15 Haziran 1839 Tarihli True American Gazetesi Sayfa 1

15 Haziran 1839 tarihli True American Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PRICE 12,' CENYTS. N VV ORLE:ANS--, SAUUA I1NN JN~1 , 8 i A M P I N r, r T'erna* of 11he Nerosnper Press rof Ne, Orhlean U .riltIon wll r lrer l dtI on tin i tlll rllfii l lf P Clrr ir ar7 ettle, tPo criehr. hofh d n c tinune l'.h wl' kh'rnl, iceT Au.colUrrslor.-l'ine lri l)pifuirr fir thelhi rtr , or rllllt ii ii, i)-lhfIo oll llli-r tlllllluou ill II IfIIIrIIo'. tell willro [ii hrtli r ni-ioeily or llllr ILll.r mlle loll near in uint i ll vler w lr p oi itr nl'rlr l t, l es r givrll. Pive dllfri for Imf Wr'ukry; Ir v:hlhIr iin rtfvn iic,. N-i a ibst.ri ltithl will Iho d rlrouirnd uutil i orroarirni ctolelil. tIll cse of di coilltii tlllo illrr wIk'r s'io ick oi t iri.l, o t oi, o 1 h rLv rmby g'i I iri, w ttbt o1rfotioi ifl srlbfcrifrtiro. Arviro I110tl(.--f).Ir dof llar perallunrri funr ilfr firot .l.lortliol, liaolhlf thIa u.rier fiir Each 1lt-oirloliirt tO11r: ;.irS loateriril oltiro lioll frirl thi origiaol od ertifnrllrl wi lI horelgd ures a norw one. YY.rI.r" AiUrr.Itrnilt.-Mrcrrhfnlt nnol ror'i'rrp, iurtv ,litffro fin fl;ish tloone, and ixov f waoth h _-rao'f" .. llifrlkR, hIIo rornir. Orlfiie+,i rIu fItllr fimhtr grtfifhr iiioititufirii fiftry drllar,o in I'nFi hfif nly oi nnrl orllro for . o illl I l hlllolroer; .tlif iidiii ll ; ,lr l+rllriri Foc. e, illod eirltv Ihr fotiii fIlarogogee. oI.lit.lOuirS, f)lorrt. N(o.TICrL I, nil ,ITrrif:R oll ing tfie attlolott o[' tilrh polllfl ti, ,ihrii. IIf pIroperly, rilrts rif lioooe...riir, blenfito , e c fti. &rrill ftIrii'rooil ll tltlIar Iot'ri o rjO ro r thfo Irh i lr t iii ill tii l lull 1u ,1e. Co:ruilriot.r rore olr Alivrrti;ri:irtiir,Tr" irar fIrrloln ollliltlro, whetin d.istildlle. rfhlfl fie rlriirtl agrief obl, rr it jrlioollir. A elrilt i Iirf tritirn f iiv Ir-ur iti. iwf fill Ire nlnilerfi to Alitluiirrr fliorl. Ifligilirr ll \.VifCll.,riiif , U Ir oll of+11l, il' reril ootlif. Ufrlifllell if hrrih ihIIrruoii e,1 -rlf 51 nior sulelic i ion llrlih lonar: lio i'i ullt. on ull nr l i"o r sinr p flrlry .I f Alirv .Tr l -o N, NTO olt of ilfr ilire liii. ii lllill,+i of' tlie nodvrtir er. rt h lltrl +lig;rl, illl-rillli iIiiif pliirilr roili oiiloo, rr iirov olorir, rrir.l . l li'i ii flll-, &i:. &,r. wiill hra i:liirfg l Lr tfl .itor ltoyf tll(I ri t Ii a, f ii'illlln y riI ll+.:+ +, norl o rtrI~lIN'Prrirt olrti'ilfrii 0it o tii + ril Ini~lIlhetl lille lltontil, lillll t:iltarl,,,l nc+'llrlilil~lv No Ill iclr lnl~lnPll, i)1" htlulkrluplci*'. uill hef ilhlliSIIhtII irri i lytfll il llrrriiror l llfl 1 riir frfI tiillIII i,., , lit,,'rroi tgi iraitor edrli ii. ir orrl,-pm iffe tr +L h tW . lo |s . ll~t~ itll0 itll ,r ,1,,;, , Il IIgll"lra. lilllal.r~,h . ,lli-~f t7 trifi ortoro~iiIi. to f ir ei l ~ri- $fffff tllrii ll:l i Ao ll Irll +1iiloiio rrl i fl i iifijor fir i OriIi to til fl lllllrtlrRI It rllliriott~m roof ifr |ilf il ','+ illre L (err Ittirir tlo ir OrtlOoff ti ( · t llhif ill" llii fi rluirfi. ji.... iftirri- ilfoO ti t ... ......r .. I i ,fIr ....... .ihifIitr 1 It Il.+ of ++.11. .. lll.. 11,.Nlllll* IICIII Il1\€1 Ilrll I~pl·1 I illl ifllis (iltr1ir io ll ti l - ri lll ll i lfl. i lli i lii f luf i on l -" iN.! igri.r fblv. li if t.) lo rli-i i lh.117l I;11" 0.+wlh 71 ,. u.i ,tlloll e,,s iu tIt.+e ( 1 I·rlj· ,. l,.,, p,+,,,wtlfrlr*1' S11:"" Itlligii. ll J.~i tL lFII(· l'. Pl[O.lltllgIS I. III\YifN, I' . fIf. l 7.:X Ji flId (Illd ) IIP+l., # p/''"''' --\Venr ill i,' l lli~lrl iitn llil~l't tt) nII(I1I '1 hy I",Iiliv IIlIB i~l l:lui·i% 1III tar li+ h'lrl· llii~hi l (i.ioedf" A If. If. WII C, 3 I.,ril oit.f. hoifili rt rikor f. I. ...li fir~b . II tEt1Rli1llOllI)N. A-Y'S .INIMtlNI'.--No Fl:tionr.--Thi ex L traordLnary ehnirec l co rpsr itlrc thr reilti of Isci llce, alnd tile iVCotl.rI (Itcn cOIl rhrait(d redir cal ane, tho introdatcra rr lfrlrhich tcr tha aubeii rrwas i Lnvort al writh tlr l Ira olnatily oi a dei:lthbd request, ha airre K ined priptrrtirn unparacilrld, tFlly mastainill" ti c corrue ctness .1 tile rllameted AIr G irdley'a ILatrt cLarlf.sirn, hriLt I Irb dared cot lio without givillr tL I.a*terty tLc behlit Lrf hiis khuowleLga oc tics atbi~ot," anld ha tLiarctare h lqrteathied to Iis IrrL rrnd rnd atiernrdir t, rkrr Olr i lr r flars, thie ecreL of hic dlascovry. It is inow used in th L re rricl al hospitalt , and tIha rivatLr practLice ill < r >:,r untry Lir.l ailld cr ri6n cartainlv fdr t ao tur. of thic Pc'd, lid ao extelr sivoly alld eflectilily sto L i:rllt crerduibly, unlceir whier. i cet s .rec , ar r witesar d Ixtaurl.rly ic Ih' Alllrwinr Cia arliclr lh: For Ir)rytcy-rrrrtinc extrcorrdircry abcorpi r All Src.welings-aR'edreinai tho in a Iw haarI Rhtumatisarri-Aaiutc or tihromar, givrrg gruirk ara iThroat-fly (rncr-rs, Liera rr LXI '. C.roup nanl Wirhooping (:, gli--li -:.rLrrlly, ali over ithe Ciherrt. All IArurses, S.rainr, aciw IL'rr.--L1ir ir a standnlltllg, andl li ver soren... Itira Iirrer ril tllls ,.th a ltt:lr lrr ll+r ro ii rilrr lt; inl, rihellflt1 :i asntl lll w.e l, allsi (4+II.·ll! C l'lllolli aillnd pr'rlt lrt irr ro tha t rh Ig ,l terlxr ' ll L t ile par;, Lra bilr ' l surirl reaw .r tL'iy nd cor It'rIsIIwI 'h lisairr Laajrrrrar '.5 t alrmltlllll Lcr.i-k rlll li "lrr llrrr 'l l irrar I t licc i£ ·.,I1I* , i.i ,, '1 011 ..... ,,. ... ...... ... "lllS I~ - per.lo wll willo ai .th, ilo or lir, ". llllli l I IIr tho I ll., i ,il ri ,r thpu rr t ' httle wihlll 1rrrtrrr rirrr an1 rrr r~i i Icrio I'II 111~1/( IIi benllgll ,a:red |:llu, ,ilo, th£" - positi onless oI If" th+" irCo , aor to t rll a . ,lrt ali Iillr rE' rlily Ic r To entL.r.ld, iot o el b i r rrcl rr,' r ir. 'r r lllalht l , cL rte litar , rrrr th, hut Irula r irat thir who sr ll til e atlrlrrir, 1sho b -rL 'a irhiL hr, or igir i rl ,l I p rhi s r'(:t r. CAlTI N--N e r'rcl he rereiairr wirhituIt 1 spl.d lid o llng rfveld lPi"r, * on. w l, rlls l mi lllaini1 laid al,3i th) i of th1 A1 , , ..1 tlca rIMLtN IIAYS. S o lhl d wll e .a l e ,'ll a r e t a i l , b y 'lC l .'ST. l K : , oi·,rie r lorka -tla rn y arrrr )i'gy a t l eat 'i. a rit. fo ttl 7 i:io I li'l~lllP ,i (I·II :\ ff,' ·Tl llt, (,+)r llo /i Co(a lnollh Thoni tool ;artiirr, cll id Ilrlr tay UI~ a[ha lhr. r h i tar \\ . rr-r hr'i.rarc a11t Apothecnurses eeah.1 ICact l Ia a I rlrl crl'll'lsti'a r 1 ll ae t rit.'t r i ' h I LI it AlaL i r lrr llr Ia1r Irdrrlrrr r I .L J.tl - is n rr ,ir--rrtwo il i i l l ll n ii.- . y - ir v. l .i 9 .l i + llrS I, I I i1., iI. toh'+l I.1 til,. tr,.111. 11,,- l t\ V. .,'I,': It-+tl~l'. lV i'llll· hl, I,,,' ' i \·11U ¢\l l,(i L·.n-lv I1l'It )lll'e ill ie I; \IhI r alut' h 1" I reac" Iricd- ll , - lll ll 1k cll rrrh a Ir thri :vh ralr , , wInh- ie I rs ire-nll . hl tr e n l l i ' lar-lr l Illl-ll h+.e I. \Vr i" ,, Illy .,hir iI ,c Ln arrri xil \ri tl lll+ iiii1· 11 h 1 . lilrl+ tit I . ,: , I £11 l t Altl ti,. 111 I'"" ief ltl IV Illll ll l iP+ Ih II11l I:Ulll'lllLV I~llll\' IA criraciera ri-.rc i lal ilrr thr hr n ptl/ll/ltll l "l t ill Iwtl Ill Illll',' II 4 1 th rllll t ll Sitlar 1 1r e t Irr ctr a i. n . Icll , I·ili I" J l ..Ol ?Il ri i(. Ir ill" Iht. H; l it, .1 Illlil, Ir tcaaacaacrhrdgsinan r Ij, u re lerird. 1 rI r rh rIrh"tlll i yC 'arclllll, lll .i a1ir. tol. h i iii lti ll rl tlI' l1ll.Pl.' 