22 Haziran 1839 Tarihli True American Gazetesi Sayfa 1

22 Haziran 1839 tarihli True American Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

'I , PRICE 12. CENTS. NEW ORLEANS, SATURDAY .IORNING JUNI? 22, 1839 \o..Vl 9o No14 Termo of the Newsptaper Prest qf iVof e Orlron tnanitor4.ol agreed to ofalil ootdl nlt0' 0i"0e U the ltrtorie~oroo, It -d tnlttot 1:3111,t,0'.ttooo'tott7. Suoocntorrst)O - I'oTwlv I tlloors for ts'e dily pto or ·Irlln u, paIla la ll o..otol-olly ito 1,000ee: ton dulloro thIte tnt'weetO y cullltrt paper, pa e one eer in ldvunor , where ooltoo cityoooo roioo r i goiven - Fivo dollatrt, i'to thet Wo :,k~t0 taot ir. ,"too,'ooo. Nnt O rbst.riptiuoo will Ite dinootioood toll urreotepe Ur` nettled. In cole of dl colliuolllleo.. ooaooe:'?oteotice in ,orittn tOt o+ n:o lvorl.b y flvtjt, pecan t to, Il opi'tniultO 4 subscriptionot. Auo044 CCrsCO.- tet I doot'rtoor 00.re fot the firor Insortionooontolloth'tlttoboottt pie ooec 'oototl~t(10 soff otnutr~itl to rt04 loo eto othelto, t t- etlelu sa be, charged oo t 11 ttw t otl . YKAOLV Anvt(·trislfte.-1lerllltnht9 lend 'I'ra erg,~ arty dollanrs fo1 IN1S, ilt nlthe, nltRII silty I ((11. both I nn-1 ;.fgtAi Btnks, totoratt' )ttlioto, tnd olhnr public Iottituollttltt, fiftt dullnr+ i inttttit. ottot, 040I 'tghty for both lt, 40,,0:0 Sh rlt ip attd 00000. t FuIt ors, or CUtotlotl t ll ttootttt '40000 oioty ttottooo itt Ettotioh no, otdoigttytfor btrnttl tttooors MIAOnaOIG:t, OUltrtoo Ntrtroru tr, en rtirlrs IlII ing the0 ottentont o ftt he of tlIII .11) t lro 0 ot prolelty ono dollar pet Yqlla 0 the hint insertli ttit tun. go oe .*Tlsr. r \htii~r llnt nll nl of env ll CoottotrvlcA~o toooor O~'oi.tt 4r fto ll naturo, whoen totototooihlolo htaott be chartoooogeololototo', and in advance.. A dolductioon ooof Cw~o~oy fi pert- ttt. will tttnt t o it'tot Auclioooere, Shtrodtt: It 'too"r: to toot, "'ld 1)tooh'to *oters.of rett l oaoooto oootoitoooo is0000 It and 50 per cet. in oftottgttott tloo it tlt'tctt. Ootootooo fottot'r property. .4' th odortiorYStl'oftetee toon o plo hto tie.o the rdvarli~rc r, loth [0 i ICeei, n(1'"n·1111 a 11t1 Ala it loo C coll , runtoooO o & 00ir e,, .I :·. will tt'. be cltarotgod ltt st tlrloo O tto y, tt 0 tttot ;I ott ,,, ltrto t Aotrj'1tTotr:OCt otr toot 41000'riie: l itt l04 l 00 jeoblishod o4Ce ooOl otltt otd toot'" uott to' iotot No ottorliojto 'ot, oft hlttnkrtpttoot will hr. r ot lit he puv~ltrlll guaranteed by it -pmtslnlile p raen o1 tau " II ol ire, nootdtothtO r oott ac- t t oti)nsrlntttlttttnlttgttot lot ily ,,, te to .:tod . *t tO ar::d $1011 fnr ottliat It. 0O110, nold $15)I in bothI~ Inn:"1'it^_r9.* All oooooouoeeo'oooot-ooo tool 0 :t ttor ttto'oot ,otptto'.' 0ill or hhthrged doubltl the 00lce 04 IT0004 l:0 u001 l I Owling t1 thle itnmr llu· I 4- l:Ilnill(· by nr11w1\91)1111· pro pitootr s lt he. t11,e mine to Ie. , (11 IIo tooto Io' io' na na of 1rson wh 00 cetlttttttt bot not 000nA00 withlin unitl nlut~tlh alter Ilre'·lr ltltlil lll 'hail he alecklll( konut. (so for ao t ArneooohoootO q1o0Onot11tt1t11(ottalt o0400o 0044ort *o toot'prin foruch 0.lnl noul4,00n cu 4 ot alro,otno p ,ttoo otts. (slg04o4) J. C. It, St. '1 tJld J. CS1t 4N tI t'400000 I'o't,00. b0 l tot rt tt 000 t IIt t I ' A 0 4 \i~t' to'., el'rtOOO ttt cjt.-t.O It e 'nltl, ,tl0:4000n i' . 1ul .. 1,t, 4I . ...... . -, : ( AY'S LIN\IIeN I.--N- :,hL .-- TI s aex L trI .o rd tlL A ry l o i . r .1ct il O sietLncr, l u nd -.- i t-lIU ) , rt I ctl ItLuLl, tihe rItrudItlli ofwllf L h I ,A I ,II I. ] . .-u ilvo-lsd we itai s h Rel w i lllt i ..I Mt. dIllynth bequ t .. asnr. I u a'ue l w(s, ii IrPeU c 1: 15 ull .aidi hl I, filly Sr A ;L ILIrIy tIp n c e xrr a ds o oie IrIiu t S lr .rLllIy'h. eolll L n, th , 11 d I lr. I oIRL , knuill i Lla Th ILJInAI C .1n 1 Ii L Lheri Lo I. blqALAIIILLA A L L .nLLo IILlIIN" . IIII AALLLIAIIIIlIL. fsuev a thld o IlAl'a-L , IL ,d L latt' cd l, LnLIL,,n Iot b PL sL L uIl.LL A LA I A rI, ~ LlA or- lA'n uIIIIWI1u Ln.liLIl I tlellA LI Fur Ullld ly--CI "lIAlllL.. Alle € okpIltllS.IILLY R II 'LIIIIL A f-- l:d L S-r . lruTIL L-- LA t Cil r lr bop J · Cl . ! CAl r hlllllk I ILI' A I.I -i.LIlA- II sll 1111ih is re r I- u I. u.1. t ai rII I ISI LIAI :sLa Hl' I W iagtnlll ofro o iull( n ofh dse, i L~Nulr .2 iltllill I T .111111 6 L A h per sA a ll , U , . .'l--W u, hr t p 'l hi quarter ILL LII Ill- it R 1I' a 1 sil II I 1-14 roun t.. " er to,, I' A le ,ulln !i e,l(n mhi.. ro,. ,rr. dr, IoIL l I e s f llAI , rI l l , i ) T r S ' ,,t ,.,,' .whoh t ea d 1r1a 1ILs t ,, o.r IL w wLL , a' hy1t o el Ir NI, ,vI, u . I r a thI n ,lA h .... 4, r t.L+ t ,nnY l.t th I, II . IU rlJ tll. I .l- i lIhLI[ L LI IL l $IL n1- JL llA't b a In 1 '. 1 It I1AIIILI'+lft l' { A BI T..1- h L L- A .i , .. , .,t. 1a I , Is aIrL Lt he ..IltI I L 1-, A t i L III Ls hL . ab nl1d II fin- ,: LI iL I b ti, l ,.l rI o v..e mne r D p .AIL h'|IIlN LI I1A h IN . SLd Al Adil mil I I I ter r iLLnad I t d1111 e (i1)1K . o, NI lA ' , LLgA A LL Il. y 111.1r " I )ri. tII I lI Lvl)' rIvi LAli ia L III. ir 1 A , hu l o1--, XC1111 el t I . L A1,nt Dhlot IIrne I f mly ttnkse be... , l, l A ,urs y b t rdby thre- I D a gr llaI n loII A I Li rlL IRSt -t t.., yearn odln Jse, I gI I . I "11 rt ll in .i llL.L. , L iii . ll , I, ,id" 'In 1 ll 1 4In .LL l I L IIIII 0, IfI! IA 1 L 'IdA IiL, lon Lr -IlI'I ILIAILL IIIrgrs -- ,p 'IrIJ ll ·f , t'L I''LL L "' 'I:I 'l"lll I1 ,- - Lai I ll L'r , I ,II. 1th 1- c ,1, I"" III II Il 11,t .,1 ,L," LILILI-I IltJ. 11 R E.1 -ELL-,LLAA Itl A A Goal NIl il a 'lAIll t t' S 7AL a I 1- , L-Ir L'Ii le by 1 'LA A V I.. L A U re.I i ) It t r L l " I ln.()"l t .IIM N . "l. entir,. nl st I ng llt , I~., L.$ dw lllA nL nIIILLAA"II. 11L L IA AA (tuorrLI . IIJl"t , '~ II. AI I LI.t hI i LtII' ( 11 1 II l II" , Ill l)(I r lAlA altleLy A l'0IdI L+11,Cl ,ll I l' ll- lti I' ,tlll i ll h .IL'oLALCLA. I - I.. If . 11 11' 'ARlI - II iltn nio tllA'l r · , IS I .llI aill "',.!l l.t' 111111 1111f e ATle i llIN'r Vl" Ih LIA II I . :: Il L.ne Il l5l.Ji LiLr LI Lr , It - I- ILrL rI, w l ' .Lr .,L " l,, i l Ait - aLJILA d I y • lan ALil-olllAALLI I hu'LLI'I L t rIod ' . C L IIth w 'LLu Ihct1 o'll ,ll ILL lliL I L-,l' 1IIA l fA 1 t 1 'i11)tl| 1 LL' Ill1 (111 .1 I t£ 1 ' l J IL ndLI LIn t,' IIm IyLL IL . A,·l c Al lull 'LI ILr ,u au-Illl a l ., IlIIILA ILLALIAI LALLO IAiAJ . f S'lw I L -l7111 lll l1 l4 1 t" 1818 l i -IA II L A I-lat'i h t , ' l I I lOA. IILAILl L SLIa i 'd RA It LL l lL f. i h- nuIIIImuILI ;llD l ALIheL, DL ,ILL L A II LLLLIiIA AIe l o IIILIllilll AL' L-II Ii e I- Ve.kAII .AII L.. It .'R]'l Ii I CIIO IIIiY .IIIL. , i CLArE L.til ' IL L.,niI lL,-L LhILI--Il l LI iI IlIIIlL-' MALI IA Ie d , tLLP.A L IIA th, IVLA ,1 111-t L.L Pr'd.'bY lA I Culli~v31 Ma fILIArL (; 3 IS PEl'% It'l IlE;NI', Gas Li '!dkf 3 n Inottk N.t p'! J,,..oll 91,'11 333·, 39 OfIIIE 50,'. of gulk, Ioicitg *.oom, .,dwce,3 li os .,t.y w'il33,...i.F. Pitto3.t.'g3..ol,id ,nul oolqor tie", t" he'' l~n + (tttioa recettved U the Gas omrc. 13otb Allev, joll E 31' wl Elib":s, S,"c'v Icod I to his cart, II ohs rrvain Ioet,'nnyI),.s3 eve sviry vlirie '.3 n p3''rllr', , od ill tlhi isrevs of Ilhu live,,ilied 1\IIIIIilll ( lllli ale; null I(I1· III u yi yrll to) IlIC 1)11! 11 ,t 1(111 , lt IIII1I.I t llii 1, Il'i' at.,l hrlirvvr 1Ihu1 it ie, fie most I CICtrly s. (11 t:,r 11 Ilse I ring ever III 11.11.11 wII)ohln 1h~ re -I., of u ln ti s-es ý- :,It the "nal' ll- wll'l( )1 l11 111 II file hnlIIn n r ce, hunti the l 'st I''''0 , ['00 t, w' l io IIno 01. 3.'', il l s"- I ll.lrl l If 111.1, ,11: ,, l·: lll 11 In Ihr >+Ill ul 1he 61111,1-l :,,,.:1* 1 111," n.. lure ,.I I!