30 Ağustos 1861 Tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 3

30 Ağustos 1861 tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

imtniti.tui:. BROWIIIMO-CAMROI.L-On Wednoalay, Wh I at. hr the Rev. J. Iley, rS ll Tlh at Meth aim Ob'irch, John J. Bnrwnlng in Mary II Carroll, r-ali ft thai rily . 104 PlHTKD'.IVTISAY- On Tnw.Uy. Auiruat T, by the ' Dr. C i ei. Richard kW-l toMlee LleniLiud i. I. .Hi i Rr.iklyn. 130 wSmtSb. bit f in Aiurnet luii. "f r .n . -iimi nf the hr ii. Abeam Hell, aged 7 year. m nthe and :i do The friMi.U wi.l reUllvee of tho family era re araacefully hlVSt-M t" attend II e finrral Mnls thia rlnitaj) iimmlng. DHh mat. el 4 "V .V. I liia lata reentenee, :ni Nnh fil at. Will imlnlfRb. II a remain. Kill be taken In Sullen leUnd I. i ln-term-nt. I-' iarkoi.i -oi TlaMtafi tV I Boater mm um4,a., J. Iih Carnll, in tha l'.Hl. year r8 I or aifa. IM ii inula aid retallr.,, of Ilia fairnly are re in.. . I n alien, I Ilia taml "i 1 inlay afterf i Boon, IH .'net at o'clock. fn.m I' a rcel.len. a ,i r m Fut lartuta, John end Half M .. "I dial Id aera. 1 W I'lTZrATRICK-Oi Uia Mb DM, Man ( n . BR hrlh,lba I Dgcal rlau liter "I 1 - and n I t IB r irpalt ii k. grd I ' ' ' .1 "i - '' ' 1 -eTa 'It,,. rtil.iiiMi n"i ' leoda 'i the Qui . in n- , !Bj awi trolly mvlMd to aMoud I ha funeral. II i(F i B t iY.,k.fMi I;, i .ate reakbna'e, 0 I jB, Hiilbtl ilH I , mol,' I i f1 'I lit ftv FLYNM ni. Wedum .1 .v ei. .'-ill r ,t. m .-- H p-tret, I' a behoved Wife n M HI i FI BJ uf Oerrli k .,n nr. P,i idol Dill i, IV. Kilkenny, I Hfl Ti.i" Inri.,1- I r- ,l're, tl,a nl', are ra. 'dBB a; Otfull! n I I'.' tfBB ,.:i.f ... at ! a , ' i .i hM Into reorfktnoe, 111 nfsta i.AVI.OK n W. i . M ' . I. . . . i Will. II. and third .irklwr f John ml i if. ." j in .i I " i ii M i. I It. la a Mninnia, nl '1 "II. l. WlU i -' ! '.I. I liar rwnjlm irlll I" Mkni K i l' U ' III N I i V . II ! ' i W I Harriot t lllli.t. Oafi .lb h. ..lill a ami 4 tl.'1 11.i mcnda Mid nWlTMM I ' W I , i.l. I in mi. .1 la IllnaraJ. II t !-) aii.r t I l"W 41 N. il. li at. i r ..I lined. W I MAI.I.I ... M M M m M 1 s w I in I, MAPKK H M u Wll un T f m.il M ii al 'i . .. ! )"--""I I '" -' I'. I Tl , '.i.'ii ilrala tv"0nf lliallini iroraoMnV '' I I f.. (v i , i ,1 lu j l u I It . I I . M i .In i alVj , ,, 1 1 1 . i ...,t ..',;.,.. 1. 1. hi bio lull rail inj .i . . i-l II IM ibof I NOUI , -. t . ' rat d 1 1 Tl i .i.i' i I i aar ami in mi r i i a1 K ": TJ A" 1 r. BJ tin, i II i nrmaiiia will 1 Ii.. J ! . I ' I' ,. I HMiTII O. Will I' ' '.' l(t !i r,i i H A .1- I If i ,u" ra I I all I I IV, 4U j , . ili ff "If 1 '.Nil I TIKNOM ii w. : . v i :' . .1 i. a- la, I It. ii, Mary 1 1 ' J i ' tko I Tl a n i.aillia wara rci vi .. nl 1 ... il.' ir, Q it) ( I TTKBT I.KMH.VrM ill, "u MA UK UK'S AMEIUCAM Ut'SKUM- vi ik OIIMA .1 II i.'M I I.I VI . a ' .4. - - Till. I.IVINl VMI'Sj I HOM .111. I.IVKR Nil. t I lYI'T, kg 1 II rod lul I I, "7 1 I.IVIMU IS TMK WATIl't oil o T II i i m urdarlba alarnri lo I. ! la M raw Ijl In a.ln Mnl I lio I Ha i d I . ' i" a ' 1 i V tt an llll. UllEAT HKIH " HII If) , ' BW . k 4jT H 1 I i nd II in ! m .. I i: .t:i' "iMMiv. ,s w IX W '" I Kl. iMi. IIIAn R1 RPCR, I' ll JJ V , 1 1' a i, . IV . . . ' ' I "il- ml fJ A . I in awj i . ind mm i ' Uia la-'ge ha m a A UVTN 1 SIIAHK. J I v ,iVI IS 181 nl: Mas HiiVRI V SKA I 1N HAMM'iTU IIKAR SAMI'RON. HOM w bl 1.1. I Mil A 11 Aid 1 1 A 1 1 V J i M l a t 2 H iliiitoaliai to aU .. ,.: Ohlkli indar tan, &, m BMPIaO W lWVWUiMm m pi I KK M I Ik- ' H Mi MN, 1C Ita BJ ti '.''I )!'." nld. I" Ori ik in i iiiii.i aura RMa It H c i" -a i' I Lot liaa I:., ii ii.. i i' it 1 1 arriuno. id Ktvia alUara uood addtaaa M. & D. bul '.!, Hm in oOca : ii'l" i I pOH'KIISMlTII W A N T K 1 1 k GOO I) BJ ikHi ui call find i inj.. - in-iii, i,l BHOOKn ci MM IN Ii, 9 rpAlLOKH AND TAILOIIKSSKri WANT- i- B 1 ad, I aka I - i - I i . 'i II i 1 ar H inaiiiiCaci . r 't It '. "' ii i I ., . i B J i:iii,i.i.'ii:'r r-mki. B PANVASSKBS WANTED SEVKKAL IN- I V.' ictllganl i i.l i a ara lad tu aanvaaa fur Maw. UK UOBKlrtl Qiurli I i, I I r J , . 1 mi 1 1 ii ut nf a t . with grral iuiimrrraiiU, I IB I'arlafail Ca 178 B"udwiiy, llilawtok, ' m "UELP WANTED PEMAT.E 8EKVANT8 I I tha Old J BatabilalMl Inatltult ai I II I i . H B JB i M sEWOIIK WANT! D I'll (TEST Sk I ii.. TBJ i , . . ' i "- niilird Ai'ldy MM Wtvtdadal, h and UUi ara, la I , H c tv,IS(i MACI1INI IVaM'KI) IIANUil Bj B B Mi MAilllSKS urn,' iMi B a BJ i tin apvacrln Muni to laiala, I'.i I arhllo lanrtiliur, 9 , IB , . aV Hi j tirni .i. v, a'K .J 1 BaBrA V WANTED 11V A 111 l'l I U1I.E Ba N b HI ' 7 H B W ii '.! -:. f I vi: BONE, 147 WEST HOUSTON ST. 1 1 m I'lainU, A., m ufUla 1 uloara, leva B T i, Jra, .,. iu l'l tu 4, C tj V, I. M. iuM Mm'IN AtrrertlMmentf ftr tU Dllci! TM IV M WILLI XO BT&TWM. l RoiiKiw or TBI AtlK. a m r iciurr in aix th aniirBM at Lir ra Chmr tm fa ft AXTTIiryO nan o ADYKIITISISU M r.v. Aijtlim; w.ait-l n ta hl . I an i ... "n lha ran. 'I "i. a r OSF. llll.t IMI. '7 AOVI HTIMINU IN Till. MN. Ciir-Arrit Tu in Wai RIM or RltMM Fun It RVCBTBODt can Ai'toau IT. AND FR RVf'RY NUOHa ImairiM. 1 -.mhll-li. A Cij I'lrralmlam. RATt.T wrutr.r. rmt ItW ArVITR DAILY AVRKAUR FOR IS.10 HI.IHO H.MI.Y M LAQR FOR IM4MI MIHU SbilliDH Advertiseitents. BinAVaTJDn K'ia Mai.na. WA S TKD. RAIMMfjMkm ai: " He i. aVHktrR, ,i IIAK.M .-S tnakcra -i AllanU.' al, nn-k y'i. 2'.4 IIARMRM .nk.' I tt MMkMi 4M Rr. ma a. iU I Mi l nVMF.Nr lot FuMAi.ta. r.i rnn RRI i. hoj i. i M Ohaaibmlt w I n IVR t.i aaVJor aMUaary canaania ita Faarl al. ROY i- t .i vr .na An y 411 Oraanwi. li -t. M III IV al Ri'alln'a ta Vt'iak at, l,r Iknaiilnf, 01 Ii. V i tali. '..1 .1. atar I-inna-a Tl Sth av. iM,t RHAM M mklar wanlM, al :14 OMMM al 77 i I.1 .UK ..r a ab.'iii-. - Ap'y 7 CI iiliain uarr . Ii Ii ' i A"nst. 41 tlOilllvMfca il la-aad baker wantad MM , o UOOI i i, ! .i ih ry, .i. I il M4J1I w y 1 1 A N ! ' :l A i i A "TCi in t.'J!,t L-IBIIfR Mll In alRiklllj ullk I iiaailba. Ml ir y, I.i. ill ptnti t L. M. Dniaaldiirph, fi Rktatkar la, MAN iv moilliia v Mi -. f IfMh A W .. TAILORt 01 Hk4iy i i i UIWHMbI ill, tl Y. it N i ma I in i' -I "' ' ' - i'i '-' .va. It pn TF.r.t ' rt ra i'y 7 OMhM (tl'lnra, : RSPtttl Irani . i ICk tl. .in Hf . ri. I MEM ...i .i na A) ' 7 I'. Ibara Hi'iara. 544 klway kuHaa IntaraaWd wT ooJl m.hi lay nr l l i rlltfKM SKI It .