12 Eylül 1861 Tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 1

12 Eylül 1861 tarihli The Sun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

f I f THE NEWTORK SUN MUM bp tbi Hew Tor Bun AweUtai ty (Bandayt on wtod. m Viatnan TbM.u to ot)) at the o i s . n ,1 g. twir of PuU-an and Kw. etr.,. .,. I Ha en wfi eat-tite of Br.ad..av p Mi'' 4 in eTt, M n4t the Amrrl. aj, V i ra Tba Bin. Si - i i.j... ...i , , . . , ,v -flaw in Raw Yrk c,,, ,,,, ... ,,, , n amd a Qt'ARt-KB amnt prb wkrr t rigte Cr.pl On- Q i Jj BM R !" km by Mall, F..ji O . m . a rear. T aAAnnfi Circulation thx. augb.au U.a yarn 1 tjj Mmmlifi lot . Bj KM opiph ppn OAT TMM TTBBRI.T STN. L ""' to piWthara at i rer.tr tie C-... per JW : U -.11,. .ir,,,!, OnntM two i. Speclaaaati toil train t, Iniand.aig ilwcrlliar. m . m tup m n I Oartvtr Maeaaa t Kin .t -. n - Y-rk. 4 n KNPLl.tKir-lM, J,"NI'. INKER SOLDIERS VVtNT!"l -COM tppnUBg ini-hamc id IBMlluJl il i,..-a. ,r Mppr nil miner of the r ; , i ! r . n gab. aNI 1 1 i. ( t KM 1 I Wl I a I I i 1 r ' , , ,' t-ita ( trtthmPUc, Tern -f en!' Hog i Ihret ' ;.. . rr fr an n t . f ii, i . . , m BtUllted ! r t t i I . .-y.. ! . t. A . .. . i an d U 1 ' T A'" v ' I'M II i. ' ' I ' ' I i ' r o 1 ttlLLMOKK Ctjdun nl K , wn, L. it. Vi iiiV. ' i maki Wasted is 1 t)Tniv, t wlinoi thn hiehaet p .. oa iff! '. nk i I A MF.NRKI V It SON W I .. N If . . - ... im IIAKNES MAIF.RsTan"!) STtTCQKIU a anier. W QArtyaM rrMkei And at) nra n rn.ad.lely Aii. y to CAUtoL'Ig. LACEY A OO., Brklirxi ..t C .nn IfSRI -Marl4 I J ARM KM MAKERS AND STITCH I t j ttai.u.l II HI korana w it trt i -i t i. i . (Itlrrt, win, MikllMII. A'i.) It lit I C.'il "r it, 'i"5irl ii- fva IVI KM WA1i:i -W loi Nil MI V ami SO, to . nffllwi Oo, H. ,1'ftj-tHtMl iitva. Ap hi t:. P. W WII.I.AHIl I, Sin nt. !! . .'in Mid 10ta t?t ur LI pit , i i , i HPM MPKI DAT nrcREAmn draoooms ton nii A i . n A rmjl rTaattd lufl avuaj mi i , , , hn ), . I ,.r ,i4, 1,1.... 4 t , . 1 j ,i l i U.i !!! i. fum lad, it 1 par trt ' ItotAaW, Avi)i a Mj II i.toiKi m.iw. .,- M . fill ,1 ' I I . COLDUBfl VTANTBD roR run r. ft. t ' Army (II Iik I, ,1 . ,1 i ,. J- , ,, :i ....r Pal n ,m U i - ... i l .i l, eluthlun ami BaiioaJ MuwlaiMW, n . in ij k T.-i, i i .. ttpnaHuo oi . ni mini P i. Amtl ling man hare tptaiidld elupi !( ,r. ini4i.ni In tua ra'ik ..! cum u wnupl .IB ar t jr at tin Pt ii. Ufal RMmllina) K i I :. iti.an Lnul H. M UPBciLK. Ii'i In ir, . H. A. Ku, mi tn.ir u.liicr. MfJ 'ji., 'i .' CJOLDtBU tTAJTTKD rmi ?ui u Ami, PM alii tl , m,.,,. t .,, ,. .a-.. 3 '...'. in Ii.i fit 1 1,, ,. ,,,i , a i la briard utdii ,!. and ni.-p.-a1 MrtciiUllua A iptj at Ilia ftiw- fm MB iMva rniulaa.'.ia. i 0 i . t Will 'U !'! taJADDI.URS Tf ANTED li) RADDLE R4 'Jp'na', knapaaka, at At ., i,t .. , . , H" . I M"i' -t !. ara .!!-. T0 II t I ' I IS M vTautad 10 r . H ,. . AUOUPH a- k It, " n:" I' . III ihhV, 1X7ANTED i -ok llli. Itl . .. vkmT ut tlia llnuci n.! a!" 'lit a I IB, I ' , ' .U t Mi GbM k i ill ng Raudai kia, ; . . u l.i N V . ny I , MriaOTTSf HtrF laaalna. A KI1KI:iAL PLOfTER MAKKlW Wutt - 1 rd i. i ,i. . . , , , ,. , trk, M M Dill .in II . . ABTIPIl IA1 PLOWl : U IKER-I i'i u- fr,! " ' i i art T.,a, fl.aara. Ajipl o J. O. UlftUXdl 'l, ;l B-M.IW.,. , riJ nonm num niiacRs TfAtrnb- , Wlf oK hndl aw fpiaatad a uMw, TurM tmtaMi .vaunt. raiiM larra I, Kittta, wtwa i)' work will bt (I'M at Ilia Rualaiui m. . '. -hi j. in unv t. ;.. , .. 1 II. I I' WAN 11:771 A ,AR,i.; s I w""! a. nuHiatm, atr waj.l.-d. a n..,,n. .,, , ., . -i 'i.. i.. tij i.. ilna i ii i .. . ni .i , .,, ii nitl Aialtrmt. ,,s tanld gittt lAMly lniMrl. S1WIVJ MAfTflMKS -wXvFl irufi,, ' ' - ' - . i tv .v w .... a.. 1 iiher a,v, , nlnat, and raoura- " " J - - . ... let i t. r ai Im, ui ii i i) .1. Aaw n Itoa and Oil wr Mat traMli M4tlaaUt vr-rVIN KAOBlMEMWAMrUD, PKH tJ Mot frbo will to antra M0NM m ...i aUttM 1 rawtni raa. .-.., p mi .... y ji. and m lioa an ill a i i. w,,rk . AlloaaBia aind nn na tu . t . pa ital. u trad. Inqulr at Uali . -t. N.j w mwmi tull aoUT . JaJKWIN,. AtAI'lllXhS-l.-.n i 1 1 TOUT t- I.. XI .lr. W . v W r-win,- rtta Lilna ; pral ua sbop a K ; I j 41 CaiJ at 'TAILORKiSES WAMTED U I'AMr.V A lonn il it.. v i. , i i' '.ii. i '' -' ' I-1 i I' 1 .1 .d t - U LA Kit, A It I nt. in f'OR NAImC AN l ' M I i.U UK ,11 SINK -,d WMniS-, uw ai.d m..i.d riainL, m -. an grooar, Lavkar. p',uuilr'a, narjaiiitcr, and ex;.rts. Y -1 , s-.ia r a. -v .- a a . .1 I lat found atvnry ait..' r i .1 l.rrr warni!i'j.l la h ia m riwi t txl. ITBWAIITI Wa(oo FiMerft ttd Brtdwav ami "1th ava. a . : ir,i."l fROM PLAMKR - PITCH BtTRQ i m V K R ... i Ilia, 11 la long, H ui , ,., i uruaa a i .1 .u ttu i. la , i ...r a.i. vt ur'lat , ajul a a) .. , tl . VL.ss, BRUTOXI t ,.,) mi m 1 1 1 , ' ' - Ira . , , ,B,,K ' ' ' - also an upRiom ptann, . i -i . . i . . indflOTII I in "(I'm i P. a 'A M-lnnb .-j"-',.- in. fl .i lr..a. wilk Hy tidwl ai.d pu y, , ., -ipv,ni..r. a ;.. i fciid,bui a . ..ar. ,.a.'y fir 'ia. Vt wltii mi 1ATi:iIM CHEAPER Til S R7RR i'A A I kiu.U of am. vm at ,vo aid tbo . wk I , t,i a.. 4 - at S1 Hi l' ... ; i . Ma.il- t P-l aJtllllll , Na w ORANGE OOtJNTT MII.K WvTauled Pun Wakara, Ol-Kiint a ,l S . . . - ptlad bf a. Ii lit I IIKIOK, JjSPtAv-IM 4ot3 War, ..a"t . a, N Y. i u IN'; M icnrXES t' Hi BALE -SI so. - .v w AD ; 4 i. . - i.. ' or part i m . I. i i . : .I :.'.'! ruimircl y C. A. Ill It.. IN, H ...... i tuira, N. ;i i i . JroTfl A ll.k." (J ai.l D lau "i ai, uiii'. Illll HtsfM 4 .W TOKS UACUIMCUV Ulil'Or. k ' " ATEVKN-i in:, h mi R A I , I ri-l Prail at . N. , Y r. I W. a. ill . I III ra.'ry Jr. Hon nt I "'Jtl MtaFP anil P -mi. k gl KAM P.SlilNKS AMI Hull Fits, WlKJUWillUII M Pl.ANEKi, and a othat W al Workup, Mai'hinaa. laatnaa, Planaia, llr.lj. Irsaahar aud Bub'ar B t.aa. BABBIT, aud nthar )tX)fPOSrnilN METAI.S, witu a. otnar arti.-lra : .-.ni' ... in a Machine Shop. Hi Manula.-turt.ra of "D. nii k Cttauralaal Auti Frlctluu fJIIBARd. Hid 1 irgESgita. BrrtC Paaan Biftuur Macldnaa, gtnfn DuubkvAotuuj Ball Talr Pump, a'MaaV nui fl raxMr, aud mmaj othar lllMl5iMiM, MMJtUA 'THE liiife SUN. 9103 NK YORK, THURSDAY, SKPTKMBKU 12 18fif PRICK ONK CPVT tnippmu. ACHF.VP AMD QI'ICIC PO L,rp...l TIIOMPt II I, ... r a. pan I I Upraklp MANt'llKfl ni, s.nrday. lit Tt. f .r paaaaata. app J ..u lard, at P ar II, Bui K.rrr, rp.ilt.Mi Farry). or al Ilia aflUMffl P -! at. -DrafV on Iraland for aAl. ajg Mac 1 1 1 fTIF.AP PASSACiR TO I VKRPO H.-RT Vnr H'.-k P. I. P. Mi r ,. , ,.iar amp RABTMT KM!) . , i . . , , i p. paaaafa JJJ !- d -I H vkmaa at, F II . or to J ACilB W1I..KIN, loa rl . .Ill at aaala'llt FOR I.OSPOX-SAII.S SKIT. Mill Tnc r cn.l.d amp I'd tia Tl t M t ff.lt. P.tr II, P. B Paa..iil -ra Will B MAM in 'I '-1 i MtA BMMB and fnttad tit p.-or.a.....a al rd lead ua g4 MM, Ti Par kali up PAfBIOS IIK4KY 1 foil.tw lha al' Pot paMaf A. A '.. P," r I ' t II t i K". Ill' i .1 a at1 II For i.ivF.RiDoirus w m.i) Wiltt. BBotra Mtpptv ah p DBBADMOlMHf. 0p Hi'' . s tTlU p...tiv.-ljr a.; ou .pM!tt 11 . P.ir aa-v.'vra. it red iicl rale, a p ) .ni u I ale y pl aar.ire lartl-. na l-.rd, P.er 6 Nortk nret. .r to P M. DKMAHKitr. f .iin at. MtD I'M Fir i.ivr.itiK)L-'ii.: di.vi'K. srvK i ... a-kftt rate CNlTBBtB. Oap. Md.-rt. Ijrn til P.et 17. F.aat H.T.-I . aa.la Inn Aapta nttar. II. I I S M I UP. a, a IMk BM I i I'WiP ApPlf M fcoai l,i M lLI.UM1lniU'iVti I'.l-i.i MM iuo DOR MVKRI'OOL TAPirCOTTa l.isi" I it p. a-! -i L'T MASMMBIMtl, U ltd, I' i .1. ... ai : i". .it. i f ... it.-1 I ..-. A. IIID, Pop MMJf. PJJr -'.id. P m N I. .l.iKi.l K i. . MTAPNUrrA CO.. -iih ai. ael l tl I' OLD RLACt 8TAR LINK tip ... i .... , p- Paaaaaf- Bl H kO Ut tvptnjl an louowuiaf Aral I'aaa ,.acar a.' k at' u g .n Ina 04'. . 1I4U: i aa. li M.nt.l. Ad.iaMa, Ciltiaat-r, Bakpia, A RtttlMi fjBllatMIBt Ml aMftll I - V .aia, CtiJ.ia'l'..irt Tl. .rutttn, n.i.i-.".MtT, l.'tiiuu.4ia DnlrrMj It K v I'l'i DM HIP Itui'AL PAMtd .ir Unit's llataa Banal. .'I OO.. ta raBT tr P..,.. aai. ant A .ri.a.u . i... : . wiLUAM A ti'Ji in M f-ikVtaa" QTKAM TO LOnOMDRRRT, OLASOUW tj ..I I. a.-. J--' rn' M ".l..'il II ..n iMM ainp C'iniai' A rat aw full i.ere-l C yd b I.. I i uni s iKI il AMRBICAH C t . n, car rrlttg In t'..il.i I I . I.-.I Itala i will vj '. .-. Mil i. lit, M M. I I Kitaa f ...a.,'.- Ir N 'W Y k F rp . Ina. o.-.irdin; I ., . .. i. -' .i tna, 9T0 and tf Kr4a fodnd wit rnttked p 'ia oi.a. ii' Oartili n kktdM t'.r bfu , ; . 1 1 a' it .t pttttend IT It .111 t. IU I" I'll p1 laitn In t. . .1 It ItltUl a I Ira md al v lf Id I t.a. K.tr ... .1 '!' II I , 1' Tot. ..- sun. I. A IBABUi 'I i.-ra' Atita. aT-T.A ITEEKLT BErWFI'.M 5 F.W VUBI AMI I... I ... Ml;. a I a ' If paaat- I tl Q'. RRHS- mwi ir. .. ,i. T I l. tai,.. !, New T.ark nd Pllldlpti.a Sttwrn aV p QMMnjr Int-tid .i'attyitun-lritr fit.l puttat! j Cly.la-tanll Ir on di"aniaiit,ia a CaVltll t II V OP NP.W YuKK I , aa ai.. t:irv ti- M.fMi:rp.Bf !"' ' OITT of M ANUIIMTBR mi .,,,,, ...IT CITY OP MKW VOBSi ( """"" . k..d o'l t-r.- a'. ".- I "n Sf. rliy. at noon, BfAM 4 la it A t I B4 OP PAS-" Vi.. Pi Ml CA l ' m V. 1.' ) I ,.... I rucn if. MO M .i t. I., idoa d it g. rpi U i-trn Twket, ga.l r.., . Hit . JVt Ik p. H . i.-l t - P. ia. Hit .- Ill n'rirc i a. ". ii. i A'Ua.irp, a. , at ialui-a 1 A . rat"-". . .ia . iM b kt Ml t "til o .audacaj . ; .. n art r .i l . j ui .iid -in, ap .' -t P. ti npa- I . -a IOIIM a DALB A nl. i"im m h -1 . ,t. n y Owing in lit dtjrrigniltl of our raTUtt tteakl Mllliig! tod bp lb MMm. t I. v..r,.... t t al.'i'i.-. . p "F.li.a." thi C"Hi.'it will n t dtapaarh tttanrncr ii.ui N.w Y.i., itn BaPirdg , lb I iih lptoaibr. 1' ... bikl Slcii'iiar will ikeraf ira leava kt ". the '.'l-n Ht'i . ml. -i, a-. l w IU hi.. I .w.'-l Ntully m tho .U4I I . ai' tilt aaMiin here... lot rt. . . -- ; JiiMM tl DALB. Age'il. O'll'BOM lot 111 IMPTlta Buttlttlf "..!' i.-.'i-...I A I ad .... a ..' VV.it.f P,er tl N ..11. K.'-j X 'APaCOTTB LIMK A. .OP UVRIaPOOt PAOKKTS. Tna a,ir.icl.-ra jiWdlll'l t' grant ianrtiwta of .in..,, loijltdi. 'in l.itetp a.! I.y t.i.ir far "it. Im ' a ii. i ., In i-ait tli :..li iwi'14 alilpa. Wo, Ttpfirr PMPhti.n ict.".. ALBION, DBBAOMOI'OIIT, MANl.ilBaTPBB V10TOBT. RBM.I ADAM. C"NSTPl.Lt.TION..I I H'lYD, '.VI..T P-ilST KH'JOKT. lit K-.lv. . 1 " ir 1 11 m-a rinwirai iit.itKiia Miking, toip'tl.cr u .111 Blkttig. ahip Mry Urn I.ya. To nilatn hr r ln aTna frtr Ibi X I. INK IIP LONDON I .1.11. r all of (rUah !', tjra.it rrt.l!napu, on KbdpM P.i nut. SBJaTfTAMOM TO reBLAWDi V. f A C. a' . 01 Pi, ia t.. I- "... dratt, pay ilila oh d. I rutin ".IK itr.and. Ir... Ba.luaud and v,- .11. laOWMT BATBB tUffnltn t. t - a.l 1'tnnii.i a, mf h hjal an p. . liaiion ir i.y iaAtr. gndidti pinj Mtian M rAPfOOTT A Co vi s f. nV N Y . ffghk-101 I Ai-dcoTT. atMITII A 0... Ur f 1 Btt i itt. m. pitANIiR OF HOUR Ft lit KI-W'dKT. I VrOnaud iir Ibla dal, I taainb.ail KKYPOBf ' . . Nan Y "ik. too : H..limaiu at. duly, 1 I . a 1 1 . 1 l.d, alo..'i....k, 1'. M.t d K-. -p.il al - A. M. att'i IgkMplatl fPOSBI l.SI.AN!D TERRY LAND3 Af , POMT LSAMILTOM, THE N A l I II U N Lmti W"t l'that al l ItM Md . " lpriU at al Bjifa lljJtHldljJ " I ,y at at lit,. 1.", and V Ptat 4 N H , at I". I and 4 Para o. t: ret ro II, acta, col. aul IS 10 PHEAF EXcritsios t.) CA5iPa .in J Pdaln 1- ...-I. Par i tagul toy Alaaa.1 I. . . . fWry, . l ' W ilMbAU a, la I'.' Ball . d : .-i , ffiry. Ball Iti.vr I: . fry ll. if ''', II A. M I 7 P. M. Ou flu, doutlay liiryhl! hour In 1' P, M. J...". I-:.' pZOtTRSIONS-.BIDDLR'l QR0PB. AMD A-iaitaiinl.atti -'Hajor A', lea " .'.I I, -i A I . Willi. r w.tl..ait lauaa n ubgilai '.rai.lt ,, i , ylt.K T. WlLeSOM, Ik) Wa. at -org aU.ia. Ml Mao'l'ts EXCIRSIOMS-TIIK PAVOUITK SEA 1. .. 1-1 l'ii. HI. I.SWORTII, win il..r., Ac, t-i ihgrltttk With or with ail Iwrir. for rim. lay l.-.at, Ac Aiipylu JOSEPH T MAK TIU, It Bxiili ki. MttMtTlH tiDiiNivo link to piumL-Tai BA Al It' KA .ctt'tta J .y i. jnar tirnry raornnig al a A M lat'ola at W.'ot 'Mill and J"th ata, Y .-i, lljtli'iga, U l.l.a P..rrv, Tu.yl.wu, H ug Hn.g, II iveratraw, Oraaay p..,nlaud VtrttUuk, Ua : "" Pttekakni a I p. M. Mil abto'Ul BOaVMD Kooim. n O A R D I ,M 0-C'IIKP UOAIID-FINTK a puooia, wall elu.lleiil hntrtl, '.,.,. j .,, at af-k: lant, frou, Trim fj. moHjjm ,,. ilc, (iralk, t": nic parlor, wit'. ni.,., wp-h-BMU nlghAi M4 l.ilguiai I.y lb w.-ak o'r ghtbl at I tlaVl tifprltt. 4) Liapanar l ai, near IL atd. tay and Canal. '14 Mau'ltll BOAItDINii-J IIiffOLI OENTLEMKN '.1.. a.' I .-11111 ai d w :r in .. ,1.. n l ati 1 an 1 a canlortahia home at . 20 (jruw..'li at.; utrtir lu Cusrio. II. PBLTUAJL uJl iVtaw'll , DOARD HHOLI SEN n.KM km and A.'r .1,1.11,1.11 and lha r wlttai 0Q Ira loMtAM "Itt-al with lamrd; aiao twu young 11. m. B-nu M furuiiunl or uiilurnlu.L will or Wilhoill . U t ' Ol-tMltioh atrtatt, hat W.ua and Cajia, at. , . ub aaac'lfiO t,-i:rmisiied rooms to let with U"rd, or wilh.rulo aing, or marrltal ga ill. man and Ihclr witaa; aim two y .ui,i la.li.1, .lay latarder. cu Iw co..mm..dtl. Plaaaant toMoSl mrt and aUgtai 1 a, lha door, U Piflh at. aull'idati' LODOINOS TEM CENTS COMKORT ahl lingle ha.li 10 eta a night, laaa by lu weak lngU room IS to (0 at ulght, or T5 w waefc-' man and wif IT tc SO ota; nainu with 000k aPiraa' $1,00 weak; rural tary low; watchman up ail gbi, al Wutohlr liouaa, 104 k'rankliu at. naai aat w-avdwa. afBlaVJ -J aABBT'l 1 IU JI AVE TOD PROVIDED F,)R roUK A A Parnil n inmittuo on jrour Ltlfkf om a LITB lT-T-ttM:M (MtMPANT. M ' -ii ii r ai rti.gr HRO.iki.YN, Ul UHOAIIWAY. NI Vt VORH. M OTU A L, "TITII A CASH CAPITAL 'P ' fl kin, IwtMTU. ir. Sr .. a. ... Mi Srat or NW lf)M PlUT to.aaa .1 atte a.l. kt "tuaoa. D I B B 1 A A UWfi ; , ... c, lea. II IW. 1 Oi.. T M. t.n, 1 II Pi khmghan, JoBfl lltiaoy, I s r MiaMakhMaj John B mAm. T irtBaa tl. .aaagar, I M kt Bl!IB Atni.ir. Shi i!i, II, i. II D.'lii.-r, I B P twp,.n, A P t:., ..... A " It. Hayl.a, Nrneiti .an ttuKhi, I" 0 OraTntB, El. aid A Lwn'aark, J .h-. 11 Oa ks Ja.tl.aa H.iw, II " 0 iftn. L B Wv.tiau. I l I u- ..len, iWt.rga A .lru, T n I. ..nriiiti. JrM Ant,.: .. p,,rry, ! P. S . ti.w.rrtrt. ft H II . ant Cxar ttiinning, Oe-.rge T II sa, John II. PaWjMBi Chu'.wA I' '... ,4, Latwia H '. ... Can oeh.ia .1. Sn aani, Wllai S. ar.Alh, J.we,.., W U-ecu, M P oi ii WAl.T-.Ht OKIPFMil Paa..trit II I UilTIIINI.il tB. I' taa imr aP.O. C. BlPl.tlY. sec atary A P, OAPWIUa OtnlMBta M d i lAtdntttt, C I. Ml rt HBl.t. I k yn. .' AMtirt M I'F W KT. M O, New Y, rk. P .,.!. d t p,,,f a Baa) a goat aid . pltta.1 immtsl at. v to rtsl ice lha am .. nl of annua, pi annul. P t BBM oayM.lr tna na'f In .-wth and MB Mail I '.. e al 1 1 in.... lha, w1 11 1 u.4 11 a 1 cve .l MMM taaeaal'ifut, u.' till jaat.na trail MM oil t-. ,. . . , t-i b patd j 1,, a Mplk .1 im. -g pi, .Cat ,a d hi ttal I i-m tna ari ainl ,1 ;a wi.cn lha lalllaj laaa.maa laai ai.a T'l Cnah pari rg the ,.re-n " 1 mty ia- pad aniiua.lt, tftll Mntfllj. 1.; ajUMMll 1.1 IA tr iy nnlutter of ytaar, or 1" oua a-i-n It Pol t it, tht- MaaM .al wh.. h a ,.varl 11 a MtltUil ItMMMM ra4 M Mffttttd -I at In. at ; rat 01, . f a , y..,m, p. a fj .1. -ant wll ia--for It ta.l M potlttp fttt ll'r .'or lt. AfrAa of IV .r .nail Mt If at Dire t ' , u,rt 1rAa, ata- .0 -I. t' . atrria pri.i ip'e - he . I gj pj utaii i-ayal-le 111 ten or any hr nunitter or yer Ptllaglg lM4 bf Ilia or lor any t -nn of yaara. an I 011 the pa i',-iatitii .ar 11011 iat ':. at. atg aaU. al ratal .- low a any a unj .. 1 . ut thick camp 'J Prwni'nmi '-n a' ,rt era and n tl pa-t( 1 ;at'ng p. Ht ra 1 aya'-1 in rat. BtMtuWBaaail Ptllljiag ll-aie, ..a r' n par', a I then'!' ktMktitl -f lh pa'ty al death, or ti nim nt hr .hi alttiniog t. ft I, rift, ft I. UA or In y.aar of g. A. rat al f'.i.'M of ClI 1 Ire-,', end. .win. Ut aud attnlttly pottaaatt ..i th m -al fr..taliie 1 ,, fir- t 0 1 Pan iua ad VMf1 . rrinalnM In I to ,.ra ar.-ti IA l,i;tat an ;t li.tt. and M e- .-. . I ... aa...irct l.i rt.oy at,i a'i t .a at-'i'l'Va aioA 'Itt . ..., ', will pfaJdl .a., o ir MaM aert neial n.g a t;.ir e-,1 ltTM ,al Ikatii 1 .afnll ty t ' p.iv t' pit ntnnti at iy ninira It iitt wi la vol.tt Ilia loan f what they k.e ca.'L Our pn..aa. t a -.. nt hat pub .akAflB wl'l b 'eii fliMIMIglj tea wll a ho rt'l I a -I. Onrat Aaf 1 1 wat.ttal, and wi'.l laa Ireatcl w'lh Ilia noaat iilaar itatuia 1 4 1-114 H..II.IUAIN. (EMI.AL RMLRiiaD op NI.W JKK -.F.Y, fl . f.a-i t C "racandl nt C" lUattttl .g l Il t t 1. Jtti ittM aruh Dautltar, Lacaaw .t..a 1 I WaaMm K. r vl, an! ai Baa w.n laMafl lay Pai r aal ntl 11 innrtcl. tia f rniuig a c. I ... p.rrs 11 B' mi II WHT, riltwt t l l of car. MM"R AgBAttXIttMBItrT 'V.m.. 1 l.g ,1,1 ,a 1 1, UJ.1 -le-i.N wYri at ' aiOW 1 II t .a. 1 1. r. UJ Et .ar.tli t 1 , .r K -. P ..at,. - UtTfl' .'. Ml. ' C tl'i rf -at -It .rt. A. . SI til 1 aalit Al a 1 u , f..- B .p . t,;- t,w flap. 11 km, 0i ..'. Pttlat . w. ,, 4.-. I T mnc in Till" P.. Kaiton. Maurb 0 . L W.j,,, ,. art, Knadi .4, P.tltaa.lij U. rn- b- c A.-. I e ai. T'l. on ,.! P t Rt.., B..IJ. bam. A".rnt..-jr.i at. t M . 1 I. (' "k it 'i r 1, WiiTnia Pot BtuMI tltbt, S1.1t B., WnMlril Kn.rraa f r Kial-.n, At'an. MVt-aT RTaUtBi HtgTMbtteg, PlUlxl-g. and tl.fl W.t. H cpinij Caai In 111 ,'im aiy Cly Ihra iri I 1 Plltali'irg. l.aPKFSfl TRAINS p.iK RABBIaTBlfM T .. 1 ai . Et r wa Tiain fl an N w Pork t HM 11 II . r.ahit'g al I r. H . .a -ne. . g paW, and Wal. ... P.'Uli.y I v an 1 1 Otantr! rU'r.avl. N .rthnm Onnttl 11 . Il-ttad, N nn and H Mb, nd w.ih Ouui bt . ' V a Banr-ad. l ilt niBOCOU FAPKKSS TMAIN POBTIIB WIST l-'.rea N. York M A r. u dad fSni.li.yi t.c -lj makrti cltHn MBMOl'ti'i t 11 uriah-i . t w I PMMPl ":. Ra'.'- at. I a. .lh no . '1 vi,n. ..I .mr H Pltlaburg Mdbul t9 In Otnrori!' and Ohlaratga P.air luaira I "ie ia aarrd I.y ta't u .. t am BLlPtABBTRPtlBT AND NK.tV YORK PFRKY lataara hew Y. fr.a Pir Bo, I N-rl.. P tai al 7.1" an I II in a ., t 'VI, 4 -' a .. Vfi r a , 1 r t.aUa i 1 t Panftai P.lul ai. J Mai i rtfarfv-. laar try I: ! ev h wt .IlillN .). STKAB.NR, BuMrtM int. i'.l 'Y'lifl ai, 1. - i.-tt is(;TT QBEAT CEKTSAL roite FOR T UK WaWi VIA III IS"N UVRI ILMLIlOAD AM v::w iokk ci niiial iuii.iiu.vd. BXPUFSS TRAINS I.P.AVB DEPOTS UVM0M RIVER KAILl!nU BAIkYt kCKDATI ucBCTtl., roi.l.ow! Pr n aaUatinuar t, Pr,.n, 3niri at. alal. ta. Al .' 0 ., At 7 M a ll.ai t. S.ffo, fl no t t II 'to at 3. .1ft, B.S0 P.M. M 't" . a . 1 H ill t . Tr 11 vtilii tapUlBtnBSi kO.lA P.M, 10.4., r a, ooaaftorir.) at AUI4KT TPTffB BBW "TOBA AldllTBAJ MlilJIokit rtia arill-.Nl.CTADY, P" 1 lll'STHK- UTH A, BATAVIA, ROMA d gktllntil i 111 PPALO. BAttnt tnd Vtaicit.au NIAOABA PALLB. B-i 1 ad, HI SI'ENHK'N IIBiOaK, HVRAI1 P, Al 'it RN, OBNBVA, OANAtfDAIOtaVi Tl. a in at ...t.e III 1 1 II. 'I ail SOB ...-i.N 11k LAKB - ii', 1 11 PPALO ml il ' Ii "ia 1 I, In 11 tVBHTKBN KAIL 'i. 1 11 IMILT0.N roBON'IO DBTI 1 r li. Al il MILWAI ME I ot If 1 .1 CBOH K MAD1HON PIl.VIBIB I IIIKM OAI.ENA DUNLKITH Dl '' Ql K Pl'o 'ii BtH'K (ALAND MI'flCATINR IOWA CITY, I V.l.i'N (JIINCY, Si' I IN . I I El II a:. I : '. is UAIB0, TKKKPa HA I'M IN I IVAPOMB, LOI II VI I.I.B.CIM INNATL DAY t N roLL'MHl s. C LBV. LAND ..' kU -pjibM I.N' .' UVt tV i Hoi III. K3T. MORTIIBBM B itTK. 8i nav-p ;g ni, ,n , at T".y . Ilh TROY 4 PTON a- 1 PENS Ar SAIUTofJt ll.ila, f. BH'tl. It Will rPllt' I. Hi I A Nit. It'R LINOT0N RT. AI.IIANI Rol sp. POINT Pl.A l'.:iHL hi.U, OtlDtJtaU'.H'IU, M . ..Kr Vc., A.'. LOCAL TRAINS Taaara N'-av Y"l k a foil 'Wt I P;"nt Cambrr tlrrrt. f ,-n, TUftiMk aTfrraaf. t 1. kee.a, Ir.m.a. 0 1. C.if. 1. H , a 1 1.10 and h. an I II B9 i.l lr.n 4 '.'fi p. u. PW'k-k.l inn., y.ju a. M a. m , niB.r,1 p. Bo a d B.Htl e. H 8.. k H t.g train, 3.A4.3'4.li, lAf. ai.d 10. IB r. a I I U c a. Fihkn: ira 11. ft to r at. Iffl, a. tr P HEIGHT A hk.ani.emrn TR hy hl -lie a a'..ve, WITHOUT OUANOBOf CAilS from b Dei.. in 0B4BMM n '.'a-, iritr.rra, -a at il. fin: aot m.'.1' ta rml'lf M f Jt IUt'r (' ...mill., Tu taolUIlM uf lh, gnal NKW Y'lIlK Kol TElo tli Weal. .-. and il to thr .- :' .1. lllABM .td ibi i r.r I..r UtnTBfigt utvie at. l d'apaaV'ti. PaaaMfM trim wllh RMORTINO nd Rl KRPINO t'A KS run In Ooiuicitiou 011 ll.e New Y..r Oa ,trai Ha'td. Pol parthnara a. la. I tri'ni 1 frnlg;.t r- rJ.g''ini"it i1114.nr) t the d".4, IS Wrrn al. Jyl'l II 141 A. B HklTR d 11-r .n..laiit 'J'ROY AND BOSTON WEHTEP.N VEIIMDNT RAILROADS. Dim. t rn ila for rcti.ant), m Ki.iNiiToN. Rorarfl point. MONTREAL. 01.DKNSHI Rii. HEL LO W'H PALi.i AND iHJtH'OM. Pour train daily UAwarn TROY (lid RUTLAND, PAST DAY BXPRER8 t-heouuh tu ti untbia 1. urn .Miii.aiacuti, Piaaantrrrr lting Troy try Ibl 1 1 1 ira, 1:1BP. M will rrav-U BurlUgtam, Boiiae'a Puinl, M .i.t ttal and Ogdriiaburgh.iu tim with tbtj laatiug fit bixir Mrilar tl any .Slier r.aul. Nl' I II 1- H l.PPPI Ml CAR BXPRR88 t TrBKaJL'UU TO MOarrBUL AJfD OttOUSBUEalB. m- MO CHANUB OP CABS OB BAuKiAOB. jm 1 r-.-. I'lilKRIL BIIHINJCIBB-. fJRKAT FISHIN0 AT EITIMOVILLE, " alen la.anO. I' . 1 . 1 r, WILLI Tike lha nara f.r Kllliii; ll. Ureal taken oft-fnaa Pih, King Pih. It ue Fiah and Mpaunah Mackerel, al Pi 111. t a Bay, and St, (aal Baa pl.my al OptM 25J .eg If 11.1 (1 ft noUSft LAWTRR va A.l. , i.e. ..-.,,. vs-aw, II. a, Dra la, M .rt gagra a ,d Clima pUtccd ui tua h in. I lor .s.ll'vli.ni. LAW IIISI.NFjaH aUni.l l In, gild 1 lltafl at m. p "n.islt. os-.a. IS WALL si. M Sc.... N... T rk. All BvfrBBtJ Cainaailo- 1,1 at" Stale .11. 1 U S. O la 7 II I fl r RHIOH mfl'AI 11 PAINT, J PftM i I'm law! a w.. a aa-.ti.T-. r a. pa'nt .iin i-.i.,g aia.ni OBI rUlBD in pne f It It la. 'n. all pnrarta.at - rr ona . 'It, "i'l. I" ' ti.an d..ui..t 11, al of Ice laatt tawt paakS II Will prcao. IRON Nt ALL MIT t I.S 1.0 ... -reel no- a' I owl ; aint. Md It will pr. a. tr M l 11 ill I ASVASS , r imy mau rial longtar RRICR Al I S l-a Nlt.l w.lf l ,e Ll lMllll MB TM.Il'PAINT nl almil ..' no dwiii niw for SB ) BAI t KAILS, who Itvad pai.it trUI nut knap .rut otmitnM rg ....cywir. I' Ibi pui 'ir knew I a V At.CB ..r t'.ia BrtlrKthtaj w.ail.l nat 110 .41 er at hen l. . pnateir.i .. of wnat waa 1 nnltal aa I' c on ) .. . T....I.:.. f ll.u a.iil ia a lian.laonia rnhitil. hn-w ,. P-rt-atl.' at li e ninufaapiiaraf pmaa, fry BTEMNH. "K. 'in 4 Co , ttl Prnrl at., )?i'i ,. N.w Y.ik Machilie 0-. "lltiNI'l .TO L END IN .-.HAI.I, Ml MS, t"l oil frd rd nmrtg ..... idhttf r.''iii..e an. cxr.lt. THIm BNtrt-lifali tiiTBMIil bt 111,1.1.-; Md .et l.trtnetl vi .In . ale a id .1 a, ta. App I . MIHTToDD, ISSN ai. n y. at-ii tirgitj (kll.N AND PA N.H--,Miil.;i PAINT A ' ..I, V ..mil, '1. 4ft .a-, trt ;.,'. gal ; n-t i paint, ye'' m l-ra md S l . ah hrown, , M ra.l I ei In. ; while lea. I Md II "'. I ...lie ; Icwaad t-M. l-:.t .Aa. I) II'DWK'.L 'JcAl pw.'lit. ttu IT w "lufl OM.M OP WlliTE LILI.lK.-tADii:S ' ltT y, n II I .1 a-.f ' ighiy per. riictal picW'ti.ai f. ill ItaBjIdtWAMkM "I Hie akin an. Il aa PIMPLE IILOI'I'IIES. I IM, HI N PI BV BAI I IWNKSB .4 . II v,.:l ay ) 1 to ,1 . a.a. aa II la waittag wid relrtwhiiii when otcrheatel, and ia part) t y ann'ran ki the fttt 111 4'ila W g.ir a la, Yn w i tl find , far PIpgrkgrM Cla.k Ika'l I. Il W ute, and . '.nafiar llatn My othar aakuia

now 111 n.e. It la lng lint TWF.MI Y I It E CENTS PIB BllTTI.P. During tee laa MtAtk l. :a epianl I a have tafaart I a.. M gT4lSwl kt I w, Iran a'l wbohita I brktd B, llvat B Btttai trt gnwftl al .. i... winn tao frai try II you a 11 ne..r nae any .her .1 IhM W IMI con1- t 1,1. p. Ml .1 M S . ill. Se. .:,,al WIUMttrahurglki nd at VI B g' tl. ara.. Ntw Y..ik. Sl.lklS-l-kl'.tt). t fa'tiNIITCANT FAIT A DIN11N , 'ii- inbI atditiMiti mn, rwt .m-i-iip hal ia" I pr Mrp ft. -In v KM .1' N-a kCi 4, ItfM N. w K'lrf'jUltl MM HMMl, Tl.t for,-, f Tity-y Cr.ntml In th V I Ihtl N Kng MtrlniN lvfa wi ilj fpuli ir(t'iUU ti n' m Itaril)-, MlbltHto BMM M I -'" I - -rlniii-t uttl : ttm la i ly md . i m. mtmmntM i- 1111 'y jmmm ''-r nt-ii mm ti tht cl. l l INttAiif tfftr Ntiv. E. .iii m4 nt t mn M( WINSI,nvv KKvTHJIIII BY KIT ff :ri .!, thiirn la 't - t; t . i (if c-nnril-r on ftt'V- ! wLa-- a : btsn a md m mimmtj .tmi TIIK Qi ksi loi UttWMWMD, A lh qdMaa ia friNtjuenllw Mknil, wht U MM. rS I- k ai w;'I ' ) it t ilk'n' UI A 1 9mtotmmwtmd j tw h mtMmfl$ d- f.4 1 i hnr lunft twul titi lu ft fmn-ua .VFltlM ftittl ir-., .ri.ir.j . f mw&mj nhl.tt'i-a. rj.,p lua) t. v uitl'-f mdm m d t in' 1 ftt art ) 1 dt itf Ml mm r- m r mmnlftf it-rfk.J t ' tmmmt$ u tmtd t h aWUiy mt mmf im- Lftft-uv in i, fti 1 vi l gf ii i mT, 1, tin I p t kiH'Wlitt.f '. u nt a Ufa mtu tmi aa nur a ! at j i n.i iAii, fliii if ourup Huamd rtth-ti iiig I fljmp fea i hUdt it.V'V.-.'igj. Ik At lika rist.- g.Tiiig itMl svij hM'lh, ft'n! ia, moroit. r, a ira to n-iv ntfjlg llip-1. iwala. I t i w-iirnt-si f il ia -.riio.a, ; M'a WllialfW it Imt -nii fT flTOflid ran .wnM aa tMHiftfad i. r t mt nr. tmldtm m caitaatiiiy mat it ' ft il t1iaa If r; 4':l!r la Una aaj oabaa Ui lltui city, i Vaat iuuit tli fff lltT JirthllB Hyinp k.a Pin r ..ui aftsj mid htt Wniiui.k Mm, WumIow ima mui ru I i i r . i ui- y Ilia It viilnl 1k ftrtlol, j tvi.l v M.f t- lt iMfl itfit ns .'Ii: .if clill.limt Uava j ...mm aikftnl fr- 'ii a'i Mr "Bid -j IU Imir.y tiaa. ' svi lll.Ji', i.R i4 m .U r-i wili a.,-. ita Imiirflu j md HtnU in M ti-d 1 ' b mtA. lii in rim hkM j dia latrgflftl mi dMf N IWtt U m hub, lit I mil ti i ii' iti. lull ftbi ii m trivi'u a ti. baRftaAl of I O'H 'I 'ii'-n. uiii. a: a 'iw ifivtii u n.a MtitT.t or tttt. WOtMLOWt aK)OTalM IYBLP. ir- lt iiafllatiB Tit it bow - i imf y i . yrk C 7- A T)tVVT (i)Yr'i MKRM.VT, llarlitg i diMi m'tt-ia. a , Itrtta n-.'uim, Utmtb$d 'f ii .ti i a', i ftt-w i a iff 'i,i, g cii.l'l, a . t-a m -4 i ittomd i .a M.a. wins' uw s a )oi ii- iNJ SYiM.'P w vi J'Ml l.ia ftrtit : uo -Ji 1. pftM rt& a apply fr Hie fluid. Ou r an :. tug n, mltv mtbMb$ w rim wvtk wm bb ImA 4ntm r- ' H..I t I is-fl it .int-Ml.lTM Is I t)l Cl..;la) ft fl' wu at tig' In favor of U'-in-t ptstl f . Tt tX nigl4 ti i .Id paaatv-tt in irilTuriiig, ainl t'.