30 Ağustos 1861 Tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 2

30 Ağustos 1861 tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

THE NEW YORK 8HIt FKIDAT MORN 1 HO, AUG. N, INt. "Lit Bkere ht Wf oar mr htttrr il tkimlA nrxK Mm 0 Beet (Arm hW vr MovM fin in Jhwny dVaael q- trern cnligvot I a peoraV e-Jbi fould - OBBM JrVeien allianrr, n4 niui armirsupm oar RRerw to destroy ovr lUx rftra." Thr 7.-w a. Tlx- nrrlerfrrm the Wu Heparlnu nl in 1 thm to divulging military informal -n .'. or inHirrcttp tn the rnctiii , la M d lei . I I v en M 1 '"il l I a BAB I. The r.'iirl lit n t tic i of trrneral Mi Ci 1 1 1 in hM taunt a R 1 ly dtrerarde,l hi the l: h" il J r r- Hill mora, and to aomo extent, of thi- j , an I t.i tar MMMII ha. bang MfllMMd bt tl I Joainuli- "t IVaahiiirton mi'l Phila I, '.p it, the Impunity with whhh It. 11 Ma r p r.. filled with the rmitraltan.l BIWi, ITIN pul ,1 - ii . 1 nnd hawked BbBBt in thoec 1 itie., ABRtRByiBB the talee if thr lnwtiil prc. At thi HUM II1W1 the offending pjira-r. w 1 r- impii lent . 1 that Ikon, tvntl not I" n r fain 1 t tpp mo) on military BBW1 whatever, IfthOMtl 1 j liah tin. nonrtsg i not "i'li 1 Ihej '.111 'in chretatid, vr Imp. in 1. p rmltted to enaoanec thr HoMMMII of 1 I mirt-inartinl, within the nct IWPntv-fhuf BOMR, which will '"'i Mtrt li make lUolf underrtood oaca fa ill. Lot there be im rinp'i IBWBtaBlBga, I'"1 hM nit . nd thr Ua logelher. DltMi atnry abmit Mr. Sl K I f -." Pont miminii. hi-luigade, and the -'I Hn IjOBBVM, in again contradicted. tfBjg OwWWftpioV BBBRBBCiB, WO ilHOW Ml on h.'t authority, tint polite .d kffWU ar M Im o hr pabllahad km, m too porooooo ol thr fiOYciiiment are thm Mterfewd with. Iliaior, HMM ROOPf, t" old Mm BCkMCth ! 8he inimiij to ampere bof owl proad ojnlooU'io In the lh "lul ntinn BhtUBBla, by tl vcV whelming itinta nftronpa ihi i- pouring out tu the war for thr l'nion. Twonti roll reglahmta, eupcrinr in ;ill th'ir in it. ii il, ullin r- nd ofljtltpt Trirnto, nrr olfoodf raotofod in, rni't thr toir igruph ti-im Mnowni . -1 1 1 Mown wow gothor ink with OWthnjdoKtlc it'lrrity I Not DM "I thrill liu- xt rlinir UloiotlOajOP, iuil 0 . lirin'.y li. Ipjfw ImA Ml ono of thow) oyi u ill. Uviibttfti thr ni 1 1 loatwionwt iiti ! A i--ii I MM ir WVoMMrfl powMlM Irotii hMI wlrr pffM, in lli Kinu Oowatojoil, it rrjwrti'! tiil in 00! DnoJtlon IomI MWOj If rmnniiiii h-ii'trn plpM won U00tl it w.'n intir MBMO Wotfl IfOWro for whtco norocbi y OOOOPt -orvrrr piniinliiiiri.l. II. 11 int iiimti.l. Im lilt MWtlM kod bopomo rorpadod, tko utlekl nni-t MrPO kooo olfujfolorij rroptklroo, or olootkotln OJWMDOMM WO nrr ill (Porting to In i Innnl'ii .', mid tin rm of mrmI U pvoiy okapo li' watof pip, RkOold M RPofalblled IMrlrt noooio mmI lirr. ITO tPWOt Uo ull. lir will lOCPlVO thoPOOgh ItrPMtlgRlk n. A ItoNorpojwo Joorwoh v lliahr it IK lull' In lnrddlo 11 litll 01 I' '''' An' IliJ" "' ' ' 1 "''"'I l" r-. hill WO fall -'i''" -11? thiii tho conilwol "I tin- HoO ITopI - Urm l"i tin- lid tow rkryn, mcrSU lk n r.vi rehttki' fii'in tin proM Rnd Iko coMttinnlly, Not vouti'iit with hii unoporing wop upon tbi locni hrl H 11 tk t lobfaMl "In ppi -1-1M i' 1 1 H i- 1 il- -. ' Hwfngi ti' IMoktof it " AttlloR ojioiienof IMJMMBooIIpM MOfO injitrii'iM Ic tin inn' if the u uiitry. ni"ir lllrtlOOPtollin in il- MlpfHP- HnL onii mora holifo1 in Ibo mi. hi. itlono of thr wkHi rootkef IrmltOPa Rnon : 11 . Ikon nnv lliiiii: lliut i" iil'l itil Ik inn f.l bj -n h kiKiwiiihl.ini' - :i- tin' VrtP Riul '";' '. Yr.trnlm ' rililnri.il-. (at IimM imp, wot in'.irli oil drnti I in BxoggoPollooj in thr In and Utkajraof Union Muipolgn, utol of Ifco atlongth of tin- rabakt, aocli .1- bavo irwlj boM oXrootlod fup oxtfovoganro in atlUirgnr rnn.ulr mill 11 InTn pri Ml 1 li.- ! ijitrl' mi .ui'l MMonoloui -lull' U tl'" I 1 up hi Ibn MMHRMlHr limply MR Rmw ''I crlnilnttioa Hi i 1 thr nulil'in nnil ii.ii.il MiTrt.11 ii -.. Ro Ulllloloi tin- QovorRMMfl ;i- IVf lyaaU MMwnowl with 11 patptotk good wlHbttl cannut -t.ni'l u rtjrlo of Mlniadvopalon wkfch b not oappootlva cfiticiooi al ail. hut t'IndloUTi ami iRakfwotltri panocntluRj. will do out biiinhh' pRi 1 to kolp .ui'l 1 pan in 1 N il r iii (iovm mmjmrI kodorigkl hiii nut to bioah it up, m hrruk it down, - lanuTit thai n ajMRB grrtr rally kTootod MMclly and Integrit Rla nut I'onnil in irriain dop irli.n ni-. ind ooul I nig -1 kMagao tkol arooid In gMRlly ikjg tka betlap, BajtwmMonollaaa -'...lit ol tin' fad IkalaBj ihuii'a"i idTupulltka IVtab-rflH Jnat now, nut -1 hr prai in 1 1 uuu li for. thr nrof AauMbor Drmorml 00 too CpImJm, "Tliprrr.ii.niii I pm perili. I'm a poupla WnoM honor iatarni-hi'il mid who aradaotitataof arthf palriotb-m. Thrnr aru tinin that trv m n' MRJbj anil MR ORgkl tint tu t Miipri','1 (nol ohnir will tint Uaap tbi lri.il. n " i" I iruf wtikotU a rlmliriitinn ihi I 1. 'in, mi Rjaf ThOM om o atofaraJoeol oofvaofjl mmi, I duuht nut hut a vi ry lar-r rfrijfon uf our fellow ritiirii- of ii- nkaUloui Italia ara, in rcrrt, praying I'm tbi aw of oqf ami . Thry I.- .. (u u- I ih-liviT tin 111 Irum thr I; 1 ltl rwrr wBftory ajPapotUm." 0, 11. ' angjblb, ia tie . iii-, im ';, . I'nlon Hotthag ni Nrwtnvrw, The Whlti-liathi r poaci lucotlug Rltompti 1 hy two 01 tbraa iirtii Irbj loobtol troaaon at Man -iMTg, having nMfl pni'lrntly prjr,tponaO, ih" nuinrrfn.- I't i"n turn w I'll h-ul propoactl lo iMlBQihiii ih pVaaauiaof partiolpatiag Intbn rrni -, bid nothing both r tn iln thin h il l 1 rnion uaaotlag, wbloh Iboy iUd in root .: atria, a vi' an Inlurntad, '1'luy hid bii. l a ajajW train tbi 1.'' 1 t .. froui Hrooklyn md hank, ti all wbo wbbod tn gn, aaal tbi til l atrrioi, although not exactly u ;i it il narrlfd. I llood rrsh-.. I 'Sorrt an- tin- uaei of Rdvifalty," U'p n- I lull' r iin li r dbadpUM, Bad Ir.r.ik mbnttaaintl I MkaMRad raapo 1 and iymaitbyovon for off ul. I ara. Tbr jimr$,.a .'r-. ealilhli in ., I nnjrt luipi'v uuu. if r, the biimd lal 1 lull of Unkg btotlgbl In ; iii'- '.. n v ijnrou - u;,p. ; I iiiti'in of tba iNttaiitount attlboritylaa atatooi I iMHaal a if, It Miki 1 -11 .v - inn wbbb I traaltbi author it I - will nv.' lu unit I ' MoT-' '' ""'l'' " " 1 I tlm laltrr, a l.il I liiri.it . I. .. or I . . to I It" UIUU' I' I :i nipir-t illl b WOIO'IIUJ I 11 mi Hunt iWuii 1.1 I rhrrna of Rgr Widoo m H piujiN-itii'ii ; hut in m r i I our, urtlrr rvi-lin . 1 IPUI11 .In H bi h'linili'li in r-' in it'.'., H n iM" In 1 li public. I h i H or dooiiil ij 1 l.r iim- r t ho milks or 1 H by aaofapf And wa li ridr pi" that I. H ll'.'lll l,ilH Hill, Ol W'll. UVL'I H iiii'Dt ..I.