'l lll 1111i il~ llliA i: II I 'I 1 w ihhi __st''t11l+'lr l. ; llthl IIII,r I~ lll v lt.II~'l *I'lilY, i a No In y l' I. llcu ll lll IlI hl. III-I1)il;·l'. htl - i: I Ill r.lll(l· I1. iA~l iiV ll?*f,+'l i1,1 11' C1lCIllil',lll I-,l-,,, 1(l 111 Il111llil i IH'llr ii,'1 • 1.i, iUI .I1i. I,11 i ii:. I'L rh. Iltllll,.I i.,lllld ,:i , . I . , . . . ii l tAl r l::·) l Irve th,. l r . , IJ i r lhr t Iil l 1.ulll rertr arr sn yg-il ar; hiri t i l I.r I l lree lrs II- l'. lri ngs taxe (ji·l~l ll*/I1Ollil h,[ l. IIll) I1 l!ll IlIl tl ' u k 1 Allu 1IIIEI,'TI· I\"A(·! I·lljl ..gl~l· l'l (;1 ) I£X ;llrl.l" t b nit . I 'nIul"prt . I aver ' ill'lf '"n lse i l'lwphy ti t l: , i thll ·~b ll ii .11.tl* 1 :ll "I e11 11 li -, 1.,,.01'~ t /?l,, i , :t. is alel i r.c i a llrr lr It,.lillrrlli Tl- Irh.' ' rl. n 1n ririu. p h L i h rI rrrcrr11rl rl rhrrii I rllll r' ,'t t il. * l Pillt Golds~ nish Adnae Nature-&mt on Cottages IiPi i. V;rl Il i i Ilit ii i1: itt. ., ii1.. 111" oIIII Fd lIlrlv e r . 'r a Nri ri lrirr Lr t'rrar ll'rWill iilll1.',ll C is. i I .' . t r rihill h .I.e . i! n, c i- - L~f KLTcl Pl u+i, islnl~ll,r.+.lliii IIt,:ul iiiiiii1, o, am'larg e hlle , n maio br e i'n.dt , hhi u- Ii the! 'r i.I~l~l i'illU·HU II lll'lI I . lllli''l IIIII ti.lc. .rc ai llrI-a '- illr.- \.vr l . l-' L lh'. c Ia.i..' n, h i l PlO : V I , ' .IIT. IUib l lh lllldl- .'illitlr l. I lll~el I;P ssUaL I c lrt.r r IrrrIrrrrl. li ' iIIIIc i err.' lllli. ll s .11 ~ oitWll l k .4111l i iht ie rr--w1 b',. atil' n..1 rrarh ii li ,ra lllrl'r illn hetr rlrriur ii ti It lrl |lel 1 rr .. +. .\i" ¥onl¢,lTlh Alilll...lI |lll,3g. [ a it. --i|,illr.d Ira i llrIh'. if hcrr.ir h .rC r ,i rlr. y iit.-. I' siccrle ni ultae llr nieig' craicrr h.ic t nra l.rn- 11' ni ni.v lriarrrarirrrtrrar rrr 1. Iiret* rrrrrirr'rriy milrrrrrrrrar e c. .i' .lrak aorrtarrab i~r. hav tiabc l .1. ' W'll fl-c~l chra ai a ariAl r-rcaari. r t"I h Lire rr-n , rw r lli~ . rc. ilillhe Stly aillnl rerrirtnl earhl rnr-eiii rr. rrot arv! cirrrtrrIyr iie. rrir ir r ricltair ar',rr Irritle al- I a r Lrnricr lirC r'c-arirJ.Lli.rcr v hc lihcc |iP. ,.ajnohsirrLrrsigtihr. t,rr th-Ib~.,ii-.t itr~,ari-rrlirrlrrieriry airrr AIoh i.cirrie 14llca I h rar rrrr , i+r rrrr . ire . irrri ml-' aJrl LTrairr '. rr hrrrt Ge l'-v ca (lo ai rcarrll e iflelttell vil1 II~nlfs~trk.--Vav Irrl r .,dllsait\L . ariatakanriric a. aoeilr-..t tdiller--' aw ii.rca or... ..' Jabrssasl.it htrclle. .l- ir hal G l sn -VALUAIIIh.l11. Au~fl'rtLL relb tllllOl~l (a'caaapyr'.crirarlhgrlpicadito ry ¢ . oi are .,ty'sle cacrar .ia c rr birretI.t,rrirc-a, aaet 1p i cch i lcgg'c tr i ''r i -- , tirg +ici aci, ar la.apaa, a ..i...r"y.....c. diaiccc TAc Sc. jcmrraicacllracaar laYvt aIpl. 1 .\ a crazie t GAS F EPA lt'lI I;NT', / Cs Ihiwt to,"ki' " ,'mnp', JVo/Jnry 0Il, 1,39O 'lElN 0t,4,k o1 t;uke h.ooi;o mhl reoluoed this Cuoo SIpony wi.ll lotiolhPittnhburg (Cul, i ollnoll quaoo Inl, ,o their cUmi onn,.rs. )0 tllrsr r..eotIed atl the GaO Ofllic, Bank Alevr. jn-l R WLWI' II.t:, t.,t"'y, n Idcovered Iby the proprirte r and I,..a btien sub il I'ctttl to Iia coreful observationl for Innny tenrs tn t ovpry valrlty ol prall ico, na d oil thel disease, of,f tlhu diersilid Aln rle lll clllnate; ndll t ils notll L 'ivell to the plllic wtllh t he ult lo sI clnlilde nuel l d elieve that it is, as ulll.t clealrly set fo rlh ill lhe pantplhlor motou panying the sani., the hils , nedi. l. c tite ever ihrln' withlin lho rel c!i oi f all clt asest o sl"'lltty. II It i ii , II 'hI larm ,.ifs l prl, , .]{ y aivm, l ill all ll tihe Ilul:nl his wha 1, iall llict the hu.In - r: (.re, From+ the Plo t labI ll d neO t rll, thtat, wht ak tal-l. lill rno ch it tosnrec niný ho filhe atlie o l e s otrn 'l:l1h a d th. latll ture of tllh diseasel, alllt r aS no 1 e ot',la t ,ll dirli sudll lorIil',e .p'.c tU Ito olIr otiet Ind'ed i ll I.. " h t itrl w at at purpnrlt m It b , Selds oily i trial to soatsty the mt st it crt dull us. The at is daily r niog I lt' niotwlede' ol the n. ..,' rs I rv of its el.nlficial and saving ,.l.itst in , 'Ito to titsot iltoe ii I tnd ,, v0 orrtstlll ust l t, 0tphuS, ller. vi s anl i s l trl ol IJvers, illll ll lz , vitlentl coIld ls, ° d)o s' l rry .r lltx, dy' .pprt -it or 't'tetrs, a lot' S hllelll hllt Ill)y oire n lt lIV warran tell d tit wttrlnly Ix rlunCnlllllllllenlld i itI lsl ya P lled upon frnom i strllwe il dully t le 'l ths'y aowe 11 h lma Iy il 'f Ily ' si gi )' hI all, try i', lul. )oi \will hinar alpllll r II agPI ily ho , It we l vt . a ll . rile su.llr . 1I ' it\II chollleran l vll, thlle wrtl I lot lln r l lill ch nv, r vsi~IeId our c ollltry, hoa b leen tlctl'ssluly c,.l qtuerdl th prnprelh totr thirtet,l t ,c witoh ilt tr e 'llof thls Ise ' i(t e ro ly, ,' illll0 t 110i0 ll 1, i . s iIl e ,li ,lr ' i ' c . 'Pille ll,+'dlr'l sll It p: .eill. r d utl ll III, l ht .l o l:l'it ll.~l,\ I).\VIS, 'I. Lon+ws .1,", urt; i l I s I l ll 11. IlI plh ials eao lJo noll'llll ie' d ,Wlho I atloll illl alll,, itl t dltri''tloll d t lll llt II ..oul sixty .I tos, l h had for sneveny fivet c.nlts, wht,ch iatll t thl h I ot tl thel cheapestl ' IllsUc ll t'le ItVr . it lrt d I e aboe th w i s tliine is .ohl whn ! ,,sI e nm. i rtl lil u y 'o u r A .' u ts, ull , ry h I;.. m ,ie l, I) u ,gi,. t nu d S\Ip:th-,: ary 'I'oo nlopi 'tula't's r' e,. Nt w t Orltan,.. 'I r11111,i r l rlllll o r ll 'oll, lloh Wtt r l'; " 's , ill o otlllo: 11ot, l ' ll \Vi: ItItIt:o IiOo t lllot'. I o r; 'tl tlN 0I I , I vatl 1Il. · C llllll sl llllltll il' )nll lal g.Ide i, II'' (;llll li, T hle lu, llolr l l II Il'tll ll; l'mm",.'m(:1 ".'I ar t ll it ,llune 1sis ls 1A It I, hr" call - wil v w,, , by 11 , lusu n io S w'".+; l ' f ni ; 1 mu h rl1,1t . '" t t Ir; CoIote to I ti 't I I '0'',, ' oii t'' tl i IO t 'to ii t ittotIIoro l 'lllll,',i'oto l.tt' J rnl';ll;lllr I( 'erthe wa rsr I Ii llii lt;l he+re's fll bI oo I ,t)tatl Wt.ltzes, ot v 1t'et h,+.o; Mla,,'io 'tort . ll l ot ' t IC t A bout, E ELoilE.N,'o Oolkel, to'ttto e ittooto, J . hel :lh:. Jut,: o:f vthe t'l from New Ur , - pI r by , I,-:1bonus (per I' IIsucola 11a , tt if.I, 19(d am! C toc. t winerhms" Ite, c 'I 't t l gt to Cedtr ) l; coaches theme, mI T,) I oailtshi tdge, I I t atoII n o, a I aI te :al l uit. lt l oe is iltn Iti nger of ' ht ig ttoollllll) nl o' o ttlR ( It I e' 1'.n . othb r ollt ici igl i.te l esit, uct I n, , I. +lhti t oe : l' h' t, I s.'11 t o t o ot.o1ot I, 11.\ LINE isIhI.asIr- tL cllIcern, ICd usder onle cllnl, r s11· 1 h) :llil s n t(11 1. 1•b lri1, ]IIesi, tI . I iiiii III{ ( ail ll'I 'l :*Iiti'h'+ :l·l I, ull, sll l d al l n. il'est Ii :. h wI"I.'I IB I - Slll h, shiclllll oc:111. I . c . 1Th"; rlil el N. w ( 111l,: s AII lai c is c i 1) tlt h.ll s.shi mlll , ' TIJ'" A ge.tO u or accooIII III IIII I . , IL ,rl' Iltll, 1. .tl . l t ers arc lit surpassed "' , s ,,,, , ha ,ad uitu l roansl, f1th caf, iad i;h .t esill. l' dh 'r t...l'g atfon o..lh il a,th 11{o lotionl P hI t s tI,: ,,tu , 5. ('. :assn tlhe" sh51..,1 c ke't. o r New Yv ,rk II;\ el ..ICe,,, Ih N wi' YmIk irani .'ew O.llheals I+ I., s 'llty+ 11 ,Ara'--W a+ hinghlo cis) in Isl. Pram (hi]lu:111l ' n l hlands, se hut a llru ¢ p hamll ) sll qu ' a Tl nhn e, h, It .ls M 'ks, 4 hbr" Ipo t e, h," , al",I', two I[ cll .,h l'tl linwklnsIlls 1 , sle to ,lleh- elrlill., :od °o to , I.ams, lilu two hbu c ,ul~ss, .hct.'CK l0'(l.1 , & et. ` "',l) ~ , ' '11 .Int. I S. i .. i . i i 11,hhile to Any. ,':, .i III, I : i sh. nI I ,' 1 l, , ..,ti t ulnki . h I f~t.er d ,. .It o , ,t. I : ol h i t h . t , N o t. i'. it tln I1, intl'c n t I'li, I'ill i f,t.