~" dJ aril-,-r, hire s n~i .ný11 r, I~ Jlull 'tiv.( l id~ll Ili:', ,-z l:Cit l lll 'll I r, lip, rw 11,'311 , 3V II il po t Ii h, , *:' P11 l' n 1,111 13 , ;1111"' 1) Ihr l.,'I , e',l.'o,3j, The1I Intcl tsllilily · 1'11111! to hr 1. (il le,) t,"" VI 111e pr1 I. r l 1'rs ,+I '' h, Ill"fil ,I W WII 11 *1·l !, nv· 1 9 11, "+1.s ..t the 11,",. 1111., II 1 vrr 11 I, s, i* It p!,I~ I, ,,ncr.! v, ;l". IIII s , tll r L l , , 1 1, .. n .! vt,3 II I \ . ll", 11. e' merry or flax,1))111 1111·)· n p-ill .,r 11~,, s rllle , h',,. hu t they r,",, I11" Iv 3 . oI,l' ,,Il, ',. ~ *i Iir li II Llllt\ r I1, h i ll f, 11y a e , 11II e ll llill Ilion, tl ", I, r. . bo 'e.I i i .. Ih t e :.o l I,' o' ' :, 1, nd L / Illals I1ý11:II(! 1IIY· 1 ill'1 II liL nta ,1ICI i'"' I' to a ll c, have I,) ."n the I d~'1.\lll~/lllli 1 111" u ciiiicr lliTP Ill, 1( ,:al s1111 11 11 t 1 '.1.111 hr t ov r vlsllic ol ' 119 lltrl) Ies I ot',' Hil-', sl"I o:, coo. ,IIY I: iIS I-~, ,l11e r.1) v IIII 111 ",I C.. - r , w1, II1 : ,,,. 3 i Col \33 '1' 3311 3kbI I 3, ,1)c n r, 1J, o..il ' , 1Jorl o", I bi'; i ItIt 33 N',,,.' U." 3'.CIS,'lllll, ,, 3 n 111,, 1 I'uI op I,1I I Iv·1 111 111 1·· h 11(·(.l1,, "i ..,It n { . IY I ., in i ii. ·: Inr i , I, ii lnl!. · 111111 ·\111 , o o;; ~ 11( . i, I i had for lI1 1 33', I . rule, 33. "+1.11 lonkr , It ol V r h .1, chl '~p1st nl v11ll, Inc ·c11· 1 111r(1 ý'll t" m ove mr 111111 in() I,, e"n;" I. , 13 ,,.' r3,3 t 3 " 'l.y 'l I A !1 " , 111 s, ,si'ng' 'lli , 1··' ; (`l lr ll 1"t 111,111 :ilplr.1l cII y '1l1/ '·: i +IpI:r- 1 1 .+e)·) I I~l . N·!~il.· ll()IIIra'.5 E11m ' ,,,, IC-,, , 33 , 'Pn s;''l~(1,.r. iA i1·I I',n , ,11:,,:11 rI I , II. Il,, I, " . ,,, ]· IIn I, d 3 3 .., n. 3.ll tPih' ,511 Il3 ,hull,, 3' 't r Nitttal, C 1',oltot jt to1· ootfi .a pr Ult j £ 3 O, t NI I ll, I .ul ,3,,, II , 3 I '..,r f o,,",,' o % 1 033.u iý .3 1, ..,,.tll 5 .3 , 3 3, II, , ,3 3,,,,,, Ný . , ttA t (·ll·)LI,1· "'fl· lll I p on 1d I r l~t l , !it In ,1)1:11; on c·I~ C F1 1 :1 1 ' .3 til l ' 3II It o ,,.;1,, I 3 03. r",1 , ( l , 33. ,' , ,fi t I . r....; 1 1. Ie , II f1,. ' l J~ll.' t U I,.1 ~ , I, Id Ii l' J.I.( ^I) o , Nu w. 1 of n I." Ili; (·1 U.II.II (-1l· Týl I.. ,n " l i r tw:I(· 1) 1 · tl1; 1'1· IIIC *Ill· -lill + , I, 'I' 1. .' ~err. - . I' oI .I .1 u 1, n .r ~ .1 I ,,"ll , 1t·~ ·II 1 1" , \ s 11 .1·1 I'd ) s ni,· ' IjuolrIIC :- lill ( 1:(· _I.· ·(·1·· ·lu l.t \I·\ - Ill"tl. I'l 11(11 i 1P ,I ., IN ,Ill. AND A~ll~rr IIAIC I Ill llllnlCI Moo II t oI ti l ( t It lst lat to .t gIaI i 'I,,, 1:.\ ~11(1 1'.' 11,6,1c 1 tet11 oil,,, .lot, 1:1·1 ·111- .( I11 ililll the ,o((; rt- 1 Il of the ,lulll 1 I 1,"w III _rlcnnlil , per till11 I/ 1IIIIo llII I";ots,, vl·V., 1:· 11l 111 1. 11.1.k. 1,, ·11.11 . o 1111·:()1 slum~ (lo IIs (1),:1' I':L sCII lu It n, , l Ililll i ll· IL I 1 , IS.,,,. t.,h... Il·\ It,, I WWI I 611 ) to 1 )1.·111 Itl·UL, cnnc XC he'.. n o, 1 1 ,1 ,,I,1,1; ,1',I . rl l; 11:.5 kll'l. · I) II: I 11s,1 I li(I au ~ I~ oni" h~ir ,s ,n. IIo ., nailer of rlII. 01",, W 1 'nt or lv hlll It I 111\ 1.1 \ 1. I, uo1 ., 111 ... ero :lof,. l.' c 3 l ,: .3 N t, a.o ''. Ihr , 1 1I h.'1 I, ro 111,,, p:.,1 h 1 . hio,l ... \luo 0b1 , , It.. n, ,~ 13tI~ l llo . 3.I, 3 ', "h , .2 l''I"~i \ , lll I' , 1 ,1,.1 lo ~I. 0,I , ,.. '230 , lb S1"l 1 ,I., , 1 .il 1 m,", 111 1 h , 1' .:11,1,; . 1 ' I l11i ,r 1:i , s'., .1 h ,n ,o t11, ll l, (' ,l. ,,,I . I ,, cII . .,,u,, I ... , , 1. , .! ^,II, 1' .lt,, :llhaiol H'II H,,\, , ·1·( i ,, r 1(ll hs 1,r hI lirt1 , Ri A / #,, t r 1 1 tr, t,., . ll.' lh110 P.·..,"i .Ih11r L'i t , h III,- . :..11 I .. · . ll. ~ , , I . I' J \ ,," 'C 11 44 :I. i, :I ,I L, Ih . ..t,, t,. .1 1 I It , tt " .r t I il h,, 1, lli, . rI": ~ , l. .f,, I11. 111 , I. ,,1a" ,, I. ,, lil t I/I. I tyt'y1 ty ly, ,, p r -f11t11 1ttl. t • .II I , ,:' hF " ,I 1' SLY ; 1,v,1 I1 ,.1.r 's 11 I Ip iA 1P t, i J I."m,.ta . i I , llllttt .m i M 1 i i.s , , ,\s , alN ,,` 1l ', 1 ,1. , , alh - f1 ... y Ii 4r,, t, , I. 1Stlttsyt l ,tbt 1 p t l 5: a i t 11 I i ttI Ltfttti1 iy &r G. R. P l i C i t ytyt ,d > T OLL 1 'll1: 1" I[ , 111~-) ) p I~ (e" ll1 ,ul ll i l lr t. H11Ii,. sI l Ir,, I r ,,,11.'11111r11 1. ._ ,Ih t'",, 1r r 11xt, r,,l ý,,. 11 ,ir, n,,,l . ,11. · rll n ,, 1 al'' .tH '*. " d, h .H'V ,, ,(1. e 1 ne" 1 an ine11 1 r To. 'Id" f a ll t D i eas 1e, a o I s at' t ll dr I, L U.s . rl , a 111 hc t'.Y t I[ei ', i111 , It I i ' itt. iii a fit it hft, tllh tiI ,- * ltal . i aai at.. f. i.a, ,I ,,x .till lsttlrt 1.p .i d I,, [Il: . .11 I 4l l 1 1l (: r I II .11l 11,r 1" h l It Wa \V' Oilk) intty, iii i i 1. r.(G. R. PreopI IIs Coll .·.lGn" rl.l.-llO P ilLLP, A Lnw old itjlot fbi' .ltdftitel,45l II Dise r #, , b.yo is I a l l8~ 1 1 ' 1411 ( 1'n ( 'n;4)), /II, n II. l, L * II Iltf ' I' 1)1 I'Le IDr A M .r .,( a llCorlner . ISJ l a T 6, h u las a T ] I':: pInrn u r. o I I'Ib , .,n ,, otr ue t ,, ,," l ewl" d l Gl ll June , i. I ,r11 ,- :.T, o A C .l n.xI41 ,1 T r ui, llsl l pc l. o IIL 1 ' * t , w,1h , ' l h , , ts II h 1",e'4,,"," 4,l- hes A FO I-CH f ul l h l. e ll. I n , I r h , . . tax 1 h I i - A ,le , - r I et o .n b 111 1d .i J t l n 4,-" l lll 1 h-. vaC h e,:,6 rvl. h e. 1 , i -al au lt ,Prl.1,,l 11, - , -111. I , I t .L, l h, I n(C,, ed ! ,,, , r 1-.l l 1I:,, ,h lo , ,1: 1 ', . ,In /'", n4' II +ýllll x,1.11) III IU 1,o , I1,1r Ih %,, ý ,.' dh-n . , A l- , Ih - b , ila uI Lar >.le- l d hl, ~ d1. ,I ,i I 1 x1ý, d · 11,"n.( 1i 1'~,l 1 . ll . l. · )ll,', a l. II .l\r \, .l uhl! , 1,' 1 ',1[,,.i,,. r.1 IJ4,, IliP / ".t I~ llllliL -'.;to plre. 'l i, ar rl l ,ip" I"'IIM l 1111' 1, I -l r l l ~ 1, 4,.l LIIr .In'. r lllnlllll>', j·.lr ila l llll ' un T ~rvyl, II l a Il lh·d r I ''1I t11 xi. , ll r t nat ,,,, i mlI . e -x ,r ' j Iho~ lll,,. l II , r , . 11 ,ll l iod tnl,, uloJ nl ln , luf. lhh1 e d S ''lu l [., (h1· I Irl j 1) t O II.II~. 111 r r , . I r, d . ltr or al,`Vll n' P e1p1artd r h l h l byl Ih . L .1'Vape r1( -,I r h enIII III . ll 1 l.,l ,. Ist rýld l o., II CI -,olhl , l o.lldl ., I t 4( , II.uo w h iI l l he a 1, .l J .I ,> i I i i,]i. I [[.r r Illlxl L,-+ tII t lL i t* :I n r- r" h 1 be .lh lll .u, l hr .i ,, , . Ii ,AIR & C l- 3 h,. I,.nal t i ~I pnhbl ~I ( n lll ,iI atýý i , 1i.i . xi11I r1 y4,/hi· [I·", Incl. lirI4I, ollrll. F LO' ' yRL l o11, illlb iF ph, unr1 1 i ni , d tno l hlel',b1'd i l hvr anel bllyl 9llt l I I,', x 1 11 1 l I, I G n I lllt l Y 4 l l l Nl ph elr w It I s al ld l 'uc' " H lw aeIb III:I I.