- pa. mita with in ; tlBBi lk-t iriuiig h-'iiia ;i.n 1U7 fullowing. Ilia fatl'ftr fLfiiaid tli la'.' altll itas aji'L, i'lm om-It-inpUli' g aJ t-U M flirMj Um ii i.l 1a m 4' or MBB" paa frw ii I.; r-"'in w ftti r.d Ui .iua ii"iiiiwtif .1 1 -t na, and hft l.. DB-Bl H t i H.a 1 1 1. I) ring hr ttomtU !' ft'rniu: U r- ! a mtWM of lew H)'t'.'ll ISO SYBl P t ti bsbjri Md IBM u.4 if Tia-4 Btjl t al! laalrj i pM, m! hl l:tt cm awulri pi i. momn$ brtgi t ind I nj. Ti. taatbm aru ilaUgffhuWaBl Bjlh IhB aTilttrlfl anj ta .tuii'i 'ui ct-w.ts aJ.i ft tin ugh ftl Cflt "T" led at t ia . t.,i , i lit' J 'ij i mtf hm d.J.'md I BBI HH By. tl ;.d i g cryirig ta,l'it wid iat;..i Bihll l.ftve liixiAj (-.iri-d. 4 BaLnflt tr!! of IL Hyntp ubvut Jul f I ti iVit-Tr. I'm ml-y, ao.l iiioroiiiu (.ia j i.Jh. 'Lirti of ll t u I i-r, MOTIIKilK HOnBUl I ll')T!.KK3!l!-AM OLD Nl U f0 l J J II M KK.N. 1 ml .V ; , . .t . curr lliti WDsaUgOBTI SOOTaUNQ BYaBL'P '(JK I UilLUKKaN TKKllliNlJ. It hBO M BftgBaal Bl BBHBs M ui.4l.r who )iaa ever Ir.til U a. VVINSfaJVV .1 I S'H.-illiN'. - a .( ) lUft Ci:fJ.IKKN will BfH . Ooijih'.i to HTB hill .m1 I'od-si tliM.ugl. l'ia ihat-wiaii g t Bjud criliuftkl pari. 1 of laaft'd-'g w'la.iii tna ft d of Uul BTBIbbUi prtpss ftl on. If Ufa and l -ath iftn lai aitin atsd . y d- .-.a a:. l vi-i.-te, .1 ji atoril 'i " vvi g In t'"' I. Mi ' ' f Bol laa ftr-a md iTy y ft In i' Vui lt yuUai. 11 la ftii Ql J fttid wl liiad n nnxly, mi I TmWdtW iMOf Tlfrt YKAK hHn " ' ! r nji t 1 1 I H' a i 1 1). ,! ( til .k l to !. . IT -t.-i wttV lM..t.-r; md D'ii.i. i'f, v i. WiHHI')'rV?l 1001 UOb3 BVBUV mttm mm y f Id tat- duftrMft, avid Wi.l g.vn iiiimi!iisi rulli f fmru al' j 'fti 1 1 in 1 diiAr--aa InaMnl 10 '' pr "mm Of t--nlti-1 ii.g. Kvary iu.-ti.ar a..t aid profatll ll for her cUiJ rati. Dltt '.nl'-IT' r i'i:YV IIKItK NOW KKKP Mra. WINHi.OWB HOnlllINU HYKl P for chlMr.-a Maatrilntf MoBtBdl Lni m Ibi i i -. Huum . . Ukl It It la flUii'hiMl intMlh uia, ftittl ite fains inorld wula. Pl.yMi- IBM ordtn and uaa il wLuiiftfftr ite DUibr'''-ft- tJJtxte I... - - witwiiMta4, Hi t a :.f Of I '1 rr lafl. tl ft NO IMMITftTinn. N im geiiMtna unlem th far-aliuila C KTH PKKKINH, New i . s, m on lha outeidl flrrappar. Bold ly Drugglate Ihroiighout lha wtarld. Principal ufflr, No. II Catlar at., Naw V . c . M5a only IB oaute a UaUiak. flabtl if fl-HOrilKIIX LMK, ,(X)K AT THIS ! PKKI'AKKO K'tOD, KK.VItY CODKKO Cheap fur the M Ulout ; a m ail nitr.tio'ia and tiaaltbful diet, praparatl purely from wnait rom, milk and augar; chaaMMt an I Ihmu f.-"l for family nas. Call aaa and laala, T4 Blaaf-kar at, up aUlrfl. VxiiM If BM btt, gt n, BKOWIi 4 (JO. W THE NKW YORK JSUN Till USDAT MORNING, SEPT. If 1S1. Telegraphic News. FRO TUB SKAT OF WAIL lom Tntltena lo eo. Fr ' If... ., .vttf. u .-lh atitimcr ft It flpS .I'll' ' tnriigl fur II tttnm Inlnl T ill' f ' 1 ' iM The itssssv taMltasft I i l-ai . 1. 1 1 " .vt i. i'li naval atom. The arf illMBBMI it' lien. U. i mil ia In lllrt t Li. ' en. uninl Mt llitf. ma Inlet g . cntin-r,iu-laa linn ni n. point. VlgMBBi BMMBtS nrc Mfk taken for fiitm . Bfll SSpASattsSB from OU I'.oot In tlin aou'liorii SBBSla 1 BaWQsBt WtS 1- (OfBBI in. I. Hie BIBUI litre ii MIaIbIBB go.al degree of ,i iplnie, mi l thn IfSSfS te imp i nl in in... i Hm nn mt Prom tVit.hlnaton. ITintnoron, .v.,f . .Nofnr a hctnl fr.tm, SB t BBBM IB BBp, All ia Bttlkl on lbs Virginia -! nl il.it I'uii inai'. Noll, e , a ,., t. n l.i nil p..a in infer. wl.ollAtc Hot nvcilcl near rl.anipa, to collliniir Ihc aale ol lit aft kwitfl until tltg ftrsMl cm bt impplle 1 .11 I, iBBSa"". 'o mill nil lelfera lir.. ii,lii Id tlic.r )fWsM... ...I I., IfSmpt of the old alvla. A. c. rdiug to Die . ..ricaaiiidcn n of the fr. raft' ..-.(.a, bbg line of ballerina l A.pli Cieck ' i'Atell'1 SBBtB nt lnilea. 'I lit. SBB8SI to Ite bj j BJBktl BTSattUsa, Oi.col ilicir iirl"il p, , a few , itajri .: llirttA a -bell Ba-rttM thn I'otoni., wti'.-h 11 mIhiiu lour mi' -a ni le. A BtkM bt . is Its neecrlilli.it, it en.-t tif-w.n iBSUHBll ItM troop aim in th.ii rlcdallPa I rout I olio flip in SBOATB OOBBnTOOA AN it i.KAls.in.M us a kh "in.iiraiMi i ipannuB bows rtrs MIMIMtPPt, i-rc , -rrt'. ''n i, fit., Ofpi. 10, TIm bbI Co i.vtto BBd laCiiio,,M r Hollered d. wu Ihc M . . M titer I..I iy. T h. y eiii oHi.icrcd a hillcrt uf llMn Bttna l LuikM hVnBt ub tbi Mtsaoari 'hore BBd hM rt l.l guiiliatla. Tin t aliene d III.' Iliad ll.lt. lie. ,111,1 dia.Ll.1 ll,', rolall un- it Yin It and tronttl batrs Mfiturtkl her I id -i not lai n -.ipp iriad BMI CcrlBmbtU, tllic la tile foil to.l'a 11111 WA aligllllv ill- iircal. TM IkMB ui ll... r. lad. i-no i I no any, i.aihip BBBBI. piiri r ai cm i iiiii h, kt. Tni u'v uf nur ., null ni l UaUy driicil ill I I I'. I. Oglf-I.y - DAtap b)f fan lilil.lrcl nl di. ThcrS ire no ll .. Hum MttMB tln'liaalll'l r. la la ill . imp -d L'tdnmhtat, trt't tlktf wtn UtgAy r. IBfOII c.l Mb l. lay . fSclr.ure mull r Hie l .uiii.. nii..,. Act. .ai)o.i,,f,.n, f '.annj ..v.-;ii. II. -C illcrlor IMui if, rd .S..iiinpiou. Bstut tin. aAr a.ue.1 in hi. diairi. l m link I'lv illo. of N'"w Voik, I'. p . rVaMltMrltNl, Thn a 'inner K. Kowlcr,. Ml tie, Cipt. Ktilnili'c, hiiji hI.o Minal on llirt'.iili I lt4a lloth vcaa.-la BIS l.lkctl under lllrt i ill ll.al'ilt illll git. tlniatinl Kititra. t.lliiii.'.ai, .S.;if. II. tlrlen lltT"ticn trt ' ii. I to i.-miiie M ir-lial K iiirt tu Pari I,,. l.tM-IIC. 'The Id. liuiontl t niu on tbc t'ltplar- ol POH II. I". 1. la. aPalflwtfirg, 'u. cl.li, .s' ;if. 10 A eopv uf llio H.. hm. md rl'AtS wlii.-ti Bat hern roolrtkl here, bat s ni", i ..in. i. tu- kit tcl mt tlie eiaisiB of the ii iiicr.i. i ui., ,. mi. mum by Implic uion, tli tjulllial.-rale aillll llill.-a, BM Willi ll ' oilllli .in "a lu tin Mtfli I ' let U-lllli'.te lllrt Mlltllli'i; f 'llillcilt I.l all n -. Tb fors iii, i. i, liken, iii mi bwH dnsli of ui. ut liavo aurr.'u Icre.l, t'sluallll oili err bstrt bttctSMt priaonar, r latrgg sMiitiut uf aider Ii i- I. -eti i ipiur I. tim ni..i imp. i. ml nirl ill inn i 1. 1 ' lot piii.it i nn I pirp in t lit- limnl of Ui uy. tail tic gillnut North Stufc ia now liahle to inv.l.:oll. " ll mil t ike .l'i,"'ii mm t ;ii Hp. fori, luii th n i, u shin . Was) d" tv in' arlth n ? It it .1. im di lur iuo, ei idenilv. II . I a.- boon, in MHBktt tBBM InMiot MOtlld bSVS I") 'il tit. .1 Hm w. lining BltfOB lv lh I norlh -rn nitttr. "It tronbl bo lb height ol I'ollyaaJ UMton 10 BCkTSM iSjf BMBlhtr of the t'il.'iti"i of mtli IP'lll'C ill tllta UtycrolatBi We, who live t the -e.it j n ipunrllllp-lil, know UfO Will tltg ruprtrhu ill m n l f l , the ale. pie. a n -il in, o .in I MiTBtBlcBII F pro .p ilu le of eit-ry aopai nl, to aialorlsls 1 I r ll I Ill lint .'lid-.it ol -il. p i.tll of .ill) I a'lOil. . ..ii III. I paTt Ol mil' oil' ll. 'ill. iii t ..ely i onin-i-feil witti Hm iiduiiliiaTAI iou. I'i lyuM lltiil'-i . in iioav loir ga niAnt bmb ua . he pl.i-e. in the hen ni N. iihl mil. iii. (tf . r-e Bfl il whip tl I, I t htv ' ' u it the , . r '.ite.t mimli' r nl uiiiini".l niilili.lf' t.'ti Iii Im-liiiiiidd.'u iii.. M ii ... lot-nntlrtut 1 the . ii ITIOBI nl the nld pstloi t r. , .ill. I Mu i Itrnwp, ivhilat nriBMllaB ttl'-li'l-l Hie niillllllv uutli'irity to InMritfo, Im a nlfttttl hUtJtNBtlll. Rapalaa t Hie Pptatavi ala lira iioctta. Ii.i.i,,i,:, s.,,i. io. rim I Larlllt ',,. i.l, rtK4lVttl here. 111- 11 .ll'ilille dj.p it.ti, agy Ibb IbAl Ihs I'.ii-ioIi tiiy ll.k wa. aaUrtly dllellui i d In lira', "II the .td illrtl. tiriinl ol Hie lloiin.i llo nl lh. I'I, 1 ' it It I. phln Nasi turd of Hi'itttlra. PhUmUyUa, Hrfti, lo,Tb itMnv UonU. I rpllo trrivtttl ai th I'lillAtlclpUia N.n i fgnl to. llBt . I" it i I r lie- .1 im ..n It i ell. d I.. ," abut I ' "in tin- 1 1 ill. rn furls. itliiitary atK Waval Ulovo'iioals i ..it. I.. C, UtowOi m il klkowtl i i li e trat rllng ptiMIe fttt ihs hut twtnly ran in .1, nu n n with lbs ..iciiii t Eiuplrg CU v, ha In . tpputnttil A ling V";'tt.'"'r Ll ' ui h il. Navy, 0tB, llnm n'a tbilltlM it. MStiiAQ bsvt 1 1 sbiip I.111I y BTOVI d, mid hia up;, tiiitiii'int tu lite ,N i 1-niie upon Bfhblb Bt in it 11- prutiil.ili ii 'i unli- Uillt4lf hut Ihs aorviiu si IaIKO, l.i t.-uil in '" tutu lie I, Willi, 11 d-tic'icl nun th Jam a A rigor, uud LltttUitAnt in txtni in. in I. M. r. haul, i. uppoititud in hi. ,' i u, Tin- i. iliii t It ir I ti th rnmRfHii offl ei "I tllC illll"a Adlfaf IkM bSBS I ll.lllgc I tl at ll I tl ,1 htv lh mi line, 'Ihc OrtlBABrt Dcptii mant, or Got -. i n "a l-l.inl. nn lei the iil.l" ruAllAtBttnl of BtAjtN 11. il. h. Whluluy, Bontlnutg Rtionitl ilpa, ri.er. Mttng to bt s lack ts'ttMoi fbr Umibsbi ' of it. d. niUotly Anivlnfj IIpm. fjgbl '.,' 'i , il'iiii' i.i.l . in iit.ir-, un I it'i'i- "I" iie.irlt ill di n nii tiatu on, bos of ahnt m,. I bosli ol BBS . 1 1. I nt illii.tlier, jr.- i i Ii. t llitly tlici.', d.-lit et illg iaf re. civ hi); earm,.'- nt' VSPlUtS -lOICa, RboIMBBTAL PaBAUB ttu I'u tu Tie' i, mtsa KtDsttni biai 4 plcnlo stvl ilnt 1 ta rs. la Tiu-'lny fla Hi 'i.el mii'. Par If, The jiiri lu n.i.a ..rt 1 .ai r, t lit) MgllBSIll lufBlnaj "ut well uud DsblbHls ; u vt ry las inly of irtan, 'jip. rcri. ui. nt a ill la- rasdy tu Isbs tits ItaM la shout s "urtnlght. ifar Mslaapsa 01 ftagibai a Pruprriy. Veat.rdui inornlng r. S. btarthal Koyw rartta . ..d UI llM -otclal 11 .-ton h.inki unit seir.cd the liul.ii" .i lie rein due tu lbs bsaks within the floutham t'onl'eilerai y. Th araourii of thn aci.urc will Ml hulily tBtflBBl tu kMBI tell of thuuiuinda ul 1 1 "I . i - The tin ul Hi Irnt ulha. A return ml. made tatu tint within a radlua of 6 mUm ffthrn Chsriiwr front thfr arf 2,tid7 tiiilai of Hlraata. Sine lit the iiuinlasr I of bouaari luw im r.iaaa d hy no, 'km, si id th 1 length of MrtgR by tnilo. Iltaqnrwi far I'ranr froa ihc Ariny.llow pllnha. Teitnr U. th Ml RJ BSJ Utter wa i-sad Bamimusbi Sap. n INI, T" thr f;lh ttpfapyy ,,., A memlant is" the UatSB Relief Aaiociation, I bar Itenn enggnd in rtaiting thn an k in th hratpilala in our I ity. Thn ilrt man I SBBN It waa IrtM Wna awl, Me . fiom OSB BSBSj' got BIBB I MBNtl UM h a In. na getting on ; he repli.d, ' ttr hut mo' her i inR hem." I If haa I prav.n; mm her, Tli ycira nld. fo ia an a iou. SbtMl 111 MBit I'leaac r, iural li.al i dear paa tphi 10 prt for him. He ia resiling " Hiitor' CUB," which 1 pavrt bha, liciae Ml p una for hi' enmrvtrt on thnnirt tSl II" ia fnuit M aa . hiiai ii.a, n.l is alio In- trlMlrtl SBTBji the grc.it ipirtetion. Aim Lu another yming volunlctar, h.iiling ii in llerkahire (' i . Mf i . in the aimc wanl. " 1 riMBtd tu pnv for BtltlMnrH, tl, at 11 .1 SMJf BBJt mn I,,, Uul, BplrH upon our a opl.- t Trn, aaicom 11. e RaflhSB. .JTS Fire ate ,,.,, "l., ( ,P ,. ,, Hie Irnt Kiir UrtMBOB, Btpt, Ii h, f.r trial I .me limn Ural -m .k tnl w iter I , m th, ,M. lent the end nl ,0 Wt bSS, .1', ,. ttat.-i thrown taroagh M Fat ruli r l,no I inch. I't aoaalrt, .'.a f,o. Kp r,,i, nll ..'.,. rwtavlning ralallr prtMtrt al i ,i , i Imrge, lia fnl inn a : lOMnktnnN'J' MKfWht, ataat iie llo '...aipipa aal ., .. yia ., ,.' J, IS " V A I'"' " ' 1 1 " .l.l ;n RN " l s .t j t the end ,,f s.) f,,., , ', pat nil lh janSNF larce, he-; " rill IWO III. .a C . h ,'.i feci T s in. h BBMkk. JOd lh. al IB fine, M at p Ha, At the end nl I id I. "t h , p., I ,, , lat ll II ;" fta two lis nii ei i.-.t, . s in i nog ia uo lha. BtttSfBi OMa UirOttltt. I 10 hg w it- i prena. t ie l hi revulutpiii, I; l- 'llu nt itiataltSi tt ht I'i. mi.nl BbBOIa Tlia in. To' IVr.,Ullile h,.i f T.tfli.'rl , (',, l I. iiiii t ni l,, II ., i- Ufokg int.. and laldwd .." Th iirailay BtgjRI l.ta', by -ul SIM I hind of IM tat '-iiinit'rt, tih. i repni. a tad OntmttlrtM lu la. I nun Alkamt.. bat Btft r. .. ;n Rg ft ,,. BBIrblBA, l. i . oinill III I nl f II till BSBBBl atobMoa, Ultra thsa liittsn oagui laaili f nnrli went ukan i iv, an I iHg b . hllngt nn lilrli gutltail, 1.. thn ralrpt tflltal,tMO, O.in uf ihe twu ataambaata iieiongin- to bt Iras w. alto atiaiail, bat m i i-n niter w ta t.n low far ii.t v i,:at i'-n, ah w ni l prsthahly ha SM'rortil, A ilntiti'htnrtn' ..f f.gff . tmpin M iter, ata! Iran I. I', i- .'. I nv in p irniit ileal .I n , mi I was .11. etc. lh loMan, would lal ol.l.ak I all I Oi priied nl id. ir hoott . Continiia.l I'rrpur.ttlan ol Hi- Hiiullloiia ..i tt nr. 'totwitltatiinding Ihc imiicnut .pnutiti.. uf tin- llliiliiliiuil ul at, ir preptre for (Bt tiivcru. lie nt At Hi tar in. uala, lh. i dun in I la .fill n, live, and the w i U I ckaSltlnill I both dv mui nii.hi. At the VV.ilortoittt AlMnal MM huiklred l h iii. in 1 1 irlii.lg... arc mads Bar dv, brtidSg ninny ..Ih r ii in in lu l,Mg ,a'r' ' .. at, . Ili'ic. tlao, iioior in, i iiiMir. rUtoanfan Inatrtan (.tptala, srhohstiM ival i raoatht luiioodi, t ata kbsl tf rock " ia Maaafnoturatl, which, lihg lha dtaiui "Orttk flr"of ..ii, bj BMatadhabla allh tratar, mil nhlrh, It It thoogbt, will l.i of coaabltraibl hrtwHI in the lutiin .p mtlSM of tht Stray. Tkc Hern nilunat tu nn tliirrn. ka I' ll ' i one p ci lei, t lima ,(. 1 rih a Hi l .llgcv IJ i en ol Nap'aSSl -S'l III, i I . l ft dBi, too geie r.tlty. intnt'i Sltlra -litre Mb ll It-Ill itlllla tlelie.le l On' V t l Irtl c. i - I by e. In II utu-l.ll ea. With bur Inul a p , ,- ic i Batbof rarntnnta, ah affncig nl.n msnlt IWaygM nnd Itlualer. Mm "a. nil,. .a . t-ihir tad lATfgara lib trmip-r. 1 s'i. bt tar bar alatat-iB-tatr, hta pllebad haUktwttblbt I'lin.fi and I'lill' ". , ,,i tin II ...n of llHir- lam. Thn rabtrieftha tstlol faratty btrt oorattanl iti. koruia siaaag ihoaiaalvM i tbsy Btek si Mill nihil Ilk. i chicknlll lied tu tht MBM airing sad dangling Iron the hand of I ho hOtlMWift nim M curt ill ; th ui to Mlflttl IhoM 'rue aiBblaiat,M tht po 'I ikt, opartaan in njlflgi High ,.r.l an I tu. ary atatasiBt sra basal from Hie I'liirlaaPa win- llnm. I'I. Ilea una allied ill Koyol litail. rirI Bi iiii.i ibo BtMabt. i" lb gratl inlil ol the RwIm gasrd at tht Pals alt., Tat U ioon tboag-h ro'ihgkl of btr itmiptra, ltt alas to hit I i lh- ili-t.itl ; a. , ii ii,.. In r die i I rn ,., ,.r Rl her afcta -. ib daUghta in lha aabibltlon nf her .kill, ha hoi cat latolt Hut arM tatavblog nn lha null in. ihanu-ing tl,..' ,.r,,t( I lint Jtailu oi il.. iiiuinil linden. Piuav, batravtr, i.-t - -. .1 to no lias a paiton tbaa tut Rlgaors lltrttsaoll OsbIIbsI Antoaelli't alattr ', . nl hoc gpio.l tpsrtfBtnto in lb Papal Pal ic, and ibolta. t trad 1 1 If in itaat,t raa. ragln r an I aiormlng, loher luuther'a offint, who prtBaland thai Hm daatb ufbtr fttforlbi would i... at I. ITI'V M'lWS." Vai RIBATIBS in il i BrBRBS.-a.Th ' iu- cal dliartar utga b carayimimlnnt' nf tntaBa. Iniea, ri'iriui 'iita, n ml tsiilat, to list's their men t-i Bid rlthoBl delay, nnd a itl "unilahtlti u Vile- ill.' V :. ll- if!. .pt i. litK flBBMAB Hnsi'trAL. From the N ,', Monthly Raport of tlia Trttaiunw uf tba Lrslt Oonaaa Uoapital, trt lattm thai th fBuds "n bsad i"i in baah saoasl t" 8,ftl" "7. Rbport in tiik L'bion IIbpbbsb Commit. raa, TIm tf nfoB Otfbnat CnNBBilUsi iu thtir ltsi to lha Conn L'oubcII un U'alnaalaj ran log lit, Mais that Hie total nuirtbarot um. lilt of troluoltora deriving aid li nn the hind for thalr bontflt, u n but albtr la than laalvt ie ar.il, II bat uf oymtnta iitavit ghoul il riy-lit ihounaii'lt and tlio lotal niumi'.t di.. 1 '. ",' "il. Till report e.;ll no 111 I an Ihs w nunc i,, . in. ;,( igf JrIv, 1 1 1 report latai t numbtf 'fit ts of imp . itloii, in i. InitAnts ihs i iwny ws wsat. I fur ntd tvs Bcliiallt mi i i" talstlvat lit Ira ...nl. SI lit i- u In. I. ..!.'... ,i"c, or heen dl. irgttl fur inuapildlity, but who bad rssaivtd " ItM tf 'id 'un Ut, I iilltillui I In llae HlCIII HI tarda, in I . bstrt tvan none to light ul FBSB bsvlgfl JotasS ISrS rtglmtRta, n- a i vim. i r nii.. ut. Bad draa log rasa un b ah, Ulliough rcjcticl frnin Luih nn una! cu lmination. BOTPttnotfi Paatoni AaBatrsD. Kanbsri ul aiuint inmia l.iffi rt .in.' rtotlvtd 1l.1ifv.1t the oftkBoflhstftft lltr.iiii, cbsrglBR lasasslon tondaoctM oa ntsny parataTt, both rui.u. an I idnngtrt, aad hi all oabm Hhire thaisli say spygusiit Ibondatioa fta- th iiurg, tim puty titpacttni It srraatsdi anil niavla to ptag thot ougfa 'SSnlffi'lfi No'. Ii It than live or is ptr ditm sn Btsdt to pi'a hlt atdsal, Altltuagb tbt obArga lu losuy Inrtiposs rn foUBil 111 I1' li''titinii-,in.l iii iitheri the tvblsBOS Is auhatsBtlsIt thm li Inmffi lsnl) ttm sctlva ill nl Milfh! Murray iu tbi. stStlSI MBM llAVS the ,ij ,. ,r. i of the toyal puttllQ, l.ct. ai, UKIi)ltT'- KDNRMDAY Maptrlar Caari. ., flafl H'hrirn B -trgraaf'a . ilflil . I -''. al. fliilgrl IF, ttutt'i at, .ln."i '..r r... il.ia bj S TflfttlttB ftnT SB IfQunTtPMI ni.ide nn flic put "f the plainlilf to rei.tr.iiii lb del. n.l.iti! from dan cing or performing in any "flier lull ol public aniuw'iiient Intblai itv except hi. own, Itap an Hint Ihc pl.iitilill I- Ihc ItiaOOgef and pr--plictnriafMu-K lllll.oiIlr.ti.lii.il. AllJ there cinpl'it i ipiilo a niimla-i of a. lota, actraatss dsaoari, idugara and .up, fur the mirjstiss uf .tmuaiiig the puldii' gwui iaily, and cmtriliuting i rc'diC'T and claaSk tunc to the ni.iraUaud mu p)gri af hi laMroat, Mn. tltlletti ia a liallnl dancer, anil Iwing, aa plaintiff allngos, uf thit rtttinoil i hste and pupuhr coat tl nl.tt. I to . out ol. ute largely to the doancial ilapartment of Muaic Hall, ha angogad bar to parfbrtn for bin jt flfiO a week foe lit month. "Qting w-ait RATEaS OF ADVCRTWlfa TBBkfB. OAttt IB AnTfAWOtk Iwaa'..""'.',1' "Aff'ljEHSZlt SSBM . ii .. rUyn fl, , rlara. g -la .IT' U.,.a in. awMawl.hdiy." " -aBkATM Matt age. g ftaataa wat.M Bar Mb "" Mo-'ll-l, agrarttawaow eg SnaV ".l-d at ll.ae.M,t.nlanrwt taw nTaatk Bt teaatZZ I ...--.tin. AdTTtiamten, Tanal!aS mmB ' " k f M r. a nil MiayTJ j "i auday w wa on .m.o i I, rti c-i I, for Kfm timt nlrd , ritt n.i-uii'h ii .ling leiwata IbeM rtaa onreal ih rnfragnioonr. di. ..-reaaahl artd, defend.'. ol all gee, that plaintirT dnMbarai. ed bar fr im tha oftligattoa of bar eoaBaat. nnd fold b.r fo go themupa.n ah enfamd btSa lb employ of Mr I on, th. pnap.ketor of lAgt aladtoB, .t fl"" -r weak, and haa tvam tltaww J," 1 bt planum anw Irrmg. bt acaUaa i.r dimi,., ,, agair.M tbt .nfeotlant tor an Z ! g-il rkdatl gj . I her .greement with hira. aaat ' tu n n..w ,,.., felaMBM M. traialai ati I -.i.t,ing ,. , tt, " "" ' 'V t " l M . - I. Yba arwoita irgut.1 nt leng I, Ir) ,, .,,,,,1 Thn rja,,, ' a r-a iv. I. llr-.tlOKl.VN. Tim I'RABLl Iii r tiih NnrBata. rBBDBBtt OP INI '..., 1 he laid annaal rt p M of tl... IrU-MilntoatltBlS Sf the Poor ahmra bat no the II lofjalrlaat they won 1,1 SB " ' 1-kttltatlSBB aaatwly i ' I'"'" '".. Il"-;itaj, Aarlaaa. I'", Nur.rv. II IS, There wern admitted and ' - d tilbg tha trtHir, ft,87s, haablM which lhaa ' ''."' I "I Mired temporary nalnW m ik p the total numlier a.ipp .ite.1, wholly M .ii uri KB OBI, Pba BM xe i,. il each dav I ' during Hie year aaa ai follawa i Alma limit. t7 tf.ia.iiA. Il'pit.l. t.itii'HRSj Ay loin, .; r.l II ; Nnrc v, 0,.inB9J. fjioM and la.k. rv. f 1,0811 IB, (,. neral, fll InVi 17. Tub NaiaTfBLroAira abb OBtLasaMBI na BBi Tba Rapabilcan Aiit laMaa tf Na tftft IV.inl, I C perry Ckairtuan, iMaaed th ftdlovf. ing rraolution la rel-rep, e io tin- re.nnt act law "l the Klnga Ooaaty It tpabltaaa tiontral Coat. in it li e, Rl ' etl Thai oar delegatna to the KMM 1 "'i '.' li .1 I oe ml t. " la' n-tl'lerttad M ii ke i very cITorl to hi,.- the raaailutlmw p. ar. i t..a- l ull, . to. Harney, pitacd Sent id ro. i it i lorn il ' 'I he nn.oliili.il , n fer a I to BttS til led the rtv ntoval .d the pr,. m OaHatttSP, nilsccUaueoofl Tnr Wt.iitM.r.ai iVenaAf.. .in, alluding u ihe .I.- .. nt on ii..- fan baak there on Fridor '"' "Tt tmong the -i'oinl prenent ta Jobs! Ileeaaa, lha Btetsd prtoa iaBtAr, haBafi eagagi I iu Mcariitg Hm bras fc ..muinitagr the laaBty batoaglafl to thn Imuk.'' "'".in Met m i RBYBBBLI Wnittni tl " 1 -"''. 1 1 on Ibi it iu.'.who were in arrnarfl allnaaalng lb et IntioM of tiiluntarar Ftay Tl mptny wen- ordered to Sr, whith the) it,. I, t,t ui.foriiinitelr with aar Irhlgr r attaining .but and la.ll, iiuUad of l ing I.l ink ft w i . IBBpaaBaa A Lnri Ti -mi. I innuel ia in pi-oea of rmtlturtlon niider tbt htd of the rirer Indaa In India, It laj tolat 7,815 Rut loafl, n,l ligha, Tl i will Ian nut Iran UuVB if.' no, lain f "M i n i WITH t ltri'i.t tit On JUtiirtW '" hi Im, Mr. Illdtlla, rhllBB Baal Allwny, " ' trot m iu tu. uoap by tin. aroaaMit of I" r I ir iti l.i. I,. ,,., ,m, intnttlug the fellow M H e hall. ni igh SM turn' hi fight anaaed ba. .Been I nam. Foi t mlaabrg tha iwttk rnu. I iu tcrri.'i, li I, the Inirgl ir liuallr krwuk. Mr li. limn. il.l,. ,ih R shlMla At tbi inat- '' t nalgbbor arrivad, nh.. tin-.l fourahotaal 'ha (lying raareL Boat of which t.mk alfaat. Ml I:, aa n rlblj . ut .md l.i Ui, ,l,l,u t no fatat aounda wete InflR tod, A I. till.-, (inn. .ix yMTa of Age, act Una tw li i cluUi wiili rriata.be on Snu.lar, t I'vngh. i le, ami wm bvrntd ta daatb. Iter btim ' bill "i. lira are rl I tt li-arl rtnding ia bt c retM. T in- FoPTUBBB NawSPAPBBS cinnUto a '" ' H- ' 'I''' ' H'f lh" n nl ' a if the ar- " ' " iba te.nie ,,,.t. la WaShhnftsa I i'i .1 iti mean apirit of enrr, be. ;" IhrM pollihtai hulleg r. I ,..'.1 to Vai-eral "'" d I' ii. BBd a-aoriiaM tiih th- i. id- i.ple of th I in-. In dynasty. I " it ll.u a Daoa vi n ii, Friday criming v'" urlait . na i Hm. ajmpssa .tuba Nlmpaon, L i. (Irapet mid Jotaph Iiearmt, ttirti dmwnatl in Hm Mi "Bgthals rirer, ttprnv il" H I'lHal iith I. i,,, In the upaetling af B Mi . f.t .i ni. mt nri r hTbfl Ixmuw taiHlrr, il," diatlngubbtij -aulpiur, i.m u Hi 'an In r lit in rui l..n I.r. h... nrrne.1 in Waah. Ijtgl tll, wllh tilt iiileiitioti e nptnliafl Madio Rl MA kmc Patnbt im ruin,; three rinrngr 1 " aero dlaouven I in the Ohio INi KegT ntant, altirad u mal hm 'ria inlbttad Is tie rrt'in.ei.t far. gj T. ;l TM t-i in Snipa an- adllBfl in St. Lrnii at prantiuw nl thn pai ataL lint in k Mi ni. i n. - Two men, bag'' baring; lii'.li'.. ,-nt Into a 'I i -1 it if. ,ii OrotOB Mutt. , I' ii.-liy laflt, and toming to Idtttra BBSMBB I ilea to death on Iba rag with a club, aad il ibi r dud two tlai afuti froat -lal. , ' ivwl Is Hit lit lit. 1 HlltM'RIBf A BBT- MUg AupuaU Van- rsta i i m t.iiii.g a aiill -t H mn'- fw- s ,oo tht 811 alt., aooUitBtall. brought ' o I ,r'a ill her In . im. ut.i. I a .th an up.igbt nn inii'., Muting har to ha whlrltal i Mum a d Im .... ml momenta btiWs tht uiuhlntry Id la arraated, .t eten- ,,. ,. ,, i,,.r brad, i .md. mui rtbu Malt la irntilanl with a ' ' Itopptl u uir Ihc .hall, u thai the laonce of In' latin I in have bin n fairly iliuu-rad. arwl bar bead to hara hMB bralaad to the con-ilatriH-t i.l Jally, Btraagt to My, thai ita .ligbl pi.i i . I of nn n. cry, Iti RBlilBa Pi; o i .pi V. SBd her ilolhe nata rated Willi blood, a f iing girl wa. found inaaa. ajbla upon Hie floor .1 i bnUM iu Albany, oa Prhtay. I pou ii.i.-ati,;iti-n it wa 'li.uvental I that bar thar had InHlctad tha woun.la, and flic neap ui nae. I, win. Ii ua- ,i monifer on. len haf wm foand, cortrrsl with blood ami hair. rh girl i uul I. h. li toraosrori and the Inhu in in mu i tt i ui jail, Ni u lunula PAPBB I'l'd -hea i tate ' lie Mi i : " . i. .i.gja,, ohl It the I li.l mi ipa ni Id, ,., i.i jiut i in battle ti.. i n M' net li Mf. ;.i Albany I. lie aignaal li e riil t. t viduiilMI I li r giiui tit, to bo alt.i 1 I '.. li e Bhh I ' PrlflAdSa i ti Sr.. ;. i. Elder Ssmusl 0 Wilson, of I ". N. II hat i ' il tiii'iitt -four vui nld. ud I!.' I ." tbbihi alio iiiuat have at laaat hliiuli .1 . 1, lil run in that vicinity. Tata rantlmtitbt r of Una rat adopted a ralibit thai '.i tbt in the linld at: I bra ight it up. Sim ilen mint ttrsngs lotnpsnlOBthlp with an la--iiii' truui eonflBtd in a room, and . . .11 go at Ilia hiddiag to catifb rata tt oftou a. ten tint ia i day, Ins nolghhoring grbtl mill. Tim aaA w--lUdar notlct haa taben i lnrge of four nf bar i liildrtn Imrn in th" bouaa, can hing miaa in i birilt for them ind looking af.cr UmIi tua gciicmlly. Tim raa Eaph iiriiRn.. -Thay hve a atory .n i In, -n -o .il," a a 'irunken captain who met a urivalo ol 1. -' "iiiiuii in the amme itiiutition. fin i Iptaln ultli r .1 blni to "half," and endMfw "ring iii vain to MtUBIt a linn pn.inuu un bid Icct mid to talk tt .Hi itigii'iicl auventr, ex it rued- -"Prlvatt Bmith, I II gttrs yos t'l fltfil Ibur uVlock to glSMuur III1 t'ap'n," repliadi lli" aoldlf r, "at i "u'r (I i- ) aighl druiiker- 11: iu ITI fllYS yOU t'l tilt' u' lock tu giaacbtR in." A WlietR FaMIM POIIUBBB, A family coiudaliag oi htitabnud. wilt tad three child-tut, rati ling lit ii r llel iii ii, Mull, were all lakaa iilcnilt i.i tr breakfaal, about hra Tiwka A nil ui. I)r. Fbwlsr, wa called, ii.tf pioaouui ail ihtir thvbBtai to have i. .m .a . a,...! ril In polwui, .Mn r pi wribiog for them ba ji.it'. i. uf -.ii:o ridVaabmcBtA, Mipptaung tba nujaun to la- in tin- wator. T'be doctor wm ii taken with inmitiriif. nnd tlietl unWednaav. day ci.iiing toll. itt nig. tttt) uf the cbildratt dlad titfut the BMUS tunc. Scleral uf tba i.i i, hlaira whn catiie tu render the family aaaia. i ii a and partook "fthc fuod, werealao piiiaoaw ml. Hsothar thntths hart rat tsstintral, kuugb acvi ral ate lying 1u a very cntical . 'n ii. out. fttiplcloB itMsd un a Btgm wholivtd adjolo ing tbc prcmiaiea ul Mr. SutharlABfl who wm i, prelum led. Si 1'iillv ion. liiccl were the peo ple id hi guilt, that an infuria'ad mob bum an attack un the jail, witb lha arowad purrMM uf taking the iuhumun wretch and burning ham t tha .take. The Sheriff prevented them fratn executing their design. The negro ia a nun af I aonia property, and baa euapluytd abta uietarateV I fur hia UU'eic.