-il .ii"... at .a '. V It a'.y f.T. ATIDM) WAMKIt -Br Maiaa. a p. i , , i .. r. . r .i a.A.lt.la,t !M d i 14.1 ittTIFH IM ki i -.na '!' -t. H q An s fi. : "I Rmwl ... .. .. iiLttornkrartll il n..wi ra ?iki t: n ,,y . . ;t IIITK I It'.4 Hal i ' '1 - ' I' ':."!' i at. 7r nplCRATrntl ibhii IM If yrtki ar, Rrookl n, OPERATOR m BLu(tr'a tiwah, IW Liharty at, M RTITCIIIRR 4 laaihor wiirk ilM'-ntat. 3H.I I HIS I Ii . ' I I ttV I 'II1' at. 07 ..t. HAl-Tl R ii i .."ii" lai Ukolka .. at, Mi IVaor, im ATloss WAIITaT0 Ftrnataa. a xt nana M Tork at, tmw Ctty. IU AVANTKO FOR It'll IRWORK IKIMl 1TI0 fur iraaatral konaawocla 0 Otirla I UOl fE WORKER Brwvlara, i 4aira.fi ROARDINO. ihi,i ii a i tngta bada, .. -1M Tlkanpaau at. :'A4 1 It' . -, ;.li tra A ldaa A. II, fliainb.'ra at I n.Hii ;.-iun,:, l,70 I.. t HII 1 "7,4 ROAKD at 0 aaatilM altrs A gattla, 17.1 II M:l i i r u il' .uil at. Ma "' 'un i-t I. S7,T ; HOARD f.r 'adkWper-nak H Btaiih at. Ht3 1 FORM Kl iii' i'.i man A ln . I RnmlMtal, Sa.l ! UKM it. .i ii i l.. aa i di UMkaaHl l iMtaYTdl . M. .iAN.tr.' I; uiUnf Houa In Yarkk M. Wrl LODOIRXM Til LOT, CLKAMabn bada o kM al roraytk t. t, . . : i.-llf.H i' ana for kvlUa IIWlTUiat, rav, FTRNIIOKn ri in for t (aalai- til Oanal at, Ki,9 I EKNIRHKO ut RaAiraataai hr-naTi ftf t4rik.tlf l l IIMI IIKIi romiia, it II" .-i ring I ai fyKRnri ' itrO runma, chaap lid aktal SSd at, 10,1 1 Mr I HSlallK.P ailic n. m. hi a (jniil.liJJ lliaial.in. It. ii IMS WAMTKD. BOOMI un td A t otrM alnrj ilramtnam, M,1 lit UMKM t'HANCK- -Fa Hu t. HAJUCftT.l i Mill' A IVI i. la. a. liklyn. EtAk.1'. I ouan ftxtiiraa for atilr tffi iauaid av, ; RAMI RY -l "i Tarlek . a,i i i ion a i. . a flxt'ii ,i..ia,... MTarR . ' OOFFKE and eaka Ma id I . talai IPfiaVknilay at.Cb FIRHT e'aa Raatauraut, chaai I Nrar at, .'.,i fJMOOKBV atiik at d nxturaa Inr aala RIM nr. IROCUIY, atuak 4k OAauri r.'i IU I I Ilk MtM ilKOCEHY atura tot Ho Wtal tltb alt iai,i .him i n V ,v Rtiurta fiar i 141 at tatb at, IjVRUI illkbnal raa la tin caaiulyi 144 Mb al 10,1 UllJi. but .i A ... d at 7 J VY .'alhal. 0, Ult-K routi ii ala Ai i j MWtatlMtlal, .d M a .1 I - I vi , i.. . J- 0l IlltdaUU at. aj ITAMPI i. ' all i "ait.. '.' , jit M ll.ailis in. OYi oandj A ailtk it ore, a IS ci arllu ut. UB . KM M It al. ,' , ABTICUU IUM sm.k KWlMOl . Ill 101 4 lliai i I l"K. ..I.I I ilOllOOl ih ii . .. Tni-liur. Hklya .Mkl I A It I B3UH WAN I Kl). nir i. ini A fraoia araatrd 114 Cai i. 7 ' FBatlTan H fiony onuroai or wlaailaR axkati mkoq tu LET. APARTMENT! with gaaA atari fa- 43RUbM OUKATBoT tkuMf naitua HRaallk alaraj ROUIM, akM A porta to lot, M If liatt i tt.W MIC1Kbi rtnirola, at faa Rroomi at, ya,j PART ..! I a 4 :; Car I i. ... Rroul . RIMDMt ohoapt watl loot IN K 111 i. 14,1 smai.i. i t r A aWl hoBOOi ' i Obvk -t. :tu,5 I ki " IMI I i"'-r otaa MM w lOtk t. an.t ; mii'MS. 7 A till 141 W irarly Pi. 8i l I A 4 DOOM a, attniruli 80 Daaa at, Bklyo, 19,1 lAln, iii aianliiuaaM. tkaap, in If Poll M. tt.i Id FLOUR of 104 Tib alt Brat I laaa, Ugh al ..p. Wyi ' til ii rryatora llfi Iktat Broadway. IM 1 flENKItAl. HI HINK.S.4. i. n.av..n i a Bpiliiu Tmaiaa.1 Houljj MM.I niLLRi It ya Ratik of Iialaajd aokl at Tl B HKihiki.V.n A .'.i.iii ..'- roraaily.tTI FuJ u j R. BELLI 01 BK FOU DBL'BKEMBBSI, 100 PL .'. I . , a., t.al, Ut ltti E.I'H'i It. 14,1 MR, iiiai ii. AgaiitDr, Boll'a RaOKdy.JII oth ar. IKUtl i ' a, at John i. hi al t: un, . iiaap card A Job prlaaari Ml IHittoa.11 1 PKBSOMAL. A . M vi " lad ii. al V.l p. .. ai: i n i. e ioh p4.ii. i . I,ArKlWlTriS' Ti'ur.-a CHEAP Fill M a lull mnl amoiaWi aamrtinmit, .nil '' 'i arlaulutf In "fihaiTQ Hat hiHliirra. i, 'i i t ii ita at, nur. an.'.i 1 i. , FOB BALE- I . "Hi WOMK II u ,Atfi. iuj U40I will ba auul vliCHpi tpiily i' li . i, la aiiao i'lUl l in!. -IS I0K BAI i. A IEW UNI. II. it.r I '',: Il fin uny k.u i . t tna a.!, i ..' ..'in it; wii i Alii t-"i: SALE-Pui i 1 I ., Hi ti e h. 0.1 ! k 1 1 11 . DBRHat, T IM 'i BIIIUT UUjUitS I".. I'lU 4 u b mat fur Inr i il I " i . i i n i i iilin a. ru i DRI'R Mi 'Nl'1 i.i . .1 it. X. Ii. 1 .in ,, il o MILLINERY AT MRS. MUX'S, Wo. Calbariiia a, a umuri a ! Ial ''.m . u, al ra Ul i.liiu '-. N. II. Pit' 'i- flf . "..'." ' at .-1 liaa, ,. -i , cli .' , uj . t. ... i, i i dra aaa, i ..a, a. laproH a ladlaa and cli drau. BtuoiaM , d oiuliroldarad FcAot P- ul, lq K"a,t -i I aud in. t. ordWi J-ll rrnso-Y ii. ionrK. IF lllllDviP'T FAY IS IN NEW YOKK, tha A hartlaar. P H RP.II.LY l.ar ann, would Ukoln hoar trvm bar. AUreaa TIIOMAH Mt'R BAY, II Hprtiifat. anW I'loa IM ' IRMATTOM WANTED -of RLUtA A ODBADY, aaMA B naaaa UASNiiN. fm a tha i rOalway, trahuiOk ly liar -la-r MAtnA RE I llASNllS. In.m annia flaoa. who aTla-l ral Tr in t. I ' lla alra-nar ttlty .f Waalilnirt"ii.and la una 1 1' alia Oar.lrn. It fNFORlfATlOM WANTED OF SI'SAN 1 il tRftNEI-ajrad alaail 10 vaara, liy har falhar, 1'A V A8 I. MiriM R, whohaa mat r0t)lni4ll float a aaa vnyaara, S aa lafl, H v, -,ra aira I'a lilm In anr Mi. IIESRY milAF.FI'ER. KVl Waal TkJr-iflh atraat; all' rOIUalnOa I'irra nuly Iw.i arjiM. aad traa Iban datxiyod ai iy, tt M - ti.,a.a,i, I v an lu.l.'n.wn ai.aaan. A talonaatjatl of lirr III hathankMlt tnr.-ltad by hat ml ar, .' P. M.--I 'Alll. S. ',.4 of ., 'tl, st, N. R. auM NIXlltMATION WANTEH HI UAKV and ajLLRM, t ra i. MICHAEL LAOBY, of In ml, I KabarB) aiil Kim., tppuaod U la. liitiUaotty orvlottilly, Any Intffniatlon ui Ibam IB ho thnohflltlj Ird U IIiit bp4hrr, Ml i n 11 1. LACBYi ii Oh , , m. y. Ii I I n in i, -AN BLDSRLT Ubx. ' i lai i ,.ai mi:i potcil i.A iii bitnoen WMuoanay, and hat ni4 Mnoo oraii haardof, Hal nti a btaok aua hat, light dn ,,n,d bliMkahawl, Any IntalHjranco will la m..iK-rat-raialrad Ii) i., afllclrd ralallyaa, t'l.XKK HENDBBaoR, JaRnigoraat, I irOHT i-kii rovsb. nNK TIOoK LOST NO. a1S,01A,nN Till. Htaa karat. Rarlniia Bankt IhoAlid r avl'l t Iraaa tcl-, i ii II .' .mi. . . Ilia lanik, and .lira lln 00Oajp, I HxKK1 linn ill! MIRt. AID WPPO. oad to ho tuat iar udalaallii haarUut Utroairh Wnd, Clin . '. i ll'imil.., 4th arruua aud 4IM aaa. aa ordinal, at Wa-i Raakat, rraNalnlnB rtiUdramiM ckAldiiR. A Uboral roward will ho patd i.y Moving ItatMuruva r. . if nr -fiT-lfimrt Trlllirr aaltRri IT nOO 101 Nl' i IN al KDA1 ' .1 11. A MM. II I'anri ihilt lliaownoroan Sara horhygiv. Inir a bp t- r dn rtptton, and paytna ofaajtaA I t r AMPEI it.'M p i ..' praaa aaauutaclori ia-r. nl K i ri. I Poarl afjt, ft, Y, aiflklrl n il, i.,isT-.-. REYFAHD lMT iN Fi ili aactilnjr, n 4dl laillaa dog aan and t.l.i.t, aid loath ot in,. lai Law u-nia. Wi-.