· II I·iI". l hn . vII." . lllylI h l lher i : 4l I I Slo J1orrl on.,% o II, C;nl4 1treet SJ·.lle, rorllor -,uvo6l Ciri., an L T d ytnn et, Vlk. I 1 At: odd N ( L [ It" I ' si. x " .t. -tI, - III Ian , e.I ,I I h4, ,n. . Ihr l h.p..e . a e HI I , h , 11 unu Fllrllla ~ /l-uI, ¢ .lnn,,l Sllnlnn o t. I ., 1 'tal 1 1 ltll n ueI l tur,' W lfll t. a d , t u l i I , j? (; IaIt 1 I:'.J } IlNes I. A ,1 O 'TATE OF LO(ISIANA-First Jud cial Di,.. The State of Louisiana, to all whom theme pre. sents shalil ome, greetilng: \Vhereas, Williem M1achry, of the city of Mays. ville, Kintucky, havirrg purchated lnat sale made by the Sherif of trhe pIriash of Orleans, the pro prtiy hereirailer described, har applied to the clerk of this coati. in whlt e office the deed of sale was recorded on the serioId dfry iof May. A.D. 1I39, l or t Iltll nitlion olr adisrti nell nt III clnormiy to urn nt of tlie Irrgislatire of the Stitie of Lt urslana, colltlt+ed "all ,act I;lr the lirthel r assuran e of titles to piurchasers at jI.licia:lsales," appruved the teuth day of Alarei, 1N831. Now, theltirlbrt, know ye, and all persons intte. restrnd I'rc , r ahre hrrby Ctred rand admlonisihed in th Itarm'e of111 the Stlte of L auimiala, and of the FLirst Jiltiiral Dr)triet Coult, who can set up any tight. tide ' r oi:I trl r io n i ll t the property herein. L i d..r iied, inii conseq1ncc of any infitrmality n the obd, , ,r jo 'gionot of ti'e coutrt utn. d 'tr .hilh tihe s.:le was miacii, or aily irregularity or i;ll'gaity ii tirhe ,pr.uie ieits and advertiseino nts ill tl..wIo, ilr fIria I fo r L a y other defecet tta t1.rvr, to leo" canire, within thirty days from the dl y this IIIIIII i rs fi rt inP rtied in the puhhe papers, why the: lle so made should not be ceo. rlld urelt it Ologated. Th'le so,, prI'perty woas old by the Sheritf of the p:,rash ,ftr~ma id 4on thi. llth dn.y of April, A. D. 1839, lie virtue of ia dhecrer of this court, reedered o Ih. te 1 dl of March, A. ) 1639.,n a suito n tilled i\Vlliilh, iackry vn. Bther & Steevwr, No 17,37i of' tlle ducket of this coiurt, at whi el s alo thre so:d Wrlliorhn Jlltcky bhe,'rer the purchaser for thfI prece of Iwen ty sevmn thousand and ono hundred drell'e, payilelu ,s o fotlows, viz: The tpu chaser atsunllllg the payment of one.r LIltlt teiiri eiX tw ix tiusaalld oeCerl hurldred I ino bsixIy.-fiv d ;lar allll fily.six cents, each to be due ion the 9l'h of March, 1I40, anid tihe balance Scash; tlle purchaser aellllltg a lo, the cr of ciglht I!honnld and live Ihuired dollars, duei to thei UniO l rll I "nt .luli itloL, with illtltItctre t at trn per cent. Irum l t "hebruary, 1839, and the bahtlnee in cash, anld ires rves a p'<rtl mortgage oln tile pro pirty slli until Ceo amni is p ,id. DIecription if property ae given il tihe junicial rconveyance. v a: 'T'he uivided half of two certain elits o'ground, together wih all tile builldings and iupr ovEie irts therieollr, rights, \\ y , CllerilU to , ,Irvltelldle , privi. 'lo,.ee anld iadvaiiltgi-s theriearlllto bliaging,o. r ii ilny wrieo rtpprtalitlni g:r seid I t lll adjoin earu other anrid I ,il ke II Lit of ill l itril itl front oiftle eubturhb St. ary rit' this e.,ty, lrering tihe lowet'r corner .f Jul!ia, Ptn Nl w [v:.' 'er e.trel!et. dogaiatetCd by Nos. Nae een awld "'Twe,.ty, oi, a plan of cai'l hIt t rt, di1rpi'iced in thre oflite of Fehx tGruit, Nutaty, datlrd til, r thirtieth J1ua e, 1832. Lt NI. Itlllll"1.en asuring tfrty.eo fret six Inii.es Irot Ion said New L' veu street, by nol hbusdr d fi:, t i d lth imorer or leis, Iy a certificate of' J nph t l'ile, r ty rurvever, dated lMarchi 25th, 183t , S t ,r pp tu r thataitrl too lets ileasure togtrtlt. to Enghulish I ie ure, sevr'lly feel ft'rurtoo New/ L."ve mtreet, tby i1ia urndred ret i tio depth; tuogeth. I,, al, tti two bl dired shares ofi the stock of L.e Ulnltna I ( of L.ulllialnr . \tri,uess tiie Ilii. AM. Be. ,chIan, Judge of the C urt aiir ir ,u d, theis (h' 1t y, tl3.l. _ ay 1l-4-,+v P'. L lilI Nt', D 'ote Cl'k" . ,yH,. P. Lf"1., l. AN'. DN , D"'t 7k. S[A1' I' 0U LA LO IllaE. .L ou s ula ,a .- a ta Cu s U (cu x q u Cu t pIr . cl ute s c a n.Ea ý 9. layti lh, I l, r'lIcky,u aya 1t a ,"16 a . o U Venlc I ,Ie ouar h. ih1rtl'de li, Inrnl.o dO 6 O J SI la pro. I"c I6 eI aples · 'rit, bea-t uddre 6 au -C ratff do , tt o a, r, ,lu Ia da . vntlll fut i ra CiaItqu le 26oe j"I, T 1 r ,. r .'a lid ,J 1039, poor un avis, cal n. I rlll6'll 'i a ul IPl dj la L las.iature do I'r.ta.t de ~I A, C - A ti pout r ' ,hfirl,,-r lol t i ,'l Al d a... I , ,. i X Va. .Ia . j' Juda1C ra ; ap. lprou: 6 n n 1. ars I .;,. Q I'll ~ua t c rt'r u, et jr.'r' prr.,uotls m 6l _".s ..,lt car ce's p rdroa tes rlll . allo I n.,r , I llat1 dI l a .l ini l .ari t d l i t c",,lr lll I'r,, lr dliltrott .lo'hc'l: lro q t I pur. ,iCO II I., . 1r 1d,, a I, p ',pr. 6 6 :l I.l l.r6 i. :rlte, ni Collr d. qlnl,, t, d' u ,r dutla t d hl'rm dat s rl. ' urdro, Ito ddolel 01"l I" ",. le no t dh la ,,ur, ell vertul l dt l, - Ii v. 's o vroi,, "4 pour ole onUHe ,: ,I, ql q., , IqCe, d, tihn de aht a l, st v ct" aulsl Itlo no Sur l n pI c tlll, l. fL It li l llriO , 1 p. i cLL dr ll q, 16 6ill fut vf au',tv par 'a Sh6riff'sua. it l ft l lno jpar ,'A, rr de ;'aulltce IS 91 , el vertu · 'u ,:c".' ros,", e.tu o,,ur, t ,,de h, :32 'I. "M are du .' 6".i 1-3.1, Inaas a'.r aI"d 11, i th It t ll' ,aclk.y c II'ru Beur t S-a.ver, No. 17,376 adu dhokr d6 cLtt, cour, ,"'a ael a ve" tle dtIt \W ilauL Mackey s'.t re. ,hit aqgure,,r pour le pal x dL u $17,u10 I aq'l6aour :aso.unit le pa aenl de a ncith: do i.ux h'lla s di e I5.t r 76 u c1 u as aI.Lu, equ sert. r d' . ; cti l . l1I , eit ILa -a,'-. bwes co ?Lm ,ti ; 0'a .e . lviT t tl) , a1| I, la B nqu e do I'Un.ion do li Louis ane r ,avetr I, rt ,a 1thlO X d, 1i lllpour cel t & eouptr au t lor. l r,,lr 1 I 9, 2 t aI ba clcr compLtant, et re. V lilt ,ll I hypth, qe i' peh6alh sur la prprrl .td vehldul , jlusq l'a co qglullu sui t paydo. Dearlption do Ia proprI6.6 d'apres le transfer Judiewaire. La.inoite., tudlvi~ o d, deuI x crrt in laots do t, rre savc t lout-s 1h, b1 i ,e et t" Ian h orlltins qui . 'y trouvl'ht, alalll, n l f el dr llt, clhe )lllus cuutume , e IvILIl 's, iprrvi'!e s ' e t avant Igt 'r y appnrtcnant I d'uL e ol.licre quelcouq't ; C. hdlts sIut cU tigus et ,Lot )Lurtle de 1 , 6,ilure oln I.a o dtu faubourg lt'. [,rIn d1* cotto vl,, foriarit Ieoncolgug ure la1 ll bt ds rus Jule , t Nuavelil Lev6' , et aant d6.-.i',s tpa s' I s,. Ii19 t via'r, stir i plan do dl i bat~ i rr. o 1. "I 6 rel I' tlud a d ' Feli x tirtma ., aur, (.6 d a 3aI Ju, 1832. L lot nO. 19 le. uoto 41 pwed G poutces da face a la rue dd la Nile. Levd-, sur 100 pieds plu6. u in'is de protondour, d'a, ,e ui certiticat dd .hose h P111 h6, viver de Ia V1ie, de du I 5 i tr 13 (, i ( pal ce del di8 h'trr,lnls I. 't ess l l seml b le, itu pilods a glais, 7 II pl)d, d,, f lc ai at do la Nouvell' Luvd. hur '' 1 Id . p.olbldour ; avec au,es 'oI0 actt'Iu au ho rIIcapital de la Banque de l'll.tun do la o 'lai'u a I'honorable A. 1a. Buchanan, jugr de T aI E"lBO.A , 1'u I r lllSr a',;, l tIt l ' . a . 1/ a ,'l ll' I \ Ul, tlt 6, B..ner oa 'uydra, and I. tlha srl'e.I SIeet- . . i 1t 1 l \S 1 1d'1 --15) hlld; tlig I, S(u, IU is 1 g hI se I- i l I, llPlat dion 'bovft Ilt a ,,.Ic by . .1 .IS & \'ll .1 L ,, . .-Jw 67 tiiraver it . . . ...... . ....--- ''.- I '- \j'I)LjIA \\ :IRl.- t ha ,,e-anaa'- . It ' . d, le n l, r,',r'e ui by lIct arr 'ls from the i i,, addi I ' to t .l'ir t rn r -stock, an exten- I ' sc'~ usor'tlnrlt fI arl, lee in theI r 1ltc ,alnte g l 'l 4it u t r Idlh tl i , viz: ,, a and 1. rskes plan .,lid quilted saddl, ., d.u rpanls do I d u ) d er 111 e .1 ~ . , , ,d , d, d, rho Cr, e R dlo (1<1 do d, Ar. do 6d, dr l Englirsh do I Yout h''s du ýpIn, l,s d, ' do - u oh ;rv,,te du r AI I*ll(,r. Alni E ,- Ir ll,. nod hlhdJ lh nlrtlun ellal d6 d ai i l ' t lI , - I s Plated. bras F, alnd Jl.so. ed Cenc1h herrneso, d do g'g , ,nl ailkeo do i" d,, do) do Dar turhs do SDria, ar, and waon ,,,n do i J.qlle ha . y, ihl~ a andi alie ; vralices; a ,,dua l I Slad 1. Ie', Ht +' Iln'rpl [ bail; c trst Inrlt i alor , "l.r h ,I'i trunks, bI as l . nla d; lal'hl. r hir It tlo i at d a, :e a dr l sreizr nu rd v r,' t sty ,le-; ha s'ea' n ,I a pistol a ill; I oc h, a ; sulk, Il., ar 0 c'd,, plantr: ,pa psr ,h s l, tOUelra e ad, c (It, aa nd lealher : orl anrd tenai l o sa; sar, u Ia 'ha r.r taf m k l 'ra , i ia An wo rste ' r,'n we, ; cha'in alid hij j te none111st; blind bridles and [ines; S olch callss, blas anod >trel litlle bits ,,f ev ry d.serpctlon, platIed, I rtc. Ia llla see'l , e ur' a ovry da esa r lpter'a L rlailed bras" +lUd steel elrhdire of every deacripe T.-,getq,r wi'h C cnrplrte 9rr ment of every s It u t i ,,Tarth e f ,,b u 1s1nes-. l -1, wihich tile S iler tor s I, on ceInoctnaltn.r 1IerIle, Tlh,,y will Aid, cnor lue in r eove rnrough the .ary, y p ,ck. f om N,.1 York, fresb supplies to a ketp their stuck sopl,. And c ",,di e. ,i OUfIs, DAVID"'IN & cr, f8 15 7Canal st. CII- ,L' li0 K , heap blank hoI,a a Iac.p aa 1 n h I,.r p ier, qallsl, tc. ,c.,,a larg and first rate fsaunlllut fur sale lmw by AtLIX. 'I'D A Alt. . may 3 49 Camp street. .AGG rTONES-60 yde Flagg Stoneas landing trumn ship Ct Iawrence, fir '1se byTNEY F m.y : 7:1 ramp err LUCINA CORD I A l.. [E Jon|IgA~t,. tu, a,U oI.nLtOi I'tEaxlxtl i)E Lucilna ('ordill or Igxiir of I.,ve, returln his grateful knlellot deiltent I for i sn t tntroluRe whlich lIe hilt alrent y recrivedrl flld n19)+Im ltn fo b llnllY lrrII" Illlllnl~ll whlchl JHaV. bCenn'll mot ll+ tOtllt'bllm I III:, t 1. i Ul~loutIIll~ldoltel~ efliuev of tlls ill ht+.thuahle illed+inile. Ti~le wlll Ir+u lded re ;UlntI,III Ill t I. .uuina C'ordial wutrallnts the arent in w tor,,itwini his Iht g adveltite- l mne gile; bUt fior the benor nfin thogeo llprsols wht dllliy o +4%oiiooUlltnon+n o: lf j ig riet, lit toulth I x~ii 'd rotte htit iinttn l )r. Atogttiin'tl g,iilbt~ittod dli oonior ,, lci ham cseeutrd -uehl a .'+lls Iticn il F'llulce.-- llal it hlen etlauittld Iby iiseaoe or nthirwi.se, and noulinll inllv ren,,vnt ll 6 IIh irtoereinni fuinct oatr; thnt it is ni SI IfeCrnIIl enlre hr l the h llllr dbu·s; nr, i afov g It llh t t it i thle i,,,ly relnleds everdi uoverell Ib r I e removal of i.t, otne'v in mnales andl Iarv'enuess in femallae.. lOwing Ioll iI vastlv inlvigorallln e q, lities, It is nlso highlyv use tfil in gl tb. ritIt .bit i illiCiIt or painful mnllstlrun tin., illontilnce uofllhe urine, tr involuntary dichiltrte Itr t hr, le eruptins o th iki, dr opicol at :c ittolinli8 of tion t ot o.. lt t lencr ttitt gil tlootioo f t Otitli)yiotlV ren Cioo Ili.i benefiltof l)r. tIgoniti' dinoVPrV nt, Iho Aotter:lin iTo +rietur Inio eunnenot.,d thalttih CntiAi tlolhllbo ot nt in ust!lel'of ix oun ..each, t tit rduCIed t l icet o f $4 whicil i, le-l tan uone lf" the pll ice cl r go'd for i it in JOlln WINTEi 1Ol.lttiEtWIfl.T., S1. D. UlItebd States Propierlor. 'Ihoe above medicine i for an olto t .l oetll le and retail - 6 i 1 0. l'htetit.ireet, botweeon agatiloi and tanlp gtn, Not, (g )leoltl. ni06 II .. ... + = , , ; +++ ,+ + *!i A BEAUTIFUl head ofthir in tillt trndeiigt onllti nlient heilnnin .it tihe hIllllan nframr. Iow sltratteo Iv the loss ol it chnnges the count" nrICe, and prom0+ urelV I.rins on the nppeartnce ofold noe, tn,.icth cn u 0em ImitI to recoil at heine lncnovered, lal n sontint neo v.n to shl a et t to avoid titet ii tr t nd o nttgiert of tllhir nequ til.taneo: tile remnilierro t'eir lioes are cOn rq lln ntlv etnoo it rotie entn . In hll l trt, not evrl Itiloe lou,,llrll +,,rtvt fi119 thle penrmrnu, Ihinkin. r~,mth with . ",'t nevv + :nkin[ elo.,m as ,t.+ the n" of I~im in re 'Itl'nnfrt otll IhPnli tInIoIPntntolirttlmfonitfnt llrnolfh'in Ilhlt,, nr(I)I1Ji |'Llllr)L mtJ)C il Jltlr rrt, floll)flln." nffln tb.R firntappliontirnt n,,d ftw hottilr rplnaris it anrnil. It liLkewln irnt-ollotl elo nbrowtn arl wtliikerno ilrtvents tle, nailrt, rto irnint rnv, maktln it trl annttiflliv., and r'nen it frot olotrf. N,tnorollln cPrtificantes o th flirnt orespectability in smploort of the virturn of Oldridget, UJolnt aru slion by the proprietors. SRead rthe following: Rinobert lWrton, P.q, lait lavonr of Phil.-.ltlpt has certifer' no inny bI,- eenl below, tIo tllehalgh.charaln tero o e o l Ito f l, titot it h uo,.n. 'I'oio on, ollr lt u ln.ll noo-ti dt r.h e, tv n Itooltnve used Ithe It t,h tf ttiO',llnhij ii tltotI. ltoy .I (tf ltri/t tndo i hIIve t ,rind it hlighly l wrvieieahlornot ils t ,n prevontivw a Ie:nt the filling offu fl hair, but als t certain rester P tte. WITI.IT 1, TI! sTCITER, +senior, Jlethodist Mini ter in l t (;rtIn ifir ng., No 8111N3tort'liFt.Qttono . lioton f fin hioton rlion . JOIlN P (UN1t'l'm321\el~rr JOI Irltt )MAs, w 1 Dc, 1G Ftttee. J|U'. S Fi'e(Y]lr {I+"°I('Olru2([ atet. JOFf 9 GA(II),Jr, 1": Arc'h Ftr~et. h;I i+, known that th~rre+ of tI +11+.v .Il,rrincr-HI· tml. 11t Itlio 10 J'eaort gFagl, glod itle othrsto not Itog thI1l :.tO. (Fron1 the Intyor.] Ciov it"f Ihiladoh-nonl. I Tttoert 1,h nortn. t 'n r otf nill vityofn Philt e. ttiindlotoilto r Ihin, do i.,.rtl'iv clrlr it¥ R rh It I a,.l \.e ~ll eltlintell w~ih Si hose Iotntt oaro sigtoLeont tL the n t u o o; v c tlfelnlt t ll i tlv tre olt)Ie oont' t oo" vh1travtl r nod reqlo -toll.tll t tv nnd e; In witnll. rlh 'roft I hanv er lounto ts no J1n,+, atld olno,.l Ign rltnl ib'the Cits. to ba notll tI i (;ilh ti of l)erIImi hrt , i te. itti.t"tilil:I{ \VtittAI''ON, lnotv.r OB. I) VE tilnt ittll bittle oftlir (filoillotlao ]utt lan tin sRlpnle noid enorod wrappner, otlt wiCh in onpOrnLio.nn the FPll ti\ioaran. &c, Sol*t' hnlonlo nnd retail by tne tome toent fior An.-, ri0e. n2 Fltlethe, 00r000t, no.,.r .toii.-n I.nno, noon l beti n Pnrln er, atnd by ionst druggistand perflntrert t' oogh heeouontrv. J 1ItVIS & AN)ItItIWS, m9 \lhonlesale Aellon, New Orloanto. ACIT lII)ES--l5U caska C'incinlllt coedT i   t+ Fire, tur .h hv Ia l It. , a ti 44 %new I.rv L'PIIUL;'I'EtlY & I'AI'Ei. IIANiIiNtS, tliu Henry Sietrevht,, Iortn-riv J., C. WV.k,-,. would frnLst ralespecitllv InIorm hIis frienlrt thI puI l i( I II n r l ltrall, l hall t heI hal .lat i can . tly receivllln a ei ner..l thr Itmllelltnt uphol tll ery and papelr hrinrin. T'hu | IIowing comnprices a part ofi I his atrk, which he offlrs for sea at wholet sale or retail oil tile lmonta Ilcoml dalinB tertise, Fr: nlh velvet and aatin papr, latest style ; do hall connnIonl and coironll, Plilnldlphlia glazid and ung.azed do do, French lIandsennaes, fire hi,-ards, ltnds,, &c. Io v.lve.t and wor.ted do d.t, fi Inlrl lnze dlo cinultr, ilk fitllll and galloons otf ll qIuIlttis, ptterns and prices, .orsted fringps as asrted pattCern. p':In and ncolored Sawilsnatulir, latest slayl inlll and t'llnatled, cttion divnpar alt uhlinaplaitn and twalied, nta-irttd culorsanewa styleof needle i ork with r fa cuhionaltn, fotltnl ti Soiver A&c new style ol hell pllllrs, raised figulrpt iand lain, l gilt windw rname nts ii all pattirnt aod ttlz, gill eaglest btal: ,.d spnara, filahers,v ho, glass knohs, .a telts, hair cl,,h, fi^url d a~ld tn I I.ttaii n laarI nilsoati nt ilt t t lve I TIItr dptlrenI haira e oil elord anld Inlll1, iortll; d cord and tl is. . .er, a _ ll tral is-oart nctnil lof ptjhls1c.ro nod pnlper r h hr illt s, c ll.n ~tanll y on h ltll and 'on enle at til e I I1west tplres at Nos 41 Rnal and4 Cust.nm N --P'.rsons in the citty or front the 'contrvv, .re re-pec. .ully invited it nall i .i. x mtne 1 1 Lr i Iestelve.. C,,rlets and curtai l al 111i d I l tin Set rnderrt rIl Ie, rotoms pt eptared at tile gt ort d nlo ilth nlatsles a nd :Ih. atinhi . ,et ;1 I - i A-di. .E P(- iTtStal ti tC . i.L-Y IatI a 'i ''raelatd irn- the iFrench of Jean Ilh-c nt- ,a. 1)t bit h .ai litti tairce fienid. e Part lt. it tlt tiln.ea saityl of Maarriage! Iart Pd. lutntinotnn incournt.ng, wth t eaue forv 'Part 3d. r r arnt til t o urr-an ae a'na,' uyu n tt. s -, t ..arit l is the i nmu t utrti, lladi dd 'Ivedlt ilnmnte iin.st inti work miIIant . ater nittl, It wt l rema k ula iiioar rake nllld apinster, nlld lalke ir it oT ii n a tatin a tw Ind llln thantl l llllicll i that tmseabelhet lapnllatinl-d by Iha caoatt of I Ivl3l4.