- iln tuatlor in 1 will i x.i H Oapa r (bf tba city ol Nor t'urk. amlt H tin the Journal ni I mi, 1 1 . H paid b tin in" papcra Wl II li H viae. Ata) we I .ii.ii pr loiihlde I hit H JtnfKBaOJlt aird ' 'III nl tu lii-i l ildi i-f'uutil H the letur.i 1 1 tlu 1. , H the MRM alull aiptlu I" H Kor oiir.-ndvi n,ae Mu ail 11 H tbic, tht the (i.'veniiu-ii: I bat p H ei it 1 . ling (VoUl Iln p;. . ,.i .1 l lt H llorlupjl j;! lil ial ! ' loi'pll'dli. .: .. H tluaol touiii't"l nhh III ' n il ; bill, H thr fruitr i'l !"v . ' ' l I.. : U I t" I H out nnlagif a. , v I., i. ', r any atump uu tin H part of I ho Oov ruiiivui Ki t.iy whit il derm H vhjertivuable In the goUTti (aj g gfaagpar, If a CTinlty wbark r dn luit tni ,k i- nr wo.ild hi piiprtralcd li- any of th ih--potiaru-i rf thr at I I world. Morr Poiiv Aitaatnkrtpitllon. Oca firat-pTirr bdrnjaphh i "lumn r. RM 'n' a mrritid rvKolotlmi al ' thinka tn Hon Ilium H. Dignwaoir, from a i niiMi CoBTawtion haw unilrr Rapubtlcatl RwaploPii in reiuiylv-iiiia. H'r arp nm-tn ni "nl a rai'l vppra-ion nt "iinnka" tu th ' PtrgtBaol DraBoerBta fron Wiahhlgloniof thiaanieniluri w alia thut ic' -rr I tn H" on Tin vlay - boat within a wrrk nflrr thr i n : t Rah nlin h haa Mfgag k BRPwJkM gag lilodi i I th. Adn.ini 'ration. Mr I". H. Ai.AM hM I. en ipp.int. I ',;. mi. ' i nl Syr.uur" in plar.- i,l IIim.i ,1 Sim W I' R, rrl d. Tl.l, with the l iny in. ii' Madi a fag mti rIbop, rjaaaj I itp . g i . Ik a, dm ekathaaa at Beamartati at all Imbot- t.n t jtm - ill tin MBit, loth Ih.. II, r BMnrgd wur DmbmMJi of il.r I i . -is..-. anvarjlf awd aa loyal aa ki ti th-i u'ao rwiI Ika Uotrot nan nt , Wi 1 1 .'. -t nu. t .' n ii' iii again t ikactmtld ii 'in. nt p'i" I'- 'liii llkt tbt' "i tho fan af tin' ill. my.'' I'.illi "p' ill HI In til ttrnggli "I'll.. limTlllnrnl I'nr I i-'il' ', i- UwBRMI ami party arbwrRBrtrat f th" Obthwmb nt, prr-eril'inK ntid dlapntiraglng whnb cbnawa at I. -; niiiii' m win i ika UutanuMBt h aaa iholr aapport, i- rttBARtrg Atari ' Tba ptaatarl rnloBi nl tli MtfcWI dopond lb th'' p-. "tiJtillll lf Irrafr rraVia pxI hMM a pan Ik m at rarta qalbi i InBPn its I!' ptililir.iii-, ini'l th ry katra no pfEaftl to i . i. . e th" I. nt patibdlty lartwt ti diAVrrml i m oi i"i .il mill pRtfkMki ' 111 aaa i.' from tba Raaka. 1 in Kill ofCABI lil c, l.nrl khrak ratal i file. Inn-I, battif known III thla pjoajBlfy hi In- i.ri.i r till. ufLrotd Mobprtii, during irrcrig ii it to Heli,. i. i n nn ire.l th" h r of knighthood npog Mr. I i.' in, r.ui. lha Mayat td thai lly. I'..it, yoaiiagotliR K. fJrmv w- nl 'ul'. ICa , i Baaj U. , v iii . .in g flrknad and w thonl dtib liiiir. in h'-rri h . i'. inploytnoiila Kuw li" in. af Ika trcaltblnai men In the pomMuultyi ml I 'll IP li I" .1 llieiili erll.il . -I t tlir Karl "i AntatM lot Ika antnof BI . Tbotagb woallh akirakl n r i mail tl. j," l BfllR , nl.;, - in hi , ... , Hill K. I' 'I I, wl.cn II lull , ii-M Ika ii.mii , I raoalt ol i 1 i nl IgbtgHty and lionoraklp ntrtpriar anil la Midi B ,11,., II-of pnillfli"; III" hippill uf 111 i. I, unity, ti i, ,,p!" abou bl be hal I up aa Ril ini . mil in i 1. 1 li ii l analdtbrn and Ind i-tn . Tin; road dryoi -ui - tbit, In tbi nflMtaBd IBW, tba (let raMonl 'I..I tial In. Iprfttawltb Iballkart,! ol tbi .unl drwwi a cunlraat with lira ciaBlnet of Ike Vdmlnhtm. UoBlapBWPr. 1 1 I ".' mil I n ; bapi pnli. rltrd a ontnpariMio umrr dantagbt lolbtapgR' in, 'nt. Tbaaa wpto w.n. hi wiii.'i uiirli the ii bWMlbinal ii lila .,, 'I in', re ta al the ropuldki Rpppi ranaarutib Maa Might pmprrly npiaj tbuo warn wbo differed v illi tba Admlniitra ii, n-tli n in pnwai aa IB the bra! maani of p cirring tboaa ri -ht- aral Interr-t . Thl - .1 wai (b national Uf ! nary v, 1 h of g .. mm. no nl; 11 w.ir InUI wlui li we tin,- I, .ii coinM'I!ed ll'.iii. t mil will,'. ' ... ,-',,' ,7, aawiii Bwaa nia aoappra ."' .'., 7,. rvrora fni-m .7.. i itr ... ',."'" I '., thi .,.. 1 . - frnprPNRwa. narfMniii fftn$Mt, Opnoattlou lo tbe war igak -1 r u lllan i- abittlng Hi" lira, on whkb cboai ndialllcai a. It. laall nt for thi drafrn Ihn at Ika Irtetarninant. Tllllkirah l liun i- mpprr-ad Ika white gag nf p , ,, l .-ti, r ih.-11 ilu hkn it ig ".'' li" anai bmI r nil the 1,. ni, -t ragia lha Wblta Piathci -u, Naw Vi tk nre not lar traitor than Uiu Ulark II. r-e CavaUj 1 Virgiula. H ...'.. A Kmmu tKilHin. liir pruppirtra n tbi fWcaioai'i Juttmtti yaatird ay anapandH tba pajbtl ..thm of Hull pappp, and conunancnl an otbrr, uu, I, 'i I ho name of tbi pVpr m ta'r Apft ,1', loha ."iiiini" I "i..,'y until tlm roatoraticHi of Inn awl liberty tn the Utiltod Stair " pr Ia in;: to abataln IVotn dbdoyal Bxpraaalona, ainl hoping or prakMdkag t " bopa, thai tlm merr rhanga af Mini and pratiuea of antewitntiut, lrii;;ht -ere trTll.i'ln I bo Otll I Iln j iblkj aulbfllillaa. I he Hep waa (for tin puomi ; nu fortUMtldy lire teal aiel ri'li, nhni-, a. in pi, a of the prali ndad ami ndrnaat, th" art pip, r waa Alkal with u--.nl: raj the gnrenunsnt iiuin alwalvt If nuaatldo than evor. Bat the lillinaaa ol tl. '.".Itf, wai aggraraleil la the ulnioal by lha fact that Itbadbaen anticlpatad al Vah btglotti mi l a Mtptiunnentary notice lovarlng lha caaii hBdaUaad) lanrn laauad, Obk of our New ViiU Ion iheata atva that " lull - mil -t la- ueMll1 ill thill Ik- nil an I applhwlkw." It fuliowa Ipnin thia, lu the wni Intamlad by the rMMatnle North, tint if thieve ara Mil la priaun boni 1 nun abuuld li left nt lnr.;r. nix I iln Irailnr i- tn hi h 111, tin gallowa moil ba extonalva anangh lo nta pead all patrlola in hut rraupany, a nice doc. trka) fertile Uibm 1 and traltora, Iral uatll ibay bpi ' Mi tl" inajot lly, ibay ill bat tu content tbentaelvaa with tbi ahatraet notion, and hare the pom gmirally t' thonwalv -. s, ,11111: Docbtptl Diauor, . ntahop Opaxtltu nt n. of New Jetaat . ha- laaua lit f ,rm if prayar Ibr the uaa of tba Prutiitant Epl opal dally of hi- , lha en.' nu the lay of the MtHWil tug, in which there i- nn ntlmatlunof a dn bi tbi inroiai of tbe nattoo in it, RtruggValui life. The w Bolt thing il 'lei "ti il In th ' p, ; -nn il tranti and triala of the Meiuliora of the arm,, tnd can ba uanl bi aaeet ilonl 1 wlih at leaal aa much Mtlefartlon aa 1,1 a irua, lot'ol t'liri--Ihut) Tho pat riot ii rlurgt of a 1 Hp', jet1 Chun h w ill pue it out nf their 111 ul ha, nr a I I petition ni tii.ir own More aultabla in the Boua 4i ii. I'm. MpBDKBBK in t,iv l.vott, Bt, Lnubi corraapoudiBl aaya that a man B-ituod llcliitoah nbetbrr an onicer or a privata, I bava le n uniil'le 1,. aacartain- wa h ,i" ilruut mi th, almuldepii of bla rnmrudua, mil athirwlaa Iraated with illattugul li d lion r, nn 11 count ol hii claim of leaving I. ill, I ti 11 , 1 f.i mi, Kvot' Inatancoof killing a udd nf the 1 n'.i'.i hi tl 1 robula hi thi- i,n. i ,,f contra inunlpr, and tnuril r ,i tho mi-i aggruvitoil Ij R) : Ini' tba kill ' j . (i 11 ral . on a r Mci.tly an at 1 of -p ,iii. Iiiteultun. I. will la? rcnnvBiliafatl thai U K'lul I.io.i . I, ..