27 Kasım 1838 Tarihli True American Gazetesi Sayfa 1

27 Kasım 1838 tarihli True American Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

P oUN7 PRICEcl 14'1 CEV'rs. NERL~W ORLEANillLS TUESDSIAY MORNING,(; NOVEMBER 2~ 7 1,"31;Voj.:I ', ,, f the ., ersJaper I'risa qf tilAt, il l l bv Ilg i 'e e t nll t ti I II IIIIIIII I Ill, 1'r elirill hie, h t'-111 |l .h f ll I:lhh i l h, '11 ! " . ii .. 'it .. .I.. . di ,ll t I ti I r o i et' t lltl'll a l iI Ir an iXri itt Il ht i e .tl- nnis lI y n :.i, pr t ,lt ta- tn I li t iI r.r " Ic lh"b Iri -weed Y D' il ltly e I)Imnlil", payad le une SI rhi.rip tii will Ili, dibsltn i in l uitil tura ri giti Irtlltl. r I ll ,e f r l i ilith y i al l ll i, o eR .lvl i latI 'i l iatta, il ~il tiu lla illt ll'irt , i , r- i'i tillltll t e t ia' raltial tf [a rt lll a it( ti tll e Allrnit rl.i .--' l:l+, dollar per onllre. foir the i rs I tl-li i 1 tli all ht i ttatiat 1 taIt iic.e fr iici nllt toall'L oa :i uiu m iterial tlaattin iti t the orii all advteriet rie-t wll he h tl tas n a at nw eaI.ir Y KIl4l.I I L'gltrll. Y .\ ifY l r Ln,.-\ rn~hot ll and Trll ern, forti .ia lrt a r+all a iis aliNepiml srilty lirrtluat evI m 'i rt.lh. a.h l, n v hiliie a l eIl al . li I " t't atd ll i llt o' rint Ithar rlcll iar pnhbli in~t' n tie i to I h lly ~it n Ittiliinh ) ily, t lii l.i litr lasu itrr . n i t it at l tl dreltlli Ill Iiighinhth i.li thea t .lva ti, rw III, Ia pLt ia 1 e:l -i prpe1 l rty, I ' ) . .",c;l I I v rl . o vri t Lo I one;t; l i y it.h lta l n : Al illvnttvao a h trlil r.ltlll a ttlit itt trti trill tle * ...t le ttia r..al 'it"t- It t t m . o htv t ,. It hr , ,, n lod l ".!) Ih)p r cent. in: i ~it'1 ar i: irvtll l ii olt . Ot iallit n Autop, if ++ l+ t +r ' a t of te tari ct iline ra hmi ne.1 t onl .0,111, rulna v slaw+ sraytutnhu i uttla i'a. rii. iili btinly t t i.'lg -d I ar t p hattaely t t a lt th t i" fad i ry ratet i. .Inl iilrtiairI:T S n I iIet:illaltt ,t-I to tiTme, will Ia Ii t ,lild illlon ItI: , it ii l Ic i.rge y attt l)nhi .ly} ~'l',tr th j . Cn Piilot'Nt)Eltlt adveri'' i I i ilitllh ily ,at the .,Iloll to bite chia i'}100 for I nl" a Pl t I vt hod i$ ll th titltri,. A la hIn it - .a lts i f 'r. !,li a: ln fur p<liil ll Pt will Ie charIled thilih tuiltthe lpirh of other LIdvertiIo ill1 111% il, t Inl Pe it i+ltahl'd h0' n'wV ptnitr l 1"n o,+ l) of p l.in whow 111·11 have 1 |iY Ilult bIP ooll Oh w11 1 Inv . uuutl; t nt fer ppro,+, lith , shall hlbe mald+ kilt V 0 fi - I " "';t] ll'ii i let1 tol e.n t-llihth tier- iithey oblvi ,-, 11 Iit. 1ih l iii ItII tat t Ititii l or pi nt Ifotr vrich ,lnlo tl~llii: lllt" : i hll t'.it aa ll ii t t i lltp't H It'lp til t uSt. J 1, IIAYo( N, i '. 1'. ILI P tt, i Ir t i I ,II I i" iiS titt V.': :10' .IItrt i .-\Vr, thL I r..ritoed iogllr to t ttiIle -tut . ipi . -II\I i A IIs V r ',I ua p c 11. 1,, t ISI.t'l liI i ti ii .itiI f la .i i ru It'. ,"i , t i ilinii i+ t I ar ,'!l .n lt h-tut , u tlt l, I, l i-r+ l " , I I- i ii' ila- 'l- rua aa IN . , > titt i ' by thet u- lil r , "T eir l ox or -t.t "Ceci , II-,dr - i ll : '_' v holns. -+ ,i (11s f. a l II, no Ir t t" m ' . S i~l ll ,, I + ith . nll l -t itct], .i it J.- It h'r iiii - dl t'tt t. I I tilHIohIn . ,, ._ I. Il .ll /llllll* ·)1.11 l/ll'lilllr i. l·II"I 'lIII t' '<,H'II I't)11 1 +I ( I1,1" 1II ~~li~( IIL.II+ l' r:.o., | '+ r t,. i'll.., ,+,, ,lll . ,1,x t + i~llJ 1l 1 ilrltl~ l 'O11+r'+r.1ti'm tlrl~l+.+', tll.,'' ,.,,, , I 1."'.. ..i,~ -I (;t| l 11 1th e Freh1· r',,i 1s IecurLt, iir (1.+ 1 , " i It llf tll~ll tht I Is 'to . - h wh le \lil l n ki n ' I ,1 I IrII I ith to s lt tt , , 'l tottI-, t I+,"mhh tt, t I 'l tt'I· 1 t till' +ft', illtiot ill o l'o t Coo Cottq Co es .,, ii ,it 1.~ ·ll llll' llll ,l l it" llt' S Ir,'lR,'tl. I V( i .. l l It / III I. IA2II.I~II Atl.\ fI tftiN'l t 'V' VII'* lt~lC It II' VYII lit'\+ 'll lll r II,'\'1 i n.;L + 11 o'll''i'l •11 "1111( f1)0 1 l~l1 X +,. 1,-, n uf, ll hlll.lll.(h,~, rm ,I)Un T GINll te 'h t , wiltltt.' oto t*.t iut h ' ,oro d thI ofItI I "Ftl IIr i i ' I I I lII i tan i O Inll I)tn 1·)IIII Ih lllt ' r: , hlt: P t'3 I~lll lll+ I.'r'nl'h iii ll I+ IllL" +[i i ,1111, lb. I 11a "ld n I'ow lIIII'IIIin i i I Ia f tillr | 't l dl co']l i o ll sllllll , • t1 4- + t July, r v llll it rs An n ect llnt t r. Ik' o ,o, tttf,.Iti ltt i ,,ltiltlIt, lilh' i llotll lllllllll reill~ h tje otoftt'ocottttlt Kooaoftttted oofsk'ncooyLthe it Io .ll; I it 1 ill .'lll itaLl thlol t ll"t l ofl ltlhe .o1t otfce l~l.\ I1(·ltlllC'll . I1 ' I 'l: lll'( lle I~l't clollli I It+ ~ i,'. 'I L*.. ll q II+1 Srlc t Ill.itr t llll 11r d illollll lt & coo',, .lih o of II ,tojlooo'ce Itoortto.o A poot off~oticeoig etofliohttd ..'l,.ll ;11 ·, 1 ll,; I i+ l:11i llp fttoildli l i ,I l qlll t tlllll i tli icl o i, of ' ttoc to.ot' I:o e l ttrc ttl t oitt, I'tt l rto w etlk intco at rI tllh' e joy the pecid i kr \vaeM ; ewIia, - S Y l il ll tln ell lo o1 Iht Ilit oen. i ll·'"·' II, dr.IT, . I)Hill VITI{ ..PIIIN(I . i o ( -+oo ttll'lI,?'l ltt " 1 "O1.' tIt , V 'o' llt t llto lL or rll u , tro ftt' vitfitto0O I ttOtu ln tolr pinot ltip tOt 'trt' . , If' +t ,fwt of Itote it t lrn ,a.d 1.o 11'\htll( ,.ll~lY(· d llltlrl ' ill· ()r1 1)lil ltt Inedir tl++O flor \ties nl iltlll i i~ll I IIe rIII I .l ofe l t llI1 tojIllot ll r.'LI Ii1".'1 I.,~·:ll I!lul *.lllvde i+ II1. ut~.llll~l~r l h~sr 0. . llllilllP Ilnl[ io l1 .11 t,It1 it Illt1to1'll titltt L le l utl le ll o1 1 l lla ll Wh '-I, 1 ..,v i lidi lu r ·* oil oti li rit iot. llllllt ll SH 'I II .l,,l" J ~lilR 0 for '...) 1IiI?~lltor,,, A lcn ex olent tir. tojtt V'ltirll iuttll le lra! lnl l alu, V t l ll lll Lewi.lr r l n t trth o olert of hotile oodtoelotttt rtoteiu t fLiig oi g 'o t hoooout mI to 1Thltm.t ,. r. IIv htol tert'l i ltXto rer , of 'lls. t loi oIt St he sne~ .riur stikinor myr'eelv.r aednew.rknd coultrs; thr• <erikig l oot Vlll ow t.X rn f ttt t. ,tili o ali:ti. ii ,ll hal i rle, lurie rile, il of t . derk., Theyi 4oo1t:'.IIl Illllllot itttlt'tttt'ttO an t tIttItO 100d h l ot1 ottoNtttto'ot;.hd, ~ oohln'to tdlo iot~thfltyhfhloonreitft rIo IlheI ,}It till. el ri lted ..+i ri .'l)lll. I T I li ia. )111 II rlto. ho L a illtlti NU ote t s tlll tht tui t11tt UretIeiL l SIb I MII.lk Ral erl'" .1ll . u l," r the allrllt tv f rllr l i.q fw lh fl',ltoot't" ;-'.tit"'-+8+lll'lLv~,ln roof~i iltokoto Ito 'ttott IL t o ttltli'll fll tt l 'th. , toto I oo ot 1,otl ott I tl'+ cI 'Vh . o lillllk itl nd l if c"i11i. v /he ll Userry I t i ttllltr o th loalr eh tiitlotolt I a t oo tllt f l llte Il~l, il; er ll~tll I+'llliiTItlll+ NIIllh 1 11."1.1 · .l)r :11 F ]~rl-e totill, t l lj II l 1 is i til , erl it ( ii1 le - tr.zl Juid re l ivd' ,ed nll or at. . V. ' ttt'tttr I i fli ottttoo ttt+ w i t' ootooil r oi ofiot , otruedo-o 'I' Ill iti tll. l Ger, it l .t lit l lon, IIoIt o llo t iil0 0 toot illr illlhl, i tr.l)lLi ttl r I I I iot t (Itrtt o I lll lltlIo lillt t't 1tt11' o lol Itf.r t oli Fl .daOtro e io e liu I - ;t) 'Iv: , lt ..t Il-th,, V II t,. 