-- a .uranlrure. 'T'or,1 is n crent Iboo)k, undl will be prodhctive of much ola, tailne c,an lllllllllilta It II. nl - it a in muc B ' ial larguar'l, bu'thllth thie eubjet i. it, exCludl, ilald flhitm o t't Itid tnatnalal on it, lte ctuld na t iattv ttlrurttd it rm, ire dltch tti elr. W'e i spat'iallv rlcatntvlll'n itn ' liit utt tlitin in Cnurtini ,'" to Iho littntietlt l all y noingladi, anill letactntlcm tat Ial, hr in . uemi . a hartnr.s .-Le peti Courier Des Dinolol. I"o r ulet no b fodvdra ati betw.,ten olagniln e arnd Canmap street. Plice 1l. L )LEIt SIK!.1.2T bida lling Irolln ltntii tanoi a rIlomt ern lfoa ta n, b A T.l'ILIER, I n7t 31 Gravii r at i-it \t tit Ll a', nti liltnrlce anld mnlin-in an-as fiu.'i',irkev q-III .arahi:, 5 do hiqlrice peas:, and lake manua, ald fir salte Iy .J \iItvt & ANDREWai, a13 craner Comtlllnl& 'rnchitiltoinamntst Bino ttRDi B lL & It:ECK,-Just alrenied e s plendld aructo af Iilliiard Itllls nid i'hcksa. IIUSil & LIt.EN, S april Exrlanng llnl. , co St ta'thilealn &t 'nlnmnn a )l1it I'a.na I .i--JInt rrvci-nei trvain tinlq'tn I Chnnlin ea, atlaren invoice ofJloak-ton iand Iu Sralntsi nas , book, alldjob ink, andll llr iat yr S a2! A 'IOw 'II. 449 ram- vt sPER'!I C.AkNDi...tS--I boxes, ise linn ,a l Eta Vuka:nlurg,foraateby A 'ltu[llt. junr. 1431 - -trlvier st il AVANtA SVF'F:'PTIE AT"--25 btann landing a U ,1arn brig Clrion, for salle by A TlIEIt, "u50 14 3l Grailer It I ARkt--b,.l oars upe.rinar quality. Ijnding and for S .aile by & J P WItN'IEY, ig 5 73 Camp at A D--50iS kegs+ Eptrirr I pof i ard in st"g, ff L kagah, a GIORSEY, a1I Na-." 1 li-n' "THE TRUE RICHES OF LIFE IS HEALTH." W E KNOW that health and the ability to labor, constitutes thle wealth of the great mass of tie peop e iu thie, as in mn st other ctun trius. To preserve, thllerefore, that healeltl by natu ral mloan is a grand, moral and p -litical sahele to I fulfil which, requires on utolost attention. The unprecedettetd popularity and unIvereal up. approbation which this lmdicine has achievedl throughout the United States, the Canadas, 'Texas, Mexico, and the West ltdie., fully justify Air. Peters' in warmly and conse entiously recornllen. dlil them to tile spercial notice of the afflited. Peters' Vegetable Pi.ls are to safest, mlost effee. tutl and economical remedy fin diseases of tile lhuman rionstatut on, thait I o. ever bere discovered. Dr. Peters, tile inventor of this invaluable mcIdi. cinte, froml his knowledge of tile iunoar systelm, dlrivo:l from a long and extensive practice, has arrived to t'ise coiclusion, ti;t tin great aid pri. mary craues of ltost diseases is a d.rangemrent in the fLunctions of tile liver, or inl otltr words all inl cronsed or dmllnished secretion of the bile. So well is tits ulndertood, that it is cenmon for persons to say whetl they feel unwell, that they are bilhoua, lealning that they havn toio mlch bileo on tihe stoinanic. Oi tie othlier hand, when tihe flatw of tile is dimi.niroed, tile prloces of dies inn is imperfectly performr d, tie patient irenllien weak and emaciated, becallse nolriarlnent contained in thle tild taklen into the at mlach is not proper y ex tracted, aind the fond is ejected in a crude state. Dr. Peters is conlfildellt tihater the famous Iygan iTheory, so called, that, " ilpurilty of the biolod is the cause of all diseases," is a grla:t absordity. Every one wile reflects on the subect a monerrt, will perceivetllat impurity of the blood is a sncon. dlay not a primary coomlaint--the tlefet and not tie cause of disease. When the Inationsof thlle liver are derlnged, and tile flow of bile increased, it is often taken up by the absornetert vessels nild carried into the circulatio, anid becomels mnlg ed wi i tile blood, as in j.aundico, wihen tie patient shown it ill his countenanc. No.v this inlonrily of blood is caused by an increased flow of bile, and to remedy it, you must correct the secretions oftthe live', and reslore It to a i.ealthy state. Dr. Peters has spent mlech lilme ill experiment ing with differeit vegtab e mlcld t neo , lifr diseases of the liver ; anld now offers his Vogetablu Pall, as tihe best, olet conlvenient, and hcarenst nlOdi. eino that can lie prep.rrrd tr gnteral usu. Dr. Peters flatters himlselfrthat lils long ox eri. mentilng wilh vegetable letdlclner hais enabled himl to disloovere t rue :,le Ohly sul,stitutO answering all ulte purposes or rmercuria a without any of tllheir atte diit evils. One great quality of his vegetable pills is that they have tioe alterative prineiple com. blned with thleir catkartic, or operative qualities, so thitthhey not only ciellns tile storrachl and bowels by purginlg, but they regulatire liver, changeo the morbid secretllns, strcngthenst tlle digestive organs, purify the blood, invigorate the circulation, and give tune and energy to the ner.. vouus system. They ale mild and pleasant in their operation, Iand c nvey almost rurnediate conviction of their utility from the first dose. They can be takuen with safety by parsons of any ago ; and the feeble, tihe infirm, the nervous, and the delicate, : e strengthened' by their operation, because they clear thn system of bad holnarurs, quiet nerv.ous irrata bity, and invariably produce sound health. The Vegetable Ptls are a sure remedy fbr j dice, sick and nervous headache, dys epsua, cos nets, sickness of the stutolach, IearthnI n, all bi ilcomplainlts, fivers of all kinds, anlid if taken cotlmmelincement will Invariably check their grese, and save thile patient frol a protracted dangerotu sickness. They are invaluable ilr vlusand Iypocondrical adeclions, los of tite, and a I conphltilts to whiil femaleas alin sulject. They operate as a mild and speedy p iand re a ati anlld ert.iln irnir:dy ftr worm chi dren. Siince I have introduced my Vegetable Pills to the pil he I have recesved numeruus ce:rtficales ofrt -ir cup[rior oflicary in curing disetases, a no, many letters tIrolt rtspectliabl physcians, whoi have used them in their practice with tile beot I crlllt publish a sanall volmare of ertificatos bit con i, r it nocrrressary, s llthe mediciue trill recmliemld itself'to all who wi I miakr tral oif t. 'l'th above pills are in boxes, contalng 20 & .i' iipall, eaclh. P'rice, 25 & 50 clnts pr box, 1 Druggists and country mnerchats can be sup pheid, at wholsa e or retal, at Dr. Peters' princi pI I lie, io. 65 Ptydrasstreet, between Mlagazine nad Cailll ets. New Orleans ALSO for sale by G. N. Moreison & Co, 11 Canal strrta: P PP Brli, druggist 112 old Levee, behtween tI ttwo markets: Mr. AIrochiie:, druggist, at the WaVhingto' market : CJ Tiinchali, drug. gi-t, corner of C nal & Bourbotn strct' : G A R.erd & Co, druggisnts, orner of Tchoup to iola & Girod streets : J Rossi, druggist, Latiryette city. -.l6 SDaiel Webhster pn, Fel' I:,rge barrelcn p Cong,'s arge da lerry's flat lpring do Ido mall do do 3 slit du Wiondel's lanles do dlo ilnile potent Gi)' ln meria l Im )le piutiht do G ilus'si boarel do do oliuoani do And G.ilollul'oa ColflllLr:ial, for retle l e DAVID FE.N.I' & Co, 2I Chartres F, e rci NA Sianione'rs Ilall 1101'ASSES, ''IIEIth)ilETEIlO, 3ICt'iS I/ COPES, &:.-Just received an.l for sale by min. .MIlealn, corner of Camp anlll Common streets, i eneral ausasinlllen of SurvCyor's tOllima-ses, Sinliboiatical tiinsi ll onnno, Ion r inn fnio. 1)lting I)iv'dvod;,pn!g Blon 'en, I, vory Pro Ivory .nles, Biniter's s!'les., Glass 'I'rianglos, Parallel Itnlers, l iru-copes, "'helmome~turs. Ciamera Ohlerars, Survey Ch.ains, Vlenlla' a Papar, ( I JI.Al1U CAll)S-Just receilled a fw gross on very ullprior French cards, uinle verl thin and fine, for sale chealp by I F..T b Co nil10 NY Stationers I 1l,4 ?cllarite n TORRIS & Co. No. 311 Chaon n snlreel, aei now t . r eelvinig hnd opl.nllling liph moit splhnlld, sn slantial and nlohlna'o i snlck of Cl lrhing they I Iave ever exhibited in this markes, ,onsistlin in, part of trh followin.g artiele.: blue, blu black, jet blc'i, london brlown,, titro , olivA., l, don smogk and nolden oive Ir, c i n.l dren s oai s; Ieav,.r, s.hleh and hartihmoo Ibock ,nonls, elganlly Fi 'so ,d; nlancV and pholl bll k cnaslnl,.re and chluh pInn nihii. *'nhlsh and fiim iih icy and pu iii silk nnd satinl vtr s; real ie.w innirkn iiofocllet.; eogllsh nod Irbech f,ney nod p am se'nr's and hdkl; c ainn i,,. bike-weh Illld mIIIuI .Cl,sI e sus. pend is: hrlllllli, mrinnll. i.nn,.'8 wmool, wenll flRhn ile, sblllk n cotton o lltL i nirl d dlvin er; tine sod rull l, d; ivorv pearll hd plain handle silk Uln. brcllas ; -gral]"'s pl'l'imtuml G!ues-aLlso, a CA .; S1ir iltlivld .ilk t.d r.innna hkdkls; pliin, flured and cmlbr'dlred Cainlr". do.; st k, laini wools, mnn.ini, Lermontown, ui d brow it and w hate :( IllA lilll k llllllllllK Ui llolani l n .Il 1r Jl ts, i. recenilty artsy ,d iiI n t ; iii i , i ; , b iglaeIve ti in'rn ille iiizIes of l vi w Odle'C In hui ll will eIln an natdemny non lloilndav, 14, J inuory, at N'. I9,uihio s in I '., n .... .,, t". ,,llr .ln a hi, lh e will be ably as wrled hrv Mrs. Jameus and r11 d. 1le'nihIr, who speak h th those langu.n es wn .rirn fliuncy and puroe, and whi i wi n i sL' echarge of the delsarlln, lt of the l .i uny lashe%. 11r. Jlnes will v:'o th. whoii nti latioi to IhI varlous branches oi oeducatlooi nd flnlters hinteelt thi t he will n ll v e n 'te a Iln i lllon to thosell m' wh o v o r I with leir, tilne . iv n Sceiving ldailly fromn their he s in P, ilde.l'i , ill u'egaon and cinplete Iasa.lroent nil blb-unonEal and tansolllln bl Uclothlllh . 'ThI Invilet lil arlen Iln olf lthe public, iln lh arp wanrrnlll , d in nayiung that strangers and ctieon,, cannot f,,n,.oein rlves IIIU.u advantagou.nly in any city to the Union N. B. A few d",znn elegant ivory handle Ilml hrellas, frolm 3n2 i 36 inches. Alas, a large hit whileir[p;n iackini hoie', v irll ell.xs vte.rv oe w XCIIANGL -on Lond,,i, iir aile hn nil7 L II GALE. 93 Cnonmnn *t 'TIIE sublmcrbefner ieti or iatel 150 littl Flo, lin Sbins Whiskey; 50 tasks IBacon Sdles; 50 casks Bcoun Shoulders 0I cnksknabvsnosnd Menas. n1prl 'I'uts B H I;.I.l.:N. 74 Camp at jV II1SK EI n-mi -nmrre la recuie'n,T 7oumW'tu, Ssteamer Emnpress, for sale by Ii I)IlcEY. apli f 44 \ew Ievee SICE--30 Ieincea rce,'- -le Sa_' A l'ltli:R. 31 Grnvier st IFE PIL-SbKVEI: S--u)-I recelva i supnrlur article of life prsservers at the Ilozsiar, ea.2 Ils"iin n, ALLAN SIME-10011.saks Thomuston Lne, landuig fromi ship' Peruviin, fior eeale rp 19 t ! J P WHITN EY, 73 Camp as C E.ENI'-llvduli andn Romanni fr.oiole . nmar27 1IADU& i.KaIt.'l't.V,7t1ink Plae o p'InK!ll) tIA.TiES 1 -. S i boxes opirn nj en, Sss3 onrte. hronlBi for sale by i al 1 I BRIII" A n 124 eIe.o.inen I ARRIMON'S SPECIFIC OINTMENT- Ti. great celebrity of this unrivalled GCnm. position, especially in the Northler Stalte, leavs the propiiotor but Ittlo need to ay y tiin gin its fl;vor; fcr it ha been Lenerally conceded to it, thetat is beyond all comparison thei b hIt remedy i for excereal complaints that It.s ever lbeen disco. votered. Ildced L.e speed and certallnty of its ope. rati ns have the appearance of ecirace ; as it cers, w unde, corns, feversores, childblills, white awal. lings, bllde, piles, spdelr ta .d snake blhies li. imne. diately yield to its apparently o prrieu;:e.n influ. I ence Tlhua if properly applied i weill remove ic e inveterate corn, or breeak and heal u bi oe i fire dlyse, will allay and perfectly cure an ulcer t two w:c le; and the mos'. de.speralo cases of wlhite calclhg lhat can be imoaginelc , havec b.uinu destroyed Sill hlss than two rillths. I i the hltes of poi ) toouis rcptilteo itt ofliciey is truly rsrprising , al even Ic. the bite ,fa rabid dolg, flir if ap'lied In a tillle, its ipower, of atircction are so wondri'ul that they will at onrce arroest tlh poison, and thuls pro. vent it f om peare.dingl iue systul. It is hkewrise greatly superior to any )ledCicIe heretufcaro disco. cveed fur the c!lafed backs and ribs oJf horses, for tetters, ri, g worms, chalpped lips, and tIo short fur ivory external budily evil lthat may fall to lta lot of rian or beatt. The proprc tor has recewI, c.tt le st a thousand t certificates ar d oth r duocunente, ill fav r of lls "' ,Seific Omtment," upweards of a .Lndred of e which were written by respectvable iluimbers of the o Medical Facalty, all breathing thie same eulogy and catisltetioni. Pro ared at 129 Liberty street, New York, acnd for sale at (15 Puydras strUat, Nwcc Orleans. 5.lt iCTa'tuNO) 1l6 )li I"Ali i CI N E. JrpttOttN'S Comp rund EIdtrcet of Co ciba a / ar - tilO -A celrtai, sale, alld mInst Itual llliseI rele vetr edicovered tio tile culre of eUinllriallleae -.0rl is Siticlurues, Vhtites, Paiis in the back und mali,.e, eioi weakless, alcltions kidllir, gt:arl, scorbutic er0ltion A Fe. hncitr tie uduetion of n medlcine possessing thie usef and active virtue of tihe one now uOlreld to the pubhllCe Ile lpr'oplieto llhas but to lr t o ilthe numlerlous relll tcencdatiics recteived froi thle most rmtcnent lof the It dical faculty in Elope, belih.ing tlat it waI bice diuly appreeiated whlen iets lmitel are more tlril klnow. IThe Btloam ofl Coptibal, u exiteni.ielt used, l .es lost imtcc of its credit Iroia the dislike ahci .itpuents fortie.li exlt'el'i. .etlleg lilng its litirgtgeoab'e tllle, dici nrbc ll e pIrolcinaueer tir ll adll b i cl h sld itslllllh all{[ tul' ). ieftliciect when userd in theiv ittilann. tr stage. Tithi Sproplricior bus Icmde! ll tI HnIIis of acthlla' .+II, Cali nci ic Ilia( til more acetiCuaii c'li iiwtci c he Ubt le i hl milorecllonlcltaid d irll e uaIeifilli icccisercd lilicin in the present state. The .boae usd Cole utlboles o' grediecnts whicth are in the highest repite anorin the imosit scientific and learned in thile pirultrsio. knchb drug ine reConl otiort orif th'ispreparation incrleases the etlitley) of the otlher, producing ao operation truly atol rlislilgg. nl surpassilg the most c lcagllint eslbtectltinll; posstooiuchit the tmcetlitlie the arlvaltcege of it beilng dl minlistred with perl'eect sueesas ill lhe dll.rlclt i lu;el of thle abou e idisciae. l'he most emicent phI) icilml and llrgeols ofl thll present dlay express their tlec.ied li Ipre srior in I'lirti' ait Suac cclpari lIl oltilll its lite ill tihe pr'iniial tispiitaltcl and pib'ie mecli.val inctlicucicniio hac be n, a ill fll continues, teriY extensliv. It wia at I - orlle remedy with the celebrated 1)r Abelnethi in all venllcrel allntinS, aod in obstinate cutaneousslllrutlliol ns, arising from a diiordered stale ofl lthdigestiietunletions. llitng bceen submlitted to aie test and experie'iie tii Ithe niost celebrated amonlg thle leelihv, the have expltres.'d their saiistactiol lof its extrlaoldiay fl ticar inl every case ulidler their charve, by adopting IIt lih it n their cublie a:d private practice. Their ob ervationi will be sue.edl hereafter'. Prpared Icy J II Th'on, Chemist Lolldion. Price il 5 t Iel Ipt. I'ETII tIONIALS. From A II Salmion, Esq. It ,. Sergron to thIe St Tho+is lHospital, and Lee? s-c.on Anoltiv. The trial which I have ai:e of yiour plrepatri'io in a varivty of eases, bothll ale endilll eitll in iarersllit IIe proved so highly litovua'lle, iliht I do not hesitate ill ipronoucing it one of the mtost valuaoble anI cllhi:icious remedies etcr otiered to thee tublie, end one ill hlichll, Ifron expelrience, I can place every rcc liance, ehtilst at does notprd ciill tle samlll unplcauct etfrtfcsusuullY e-x l"tiellcutl hrom eolpabla. FilUer ItG Itlawaitd, .I It C S, Physician to the St SllotthlcIbone L)ispensarc. I lake greac pleslture in adbleng cmy testimony to theit vahuable prop r.i s, of t our l preplorattr , wishing -oe thie succels n oa so fully deslclerve, ain lample rewarld ilr tlhe i ltbolr and expense incurle.d in bringilng it to such cowelllll fteet p serfeeteon. , Flo r 'e oU Cooper, F. S, Surgeon to Guy'sl II s Thpie unifrn success which hal a'lendlled ihp ll .iniis tc.lrillg yOUr ncicine ringlllOll y ptllienlrsa aePliclred wilt tile above rdiseiases, has c'ully satlisfietd aie thatl it lals il)ly to bt knlownl to( be truly applrereltcl. May Ithe success you so well drsel e, uin tl, aid speedily repay )you forl e'rOe aahi:ble prep.iration. Prin.I Si A Cioltic., FICt P ItC S, &c. kse. Ilavin.g tilie illtbigcc to Ilrv )ouir EIxtlrlet iu rarem:ed c.lsesof iolentll (;Gilo.rhe, wlich had hlitlherito brieiled every prescrliptio admiiister'ed by ne, hlatilg fbtual sure lad slledyi cures ellected b it, it. i few dys I Ifeel m sell in dluti bound to Stalte thlat I now iii m Ilra tice biotl public and private recommelndl iaild ule nioc other. From GW I Blair, 11 D, Physicia n to Guy's Ho pht:d. t'he strict test which I have given your medicinl amonlg tmy patienlts, nllll its ilvariable lucecs, tht u l. o , will induce me to Ilersever in its use, and I deem it but ant of jsttice and of dutIy I add tmy feeble testi- ti monial incolntm dllltio of trsvirtues. Frnn L C Thompsutt, t.. D F It S L. t lreturnl you t sieeatre thalks for t valuable p're sent of your eloItttt for t cure tlof Golorllhm:, t-t. feel gratelitt that you hate at Ilst brought a medicin into use whicha will prove a lesideratntm ltng sought lot in the medica., otld-a sure, speedll and elfectul cureI I ill cases'.t the above cslate. It htdrd, met great plIt.t.Lsut r Were it necessary, the ptrprietor could here ftutnist iman t more teatinonials e.atll:y es Ceonnoelldatory as tit a lshloe; bi tIe t that its g't'at uccess hitherto the cure t & expense it which it has beelRn p ePtared, will prove it greatest raeomtmntoalhtioatmong ta tscerintg public. lOne recommendatilli tl thtis t earaltintlll ouly abovet all others is its sest, punllts e lrorm--put ui i pilts--lth pleaen utt--ilstast'l naUlttatrith t o retrictionin dit ha lor confinement from businesas. Tr.ivellers esleeciall woouhl find this nedicine highly uselhl, and ought neve r to Ire lnprovided witl a prleplllartion possessing tle lld vlltaes athichl the itreseltl ore con llt i Accompanyiut ti .I Medicine is I tamodhlct exrllana tmrvnlthe a Ilinl'rtent etages of tle diselse. w itholt Ian est,:t clhrge, conr atling full and lampli directions. I or sale by SICKILES k CO. me a .It a.Io 4do Catal street. ALLIGAIttOi LINE. loble to Au ;u-ta, via Florida. - Learch .1Mubile Tlmuesdays, Thura. y d! , ', y and S.aturdays, per Ia . - a. . c prd+dspa'edid steamer Champion, (a x. r cept in east of st rma,) to Po ncaola ; thence per steamer Lo Roy to La G;rtt.e, and thet co four Irse post coachtes via Ma:riana. IBa bridge, Ptm. deIrton, lBerrlsn, Outlaw'r. a d Perry, to Macon, Ga ; thence via 1 letIlgelville, and Sparta, to War. relltonu, tle ee per rail roud clrs to Augiusta. The Champ on is in splenlad order, with now p .e ,piedr boll r'lt, CiIrlId allld c Iptr flasltned. 'The o In y ha.l been thoroughly tt.paired, her accommodation. are ao liardonlllt at alnly be i. Tho Ileat itul Santa Rla Sound, alld Clnclya. watchie nay Iresent the ml t nterell stilg ste.lll na. vigatton n t he Sutlh-.elng at tthe satuet.mo pertrfict lalad lotlked. '1Th' '.rams are nut surpatr d on loy routt in the country ; the di over, to a man, carfutil and atteot 'iThe bridges hteretofore danpterou have b on newly built, so that high t alers s lo nlot inter ere T'horattllg houses avo bten otly ch.tnged, and err now o ged as n an.y tio d I the bouth. It is gt erally klnotn that the etac!allce aitd hardlless of lto rtaod cllrbtal t1 tl tatulb lit ill aa onals to lake great speed. Tlheir Lsmothau, e*s t,. cures the travor or from the ordinary tatigua of! stage travelhtng. '['Ite Line is now c rrying its pansoengerC from Augusta to Maobll i n four days a d twelve Iour-, or to N w Orleans in our das alnd ttelrnt hours. Going to Augusta, the II.e Is six days' nd eveot hours. 'Th te aCn stally employed in I travelling s tIhe oamt as i . the other dir-ctUon, 1 ut the difference of tllt on e tll, t. t., is ceuaed bv a day being lost In Pensaeola, whlich. Ilwever, I Helil repaid by ithi op orta.lot itt gives of sei g the Navy Ytrd. tld old Spnttalh Forts, etc. The travel er also sleeps at M.atcn. and a g at \\ ar tenton. This atrr::gomelnt will ot ntanle ll till the travel turno northward, when Ill t ine will be the StoIe front Mobdo to Augusta, as it is n aw to the olthor directiiau. This Advertisement contains a plain state-nent of f.cts, the accuracy of weth h tht ptoprietors gauranteO to each passenger in tha penalty of his stage tare. Maps oftho L ne may be soon at the Ex halige Iotel, New Ortleua, and at the Ma slion Iioute, Mobile. Fare through from Mohilo to Ant¢ntete, $47 50 The haloe tatendt, 'Ba a branch to Tallahoesee. r t Clattoahocho, to Ihno connects with the oteamboat carryomg the mail to .tpa achicola and St. Joseph's. Office at the Maslion House, Mob to. mel7 I OSTWIICK, Agent, Mobhle. IACON. I.411.1t and i'OutK--Itlhhda CLclnatnes l raed Sides ard Shoulders 11100 kegs Erst qualitv Lard 100 elrt M~eas lark, for sale hy ptl to TrTSvtN & AVH. Y ats Oeeee. r a oTAT'E (tFLOUISIANA-Parish of Orleans Court of Probate. '", ali Wloln theca presergs may concert - iNrreii r0. Knowe ye, rlr nherlPte r, licot rmu'ekryc a te"' idenr of th e t of ilt aevli, K·v. ,hu eplphed t 'he Rtetererl Willh, in and tor the pars" & city ,fN't w OrlNnan, and '. ,ilitiic rrkr ot the.Cnurt 't PrNobler , In an.d 'or theii Piri h n.d r no I New Orir,., tntrerrcr for a 10MN 11ION or .aDVER ITVE11ENT, on ronrormity to hr Act 0 f the LYerr Rl are ort it' State ri' d " An rut for tie fotih-r nurenrt,.rt Jodltion -ret J SO'',"r approvd I h ,,I .t , r, i, 't 3r I34 ntoi is Ihreby given t to all wo' lli tI 'ory cr.'.nrn that by oitue of, and in rbeotnt e t. nr, order of sile from arlr court of tIrobreeo , r i anlr for t',a parish and try rof Nrw OIitin, hlear nz r 2 te lro ttlrd dayof Apri', oine ti'l loarnd eilht lhun red and thirty *ihb , -d rr,;ered in t,, io-r ' of the late Nat .hnl . I C.r , n the p , ,, · (:hrlt pher Ad um ,,in .Soorl""tI ' , r, r.)rf o a d sa ucces Sin ,o t r ,4 n, I C r,. dcov', whlic order of .sJe ,;.. i g ' g rt1t' r o to ,, th e nei ter tion dnlt h l.1r na d rnl1y, , s et on the l rtid day of Feb trrroar1, shten hulrded 'l nod hrlory nlht, before [ii B. [ lnae, E:on . No 'or ' 1ci , nti also ufter the Ioro anod usl'rl pu'l.'lrlr 'i hI he n made, tihe Re.tuer ri hi i'in did u p 'o,' Ir .le by public antit-n fll tho e m1II o th ., %- of ' M a.t, ,ne thouaand emlhi hunldred ani hirt ..eiet, (Ior crcount of the afrersnid ruc ietirn o rthe I:nt N lthaniel Cox, de en.red, ho Inhorde pr p.e:' y htinrr n .'r descri bed, hr.lino, tr the n Ar d srucch.ei, which pro prat was ndjudircr'd It n . i or tlliam lackey as the lar no' ld rghet brid er r i.rl rrr ,-r r thIe total pI ore and surrn of( .vonreen r toe, .Ir l.I d ir tri . Dfecrption ol t :le p-oo,.rrl r ~.o p v n to the Judicial it, nvetin t: A! an d singnlr itr , . TLan i" Iif ground, rone :her wih the hltldi'g'e ual I ir prorvetentt rl'rrln, Hld ill rhe r_.nt- , orvltev+, cu tou ms, was,. , er l.ui rrC clorl n! ova.na er; Ih reunto be lun n no, or y' o A prertyit, . noitoater n the Suburr .10r. 1la y,,t nrlr. , rti tIn rhe olunre boundt ed by Poydr"-., 1irnrtLrzr, L.f.itr e, and Camp Itre. natld derlsicnoed by :he nul'r'rs oven and Iem.1t,n o ce~,r plor dr'rri by F enrlck Wil)r noI, son. Dt pu iu veror Gntral', under date of thie P, t, nth d'a ,t . ,ti,o,,. hi i,.ou ad s rht htued. ro.t nod thi irt , tand dp a . trhe ffAr ce of 11 . f C', or. E. . . t nir e. pi i i for r, ference ; It h two ,lr. n ,,nn :,, , ~'!." ('d m en. ure e, n 'we'e,, o,,e re.t hr. e r: boa r'n' six i unes or n, a id .r ir a Ytr 1,', .y h x'i be, t e feeti 41Jven i i ch*lm. i • x ' in i rP epih, te Weetpar. al'l linre., (.l,., ··l n Iýý ýu1·.. 'l'rrme--,.ne and ,rore yeart oredir, firappro v' d endoterd notoe, secured by epecial onurgage Sunt il fin I p .r mrni. \ heretre, all ierstons wht ocan net up any right, itle, or c Aim, in And to the Iota of gro, nd and no Irlllrinl herein drrnbed,'n onoeqtence of tnforml llrty in the o.der. d'rore, or judgment before ret.ried, and uenler which hre tale was made, or any irrogulnriyor o llera li y in thlie aepr,tsen entr ,tr odverloaemesott, in iinr and mnrnntr rfeale, nr itr any Other cause rr derrt,w,'t soever, ere here. by ncied and odmronislied 'o ' ohw wirhin thirty days Itrom the publicat ,oto I.e'e+ft why thll ale, so made an aforeoaid, shrooid not he (onfi med and hlmnologated i, arcormancse \tlt the upplicatioo of s, i purchaoer. Wtnera my hand and t,ie sInl of sait rourt of Pro)r r., 'hiss econU d !ayof Ia', A. D. 1839. [L. s J IV F, C DIUPLJntiS, may 104 ine R ', 'rof Wi'll. L'ROIlsrE DUOIRLEANx. ( OUR DES I'REUVES-E[tat de la Louiisano - -A tous coux que cola peot concernor Salul Qu'l uoit conu qule, aottendl que Willi.rm Mao. key, de lc ville do M.ayvtllte, Kout clky, e'oot ad reotd au Ridgister des T 'tfamoenr, done et pour Is paroiase et la ville de la N,.vchle OrOuant , et ex Sffieio grffier de Ia C(our des Prouvcs, dans et pour ladlte villeet Ipruiau.., pour puller, et nnnlluooo.r contorwutliont a uu act e lao L6go~ulaur, ittiud " Acte pour coll:inlr los tLtrts dn acqgdbrour.s au ventes judiciltrls.," oprouv6 ai 10 .lars 1834. A rs eat par I.- prrtent dalo e l o na ceux que cola pout concrner, qu'cll xeai t ell s 6cutiolt d'ua ordr1 do vents du adite cour do:u protves, duns at at pour la pareislret ville do la Nouvell Orlans, ln datedu trota Avrsl, nil huit cent trento hurt, et rendu dans l'.ffaire de la rxccession doe eu Nathan. iel Cox, sur Ia pltxtion de Chrtoulple Ararn., Jr. Svndic dxs , odtucraxrs do la d:te succssion de feo Nathaniel Cox; Icquel urdre do poxte fut accord6 conforn.mlent aux id ibcrations d'uo e rvsenhbl6e des crdornciers du ddfuut. dulelllt t1 .'. oqu6o et teNUe lto trui Fv rior, mlht loU I ceo trentu hult, pardevant le riour [I. B. Cenos, or , pub. et eussi aprea lec pubhlcations r quises par . i; le REgise or desTestamlens ofrit on vetnt. -ubliquo al'ollcan to neuf tlli t:il buat cont treno hbuit, pour compte do la dite succeraion do feu Nuthamtelt Cox, lee divers fonds ci opr,. ddcrits, nppartenant la I dite succession; lerqtcllxes turent adj.,.ds William Mackey plus offrant ct dcrnier encl.dri reur pour la somtme ttaulhdo tx.cept lilue plastres. Description do la pourind d'uptos le tranfert judicixire. Deux lots de terre reo leas lhtisses t nmxliora. tions qui m'y trouvent, eious leo droits, privi 6gec. routulones, vooes, servllude-, et vnrntages qui on dd pcndent. situd au aaubuurg Salute SMarie do eatte rvlle, dans I'i!et bor.d par la rue Poydras, des M1aguzms, Lulayette pt du Camp, et d6sigod par e unum6ros ceptet null tur tin cirtaLin plan dressd par FG6dirlck W Ihuumo , d6pu~d urpentour g6nx raul en date du sept Avril mil tlut coul reont hutll, et dipos6 pour recoure en 'dotude do II. 1 . Cente not. pub. lequelx dits lots uttenanlt 'un a lautr. mInourent chacun vingt ut un pied., toia pouces, six I gnes do face t la dltLe rue Pyvdras. .ur soixanto trols pieds oone poncae s:x Igres do profoadexr entre Ilgnes paralltlrs, tnmsure trancaiso. Condltions. Un, deux et trois a sc d, c6dit on billets endoa 't6s & satilaction, oaseumt par hypothIequeo spIcialh juoqu' kparfait patemoat. A cescauxes, toato- ieronn.ea qui ont ou pour. raient uaolr qooelque idclamaxtion contre le lot, do terre et lotlitses t x deaous dcerite, o, coned. queueo d'un e6lhut dle formooe duns l'ordre, to ddcret Su jugaunent doe la cur, on vertu duquelle la vento. a 6,6 ati, ou do tout.i autre irr6gulartld ou ill6ga. lite danl I'esticmation, u'naxix o Ic l temlps t ol mode do la veute on p1ur tout1 autre cause quxioenqu.e. snxot par le ptdxOnto:s codes d'avoir a de6 uire dxan trentejolrs, a ldater do la plblllleatllo du prlenllt av dala lea papi.erxs publlle. lr lisronu pour lea. quelies la veunt aiisi faito, no o.rulat pus plprouvxd at hiolmloguld, c.onluoie dmloandc to dlt acqud. tour. En fox de qufi, j'y ai appusd ma signature at le sceau de la ditu t our dee Prouves, ee [L. 8.j dI ximne j,,ur da;.nlos ou Mai, A. D. 1839. W. F. C. DUPLESSIS, Ithnni Register 1es Toetuemens. ii 'o'dl's aoboah clnl ATeaih, r •hi '. i 0rn0 r Soxo-; AIuu,,'axnxuilyo ltom Abt,,'. t nlo to dl .i..d; lxon'xa Inlroductio A',bb ou t'Youg Cri-ticn [)ck% c,-ltIP;ele \\o)7L ks volunmes ionollllth iluulr e0 l'rtvate lostinns, for sale at 43 i Camp st, by Sma'y 1 ALEX. TOWAR. g .., lr, ---0o h ,'t' Ja xcksu, Indian hei d 4.4 SIInr~,,n .-ting1-.50 do Gest \\ rester do, 50 do t GrenT enedo m.I, b o 1+.'7 It 1]liiGE t- nI-, ':14 iaeazirt nt E\UR'I'U ,E T` LLb;++'s too\. (ItuK- C,,mly y's l rulhnllnr-- Lot li,.'e c+ ekcly al+hntr's ik, to w'clem amquat Per ,'a Fr -,:h sl,-t Ic, i dl s i Fn liah d ty d o',n ho.li muad t ol bound alIonsalatrochl a l:ot.noh 0tr0 00 ,+r \' eao 'll'o aeahinlgtth. ahc d dl ooo n Ewoo l'ls toedu.c t e,;lllIt hl aaI Dab ,iltr aoruhlnrti. '- ell o, ihal the dl II .loex' I cti tl I altel . A se and relo so.c l ov ,oi tts xtLo, ,e unVrl, just - erive,l and oenJ h,rc.ale p, x g o. oxis xlIy nit"0 A lni ae, 42 O'axlst st a i CFRANLLINI1WRlwARV * rj 'lE lualit ae re oprctfilo inrormood thCr thltt inj I tutln io tleOts.d on elo.x ml"ul ii piIvrd plan, a Sn ntov a rloo 0i0ll "01irabhie tiualion, in Ihe faubou Ftalokiil, upon the raolhdoud, one mill truoN the licA I' lh building ix lrao .rc o! es umo.t con.liouelv divided into ppartx,l-enlo. For tltiltni stpuratxo diierenst olaI , and I tlhreo ll io.as, P. L 'he instoclutoxn ic suppo c .itb toe most nkilful ead *nttentix e oollll cod Oe:loalx ntuxeo,ad mxtoakohg the , rieono muoteiln languages. Private Done macy b had by gentlemen at .re do.l lars pno de.v inclujin, ottendonocx . &e. lrormx ix the or,!inorv warls. to drllors per dap 0 lavee s1so two dlorola. mcull Pox in Ihe ordino tturd. fiRe doll re. S Alltu carl orgi;sIl loerotions extra. 'he re.idsnt rh aicisa is tor Waddesoan, to wbho mpliusetlon e odxeniscon n.uxro be maldea. os o Dr C A dl .'Zeoohorio . 0on 17 Itlooncro -"t oxi - sr1dOt p1 .o'IF.lua ClxI'i R-Juot roccrio'. xi a.crae Scaxsex a.xorted 'roc 7 tic l sheet. 3 . 611 iotaLm B LOCKE'& Co, m9 lf x Front l.ovo I Sx I'Oflk--o i;-;.. c,t sl r.ah Sli i(0 ,iMES, 0

Bu sayıdan diğer sayfalar: