7 Eylül 1861 Tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 1

7 Eylül 1861 tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A J , plii"! tEe NEW YOKK SI N. . . 'ml MNM be IV Rw Turk lm Ateiatl-m hv l.n 1.1 atr (; !. n -it.. I. . h'h n.. 1-ialt.me hi n whatever k . I; a the ill gin niCdnnn, litirnlnv: MWn f I I Si v f-l,, nl Ki M Mai ni( Bkeadwar. i r fit R led -r, Ptrkruw ad Ana r into aim.. " a t Iht I M " m. j . I ThDlir 8 . ! I . . arrla,- In tub- I M Itait In Bra Y ken t ' mi. at 1 fm ',! aiz Al: qt aim-ir niRTI pub win Ml Klr'n' fM C"ple One Ce.il ITff t M 1 D i l Yet. Aier.. t a ui II r "nUtail 11m year end ". tl Iht - Dmml- 't- '"" ' ' BI -Hi'. nlPlt. PUR DAY. he b i m.k i rtrr; WBMELY bpm mi tn ' HM In ' ' t rerrty-At OaatJj JJt flu. lit Y-r ; If ii, - t 4 i: Ml C . .tea. H ceil, or ulu Bptetaenaa t ,1 . I .! l. n A luecrilmi. link A.tdr. rift IIS." ""Kf Ome. N-mmo md FuMea Tolt li'in, J nnlv MttppaV l.tll'KH 11 1'.VI .-Unlr-. I I -ni.ini K II ILDIIHS WAXI"! D M 1 1 . I I MM) 1 I ,. .1 I ; r. P i i. II i .- i . . . '" ' :.ll lltMU b) I i.'t I atld 1 lit. A'", r n l-ti;nit I . -. :n I . , ..... I. ndcaafui BiidtlH . A i . ,. 1 1 nan Hi. I ' ' . I'll III m O A UILLMOKR i.i... Ii. mi l .f, . linn to r m --'- ItlT'i ' Harxims harkm m nTtrcitRits v i . i ' ""."l. ' 1 " I I1 toUALHOI n. i U RV .v i .i . nj"" V t i iiuW I I iRXi W MAK1 iw VNI) (ITtTCH is M ens m m bailed lot nan an h.i.i . n i -fit i 4, t ilil ehon- I .in -t . : n, ... . glran t aJea A Mat ,, ,,, , flurr. will, .t.i, i. AiipIj a l.il UMmlwn , ",l S "I ' '! i .. Piu r,t anil 1 1 - mUmA III I N W'ASTKI) w .hi SO IMKX, traahaul ll a ... 1 1. -i . t ... i iinlin t ati.l :nt, t.. . t i M I H t'. 'ii . it . A t;w.lli . . t .t I W WILI VHII II l 'i V i -. i ilKurtl m ' " 1 "r '' IT Kit :.. 1 1 it . ..'.. ."':' DATHtCRI '.-I'D- l)RA(HXXSfOTIIK I. ' I'.a, Am . w ti I'M ii aan, i.. b"t !.. tttn. .. .k. in . i if and m. U... al I Ir.l i It'inlu.. .11 ba fin,, ml, triUl nud mjr n Maflh ..I -Inii HWiat, Aj ,..y lyll J. ... t..s it N ruati- in I (U Jfj ' (iK.a C0I.DIKU8 tt'AXTKD r)R THR . s M Mia a a mj i..i .... . farm .. . tin. r r I jraan, r., , -i . i.. kti nar m.ailh muk .ti.l nffinif"! natrdi cmAIi . i m 1 1 . aMatidaiMia, itmi laajMiial I-ir.l.. k.' . ,i t. .n .t...u ai i ... , Mim r-..in t. deanrvliig man l.m a ajtatdM cVati ooi fuaaa bromaMiai t . tv(. t . k ..: f.Hnmlailtaia.1 ..'h .... llSXl A.iy t 1. 1 ! pa ID ' lt nuriau, M ,, 1 ilini at I. m D. M. BPRULB, Mil luftt It ii Al I . it. A. K n. i UJI i. MB .' t ' . . I llhalaj bOLOIKIta WANTKD run TUB I' s Mill IVtA k- a .... I I I W a- .- ai t - Fy UllhX . ""ta4"I I ItrAKTKn .1 iOINBKR 80IDIKK8 PUR I I ha ft . mi ai I m ... . d . . ... .i t ... i. u u nMM a--. ...v.. ... t-i f -1 ., ; ..i nfaklUftjl maeuati I M Tl.. BUM tl I. . .-I .". .-i- ...... m i. In la .,. n alas i t, titimai I .. i. at.la la mm I . s 2? " auil feaalltar arlth It.a t.Hir . itndl nil. ..t A Ih , aatVo, p. man tlll.tt ltnnnth, oti.liai tu, Htiti n, K iit. . I I - 1. 1 . la add. 1 t I t ra , .ii. tin.'. i .-I, i . laandflMtatua aHatatanaa . Teniw ti' t-t, imIi ItthMiyiaua. Vt;- v it N S II mi ' ! n.a.liO ...... M V.k. tl l'P A. M t J V A. Iiul laity V A UIU.M'HK ., -a . ' K . ' I I"" I'M i I.IM'I 111 M-IYtitul. ... u noal . - ttliMj IIM.p WAHTKIJ i uh i; m Mil..;; rl.tllt.wt J I , , . , iii by mi,. Mama) 1 i . i , , i llld havj c -nithrf frt.tn tin t. ii.li. .t l . Iai I'lall- IfpoM m laaa.nl .mi ...... . i. i , audAionj da A... liny j fauaadi la lataly La I. MtflH mA.W gkirt HANDS ivaxtko kxpkri. avaai " T A I IJ. Al d ii. in t,h hr.i.i.v A t ii .'-i ill at, -I .Mil M-t unt, - , i-tiljirfc QKWINIi MVtlllN'K. .WASTRO I .I pitila O .. I..-. I .... u i'. mdWIaa ,v i hiroig WiavaVa ajndrabaf . - ..... and i mi ,j , nr aajndad i ,. ... Ill . imtvli ... i . t tafl M : lrn. l..v. . Hi u . Alan naadla I ,Z Ml Uk-MH CKWIKQ MACHINKS WASTED, PKR a -J ....... I ... I a . H I 1 ' H - ntin ntai . t nia i t I. a I . t . hay, m ZX:ka i ... .. k . ' . i mi.i ir i itw Ii I Xanlalaoua Irada, Inqultaat Dalanuajr . S it, II , "Mdonr. aul.1 hw'l.I n!.,w CEWIKU KAClirNBS LADIRH rAUOHT O luana .t,. .v. bTtlaunt Impr I 1prwin n Una i ptaoHoa abup ami k : lamM 1 1, . i A II III I I. I OK MaVXE. A RUM1IKR 01 :ii .-INI.SS W'.MiuNS I i m . n bd band aaab m i bakafa. j. 'i 1 1.- ,.t bna. aiid aupMaa, y.n h Bud it I .bxai M atiinuaa v iny Ibal oaa ha fialtid. l"veryii. I ira ajatwiilad an ba m rapraaaul. r,l. IT:WAUTI Wafoo PaKaory, Bad al, bHwan li vi.. ... i . aul iaaeIBi I kUORS, SAbtlKS AND UL1N08 -A8TO-' " ,! . ' i iicani. r., . , . . rilarwll 1 1'..- Imlai.ua ol Lis Mook nf d.Mtra. Miiyiit-M iuj I tl uda. I ' .' ill i 0 t. k ,t it I i on Mirubaai', S.lt. TUumwIi avarUituknl . I bfiioarial titua. Nr. UMBAUa 7. n ii,., M. Ml Vila PMBKOIDI RY RTAW Till: BEST U kind, wall , rd ..r uuHiaWt.rkt allk, bralil Ing. Ac. in ii lb .1. par dVawn aud npwarda. I I dual H li i . bViaery an. I K Ibal, Mil a ltd ' I fORftl I 'I. SALE - OXE in vCK 11.,..,. wagon I , -..... I K Ititii.U I'la1'. a-tiiinl t 1. 1 I I. ' ,r w i ,t ..I iiha. .'h. tp. tiitilra otir, llibat and ira II, m tbaatara. jMaafl .-iii.i -jlKiN PLANER riTOIIBUROlPIAKE 1 wiil plana If tat katff, it Inebai IT Ida, K In I . Uahi aroM ai I dota i bai m ti .ii. will r.,-i t.r BBbA and bAiigar I baa baau naad a IVat moq bbl , fa n. bar . I dar. and aayktadid tnatitimu, vy... ' ' I .,.i . .. i v N ITETPJU, BROTHER A OO.i i I i i" .. r . . i in I BTKAM r.NGINE HaMaawau i. .... I, ,n !. 1 I ware I I : i ! . , I .... i a . . ... nl flim - ' .... i., . . , ..r K at .ilia - . i ... . .V . AIM 1 t ' t Rtlfl ' IH i'..h Ml -l.!-'., I .. Ii tu in M i ,,i, V. 7 f .... I , III I lulu tbit Hint I f ATCUKI ; ... " . ..it a - l f ' i . r . ughly I ii ., . if a ii. i- null i AH "i" ;','lr i.i xDcm:p- ' II nl I It S K .1 .'I t riijl 1 v i in y in"i''ijh C1AVIV0 M.1 i , i , IK in t ItV avntl) Wb iticvcni hh i iikm ro V-fa. ' .. P. rial.," . lor m ri HJ .. koI I r .;, W & 1 1 AM 'li:,. iTnA , v ' "t I'll a IM.XNKKa .i . Ea ry.M g v : m. . whil, (A ii. 1 tint uroad, 1 MIU. M RASBlTt r"!""i' "N Ml H Mi "a'1 ff ',1 Ilka EJJ iv luw I "U i'U K - jli.ll .,. H , I A .1 I M PVUOHEaS id, taa pue bj M Ih.' HarrtV Pul-nt Hit' V Mvhlnaa, d ni.it- jeffny D,iiS A"t"iK Ball V.o P'impa, 111 'Ii l vb Analaa in iraal rariatr. , and mviy i it v t " -Ai aaabla artlolM fc, ' , lilalltUMln a I 4 I T W F. jtlf S UN. ffUMBKR 9091) NKW YORK, SATilKPAY, SKPTKVIBKK. 