-it , it )1( Iailly crekt , d ,l ", h p'U. e d.l c Ia n i t ., u p n. ]. it. hat n s i li', l'n. the tuit l h uthutl h , .. , l, o a r I IadI I l s, s s I \ I-Intl ul l (Ileh i 11ths rle s, a n: I w arl,,k h:,o.'.lu· I 't') t,,,t ulll.ue tt,th ll ite, it. i , t ,d i itG, 'ur 'uth t . also i ',i tetu h . ti. ul IA t l due, III, I i I r.,, I %, s I f,,ljlh Ih ndt r" e ss, : nlll d | I dl e11I \I' l" I ll t lll l t I l, ll,, l,- , II ll . I . .l lf|M ' o lh ll" it t oI : l l , v. I 1 ', l I. ah " IId hprt I I t. tllel l r; ' l I Nl l, IIIMII1 III AS .hIf com 'p gt' Td 3'1r , tcta lt' 'tguti idruol'nrou il.It a. Iw 1t h i 1t hu i ,1E worll m .u ..pt I oiu l ' i et fct, lll , -ol l i I, ntrIe, t d eut, ' p ellvui, 1 ii . (, i J|Inm.fatlee /.4 ' ,ne of i e s nd the b ra!.Ids C, alu.lt, o/d, . s ],a/ r ,,', an't'd htt tse ni j l a, nt ' ;hli r 5lhat' [ e w sll ll' l e ra'11 t It lllt tlll t ilt trt. illli Ie n isur''11 1 I' tL a r 111t t I t ilt- utc it1 I e r( . t d whi.oI e -leOida til. pi's t i tll nll, 1t 11 t l illo eoIsufu rt:Ie turvstsr.tttdsitlt rt ,t tet ltt f, ktti t'l3, s.'dltlVl. dll O ttr C ulll titutd tt)r P tllrtt mirii ;,and he l'll rlmnsr I ( I lI('. II chcml al rr have ; . Iv n rcl3ll'l ] ,,I ,s, I vll ll i oI utlllI Ill., illo t e fe( e t r !l G Ilr . iR.lre'h ix (hl urd T llll(d PILLS, 14d LttEttturet y " "' g u rh i u.t Ia u bl rtylltu . 'll(,lorv e/i., CARL rathlO& C, Ci t in Feers. rY c , I, 'ri stul fiu, r IU t o U IInLO il ;urttjlu tII nd 6 rlr~ , a. b o hwi; w ll ,'-alu n Id d r1 T l ol j tit e ,) , 9<5 n ItiOI - 1.,,,o', +1rc,.+ Haa .,|lELu N 1, ni ._dker m l C . 77.... r.l h. l . A. ,." h l .lC'ruar ,, It J mho1d Inulasea,.s ..r+ I t N I eJril onoll n t ," It UI e:u/, C . I tree llt l lic it+ J"'(+(t ire St o rst t lr T l Illh li l.i.olr adll T i tDon 'lk .y a l+1 eor ll wh; ,IOU. ell m.l oull II.n, d Utlen, In :II Y t e ihe r l thIe+ f rll:l iltll ilh, o lr f t ll` l'liPateln ll l 1II1h t, filll IxIe ir uli eI i t a n .ial u,,l I wln'i l ' bl i , wiley11111 ec11 u ( lflulh i a lilllly lt, o'i"l,,rlt i llllll. illl, -d to, Of. I .·ll llltlh+ (;I. d lr .r. vent cu. Irvy,, n -luearl o thv T,| ath xIh.h M .ayo f lne Sha. pp I ll llltl. I wll lllil Filil l ';iM sno In :roll-c ( 'lllre t utII: in h llr., I I1 rho fll " n•idnll ," li f e lLr 3l ait g Il .1. aIIIr S lli rh , e r lllltill e, PaiiI . tl oua h w, o hr l r t l.J lil I"..':, u n. eIg r OI . n J e felr: , iOllhl , an d II1 oi'h ,i lllyl:.l I anI d c I ihc , i:,s " hIill1"l+ i n A- 11111in s fo i hei r Illi It " a i + Sl..ved" t 1m. nI tirdet e bfort, rih , byrot}.rwas 1 hrlo0 ' fel tillr 'Illlt h I" tha F'lll l8l3 p OW :N t%', 111.1r e a Iin ,ll ,,ti 1tl acte, atro11 regar t t o I(II 1,3" hl Ld I.l lll+Ofca i1 tl aII d tllmT oI flifl.orvlllb.' I ,d li thl dr - e J i, l.% ll wl r ll to tiltiy h , 3 t!l t : I'u arbors, 1i lit l+ 3 'ICI1111r , b plell. tlll tl graPlll l til. T i ll lll whu .lll ll )·etrld) h llhllll , hIil. lhll .ll. ra rurlluh, lllillr n h , E AIIa, ln ill C ildl3tl lll Agent, Nl o . 1.1 change 1h I )i nlt l lela thiedu.,,d hv Ll.* I1. Al tha b A l. +tllaulNi U .e Itared tL • l Ipr. LA llrLdli , -I" CtL .r t hl iL h i 3JketlI. , I i.. .r i ts,,llll lrv .Itl tlld---lt l I , | ,f ,,r lr.adnf • ,ltr .itlu )ii E Jl aoll sl d oc ,rne i l ol, Cirellc. Titon . i .1lll " lilaV k ir W I G \ l Ellllil, (Z U lhIu li lllltl V'I'r ( ; I . - P1II ,P. ' tIl o ur watlie r. andlo so . % c#r.u, a o pl ,e Ilut Ithlee. i J. usul makn.a. , ilk a S. matiw l l,, t lp.. e)r. `% J[,rsll] u r lltd p ward Jllll+ u lT Ttll x pltnul.I s ai. n (; I .oh rrineut.. It, Caual ruut (; J en fs, corler'|'lvoll Circg it | and 'rlson w\' al en. lb'hosn hlt.l a cl as `%gnt t.,o \ n.glllet's i+ .I ""1 . (- a (: NFSiL,. IUb I;Io i In I.Imore CA.--Is t13G i(aile .nd preHe11i n 81' h. II(. V1 96 3 1ach i ilnl ! I,,. dH \I.l. B€ BI..VN §6 Mlecariv3. n ' TATI OF LOUISIANA--First Jud.cial Din.. K' trict Court. The State of Louisiana, to all whom these pre. asets shall come, greeting: Whereas, William Mackey, of the city of Mays. ville, Kentucky, having purchased at salo rmade by the Sheriff" of the parieh of Orleans, the pro perty hereinafter described, has aplhed to the clerk of this court, in whoso ofliee the deed of sal.o was recorded on the second day of May. A.D. 1839, for a monitno, or advortisemront in conforrmity to an act of the Legislature of the State of Louisiana, entitled "aot act foir the flrther e ,slurance of titles to purchasers at judieial sales," approved the tenth day of .Mar:,. 1834. Now, therefore, know yo, and all persons ints. reated herei., are Ierrt.y cited and admonistht d i the toilrte of the State of Loisianla, slid of the, First Jidicil Diotrict Court, who can et up any tight, title, or ecld.im in and to the property hterein. alter ldescribed, itn consequence of any inltirrnrality in the order, decree, or judgment of the court oil. tier which tle ale was imade, or any irregularity or illegality in tihe arpraiiseoents and udvertismoenlts, in tire, or mranner of sale, or tbr ally other defi:et whats:loever, to show cause, woithin thirty days fromll the day this monition is first inserted in the Ipublie papers, wuhy the Itai so madU should lot be coo. firrrmed iend oologaltl. Tito said property was cold by the Sheriff rf o the p.rilJr aforesid on the i 11th day of April, A. 1). 1839, hl virlte of a decree of this court, relldered on the 2 lday of March, A. 1). 1839, in a suit en titled YVr'lltai.A Machey vs. Ilttr & Strever, No 17,:37(i of the, dceol of thin court, at which saitl tihe said \illlrtm Mackey became the pureholser far thie priers of twenty.seven thousatd and one, Ihudred dullas, payahble as follows, viz: ThI'e ptu chlaser assumlling the payment of ner(. lull of trre notes o' six thorusand ,rverl hundred and sixty.fiv. dollars an1d fity.six cents, eael to be duo on the 26tih of March, 1810, and the talance rlcash; the purchaser assulillg also, thoe srmI i of eihlt, t!lrholand and five hundred dolllars, due to the Union, Ilartki of Louisiana, with intereslt at te r per cent. tfron ltt February, 1839, aid thie balance in cash, and reserves a rpecial monrlrgage Io the pro. party sold until th same, is pcld. D);ecriptiotul i iroperly as gtive in the jcnicialI colveoyranre,, viZ: Thu lundividedl Rhalf of two certain lots o gcrdl, togethelr with all the builhingrs od iimprovemtlrri thereon, right,, was, clrutoulll, ,ervitudlc, pr1, i. l cges troti advuantages thereunlto blelongnllg, or Ill any wrue lppertaining: said lots adjoin each other an'd make part of the batture in front ofthe suburb St. Mary of this city, forming the lower ceorn.r of Julia and New Leve streets, designated by Nos. Nin;oeen and 'T'wenty, on a planu of said batturo doposited in the ofii:ce of Yelix Grilrna, Notary, dated the thirtieth June, 1832. Lot No. nineteeln measuring forty.one feet six inches front on said Now Levee stleet, by one hundred hit in depth more or les, by a certlicato of Jos.eph i PiE, city e urveyor, dated March 25th, 183i, it appears that said two lots measure toge.th or, in ELrghlr measire,ll sovenrty feet. front oin New Levee street, by one hetr red feet nl deptth; tIogeth. cr, also, with