machinery anl IVrUlilornriii w.1. A I ;jill. H.ini pl.v, Tank, ( at. , -attt rna, ar . c. 1 ,,r rale I,, SM. P. ANlRMti4 IIRO. m?M7n.tw MATh 411 Wat r -t , I ?MO H.A0H. - Two I liratiniw AnvMran llaaa MlW, wl'h th rnS aonnltn,i.iittiftara.r r.alc. ApplytltM in rtiit al .aiimialoint,tiearAlliii. "" WAfiON Jtli: SAT.K-I I0IIT I.I'ATIIK.Il alttltlna top waaon, to t lltllo liae't ; price aTJlt, Jau b aeen II lloaery, Vd t',.r. HI pyaaaw7"0,7jrjarww..a.'Mi aH. i i ... . i i i I ri'iKso.Akj.VaKi'iaj: rSM)RMAlION WANU'.O OF TllllMAS I I IINI IN.ifll-innaliir. Inland, came to iIiLumiiii. it In K.aud wtntaa ,-,mau In ,-'.' ' ' '" f ,"" ru atraniira. An lufrniatl. n w 111 I" tl ank ally raw lteflh ni.alarer A i a. .fauaiata, ,t-. . I '., boa no rlun nine. apiu- aslif llOAKlk AKI MOOMH. B0l!ll-2Y0fN0 INDIES I'AVUKAO rommoilata I Hh C'lnlortalila hnnrd In the Loo o-a Ion irmalf, n-ien'tie rviimn d Inrjiilr irtw lat a at 4a Mntlt at. bet lat and ii are, i I f onr. 1 HIIIPIM.K4J. Ac.

i70RI.IVt.lll,(tl.-ll.l HIAeK SIAB I Line. 1lioiacklthlp'lllllRNHIN1la)lrspl.t II P.. I: . aalla S4ii April. I he Alll I.Allit aallarah; day. Paa from Ireland and oralU on Hi Ko al 4aukir Inlanl, ., f -raale. Apilyto Wll l.lM kill ION, 4'ifrultonat. apVK ydarl'Xa i 1 HTEinBOATS. TZxy'lUtA-f 1011 AMIANY-lsTKAMiB U AKMtNIA l Hear Nrw ao.k tmm lo.,t of Bar-laim rt ew rv Moudn), WwJneHr auil 1 r.day. it I o'clock AM. oointneneliia Viillitantn, Arell !-. ;.',7. "-.rr ,:.T" "7i.r..r,..u -...o., lull, lanUJOB aiiuo .utcrutcuiaMi latutuua. . .,. ,aa .... "" Loyalty of oar Adoplrtl ( III Th Inth-Amtrican, of Lut waik, luia ninat tatttotlc article, reftocl iiig tlw Rn'iniuU )f ror cithern of Irtah birth. It U t Sluill tha lieaeon-llht of llltertjr an long irll up before the eimt of tba CMire-Ml o( tha uiiten-e, lei ettlnf-uUlieil furevi i, nmi Hlft. glo lous rlan ralctl by tha wlsdonaiul tlofcntter, by ha talor of tho'FitlteM nf tlw llepnli lo I iliuttrred by tha imlima hand nf finntlrlam I thnaagtiil ttmei no I VNe will not llleva lint tba American opi can I anc-fini j u-lklal blilulnea aa to Ximlt thlt mi-rile-. Pie hireling tH.litlcian, who forvrrani hla oath in I roar hi couecieiice for the emolument of Kiwer, may iLiii.k fioni encountering u. biorm t.lrh liaa'law 11 Bt,okoil tiV tlw .aMilOt Iif him, Mlfand UiMull,;n trllw; tut th tnutanf tha fol.lu are anuivt and uncotrup'e.1, aiilltlaUJ Jieinwalook fcr aaftty in thui ti-'e. Tby mow tli value of that Union w l.lch liua m il .Item tho won b r and admiration of the liulil el world and they will iiot-'Wloiievcr tua itrurvla muy iost--ierinlt It tu bo auinCcatl 1-d Hi altar of factlou( Il then declare that lur ua tint adopted chiMren of thi clrrioug 1..I1141 .urduty in the prim'i-a l il ir and ivell-drtlnej. Our t an Jinn In tlua cominUiittw, Ida freetlom and etualitv w prou'll final, are rlu tu no lonil or eecllonal loneevlon, but M.fjia to ut directly from th vkdt I'n.'ni, to wbkli nur firat allfRianra la due, urelt-r th guarantatM of the Otihtitulioii whkU aahuy laoru tu uho,l. In lonilueion It nuikei the fullowIni'rmwerrrU I j.'il to tin) U) ulty of our Irl-h tvloptotl illi- i Tut conirvatlve when the tiinnnil nf pniiti ml atrlfea'meat drottned llu ii.liui f ;l.o tulinu, hhall now d( licit ur i"t whtu tin; .cry ex tte.ire if ttut nritiou I' thrt atcued, nnj thl hatilt tlist rhnnlil defend lire rfgdle 1 1 Intlirt tba tnnrt.il wound? To il" mi wintld 1 to Ili4 Our prcviou hietnrj, to Ibt th utilaii.xl record of our national fl Unity and (.ratltwls, gi,l brill I itirihea Itfoio pvntorlt) with th dainnlni' curae of traitora. Irl'h-Ami'ilcuita I wu cull on ii,u bj tht iatrtd rficrcoiiei r tlia iO'-f, ty 'out rememhriiire th aurror exti ' 1 to yur tulTrrinK hrethrcn, by th future l-'iavdt yokr ruilii land her taking root and aprintting lutaurd a uyo'out maturity, lata frit fu (j Itiadovotir ad,"ific ii tM trim ry herjKtl. I,. ..i th, aiamua aoiihtitrUa of tbUrtua inii'ntt Mind t our 'ulgment or