15 Ağustos 1861 Tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 3

15 Ağustos 1861 tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i f CtMU V Ri.iXiii.i., I . Bra-Aipa, an Me-, far, Hih It-ta-t. tt. wont i - i Ibr D. V. . ... ,, tar. Ml. In HI:' ' itu .k lef.e betl r.r .at. .id .if. -a t - e r, "i ..d fit tliler of Una,. Rt) ni IP., K 1 . of ttw t . ltd U IRK H-.lf on ToAd.R. lMk It.i.hrtSe lr r i. r-it-r n onu m. Teika to tArn, Hi f .r. I , 1. UKATflli VMMnk afnit.it Ana. dlnahf or Junto end tt AmI-i on, o,ab a r"i mat be MM 5 Tie niima aal Men of Mm IMnBp eta MMB fall? In Tito- lo lllll I the im Ml. II" ( rh; - .ey altrrie , MA nut, at 1 oc.iok. ut the reM dantw 01 tier TBeaa, 041 Hknl at, wl.heul fnther oo'lce 101 UIII1T JV w'l naer'ny. '4th in.!. Virv Am BarretA. i .ion" Sinthtar I MM ml Km frlendi fd ar pteintt-icey rf the fa-nilr, eleo fedr n. A'i lander 0 d .e-n I Ho ten are re opretfullR Inrltyat to .Hand the funeral. II k f n nr.-0"o'ef.e-TiO P. Any 1ft I , tt .-i lock, fum tta r al- IllirH pa Wed. today. 'Mb l S efec thru illte-a. Jeoe l'ei , w.di a of rtiniL Bl.trl, lo Iho vh )ior d I o OtO. The frtmdi ol tAe l.-o'lv ea 'm-t-mi, looped tO tttOOd 'i i' to-iTll. tin- I Mi. i .dot) 1.Tnn, ot t ocloek, front hor lata mBi-euep, loll JbalaMi wtnat fw tt.er t. o'.lta. 'U IIISRFMMt.-!S in Wad. . . '4th In' Cmred Hat iholta lii tta Mib , -r of 4 In a. The Meea en t alert a or Uw uip on io4 folly Inrttrd U ettan 4 the Ant al thU (T otada I I aFoio.oti, 1Mb ln.t, ot I o'clock, froa Mo lot o dooo. nl kix it. i CA110L -On Ma ltlbaLBIchalCaribl.afBtl TSjfcBft oad aeaaalaiaaeee o tho fni or) r-etpeadfnll) milted lo aloud the funeral. thli (fAiu - dw) oftorEOon, 14th i".l. ot 1 o'cl from It" ret I (Vow of kl peranU, 143 1'tr.t o r. 1U DOHLON o Wrdoa'ar, H'b loot. Merp Ana ti nlep, 4aiihter of IHM ood kif..ri Ihtnloo , ok .1 m a d 14 dn-e. rtir rite a. of the iruuttt e-e rae.. I ill tavlt4 to otrott. tfi fa i o'. t' I" nho'-oi) ofl o.p.ivh loa, ol rtoxk, from too irWdoMO of bor in - , M rnikt. IS 1 Hf At.Y -O' llio 14th lint. 'JoU-orloo II !. I 1 f n-M '1 nd 9 do r Vi- in oi tno iitii r rt ant; loH'i d to oiotid I'm i' . rati it' - nil-. ..n . of IV. o'cl fk I ion lb itoldanco ol Ikt vopmit. Ill M aioot .. , 1ii ivm (). tlm 1 th I ol, ol (.f')il. Or. J.ni.4 v itrl. tv . f Th. rrto . o tho for.lw art raavaot Mk ni'ttmi o att4 ttw fanvol (! (runi'o oft r ".itv, t ' o'clock, fr Mi 'io iMta c-. I Root MM 1" Eir.l.Y ln Tlior. dr. 13th Ii t. o dwu of the r.artK(" UHi.vdl iw. Tho '. no v.. hit r oMi'tT a. covert f iuf t-.d- :c ortco.1 tiaopra. Hi, (r u'. a"c iooii ) u i4i. ai H . ook irai Rp t S tnrt 11 tLN I I - In Gri'nMU. B.flliO V, D. !M I .1. (' . . . Ill V . K O. ,1 On If . II I ' I 0U0 . K 0 " d ... d I" BMotml I llicfricno ond hi on' - ft' of th tna0r oro fvi o oi tt. .'c t- otoud tl.c fi tii-ol, I fT"o a. ftiili'i'iri If"1 oi .' o'c ock. Irjm '.'mid i,M rrtr." lluftMot. Vt JIM n 4 Oi tl. Utu ir..t, ajo-T. ci i-.or ot fajlli BtT I Hi d c it ootl s .... fh. Yi fa on Ma '' . ard fioti- at h r .j c'oo, 'I ' On on a'oifi na'iili ? mr toa to Mam tn nn .J, if a (n ada.j ji .....oa, or '"-I v of c, fiom b r i uo..to' t- .I'-nca a 1 i'ntt .t '.'l tUKkX 1' ' " ' ' I I H 'r,o. I .nnr.a fiat 'i a ff Cir ' t 1.U. in.' Alio-.' I'o aod. aavl rb JCf i. ' ic. ! a"d ar.tnaafait(.Oi a-d ti . a af bio ri r I if H ..' . II li k of tp ' o.oi.i ' " "- 1 t inoml.im roai i-r aft r i. lbi i aloe . . fn.p. I- ' . a'. hat ill iinf.av la atoarr OaMotrrf , im , M4llttlKl " Taaoaf. li b laat tn hfi l:i.to. tfVI'I'o o M i.i. ' -- . I a ah .( 1 OIOH-i.O J 'a, . in A aid ilr4M Tba ' ln'-a and ot-.naiiifa.a m Lot fomil. at. ro-ooc". ll Inr'tiVi t. otl'u.l ti. fantiaUcti ba a do afiatu-iTM I.' I" r af'oVck Eroti ItMtaoi drncai o' 1 la tii. HI Ool ' ' .' .... f W- t"..f'0t It " ' 'l'. croalr. o-lil 4 Uti (. ti o ' 004.." ti tha HoM OfaM. Flathaam. Ml uicnt Ii MAn H i W itorao-, 1 M ii '. 0 Cr-r. . Mart Ha I In a- 1 1 . f .1 tut Ma:'ta, die. at. I, ac I M Too f-i'rd. tf t- ahjall . aa-l 'h-aa of h r ton la la. COO' '!'. .Vtn ri '.- f i . i v l. . l l ' MrtaTMa fnaacal airritei a'ta'noi. 14th inol I 'c tk. ttotn Pt. '.; 'a r" f , aria 0 4 mmn 4' l b aiaaa h l ' li i i fjavi lor tin. lap aM of ha a -ul. I.i- rctoaiat aril' U taco to Ca' tarv Qadai via tor Ii t to- t lb I ,ii III I.' I . Ur. il n on ll 'am hMt. Ma4 . A nad Aoaah ot of laMft an. MaahMalfMt. . Ij film f IHO"!' t Oorl V" do ' "lofii.f.ol Ul law i'v . .i-iac-f ilV li T, ' o'-.-i 4 tK. line ol ' (ri. laflor o' en Eaa i o ' ... i.i "i 1 1 r a ' c 1 1 h . . u, 1. bi. i o . ti akCa UailMi4 , , 'a ,. IM KM K I III ..! lap. o 1 in. 4". 1 ' . I ' aft c ftHtaaria IJacM u MaM.ilt M i.N-.on, aa ' i .M. -f- I '.. Ii! -iij. a n' a 0 ati Ian. of I.m fa 'i ' an 4, a-c " '' I' I' lol .1 1 'i I . I I . f I I nlaf till. I I. .' .'" CH. fml'i ..' luff . ,.(.. i'" . 4 - ., r- . - ii lav a'-, D km 4 r . t. a I aw. I ll 1 .k-'ii l Ij'a ' V i In '' I' IsMrv ' aa Hi-Ill Ol MM c,lo..4 ti li.o. a'ftf a-Vnifl i a. p'-a. 1 i' . 1 . ' 1. a I all. .' if Unaa lo.ca C-'. K ilU . I ' .1 .JIPl 41 ac-a. I'ia iai... r... I,r a,dl l. 'I. .!.-" a '.iii- i' ft ia I '., f i IfttiAR O'ta- . 0li. 'Oh I . a I. . . . ;. Ir liaiiliO ' Hi -t. . .'I An I' i Vint.'. S tflTD I 'i - ' . t. l.". Uat, raMM II Ml.' i Si llfA ll.Ou I' iola. CH VOI KI fii "'tlii'aoaii n araii 1, OdthatlM a o.i I o- II.-T i man i a..n r-i..'.. tptlit'h'!i luf b a t att t.-f .,: .. a .10 'll- .ado.) af . . re. itur. ai V o'cl r, rora uai lata ru'ini'. In k ot. i. 1'.' u lui t r n-'. ic '. . in tatrMA ftJaJM .-. AVCnOR FUDBD llllt 8L00P Avn jt ilr.o a'tkrd tip an n chor, ibldlM) wit I . nnai.ai ll h. aal 7a -lawkou dock. a1.--. ' of- i'i noli to'' Ti' fifn-i con boPi- 'I Ii prorp- ia.ailt a 1 p rloa aapntta'a. apyly ' ' '' No il. Hi.. in IK I i HAatR o.i i '-a NK BO IK I ' '. I . u IHK J DMM r t. . ; l. i, I ' i , ataoj , ic it a- il..- ll i a. an 6 A'l-Jt B00 V rOl Nl -A BDOOY wi i ii !',ii ' k i ii i f Iff Cl T'tlat N i a t oao 1 r o o at., r la P...OI "a, "c pro.i. n' o . 1 1, a il bar iltm L. MUjLtf.MaMpa TIHl aMM ra, ou'4 3lnl B.it ruUNO in mi nonra kivrb o i i ca Morttii a, a c. o ... . rn. oh if can li . i h p 9 H Iii i, at.d piston .-ia-. Aul- a ". v.vj ut .:.S pOMf flUAll.U I ll M I'iit-MI OS V i . i . I o. il I .a. tt i. .I'.'iii d . a 1 In t li.f.f: t t la p a-d-T' or.ncd 1 o- tu.ni fl a iii It) ttvota ti it lura ' oi i ion o'i 1 . : i Oa d Pa a It.. t'Uu.'. CIAS. U 4. . L ' 1 41 , IIoa l I. I 000 WT4i Hh.AU Ur 0. -ii. .1 a. im. I..a. la a alflal'a of Mb oaa 'I Cfdiu .1. a -re.'l " 04 a: .- tan ot o'pd dot, a" . i go a rt: p. -aba ob -tt 3 o 4 iia To ah . - roaf4 aril ia- f.oid br I av .'hmaitlW l' .F'l'rl t i. ot thaUarcoi 'a otbco, 4 uoaireit. IXudl' Ua'48..K. llOli'r HiVt J CAME 1U TlJE PR If- ' I I la I J. ' IH II .llll.L ataDlia. a. H .1. a am l."il. 1'. at.ot io. n.i.a tha .ouao III' 'i nu 10' o il i II . V. a. OIUO I' 11 pRK T 09 - (Ul BKWABDOH WED a it iii air d il t i a in Mn berry To, a flni'p- wih 1 1 ' li thava towatti. tan'inrnl lie. MOW !' (lOMUK'Si aW Htl'MR t .c UrATiU III T -Ui l:,W.RIi U) 1 tad tui i i..hiT i ug oi 4j VaaVaaaaJaR blffVCfM i a . il baall tt a.a a t.'h, .'utaju .... lot ha t u . a.. My .'nan tho t . -i . t at ... a i . il I Im . li i t r. waM w.ll la liol an i V . .. t .... o A p. I i I I I - M 0 hat AI K. .:. .i ii f av.irui 1 lltKrK) tOH MAl.K IXOUa'aBHf I Mffodl In on. o' tuo'edii.fi U4H In f uH '. Itio. , oLlctd r. Im ua i.d a ..(.iii ; a t r'u id 1 1 rt ton at : r i " ' : tai I. r. i ... .... r , ... In,. A Dp t I'. 1: 1 Jit SlJ.lll bo Wa',1 , l.ao I litif M an ic I u ch B'.m. au ft 4", i.i B0aT POB frALI. A HAlla BJAT, 31 I.Ct I in i. - - : cl I'll od, Willi c -u . tar alora. 1'iiofti.n. An m r'...H uai.i a bk'p Vti ', "' J. ill- .Vl. Uraaapiial. U 1 aa 0 -- I IWnCllOnVi TOY AM) M:tS n p.. . ... . r aala akaati baalaR "a. aflva rjiio hi. tti.l vtndtiaia In o u o.l i o--- to- hu nnoiu I i .i'I -Tlii. 4 oa. Ii t i"ia a .d a 1 t ato. i . on h rial C'0''Hr lNAEV AND IC1 KKAM ' lOlO.u '.i l . an i a.taiillrt id. . . N't. I f I't.nkiln -tr.'it. (irtli pjli', Ul tbo erauloj. i oultC'l'.a P OPril.Tl(AK, IOY AffU FANCY NS-taiualor ta I A 4p a fod 1 a i ct,l i k ra la 1 1 '. I Idro in . i.t't..'. t. d i. r oil a boil voira. Itoo-a t ruu two j ar. ai d at. a luon La nan asoahira'c Apl ot Ul Matb .4 Duo, Iwtaooa .lino il "a. ott.iU. laii Yui i Whl'l'f;i, u ta ( Iu.n hl.V aND CAS ' 4. 0'i.ra lo. to', ale ok aod Hiiuio. of a ua . fy ar. ilala aara d tt i r' . i .i.i at N ' ' A lautic , I.wfth ono lljoruoi atia.U 1 r rj. hi) l I On ou'b-"1'- CI'CiAB Si'.jltK F.K BALE OUKAP, a-t with of a It hoi t .1 i k, on orcoutt of tAo nwoat 1 ll I l'K4. laiUUOot 04 Allou.t. N. V. o!8 I'la'J j AlK1 B aa tua MAMMt RMJE l'LANT FBiSU EVEBT DAY 1 JJ PttCDIAKRIlgiA, iivfi Ni'KHV, -. g . I HK H-l 1 A V, .lilUN 8 i . CNJUKIl TU.KIILUN d bl.KL 81'OdR aoI8 3la'iaal '1 k OOBPE FOB SAI.I: -A S'IKKEL HORSE, .M - .""?'. ho ooaa. aaptrotaot toagthaV, J I ml" I I Ii i. " Ilia I cr ot 81 W.al Hi I I au'fttl'UO JOUMUKONI. M a TJORBEB I OB SaJJK BIV'AN B'fllH, II tbrroioat from 16 to u haaaa bih: tho -3 a jro ftaaa 4to T toa'a old. ou4 a'ao ono a 1 o m.ia ,0: ST. wTiil vrR raa.ct;lo ho aaaaktSlH foirfat, aolSl'UT ni TCai n v4a4ii:d-a Tiiimii Ham , Ll I a la.' a -I a O'i P 0 I Ihol n aa H. R aa i a I 'a. ai o tfi' i ' at b-wa . r Y. dc-'l t oi.d l ' a.- lit 0 , i. U 41 I. ,H. ' r lAHITNOIit K: WAfJiTiD-. OiKl dor. atot t that I or. bar cr ,'laa iti roo'ili a a o4 wirk'na m-pai it aa o tirai c'aoo ailt a-i ti ai laptlrrta ila n , atiiii- ond tnoninr Maa-a c ai otti. . I'dm.thiacaw atMra a-t tilt. r. k P II on .ri' I pw Huir. MaTca it FfiMi . i I lkfii,... o a I a tm.a a tr. . naoi- 1 l R-tCOOl hr:i it "if- man moot, ai in-i ao .. to la tl to Ha mil. v i a a ai-ijaa n a- r ..I I i '.la Into . A pair 1 1 l.rHort . ..0 ! ', what all InltimaUai. trill tic. no' ho (I'O' Vv r-po OOF PI UltOMAMaa A ot 4 oi4 4 c-afa'aaa aoa' t br S'KpTdBi o 4 1" I'.a-i a) s-wior t ain TDK r - aTvaaUU. . MR tV a RTf D WO Ol R'J Tt) Wi RK ' os k i a ia-. oil. I " i.H"o da?" ol tfft llcootna 4, eoi k'.rtc 4 MH ritiMMPA WAHTBD-OSR 1HAT to aa. ru-oi' rcrt.d: ala a awl tt loam l-t Iril tip' ' o 11 T. ftl ha'ham it. 14 . i' r.f (iS V NTE1 A (il Bit FOB l . .f.-tal ho...-..k. He aooa p olorraaV A palp 0 Ml ll m.alcb at, fa VIlLLHl TtANIKD-A kibst class I 111 .. ,i I., r t" (t a a' ort dJatotue lo tio Oiar-trr. Ail at R.V uraa.d a. tl I NURbE VT tNllll-1 UIRL II UR 11 ! r ,-a old. to o . at ak a a r .r of .1 h ,'. a 0n4 . t, ,. . tally aoifal. Apalf ai T . Mlraauwleh ,t. Hi NDI i As. WANTfcU AT iUMUOIRL ! t. take nr . f hi .It it, and o I 1 1 . 1. tat b napaatk : ajn.t h wp't tt in 1 tho cm -try o bn i il on a i y low wMfeftj Ar- aft t tin 'c"a, a. I T p 19 bat. to tjk I r.HriS, PA IhRbs rrri' v3 ' a lid I ma', r lo Ip. n c III a ud ti't (Ik- 4 ao o. a... haadoaa. aac . aatl-w 'a a I.i .a Ilia . .i,.ika. I' a id b - aalri ,, d oi'a I- . . a ft t: I.'. a Ra til... la Ot a anXAa I w I. aph jm- tn ..to . . i t. i ' t la cl i Hi ah-ro a iiahe. a. a.y ii.ni' I riipto ah,' I o'ala tl . I'I Cant' .t K l K IP I A I . aa a , .a, a r I m: LUIFa.RRWaFTRO A . u HAND - ttiiiiiin lUu at Ii at Ha A MAY Rs 4 -r-o a. tt VI I 31 W IRQ M l ' HI N 1 i -IraNf I ra ' J A i Ml bc4 a mo ; U.a v ii : i w i n m ihiaia ir l.-.r.d I all a tin aa 1 . a lbTWa.1 I ' a'ei.e. 4 Had M r.llNE WAMTRt) lltafa a . , iRoV.f I vti i tl. . a l.' 'i.li'.t it a .: ; ' . I li l l '.'I. I (' a-h.aa a .-a O .l'l-' "M.w'l4. plain K H't.NOLtMtl lt(V lP 15 Val.l...a altt...l..h' f tt .' .. i li i- ' ' la . ( Ol If. R .11 "' '. t.llii'C . of i i .a. a .ply U V i I'.th a . I . the iter, f t lifaca n Ifoa. fJODBBWOaJC A TOOHO Or I. MAN a i . a - .I'o. lit-. In a .o I (ami!. Aji. '.y O I - l lf al, RJlai N. '. I f I II .VOoK-A. lUUSO Oltlt pTtlta J.4 ,i n t ta lot t a k . a ret 'a a . . .'. 'ot -t i ha .. I r n arlil .,. IJ0.1 I f 'i day H t :.t " ItUal r y. 01 lino. 1 a. ' IhjUBt A kiKcPROfABLI WOttAM L aaaaM ahllAMan aahl M nan hon.r.-iia a n c nK.. th PoatAtfeatia op.ilyl.'ii Hev. ita ova, t .tl o a M4 a. Id door. i n BAWIRfl MaCiIISBI-A YUUNO HAR IJ ll (1 I il r .. y't'i f I . t I -litiin I, Ml 1: 'til H Oi.'l'a I r aa a In.' t I' I . it nt ".'Ll ik "4 c ' I a' In- U t II 0 ... .it a 1 lb i' at . 1 i.iio 1 Mor.erai o. a, pa I' I'll if l f tro' Jto' I -far it. y at , mao "1 . 'i- ' raalral 4' RV..buR t ai rlaa oili...... I'-i.- 114 AVY.M. Ata WAN IKO BY AN aMM. a r a-. at..,!,,, 4jj p'1,1 1 . I ( 01 tl- , 1. 1 Rata r.arltc h u p .1 i- -k. ..ii 1 i. .1 m R". S1 ...:' "! a, . tiai ...It 'a MoMUl -. "4.1. Yt'lM N R 11 bu'.ta aa.it il 11 kt'i' 'i' Ir lit,.. a.l ..'? .n .o "l... ti i bXi ... '(.. V v 1 AR a. faC-A'tlrl tn s (LOtBBf HI UtrT) I RXl BIBB ' a' tA AM 1 HaVR I'll. i.'. S. GilVKJI-'M.-fl PI '.i (B 1 rVpAkl l" 'H fattajf ; fOR- VTiaP VttR.tv.P-. pRaVMU U OH, D a... OTBB HNaBAB BOB HALF BA i iia tXJ MH u 1 Oo.lri I t it). TR1TK0 RTA1 "H. THBIB QBJ ' "ASTKi'.T ART) PHI!. A IBUPHIA BXPBJSMBi BBBT KOR a i.T. r0 '.'VK-'I't? . A I N. Or W1'1T15 l-IU ini -1-AOI M tv iiM.o Hi MIa4 1. aaiial'01.. ai.d oMhli fwRfjaaa 1 r riaiatii' if. a: l '. a it ta of n a. I 1 -..V aa I I HI I (A lll.ltlt .14 I TAN, H' imiu, a -1 1 1 I r. P. OaVJ. A". I. '1 at t I n a, f, It to ov" .a Itaftl kl'ty obi-Li .' 'faa.il at .1 lo pal t c i TarMbatbotLPohti 'I if i a awpaaa, ami al l tlad It fot aoporjfa 10 tlbola Hail or IUJ .' bit. 1 I a ApafUMati v i4 t.y ortir' . ..w t. n, ti aa- "1 ta t y : ;' 1 ciffTg "m w,m a. Ltu'U iii. oj4at 1 . lo.oa .. . .ll'So . oa.t been ol'n a. d Of f'fl .o It'f.l -PI fa I'na' tfji hau pb-r I. tbaa l 09m a (PoaXoa' . aiaaf at t aa. V?hotl ..... 1 tri 1- , -ti ':' 1 a arc aftmc .of th a . 1. onuildiai V ra.400 14 if '! li i- ti4t'-f I 1:! 1,11 at, ,,d Ot ' " ' k -tk. 1 at ao I 1 'KM IVOR HiCIaBlX M DOWCLLt a-- s o't t-'O'.O I' ot tt a' l'.i ta i.h. D.iry 0 ii ui'pt'rf i af a bar ffa .i 1 oat ataa Im itlo h, MBalll .' !'t 1 .- .1 a. n iK 1 iMf liMI Tl litta.. a, , 1 1 piaii r l ..ik b iinAaka, ll rH I la I Alt, mM tah.kd-IH.. nIRI .1 IOM OK OOFABtMEISBIP Tin r a.'t . a' ip of I V ii re-.li- .-I aod - Ibf rtroi 1 i.r.ii OK RHKUatARN A WI, lapartaii al a-tr'i-.oi.l .-a.' 1 v, .t ti'i Na -i'I .1, io.:iu S... ;. .til. K OlitO l I.' n.U'UOl CM. 'II flflrtiK IKaOMtNN, 1 Kl.Ii:ilIC UAtTll4N-. N A u.k, 4 11 1''. 'WI, allll H'llt-l x'oritiK OK AKPLICA'I lOB FOB Tllf. L a t ti 1 .. 11, i- poivi'.it d. Htat. far ti i p .i poce uf paiKtr.U . 1 ptraon trim Imo-t-" oi- lit, our. a Oal 'nti t 1 I . 0' the ll't 1 artlc I 0( tAO 1.41 1 t a ft la. I." , -i,pUl '11 Ibr 1 cotal I- t -I Ibe ' .a, ". I II : K I Tl' rWInCtl of the I'l'a of Now V ..1 In .,- I. Nil li 1 pt.l. ' . ' HI IMI, On J L i. 10 app-ai in 'ore tlu .IOUB T. kit r . M Mr ar'li i I . "'R fj HawYoth. uli-a oo,Ne. lit WolJ Iract.lo.aMl City 1 I' Naa V'tk. " . ' I ' a . t I A. . . . .'I.H 'tlaM in 1 e iit'o. oou. a il w tii a Iii Raal( Diaiit Of I t Id I -olrii -'a ' 'i' .9t br mode ml v'i- pa. a a t oiftal b a.- inv od ftapyj art.' OR In ptirtt iin.i top ra tutil 'I an, d l.tt trVI-11 t'po't aontrort p o!o'"li an-'e In hit i dnl- i a. c. k,ct , ui . 1, a lat. : ra) 1 t.i ' ' lT THAWlHI II A Bln'li-, aid If lot ..'irhl holi 4 not '0.1 .1 r. i ' - hi 1 1 1 n r. nun.. .1' JlJll.N CO 3l"N, al.., 1 1 ' Hf I 1 ! ''. IrlCTVlU 111 Nooaaa a. N. V. kJTAlK Oil KW YORK, QriLit c I-r 1 a 1 a.' 'a nrrm-r-taNT,! Not, Vo k, MU 10, .a'l. i IMRaa at aatahi r laan that na bi.u i t .. n la. i i.J iti Ll. I) p tfiv . I r aiilcito laroubad. or i;r ut oarvica r.u i .id 10 any r ".. or e.ipreni'.u '.,. aocb ciaiic la ha"4 ..i aa uuiiia. mi, float Ibid 1 Baa, C. A AllTIII H, ITnrinetir Ij-Ui'oI ml AaHM Atal-taat iiue' 'nntatcr UtBMbl. lyll 'irVI n 'IN NIIIa.a.., A.,.. FOB LIA! POOI BLACK 11 A LI. I.7T of p cl. la, I -.o ei'pppr abia 1 t a W'.,T RIP. N hou .tit ft. or I b I 4 'y "da a f.-ni tr ow 1'or 1 aiaixo op.l no boirl, '0 it of ILrkmon otrfat. Kill Vlaai . r 10 J A '.'OH W 1 rt N. S 1 - g ulh it alb V II ,XB i.lVK -l'irI---TAIMCJTT'.S LI"K - A Holla 4nni t 14" Of I in 4 I uH. IlkVI noilil I V, I. i i pi.rttBaal naei. car ataaaae, 0 1"0 . .. ill !' nl Uraat Hritalil or lieiaud, ur ii TAPIOtJTT A ( . Nj it tut Ii t. ? -' iiACKb BUIP B i i M i I. avi FOR li,,, ... i. .i. . w.ii a'l ' it M4r inaal U . -n.cl a e'CHllhrat a I k ' , I'" f ' Fat .i lo, auiaia -p.'- t. !: CO, aai Sot 111 tt X I.IN. FOB ttOMiMB Till PAOUT' ttip " Bavi .V1IHI4V ' aolla t im n . . , a d the p rkut .1 1,. ' it N 1 1-1. WRlia ru." Iplod at Pier 6.1. Itlaar, oolla ' n Rlat it)ii-t. Knr otoild. tat low reu. i . n' on bond, tr u I AIBCO TT i i-OBouI.it. on '4 J llo TBI PIOBIO QTV, L. SNOW b;cial Hi I'I. Nl 1 adaarl il far tho 14th, u pal raid nun' now ot'in. tuanti rat ha ma ta, 4ao nl a of ablch wl 1 batlvoa I . the raiuuue u Oil, laptr. M t f rr; t . ox um tto AUU i t.R ntn.it J TT 1 rt MM I 9m uw . a x.i - ia ouuRa aaa a-o r un I K4 Cp$m eraa; M 09t All TBI . neat to t ABTBMUM9 IS IU f7) laaMMi MMMI l.ait -a MMM I ot n baMMM-B IHM MBB ar AMw-tOtatlttTMO If) IM ATM WalRoTHAt f4 KUaViU MMINVf r STRRT)DY OAI AFT ISO 17 OB Ta i UKRM4B i '!.. T til rO im. o ... -aa-.Ta DAILY AEMAOa R0 IHM 1.4R44. 'Ail.tf AT UA " HBmii -" W hllltBff trirtrUMMtU. an-AaJTMRBa-r r Mama. fjna AOOOUItTAWT to hallt. ra botka in fl)o:.l R, UAAHR A wookrA, ot OM at. a ' I a nana ' 11,1 IMRlRfMRR allOi a loth aranaa. n l BARBRIR w.tttd, atWOPtrolat, Watth'ah. ft IlilV wottlod nea4tob ork O'one -TIT QMMMMA, M woato4to 4il-r hraad ami- '4 Wea I'. B4A4A wan ed a" lit Wait at. tar. BoMnioo. pov a. tod Rpp-,to. m pRATaaa.lt Wolkor 1 OOI.Oaan wai rr wnt-d HI n"ll". ') C 1 PtViURl to wo't e: ta 1(1 Mb art ao.t Ir.. Tali, ma fold ton.) woA'efi, laCMttUaRtaMM a IRN m. j. ,at - ojtn, I iia't.a Mbira I rUy7 Mr Mr avp-a. . f gaaM t I iwara. I ISAnnnB-aAM f UMaai an.-. M II HI f , an k 1 o n y -hoc. fl I libit, til 1 RMPl .O M1lV--4d Tw WAHTBU. " RAt'TK 844. Ii'etl topuil ,1' l ao l-a W- ", , .NJrf . N l u mikrre A MMtMM HI fit ,. o.i Ufl KAdt'trrtil, y a-., r. i'I iMoiCaOR. C'l ' ''etktr.A'. aatNPMN tab, 1! OBJH A btaaitraibMi a a wi i n 'i, OAi I. . ' w rt I'M HP ataaokl a. fit OA lb tnailbA bfit MaliiiMiaM al ri ttUl t. J R !loe.. M.MA IT "a . i. id a- .a. at Iran''.'.. . at I Rl AS 1.0 yn.na". a oe t ir far ao - v 41 'oraa.b Kl M - a .a Mabl4Ma c-.tnran.t 1 W.IMb I a! AA I oil a, itr a a' tk a apt alar, a Mil t. f 4tr r m a r M I1 n .a a. a', ir-c. i IM ii Ki p a 4. onl A fa. a ,. ( PAUa' IFMI r toml'di a alia .".I woo -a I ichft.o' lni'it ir. . ... j 4 t.Aul .t. to aa l o i bntal rka ii- rtt :!.t j itvti 'MRir . tat,' , , at... ... ) i 1 .ai it I i' iish..,h. ..it 1 1 'at i .'. "I im. I 4 III PI .1 tit i - aai 1 h -h a - a aaRiri-i. wt() -ft -r Him. f h - a ,r; v ,.. . is f ara? i r. Mbfeet na oi ait - a 4 'rtAMet MPCM bOARl ' A loddtnyt Mktl lo 4i.'!H-tM R4 ara It 4 BOAMP 'oi 1 'I -, m ii a M4J ., lOt Ran iffOTJ t V 4 tttbOo ra. racni or . tit.-ara. Hi t;aiial.l4,l OARRklabtMBtfMatab ntteaci.t. iiti ' - I '. aO"fa la ataobaitii c'l-ap.ll t J - I ,.o . I iMIA'. , tan rc .t-rmao nc lirt'. i -f tWIMMbt. I.IIOII b a 4 A tOttti , It 4 1 .'Uaotrat. 11,1 (A) tlBlMTi - I i t-ti-RM H4I ur no arnia1.. 4 0 . b I'I I .t, 11, C r ION " 14 tot lr two (apt,, or a r kw.f. t yta t UMMtMt ftbM U 1 IT aaatt ll IiIiiimiIii 1,1 fWlafA IDA M I AH r R Ml rale Ap, f' i ' . 00c4 oar. I A)Si Tl BRI Y A r r ,4-tO 1., a ,.n.lAS II 1. I I A I'. A MMMabib St-ll-aa ktao3 O i ' I o .'an it . e p It lb flatly at, i. j '.; ..(.Hit fot at'a i Ira o '" I 'ar.lreot, ! 11 RNbRJ ib-pi.t a e na u -os 'ul an t. ? 1 p UTUMaPR tbRM 'o-utt III i' wfi. -.i alT'i i ti rv ar U 001 RTRRalbBM ' i . th .op. ' ;-. i oa, o fla n'a.i ri n.MTI Km tl r i.,,' : rt t. 1R.I II i'. I. ' ml. i ii' a Bbbtl rd ay. 1 l"i BRitragrb RfebnMM lb MM tool -t UW In f e i i f . ot p In f. '.'.it I . k, "ITi'i' ,, it. $ A leal 411 Cabal it.:, Sill PTlab POArb fbl to!r O. rie Mill a e IA1 1 V No I M r ul a. Da' f r ' I , -t . r. I:: t . A W uatitli-. ahatt. t MMIMhal, IM w. V. v iee M e IbtMaa r M IM '4 l-,'li,n R in jODri'l RanM u t.i .1" )?tl at. r. ARTICI JM t"-u. A 14 tt itpau.aiiMiawiiiii baai.t-a Vfil'l Ian. 11.1 TO LP-, ' OUT! Ob MM I'ibMB'b.MG :..al,u "H.a. I BTiW RltbJfiRMl llMdblRIIS RlOblaafaRMM 0 OBanAl. aAmi'tRaRa PKJVrt n, cheap 4111 TOb'd. 11 -pinctat. It, bRR avrs'.iBr R-r' (Tfttaaa ' faa,ab1 VVAM't-Xl Paa'lt-nt ajieb a Hi'1' laBbyRfOb Ciltl no. .MAI I, "a iii ( a 4 .' A Mi ., A B , i i Hi R in MMT l.I.AO Idf .rttari 1 1 in mMTiMII br toworfod. IK k'd Lit. lit. 1 br. bai tt J JjrtlAult. . mmwmm i '! raoisi ;at INH'llMM'I'iN W-NTI H-' I I'nTKlCR I I at .1 a i i km Hal.' k ill 4'- tMlilroi of 1 o . I' . I I. k' i " .i . al R hall, lull III"' I"""' Oonatw Co,k. I.r a- . br Iball u -l'. .io'IN I 'I I. i.HAN Aid rat a letter d hint. At I. bit. I 1 St .til. 1 ' ' IF MISS DCMN, SEt.MSr".t.4'l, Wll ) ' I rr-liapea' 110 -t ay av, and W, I Wl- la bawt . i t-t bur I lo d It- l a I'oa -r. , n i .iu da. t r 4?.. -:...', ii,.., i il i i. d, aiii p..t a llteia a . isa I jR It. I'I a Y li t .ii .i i "fnot. I'atioa w ti.e ha o.i. br ttca. La will . a il it- 1 " '.. (V 14 I M A' 4' toje. O.I 4 i 1 I i I fR FORMATION WABTKO Or MrtM. I A ril hlNWK I.l.T. f-Ott "it CO .iw of 4l.t, ; r i .( ....'.. . t lie r' Of ai t V ra In 1 1 .at laafflbu r'nl' r, K. Y. I a i'I tlrr tr. a v triba't"! al-pin tu I .t j fualio t e...- l,i , .. -. Je-i.bH K. I.I 31 U. ' N- R. a.iU I.I' I IHVORBATiOB wan no Of BBBT 1 1 I hi rttSRTY. uaUvaifOaObiR Done rat, Ir hb, ' lo'it. Oirl i'I uh- rlt) tuppr-ad in rta III I'. . ' ,, (1 aw, ,1.1 a bar ai.lir ' .. . I. 'I, lat ra i . .f, Ib40kl Bnfl l'1'H inn np.WABi ryii. he paid ?J VARfny tho reeu.orr ol tu had ol loa.), wao 'iuw hi inaj t fi'ln tint dork or lot ibtamar llmmit Uu-it, wMl.' fn m itcu ,i u ti ( liilwood U.ove, ibou :i or I iui e, I ... Inn III 'Unioid, on Mndl. Aw al l.'t , Olid haa in. laao ott n . r tend ol .Irijo li ai. lie la fl liirt f in. . , ii Itht, one iii ul in yaa-t ua. u lull o ! It tin ., ,1 o thi hi ok " i bit i i ' h id i.e ibo li lioli ,f hi. uii.t' " lb Inula in" rll'lnt" e aim wl I In 1' 44 to tho Had i , oi U I nek 111 . O .ui t al Ma It over bin r oalu iii i Ii r. b a pij mn O' 'I". .'' Ia -1.- U( I n '.ti y. a. I lit I.i I'M'. BY. II It iNKLla, AM ti aLljR.H. Oo ncilltp- Mill DO Ala. . IQAL ii tba. I AH ROtV RB ' X "rl 'ft) I'.rtuil ck olbtit .uailly r I a '-..'... aal, 'or tomlly me, ot blt'i pal i"U ri, at .in In ii. veirad tarta i cda Ifraarroai lUMti bliaaRtt bl t fi '). A I'I Kit DrV I.I.I.. iibblt RVa'-llaf I'ou IV,'. tat lllli at. '.il Wa b .1 1'. ''rrr, aa dWtat.it. HI pOAL l.l'-l AM HOW UIXIBQ OIF ' iii lar(a it ck ul 1 . I.m I, i.i iai ti ,l-li o..ei. I,.r lanillR l ie, at at tl par On ii tiaii'li. t liyi ,pA tflia...l an - Ira a lru ' . t a'l IH ta .'1 Knotty ii ii-iii, t. o w... im Pimm ib wtf liM at, fbb i f-. . i,Fii .. i va . . i. in '. 'i MaLIOKJjUi '. r.-i'i'iH ill! ' a.ik, for lha beet fomil ooal, it .ao. ra .oo, not. m4 lucooo ilatn; dollao -el r o aadrm- Otiai 1 46w l . wary, ouar broouwi . . an i i" .14 J0AL-1.'.IN'1 VFBULUALI ANO ll. - i h; i t ( .ul for ttie i" ' of i .iou ol tu . b i.t i i.j aib 11,4 latbiKb enalff, I wl I ooll 04ff a-a 01 (111 lowo.l pot-ibi. p ice. a.d bv retail at 4 1 7 A par too for tnvr, raiiite, toa.a and lu-nic ., tcro.nf-1 ond dull vur d lion the t a'4. c.u Ki .( and i ir ,"ti w Ic v. at, oor New lloae.y and Booattall tie. Ma, Ul.lNTUN. bUl MaC'lA mOtlNIIMb. 1,'XrRA I.ABOE BREAD -FOUR Poenda A- MU wi itht of -tip. nut b' m a da bread fir V' eoulr. at t ie I nlo.i tfoAorR. Jj-i Cbrlot.paar at ood bHUrtaunutt. R, TKOTT. bullb'.OI I " 1 ' w ..t 'A4k1 n TllMba. A I'd I- M BOTItl-K.4.X i HR AM k 51 at R I v It li. Al HAt i'V'1. Till'. u( ill. tt lOaVl. ok. . i h'a I to .an IM I.I'. -tt , In 1 1 At tl Fl tc.i r ' r ret t, i atia-k ot car I; -t ei.O oi- -art r rrpi-ltte (a -al aaailae-it cl aop .. oat, anal in tac.a. Re, a ti': lliv ! AUC ,IN SALh CK Hi- tp If naei-'ltl I' tra hito, a. ia ibtrda f-.no" -a. lit'iil r 'h. e dl-e -i:n I-ire of rem- 4-iep.lp loat. cett a . r P I I ,e ar n t Ryu o, 'M tie t .-at T'.i.f .. . ih- a ante, . yai a-'.lt I) a -att, td ' r . u. all i rata ar ablbo i labltBMbfa bid I i riinl.riil in'nolt. 't9 o-eaiiatih pta ofitla aldtka in bet oi.w-ltnt, ond rvltata ft. a. ft .".'.' .hi. I Art-ada, lore o-tt I i ra- .pa, had l m . - a all klodt tar(t L. -.a'' ateo. h.'1 a-4 had'lta- eaaii (antra, tar i o d art, la-tea. lAlnlloaa, e r'oto-, lirirt 11 naa, ,' g, Ut r, -ao e, br all tee i t fcp.n j-rr aaei wl bt i tVne mintRie R 'a Mel aa.rol.i I al.tno. lalt A I 0 KM oAUCHII PAV, AT 10'a. i ..a l - an i t, hot Mi enlOth brat rlf( at R 4 .una, p yf and bar roan, ail' a a. -I 01 I a: il -i a ... onai ti eke I btua e I OOA i lurp're'. t-b're r oki. t a.ora and arpriibinr I bb aaa-4 to a I ( mbttuA 11 A II ITI OR ROTICK TO AIL WHOM 4.A, wi, , , .ho' o rAeitiut haraabri i(ht ir'a.''. '7 ' l" . an Ua Mb e biateh Uat pel a . I, ,, , k,v,. , , -,, attllwat "f." '.' ii- J"'l 1'" ' "aitoa aa, al aaatlaa, llir Rtth dai i f n,.t. '(Hi, ,t tu o'jI t M L 'J,",',u'i J"" :.'M: Mint him. rt BL I "1.1. U.K. N w V rk. but. 14, Ill raUlllOM BALK - KLICObRT MorlT Ahvld iurnilaio. t A j dAR, Tun ado It .1 o'.li rk, t- t ret -fth at, near fi h aao, oo .(.ttita of cat, watd. wia' ftonp oi.d t i-h aai..ni parlor, eham-h-i o d ii.iaa i . ra iui uure rbira. ma. , Mlrar natwj tihla ro'lery, mrtr trt.. latra, tabit-.. a.faaed', ei c fib. 1 1 III. i yolofo. Ar oig, hteaAoat at ft kiirho., fat nil ore. A QblFKIN Anat'i. VT "lOftRTABlE'rl BALK - RIC.iO. WAL V 1 1 K. a if I, . I I i 1 Isa ... w I r ll. br rlr. t.-a at an ' irrnt't'l el - I'M tin, .la ay, ol I aid i. r.ra 1 hf tiara", 1 l(Af .iru. . 1.,'rt,.., carti, I 4 pta.. ' f f i .'1 4 t. 1.1.14 r.i.ntebti, oi.o w ia kf aoMa af aa atMnrlaa. .' biaaafi am . oaMlara' at 4 faiut , . eiaa oioc.hliiai. at, I ) BtTkKl ai UNOVEKB rflOIC, I . Iti v a., r, UI U :, i , .1 i . .. . ar. ' - c. t I (ii mi? ' 1 1 mr 'c r, s i. ml. 'bj , i r'ufilt c i. - r . Ii, a in b ' oh. Ar, ba ' cb ll i an .n I 1 . s V . '.9 NKMvV UftlV, U?C? THM ' Y, T i t :V. 'l t ,ii tf i - I - HB'4i I (. r . o t. t r ; , ,, n a- iimii l hi i a, i i f i, w . I-. a . , . a l B t' i J i v 1 i n LU Hi ' .'ttiA -'Bv af ' I b'4n' - i p'i B -t 't of ., . It, fi. i ir 4 I , m 1 - ' 1 bTRitll ll, l I 1.4, .. ti -I-. ftfcl I ,..'i , c. c a i , afm b m i BUrii m mn U. -p. D -X J ' ,' 1 I I I a F I.toh ' ' Po i k T VM Mm. .'. f t.,, ' ' 'fb h'a p i u i. hi- Hcil r., .1 , 1 11 : , i i . , . 1 HOI kks A ' -I : wt. If ti u -V a , at I i t'..tfc f .' f , 'f, .' a '. i tu 1 I b r m ' ' i . I alhi al 0 afA,a . Mb). a1IR t,l ,,. ,r.. jit v, I OtIOBTTi Al r WfLL M l.'. I i lat V 'il- p , i Mm .o.-Wt s. s , , -t f ! U ii rt r-' 4. f a -hbliA nil- p, mi ri lf I' B P li t' ta I ft) 1 a U.- ! ,'4A .ii-.-- rfJj'aaaM a r T!i vr Nif tfe fn I I a 'cn 1 r 1 1 .I. : t ii- -k p Mi ' J U4WVBB Ki K e. BILK n WK:. T7 MilU'-, At 4 ' Ni-il i Ata. . n lAnfMl a i ! n'ti :t . a t4 laK m a p M .'MM-.). llr i (ii .f Will aYf IV ill. Haft urS'V rt'i, Ititb A ri.wB.uKK . BAUK-CUI4 OatTiT u't irk, hf HM.I. 0 iN( 4 l la ih'ir ah .'ii 1 i.i vtt - m bT.'i , lair 1 i n o pw$m k,' l'. f t I' ll At ' I'I f K tOlla Iltt'l-, .tMfJl b III ia' 'IfT-i a Hi wi P i, , ui rii 1 ril , m 1 t ii. p MpB P.-'"! " r I'.' ..i-li'fc 4 I'ligl'IH'TI 4,1)' Hl, lv . 'ui b.viM 4 t n., 4 Ni it mnry, :'9 tiivri k i.k - 3 m D M Ell 1 iiTBINa 01 fr.iH ill. hlir I iir. 111. i. Ml UMM, p-l MM IK Ni-a ' AMi-bt, i l . . n . - . . a. I'M. t l.ci, No. I 0 r 1 1 ii i-i i ' th Uai .i i -t 1 1 ih . in t.-i ntoph mm pi i ti k Ivl a 'tu M oi r .'p. i a i I i i , l r a ii p t vi.t'i r ( r .i;,,, pirI i t t ii, -. ' t in . tagttt-fc m ti a t,iI ty I . I futll llllbtf ROr W I'nru i 1 tt ' r . i' on (hft ,i irula - ot iht .-h I KY H !. Oi- M Kni4(-i 3 a i a M I , u-r ar Um , r. Mil 1 f fly.tl -t J 1 VMatf at lllf Mia l Mft H.... ' I I ft .., rrt.iftr, A .. Niit! k, H V 1 a u i ft in". !.; hf . i ' w r i . -;i I, Ao, a. ' I .l II -M MK I i' 1-VllaV S-.i.L " ' I't. i la la ii-T .' a V .w.ni.k t Mi (it ' i 'ti in Ii ' i i d ii li a fl . iff or or n

ua ittfl ,ik ptiUr ; :t rwl lit'iins itf a i o I . r " i i i, tna- r i.i i M4-a MS A I ,fah! I't ' I' ' t 1 . U Af flfH 4 I oa o r. l, t rt n I'll .ii- S A' in ii U . i UIHJ i mU il-orPIO. I KamT ir.itiai, 1 1 iflU oi It cl a,, ftl in'- r U, i -it i ft fm 1 Ul t '' f '.a il t i'ii ' ) itn "Hll l II 't'MI i.i,- . ' F"l U . , , i . t ..J ' " I ' 1. -tit 1 44 ch' ,1iAr )'il:c, ; h i 1 1 i it if! 1 1 ,i i , i, inni r , at m tit. lb li , Mil IaI 111 lltA la CMC t), lt I ip it, Htt 1 Itflfl Urv. a im j T, a io r coNasmiidE'a Ha'o Ia, ! "l . VI" nk. ft' I !-n It tmt- mi , '-.I, i ( fl . m i.i. c- ri''' m iail I ill. a k ' Kt t H. k at, I' l , ' tfl III Mb, MM, fttllfa tm A' I A" I AL 1; la- U IMM. .U AtARRAb-A- 0 tfj'J 14 Al M I -K HA I.K . M K I.I Xi K b ur .,' acr p, Aim MAil I u A4 bflfAl At i r fi . i I r I 1 h i' i-I l-U" I g, 'U fl .Ir - I I t 1 1' n.i -i -f iir, 11 N, J. I n uM i a- Q, l I'.'iUtllBbl ' '.t ta a Cl At -I ,IH.M ft)'!..) a, iHH Vwli H Li li.iOO t'Uil A ftJ4JU l lii ' ka- IM'I 11. 01 ' ' BC 1 , Dill ft 'It Ik' lllllltfl . lit nI'a - ii I.. I, at h r nuoriaiii- lam. h ipafl. j ... h .. , ' .I hi ti 4 1 o. f in , w,oi aii'l ii ,ai t. flU ,. (..lb II 1 f-i U I s lOO'l UW 'll I 'll t ll' r. ' ... A, UUNCbmj ' .i, lla-i t Ad i- " , 1 hhfttA M ' AH ti at i"S H-.rsr AM I. r i m EX" UM.K -f y A f Ma'l 1 1 nl. a I n 'e A'ld I- . i- eu a 1 i I. . . - ..ui,- n porn., A pp . m, in . W) 1 '.R 1,1. Bd b -li k .an, ;a ' ., I t- a i . III. at ,t, Will .,t, ' t, hull '; ui P 01 i'ii: BALI 'lEAP IH WILU kMS lR' .' . i n t. froul la' i'f,ry end I . ,. a- re.tr . i r l, i I . , -t .1 -, al.. t. . tan r at koo.1 or i t f w 14 p-" hi t,, RR t P tuil, Ac. li in r a' . i ri ', l . Ifi , f ll ' ' tu latri t '"! ' s I . ' I I r r-' .- IRNTfl fV yi vera! e iir nl" t op Ptmantd en I -tore, sll I tu i, ; lift e.i'tl I'.1' ,;f n la . e.. u i 1.1 I. ' ii. a hall Im '. III at, 0 tr. l Av ian it e, nev 1 r-iul .'t.t.fl I'O'.' I ' l"f..i". or v 3. H.l'ttl U8TY, ' t4 Buwort. e.' I lloo-l u HtvDHKANOrmthli 10 I.KT-1 -1 .1. In ll' ...11... Ilia .Ara.- ft unu nl h uta ai d to f. . r. t o' I' nt an ' In 1 . .t , i... .r I tie illi ntie mr t lairy; '. a. a.la.t 11 r abok-tr', h.-l a en . totnoni a. i,- far i iraaaPR aan it; . -.. 4t Bnl I 0 pera t .... i-ialia of ' tii, ON ' r . . M-s Yrk i...tAra HI .olirkam tit afar b a'aliak b n oul.S'llll MBIIIGIIVBWt Oil .!. S. KBIOUT. PBIWCIPALOFTBE KanYatll lylBM 'a It.ullRti Ina'ltita he,. to Inform tho pobl c. tba. ho aouii' it a to p-ee'loe u ' f i ' I. .. i of I . . .fOil y i i l it an, an! oil ciwi i-ijiiitiR bani'Kro In ad'H" oorri'i. t' fol niyti ul c tit fa t, a7a o. rl Hvlci. I itab t- laat pmr .'ta'la. ' I' ' III I I' 'I I 111 at. -If blpab a A "f ibal-ooiati lDatlt.tr. an' I Iliec'Ul P APIIBMBbTwCBCI tkr TBB1X La- 1 1 in , i ,i ti,' pSj.ie'ii i a'-'l pildw.io a-.a- ' t a initi d at lii 0"ail t. at. uat a adtk. Mil ,. I- CUR ' OlakRIBB UIXMJRB TUB ,3 t, . I.. ' it i't i r It j A All "I. l, OYoK.N i l.l.V, I ttl.l J, ( U"l.kll tH'ilnlM ard all 'a i- ,,.,, I, i. Bit I t I t, ettr Inl ml i.ad Me ib-ee 4,tnUfy I " i p era nt at tdtetut, attltr- i t.i e b..ul1e. e r t t'-a-ntt a Ii t tie.l Ibr Run Choi Ml llf.it'. Ill t-ae It aa , . H i oa-a u.et n iuit. . T I'll vay Ii fr m l orl Ira. ' i l i i lh- .Sua I ir row . a-, nt, rt.r. e ... I I t'llrd on at a inr- cute r lot Ic il.. I i.eiioat tfl H-ni'h baai ,, Wi.Ua.bn ah. auio n,;' ll'ANil'D-Al I. all K;,rU) Kr.MAl.Kn V Mki Ibet Id'a.M. 4. Wl UU iB4. M. 0,1. ta ,( , . ii'at on ai 'euie e 'I'.ta.at , , ,, . (ard It fl I. a' l i., a.t:i ' l.u . it." Ui f t . i t '-, ' ill . ll n 'i . ., wltb pl.t, .1 .', ...... . it i t u .Iva v lor JK . I. , Mi- 1 1 ui ip.ied In obronto tit i . art. . ' TbO tt nlli 14 I Otlt .'' ! hooiu r t I eddr. ao to urr aflai I't, IVeei ti ,i 4 ll Ar, front rouui. au'n i'. imiiNb. IK TOO MA a, A IWRBI ItKKA Til AND I boiutlfn! eloaii alt to l e.b,e .Dr. Ueiuood'i Appriorurrl. feoib lioop. for tale by Dr Olo iftiUtaMl Oioanalcb.l N. Y. trMfdaaMM Tahu . i im i Kin i -i roll TUB JLAU-mi.1 tlbt laioU p. I bttt'e 1', tf A FelrobUb'e oioo Ir prifutnod Tllaib.rci , lar lini,rovin( Iho aoiadl tl ..f tbo ' ul', ia an etc. limit e'tir'e. and fi i i oa bo pr r .n J al 44 .J. bt'Ctu4 WilUuneburaa, a ta abot a law pilar. I aull Hx't'lQ THE ni:vv VOKK .sUN. 111! , .,! aoBRIHU, BOB, I ., 111 Lilt of Prisoners at Richmond. H'iimf OR). Am. 13 faa fol'.otrir It tho I it of oor t Itlbi r.ow at Ri.bm i aa fur iitrbul I y HurH-.i t.a I' a e-, Balft ml J M I "wl who art air me; t .a p Uibalt dlWlRMM liprb pi: la bRRBRTT RflRT BBniAf rtr R . Mil In A Jarbta OilUtta, aot Biauoua' , R D T Una, do: Oothain hobla, u- , Otdk W Htiub dO ; Fro; k B. RTorcia tr do; DiRballeTtJ, tr fd H h July, trruodad; O. W. Whl.ta kit, laai Alaitlr won uda. i Ibni. C Data, abdoata : J. U. H. bat-da la,, e hit . 0. (.tkartop, right lung : Soarlt, dfuamar, head, died 3a j Tl , BatilRj ablomib, I'.o'-. (IttrKt baar, aide an t bieb, d a I duly 11; .1 hn Mo - ay, rrttn 1 1 I Jalf Ml Dublin bian.Lttd; OomallwA Halt tat, hrdT, d ; Wi Ham Boiitlit foot ara utattd, dltri A t -ra . ,f ,r I. c H ambar, hand; Ha j Roakfi How, arm amtiiat..d i II. Ton .ban, fact, iter iruiKt J. W. II .were lag bb I Alf.-td A. Ilj 'It, Rt t. aider Id d M. A nnlrl, le It, Im Ij ; Win I". llama .a', ira, par Ttllrgl OtnrAa A. linen biaaiet, no O-ir. A. Par ar, y ip t bBVATfll BfRR wftriir. Wil,. 'an 0 r, an, Knbert K.llr. wotmiir M Aeci-aai'' J. M laarf, th'. li. .lubn Ho It na do . Ira Wilmn. b u tier j Wulitrn F, W Ian ib.ph. Wiiil.m llet'h hi a'1 J hi Ci-iotal , t ftatt; Tetyl-k (' ioIr, knoa, Ffbd Oeltlina; hi, , It t. Hale, tbtwli, iial A'i-a ,'. I.ieuiaot i t lit. .lii i iter, braaal, tiled J m ll J tinea H Murrnr, blH. rliab- a . M rmbal faot ; (HI ait 11. Br,.-.- arm : Elwam Ljr bb, witiLted ,r tli . tn ,.it bain, Jo uB Mi lor, t ii ' In tba back ItpdlA; Win M llra( ', i nuui.dtd ta t' e brtaat; J.h t Al ,-,.aa. wouuueti 'B tl a It it; Win Ir.aia. oi nb t.i In tba l.re. 'htr t'arnatl, wt ii idod in lh h.A'jd . O. ll. IValor wean, bd lit Ua Mm art., ole.t :tta . I'aiink Fun. aruulrl lat the Htm; V. .1 t a - Rf .-. wn.rrt.nrl l-i tha flat; H i rt Sol rt. bfratAoa B tba objobMbf i lilaaabbtli WM (it reaa, ti d nl i" II. ai.t.'i J.mtt Ol on a itt. it td In ta.. IbJRhi B I. II 44 bKl.lMrllf PPV1 lltat a.'tTTt till. IT t i W Biol ; It W It .fj; 8 bBMTCtr. tt . t'o.j)'a'i lib i II ti. tbbVbdd . awAw 01 u Mi Rl a - A.tiv i hi J. k it .Wa, af a ttbtBi i H. Iliit , bRM J II. II - n. v. .t,. Be Tallin, UUetll ttbJ roti.n tln.li and ai. u. ipvKiit nan a u toai ibi m r. Johu U ai l, tut MBBbObb? ) -la. it I ' lira it a.U'dwu tn ii. a ntin b 0y , OtftpanB O-anji i-t el . wnii. ..ii. tr haRy bnnlt , .a., abbai fobaftM rt.' W I. . ll IU lha a la, Un li. AtM4 rb' ' it It talAal illahllRt WJ tr ll to -a. it ... ii i aa &. o : l '. BoaaA 1 a-l i Pel I lot t'r :..i-, wra it, R.aaAaa I Kl ut'te 1 A bi-l Ml bb Uta tb ll I' '.' ' . li ' ! ami ;. n, M Oattti w o 4 i.i lha iinKb, a.. al . O .. , ... t., ..-.y .... la.li. , a ,. ., ,,. iOTWa ORaVrlb Mi At j- w"!i.. i.i tha i.tp ; .1 Mail Boblf, wiwit. nl in laohe.d; J. 0 Iti d telira, woui ia I In ihi i r en ! lbM 0 n It irtta. wtui ilad In the taaja; fj. llcAvi f w.iuridtd In ibohip. It, V I'et n . a untltil latbarlrt.; i' . Hit. -in. mtm did lb tba h ail ; A. 0 l( VYtltktar, witltrt'od Id the lo-; l, il liarel aoBbdM in lha b'al, J. M I'rink, w unjul ip tbb il:l;h end tan. ; Mia HitdhaU,aubda4 in Iba Uf Jam Bel' i t w u dad In ilia bi b .In' u l. In M 0. wautld. d tn tba et.Jo ; J in ot I. Carlie'p, woo'd.d in taa lo,;; Jam . L u,;itin, on in i il In the jaw. Trill. II RII1IITH WAM' i 'Al RbOIMBbta W t m . Mallo y, ba'ajbfbl I Jtsoli .aihii.ini IrVftnb it, lia'nlv tRBaaRlb in lha inn , a i er .-..ii. ' aobbRbd la ttiaaiui aad allla ; llirili K. DllLLti'' - ltd .d-d In tho band jtiit . i, 1. ; liot.rv Van Or i n WiLi ifol la tba kinl i Obp. M.e, -oaT i la tba rl km ,1b lb i uai 'tin w bbdtl ill .. !' bAlvei.ii- Ainu Ml .trial .! tu lh. arm; Al I try wnii". ab d ti la tst. Ibr i OaoIaii HiiHh R-l Qll la, woui I'trl i i tin in, a' 1;h 1 . ; AtaMB IA ill " ' Ii I ' '"I al, i l.i.u' bbt'lia u .il ti th. it.: '..ol.' ttllhlf I MlbM Bill H iii , ' I ' r OlMb oat il ! In th atp i Y. lit FiaidtjC tie. i. MOBBda nan i iik tbra r-B' m.'i Ui iain. S a HcKaab. vaiadbd it ttta a', awn. Wt". Woih aoaad dm thafaai 0 V An t it w -. wi i.tt .a.. Ifl ' Alio taklo - Jm pi 11 lilt:', roondtd i': lha bhoaltfat i 1 av ii aimp, a ,i ui In li t bib I 0 Ml ' Wt Ui."ry, W n.t... it, I.- IR RllRbbb ' '. it" I I' i'I, Aiandadtb Ua ib'nta 'I. .tine 11 Vatpe, abantltd In ll.a Iblgil I B .'n 'i - . -'i I, a ..i m lha fta'.a . . i I' i Nbbballaa, a. i.-i i n ii MM bbd llda ; J Mo.ii. r, Kit- a,, ii ii arfibadbd la ihb lea . J, II. Johaa n.i, i n 't I iu ibb tblgh .11 M. M Kune, m i. i . iba it. in Fa il. iii.n. wduad . I la .he foil I'll litr or.., vst'uuiUil in tha aiXIT-niflAII PAW 011h RKUIHIMT. lie.OoaiiPl n t njondoi, Kill; IKijrn, do; Tviporel MMl'l nibaiHII. ailbll TMl iu lLehoa4 ! -ui b' lv. Mj.i i fc'h. r rr. w. :n d.;i in tbo li. o tot; rV.l.h I Ktallag, wounda 1 id tho fall Ka;itH RbaB It z a. nun: al In tf a n-ji u nil , i le, Pa-n- I K il.. w. on 'a l b Iba thl,.h, Oe-tB DtEeAaa, -fcajtob 'ii lh' bbabfj .'.ate Mb liiuMMy, u dt i i lb jit, .l.,tn .1,. ke'il, at.uod '1 III tbb J'-i b diti a un-. wit'inttttl In tha I. l'a'nti bla-iltbi. wt,u "I in Ibb IBM IbMBB M" IpilBM ; JnHii Milan MaBdad In 'ha bin J Mu tk . , w.m da . I.i Hi t tbli;h. Pattiik II " it .n, . Badad n ilia la. : .1 fin 11 I'--It. a did tl In bt kanb 'luum.a II lloitluti abWkdbl In t l.'t MM a d e.da. I oo t.1 R MTU MU1NB4T MM YOBX ariib MILITIA. F. W lii; mom', m.l wt u . ' '; W u Ton ly.b, WOBBtlilj Uc.i.n Hon. 'Hn ' 1 In he ir.ultlur; .1 ' n fo laf, Wi-uadbd I.i lha laat Ffaaali V u u wobBrtd h the iiiUbj Klwonl Uaai-aa w un. ail la Iba a f H ary Jikwa wn niftl i'i tba ifl; -i . i Mt tllaun, aaubdtd m the I.- M A'. w.r. n l-d In tba kn-a; ll- rv Mm "turd wobitdod latin baatl; J.met ft-trtu win ... u tin bblfj Kryaral 'llm ry, wnurdad In IbAbiJfl IF. In Mat.ii.ii. MitbtM d ;.i I la lbi 1 B il 1'aatlr. Moaaba it il' i'i i J hn OfbbbM w . mdaa bttbafobfi w ll Van t aaaadbd Id tbb Hdl Ui. Hi .0 . 'Un l la lib l.rytn; J. II. Mil' an i. u i I n Iba bhaat it. 1 WIk liri, wounded i.. ii f bbi I'bbvM Mc Claahy, wen ! d m ih. I;. I. . d a- i PlMCnt w . , . lad III Ilia '. ; II ..l.R II 111. Batauai , ii-ftr- fit .'ameo Bayafd, aTtiBadaa Ui It fitdj 0. W. Iltil .i i.nln.l i.i ill i ifdi: 1 1 i il ro Worm.-. a; bl-p-U l'ad J. aa It UallM, win, . I ii. i .1 bn BdllOar, BlbllllU I. tilu f i; li W ,'Oflta. w ii id d Iu ibo b ail, tli. a Au,.iii. j, I. B. KlCbt !i fl id Aunbit H E Ml i '1 K ItbAnll BKII1M1.AT Ami ro I', line furd, llrapad u-ilojurod; H oi i aa W. Bnitw df.i Au. ii M llaipt.r, do.; J.bn I'' iraik do.; J. W Rk lordeon dn. Albon T ShbrileO, wiu dnl. a-ia ampu'a'ad; Jeate Com itcck aoufidtd in tint b( Alfrad WaldlMi ("; Job. Poll: I, wonndar.; Alliart D. Pel III', died AulUlt I; Al.drew J. Wi.'lo ilo ; lbtoiliffo W. Kinir, BOBndbdl Jnhn A Udik do ; l'atruk K II y, wuUi.iiaU ia tuo Ion; Jubu 11 Nn.li ilp, wouui nj I.k axpautnl. ' ill 1.1 1 I at ll tlHR I'll BKI..MKB I. J hn W. li owning, wuULd it iu Urn I rot, ait;i'Mi BHour. iiutn eat imi nr. O Iliita" d. in t wturdte1; Jul, K With Iff tru da ; Fin 11 K. an, do ; lr ,ik. A II .1 liy do; Jii'ti ' i.vinif do; loid Hnrrll, win 'dad lajhbtWabi CbMt it m MoaadbllA ibabtbd; i'tni Cat poller, wiuilil in t'jo nick. o;oJ J ..lv SBd T it t M.l a- l ull npi''atn ; Win I. V Mi B asdbdlAtbbloR J l.n IC .illy wubiKod in IM IlLuldal; Jul MiOabe, woonaor. In tba tbUh; Oha. W. Yon It. ui, do; (')ipnTal I i.k 11. S.i.ith, . unr.i'e. lathi km ft bldlyi Iluh II ,i'v. Moaadbd In Ibbtblcb. ' . vl'i, liamy P. II, l ..i, wi an 'ad In tin lop", lraai nk It dioou d ; Cul I'bii J -bu el. t-iiiii dud July Wi M.jurBiil Ivan lli'rn, dn J Ju y 'JM; Paul O.inui, diub Jala 'A't, W. J. H-Cunn dial ,T..ty27. fl'.vor S. It itln'itt il' U..U W. M:.y, ltaac U.O-ltlt, FrwatbO. Oratr, Hicry L .liipiaa. .) bn Ka o I. Kbabrtl Dift l.nbr p i , t . Do il O. . li t n Wn. .1 C.tnley. Illti li H muJ, VYm. W A a r J F. Eldll gl Mi liul M u: ahan J . at. n W Ur. wn, J a Iir i.ki .) iha Clerk, lab) J C llt-u.J, Itutb Iirji; A. ll.-ad- ' .,1 ll.inh 1UII I) I bbbClU'lIT Bbl'IMtBT. Ji.ltn Har bin wruudud In tba a. iu. ett'oan aaw iitHioiiitta ukiihut. llanty Mtatio, not wmniid; Dtald I) .lie .taiih, dn lie 'KO H. Whitmio, dbj Uliarloa N bal.ua iao. do ; H. Mo ro, do ; W m. Hoi dan, do ; Helton Uurd, Boocd.d in Un kuaa, A roue L la.tutan, w. un led In tho tbl.-H, H.i rr L. Kaarann, wcnuiled m the blp; Jo .tab Biailj, wuubdil ali(bUr la tba m; I Frank WotSa-ly, wan 'ed I , fit k. w . :i 1 M ilker, p, i.i.nl in ljr pita'l r OltRir I, A MM Winn oil la im oido J tha I. h t-a wi um'td in 'hi lalt b'n: r a-t 1. rd w.ntde.1 In tha arm Menry A 14 at'i wjaadid Iu Ibb arm; Fm, T. Oil '! w.tbbdad In MR,' d al Auuot 0 Aniraw . II Iran, wo r.iled m I) a I R Wtlla C ll a woaadtriinthatht.il I." aw it ... Cite. H. Cbaaa. Iai a . 1 II at fi Moat di in t t 'i : J N. II a li I Uenty Tibbtttl t t.Uu' in tia bead .lar; W. ( UiV tlavrn- j i.Rani ri ttt iit.yTn irtimmrr. (hat llntry ll-wiit, onltjorad; Andnw I 1 TetiRp.fi Pn ; T no ataa V Oom hen, do ; fl.n. D. Tonay it.. J II CfntT, tV.; M ibiel 11 g pni fbl ll.a Hint d .; It C Jooobt. il.. , W. ('. Ail n Wfb'.dtd in mo le . Jam. t K 1 lit B, WfOPd.d In lhalnnpa; .Narit flt.rld.n, woBBtt rl In Hit ankle . R. y. Wa 'en, wonnd rd in tht lii. ; Ja'naa Oar roll, noabdid In tba foot. riiop Rit-t rail lbotwnrr. Bit hard P. R tra. Tat m a S. PmI r. Oat.. B.wdota, J hn R II wafd 8 W. Ofay. BLARdRTIf BAtRAnHb-RrTb AOOfWRAT. Willlaa KtirA K Hetri. I. otan' Sirdar. Dt.Ua , Aram Iliad-hew, Be,g,t-U Wa. Krtd'M, J -ae Ml'chall Denial bttMran, tllad Aunnit l J. Un Bilcklay, dltd Autirt I. Mirrni u it ana'. R U Bbnr I IT. ar ia , Haw York 'IWr.t Irtl fVaWR William DnkinR n, tbt-d'.nan. 1'. tt. Third ipiant ij ; H. I nut Kant llauianant, dr.; W I). J, t hine flxat Kb . I. I load; Jatraa H. Go dan.lth. Saitif d l'o ; 1. F K ere Rh da I latd .ui,:. e. Air e J. Win in nitre, K.i.htb Ka York, Chen ir 0 N aw, dr ; i II. Me rill.MahthMaiia.Kak.il C. Po ' r, FlfM I 'hit' Uaor a W.t.fl.l.l, Stcmd O'Jln: .T II. S'Ulik, IhlrJ Cotrortlcn'. (' illtRflrtf K. Mar. ball, fo nod N llompah ra; ( iiarlaa B. K'ro, B-ro- fJ Virmonl; W. A. Wtodbtrry. .lo , t'bari.aC" pea. feprri i Now Ht nphalio; a O strta'ar, S ci nd Vortiti,,.. litr or -. onu id at . bTAbvn.ua. CapUiuK Baliaraanh Oa 0 K rat Mich- Iga' , In tbo luLrtt, airy a -t are, H i ry II al - tn 11th New York, la Ilia b e let. nut fta ; J.dt.t ft ek.liat, 1 I 1 1 at MaMMMtM leal twi br, avffi; t '.;.!. I. M, Caa.y, Isi r ', , MBBMfbd 'n 'he Ira. voir e v.raa nt 2 I. II W. Ke. at , da , won. nad id the ih ah. o.vera. Abaaadaf D, Oernw, 1 1 i s., k, ,. i. t.nkeit. tat re r M.V ;.-. dn wonn i.d thti it h tha r' ov f.Ry rtit'.r ft rjtmln A. fataa. 49 n Ran V ik w dad ibMBlb 'h- I itb and b -ay, vtry MTartwwdiid Ju M, M' h'. i, Drtltad ataft" Ma: na, weunoo i i. 'ho Bktfj bbd t tl ta h, MAira llTl RirtlB Ri IMART IRA a J.IRK 41 At I Mil IT A J.hn VaaahAi (dim Jul. it) W. IViwei iiiltdAu.ua .i)J. M f lie' h. Je we. Mai .nay, lh. Mat Ni.h il .pkaOnita Jnhn Pi I arali. II r .. .' (,t 'I J It 11 Hue " i (ai'ifinu r I'ttrrta ' FhtiBMb IUdiai (dag l O. Moallaa JaMb Kent, i It ll. u- (dlM a. in Tt) ll.-R-cAid Bbnaddj Jaa 4 Patara. Pa'tial udfta laa'i It n.i Mr J.hn Mil. .may. M chtt Malab (i - t..' 7 i K WtUlb, Bllalabl Oola ab.TIo'. Tbal rp.Riw .'.... liioinit 'i n. Oa- rp;a A Mil n. 'i. MMH MMMMMJ i' fBBI iron 1 It 11 IA Jem- MaBbM 1 RafBRb (din llbRbbl IR) W l:. tain fi.l Oirjcait IB. .Mftai Odflat, J V art i n Free llirtliinan. It lrt St-ntt. La Knrici . W M. Baslll BdwMd RaaJf, W. . W no , 1 .in t J't), Wami BbMfi riiniiiio Urabaui, KJwaid Dei;an, I ho.nae J. I a,; in. oo;.or.I. o i it lim HMnaRm V It .I n. .. II. IB Btbifda I, A. J OblbbbO, 'i M. F l.al W . W 'I.t, tl ll Bel i. ll.- r. II f.ll..',8 li. H. ,ff, w. ii. tab rnup J i, S .- d ll .. Po:ki:i.t. J 0. till MAb, F.etfta IUI I I ctl 4.UKU.I Q J . t. Vh ti,. . R. ,i, aH'f-i Bl ry A 11 .Mar, 0. t Un Kb, lra H.ili, Mt lAvajtiT-aATaatn inv roaa iibnni-rwT J lid V .i.'lt, I. C lb . W 11- Morrill is i. n . .' traai tl . p. Qba ! B.SaMi, im .. t'i a Jt.l. IT), tabbfiaaoa Fd ibNi i Ri ur.it rr. a lim.. baamaa i hi mat Stt.1 h i. O. Ai Irew W. Il-ijc i.-t friua' i, 4bMM Bna.lik.p W. M lil.'tn V A. I ..ten. Jntleto lit.- J dSM W. O. I.e d tr J. T Ola in ObAfl ' DaBrafllt W. D. Oi'lin doRpol I Johl 41. bin ll U;i- Pmi i. (, i d at;; '.'.) laiBTBbbTB itr.w Turn. IMIMIt ,i. Baiaa Palll p s an t.Q URa, R. t; Katabna NichtMl Dall a. MlbRMl 0 MtMBM ; Uaaty Itin ku an. BRttlMi IIR I ") It I'I' t-dl.1T. WilliiM RbTbffa. J OtlRbR i. II Dtibuat, RbTi bl I Out. II tkiiian J W. Da -.piiy, J La I O 11 len J l.u Mil . l.id. BOOM BAfltMaMBl bail All ITARM tniti. UUtl . Jo" ii II. O i ,Tb null Nolll, Jobn Iljwarr, Pdwai.. I! ,ny. 1 1 hit BBOIMMn lIHIbffA'fM ABTILLBaY, J.hn 11. Will . II.. r. a lira.. tj'imri arArit mahiir ..nr.. Uairttl Sti'naf, BbbJlMlb F P kini. a-ari) aal MAIMb ihiiiwoit. Kro man Shea .fin'h M "ptna; Sif?-t n .1 O UbMlUaa, K, I. MedJt ' k, UlOfRa W. AmAmmm. KlRlH MAapai HI Ok I I.i IlII.IHIdr ObbTMat A. II. I' i S. f. Ob bdlor. Ilnry A. An nr J A r"ii. bbvam btai ii "r. raai BiaooMir, 8 in'in' J'.bn Tadbatf Juht J. uncai. An row Paul iibn Pa-tlbf, ThaMaa il. LbM O..Aid TbabBftoA. i OMTAbT i. Ootid Dn a' it (diad Aui-ua' 1 B.mial l'e UlaoBt Bbbbfl tlofBM 'I. Ouri.i ji I. .1 Ivan.. J Walker . J, Q ll p; Andrea Too dr. IbuiuaR U Ini a JanM Blbkar -faihae a buiMa o u ai i: id bi WUUmb llndnit imatt Bit. ii. it nan tiiub Far g aa RT. I Rlfdiibt, pierarti wmbj i' H, Aiii'.'., J bl Hit Wealst "siiiiiKr I . A ( ,1'iur-t. b. Iiti II 11 Wat nay. ii . i ii. . osnotii at aaantna J.h u M. J.u y. Juata Wi ku mju. i ii t.i. HOAR. I iirlei lur oe l)bl J BflfRA Jobb I'iii'i, Un';, 1 1 irk or O. M. II dinoa, Jam 1 I, I KlBll Mf plRMi, J'.lar Tomp'.. ('! ,.U.-det I) W M.i n7ATi.r1 Maa.h (Maa 't.tau , i'"a A uat llr) Vt m. A Cuunl- .:, fdlbd Au,ttl 1), Pi IV VitK Rir.b t-jjivRl, Hon y 11 r. "on, Win. It. UUfk Kubtrt '.iui iropl u n, n . o Boa i'tack Jt.hu V. Mi 'Ir4th I ibrd ft B'Wi J .li i Farlub, UMlRb It.hni h Jiuui U ,i'i I'.v.ti -mall. Lanle I!, ft. t ell, Fraboll U. With na, R ' I :i. line r Urn a It, Ol J ra 1. I'.fi.k Ccok, W. Bell, a" ll.Ouinrui ky, V II Tiuk. I in 1 1 Mta-apaofA HOmilTi fir, -ti un I .tl. eN. Hurrit, ObrpbTbl W L, PI. ruu, Jacnb Muliurt;or Allan llancook, ktlward Bowla , Jamoi B. Ila-kell i tie) July Ja), Jdit a-t GMbbM J U I.ta. Oavnl bebno lay, U. C Wrlnlr. t 0 K II-, Y. Urinn (dtad July M), JtlUui bahai'dt, ObblwM Ciark. Cnaa. Oooabb Mawiou BftWAt ii' i." 1'i.iUr Al Lion Uo'ta .i); A. .tin Lu Id (.dtad Aatt 11, rriionii wi t nan B Minna. .1 If Miri'in, W A. Ote. , h P. JackAon, J. I' i ulitio J. 0 rderttn I.otbrldpa Kar mtn, Weir u L" v Crad. H M.lia, O. Wil- co DaaOftbi i.i-o. I, p jonkisa. wiUlbM iitMib. f.i. Ui.tt B. h. Kf.tt Jamm Tbrlor. WillariWoil.aH .oi Ijl, ..u) llavid J,.ne A. B. Olbfk, Obail-i fiib-'a (.. rporal) Cbr tieu Ka.ila,. Jiha U re. 1. O. It-fin II S.1U luan, O U, Fftnatin. A U 1 1 4 kill I arpointX An'. .ii KbtUtk mi at ant tied At.,:,.-t 7.) WILLI A.MSBURGH. Efi-aor t k rub Sr tasi. C.aniiu'araliJaJdnt' ap-e, and Mve-al tHRbl ceeu.i'tiw, wen MIMd in Wi..Un ibBIRh by tba haavy tto.-nt cf I Tiiaaday. Hi naif un aiio.1, of whl.b ' thorn iro a iMRt WURbbl, wtra Ul ad with waltr, .uid tl'r imbaakiaaotl weibod away. A uambor if bellMftl In Boath Sec nd. Stru'.b Fifth end Btttn b ilitati, waro filial aid) water, J ill .- MuA ilunana and cautloR urtat taaabTIBlbbbb to tba loiua'ar. Awnlnif poote, ilgn boar.' i and seuttiar, wwaaci'tafad about tba itrrati in a meat Indicrnntraiaman nar, to tba Kraat dongar of .adaatriAnf. A lady aamtd Wu urn raaidiag at No 10 S'auK itrett bad anexcetdinuly btitiwaicApa. She want t p m tba io f of htr naidapoa to eecufa b tent tie Ibat hid blown rdf, ard Icwlnt; btf footing ilipyod down to tha aavil tf tha I ro!, wbata aba clnna fjr unaral mluatoa hnma p-rtoni wart ta bar aa.ittanci and rt- It lard htr from hu pariWui sitbbitDi. ' I tn-rat nim lite I'taiuio etw aal I f .w A l MB A 10 o'ai. ck yaaMrlay a rebaa. M' Jetxiit Wairb RIt, rttl pea aa Mo tfM Kwaa it ot, ai Miioatia It 'end by tha tilt dental dlrreroo of a pieti 1 ho wao in th aa af loadlra;. Tbo ei.r-ra p anted 'hronah b'a baad. prailnrr bit throat Itflic lag aalafnl ibaajb not naaefeirMr fatal iaJn'lM i - I FINANCIAL, Aft M IV TORS, Wad oaroar, A .(a 1 T ata wee reib r oirao do 'f at the Hoard A'a reornli , tk if, the hue neeo eta eilli mil, aaal rHoea ertmatebU hear , et lha a'ab, bawwa r. a ia i i i re i y tat t aal la-k plan op a Ma MaoM pi BMMbl of . tt a'fwi. In ( R rb(M iwafktt htra wot am mmh dote Taata fa aa abaafa bb note la tba a .nap aarkM Taera it arty HMta met iff ring af tba e'aan 4e pwi ea-raaM aw4 ' ' a . .a ere i; ti. I at B I a d T pet oaaA Mb a I tba nod com naa rat a er 1 1 I per oowt , bag krn laaaaM tmpl. 7 uttt Mr capita: en loggia Mb .orntluaa RR tM fa. ineite of epat le) froa n Mew TA M mlam porta, Mr Ua MMk mSm Aa(. lb, mm . raw Jan. 1 I 1Mb. UH. fa. for 4ha weak. l.bM.rn I,btf Rta rtnek itai MRMMB M Ml MT TI.llt.MM .. 4 in-a Joo.1 bbddrR.R.b MgHABW Adwr-4 on the MMbf ow b Matatnv TkaaaMaaa Btntharr, I Wall ata tat, hf bank naMalHMa. s.w ty(i.a.i a M tl Midi li a ff K T lut - l K B Carolina.. II iH I. .A late r.. o It " OeifuUe .. M a Weat Jweay -Ml U -trftB..... a 1 '.-a ,.h a - Va Alabama. ... M I tarta-r Ptne b a Mew Orlaaaa IB a luIMm rt... a H Tawnaanea... W a MeryUtA... a 4 'in ... IB a i .in iui la. '.. lii... M abb Ri..ato. I.. . . S a Waoooaon.. HI abb la Obaa-Mk fa Il ..iteite, trie a Town. a -ITOOB inunitiaa bAsarHtbT MAOa I r :t e.. s....r aa Bl ISeAbe M B an W 3 t t rt Be. oft. M M Aa...... S I't T. . I p-o, . aa ll a..... Tl I Bret Ae 14WJ I) A- tj Ml Ief HI VOn ore a ton M'r I. .. Bl HO 4a..rAoM I i leni. M, :.. 4B MM do ha 7b 4t '0 I HV Ml dn.. . pAa UR l .' ii u tin HI 1 ii h. la bl lo Id 44X MM ft AM. Mkf M n n . sd ti b'BRial... av Bl Vo i ... MV IM do.... Mb lb Min ao . MM b Wicb. flop B id Mbf A In ... Bl Mi da oM 1W 1Ba. m M... "'I I' If UO do at si i. uj....MM4ij Bt a 4ar :. en Ju . , MM tl Bn tjl Iff) A.. ...hi 45 M 4a ....Mb MV IBOA 4.1 IRYf lifi-n-i I MtS I ' d bit, UM BlbaOtt a bt M I Ml An 4a; Mb do ....tab MM n, n 4' ll 4 - . I IBM B fa (lot. Ata. M B4 l' Hal. AtTa.1 K c Mf M"1 M 4e , FIJ 41 r.n ItooaoeM OAK ti 0 tin 14 8 4tt (14 44M " 'a- Be 1lll l'kl ISA f.i M ... 71' Jo. ...MM aa '.Ha f. . TOI If 0 Ml . Btf M i "mil IfR-e br ..... MM -i Met I'len D. Rl 44 CM A A. I. . . . tt) I II let All.. 'I ISO bo M iH rami t al 11 IBM ItO Ja Uff IM I. Ik Ab H tl m:. 1SI1 SOAKD. i mp It Aa ' a ' . a. a. ia t .... a a u aw . Tiea Im.. N)i ! Rata A B. Tfla" '-a "a , bO 4, .. ..(Bo 7IK 1 "IT..I lit .tb.M 15 ao III? . I fa a in al li UO 4o....Mb7t 1 B I.t 4e 40 WI N Y la.... i 1414 amotcy. 4o f y 1' br'o b ... Mf I HRi let n. be bO. 4tV '0 ' ll P' 44M I ' bo 41 M I.I o n A. Rp bb i ' H - ... 14 laia A To,. ... -V la.' In IJ 44 10 Jo....bMMM l-i l-i Ri H0 do MM t I . t.. i'i ;i 1 o ObU A A l... A14 Mt R o 11M Bo 40C BTOOR PUR STInSb I i lue-pam of aba btiM ', tl. . .'at I .1 le.. y - I ' ' a, n. '-or if parcl Tbaa bt vi. m aa ;. a. II, , M . 4t A, .. C la H i l e t J LA Aa H u K V ... m k t a . , i, Pana ae rt .... M w ii. ta. . a. bp x Q Ral. Oaf 1.1 Wa. a ?n'.. a k j MI-ItTUBb al.Mataa fl fi MM tin Krft. Moon 8e(. R. Maf tr. , It . B 10 1 f, M mora I 3 JttBoRM a : : bill 0 ft I M 4 41 I .( 14.. 111 li tf 5 0 I b IT M Al 4b i.AIB.J .UJMIMia Tl rra we-, no vaarala wai.l lo -aa . n I he 11th, ta . aajb i ' IM 'be i n-na maaaaaa r 4, d-MH V- Sarab, Jbaabj fblia Li-ar I i I a . I I II ; ft at end ti BBMB h R. Wl It BMill auiu-u (. 1'ao , Sag a i Bbatlll II to ly, P.l ta, 1 Uiada, lain no tla . Hp I R-MbfbBty V and . Ueate II , 1 A lliaMt' I.. I it-tl 1MB, b I. it, lll.ra, -I '. Je e, DagtaM. .. ao- a Duana i .v it ai Oenaral Htn pooA .li), i. aha. ii. Litaipo, O. iilet A llTlnpnooa; lamy c'aa, t.'ati.kiiy, l.irirjO. I, rp tf rd ATttt Mb, nitlOrt i o', ., fctlir, AtplcwaK. PentaaM ':t:.. t: i i i. J m., M J ha B , p j Nittaa i I. ti. I it I .), lit. ere. An. ijui, tl w-naa t e iate, P.laiiil ', N.neltoa Tl i i ,witn noiAt t.u A ii". U IUI I"a 10, Millar A .. ijtiuat I. tola (I a , O.laolA, O ike-la nouth, Wa Ba t nt. mi II 3iNI Rl-rir Wa A Hff, Mu riy Uorba .i i.M UriaaeA Qc It ac r. I.ftir, Waa leabaay aaalM . I'olit w i n'. 11.) Lt t, It J b-o I l,f -Iui AC i. I uitii, Brad, r., I' B tar, A ei.nej Mailtr, Q it. Ii eelte. Ill an a he.rt. a M It MltMHPl A Polar, J, o t, Ka.tpota, J geva .'. . lie. i-o Juno', r.. ai..t. Hoop, Q ft lab , I: , Jm', ua .en, Boaiwa J U P.jaan m RBSITflft BTI AttaROI I iltbtrta Mrler, Hamburg Mb , ttal ui... t.e..o iilti, Adta ard ptkia no Eu eidt . t. i ll.a etpailonood wi.l.i ; e tide eatf Altf.wlll I h I. i A.I no, durtrg Iho to rgt. Ana 1 b, a t.i in una 11 10. oicbiiag.fi itoDa-e wtta ;, Cninvelnr, ffl m Lite .. ol Jn'.j 11. Mb, Mb i, V9 SV. Br't ih'n UrgtaS btnal a Mh, ei l- 4-t l.... M Bit rip. ly e. M Ham R, na la. I, HIS il, lore Ml 61, B 'I et p 4 da Ul.llun f I Q latac. Bit Lb tad 104M tug, ." a, pinwd Cepw Ai' , Bad a oelal Ma twi loabH Ibiaa thi nee. a ottfbaMd ibiaaaiM I to 1 'a;a. klaa, f.ltMpoOj . on! Q .eemtnwB ' ... - baa ar. paaat Ij Oanard. I IB. .. , s IT p.. id a aiaeraeUlp i I Ij ... Wl tl.ir (I ii b ton. .a l. ", v.arnl oteauuli p Ornab .. O Un it Lii li ol 1 Jib. IM tl ML p.. olo a etitAhtp hou-d Baal, onft-a C ti . ' V linn y. bbbM 111, al 41 lb, , ,iiia4 It ii . a bark I v.iuib a, bouaa !0i ' kar Pblla, and Uepi May, mdaa i'i. a r-rklne RaatMBbg m- alng ab ma tulle N of rllueD, pa let! e tnig witM inMM aril it tae tl-i.0 b nwlrgaaaray Bb town'd pto Ally go aeh3ia. T.i .4. f hi laon'p la, md.c lo f A f t-t'rtt iv . II. kar, PrOTldaicR, mdra oo I'.laul Hy u r. Ta....y. Kly, Il.tidapklA, uda lo lea m h ibpatl'Ck. i.h'.eo'01-b V Tiwntpott, Wl..ibi, Wiang-4 I r, ll l . Uromwiil A Co, ll It II bmatra'id li e, Omulab, Uttryotl July I tiwl lud iill pat Iu Tepeoral A Co. I. rain catm. n. CuIMn, Lit-aip ol Juia 19. aadta Wi.Ioab A Quloa. July II, IM oil 10 long It tt, ip Ye whale berk Mil taiokit, af Niw Bad ld Httl If n two )Mii obaal, aad would (bd - llBIBt ancth.r jtar. IARRI a tgen, C'tft, Miw Hita, la hi IBM 13 tutatar. 1 i ii .ei.ie, Jnhctcn, Liognn, CB.calM 11 UUi Ul W 'It i . K-llh, le ikwtV, Bnen.to I yran, hldro MB wo i i .motor. Aug B, .ol 31 Of. W eg 01 11, rpoMa f wt i brtg Alfrio. B.b law let 11 41, long OB 4b, m, L ie J PUeewell, llapi Haawoll, tmm gk t ::.ki' , Dn, ia u.u t. bull mu any uuih t i blTuuaoaa, IK 14, Ja. ae. II, BltBBR, lugat OS Tiiek A VMM b m. i "it Tktlrr, Tiplr, Bl Ortdz. tua, A", M T a,. '..td. No A u a.aee'e . f. , Bioas, L.agaa C B. 'id In A aaal M H m I I alu BCMOOMKRb Citwej. Cunjalaga. IBRB U U ooal to U J A OA DtWeif Mt y Ma-kui, Bhii, Bttoi.,dia fw J 0 Dagtoa A ti't. Pbi't.bo E It bilr. I Ph Batten btiiMl. pi d'nelw, Mi'cl.o:l Beit old, bA leA II' a l a k, t. .. II or. P' ai.n., Ao. II .- H.i. a. B.yaiaad, bilam, ntd-A. J IA W Bin r, baker Pal'a-d, Hrab. ... ,i .. . U-il. a, l'eidlatui, B cklandalMMB 1 1. -eg a ii i"f. at dt s.,,1. Ubleu. boat men, PRatrldaaM Mt thRBa Ltxtlm Cbaaa. UoaifO. nulla la aaatat AututM, Belief NtwB.dfoid ML WUIaa Alii .. lirampioa Baba, aMaa Mb Ba (Wot A a i-ai it. Bal'ay, Y.aMpo t latha ta aaabM. BAILXD. Aeg l'-Swama tip Huaata, kf Milnai kf. to Mr L tot p ai i aarb t.aoi lad i bit Bn-nrt Id hi Mtaaotar, la RahaUb.