two hundredl share of the stock of the U nionl Bank of L.mui.iran.n. Witne.es the alor. A. M. luc!oanan, Judge of the Court aloresaid, this Gill May, 1833. ry I0-4ltw I'. LEIILAN(', i`. pirv Clk. I ET 1AT IE) iLA LOUISIANE. h- Cour dua Premcr DI)strict JudlItarT-I,'EtLat de la I- Lor i aulor,-a Lous coaux qu d c prdscntes con. Sct.rnolt--Ntl: 'l"L'ENDII que tqVilliaue Mackey, dal Ii vill' de 'Mavysvllht, Kentucky, avant achetla IAt ue vente faite par It Sherrll'do la Paroircs d' araanas la pro. pr1616 ci.npres, ( crdleo, s'es addreasld ,ua gretdl, de Clotte t ur, .il la ditec vent; ft eutriariaetr t lene jour iu \lai de I'rtlluo 1839, ponr il avs., con. t.rinuneint t n acti Iet la L6gitlature do 'Ihlat do Ia IalIlttLanoC ittult -a Actu pour coutlla ner Uo titrea dt, at'qtlrcure aux vCati s aaI,. judiat ret ;" att p. c prou t tI o ]I) ars 1 t:1. Q,'il soL clnu, et toutel person.lIes Iln ress ellt oLr cos prdllentes Ssollmlls au onl du I'I:tat de I Louialatnl el da la; ciur (]l Premier district Judiciairo qul pourraleitt voi r drol it la prollr lld ci.apres t:C t d rte, en conesL. Iquence d'uI u.iblut de t|hronne dans I'ordr,, to d6:rept on tio Jgmhilllt de lit sour, on vertu Iduqu l lt V llt 6itd 1tl a, tU de toutU irregula rit o l itldgalilt danp atcei, al'tl1) , i'atvis oo o le tall ps at ta! mta do la onrllh", )U pour ulne nutre cau:e qual, rmq;[' u,, til .tirpe v ir da sl tretne joirs, a deter de lr t p bI.ica. uOnl tie cot l. s, pl ourqulll l lto ti .ll a i oI ser.nt rasconfirmdetl r.im.g...a.a. J.ti dl proprrti flit venduer , par to ,hdrift f us. tit to lJil o jourd'Avrrli dI, I llnoce 1 9, oil vertu ti I, do cotta gur, ruto du le : d Moar de i'd.at: l T"lJ, danrs I'tt atr,red t I 1Willam t I ll, lcontral ler t tatover, No. 17,37 a11 t di , d ket i t r:itl coulr, ahlqull:l icq 11 ve1nte hel \Wllllill Mar.key a'est rsuIldU aIc l u.rour pouir ]u prix do -$.S7,0t0 p,.y)'abloe tlmeh l a a bult--salooi L.', it l urieu .-imltllltll I C p nlll nt d o la Illitlo deI Sdebux bla:ts de b6t,7ai.; cents clh,;ue, qui scrull dis le c; mars 1810, et lta bltlacr colopttt ; !'c. quircur us lunan;tll si lu pail eillt (dt L,. oauaIIe de l,5O Ju du a tla oInnqu do I'Uniol do la ImoisiLne avec illrt 'o ta ailux do 10 pour cet a comelh:r utI ler. l britr 10 9, rt la balance comptaol, et re. e saervant oll) tyltllhque spcaldea sur lat iropritd vendue, jualqu'a cu tuelat: suit payde. DLcascrilltion de nla ropi6td6 d',ljats lu tratl:-Ter juo iciaire. La mtoitl ilniviso de dIux cert in loat do t. rre avue tuutl, les batis s et atladitoratlons qui st'y trouvellnt,ainiUl quo ls droits, chanlllills cutulllles, servitudes, prlvileges ot nvanctagCe y appollrtenant d'un- IltanIlero queleo aaauoao ; cel lots asent contigllau Oe fot partiu de la batturo en ft a du tlituboura S to. lMarie d cottet viliae, formtant I'encoigture la i plus ba.se des rues Julio ut N,,:rvelte Levde, tt seot dt6stg.d.d par lts nos. I9 et vIangt, or Un plan ado la ite bI;tature., diros ent I'dtaud do Felix (;irima e nltaire, dat6 du 30 Juan 1032. La lot on. 19 tIe. Ssureo 41 plads pouces do late a la rue doe la 111e. SLev6e, ur 100 piedl plus ou itais de prolonaIItu ur, d'aprls un ce!rtliecat dd Joseph Palid, voyer do la vill e, dat e du 23 mars 1836, it parait que oes dtco x Bits terrains otnesurlt ltensemttble, au pieds t nglals, - 70 pred t do fee hit rue de la NouveloaI Lovrie, c iur Ill I dt profonldeur avI c 0 tate t1 t ) action, anu fond capital d la l n ltque de l'tUnioati de la Lonisinne. i 'tioin I 'honuorabe A. 1. Beuhanan, juge de lt coutr sudite, ,: (t tl ti 18.18. 1'. LE BLAN.NC. Olhn.i 4,1)l6puld (Grellitr. oTI EAii Y(O A'L' fit li:S ' 1' I":I;.,.t,:I:'ln I' ,or ' m C..IT l'AIl.8 , 1'- I1L111 Il t.\r1T rat hare their Jills rtuck 'ala , in oa e aor moe t'lorcd Inks otn liainr Col(a ed Paper, t ri/aa desalrmea, 2,,d ox faeotrable 't'earo., hlp d'raia', lrtr o tll -I-tat al'll tUat "I tl II" I Oc lllt( 1tk.\ II I th Id, t cOrer I'oydrtt. nd St. ;hatrlus -treet a. ( t; A 1 1 ) i . - i- - q s . u , | athll a . ells aloltaoseot -l I latn I ti, I ab llle th Sr alt by AI)A.tla "' W"III' , - .a )I It t W A'Itl'.- lit h.auo eh eri,ra-unu. ii lactiurtrs and wholeatle dealts in saddlelr Sgoods, are io, receilving by lae arrivas Iromn the lom rth, i in additie l to their o t ,ne , ock, Ia n exten Ssirve ortmslen t e 1"f articles in their line, anlonil o which nre the following, viz: Ladies uod mitse/ plamt and quelle, eAlhl e, t i cl inen's du .|pnnisl h o id d do lexicii do d, du Creole do do do Amer. dI 1 o t lt ' Id o ri e e llta d o2 Anler.ald I'nt. !rdleo anl d blJle IIoUtlllulll do do aiirti g tii ta,l Plated. brav, anid aipaallled erah 'alitaurlse, do do do .ltouahe tt Dray, acart and wagon d tio Saddle bags, doIIuble ands.ngrle; valiCes; tn decal saddl I a;lags UrBa , Isd erlet bLags; bst Irut llllne loalth r Ilh trunks, brass nailed; leather Lout tao p ler do, lutr d eac sizes and vetrln ty le-; hlads'ets land I istol bhlls; coIach, g 'r, sull ;ey, IwIg ai d plllanllTer crop whipo: wtaa, worstited, cttan atnd leather girilil aMd cuetlitlrl es; silr:h leathlier-; titnoIlk straps ll, rlllsitetl r ill web; thalll illn i Id o, homes; bllnd bridles aUll Ines; a or cth GI ars, an hidIh are and mule collar,ttl all qutal.tis; maa. rocco,, buck, hlear.sheerp llltl huffaul l.le ; llllated bruoase and creel bridle bits of ev, rv srptrlo plated. brass nlld steel purs of overy descripllion; plaied, blasc and lastel surrups olf every daescipa t'ltogealtlar wiol a ct.tmplete arssortenllt of every article In tl Itr I lte a()f business-- t LI ei ehich they otIler 'or e nale oa i.ac llto ,-atllin t rIsD , They will also conltinue to rt ePive Illroughl thle year, by p).ackele from New Yolrk, iresr supptile to keep their stock annple and coplltieat. KOUl:S, DAVIDSON & co, a8 lB Canal tt. CHiiaLa . 1O1 K , cheap oaj nk a ooks, aoi ct.p and late paper, quaills, &c. &ce., at orge nd ist ratea asusortmnatr for iale luw tay at.lX. l'Oit'Alt, may 3 49 CamlUp street. \L,.CG(i STONEIS--600 yds FaIgg Sultes lauding traUl ship St. l.ewrence, ttr sale ian S~ J P Cl'IIITSlC: siar'a3 .l ('artp 0 LUCINA COItII)IAL. I l COl :lhl Ill ,l I h lfE iffl. II.fIft f)IE S1:' ,il f)Ult,-'fhe ilf fot ttlf ftef f tffff r Ithe I leion C(olifnl otr I. fxlr ( ft" Love, fftitrlf Iif grtleff l Sk fff'fetf rfty , iterin: t pntrnlt rtfff hif hou h . uhenl' rTweiv ,, nd . lr i wti o I ll'-I d nlil ouna Ic, t I Ifit llb"il h bellv en sent hI ill, o nr i the Il I Iltl? t nII-ifl l llflf - t f|ft f ~ll itf ffff t f. ll utf t Iftdif ', t t't'11 . t 1it f ft o (m llrlil ltlf f llli t f It ' 'Cull' o o I a'llh' llnI ,r h l fl r th h e n , f l 'o l te. ri n ', I lft fi I .'l vn e tllltnliu ef o - lfltl 11oft I If w nh f ll t itilttf ' tLote! |lit It Ii s [)r. "letl.l' s rtlll t tntr dicIIo rIe e l te in re th i , ,l tffi ft If ffff' fffff i fti if +vlt tr . , ,r i ftil- t Ifttf-f ttf t 'ff 1ff r;ltlht i* t if . I tlttftl 'rar Ir t he I ll lll (i lll . t rt e I ll f t t i tI +" I It r; l llll r lho : r/·tli-(..+,.Jt li-r I t, r/InCIJv l of" i ll , rlln U. i nl t lll! l a.