- m a -hot and 1 IiIm only a (ba minute 1. -',- h w.i htm elf al ruck by llw Ibtal bullet, Nu tlouhi, Uiua ui" rill man ig group ol 1 .1 -1 urn ' li; f' 'ih at tempi 1 1 1 - life, an 1 1 t lipoid .nc rigBi nal 11 cat liverumU'n in hi lUtimaaia) glvai '" ; '' "I ' Uu H I , I the gUOl at 1 IV e 'I" not 1 a hal Mr, It '.,'! ,: I 'i" , : k, 1 " ' r" " am la Irealj rr a lio ., I t.t Mr. Iii. .1.1111 . 1 1 1 .in. i if I did net. p' i'-i to thai : in . . : 1 1 nu t ...illy !u the ex, t0ll tl: ,1 , . i. .... i. i.. i bava Ihi a .th. ii.i . i mu tl i t 'iii.,-1: at be heard I, it .1 ' 1 ,. lha utoat pai'fted hi"' angry minnnr, ilui 'h Inaij -hoii id leave lov, 11, an. I that If be hid BM II' W "III I 'li p ' He in null I ,! II wa 1. ' ! ilutl tl, 'ii '.mil : 1 . ihrihcauilii ti thi '.11 I 11 a.- it ... auutl 1. ,1, ., ,1 .11 ' 1 :.i in .1 bu Irani uu 11 ma' a I in urm', a . - I 1 P l Si . I III Ml I OR lil I P ll:l OotcKRmi. ; 'i oa. Pamim 8. Dtcgig ox aUlauMra ., 1 ilouCougly Mi- If tiling oi' tbe cltixaui oi Tvuipklu ciatot y, N. Y . 1 tl... 1. on Satuiil ij s p' Till. A Maf alar llnak. Miriiiri. QaraMaj) DrMBAB, Haw Y,a. baa raibUahod a thick ocUro railed " Poaltiri Facta without a .Shadow of DaolM." The Atilgn ap patratobi, to afford a compilation of itandard tea. hlnjra on important anhjacta, ralilona and moral- although tba ixtandnd humorona quota tion "A I'k tura of Hall" muat In llRMlHlIld in rxrrptlon to the plan. We hav, got hut lima to examine thr look Btltieally, bal front ti e high rharartnr i.f m n.- f thi RBl drawn upon, It mnM Baatahl a gfaa! am u 1' nf Taluill.lr rrarling. We aie lait able In any w lune Il ran lie pro. RPad, Analber II- ol MM H. b.lli.ni. Jawih I. Triitnri, at bklaaltytBt boning a ven hatalafani. 'ri il, with i. Inn ( niuir fin I'liiun Forr-v, r, the Sonth'-rn II b lli.ai, ,-nl War I, r the l.'uion." It BkuaM lo bp Hot .1 m -e diary, nr a tranar, ipl fnen BBirnpaBWI ui . all . ii, in 'I an I RRhiaatiVl hi - tor,.' "I w .1 I,. H.i far an thr rr.-en, y iTtbeacc p l, waa ahuol'i Iblak thr alalm , 1, it hi i 1 1 , ra" Mpparad w ilb gfMl baut 1 lanVartfyiMl 1- iini.d in asajghavi Hyla, w r amalh 1 pill l n-l. rr a.li ert in Mini.- nt tl," pip , - w In r Bad l"'W tu nia tin Ih" n.' .. I.-. Till: LATiiaST NEWS. if MMMHAPh T't Tin; IT, r H v Wcr BTovomcut!, eScc. Cood and Strong War Ordor. 1 Nil TtinRIXKO DM LOMI RM 09 MIU T A It MAT1 RBB TO 111: I'EATH EY COURl'MAHrtkL! Hawri'gaPon, Aj& ."' Th" Wtt li-piri awnt ha- baned Ilu lidlow lag onl 1 : li, th. Wilt . iln I ..! t'... ... i . rUon an. till d aa act fa Idlanlajt rut"- aad artl I" I'm inn gMiiwBii al Bf tba amil Iba lall I Wi Ir 1 approrerl tic Intli . 1 Arrll, 1- ho) 1. in 1 "tii . jN'iidi ti e , .-.ii ra givhtg aul t i th i"i , rllbar dlrrctl) m Indirectly, bt made paalalt ' le by death, op an hotbet , inlabm at a - ihall Iii OPdepi d Iry the rent roart. man lal. The abll ,' rarpiln 1 atrial 1 n flaormrBt of thai Rrth-h, 1 i.t:, -.' .1. . r 1 r I ill .1 I'll . "ii, J '"I ,, r .,1, I . ur tii'inY 111 -ii, 1 . r- bally m Iry writlm?, printing or 1011110, I. parting fcp rayaratinn of the a'mv, at mllh lal 1 11. "i I, nt - on Jiad RT wit'", or ti pactia.'t tin 1 nop., ..imp-, araertala, in'r, 11. hn, nt-, ',, II. , tan elhtlta althla Ibnll aptrpiwl mltllaf) ,1 in t', bt wiii. li lal lllgaaou aball be dlrwrtlj "i in' it given in the paemy, witboa! tie anil 'ril aad an. tin nl tl," QoBCTal IB ftonV Miuhd, la, ;.ti I the aaau 'r,.4, ulalaly pfnklklu nl, aad rtoat nn, 1 after the .lie uf tin, onlar I at "ii- r totaling ika aaaMwill be nraceatlol .. dn t uiuler the .,,'i'i Arti loofWar. II 1 11.11:1 pt om .11 1. in rrwaaiMM ai 1 n aa ro tu. in - ci 1 1 1. 11. An. Ibet otdpl provklei lhal iln- romial ikm I .fli-ir- i,f all vidit 1 I. . 1 Militia iwginlRa ii.'ii .n uiatbi 1 it liet patabli lied nndt 1 ih authorlti of a -i r 01 tl,. I nllod HUti .will 1. lagarden aa i,..-,,. , b mia rmeil nn iff ,1 J 11 In 11 inn u.,..l int" II, e - -iv.-.' ..f the 1 ntiedSUti . .uii, il urn rauh latbelrro apertive gratlea, will In patilhal la iy, 1 1 ' I c . ,1 ntiil reeprcted in Ibrlr ri cernl puitlon fpoiii tl ': rtati . pMfllP, nu mile w II Ui MttrtOTud Ini llle live, of Ibo I'llitid .'-t tl -, I v 'I 1 .1 ... pWllh' ...it ill pan PBl nTtkeh pifonti nr r" ml 1 1 'aptilR fl, 1 hatdn, . f I be rglnl 1 7th liifbiitry, havlag gtvrn 1 ofdljoialtv, i. rirambacil IVoin lha aetvieo id'lbe United dial , tu lake Bill ' I i ..lint ly. ini iBItlMtall XRAR UAILP.r'i 1 11 uraAna, It i.-. xtrenady difienll lu nl lain r. iUI ' in. 1. Illginta natarcting lb ttanll nf til" pi I; I . n ci.tiiitrra oil the other el le ol the ri.. :, bnl tl. 're -, , in - o ba truth In the rp,ri Ilutl aovoral ";' mr troopawert kilted, and id hen wuui I I ahaig .mr llnap, yeatenbiy, ai d I1-1 night, mroKTANT MHT ornvu uhouu. Ill-el;, Hue llruiiu o , the hcolocki It .hi U. 'flu foal Offiet Diparlmanl having aatbentic inf. -in. .1 i" n tf .1 thr 1.1 iii- bat bean rap itudly iiul.it. .I, ami pannal le rnrrled aafuly in ikal part ui Korgitrky Mnml herein, it i urderod Ibatlbi l'i lUliiceaat llk'kmtn, CuluMbuiaad r.i l , I,. Ky., and nil .ther o OfhY-ca mil I'.-t i' ut. -in Kentaeky, w -1 1,1' the T. nn , , Rlvep, le ill'contln I, c vrptlng ufulliiwai - Kmitii No, ''.' '-', from Hi II.. li- via I 'alia and Miiin lil. bicantinuiil a- far aa MUbumi anil nil i'. -t ntii. 1 tint route, RBcaptlug Aurora, areitmlinu d. AI-". rrniu I'.ii'l, Vi,ni I . li. nil" to Din e, ind tho rait UfH . thureun me , ,, llt inn, il. ABMt ArTOIBTMRBTa. 'I he f.,11. 11 in" iipp'iintmi nti w "i ' in id ' to dayi Win. HrnJih, uf Drwrell, 1.. aildltloaal I'.n inii lei; la ta, II. Il.iwilit. lt, el BurllngloB, Vt., Commbaary with tlm rana nf Captalnt JaarphM, ITork, Captain of ika loth Innntrv. regular anayi 81 it Mmilk, II fm of th' id liigimanl nr kllnneaota Voluntoera, 1- Pavmu t,i. 1 . :-. A., witii the rank of MaJra vtea .M i "i lUndulph Maicy, pruraotad in laancclof ti, 1 crab III R lilt OBUBBi POB 1:1 , in 1 1 iv... Tin War Ih part met.! 1, 1- haae i nn ardor ra- quratlug iinandlug idttoei uf all ngbMBhi ,r in,h i-i,-oi ronipanln to tube unatiaraa to h. . p ti e -ti, iitl, i f thilr emiim ,u i up n tbr maximum -taii'lai'l nf Btuantaaiii n praacrllied by general urdera No, 1.,, Ibr wvalry and b lautry, n.l gaaaial nrd.r- N... in. fa artllbny. I'm thi- purpoaa Ibay will detail from lima to linti, il ran, til red, 00a commbajkaBal olHoar, or t,. 1, if MCRRMry , with ' lie nr twu Brit mu.