4ll 11, r ttil i ,oeti o t o too,.r. 11 t:lt. r ·t iIll' IIIITLt t P lllo't '1tt l'oorlolt ontto Of IN, l t.'c +.+l I 'll +u e ,', tottlo t t ,lc o Ot,,zto·r . t Iot _rll(· Il~.ill .\lII t)I-lll e .~ tllt)K \V.{:. OIiit-~ (;. %I~,lll-r H: . *,·l+ a r oI ,t I lt lr'l to ltll lllt lloe 1 ri'I\.;1; 'IlI111 N1t1e1· 11f1 .l·il\ l..(I~itrt ,,.+, iha o.~ tIi hitlo. tlh ll O)r l lleO .tiot- Ito dition; |l,.Ir. .,lI;~~- n.' lll' i *Ilr n~rr;i~ l J; +ar... I l~lll~l (III++,i lew l'llil l i··ll. I1..ol~ iiC +lli.: \\lllt 'llll P+it ill. ll llll'OilrlCit~ltll'.l1 ~lh.r ,l~l r .'~)II ill4li( .rtlu.J.,lihlltratt~l b.( al Iphl·11111 the I N ,~, _ I··NILYC ?'+';-'"" 3:+ '' '+i+.i 1 Ith" " ' ...... ~ ~ I;". 4 f oT ',,Itol it. Irowcer ~ IQc. I' AV iso ses ivB'lht lt Fi. . i PrldshiUg il'osare-hljoos N's .7 Ci..]) stooetd. I"y reoent ssrt l'olss Fios .I . l, s s'oI s s o,, rLs ' I:ll s s' at. I ti s to Ih Ci r s to k o l n ; r n: ..... n,.. e.l.... h, ! o.,..,.eiq aticles, ..c" cal scti','ly (tl..'y belier,.) t'srmos a. sss'rotnsso t mos ' gen t' t1 arI ! com pl':ete tha:in is Ito ie ti'uInd ill all)' simlHtar etabl SILVI.\FIL ,VI{I.. C(olrl-, lsod teoL Sets; sitoelsots, waiters, cOsto-s, enllie sticKs. css1s, tuImtblets soll ogllclts; tablle and lesert tlihrks; ablej, hesot alls te spoolns; llllo''Ow oll tj'vsy, r ra soltit shots, s15001510 go t fgs; s l sauce aRll so Io) dles; ?+uiter, fruit, p I'l ding a i.l lisI ksJ iv ns ; pickle a I d d csert klsioo'I HI fsodrbooks, ssJkits, r'isogi, £,.o. plrisosllo ):dh les lsol.sltl,lotsO'O ofI :sl It. (I: rllllls', of Noc'.'Y os'k, wh~ose long est;lished reputt;lios for tile llanslllstctll.e of silver waoo is sulliietnt gs.s'ranltee of its su.jlsiot qouolitv. I'l, i'lEl) 4'AtI E OP S1IEFFI'IHD AND 1B111 .INGHA.JM. TLen Sndlt cotlen Illrn, te:n setts; c..storls, liulllor allll corl dil st dlll s; slllle'b clllllliclls, anl lcgucs it Illl. ror pltteaux, fr , celltrl of tile ditlller oi- s'sljsr jIs'a'lh; wa:ltcls Irlound slld obloA, 'rsom 8 1o s Is iollCles beef. steak undi vegetakl+(+ dishes; rich dish cIovers; Cak nal )lreoll hask. IeIs' ls.eitr stkslsi ; s ltllllll5 :51t5 d C5h:'nh0k er c lsrssesticks; wrille Stll'lllelst' coolerS llls os ) I ho so ; 1 ec.ll s'r labels, sl:ots t o rllks, tef s tl'aisls ' s, ta le bellts, tet , ts'. ble. ettogg al1IIsItlss ' m sta ))sp1s g Iboilers ald abt'idosI toat races,IVER ON WA . SIIVFIt O'N S'I'I+.F.I \VA+Il+. 'Table as d deserot ksveos, tlks and sss ,rns; soup aml ,+.e Indles; ulttelo s . lishl knives, chleese scoops, as iptu'nlt toullES ,.etlhle floks, C(s. I1A I'ANNEI5Vt . pllle Godltlie Slandwich sllsl o'lsosl usio rswaitl'ers, ill setts lll sillgle, It'roIi 8 to 1 i'chtes; do ot'jsflier marsh; I ep:a, cheese, andol knifte trays; glarse upright plat.e wllsooirs' s ice, Itlho' ;tillo o sslthtose; polSS'osssingoases; Insdio Les skbles is nseos, esoatleos 0 asolmsus sssd of ricsl tortoise shell, etc. TAMPS. Asn extensive assslr'tm.ltt, amnng wnso re Astln.ll' lhs s all l.Ollozels and gsilt, nd of' 'icth clt glass; mnlltle l Cmi i+ o, l each o sooti1 sol th! .loiss oIlIsos s'oe'y' o gs l;cltisl gIs1s+ do .lo IssOlol oltoo ssleor brack,'I lamps. GIIANI)IEIIIAIS AN) IIAN(IU G I.lAMPlS. Egllishosl I'so l-rsclh Cllt glloss chlusIo:oUlisors sor lostres of 8, tst 15, 1 ' 5sosnod sl lights; Fr'enclh Ibn.ed a, gilt (Gleoian olIss js, 3, 4 aS d 8 lights; hall Im s I Is d I:ss - tilrs, ricl bltollse Iboat os' celntlsr Ilams s I'os 'rlsawing rlOllks) fLool i tO l lights, ltoIno sldles, glasUses old wicksr. MANTLIA CLOCKS. CANI)LEBI.AS AND) VASI ES. IBronzed and marhle; hronzed and, gilt, :and all gtlh. with lixtulres, etc; souootillg olllse :nol kitchell clloks; issm'szcI itskstuondls, esr to; Iltp'r' weights, thernloneo el's, clrsl olsoks, caotllts'icks st-. ('IllNA WAIkY - O1iI Pilsti(:.AIN s itlslolsh llold lr'o'olh dililllg deol etool'o IooUII C:l ofitl Ser iesl ailjn wlite, tIsl edge, and vere rich hoocy stylhs; sllleldiI tlilht soettsi watr asnd silk ilslhers, llmatll(ic vasr's; ILlme d ol'Icks l id ba:skCts. tICAtlES W tE. )illin g, lesltsI, ItOI, cos!lt'e, bel'uotsl st 'U slllller ells; 'il55rlelll0' s icses ·'s . AIls' , (Ctsot. l c. hil dill'Os ssetlI i'T GLASS. li~cuttilelt plitc'herls cl:lly~ I ald clotel d h'1 rck- sleentrltllt'+; hew 'i, dishtos o'lo'y v00000, 55 sootols, sutar howls, bksso r bsos' s , lings o' Iosooss, tOlsls ejoors, wios', ehamll igl, culisrt, cordsials, jsl.i'sot b'd s ,sl ' t'jeilly Passs;s lille cosorl t hook l glsnses. AIlsol, esstle shades. TAliI.F (CU'lll.TI Y. File iwory haIhnlne a:ndh:, sel, f tl' and leek haIndle klli\t s Iths of t1 :sss d ' :.o lioo rll- bo - tllh Illi;z's s ; Iv 'y handlh" klnives rally I'sr siliser osl'. ks; ll:'lrd :lks 's .i nlet' a:rt"('l'S; Il. alit'Ecs lth llro tln[l b)t't 0lstiil" klliv,\es t1I1t lC-:tLES: IIs u lil(Ln. Slid:~It Ctlllelrq, (orllk bel't'w·R , t·IC·, trltnll II. IllCI \'stA i 1~tllllll s 1111CR 6:(·* 'tIN 0 C 1I·~: II I \)tT''A | NI)·I(IS Il:h+OClli;. lI iI N %%A~9 :11F,. :l T"'tea u 1no 1 colle.e I.tItiundI w1 w11 ith I alln1 d i - IIt, ,uitahh lle l+ f l.r tels unit sltea~l Ilhn s; seJillp s n:u. elcls; %'t'llhnql dishes w+ ith co· vcrs, ,Ie -ste:drwar ch1 t11"'Iins ; dish + clst'l s, p h"lOlss ate' s, c lix grecis; Lea ke'ttle Uo anllil s with Iheat' s, . s' t o'Is1rs, stc. ' tlh asa:l id (· irt j lea s+I e blrat.++ ahlilrlllIs; Ilrass anl,1 steel ! h I a to'ol sss, ec; C l)' ll'r 5 i,' :l"s' .s 00a0 ' s ol, hks ' sll o; bl'l 'so.llll 't'l , chiolomto i I L.sso ks ;.l'ts lsl, s hsssolt ls 1 :Pi lll(l l/I.r llldl )lit~ l'lh l'l)l.C , l'ljllm)i +lh: w+ t ul +.ll l'Jll lllh humile ~ ~ ~ ~ ~ ~~lc herhbuse.Gle wlwsa mu tossos s tsisssnsos'oos's tsjos's's'il i l 1 .5h51 s. I.ITCIIEY l.UltNITl-RE':-C,.ls+atin..lirn, ti, I 'oso+,, Issstt-'o'sso'sts . to o tsstsss .wt tos, h t'i t s o a co o ll t i tI all men~lsilsu ullby~ll l.Cll reldl hrel n. l rhyl+ purlll,ll~. aii, . hLa ,l s,', 05''ssl ' j r ot 'Os's ,tt ooo' s lostoossos KII,,llt O s'' _'Il0 l ,Isis t OssI toss ' l.J i ill I lh ' ch , It I ; 'lt ý . Iat I l NI .' t -il It . a1 I.la t in th. \e . .3t , l.de rt. ot ,. a act,,,0. a11 e.11 FOl+ THO l)ll \ ' b l (' l 'do. of .hin awsul don' 8 sw l i' ['or a d i nAle ( il n of to s: .w s or m or,..' . i t i ell e ctt ,lf eder, I)h d w a ke. at a 6 p ,tr I saw, I1; IN l-orah) olll. he (sa"s , wiflllecr.r. v s & : .r li eo l i3 per aw1. 