7, 18 PRICE ONE CENT . i i- LIST or LETTERS Rrtuainin? In the Post Office ruiDA -, srrr it. I.ADIBN1 LtRT. Al.'n l M' It''- .-, . A ..Tyi.r M 1-14 Alt anil x , -i AllBJond Btrhary A hi -a i Mr. A AtWM M .it Adaaai M . I: t Aunta M Ertt la A 1 tun. Ma.ia I Atldf awl H. t i A I, in. Mr- A F m A ni Mil M I AMhoUjr J . "' I ' M Iff A plat M . A'Vn M. I: in M A .i . M A larat Mr L'trlnda itiaalmii M w ,, p A Ml Mr rntua ' f.f it I M II , . A I 'lrtaa M A An'.1, v M N H, Ark a f ... I', ' M - I' IM i Barkar d than M Band m M.a. Irl lllk Ii ak Mi - II M -' Bradi M" t il1 II fia- Bib'.lm llr ..i. .I K .'.. II It Hit I A'lt Riard Hn M n , - M t: It V n M - W I ,, II. ..1 M . K ,ti It. ,k ,,. M I V II i -iv M . In i lit ' Man luif ii. v M . Bala., , , Mi . N It it " It. t . it K. ' t v II. ill. II M . It i. Iii . i Mrajat W BirarM Era, I una I II. iBr'.l I tl. A. Mil Ii, . ii K ii ii i B-kaiaon M - tl v. R itslla Man B " rngr II irtlt t lb.. M - A " ' H- .p'iv .1 i 1 v it m M Win c H an wall .1 in It. hiu Marl 11 1 M at w .1 Ml d iu. ki wu.1 Mra, tMivti M Bnatra B dikla 11. ,'. ii-,.ii Paany K l: , v M 1 llr-.w 1. Knru 1 lint 1, M tt . Bmwn H u . iMil M - famaj in M - II " 11 1 Mr. ,t an f It uwn K tatwih 1 llnmiH.11 I'iii. 1 n' RnrwuRra m . Jmm Rrrt 1 M. tTnt .1 It. nkf f.n i I' .... tt II ,. ill I HI I- t rail . II.. Mm Wmll l: .1 M . :.- I r p. II 1 kV. Kt'f 1 it'ti M . frani K H nk. M t 1 It 1.. . M . II -1. nil M - K I, II 'n,k., Mra llanialbai It . t . n M .Mm L II , - Mi M I' II . A... I: ,. .1 ilU II. 1. ,11 M . Wnil II I lrye Ml Ai: It Mr Ain I' . Mi . II 11 it Hi " M M HWinN I II nartt 11 it M Mm It U 't Brodnick M. at Br) mi Mm Uantal I Bro 'ka Ok Byrne Margara) , llrvj .. Kaa , It 41.1 hard MiaV " 4 -'ii BrMgM f .'.'nil 1 R".i I Lyt..ilni M-4 t M LV.gau Ma Kin I ' ' i II 1 ' -Mi r ni l k M , B ltd 11 ft lupiii I. I' .in(... Mre Mary ' ' ...'.: M . Mi- Inn Cmn'kr Catherlna .if ih K 1' may W 1 I 1 t- 1 . if 1 11111,1 1. m irr 1 . M t ,. nl 1 Mm Mary urn. rlin M M if 11 dir. M at . t :lfi Mi- M. 1 1 .' . Mar) I. t ' irk I, ii . ,1 f inni-'i Mr Anne I'lurk Mi. Onniieil R 1 . B'n .!'. retinrli k .ii 1". i.. M. i.i Cnnrajt M . Rllin 1 ! A M Cn .k,- Obaa 1 nr Mm K ii itatl OiRBUttlli R nr. 1 innl v. 1 Uorln M in 1 tin. Mi 1 Out tn M eCalharUie t-4 M M 1 , -t f ii.-tbi Hani Mia 1 . 1 let Mi - i: ibcll 1.' .t"' M 1111, i INrlirt Mm II. alei f t'" M' UMberllH I Oa-nliiia Mra Ci - M II It l k.' II. . t fr . y It I t i Id M-4. K f Hal M 4a. M . Ii4,,n . CI' . Mi. s I, t itilii) M . .. , .1 I h i ,111 1. ,1,1111 t ...mi 4.M1 a ,1 I M f IX M 4 M.i.iul II nati Mi.' 1 M K IV ft',. A f v'i. M .' ' f i'I Mi I ' " I'liii'lnn M'. I; ,.' 1 1 m .1. 11 1 Mm f I.. 11 1 B M a H f 11 . 1 K t." I .. Mr 111.. Dili 1 : .mi M M M I . Mi- 11 it Cualun in It trial M Curry Midtn' I -fin Mi n, II f irtl , M . t in- M . I. c rll M M . nn, I Mar It , Mary 1 ' . f ,', , . Hill P. urn . iiit i i'. ii 1 ty m . 1 11.. 1 1 A It C t it I' atra 11 lia H, 1. n - 11 It tl'tta I', iinn II i,a IralHdgH Hndiworlb Mr M .1 lib" PJiliby M - M , lay Ii , . Mi knna l il in Alina It.,.. Mm, Kaal I'itli at li.timelly Mia Ami lt . Ml Prank ' mohne Ann p.. 1 1 ' m.1.' 1 1 M . a . j I lia.,- . m m . M It "i"i. 1 Mn pweu . Ml R A I' . . I. . .1. all llawann II dly " igl miOmitii m 1 1 K . tar Ii It Wl ... M - M . i: lie M t 1 ' 1 I' ' . M' . Mn . 1 1, 1 -1 M'a K ... I' iwum Mn B . t I Nl It . M I.I braly .In ... I' lb 4Mf.l1., N ,. . . m VFI'lirltn in I' 1 Hay Clr I. ..Tii , tn I. 1 I' f Mar) 11 1, . M v , . 11 ill) II Ami I. . 11 ,l,.i Rulr) M'a PR it ', , m - 11 r t llntin M - f .f ii 1 0 ,1 M R I' "in Miri ft It. , , ri K ' I nut iMlnala Ik . in,, l.'alltai'i lltiaaau lll.it It, , i,,,. Mar) 1 1 11 1 . . M . I. "i -K II. . i mu M .-'" t Hi my V ili-.i .mi Ii . kaun A', ri,.,, Mr .1 . Pi.',.. Mi ,'s'ia Jfc , ... ii, M W n l: I M ... II 1 141 n .1 1 In Mi M . RBllti I. "ii. 1 Ki 1 .1 .11.. 1 M W Hulnai . i 1 m Mra J ina t 1 ana I. tale P BUhd M' Vnt 1 1. Mi I- . 1 . ' M 1 ' ' Mi. I IV " lit. I bat hn rH M P, ir I Mar) Pitch Mra, W. ,l Jul I, al I , I . P.I,', aml.l M - W. t let . I Pr a daua t I'm, . , . m A Pil erlatri M .. 11 on htowat. t ., 1 i 1 1 1 1 ,f. P !' p , t m 1 P ib) Mra M .. : 1 Kim-" 1. n 1 P lalaala Panel II ' 1 P" "'' C I Paulknet I I mi P.wd A . 1 Pmiiv K ifn p.. 1 1 naif, Rdbar . P . i. Mra A II I "' Mr I II , V Mi: 1 -' ' M. I. n. 1 p m , ,1 PouDbt MraMd It.,,. Mra W PI"' M 1 Mai 1 1 1 Id M . , Put P, ilamta Plim , , M ti' Pnli'l at trill 1 p, 1 m - t " ; Piy ' K ,l" r m M Barali l I 1 K la 1 A' , a Oagnl'd Madtiu'llt P r- 'Ii,,,i,- Anna D anliiw I .... ... M - A U) ambtun Oa all 1 am) Mm 1 1 Dm ham la. K 1 a AIII.4I II ai Mra M A , Urml" il P. -' tiilt... M'l'ln.i I drat k ." t. M . M ,1' aw , Oiadi K , illlmarl M . II. .1 : ! M . I 1 llrbJiM Mr, kV'WiTj i. i. Mf. ..: t 1. 11 in Mini -I Unit in Mr V a I Mia P II iiith'in Mr', It' at . . .1 In Mm Pi I M f lirvit.i. k Mia Pn dan mlt di K ea t.i. P. . . i' "I "I "" (I.. , M "I.' ' ' 1. ite Mm .1 lilt I 0 U r MmCal . I. tnay 1 it. at lue 1.. irret I- ' Ulaaauu Ann Ua't ry tt llleneai Am la 1 'I 1 T 1 .1 .1 U'tltaiia M Hi mi m 1 III M iry A n -t Mn rt .1 I . 1 m -1 . n Hi Hi w ,' Jill 11 Mm H - ' t II, , H't'lf t 11 in : M w . iii,:.., .1 11 p. . I H.,t.l, 11 Hrt Mi, Wi l 181 t 11.. p. Hi I Mr HM a li . 1 M -. i: '. 1' -I 11."" " d Mm, '' M ' 11 II .n I V Mnr, it II ' - M -,. Wa ,;t ., al II . Mm, O'lvi t lliily Mi II iu. 1 Mia I II Mr 1 -t I II. -1 1 M arl .1 II 1 M W 11 -.: 11 . , ! II n. K n 1 ' 1 1 1 e K ll .ifint.i l li .d l 1 II 111! . M'A II Uii M-t M A .1 .1 . 11 1 N li. -... M M iry 1: 11 - M tl ' v it- , iid n iniietl , ,1 , 1 M I n, Htn ii'il M.d'ti Anna II.. M I. 1 1 A II ,r. Mi ' . , a II II 1 M I, A 1 1 il! T .1 IlU in II truth III'.' Mull H -'l A II Jit .nil II I', it P.m. .1 II 1: II n l Am . HU'Licy M P"' ' M 11 ' '' M ' W " II , 1 M -. W -I , II M . .11 U 1 II .1 . M I!.! II M H'll II ; I. 1 M M A U)dl K I' " i II" ! ' 1 ' t ,. , ink .. s., , A I lt " I- ' , Jji Mi I "' M - M 'l jiuutkai m - .1 . e 1 55 1 r, , 1 . 1, M P, 1 I "" M I 'd A ! .1 1 M . M.' . I ' ' M M .1 . in ma M n ', ' 11 M M"'T B .1 ...... .1. a, ,1,1, p. d I.' 1 M .. vl. ..ft KraflMn H n-l "i 1 M K 1 Ml K , M ' Mi I K Mm fai 1 K. I 1 . M . tret K ., Hllu MM 11' t K n 1 M ,. ,i , K...r M iry T II Eerwl .1 il . Kaeunt Mm Rllaaualli KlluerUai Krener Mra, Waal Tlh BtSUboura Mm 1 A KahoaMarj A K nbarly Mr 1. .c.tU I Kally Mm, r.th uTO. Rnighl Knnn. I kally Nurab Knur Oatharlaa I Ka lu-a Mi Kliut.H. K I'I' Mi. M.ivo'l li b, Mr r b - . 1 M C M Kr lAIM Rlfti Kl44ii" Marl K.ti i Ri 11 Krinack M 11 P. I in t k. mly Br rleM K ilw M... I.i k r-ty A tea i. Mm Man i A h irdf Mm P. T . .1 .1 4 t,a.4 M' VI' aWLviay CalH-t Ina l,aiuii. i . Uaiai A' l.y A t, "ai Oharhya ji,i v i-a .1 ,t'l! Lnvbittary Laa ii RI - i, tariaa m L LubMr m . i Kd I mn Allc i l.iurijt Mtti.dt I.vA'mMi t Lang in a i. . Mr. .i i Url . I. , i i lit i I ,r,!.- M . t I M. I, I. w ,-. Mra ri r r.-i I, bjfii .. ,..mir l. ttt ,'-, ,, . 1, . ,.,, M I I' If tin Inn' j, Vrrat M id rut I ..i4 , Mr. I. il , ,i in,. !,... Mm H I v .;t i C Hi . laAga I. ,. a .1 I. . tatgatt M. I. I. . I a I. in Mr. Win P i . Mr It Ii 1. atnel art) Hfatrt i . .1 Mt4 Maria I. tn Hart . R l.w. M P. In lac) Mrgrrl i Ra I. . ' Mm Rl.vard I. rl M Calawim I. ,t. MraMart .1 I M V iry Lytaau Ma'f A i.i it- Ly.aia Mi i M it) Uil nr Ltd l . n Mart Mn I . "AMacd i Mil. Au M . i . .1 . nhuia ma M .. I M M . iret it M . Mi v M kl . '. P Miami Ml M a Mtu-rl Mahrr I I M ., i Ana M k i M . M ,v M , M .. M than M ii irt ti Mailhlaud M-.. Waverly M- Mat' I II i P a. . M.iTrll M." i: Mali v I . M I a Mm I, Mi; M'aV L Mill M I Mra U 0 I I M ,1 tn.. I. m nay M km i .. V M II M tl 'i M . twal K Md ei KiiM etli M .1 v .: M .. . A M in 1 1 Allr V M Ml km A M , t Ii.'h ;t,' M , .' , P. M '. . A n i Inn Mm Utinara Mi. n I "t Mat. I: ... M L i... M . M ny M ... i. It Anil M i.' i.n A i Mil..-. Mm M A M .! I .1 :., Ma k Wll il l. ma M ajf Mm Martin Man M o . m f t' Ina Mtrtln t: iihat lie M Igimiery Mre Jaaaat MaieheJI Mantle! M rat Barah Maialia 1 II , nil M , M J nnf P I MiniKMrn Mtri.i M a Mi la I Mill' ana A n Mi.hiM.Cia M are Mm Ju , M'tliMi M M mre Cuberlu Mr nu Citlutrin M or Mi at II M M-M.I, M i m t rnelb) M irp y ti M M n a- M a I I. M I'll ,' M . P. '.'' t P M i 4 i M . , L M i1' ) A nf' M itej M An K M i . , Mr Jl " II"' I M ten Anna M i-i hi M ,-.' n t Ann n a... i , ,. Murray M . a M tah "i ai M r M i"l M i M I i II M "i-i, t:.t' rrlna Mi- N Mill M tyat R imWIH M iabra i Mm, fMk al M mar UbMk ti l ii i M . I. i i M ' n , " m .. w t tl . i ,. M Cm I t-'i M It u 'II It- I -'t M, f t it . M .. I. , l .nil M H mnel M . i mu,. Miami! BttM M Cahl , A : .i -i m i K ite M it n lid M -. M f ."' i Itiu .ra M B .wa Mr, Mad M 1 M fi'l ) A'. I at M ' .. .. . M a f .. i M I ;iali M P I a 1 I tin M r lie l a It dget Mi lb Mm MPfWau 8ii ill M t iMlmlla M P.ii ' . P. M a ..Mm M . an M . , . M M i midi Bit ! I M li m Ml II . iwa i Cat M I. chilli II . , Mm y mi Manual mm.' M ImeB vl . ,' .1 I. il l t'l M ih . M llartl M . url M. M M.i . Mrtlar .'. Man M . . . M n M I M P n .11 . M ii . IP ..I,:. I Mill i '.i ,. il M M. Int. ... m.i M D Md Mm, itf .k l M Ki i I i . . V i i t MiaaiMi l in a,. . i, Mattel NewibgAgbMA Nan III'. N -ma Mtity t , , '., ,. Nortll Mr. .1 . .a Maoh ua Ite. D . . v . M . i; ba I i s - i . , II I 4 v 't M . V I ii ii Mr iraM 0 dhetlaa ' i r "f ... m . ti. , .. lyaj ii v Olaea Mm Mad oa at U-0 mn.ir M a M .a II li n. M' ., k oal P'.l at rpDonn i M ra liable Mra O'D-amell I. au lllbt M n y P , i' .... Mi i P. i i' .1 'in H ' ' '. ,t t irpMata Mtldgal U aea Mary ,1.1 .i, p inn Pelt) Mra Rmma pn mm M .1 . I. Pei ue Mra Maty t ,'. ai Mra J M Pat ai Igi M I I A peik P ' p. ".-.. i Citl .ti i Preiikard Attn I I PJ re Marl I Mi P ' I" M 'a p.rkai Mi Mn ) PI i M w p.,rkai l M irg nl PenU n Parkei a Ptnkbain R i . P if M Win P M A I. Patten M - M A Ptkl M. . I Pit, Mm, -t kl MPi idbt Mra R 0 pi Mia. Wuat U - I' irta M .i , I..', .1 P I M I Payne M - Rtn I I P at P. Ilahel . P i .- M . A in 1 1 p alb) Mm Ralbar p Ad Pntdj M . it a i p r'.t'" P ratraia Mre Thue Wni f , Mm Ban II P . vara An n. p. M.i Ann Pawell M.. Mai V IN Mir a'. i it n-i I IIITl' LIWl a II 'hetl Maty HiiiiiitaMo.li.no U .in rla P. i i It,. 1. 1 . ,t nf M iliarki M u i M ipp Mm M iry Roh n- Mn M.i it t n v M .-.' i rat It Mm Ian I, Havm i M i t: a M IM If nd M . Ill -I it '1 n Maigl lt.a l k .1- N m Mmbiruli A Hat. .,, M.i., It"..- la M I A It-. i. ,i. M i. . Mn i r., it .... li aril M.n . ,d tran Hall y M i K I" ti I It,,!', I M Paul bt II. v ... I M M ' I It '. !' 1 ' t It. ,., ill I" , , It i. al M I I'll Rayuulda M - M Hu t Mn d" iu Hul ird M . Hi 1 t II ittger tbn i II . ' mood M-f in ...a Itv lei Mat) K . henlaoti In A .1 Hi'.' nden M MM M I" t M' Ai n It t .1"' a It. I-. Mn 0 P an H I IS a. M - I.i ' ' It , , M -, V ldt tfi II .! . it M Can K: an Mia Ann (Jl l.i.l. I, ...... I Sill ! tu I.i . Ifl ,'.' 1 M.aal., . S . i'K M,IV .! ii Mm Col Htm Mra TP V. Ribilair) Maw a Analla t M II I. -..in ii M - Roaekab Bun tit Ma . ill i Mi fu. line an, in, Mra, II tut i n aatidera M irgarat Bmitb B-iaui Biialar Jmiim Bailib Mla, WelkarM - m i'.i Ati - li M -a, ti t Ave . Ml i BtiiMb MAi ... I - rgd I M .ri . i Boi li. .1 i i . , g.i . i: . , i n m p. - . .. ,t mn- Bi . '' I. ' " -i. .1. ai Mia- Ann Bm ' Paullni I. I . . I , ,. I . ' ! ia .. ,, in, i .1 m .it, .it; - i I ..v.-, , v H i " H M - -I U , i' t M M -I1' ' ' kiitlll i . m i M H tin Nil " n M 1 1 ria . 1. 1 M ti ..i... ' i i 'i I f p . K t M I I Mi It I i . . , M I ' M Af "a I.' Mn B .i ti. 1 "l. .. , , , i Mi i 1 Igaal i X U iv t . in .in n i , ., Miry i,i mi i .. I M J ma i,i. 'I wiiaa ! M A I , i i J .. ni Mr I I 'l . 'i"a II TiUllllllll A,. 'I I , u v .. t . Ti a Mn. (i tat il I Tt'or Mradaa I I I ni . ,.' a i U ilhl a I. LTlllKEM id ' ...'Nl -A r id I ' ' Van V - I. ' " V V dl Mmdwl Van Wuikla Mr .1 ,i A . , k Mi ' ' Vliti tu Mi Virgl f Wt&& w V. 'Mf . .... M,l Willlvii Mm M tf) Ann w mi H la Wllllaiii Mn II u y is , i. . Km: w "" ' " Va'kn Mm Ma fla w id. W . ki i II in i ll.. W. inn B . unlit v . , ,i ,i a v m M ' li.n.l a M M il William Wen M Wall ,i' C m ' A W lUuma M ... KM4 t W ,i , Mm R aa Wi ann Ajpta l Mi A da W lauti Am, i v. I - IP ta S'. ...ii M P, le Walluii M - IL. I W.lt Mf I i Vi ,. , Mat i ' t Wl la P tentth W at M N W Whlta W ! , f r "tn Wl, la l4t,.. Z Waal Mia , 1 ,1 w tn Atinla i M iry A w u. ,re Mm Parkat M w Mm M A w i I M A m a it w 1 1 )ra f if n 1 1 W mda .I nn. W Ikra Mai 1'"! ii Wi urkw M I .'1 Wilkin. M.a Anna VHI Ml Mf II X Mi ', Ut Itl Ill NTLRMI vi i iht. A lata P WalltmAdam P C Ayl iglJaaW Addyjotin A an Wm A Atntiillai Abrabarn .ln ohAi an 0 R a. t i tla AarnuBary , u n II n,wn K h -J Aiken t B Altar, It II A t A' Wa P AbtatdavPNakAUati it.,, n Aajilaa ill L'.-it lin A Ui Ma il Akan i.i ii M A'BaaOaaO Anrher J.dia Ala. -l P i.. LAataaatWI A in R i A l. n . An.-f ift J AtaVltAata W... All .1 ii .1 K Anihr Wn II Iwa Mat.i t i I A d i ii Hi .1 HArni.ti... , W W I, Ii ii My A drefraR Ailn-lr. n Win igtiiaa Jol n Andtatri j p t, lain liit-i .tA-aber Atlani c A mtirina,.! dm- d mat Capttl 'hn ihbamei BnJ - . A f . a Alia,, In N i Aitiialm raj It II 1.- If ti in in A il Ilea B I At" ite, AT A Id W n t ' ., W dt A.I V, I N Am. Id tie . All .in. I; ' A' i f I. I - J hit It . i .t l Bki i I i- ai, Bell I n A Bki f ..t l ev Bra k. ii i ml Poor Baket P. Hi i Rai ... a. Ball Rut .: Hal ir Oa.i P f . It. in a A li. k. i t irbant It. R I I' ll.nl, Minn t P. .' f All It ik. ... Aim mdRirlr ,!t II I t . 11. let 1 - H.rrv .1 ia I. A I.. II in Brarrt) C C It. a Rat J It. km ilohn T li, i iii in it it mii u i i IL Berlin I' P it , , h Wm Birkel Win II ti i k i t It . rkaianelaaacBtl v .1 ' n It nl ei I'.t. i It mii ' ml M I li in . I I , ii , I i n ik. Pi n.k a n... it Alei II tdlnv lien N II II. II Win Bi itlitvlH Bailay LB Baragertlt T li I IU. W lit e in I'I. tile. 11 1 i .11 CL Bal " Bin P A- II n. i -ii t i44 a ma It. lali .If. Barh I I; Pan e. I.aa, II t .1 A M i, 1 ' II t" t berth liny Bear Biraou Banrdlet tiai W Bury .1 i . It-.lv I i.n '.' i ,, a Win II, 4,' .ml. ii Ratal AC It i, nil.' ant ,1 Bbm .i ha thai t IWnrni J a It in, ell I tt N II e.l . . A W II Pa tut II lllyler A' A ' If II nil l Wi , A llavler In II II I. W II II mat Win B:euec:t Win II Brakuii ii 1 1 ,.u t ,1 II 1 Batuheltir P. I, lle'llng B B llinga A C.diM li.ii ea .ii i.,., It, in dohn ii Uaanan R A But lev ll.a ll.l It,' md BgtUra A il Bya A I I' I v i t It karlon A w Rai. m.. r Clua It ii Mddtaann Itllllng K:iaaar llm tn ll,,iii.,ii il A A II Brawn P P Baneril Bny M p ,r A BaMh Ifcrne It I A It mi BtgglowAll.i Baadk P W baa n agb k i r n i Men I' C Bni k I k Bmwn w It ,.l Tl II It i i v It "ii ii li w It tia-i .mi I. P il II f llniT. I I. Il II ki P It II t i, .1 . M II It '.. ' n WniB . ' K i II It II t',a Wm I It it k. .1 t .i Batwk-k C O j It rvk Jim H Brtaih) rhna II aan w M Il tin t m It t Bmrdan .tea 1 n nf, ,1.. n in W mi . ii hai I It una Win II n , C . Ike, CI nighAddie.'i Brtn A Byan BmleaLvniaaR it t ut i' i ii i i in ti a i m A P. H" la ri It linn i .laa II li i. i.. . i.. ,i, ,n p It . - ft, .n. ii It ..t . A -l .... Ill , ,. I Ii irt d M II ti " t i B u II . I !!.., ., Jlui It ... If ii mta i... . li li wi. il ii it i .. p H P hi i l. it r ..;.'. p Rayn I hue) a i ll ,. ,. f It I n it p : it .vt,n Qakt w I Brunt Ativan Bat w tie. It ryM I. aah II it h I ,i w in llrua P It n.l Wm A I It ibllngR lab i J II nl. ni l ii A i Unit...,.! t: it it i .,, T . . n irpel I -I it al bai Iu Bui . in,. , p ' ma I, II yd M.m': II Hint: Ii it ei I". II I I ii II i i II I 'n II il . i rt ui i lln k It A II W n rt . r .I, II at: Batbrii k Wm BnUar Win II , I Wm II lit, I n I, I , II,., i H V Ml Fll " I ii . ,1 i si , . A Itjt i K In l n i t i. ki Pat'l l.'ragta it li : .' Iwa I i i i iid N J t t In ,. i i l I t..;i t lm j i N II f a ' . Be mta I' i i :,. i in Cillen K I'vd Calm Pi in I'miie Of! Uinip I P A Clark A i In , Chamlertlu R Citeiitrr lieai n, I'" ft" plntla i flikl'.t An ... lenm Ale r,n Kb i diva i 1 betl i, WC .. s.m Clatk ,1 i i ... A rt i lyCl M , i"if I P IV i a ii. p.-n i m t . i Puma. Clark A t , men ,1 It lpet II mian f ill A a t il Cb ni.' i I , ... f n i Ii l'i a Clark B It Crane In I t f ia . u II w t ill P t '.. mill. I.. . U rB Ati.t t ark Bav In L) Pitiiart.i, Ate Clin;' Mbltael t' .rlrll-. . I ui, plan! It t . , W ' lik W I Cainptatll Ti libit . Wm Cam I Campbell ,laa CUtrk Pr-tuk Crawf iadl I Campbell FW I rfc J T t ., 1 1 . I Campbell .1 .a t . ... Palii a ChaaeA A i i,.,titit.,i, tale t ii i.i .III C. . w M Com Lwtkwikal Clu alia t n i .... w' It, fil. lit. 1 II Cu Cha t .....il.l.. i CI Iteuilen 11 I! a WmiM ... I'.a kl "'l .Hit C ld I I".' I. lataat) Petri CdibJ Aim,. Crni nil Kdwd CL itl.nl. , .1 ,1 ii V ihb II II C nr. V I Carmll A Cn IMilaai Augtu Caikliu .1 lia f'.'.i.i pi. ini CiaMmgue .i itu Chaatiml Bold Oulllnga.l n C mtlii pbn Clawry t l In f 1 1 t- I Cu ,1 ni ' ,i 11 i i mb i i I i t ilyei n i trdC tmk J I'm ll. l P.' i. ' I 4a Hll.il II t I f I. -' Chlali tin t 1 1 w i .... 4 i ,., n A Cu II I I . . II mill- Co .k.' . W fit. aetai ,v f -t i ... Th It, yea i,t apt f apui I II I I. Iteml. ll II A I t n. Hi f - l II

I nr. ... ti. An f ' ,l"l n 0 '.. ' I' .lie f Petal f mi Ii JidlU (i 0 i fii I I f lybj i mi I' ttlei P V UlnatU P Citelbt O im C'lMr. h '-a , M Oiaajuark Abti C;.mgli riiwaJnteOirll f ..ay vtin ii f .ma i 1 i'.i " M ..: f -iliei' didin t 'im. Pti'k f ' it Ail'.ur 0 alldVa k f W U ''.' in.' uu A 1 m Jm i. C avek Cd I f., . Willi" I I'll It t , ,4 II i in , Wii. f . U inun ,.g Wat f m Ma-h'l C i.e I I N It I IM a It n. v I.e i O I'. I i A- a- l. I ... .1 Ua It ill P. I . .in.' el port w . IH'. . 'ann A link .1 ni,. N I' . ' II I. I' - Wm li 'ii dm, u Bntl Aiu'i liti i di I lm lln .In! n Ha) Bet II a i ... In,,, i, .1 imaa ii ii iv 1,-t I 11 Hacker Anal M Ibuia Baamel n.tna li.am- Wm W Lhaili Mi Ilea It. It. i.n p i.n. ui. .1 0 I'. - A t v I' I re t f "'. it Hu v T a Hn f i.t I . W n In vVm Bake Tht Itatla I n, -. , it ' ii laThig llaluMr A Prue-lletilaii Marlla lint-lea Henry T t"i In ,. J II nl! I 1 1 .mi . .1 1: li. Bart at I.. It ia Wta I lini. k Waller li. Willi iry It t. laa I. 1 p in . aa ,M II l .I-. Ml ,i lie,. hunt rhna IP iv DanuM ii i - n . im i,.i, ui. lia Mar. II , I' ' i M lei ' 1. iii md I i i Ii -u ' u i Thna II t A Pill VI. ll ' t ' una Di M 'i . Ill li key CI ii W I Mreaia t. Ii ' IV li Mill'''" lin-. IVui II It Hal He A H .ua ItvueC Hi. i ' arlM Maam I l M rtln II h ii Wm Dunahur, III R l ..vi.. . n ii W .il in i ai I HU' Imini-I P . p m : 'i rnt II P. U II wn A I Mi I it M 1 : i I it p i 1 rie Luke i' .a.ile.laa I,., pi v M nl . v li . , ti. P. i , , . , l All. II' II 'I II I , i i, I'. i. pr i i I Bal ,: . I ,1 , l . .. Him .. ' i A i ni 11,41 A 1 1 I' n p-tk l'i' 1 V dter I' ..I .1... 1 1 i i i I M I II M l , 1. II P I ' .' 1-1,4 I' I ' ' l'i K Ba ' Ii i II U , .'1 I . " It . '., (I 11 A Uu . i 1 ' , IV II I I- ! I. ' Jl Unity Ra, ir.l I ' I f I i I A II R y W p.'iv r I.'. I Ai l " latii Rn " S if an Kli irdi I -i ... H U . " I mRA 1 1 1 tl i... ..i I ' Jul I .in ml i J A ..a t J Uu 1. 1 i .. it, I , . i I , - . i Mj Tan Klklli, A.i A . I i I' n n. v Prop i ,1 ! I.'v I .i R .. Ill' 141 - p Vf .4 - Ill .11 I.', ill I I n ...y ii. i K a,. A I R u I ' Rlatwi d Will I P.. He" Melt..' P It W W I il P. I Ii k ablp CI I- It II t R 17 .ii- I I'. I P M I ' ' I I' iei Parr H C I i H , ii. In I .v ll.... II. . I'I ;v C i ergnai ' in aa F ry d diu p.t. ii I i ! rePrei id It I ' a I.i.. W i. I ' Ii I ' j ill i n . . p t p. awi ii" . i ' p 1 ' ' "" 1 ; . Bailey ll J I . I . I II l l " A a I il T ma. ) -1 I. It. lid W lit 'a , , .1 i II Hull P HI law i , .,. . i pi - A -; . I u I f I is Wi Ii , . Priad.il Pield Chat Ira R Fleler Ilmll an PnadCild Wit' Prrri B i.iA Co l ial . r B B i; a I'-' " ri li I' I'I L'i PtMiimMt Wr daaPIUpalrbk dubn C B I i .... wm P.! A K P. .tiller M W Pi. Wm li II I " t PI llaudtr I V Ira K..i H Punila H I PitMavlb AWed Powk Akuua 1 illni I I lit. ll.i.iy II P e II ' t '' B d Puller II ll I f ' in a rt..ii QauMtaotl Uea-Hard it IB VJi.i . am Kv iv Hi .If 1 14 II it' m Qiwal Albait J 0" t 'i'U dui i.i.l.iiu J U M(J 1 W tlal'agi.rr P P S Ortiry In . miii Ki I' W I, 11, .mi A llaauy dtdiu net i .1 , ii.lt i, tier .t'tl llfl'itlAf ' ' aunt ai l'i, llraliani .1 II llarrtem I. I Odngbt. M lively f. trlia II II "dliar M tj . I h ..I (tetbrV.! Barary Bymtne Or) It- iv.ar. iihwa B R tlerrell Abttaa. u uiitiii8...i.-ii.,ua lit i . at .1 ntae der M tllann Wm A Cartel) Ctiue H Itililai A I liraenr .1 . i -III . I , , J I i i illilh .1 i llr,ritr II P ileliaar flat UiI'Ih drateph Oltan l'a t 11.11 II , Pilk P IttltUn iv W Herman .1 m f, Itralttara K nreane a a tied ,, , t, iv it . n r n ii nn ii niiktt c ii ii., a ii" 11 lie, i . nn W i; " ii I i . It Hir -ii Cull T 1 ,l Oreet , Lilt h at till 1 W BR it u K M tin . t Wm li w mil v I, iay HMIaM tl i W i.i'. .. t Th il iiple It Al i. en'ieti Bi. tl '. . ii K in ii P ua ran! R la ti bi .la il d I i i OkaaACan UrlfBlh llamp II i n ll , y nam, Palm ml I. r y ti Aafiy 'i i lie rgt C It H li i 1 1 i... . i. . .1 it II tl.h.,1 ti , eec' Itord ii 1. 1 1 . .1 . i i 11 aid t. e CntdV i. it f . le nn mi i , I I ii Itamllhf MletKilaetl Mem it niynr. i il . It l.n nf i. li id I) .1 .4 o Id A Pile ii u.l m Tl mtM a i f It -l.. Ibkl .- P .1 Celh. H ml art ti rtnly uwan u md ti ti ii. ..lmi 1"' ii ureum .turilaj kerldga IP h ii All !., a i 1 1. w ird R Mi p. t Rt ii , Math lirrad n mtllbm l n . la-lt l. II nil" , AM lla'arv All ti I ll . I Pi tela ll ll , i 1 1 w uu Ha ilun .! ll II i i a It I' Ha nay Tii , , Kilt I May V I'll mead P I ii tmt r i it i m rk d d n Hi ..it All nil II . it .1 1 i, 4 II if t ll I ll le M.i: Hand If llaaatrtr tl Ham , I lin i Hi. til A lima lit." i Patid lUtilanddw lit I1'. .1 il ll Unit ai d nil i.f ,.', j II ii ir, mn Kiiwla ii ii " i T f ii i' . I r i i Hai ri. .1 ll ii It 11 tr I', I ,.i i II l, li I W i iktMt II . drilll n. IP pi er K II vriil. ,o ,lu , ihll ,rri4,,it at' i llta'-i 1 1. a p. il .tea T imdhi ll it n. Bitnl ll irt .1 i t MRih ,i ' II tarn K leey ll irtfi I. ii di lm Maya i W II llawkra A b -is llarrta diitni 8 ian ltam Win II vi .1 J Hat. . Hen ll irt' It II rriiigton Jidmllval Mdad R HyeaMlrhae II in i, d HayMlli i II II til. me I II Harried. 0 n .m d ll l.n iiaktHHH Harvey urn n . . w K HaMltdil L ii llii.ieu 1,1 1 1 II litliilna Si Ii H.itK'iai el. n If . . .. i lln ka John M Mealy dnhll Jo. II i .i .lima. M hlau.l I W B . I' II . ill f.nl ii- II k He -v N Helm i i ll . k Willlamll II leaat Heed M n, II .. N a ll labara . t" i li t .1 ihtt t tl 'lint CI i. '.'ll '.- ni it II n't IV ' ll i m in P ll it n - k A t: II. n.n . I n Il. e leal W. Ibnull t IM .. W ii II eh I I il m . M are P II mill, k f A II iifl I. ni llliiaaBiml II f Leetidei ni: ll . .' II . ii... .i.n . ii .1. i.i urn .1 aepk lllna A it li bmAC-i ll ... iin.l John 11. .Pniloi ll.akly C B II M tf a n k ll . hi 4 ... K ll .". ii. f H ililmril II v. I II den pi. i R II ,, ' i ii It I Mil hitid lli.ll d Th . tv ll ... .i . in i. i . , i II W i. II I II II llil i ' l II ill ll W ll i kl HtteufH i ll ... i II " Ue Will II n i l l . II III Id , iT il tin. i . Amu t in iu ll II. , . Illart . ll . I , R.i re I it II nil t 4 I II . P II II.: ii II .1 .If U i ',l llltl II ,l l ,. Wi ll . me Wm Pi . ik l i tt ll iranpt , 11 laet .1 i llunen rt ti l km P. la m ll i i "t I. ..nl ll ii .' ni r I , P ii . lun Btmej I u i i iti natal ti.- It ., II., ihial ...t lln ai f I . .1 -t ll i I . , I II In ll i II. tn W 4 , I I ll tpklt - ll it. ll A n ui lit' it ' II aliflait I"'" I tl P ll iiianl Wlul a a . - - tl .. j ii, i i dm ll ( in It A Oil Hi in I f , , Pll it p.- din ml ' ', li t A llu I'" ! .1 ' HIP till W n II , li.i,, J.iha rt lm M I aa M i bel Ingaa dabn Itima R 1 1. . n A. 1 1.. .i .ua Wm li Mia t "i I km i .. .. I '. I. i .I nn,, .i. A ,. . .1 kami il i all l I' I.' 'tla A In i bmket Cn dohia n i) K iMkaai Jubii U Jaaaotii Halt A luliui leoll .latkaott Wni Merkl.