-. I, '.led ollieel- Ol prniltea, to rc'l'llit iii tba dkw Iricl iii w hkh the nujimi nta or comp infei were rii'it. All 'tih-ti'l uaat in tba volunteer ecr 'lea, who hai" bean taken prlatawMa hi- the pnrnn indrcl u dtn parule, will uediaohargal I'll III the K'lviee. iruliarjroa, Aug. 'J:'. Tbi A,, ';. .;( ;.. fm ' i". . a , 1 thla tnorfl'ng ixinwaxwi the uidtilon lhal n battle acrora ihi I'm, nm ag hi a ni-!' il in. mi- dat - longer. I lieu, uu - ptn.iiK i ml 1 n,"ii nl'an at'n 'k I' uu lha iwbeli wltklu b trars -li"it time. ThaiMmv ire In full pi em loool lbdlay'al'roaaltnad, ami me 1 riiigit g up tbrlr haggaga rrum bprlngtleld, a ili-lan. e i t f,air lu I"-. Mr. Ilurarll, lha l.oridun yfaww eorroapaaikiiil, Baa ratuitnal from hi- expadilkHi amun lint eainpa, and reporte tbnt onr Irnripr lime w ar deilulli iluplui.d within a lurtBlght, tlt -Mini Itralmrnta In IWaaanihBMIIB W .. I...''., ihe reawt today that the War hairtnienl in - called for dve nmro ail itithrwl reglnnmta iVont Mamaehuaetta, rencwi il in 1 lan halrl i-m ifi ur p 0; lo, Kenutor (Vlbou'i realm 'it waaiultlak I today a Ith IMlll ten uila, in l,i I n lliaSlletll -uai '.. Uul. IVilaou liaa lila eniiiin1 imi fnan the tl it , lllld Ml :.' 1 lib cut in lie N II ilu, I nl. . . wlllm'inll ' eoral realui nt In I ho Western pari if tla al an t'if. V the third in Wifccttrr IViiiiiy, The fur ma 1 Ion 1 tho twu oil r, i, . ,, III be I111111 IUI '. ilurtial, Al 1 p "i nt 11 tilt . ! Id t!ii al ,'n am, -tt .11 i-'. 1 - w 1 m.rle bv 8 mux W,t .1., II 1. v. It. Rice Muiiir N Im 1 1 .. 1 1 1 . win 1 1 1. 1 M 11 1 1'" p:' i.t 1 a 1 1, 1 : 1 libe.-iy, 1 1... meeting waa I and entbual', 'Iln ftprl ttaliiienl 1 tbi '", muieiit loan, . 1".' iai,nt ., wa. I .IK ,. p ,1 at 1,1 mUl of lb 1 . luted H 'i h ,!- t' lay, Tbe Hi mala 1 el ', o i.nn. Ci '' .1 I l, retiMhii ul Qent ral l.yoti n.iehcd hen IhU moriilttg, au, icera 1 -1 it" '. h) il it niilil irj .11 ! 1 . in S111I1I1 Nl 1 ' , v '. ira th ,v 1. i'.: i- in . ,t 11 . Im lilghl, A 1 , ;a minibur i-kdlcd Ihe II .11 l i. " " 1 " lw tl :u ni' . ill I..- . , .1 K-4 I , .1 . nlavemeata -.t . . . . .. l" f A ,)rv real,,,,,,,! Inn. here ',t I- ,iil I'. M ... b br Wa h. ington 1 .a Ni 11 I'ork. The New Jeraei fiikk UegbaMa ,7'- ; 'V'N ,s '' r.iib ir- glatvul ol J ,1 intoei , 1. ill, ,,, , i; 1 Hum berlug uoarly a lull coniuleiuenl .1 men, with wagutta, bm -, r,, left tl . ufierni n at :; u'i l.,1.. 1111,1 arrived aafcii in I'bJbtdelpbla aa t uta Ih ti c kbI a gar, Fi am tlrnri at . I'l'inn. ri.tnirr 01 naioaiara phom itAnrxa'a lanar fenfweam Af. JR. A ijrntlrmin from Harper'. Ferry today, reporta that the I in on lata are btavlng there in great nnmliera. There wen-no aereaHion I'.aTra la that neigh borhood, e -, rpt Miami 1 raJ , ai airy uiahr Oil. IlendrrMai. Adi ;.e. fi-oni Mnrtiii-l-tirjf, gfiM kaf f.llrrw Inn inti Wii n. e : -- i tup. BBMJBJ MAii.-nmnixri. Hie relad have ucrcr.lcd in tiki ' down aad raatovkag to Wtaebiatie, taftka. Ilal iin-a-r nd Ohki Itanraad locoBioilvi II hava RI. ., M ill to the .atlie p'aee ;, JHrf "ai i' lite RBMBh Inrr , a4aBtfhaR ta IM Oaanaanr'a worl h-i ' I hen., break in,, and .ha.-il.liug the rental It ''-r. It I- lateeYio t their ini-m i n to like ap -i, tie ,, i I ut tl,,' tta, I, to iwua I . ' le- ''-r with graaianiBje, Tham wm MBafoag Pal e la . nl . i .1. nbfauB "r BarhBpy t RrBtkat, Tkapr,R , r i , ihr I'll nu a -plr iia I nut vet b u Riga I a ni, d , i nod' n .1 op tu Ihe Ikfl on it,l , until hfi. si.oin r, Man, L m u.r ti lo .ii 1. 1 i; MTKIra'a ItOBUIABII, ,,.;, .',. , atay, .9, The Ironpa, 7M in Mimli'fL a ho naitiudered i 11,000 Texaa Iim. I g- t . lit In t. r. 01 Pi it 1'illn era, have lai 11 I relet ral IB paid,. Ihe TeXBiM tei.i'n.ng laell an, a and ti." In-- IniloBglBR IB onmnaBhH Bl Ihe Mauatad Kllk . aAgn fig ' ft 1 1 1 n TN ir ui". Qan, Wm. r 'faui, 1 , 1 1 1 1 1 v rwirveyor Oane. lal nf New Ilea lei , a n-l I .d. I "I- in ajiuv were ar- 1 Krii-.i tn S" la I and maneed in ina mri jroaaa ti .-nl. 1 'i r. I .nt I Oaabe, ni tii ' Ii p. tu,, 1 of N . M -ii'- ". They w -re 1 1 "I of giving iinpH p r lafaBBBtlnii I In lac Texaa tranp I ibm KI I'a . 1 ' ,'. 'I m. . tula I'.'k 1' Willi of itleglanee an I v 1- d, I clavrgad, th 1. Yllu n refaaed in Utki Iht 1 Mth, and I Mill naafland In thi Rnaf1hotua. 1 II n. M, N.t t' in. "i Alba nt 1 pi . h 1 h 1 I 1 pp.. 1 1.. 1 1 "I ind ,,i a ragimi nl ut' No . Meal. mb t "in' t.t-, 1 1 la. r. i 1 in ihR terrl ory, I i.u.li A .11 1 mu 1 1 1 ui' 1 ,iui;i. 1 nut. I . I. r-i l.- l,,.tt,, prrrl nnatlon. laaMaded j Ihi witi iifaethv! n i' a i. 1 N Maxlej. Kurl agaiittifi baa Uaa Rlxiadaae! By llir ! In.:..! BtatMfutu , Rial akaj Arad by eenar of 1 ..I. 1 ..1. 1 , . W gaea IBla vienn t Tl" I...I.H1 ii'gpit a, r 1 1, ti in .Mr. lio Bll'lla-d h tier to II e fatal .11 li. f w ill imp ratlv 1,1 r -ipdre, ah"u!, t! im., th, attention of Mr. Mil riMiMBUt ULAtB : I i. -i lata th-' rival nWawtiMnl of tii" I'...: Inner ih- Ml. . , ,i. and fallal there ti prill I. In in III. I. 'il :i.'. I in -ri III ' h-'t -. .'a dark, iln lirt thru I in I him wm ri ,, r wi ll Ihi ( , n.i'i'- i. . i nf the l'i I' d r la gl ,1, - at W. line t, ii. . i, I I u i ,11. r . . p. ' . ,.l to ice hii. i leu ir llie '.-l'i nn ' of "i" put. t Hlii a, will ' a i-m fat nt Mr. Itb.lr, of ilia ..-,.. it. ui . , rlbiditfailam. Nnd he, ' lam al karaitigoverlhe hrttal here to pick iral nut i r out utl erii I. ., 'int.. ami I torwanl lli. ni la llulr iiWOtra aa I And tbeat ;" an-l if the eacet. leal and a. ii'.- . 'nil. u--ii did it. t nuta forwahl ..ni littb iera itH ma- ha oaakl eidbjcl lain nt II. .u ki (iia i I'AaapiiBT. II reef or ill ppnama applying for poNporta alii In required Iglake tl'' following Mtkolall glaaoa, I iln -nl. in ill . aw t-ar thai I w ill aaptt , t, p -I -el ami del. ii I t! I' .i nt. ..a ault.ii ru uu ul "' t ;, 1 nil--I Sat.,, ueani-'. nil eMmte. Bhither dmneatlc or foreign, an.) tint I will ia.,r tin faltb, allagunea, an-1 Inrallji In lha .niie, mu nabnancc, te idutbHt, ia 1 iw - el my Mil. I ' nit nti r fag I it nr. to II u I irt uolwllbatai.dingt ai I iStrlliep, thai I tbrlhui with a fall tretrrtnlMtlon, akalge, and purp.ee v. itli. ut any menial i, wtrvatloti oravaal m wltitl aa'tcri iial llirtber, Ibat I will wall and faith" I fally p it an all Ike dallea wkbh May bare j tniiie.l i f in by law. Ho In Ij lite (i.l. troikri Truitoi fjaa attt. t.n- B. aCHBABttli, III I'ltlhAtiBhltllA, -i.il i" i u.t i. ti a i.i 1 1.. Mr. Illi- It. S hn la-l nil- , ' -telil ly m mlBg a. ii ,,ti, ,i to l .,rt I. ,iai eite ... a miVRrmnmtt pn 'ii, r, bylJavid II. Cut, l'i adRl Mir thal id Cmiiaarticat, II,- wm taken in l,i,' lirld cmiiiii , w here le- wa- nrganlRing nil p,. .., I, nit; .en --i i b n q uu.) Liber Iraai at thla i!' . tribee. hchi .' ' I ha been a Mtawlaaal nun ir. Plilla d ip! aolltl lor the fatal lenyeara. He i- a lawyer by prafaalon, aad ha taaea a rer a -live pirt iii 'l.'iu .n-l r.itkni - iii lal at ofth i Moutb hut, w hen ire i "ii I, ..no. a dangepotti Ira! - in lh.it rity, if't irtr.l fur I 'milieet i. ut, . r f t WM ananumad to apeak at Ika Ttnion meeting in It, ultrcport, which th, I a it lake pi i inn',' I