3aJ i (thI For h.t. of 1ill Svas with .lels, &c. (;t 7, Isa :• s " .:L i O;l (K. 1 Flr do. of 4t)t swsat wi, 'itmi , d.a &c. .1 $7 a1111 (1t 1 xll'te .th ,hedsrei, r cteers, llled a i I).ent. eanh: thm IInIumeCr f(l'trt'th Ieiln). aboslt 1quli:I1 a ihe mItb.Ie if s.I . iie sI cIt Of t .tietde.s it isi cn sI dllor.d ol l wevrL will wthal olll twl l l 5 ll e sts cf ; n tso. tExlla saws swlipliedi at , ct'&ls einth. lhl ee ( tiills tUtd ill be delivered to tile aelts ofe I la tie' ii ie y i tahe l eat al tti ll ti thle ottllo i lal.le - tiatLe Si ti, o It tlr e sw sp llieid , tt.et t gl icn taill) tagllh e -'slaible or the amnutm of tse G(h.i. t in wright willlce set with tie g;ins ito put tihem up1 where le siree; tlle clla.Caes for whoeseervitea will be extna, but Irhlll Iru.tiigi gear eat. also he ordered where desilred, o., r..ub.llle terms, but .will he charel e. e.tra. Iosel power, ol'aanli destriptlin, can be furnished oat like termsll. Smlll sttea enlgines cal alu be ordered if de It i idesirable, when illlanters give ordlers fr (ilns, thIIv shouldll accllomplla y dll wilth thetii icws ill oeg.l"lI to lttarralgenanlentoll saws, breasts, brutshes, &c. It is It uld lt l y difr' , opl)iliol. Some desire isawl of Ileger dialteter thai, edlltrs. The most c.tio.ont size I is i Jur l0 inches; . sme wisl them Ii inchles. Sllme wishll or ti rows, I b rushes olt ass axle, while others do I,,aa w tt icul.e thai,. it .ostt. Some wish saws willt it irl teeth to the ilach, while others want i10or II. V; wctlilirsurellpalV, we prefel r thll shouldll, at thie time ofigiinttg orders, l" th sh n statent of their wislhes, tnod thle lllallu lleturel' cll i l lth ll ill en l') paiulcular. \Vherle it is left to oulditrctioni, wl e t hall ilmake thcm ol the lmosit ImolrI anll d ilp ,IrlIvUT plan. +.., ordl.r.l can be excutedl, tlaon thetime t is veceivt'd, inl the space tclfriht or nllwt ktl , and Iht e (;ill a it that tiue placd l it th hlltnds of the factor. To bIl ill Iln" ler the next crop, all order, lia it to beit in the hands of tIlu mloutHileurr ibyI i the first or nmithIle of .la) ci xeplt lir Ilantat'ills Iwheree they a:re late inll omlleCing tto pi'k or ginet ottatn. N. II. 'lThe '.,tet Right, tfr at" ataiN tr the cuttat igrowilg states,, will i)e stold on re asoei la eterms. 1113 d111Os SITAT IE OF LOUSlllNAl.-Fist Juti:cial llistiht, Cu tatt S\111' S'rATI OF' lii)l tIiN1., 'uattat whoea Silthje P'e.et*sent hall cce), dreeintg:-\ lulc.h.a W nillalmn Mar ket' hvie t ill llll I tt I . c sale mI le byth. he Seii u!th pr fi ft .ahd 1 trles the J piUrlel rtlnhio fwh dc.nribed, ia a pp i lied t tile herk lf t ii + the 5lth .y o Ma, i . w ). i I 1;1, flfr a . " liollle lilollt Oll I teI 5th i. e1 taIt lllr t A. 1). Ill .lil. it Uliiiilltiallttt ir l - tite t rlat I oll l-i t a, rlilt 'd 1 a t (aotrthrlhett t 'thtr ,r;'l ilt h"eos, t h. plIe''lt+ at. r t jataai l .nu fr l hs;tt " u .t live, I the ilte htIl. oa 1t t h i t Olit i \( s1a ', herehs le, km e yr, llo .11 pe.r so , id hiumre.ote Nerehh, re eitr tmtl t tita ,..t.alipehad hn th,a tteml tllhe Sille~ |if I.itli hlli a l aiiltl' t it IO'l r l Jttii .i.,il )it l' it t' ('mItl who, call .e.i IIs a)nU rillht, tatlt, or elbli ht ill and It ihlllta lltll Y ltttata l ltlh'T ii;.T ''lh l, r i la)ll I t Il ' 111t ('tl l' v.ii amf l Bnllle orderdevl,, o)r jthle ielt ol thi .tnt ulder whith al e w a llas Mile, 'r esI'an irl'%,ll, lrity or iaIg tit rtil te tl t ia e a usill aw d i 1' l t il tait., aor' uat ilr t 'sot t ,t e r tir a'u, n iter i he f It wialeo-, lilte r; I sl(ihow clla - w'ti ;. wlh thirty laic. ; S l bti r.: h duy thei rionih io t i n-it red it, Ie.¢r wllbi, all te bil - why IIhe sIllue sto Ial, ihtah l I t(It I ta l ilr.nlle d 1 w ;l L'he sa, an t ti" wa sto Iet the S ihe ril tet at the ar ih o.ll ac1 ,rti l he _k hi d illt o at s pr.it, .A . I). III 3t byt net I t.ie i ol rild tl N e ir, t i d. t s, endeed I the :II tdj II il' t . li 11, A . I). I I.7, ii a s lite tll i le. \Villin lt ? hlnonko vs. mtfIl ,l (I ell, S'. 15,5'15 ol'thr tuoketof Ilicit, t: li'I, shll ih s(o lle .ah \Villtaiue tIaJ keIy lldcalle Ilu tA ,. .rltil 1ot o1 ti'ttllthl, toa, .ther ttlhh all ite aul l .. an, i torI.e, -nls thereon, sl at'd i the ris "Le ee)rlex+,i iii IlI," s itet ,n tt.h.'l ett N,"t' Lvtea La nMt 1irk aa , ietlat) Ii . ,. F 11itet l. ilt' y rve o ill llt t a l tat, lit i, IhLt ". I" ix ' ;a ta nllt la lot No , II an tl foth 7 ia he taid h lia t le l n te eile ltdja lic n the prllp! itt ' nt a OT Inlt.ie elt.t a.,t l...ith 'N ,io dtlh, dil I!e i ,,t I it irhrs widti ii Ihi. rr . Sh,."r, it el- einu t .' a lh-v ".f thr4e, freed is e i:. ' IIa it a Ierk'r t)|llir, Ii ', )ae I |till+ ., ý.' 8 (5 , It\l h I ll h lk.. , ;11" '4l , : i n RAl,DNENS. - IEAC"1IFULr[ hel l fhair i'. tih grand1ext orna / o rIent bpIll..in;,. the hituman fnl e. How ,tlanlet IV the lonl of it changes' ter countenntllte," ttli proutldt urely brines mi the nppteart1t e of old t et, whi ch cd.u e..s 0,00l It reco'il at b.loir; oecov.ered.. xld I.nn thu1e1x eVeII to llll'h llciety\ to Itvid till It.l0 and ne r llr.l of theitr ae(quilalre: tie remnhdero, their lives arecon Rg ttqll'tlv ()pet ire retil.nInll t. Ian shortl not evll tIh I I+ r Ilpl)prtvy fill! tI 'I'e llr n t thi)llkilng VO)' th with blnl t nlnvy inlkin gloom in . don- th, t I+e ot f I:i h'tlir. ' nvr ltvPrt all fll mis Co ]d a-1 1 ,ill er rla h l('st <rll iridaeo ' 1111 lm of 41.ell Pmt h "tlp" Ihr illhalr 1rOh, filliaL fPI)n."t th fir.t neplientionn, anld a.t-w otlltes r tI tor1 t it waiu. It liklwis. plrollle eJtebowN aI L wilitklers; lprevents lthe Sir from, tu1111i111. .ra , llrak, it e rl enItlint lly, anlt ferry If from-t +pnrf. N l.lerols codrlef(nte( 01 the Irst respect:dllility in xpport f tile vilrtllue of Oldridge1 Bl itn, aret -liown l1y the proprittor, t ti t Rel lIte (illowing: Robert \Whrton, Esq. atel Mayor of P'hilaltllph he ' rtlilir' no lllV I bn IP ll b lh1 0, to thehilgt chara teI o hi fil lowin ii nt r .ll . ''hI unirl1n1d ,h here(v er.trv that weghttve used the Itltn of mtibthit di- overtd hv J. Ohilridge, and hltot ftltu it ighTly se'rvi,,r I le i ot only asl a prevntive Methlludit Minister in St t (;etrre n'nmre.t NnI !Iv ' Noirth Fifth t t. JIt)IN P IN\Gl.I.S,3'!: AI h Itreelt. Jl)drN 1) w 'It111ti AS, b i 1), 1nt3 I tntt I GIJ.I1 lcf't[III) I'.'lY 112.1xl. J()IIN IAl;ll),Jr, 12:1 Atrih streh t. It it known Ithat three of the above -s.nerr. an Imlortt than llll years of tl1, andi the others noiIt l than 30. . [ ront title M lnv)r. C nln1U11, a lth ;d" o 'lIllPvlval n .· 1, Rot er.itt hartimon, tltn' i"t tlof n et i tide. phia,fdo hrrehv eertiflv that I un \\ell acqu, inledl with ,lhnrs i J I' I, Llis, Joint S nI i tr, and Ihlgh al Curdv, tllioe n ,me ar i signed to t , eertilicatnlVa tl ey sm ltfll 1 l'pli1 n houlh be given to the ual| certificute. I it', ls wl ro, I have hilllll t( +t lny moot 0,1o1 a.o+,l the 1 ,al of tr.h city l, I w flixed, I1 i1 (ith d1 Irl'of l l),rr1' 1 1r, & ,. " [I,.. J IOl)l 'Ir \VIIA ITON, or. 115H 1"E{V:t thb.t ech b1ottleofhthe ;r1luinl o I has a Np llnid ,'rerLl.nd wrapper, onII which is repreuItr0tl pS3b' .h(olh l,. a o nd Tulr il vthe Sol' L .1 n.Pnt, for Alll bat. : \\ l'tr l 'h 1 11r," 'ol, l,1111' r \ :lll'i 0 II,'l l Tle+ lille dou1 m09 X'hrolh.