load jru froui tliiipathofiir.iv. Itijoit ulitlcal iliau art Bahini(i tho lind tint r-j Ired and -r.tilUttKl yni, wUt n driteu from )ou awn by npprtuioi ti.lialt'oit"iM' d.iuand' your undiiUo. fealty. .Strike luuiU then, wl.ti no party oi lea uN that li not wholly and unitrve4li ...,nati. in lie aim and tenet, Lat Toil only ralb i'U iry be " The Contltutlo and thi li.l.Jna and IndliUililei" let ail your actl Ln In aocorlanca with that patriotic, plttfor-n. tou will thereby aarareior yoaraoivet ue ra. pert nf every true friend if the Republic anl pnhcra generation will hara cauaa to Ilea tin aaeiBorr of th allied thtMran of our rtta who, in tha hoar of peril, stood faithfully by th lea trhatth (rutelUn t jitwoua -wtlcortrt lAlhaU v dr,ra Itt TaTas Tmomllo PpTitWa rttarrefl on 8 irfia rnornlraf. frum U "oond. arhstw ah wal (aaatraualf burned, fthonallc.1 on Frldl amlra a-rrwalrravi, -Uk ontvo. which took flj" arbM t an ofl TUroajri Print. Tkeam r Nntf Voita.. Th TJnitW lavvsi D.lr I Attorn", V. DatArrrLn Flvmi, l. aaafa) e I uiafllLe J'il"fU" laiwJ rttotea Clr "11 C. rt ftrationler atmi-mmln a apocUl Oraud lurj, In tal Immal al a-tlm lu alear of tn-a) rkit'ii har lr la.atetl, trrrallo tearn In ml taVuVt. Poller lalelllaeae. A KrtMAtr Fount", A omn (rirl haw lama aa Jm Diirtnt, arrrateil If OSityt iiaujj.tiftla NtLli Ward Police, chart;.! with aiuTroiiilifil (3 bill oil th IVtak of N'Tth Imericatt I'll cltr, at tho Jnuf wr of Roam fnaaiN enter i,f lllrckr anil Chaile nlreeU. 4l,al.tleret eteof lb aato evniiilerfell at tb k. More, t,0 lllocker atrert. fheM eoaralltod tireiamlnMli.nl'y Jiu-li. yo.inaaaran. 8cFfnraioi or A I'Btrit FittiiT. Tha Itaf lor Polio vera out from nalilnlght, on Piblay, un it aaartn on M inlay nirtnilnfTt In rnirault iif (rotl lien of M,retlalett h.nr, l,ety icnahldr, ami tin areOJWain; rthltynotny, arret aroio aitfttl tw aava matla an onwain'riienl wnwht among Ih a'auil t th Laat lil.rr. Ik toioe er raav UuaiieJ Ijr Ihtlr fnn iwimili a of tl r ateaenlh Pi Hr.t, hulinete.eilMr. (ltoi"t aial Mr. Tottirr tha r ) lu the at.eo ol eiao'inter, Tli ft; hi Ibl la 4 1 ike Jilaee. t'lrra, Aceldeala, loqarala, Ar. Firin Sitrit AtFiVK. nalareeii 10 and 11 clock tat I'ridaj rooming an attlJrnlal fir lnka MAialhatiltor atrtlontif alarti ator) fratito bttl'J rag 11. 1 rinth Avenue, ewnerl aaJ ooiiiple.1 hy J. Iimum dwelling In th i1"r mttlot, nial a iTahiiiuQ the firatflxir. The flame teoletl to 3 a(olnmg tuililtiiir eanio.1 ami taxtiinrd by Jatoa Sua ma ailarnuu Ji,l Cini-y g.a.la atore, lath luldism orei iKar'jr dtni-e.l. Mr, hvrMta'a OMlaataatl t7O0 lnaiirr.1. kit. ftaaafaa Iom l ilaitttfiooj.iu.iirr.l. The taikirjr i.f .! IMayiu to. ft Carmln alrra t, aa ilaiiiaK,l to th client of Miaj, motlf by aalerj Itutttretl. FlaW If HMr3!TII NTrtrtFT, Til iliol aruiiitanil black mith ahop Nmlli F.orl SMh akt ramnl by Jat tut Pit a. waa Ml wi flr aUrul tH eilmViinPaliinUy nawTtlng an.1 tleairoyej, Tba lr r itenlnl to a frintor ali in the rear, owntsl ly Cn oiua, Vai Hot rtta, aiat alao a Mal.le tiuill rr Mr, Pit a awl a nulkinan itatueil Moaaia M IrNtl, llotll of Iheae knllilliiKa we a tlaatrojretia fotirlararaweitlninietl torlealh, Mr, l'itaaloa aatK.utll.Oial, tiatureil ror J...O. Mr, Mt Hiraar tat I fclaml tl'iO. auJ Mr. ll.n.nn'a a -mil flun. Tiiik in MVar 28tii SrrrT. Atrinn'oloJi Batunlay ratirnlug. the aaw tulll N',, lfltl Weal Irtth atn et ranglit ftr aud a tlanuf i( alaml f .tM taa auetnlue.1. FaijikAi.rm An alarm for tl Sevanth Jatrli-t anaraiutnlnlaiiil 0 o'c'iak rt 8itiirtla lruluy, ti' a barmag chimney at th t. tf. Ui4i, loberif lult"Uati,l Ptarlatieel. Drllll FI'OMSt Atttt. .trltKttlAllMlR"''! chll.l ua jrar of age, ahue rat,l4 irahte al No. I) Mrtm alrcet. dlalou Halanlay, frtiu anldare- eln.l theerenlnff rrrlou4 by lalllug Intuatubta! a A a aler, I teiuual bold. Foi'M Uiiovtsm. Coroner jAiKKAai hll n Inqneat urafl tb lanly of an unknown a an.ala.ul O yeara of ace, found drown.! In It. titer nrar La f. i Whitehall at reel. IVrreaeeil bad ilaik lair ail waa ilrmaeil lu a blaca coal, gn y !, lrlsl ,i,u, Ac. erdli I dealh by tlnmulruT. ThalKlytf an uukuown nuui aunnl 40 year of are, raa toitml In tli tlot. k al pier li-IL.ll IJo. wiutl ha. I light hair, ami ynui draaeeil ua a lig Iboremali. liattieal talay. Tiik I.ATK Hoajti iiik tf lHxTrit STttirr. ,r.ner Ji held an liiipiM mi RunJay at th liw Yi rk llIlt', In tl.a oto. if J,.rii J car a, LalU'ian, alto waa aU' lasl tu laal Wr.lneailay ngkt,iutli'"il'f Nt, IV lUiteretre t,lurtugaa flnywlth Joewn 0oiio, aiKl aiilaeiiiiil y ote.1 Inalijiirlra. Il aaa l.l at, Mem allutl lheil.eiati ..,,.,..u..l it. fljlLl, kuakuur lluiaua down ritliabrltkbHli (lnat., reta laltnl .y H-tlLUg Inni Rtll trat. Vciillit "Jfalh Inni a aUb aith a rf.er, lu the liauda i f J.aiKin Oittiu.r " The prl aierbolHuIlallan,OI)carofai(e, U In prion. STAitniioAFrrtAT. Ttrojounnnieniiirnral IiuHLnait aiul Airt. RnuutToON, gt.t li.to0u! cigcllifrunBalarJiiy evening, la Lira atreet, ner ICortU atreet, daring whlili P-nouiraoi draw a knlf oat aUU.l 1,1a aiiU jotilat lu the altl aiul aunuluor. Braj.iirtieilaiutantatetl by otTwer UtiiMiuiof bblli wartL 4X. wnri nira at -. i .... eMlakul.ilhN. V. Iloaltlltl, ami 1 thmujUlo ta daiigeniUKly Injured. Cmi.nRi'N ihfb am Kiitpti, C'litam guaniT, a dirt rartnuin, while racing Ma bora Intugh RMnsttm atrrot, on fUturcl afiBi-mam, vn over and klllrilt'iTtiiKiait l.ti. a diil.l 4 ycura af age. ahoe niTtila ualile at 'Mt l:iTlnrrt..u act, tlinn.wita.oil fctuiilug, whl.il u La lt,.ia mil attet'iitot to etantfH, lit I'uratiel by a inn I r iT enraged rlltetia, on. I filially laldureil u.,t Ukeu ! Ih aulhiu botiats 1iTe be wsa It a i kd lit, I ,i,.iirr J.i tm.N an notifii'.l, anil ill hold id liKi'ie! uponlhllyi.f thecl.tlit today. bhooklynT KrKNTt It CoSNgCTIOf WITH Tlir IVAaT. Orilamwrre roiTlnd by MJor-0eirl Uumia Muni i? alterwaiu, ren'ilrlng Win tt furolali lam Vliiietil nf tna.) forthwith. ThadlaU-li ara aelredalwulloliro'ckak, Tbtriural IminetlU Melytlealgiutod the llih regiuunii. Colonel Abu, Bain, and the tth regiment, 0 .lotn'l Mntiau. laaaa-rT Tueaxlay la Hied lr llirlr di'ilui. rhe rt guuriiU innnWr alamt five hundred mru i ut b a they now autn I, bnl II la rolilldrnlly aialrliaited ll,nl Uh will baa Iha full vt,ntuenieul liy tha tuna )i( y are rawly t" tak up Ilia liua ft march. Tba aata couilui) , lite Cbaoeeura, ai attached to lb lh. , , Brroral molt dnnvnteUllorui ware mad by lartoa u ..., n.Miatuila, on iuiurtUr uIkIiI Tb -. ."T.T.- .7 . '. ".T..... t.-r- ..,1.1 hi. duiliatl of tho Parker ImaUlut having denied pupil (all young kulleal the privilege ol diaplay in American Hag from lb building, u alao ing lor- 1 p.w... v..-. . - .. - ,...1,1, 1 iuwihw, ....i ....-. . -- -- I klr,thrratwamaiapndaUod,aililir,aU 1 ai aiolrrvaweraenrnllraode Aouul "t lot k T. m ,,,. 7..J. . ...,.. .----.,. .. -i M., heverai rniu'itni gamerea unoa nriou i.. of the lurtilulr, au.1 deniaieled tlaat the An.erVaa bgahou'dtxdlaplayed. Tbelr vlalt kavbigkevat anticlpalotLa tlag wa kept In readme ami thrown from one of the upper wl.tluwe aotai after they bad. by their JtPing and huutlnif. Uikd the ,idjt of IlKlr vlalt know a. Th apwaraitr of the flat quiet ed tbera el I nee, and tliy moietl n unfppnaed un ci they reuchod the 8cfud Ward, where lliey were aieHyCiit. Kino and a (aa-ai of pulioeutau, who aromirtly dliraeil thera. .... In hiitlcliititlon of roeoedlng! of 11.1 eliaraotar, lb Mayor Uaued the f .lluwlng pnlanttl..n Mivoa'aOirne, Crrr lltil.l Vuoukua, April V", 1"hl. f TnTTuCiTriawi or llaonairiv I la lime Ilk ahproHeul, lru th v. hoi coiniitua'tr la In a autteof levarlah ex, ileinenl, aud 11 until. Iry U u tlevtroof awar, llutt will In ut pniUbllity l qiilr In uitiled effoil and ati .tl t.f all c . of lU iple, 11 bcitllll lll.lilll.l. m it uiki .-aa d. gn e, tl at n , di.tiiillig i Im Ida rt.'