I'tin want tu 1. 1. hii'-hl county, whara Marehil fun eaacbl him. Mr. Hi liuabei wa tmn 1 itor in the St ,t. lie. pnrtuH nt, and loratlaie aadal -it lu Halted H Rba Atliarae) Ueiwml llbtek, under Mr. Iht t baMnV Ribnlnlatmtli n, II waa noted in tboaa .f.i- aa an ualtealtatllig brol of tlnaat men ah are h ideta iii the rehelllon. Wh it ho hai haw doing rdneo thi Ith of March rematM lu hi dla. i'i'i-'t. lie i-,tti i,;'i. ind uaacrupaloat pcraon, nnd Ibo govcrnntuni baadwin wlaalv tn j ill hlw where he i.iu -lu nu BBNR hat'lii. A Mn i.u.n HolXABI hai la-, ii pi toed in the haiala of ilia barittga, in famlon, euhjeet tatba .In tl.- . I OUT Mini trr. .tlcoa-l, l.-r Iht puifl.a-e Military and Naval movements. n - nn: m u tTBAa am boat boko Will In Uuncbed next week, lu I'urll.uil, Hi, vim UbebtgbuUl by Mr. Dyer, Jual abotra tbi hrklge, near IBB city Of I'ortland. Hhali Htbl i" have bean vary tkUfully romtrneted, th i. lal . Rial ii iXpaCttd to turn out well. in i ui rTIBAt, tnv,' i- have com monoid tu recruit for tbe i" w l.'ih Itagbnarnt uf Infantry, tba baadquar t, i - hieh ar, locate I ut Vorl Adat i . U. I. w heie the mklehlpntau are aapMtad to he nu ir larad. Tin, CowmI of the 17th, the gallaM II. antI. tu.iii, wMbadly woojidad al lhahaltki iT Pull Hun, bal thereat Mianbablllty ofhii command being raady fbc tba Bald Induce him- nil'. ggat LAM Al -AN rgABCWI ". The OPrlcbU It, w- (Vera the llepirlnienl of Ihi Pacific, received by ti e Li t mail, record, thi concentration in tl iity of Ban Fraociaco, of "i.r I. 'a u reguUra, Tin- fort - in the harh r are rtruagly gatrnaaaal, and there i- nulla a itrong force ut Banl ia Barracka, One of lha chief eaii' s , f h n in,; -u ni'ini renlars in S nt I ran ci-cn. b to bava the m near tit" ateaui nr .h p t, in ci.-c I'ircunatancea Might riudar their meetly pr, .ii,,' in the Department it IhaEatt nf aonut in, I itanca. i in itBOBBaa. The I'. S. - .i':nt. Hiate CotlgPeei, 80 gUBi, which returned httolj from traxll, ha. bMq -mu ml Ui rompllBnti i .t! ti e ohlwaUadad tu mi Mmi lay. t in ean ba rattle I at a trUIng io-i in three a -. h i , ai ggoiaggga, 'l. r.xaiiiiuiit ; lloaid "t Kng itwtara thai ocn. .iei at Charti'tlriwn Navy Vaid, llam., ud .' rued aiat ' , t,. eouvcM agaui on lha Itbof hepliinhcr, i ihe Kugbieera' Pipartaicnti al Phil ui 'phi.i Navj Vard whim uandldiitM "f firing w ,11 1 - , nilm A fur ad ml tlon and pro. ni".,, ni bilo Ibo r, 8, N ii i mt of KagtnaiiR, AKOTIIBB I nu t. tUll'llhAUt I'OH I in; I kOglllA 1 1 i n. Tba IT, s. -t r.-- hip Pampero wa. towed from tin- UtonkH n Navy Vaxl yeaterday i hai deatluatlou I Kej Weat (Florida d Ion of tbi bl L e! i' !). The Campers egrrl - icrewol UO men, hut no gtutnl of ntarlMi, llkawiii a largo quantity ol' coal and provlali .. Aetlng Mil.., mn and ng, i xruM . Bin pton, i in .- tuixg HBAOT, A i": .ni i 0 arinn wai lent hS m Ibo Bmok lyt N Vard lo the tailing (Vlgate labloa on Wiiloi day, now a Porta niuutb, N. II. lha Will be pul lu e. niiiii--i"tt Uxbu', A null il .' larhniput oi line Jacbeti wa MOt to the Pabh ini.' i rati rday , noa l, Ing off ihe Qattar . Tint vnaada lltting oul Rl Ilu Prooklyn Navy Vard at pie- it bu tin- .''ini - Idgar, BatalUta, Put. BMB, at I R. I'- 11 de. Tin Am i i. "N Hot u RI in OAMF ai W'AaHIMOTOM. Al nflleei nf the A tlei "iinve.- w.ite- tint the raglminl U In Camp CaniaiMi, on l.. Btug ' inm. the ground roniuwiy uocupkal b) ike Bavinth Riglntinti hu PBeNfl ire ipiartomd in the Man-in,, Ifmiae, ai.l Bef ".nip. whi.h it admirably loralerl, BMllohB tka i ity and the Potomac. RglBJ orr t l,Ar. Tho Mth rwglflMB were pael off yealetilay. Tliey hav," n nr been hrmie n.nrlc a month. Tun lirrr-Kipia Iti .imaar to HaboH oi lAttrMMT. The BaMajBgn of the pif v-fif.li If iriment (liani fafayalto) baa bona RBh p iiad to tatalday, OrBBUI Arthur having t'imti.l.t it advlt il.' 'l it th -V ba muitore I into the Mriie nf the IT alt id Sat", la f re they h ai i Tbi ntrifoPBI Rf the Kuty -'if l, ia rati' ,l- Bi, with tba except bat nf tint rial pint-ilnon thr meter lal far wklek hi- to ta imjKT.ri. They will BOBf int tl lha blBJM pinU BBnai of the legiine-i., whhdi are made of ,hit:k, Am. ii it, nr mr tt t MAaaAi'lltmtiTTi IIpiiiwpnt. TIM 19th Me ' hu tt. -eim-nt. l'"lonel llii . mrit .1 at BBM S '. 1 N' i ll Prper, yeaonrttay BftaiBoiaa, llwai pre ttviel by a ifa-legat. ii i l'the Sm. ,'i'Mx i, I, i . , ,. iii t , . ( iti , beaded by Frank K II IW Th le-ime it iiiiinli' i-neatly li ne BBUdlid io n, f ill . . ipiip. Bid in I in a ifai l ala'e ..I ,lia ipunv A i npj- nyhtg are arraaly lioraea nni tweatyutar wa i. - M-, in. lu-lim; am iiil.iu. .- . A HlgilllMlal Inn f, enti le.! fur the war, i. al-i, with thr iri lie i.l. At In! p t o. Ik iim luir w.n ll ! mi tin il-N k met Ihi RMtrch up llr.nl. w.t 1 1, mu, ' i i .l. Ari .i ' at t'ie I'.n k Dtrraekt enii' rue rti-knl, an! d n er WM - ried. T lie ragbrnag p ra I ! a! about i nVleek by . the Aaroiry nnla tn Wa.hlngtott, (ottraal lllucka, Il mm ual int. w a-1 -r.iierli tie- ui ,t ,t i n 1 1. MatwRt Im tt KUhtb, and la ah lad ami iaibrroffl r. I. RtenaatafTrkmal Itereta ..ni . i grarlnata of Ihi MitHaty 1 1 1 my at M -t I'--. .'. Opt i ii W i . i- thai . . , h He .iti- M rj le i army, The "'ii ar ..II . Im ah i rut ... end the regtut it. Mi a ho! -, i mil) o to ti, 'a'-; ol Ihaxa tnuu the II ileal M i- a, huaetla, lie fareatj '.ire rim Bf i ' r--m tin , hut i i- tpr latl It man ' in a iby or te a, i u i n u I n n i nn jlmttl RgHIBiflnB .-.r We.iiniKRN. Tii- ixparlatrnu with i' , ,. i iii train ut- 'if waifara wt re wltnei . od hv i large rmwd of njnrclatnri bud etraiunR t.i w. i wkea, altBough tbej wan .ma -null - lli I in I ly p-el 'tll BjaPI 1. 1 , III in-1 it'l. nil bxbildll n al a Ibtata llnta, I- igh hnwev -, w i ah own to mrwIbw lha apecfatoia ihu the l--.a-, ,i (..I ,,. I ,, hi and Hoc kef Ragha ut will pi, in in be e verj eaVkral arm uf the napa i ii . I .,-t evening lea ndhand hnta Arad it the f, er, ,.a , rme hintdfferl and Afty yarda dbitani, llluatlMlial by l'i" nil inm light, itrach th - htaly, ami entered the heart tut una I II il, . li- I -i' tint tun - mlaaed Iba ll ur". Tin exhibit loB nf tmppavt I r, k-' Wit mi. i ii Ilal. In paaelng through the air t!. '.. . if. Rppe miXNi of bu,,- pvllnbira of tl in moving . b great vahxlty, Kutblngfal th.-It , mnbuat.Me, we era ,"iii'i id, eon Id ire ipe . tn il at it , . nlng iii coal td with mm of th, -e tt.n,;.. ; n in; -ri. Theai ri,-k.-t- w re fnt Into tho i .- long fUahnia, but mora ...il nn I- i i I n w-. ragariliBg iheir . i ', ac Altogelfcaf, the ,.'.i-i,,ti wm , vw. Intereeti'.ig ntte, and we cauaaal doubt th it t I. (Iran I Jen . i 'nl, Rdgc, and He Intrreatoil with ttttiu will me i with rmbIi eu- ii . im, .. t p eveii in tbolr iinpminit PuaTlllXPII 'I he lime I i ihe deaprlno of II - i h 'In'' llrgimenf BM BRoa OBleBded til - i ' 1 1 1 a it- Pi i nr, -f imptny oAleara wPi li-r. ipi'r d to pi it thcui'edrea fur c iuiiiia- i ii ibe MMt ry Boa id taaleM pperlouily rxami .1 within t u day Ipom thabr elaotkai, r a mu itectkai will Ik rartbrrad. I: itgned . a : ita lint le.ucceptetl, anil many ahob-ivi' i .-in .1 in. ! r tn . .- haiBja lata feoma new or raulaatioa, tu. I Iht m elvit I. it mit. Tin .,'ii ani ' t it. i--to .ni... -f il. Koatay Im- bob in bla ragbaaag of III "l. Ilanta. men over -is hand red mrn. Ropm nf tba otitceni fcuvi already Mottnlad upoa tkeh MpatkR mbk in of the "tp-. CITY NEWS. NaXtraMUath RiighaBIBl IfON-'tlK I. -Tit II, AT .KIM'.-.- WOOD. FUKTYTHOl t ISJtPKKMOXS .'.. T. Mpperh oi ( otonei Heagbep. li.,-hm,; axpettcd laatlral Rgr IbbmrbbAi ..i the n blow - an I ' bjklian oi UtoMof UwSlxtr Bbitb Iteglnianl who wora killed at thebattle uf Hull Uuu. Man "it yaatirday. and proved an uu paralleled Mecca, Jonaa' Wood ha. aotfar baeil Mi crow lied, Th" Dongbti baibaCM mil ibe Herman exhibition were both larga ahalra. bnl full bahmd that of yeatarday, lly rpt i,i Rrrangentani, two atMmboata aad a barga wen kepi pi i Ing ia i w, , ii if,. d"w n ton n landing of tl la city, Brooklyn aiul WllllaBtabaiRB, mil the fertival hi, ,llll,. at all built- i.l tile tlaf. wild.- tl " Third and s -. ..ii-l Avenue Uallroadt ran euievAWy three or four latnutea, VotalltbRM aceminvadatbana went taxed lo Ihi iilanatl and even proved i le.piale. 'lli" , ir i,..'. re noa dad M that Mali or rtandlng nana mi Ibam w-a. ditlieult totabtata, Carrbtgea, draya, caila, all manner 1 1 rohlcbri eapalda of being praamd into let vice, nu,l" their appeiranoi at tba ni. I . baatrilt btden with aaaaengara, .:h n tin- r. ui 'I , nni a -Up e",j I . lie take i, Ul nut (iRadlng . ii a woman '1 draai or runnbig a. ,f : i ni. in. ai. 1 the police had already mure tl.an t' y . ill attend to, llowirw it wu tl , nghl th, re w. t, lew Aghta, probably bacinaa title w aan'l room anougb f,,r a good mtto. i. .11 ual large thow t wera on avert ikah''Nlx Mi't , it "the Im. lli i QarllUi," "All th" wi pn m oi th, In .ii;; war) I and the Fall- of Ni. i- ra. and a team uf athen, of the mbm kind ixblbltt 1 ll" i l! iiiiiii .'-l'-r. in .ill ilinvti, ill". par. bi the i nre w. , uu et,-n band, from arbl h tl.,- "Joraeyllghtnlng,1 utorchligbtBfOi eeaalon" and lager bier were dlitwiBelil with unailng rapbttty, Ri h uf tbete UquaraiboM bore over i. mmi patriotic embVam, a groan ll i,;. a W'-l" tni I., tin- Wlh, or the proprietor V inline, and nn w- ol ne. I lha ftdtawlag, wbkdi we give ..." at if littnttliHi ''klktbol I... ten t - ij, in. n,i" ! I., tail A B. Bun.' At two o'clock, Bryant ' allnatreU, who h d gpncnualy vvlunleerod tliii aorvli -.. mil' their appoarana -. mi l p-ifuuu al no- ti adlanl .:.ce. nf mn j.-. torn tUnclnn, and twu Initru nu ntal auloa, conrtltuibig ih r ; rogramme, l'r, la thi. until lieu- o'clo k, i an tig nn li Mim. 1. Tw-uplatfumn aie tbn idd high OM, and the other th.- great river platform, were - pi III 1 n iii I an 1 . I III" gmtltie ll.u-i ii" l wl," pn l rrcd the ijuj Irillo ur th il. i. pade I u' I bow w n in ill p rla l the grout 1. Utile ape each n d. Brubablj t . tl," exl nl of twclt t 't l'i, hi li e i .l,., li ,iK. '"break ' i n," -ii r." and "rei I" il lariduhl in 'Ith Ir glory. -iic uiutk couilitvd of eltli t hi p p -. '. I n 1 1 Aula, an 1 tho excited "hi p" i' umoMnwal lauoor, or the udmir. 'v 1 f tho lu lai luia, - i. it. pariiv," "Bi it tl an jewel,' etc., tntd boa bjhwtby ihoy r; tot luted llw itutiMm int, nil 'Iia run , ! t in. iA i . At very t ir i ,"!..,!. Mr. Tfamat Kmnohi Ueagbti raaihi I llw ground, and aftera brief tpRM l.e a-., i,.': -.1 a pi , I -i, . , r, ) at the clrfo ''f 'I" Rtdow, The crowd bof ore the Hand at thla time wai fully twanty.flva tbouaaud m"r 'ban " itld elibai baxuordlaUni lly Mi him, and iot a glaoco fir actoai tba grouiala did aol ba tra; th fad that they bail ih-.eileJ any olio r plact. N l l"-a tbuu forty tliou-and wcio with. in ' I e ii unda it thia : i ne. an 1 . inr m 'mhera if the On milter fix the nnmlaa at even mora, ! mam havinti entered without iririuu; tkrketa or piying it the Rate, where the PBell frequently I overwhelm.il tlw unfortunate tickel-Ukrra. balking out over the rrowd hut a pivrntent of facra waa to lir aeen, extending ftr in every di rect ion, and Irian it ero.i i auix-eaaion if elore BlMMawJOBBBJ, a le ii Mr. Mea;;hcr waa ob Mrv. .1. Judgi- OrtMBBBJ iBBfaabjOtdC I. Me itfher, who itaad pjr irbm OrM, having hi ackaowladeyo. 1 m. 'i.t. in nnaw.r to the AlB Bf OBRBfB, BBjd ,t ( hwajflh BRBXaBaaBlag for them to to,i. (ob Bfeaghar baMat hv aBBaklBg oftlatA tinilahility "tall ear'hfv thinia, even tl ct MM nnaaiive BIMMareMR rean'd in all tan IW Mhi grard aad gnat, PlIatlplM, bowaror. wrtr iteier cbatlgad by tune, an 1 it btbaVM ii "li tn I,", '.r them. Tii." pi-a-nt on thli nr. in. ion h ,i. i . me aal In do BOairr hi ihi hrBVR Win had lull. II at the halite ol II ill Kofl III d ' anajanl BrlMlple, (lien a raw butooRg th ,'iit' ital o.ne BaBtRVaa, whleh hxd h'rn 'm- BtiflBR for N4M lime, M1BB1 to u liuil al the Iwu k if tl." .Ian I ; Ihe vaat .-row. I in front I awaM.I to an I fro Ilk" wiv", aul Mlnghtl i ui-.- -hi,, k , .limit, an I laiirht r r - fr,,in . the ion-.-, i ,, n.1,1 I,, all, fear, were nit-,taine I nf IBB itaad l-reakin .loan. I 'ul. M. ti, a ten i ad lo ntt rppehlag. "Go ofl, go on," ahoated Ibe crown, ' Nn, I will no' no mi, ".in. phati il. aarwarad ibr tpaaaar, Afler --Hie time, hawelor, OHl r WM re-tor,-, t mil he prce,,ii.) They aaaald never ta- fbprtten who f II In vlndhtatlaR uf law tin iut. ached and unimpeachable, and of a form of gnvert'lnenl th, I.-! iii tie w all. Paaeeral. t' andglorj f.,r, i r to all IboM wh i there f M, v hatei loll . ai. I hem birth, er to what. PVer poliii. al ' lead th. v bilonged. tih-tv lo tl..