+ l tiln l l t il l It.tnL],,. I.P 1 ,) tto ir, ,l ifl.,.f crItir , fr nlt til.i, if llt P no tit:l if l ff" l Tl in IPTh' o .'Irui tWI. J hinl ou I r I ; rint l r n es t . iton it l fll Ill iftf lff ' h II'l , fl"fnvt lnllt.r li+ ' lr.t th..reot. vhnnt:llr.X e 1rt op ltlin o' ithe .kil, Jrt+ u l ,.it ?l. "lv Illl h ili itss l of the a . n en ced Ir i t hI rl tY r Ider II o all thela rrn~ n of h, ''I+" ui v net - r.ive i l . hrnlrf|r o'f D'. .,r n',1 1 diseowrrv the .n tr + uo Srih IIn, IV rinIenilI t itha"t h lc l hu r lRtor 'll'o hd l hevlle n ft x to h (lu tllil(t t+ly i th trlP I t 't n e l 7hir h tel ls e-, tha n o:n( h i' trie Rite.r t:irt td hor it f J fff-N - INT fff fiffi f t. It 'sh .l., -f . ). I;rlrtte r t hot kied venh iro lo tr. Th rr :tl l li l t re ino r= fr nlol· I| Jlal I l ;lei'llcnd r loti flt Nil.t tli-f l nv it tlll fll ft, hfý f tlttfr fifll . flt lf' t tn l I flr ttfftfftfwtt iffn fn tffft trlf' ifl i f I "t~s ff ' ft ý ' i. G Ift-ftiffftffff, fnft fffw hfittr if'fit ffnflfsf mfft if', fi to i. . ft, sf.l- na nai er , t tft t Sut tf. t- t f nor t iff t of thei I: r t fItf te fifl- fipp rtf3 v thes of d i th l. aIalaarltt hlaalaaaa l na. h,',. tlaarrallaaar f ltailaa+l lala h, 11, 1 elll - ilGr ' I 'lalna, , lha ela- l r . t. Irf Iiharton, '.tliaa alla . lle r fl al, aal·p -I a a Vali aa 1.a a a Tii', ' ai fFnl a , leni'r, aaa a ai l t th 'll ' a1ufi hair, Iaut a lsuII a l.i rester I t 11 'I'll r t1 s'n , 51a ' hn.tli,.,l ini fr in r (;, .', tree, . wn 8i; ' arlah I'iftl ,t.a , ,I 11 I' INIil,|3 alI ta1, -I-aetri. .Ii" t1 N , 1' lir, l1n , 'i t ,| I rue re1,, 8 [u t ll e N a ; ,llt !,.l r 1 ,1 r rrl'a t. I in l ki t.. fi nt i Irt rr, a o , )" dii n,, w'' e iidll.'- . .e tll th Z.0L .ears ofueIl' l . Ulll Ifnl· 1 .O ' I ll.lut 'vss [rlhl :'l,. ia"r tllfie a 'y trJ a' la",nala i it' f aaa halradil, at r a I, 1a."ltI" e . ''. i nna lf "," d a "€ if' I'Iail"ldh. h-.sn. , 'h . h laa I.1,,nnd a l-a 1 (a " , 1i-omint'e+ lire .i_, t, t,,s:,,, l." virtetlan.t dly 0 lrire irllhn; (i1"n o ll tr h re·t, nnd rT,.lu.{.tid~ . 111111r nt' a aaaaaa-a:1raaa a . a-h ,l' Ir.ar , h rIll -' ' la a I'ln h lI I h E l ,t -all' ' 'c r aa la .a ai a l al, a I Irainra' 1t ,nr i re1 , tI ar eCl l t a te ll ('pb lc m I.e I\l l.ill~l, s: t l eitt e idi n he a Ill. , Ibis A llih di a u rf )ct .lf , Ahr.t [I,,..} " It lt)U-:1 T \IIr It'llt i';'i l.& ' v r () lh ' 1, ll'' ah lua a ' th, a lll'ran r' -marea , nd o I+' i t1 d r.f o lra, bar, a,' n evt far- A a . sar I ll, bi l, & lllll rnhdl h.v th I ,. El, r Ilrlllt L olfr ., .I a . iltilrl LeP.laI d II. lulls dall ; ist lld erfu:lltr er, hohs.!i..l_" 'nt, t ew Orlh. I .-toe, fr lr e lfi ' t cilt e n [i lA ,(nry ,. cI(lH'I.. --I a'll cuk. I aaa(' ,, - , a:ril • 4.1 Nc.,nr Le.ve ii -a.E, I r cl l.(lI) gallhl in iaa e a aal , m .."5 l by 511.1,1,& lll {<) V, Ia i llprsil I96 ,lhll, iit N t n llltOl STEil i t l& l i A r aIIAOlI- I- IIJu.l.ll l lenry Sanbreclta a Iaril a, 'tIa I.C. WIka s Ivr uld ,nest re pell tha ll vi Ia al l hal fr.e , tile put lic ill a lalaaeaaa , ro o h I aslIll ai r .lll a pn l aI ly rIacea ana ia aI a-mn ,n I llr hll h o, IsTery n { papl, r hnlllllr n n r. ' 'lie 1,,11,,,, Ina c lloa lrie a plartl f hi Isso. n , t h, h he nl i; is Irel liI t whilel Is le or t retall l in the tlllll n1acur'Lg wl( afcll u ellom , I r" nrh vi lve t n d satal paaara . hita l stlle ; d, I llillll llu r t i,, I ild n, l r I n a1' l,11ail a . rll. ti Lnd l ll ne fl d l l ' h, F n h e ola ll a ds a .a s lire I I Na rdi, nd ,., v, I t dl , r ,.u '. ,l i I , analop 1 n e a o.a s I, al a aI I al aa ala I Rll i .rE. 1 t I allsll l , 1,. h.'. I. ll J~11,a a mar Inaaa i.r i s hrh a p ter l,, a,' n d cihal, , d a la -t ml .nn alI t , vh plain an l illld Ulllla I , lill P I na Iat Ilnlil ill i. ai, in l ll, i- hil ihlr- in t .tylt, ol irt.llg irll w lo r t , nll i. llln e l llllon , IIrsm i d Iprllm iaallwirai allll-l a- - a t l Ia a al tin Iaalalalaaaa a, ga ki n h o ,s u pi, ri a ." .s li it tha 1 1, it S I .·: . . hhs·llls., rnallll' a- ti-n' aall al ' I Ja. a Irt'li Irlra a Ni it , I If t alla - ,.n IIa rat e , it i l d l . natv1 , d t Nil 41 Inaa a n a na nal. C t( I aala .lI. " ' ! -- ',:rsll in lh ci a) or fro an he cln tr"l' iarcl rl,.apenflullf ha vil- n l a .,t , l a t l allalt a In. ahnmselve. . .l Lrt illll d ctl in mina e a iaarIa'a ,tr l· made!i[ iO r l ell rliousts p ll l l p iitell i he sylll o ~rl - esl tiulkl ' ),..i n l klmts ~ i mh.,ld es lV et ,' irk '1anl Wialll na.I ana- nllllt ia ' I, .aTIcIhh i. oi , I a A l l l t PaIa Y:a a ()aa ' t.(aa'I , ia alaiaaaa " l ila a a.1 D ISCI il,.! 1 . T'S1":I), 'll1 hnde{ oinn th,' l'rl, u1I h D-l e llu i , . 1). by illila m ;lin r Ield l I alllr a sl. aaaIa . aa e, saiala aii l . lr a I a all i Pta4-it- altia aaaaaa' a-'h a--l n-it~litl' I) n a Ir ,,-l l ia te a a iiaaltnl aIaod dI: i L ani, -, Iho a, . .ilTnta wa rk in t ! (. iI, h rl ls i I't we ll s11 Ilrlk ,t m's 1 IIII a d ll- i . waeI,, alli Iaa aa ln a a ri , a t a an ligillaan Iaa 'at 1iiv Jf j'i u hll 'IKia.-- n . I1 l aal aaa la fa'aa. - re l'LPt.: in itl atlll , , nlli will he prn nh t i'e oi ; " in it oi) ti Ir at-a iint~tta Innd l lh anth t h ud ritl:,l i ti it,'a cllll l oIt ala' trcntild it more ei.late v. \1 a e 'pa.;il atlttn1 I it . ' hl.lfllltill i'tll 'lltita " a all' a itl 'n ll i uaaa ll ymtlll lilit+s lUll .ii tI I 1 t' at i ntt-a I n i- qlest u I Ir slelt II, li.- I' y,Ilaai at iawalfa .alaaaia c ul{ ('~nlI str't. Price $1. 1 D t ll iirl'de ) A% TIaII'nIi a , a pEril 4, a -- ln a .Inf zia e -a r GU$1 .\ in nta1an, aaad miaaaa, aM J -.. h fae 'ant 3, an' it, bhe by "'rTill: T'Ui t LICtII:1 OP L111111 IS l ll '11. -I" KNOW that I, lt, arlu ithe A..ilry to dlabolr, constitutes Ile we;lllh of thel great ass of thle leop'o in this, : s i 1s in at ltll:h r conl . tries. To 'iprtsrve, thtreltre, that ther.lth by nati rahnilenl I ,is a grrde mnoral alll d p litial ILelllUeI Ito filuil which, reques I u l l ill)ot I ll.lat ntion l'hl ul prlec dentll l e I pllo oll rit y Iand un' ver.-:l o:p. au'proalti n w lltital this tm d:, Inl bl s ac i,'vell throllvIllot the Units d lsitttates, Ic\ L Jll Ist , '.F: x, Mextico, and the Weat Itdiei ful'y justlify Ir. Platers' inl warmlyl and colsa stt11iat!y reonlll. Its'' tihel t' o th l aspacia autlitce of Ihl iha I tel(: itui 'l and ecoIli tll ical rei y I tI', It o. s ofi theil irnisn toi s.Oitut ot. lh,lt h ever bLeen dlllscov Dr. Pietr, the inventorsof tis i s ah,.bllll llnh cinae, fio l his klinwldge of al i Ill sly torn, Ileriva l Iro it I o g tllla extensII ivL e prl ic, ha arrived to t is casn es son aI , .l'tt tl ' til reat alll plri maIry a,rilusl s ol'tllst d.eI seI is ai dsran. n lnt itI Ill Iullctions of the ivrer, or In othelr woords all inL. l.creased or dl4mini ahd e.h '( ncrll n oif the bille. iS well asi this deil tlll ,i that it is col an y I if' person. tio sy ttIl .n thes ll j el utll l, i tht they are ill)lu-., ai ill.i hat they hlave too il m h bile 1 ! the sto, t,,. Uiin the other hand, whte the I, v or blih is d qli~a h,.ed, Ith prots' a )' di es ,t ii i Intsi trp aI y I'tI .r l'tr dtlh i f 'illtlrlt hlt iss is' L i th f I IIII l k.ll.l' l ed, b'--'e l, t 0 I0 l . 0i'l l'l l l0 Ip I Iop r y ex I rl Iisoo rrr til I u, ! .,l d t 1 lll, helj e il l I (ll l star. .'il . Dr. Pleters i confidel , h ts, tt ii ''al 'nous lvtfren it'heirv, ,. cta lht ,, th , "i s nt.t' a, ttt hs d is the ;,ll of a] ,w~nit Lt allr.:i, Every onth tlr I, o , l, s oi 1 , ti . . ti ti It,1 will tper ,ve ita,i't , spur',y tf llt all:od l i a selr,s . I DrI. y It i tL iiarl slllanti - th.e , t ; l t nd rsot thve i orl l ns, . Wht' tll o' hi uie la;ltsof tihe lisdr are dI rangI d, and the flowa tt Is it carried itolltltl. bt tsolltltt and bey o Ills lg lI wi It tIh blto,,t1t as it jus dlr, twhen t s p t i ent I s.ioa s it in h;as llcouFa t tna ptLl, i,i, t ,i( llllllll i of blood is an ca.u11 l b" n lrla.ed lthw iOf1" ll iD Iatl Ito rvlt y II , ya o I l t t rrct. the . rtiu i u !- ive , st r ;.rit, l t a althy iatL Dri. Psteiattas giatasssiit itar in eyxpe ir [t t ll with It l.lrela t vegetat e l ;ll i ll i. s .s dsrai i s iý uof th' hveri; aid nw of llr his Vegetable Pi1-, as t b t osveiihtllh mt sr.ai'aaiytd heaist ted ,tnre that canll hle iprepaird t tlr a llgeneral tuse.t u Dr. Put, ers fl ,LLrs hhuselftl)it has lo ex eri m nlllr tingl wit'h v'etaile t e diins l ltllas blll him i to discover hi ris e :.nd olty su.istildte answering , all tlhe purpo.se . ' mercuri Lt without troy of their attes, dt evils. Onl. grU.t quality ot' is v'getabl. tills is ,that, tley have t ne ate ivt . a fri cipttt Cot - bIined wilh their cat tarslie, or t' perativ q al' tine, so tha t tthey I inot it o iy Plat a tnl ttrlal lt'ltn tiiwels by l rlt its, but tht' re'gtulato the i'etr, changt the 'Ji ) mparba eretiis, lstrct theis 'het dtsve or olans, purifty the blood, invigorate the , rculatiou, anj giv toune and energy to the ner.. They rue utild and plrlsant in their operation, b and .'ty altost l inedlat.e cn;vIction of thtir utililr from the . .st dose. They c.ol bI ton,,,, wial, s~thlty by prsons Illany ige ; and the fieebh,, the lalirll, the I.elv. Ius, at l tl.: delicato, r-t rtreng.tlhne by thir oper tion, because they clear the . ll .1tern ' o ,ad humours, tin:rot nirvlus irrita bihtl, and invariably produce sounlled hIlt.tt. 'i'lTe Vegotalle P1I ll-r, It r sure remedy Iur j dice, sick and nervous headoche, d'ys epia, inu, ns comupl]inits, havers of all k.Irnd.s, amd i" taker, coinluncemlnt will invariably check ther It grass, amt s.lve the patient fresm a protracetd tile, and aI complainth I., \hi s;i females i t,1 i I1 Secc I have introedulced my Vi'ipgtetl P'lls to the pul le I iave rcci lied nu elllro,. ctrtifl attC o t,,eir enperior cllicacy in c~uring d s,.ase:., a,,.o, iinte liters troi ci resp mc cl i phy ciun, ee savll uld them in thecir pr ecti:e vitz the hct I minght publish a ismall voiuiine of eetiicates bult tconsid, r It a nel ce iari, as th i' i civ e win , recoaln iall d itS.l'h' ,) all wh'o; wvi I IIo ,ke trial ofIt. T[he above piLL' ere v b.ees, ecntatig .70 & tie pill. each. Pric,, .j .& 50 ceet p r box, ' DruglscI t antld country mIcllihats can be sup i 'ietd, it whles' e or ret ll, at )l . Petters' prieitit , , . G5 lydrai itreet, between .11agaZine ad., C '.:np sts, N,,w Orb ans ALt t( ec) fr .d l by i . N. + sioe &Ao', I1 eiit'er t: PI IH ilie, dree'git 11 old I) L vev , livetei.,t l e': M r. eletchier, druggist, s thle \I l hi'glol mci i ,ie t : ( J ITtitnchalti, ldrug. tist, corneti tit' C Ital & Jiee 'e'l tevetree lse: G Reed & C.o, drugi..Ls, cornme:" of Tchoupitouuls. & Geod lrecets : J R si, druggist, Llultyetel cltey. ml h L TEL PNS-Fb aNo- 1,U.1$1 1· 1 1111"1 k u litI l teNt" r pen, .'ll' l he ,o b, rte l p, iin hi' ii N 'lid lidlete'ic merei'ii li tilt I t l ' J i i Sui. l l " ii ( \1 ill .N ESII 7)[ 10 Ill ] ii i )( l i tilll plit' It L C(Ii )l . fl -Jut, r i anI h oir ( l r hv I'vr. y l hl'llll l in· (tlr I a u les. C h s Tr nl r An ri llll', t I.,ure m+.rt.1 ll, p .e L Idt1 l C'l ti'ctl , LI tl,'iI l e'jete' l Tte liell'ltl,.:' ili <.o. # · I:,liP;.. . ,.-lll t (1) 111r 11. 11lW -i -tn /( 11r +ah. bv e ilec (-i'"l eelllvell elre SI iil N Y 1 1 illl· llnl It'ivo r h.1 tlL1it b i 'll ni 'i IharTi lura: Ii ' kuZl l Vrs1i'v ill: Ii. ' , r p ~i'v"vt "te''e ii'ieit, -iihil.l+.tIl'l i~s " 'rtii.D ln'L +oisl e l II.I,. . i lI-('(np h t. 'l'[n+l'in rlln B.ilr l cie, 'ilk ie It a I Irl .: rt ' 'ith U n s ti t Ille itt Nv ll eeu IN b all u if l ti ii " r .r itll k,, frh wti ll. liI ,, .II SIrl'l.Rl.;'g : (l'..·'. ' CIIii-,ra-I (;'l+(,,. "ire 1;,P r, i:~f U ii\'il,.hn· ,,l) (ll~i .l h, Li ll( InI -l.hIIII p h~ih,! % I rlill T el v : Ci b lllt l ine t + -hl ;. ,I: l Le , 'tic j par t 111· 11il 1111 (Iuh,, lltnu nl lrh.. :1· 1 I 1 I 1e+ 1'h ill U.\ 1l II P·.,(~l , 1 (.,+,,+: 1 ,I W .11 1·11( r ', ) IIL .h, d -IIY I,,+ ali 'rd ieeih a e.' I, t il i .-. e Ie l lle e I II 'II I i utie ,I ial i;, It t l t, cai i t .. i I 1 . ill1 - #.ir hine ,re e lg ao' d liin~',l bl','I; '+, . v.,r e a;,d cl,, 'liii Ne 'el s ht i wl I'Jr lthuq s, r,'n 1i for hse snlh- truenon ,i l Io slk xlel i n ren..ll ch- teal I\ ochhlt ilnl. c;r4lh 31r. J nh+; Es VI ll i', hir v n ,I I,'am s,+,rl '+ ;(ia l .iri, I s ik ;lll, I (I',lllltl il~l t .'++!l If i, -lll~ r IIra: tlqll+ h ei ll ill .e c ii l l ,n ' Cl itritlli'' l ,r rtie) I ie lie ha,'i'' '' i Ii l . l k ' LLt Illi' lhl..+ r ; ll . ( + I}'.'. rn (il lll~ il~l I G!,,+.+-- ,!-,, a iti i irl , i I r liO ie l i lll l i illi I c. cpritth c h i id . ,ie eeicee rrit ee hd itn lin livs ur n~ a ad ut ingeutl+ d y t'+ anyr~ uo 1 -ly inll Lnin N. I:. A I;a low d n elegantI taryV Ilanllel 1In1 I N` i Il ile i ; 1' lll l e .u'uI IIeI llli rl ix. il l t, lM , i ro h..l 3 h .,i i , i ch' s- Al i la 1it' 111 v.' I ,i Xallll 1 1i -nL d 11r t vh n ek, hbin 11haii" iteceek 1iin d ;i c 7111' ei'ictetc'i lcie tee , I " d~I. ii Illitil'llieIIIIC :1I lI hi itin uckicrs; i .'tikc livu'ei ti n 'ul tIM l lls II IIIttI ipi t S ttt c l 'i I ''liiili ii hurlv e ile ,la bi i clii it) 44 Nie ti"c L h, i 1 ,':, ,, ,-,, . i , L IIIIIt ti1t1.' I dliiiT-. -iCCC -.+ i -tievc : GII'.I - ,\i ..li + . . (.P ily irgv,,I Iii cIt i e llV e..' leIN i I r nh .'le i 11 iii clini Lvi, liepg fwive op1n n ii &JP ttI1 IT' Y1. " ticir ct , lh , I " Illhill),I Ih _ I. t 'lingitec ii C:| (.irF Izzu llr -lri,,:+lt. i,.il r lt,, +{, i; ltl~i, ,,· -lh Ir1tl l ~ I n ) :i+, pq lr. ;i,,t rl. . \i I+ [+u t'lnrl. , nt 41t111'Qas Si'JXIFl c lltilY uIr ad it FY - lutin seal ttIlu. ,.Idly Sii~u di 4 tin I_ lii I I P .''il t t ve ;I!, II t t: j."en H. ll Y r):nc !J dtI it at that it 4 be vnti"I aYIlr~lll t. Cll; p lrls lll t':, I. st nu*\\·dy hiritits ior ill 'pp.irt cctNFirw.h.c.: crs ýiý i it C."- Inl."o-, l,:l.:,, sl~l·I ll r. rl d m atte roles· & ,.. iutl'le. ui dtat.'ly y nht to!(· its :Hiirev e Ituv F'rl,rribi r.i allt CIII; II . I I t ,i lit "' c liii li I :.,V-, %% ill ul 111av au ,l perfectly " (II'. I /..U il-r n two au.:lllnr iI,., cari be nn' ii,, iatn . !'l y d ii I ' t in It-,, ciiin t"" iiiii lttii I 1i'hiiiiiigi " iiiL.( iI i!! i II.i d. s I'· r p lies·), 1'IIII~ i ll II.,v t I C irpiii , ,, til Sill ,, Into I ' gl : lj c ie I.iIl·11111iI)Inn its j tour- of , t' tc'in ara .n ". II, "riul I11 i+ vent ,; l it ui~ ~l I',arlrv l llrd.l g 11.., Illllrll II i iluf~~i lle~ lrul II~lll . ni. It is liltlO) S:l oC l'le g 1·c·l lllts uuj cll: I to :: to i· dcllee Inclllllr 111 d1q l . v cr.;. il for in.; cli.,ri:.l l 11 IlliS and illlli:ll f horsese Ihe t- totters, . iill g 'nit :( ts, c IIC Illd I les, t,.1 to lelturt furS v C ry a*""rrn: Ii l"'k' c 't! ;"..t " w "tv It! lls Ji: tut is ~1 , S uc· (Ilru Cl.il..,t," np :IIIIrd1 1 ;: t I ulil irl l orl n'ilnei· yel IIP·Clll .Ite I by re:I I puI tI J 1 nt·110111( C ntI1JB It A1 -1 11 F C111 y ,~i~~ it!;Il t~t n~n th , ll l tu.g I Fr.lo .1 II S' too , E':. ' Surgeon to the SSt' l' u:llsl· IIll,"pi: l, ;..l 1.