- .1 .it, .n Pit-i. k ,i f it 1 1 inea A Monty Jn iiibt LA I Jirki ll v Jaakui Tiiiat'M..linmA Prank' .1 . J.a I. .1 "t .1 Bnlntti !ln I dat'kaon Mawtibdrwell Jul M ,1 libatrm Jaa W A i: . .1 Petal .1 . ,a. .. a i , Jacnlijohn -1 eCallp .i.r i .u Wm P , ,1 u ii ,t , ... Inm JiaMpb A Day- I la, da dud .! .1 A It . ma ilainM Tito Jiae wa Jnyea Than .1 u ,, - Tl . I) Jobt Mb N 1 " .1 1 1" ' .In I .rae Ibtnl M ) "1 ."i C .1 Kane W II K. ut K .' II .1 K '-. I ill" K mu 1. I K . . M fhaal ,1 h' I1 Wm K . I'.. ' M II h . uiagh i "i tu ill Pat kl p Km . Wm K .uu'. a iii i K- '""' Pin ant Kin My CI .i N i i e K '. ii Jol . P Km nf v .1 .lm K ina .1 . . Bbll K ., P. i.n Ellin) Cbaa 13 , I K. i.. . li K.due. W n K. . , ,i ,.i K't'la ni R M hi ! W Rai ley M i I Prab. i Rltk' atu H It K. li . I ihta IV K ' ' Cl .11 K " I P Be'ly J.imra A' Rltaeh Milt hew Ke i Jul . Rll IM' rkCule.RH '.lln K' llv P Kn lil I. Bell) in. K 1(1 II K H Ka lie.. II K iIm ' II J K ' Wn. Keuui I ii.i . K mini P., Ir R ...s i .4 it K until . I ' K il Ml K I Wmd I It T Ring BAAU" R ... .P in. K el. It i f K ... riubi "'K ' I eaantltf Mn "in P B - M V L, hm V W I ll . It V IrtV, M ni I y A I. Betty tl .1 I hi . n P.ti k An, I, , ii i, p I. ii-.... . im . La a unual l. , . I Law int. law, Ii Wia Pi I, ,ii, Thuiua Lawlerjabita l.-i-in. Jbuuba I - it jiaepltLawn lie tryla a A IV i l ent A M n I in . Lawn tet N I), pi Leu ABuiii . Ai Uuu i la W ,t I. II i A t i mta Ui ! ., I .. Cu I.-., rttn I B l. n ... w p Ala n. I n i ! : I d iwa Co Leal-'bl rue l-iraatn in ui LtarM la i tt.'t'v ' La i ' It l.t I t If -II I. I.' al i tl H . I.' A I. . li ll I. iii T A. C i il M I. n .I u. i, i land lm, Lea I dll W lr.Mii tn o , er l. t Wa l.' -' i . I ii. Vi 4 v it :i UrliktnCACu L"iig darewbjli laibeWI Paul (I Lllli a I... II i, I. ia it i M LIU e Wi P i I . H II I.'t " I". V i lei A Co laaiangen ptitb lawadlagtoii P 0 li,. . .1 A Co I." - .1 a It I, ni. I n ll,-.,. II, i,.',i.ffit' livll.'iu "i : Linda I I 'I I t Ijrneli Smmel ; I. ml. ,v i , Lord A II MtA. Lvnrh Jubii I I. i I i -I . L'-iuh M A I Laa knuvi ll rl A a n l i lW I li t i. , i, ,.i ji ii i L) n W Ad I , , .1 4. i, C III pi ' I ' H' "l ,i ik I.'t I A C" Id ' I i, mi i p.. lean A r I.;. W. i 1 I il ll, L -if t Ml' BitiHil I . . u M Pdk M il ' ', IVl , MalmirJn ., I.I , ! M. i Ma .! Matyi A t g ..IP M Wl I Mnrkl.aln A Cn , , l M.f "I Hi M trl I ."'. ,1, , l ii Martian W n Mi. Pel I M. '', M.t Wm M , , i Mam a pa Pu M . i u i . M tlrita Laa la W rai M ,., . i . m al .1 R Midi - ' ! i Mara i 'I l M ''' " M 1 Maratwt i - ' 4 M ' i Htp i HM i . C H M Anil - , Mil' ,.. J i. 11 1- , ei Inm 1 M Bt I Mull I . M 'I "a Millet 0 1 M .it i, i ., Mn 1 P. labial MP"' Cm MonW Mnt I, I M . it I P Mill! 1 Baiter Ble Mndlll Wm M labtea M rl.. .' M t. II i M I" I P M i P. i M W W M d.'hl fl M Wni M M"n N M I ' I m II nolii Merry man llao CMuil arm Lean ' il - v . 1 I. I m. i.i in .1 : t I. Mi.. .': P lard M .t It II M I'.'i'O Mil Ml ' i, ... 4 .i , I Mf I M tea Mii' ' i ti .. A A lm VI 1 - Ci. i M ' . 'I i mi. BACn tMUul al Mairan.1 M I ii ! i ' ! m.i' deii ra k t i M . i M .1 . Wii, M url P t M . i W .. .1,1,, Mi. MM M.A' I 1 'I V.i I t M I. I Ml. A 11 II- I l , III M , .11 I.' t,' JU M M meJii M ,ad I'" I ti . , i .i -1 ' iii p Burn Thai ll . .,. .1 . M t n M M lb fa P d 'I M ,., 111 . M , 1 1 I I - 1 1 Hn t . , 1. 1 I ti M if .1 -M I I I' A I. ,1 ,, in l .1 , At M r . f II M - .. I ,"l A I i l .lk M n.i I i. M rai a I . Mnwl i.. Jn M . rag R ! Mi h ii n. ,i MM . n . a i., M in i Jita, Pi.l M , :.'. I g I. I tl . -I M , . i W aim ' ll in M I it) Win t: M ...e l,,., i me M . i t .1 ... M i - J I, M i M M . A'' HI d M , Cue W Mil " - Lyibau Ilun P A Cu i Muliiun Bawl M.C.H." A M Abu ii i It ! t M i.' i: Iwat 1 ll M li .le i: . uldM Kl II M mi p y P il'k M i ii uilek dun II Ulan A r mi, i A M u .1 i iiM ll maid Al Mi Carl f a i t iim v Haul M Unald A A Mi in II ,1 M.f .'I M ti ' M i . ' M I II M I' Oil" I T 4 Mi in . i. i M AH Mai Tl M ni ih .i"; Mi , i M Anneut) .1 ! n'.l 'nn Win M A MerTlua M Alaniei .In Mi'lVm Cl h Ml. '..i ll M I il'llt I Ban I M li" kid A I M Carl) R. i. it MeC ll Pit M- dni Uo M.l.ifnr At I.IM I.i mi, W S Mh evil. I M Ibaiouab PalkM RulgldA l.-M tnlh) I M Liviald Prttlk Ml . M -s hmbi ) ' ' - M '. n Itinaa M Kuril ii I tmeY MiVfi dniiiaa MrPmnlil A Cold Train J I. Met ilPetai Ml" i l I hn Mel.e" M . . M Na II Ma 11 m i ., pet r m Lean Hi w m N.uat iWa M. I. el .1 . 'j M. N. . .. R in I M.H na'dpanl MrLmightiu Cl iiMeMalmti Ja P Mi Km v Wm Mi l.aiiii V, A. M P ... Ailek M. Rrrney Wm I , AC. ! li I., tn l. Il i I a , N t I , i. N -arl , , nl W la ' " A N Wl W N . M r a N .. .f Palk H v .1 Napier Aba NeK.-lll'laa B R,chulaChai N . P....u k New I " Ji Ifehul R ,t., H N -1U1R..II Newiu.11 IP I 'I N i ll ... II N - M.H nl IV Rial M .-. v- .v N t tt mi' 1 Cl. N .r. lltv ,1 n.. 11 M. wi Ne.tNP RorrbaTlMM mat Rawarl Henry ANorlnn OertlM N nl ill ' Nith B ,11 N.,r , .' N. a Inn J P ir d.. O R 11 Tl ClbmbtllPelk IHirai IV. late 11 II. I' Id , Cl, . Nf II a 1 N, , M ' ' 1 t nl I -1 (PRrta 1 . . w.it'N 11 11 mated w iita at mn an .1 P Ibtkry Jm it R if Hi il llh n C Hi l.t i, A I. ii I' nn patk ii.lel P M n . I Al au P tk m . P I , lo. , P, ma 1 10. i Itmi ii ,vrr ,1"" I) t p. . i n p tu a c Pre t a, ni ,wn ii Pn A m ll A il u Prltiig J. Prill . I ll p. lem Bam H I P' I I ' ' V ! i. , It l.l P I M A P Peek Levi M P hai W , M I'"' I Ph t Wm Praehi II at W Par ll I Pull Mi rr am p ; Prt.Pl Pn. -Af I'm Lini Piehatad hn I'.i" tu Pakii w p . n , Pan Ii Mi Pi. iflVr Nicl ..: P a . Aii.nl A Parlant KmlM Penlej II p , ,. , m p ,11. . .. Mi P . ,. R tit Pib in Pit W Ii p i, ,,i p . , , , i hn . P.ik .1 m A Cn P.rerl) P i pikr i M ,v 4 Put I ' . Pi p p v i P.tk . ,1 hn A P it ''. lie i, i nar J A Pitthet R'tfua II P. 'i Tii-.mn P ati .1 .l.n P i Ina l"ti II Pi t n T ' P in II M P. ee A nil tin P boy BI I I" .. ,1 Hatty B Prune OtretC P " In Ii n in Ptuniie) I. I nn Mi i rt p iri ', m I ml I" - M ' V a. 11 II I pi ... I . Pi ui pp Mi p .it.-1 p.. . i Pen bat Wa PI rl i P. H I'.' la Wm p p ... p,i mm in ,. li V'i INLAN ' .' Qnlni n P KaaAdph pn P m n i - Ra ,, Win li I n I R lib dun a II e I I, W .1 R mil il' M If i let Mill Cn Etnaaj M i Ruhb. gd Rmanaa tl-ttld Raigei M ini R . i t 1 1 u I! Pi ,.i p.. r I R I. dote A p M i i wm ii Bai It l Prlbm d li. ' li ri - i: .in- i w M Pll .1 I II P II . t.l A f" It I le .1 I I I ' .1 li ' M H It in II . tell It dfunl Wm Clip l: ph . 1 1 ll 1 : a Ci n R ildna i 11 .1. il He in,, ,1 Pnn 1, n.l Robert J ., aw . ia It 'I. , Wn, 11 R ildiia ii l.taenh II I a e. ., Rll A III II It I, ii... 1 II If. 1 u. Id A Rll II It I'd Ill II .1. II I . 1 , rtand Mh It .hn LL P ,: ,1 4 s R eliant. H II It 1. n . I, uutm Retl kl l.ut. It I. e A II ' I. II n. it ft ll iheib 11 .1 Rei iei Pnn md Ripby Wm MryaAWilm Hi . Ml P inlaai M II 1 at 1 .. 1 P I A It 1 tf I'. 1. ll una Louie II 1: dd ... H .. m I' 11 I nt.- J,a ph M i 1 ; Wm Knot 1 1 Pran RBrr,ui Hi- Rlglitrt pi it 1 t . I Rii-iv j..in 1 it ,1 1 ,iii in., Hon. II .1 M. it n. .1 11 bi rue rum ii v 111 1 'it .. it. 11 j it .1. i n At" R .iuia.ii U.tg. R tgen Urga II. . i ni. I Anil 1 I.. R T I. Kola if Iidtn II e.- Tl It . I W A R11 . Win Itu! 1 II P It-,.' U ' al li 1 ri ill It Mil K dd V It, "i" I'. RteeAtld I IP I - R Han f I Bitah Tl a P Ih-.lnl P mk Ri 11. Iff 4 KlUHe Pli'l'p It .e la.. Rnah Tl m Hilt" .lm. Hi. .ii 11 st RuilbgaCluta Binkilphy Jaooti J. hn lit 1111 II ..ai l V. INMda BUI BUI ILU . I P.l.arl O 11 Belli 1 Cidbm 11 Banl ail 11 p 1 . ..I,, Jtthn 11 I' kimI'i 4 it.-.., v 4- , 1.". II Ha lia I II I' Heaiiln , I. P. tid - 11 rd M il A .-. hi . H . HI 111 A i 1 H" in .1 I. S 1 A II .a akrtder, Wkll- Btwele . I h miaa Bayen U lart .lerAP" I' o, 11. ti Prnbk ir ' Hit l tri-a .4 .1.. p. AC. ll Htaplebi P. 1 1 tr I H ft Pi ll", rt .i.l-in M . :it I II ,f . a. 1 hu. .1 lm Hp i-i- ' 1 'II'" ', ,, 1 , 1 Sn.uk d.aa.ph rt. ! :.M",.4 rti-nv Athir ..i uil Pill ii k Co HI n nt I, B s 1 1. ,1, 11 nn . s li 1.1 1. 1. , Hn 111 .1 taper J r.... . It it rt., e. a M 1. . Bt in .I i. P Hmerld Cbaa II Bkrldiug A Bt-venmm J II infill... s 1 ... ,v CartmBMtenaiMi Kwd rtll e, I . . M-'l I 1 W kV , rtl. V. ,. . W rt Met 1 .1 I. u 1 Pll Hteva ,- ill siel 4 I, s;e el I'I, ta s.'lpi Mr Sle. ..ken C Hlirlil Jtihll Sleple i It n I -I I . Will Bi ma a II B vM In P H l.relberBC Blia .1 M M Bbnih mm Alt. Bieeb J W H. R II .1 A 1 . ikei 1 rt ai y Hon .-if. aa Tl Bain I ' rtn. in A Vmil s. t ir Win Hliiiiu.n Mi t- ii atepbana llu) Btr.v-kbuid Pr, f B111UI1 Tlira B - ailil II -.' U, . Httillh Ilea K Hlienxa Hen WAIi I II II I -a i,.,. ut Kelami - Mi Baltb .1 .1 II u- HiTlmgm 4 An- s i, iu.it Jubii ray .lien i BI IBIngl 11 PrtarBluill II A s err Wallet A demmantb Bwllb Pred Htnaia Mi Bwllb li M It'., kind M 11 s ,, 11, 1, i'.i :... s , nn Mi sin 1.1 a W. la-.ii lien f Cl Bni 1 a 11, N Bni Hi P. 1 Biinaon 11 , P Hi . ti. Wm i: Hmllh liui-ev . I .. 11 I , m 1 W B A l: H 11 Ik W.n .j I . , Wn. rtiinlh Ci 14 II Hlllilll .1 hu anil 1 I pud rtn. if lie 1 P Bin ill Wm ll ley W s mil, 1 ,. k in Hmllh l e t R - nj 1 1 1, 1 - - ma Id 11 ut- r . -1 ) a 1 . . 1 W s 11 Ci 11 lea rt .i II d I. Bnlpet III. .siu-i .'ititf, IM si Riuer Auit !i- a Rlwil a w , ii Otii a 1 I- 11 HI .ie IP my J Siii I . a ,1 nn 11 lln -' Ml' s . .1. .1 w a . .11, .1 1 1 1. hi- 1 a 1 P man P I a ikmai Ih t I' rt" ui. (I - .... A .1 Mil Jnhn Hulliv in J., c rt I, in t. Jiae hi Buna HIP Bulllta s epben Bbikel .1 111 Ba it a M . . BI alta 1 ' 1 hi ... I 1 1.. .1 1 , ie Nathaniel Btiydat Rdwaril Bi .ut .. s in 11 1 s nl ty I1.1. -I si. nr lien 1 P si n.- Edward Bit iye laaaa Hliail llntil rt BiitiUdi-li M.I Slew 1 1 Aii la rt ida R .ill. .. rt 1III1 m Tlnndliy a ... I.,. H Bbai J Bulb. Hi IM.-i rp iy1,,i 11,1 I'm 1 la P ' - I I mi II Cl A ' . . h, . . 1 1 ,. , I.N null I iw 11 1 .. Trlnilde P . I To II leylarWiii Tetbre Bawl H I' auitena Oao laylitrpi Ti I r A PialdTtaukliwHilliait- I ,1. , 1. . I .1.1 Ad ni II 1 ... .ni, I . niittai I .1 11 I " . Mi rt II. Pred tl T if r PaM I I I .11 14 n P I Tholll M Pr-I , 1. 1. 1 niikiiu LM 1 - I ".".a liykiri! Lt Rev Ttt'inaa. I"h I rrey P. HA J .1 iv Tl !..! I Wm II 1 ilnam-1 r. ,ii r it- Tuwli Mi i . , i c 1 ' Pari Mi I n .1 I tt. rl I .' Mm tn . A 1 . 11 T V.' 'li.. I. ' Tl id 11 A i t i'ni 1 k I met A ... 'l m tt. t 1 ,4 11 1 I f H i.. P I din 1 . . I A I Tl I ' P II T I 4 1 n Pmt.i'l Tui ill Wm 1 IP 1 1 i i 11 I ti u W J 1 Aw : 1 Rul t 1 MBR n T , . M f Vttii v. 11 V . v. . it Wy V " 1 -e C .,! . Ill n. .1 rt 11 nl Veil Pnal'k . A hn .it . V t It par Jaa ' v ,. 1 -t 1 . it nwi . IP a 1 V 1 p. ,,, w ,,. T Phi i' a nitwit Wm II VauAibn C II Paul, ' ' V',-1'11,0, w .. . M I t iluva MM l .n I. . rfTii.fl w P.Ik Wan ... W wn Wa 1 1 1 , w 1 1 . . . 11 W 1. P 1 W 11 W ' 1 1- n 11. v. ei W . II 1 A Co It . ,11,1 II W a liter A ' W I 1 Itmi V, .... I ai C, Wind!. ut Mr R Wu'.atm J M U. . - 1 W 1 M i.. W Kn I 1 W 1 .1 it Walt T no M f W ' f 1 ''1 W intuitO tiR W.n 1 ii- iv i r liv. .'. n 1 , t. I ob A A fu P W d A : W ,' In' II vt f ,, w ... Win U W a' i ma II '' v. M W nil '. P I. !' . ,.. It V, n v. iaW. W III .me S. '!- IA ... . e, I !' . I n t'i .1 vi : ... M W - .v. II ag Wil 1 1 1 .1 Wial W H i W ...ail W M Wi i luhn an li w . p Wi if " wii.it tt. ,i ,, ,.i 1, i: W erAi w uu J n Wild im Wl "i I'M IA,, . It I; kith. II. I' .I W UtMW J II tf i . I It w? j.-i . ii"- w w. .ai. w."," w ' i a 1. 1 . . I , Wl -le A Wl .,'1 vi I M IV P 1 1 k i w iv wi .if t taatw aa- I I 1 . X. U. U 2 . ,. 1 ,. 1 w f t 11 by Jj ( . , ( wn ad ' Wo -uu 11. Urw W lm, Rtlward Wliimkei JaiiWiidiiiaB Ur a, - . a i) " , Wre R w ...n A' red Wmanii Ii WiailuartJ w - nil Wl Id" EdA Woottt ParUl t w btrAlrin W .iiiunU D.ui'lWi.ala .1 I u - Wuiayr J 6 I) Wv.-id Vfiu RATES OPAl)VERT18INO, TBRttB, CABn IM AtytAMf-B Adaertlaament F.tr every PlIPR t.INP. tbtotfa IWn w,T'ls "r laee, nt e rley. Wt ceiite tw,, Am. W ant 1 tl r daye, 1 1 at .lay, tl HP Ak bmee- t .. - lite late, aan arm Mat day. Mm agM end D,tta, al cena fhr aeek tM int. M i' tt ly alt-fftienuaiiMi nf f.air lima, hw 4 I..' ti 11 a t,,t,v, titentm nf Ik effltia, tl fur eaa t ,-l 'ia A.Uaiiia.n te raralved nnMl W - k P bt Thi aetel'.iai.i.uml a eriabady MaabB 11 Hiimla. 1 - m B I Jam W Iiil..i, inialCW.U Olber W .v 1 JWtnana Wn i.mW l Manin W w inioiaPP W....I, ,w, I nmnaLWIdlney J B W" 'a WIlHem v M - II W. ',' laaar Wnml Ow. 'V ,1 ,, M W ..'tertnii A CiWoortraaT Henry t 1 W 1 '.a.. A N B tl ' 1 ti I It 4 W :. . ll Nelann Wail Wm I ti fliarlr Wyait Tlmoia v' ' ' . , bill il jt-tn R HWyi k.A B w 1 Wymn A B il W mla A ,.' . tiWtnian Jhn O WkjtdJP 11 V ' t4lil I Pu YiteaWJI I I V rt.a I. II I ik I i 1 lie HV ,ut a .1 .1 . IBB -KIP. M I r ui h. li ilkbfl Bad -anni.il l.rtiara. 1 A ft i-M. lam an 0n1 .1 rai 1 1 ., I tu II in... I R, Cape ctrrei A CatanUn it ller-e ,1 r,i ,rd I A I - H I- .1.1. ale A, deaainttenr .- Pt' ii 11 v (' Juraeaa, h,al d II Betl 11 P oBearwr Pianee 7 ll.nl". . I ill 1 mill M l.ilft. J, a i' hulal da I. ... A A M-ver II ' . ,1 Tiro M Le M trnhvid Palllln Pn a n I M p. 1 Ian Sla m 11 p, 1 ,1. ivCnaaBI Mmam J.weph ' f. ar tl I M Mm hel Jn l.t I, t I r I.e. .In f-i M . k It , 11 M M lib I Anbtlll 1 1 leant It rit M -.iruer Ki nnla I.'t ItaaaaaO omnnl t (.a M' gi n taelawta ja Cm. I . 1 H ' M f mi p mi ngo it Cm .1: - i", 1 M hleailBb CBargta I. c 1 - p in m aaauraABa Bamon , 1 1 -1 te j ,, j I r.i Mora p mmbu It Pa Bank J ft f.3 Stlhan Jlemene le It" in , u .1 M Memn If He ft.li" Aiphoiaa lib NiiiiuJ C ipt (kt Prtain I I. . I t .mu ' IT t t li.nv mini Br- 1 lieu ida P e 1 ti l" In 1 an , VI t'r v :i C P. irr Aiibatlo ft llilut ie A gtnt ll P. ..ill Jtal" i. He i uipi P' I .1 1" Beya l..rd 4 In 1 . ' M b Tl R- t ervnd. Nameti el t In m I'.t nr. H i Jaa li Kit h irtl J.auih ami t A.ruer.1 m 11 bam Kaliim M It tlltaeet D II P" 71 R flrlgnea lin ir". I'e er ft K.aleri.pte m,n I Pel 1 11.11 A gl I "' H-.tugii'i Ilia ttmo .'Irtl )i in . 7 It ..I" B "' Htlurnlne .11 He 1 Pi t If 1 1 Rl. ,' H Tr fli 4 Mil) I in" ; - rt . Travilln IVa I He p.- H ", H " ' A icuatin It I , P mnt.. M d Teitd tlraiin 10 .11 I a lam lg t. '. -I Ti . tht Nan a C.pt -' T r.e. Peilerim . ; Rmaorm' Bdwapd .1 Vt.enl, il,,.'. .11 ai paktM Rniieiam I . .; . A ui 'a, .; Ve. . II ui dNiiiiia ii attel .i v . JaaBBB . . Pen inde Pmtn c .. V lie Ch t I ll I . , I p. I a W Till irm llu I a f f . p. ,1 earl P. rea ti tenia 1, f Ca .' v.vee p-m RaM ill. , A lie "" X liaa Itf I l.'ll i' llrant. .1 1 A igtati 1 'i n 11 M".-il Id Ut initin Dllg I It Vt i i Al ml Now l.rtlrra. 1 Willi mi K- .net Rrviida net I Ke i.tve a Wiloai Mi 1 11 P in 1 k, etr Ety. haaniy Oa 1 . rtUle S bid u J Lieut, SU. I'. it w le- ill MMbana I . 1 , , ... 111. 0 I einaiilo, rt 1. !ait iplahanb II ,1 Held P, Ml P. ' " Ban Willi mi tl roa- III. int matnler II . . . iv 1 t Pp Jol n Caad II ' , II 11 Ml H'f T II Lieut 11 PL Tay'.u J.hii T aurgeoa .1 linanii dnlianna IV laorlb awbaM TaaBb Irrlba WMnba lay- ite.n avjuTbrt v.4.111.. BaaaaBi El laaaa .Inm I.. Hem. . W H Ca I .' Pa c " I' ' IBaM Le- 1. t . P I lull ,-..i k. Wm Ban '' 1 Pml P b . P. IdCd a J AC it .1 .t I Bamita A ia II h It I ti I. a mm 4 .1 1: f .,A ' ' 1 r II Mtj lT- 11 a m ti I.. M Byt w.n Oaa Wel.li A . 1 B Lieut Id I ,1,1,1 P. T I " t All 1 I' ..It '..ltt 1,1.1 It L."'lt .11 l-f 1 llltlllTllla. 1 ten. rt'r tia-li ..I N Y rl V AtaaatMK 1 a P.. Pliiamrmpbh Aitilllrrya utti apt p. 1 do in 111 .." ..' 1 . ml Marbiti Tabd Rlnlat Color WmAa Mm ttjiivrdaf and taaAkaj l '..1 niiiet.pl 1 ledga, Mo, M wblaa Maim . 1 11 1 1 1 Balut R l.t.kaa C , Bk- p' 1 1 1 Brd Bprlbi Co baaa ai Pn t mi-, t't M, 1,1 Hull, tk piiLui.e Oa 1 , e S u .It. rt I,.-, I llu 1 ei i.t ft , N . Ileal P. ' ' - I dim Tl nl Mann f.. ... 1 WmI rflt'ii City 'Hid Mat Ik. ti t Lit l i'in- M u IwluiiiiHt!" , 1 Aildi 11 c Bblp PataM N.i .111 1 1 . Me . : l i" 4 Win " Kino Rub) Wm ,1 , I'm, M III V' I M. NeP t M , . c ll'i I. 1 A Nb 1. " . W W . . kuhai Htati u Jaa, cIBD N V 8 Ik Mm 1 ' 1 M t ill ' V M e( 4 c'liaaa Jobll II, Cad M Q . i M I v P i ,, H.y .1, ,1 W . e y I ie.l. ..11 ling; n v and N oli impka Ii adaaa p i 11.1 K in n. K 11. Hlnp Ikira N I . 1 s a ie Ta CukV hliiaai. M R. OMA EJH I 1 laM Nuuteli St. 1 Hi A 1 ill Ml. M I'll I P, 1, Hkip v. p. itf Time" W P. I AVI.' It, P tnt M -Wr. r IRT Of M rri'i:.i REVATXTXa INTIIK ij , Pa IU' e S, p J, l-lll AVI W A Rl ' P il 1 irk .' Attttbg Phuiiia Hrrlnua Mr MMierAiiguUtr,B maun Jubii. wm n t ( Paid m 1 Am Browu H H 1 - 1 a Mini, Bakerlltmiy luu.ler dauul I .1 ... I. im d It" kei llfl.. I Ilk Wm II d ) Wm lift, Mia Oa-neil Penny OtaMtar M iuHea 1 Ml ' - Han ... Cart. M. ik'th it 1 Mi Cuk llrury CanibaU Mary i 1 A ', - '.' Col l.y .1 ui M Jane 1 , , ai Pun. Jauaa, DTlhC 1 ma-ball OwtBB 1 t 1 v I C ,tiltey ttwant I. .11 f f f .1 -a Crimiulii I'.i'i'k Pi t .. I ta .1 1. 11 C 'lgau Ch.a 1 . Kmnt 1 Dl.rrt atHl 11. mra HuirllM.piaeplt-t II me II ll . ' Jul uu.. . DHHaB Banih t.i 1 1 .km 1 in i . anal Eaiaaa It ltd Tf 7 ll ... Mi '. t. Pratt A It. . Pal J-dm 1 1 It", l.n . Ila Pi .at Pllia I Pro u. a C Kit-, airbill John aii... Mr InarHC Oataaf Mlclml ili.n'i . 1 1 Ounla .1. -.1 1 lilWtol Patrick ift 1..1 limit tiiavea ThuUUB UblillitU J II I .P ita I. loth -i 1: irlaadji 1 n H11I Cl 11 illald .1. 1 1. II mm W. tee 11 ii ,k 11 11 Pall .k 11 1 : ma Wil li . lit il 1 ', m Put- II I, . Mf P P all.' k Wii , ana H "III 11 II mi- Ha l '. i' II -i INiil.PVrt W e Aul J u - tlwCalbrrut, ahAaataa EMBB I ,) I 11 Wm : I -I Kelly Mi P iff' ' Km it Jn II , 1 A .1. K Uaurgl - ' Rnker J A LU 1 M I Ml J , ' M D "nar Win I . . . t - ft . Mi Lttitt Wi.'.aui I. m pavld a 1 Mn M I ,. - ti- V K- " !. Piankf iYmi Mi. Mil t. 1 -MM ty Mr) NX 1 Mi John M "' Wniima M , m , m " . M '. Mm ia John M a 11 u I..1 1 'ii-' -' MIMba Wll- I Ml i u. Ii M Lais " 1 - "" , ,. M gaa John I , 1 , l ' n - M' l tH 1'rv.t Mm r.i M li r Mar) J N I IA III. P .1 N. llCW UI. . nt 11 Pidk O'llalt Jaa I I'll 1 ,,1, pen 1 O'R urka Tba , , 1 .. ,c-'. '"' -ij call i)t -. ii.,". Paula Mi PmarB M " y Ip J - K1K . T IN ll " It i ' - P. I" Rl Tl . ml , - I i. rtn 1 I .... Siii.ite..- Ja ."'a Hn lP.1.1 bofloid - .fUflfaeP" l, , it 1 - , . Wm rti.i.-it J U ,e Hlu e i I M tol l-f JB ., M , I dduj .i-.tWJf, . . ml k 'i ,,, i.i J Tivler A II I 1 1 i Turi.oi till alt inii.ll 11 1 1 PIMP , 1 v, ..l H Willi una O l V ' i . M Wi -t B W ney W . nk Pbutp WM, PaVaAE, p. atuiaetar. Iiivuii 1.1 Dtt-iittot aiioLB Pamilt. -1. m ttday, a wheta family, rabUtij at Al- . v tv re rud leli'v taken vmli-utly IMBL anil werawitb H""' tliffl v,,u dtbr Iu InYMllgatlon U at thai .umiuc wa mix. I witli lliair fowl, for 'O uiikii.mil raaaou by a. .tiatifir wbu citlled upon lb" family. Poatroatei il v ' bi !' .'"1 uml 4,-ttla.l In ac't'ttnl with tit Deiartinaut ,11 full, hat Iruou muwd by Davia Of ..uunw.