-i-r tltnl . I 111 I.i 49 Fi I a. alinll ra.p... I .. n ra . .1. Aup una laivtiia tho aahj d i -i .laV ill . i . .-nl in Iii law . ,!.." nIMI l.'sr. REWARD LOST OU mf" Ton I HI ,1 -I .fc at I fi i 'kg aawl i .1 KTMIM.AND, It J Ri ntaa i . hoiri pjorard trill ho paid, no oofaMoM aBBat, 140 nOO LOUT- POODLM DOG, LAST . . .. . llinli. ii .ml c4ry i ,ii. -" I " V . TI'O flndor wltTratMra a Uboral ... rd I y ranimli 1it.17illn.la.nai. pOCKET-ltOOK lul Nv- l .w HAYS A ago a a kot-huoh iinlalulntf amntof aaonot l - .t.i.. .an la,,, tt by pawing in,Hity and i' g ftr llio adrarlhwnnTtili by oalllug at Iho ulaot j ui tha Oraonpotid Forry, aoaw)llll , 1)1 RsE lul N Itllh ST.--n)N'TAIN- j f n . ai oill Mm of nu'nay, orhtob Iha oornor aoo ' havi j , ! : a ! IOIIN KEYNoLllg, tit Waal IM 1 T Sl l i r i l.r-t LOST - H REWARD I 1 1, ii the aaontn tha ITth, In otdng fi ni i V ii i. al. loO' ud at lorry, a pair ofifota boo .1.'... iha I ilea will taratoa Iha abov ward ' i n : .. i'.i i il 101 Kadlaoti !. anM MB UKII K IXIS1 i 0. .'7 Til. FROM THE 'H in -i Undotii wlulo k.hiii! loltw Flohlng ftnika. ' lakdl, IB loot long, palntrd wblla and brimni . lilmHl lowordwlil baglvou, A ply l I'. PAM vii. g W. .am at, n. v. ann lUI IIOAICII 1I II4III1IM. nORDIN( TWOYOI-'NUUENTU Ml n, a a uaio "I two yiajn halloo, may I... a i d ilia! 1, illl i'i.. l-anil and plial-aiit WaatHI, Wtthnl uuiaa1 walk . ' Iha Pay UalL by idyutBal I.;. a at. Ihaiaa ith nr nVrm Impruraim'itii i., I. ..... logtltt Un) tun i. Wli Rt4'J DOARDINI mi ROOMS Ot VARIOUS I lu ht at kiw 1 ' ." Ik ii I tli"ii ,i,, a, 11.1 .i aingla gatitloi lalooanoal l , a t i.. in ho inr-: i.i... whn i. ..ut Inwioft, al i:i I. iigliai ot. uoar Itnwory. anio .;ut Li : i.lNi.s TEN CENTS COMFOItT 1 .. aingla boda 10 1 u a u gbt, I' aa by tha warki Mngla mana 15 h fn oM a nlglihi or IBvlaa waoki man aud o lio IT to 00 otat roorna with ouuh at IIJM a woaht BMaai vary low) wah lilnail up Ml i, ui Willablra Ituuoo, I'M Franklin at, n ai v i II- , i.. .ay. auM lit i l'l i UBOCKRIBMa pilEAPESI FIXJUR ITORE KXTR. J y fl ur.4Mtnl n hart dnutilo oal i. I an whljo l-aot, H IW, Dailrorod In M w Ynrk, RtuiAIri in WilUanjaburgh. W. n. QILLKPTK, g. MM FtvBl oVi rjaar fiiRi Farry, an1t4aalJ ii I Tl Hi M M K 1.1. 1 I., i l Pill Nil-, t JJ i i ,., '. 1 1 ... . fl.iai . rtli.i I .1" . Il.iaii II 'I n..' II i , ... I 11, ki . a 11,141 1 J.al I I.' i. Mwkan cliwip Rh coali. Put aain ' NEI.S'iN WKU .a -a i ii , -l On i. auM 11411 BUMI.HBMM i ll t it rt. BAKERY TOR su i: A H K TEARS laaaaondl ituraw ta o bakari untrnvn, u,kii. IW, ,l lanli .a a Wia-k. i-ilil i.var tin, OOUttlOr, OBfl ;. . . Uo iiicrooaidi tooauu lor oolluig, poor haoith, A . 1 1 1 1 ."it. f f in.. ', mnl alul.;,. all,,, l ad ; li.a rrnt, For partlnilara, appl' I .1 II Wli rux ri i . ..in, ..,', , m hi iha Bun uttaa, ouuh run HVK1 ItV FOR HALE NuW DOINU A gl ,l laialluaja. all I vn Ilia OUUallOr, "ii il Iwillng anno, 1" r: rlaor iaiiii.ul.ua. aiiply M ItW Nliila .-. auta I'lTt DAKKRT ANM CONFECTIONARY lull aalow Ih Iho I (tuna nd ' ruttu ' a V i n,ii ailia n; atnia mnl l-.tkalmuaa i ..inplita In a hm ka'uttun ind good buMauaa d -i it. ano niliiat ....li 1-.. ,i i ." tira ohoop. liiquUaoiar, of Glon it dMyrtloavri a, it.. ... i. . aujflr.'un poNFEt TIONERY STORE FOR SALE V dotng fad bnitiiaam uaarloa publla avbooli raid van kiwi lul, auldlbr laaa than it. vain, ir ii. i a aook, An y i.. Mi'. DAWBON, ui Myrt'i nva, ttrool H " 14 ( r INFECTION A RY, TOY AND NEWS- a avpOT ati-rc f 'I' siili . Tlill I a0 of Ian Vl-Hra Ind titha, with atocl and nsturaa furaala kaapi w dulPB a gut baalnaaa, '" aa Moallanl locahly, i, i:i uiodoratOi ItopiiwiMfiol rhildavoi auttl r i 'M i: TIONARY AND li R CREAM s v kaai ii-, ..da, oaoolloiil loaatlnu ' l dn ug a K --I i n- uraa ; Iha i n prla i ia oh Igod t" dlopan nl i n ..i.i Italiuiaut utt irnrr-ml id att&uaat Apply at oil Hxthavo, aula 8114 pl.i'illil STORE AND KEH'S DEPOT "I 1. 1 . i . 1 1. H .it il im Lu-, ,. ., ., '. itaaal, aum ."im III 114 1 11. AMI I.I.J. II.. V M PREME I nl RT lUkun II su, i' . w .i glnlll . II !.. I.. II It A lain atnf Jaiuai ILiM'lair. - luuiuaau Fur a Fktlntlftk. tiuaioy dobiaiid uu airn uat . i ' aitraot, II. .in-, s iidaro. Doftindiiu! j (Uoni, aotaarTtd.! .Hi IMriidfl tl, it ini lurtaliy Biininvaiod a 1 rariulrod t" iiiio wi ' tlia ootuptalnl ' Ihta lliau a nk h will ho ti'u.1 i .. tu. v id Iho Clerk ol i i.i-1 and Uounhy (8 Bin Y k. hi I! I n. Mall in an d lily, and tooarva , npy of yiai aworlolha t'd lainiplalld on thl a ,. i ri' ..in lira, No, vn lit aidwti . ill Ilia l' i "l N .. Folk, wltldn I v 'I i'i iftarlhaaais r'.i i-MI a .!,.ii. ilia hi '., i . , iaiva I ll.r ilny "1 a h aorvloot I 1 c y " i' 1 1 i ii : i ," 1 1 1 I aa d taan ii' i'i.i v ii in Hit in- ifliioaald i 0 pi diilufa lu II. a i . ... wi.l loka indjjiiHatl og uat yiai for Iho aittn ol ,N i lla-uaiuul ll.rtHi liundrial a d iblrty dullara ittld i i .. Jul) . Tl laand F. t II . idrod and A .iv-i.i a, itaud .ii - on ' ' t . i uu. V ILLAHU A HOW, p ill Ait ty, h i,.. A i -. IMI, 'I ut . . i .p:...' i . ii uauiad n i " ii -I aa abuvo on Iba ' .1. .i lug . t, I II. an ... Q fill VOIH R ' : DISSOI ITION TDK FIRM . . i III N A IKIdtHF i. i '.',.' I a :i I i. ., I ai .1 . 1 nl ,ai VIM:, day ufjiily. lilt, ly aaalgu, . , .i il, ii uffi-vla for tLo la ailt nf oradilora, A I ,a.i lli ..i i ta uoiat bo prtttautad i - .phis '8! .' I.I.I I. .'. IIH IIIAU CL'M dlNill Aaaig A " '. 'li I ' "' II ' Wl ' I il al. 81 ..'1 '1 .FI H K "i 'I'U; HOARD ui ixi WE, J :. i . i p ha or P an . f tl.. c ly "l How Y i' i flu i d nl Eti'lai- of II i iii will hold lua ft'Hl ud In.i unci .' i'i. . t ..iu ".. Hi" Id .1. ,. a, 1 1 . , r, IMI, ii I '' Utty ii .ii ui i' n i, . lo I, 1 k a. ni., Ui lint I irl R .ni 'Pit Mo, ) i i' . i toiuou Floati ' 'i hVat l"""! ' gra iliug '" 'p't'liulia. V.. v II ' '" I ' t I'i Ii Un-. i. .a laatra, ii llio ufHraa i I oU'Oiiii 88 aia S,. 