* I , '-y ,. onA.Lteina . I. otit t ch I : t .t a of I t r pr , a' lo in I tr,, oov ,' .-e,- hun, n h ol tenale, in i t s'oils, bak ptl'Ci "." il:.. it e1IIII I ' tIl1· ll l t rtllhlllll III1an et'fi.e'i ul 's I elll'dl 't I' o:li."' I tol t t I ohU liet, i tll oIIII inll : lcht lronln xpl ie l( ce, I rIn pll ce exl" r reli valh , "Lilsl it I t notproot the lasn Spuat ctlicltsusualy I x Ihto'S IS toot to. (I tot oo thoo III I toot 3II1. ulti;I. IIMI.IIV C·S SI· 1 ilt ' 'it 1 -is arl t S ,ll o Ii , r , i l se" ait al hlin tlll t iestillt# ro ll the success tt so full: i.es t, in as aunple rwtl'and to1r :L.e labornisd expense me, t, bringing it to soa,1 cott - l'rt V L Co r, F 1t S, SurgeI.o n to, Co3's ,o l s I lhe uni.men t s .tttts whic , lI oto r tt d he 't ltla lili. . I tl.i ll tyo nl1 i llrt II t lll, Ill ll t ' pa ' lni nI llictedl irh t!.:he . e die",lt llIha, filly salilled tle tha:t it h:as roiv to Ite k.oW l n ht etl' ,iprer - alt . ,oIyt the tsct.' l yuul so hell de nlý .e, at1 dl speei.;I l. lepI:. ou . for roll11 .t:,lll [iepi l ,ll ;s ll ll,. F " isrom 1ir 1" S PI' I , I .'N\ . Itlni,.li lg been ild inlce t Iire, t n 111t, r'at11 : il Steveral cases "of v.ilent Il aso ir': ,,, whli"h h ,in hiihwrlo Untled eves') prl':sn'iitinon sad l limsteral Ih u , Isibirl. |itilsl lilce botlh publll lic i:lid lli:hate r ontlll .tl al i use non o..er. irom V W Ihllir, 1 I), 'l thiiian to oCut's Ilo The strict test which I have ihn your lmedicine SN1ntoI 11 I:tIIIelS, l i!s itll~:iari. le os 'oess thus hill', \ll ii I.,tl'l . i I o( InL:l.CI r ill ils I1n e, IIIunIt I leent it utsl l l (llai I% l" :o1t 11s e 1" tIl ID !) 1 1,s ) fereble lesti lllllliill isll oo ll llllll atiol il.tit lloue. Fr ' 1. !,l Th,.i pson..11 II F I I S I. i'lm'.III '11 ],iln,) l\yl'l' Iel:lllaks Le t 1 I ll: able )pre 1S·ol t t uIlrtl'r. It t lfor te cu rei' o lf (;Is Inrhltc , \ . I feel :r1a1 till 'tu 1too hate l t l;it obi lo ht a medici i e Intve shish till prtSe a dko-i ··eri atu Ion, soughtllo i tllhe nl, ed.l a'l wilt i h- s E.1. , n "!.. il :lnt11 ei' nal .I 'Ol, till . II I L.1¢ h l:l,' llsc a , I.S h :thistl e r t. l'Ul[|II I e III " toit. t!,tlos tIl. to . 1 l t r l t ht bl t ilable tl itieso ) out \\ ere it sec ei sart' , the prop| it-tor could here 'lrnist. ia ntinll l t el tilolnionils eq lly as cI r:nl etlll illl' lla t hs tl l\ el : Itll r IIt'll thailt l " I'Ms w e s :o t o. teillh l illou. & ex nIIs * shich it has been 1, epar] ll, ill el'n' il tgreatest rcnuenioneont t ditott o Ot too toot. tot ~ o~tt, tots Ito otto'i i n ostin n'de in '' iti wit Ia el ' s io. n , will; bosll.ng co l 'llI o1e t I': , ts oII t 1 . o t l tl , ll. tl'l cl ti'r Ien c . t Si t"111n1 IIIIl til ilt .11 illy hislt', I'' ll ellll e 111 ]11 PIIU I It ba ti L e lioto yt It \t o L I te 'lto c tol Mtt' rton, llllie ttrr n lli. t.t t ' ,tl t t td I trr t, to Ih n-O , tlt.toorncto tot tibolot 1ta oi , and gpart to War mto i I1, t lll , o. pr rto ii r i, " lc tlrol o tilhlo 5,5 to u 'e t o . Cl p ol to oot llSt.i l' t r, oit od It rottt tot r p r te0n.0.0 , In i y ,: h 1r r lalye. ar"s k CO, e l._ Is ,o t ott .t t .1t -lo ''.o... to. . t. o 'I.-l i ,rc s.. Il. m d u,,. l,, . s Tn iurs. IT too doB toot to to oto, 1 t llototi ott It el itlttinl C o t t of lll l I 'll .onta. t toLIIIIt e jeer l vtll l r L o I . lo t y l t t aog nt d l l l t he e e lll l hr'. e I nsi llcuoar: s , int ari sii, ltl't hrlo ge, t I l to l denrm, tlern' , tt , tolt' a d ~i try, t . land ontt t(; lt o t " 'it.t . .- l l1hdgevilP, and Sprla a, to V.r. Irtoi l ollll i ce ertoorl i to n e oroo' Atlrt~e. t ho'Il ('Ihln npln l s ill \\·l l ir r, with Italy eo ilti Inlo, Mo ti t.Irnd at t.ld p or t ite bc o Id The n uto[] hbuae , b et bet.. ' i untly re caired, her o.a .oll tAllti, ito t a. :' ,i lni oe . tllly hio '. It wo t ,' itt l It... oto t h , "t t to .etltto ll ot in t. vitoll l t iLIo t th, Otto to o too t o t t oIo, oa lllt i. t haerdness1y latndl le bd. 'It'lh, 'ytto1o i l lo ar Ii l i0 ((Lit o, y r,,u in the" .sllilly ; I ll II'r toa ra lTlllt . Call'ioolllo d ao ts t The o ridtt s orcrtor'ior dit'too rott horvo eno totttt .ttt oo gha t otig t to I Irat, d tynotito Ir tele h l trd s, olt !hie " l',. n. ablo li b a it all 0ea Iolso trt. t greaoot outo. itheir h not lltts s sle. ;rl. h te r 'vel tl . ti t oe ctlltoy toltto e ofs 'tt'eo Lint is int s (t rtooo g itt ttt Ittottirrt ro I o t Ioour, or oit Net Orheanl our t ,ois tant d tlwnty roitlt, N is tOO tO i iottotot :t; d I toe n lr N hrelot on, I tit tlio dtloitl oto1M l iie t1 oo I1oy, oto, is SdlIPd by :1 d.ty being to. t it. t tiactola, wtoich.t howevoer, is. Ottl repaid by Iot e o o p ortu itly it gives otlo. O g th,, \~t')'y Yoult , tie old Spa!Hsh Futl, s, c. Th ' travel er also si].. p s it Alaon, a ld watn at t sar. i onionI . Teis arrange ontt wttil o ..1 1t i1 tli Ihto ortvel ur tI I Sort ISllrd t 'h . Iioit woit bo tho I iTr oma v l ol .torlt tble to .A lgost., us % t ii the 1h ic This Advrtisnentelt contains I. phlin sletae enlt of ::.ct,, hit ncturocy ol' which t11+ proprietors a gaualt te to rachi pass.e. nir in I1'" pnallty of Ili r tlapt of the 0 0. may bo seen at lho e Ex hange Fare through rom ' 11 .bilo to Allu tn.. t. 817 tt0 The I0: extends, hy u brunch to Tullahasseo. at C'hattlalouche, to h1o connelcs wil. tihet St. Juocpl"'s. I tli.ce at the .al.t..ion slimn. 310b ln. rtl7 1 l, 1 'WICh:, A ienl, Mobdle. 1).1'1ON, I.1l1) and I'ORl{--5o hhd, Cntrnouuti |J c.,etd Stles and :-.buldenr "olill keg, fista { qu it- l ndi It tIrl, .Me '. k ",. f, le by - T A I'E (,IO)Llt .AN --Purieh of Orlfonas SCourt of I'r.tlobae. 'Ir l ca o tl Illhee presents stney euu or. tnow vey, I fl .hlr.tv Williti, ) i.hekey, a 1 81t - ' nll e r of t lhe ni v ll'II+nvll nl Ky".hha IR P Ited ' it. R. lr " 1 " l.I l ,tin + nd o.II . r tle Ta .lr' &, ar17 SN-'.' 01, an i F. nlrl o , ll f t..tl o t h,|e1it C.turt S1'r b,r t i'. Ii ni 1 l.r he P n.I nd city v, t N ew i i()I.knt. "nlr ad, Paor, ON [l'IO''t)N tr AIJ." IR I I+ I';\ I N I'T , t +,uft,rnlnty ill rh. Act of he, rili ' shl ll llr t ill. ar n tall ,d It, A n, net for t hiI+ S!;r n'h r. n.. nr,,, ,. f r,,i, .f. , purerlhn..r n d J. c aleat u 1 r ' . r rl I i0 i f : ti , hI, 11 1. cn4 cet" A s y .,,(l l to all ih'o Ir mat y ot rhP n that I b S-r ue nt I', i allnd o eAw ene to al ord.r of salr e rI n) 't" oi \ .w ()Jlean:t hor 1 . date riep t ird fila" i A11p i, t'to l t o,. t F.t-d nl_,: ht'tndrel nll l ttttrt"t ,'N i j. ' Ianlld r.lll d it Iti . olteatr of lteo late t i N 'h a ,il (',,u .o i t). petIIli t PP n , Chrl oph r Ad r o l t llr, i.Vi,, , r t, l l l jll l ttt I l c ll. uorl Ade r ol ,l at N thnolel CI t , c.dl, ,.i i .h order of ,II e w; l.. ve r . It ttp ' N .to Ir to ,e oliy er i ri r rall ttnu *( .n . 1 r'hI (.rd, ,,r ,,f e tlte .ncl t'id t :gllt.. lid ntl,1 l. v :r J ,,nl Ie s.,rd dN nht.ol l'et- ' Itlhtrt o htod.i . t and t o rot o otntht, beari, lI l , tn..., I'f;. arlr" I' .1:11111., n d l.o fater Ihei i aitnd ui tI .s l p + |ll,. tIo t. tt. il lJo hee det Ir h, le l ', r Iof l\'illl did . p "s. fohr s le bh y public I: I ,r .n , thtte tli I, dt y ,,f .i"i . one thoull tsand, 'rrIht ' itn, reld and Illi.ts, j ~pl, f"r ner, unt of tl.e il/ ' tll+l, landedI pr, pertl y herilts tllrt descri hedi, h' I.,nc. ot o Il ai, . nrd -li , whllc pro nIarl. , dlrl whl d ro n al \1 i)., n M na key)' t" ' hl n r' n id Ii ,h' " hid., r. t orn, .or the tl ta. ''" r ,n ll t ll lr 1 n. * lle ,l n t lo I . ls .i d,,l r .ts I)rear lill roultlIhe lro1 ty nr , iveh Il r st. ae J h, olat l l l t l.'