.uld rtlat i, ..... ...t.l.i . I.i.i ihhlMl' ahould unite and cuat aelde bl fiiiner tllHereixe...aiid ettinl up In tb ft nc ttl ll.e tt uiiltyaud llio 0 n . Tulbliri! I e I uia.it u I good I'llrib I f "l"' ',' !",I'!",',U ' nib vlolatk and tiiriiit, or liitliuldatltn. Let u plovo tl lb w. Id that, while i.i willing to make ivety ant iflcttnotrwai) t.t I n tytf iftilullonantl the I ,a, that we do It ' nt nientaof 1 e .in.ti .u. and r4 uittlertbrenia of vlniiiici) 1 know Hum p. ra.malliiUirn.uia wilU ail.'io.a.tt .i ll.e 1 I .iaf ibi "y i"t piriatrcdtoiallallhaiia'l f l) e G. .n.uaiil t IUaii.a.it,til,lhtr !" .turerait I " prw. tli bo. Il-t u . a.. I . It mi will mute a Ilia atltlinrltle In ne.ir. -ut tba la-ace. .Uwl. for lova.ly aud order, 1 al o' r city hit alwnji n..l..U..d. .,. H. PitallUlUjir. T.e ntfmWra or Fngn. 'r;"- N ''; ,JV .,.. , i..,l il., 1 .,, .en'a itite K'l'tlnnt KveryioiiipiiyUikieuiJ la npnantUid m lU rh!aS "cd i-o of lb" uaeii.1 ra f Ih. Una klyt CoLiaoul.runcilwllipin'wbyla lanmllu a .erj alTitoe. Allan M. Wiatn, I "iiiiiiundiiii nf Ih Itlk P.t g llietit. lieiwM ' T "ll ortlen V. inarch. II repn aenta toe lal ward in the u liard. A'ilerti.ii Krun f tb ltdh waid, lH('ip U n of i Wlllta-vabui Con pai..v,'.ud a'aunia-ct. logolatl.e war. Tua matby U uudirat.! tr U mm ready liiir..- About lialf-.it three oVItnk yei.ter dity momuig, a Br brrtk cut t" the HtuLln of J.atu sa Km ma, ailuated I u a rra It t, nt r i.rliiu l mmi Wllloughtiy Avei u. Two hone UVfiu.o. lo llaaai H. Luna wi bunted o. diaib. A uuabl TV Of turn lui atore I in in. Mn'dnu wa deatntyad Total l'a abet W0. No'uaurau . DetTU in A bTlTWN Ho' "F.-A man abou ID year of as, and, from ient tauid In bia p. I aau ...rmratad to ) laoned Alw Kills died a thelal prec-iptt Ullon leiuae on &.tuid.y nigh Me lad I eon Uiighl In !'" ncl.ak. lu a atal of belplM It.lAiilcal..'. remain were takau Vbdalhoueforldrtti6Ltlon, JEUSEY CITY. E.tnirttttTio Mau Mgrrwo Tub Famj um ot Solpiir to de ScrroRTto -Tif 8ooo Rgi-WEs'a' OaoEKkU Obt-A ratrt otio tnaaa meeting of ila clUiaoaof Jrwy CUy wl held al M.lrotl Ian 1111, ou Haturtlay nigh Tb hail wa deuttly cru ded. aud aateral tlw ajud per.. wer oougreg.dial laitelde. U 1 1 nou. Mayor Vt" V vmil w aho") Preli"en ' tand Via- .torm H. I.Tnw.-ifthe Awicrfiaa biOl Ml, I lUMI !i W.' a. S.tnVa. J.. I akneartww, full of rrMT-,,wr mad by M' LaaU. WiBwrtL, a, w, fvn Mara, JudeT Oaiw. Tb t'lkrWiOS I th mtaavw nf l,-anJJa aai aanltellon tjcTr.rr.1 r lr. toa-r- raaraaw. W tt. p-a,' of jeraey C'ty In raaai aneatlng. taklnt Into c iiaidarsuurt th pmaeca ra eltad otaailtloa of atSm and Ih threainon- eaaee grnrl of lb country, JO!. Thai are will atajul n I. tha n ertimriil of our rthra, and uthold it baud mm and money aid by rhaterer' aarnrieea wraa ma to maintain II ai-aluat foreign kvea and d. Uclraiaora. ateae'ree. TlJtt arhlle we rlwwlih de-rrr the mailnnui and folly tf a irtj nf Ihla penpal andlhedeaertiria rT NDt4our pmmliiem nrTiraww, r are thankful thai moat nf vur aallnn Hill (ratbej arnuntl the falling trml and that there at) Ira. Budna antonrf ttbrra ttio-e true patrh), and gallaal txeo, llrnenl Htmrt and MJr Aataaaoa. (La, tienaeeheellnaT ) Mr Oaaarat CtTwijiirD ofler.l th foll'rwlng ra enltitpwi i Heeateed, That Mayor Vai Totsrr, If. M. Tua Baam, Jtaiai (laimTtt. Ttaaiaaia II. O.tai, and Dar wiftftami, be appointed a OanmiHee In lav cailaal a Peopl Kxertitlre Comimlaae, who abali rarelei uoh auUarrlptloiM af money aa may I aaada ta tb object of thl meeting, with power to dhdjurM the aama, atd thai thl Onttirollt bar pnwwr M ft! vaoatoir or add la II luentlwr If found nere ary ao ta do, Mr, K. II. Wiuau oHerad Ih . Mowing reaola tl.ait-- Ilttttrfi, That the Fj"cntlr Committee call M Metr altl atich aaalatanreaa the may need to faio tide without delay, a mllllry fon e to aid In IM e-fon-raauBt of the iawa nod the defrae of tha 0a. ittiUahal Government, anttthattn thla end the caiuTrr with the military authority tf the ftut. and thiil Iba pattittla fund ralant by aulaatiption oe try ITr"! rovtlou by the Common (Jottrtrll. l-o pall ta thi Ctmvnltt and diaburaM I y them arnrdirT ) lhelrrllacrrtl.il, forthaalaiverairpiaaM and krtrat purpnaeii tnr which Ihla mertlug I called. Th rearJulltaM wrremloidad ailh aat rnUttialaavn. Mr Waiii Milteiuiord to lla uetuig that th Ominon C.aira-rl had JnM bld an Irdtnmial mee. Ing. and ht drtded by an unanlmotta Ti4eto an pn.prkiarM.Onaftrlh laJcBttf lb uunllleiot mtllei frum Jerary C.ly. A milateilptlon llat whlt-h wa atarteil ly ktayrat Taa Voaar, on Pilday aterraain, tu raiaeliuala fo lb PairMie Fund, wu read, Th ennui aula nWJ rarloil from 1,'a) to $2Tn, and amtatnlM to I0J. A rtitaarrlptlnn waa taken tip In the meeting, and t?..00 wa raiaeal, making a 1.41 of 1J 000. (Th Mayor IiiIihI to ralo liO.OoO to 30.tKiO. Yrattan. d; t ly requeat of tb alatr namotl I Viinmlttee, aula. aerillia were oaned In ererr rbtirrb In the city, are I the congregation oad a liberal rtwiatnae to th I1I) Mr, J. W, nttpmoi ataletl that ti had Jnt return,' oil frotn Tienbai, wheia ho bad lean to confer erttk) lltetloveiniir. Ileaaa alia.l that the dihVulH that ekUla bi Ih Mat waa not f.-nm a laik tal mtrlol,.,. k.,1 .'.t. C.I.. ... -I.. ...i '1 . r ;, : ' -- ...,--,... V.N. ,, , In tl.a MinlhMn ,... ..r al. ,t .1, ,1.,. 1. 1 . ... . ...m r ..,... ... ..., .-v.., m atan-ely a u.ll.ury nrgniilrallon, and the four regiiujuu would liar tat be ralaetl In the eaat, etnlatilof the atalr, tltn. Ri ni ii lia.1 tender.! aa lutlrn.lenl regimeu It lle Ooremiri 1 1, and their airvit'aa lia.l leen a.Hitr,l. ItrUatlter Hen. HiTrtiin, tf llu.l-oti county, ten, lured Iheaervlre of liiiunel.' and ntrWr lo th tlnvrmnr, and Ihla Cut bad beta tolegrapl ed rt Ihe virioral titventmral. Mr, HtTI'ni-n atlil.il thai ll. dim. n'li- iii raarai.l lat mltiury leatltra Willi reitiovett by the Hoiem.. ' aud the regiitibt will be well officered and wrt, ! manned. While Ihe attlaierl,tl.i waa being taken nn Mr. ' Atjotana Jraaiaa offi red lo doiiala $.00, aial Irani ' ll.ecilv tV""'. Mr. Wu. ItAasrr pene,l l., pay M0 to tha I taiHiiyi.i anv matt pnatcni witit wotiltl v iltit.leer. 1 Tlti'Mut Karril at nut' arrr4e. the pnawltlon. ' lour youinr men acerpl,! a alnttlir imiaailtli. ' by Wu. Olltvvfir Iha aunt of liai. Mr, Waajaa , Han p taated to I one cd su men to rrruiplOmea coinplew. Mr. Wu. Lltr, atalfl tUt Mr. Ilia- I arana, le-eet,f th gt-vernmebl a-artutl al llenron Hill, lend.red tli free ue nf It fw the nrenpanry nf tho aoldtem. Till anntiitat e rctit waa re wived with ualaiuntletl applauao. (Th araetnl wl 1 b(,p"r.l ' Ihla inming for the rereptlt of volinU'.ra, who am tiriiirv lync , ih iioiT.vor Ih .allonal Ouarl. Ilohokru.) The lucf ting atlitturnrtl at a Ltta hntir. The Hratolld Koclnictll of III romnaniea aea ordrrl out fur duly talay, and are riptale.1 to leave for I Treirton n WetltMilT. fully equipped. Prliia.llertleneral llirriRin, yeaienLty aternnnri, gave the net eairyuthorlly lo II. W I aieroa, for 1 ret'eivlng volunteeni tor Ihe Hetontl K 'glmeiil, for I rullatnieut umicr n,e iteueriii troventntej t, and a rnrti tmoffn e Wa al once t.ned al No, 0 kfont gomiry atretl. The lndt'ptadene fltmr.1, Ci4. fin tli, meet everv dT and evening, al tlai.r Armory, at Ilia nuditon 11 'tuie, fur drill, Alamt ytai eranna lava ruade appb aimn to Join t ta it.uiwuiy. The Hnttind Ri'gliuettt will purwlo at 10 oMotk thin forentvtn. The II, 1,1' tl OnariK C.pt. ItAkLa, nurnUrlnJ aUmt Ii5 nirn, have trnderexl their aetvlcii, and Lava lieeti atve toil. Oen. IUmrin,itpnn bia retnm from Trttb'noo tVtlitrtlay nlijht, t avo order, ti the prowr nflleera an rail eve'V nutti in iii.iiu aai., tutiiio vt uu uu bury duly, to l enniltrd. Th Co nmunliavw Zonavea luire taken lip their ? i uti lent at Franklin IUII, ahern they will remain raevetal tbta lonlrid atnlretelv rot-mil. TbU Ir I'tree Zoti ivca, rrom Palrann, will ariire today and jil ii Ibem, The tfliiera of tli Cuuimtmipaw et.niiiyrei C.itttnF.i,witiS. rtii. ua a. lat l,lrtit.triki' II. Uai.tB. yd Llent.baii Wnnn. Orderly Hergt. JtHia Vam a.n, t ilo John 1. Ilol or. Yeetertity afternoon a Noting nian nameil (1 ar of Ih 711. while citwlag the Jety Clly Perry aotldititAly ah.4 away a tortlon nf hlalatiii Willi a plat I that lie ..k frain I. aket 11m. Qmatatk Vaaua aniiuuted a a tion of tko hruid at tlia uuuauf tblujureii litau. No. il ouaaaiat, WILLIAA1SBUHGH. ALUr-KMAtfti Nomination. At a Di'mocra Ito primary maetuig, h.1,1 on Halurday evinlng, ot the comer of flran.1 atreet and fltiahwkk avenua, Mr. Tunwi Vftmirr, waa alertetl a candidal for aYlderuaa of the lsih Ward, An eloxliou will b tuJdou th 10th cf May. A Home (Ida ft I). A meet Inn waa heldott V4urday night, al No, tl rVtulh 7lh atreet, for tha purraa nf forming a "Iloru auanl." An Ming thoa nrrw nt ware aome of th find citizen of William. burih. Tha Guard t to tecomp.Kl of men who ara prewenteil, try Iha irior claim of btunneaaor Uieir uinlllea, Iroin tnivlarlng Uu lr rvl.w In th anny. II la pnipuaed tlmttlieyaliailbe auitably armed ami e, lulppod and tuart fur t aquaul practloa, art hold tlirnutefvea In reatlliuaotbi aalaa auallla. rlH to the polloe, or tn irh other manner a alr auniBtanre may reriulra THE NEW YORKSUN. MONDAY" MOENlNi), AfBIL 2, 1661. FINANCIAL, &0. NEW YORK, rUttinlay, April JO. Bt,-ka are atlll lunibllng down t In aunte UeHcrtp Htaia 6 a T per rcul. wu loat yeaierday. Tu Boa k aiarlet la alnva.1 (aralytetl. The tlcilln ttanda tn every departiueul of th hat. Tl.ere wer no wlo(goier'.uiitulirloik,kikl our quotation ar entire nominal, Tito new aliea ar otTurwl at de cline of 1 tr ciut., without inducing purrluvae. Trtdowrarlenumofll. a tat at a-Va U um heck ail, awl but enure fr al Ihe decline. North Caro lluaalxrikt tl.uiltete wete 41 blL Ktmtiuky elxe cliatdulGJae'). Thare aa no Btat.nil lamrd today, M .ty bi In-eK aiijptled on tall at B ad pertxna, tm ii r lit rate are 1 per 11 ut. higher, with f,w but, em. Ile-d lirt data are not current beloaf (arcrtil. Iheeiil.aiig'nu latndou eliweil beavw an I ," t In.tl at I'HlX a 107. T 'i 1 '' alugHre the currency tpiigatlout of fri- dt.yat Meaant. 1 botnaton ft !lrolt.uii Mari bind, Tenneaa.ee and Kenlitcky InalS PI .Unit l I in an I lutera.r Peliueytvaala... la B III1111. , W MMuam and il a-'iiri vuJS lla.iadittd II lia.Ii and a tvtln. . .. &l Mia ceded autre aul .North ('.clliul 11 li .1 l.li. a. 1 f tif-liTn an I utu thorn I i.a,a are un ci' tiged. Tlio Pit tin. a F.v ban alll regtilurly r,teB lot bf- i' 11 M'lid'i. ' ui in V. M. bi 1 P. M. Th ro 111 wnl I'.a-i p 1 (lit at Ini' hour named. TUt at.uri4t aiaa.ua from May 1. We uialrrat tial lht Mi. (i. D. Lontar, PrtaUlenl of the lltuk of th U'puMn', baa reHirrued. Mr, J hn.f ('rut ha leen elet led labia atead. Tim foil.. Ing I a it'injiaratlveaUteroentof lit !n I'.rtitf foi 1 1, 11 tb y k.aaii ut New Yoik, fcr thl wu a. mid a.uou Jan, 1 1 tou 1111 urra. Pule ed .l lh ort.,., T in wiion luitrki't . . atNir iitriar nnrr F'lUutili.t tue iit . Turn a 11 1111 ma act , . 1M0 Wl, .Jt ivi fei i.STI Tal,oi,J ',HU rwoou. $iv,vein , Ut.tliMiUJ tttUUiBol RTOt'i; 1X1 INUF, r-ttl.o-Flrtsr UOAEO. B.nii 1 un Oh, PI.. ' ' lUrl'mK lljf, AntM) do .iin 4o !t0 ILuiou, Ik Pf.. i 3 !l do atl40-t o Ho ....III) US &.IHI do 41 IM Eradlug It...., W Lam d... altl 41 1NI do WH taajO do .alu 40' MO do ....ell) H emitlVa.C H7 I'M ilo Wk teaa) tlu. . ..H H0 Mich. Oat. B., 41 10UO0 tlj ..ildeS 30 do 40m Cmxi tl HJi 8 d liaaiN. tl, Ca 4," Ilk) K, 8. tft N. U.B 4o.l00Mo.ua 41 da 4U T MM HHI dil vjx ao 00 ua kOuD d. K lUM.aVMH.laa. UM too aa lljj Wl-aiwn4at.....l0 . .da.aaaaaa tt 100 (da M 100 do II IJOD Ul ,...IU an liOnroukC.WI. Wi IO.11 trio Id M. 'oa Vd tamo nLldM. kOX HJJ4t UdM.'ttataJ -.;..-- .4S,u -- " bj.a.aa ao 17T.0 IU On. U. .I? $lt tin IM, 1W d... ,blOM M d.1. ..adtM 00 da. .aMnTja ion da....aMCat ir do act (waa. Ooi. ao, t W.I OaL at CU. K. . t M da . . . . BO do..,.l-raJ BO dl....IO; nO do.. .alOW inOCVa, AToLB.atl 00 do ttk BO do... . ta inn do M lfaj n....btM o CnL a K. L R. S 10 dV .... ad) WO tkl . aV M loo da. ,..mH It rl M lOChL&aVO, ft. M BO If. Y. Ceo, K.. i1 tiA do etv 1M dt M BO do .... 4TV o , ie1f M dn....LM aVtV ne) do ttu 10U do wWCrktR It M do ItV ltd do 171. 1 da 14 MnaArt. E.... tS fan da M W do UH " r do.,,,.H U U....... W BTOCr rTXCTOATIOrt ThUal U tleHred by rar-taoa V kS ffM Board aalea ear h day l Aiaraaoan. rirwaw. Tana. a. . , jb Ig raart) VwaWiitH.aatt ajaja IH. C aMilta.a,, ,. M, t aa LtJ3.1V .. fs..lt4i .. it.i.tK .. Erie Id M-S3.U rarHBM.a,.,. A. r.'Coa rriaaT.. K iw.K....iM .. iJLi-.a. ft a. Hud. K. I liarlara I llr1raR.rr..l ltaadlrigrt,.,,,it- .. laiohCaML.R.,.)'. .. M.a.AM.Xa..l M. K.ftN. Uf.tl .. raaanaaR.....k? .a ITL Cwe, K. Sp Bk ., CI. CW.ACia.4 .. OaL- Chi. R..4 CVs Tol.R..lk; .. tik A R. L R.4 ,. CU. a Q R.4V .. MINI ATI KK ALMAMAC. Sun Rltt. Sun 81. Ktm atpri -.... B 10 9 .... T.. ...... a,.v .... 44.... .... 1 B4..J l.... HI I....III,.. April D Aia-ll 14 6 9IAKLNK I.NTEtXJUKMtTH. Bohr ftablna. Lane, Jatkeoorllle for Aollgna, wag krd nlnkl of 4lh March, on th N W Darbaaft Kcet, a mltra fmm the lauli tha crew ramaltaadai !., Vr Ai !,.., l,K .1., . ., I ,a,..u. r.7 L"'" .' '""i .--- - 1, ., attyover per, i ney were unatiy raavuaa M ,t-i-t-.. ..-',. . , .r. . 1 inuit itivi iniati'i attar nTiua ivatfi; rlntl fl.aaletl over the reef a a raft InadeatttTHeand exhattaletl rendllloo. Tnet were kindly attr piled with rkrtklng by thepople tho UlaiuL Tlie captain waa lad y Injured cy oana Lug in culm I will, ih rC Tbe Teaeel atnlcaiua 1 a 1-41 k. ItiLTun, April It Tli Fp. brig rf'ieata Sana ra, fmiii ILavaiA tur Falmuuth, baa arrived her tbatrea. llrirrnat, April 1(1. Tb achoonaar Dlra O Ba aell.tf Lliaalaibl'.iy. NC. from Oaurgelown, a O with ttiinuei i lor Pbiladeliai1a. cane aahoreoutba lain, alaml A mile north of ihla inlet a part ut tl luiulwr baa leen landVd onthtbrach. The vena will Nt a tttal lo-ai. AtiiTtAT, April 19. TT.eahlp M. Ntcnola. BraaT don. frum Uaara March 14, and Purtamoulb ttaaa waab-lally katouMiiblalauiud 10th Inat; craw lag la the la.au aeooud mal and four men bar aa rtvodhst. Another dlaiwleh, tlale.1 Flaeter Core, April U yi I 14 men are aafe t IE r4ain and 0 men a heard Iroru. Tb 81. N w aa built In New York a tt In IN4I. by Wi-aOtr.lt A Ua. of 797 tiaia, rated AA ami lalu.d al J0,(al. Mb waa In UUaat. CLEARED For Ham Porta. eTTTjlM.sllir Cheaapaake, CrowelU, llaluca) II II Cmmwtil and Us BRIO Nobraaka, . caa and Co. , KLtabatl port, C C DtaB BCU(K)NKR.tR n Pitt. Pea, Ihadno, Stark af Lewie ami folabtl, llamUkrm lloatoo, Jaa 4 Mi Kai J M Preanuut, Lark, (I unreater, LKerax MH,4t, lend Milwiukae, T II Cbaae and Ua S Ullinan, I'mwell, Iva-bn. H W Iwla Walenat Parker, Hadon, liji..n ami C New tutk, Uu nAliatleiimia.il 11 tail. LOOP F.rat, t.Sbit, F.lltalelhpnrt, u S I For Furcljrn Porta. BlllrS llernld, rimm.tn, Bremen. Ituger aal p-idhiint lar Wcat, Page, London, Duailiam aud Diniun. DAMCR U Blielloa, ftliaw, TJrtrp.nl, A Lewry Owrgn, Morar, Hamburg, Cliauiberlaln, PhelpaaoJ Co Alalia, Davla, l'.maralu o, O II Coil LUial VUraa, Covta r, lWimu.ta,Tikr and t.lghttturn4ka Hlirpberd, llunham, Havana, J V. Wrd and Oa W K AielerMiU, 1UU.1, Caldcuaa, J I. Ward ami U-. BRI08 P. ibionl, Clark. Cadli. It P Buck ami O TiaJe Wind, Lbaae. Uavaus C and 11 J Peel Bautlagts (llrcmtn) IJaitiluvk, pn to Plata. Qelnrke, Kettlireu and Ru. hell Mil's (Ur, Fougaa) Hi John, A llnnUhaw ljuly chapman, tytaopanj Vennuua, Bmltb, Joue and Co, HCI1U0MR.1 Chief. Kelly, ftr MaUnm. Bl Smalls Wave, KlrVr, llalihta. T .lam.- O 'rtrilj II., Hon, IVuiUabai, HI Johns 1 B I WoJf CUlVaa, Noma, at Jubua, J B Wunnt-y aod Co. ARRIVED. JTFAMnIPS rianel, W aoa, fm PhlUdflpiWai nul-aal-i lnner and Klrkpainra. Mmuit Vannai, Wataou. Nrvkul. to II B Croea well ail IXs Towed ftom Utwton th tark Uareaat Queen, rt etilly aahttre al rtclluae. Altalnw, Jonea, rrondenrw, India to Leuc OdetL. Delaware, Jobuana, Philadelphia, mdae lo Pnaill rkllia. Zulu. Onralwtn. Klngatnn. Jim, (ih Inat I end neutaciurt.ra tt Waldea aud l.-h. 10th broke Ilia ctmnertlng rod of tb engine, au Ihe reel ol tbe paaawre uader oanvaa. Putnmaka, Nye, New luxliurd, tal and gn to in oaaaier. BIIIP8 Owonrt, llartlllar, nartataloee, rla UoUlg bar li daya, lo Wlh. Carver at I Cheaa. Arthur Cbilda, Child, liriakul, K, fig day, eta Ule bar 13 daya, lo NeemtUi aud M.i. liarry BluO, Redmond, Uarre, tia Moklla U oak o C'ba K Green. UdyFnmkllri, Jordrt,IjTarpooi, via MAiUftll daya, to H Thonipaia e Nephew, Ootd Hope, Millar, Havannah 6 daya, cotton ( ItTavlur. Ooldn rieeee, Manaori, nan Yrauclaoo 111 daja) and to Crr kttr, Wood aud C. Mary Crocker, William. Uverponl via Cliarta lonharOdaya,aalttothamalr, Yltula, Buraley, Urerpoai SO tie, with coal to I 0 Keeit ami Co, Bl Jamea. Olley, LI varpuol, Tla M,ibll bar U 4a Ball to Jew W LUweU. BARK Itarveat Quea-u, Wheeler, Boaion, la kiaa af Bicuinar Mould, Yermm. Goethe, Mulusr, of and from Bremen SS da, 1 and 6.3 rataernrera to C Ltdlmr. Lam. Wiltearn.nfartdfrnmBrTMriJ4d,i ami VM paaaenger to II K top. Wm WlUon, CulUna, Mataniaa S daya, auger at the maeier, Yuuiurl, Anderatn, MaWnia t daya, eugvur at Bteacna Uroa. BBiad ToruaJo, Tdajetta, 81 Tbotnaa, aloa. Tlu M Maykaw. Frith, lierrauda, potatoaa. CWua, (.ruwrll, Malanaaa 11 da, uotaaeea. Anna Maria, lage, Ltruerlik to day. ft O t'tuikiner, Kenn 7, Mayagviei, P R, etigar. ttCllOONKRtt New York Packal. Craudall, ti Kli.o.U'l.ipurt, itatl. buimd lo Blem. John H0"W, Bltaw, IJualwlhpvit fir ntetoa, Martin, Ooldwaith, d tor saou, llelle, Ik i4.UI, ljtlrt, Bab, Boualor, lirown, Dighlou liar tNnighkeep.1. Judge Harrington, Bhaw, New llaven, UxaaA fa Wiluilugaiai. leal PUiner, Hartly, New Bedford J daya. A II Unoaer, llwarde, A'rxuvln. coal, r.iertlon, Porlell, (Vom Vlrvtni. J P Bailth, Koprr, do. A T Clark, Bummera, do. oala. MotleraUtr, la-tl. Uu. wL Klaaulive, Keaue, do. .. pAltlta, Bomrr. du. do. J It Ilolbrook.'t'imneT. do. naval atorat. Me hotirr. Hum. R l"Ul Hr luajou. Ana H Millar, 1'ialb M tnliatUuTiUngtr WanaaaaTa Oaplan, Pia-ler, Hivuuilla, Mirch 29, hulaa, 11 N llawkiuji, fyaJ, Cliarltaton, 01 tton, 1 Fiullr, Nickeraon, da ilo. M Ylitvla, Johiutan, do do. II W n-alfiey, wet-ka, W'JmlrarVm, N C, aak fVulden Weal, Sraaan, lla'tlmora, grain. vy913ob.rVsdM M AMI ilo.,,.... M pora) do Oft ain.Ovn.Ii4... llinl) C 4. N Wvtt T ' IM.AW, IM T W PN: CwntnerM. gf Bn Mrar, Trenail. 1 101-acuVkLH. .. M lift do... . U. t do. . M J no lHMt( Ariella, Ctiaae, .lacniel It tt. Io.wof.1. Mlnikwa, B ugeid, klluU loport lor ltaitoa. Maati it, Uavia, do for Auguaai, Bft HaruaaltU, Nt"len.n, ItarwUh, Bah. J Anilrnaui, Ilrmlngway, Ulaabell port, J (I Hilda In. lUllay, dn. Clara, luirrtt, (itauvelown, 8 C, day. t. Htietdon, WhtU, Wlun ngun, NCI daya, B II rin'ug. M.'tt, Uoorgelown, 8 O, 4 daya. M rnea to. H-iker. Jaca aimv He, yellow raiaa. Marine, UK.e, Willnluk-tntj. N U. Bda, Bitani,ll, Wheeler, Yunlula, lira, O P Weuvr, Tuluar, do da. 11"1. Ku.harda, dl do. XJtHtrty, JohnNon, di do. I'hlef, Townaaoit, do da. B rlgn. Conk, C iMoniut, with au par. Jane Brophy, Malletl, Patardo, P B, frpaV Prlno taa, Lovell, lloalua 8 dayt ualea, Ann I'Uiwar. Nickaiwon, Boniua, do, D'tatAare, Maun ,, Rjudottl lur LwHaa, Bit lie Hbl, tU'liiUlbiairllugPii laaaka. Alinlra, Hrullll, Ntirttavjort. UCUaiuberlaln, Bluiife, Hiwloo for Albany. Marietta, Otay aVtckTuAu-l T da, wlt'j lUua. W W Urainerd, Itowdibh, Myflu. Netaun, Mi-Uea, phAladph)a f r P-ieko. IL0OP8 KSpragmvCllba, rvtvldatf a dag With laala tu tha uaur. BBTTJBNXIX rHearnahrp IlarVow, aotla. i ar with hef rudder aud kaaklag. Bh aatlad haaaj "EaSSj M-4, Upari. brnca be Oooa tM ladTratwald. Urux "" Hmk bB n laaK Ba itbyCaT.-S'' a""-- oafaiiU of !- lJ.U'U, . BAItED., gt.aaial'lp 11 nbor(i tor UvejarVt ibl CarataaT, fitii.t 1'Jt.,. S3I H .-te.l).'ttI .kJ-V '".It '-v tjilfteV is. - r-. ""-. r'. aaVl' .1 law-