7 ft ..i. ' . ra I . d :.. I' ! !. a i t 10, 18)1. wm J Y HAIKBTF, r U lM'il"l' . I' n la i t Iha I) L a Al ( Tlt HITK It. AT AUCTION WILL HE SOLD AT ami on, at Iha MafM Ponnd. romar nf WTlh at, and 3d ato, on giturday. Amriiat "Hat. lull, at 10 . lark, A. M.. 1 whitr aow, in pay Mtaaaujao. wn.. 1.1 AM II. I.ITTLR. PoatM Maalar. autf .Wilt A8SIUNF.K. S SALE OF A CARPENTER'S Rhnp .IOIC4 R. VAN ANrWKRP'd BUM, Auctlniioar, wlU oall, on laaardiy, llrd Aunat, ai II .,. I., k, al IW Waal tut, atrial, tha mlir at aa ul a i ..p. in. Mag ainl.nuliirf Mlbtfli Iota, l.aidwara, wnTklaaurliaa, iii-irtlalnir aid aawlnrf tiirulilnra. and nxturaa, ala., I8M Inm aifaat 'uni liar airona, llmraia, akafataad Aojhtfll iniaa, Ac. AV. By nnlrr M JOHN MITi HRI.L and X. 01 MMlNGft. Aaniuliara IMnaaOaflhj ogrroig nay. a itui tla'lil AI lTION Ni'Tlt'i: LMIIIE SALE OVER II0.0M V nrtli i f llrgaill hoiarhiild fir llttl . P i. day, Prlitay, at Iha prlva'a raaldatira, N-v 4a XXial llttl) -4 nrotll ar. al OM n'rl.a'k. . nil.' .1 lOgld i,M,'W..al, uiali armiv and li'm'k walnut, pu ).,,. , liauila! an.l oak d'nliia rami ftiniililia i lil'n, gaaaa aii,r warfli hahto eMttttFiAa, Ah iw, Btaat a al k it. Inn tui.nti.ir. Ill AUCTION NirTlt i: RARR OPPORTUN L t tu )' in I but hi',imK.,tl lur'nlurfj nl ttti'tliiii -Thtw tiny, FrirtM, ni 'i ,n ; w.t ?H'. .t. tvr-ir C). iv,t .iiii,r'Mliitr trlii, rbAinbn ml I till g rM'ii. t I'm ItlffS ' hilMi tMot, 'v.'im nif. In' ' itiiitv, cwvclhift iititliip,', lrt . .vi-, Im. n ii f'iMiTnrt U4 At'CTION NOTU'K -r.aARGE SAI.i: ol -V hiMinrliol I rtirblUin T1 im tl.v. Ai. .m, ut V n'.i - v. ii i1m1 iiw rtvMf Immm t trum a - tt fwme mhI WftVrij P' m v mwilaitlnM "f iatntrts, ml rlnthi m-'IBh. t likir-M, I d-tlrulM, u t HMtd.-tj, 1 114. I Ullk riot OhrJafkl Viiam. mrtalitlM, nil ,. , Itil, 'iiinlMMr, l-utfH im, u ftMi.nt uil, tuirri't), tfc . IV Itoril. Am. lii.if rr. 1.1 v iitsimmmss, n rr., Of KICK WR 4 'l'l .III' ill It I til .Mil 1 1 I r m, w til Mr 11 I'll Troll., ami a tt mi . luck, t Mb Hmi iUi it., tin -t - u, mu lilu'irt f! n (:t i mrf nn I li U .r nlor. lu lull ! p. iii MirhMttag fti'. -..ii.f, t-.tl.gaij iiiu ImalinBi nORSRA AT AUCTIOK.-8 IfOMM T t. f IrtlUlC IWMtMl 111 'til m. It'. 4l h ii' . I ... it i n, ii jra IS l i iLiUlgh, 1 1 ui 1 1 tan bill will. told al I'mI'ih-M.ir tl 'i 'I rt.lirTiii.l irltkin I tm. auM .'IVi j HI M Y UREGW. Al'lTIONMtR THIS . at H . k, u li Ut -s iif In i h M.itrl' t.' tt .1 i , O.i Ivju un. I AftlttlWl RMl i h nkliigi uu, nl.. vt- Htdoltor rfivU ut a ttmlf! i rBui 'i 1. 1 . i -i n im, 0 . MiinlAjr, .;M A n: i, H 1"S ' '. it tl iticllna nnu klM WiHI t it . jgn m lMiWlnM MM! l,'Ui'iT,4,oTkM,irttm-.i'i -i.V.-..V .- I t. .'' y si I L. IH.H1HIN, AUCTIONEER WILL I- a : ii ia .i.i. at lu i ' kk, A. M, Hi.-. ittri . I. .1 funiltitro id oflunll) 8 rhtaj up huaaf ... i . ut n.r pr; ata rcaaj , n... is Wot uti. .it. ,t. l.'i I MORIARTY, AUCTIONRKR, Will. ii ' .1 ., al 17.1 O ialliiini i. al lOu'akwk, 1 ' i . ' to n anufaot irara and faoallloa ramotad i -i .a iiVonloiMm ni -ai. . alao loathor bflda, nil paliii Infill i i txoo, .lik, dry and taacy gucala, an aa . ,i i. 8 i'i ptomixg, 8o fit DOL'lillTY, Al l T., WILI.SELL Tills I . ll-tV. Ill' ' a . . ... S ' . l'l .1. 1 na, i, ,t ' rultnra, oar0)t , a tan, rhalra, lairoaa , rilotrodii. mutimnonai hi .'.. i lira, wardr,4ios , aiBiaaa nfl moohlnoa, ona ilaak, oaaaa, A ' w' .: .1 inn; ART, M t "IH INKERS SAT. lihlay, Aug. IL l"s. ". : . k,at I u auoU in i ,. 1 1 a s . N' nl. William at. I aahold I imlhll - .('... iioowiaal pi in.,, i -ra ..1 and inohu . my I . It . . i imhorand kHchaii nimtturoi akki t igacla ni , ' ofar ban flalrain, oiaiiilotai laftboti dor .. I .. . I ibka, Ac, C'll SJMHip INDEPENDKNCR REIiONOLNO t3 i Iho lata dipt r VI. in II ACOX, will ba a ltd il An. Iha , iai M ml . . td Sal i . I" 'chick, A XI , iti "I tel of JACKSON lilt KH, Ml . k a u, I. I I '. i can Iwaorn ot tlio luaul of Iha Ply, In 1,1 l ... , New a, aa ii. A XS HAI'KEHlt, i and i. a Ifdg . 101 II. 1. 1 M Alllinl I, Al I'lliiNEEi: xv . . i Kaal li i. ... will , il :,i . , ii i - day, goth Inat, M l"'.. iccli 1,1 aotock and i.,'... .. tho wndwodo a drotall a'inr fllvrai N". .-i A . ho A ooroor of lath olroM, Tha not li ami ii i.irra ata Ural .ma Imiaa aid i" p. i tiiflaouraa, braiidhoa glua, wiuofli rama, Fran li . ilia. I .a' i p I, p.. kl i;-. ink, I i,.lri ., ,1 ., & ', a ..- Ilta'141 l'M. WITTERS, AUCTIONEER, Wil l. V .. ,. , I4M0mi.i1 tract, ill.. , , t. , fumttu a A. ., ia? i I ujga H i II .8 i . arhii .uti- in phtah ii"l halt cl th, iidrrnra, Mr-... ..i.i,,. in . ti. ply and oil arpoto, nil .'.I . i ..I . I brda, loahUug, abaoK latnonai i . lug i ,..u, la .-, allvoi olid uiloir warra, i. . ... 1 l'l tl tl. HBTATEi jl I' DINO LOTS ( IN BEROEN llll I I ' H HI . 1, I.. iad o III 8)00101 or Jfllflflf . ly, I. .. I iii'k.-li.ii In. ala, near chin,1..', and In alaifta aiwl boron oara ovary fflw i irlaoi rkl llfitll Itotl Fol aaln iai vciy am' loaoja, p piiia at ii If alar at. anil Ha IN ipOITACiEA 'iT RVRRV VARHtl'V, 0? a-' piln- mnl all la, 1.., an'c, at K. 4 Si ., t "ik Pih " 1 1 1"" i oai u u. R toionun ........ i. pnymi'iil I II :- II Mil I. I 'I P II I II. ln , ra., Rail N X OOji lll n.M.'JI i i i i.t.s ' VERY 1 . . . . i i ... , i . i . . It ' .. in knaH . ,..,! a. I. Ap i.i . , xm. KLLIM f.i, M . I I I . -'. 1111 I l I s FOR SAI I. l IUM A IIRIf'R II 1 .' , ,. t ; I .i f 'li .i .....,,,, i luiiao and iuM kd ' i f l.niai . ala i . ii.i. hnuoo lib II i". ma. fni 11,0181 1 aan :. Into ... i. i fa corner, on i allma 1 1... I.;,:. i i. Ii 'i'iua at UU J i) at, llri. k I) ii.

anltl ' llll r and AND M1T8 lul: SALE VERY Id . i . I II.I rlllo, ...i t1 a I i i riwa i ..I i i.i. Kaat mp . , farllh a I n ha tllhy, In ', .1111.1 f, F, UBUTBa 11 Htctur at. Raw Y rk, auluttaii IM ftl XI I. I A K.MS lull SALE i N I'.VSY I'unua, IT I.. pa.,. Blallon, M nilloa on Iho L. I, i 'ai. . .... uf lot rao.pi ii '' i i Bh oiio a ooroo, f li-, . . Ba in . a--'-'. It aana, 440 i ... . raa, ' JltOj T ' I ' ' . i i. Oil .i I aiulprialnutlia li. X. II Nl I . . I I) UU p.a .I'll I .iiulaiia al. Mill Maoltt 1'U laBTa PARI MENTSTO LET- U IW RENTS -. I lent apai Una iaa i g it . . ; . i ia. a tu ii vai i ai .ii i to- uia bxairal ai ala ii' in ti c uow i' ii Itiiga tu Itkl M, oor. oi ii. A, iirurly couu atfliL Apply on tho pnuuiaoo, ii J. 11. nil nil i'V 1S3 Ikiwory. aul I Iho ! M APARTMENTS CONSISTING in SIT. t i t I t 1 , Willi 1. 1 a aoM ror) . i . arriu. fail, t . i i i i i l i. .1 lai ai, I kj tout, K .1 Ii in SI t. .. an: ii 2M PA I IMI NTS in ,:t ,, un; N,,,, I i mil I lit . i . ii u il la . III I 1 T i w u.. . i l l' I FOLg 'il s i ... i r, ' .1.' PARTMENT8 TO LET SPLENDID i i t i .i i i . . , .t.i ii . i i, i.. ii.i- ii, 1 1 . 8 IMh at mid iid uVi I'i i t l;i m !M stori: roi.ET M ' I ' . i. ... : inianla 11 Iwo 1 i i . s . It p.. ..ill at, liotit mnliil whn Igi ii ' ' r t now I a. :i;i Oruoh) I -' w iiati "i Mtiufluta ' i Omob) n. aiuitll itx ART OF A HOUSE TO LK1 FlTT i P. I ... ! x ...- l k. i i . i . p . di il uo. Ri" i" i" i i i 11 i 1 1 i'i - i i. .. i hi r. Pikuali u Hail 111 I ' . ro in DI sK ii . . 1 ' rciil ' it tha i l i i Ii .. i . .If. L. : i' . i. i .'.':.r ho B I'larta a , I tl 'i'i r LE'I iiiii'D I i ID u rial, au8 U' ltd. :TOi:l iD CELL.VU TO LET NO. WW ' l. idol, uoar i n in i aii. luq.iirai JOHN i ask, out or uf Tutti'klna owl Qtl oayalti '.i i i I'ii 1 'N 'lul LOWER I .: - ' i I. 1 ''.'.. ' ,1, 11 ".'' 'I . l l', U I . 1'., A WOHD TO TIIK WI9K llM my onf dfir t- jfmi titkmi lo i4ronf drink t A P-mrlfn- km Wn drMs,,Tfr. I.y f)r, HKNRY r.KM, wl.lrh linn ruriMl inMHY n tlni ik m- I nf t,i kT-tW Itfldtxicfiliiig litjun, n,,! r-oVoiff kitjipin t to many aamily. Ti kKr wllh iMMtaSi uly fm T 11 ir. Wftn-nni-M ftW fn'tn t-nlntMiiviiii inf rvtl? nt. rnM lot Mlcknr, iitalaui ftffO uiikittrwu to M tfkrf-iTcr, in any I "f rlriitk. T.i l! liTiiiif In lio ctmutiy van bsttllM p.w Ui N h, pot TiB vrWiMflkr rritit ptt.h lAtilmM " 7T'fWifitt 11 th ir A.i '... " tttMtliii'n" tttfgh " Ai , Will Aud the Nfutihr pom-iRH m Dt, HLBKI1 Km i. f in4 viil'm, T1y aMf bt Iil4ilhlti M tht f"ll ing Ai-Ovtrl n Ak'' t- Pi II m i . tTt.1 P. i-v MfTTt, ntrilM1 .'f M-.kH. N Y MrM. l ich, fl Kltfltlll k."r-.f, Hr tliU Xrwi M in HaWMi IT! PiiH -i i.t, I' k i . Ih M"uv,, -ft4 m I nlr-, Ni'-Ait k. N I. ( .. -t il Ah, i In, 1'. V. i.n A C.., Ill Iii -i f- ii t, N. Y. R. i.i wl .1 pp. firr, f . ii.l..n, urt : IM. Kur, i.t Lna4nft In n .iKrr MIhm lr ruin OR ,i t ii tagf. i in i lulity, MnjM thnl lnlriiivf ir:in,'o n, tfi un pl.-w M..ti, m il M AMttM frmt !' tnkcnni'd l ti,ltl,ttt f,lf. MM, laV'll'f'' PM.i' .l fu .I'll' a I m : tl.. r i-ifd. i.m. "Iiui.- W mUb -ai. tin riltl ' . t vi t tin- tmiMt1i9f .'..(nry In :'lt. hMlth niMiiijr iiii.'IVfi'Mil i rfMt I y ti 1 1 1 1 1 1 ti I t if t i..'n II.m HAl.M dv whim: LtUatKS I.ADtRS, I'i if ffnta irirtl Ibli ff.l!.'tit Mr hlgtlly pr in nn-; j'ti'i irwi , mi 1-.1 i i ' ii 'it . ii i it"r ikn I IMI1.W BtgUTCIIRll, TAN, K 'N IM us. PALIWMKM -v.. U will p-M ' 1 ' 1 k. iii II In .-. "Hn 41 ut riMi 441 win 11 . 1 1 in liiflftl, "I it pniwily i wiwWtiai fi!- mH'h tiii v friai mint If oil will find A ai 'iat nMj to Ukiiui it' r 1. Uy WI Af, , . i. n; iir Inm MJ i4iinr MtltM ti in 1 ap, u Mug bul TWM Y riYB cr.vr.-t tkii popti n. TTiiir'n tin l ia-t lit ntli lr qi-n ilftiin bftVf Im "t - ' I, -i , I M . -lit Tif fltl I " htmr Ir-ni H'l whl tri'tl it. tl'.il it ni" . tl." 1 imli-ott ajiiiR-Oai-ti.tu. W' 1 CrtlC n In : U j uti v ill 1 1 w MM M .Mllifr ( tit v v vi ; n.i i.t. 4 . -.i ut it. h -itii hv -m. s:. W illl tni-l-n '1, u l tl .H K uMh iff., Nov Y n k. ol Mi j)).llll! 1'.' CO., ii i d if p .tttM Hi,-! r " i f -i K'i',if. rs HH0ADWAT, NM Y tk, IllVK tt('Ml4-f: .1! .-t nv -i t tm UbJ t H t'''al M 1 Ijin . m l . I', ru" fcMllNlM I t otAfthllg PAT NTi ,.' M.M'i iilttiff a'lvl-r In t!'0 bMl Mil l ,i -t M m lrim li tin MM tt-ti. Hrr irK'ATtitMi nr.il 1 1 1 A 1 mm vi Iii It -P'firf.l l-y un in it I Hrl (Nuii'fvit I11 HMiii hIj ) a. il h illln h 1I1111 ttis: 1.1, ami wn mnl i.y Mil hy-il iniiiiimi'I, A .1. Wiii iun, K., All" liivv lo,., t, ytjMVLilly r't':.IM l-y ii. g$fm W t'ivMrt 10 Mtiit i)i:it WA ikfTf iln NMUkar ptko. "I'.i-.f .'n of Pntf. Jtmn T"Kirr, Plofi Am vi K BAtOHMd BoA, TAM Kwihir, tnli QhMAIA 'I "I I' ill .ti, H.i t Pit mi or CilNMf I.TATM'N, wLoplldrr tmllvi.1 -iv.y, or M a H-mi'l, wiil itiT .-t 114 ll.fii vali.riltln MMMvuf -11,4 ., iv . ,1 ui ti i'vIv n i.i oilier fx funt ii'itli 11M, btfrthrliig 4-lifMiit,m-, itMm I iMtcal niK'i" -i 'i'i; and hilig ufm 4 1 1. Wt iM'iii t ll.at in IIom n-r n.i Ihi pW'IoijAm WhtttAl W9 fM "ir Ml i" Un' luvftAnr ai ptrntlMaf md .,t' it v,..iih pKAWlNt.H Mini B.IIO I.H. In Hi t,- 1, .1,' -, , ( ,t,,.,.,l "tit--4Pi. Mf fl' t il.ftl l' l!n oil 11 Lf-t'i ibif tt'iiiM, Ni .ii.rii 1 inNi ' 1 1 .1. it i-t Mitv illaAtll ar full ArtkukAAj t ; ty ptunmnjf i.y ki pi.i.vuki.m ooH " I i " IH M .,m 4y. FKI!.M OK fctHDIKUS. PEND IM, IIONE1 AND PACKAGES in Mil DM. its in HAHNDEN H EX PHI a.. 11 IIROADU IY, As THKY HAVE lilt IT. S. QOVERNUENT PERMISSION TO FORM ARD 'n llll. A KM V AT FORTRESS UoNROi; WASHINGTON, AND ALI hi ni l; 101 NTS Poll II U.V R VI KS. 'I HEIR I XPR1 ss IS Till; OLDESl I N llll. 1 KITED NTATBS, THEIR GRE.VT EASTERN AND PIIILA DELPHI A KXtntESSES BENT As FORM. Kltl.Y. an.'.' .'in. j ill) I 11 i:i! 1 r, 1 nxiii mi. 4 4 .mi I lad ototutry M In waul uf oil two m-n, 1. ilagungbly und ratand llitBroal moaning m lllfl ".Im. 1. ,111, f taNafilaffoN,1 tig It vino il".lu , 00411 .'Mora and .a'i.. Otoiuaitaa, wa aiia'l haxi in 1 a,- In naaaaoo. In ptuhM i otu no i t aactad tuidlRitl 1 agaliad rarthruw, otol lo bo obto to ba. imwlli n.i in tuvhthda ! onwung goiiaiothaia aa no gidtorti fnon iatr iuaHyrPowfMlMi ! Hi, not M ill toy pnrpcao hi tnak, (gllllar) raiii Hid htaioyg "I'.Killoai 1.- p.t i.p Iiiinywtflk ' ii myiti ii 1, 1 uirf. uti) I.. can in lol'oanaltlaii tntlot raoatto id ikaiulry, Flagi k '. 111,1.. i. . d ii .11 i ni! II luta baau protu. -nil. .11, ita 1 w no Ml Mi!il k C14111 any of II 1.1 . t ". .. 1 1 : . ,.d: liuha 1 1 ' " difngtlod i In i, w tiila ttifl hy la caivulflcd mil lu a lai "i'V I", nalli u .1 hi, . , ,t. .'li, I ghal x IU giv i ..i t n Lxidloi I'r.i i i) bratroR whowlU go l-'tl.a itathtwl inn aa ul," .i In ui lul, , I o-i, 'i In iiiiv n. i Ibr "Ooi aaiarag Himt Vniutiuora I jixlug arm i olrrady, oualvo Udttgr dulhtia kaaitt y, ai d 1 wilt wnka ai inni.f x.mr oum - ria lu . .I . u ipa, ao wall ao ILlixaiduri id vutir 1 indBaa loldnd ii '. H i'U '", tnualarrd in! Bnug not, ILotioiM nd INadtMlooia lottar,fltoBugonr red yi ii. 'i'i.! TutoUlgotil latBrora may n colviilufi.mudl.ai Una hi ti-j aai i. In a almri Uaaaj inr ;i un . lul i lomtuathau V uia, Ti ily, ti" P RI UKM! A xvn. ni:r. vjI N CHOLERINE MIXTURE THR "i 1. I 1 1 1 i lil.XHKIlill.X ItVrtF.N TK RY, CULlOt CltOLRRA MORMtBi ind all Ian. i in louaanaoM id tha l-mcla, r, i mir-aliu'oiL I I in 1 1 u. i anil dyaoliton ai a very provOhad nl pi na. . iL and ovar) toioohuuld at ot"-. pmouro o btitthl 1 lln-gnu flmlci inn H. in. dv. mid taka Rwtaootl ailhflcaoau .) rauailro. TUla ramady la from the . rlglnal raMio loitdlabrd In Iha B)tn lur a ana yema adi and fan ha aafliljf ndual uu .ia a aunt rarra 1 1... -'.'. ta. Fur aalaatllluulh A ond g Will i .ii tburgh, aui.s Naa lajiup im i: l i. Aixs-p in i mi i; i: ,,.r, I' wllh KLLKRY'R liulia Ruldwr Falul. AppllKl I.i ..t,'i.lii, ' i ni a I...I. f-' 'it liiiuul. IM li ,w rj . ... r.u a Hiiw, 4o oth av, Aul Ah tlUlhwr I WRITING rl.tssKs s I DLNTS AT ' 1 I AIM. 8 tW Ruwary, iwl-CI l'ult..n ai. Rroul lyil. raroivo lu ui iluiii liaanna l,.r l iii 8-1 Im ; i 1 ripiiiif laoaiooig for Wofldh or ID I tuna ttili Inii.i. oitlliigaudfl ii. M I-1,, f lu p i -I ui tori 7s loaaiai rfli'lia in .tru. ti -i. day or ovouing. ... i in -J 4.. .HI aHlafPliWxfal, v 1,'OH I. ix ERPOOL IU.ai K HALL LINK I i ... i, 1 ha . t i 1 1 . ip J oil's I , MTBR, III. i i... . I.. -. , trm aa . i, ' ap f i8t hnai I. H. .I nl Ikckmaii atmt, linai it. nr. ui hi .1 Alt. Hi vVILBOh, lUag in. ai.n i. auattl'lll COII I l I UpfHH nil l IT. I. CLIPPER I il.lp I lit IKS t . i' 1 1 nil. I.. .... In all aa .. i fox '. . i" ii an i .'.i . um p . n,'.. i- . m la- ac- .1..I rati . i a al Iho 1 voM rnloa, tppl iai I.M-.I I. l ul. I. ins A 0 . hi I .-it. i' .. i pir t. Mioth Hit Tlda thvurKo flblp will pn .1 i. aoa iai lohirda) an ;" 1111 fo l I . A 11.(4 .1 I'M. A .M I Mi l l IMI XT MAM Miu.Sl.i 1, '-'it ii I K in ral. ... 'I IriLAMIICI I V. w lllin"i'M"iwi i I:, old A. Mi unit P.M. La ra Ni' v V' i . hadoftll v. . -i iii. ni 16 A.M. i m I t.i I I 'i .tr.it "'. I i ' I. Mo loud ' il VV III- I ii. Cli I'lalid, N.-.i It 'I' ii I XI ' ti' iii . New It I. i' 'n liug uu llio ll.'Mi l. XI.. ni Faoracl an) Voita. f.t. B.UKliSKY. ...- ii . 'i "i f iAMP Ml i.i ini; - i nldJREU FOLKS' s- L'an p M'lttug, H li .. i.. I'i. ,t. .un .I M XV aJl'I'fcN ...li. a daily lrl, n mwa lug Friday i A' ii ind lH'th i lo l ing Cttl u rt p ni a.m. s'i atn l, v it. a..,,, .,. ip,, i, s. it, .,t '.' "Nl. .-k ; latum! it ' Ill' M. aull) 0101 i kM I II. I, 'Ai'Xi WANTED WITHIN MILES OF I t iv i' .ii. Uu -. d it, in It. I ' II ..l 'I 'III... ..! II IV hi I. -I A. 1 i . . I., X" I ibul .... aU " law' 1.8) DOOMS WANT1 n PART "! A BM M.I lAViicotil I'd. r a hoi) , id i A 1 II'. ' . . n- WX I.N.. M 1. 1.0. 1 1 f 1 Nti l.'VI III. U H. .1 ' t i .i .i . .. p.'i i- a in n or liltli -'ii in. I ... llll o It Ifllho, "l l'l I XI A N a . , kiuraoturg) laiup utaBa, Ai-iicaa h. xv., i--, 1 ' 1 1 " DKIATlMTMYa t l: 1 1 1 li IAI. DONE FOR HI. I IN., in i . i .. .4.1. lung loath, i iii.. i ii .ii" .1 puu nfhtath, and warrauhrd for UM. V II CRAW FOBU, Hi, ii i, i .j, ml lulu ato,) II a. ti -i, uiaii Ui .aia i . MflWlMI THE NEW YORK SUN. FRIDAY MORNINO, AOO. .10, 1MT. CITY NEWS. CuMvfaaioxraa or Puni.ic CiiAniTtM amii Cinm i tinoa.--Tha n ular uioctnig id' Iho lliv.rl i.a.l, plaia ) aatanlay after noon, Praoidont s uu. n Drapai, Fap, in Uio chair. Afior tha Iranaactiun it" Mggg roninia atMBatat, tha .in nual r, airt .8" llio t'ominittao ur tho Whnla wa, I aul.liint...l an. I allowed. I liirit,;- tha pot two j t aha7U4 rioimiaij KM nu n an I III wan it, vera tranali-nial Innit tha l ily Pll-oll. lo llni WjWk-IIotioo mi Rtarkwatl'i lalaavL li rMagtwl i" 't'dii.'t tl htMatafJgB a( Uh Chagtallltll al the City 1'ria.m fr.au ihe ,,nry id'tlia Mttpoagt trhroat dgty they paiihttg, Tho rtsatgnatiog of Dr. M. RixI.t, a, A-l-t-ai l l'lii an i.iii ul tin, Liniatii A.xlitm. ivjt..l. I'll! tOall 1,'Ciupl.l ,if U4g f iiuiniaauilt liurjll tVe po.l Ian e. V tgMTglH to pi4IB4 UL itl- Iii ling f.i'Mhii Ptcaftld fr un Iho l.'.iinplii.l I, r. Thawccali alolcmanl la aa I .11. i N im' r nl intn ili-, in tin i.irioua iiiatittiiioit. under the I tin- RugtvJ. a, spi, an incrcia. nl III anot (In bad Nfnrl ; l,AiM gafa ailnnllral, un.l J Uf di. I, war . I i -l irgail, -cm to Machinal! Dland of ITM Rlati Prf.iui. FtafloO In'rlllamcp, Ac. ARRRgf .'0 A Si-it i it n Sl,iHai,ar. Trditi Rleight, "lie ofltta linn of Willi, in II. n L bj) , I '"., Of Galvcali n, Trsn, wai Likctl into n-ii dt roatafday by BotaetK W.l .ut, on -n. p.. um nl la tragi a aci .aioir.i. lit batlht liruuglil btlhra rntirrlnlotjilanl Kannody anwotat, h a- ili-a harpid, Ihrto la:ng an Oltrloacfl whut cxci to nog that Im w.i- a rjlngXirottl , hug,., ti r. GrAUTI I.Aiii iiNr. - V N .rwi ,;'an turn 'I I'.I- ill Sli iiiiiaat, wn d'-ici !rl J inter lay in tho art 04 btx gltlRR DAM RtfgRk, I'nul. lining I vain, brt wiitch, liid in pnl-l, gRd Olttor pnip'rtv bo- I n in,! In Mra. ('. IITIcarn, .8 N, III Or.ani w Wh ahraoL whooi up irtMMRl trara f in-lidy ag lotad on Wodttaadg Right, Tho p:i-..ner w.u, bttmgtil hettoM .lu UtM Kelly, uu, l ngajatllla.1 for I I iitl. I.RflAt, RKPOMTg TIIOaMOAY, a-utircoic I'onri. I'ii!- lufaM' ff &tfk)0k .1. AJg near.-Tliia I-.-, i iih irai t,airtcd iii tin- Ag, ,,f y,, MRli l.ml, i-tin,, .lia i.lcd. It will la, rimiamlaro.l MMM lot Bad irIUAm! in CotoBal Lataoalxt nvi iiient of cava try, aul otaki tn u raotagad from hM cnli ..im ui un ih.. riiiiiil of iid'.iitcv. Tho Jailgo, kavtnji cvamiuod UtgfaMa. Mtw dacldat Ih .1 ut tin' litni' ul lua ciiliatniiiitt he waa under ll.r iiifc nf la ye.ira, .an. t coul.l nut 'ml hiin-olf itlmt.i tha OOttaaal nlpinuta. n waaanscl bjglj ill-i hiir;ial. BROOKLYN. Pri-ivNiit. is JaIIi PoUfWAO ttv Kiii'tr. mvoi Waikk.- AboMi $ff ri-iii'TM cmtlu ! in tin' KiUr- 'niiut) jiiil. If ull'Tin,; ft&mW '' I'll. I - of poUatm, D i Tni'-tl i v ;iltritmii llu pn- itlilml h-ii km, llr, i iinlf.. Vn until, wn IllftmiMd llnit nl "t;t SQ pi i noun - In 1 l . ii t.ikrii ii'itiiMilv ill. Oti PXMAlnlnii Inta lln ntAlltt ' IVmit'l llnil nil Itml Imvii -I'i ,.il vviili vinlnnt purtflug, onttlnA IsfMutMi, Ain.ivnc- imiw Oltllllll-tl 1 41 1 mim I:(mI I t. it. l)llllllLC lltft tll(hl It'll III' Tf WH9 1 Ik' II il"Hlt, H lilt' I'ol- ii j il iv ..in I ni), lit Cli n iri nti' i m iho Nttldi in.; mm - ki All wcic ii lii,. nfl n tMllMat ntl Ol' I" III' llll M it'll I It'll ' l'l ( Ml 4' .-M'M t MX ll. The ply Irian it . iba mniw to lb wuit V til i IWppllnl ll'iiiiiill ti ptprMlj m l i Unn It. tintll.l lli.it ll W.ls lint' w.tli i;ir- boualu i It'H'l. A fkin.l1 1 vial oi iief wlik Ii luil In ch 1. -I. I vx:t. qatB elottdtd with til" mi iiiinn t if ii h a 1 1 , in a- wan ,i c-itaiti' 'I, id- m Uir 'I' lln' priaWMtott HII i liiUii-il, ftllil Ihr ult n.i plltnp, w h ii It li ia 1 1 i-n nut nl ii - tor tiiii , it ii ;,un in me tic ii iiuinttiiMt. M'-v-t nl Mi pri oiii'tH urn dm In,: will, iilihoii h Rnn I' Ihi BtofJfl 'ir' "I'M i tmtt dwfAWti, Th1 iiIiv-h iiint tliiiiU that tin roAtliifi if Ih pip" BAi baeoiii-t eonoilAdo Th dlaoAte U mhaowImI rimllif t' pAlttlif'i inlii. Km I . t til 7 in tna l.lattt i-V4'iitiij,1 Iiti WAI ui ai.ttm of im In tin' Btond l tiM' t, whkh n ill r u. -i 'I bj lli- I'tirnitii' nf lOAIfl l "in'. ii tilih' in.it. rt;. I in un MM Kol in Um m iniI y nl' ILimil ti ti KVajHM UHl II' tirv tr4.''t. YqVWQ '.mi. .FUUMD I)nwri i.