. o ll, n t, s i ABt (n.d ingollr a two tr r i.t .l to olf ground 0l'11 t or t nah v111 1 pil l rtll in l' tlll I tolo en trll . Sllll h Sr. )1t ,. f , tO t'o Hitt ;es" qtlj reP hlo ndj d .y P. ,r,-t a llnant , .r-ni,,rr. e, i .n i onl tr,,l. it o llrenatedo v I lthe ontort' sevenp anti +it.1t ' ,nit , cert nit Ihn drno n by F eertk o t W il. I l nl, Ito IlU t ol ans r e . In -l, and tr date o the tv oti, - I d of A piot, lni hot snl d right hau d. rt . anl Itla ll.tibh, liand delt. ed at . r tlaoflce u' I. B. ('.anon, Esq no Iary, aialac or reference Ia lth,ch two lte . 'lljolt n alt h otlher, and itnetaiure i.ch twentl.nne f"i t Ihree irnehes and Iix lines front on sa-id Ptvdr'. s street , It . h ixty.Itree feet S .levn it chlrs an six lints in dlepth, lilotwen paro alhl hinl,, I'r< . icn. mea, ure. ' ''errn s-on ae and tree, s a lt' redi', rapplro v lendo.lprse iotie, secured by p:eial ernrgage and hildint s hereit n dtcrihed, ita colu t.loence of Pl.!,te i ttnh in the o dera drla , A.r j. P nels rnln ire ti' t orille liy in lt' a pre. ib'ents or ndverlrsr-en rt , in tile and I1n1t+ r of sale, or for any other (a.ise ,r 1 lef-rr, whalnoever, are hire. tyv cited and nl|mlnished to ,h, hw wI'thin thirty dit.', trma the pu)lici tti n h.be'al why- the Bale, sn Sl iilul ntJ in accordance with the apphclmiOi 11 ln" otV hand nnd the eanl of nlti, cour of Prt ie=, t "hisecnd dayo f May, A. 1). 1839. [L. S I W.' F. C iJCV'L -'Sa, "ntty 104, in. Ro, tstr ,f l, 4't , i'ARo..iIsE DOLEA-N - C.OUR DES t'PEUVES-Ett de la Loui.ian. --A tou coeux que cola pout cuncrnuer Solt a i'at .-'.,it connu qne, attoendu que WiVllia Mae, key, do to ville du toyysvlle., KLnt,cky, s'cut ad. Sres.6 ,,n Rdgitter des 'estarnmes, I.ains et pour lu pltrirns et la vill do nl Nouvello Orltanu. et ex tllticio grtffier d.' la Cour des Preovos, dans et poer , dlito v ille e t l mro lt .e , |o u r i ,n h lie r, e l a nono oe c conlorlto enoot B nu aele de tla L.gRolalnre, ialtiul it .. Acte pour coulfirtllm:r Is tIOr dUe nequl6reours nu 'vents judlciairoes," approuvo lu 10 Mars 18:14. A Avis est par lt pr6.stc ndl Inrstd tous co qtuo cola , pcut concerner, pqu'o n vertu at on exdEution d'un t ordre de vonte de .adite cour des prouvos, dlns et - t pour ta paroissuet vill de la Nouvello Orltans. on date du troiN Avril, mil luit cent trealt laoit, oL rendu dans laffaire do la succcslou do tiu NaUlanr iel Cox, sur la ptlition de Christophe Armms, Jr, dvndic dos crdancira to id date stoeoesiul do fet N'lithael Cox ; lequel ordru do vonl.ti.t ucord4 conforn6ment nux !dd iberations d'une ressomblid r des crdanciors du ddfunt, dument or-.; oqun eat teone l trooin Fovricr, mil hu tc rot trenr huilt. pordovant Io ieur H. B. Coaos, o' , ;,ob. t autos apres lea publications requises par . Ii ; to Rgio. ler dets Tesotaens offrit en vent, publqu l Io'eneatn Ino nuf mai mril hult cent trento uilt, pour conmpti do da dite succession de feu Nathaniel Cox, tco divorso fonds ci apres dderit,, apponrtoant . la ditt successiot.; lesqucll!e fureot adjugrdl & Williamn lMackey. plus otfrant et dernier encldritscur pour la smrlme totale de six.sept mille pirstres. SDescription do la Ilnori.Id d'upros lt tranfero judiciaire. Deux lots de terra ave ltoo tAtll as ct nmtlitor, Lions qui s'y trouvent, Ctous let droits, privi eg(r. coutumes, voies, scrotude-, l oavtntages qui on tO6 pendent, sitld au flubourg Sainte .Alarie do colte ville, danas 'ilut borLd par lo rue PIydras. doe Mug;,zins, Laotayote et du Camp, et dosign6 pt1 Ires um 6rnos cap t huItsur nllt certainn plan dtose pat F1d¢drok Wt Ithao,,, dtpuld arpeoteur g6a6 ral cte datte t i reet Avail il o nlut CPUn trenot ht,. tt tdpird pour rte-oot oen I'diode de II. B.CEona not. pub. .ttrolels dits otno attenatt 'un a t'autr . nt.ourtttt chlo eun viglt ot url I'ndt, truis poueo., -ix t g doit' face t In alilt rue )oytdras. :tlr oixailo , rus plids ootzE potes six Ilglles do ptolundour eltre lgnes pla'al'lre, mesure lrancaise. Conditiorns. Ue, dcnx et trois atis d,: erddit on billets oendo a 6, s,ltisactin, etntros par hryptothllquespdoiaol jocqu' Itpaofoit praiett ott. A CLa causes, toieto- perronlns qui ont on pour roiunt ,nir qole!qtue rtdc' tiotns onltreo Ite Ilra do terrte e o btis.st ci 0'ooos ddt:ritl, Oni conr. uttnce t .'Utt c6aut dt e fltIt t dattl I'.orodre, to doelr t t juIllgIlnt de la cour, enl vertu duquolle to vto n Ia it Ilut e, lon de out, lllnre irtr gu rlt.t oun i; g:,. lire dann I'Cstlrnatiun, PI.vis tll Is temps et le r cei d* la vouto on prur tuite attlr Clause tttle nq a, orllt par lics t dultesl: ci: fd d'avyir a dd uire (dar trnttojuurs, it d,.ter do .i publication tdi psoueut it"v a dr lls IC pap!:ira pInhutlios, aislonps pour ]ed. yueles In vcnti ainsi talto, nsoeralt pea approuvs6 tt hl t-ngLdeo, COtai leto deto altde tc dlt Olcqud. I'tn fo; de qnli, j'y ni appos6 mt signature ot In tccon to lOt dlte uurdes Preoouves, o [I. S.)] d txiO:ne jour du niois co Mai, A. D. 1639. W. F. C. DUPI.ESSI8, Iln1:d i ~Rgicter des Teatamens. 1 TodJ's S.bbuibt, schooJ 'Teatcher Athot's (',rm ;tr .' n u-, o Abboo's Ft s nil It Hous tt'.i t0 5\'nv to do, ltinod; to]lu's Ilttrodcrtiu Abtit's Yolnog (Cltri.lion titk'o t.'e oistoe ptot kot iLoh, lotoes Sntill ll t le'l 1'trl.:e levltiUolt, oI sale at sl n "v 1 ALEX. TOWAII. ~-~I -G F tr ib, -a es I ry~.1 t i At--Ol xi les Jtkm in, li-aodll trend 4.4 II Iro t Slreettingt,t ddo Great \ restortl do, Sa dd (Grelt Follsdu, ttrsolto tv my I t__l t.t 1 . 1', 1:14 tasgspise st jrotlL1''l T JLLEIt's OWN IIO)OK- ,tv's Gramnt--l.et t ie't cookely t'tr,,t't t ront'ho stoellitt~nttook Elutl h IReadero t hll and tu.; bound \'lUHll oelnllt'' ll a Io ti h e mar e Ewt~ll's ,lle lea l Culll ll'lllIu Lm'ntledical pockent Imhkloo lis.o's tarrier-I roektlo't o o g book U le's I nnled Slllr* . A eew nold ],,roe sl ll.t• .t tit- nhovn wtrrkc just bo Al'.dll os1hn troout)l tt rh r tt on obool i orl ts b j n -A Tttor, 4asCaumtt so FRANIN IN.I- MARY e ltllt o [lllhhc nr c n tt nl f otil oo I rl-iiI. i tittst rlut int tý teluin ise e ledl Sl lon a isal himproved pIon, s Sill a nll a1" nolld O t RIs lni a thie s mi ation, in tho foao lsu intklll lit, uponti Ihe ruilt d, ott tmile l frol n she Miasl i The btildtit.t'c larc e." I stootroiror.litnct distdie lIht t:r-th,,tntt. .oI ktopp; septrate d ltoroott classes, and d !t'e al'll ts Si t.n . "'Ie it ltln tiont is ttttip I I till toe nost skilful) ent l lllen ve illat ndoi Itotntt ULmet., and stpuking sthe r riolln nnoerrl I lglrJIifea. I'rlr ate roGI11s1ot. be t ha er nlemen at AIv dol lboo pet do'y. inolldint, olteid:lhl,.c,c. 'l'erna. in tI+ ir. ii,+r l, w+ard.,t(o dollars ps. tay lnves alss l two idlos .. Snall I'llx i th urdili r Hard<, sip d.lhtlrs. .it c onpitl - trgito a n tole.ra o n o e str r. "!'he rltent pia.siecin is D~r Peddenan , to whnor opplilrtiou lr ollllonrslcn mousl e nlotd.olr, o Dr C A I o.blllolr,. Noi 1; Hlolloort stro-. hrp Ivt Wto es"a. ed rum 11 n lleele.P y 611 iottsw 8 LOCKE Co. m itf 8 Fren, .et.l 0 to E YrNKKF., 65lamp c, Y SS OR1K-tI"i bt'ts. or soalo ,v " 1 |i r, A..S, t

Bu sayıdan diğer sayfalar: