13 Ağustos 1861 Tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 3

13 Ağustos 1861 tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

r JJj", nTP " Caw Baa CtiuMai Hair !. Yottl Rtiw.ad'ppR.toevwa tiw itinwaicgnrwt 1"3 IliwitlaTmtW oM Tt dye tAt Htlt S3 BLACK at- IMWK. 0, : "I.W Wll B- ilriSVlJ Ji pant iTfiiiiin I r - r "."In " HtXZT.ItM. prlawaf mm i-p-itr ptm m mix. I I' BjBtYratapApVaad ene ' Mhr upae -n.. te m i 5 fair kaili t link im net ir n not T r t pel U Ul-awta I hi htolt of H(1 Art aaa ot. 1 aawerd-tnhae- t-pdrwt ir.ot mw 1 w la ah- ed - p-'pp-i R Mill rowir. tarr-4" -aai e p. yea wtB flat, mi m a itttla at enoa. I el iaiai.i aaarkai taaall, aaala-. ra up wh oherwe r" at li At ao- nt, nd -it-trd ta- et. a Jilml -81 ia' at at Rah taeaiL, m WaMyjaijfJaua Ui mm by Dnuaiaa powered r W r t I W w f I 1 at) ii I DriiktiiMI. .ahBgV 1 HflPh III aM. Mlw Ifl lP K 88lreiBra. n, . a.rie. A, f 1 ana. Maa.wie. tie nmm a w, ' BR baa lira imiv,,,.. a BroaaJra. Da. ttB. T. Iliva . ru Braal rv Baml. p f rnca on hollar R Thi PRwett pway he itwih, latom a av of H d-thl,-. la potto-, rat IiipPi. ae.iivle4 awn kanl''l"- mi.Im aAp '1 BIBTON -OaRasdir, lit! In. , w( i ,ni o,,. t I lt . a AlfM I. l.t-, L'tlOllat ll P, 01- 1 , ' tped 7r rpn trd :. ve ..... Trftueral a II rate i-.e from hi lata r.wide-pp. 1 I I htt. -f- r. I u i - - .,n abli) fTw". ) f rrron (Ml la'. I IV o'rl rl. 1 1 " BOOl -la ll.w rt-a n-aaalti. Hiking ,wi .la aaaai i. .,.. pal 4a aU.I tw d u.mh-o' Jaj ah aan War a, .1 I n, .. h , 0 r ,., Tar. faiallva f....i. t te raniiii, a .. ri h maiv r ir- tni,r, ti aitai..l, i. ra-t'ntr t lntt4 Hi ' .tM a ( ,i . ml' lum v ai n, Pap. in-- at f n. 'Im r 1 1 rra far J s l'n. ! 'i . an 'a'h r raH non. t- BRKWNaN Onun'r. lth M I. rta innatn V if n ia III. ta 4 o-' -alalia . - ro.rj rll-il ' I ... ' t ,l i m atta-iln fiinf-il m- In . 't I . ,w ' troai hU l. ., a fe.!li (Ifm .11,... i, inalr aul b t.kao to Cl.rr I' l:i pr, lot lirlpir ai ra-nt r. DOYLt o Vo.r. 1l' in.t. -r n . rlai pliur of .amoi lid Tprt.p. P l . p,,. rtd n-ti h. ba rptf on of lh ratallr ru -r" rt niip inri-.i at tonttpapi tVp fi aau ri'p r"uv4a. r,!.uio., pi j f 0,PiO"r. Iran t? P 'I . o B 'nil .( H . Ipr p'p. I'll tli FOLKV Qa lundp. 1 Mi Ui'.afaM a .-r II rap, - I l n I . .p . ,i. .. r. TaalHpi.da ajid ppti.lnt na .i tba rami r ara ra ayartnaif iur w r ttp d tba 'ubp-1. h . fTnas tail llma. llih lna, at o'clock, ftm 1 1. i ,i naiclappa. 40.pr it .ri riXKio Oa AairJ.r, I th ln-i. aflar I'lrn;.. iUa. at a. ai.n fin .1 a . t'a of iho P.-lrfi m r Mrn dnw, r'oanlp l""r artl. Iralao, tu thp 7 M fna I H a(P Tb rrtanda and aoqaaintanrpa a thp ratal t, a tbo' a' ha .or,. I ia h rip. alttpx aM, n-- " trail, and Jama. Da om,.p rirful.r u,.li - attend tw ranaral, thlp llSjaajay fero'vm, 13'r, a , lDl,at arPal from bar lata rwllrniwi 4 a aaa Bpp taraaln .III ta l-:trr-pd In Oalaary r.H aary Iuioorn 'Ir o) ,.par. v1 kaaf in II JUDiB-Oa Maal'F.I'hl afar a ph-ri and .1 r,- "In, Malt .p. I ii.'k p.. . 1 1 - . ThP IrvPnan of hip b'ntl...T. H oi-o'aaand Ph'lta. ara raiDPaltd to attp d lla tii-.aral.no WpPln ai. . aft nono, 14h N t, at 1 rjrrj'o k. i -m hp broharp fraroaaa. err of tOth fi. aitd Nth art. 4A ' f i- c INN. IK 1 a. l pr.rl r ton 0"Vmae, a Ba- Uraor o a,.,- n, - , I'plavd aff d rMI ytarm. Bar miattrw. and ri lairp an. .iiiu i lunvad a n attend brr fctj o , W.d a-dar arWrrpaou, Mtti I laat, at 1 T.lnak. from bar lata nalrlaapp. tO Thlr ra S?S 161 PRICK At Rlid all A a- I.... N V , 11th In. I. Hair Aaiailp rnea radah rr o ' Oa.ld ami Duaan Frtpa, aad I roar, n rpjo. thp a 4 T 'ara. Ih- n -r.l wll" t-kc n'aaa tnU Tvadar) oro. b)(. lth ln.t, at 1 at 81 iB'rf. lit S -"i rr Yaila nioratun, Catollaa teontk. Rati) 9 ra rata. Tha ra attaaa aad Tlprn t of tka 'aratlr ara I mm I f.ilty 'n tort to attor" Oat tanaral thlp fTnoatraf) aft t'ww at 1 nvl ri. fr-an rho raatonoa of h r a aan. t. atar t ai'd Hudann aaa, Hpo kira. i" RI'I LIV N Oi atooOar, Mra Ana, wla o( Jok Bu Ha, ' K. i v. I" m, I. fl.r frtond. ara rpxpot foil r Inrlt' d 4 r.11 h.. I fuiTprral.tVa (Tna.4.) a t-mooo, at t n'ol ,ek, frnoi At Vlaaar I'p 1' vp'tp', eor. Uth .t. r id 7 I ara. IB4 !.. 1 .t lina; a gAHNUMS AMIaUCAJI MUsKUM- Tha raanarr la nad to a a n- I' p mnA rXTKMMINKY NtiVKLTY tmir ofT-ro t . t apoool f Na Yo k or m rlet. A i LlVimi TlUM't.l'OTaMIJS, KHOB TIIK EIVK- Nil IS yjift. , tta n ly nop avr hrouht t' -raortra a aalmal tat Id - oraRiapo I br I H laYpi a. a d . i . loa at- pa ' lb coo try aaoaA b 'hn ppatlal vr Dlpaon of ta, for rt rtior. rt a la ibo I -prtr .uownaut ( 'I o Cl'l noot't at tio y.n l -cat O.rdat.a ib lo rl.ia, auU tJho i,a.i.-unl I'.auU lu rail anno. t -II ' fThlltPtan Plrarbaa, 10 rtj rKtUMmlp taO i It -. Vital UK FOUL PLaT A SUirAULit r taa.rd a. I ta I id lora lof ttaat o.- ro carr'ra . laa b. too aaoa R AN PI T'.tK, aho alto-r a'oia o Ra ordy. .b"0' 1" O'a'rck toio b.t'n,li n t'.l a'Ta I aa i T ltd ra u. a ai ' bib atrra-a d Btjcto" .v u- .Ire vilrbi n h kR n b. a a.ard 1 II, wa.l t ko a at. a alfi antl aid rbpia ill rtl porno jilla. Up k "l raj - Rat b aft t-M, .to a p raa t. .t ili ati f . t a, id ry t i .. . n ,. .. i. Bo l. ab at fi y. ar. if .aa, rBiall. thin t.oo aa4 Hp!i too plpalin r Ai r Info mill a .'ra aaa a'll ba ar-at a -a aa- -i orar'a at ! art ait'i'.d a.ntall K B II l.'l "IN, Nrp to a d T .. a a aa 40 f NrtiatUrkTluN WaNlEU OK MttH. V M A'll.tlmp k-l.l.' I 1B .I ro ,.t oi it Iralai d . Po O'li." I l..'i-" of Na Tnrk lu ta ,, aaat lio, era M N V, l.li plro t lo a i . i.o 'ba n , I - n. any I Jot taalto eoa " trtfWIH', J aajPrt K . I.I. a , t Codar l N, a aalS 4 T , -y ON T RKWAkD RAH AWAY r Vtiom tha tab cribar tha fo awlnit Indnntari d ai ft mlo. nai- l.l .J . barlra O Bilpa .1, Jaia-a kt.dhaa. Jot i v oon.bi al par .an. a.a I'' td 4 aarb- Ul ot tra-tin a id appra-t t uodor rpo t.tr of I a I w I II Hi ii. hum in. tl -ii 4 411 Wtltait. M V. A. i.1'. SI ummmrn TjT TOD WaJTT SWaUT BtVEATh AND A aaaattfnl Wan ab la two, nan Or. tiainm iod'. aaponor i trip roh I nap tor trata hi ! II LONOS, (traanwlok at N. V Iv ' ' r- TbH UIMIiLKUl'S FUR I'llKIIAIK OBIY BtaM Ipaat prbt a I'o to i ... ,.i.n '. , i . t prrftiniPd TYlo ili.-o.,-. tar u .. . . .hn a dl ti f t - al , la .n taaalla -1 a. tlr n, and ran t oa ti- pr e nd ai 40 d ul i Rocood pt Wll'l.mah'irvh, a', tit .bora tow pila , anil 'il o' ' AaKI li:! rOH MAIJbaa S DUNK PLANT FrltSH EVERT DAT , XJ K(IK ruitKlliK4. PVarN KRY, A'. , FDR M LM . 'ft Imls H'- . I NURR TH- KIILKPi'i or-.aD d TOaB, . tall lu"-"" )R)P Pit fnHKS ICBRW PBIUBB a -A-Tlkt- aa rleot wal ar arolla, foraop, aad a to .or i al aiaottmo t ..f t Kilp fnr pain -t e Hi It KR 8, M part Boo.., . b'aa ail I n ol blackaml ira work, i tatbli g. aod ball-ba fiat 4 aaa. aud 9-144 I Uoi ru balk cibap-2 a too nv J fT!?- K lra?k' rprW w.ikart. 5 T ' ' " 7U1 t until aold II TJOBHK l .iRS.LE A 1HY HOB K 15 " ba'jhlf,.lfiaPobllo P.uad. HOth at bat. tha'5a aa.p, wl I ba aold at paUlo aaio K not lacoaraet wl hla I dayv liaaa. aulll'1411 CBWIPO Mi CHINBB POI laUal AJtD yZ'iy if'f 'Li ESJa ,Qit ' MaMIl al Ma.! Crtiptitat, In liavr-m-. t i fpu H.NKIlo, aUX)FKIW, AND 8HKRT I -A l,,,i, it. !fi) I. t m . II" Uy a-m.p-.l r ..r IS? tea aod eoko Tla. IP. A 4 7". ( K, 5fl rktjk aaa tppdaA at I on. onaanwi tjjlBQ, Braaaa raty 3 A BKADTtlTJL SIT OP TEETH OR A Ooad Ira), oa atlror II", par-lal plaaaa from 'JS JtaT1?! "w"1' w,,s at ai-boat -ttrMitll.t tho ro-., T U B. lad at'b kip oara-ato, i"ld nr pair r. fMa St SI1.' J"- V Ta' "tf c ad alihom patu at vrYi alL'aC". al , aad tao.ary. -.y D V U o VTLHAO, Rao'r. and 14 a' nl for 1 t D- ?Zk !?KI r,r M0VKD 1 from Vn l wa-y, to 907 B oadaar. I oooi p boat fVllaa, (iuaart rj with rat pain; ot) ola, toid. BO Jjj ".fcjj Jjbtaat. in Ba AlTwarR aarraataA. .It w B-aatPW iPtitanB. aaaB 12; T?XTBA LAR3P BRKAD FOUlt PotaA. L3r nr. v l WfltM of ruavrlor t ma n.da fcnaA far In faOS ojoK attho I iloo lklr 'htjartrt kar at an,t 'r4aaalll A TtUji T. au'tr.ll r a maTR it a rtiD-oop ATirtwr warn a ft' WAWT1D-A BTOOT TOTJM raa I'r la tklral haaA; aaa thai Aa a aot ' 'rltk a I aaa h rood raRirapt , may ayp r at Wl ranlk ara. af-ar t osn.at . IT BaKRR WABTKD A THIRD HvNI) M h'tad .,.d raka. Apply oa-. af lAlih at a d 4tk arr. u HOT WASTED A BOT All JO t IS raara d la a trearr rorr: an aad-rata- aaa taatnoar. a p .1 r io J H s bi lij AN. M4k al. hot. Itl ul 14 art. II ROOT AMD 8BOBMAKSR8 WABrBB ' TaatBtaiBtttt b-Hl pmi aR I a aBji lk at ark RB food a, a pa dtta.,i 'maaraiait aili aa al I aa -appl) liom la aa aal 1 p. aa, at ltd Wottkat II tTUKRR WABTR 1 A TilUHlt MAtt BR v t.papniTani 0 rat't wan 'ad in t ak 4aaala .apt ratall Itoaor -laro : anaa oood pp nr bat On I I abanvorita .da Iho aaint Ipviuira at tin Haatroi akatAaie II piiBPfonoaiiiK rArKD-4mi ho " rat d r lanjp b . kn-loo t. of r oady. . ' or oaat't. Hoaatr kar ni ayply at ;M Orwra at. Jararr Oily. DYB WABTKD A TOtM't MAN t at hapworkadal th flnbhl-t and ara-pl it. laanira rt .lOKKPn n lilt at V oath'p Untol thlidar. Ifatta t and 4 P. M. I FlhlBAN AND BOBSCSilORR WANT- I td. Steady aark. A tiny 'o aa vo p'ofarraA 4' Ni Wl (Irapawwh A PAIBTRR-WANTFH A II IT WHO HAS wr-rlol . th i tal Imp. t i laar.- tho tral 'lot, A Air ) a '' K.p.t lltl, a- flO'r aro B. 41 HIM KKB8 WAJ-iRD-alX VtT- kppa iddf.p k t'oaa .... , ro .rmrakoo. Tun aorai.l.ini d 'n .Rife hr .-arup iro'oi.rpj Apt I 1 ' II R in. t , .aa rdi.trlr. 4 kAlTIB WaB1IVO-Ar TAYaaOB pal . , 'RAPdRHBll t.t WRl B llll n'l p nil m i h nr.. Call frora 1 to o i c oaa. thlp lay, vt tnttAti minrT-w Atai. IJFIP WAfTPO-HrVALK 9SVAII f ' 1 l 1 la.1 loo la'taat aad ha. o n at v lh. il . I .'.i .'..n li at 'it i and .m..'l K .... p r I 8 A aR od .1 a ill 'ii. pa i ha bad far ell r o u i ..in ra.prlabo fapBtil-,-' ao-i-l w o laB a d laaaU - aa' ! II fJOMK-iNY RtfertCi ABI.K VOVtN ! 'a .. wai.t 1 1 a kr I. . r .p kto oao hr app' ilok ' w . u Ito u-.ti', ' . .-i ra'p ouor . ra iir.d N. o bul IT a ,t ii.la .rot ,p-ir. II f Ual KrSH WaMKH THAT tTBoBB I a n. aai ir .- a H i .... ii a.- o it - pj . Wo i d pp'y tf'H '"I .- i.i h ... i . aipo ot a ii i . wark In pantry. at vnu-K-wanted in a caiu .mo . l.ii.tly. a pi aal;o ,t takt i a I at ol ll lr n, I r a '- rn Rt ri 1. II r f P Piaapa tit'lrt. nr Pall a' Mia' I.Ndarlkl'.R, r. I ' nil' ..nair.ro. A P H o.l 1 ' I pl'KK BOX MaKRKH WASrKD ON I in. Ii.'-, alioir alp r a' tta i ' - r t knnv. Apri'p nxni dl'tola at .t ill a oLI BR M ,ipprb.itae ir 74 Wl Mara o up at, Ira. 11 aJKBIMJ MACHINP9 WANTBo ti) plrawonnd r.tand balatl iiaota fit aawla ra i a loot, and two ' p rator, ni.r riufi ' a-jd 1 l ar Mat,r a Aattr'a .aalrnt a.obu.o . atwi pa fln iab.ra. t at. f,i, i apak at l If ,.ll...n It ad llo-r. I.I JOB tie HlBMI-lK. wlWlAO MACUINKS-WANlKO, PAR 0 aooawuowipb to ua-o ta oparat .a - it i . lai a mac blue. ! rani ai ly '. a'td praaBta a, all anida ,1 work ; ala . a in tj o pawarl Id Iparn ton ... .1 . . lipilo I -nr. at It la. r -i at S I , l.t rVtKt. n I 4ao'll7 I Til'UlinKlT WTH I. 1-: .iVSfKK. AM CnAMHKRMbll Wan tod i y a roiBayiahl w.ana , a al'u at'u j aa ..an at t p ai d okamhTaaid.n d - all tin i of aaw- 1 .p. n'-d ipipdp dr.ia n.akin. I utr ill r'a k a' 3." FI at ,l,U'aeun North OJi aad Mort.'i XL.... WilUamakuril. ln l.4.'B A -a A I OR IO. A HI IKIB POOBD-TIIC riL'ttll' AN S . i v.na plfki'd up an a c'oor. .loi- in aa'dM a .t 0 h, kl 'a oohawka i dock. ah-.'a.i or ab. wa ' boaao. Tuo own r can bare Itkr prorint n,n-rr and p. A -t pipen-p Apply at bio"'! ..tl. iu,.i. I . ar.UAll XVI- RB I Pill CCOtTBT II rUK LOBT-OB FBI DAT, . 4 npii.i. thb. a e iti an'a atP"nit h ok. hn.ror rllrrtun t - - t I . il i. Bkl .1.. uth R, atll B laid f r Ib it I , tibia. II IJA'SK II OK LOST N BIT 'iN'THK ' Cpnoto K-rlnra Bal k Tha R' d, - wl 1 plo-oo I . .. 11 al tba ta- k, II 0 por Inatilu'a, 3d ara. tl BABK B''OR IOSi'H'KBIT, Itjll , on ho rt tain', rt il' t Htuk. 1 . yVai' pr o' Taf-Artil null h 'to III. rwao -, 'I ' I 1U T KaWBIXYiBf rttu-mnt I h ktt II RB 10 BATHE LOST HACK MAN'S DlDQ, N 4 w"h 'A rrol an a II t I' roprao l to II. 'lfl t"-rlh. til ah' r owirdadhy iavl tit .od ki.iih.Lp'p bttal. aUC .tilllAppdlai. Il ItRrAHTPTH LOST BfO "BEWABD O Lord a D amond B'aa.1 I'i'i, .'nio .toa. Woo r.r a II trtii-ti the tarn' to Oant. W a I P KM A v , itr. arnt m.alapid Vailnk atraaia. will .aoo'rothp .tore rpwud. am. ..'Ill n( t; LOBT-fl REWARD (HI rilKlltk. Ii a', a o i r, and h'tnk pood ' doff with hla ' air ah.ior "fl ullii hi. I ro lb older.. I. -a ru ar a'Piiod hi. o.pp: 'h- ah ra i. ward w It ho air.-" iy re'ni ultid bllu to '07 Orai d t. 4 HAIR H U A ' E LB T-L OS f ON BATOR dy aila norn, la eoruor of ar I. ar d dth , ta 14 Fi.lb at a 'lrl.rr.lt I ra II. do. ai I M Jh--raliy iiaproVd. by it.rli n n al "8 Ptfih at II UTAND CABT L01T-" BK.aTARB ' taken frotn tba eora r of I oat and lu tan at -t I n ta '. i nt p. baod pail N . I . r.d w -at It. o bo'y and laitl la N ri oaaoda The ahr r, . .'d will t e pall to an . pan oa latum im aakd ar. j 1V0 Froul at. V HOBoB VOL'BP CAME TO THE I'RSM of .1. C.II' R JBII.L. Mai I. attar villa, a fray .i ar. It . oanvar raa bare tha aoM br urorlof rpftity axd papu.ii i ipenata, iin.il' 11 HORSE IOB BALE 1 Him A.N HoKtJB, tut a le f r tart croat. h-itai.uf nr aor h ar oik. At . HlKlllan feed atora, 194 ll.la.oa A. aullflM KYS i rST-lr ' UEW'p, I.O HATrTRDAT or. nlpr. I.ft" . i t Fa 'oa at. fet ii I-; and hi loar,rr hi an vih .rtoat rAtva at'ofttnre e.. In t liu-k.k'it l-ap. T tin Ii' till r.-atv.rht ibare raaald. by laarioii iln-ui t the Pa. in.- U tal. 1 tin. M. t. B .VOIR LOST A 1-BtiMlSaOBY Norn. I-a or or t tlo laaml f o la-., drawn ki M. HALliN, .' n m akkt, da'd Nr Y tV, 1 . Wtb, IHBI Pai ataa t cf the .ame liar na oa. ti p'opppd. tho il i'.r I e,iiea. til t . boo J tba aaaae to A. 11. HART. Na. ko oTililaia .1. I pOOKaTBDOK lOSC r. RRWABD 8 I ot Batu dav al orn ioii a pn ikath M k tiulaiu tot Bb la bill, and o Id. The ahoro raaald will up patu rot ltd ipkun to -.'1 (Ifaraiuarctty rark 18a pa pCCRRT BOOK LOST-OB SaTI'UDAT. lOtb n . a i i in bonk, o i.i.i, ii g about n'lr .11. . tundr. notoa, oommula1 loo ttok t . Ad; tr e tindar wi 1 he 1 1 liar p II lewaidntl It - loa. tat tea .ana at BBBWBTKl iiai Iipvi.s it.ni ra. paaitoiy, 7o4 Hlodar,o. advtaiod pbawb-ra tl all holt al.F.F.OK 8MH' il, Bronl rllla W. at ibeato Co, Raw taik. aa8t04 Pro 10ST-I REWaBD LOST ON baturtav trtnlo.', aujrti.t lUih. a black a-1 abtteaawoip. Tin- It ..dor a i . I roe.lv. tba at,,., '.ward l lamj Larat o. .'td Ar. nun II PAl'ltluB CLINK. 14 ,JlNO LOST A SMALL SIZE CIlASiu rtiip, 11, a chaaa aork naar ir worn iff. Aep na. "" "" t .-.a-n. npon rtturt lot It la k 4. 'A lo.t.-C 100 llaodftu Laat, wlb bo .nil. Sly ,,. aola.l84 WATCH AND CnaIN OlT-OB 8AT enlAP altaipootv oa p aM .ta.Bar , I. VAN . I KP . no 'i r ft. pi foot ..ii M.t i .t, ta ttoooua anuwe r.r-, ar " tl a cara, a lad, 'a anld aateb aad th. h . fit in.knt il, .bod. Tha Under will ba , ba all aprdx- hp karliut It a Itl. Mrt. HA t . Itr. Ka.1 Jou at. 17 VITATCI. KEY IdOST-OB SATI'RDAY VV taanlPI, tba Uth Ul.t , a BjM watob aa-, Ib a it of a deayaaed frupjid, ioipk rom tin .aton atre.1 f-ir..t p oll I'lition, Rlrlaft io to D iartllet If .Ho lilidoi a H rettl p It '. IT Jad at, aVtUlaraa- burKb. tbay all' ha libera ip rawardel. 41 CO AAV pO.lL BBIBO WHOLES A B AND RR N-'tatl at for tile pale of aotua of the b.-1 red aab rat Lablfb .oatp, I wl I aal I eaftnea at tha Iowa-1 vaatbl. p.Too, aad br retail .t 71 par ton nar av r.. raaaa. trato aod fa-nae-, frro nad and atll retvd fiota tha ard. tat Rti I aaA I Ir an r'th at atr .J JkK'.lj Kaomratt tta. MAT UUNTMH. MM CBaaatat aatay ta fat! B mi TtJ aawt td d Amramxuum u raa bvji ABtFlBMBBBM BR WMB wavrai BTRBTBOMT QAM JoPPORD IT. FOR (JTBBIT I BBI IBtA OA1XT Arr.iBrfpRiNA .. aavira DAILY ATWBAOB FOB UaBB S.AtB rtaUL ATBBAOB FOB taaBB -t'Jdf ttOUlac MvlffllHBHM aMFIpOFarYraB tfUaam. B-AJPt-AtO. BAaJtB waatPd. at n FI- I at, Wraaaarab. 14 KabBPR waalpal, at JOB Ml ith tl. It HI rtlHPt whootttaratatP. ri, al In Chaery -'. :' HM AN slth ,o erenr . 77 4tkar,ap nalrp. XHtDrahiLtt make. aired, ai II Yatitk p. MRU la roll a bow Ink, 4 - III l.m at root U, a on ooota A nail man'i iSyaaa. lit Oroanwleh at dllOVM - a KR8. .t ct K.arf ir.m II tViir.biek. "'ia4a lap, 1 " - aaaaia. Bt t tn.RRBH tat ata, ta -Apaly 7 aBBBBBB rtjn.r i mat-awe i,, t BBrH aIMn I MPM to. paaaaaa.-Apr4r T ' hath aaa AaaaPa f)"FNo. nrtrftli, at '4 tfnlh'rrr. M do r. fraat I lit YOUNO artati for U R. N.rp.at BIDhortpA m 1 1 a ppo. nail ha .la, at B Tl ird ara. MHtNia rallttary th'oa al tit tea1 I I. it 4' 'r"i f.ir rail wj mhS, tPV-iNIIflSto aim 4raptual-l II Oraid pI BMaTrB4f)BBrlW 8B RBI I88trl II r.-ne IH ' w.aaert aa l.d M tW Iia t1h !. 71 It'll t. r a "p want 4 U H't ttar it. npaflta 1 I. m1 d nllrat . t n w ito ,t br ' FB AT 'Rr.. Ft a ay paa.alBoa. Il To.,h 1 ,- H w tk I. o It p 0 ab-a 14 H df at. I' A 1 KI A ti 1 I. p.. wi itt t It Itra tt . pa H a h r. - a pa. 17 4 1)1.1. , a rt ' ' ' a B 4? O-l aa Flukl. V, as ra Bhl r atant n, ktpa WABBBR ana.pt.r. at P4' AMaatlrai. - t ' filai i, ca.pt, ran t p,y, aaa 8 niirafi, Id Rvr. MM LlUllvtp 11 km linan aa. ka.4. R,oimatM WAtrrnti roB ttoiiajrwiru. IH. Ii aa-h, iro. A boo aw r if! wo.t ; I I, .1 lLiodnawrai hoaa-aark. atr.ll thlrtaaa. BTrTiATION WAerTPP it, BY a "T of Into ma prr.edp H bit I8 "no II BTTtlATIOB WAMTSD- Ba FaauUM B Bnuarniar br a aidoa ladylJI ...itttko. IV) BO lodalati 11,71 U IS S-Tt M are. It 4 at) IBO A ota o. aoatnx mic iiua, al 118 w 1Mb at 1 BOARD far ycaat ta n A ladle,, lot Manr a. .1 111.4 BOIRO LtAlaaBt a week, pn.ete. 44Baaah tdo.1 BOARD for I laiNea. 4 Janata at aau Chatbaatlai BOA RU for t few pintle men at 38 Tap, I .a at .1. BOABD far 1 art aaa all ahiMepa, at ! VF tou tl,' AOAP" lor lollop a rente, at Itl P,l 1 I h .t 81 1 BOARD for rap jawbahl' Ia8r. p-ir.a. i-a i.,.(, gap, BBBBDBBBTO LB. T'KlilABaO ball bad root I Itl, u 1.1 Ft r.t art. FURNIiHRVar aa ainkakad, C I faaetblk at. la f KUBaliM BP-rata bolt aaat ko let, mi Al'aaat rLB"TBMnwrara 18 raaa Btaarp, 81 a I8BB.IB FURHI 11 R ream A bed, II Calka ,0 al. KpR H'RNIdK',nro,lolptt-. eTb.kopI n I LODGIMIl Iran It It II paala W Llapt tiaulatl?,! ' PtMwaaj tniARtrw ni.l IIRtR,oon fop tala. at RI4 Braal ay 11 ' H M'ifX;'11.,NKkY Apr.,., 480 a ntti.ttiM DHCU Rtora ta, rn. HARBI8.08 Flaa at 1R1 tin R But, a 1 aA aa. for PaV?,UtWMIk t. S'CIAB Blora f r .ajatbo, ,., , ,' R'fl-raMor A praraFa alortvrlfl Al anllott kjy.'l 8160 car p.ooarri'amt 818 88MB h, II feirti(t AATTC7.RR KOR RatJR f'Ol-NIKI. lorn. Aa, rabeap, rt 7 b ar yd it,, w tt.i , 1 n r.TFi-8 at Rr. ... ;iai?i ,1 b t . 'war A lib aw t'HKeP 1 n . it in. rtarJa iRa. pap inon-M Oh. baas FI.'HNIll Rtlof tl r .nn-. okllti Th rl ara. 11,1 l 18-F.. I R8bBV8af AMI 101 dnatlrap. 13,1 i08BAkalrkaiajnnfal tale at Itl 8 aal 11,1., I ptT-rat m-r.4 u.lla.h A lib' lit t aal tt8n IN 1F.K taaolii a 4 at Ht Berppn .1 Bllyo, 10, ival 'unkirupe pari ri If fliBbt 1888 al. 1UI UN ,V No ii,.i,.,niv ,,,. ija W kaaehlna, ahaap, al 1 1.1 W tori, g. 18,4 11 Bti-PK for lA'a thtapa 81, Mar, aeer 4d at. ' a.'B-'l. aid' 1 rlatiar, bt I pi tea. at At B V4 1, at, 446 UOAtK. B804 A harbuaa, at 174 ftpaod ara. ARTIOI.BS WANT! I. A 18 It apea tail m roaiuu beat rr, 4 a Ban. I I 8 A LOr? llload borea, a. oud 7l lottfy, apt 8 b it to urr I PABTRF N HI 1 1 let , at SM depend 1 ra. II 4 PARTM B TB from l 10 4 a mmthfi 1 -r.-, A B ouBA IA op a.itr. the marten -W lroad a. CtJTTAOB. I 0 a at nth . It Ueiambla at, ki , n, HALF a I. it ta let tn pw onth -17 rpmoaat. BOOaVJ on lit. Id A td floor, hrw 14 Baa Odaial at. IO 'Md Io lat In aaw It wee It I li'.' .n pt. 7, -kill tl nr. rorai a I altleat "8 waablniftoo . vroBB a hat k room to tat, 88. al VH Baal VlTib pt, 4 ROOMS. rap, at III Naw Oaaal at 1 ORMBBAL BUIIRBM, PBINTINO. tlaavp for ta h BUTTON, 141 Faltaa .1 RRNJAMIN'R Bran Hi rlr p Truawa 1 Ba-clar it ahUORLkR AkPaaap in . Zpjii Ratueor jt. aiion it OLUMB1AI4 Ban Or aaaUatll HtpPaaa rv fBaiA oR 8RBBBBB 00 rod bt Lite Cordial, II Btk a tUTI ra took raata-81 Houil ad tl ro.i r OAiB lr aa hart, tpptna, Daatniaa cot BjRBAB at PATAbT MBBBBBi aantl.lt 88 1 mtn ad I. Walak PLRBtiNAl. ul .t mat " . af Fat I lyaa, Oo. Ro-r w'n :. . ' ro. n. RRpVl ESTATB. I aRM of 30 or 8t aerot ftr 111, oa I, I. -18 84 ir WORR WANTED. A F dW r or man to a apk for, BN -pfJ '01 at. WVNTU. 1 0 txth a W A w raath. far a Bliier,lll titaaa -It ,1 ant' are a little land RrVai C. -1 1 r 1 MIIBIHBEB BjBBdRJICllBL b(jrCHBSUoPPtAAiB-R BITUH ar ata p oaapp ata. barint a too 1 run afoul trade. Call ba tba HaBMRi iti BtDnunal it. aa'la'ltl ""'OB FICTION ART, lOY AB D PANCY n 'pt., pfor rail Ra Rood 1 n 1 oap,n t it pe tab., ixa uy; aptanli'tied lour an abaifra.r.. Leaa t tuotwo y. ara aid a I. a moo hi nan knnure'i apply at 111 Nlipth tr.oua, batartau llib d aou aUata, toll H4 CUNtEOf lOSABY AND BALUUN Pun J tal tba pint a a d liitoiaa f ooofatt onaf aad aalaoo, apaatito I uiilot'e I nut ferrh-a, to huptiiPM pitta and loeatanu No. D77 Pint are Kir, era Itat ot ttaaoa atappluit at ilia door, an I H 1 ol LEASE OP A DWELLIMQ lIOUdE AB1 til fort I'ara tit. rtdu 10 a.lo -.ha taata auA ni u.Uix, can be tituaht rarp e.w a paly al 4"t I 8 o at . cor a o. tar it au I 114 VI UK kOUTK FOR SALE, WlTd HUBol rA pi d aaa 10. Tna i.wn-r ea not e-tend to It a no ta oUe r bu iataa to attanA Ml. In 1 11 at 'h' Watt I' H at until tat. 18 EUAB STjEE PjR BA .K ullKAl' ' ' wiih or wit boot ab ek, on aaeou t of It oaaei 80I. f o ear. 10,11. a at 10 al au t N. Y. all 8 1 I T r.av-b . APaBTMKHIB IV uii-unv Rid la rtpreral eoaronleut ap -tiotnt. and atora. Hi Third ar.; elan ar.eaal auaitioao - dnalrahla: a..o kat atrial k the new balldl. tm la 13d it uit .it Aa eoue t, raMly.,ao"ffdd. pja y oa lb p-ealto., tt til. B, C01.U4U. 1 Barp. aallUaa'l.O A OUTlOW MOT ICE- OBOBR IRT f t tt lay. bia pa. - u a pi. BABTipH r, A p TWiw.lai Tl'k, id av . a? a 8, 4. a I. raa aita mi tfioe'e eo weTtaa. o-aatiy Aaladt paoat ' . , paieob re ibo A LOTION RaALB nnujtllu PUaNI ttw nwia? Ta,4r, at it e'etaak. all ta.ilb al. o. BT a .,. r aatatki( of patiar, tkfPti aad drnli t ro m ' r I n a, eht .a, . al'. ear war a kit rafieTP, a .-pot n .. tolaPlnd. tahep, eta ra aalrrpr.. Ao ala. b .aa- tt a .4 kl ohaa uraae. atla, A. Bala po 1 ira, rais i r ahla. a OilFr'lf, aaiBnaat. M ACTJTTOB Bn !'TB BAITHBN AND m.pewa.e br B 'illF.aT W I'ntl ' rlitr, Aa 'ft, . I 18 r.vl. ok, t k a a.le on an If. Lib r tp l , hi . rdor ul Ktae.t r f-rca.h, a Block ! 4nh ej aad tiia-aro . arprWnf a taaeral in Inaat ofpaot. taao aad ta pte.a aa. a1l4t,iwt f jCriBHEEBO-.'OASUaT. AUUUiT JL. JM' BjSMMBtBlhe 18 PBMMtaptloa df ltd aito.l d l . unt o he, T. a aalt a.l t .auae eet at 1 .-a oak. P .. at Ibo tint oar Bro.a.y. To Plata tt will I a iw mttpat p waiA f t th vroakaa. tr.y-eodha it fhrry, a. tba t aaaioa.t BUI.BR. a raa. i. p trim aval. .1 to ra tlatnpn tTJi'Ik alt II mrt a dtp; Item ea-, Join DWTBA AwRooanr. a-1oVll HIBKY HBK.lt, AT J' B rVBDS S f. Ai i.' U'h. at -rs o'llock alike pact oi .'oo V4 or . at at, a I .f and d noral aeatr t . f pr m-o lep, wr.aa lino r, aoo aotara, rtni -drnr ootr, nltplaaa o. t la. P4 MORTrJallt oALR .1 am. ilVlMl.aU III , nrimpipr wil l at pobl'c ana I a on to . lat. at i" a f .. .11 at, bat I lh and IN .... 1 1 I i t etii f md- a 4 oh t tal-, to wi ; 1 il. Lab. at i o bar naea, I a-ilo an! pare al oritur t. . 'o, , , m-.. n. a na .Ho i. fly order TBt tl k , t' At'er a f .r Mr,rrpi a in: u Dji j t.Y aoor. wiuo .i l itl. Tine I I . .1 lilS a-e'tck. at Ralea " m. 0' haea.liat p 1 a era eereilmei I of II, n pKild Fn nt lu e,e. ra'.., .. t Ida, , li .litbe, ban n . . rl-nt '. rla'p-d- ni,tirp. ra, ItiBpee. .at -ol . wte bi it., lairtot . aa. it OA N llru k Ml 8 BALE Tllll DAY -AT . ' ' ik. e t e. p'o t . ,ip. ,,, all kta . tl , on. p I .1. 1 1 '.p. a niton, e- r ,. . ewo'r tn . t.,.,a, ... a u .nr , . II. I, . o d al Ml 1. I lh it ' R' PptaRpj., It, Nd .1 te .ipil a .' po' t' ,tw h rap , , . ... tei a-. Pr.h rdor t o i n (FIR on t-4. .'ai.at .t. .it 'r ia Ii .i p a t' aabf t r. .'.o Tii di -f. h I r i V 11. X ,1 I 4 it Ml T. II. net a .1 ,o-t I . ar. -i tm v t ru fo at . .e ... nr l f 4 alt I 4 i.N, .t kl ili ... . . na .4. . d 1 144 p. ' rn ait dal I -... f PfcWRBBOl AB BAkoBrBIB DAt UY I'N Rtt-1 1 it h. 1.'. H it llroad. a . o' at ard a. toil,-, aaa. R a ,8RRRpRRb' IPjeM ir.prnp, .b.e'a. ..pt. -kit pt...- t it r. p 4 .r'prtf Be, t OtrLldl ' I' . .t I aJhRkl K E d BAjiE UP Mt.MllURti i .... I th iloaat Hitp ler . II Prt t ja. P-d.l, o- , o a I I e a i tl t pit i t. .0 iilnl al I. I h i- tiihla llid. l ! .1 p i;,rr. n I n ark i 'th. 4l..tv.' . .. I a t i.i. a n, 4tbN H. FP AN la tat r,. p. au hi," a. aJ A J DOOAMT AIKMTONKKKS, vVKD t. a.-. , . nt ilk .i No. iBR il Paiak ), I,, aaa bp o.f Ibfl 1 nr Hole, eelte. lab'e'. abalti t r p ' th it a eaee.. hnte-np, w..b l4 ad letpteada. I at- m .ttri. ea. Rt Is,., neae poo -..oai p. a t. ...a fnrol-nr,, a d Riaatlll o ' it it ati ad ' trnt nr ot tha hit room, eat I 411 ' p OAlPaPY AD'K OtflOE NO. 170 ' Cbp a.m p. sare. wi,i tali thii (at at 8 ' 'indr, hr tlr.ti o a ohalte' to nt! t . tint . of the b rny. a pAoejaa aid fnrt.ltare. H77 ota-t t Ali'l all, D i Hit", fane'ali o and Am..,, e i t- in WW. Allliorr- AUtll-OPEli K I I.AMI B oadwav tt'lit "n Wi drnwdey, e lOhl o tlk h anataatpot the lhtioratorr 7 baa lanal pt, near Krt,pjr Rata It ii- pf p.. 4'i citttibir.l beer imm a, oaakia, kepp, deatlpjana. An. Ic caat, I' lnn p, it tal 'It .41 WM. Allliorr, AUC , ORB1UK 4 taaSI Bioapiwty. vli. tailibia lay, at 11 ot oek, to tpeJikaftee hlid.t-.tb oo.taalt af tba faatp bar toarA irkl Haatar e,, dua oouuter, bee pump, oil olapit, aaalra. 'a .laa, pakutloM an I atoer d i '. n t ep pi WILLIAM "B II KII4 AlJi'llOll llearatiott .ale W rt I IIRJ.N IBMOi lots I' Pear- Wl t e. II tllU Rer. Tnaediaval I oc n . .1 Kara So. Uraed threat th.' entire etoot of nee Ip.d a eopi bat l.fural u a au ea 1'eni chance Ibr P-'i tilth tale fai bartal ,i. bale aot 41 tt. rain tt pel. . 3(1 i pbilliamabur'hi Aucnof salk r if ituntar. -FKl eB A BflpBP, lilt' Raaaj ntleoH..! .raipd-.t at. ll a -It teavir nw. VYolae. iiap.pti.pat Rh,l-tli,ap C4 oraeak. ot tho prt - te i a id t a oa tba .eat atekt al 1.. e ia nut, 01 teen K pp l0 Til,-,.. .tt e't- oonpl. t ,p of riata- imI t t . m r' i. ' top t.htee palrat I' are I- ai d nil et earpata, .eaeaoa, ell olntb, tolt rp. mahopjtue, k eta wa t.pt ar 8 other It IpTttnl, kedp, lo-1 inj. a.ah .'and, baok oa ea. ean..r O'.aa .ain c.p-r. 1 1 ling ro im aal kitobaa iiirattaro. I nro. horv. t'eee waie Aa.. JM. 140 ttiMt- F( I K Y01JNU MR Oil II K .U-. A witi. . -t.nl ti trd iul t.a Ait . rf mis wi tt tii4r Mn . k- tdcJUMv Rj h)tl ; a-- mm i- an Ai.rl br(V pn'i I'O tciBiT- 4 -4 with .. f r, pa , lie in .. A At ;iH HliiO i Ml1' 0 WB'B'II. IA3. A 1 1t EiHBaAEa. lySSlllU I'lN-THE COPtRrrtKilailll' F bt -i" fi pi a ,t'. a nuder il - i a't ant ti-m i I aoivvPHReM BN ea. mntmlle '...,...,1 n b- li'-i 8a of Mai- la .t, tad th pitta-, lh if I. .1 'm aot ill-l l oi le-1 tt-.a ont.'a -'i it .1. bi due tie I. to ti in Wil l '.AR tTAMMF.tt .larlen, An lllli. 181. 11 DiBioLUItON fF (,opK''.H.Sllu Tlnro . i.. . looflh.n dn.,u ,. ., I i I i,ll OR BaaOBAi K k CO , 1 , t t. ,n W'la a.aiil i n pt, ' OH Ma am .1. i , tu N , , Iblp'aV elaeaf.il n nnal owe."! it; "r.-OMeN-- I'-lliLBICR Q AIT A VN" N lo I. p BP IF, -o.l atil Y BB TOTIUE OP AlTLIUAl'lOJl r in I tit I dipabarp . of an 1. a. reu- from hi - tt.-bl., put ian .to li aid p, i le "o ali.p'.r H. pan P. or tn, H . a ..' t fltatoo fo ok, MKM. ara i . ... ,i i a tou i n n ,.- Iter imo toiUott, No k p.. O-'eou. N.tla i i .' t , 'P' dar f J it ), Ist.l. ...ill', n I IpprtJ h r re ho II i. I Rt MRt'V.4. I ....

ludMp, n itlt- lh PflRtl u' 11. tun I- at hi. Ho al h. willat of H.rkioapr la .aln cttV.n tta lata dap of Ot obar, ' -a!, .t U oc aok in to-r-.e t,p tad .h ie robio. If a r I iar t.ara, ab -.id liieovaip tlmuld not bo d eh rrH I' to hie aabts 'rtt IfrWtr ' RI AL IbTATBp FoRM FOB S.LE-f'.MUi) l-Jh. AOOOU Imp n.ed a ai of tc.'l, plpa a ,11 al.uile I. mibeoo I.. I, wl'h anitoftti.To f.i ta h -tie, too ban, a tl tlia. tralid pap, ira tp wand lad aapp All t . .t.-i rto e d fe n 'up t-.oli injrlti.lod. ' -rt i. eaer A 8. UI'NIJK. k City ilall t aa' nr, t but he-eel. tn I I II r OT FOR CALBCOEl 1 -IN Wtt.LtAM-i-4 ni P, a ot with '0 ee front lou-u, too tor, a o i , n ii I e' dcallv. rear hone tea p'iHw, plptbt- Alatl Oolltl ; tttd ea I rf WPtr i tin p-t on pp, rprq pafoo, Ic, L.iia'10 at 11 Ptweitt, i no , a , poll I'UM WANTED. HORRR WANTED IN EXO'lANOX FOR a t- -W p M boat oit eaee Kagll h lerar watrh; . Ul monpa ail i.i ,i.1 Apply Rt, Nt I 111 ttkl dlofl, Ppad it, near W.pt it pull flOl ,11 ACHINERT WANTBD-BUALL K.N ill pi, e, l.ptbpp, Planare, BrtllA Ac wtotad buah win, beenutf brtrtiii no tun- makora.au plint'ar pr -li work, wouitf an.wer bat, Addraat t .A 88 Bl' YRR bn I Rub oilioa ao'i II. In CHEAP PABBAOE TO LI VERmjOlo III tba BlPOk 1111 Una ot paek.ta, too cllpva bi H P AT WR8TP.44 ati tie 'lib lot. Far pa. aietpplron hoard, ptar tl Bail Rlynr. ar to Jt iiB Wl'HON. lOhetiilbtt anl riot Fob i-mBPOOL-TAi'scorrs libi alU thll dar t taerrlt packet thlp Rika I. I,a B .lipattlr 4. Nvr-n Itl.tir. oom fare ' mm pt-. -8' rt I t Ibe I Opbl. taeoletoe, .Riri.e Ptr r. t tpe tpdy Pt boaid.tr ta T V 4 i IT AC" .Ol.otbit 11 ior liVari'imil- m..A' k ball lin r of . .kat ph p. Th e lpp-r iblf OIBal r r H 1 1. Kl. pallet oierrrw V r pitiaR- Alinf ' t. trd t t,of II- km an p., Kaat Itrer.ar to p. Ju alLION, Odloutnit ' t L.H)R LlVR'-POOLr-TAP'C IT 8 LI 4 r Rail, a tip o i ic , Ote .ack t ipIp Ut VI 11,41)1.1 V. I a ii'.rli Rap- HIT. -. p.. a. , low ..... n ilr ft- , il a , pari ..I tjrott 'ritet e t.ataaA a. pp t TAPctyOrT Oo. Na vriitU li. tn I 'l 8 1B LIVKRPiM.L i OWEST MTE ' aod Aueal areoaia.edat'oo, w h atoked p t iil,)..r,euo ... .1 - ...till. Atitp Ip .alii bl da. ppi, uiuni'dleiel In l M l'lle 'ON area' a. otw et. co at f GraeBaleb itm-t aad Battery pu'I I'tlO U'OR LIVFRl'OO' THR M'tpKNDlD p- le 0AK4 AN : aod 'or II uh l. 'b.ell njar I k It 41. ,. triil i I on a oaa, nau. i ltth. P a-eelo n rp' In. .te it d call'P aod pt t r a, a . ) .a-rd lio'h ,h r at "h rll K R, or to J"B'I' RUUl'HY, 8. tkuthir, luar ttkvllit aaio M a XLINE POB LONDON SAILS Auiru ll.'li, t-e l.vrille a.ikrt p' lp DIVOMOlgB rlaait td'r 7 Faet B'rar "or n-ti. at lw at-, ' r drafli ea p.,,.rlofl. eel Brit Ut. or Ire- ijriMT4H T ' atf MD ALL HtTTRT ART) F Af IE AO B TO RJOLDIKBB BP HABBDA1TB 1 1 1 BBBpb TA BAOpRDWAT, AB THBT HaTB TRB o. a ouTBaanurr pbbmibbiom po FORWARD T THB ABUT AT FORT BBSS MOBRa.A WABB1BOTOB, AND ALL OTHBB l-OIBTTB FOR HALF BA TBA Til FIB RXPBBBB IS TUB OLD RAT IB THB TTRTPBD (TA I EA TIIR1B OBRAT RA9TRRJI ARD PHI LA DBLPHIA BXPBPBBPB BBBT AB Ft ib MBMLT. pW AaaaT pAIaM Of WMTTM UIIJEM LpVPFMr, k'nlTre i'ead'eniertar t C1WIP Ball o-TSlTW Mta. and onw tha any ether article now la aaa, B tra in but TatRNTT rtva OFNTB PBB IRITTLA BBIBM the l-Amaal kar pa ipwairRkaa haw been aold .. d ae feel trap Mad at kaar fraat a I wka bare a tea It. that It tt, araabal taaOiitlpa. Waaa n o. yon iry tl poo .hi aeror oee etpw -Air of thte aw reel eroiRdonl For a. la a. pejlaatV flap ral .o?a.t .aillt.ovko en. and al tBtaJhth ara. Nea Park. ar" tepypr POCTOI HBNBY ZBLL'S MR', "ir FOWIrXRA THP. O B E A T B E M P. D T ma LOVE Of OTEOBtl DBINK. aar rth onriisrn or tup mt.i.iwinn aiint.ipat Bt. Hnwate-p-p Ri. 03 Piriei.tp IrtaiA. Mittrr. Men. RRuVfBFM Ill B Til Ar. dn Hum' IM F.'tTttN nr.. Ibaviki.tra. na. MnttTA'e fl4 bBBRB Ht , Nt ralK, N. J. PRICK ONE PtTtifilM Iko r ra'ttkltla towd-raRkay he 4 rn, ttrttaown bt the Jtlpkir, InC Ae. Te or I 'patr. a-ttopxraai.t aot -., F. (1. WKL1A OOtplM FRatiatAalT., Nt T-aa. rBBbPM JYKLATTILD A BO nil. Mora af Pal I M II id O B MM B ta im A.'rair a V, laaw Fwh atrtta tka attona' of It. at tore aal pBpbBMfll IBa BBBRB 1 tlmtr Ttrlllrlr mr -htetnirpt pataarrt apee dtrprdPat aawkpa la tba boel aaeth p of avptrla. iwoptae aa kbe ueonil arkj MBBBRRB ana 8bARpB HI ht pppae.at try aa at I mas BRRJI ilmpat aria, RBl trin he hBRBBBM ta, anl BBBBBtBl bp dar aaral acaiptai: a. J. ami iaa, Rai .. wka baa boon pa .iellr retoanod by a. It atwat at alaaaai to Aar Bat a haw aho maul Baa aa ipaeMta at Prat pNum tm aaa . Frof. Apart A Barn aal aim. Tana RtrRABm, flap tkatnaaf eaer of Falaaap aa a Board r OtiBnibraptrwa, ah tMbapr tnAietAaalky. or at a Hoard, ata edtord tap thole palatal tatkaaaat tad pawie in . aai , -tie aad nabar axaoalnatlpaa, btrolrlar pktaaiaap, ra.aBanleal, e-pptneet uta anl taltatnf apa atttwaa. tla keikpiwa that ta Raa rawer the raatlltlpw rhleh we aaa runnak to 'Ba knvaitet are peenltpvr and a treat wortn iiuoipm aaa PUB i, aota tar pa parte aad taawal parPipt, at fornlibal bp ua au apanipliiii kartaa, WaaninewPBa af ptkaal BBRJRpSI 8BBBRMB ketrRUl pai-ttatiavrrp, asatr pararmall? or by letter DBUATIKUl A 00 apttritl tlkreadwar. QTATB OP NEW 70BK, O to1n.iPil.iin-.i-.lii.il PaBBBBB t 61 IrHMter ptrwat. Nip T rk. J-vy MApltll. til dn p an'hor'aod oln'n. apal oat ttto N. a . 8 V i.ia .iia i..r-p lloppeptaant ot tat .kopet matba ttiimtal A 1' OI40B ak tali no. for po't'emont I'. . ARTHUR, Pane! o. , t, i lit. i . 4 ell bMBBRFUpI AcUa 8e Q aitaarataaUr ta. UM kJUvllpRliXMA MIRiURA AaaL ' i, .-aaa old 0-1110:14, tbntpld i t.rar bo altbant a ,;ttli at -blp otrwl Bat aal ' tried preparat aa, ae II tuay ! the ipaieuf ... . .1. br It, tli .air wa. il' tbte artiAlt, 11 ARAB ' 1 . DrBKltTBfU, olIOootAA i'lBlltlA and ail ntt , uka annpleiuta, aa tae 'y t'tefkol. till wit, anfety. Thii In the paapitarepar.bau whlek war tieoil with eool. wmjlmr B .tail a an tin lb thole of true, and La pre tared tr r lie or St papa -eel pa while we hare treat fmll and earn aapddee ehaitprae la the woatkat. Marrhna will praeell, anl roil paw wa bar pom I and remedy at katdt we are meet or laae lb daaiar. Reap It I roar boap, w- ethpw pa apod it Ik aot. It tear he lb bp hp of halplui otheri wh jaoayhe ah md-'enly Prtta ft reeple oor hotl 0. To be had et 41. -. . Heoond et, WrlllMkaatpflkayA. wl ere It bop hepwj et. ftp. 0.0. It, poepe .14 4" BTKAHAOATBp .,X(T1JR8ION-lf.T1 A BP UAL P1OBI0 t B I d.-e Rotlal I ili 1 No. I, ta Ft-aa.nt V.I', .nil i-d.y. any li, I o.l , , I ...an TilOl, F. lit I Hi: I. two I nd. nl opri .. .1 al In a. oi .ul V n .1. I. ,1 1 p. " ,1 and 8eh t: N It llnkripPMrn.il r.a h. bad at th I'lLrool I pod nfi clilldiea ball Pilot; tu 3 t III '1.41 I) B0LiDA IXI'I RSION t J t IMI BRAN 'II. N.J, .ml Til.TON'd I1B1VK. On ar, ilne.de' 4,ip 1 ,. 11 .. .t.p. .l ... 88 ol-K wil .t pa r.t t 1 boh it pteeoi .t n 4. bl f r n,,it M niBtoth,r iine-laK thp a w.iUcanf t til an, r pa, kptn. -bp pt.pl. N, lit- - 11 li'-i- M. a n. Il.io-'l IKoVB fill'. . Till-eaturp n. t-a-amtot r It - 1 lu 1 , -1 ' t 1 .1 p . hpatptroap aorl e o.p i , Liter la The prove Let n.lao 01, the fllitilaa t-. .nd fft ro the h'll. eaa Ja ha-' a - apt 11. nt e aw of tip. otto a., tta Hat , btotiai I'll 11. Ubtt at d Hit 11 7pi 4. T, lay t H-a. ab ai d ri-tora I'.oo Ta rii'm.'i "orw - rvu I f .l I o Land will atcoinpiry lb eicirtl.tu. au a . KfJBuiB TUP. BRlVE ' '111 A OA' I" NT UTH N Y. H1U1JLAND hR IMN r QRABIt RitH''aa mi -1 Ml. n-.nivtL A I .IONK ' o t Oil On I NK mi Ay,,, . , ltl Rr W 'I' I n wnl ieo t a pi.ee writ pp. br him, ai pr.p.1' lor lie R. v,'..t- otppta ptPtpitn.ut, 4. Had Ike ilaill a Ho I Ro " T e eni I - rr p-dp to form t '-e h ml of a Fund fcf bat puppo t af 'bt f.BJ I' a of the ktl nd "-d d Wth ell Btpo wrtnl la h ti rep I aot a re.p-ta.ihlo oom. 'otl'a. baa loapa apptpui.ed. Adiulai in I Pitt, bl ' Ti'e ilmn"i 0 P.RMirw ua OOtpORBtp SUe. a 1 llt'l'tl all Iop.o pl'tn pt N.t. K, e .1 s -..ua N- lllRepf ellktl Pfcrl IS It It- .' M tl e prp- lllr, tilt Fallon ,1 Ur kl 11. t in, P. agin Ban a r.r tl a It oron at, P. at l.pr, ati ', and O'b .1, Ra t Niter pi .11. fr . nan trp vide at. No li Rlvu , tt I ; Hp lot- .t eat, NetUl hi or at V ; Pl.r 4 Nth olr.... I ',; Bp. ria t. ron 1 ili.rtl Fu loo pt. B pot I yrk. . I t a) ; fa k P. If. Fu' alr-r. at H: Rr at- t Baal I for. at Mil aod '1 atb it Itat Blear, tt I. lata II r ti. If Iho RMI bar Ii rtormy it el ' bl putponod to tha .it dey lit mi-iiii '-:!. db. i. s. knight, pbincipalop tu NlYork Huriao '1 U.nlai ltppttut -bawp M Inform tbp publ c, tba' be oouih 11 p ko prtotloe u it trpptn e,t t f delrra lip I . 0 ll'a. aad a'l -eat teqpd'int bandelet in idolti -attrortaaa for ur. af e ob fnt. o., a. 4 advice ptrta t. lh near rt It. t lac 071 ootid arttuu-, tint tihah e.at of UnCoooai UiUUU. iu IUh'III f ADIB8 MBA Wr pOEHTFR THE EX 'p rLnetd i. ,1 toaeoafal rhyi'i o a d mldwifa, aar at eni pnlud at 40 C barium it. alar Vaplab. toll f II LI PA CO AD 1 atL FRMaieAS OP ALL ap,a who Br nrttrtae frtap. taear w at eaa. .a or ppr.ttto, loaaral prratratlon af tba ayeieap, lav and w uld n-4 la oa. erred hea'tu aad atianitiv EflBaABBI trbvlof Di. ANDP.Htt iNaj f' MAi.B UFB tV RBIAU o. th.re wt-o bare Oaobtrt Of oak 111 pWrraot atlulioa, pt ou d .1 . a botti of hie etcallaut tfTKKMl HANIMO OOBPOUND, ap8 lit Uktat lak It It kl tba ball onrrootor of tha FlMaLB 8V8TIM rrer piadtLfp j far all ibare eletr, pelol 00 apl.liite th w lit, I, fprtaApn aft o lion tr tlb.eap aapedallk tr not tali pa lode. It hoe no t-, al TRY IT ALL Wito ARB aFIpIOTRD. old llfte bntatbrane wbo ar ntt aijnvbii aaaf tvealtl. -'I ItptiBUl uppp. an o -111 be It aaa DO tkB tt ail 1- wltt portrrat itlerr.pul It tnullr rlataaj 4 all -Tpntei ooe or .d ouiaa oriiia Prto-t 81 par Utll rf in itio-for kVS T a rptabtiakod aa-ocr for Lor B.d Itatat la at II uth loaotid t, 'ilk! .day, rn k. aod e. b bad In w York a- ul Rltbt .re 1 aaruear Allaa aad rttantoa ate. turner II -aibm ppreet aal Ae. D i 8 aao 9 Ba oo.ro, of septal faa aal loth it : to BraoUra. al Aa aaroai of Wrrlpe ami Preojnlt, a a hrtl 44eotn WAM 1 AD - ALL - Fl--.lt' ill PktAaLRA lak ow that Rra 8. 8. W I I I art a 1., l.r A Vui aitp a b- ooippoltad on a 1 ema id'eea ea wlibaat rr.rd tp tbelr uarura, with 'itee rtotaai tnt Hdapo he- ofltoN wher -bo llluratoa. with p'atpta, lh Pl o-e d pe.r, wplt I a -1- u-l-e v for dba V. .1 1 M. "U m applied In Ibrookj dle aprp Tb.tpp, wlablol to MtpieoJI al boope oa I addra o lot r.Tlo. 1 ul A eel 41.1 .1, td 1' ot, bid! room. aaU) R'UO THE KEW YOFK tH!Tf TUBBDAT BMMMfMM, AUB tt, USl Teaporoo Wkaa Ciet. Mbatbr af IBS Wife, aa hid ratara freer Ball Baa. oaBe; oaoa tAt 7aBR- vMoar mt Lltataatat-Udoaal Ilia BBBT, WAR wpi killad tarry a tha aoaapre aaat, bar emtj mm jtut o'l ttaiBRB la dim j retaembtr kit fpvtaar. In aaiUxm, iirtBr aa oat oar aatpartoc tha hem, raa to hi Rkoth-r, Jrv 11 7 iiaUiaiBBt ' rmpa km 0mm hrm-atmtr tawtaaa r.aataa aad Al Vrafc. Tb Kotllak a, apa pari firaiak aa arltS Ua AataUief ahtkral I- dy la LRafa, 0 t wwe two iwaAiaavt o aalA asd Ma erjrAkvi peeaMaa, abttfaba alfaaly trtaa aaataaiad Iv cat UlaaraaArla BBbRBM of 1 .'atari a BnaaB-ra otw ra) pa hp a. ha itn-- a, aaa Malar Mpipat, iknaak i-r.ti.ii artaartd. I lik.iy ta, r. it. rata a l.ae pBBde haf r. tk C r r ' p . ufj aP rA Rn ' T an I bat BMta'po of tk I tm' n.-. fl' RRcal'Mllaa BBMpBM X Pay olr it t'etlst la erlara, Imt alto ibow at tAt f.a 'uT rn" .no. at of th aaU .11. ao.l htRbar elevate of Ba. M .oeeaty. Hr. BtiBRaia It papat . wad a bar of eapl tal aa i a biB kn ktr, I..Itr ryiiliMat b I r tkaatbeilitd ttraat ttf tk Str.n', Ladi-. lie aa In ..ar old, and had a wifa aad gTonrrt no farRll Htl 1 In f,t 4 at' la ; aad Ba b'B naif IB h I J linger day a tat. t Bar hat a map of initar and tart for hla rrjraa war llhd a-tknbJprUtf Ik rar t att. But tha nRtniinieritt of bttelniei. nr, It rpVfrht h tb daraltrpn-nt of hilar 'a al .ne tt, piled bl oafli I tie lor hi Itaaollfol and Ika dan of e l.t l.i. m - ry . liar , o-'p i.ittr. wta pn ff. Pad tt tra-amuli oa lsa in tnti kai-i and raa a hi.h bit 10 (tireB hint to atttih drJIahi. 1 hr ittoinipRn op raiHkt A few ytkyfl Rpn r Mt't Arra Marii Mutest, r jioiiK tr,I ha 'inat lady ap plied 10 hint I r r 1 mall loin of money, btih ha kvlr.itced. TftVi tri'ur'i n ha a- DRht to mik-i the nifttn her dattrirt litt II tint ,.l prt I Rta th alt in Ml ROVW th a tll ad imt, y tk to. , ht da'y to It'i wifc aa d to h .a O 1 ba . ur ati ber ft r ytiri with nt r-aetnn portinedt. Hi aaairtaliiad 'hat All M HUT llvatl wl.h Mi. e Mt R-4AT, R w-atby retnad tltloer of tlta llrl'lth artay. Pa blitapi.btd 1'a and B'ikWipbitaepdtnp; tbla fart no mim nt- t! tin toll loan af end il tarn, with 8 v aw of wlaaR , tpp I lit m , V r It ,1 kl . HtMlllf , kill lip h flo. tb mj 1m of 1 tj a Mor- 141, wat ai bfil o hlra an 1 raprattd B the pilraocad of Boiibbtr aho oant tad bar im antly. t aR'cbad hayitipa, md iha o -all a A racrt ur ont d on allhont b-tnfr tab -rt to bit eefivjaaaa Find I or all htl alfrrt tiIr. itllllRhrd at lai. .- i -iv. I tba plan of n lilln ritntaa I nf Irii riwaL ml laid hla plana actaird i. ly It 13 pruar to etat that H i km tut wra In tn lr iRnn-ina of BBBBBBB1 hi 1 liifnaa aRaiu it M at Btiopi . lad tu raa .(-ii Tint nf to itit'acn ra 8001 a m in, MaJ tr Me. tt trap D raotor of iha (Iroa. veanr 11 net (Jxrnpeny. of wb'ck ha wai RR al tlbllwe phar h..l.lpr. Iho . pat any WRI IB nd i f a I. nn nf m nay. an 1 al auoa oa tba Mth of July, Mtjnr I'l.upt wai aaeoat.it by Run all a, hair Load OO Brita, wh t pxave aa At timpd raaa anil laducad II at tn R i In ibo (pfflr of th lat i pr Ir Bt rthambar! tad ttraat oa tb , plea thii hi bt I . l i if - ah t ariahat to lawaat tha t n unl of lainiey thtt th .antiany oaadad. Arr'wnd tka pitta. Mtj yr Bitiir was Ir tioducul to a bay. k room on ISB lit-. Il por and told to ba teat. tl. Here tr will Btta Major Mibbai'r teetiiri.iy pad tka ductlptioa of I tho faatlul tlialh t'rtimlo that amaid; T an in ti l.a i i ra ABIl URATkR ai in ,m a. I tboufrhi la wat Irnkl g far Me canl, iad lot k do artU-nl.r n'tlca. iftntiy I Mt -i.ht tnach ta th ' a -k nf ray Back. Then aai r report oPa put 1 anl 1-drojpad off th olalr or i he aroaod I aRiper'ae'.ly ptrtlyip ad. I roolj r .1 mnve aay art of mi bndy. 'My bd. h... tortr, ejaLa olaar I wet M lt a with my ha to tk f.adtr, lad when i. dnd I bilker li left tb rox m Aflar iota it'le l ate I. Mr roiurnlnpf Ufa In ray laa as! ara, a.id I. wi ju.it rai log tayialf on my al boa whan I baerd do tr upa and hi cam la attain. Ba lmm.dlauly rialkad tip bihlod m and flrart a ptitol Ihtn avytipbt taaipl I roprnd htuk on Ibvoarpat, and tba I . . . .1 Roeli d ft I cnr my fare at d eyae and m n. ! la a rr i;n ar i -rrai I . Ill lUOor itonped of knalt In.ii nlnpn hbtbd ma, for I ciald 'aal hit hrii'Ip and he wA'cbad cloat tit If I wai dtad. I than ntadt up mt m'an to proband to ii. on I Celt t hit m MMalBR wpa bilRajlaB lif bank to tie fut all nvor my braly, wblch aal tli kRrr to th fltgari' icdi. I knew If I i null ft on tniryrpt I tbo' II ba abl to in tke a takt for I'. Afior ko kad k -talt babiod t for rrnri mrrt I ana ba wa k d away, in I 1 than oRptnad my eye and took a lonh round and taw a paly of tooirt wRbia a Aw Incin uf try RantL KeitlBH lint aty liranattk wan ittaiaiRB '" tna.aad tlma aid the whole lenp-lk nf tba rrnm net eeen ut. I Niznl tba toRBiRad -ppaapx fa my feat. Hi wa tnan n tka win ii w. IIiarinK a a , h trnd aad laaad . I at on ce roibad at I, nt aad atad. kiaay blow wltb th tonit-a, which mltaad. I htn p i - ai tldin ihort by thi inldola, ard mid a tlar h lo o hit ceat md U e, whit! knot km him nrar on bl btck I K. t my knr on hi afiatt, an in., I to imiib bii bi d with tht t iigti. Hi i wore too h im and ba Ml tbam in uoth bli bacdp Drmly. I tl unulart hanl f r .' me time tn Rtt 'Oem awry, bat hlM II trot g II I, ami I could it. do It. I lot kati am. inn hay it DtiibiBp o po to hit It i in wltb, and el.. lo my i iph. ha ad I taw a lar.i black b t Upv which I eauaht In my rihc baud, aid, obeli tmx the toipta wl'h my le't I keep hlra . i up'. H I fall htm lull with ill my forci. oa ib n, 1.1 I nf Ibt fo abtad. aal amaabad It to piacil. Tbai mail a him Ilk quivar ell . ver bnt 8till b did no' lit ro tb top, po I i at i-l.t ho d nf i mital va a Rid daibati It at hit Laad wltb a 1 my might, bat I rp Ureal his. l b. n, ail taw Hie a wat tithing elta it baud 1 itt to 'itk detp-rately to git Ul mpttary of tb longe, wblch oa an hnldintt tUa tla. Durlt K t I th a hi wa. nn htl liickfEB,. pnd-r tb ain-inw i u i-t tb In r. rWfnW a loeg ittnpRie I tot tb tnnflk. Ai tbay cim Into if bandi I Itat mi balanct and fill hick, hut apt up attain ta in it rant, ant by tba'. Hat In was r a m it tu a titling pt illlon, which giva tm a taty, full blow at hla hud with th tougi, aid I pave It him wlih ell my might aad main. I n peatid it thna nr f. nr ti t en Ha had bit heat tit tier tba tehli to aaaapa my blowa and I i lien hit him nvr lie back of the tuck; a J, b ordii i n tll-abl bit ba da. I hit blm hard our tin o ' m. I thtn thought hi wai i iTJcl e tly d. i -.ltd, and triad to git oat, bat "e dnur of th norn wet lotkid I Ikau e't tbrtniKb tba foltlltg doori ul tb fron onta ii. I Till thll way, hu'. thll di nr ana I ibid too. In coming u k through tbifoliling duori I ma' h m i d faoato fete, talk rig " . ii. n tn.. I totiit ptip back la tdaf to gat i foil iwtng and hit htm no the head tganalth tb ton,; He fall forward on hit I o through iba foidlag dnort aa If he aaa Head 1 puib 4 hla laat t hr gh tba door e n't Ihut thin, ind tliraw np th al.diw, 1 aw two tnaa In thi ya-d, and cailaai to Uum to oom to my tvaaietai ea At tb aai tlma I got nn tho window nil. Tby told un nut to git oot of tbi window, ai tbay would com aad opaa tba door. At Ant I wai Ifvralrvad to belle i e hem, but 1 tknnght that man who wontd llitua to ptiiol iboti and to inch a fight ri bad btn going on and taka no n'Rio of it. might b In laaptt with tb mardarar, ma I did not lib io t'utt tbokB. Al I baud litem nt-tnlog Rp into tb hoot I lookd for a way of eotppn g fn r ta -inouw. I frit tfiad tn gtV dowa aqoara wnodit pip but foardjl . ul 1 nnt dn i j m I bung on to tb window pill wi- ii my bandi, got my fatt oa tk win dow fnme below, and took my maaaara lor a eprltig tntti iwi, lup-ke'i in lie yard btlow. I iprarg into loam clambarad nrat tb wall to tht n i ' li 'tire aot tb'oagh ihi BBBMfiA open ad he door, aaiT want into th itfiii. 1 law a poI'ctmRn, aad I callad him to ttka charga of via wbo bad bain urdiring aba. What 1 nl wu oil to r. mi my owa Ufa, tor I mew rrUm I onuld ootqaar blm I waa a dad an. I did on' know whathar b had mora biit 'li or not, bat I knew my only bopa wai conqoertrg kirn at ail il-ka Tba i or on.. - Jury rtatod a rardlet of Jo, tiflabla hmlcr ami thtt Milor Muaaar tlaw tba doapd to are hli owa UA. Th wirdlci wai onoearyad wl h by lb ourooar, and ratal rati with c heart by tb oourU FINANCIAL, IW. M w VOKR, Motday, Aagaat 11. Tli'l waa l.ae do lg IB iboae IpdAf , 81 4 haS maikal it d w tk itMhtr a Uapgutd Ball n g, itv.w ' g more loilttly aid kBrarglh. kutt-i , whaa tka Wppyara iham awr ntohad. Qotka a large trail, uaee wh doaa la tee Jar ptata bonda. Hiilwi-I J cka B 'tout muck aot i tj war aaaady al Si . u tl-ii p'loat. Tha teUowUB la a MBBaHal MMEBBHH Iba f ARRgaBB TiWtna-waA. ... i.-rSJ jCV nFaTllBaalBVjH MfMNHpflBV . ... lafl VV-4al jHBaaaBSMaHaP FoJk.L I tl ttt 881 IMLABMM Tba BOtatdaaa af aha U. S. aaah Wmm BaA Pralm, f. U-twa n I kka ft yaaBet TB i wfrn of B8ri iwi for rto mat taBa waaw H -! tt, pit, with IV ijbbBBI af rt Rbba Jayy 1 t joly "A 1881 8R BRtaRp BR J 11 WartMly IB IwK ratRBaW,14t9 t Tnti aaa Jia. 1. HBI... .JMoBwf laj BP C rawao. di.g parted f Im... HlaB RB Fa'llrgtf ikrpytar.a RUBRiafl BR ThwakRibtai R Aeakay abtaaBp aa aaat af Inantitri ,m araaanrp. Tl flBefaBRHaf k BBB .ta a- of on', 0 wpp atytpd pARbbt al pfplpakyoV t iSt Oelipa.ela llapyapvl pi It, pap tea. Bat aM lekp, nr tt 1 It p i part, lay pant .a rlpAa kB Th B mo A deprifper of I -Paidey aapat lb' p atrppawi ira- lata a araga araamaa atav etru'pRtpt , d a-t Herat ta tka tp ke tpaaiaa weog'i i t raraara ai oi net Rt ha. at aaa tk-Wi t at ea a , aad iha lata pt m.aaaR. tl4 1 1 a i e r .pot n t be ttrSaa f rf apda. TW ' pit p.lptr- e P'o e-,,a par Ik 11 lahBB ikBJa i I rpe tip w I f pt. done, at in.h nepoai ap wfM tile rRlr f all to -he pmdwjar. lull BOB p rre.' r tntyaprerl tn lh mirko. aaak ih meaf mini for iartP p --rhawe, aad laBpeatoa ib balppf ! F.i. bli tt nf If.wK-apkaaB wtl; rat t attwr fat ireb'y artth ptailen ywpwa. 8TOVR RXCTIAIfOR lAloflt - FTB8T BBABBkj i. n. i i .. -: . ai i arte a ....wa aajf lap Up . OLtatBh 888 RaaalBg B I'm u h i. n. , u -as 8- mm ttt T.a. i A ... . tw do ....ks aaa 880 tw. ...... tlia; 8 Boat. Oak B.. af vtS8 An. ....hla 111 III! Ia. ml IMI By le 11 UR Ua, Ota A Sr. MM ou- OV ... .. 17kf 1 I 8sji JM" Rt. la... I MI xn OM.OA taa. 83 ia r. Aa 41 tl 8 RR ton- A M8 BICW. AOM B . ttM lJ la 4 l' to ata a it- ia (8 a star ou 4 te kf m an iaa leja rkoivaato.laraab.il 111 A M t'oari a it mi ia.1 da....... 11888 8a 44 88 Ba BtS IH Ai . H 44 KB At I aH PI tlIRj 44 taafjka. t... ajt IIP Ir to .... l 1R B ...... Mr .' rvt-8tk M. . t 18 kh ... ARM 808 ndliiM. t PIM HI do..., at I na tu. Oa R R MR III do at i-pg; U Ri. rkenat ra II VI db . . . .MB tS 8 lai. A Bud. 0. 84 l'l OU 8 L L... 82 I IFar-a, Rill IB IOB BB ... toS BKV Un ..ii 14H 88 Ba 188 al 'OR d. ...en 'I', I I do MtoM 188 do... pA TlR Iht 8. ... Ml do ...apa ff MCkLARARlR BPRtovry BOARD. IAIIiB . ..RO IR44RH.M lutar t ru ii .p er y Tl tAL A 14 R. tl Itmn T ea. UR pt ioT rl OL Oaa. B..SB BUR ti.TToa.ii.. .. . mn 18 do ...atoae raw Tan . to, AR 1 1 Oal. A Ohl. . . t BBJaT il" Te 84 ( M da ...ma BM rffS atPh. I...... H 188 At e asM aontaj. tajLo,... tlv; M a Rl lS 4 r t. o. 88wT it mi fRj, A Mt ito la FatlM.S . 71 IM Al 8SR1 IttH brMb M bbMbbI i IbbrRbHMHM Ma wmm lioard Pe'ee taab day nr.. ri. iwpoowaa. Tea 8a, H. R lrat Mo to. bf BBPB Fa. 4, IR .. . R rbka A. 3 m lev la., 1 BeatttoaR V 1 tit. Ot. Rip M VkvaAiM A.l 3 aal Obi. Rl. .. MROaaR ft "J tJU.RTot.R H m Ol. AOla. 3 3 (At A R 1 B S Z ObARAR. M 3 HtetlATURa BfiHIBkMB mb Htmmm. Mat IkPta. JAm AgtA B. HatBRV at(. ii.. fiin it a oa. ii.. i i r up tm A t. II- B III I IA I ra I I 5 IHA RAM B UrTRRABa1pMI0H. rnA. "- . fm:kMwR'tB Nortkira t.' -,t. m-. a Ap.i .wall. It B A'leai Jer.ey Blua. BaaatflBa Wfpibtptitna u g Hp- IpM: Tp. ay, Bly Y . ly'i pw A Rl kpiWItikt It. l.t ere 11 tin, P.wt B awpap aejHH N' alii. Sbaw. Puilt, L-raar RtikaaBp) 'I . kvaatiiii, Ltapaaang, M 1 inaat. kaaea aata. NpatBP AO. BIIP8-B I. ta e.B-.er L1 rejrpool. Tkot RVtA. atdloo A Un IpOattuD, Uurltiaa, LoadM, a taakBto tfiltun ct to; R a. raid Cook, L'tavauol Bbappp lead A l.tmpiiv Orle ap, riabeoy, Ueawa. Krat.nn. aimk A VTt .14. BABRI-Oeral I pi, Tit-lia.f'iik aa FalaaaaaR fit orditn; a ua i-arta, V ap,r a-rtauda TwRap A ''at nn t . Prim flnia', p iIbub, Qapaaap an, ireich, M.lpokt A rVoadk '""li ii-t FaekarA. Rulr Brat 8 Hi i tt . A J twatl, Hodfjaa, B apon, a B UmtUm eh; Ion, Wl II'IUI Nor.--, d); FI aa DtU lt, Ntw llatn. dr; B M tna , TaahlpC tnfitri. d ; Ami ia Hat e, flptpAt.it pawaata a i ly Htolab, Ward R ,w Haven, at Tauter pa. Ruliaia tbl a ui Utmi .1 ata, tjoiiJraaa. m a" i p Rd do BO J. "i.e. u L .k wh d, audy H aBk ,1 ; o dpi I'Opi, H.p,inpaa l'.nr.d.Bta, L goparji r. on li.Au'. Haama , Pu:., T a BBe a faa Ma.ln t, Ntt karinD, FI latta'tpw. Baker A Baaa od; it. tie Wort' I, kl ten Pkila, Jee W a. Rat. PJ ty Lt'l'l n Jpo iob I JahH H P, AVekBaBB At'-, Oaareta Reneey. Bi j phaa a A amakart Ran lie I Delia, I a lui toelpt, Ufa I mil A Ml Uiauatu, UpatyiiUkla. do. ARRJTBD. ki I VBIUI'I- A B aowmatto Cla-A. RU lull a DO it be) tea. It . i Ditmaaf, AJIaa, PklipVtolakia, BbMBHI t ii p.. i pbuwe N.-nian, Pklladalph'a win la Laa A K r n I pnk. V W Bruoaa, Fatter, Btl !!. mAmtoWB PB'IBlli H'll'l-Bt.ttopj'B tob nrebeat, Btl lad, S-aam 11 .y..beUeaia d lit iayaain to Imm Bp U.pheaa of Rupnaa, ktowaa, L tvraoal Jahy 4 wtk - all to n-a... Virw-.in, A rxprpon. LnaAaa aad kl of frtflR xupi ti i b i'aat w b a ak aaaw Kn .traia, B-oaar. Birr 38 to, mdaa Bad mm o o-n ' A A noti. P yu euik K ok, at nad Iptado Pad inn W got .luwRkk aacta aad pate to ariaatlit BM im I. di Oo 1 1 Ciiatlia, Uobwiy, Llrprnool 84 dp, taal ta t T Ft 0. atj L Bolt-, H 'opt, aaa Frantlatn, aaa kl lee Ac tu W lam A O. Pa aanui, A tale, Lrwi loal, ba laM to Btotol .n.ee A On. B i. A Uttp, la watt, Uraraooi, oai I J i I tppp..ti tk Co. i A r h l.-benon QUaa, jaHMflMA R I, toll ,. J a I ae i A Oo. ; l niptl, Bibn-aii , aagoa lugtr ku PaaBBRt . t oa mrrrti. Rtdla U ii.nbatg, Iras aad pam I Ba irepn, Jo etor A PtilQB RcdtcPaltritii, Miallillli.lBtpRH I 'l eitpue A Co. ' K Revipp. Tl ley, (hit (UabPi, luaar lu maAR Viitd. in in-tie. GttBiuiao. 4Uflri At, to BFk i toil A lib IflA off HaBABA RjpBBB P t hi p- I ..I n. all ae.I. I. 'te Dulipy. Ibe a, liaktots luattor to mmm j a Itajlf Bttduy Fall Blear. II hm K.H- Rata W. kit. Oulli Turk. Hk.tlnBFBuok 4 04 Latt ao A Pilot Hp liana. On vawtoa rta Bay VT Wa r ppiorad oB UAvmkoa by U a aaa. Oarnlli. Mlaai Oahb AaartU, BntkBktl, IbaA Wk otnulBf II re.ipk Uel. al Ikia pnatalag, at pal or inn ll.e lt din p. tPekaa.Ui. Ltawal , KlllltotoBOtt At MMBRJ pjakL Nad. Rbt, B-lMtarta, bppUae. If i n tub Anelrtoe Fiorlltail W.I am laeoeerter. Wtyoota, Bt BluIRa, Raba. B B Il'intoa, Rkarmaa, Bpafaar, Iibiiba. tilrbe. tjiaik. 4 at. B J Rolikt Haaat, do im. gu bu d BuUwtkAto, Iraatb, llonklaad, Daaa. Oaotat Paak da Aa. Bir.h Boidaa, 4a Ba, Ju tlrt, ton th do dka. Joba O bar, toudt. Rdaatllwa, poiiltaa K A v. Hiwv Baity, F'Owvdtat. M I Fpmldi u.i. Ipntii n lit MBA' Oi'r irpalw. Ipelrrpt Aibaay. radae. a a Fdweidt. Ana it, I kill. Rial tarBtoRH OnattT). M- rill. B aadrat Rr BraakaB. Plld ra. Lad kB, Flit K ra-, baliaav C I HUraa atia. Aaaaay, am. RaPBB t ORIee. Ml'the Bit dual, 4a. 8 n ira T. Brldl. P.tytilkBlli tor Aibaay. gBRIiaeUr H Laegt Ua. Pklia, ot mm BB Seiho t v. .r Batpvbetlijeitbt Raa Aawa e upelia. a ifllB, da. lip k Fplauw, do do BhkpadBRA i; ei n.iiee, da da aaa ILUUPB-BUkil, BWgaw, ProTtln, BAILBD, Aag lU-lhrpa Praook. B ObRHB. Bar I mt Joe. ula aag OoaelatHat, aU for Uwetpa 4, 4 alio. L i doe; Aata, Aalwaprp. Barki Rpwaapaa L,pBooatWi); Ooe B'a, OkWhi Braatl, Aa ari Mway E lta. OatktaA, Btl,- Boatog rl- Jmo d Oabt: OplomUto tiallii Ba Thbawr Tt law, thwli Arid f tk 4a- 8, kta 88 t) retaawa Oo'kt Iwa'pt Rfhpaaaa e.ry Y. a low. ton tot 4m l Behm AadA b twi Dld Paaat, "pw Blot, rinngiaa, BBBA BpMpOW Bkipt t. Ua K t frow l FraaakkOPt i. d ie - U-lkakv.opa L' ! ' B.tg trwpa, aam toaRBA . m I