-TMn l-.lv I i cli!, a'in'iillv it'aoul 1 1 yp ir ( , wni I found ttwillBg In Iht Attonlk Doefc Btnln yot- ii-nltiy iifii rniNiii. Thi dlNMIil IMMiNa t-j hnvn tlurk liair And wiiitu . ! in j caIUq iiitk. Hi Oorantr wai noUnnd, llAOOKLl M Cltl t in in Nt.rn i Th . urt ill bi optndd bHnn ludgi Ki ) nnltb, on SiIuhIhv, lln-:tUt i.I Anj,'-l lnMfAl 16 iiMinK . M., ut lin li llm iptctnl t'Ttn w ill I a hM fur hnBiinf noiluni nnd Um itwIUtaB of dtcl1 Hill. pi ; i uAi ki run Dbmocaatio 9tati I'iMIMIiiV''"11' I"""'"' Il 'I II- ol' (hi) 1.1.,'att- rliffpil in Bb-Aon'Hi raMnnliy, lo tni f h iiiim'i it I.- ACAta l "41111 iiiloit ' Svr.ntiMt: :i I n mbi$ ' li.'lc at. - JimM R, I n i Vfo blob i jiwi. in f HnnWi . AImhmUi s.miui'l K. H",v.l, .i i K. MatM. .Id Am'"1"'m Ottfrtd, AdJoufnooi I 'A A Mf IHdrict, Dr. .1. S. ThofttA, llut'li ImII, itoMtei, t blrioi J. l.-ry, lut i.t I, K H , alt 'ti alt-. .vA Xmmkln '. t. ippiiti- rharlpn limn, ltiiluinl-l. Nwtu in. Ko lUnflMtoi. JERSEY ITY. Tin Rl'PPOaRII Si ii int . ,' I V"t N.i Wu u xa Tin iinpicat i n ihe body nl Elian llni kin. prcrtouily monl loooi g. IuivIbii tiacfl i' und li inn dud uttdi r .1 troe, battroon Jaraay tit, and llnbtikoii, mi Tnroday utornlng uwL 1. in Id ui iha Joraay Clly ita lion botiaoi la fur. 1 Oxator llaffuay, laol Rt&ta It apaura Trutg tlic 11 i'leitic id wilatMaa, tlmt dgMggag a- a ,"utii iiiaitkol uotnaih ui iHtagiaiBti and dlaouliita habJla, and fig Mvrral iiiuiiilia I iai rraidod wllh Hwiti FaROtl, at Nu. 116 l'l" 1 rt tro, I, in Hi" r.ipli ill' ill lliill-i kaeja-r. un Al. ii In oyanlng taai, abonl It. ill pi.t alghl u i lu k, -In 1 ut Into Mi M. Nutty a tiara, in ih igina bolkllog wlura aba raahkal, lobtgioa) I plu.. 1. Kho aulu in Mi-. M Nuln, ''boflgg In. lint" t uu rrnw lituht, tbaio will ba I bRh Ii nl. I li ." Im. Baoil II hi l"il lira, M Nuliy fiO conta i'R otnouRti 'md rontgrhad, ''tbtfalg nil I hgvo gnl fur inn ItMiigtltt. 'tttdOud pgy yog thu pat." Aabnrtlltaa ai'lor ' u'vluvk, Iha ogttto niitlii ia" boy. tag ilooMtiod riBbb li an ilatafli Avaggo, lowaidj UuhukaH, in . , ii v null u tu. in, win, 111 tin ) did out luuro . Tlila arga Iba td t tfica of bn gllrg, A .i.ater i. tilled thai ileueaaod lift atloiupto I in .1 alio) bar Id', oiulil of ten tltttai wllhlii tha pi-t aivan II na Irt tiikiii Uudanuui 1 and it uu- iil-n -1 "v n iluii nu vafioiti orcaalona .ho had tbraat 1 lie I I" lako I" r lift. Dr. W. s. in. 1. 1. hi, CPy Plyilclan, niadt 1 l-..t inorloui caatninatlun, Ho fuuial oavoral iiruL'iw aldwt llta aniuatol I'flta. An ttaoibta 1 1. 11 .1 1 li. iulifual igifgna ahowod lhal Ibart waa i. t . a lli kill dlacaaa oxl Una lohavuugiuaal .Ii .ilh. Tho liunm h un.l p.rt ul Ibu illtoatllOM u. m ri'nuiytal. and g pinion ui ilir'r tottlanlg mi" ma! nil by l.lui li giol Rolairl Riitib. 'I he, liiuutl afaalili ; ami lltt tloHtgwalatlbnxtil 1 1' it d dlt wiai in ' db) i-ii-nti. 'II 1 can wuaiul llllttod lu tin- jury -Inuilv la'. 1 iLvcii o'clock, mri i)n' rsllowlog Itfilkt wa 1 1 'in'!: 'Ili.it Ellon Itr.i'k.u . .un 1 to Itrt .V tlh Ir) utklng aiaonk)) bill w hot bar ad .. ..I by In i -1 It, ui bx Mgug utliir MitOBi Ihr July art iinalil. i" siy." A11 1 r OF A OARi "I YoCBO 11. H'.i xna. - Yi icrday nggrtutig " gang ol "im l-iya, nantril Patrick Kmc Jam 1 Bronnan, Jofleph iurrnll hlaphcn 1 1 . llu h ll.lliu-l,) aud XI.. li.. 1. Farrcn, trora Ukon brl'oro Rooordot .xi irl lulu nl Jam v 1 ii . on u barga uf bgt Ury. It appeora ih.it 0 Ithlfl Iwo uooka pflal in u 1 in im, 0 1 u. I iii" 1 ;' 1 iih rod iba V m n r. , .1 .all . 1 ... 11 rmi uf Mantgi m-ix and i,t. , t.u . rt :. . d n Ibani 1 '"'' mill v 1 1 "1 i 1 cci ' i' ii"" '. r '""'" nti nti andarci Ivot brboiglng toofBi-oi 'aktOM. al, ,1" Hi .nr. -I. S, tu ul'il,.. laiiaoillilltlw . 1 and l itfd tt 1 ba I diarotad "I ; , ... 1. I at III ' 11 1 ludi pru o tu till! ivlto oi rr 1 . - -1 in Ibrougu tho cii x. x 1 ..... 1 . 1 1 1 ha gan i nil m ktrgi. The Ra Illi .1 ii" iu 1 ouipa to jail tor . I ) i.i.i Li. xtii -A tagaltl fut 11 purse .ii. pi t'titanlgx idtontooo, (Votn IfcOby. 11 ug .,, il thi Cad nf Von gat M,, J.-raoy 1 Liv, at vxl.Vbtbi ftdlotrttitt boa la wbI antaaad 1 Jin 1 d iBuUilaU-l n'-l-Uuc)0, i'vwlut riHnolltio fflackhird, ltrotbA. Vo.pt.rUh. mf Immf City, aad Baltic, of llntwAa,. 'oat Hggad for arcimd claoai Caahxan Rawn, laraaw CRyi Milliard, of Penny Itridga t ' - ilia? Jaraay City ond Jono Vernow, of ItaltaratBao. Tint wind waa vary light, ond tha bnota Man) Uit -low headway. Iaaiag Iho ataka-hoot at 2, P. VI., thev aallad from thanaa armrad KoOa RI Real Buoy thrna timaa, tha winning brag 'aiming in lK.fwn. it 7 and H. 1 ha winning knota waro oa followa : Jib ond mainaoil-rltigod Iii -t pria Tha FowUr ; aocaoot Tha RTaak l ird. Cat-rigga.1-Harry Milliard. There warn ,tiila a barga nnwihar nf jWjH tor preai nt during tha afteaneain, hot owing ta) the light hroaita, hut little inta root waa Ml hi t ho raea. 1 K I N ANCIAL, mtt . NRW YORK. Tliuradag. Aug. f. 1'e ahora im kodof woo 11 ght, but Iba anadkat toady, Fad, ,1 -.'.-uritiea war. firm, aavd aaala lly Idghar, Tharo la an Uacaaaaag aaga. I ' I a ..'Ira. Id kl Ihla cNj by afl) raoflui I Ivan. a. There I- un want nf laiyora at tT4f I 1 'i I .ro ramrtl al Ihla rata. xt ... . - i.t 11 "' ulna, tail 114, ai call a. tor 1 id nl I . I B01 aaala iha ehiaf l-ialnan batng otg 1 r oanf . Tha ctarnarid for eiirroneyki atill aattlB 1 il. rate 4 aaehanax optgaaag auanly ai par tw nrr aanl. pramiiim tl" I.t In go.al demand at If '- 1 ' rent, pratn., iih tatlaxr a II ml ed aufgdj. nrtifR RXCKAMH SALR8 FIRBT BOAMBk I a (la, t.. vt.y ! Rne lat M....lttC ml I a a , aa yi.a, ud. gv. a.f.b gf .,.11 a 1'.-. -1 iir a;,, .avi liar, tl M 00 1 a :. 71 . 7a, h') III. Uen. R. Ml If " taiaj naai 1: 11 iq. a p.a BM ! -hi Traa. Ope... ,;, vi.ai mi. h n. W B I l.aal II He. 'On., an, ft Am. Ra. BJa... Tt . 0 do tai an ,i,, in 1 . I ' f II 11' in V tn.cai.iton R. T)g I4W III l'" Pg.'TI s 7 8 4 leather li TO 000 latin. 6a, ".81.. 4t ..a pa. .rt. M. A... Tttlg ii.. ta mi do ref da 41M tai 1 . aM TO limn La. la 40 4B M.T. Om. R. . . B IkaMl La. ga Ml BB do flag fM v.. ta 671 10 do .. ..all Tift I . 1 lli 1'.. iv M 'In elO Tt, do 70 in Krla R MB Itiaai M 0.1. 0'l Vfal do M 11 do MS) 111 lteaaluifl R tt moo Ha. ta 41 4 inn III. Can. H Ug tt) lo UN r.i (lal. Chl 411 . 00 iln 41 Vf M do all MJ IHTO Cal I. . TlS 177. Oil. All..., tt 000 .1" IBM UiM.AP.duC.ldgB n.' USD BOARD. 1 1 ..1 K.U t-. '14. p 7-V, tai Chl. III,., bb 000 I rl. ita, 'HI rg aa Pal .1 ... aota i.ltS gO.tt.0p a.', Ut dn )g MM Tiia. 0 p i BTg tai .1 hit 41 si I i 1- MM txo PaciAc M. 8.... TIM 10 111 Op. I" Tl -Mi M d" . . . al IB I ioi M... lin 41 Vf Ml . ii 7l ".I .1" I I" 41V M N.Y. Can. RalB Tl - M atll.ABtaf. 41 Ml do Tlla Siiai III f.n nVtOMM mi da as Tlx IWHTkl MS M) I i a. t CUt . . ..10 M !' Rt a l-i M la.", 7ix do or,! III Dk, M.Aniehi a 711 M it" OTiJg I " l i e R MN 0 du ....all gfl STOCK FLIJCrUATIONA Tlila taMa ta dariva.1 hy caanparkaoa of tha Fhora Ir'.ianl aalao au di ilay i iviNiao. lanuxm ' a la, HI, op, '.parat N.Y. Can. A.. Vt par 00 I 8 oa. a, tai ., i - ... it. ' p ig .. 1 mi. Ita, ".'0. . . .. X i Ha 1 N IV aa 1 Ml .. i I .- M. A. ..I i .i.i. u H X .. Oai A it I H. s MIMA Tl UK ALMANAC. n ;. sun s it. Jf.am Mm AT. Motor, ii M ! flwora. I M oaau t , 81.. B Ml 1.4 .'Ul 4 M a i. I,, B IT I XI j I 38 I 0 M n titisi: is 1 1 I I ,JKS k. I i I i , i VI uu l u., July A. The ahlp W- . i.. ',, .. H i "i from u avion, wllh railrooal , laai .I I.. f.: ulto, Iaa put In here teiokj. i . ' i pot I,.. ui wlnla laytng at ib, i . r. having opruno aleak In o fooa in l i. In. li t me aim Inul her deckaawa8ai Ih la uar4 aa wall M ail bar water .aaka and bnoMo .i tie watfli tiuik I- I, aa alao ao much haa. ..i il ,t it would buhl I ui Mile . aha bod tlgalkv tier, a bead that would n-t i aba ' . .. .1 hl ' 'k aaa I- ttttd UOdflT Iba -I II-. '.I -leeta ,,l ci.pari .he haa twooi id tilt und, and railed on the Mthi capinaaa ol ii . ,. ri leu i; ILSMI, I ihin Laaa. II It "I. Inn i, il Nra l-iryport. I m ii i i iy, wRA a rorgo of oMotl lot L raiiaxol, ' n liie.. . IholTtl 'I I. I' ll,), 0B0 pump .aina d lie idhrr an nxui itj I ti at l would imlar k t It ii rl i . .1 .' la now iiiIiIiuk 4 lui'hao patf i.i. i it bt ioi Is Mailod and a t.1 . " i. ' .';,' l I''' 'li Hargrd kg .1 ot tho Wai . il . iti .Ii i xv A ' . ", flVnwn, nuattara iu Hal i ia. bound to Folnoauh, with iwagaal .iai I.,, a .u'ii', WMWrockodol Huidy Cay 9M .... i ,i tlaul I.WO boara of Iba .usar baaw ,,.! ., , .lai '.In, and lakau ' Va. i, u. I', I i r.-kara. ' CLRARRT), KTBABUTTIIPt a.i.'.li. Ji.nea Pluladeluhla. L.OMT klrkpotrkk. illl PI xx.. i p, i. tl.,, i,. Live,d. ChatlM ' K Waller, Chadwhik, il ivro, it .y,i . L II- n Ul Oullflr, Live p. .1, Wdllaaaa d M.I ..II II .vie, l.iura W Rlwog BRJOl Pi loat Duo, Den la, 110,81 aaA .' xx .1 , ii, i,, . i , a Id d I I. il.l Bold, i If Atklaauag XII F I Mel 11., I , Mayhewh I I' la. Ho. II.. .1 . am) Co Carina. io Fni I. Dublin, II I. Roulh a .1 8,.u, AM -k.r. I. .. K;. ,1. thp. rt, rliioaHUi and Olapp. -i H.K'M.RS tiaaaUa Mlahcal, tBr DaMaBV Ar ' II' i i ii. Uu.. and Pnutadai laulv Mulurava, IDrf I tart U, an, llu' 0, A Bmithora aiidfjoi Ann Rtlaa. I alley, t. a' II "I r, I ii lk.nt.iii A 8-Hia; AlUrm, I. lime It .i.n,. maolori Ahdainio. Gardner, la i rllll, Rakrr, do An Ku.rna. Br ClmkevOo. ... II .1 .. .! f A Ii. xx i .1 KUtglor, linkM, far I ' w Rtvci ii ilet; Lady Ailaraa, 11.. I.atr, tag I , L Kemi.y; I ipedlto, Reeba, Pr. vioVeauo, A I i 1 " . hi .in i , Mal. iii. H W It p, a f I .. I. I. UawoOt Ikwgrrr, K r I' uk A Co; A llllavce. Rnh na. il. r .. i .-If Ii aa J i . Ki. l uni . i, II ,1,11, Sew II it rt. maalar; I' rtaa llll . W s liiown audOaw ARRIVRTJ. - I r.AKSIIIPH Uia, I II. Liver). .8 I tlh, and, a uaoiahiwu I -tl' Inat, M I f" p at will. i. ami , t R i.i Au 1 Tali, pa .ud tha tiuirli ' f i ll .Inn, Baranac, Hherldaa K'ri'iid, anillnoel or Arabia, bound ini" Liaar- I x.i." I'.'i'f. ait 10am, IfllllfJhhailAta, I teaod alaotnoklp fJtty ol lialtuuure, l.-iud aaat. I. .il . a in, Paagad a el.-amer, hal k rirftfiai. I I ... at. Ittu, al IMUO, paaai.l llr I e,rk Crimea, laaluil I OTII . al a a in, paaaed attauiaiilp liavarie. t.ar II .li I lllg, illl. I alimuatitp tldlli Lu lf, tin Lii'Orpout. .,l I" " p in, paaaed alcauieliip Pirau, bauoa I i llvcrpi..'. 'i pcy. Ki iioev, Pri.vl.leiue, AM to K Byonar. I oil "i.e. Sin Illi, Pliiuwielplua, in. In ki Lnpar A K ki grtrk, i"-i i bine, llmmloy, Waaliingt.n, i c I i ...I... lutiao, PlulaiWpkk), n. law tj A N lo i:h. DI. LA ' . I'' oth phat, imbMlu JaV N llu,-.-. p. to . Si, So tU. ll. id, with ludflO aul i.m i a in tin ti.eau-1 . RARKI Boavari iliii fXraXmlhaon, llivana IB ya, lu Lullaallo LaulUhuu A I'caaci . 1, al aiicher i. ni i ai iranllaa RUIOB K t" I' IH a. jMHia. H m, AugBV iiaatloj .... .lev llaj Duo weotliar iiu Xi I I .t' i.i 11 i. I '1.8 -I in. fl.iorktaioaA ilNKl a I., u In. li laeted 30 haunt i.. I I-" -'il, . ai rted awa) botr- laii.t :. ,. l.ol.,..ik.-i, buigj, aiol a hUa , . ti.e ailll WOW I ...ii,;., . .,1 . ...li.vrr ''I ill fn ilii.llie.lll. on oed tubi n.i- .1 ui Walok. Rl II Hi I tl inal .'.uy. lanliid lo Bu- i ' i vooaoat Lmuad N. Anfl 14, ' . IV ." algtaxvlled bark Indian MM Oaidt ' Now York. Md. , . i u a -I.i t i vi ral 'artoe plonk M HI li large 0 afllu paaaed aa- ' la'400, 1.1". ' I ' il.r, aplatrentlg i i.. ' tliowutor, Banio day, alirii.iiiard ahlp IX t I . i S. w f ork. Aiur I . ii i! ,u, lad a al i a lag fur II .... I- i .a. " to. u. I. Tho , ; ..i, p i i ,. v 1 1 1 it o .1 Iha luu bur hi i.t aud aaa diacLarguig art of lari in rdfli hinV al 1 r, l'l i. M Rl a i i, I. ilea ti lays it b i Ji ! t y "nd 1. ii j. r di , i o iparg 1-au.d u M I l li,, fi ud hi Laaa-kr I i i . . I li t1 ' i OOM Maa- I I.y 1 M .' or I'.-, erulaxa i i . I . i l; 'nr. t,.r New Yeatj . toil, S P. 1 1 laya, cotlun lu 9 III fil Tbtlugoon tliocrewn I' 1' .. !.. S, ..I. K. ,H'lhai i .A", i . wrecked on Iho RabtuaaTAi .1', So ii . it . I land 4 .lav,. Hoot, i I . . Ouo Bay, cm d.vTMi i. to ll . i It, ... in and Co. I ...i. I' .i.i, n.'K'i ! I.'., u .iu lumbar Mk l.l . Utah CO. I . ..I.o. i. ii.lo, i. P.! la'ctl. tl be U't. n. It tleorgo, Driivrr, ,i. Jo? Atloni. Hale U, llu. .lie ltd d fur hVetua. S.xII l.D. Aug, fttli H I a aa. i.a Llvoiiax.1. florata- i, KSfB blvana, .1 R fjillMM Ar ki An i"' " knlweip. r,i,giila , Hi... lkumiida. nohooioor I'm H Rll'li) M-Mf. . li i, . i Ti '.. nur 111, fur t. A .., I Bel aeilup Paiul-ir.,.