-, who mim here from Ireland aral Ibaghl . and f II withmrt iboagbl of ti r Ibat of con. .,' m , ," in nuta. n thr gov rnmant to win, h Ihej bad awortl allagktnce Bad la which IhebT I, .. mteiaata were involrotl. Ih. apxiket referred towrklaglt t" th' lite l I la rty, "a hi ii . r itrdier than Whom ; th. I in.: .i'.n.,' Md and Bhhikki rraret produo. lad," II Bl eupaaalcd to eaMkbtf till eiuae in w fit It hi. i untitrvifipn fall , ta it at (eat, I Jaat ami aacredr NoM ever more ao. The aa. j ret lien rtf a tmtiorad aatbority, the prole itanof onr i tu man eonnirv, the rafjbrcemenl of the i I w , Ihe Invbdahillfj af Ike ' ill -i-'-.v. tbe pro. grata id d. i, ui r. i . th" gloiy of tho I n on, in j t ih. v. i th , waa in which i' a galfat it In,, wcr .11 red up, No.iii.e ni-in .r - irr.il, ( " i' ianirrhend all roniklerail mmi iledrabla. pirat i abied or iii ..t rnnobllng ta the world al Intke, N' '- mora Jaat, (bp It Invotvea no aalrja l at Ion i.r ttatea, mtdejairnying "f IhVrlkai nnd i n.l uf man, rrotbbig bal the tupporl nf the ' nal Ion !.,' i or u ilNalAag, Nom m ur- gen'. when w ith trail. ,r. in " ir inid-t, f nin ! i ' w i- ai--1 nee awl in nun hlnalloM agalt -i uar l'nkgi, wbow ptvatierity Ihey nn v mi l the ex. . !' r win. .- Ith rtv thrv I n. Will the Ii im, ii ,.f New Vik itand i. tkit mbm! t ft aa, ye., yi h. I nr hhtlurf h t wuul I n-k n IrtrJiM IB to do lhal which he him .h' wai no preparedtaiuh (Aiitdanar,) HU I .n, arm, aad llle he a) Ira l I to iii mtmnal PRUM (app'.aii-, long mil land), 1 i ii i I., r I mt ii would i- hi- htgai - prid , ii br reneaivad II tu hi- hoi tent ahllgatl at, to harail fiatiinaa, Iteoaradnof to what party l Ihe chief marrirtrata halonaal, the put, pbtf. i Ibrm ,h pp ,re,l la fun th.- Uonatilntkm, mil hi- ".iMi at ui", ptiattan. Parti dUappMli bi' for- the rbHob, 'ml tin- liHereart nf tl," Ration are more ..ore,l ih ,, Umm n ih raj neyal AH -. Ill . Taint, .ine Hall, the CTtj Hall, ,.f the Few li r Mug, I He Irelleve I that tho. tlrna will II in timet I of pMOe were rigtitt might mr ba in' im- pr, p r, even Ihe lii.-rt of 4frao apoc l,"anl "a I. pi, " Mlgbl li Rnaan I. an I lie, tirore I the -' . ill hinont uf aim -mi fclie, a. the hi ther in I , ilitpnltiVi law. It i- n eleea to talk of In-xm i i.r i.,-. lit- needful, Who tall.- of hi heggaiie, bi.laik.nr hi- BktaPea when th" .lllpon W'bllk he .Ian. I - ha.. -It u. -k and i- -u.h'n f t in c Mtioaal govermneal ha- tndbred mora fnan it- patlinoe and I. nlly to tho.-' in lei pta With Ul I .'einiei. than t'n m th"a nl il- jbM wh I I avr taken up aim. Rgalnal it. Tho mi -k'-l n-pir.it. i- of tba North are more criminal I ban "ur open emxathai in the ft .nth. and Uauto. era: ia thi meakei WM(1omlappUun) -. nlng the II 'p'il ll' .llli tn t f the Chkxtg ' I' nV'-ntinn u- ii .pi, nun- creed, and having im tym patbiea with Ihoaa In power other thin tboaa which tboakliXltt bit aeen the rltltia and hi- eiiv eminent, faweatldnptt byevery mean- ibr tecral maeblMtln "I 1 1 who would pvenhoa the l-gltlnutt Miglrtra-y oi tin iiatiuii.av4.ai i he K'igli-!i ari-liaracy, furriaint,) the d-uii- bwMt cla In Engbwil, to which tl" charoh, Rtrmy iimi nni, abnort egelwlvaly belong, tlda arlatocPRcy i anayed agalnel the govara tnent it Waahlnarton t and m it wm agaiiwf the revolution wukth tacurad the liUiti, . of Iln ttataa. it ia now lafat r of that rev, iln lion which would draPjay them, A ravoluf km with Iheanpport of tlm arlatoeraiy, tkadealrov era and tworn enemlea of IreutttVl, can never I. ., tin- ruppori ul thoae win. wiah fm lha If perlly ni lllwrty nf Irabmd ! Every blow rtruck BgRlual thi- reballkm bt rtrnch ol that Brlatocrncy, n-It ihrnrlvca it of IHrndt and ra. H'ttrcoa, and Uuu BpIbr toward Iba Ubertt ,.f I,, i. ii .i. We h ue nrnm alii iUbm n..t la any pmi, g. fair state, but lo iba I nam of all thaButMaai we are ready to land bt it, by tl - hw. mil hi the Star and Btripai. lhal glorwua Inalgnla of Ibe Mtlonwhl ii nf all the world baa bean t! i IVkndly home of the Irlah emlgraat drivafl from hii owa home by tbi omhrroir. In con. lu ion thi apMhoi aud, Uwirkih inldlir might laha tl,:. graal moetuig u nu evkleuM that thould he fall in tin- MBM neither hi- w ife nnr littlo i, tu - tbould la- alkrwed to tuffer, The apaakir wm Interrupted af abnort every i, tiicnce by the meat tamnltoaa ipplaxaa, Dartng Col, Meagher'a apeacb Mayor Wood i .line nil the platful'n, Ull, I at the coli"lliainll hr wm called on at) apMt lie, bowRiRi, wa. not M ladlncil, and the la-.-fonnan'-ca at tin. htiltld ' oilioletl with the raailinr;, hv Mr. II. Mortord, I n en ml. pitriotie and Mrl.MMimic p.am. At the -laud i. ll Ihe eoat aide, ..m' r.ne;t were rung by a ghat elnb Mr. Farter .an Mag ur two, mid Prof. BtcPhereon bbvr an ixce Ileal pwiurButBM on the Irlah barm on ic BlpM, At tble rtage, however, tbe attempt i at rowx w.re in . tin r fen nor fur between i hm th" crowd wm .u graai, and the Iff th aad 19th Wan I PuUet anlprteaaBt, that little ur no tbunagi wm do aa. Al ,lark the I, '-'ilal BTRI mer, and the multi tude retttniing tu the iity wa- Nuhjeetcil tu the. .nine CP inliiio we haie deialiltetl in prolog ..tit. F ii . however, had mmmbi t" ren t tbe day, and we an- gUd t" kuow that lb. worthy charily for which it wa- propoRRd bu. he it gained a mort -uh-tantial fuail. Aitt ni tog I- directed to ''pcreonal nothjoa" In thU paper, with raArrenM to Ike myatarloai .1 - ppsarant of an eld irly lady, ITrnniu mi AixauKfi BacKaaKBrtiT, - 11. rii.i u In, ii as an-, tied on Wl dues. lav nlghhOQ utaplrlun ofbolng so agont of JvB-. LtavU, and ,li .hat ', '. i letctday moralug, wai rvvarvcited l i t nlgbti ind will probablj bo rent tn Port I., ,i,n. it" today, Kvldeneo It eni, bat aeen. in tktti i Bgahuii blm, im -im Tbapb Cr Ma. M. ti it,,. Hi i n in.. i n. Mr. klacbado, who a irrerti ,1 mi a 1 .Hii- f rngaghig in ti," rtat o trade, wa,. btungbl Utfvre t'nlted N ,.t. , IVrwmkalonof i.t.- j Icrdt i. lb- u.t ..i- md, i hi hi, COUIIM'I. At balf-patt tweh-e o'clorV Mr, vndrair, (or tl, I'-itid Stalot Dbtrlcl Attorney, appeared, and al dedtbaf tie wltu - (pec ted from Ih It ii bad i I rived, j A otdlii .' i" the ui i ,. inditi j ii wc I tn at Vial 'ii'- ' .... mill. iti, mi, the t uuralealoMr --.ii 1 is, .-. ba w i- ready i-. i ball Ibr the up. pitiroi i-.i if pri-nnr at nu eBaMinatiun to ba bad w lu n all parth i wera ready, Rx.Judge ifeel'C :. fur a,. ,u. 'ilt.it! n with Mr. Mi, h.i''". i itedtbotlbey aoulldecllnilo give bail, aid aould Inabti upon an uxunilualioo : in lieu ii thould i" poetponed another ibn , rather tl in have tic; cue coalluued fur mt llalellllili I" rlud, Aftarwnrdt tin- quertkHi of the Iniufli laacy of the lllli'lal it I II W hi, h ill" Wall' ul ul arr.'M il I I been laaued waa railed, and Mr. ii i wrved f,,r th" dltehalge 1 1 the ri-onet mi th.,i ,;ri,uud. It atipean that Ibe aBVIavlf wm ecrtided by a Jnrtlet of tbi paaM In MiaMcboartta, 'I in-aiithnriiie wenrliad, ind tbi Coaunkaa i u tn, Lifter a fall oxamlMtian, that it B'BJ :, rtlj Jidi'.atc point tot that hi wu. ith- i Bed that wValri thi rioral ,-nni ;eti Ml ty I e. he hail no legal erldenre on which '- dk . Ihe priwner. lie therefore endoncd thnll 1 J rant of a treat, and Mr. Marhado wa. die, harJM rjh Htep. Wi i,nl.,ul,tally la, taken to haveH ft raae aain brought up. PUOTSCftlfTl I Bm Ml-ewinek da Hiiro riabolioal Attempts ci'B the 8epo8. L I;, ".i, I .. , 1 h" . .itpeapannant a' the M ' 'n I.. in- "' bm lha MkMrtaaji ff i Inattimpf ) Mtanhry to blow aV A nr ir hel P.M. - th- tr M t ' i -i mlleieart of hi re, an m pbalcin ifl. place beneath the ra-omotime H . r.nir ii wiili dirt and gravel, and allgT ,m w almg the engineer. On backing the trait "T ti. put, Il wm redthatal powdH m h."i l . h l.tirh ,1 in tl. rail ,w iii oa-. ldolK ' in the line lillkPo'ril liiann- r w In n the ""RiiH (, i 1 1, rrad mi "i ,, im ; I . .' li el h...:-. mi I had ill 1 . .. I nn upnal'l , lit I maU'B ; ' 1!, , l " . 'I" woufll J lion, i : , 'VtaannnfBb A . - :.,p , , i . . ,l'; . ..nRTrie mvi w I, ,. mi, ,itre lart Bight, found - ver , ra.la torM j np In a deep cut near Jamaa uwn, md fired up am tii.. t track t lorn ''jH but wKh what reeult la Bot BnowB. v t 'i. Mi Bride, with I, rebela, ,. rep tol tie : Spring I ' i-. ' i RthwRRt 'B m Here. II Inpoat iMg Bert ia. g i . I ' i 1 rl adito ' ..I the I la." : - 1 i I. a -. lion p ip T, tt i i '-ll' travel tent, t n. M h - , n i tor I . i .... t'otinty, wm M IVn ' t it. a ,t be hM been evct i I . I la Union act ai '-'.' r of Ihi prleoM rrubaldy hat wt t Foal .Mil,.,. tee I' .llle VI' not ll. 1 " I ' , ( . . - '. Putted st i'. Surrey, j . . Cotton pul Lb) he a cai I, tlun in ulag t iauto all I WatroBa, trthklea, t.-.m 1 'ran p'itin,fi art I Ihr aiding Uia rabplllaa, ,f. r s p.niberl in, '"Hiii'ii. IMRBT - ii ikinii. M Praablrnf I tavla la atlll , lili-t" I w i'.h an at uK lach " m in Ium Com Bam lli u . - "ii" Ita III . M S I'' SU'pholia I -,. I. a-. Ma, i . ,. W, 14 IIBTt'AI f i I t 1 1 Ol i III-. Rnt'TttKBB Itli.ir. Thi Klchinnnd E aep of the ' ah aaya tham hu il, -eided to r ,- ,1 the M law i t ,' I. I.l . . i "I , nrj . on 1 thruii all ' t ithe 't 'i-'i t. f. r i n commerce, m pn- .M-ii tluit veeaela which run lb' bhaikad -Si ; into abi lei i ' 1 ' h-i ite lu tie- at the port naarart their htmllag. I I "i i iHin i I i,(i i for a li float ii ir tlntilla for I N . i bleane, 4L and tl lit tbr two iron clad boste fin the da- M Ii i of Ml pd River and th ly of Bt phk I I." (II ' 1 1 ' I on-a I,. (trr bi i ; ut ri'ttim tni for tho w r, II" i eagerl) RwattlBRBmr blngorakaat I l I ' II li e - huOBI r .Vhdine, i ihrei :, .1 I, rural amn aul iiaivotti- alnauxl, wa brmu'lit t" I u lrni" "d 'S'.itce h.i -'t -i..tr, but, faking ailvantage of a -.pi. ill, p., i Iniofiavaimah with a ear:;" nf euil be, tmiu ami letul. I i pea, leelaVaia, laajaoara, Aiu jbH i no 1 1 ( v - u 1 1 V lil about A yeiuwm old, named Kmalhultx, wm run over on the A 111 i. igikih lload on Wedneeday aftarnooa by w Dp, Otia, om of tba polk-e mrgaoBi. The laiy hail hi.- thi;h broken, and wa. rAhaPwiM ia- Jured. I'.'m. DBOwmrn The body of an unknown m woi , 20 yi ii ", i i "'I ii i lr 'w.'ttW " nl at pn-r No. .', Nmlli ;..-.-r, ' u . agyaJ -lu.i lioh' i "1'iph i"iii .l .iii.l l.a.l .i ,,k Ldlf hum hair; -he n . - - I in a ,ali ', 'll" , pi I.r . figured klrt, whitn intialln chembie, w hit t- BXb in- nd a I ' " lipp ' " ' hel right 1 fiiot, i - i, -!, mer held Inn, i i opoo xB the ta.h. Verdict, "found drowned. fjororu-r Scblrraor aba lield an Lnquort at tha t treet, upon tbe laaly of an ubbbowb in, n wl i bad rvbb'iiil' I n In tbe watul hut a AS a few ibiye, tecetiard waa tbirk coinplexionod, H null a iteeanilii perlal. He wot dreaaed in fm a i.iu. .1 ' hiri (in the In,', kel nf which M ii., round ::i ild I'm!,, a thiinble. and aama M I p. i. ..u I blua aaata, ne of bla leol wm a galtar and ,n tho I other a -I,"". 'Ihe laxly wa. aubsoanently i'h-n-HAodi tbatoftieurgi rnrraU, a Utlor, H 1 i . u i.: .., A. . mi.M i n oner 1, hir- fl i.r. held an Inquoat y. -t.-r lay, it the KeW 8 Torh II, pital, upon Iba body Of a lavy a haul ifl year- t.1,1, named Jeeepb ll ach. who H 'lii'l 1 ' olu 1 1 Ift-t I - if -ailld. ret ei.t'il nil - it in - H I.l li Uecnnaed, itappmred, iva itamllng H at the i .rtter uf Soiitlt an 1 Jeflbra -u rtroota, near am tlut -i, .nn ri, e mill-, n lu-u the weata .team m Boat Ike bIbr. wklch reached Rorom the aide- am walk rtruck ulmwllh tuc-h hpce aa in kma-k H him dnw it. L'pOB hem" picked up, ll wa. found BB that th, child Waa fatally tcalded. Ilu' jury in nBdaring u vardlot, Inok occailon to oen-um tho H proprielot n' th, mill l.r lUowlllg the aaata I ip" tn ii niaiii iii luch nu expoMd can lition. Bj I III At i ml li IIoMIIIHE in Wm: l ll SrBBBT. - The Inqueal In the caae of Mvrgaret Oaatta, m wh., hi- up it.! a hue been killed by in S jurknt tRoBlvad oi Ibehaadiof Min-M fna-ain, in v,. i,.j Worth .treet, reeulted yeaterday in I Ihe BOnalttBl of the OCCUMll, il MVUBJ laa'n in thai itecea ml dbal IVom delirium trc- W mi int itiporinduoi I by a tall dawn .tan-. kr FmrthOr "ova at, are Third Page, I I Oct, Linns. MiiKBAI it Wash ).ir, l Ihe ... i -. rmw 9M . PV i.k.n ii. K. .-hap. nd J; I . . ' ii. M mMBR. I t I AUKS PVI.K, i I i . I, aud Waab- fl al mm ii:ty oi ii i:m. J li I'onclnaloa af lha Itlroetlaa aad Iba 1 t ' rallou nf tl. t. I uu-. Ihe go !ety c.laUlalu J I.) I'. STAPl'RBI aud h. li- 1 MBKICKB, Ha ol IM . ISill, w ia ,1. ,-. ,v,.l. TlaM uarmlarn ui ibavt duty ialil thuir .luea will, I . i, tin'. in" theb laaika i" n. e uuderabnied be. Iween ti . t.i and fuh .!., ..: s. limber, betwem 5 :. 'I l" '. ..I. P. g . bi r. no' ii. .i.l. Tl .,. taring . ilmaiai . u. I a - I. i v will pi teat i ihem at the bum i ' . N V'opk, AugualM, I Mil. V. al'AI'I'KRB, IM Weal Tweatj Rim at, uaar Hh art, i-."j j'unj A. O. II., I I The otll" pa nad BMMBaiB of lloa r. ,ii- a" .... iue.it . I., i... iHiuettiarla ah ti ' " t Tat uu u. II ilk c. i. Y- 1 1. ..- I I'.-atl '.if- i PAT UK K M V I.l , I i , I Pllfl IP t UAKKi P. MM II 1Kb DAI- SSi I BIIA.I'Adini "H,,N. M aJfam haviii a Hit VVf-.RANT, ol i .A. I ire I ' it .-,,1 nu t I r, - 1,'HM 1 ' 1 at ro lit i, I ' In lla T I ra l ... . , , I,. I ' 1 ki -.'. lo Jo u Ibe i glMtuI In of iba ui j llet duuarti ia (ilu h ii. ilmpnt, n. . -. m. A . l-.l, l-ili, t.e ,.!,. ara ie .1 in. ml - ui ihfaj " . a ii-ii I 'd to nicel at liiai x M irkrt, at aj I' A. M-1 i. II J t. j't. JAMI.S KKI.I.V. ( t i: , ... J i ' Kegl BT, V. II. row Itr-orrinn. i uiidri iiiiunud of cat ibli -i ..1 iiiiriiUMd otitcra. Altounij o tnM on euHrtoMnt, and ailai , .I I :u,:e. p uoltai I: erulllng ttallun at ii.- Big in. nti! ih aii I-, ran Omlra Markrt, Thia Beg uu ni i. n highly c iiiphnir.itoi, itv bituteuaM he-fa', e -.tt, toi tt jervin. ul AUIUHadla, au'JO i'