( h . tl'la s, \1"w ()rllls. TIlE subscriber p-ol."rs to publish, in theo be. rio1ntng1 of the elnsuing whiltr, Il (' odetll ioln I I' 1th) twunty volllme ofi thIl Old and( N. w .'Series of Jlirulll's Lollisiala IaR polrts, to e cmlllllrised iii ftur volullmes, 8 1,.l accorditg to t Illtdi o(r Petetrs'I Colnh-nsed Report,. T'hin work is now in preptarolin by .1. Ihurto IHarrison, 1.. , of thil is city, 1.1i1sed byv William F. Bran1d, EIsq. The Entter is atll prrrnlaed by a distinguinlhed retired Judge of thu Supreme C a t, and Lby one of1 thlle sitting Jludges, to explet froml their personal supervision all thl, advantage which may naturally be rulped from their experience. Such a work is bcemeing every day more no cetsary, as the original is voluminousll exlpel ive, an'i scarce. An increasing curihity too is maui 1I, t, in the other States of the Unionlr, s refrence to Lhe pecularjurisprudet of Lumiana; and the Ce lllv n lstalce of" te lllumlrO pll. Irlll Plles hero de. 1l1111 lltn the adjosIt nlito,lofI rt li of lllll "]awnllt, sakes the knuwledt,, of otr adjudg,!ed 1,1011s of pTie uti lty tll the.]rU lts of hlit whole Unt:n. .Nlorouvet, the ri-I.ag rtpubb).h 1 'ests has adoplnd oar code., and thus 11er" Is, reartdomrl'd for tiht Lou,}sian decisiont from a Ifrrsh quiarter, Convenlient notes, ninh:ating .IlI parallel cases decilded in Louiianm, aid ocea ionally thoso In the more authoritative forums of thu other States, will he adducd to e1ch]l case. , The work w,+ Iborma (our .olumesv, royal o(lavo, and wv l 61, dli,'tv .".:d, bound, to subt)..r.!." l's at ,ti per v,,l.; in c reP tt 0h,1,1l I he found pracltutblei to elllitru+. it mltr. thru: v:.lJul.,o, t!.,; p iaC to sub. Olr,,.r, w ill let . 7 per vili. `,al-',+r1ptl. Ilsee t:':1ved by Jr;, ,rnr t',n; 1 4 1,M1 I "", .m11 rt. ( tOMPllttNlI T'l)'NI(. MIX'I'IJIIE.-A 'ncedy S lld ce.lti t) curlt tii: tt'ier anid lAgle, rlant itleli andl nI -,,r li ,,, t liv,-i1; ll,r-pared lrom ilhe orlglInal rT,.eCI . IUla.d wat lil l tom it{.11d Ulli. ver .ll slucer s ill 183'l, by persons oti th ll hiighest ares iteittht ty tt lt,, ity, a ,tat- itit the annexed certllicatos. This ic udtint is highly rclolnlll led, alnd has IL ll (,xtenLtliVUo )' ils('i 111 to alllove diataas wilth such dishtinguished au'etai:i, that tlhe proprietor of the recipe has het'l Induced to oitftr itto the pub. I t li it. present t rma t the thoyt that it tiy be the meIlnsl of rchvig many or' L.hot who are ulltif ring unldcr til: s lrge of out ico11 L try. It is a mlelicine lposse.sing great vltuo, and when used uaccrding ti tht dirctionsa hai. tinver filed at etlitutlig a curti, evn ii the noa.t obatinalit tags of thila dnisorder. It is ntt iat ll dttagleable, and persons of the w t eat t lllatch, an children mlay take it with illptllltl'y. It atrlagttLIeni thne digestive I organs, crcatus an ltappllitlt, and s.ldomI relquires mIore than one, or ill olbstinato canls, two bottles to ffelct a cure. Thero is neither mellcuruy nor arsteni in the medicine, not any thing injurious Ito thel !utnIil cnat.ittiutionl. 'T'iht preprietors are so well colnvinced of its alicacy, thltt tllly agroe to relttlid thle price ol every bottle wtlich has belen takall ill accord.tisn with the direatlon and hIas not eiteted a a erl: et cure o thlle lver & ague. A. OLIVER, nole agenllt for Nuw Orleanl, at his wllhalal alind retail drlug and atnOtlt store, cotrner ot' Ihlllntle and Cihatrtealrtrects. For District Agetcieis apply ttc j5 T.W. 8\I I'll, 4 Conti et. i AY'S LINIMENT.-No Flction.--This ex. S traordillary chlticeal colllpitiion, the result of science, alld the linnvtition at atl clobrated tledi' cal Illmallln tlhe inltrodai. n lof whic t to the pub wa itllystul winu. i muIohtllllllty Ot al deatbted eqllest, Ius uile gailind ai r.putation unparaltleld, fally ausltalllg the ctrrllcatin of a e lal.teted l)r Grilh'y's lat conthelll otn, that he dlared not dlo withtout giving to lapstrity Lbth beu(at of' hi knowledge l Uo this tsuijict," aitd Ito tlereforo btquealhed to niis Ilien ainld attendanttlI, Sulunoa [lay, the aseca t of hisi diacovary. It ias now uted in the printcipal hopaaitals, and thte private practicet i our coulntry, first and miost certainly fr the clae of the Palles, anud so exte silvely aid t fitt:llatlly Li to b.iltl creduliity, un!ies where its catfi..itae waita'tnsd E:xterally in tho follo intt g op lpalaitt..: For L)rolpsiy-C(ruiting extaordinary absorption at once. All Swellings-RdlhuiCing thern an a few hours Rhtituilatilt-A-cutit or C'hroulc, giving quick ease. Sore Throt'-- ly t'.,tters, Ul:crs or CGuls. Croup nit \hatlWopyin Coughi-ExItrnatlly, and over the (Cheat. All lhrul. s, aiias, ailnd Burns-C('ritng ini a few hours. Sores and ULIct:r--Vthethr tleah or t:lng standlllnig, .lnld i'ver gore(s. Its oplCrtltion oulpen aitdultl and childco ill rtten ing rh.ultic,( swetlhng., and loo-l.ing coughs and tIghtltn' ' of tlhe lhest'ny teIcl,,tin li of' thu parts, has btL'n surpi, sng I.,nd oeia tiiion. i Tht icllllllll Tlilwhll tll wl hl IIuCsd it ill tLheL I lt-., i. " It ac; t a , :e, s . 1'1r1." Ti'11 I ILES--Tfh lprw , .1 is retindud to any personii ) ho will u.n t a Inlluail hlay' Lusllnellt fhr tho Ildsc, and returni the atIpty bott i without being cired. 'iolinitae tie' tptltiae otdCr. o1f the prop.iltor to it h Agentsl ; aild tt o1"f lany thout. sb llds sold, notl one has b en 111 a ec IIIIIICC . hI l. \V .tiiglhtt iiasecrt cer. t.it.cas i0 ani y lUCtgtll, Lut ipre:. thatit thin wh t title attaik shoitld en hlba tht ori ita i to pirtcha'.tl e. (AUTI'IION-No: ian be genuini e withot a hsplen id Ol n Iimved wrpllur, kill which is lily name, land alu lthlt ul tl .\btlns. tlOttLIMON HAYX'S. Sult l 'itt.-bul a lt retail, by '( 0 AtT'Icli A (Co, tNh Y',,lk, anid Iy oine Ilrul;ainL Ia ti cv) Low il Iht til l''nr s.h,: :,' , . h1olhs.e:.,t!," Agent,, .or cr ni ('oIl.ntunl A. "t& i, hlT.lp T ~els It11,"1, and by the Apothec r en nelot'rliv, je31i . i. .\:II tI t. ( I'R all'; . niolll '1 |,,. lrh- ,i M.,LK-i' O, I.POUuI) IS..~ITrrAC'T OF TO31.1TO.B a us'IT UTU PUI N*.rHMJT 1 1 by y. empiries ot`sIPIh pIlle.e l.l'nt L ;1 Ir licil.e ll t n' e lll ICK tasl s, t i Ilol, lll Ititt LIII t 11thll. ItI Il ittr iI,(ICIU lL.II~ I ·IIII·IC .. ivn mi v~l~,, (12 | Ii + lie i|" e lla l*+ bllll 11.4v tirollloll+ n-lr tl+ uwil r s.ln ellre a; l tull t.sa~s+ +S tll l : llli I llt+.'tT t::IUl t tlrl ; a.Ilnl hr w a itll. : . ll ti s I iIith , ill tIl' r t, iL - postsl. ]lInt it as a l+hat iIlemolnstel'eth bly expelrielnce, ti llt Iilm t'itiot K mII t i mIay he lll frm th ltt ltm.i KItlliijllt tht willtS act s I lnll itts ltilnt y the s. l st it, t lltkel sesoli liabhl, IiLd I It iot ollo Inl~t erl·· 11111 115 1.(11 ~·)l~eI IJl 111111Y (it: portio,.s .n'st caill y e, in nine venseso of ten, tlld suase witIin Ithe rt.en+l. ul I ll|tow elr it" ''tll'.t llr ollnl litt wel konilt aII 1establishtd re'II tatin of CTabome!, it has long beten unphlot'l by lheempiritl, aud scient~ic lphy.sician, as one oft"hei most powistll Iagets +tr theruIntu.l o111d111 .. Ily tilh lrnr,1 r al I ltst evl Ii'V il h bII Lll 1 thlu ed w Ill lno tlIIuS, that PthIr: authll rs chlind asI stciits ii eII e ditseit itCli de)t1 t0 IheL h mlallln fthmllll y. Tht1e itlh I, f t' lls rt liation l ha ls clIh o w ni , th at th +e b a s w'e o f l f thl e P aIr nlcl |.is C':tho}licone, ke. wlhich have btwte trump ettl,'d belfre 1111i IIv i t''l ii hi'tlltl' tl I ltl/lt Ut'. ll ll' i l t/ P' ii* tlhlel'llll coin tIIty wlt s llcltl. a+'s , thi s Calt)Ill: li,.mlt, t Iv xers o i, nflu hlence ol'the h~s klumanh sisiem, un'threwel,t Ivto+l' t lh | it 'tl~llil l C O11) t·l i~ll :, I tll lllltl)(il Uvmtl II+, ||lll}+2 ijqll :tuid enlltil'lY b +le l Il te o nItrlll lorul or art; t dm 1'inIg Lh ' t '( I l l t tl l b r 'i n g i n g o n . p r e .m a t u 'e c >h i a g e , dl s cUt sl s illll di+llt, what reuIUlll shlctb llble FlxpcIt.ed whl Itw - tllh.dl .h the ig lltlCi olll211 t herU mIt tIlhillbtand vic~tims slleak a voice Iflomiln the:' tomztb would soon die .el hle 'speciflec eluhtsion that now swy)s the m inds ol" the rutnlell)l" Physi+[allebu s ldlloeIre thi e sad evils resLulttllng rlol ml thle ar Ille l p.lll rctice, an[ wi ll +,.zladh' hall the in tlOut~ an i. t h at can s:,fely+ he sbthllhued the to++ "' .. feel and that L-erul/. lihe un.certahnly of" is prituar, t;| ra~thon they casest sav w hethr it w+ill Ibe rInhvoable iluthmb)ll. Tl hL Is|+) also knw, olad Ibel, tht at I Its use is con i Iedi for an u si derals(+1.bhle fint, in 'lll. lll eon·1 tu'v I ljll ol m- ·)· lllC III s LII·:l~ltl..t (l+.dh )(IIIi, l Ut Jl' must dl·tIIIe ttl()'l,+a lllt of II tw. +' m; t yC I·lll·kl. I) ' o. 1l nrticle that will aroust a tafid lilm+'+', lrem1o '+e: o stre tIon ant set in fl'lr'te acltolln telll Wle.,| ghludLtular s+. stemn, allll it hbiing ildis pensall l lIeeIl: sary.+" to do) I nlis, they cn tlile l t+ Lus, n, i det! i ru ll· tilng theC cl il cmselquences wlife hiv. ll og.1el desired ilaln so)ll ught ia l artiel: lha wo hlbl potht ee the : oltod e ibtets of this dIrug, widauitt uhjt clltlu thlte paltiet'lll tI its de'l ,ioius r'estllts. Stwi 0i hsi era tns i t is bIhtevtd, has at lellth been oti t nea' 11 inl thle alrtcle'h : n w pesenteldlt'd Ith 11u1,2 Indbl itc. The inoprie'*tor". of thisur'titc ,'keepugm viu hw thle f a c t t h a t a w i s +.e a n l t, b e n e r 'z ol e t 'l ll B e i n g , h1 1 :1 p l a e u d w i t h - ill tile recI ho(flll' nil, rlelule ht's at apted to. the" dli(/lsle (i cident t, tie climtc h thel y i1httit; avntl kll)Winlg like wi.e, that mtitle| of tie diseases of Ihe ,South a. d W'e', t .,e bastdll ul n rilll· nLllic Iol" tllat*[io defunet hnl'lll K1lllt ol f tilt live' directed he aC|1 l ttetints Oll I( tll ose artiles a hi-cl acll.t n (mlre equI t ci|ally o)11 hthe hiliar. IIrganlls. Aftee long, Whtorlious,l anib texlensive rtesencth, 1hey haiu isellwet.rdel inll (xtrlqllg Ii sllst ce I' an tl h llT hu t') 11ITO, which, Intrll ias peculiar elliot upon the ht'pa rsorlit: )1, 1 1(l'gals, tihe\" ha1t: dell)llU inIalted I lfai' tinle. It is n med"i cine that will pr, utnce all the kudicalthl i ts, olf[b (1" ('ahtni)lt ], i11n bi 1th t:llllle mul lhlricll t i'iwn e, ' w ithout IIle iossibilit of : ro cini. g the leeliotlusLde tc iLs all , pll [+ll tio conll+titlltiol is ulivelsal, 1o p of tile ". wen,11 tescaingli its intllluen '. It i+., ho\wex.le, pun . the. (ot,:tns of so .,. .ttoi nd e,-reltithn, that its glest ipoweri.. asticll~ l i tlu ifishtd; [ihlen .it as pc o nlillJ at1 )t< t s~ to t.l elt' mlt'l (oI bilious /;'er'ls url h)h ritat. i. %)lth t Wti pidity ur cnetll s'tionl of the li nd po.d ,, tal cir, /," pr't+:iL. It is ;thlissibh:le t ,o Id|th e ses a he~'re it is iiece's.:llwy tl clemi,:u the slllltomah anilt Ibowels. It irtai(,\es .!bq.tl(e t an1d:t eld..ite . ps: i i k and bet':th\ aclion o t helidtlver anld o)tll''.hor ihedu lr a +r,,: oi) the +,do;loh+rl. livillg dlhf. fl,.alle in. ils opertlllionii t hae a ~. t',ee circuintionl h e llt: el.s ] o)l thle slltarthe{ th1e.1 bodl, acco mllpatlie I liy aI .g 'ntl, .' ,ll.ll.tl it. | does' ni€) t'\hault lik + dlrasP tit: p,,rges.; still, its atctin~u is ior uivt2 rl alltl.~ l nelll "+*% oi'ttn be repetatt'd, no+t u, re'ly ',,ith sulkily hut with g:re':s si)+ n+utul by strong iradidcine.% sehlom, if e.veri, dho it is t.,,lauin. anI iplui yinlg ho thte s.. .teml a.cts in lell. Ct l nnlll %w*Ith tht. knowl awsmthtv ( lifte, .,Id is |.iI ll\11i al~~ mh.. llt icilt, is I.rmeltd intlo 3 .. .:ill |pilt+. I he w hilte pills are rathw. tic', a/t,. i'', i - phor'+ti,' unsditb'r+.tic+. " he ..llow pillance tonic, ,on. uut andll tl di ta'p]hort'*t( The liduw'i1, e Ilrn 1 u· lly sul·L·( is i.Olll I the C'illeio ruIIJ: ual III .\111. \il ll :ý'ill. 1111 . .I·(, l ..\lt tilt I \ F: .hIII·I~lll 'i he viloo x .,t I t, " l l"'rin o, ulll: 11·1·. t 1,!11, llil·: n del ' (III s Lillg 11l11l l l )1 6r Ill,, :··tW ( III :d.1 t , InvdiculllP· Ill~ I 11" 1IoosoIel~alv llr fill., I:. ;I I , :ltll" :I IIv' I on little I ntl [rlilrll, I t o uI I, 1II P 1;w -r, 11. t:II il~l ll h III uuu II ull u. 'l I 1:, II h l u,, sIlI.I' f lu l ý.l. d1t. ii"" It III l1!.I Ill Ile. I .''lll ..al I,' e 1e 1111. I I I till, ·: 'ui' it, 1 1 1 , , 1 , " M , l 111 111 s 1 to It s. .. ... i ll. It u 1re1m, I!,, -(·\Bs li , Ile 1 11 il' I 'II *uuuul- IIII ii - ill,; rte c1,,,ou~hlll :~ I. ..ulil:,irll o I, c... Ill I,," i.L i 1':111 ,1 ) fife I'L.U1.C bitll Ilies~ III',.l"! d i ulull k I l Ii blnuell 1111 1 X I·S ol11l I ca11· cl ime lie, IlI Idle CII . di-:111 1 of Ibis ch~oIC:ll ,1". ItI t I t , :I Is (.li;·Clb ll xltrl l . 1!~ nlnl tile bol ll-ce'so I Ievil .1 t I I1r Ile 1 e111 , 11 lllillill 111x1. tll.t' lillfillIX to III lIl 11)111 ii 'u, cl Ill till liilltl(XXtil , Ixieuls, oulI I.tro Xu llun, i ulio 1tt II (lui luhllcanotle I u lllItI1I liI:LIll u.IIIILlllI11*· l ( Illr. lli. : .. Ilsed r, ithuut ialnllpul, :toll I:. 1 ,IIII I ll1 s .. i.u the I, loot , I:. 1. r or Irf. l .',o llllu.nde ,11clll;)'cs t:lieI, x1,11tikeli( llloullurrcy of It lul ll thIedc uuilotilo of LIja Ikaiienl. A still. fill,[, fill, Ibis, th(cl L1.0-o e, lnt file vl(( it .Rf ibe ti luI.d I.Iutid Ill lt X l, ll lltllil V. i \\'," helie IIe this ill II du'a11,1o has bete·L~l III.I1e C red it. ll) lie 'I ol1,alo De. Mile., 1fthid lt', I IIlisu;,lcltte wihnluvll hilt ad I hll eulnl L1, itLu c uudlur. pure "1 due as, itl r is holu llcl, i sll h I:,ull l 1,o 'll', co ld ,uh~ i lvle. II We , ll~l Ilk, o some I·(IUnioO. I., ,Milli,, :Mating L· Ild·~cPI kni ell atlt others x ale - lluu Ail I, I ul Nlulol, :I It. 'tii~nlls, r e! we le, i ell sul'kIilyls 1b xitwll. nttVIM!hl i~u~ in bl.lllli (Ulllit;. 51, Nreu Jill hl-u' 1llcut 11:v1 It:L i .nlIlIuI.1Jull l1, iX dl Illt, \,'r *ll.1,' to produce a l oot Il· :sttI'lt of the hoar, h Vhuiuu 1,p 111 \uu (itlilil.lu \\ h Ilulre nul l ill smluul .toll a shorter time ill kit calrni, N lull ot" hIII t s e Puddts it has i Iu -I ii go ut N,, ud. TiltI. t iluill efill, of h 'to) Ill ' Inedi1111 ii se, llnld l Ihere hap, lle tIIIIN 11' hl 'II I t -Ii 1 III ·· lil~il lil~li J Jo riuolr t l of ctfel -l hv Ilr lllllliiu~l l aallJ ailld f\s ,iihvetrallntlibls iIthoa il oes~uu u, Mitt rt .:ail of the ' ato wixll. I 'uII 1.1 I Iduno.1 ill a ;;rcpt v:1, ie1 y of sties, Ire it to1 (;1·1· ·III1'· 1 (lil~li· llIII~ tri l~ll.l Iereclv al. l free ,trout t il l ll tluliP·)I( IIIIIr is· it that Ie rhea,' if ill and we frost ihnt 111 (it)· (r ' \rl1 lintyleaked by Wiarll \\'e bore (Ilrliy oval stilt"LI1 IN-il li If ~ ~ .I NIra Ne" oN 1oiIsioo i· a d by".1. lie., 1 ' e't L. rnlt1r- rdby 'F: & .'1' 811,,, (:coral ,\gcli tutI Luust ti ud bcarlnfr f(1111 ile 1;ullI IIIjl l.· cat. ~ lllli 1': & It ' Stone, Llio 711 111\·11151n?, 1 ,·'. otafo uti ?a·t 1 I Illi`;lrli ll Co. ttltot old Il.. ilneo o tt r(, m ll--o: il ll 1 tit U Ir XIl I I a11; .Martin, 1 rldo iver and Ilu lil i .heel, ,1l, llu.--Ill 1.: 1 1r1111· (·!pL: I··· jifllil I sod 8t Platy's J ,l' P 1' flarl' cll. S:1111 rhea, La.·~ \\'r1,. t'.1i1.s All.I IS., l o 1'1,. Row .11! I i it I \(E I ;t I ., , , . I . IIIlli i It' ll-ly l 'ii. -. I)UI.TSOIL.. (LA;I ,, S li t .lr; *, o.,i.-a I in stintll ll n hJi oll . tituttolll , lll alniell l ll : r ale'--x i/,. iitl 1lI;+'t ofell'+ n++., best I hIItIIIIV, t)h0l 0 tllll >lll i 2l :;+l g. ' I.. k e ' b 't tl , pllr"P; 1 Irt tolrillll iln .,. -i ak. !L1 :" I el wh'l it f0llle lllP+ h all ' ip'; llhllllIltl lllw t aIn vl~ l ow I xll ;ail n urhll ic.ll d hr la.rle nIIIPll challtle tll bylill .110NI 'lit l, a1do111 vtlllw:I lar'.... RIII +-.lltll(;alll t tlJ."'elh illllJ. Clli(·L'll-l' . -.1lot. llld I 1(iltllli (l·V .'.'lldel~lhlrl. (ll+ ll~li.+ltll· Vlll~l~llll, - byII] ' h l itI lll " rt-l (l ll' IIII ! €:. L, r dx f. .\'~YE EDITIO.Y OF THE11 CIVIL, CODNS OF' ' IT lI haseen for~ll l na e ime madeI11 known.I to th pllaidwl I pre , il+ t.+ lla n tw e eri +,n lf th tI ll illta .. Civ ll' iLCde. iil 1 w. (Plr]..i, n the f Irst aware of the r eat ti;c lt rI, htk l itl l lltU I ++ 'Ien ar i ll l the pu .l I hlnti wr t h i rl:, muln tlning to butl -II Ithree thousant d copYie·L an w.I hichki budetllll the St. t h n t Ir t11 . t h ll' nd d11111t r t (1hllinet , ii.. Ito l it n of wll rilt, n rll.cs wnich al iln ledia hly op., tb. updo, etverydl ndivd utli, of the Itt,.+t. interst, rlrlr i" CV!. ll' llu.. l (1 I".t L(L. Y L .,. ~ l r~ \'ter In 'D lTitu.e OIr "711er,,"C ad whih CoDv01." - thl thr < runes ' that- lId ke tllmoo In rllht r treo ive th Ipuhh' I:lrn: ~ lllr 1 tl l l'llner. i a it ir olf Illth Inatle rlelle , t~ie ll'1 f III ;llW In lhli ltll llnl:d the .l·i+tltiC vlt'ol+ • iLy lle't In~vvlll Ih.. I n'ill, Ii'wiirI. iiLC. Lht+I lP.ll ill~e Ily II tllu F r Ultllu a 1I IIt r itllll a uetlllh lll lh . iilll iYP l.ll(·t I Obi e ilaWer+ olft I tllllu l .PInili h tae. , Ind intIh; e of all .ho.eit to s i hup the 4rlhin+ Jl u dil II ppipr e r .ilv , 1wic tlloiltit Ill' S .u )lelt Ihtilt thl~ll~II q ii '1) c hiP lnlll' v~ it~l : il tI (1 1 m lec ats c tii g rlllolo, t iiii h t n lhe dl esk iIi th I ite.-t, h .;time 1t ie ul' em a tne . It h is not slul pr i·si n theretli~ e that thle firat editia~n dt~he work was soi Iuick-; ly ""i l o ls ,ll Ior; a iltl n rll)nh a m r rprin Lo itf w tlIlly ui 51rll. IJ n iiiie ea ure vt. rl y thtet ulic nIePtt-i, , ylll e t it wltllu, l" illd bi .htpr ttr. r lll'ind w l J utr116 whirh annolntatdl ll te n it l l thle munl o iiiiich )Puls l rl m n ute wlhrll hlav f b·1fon t d ylll l Ithe a ' lolh lture, TI I the 1 I m hr tr . lllldeci sions i trulc-l ti on. whie heriH bet vlll n "*L n sunyll Ill nU·of its le l by Ill~killt.+rIthle Ho le 1 th1 v t l't TIhlle II siii hersll'V C h Ia u , l r th~e gneral suplr inrth'lane h awm'( r. ,Lt'liler·ia l simplro ent o· ie rll k, t h le Ihalo ni , .llm e " itm r tla e aIhll mid 11i1 lin ri l G ore hsirh v Ille aIt h t llill"ti r all.:lsi te l Lr O )tt ni.thl th . vl. a. I.+t'+ i w.l o bll t'h+- ov have rt n l lll to tc (' Inthe lourls iile till+ linlmll "ot inillo to thMir hb n.nilns t ind t ,'tr+' II1" .llW E-rl , hit lh e votk J.: Ith .ureal .. lllt r| Ian at hi dill'' In ilhe p r lllte 1in Il 1 Ila o 1r. Thl i d, · l Ish rl. inir t illhlhhr I lll." itrLus llltl y. Iu t ih lljn l iln il -f the rh ltll tnb I e rs o t hl e |1. wllrl d t, , ulll-illl i s llI likr ' - iiie r(llv lll t a i ii.e ll a .. Il te lt .llloui ll l l tor ilze withe \ovie o toll . · r.rll l .\.t h'oull lli e ofl( in tipllel r tI fI.lllr r t llr of il t e., Thrl renthillllY with whi.chIllllli ·llt I h .V b, thll ltlnkl r Y ( th ke bl y thl. il - t | il thilv+" l itwed dt'leir 3t ei lialln·- l Uill l th haltue , of LX i " t Ih I ll w ,.rk I' Il extend Te thI. I blilrr hItve ablitr y atl." th1 e publirhl Iu o Illt e l bll ll tll t 11 i lt l ' ittl It p tr llh· 1 l in t JI. : l 'l ll k l sh , u oillh W li ilt *".' III· o t'l:pa er lh ll ll? il l th e 1 " (I n tI (' " pte in itllur te itl:ln to n lr e the whollii ce.lt'IIll ntr l'f l tr ['lll· l ~l: l III '*' 1.i I,, i-l t'P ..+r,.l'|ill tIl t' ,II '] ({e,*r llr* HI!'txb I tllt" +: hl ii"" ' t:*'F ; ';:; t,| lilt . 1"'.+1 iiil.+ ll iili++ exl*l~ "ol IH+l ill hs rt~i:( 4J nvIl' l lt 'Iw PInmih scrt- . ubv,, ibt,, n l imn r s hy c hi o dt i ,. the s.t., e p.ri-,t w(.iilll l b w ent| i dx l h'' ralpO r'l p,.+rh rt C. bl h r . Ni I: 1 YOR . I-t [Lo uisia anld New Yofurl: Lie of l'atketl.] It - h ' I val r t th',i.r. iii. misrl ''1P t le2 t .1 \,., tl e tnl h neinl L il ta!in ujll oiliner,( t o In-r(." th e 1"' 1 as - ll l': t'i~in ,rIed r .l th in ill. rl tin i mPly IIr to) lin ?ile , lilto gil, il l e r. l h 11 .,/- /.. JI oltI bIN F .. . ..d .. to ... I . .. III A lt'i I '1,0 I e . h..l I'. h. tenh ' 'i t ''.,/,o.r,., ('P h : ',ttlrnit , I tt ,lll i , t It i l tll till iltliill Ih+. I ' ho o n '..]e+ , p , (nirt lt | v, t 11 flrt n rhrs ,' i 'lo i, hn e, [m 1 u', f II; Ni , , t h ' tt , int n ..e V of .i:Jr ..a l Ow .. . ..n. lshr I., r i p+ .. .thth:: l." i, l+ adsI ti e r" n ýn IIr1-,/ll ap er,/'/s. I '' lr t lll neiIll, h. l mi, l , I' Ig t t hrt'l b l 'l ,'.d un* t ' h .,r t+e n ,i l' ill et a I .II;, ,i in II II'":11 H IE un ·l ,-I. I1 III( V. -i.- llrli of\ I I nv Ir-t ,tin l\~l'I her. ,, .I , I ttI \, r,_d 1 tld .iI hi ite llll ho rl 'llll Imu llnlI :+ttlP3 llil of l lI . I·.l g lo" ih4, r', ill lh, ul.* a , ' lll~pl' it') D (elts V Ia e ['' )ev.nl tl1ti II t l pa l fo, tilt h.l . ,io t! " r'III -+'_.IIet,'+ I ' I . " I ll'Ir e nt lIi Amb" sit l I' .lk1- 1. ( l t i' In lrri,'m'ld il th f tr.11,rh alo h e r1r 1 ' ye i \ it t f - th i , alt an+drnt mi unlve.+ to ,'i 11o l, , l( - hey , I\ t It , 111 li ,n- :."+, towP l II I, a..-,I dI o, I the l ' li,:-i,-il 11, I,+ ,I'. Stl l h, i 2 t1 . o'll . it h . "t t rovelll Ilr tuFilnl t i\ ·lh ntd l l I thV lITVil . PE 814 i l' 1 11i T'1hr , nert: o f thse hlia M ~; ill not abeit fl' r ,L1 "l.y Ill ,r, pairn l or opr"iuo ,' w ,llt b t r I ul to ll r h o , 11 (I+ ,liS.\ i t 1I'1n I..il S.r hdl ,+I a~li: 'hII, -imn,, hllll')i. Ir h tlite1 m i ,v I th ,l t ee ul uti or UM Hrr, Intro ' t r s l ol im rv en wF 'IN? & \ ('II nd; i l the una lIsentenv s o:1 !111 ,11 ia l n . (ew d I, i+111 :l: l Iw!r . bel r il h r Alll l ( ll) (i t, f. ielld, ttlled hl- liven ll ools rll , shit s a : li t I( e. IH iln Gr lha.li' l * ti l ll hl r l oi B.e +ll .'411 g1 d ' er.1 , t d c'np i-s :aid lt1 , wll -1. h 1 1 I .t I t \ o 71: ()1,O i Lev,-. oa Itr- 'iI e f u th - - host lide, a n or to aru.-. e, fo ile bply rte /7 t. (hI )It l l ;I( I Ill11. %III tr|y11.1 ' b': ! rII lF ; ' I, ll;l ll I \e (r11 IIF..\T JIM Nlll I. , I,'l.'..\\t' I utt ISilI l'.AII el,, , 1 1, I) ~r rli r tidl w lll Al .\ L { , w rl I 'h I llr wii t k a ,illn •i n r I 'he, r ll ,!tr whF " .r. di li"u hr:r '. nllll i then i . n ,l eu I l it e+ e i. 1 er o be , . r, e . ust l-ie l illd fr e iln L .. "' `.' (brnor (;pl- . ' () i ll'llll ctrcette tIh.N N 1 ' . ENi,,(:l -,se er i p uir .hnr oll . l nI'ds Ibl Ie , ei.,s . the al It' .l Aril lest " ti l i il, l 'll l-lllll hi I h l· Inl .-nsul-olO. Feb tl I1lhd -II h Ih+ willh < h iii ·I1J r1) ti i ii hoeslr+. : 11 ,ii bl'" SelI . a l u l lhln r i i tZhiu It i rI-1, liteh "lhl I in'Ll nl llt- : tlirli o. 111 es tlll. wl s l. i I i'l ria' hT ;l ~' ,ll null ,l sl' ll, lll,iro h , "1 l lh i , I Il ,ll-i +l iae +l j I II"tll tI- oflll i - l -r 11 I. I I IiIr il Inhl llmlh l I IOe 111 tt t mibll h, II 1 1la. IIIv :It hi ll' l l T ll )),, P I 1 ol. ,h I' 1l 'eI . l l, a-I,, you i ll.l :,- nIo In( i I ,hrhltI IW l ll, ni' 1 i. he ul'( the h \ 11111h 1 ,1 ll t' ,n lI ' i 1 1 n tll , ae I\ il i I,, i' tl ll+l#•,tr a lr·1 , I' I m1·11111 l n i',+uIllaril +te,"+ , ih tl he : t e, Ma ., 111' rI,'[ l. ck II l _ . nrd, n t Itl) Ir · l leI <1 + tp l i r ni I tllil it N 'lui int. lu I "r111 , 111 i 1"11d 1 I hn Ito e '111 , I rhc pll llll1t1 ir .lld I++, llt m Iho, I+· h nl . i·(h Il iv 1 1et 1 ·II .Ill % rhlt- o t i i hl't+. l l r 111 , 1 to h I' I cnlt lull\. rln ll B \ 1.vn I~ Iit tl . i " -1 i te IrlelU T I. . '-t+ i., ! 1 , "I1 II 'jU~ut ri ~Ci C7L.L LA 'r' 1(VI ho 'r1 I ', T I-   5? . 111) % t I tr Ir ''t.'' r ilk-i S' ' '`. A hrs : JlY tI..r2"I (j.. Iil I(- l 1I1111·lli /:IIIJ n III S·~ i '1'11 i A, "I" l t i.\ -Fi k'] , It. .1A,"e tA% IS From F~ll:Il .\luhPIY 1 1 WrI to AtItlT ICt ·LJ·c R io :otr!ni i I 06t t'rtntr. 'I 1.6 I 1 X. · 1E.1 per is o te honrt Em lith, r", S o ul 1 lk 14',h .rrlt h : to Puli Li nool, 'a.rsL , Icri tI iI. . tit l lrl 51rr . 1,: (shcd 1 . ld,,.ch rr, fo t ot*. , Ir o'on,) 1)ui. C 11.1 11.1; )) i4N1 ) L All ., loZI ·t, "ski t. +ss,"o;;e, rhl k ''4 :(C Sa-alO t Hi bile.u is it,\ ,r·I. )nU ( e( o f 11,1 g ISll-,- u o orsloAI Ilue 010,1 0Ir. oute 4. I,.t t noera S.kt, as'J5 FLOW 1) \ I.IlF c i lo,) . S no rII· ; li luln Pe\ u co,. tl o throogh',ul. ;1 ,1 25a Itt',,rst vr uor er awl at :u» Wl-uo, uole" uu lul cl urn a~IomaL I t~atav NilC( L~ II`(CI I'I\ I r. S. ts-l r m Lntt) thisr rolt . lr'sll A·I. for-ll,'rcr sf Ii· sports tl'a: ,ts ,ohl tolt k hp1,1rs s0..r ots.' rr.Isserlh 11u" 01 ) r . ) tt Ills? 55' mg 1). I Il.i. I( ..,o t r'9 II5:0 Il0 li C l It? i III il ilsrl;(ll l slrsr·1I1 ds~l)1III·sdI)lr Iilljffir \Il·, S'ISIngur u 1515 ITn 2. From 111 14I1111111 Iu lT1!neI, nlU II" (.i ' lS (T a Braila * I)' I I I' )--)) \1: II lo l · \ I t i · i S "11 isloa., \r~ Ih"4-.1~ 1 0 l I o ll) 1511 witll y Aotslso l o l ~hnsrls,.lslh 'os (illl tt ll) 151'IIInt OllllljD l~lS.Ill\i 'II I ' 1/ :1( /lll(lll I.il (ll~l~r ~l,~ ljr5·~ ilIslt·J(l/iII',Ill '.- 1 Chat '511 1, -.lIst, - 444 'l47- I 9k) Time, \.w (1: l.il~li( 11"0:1~ to \ IIo ·I\Y IIII 2% LoomI~ ('lost, ...".. to N O fork, 6- '_5Y~ 11(., 1*( .1..(1. 1 111 \. It. ) 1·~(~lll hey Ie lil t illlll m the ll'l l (·II )1IIl I( creek have Jos11~ l to.eo co. Slolll I , the 4euvra 191071 511 '9'9"11, I I'c , ul ohslu lis- ope I1 il, I4:,i l~l --i II 1 9 , i\·eIlIwim ,+f le t limik front 10.511111"), l hln, O' ilco; eheaI III) " it lia JU lirSiA -. 'I'TAT 1)1t 1.. I . it il t' t I "F--At is cti x '1 I talc' l i tell us i)i , nL tttI illft, i tit'it. Aim- l t. t ':l t J 1one, Itese 1)igrllr s , Intl aille ii (Ie ti r II fade par ie ardill i, ht I). ui d-' tl'Orlte:,s In: iroll rit't ,i-n 1,1e" ,in i e ll tn 1 ' AL i a Ie 1it i 11 l iIt'r . ltl t iii -llu ii . t l l it'iit ·l I ilt (:llt I ll lit hI11 ,1h ll 'e du I' IE;tt tl hi ,lLuisii ) hilhitle t i .Itth t oli'r it i euuli' ni. . Il il re;, li luv J ie l l. I'€'€'i t , I. jb 1 i~tll u,;'l o II III h l' l i l inl 1..I l i1tul, tfl hL i t h II )li' t l'tl i' Ci I ~lll i 'i ,1 nn c s ients sonli l 'uIto;ii uinll 'Et b tltl 'I lol 1I ii i 'tt d , n o l'ill f 'l l'nti,, I1.1 lh Jt n h l It' oit i+ i 1 ~ht I t fdi ll it' t ll It i ll i' l li-,i , l tll ' I ' t'IItli.i I" li" 1 I ll I ll alll IIIi ll Ir , ; .1u r f'or 7 I I, l th l l I te u telll il ll i Ien (llh I ,t' tll t U 1l o 'u h litla ; ellt u I:mite, oil' lc e t i i t'e a ,rall ll t, • 'Ir t 'l t l tr ih lil e tl' tll l nllilll , I ttlt'i u eil t I t t il Id t nl l i r,' tul : . l s ~ tew v I p t " l e s te c t e I it 1 l tI t ':il : rltll i' t it ' ij tl l', I It . t Ilh t l ,l itlI 1111i 1i i t . 11 l I II.c lo. , Ia i lt hatesit ands fait, it seiilt paii ea: li ltd, i~ nlr t tit ll:' -s ' I ate Iron hlilllflll sllutt s dit le tII 1 d.+ ; t 1:t1 l, / 1' s. I t le 'm W ti th8 , Ih llr.t' li 'u n ( dicre, I. , ti lc. ", 11 iSo i},11 . l , I I i ' du .I ,o` o i lllel 1I)4 h, H'tIll lhr l ' t i tt: ' ll·lloci tit' b t l l. wX dc hý,i tlh ll ."l i 1'ewI i ttion de I i'; I NI" 1111rus It lrt iiti'r Jittti h ":ulhlll i ll II I r 1 I tu.lll:lh ili I' , lll I "ii . - t' i hI hitlli l '~ :.~t o I : ll tll llll 111 e1\ I nh , I Sjl l. 1,I in 11 s, L ith!. , IlH Iih If :1It llii l illl tllt' f t LU ( h lllil' it'.l Ilh i ll 11 i I 1h ' I1tt 1 i lll ll, t lh l.· S Lill ch·'ll ell'l ,illl ll 'lll: I h' I \( Il/) ,lll+t iI, \1t Sil'll i ll lt'l t lt, 1. 1 I III " . ll tit ' Ii, It ' , lou ItIII' i ll t, t lt'nh i (!lltll1· e I. a in ·l rl r o :1 I·: l il · I( ' u,", Iu It, 'It Ii a :It e) 1 11.mI+: lhI· w d+lt ' Iinithl i ..e1i lu iul ir i l 'tiui t, iF.:, h li'' ol', liiivh d,.r i ti . hlii' I i 'Ih',' Ii tih I \1: t\ 1 til ti ltd ii 1I1t1lI· ' · i ll Ii. 111h 1 '''1'1\ ' lili('II I (.I ' tc'I'· hl. li t+ viol Ili ds Lt trols pone, s e' w.r, l'l ulnh le I t; !ri I l h , it :ithhd I l"du x.i ll.IIr Iili tll'll, ,i. I.tu s Lit s I ll u tn li l al , III - I h .' III ti t h I Ihll lll lt i :. Ilopri( lle d Ito i t ,Louis iD.ii , t ilil i i rlu t" v .lh I.t t : 1 Ii ) l 1',1, w:1,l1lini wow let d droit ll ,h 'r h llml ,, iIUMh111W ) i: 'tiolit ili'tll s ll t It Ill til ill tliuiti 5ilt s l la l* n "' d'1t 111( l t N it i 11 x"11 lihld dix pants tllll' w . . llt.lr ll it t sli s HI r ' I li.i Ih l(i i. op ' .h- It Il ii-,e II ti lit sit 1ledeh p alt in.tlul :01.11 . p .o .l- u lue , I otntle , Ui \ot' kti i Ill brull ll'e I1 l('e i h , . a s nt li p In rat , l. lllt Ii, ll* ,lt il1 1tin I: n ih 1 11 . , J. I' llht \ ", 1 " e 1 , 1 illt , I . 1 . r!Ll rll" I.:li1, iulilll e a . It n 80 I N i P .,ill ut Loui, s i l1i ' 1. one, n o lone \ublii, le Jn Ist 1 S.;. :.. 'I'n., I'll ii. 1i . M.l h I i!, ii, h a ' , , li sliti ,i' . r, l fli il A'lhi. II:1. .. l,1":.tL AN ', . t. n i.. I+ I Ir I,: f(thr I'l'T.1 1i): LL Lt) irl i E-('u l , +u I'rlntier I nl 'I'I'A' fIl: I.\ I L I I-I.t11:, A tlour n , i1 / en l" l l er con-' llell l Fa., tt l:--.\ :le.i:,l n,` vt':II·ot II''h1· n=" Iltui jI:Lut t' I 1 .1, d II anne i c r I , I.P1 " , i' I-, hrool. u ;11 1' Io i ,l lll. .1Iil 1, 1-n 11,,m l i Ie t ll h"l.rl,., r'e l lh ,l'- le ,1 11 ih: llll I," lv t'll'l i o Intl''' ik. It.icut, ilt[ iull,1.:I )u ii , f,-utlo·,,I, iil,lide ihn nnIeilllt. "- II r fll . f1 t , f1t I ,l l ll li - n IIt I t ' l ,, I '.ur ,o l~ t d'' 1, I,,plnl, 1ir1l ' It o jI fi`ll .\ llit I,~ I t.. l LIh'll . l . I i.t. Ii,:,, t il ,IIII 1Iu )ml r (I: ei I' .nin .i Iu I , I11 .11n.I n , I. jn ( t ll -,oi nu rlrn 111 ahleer, it2 vl n ,I,"l I l' I : -l ' . i i rei ve L i t I l ' I: l o'ilt i"ih" t1 r t1 Il L .;" lll , ,) , m l ilat ,i," limo <ll- [b u 't!it, it dnemt p ia I Ih'r.t ,it el , 11h I 1IO II3 ¢ ll ,"I In cu,; . h e f"llf+',, A , fn h' t te*ll;. 1f le luod du In ue, ol "Ill nt r ,ulntl. ,i, ,i h + , " Id . n11a oInI e I,,trT i nt,, ,In I n It l : Icl.)hi'n th ,itt", tto . n ll n ! m oo.1 , Sw,, l i ln r.llli'llf.E , h1111 li ll l . E. . , t; 11 m' b n,) : eit tr *. 00pll' I i .ho lth cot=-1.,1 . Ip I l , l r,"i,.'v, ^ 1', r !:, y ,! h. , h I" lgeni t \ 11 ,ml \lstun , vl ,'t[ 1ab I i it ,.,l e 1ii rl |Ile,":l;,tion ,Ih, ' n, "': `; , ,l'npt,, I0 0 m n~ r .iu,!ir - ! 'n u ,l, ".,:u I, git u l r~l i lo ll ,, , prlun ! ( i , ,i lin a ts + a - .I :I. 1 Ln U .lU 'n1 wi l ., i, lsa m ... ". 1 "pp 'l , thl l r , ,1l ll, I I %1, + ,I . I .,l It ~r t, , 11,1 1, I . . h t the . " , " I ool um,,. I',111 1.1^n No 1':. I,,te ll oL l rk . ", " n. e ai . ;nl ,l % 1, i,,,I., +llW,. Il I f,. i' a ;! T ii 4 1 S £11\~ F. in.·' f~lAJlOlA N A-0rIs Jo~lla, olr: sr.vrr.Y Op ~ZL.IsI.4xl.\ '1' all 'hait -.c £iolalc I)',,,oo I"\1 oi"'l:V '3 0 ruIllr JaaI,aSI~~l~l lolo* Ilygi irl po1.'hoiooioo o.L. Ioayl)adrb II1 wlll· bolSf I 5. . 1,1,~ ott ,ltl ' Wib' ""·~). 4Yl i ten-c 4il. r~ll o-okl~ I IS. aOIICtl,' Moot.: of ·llod.iAlol ooillohcl -'Atl ow lot til' l41llllsi1.#Uft 'toy "I11 Alto- oS.Yucl, 18:54. ~~~OW, ~ ~ t .,r~6l, lo~, llot~r"Itd1. l~obtl t Slc-.goilyn~ Ilrl~ 11:10 .;,t''l~l't"St n.dl~l od.'1,altU, ila lC tc tlclt L~lb-I'l otlo tO( £olr .''y· ,t'r l/imo abatil~~ 1.;U.I* lll lllslt Il,Othy ~lal,dr1ti.'le t.· l~iog uulc Iht I. outS! heriopliny o,,hSI 4,rl~l thOIb.CIl IIQ lI': iu(Y otir, o·Illl(l ,III'Sol··OP ti MordtJ I I)I Il~·tki~lyao 10111w:.I.~ 4I Ii~q li"9 P oootl etoidod loooolia Silo,.\ s I~~t ;elb, 4 o £5 j'Jo ot tSliio lclk£ 1. lolu IU'1·" 'ol·li w~· ,it olS Ittc!-lw'a ('Si1. (jc"l11tijl''t1 III priiorlol iy '.wo"to, dlt. J'Sid A"lI1:i I~Ilt E 111 'COIC~! 5140''o'pwI oCCJ (gt'111,o dtgadidt" o'llbo.0:t.-.i l·loII( lollltljyllbltl'g AtluL all( Iol·aanl~lt III oIl' tllS llt.l111551II~* I(·C 5t.tglo.·a.oa hot-a S1~al ; dr."hil tl~l'l''1. 10', S''rl'Sr'Sll~ll'ldtl-40aih~h ol', ilCi.'',,, bl I'. 0:11111055 LItI S.' 510401I 5101 l~S II 'llll O b L I S . I, it'r-(~ od'.' sI', f'ISc illl. d ls~l~Il II11II· 00el~lllltt''4lillr 1l li~lalll l,.ta'l:lob .0105 Sl'oe'45l4'l~ ol '44·,t~i Ooil(·ll 5.. Ii', 4 4 1:ol.-,,-,, S ow11 e t.IC lid.I \tl.lIIU\1h)M~lis jlid lls- is.th I:) 14 Al Ills nl-s' SII IfICI~.l~io(lo olcn tlic I',* 151110 ll I~Io 5lI · S-Ilvl, I (.llill" 01 Il~t-\(lo~l·~ )bl~ll ~~il (i 11 II '11 1 1 t'i 1~ 111111 1 III 1\· i~IlJ III·1I ~l~il~ . i oIlf llll lllll l 15IIt " l ''i 01111110 ib lil II.,' I\ 1( 11111 1 Sill· lll'5'1 S~t~l llS5! 11151I lI(lll' Sl~lS~fii.. 1110111 li ill11,·L'~'" " ":1''· 'Ill sr~r~ II(.I Plll lllllillL9, - 1110111''llt Hi el( . l I /i Jl IIIII IO Lr I: 0Itltt1 C~ltlt.5~ll il( 0~l'0I'5',tyld lt5l Sl''gt;Si~ll ·.1 PI. I llII. rolllr dfi; l XI 1 t11 ila jl ullli~l il I·I( CIi( Fro , A It S tol.., El',t , I" , l eo to the St. o T nto s I t,,i l i t, ir te r ll' !lllln n . +:+V I? I t+ *'t:l~r r. hlllh11 l1:dt, ic : he I;.l <li~ iIl II i t +'lllt. hist at t.1 'l I :. t, lml?- 1i t e s :'11 e ot, th: P il I l, " I h,,l ,lt n e in taro AA ti C.teboh Fn1teS, Snd geoo toG ,S ys 1In I., IIO ell " I( ' . .. +I tll t' (++ tll o, It' :t l I ld" L `, o, I iII, I tl. x:i. Teoo~oo~ 1: un it oen o ter s w h k to t ttot tn : mitotiost rt llto fit-. e to t'l rt t , tl h oit " l tiet. :.l il u .e , hamIs p. .lI4 ',( ' I ' pll y . ":.(l' ~1 i:,li', mu · p il tr i t.ts ttoltootfr n O e Ioot o: 1tootiat, vi n toe - It ilofo ot r't .t :ott1"" oi i ,j It, t I.t ihot t ol ttheI .vlhooto oinl 'ioioto olt'. tt, it -ltooto ttoo t l no ,,ho'tg Fount Irhhl 'ill d lormo ll p e ts ¢ l le, l h ee l b in ilK II to slit h l(, li ito. 1 ( l t tltr, t 1)t S, PySuit.in to i 's tto' Il tH.. ti ct. t tIe 's w i I have iv n ttr oet oioito (A X tty o i, inl tatlen tll itds 3 tioo ld ti bl e to t s -r Loni i ol til" r toeli t.on of it, s i l tu lilt ttol'i he 1k1' ll l.e , tl , I11 io p h\ #II l llal II, lsee rsi! l fyo sotl lul iS nitrh' t I.: ito oatv d sp.tty o eb.n yt yu for p.o ,i ohil h to' ill v o'i F . !ti. to tlnlt.t Iq io e ;r'o',+m ISir Cl R S P It CJ S, Lie. s... i1 '4i Lie. u "to.tl ttt or t, t our 00;.le l itii . mevTx tses of violtnt to toirta, oitolv, had gitiher t thot ,I i.o . to tt ttI'l t1 I n1.l.tt p 1t r it ttllill l.tJ11l rom (t \v Btlair, i s 1), Pht sieant to ott y's to tI.h stritettttho iat I t I tLoei- ( ln , or mediv oot aI m on i t t 11 p ato ~ i tte d tr r ,i ptu l i. tInt, ht.tt m ..ct o oo tojtinsce tl t or dt po ld my feeble i. stt.. oo IA. Nttll hi ontt gedAtion f1t itlv.iirtr.t. l 1i.tl t C , h ot, . .i . tt to1 1 O) 1'i h o t. o i .ilt'II (o INGlly s (it·l tr lO I: a k;o t th t l .i;o e p ,.o ilo .I. t t 1' tr the etr o f (l o n i1a, .ie. I feel I:ot I~ 11 l h 'e1 f, Ti' h I, 0at lit hi Io tI e rt tii i.. u hit h I II T i l-,t O1 ei .ers ll , h ,1 11 | ir( II(Ctli At ti ti .*,7n.-.mi. ct rI at Ihr ie ohmsl At'st nIuP IIn A' roS 11Fr, at pllll ill P'i llT F t l -·' i t ll , , . Z t o. II1 d. I l Il L : , i t, A :,l .g t t 'orld the ttt lble i o tr lii- o tlt, \\ t I ,' l . l l propr t ett here l ti It I e0l: et x h. tth it tt e 'e tpr' rt, p t ill I t'i opt itn g i,, ttor ,mmce,, uw <t, he t m Ah titr.mi dN,.tt. ___¢l 'tl _ n t Itt oaotIt , oth -- < hi .p tnr pe . -tI, at:. dt , ht o w h t, it H at b, tji, I., t> , hnh rit atc 1,0 iL'h' t v: 1, - Ai s Nle , w H fill fl I e.iritl+ l I tted , ortt. t i,,tanot- r II, l tlnr , a oi o 11,, o ,I'Le .11 ill~ t ti:,gilc o it th e't ' toti" v'tt on'i trio \t t: Li~ e, tOolmlil p to ll to rtl ipIto toio tlt ptlt. " t to11 ttot. N ototf '" a let .1i, ,O .N1 .\ 1[: to o t'I, .tj.tnl. n t p , ,,rt : , r . tt ""' . ttt. o ttlholl t l"" " '' I., i, t b,, , ! .' .n t V\-, e t Iti, i .i It.. +li,:t,:t llll L Ii ; +. ,

Bu sayıdan diğer sayfalar: