13 Temmuz 1839 Tarihli True American Gazetesi Sayfa 1

13 Temmuz 1839 tarihli True American Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

*PRICE 12,.CEN'1S. NEW ORLEANSh s'TtJRDAY NtOR{NIMG JLYI N,j -t3 r ~V Terms of lie XVeotpnapcr PI'ss of Newt Orlean Ui e.ti ino tlnV gniree tl)l ,,1 ll lttj)llr'tid I tee.v'L V t dth I'ruyriehl't h'eld on liw I'hhs of March, 1837. I Sulscnl,'lo-s.- Twtlve Dollars for the daily Ia. or annIIl, payt ld ne lllti-aunltnlly in adlvanlle:i dollars Lr the n+i-weekly countiry papir, payablle one reer i aidvallne, wllet e InOeiity rct rullcc is givll.- Five dollnr. fer ilht Weekly; Int.bniti iin od iIn :. No Sebstl.rilltinn will be dliinconltinlled until arrelrn fo- are lottled. In case of di cnttlltlnce, ttl week' noltice "i gerilitm, rti t ri- invttrtbly given, previgous to tih n riltio. f se scrlld ttit I n . tii- tn t uvntearlsiv.-uni dIllr per aritlre for the first onertion, unit hull' tha. l+rice for cu ll ll t'l ll'lull: oIne " )on inateri l o lilclr gt llon h: l origillall rti.Clrllutllt will be chal, cd is Iw oe. YneMa LY .tt'InItnt.ntn.-Mlvrrotst ntdl 'tinre' Tl. orty dolrrin ft I:ng;tish lilllonet and sixtn i.r lloth .la naagus Iny ulos, Isunlkas )Ocs lled other srinti r puhiie Inlitituli utl , fitt1 n , llltris ip I:dlrihnt Ini n, Fai-i ore, or (:(lolllu li) lllll lllol'VhJllto siFxty doIb. ll n llEgliRsh lle l lldti c" y lotr 11 111 h Ulll, la ce.+. lign t n e It .i l tntin ti ll, l s t i ol itii nt olerIy colrds ntpI atnI t llr n.Init hi tll lit, &It ii e. h' wil he elmttili ne dleltu tlpti l Is nn t tinr t the hrt init io .int t al c I nI• I t I nt ,iiri. u , livittititi , t i lnt. l int (M.vttiiintt'i or A riinmntntitf at nny pren ai or, wh l l+ll l . c uhl hec H'hrged double, o t r de A dndu, tio. o " t.enity..ni pr.I enlt will l iv nL nde l on ll es of real ,,state, i .li 1i d in both Ittlltll u FII. , an ,lin ll er le in 1 giltah 11 11 : 10} paor coll. i .)n sulll o" oth lltr r 'p V Anitnie t yllle t -si t ultIn : e1 it I r !ln irct it e t f niI ra tli t i LtEunl itit eion e rge . it slav- , s r L.i'itt-t . i. it iI. will becharged fN tsilt tlitit nud it t d, rl insy trl.. Ati Il' l t-l.tE I t is It , ie. i lti t e willi . itl beit p~u b lish e~l n• t` m o n th , w id i, : rc . ,d n rc l h , ; +' n any • se, i v pa l. .it prt,.vio s tol i -ri t t lill oi The rin ytir n d ti llll" r lni.'.ti ni I-ll' lllll+ iii Ii.I donily ,)r lhse sea""n , to be' +.hl gr.,'d ,$1110 fIor ' .n;itlislt nt- , Ioute Iad I i:: ii- ba th IIi ai e.i t A. m iiii •. el t J ,tvli.tfitN rli.il . tlir,, I + Ow in g tt ti n v itit n. I 'Iu, i b i i ir w ipa ;,,t . " l I t ii+ } RIt{lI I0 I[ AY'S IINIME"N l'.--No faction.--This ex ca| Ill i, t introdnlet ,n ol whichI to tihe IuIbhe i w as inve ..ted ,il l th e sol i lllllem n ty of a deathbed I hoq"'!f st , h~:lu oinccl fanilld ,L r.*plu tatio n unparalh~~l,h d fllny )'lr(t+llllCllt l · eh ' c,+rrle*t? l. Of" the0 Ilalllttnlld D~r G~rdldhy' a bt,- confessRio)I, that ** hu darml not, i " t hl : I" . "I M t I lr t b e I i ilqueathvd to hid cti,,d and tttonlaet, SIeelon on iyt, the .cl'ed tem h tt t|l t ii: ttrttry. i wee itt utrel etet h ieeir Ir ci h uitlt, itnd tl~et tcrtiea ei.) t~tlg+eei rtulr toieunter, tilrte lltcinitl i whero its tel re ws.' tnessed I"xtnally m ,tl fullewlll ug iut lluIuIIee: nr l~tly -(lret t v g extral rdt ary t bsortttin: at o oer. All onewelihngs--l.dnvIg them in a few hourr Rcthe tlllt llle-Alutu l or (tthr Ulle guVtaeg lltll. k bjqttrc ThrImtt-By e'anct-rs, U eler t or C tlelct, (:roup and \VhJWhool p Co.i h--Externally, and i ovvr tile (jh:II(I. o le Iuti Sa pri u t liee |l nrns-t-(',rint iu r T~,w llottl s. itree nlu ' UtIh ir~-t\i'hethtrt fre'l or lottl tecrvt e i trca tI ttttluttsttttet. iol t l ul tier t aeb , avi ldi tit t ttin cclghe l t nti t iyetln of tl " e ichea t ti ly v t 'a i ~tlol Ii I cI t ie re ,, ccittre-, I',I,. tN eu uu11 eeud Nc ltl Ll+ +l t t++ ~tttha Wlp a hat Fuor Ihl lretv-etttt eel rertiCr aeti tt-t Al l sc.c,ciit,tg''h-. i redtvu ite, tcritrt, orer Ct-tv iteve p t i, t eI uue :g" erstg theuti rlt. h itrt tt 1 illy l t iltt t le l - je. ¶ en t l", , rte pu , u 8l' , ltett th, butt pr fo | it thl~l-,z .\llo +.1`1t 11 11ht 1. t 1t,'1 , Ylh'llld CI ovef ter , ,, l im th, - h .. ll e nl i(/. l CAI 't) c -, Stet , r-i, lemttt- witht ,t a Llllhndulo o r ' 18 ,,ll,,r, oin t1 hue'l 1 s uay uneIII , a.ld alo that o1" tllh Agents. .+t~lJt)MttN IIAY$. , steei whlet.ilt ant re.,l, by t )M.T )CK & C:o, N...w, York, and by ouno I)',igg t is e've.)' Sr s t' holte saeit A ,tnt , corner of Apotthecurses l.enerally. -- -" e3th Ni it t'ItI itt l t. t ii u td iteth uP it t Ietttt lit n ellt t I t m tl'ilo etIs t hc lte, all t y t' ll,r beeeel ee tet etta ccn r t i a- ee ttaehc eeeit oft a hd i e ti-c ci lethuet lhA t",III , ,,l .II .lrlr s dlrllu;',,l t l, Ilr J;,ll,t, , 1 'IO+ I | r++.i(|,'nr. .,[l Ili tlltltl. 'l'ar' 11 l \P1: ll.+; I | .t ,.. ,4 Cllt fl*Hl Illir llellll I.tCIlI + ,' I illAY n uI A )t lllllllllILI l t ) litlNTe t XI)it iCt I '-i &. C ,cI, Ne' Pe te ceelltl cul u t iLL -ee(' ct1ll+ pll ' tllttrl, tu, it ll ll t 1 llltnohl Tli+c - ' Iv lr i 1;rllill ,,Ica .Jl,*..t.~lI I~~ 0(lt;: ll!O (JhoIICTrllt' ltltlom, at- eta i t ats Wl'evliri tt A tll a tolllc h I crl,.l1+ , e u ltle te r llI e tui etcllcl-t eand.p e ven h'd r er e litl ,n lt( l lle ie t .. i t I .ll I -3IIII I thu1, ura n t \yealr.; ior l l ITlI l Iro.n t lt uill rn , ul iill't| . 'et iI IIe' tllt v: II'h it.' 1II( )111 jttiiN411111 N I) - -a 110 (ltet I-.il O )1 Sintthettcte1 tc ii +lrllt \*tc 11]','.t )IIl.;l. (,a ll i 11 iut-b Judertat aered ttt rIet, etti l I I tnh i, h .i It tee te |.al111 I~ll. 1,i P11 II ,' ili- (I, Pc +,%,+ ~ I h +"lr I 11,O~ ll, ||t *.= it- t us t fe l t tt le e {q+1~111 11. ?· ;11 ,,` til l (I ,v* l ( .i al li'I211. ilOlPl tI. litllS' r .-,i) ., Y i I.;l (·· llr Ill~l ll 'l Il"'ll<'ll .I'I1 1 l-llls. s II i e.J -- a- l - N vt 1 1 IIeilt t IO ,. rot tt+ t teetll " tie., Ituil e-t I e-l-ttl ol I evi 1)1 , +. t I ll ). l, i,(+.ll: ' .· Llltl%+, it)II- I lhs . til nllll. lR9 lt A ed ilt. n nimme elr-tt oteetelni f eilete d L ttt i tArt ti e Ite lot te r tlttt-l tittyts p-,e r ,eltieti 1,* irll-l t, |{tll ,In-t IZl tlile llllt,,r:P 1;t ii1\1.:+1 carl buiilip E usst. bu thl· 1 v~ rc,- in r eceve a h ma Illa ga I_ ICIIC .te t illt t.tttt.it,, h i , l cn- rl r. t 4. e et. .(')I t ~li Itll l/h. t Iil t:', 1."1 31 . Ill g 'Iine III-I. io<: at SArn s wit · T, I \":+(·lll tl I .PI t+·: ]I II ..1II1 ( )' i+-'t i -at-- It't,",. h-- It +l+.; r+ 'lttt l iit ,lIl,:dc l|I+ 111*1 t111 t11t,);~lllC'h-: 'ihi. |' I~Li r +x line +" +sl I I PIIII·1 I iIl*l~t iiii 11,' /ltl~lji.' Rri~ t+1 : I u~i . cHvl'l I"'lut ,altt i ttt" I1. I~lt t l It |" it ul I t,`l~ l · i-r iu u-l, Ptitt L -tt- itht.s ", e..tetecate "lh l~ tla,, i (13 i' II II .i,.i ., h'J il.llh' f I',II II·L,' I|,,\vv . ll ill rl~lr , llleswh it+ iigcs ,J I*+,. ,,,. ivchtl i+ iiv'0e- JIvie let. '|' 14 • .+ i t n~l~ ll'" ll 1 II ,+ I I1111|)O1'+ lic , i ln l 11 1 1 lhe Iu 1s (if+1 (' I; u clrl·rl o~niw~ I),Cl;{ tII1 .lltli~ibl rc, (·s .il .]h I Arllf i ,N I" . ." ir+ t i , l l'el Itld Ih t I{' [ 1" ) 111'1-" retur -tttt 't I .r O.i I I~.ll et ecel. t-tte Ittet' let- i ttti t-lllc icr tYlw . 1'1 I1+ b w ,l. 'tei nlp '.rl.. '1 111 nl -Ir-I -ulit gjii tee,'ll, l ell t t Iht ll i Iftitttt tItIIertlltttt]I etitet rllelt i 'lllt- c llV /i t tlie. ietttte -- tettet, .t+i ttler ttiiett I I tte ctsc lJttt y i feeett Ieve har, b+.,.ll iLllc tr<id, lll ,reI 111-:cr il:s., .Ith l,lmr..ll l;. ie-,e i ' tr i,. Iputht-t .el ll til lllee .c t il.I iei t tti ,ll. Illt, eIdqvetl t elvtltll . -t a eI, e l.h u eeL bPi) ti - 1 J u ilate ut"ih t" etetv.tilllll t ttec ll oIeellerl l l lP.i,. ,.. Iq l t e . i eef e I eit i itieih t el 13-3t8.-iI(s,~i i wn+ ll.l S1 ;,1:1 11d (I . 1Ll)" ' ll h'll C'.l llllm t tr +tlll~l. ~ Flltllr Stel I vt-ac a-it c e vt l e a1e l a1 I ve-l tel l tlllll Il rUlst llld l ii.* ii,1 )11·11\111' *lal rl·t .lll 1, lh -1 for.: I.+.. (..,P ill P h~nlll" IVI dlii L* .l~.1 ,a dlx'~ itv iht l)l l - I l-t i,1bh-Ilt te I ll tee, O c i r i l Jllll. ii. ~ l. |t. iH. II· '1 h,,, llh. ill Itt ti-llt-tt tlaell i' llr n'L. t't)l MONII.OE. cc ,1,1 cvcl'it ec;l~t*" Itt le" Ittttctti , It+ cc, .; a.ti~r ' fL~tileiI' Il i:+alk' SCh| ¢,y il~/l.,,,cu titet, it- etItie,. lr:o b(. lnsoL'+ I. tl t .' lr· rh. ccr.'Pet. .. . . . rl ._.v. i :.otnr t.'ll , t\IlT;+.Io. \odr fG lo eveJ_ t ,ittl le llt- 'l,. It tic trr t-- tttt+.,,,'v tiI tc td~ ~ch t et, eec~l.' lor e. v Je ict .ttee . I ,tt il s --t til e tt'e tt G ta, li - it AOlill &i' 'h N A 'llll[lPllllr-lillll llu) ttg.es K ..llt hi-t ,i tZthttlcruie tittnt 1)r l -l, 1l t.rehtite -c Jut ceet nfr+ti y + llO V\{ ccli re t-vtitlee elaee erat tca~ llevt 171l'. t i ,,l ilhih, itil lii tlit" be .tIicltetal, 1cteii uetyeh leIodeec (tuatehup Ahececder levy,, Iletrec, fur .mle y ATRI i-lt, 1.A, IICAI l'IINT, Gas h ight Binikii;. m '.,np'n , Jan r n i." l, I13nl. i. lltv will fi ha l .I 'ittsl i r. I ;o l, ill sIon ll Auaer. rie l u I r (I l e llclllPDin r lOrers irii,,Iie l ea the Gai Olice., Ilnke All e. jit E ' \V tI.I. , Sj y dlicovered by the propre,:;:r and :,a, hortn snh jecc ld to his carf'ul observatiln ior imn, I.nears in overv varnie, IIf illncli un, nid ull hi i ll + nsr t. oI nli diver nifid A, ricaI(:, cini el ; ild it in iot given to the plllbtic with I{e <utloo,,t Conll id-'·lOle an l believe thal it is, as most i'nurly scl , orl h il the pailphlet, tc Uipan. ying the sea , the bast ,nali. cile ever ;irinlii VlIIIII t re ch oi f 111 { .lnses In" sciety. It is wib t.il e tii in est pr..rin ly i aI i 'll inII nll 1 th L~, nhl' li e I t he ll lal r eII fro Ihe i.at lished , nritanIii, I.1 k w. n Ikll . faor I si it - mlii i i ctsnin i (m.ll lill n ti thi e lll Iii t Ih' 6inIonii Sllch and l ill n itu.e of ti lli ea. . itnlh r i, s in Y11114 nille, diorml", fi, e , v c p ornot, or1 rperrir medicine. 'I hlt Ii Is ta y l whi l it purpon rs Io be, nellti onliy I Innili to iatl.y In ii >i lll. r In lln lln . The c IIl. i llldn 'y r ntnl Io th : Inowledu'! of oine lron rillir cir in b lii al ani Faving , (lerslii i vl is i d sII i l li t I 11 v,' , mti ll n i , ie. I , ilnn 'lii. lil i in lh ti ii I iI ll l l iln l ll dysll e tlrrll or bis., dy'+ !," p- lt ,,r rl ,, l le+, -aus 't Ihr'll t at· I1 + :,irll" n ,l ! i .I ,l l ru.11,rt.. r d I ai l, l i 11 a In i hi h InnY .' e r ills ap fun ,in tol Nl k ,i ,l&l h l l. ou wn n' Inlln , ut I ll ib Ii ilA " " r rh ' nll.l'lnll' - nn l i hillll ni l eil k in i n1 tl' iri I nný s r I)ll illlllli llll linl n d " II Itil a i i Iad I. , iin , I(,Rl ri l l;t .I iIh tlNh'li' h ill (" )l II I: I I hI- I Ih+ lltli mi nim l iiilll:l illl' Inln il I l I l I n Ihlr l+' / Iti i i oI hi e n , I: l.n hi i tiii i oi.i lr ln .n I, a Ilii ll ililn h 'i inn < I '11 iiG i ium nm I'i lll llll' l+. I t +fll liii I i 1.S11 -t ), · o lr 110.0'; Tor imonvrol l , i l l ai ll i iii l. iI u I . i Iill:; iii \ 'niin ilt 1 'l.ar , rl Q rII I t o, e.i . II ltn ' { Ih tln (b' lo o l i.I alll alll t" II..,, t, Tihe nml lln Jn ni oiioio ;Iiiii I .. 1 - l il lhl'l li tl, o . C , I II a s 1ni ;1. 1:1I Ii. 0A·b.1333 to 133J,33' I') * LXI·: ,I ..3..I.~II·~\·) 1111 1Iilll·lfII le IA 331·~.,·)· I .33, l3,33 3,3. II 333 ·(li 333.333. N,,~, 3.3.,, tl~ Srlll i. 3333333YI~ I131.k.'3·\ l.l~ll\11 111111 INil I~ Ni .. I Il~~l,.3' ,.i3.,33,.33'. 1131111III1I·Ilil. ~i 3)~I.?3 I333.I'.3 Ir 111111111111(:1. I1I··II .I 11 I .,.,.3,,,, 33,,.k1.·1 3,3,3111. 1 ~~l'llc ~ ~ ~ ~ N 33L333~ll 111)1:111_1 ll4 INN ll~:fll iil ~Allk .\II'.,--'" 3.l~f:i,l. 331.'111·:11 I·llllt~~lUI N.hll 33I1: III·I*, .3..,. 3.. N:1!.1..33., 1 :III~CI NI:( .l.. I . Il 3..·II~ . '1. 1111 hl ) I. I In.lj I.,,3 3,3, Iril 33'K 33 .33,3 I·~L .'....., lIen .I..l, l~ 3~. , 3',l~r,33d `hc · '·r l ;21( :211 2,v.2.1 l .3lI~(~·l3.W3l'II li~.l 3il/Ii~'l' 3,33.1)IP1 1!1/(1. ' ll 1 ·111\ i ·li ·; i I':''" lir rllrr Ir 33.3i 3.3133l NII( I..11 JP l·l ll 1111 ~1 .'ri..llll )l~1 .3. n~nl~ .lc'1 3 .l~,,3,3.i3.,~~. ,, 3,.,.,,, ,3~ 3 i,,,, ,, 33. 33., .3r~ .3a nrI ,,..3., 3,.,'u i uII U*rC 333333 I'~3i ,333, 3'33.333.33 3 3 3., 33313,33..~ 3,,. .3..3. Ii, 3.333. ..,3,~ .,? A - ·: ·l~~~ 3.3,3.,' 33 3,3 i 3 33 .333 (1 3.3 III 33. llllllll 333.3.39 I· r 3 3333.'·I~ll.: 11· 33 .1·(1· 1 33.' 11 p..3,3. 3., 1· 1 I'0I3 $11.1: 1/9, Iilr A1~1 Fh3oo,d.,, 33.,,,.,,,,3 A ~.'..'.N.. 1.1 ·1 I'3.3.31%l 3333 3.l f\llIk,. ( & o /9., · L ~~i( N, 1( IIIIIII· d'~ll· 1lr .1. I to., L.f.y.~ll~l 'u. C~lll·il( ~~ ~I~ll~ -·Irill 1 .1plr NAI.o,-,,,,,00313t~ 1111, ~111·. Itll 11 lt 33.111~ 1 3.11 IP- 3.I1 .I1 . ,,·- 3,·11...,.· i·( ( 333i A1) 1111 3.3IAN3. II3E.(I~( ,..,.,I1(1 li ill13 111·1 ,11 3111·.31.3 \ 4 i, 3,Iu,33,,.3..d~g p3,nl 1·',.3,3.g,3,el 11·~ 33.3333.3,3.31 333"3'33.I3·.' 3 I'aII Il lllr ll 14· ~I~!~ 1'1*)111. 1,333. 3.3,.33 3(3,33 1 3313 ~ 1. d~ilp.,* 33 3,l,33'l1 31· r 1·.3e 11 3,33.333(133 3(i,,,3 , e,33,c~ril) : .3d13.33()·(i333333-{3333333f111··1.3131.,3333 33333.3.313333333,33'l~ll 31.33.333 333T~l l .,,,, 333.333.llll) l 3,31 3333333. 3,3IP· ll) 33,, lI 333 333·. 3'33 3333333.. 33'3333LI~ l 3.3n33·33 Wil·l· 11 31/3'3333 33333(·ll 1 ll~rn.33 .333. and11·:1 11 33'333d03 1('3133 33333.333333'3 3333l 31.3333 33,., 30.3118? .33333.~·: l~ll,, ~ l_~ll 11-111 1.Illil tlnia.33..rI...3333' F.ll 3V ...,..elln lll~1' (1·rS,,,. . 1· 01· 3333333rl· by .UII CI.E 199Ž4 &\~ nlL.. 31 3' ,.3III·~l. I rl clr · lll r · 3" II.3 'N 3I .33W333.l I1, ,.,,(ll LltII ilt 13-133330lv ll~r il 1.6- .3' r 3C333,.,u b~ l 111-·1931 I, 3/rn., C 311 F kl, ail dllll~~'L·IO (rL11 181~1 diE 1; x1z1:Y 3- N A'rATI F illStIAiANA-Frst Jud u ial Dl)ia . E, trict Court. 'The State rof lIonisiana, to all whom theso pre selts 0 halltL coll , greellir : Whereas, William Macltey, of thie city of Mlays. ville, Kentucky, tavuring purhrsoed rat a sale made by the Slheriflt of' thoe pariha of (Orle;an, the pro perty hereinal.eer deseribred, has applld It the clerk lo this iouit, in whose otliiet the dead of eole was recorded on the second day ro May. A.D. 1839, lor a Illo nitnr or adrvertismalllent in en tllorlnity to eall aet of the Legielahtre of ihe StMte of Louisiana, etrtlled "all acnt for tiahr rirther tirua ru clel of title. to purcthaosrs ati jdirctil sale," approved tte to nth dlay of Mlarc., 1834. Now, thereforrp, klow y, alnd all persot irtc. restmlrdtercih, arle hereuy alter and adlmialhedl i thue oarer oat' tihe :artit o'f a ,rt tl iana, and a ot' Itoa Fiot J.udicial DItrirct Court, who call set up any tight. titla or claim iu and to the prtoperly herein. after dl creribed, i ii cO lllse l llr e lit anlly iol;.hrend ity inr tille order, Idant re, or jrlgrmlnit or tilr e nt.ll In - der which th t r.hc was iaerae, or any irragularity or illegrality ill the appraistcants anr d r a vertisrmants, [In ime, or m;I r ofll sale, or Ior Ilany o!,l hr dfihet i whatsoever, to s;ow ca:m.a, within tllhirty day Itll tbi dIy this monition ia firt inst rtaed in the paitch a iller , wihy tihr salr so mailde s u ld otill u coi. olnd andI ho rcologalt id.i 'l'l*- saild property was sald by th, H(aIT ririo 1 olai pnri.sh alirrsali orr the llth dtat y iof April, Ar . It. 1839, I'V vlaria ol f decrer af ti.s coll I, re.ndertd on the .1 day of Muach, A. I. t 139, it a a oui e - tite, I\Vil hail a Maetly al . lt. r ' & Sttete ver, No 17,376 of the atdocket 'of rl'e court, at w hIrar sale the said Wrth .n la 'tiey b.rlr am the purrhraser fir hell prle f' ti enty Fer(rII Ih , us:lla d filinl d hltr hiu t!red dullas, p:ryablue ns tfo!. w , viz: 'ra l'ht pulltlchre r a rs ing llllllt pari ltyrmC t oft nie.' half of two noun ot six thu and 0eveo hundred a ct aixly-fitve doilar arnd lift' ix e, ent, rach to bei d on t hr :t261L of t otr 1c1aar 1, r10, at ldr t t tao l.aer a r t; le purch -.r ;.r s limng al-o, the rUll otalright Ihour anl- t arnd ioa huarrhd doll ars, dta er to theI Union ink o tl i.o itiana, wtl h ilrest at te l per cit. fromr 1i February, c13r , ;d the baluance nl etch, and resorte." n ,p'eoal moI l.gage oil Lin pro. p rt art a loll rir a l'rl te 000u0 ra r patidr Ira , tre r aptai n~t prop.rty ah given in the ji nicrialI ' r'rr: r r;,iv tai r rI half of two rrLrrin rts of gronrt l, to.l hrar with all Iht huildinrgs iod improvr1emrntrs thercon, rightr , ways, ctalane, serva tudeh , ri r vi. le;es Willd dv{| tlatn s thererno hto |elo ging, fir in any .wie apprtaining: said lro adjorin rac:li other and rledk p1tt of tbo ballura in frolL ofthe suburb Nt. Mary of this city, rrming the lower cotnr.i.f .hlha Hnld New Levac streets, dhsigoated by Nos. Nlotinen and 'T'wenty, on a plan of said batture depostthd in the .ilon) of Fl"hx Grooa, Nutaty, 0dated tihe thirtreth Ju te, 1h32. a Iot No. tiamrlarn mit asrlrc ,rc fi rt'. one feet six irches 'front oni sai Nrew l,"vru stract, by onl hutldr rd v ir de arri more or I.s, br y .a c' rl tic'at I of .J1eph tsih., rl'y cr'aveyor, dated Marce 23t, ''13', er, app lay' area'r r th sati awo la a a ir togeth or, it Enghlish mt~asre, swvety fo.t trhot on New L've . s..tiet, by 00000 htu drd l et i i It depth; togrthi or, nial, with twro hludred sharus aof the stoack o' Li.r I!nilo lanl,l of Loui-na. ainess r the Ilt rn. A. M'. t .hraraonr , Judrge of the 'ourt lra .lrlre l, Ir a ;ifr t M ay, 1e3t I tai id- 4twt I t I l xIr. It: I taA ' t. ., l . a'k 17rAT I)E LA tId)I J I.I8 1N . "r, dn lrhemacr lhbtract JuId tlau --,'Etat do Ii - l ll Nhl L I,÷-- I ll c ux I II o . , prtw tes copn. I' ComeTnPI t-- alut : S/ "I :N D ,I' q tllt. l!,,, ' kl: ev, de I" , ville de , i -vly h, K,,n.ucky, avant i heti - 8 une ,ente fatty par Ir Shnc rtido l, I'I r'"ss ,l( -(,riant s .a pro. prlt('id t", apr1', ( mr'to,, 'terst addre, of o aIll r.tl.B de ,a,, it(! r, ,o tI l Ialt l nl llo fi ll enr giStr o IIlTll' r I jour de 11o: ,'e I tantl('a ' 3't., pto r tll a'tis, co Irlllrt.Illlll a ' ti ctI d o la 1 a gl.laturo de I'Etat de la Lato .ina o. ulltil "i A to plour ' confirml nr letl tlu a ti Ii acq, rur. llll vi'xnt s juldici.ri s ;" -llt Ilrou' I 111" It r 1iar I. 4 . lll Ieol u t l mlllll, it tollrs persrnes t: '.rdj s s,,ott t par I cs prd aenelra s ihII s an nlll do I 't'lat di la Louniaa ei t det la r. d I rlll'rcntlr d,lIrict .l di;r: .ire qg' i po' ursaionJ avr, r droll a a pr lprho.ll t cl.a lre.s 1 i;crite, ora conic . 'll iai d fa t dv th '.NI dans 'ordrt , ltt, dder't !11'111't. iI b',I. 70,'ll3' ou .l plg iment do la cour, tin vert i dTn l l Illl v ont (t',.,lto , llli unid 'ir d 'ole " 'irrogula it i ldgalild dar t I', .tunat, n, I'anl S ot ti Il t,'mps oLt lo Itol ade lo la v',llr ,ln p ur unr autr tlu C:a,,, ur ileo lsque, du fairll l vo r d tals eti lt joutr~,;t d.t t dt pu , l cll a. tion dt cat vIs., poruol, I mot,, alrst dote .no ter'ntl p le t o , t,,tli l ,_i tI., t Ia tit re pro prtt ' Ie p l, ttver, ., i e a i h ri ,lns. ill tto It 'a jour ll rit'.r l fil o It'' ltN , o vertul I ,la t'I e Io " v( v! opl r, ro : ,hi . l' a i' l tolt 1Al ts d',. S t' , 1 :"~ t, I l d. tns .lll I .'li {h tl , " illl .Pi ., ok al oari- Ii her lt ..tlrltl t,'ol . 17,3oil do do k, dl , Ietl y lour,,l') '0 o I t o tol' .1 Ia tono t1 k y tll'l', (rt lll 'ot ll l - sll : - ,at ,I( isr :t,' tnl : 1t ,,nt de la innll dr dl, i, ia de : l;t i t1 r: llents ct'halIue, qua 'olo o io i llt h; ' 1 mar. 1l91 , ti:l Il btllI(r co ptan:li ; l ell 'I . <l¢ orcur al'SQun.l nt musa l e1 p',,ine tt, d , . rornme d, 5 'i ,ii d n la I i a InIa yI, e do e l'Prii do l t ],It llsioan , rev-( i t ai Inllx de 111 pto r cA ul A colrpter du for. tuovril r s.. , i t la babitilv clln ptanl, t tr.o irt' nii l U I y 'pothequT sp~ tlie sur lal proprit6 vei dur, I Isll'. o quellh olt pay'.., SI'ocrt ption do la propridI d' pr a 1o tund "er oao'Pel, g/rao t ' tl't LIa . itt e In iso dI det . r. t lo in io t..o L it tver "l"ll. a Ie,~ h Ih rsis, it a;re, litrltionllll gli 'y lnlvent, uallst l lia lea drills, Chemins comtull d 'llne manwrirol t qnch';ll 'o ; cs hls suet coltigus et fiat partti deo la llour, ' n (,itIn du I:lulourg te. lart d relto ills, rmattIl t & c notl Ie i t I la plus b:t! des ru.s JuN a t NovelI L-o et , eto, sent Id(s.tIni c los no. 19 et vingl, rsur In planll d I;l die oaih tt lr. dhpl. , a.l I'11r o de Fe xltzt× tr mlllL n otatr,, dar& Ju 30 Juan 1.13:2. Le hut no. 19 ,no. I sur 11 p.des il poures do facee Ilai runi de la Nilh, L.ov,":, llsr 1110 pldls pl on ll ain)I dIt profnodeur, l'lnLpr¢ III 1 ',"i'rtlfical l .hll ill l l.,,, voyer d0 la dwlh, al, di Q5 i . i >3 .ll, t! pa-ru f:lt,, llclis de x 711i pteie, le t l + ,itl i'ur do I. ntouvo ! ,, I,t vd, , rut- III I d, prolll nod r ; oavel, a itst `'i3 o lotl t, t uI h 'd cLaital de lia liml's e do I'Cnion do l, ''.t ,otlrn I'h.norablle- A o. t. llc'!anan, oj age do la e,,'li. ntdlo, b: It l 1,ta I6. ; . P. IE BLANC', o01a ni-t. l ' puID C a tlior. l r'.o ol' : o'' t ha.. Itt 't tilol,' , i . a le f a tre I', ,,a~1 ,tult ot Pi', , or 'oh ,d Pthr wild olo,'htol o,d i oiaoootoroo/o/,l otrrotoi t'.o / t'iIo o/ieer ' ,.r g oand a tIo. o'toot"] t a-Ol tta t o , 'to oil otrttr 9It,'i' dtt lt toot c t.l.-- i k, oto ihte ' i0 nis l t.r0s, ," h t .n A Ih heaiiTne, i T oo, Ill , l ,. C, oo.to.' ,,II L,* - r h Ilt ooool --toot,',! I ot' as nd i,,sss pl-nu and y,,iheI .ddl, t, t;, ot atC ) I. , soIt o I tl' l a I' ll n r tI wC : o l d o 1 0.l . ito rton d t o thoro t d ,ob n r.,d,; l , , a l t ,{ a n ,d h od ,d rl , at l m ikh es do l aiity A f an I II I plti' i tl ut lory a andc il lr 'r.0. l i , They w tll a lld con nl e leap c,"ve r` h ti m, ras nodi s toc am le aInt of p :ill t l li, I p .lmad, bl41t uud st reit. i..11.(I 0 l.dv iall , oile, for Silai E Srn , n dh s ; Fl teh l_1,end ,in ye r, b) hkld o.o, Ll wrea , I" h su'rlion to tuy ;9 7 Camp r lh ait. c MAY ." 3 7:; am +'l til LUCINA CORDIAL. r., CO DI) .L, 1l: 1 I'I.I: i 17 L,':l,[XIR )DE S I.' l\.llh CIL. -The 1. I:vhed tai llc' en . t.'11 I hr 1, I.IIhll` (1 o .l·ln or II xir olf iL e, rl tnll s Is ll ;rli. ll A'k,,w .l. '.,.;jt, l~lr ' ,is Il. iter',, .e ' high ionlnl b Iw . hllln lih r. bnA i · l rlh tomlhin_ 1Ih tlhe ni I ullr).t llllr;ir n rcllloa rli ,llv of 1111+ illn,'llllult!C lU di..i,,e. The w( , l1 fo hndd r !" lllllh"ll ' ll Il'' Inlllinl 'lldiul tLtll nlll .. - 'At n w III,+ll~ · T,, l ul [ li l [ l . lil., JoYet1hN X .. I .! N I t W11 1)1; 11r,, Ir rVýI i 111 1111 inlrl Ih a ill Ihnr tc d uh, 5,f ="tlla o-t' iNn 1'.llh Il.-T haIt it I. v dhv ri.,rulIr thl' v 'ilh' ,ow'tr+, ..,her I I hey hUave I 110 L l.lle i . 1( . i.l n n11I, tI n nll.t In . -I; lhu it I. i nn Sfii"olrorll rre i-r th flh.r In,,;t, ,nioen rh I I. lu it i t4il ,nht 1 ,".i.i frt I .i ntlh of Sill lII l i,- in i:l , I, . i h u+c il i gh1,,, r, ob-n'o ti, ddiul l r <rlit r tin;r tl e oir ln rh loA IAl ,lllGlo A - ,i c. ul+J 5 i ll l , (I[l m t IV.,ed II:I' i+V c lIrrf torr'a . ,.l.lnrn h n.n I. it.ln . I kii OII(tt ii l 1 ohlt ' ;i,.I l i:"n inl n '1 i, l ,o r '. I 5,r ir I en hII W+, at lim.11Il t, f +nciWty hmy lecLe, .e I lh hn'll' it St ii ,teslllll di + +l,' 9 the A mlcri,: l IPrro . l et I rlr r l ir , ln . Lll' h l f;l: Ii (l' l hlto lli I- in ,lld in i (ilni Il i+ lI+s .lll on h ll th e Io ri'l tl r It iiior JII N . ini t 'I'nn > itIi In i W h itt I. I nil ld, tl II I IL i... t intiin n-in- to, ' , I T ton'n in c hn le- u ln d fiunIItot k• i :r l o t rl, . the l ow + : Ii , ha'ir I 10"f, I Re t ol ho ;!'ln", InnRobrt 1trto n. Ifn ialnllvor of Philr l S t, i 1' T '1 -|, h l, rn filuer ii i theI Irr h l cArtn' Arent I ý..Iir 'h l ,- . Ith It urr t I l;-a t , l ·r ' . II r n r - hv fmand I ,+, t t ihl Inn el fhle nie nl e ' I , Ir|els Inp rv 11, Tmeitr nor i' ill¢If te reh mailder f alth ir .ermn Ares .n ý,,lrr e,+ llv .1 l-ll: inll rl' Is' llnlt|. Ill 1 . 'rt notil{ even II, I 5,'ln r of lrro i hrlr ! ill tlrl:. eI nrII t Ilerkiug 1,111 wllt h with .1an tte8 11,.tI aib tur etr nu , .. . . Io , t :: . +:: i.: I it', riot , .I:L er e, .. ..tut = \VI1.1! AM TI'I.V\'CI1cR1 , Senir, t M1ethill, t ,I nlter tin St ferr rs'nr_. t No1 Hl pNorth Fifthl~ aIt. ' t To)IIN PIN lIis,3Ji Ach tret. I TI I 'ill, 11 A . l I), 163 ) l i r l t JOt i ) ,l l ;, I1), .Iri ,lArh r . ('ronI thIe \Ilny r.] I I, lrr \lnl, ,~\Ilvnr ofmald .ily Io1 Plb k Id I d ,, ,ll., i' , a a ,ell 't: ll , Ilrl .ll , it ,'I tll. l -'1 'llt "I'·11 i,)IHjl I., -e Givenl Ih lt' p I Id e'lr lil tll ,. I! n1 wiltlP ..\,h ., l b I hle' h.a _,.l ll) set In, lime d alldI ,',tl i lh" -cI 1 or ho city to beP , xed, 111' It ()ItS I: lT lI: Itl'. ,,h bot)ll , rdt' ," f;tlli ,,lIe ITafinU ha~ i t a . Idredid , wnrrlved ernl qwr, nn ~high is rpr.lsented the I"lI "''i r .' a -en l &'ek, b Snll' Iinl hl" ' rTl ll bi t'III II ' oll .m atl fr ' AliIl rI ri-. n' 1ll1,, " s 1rd ', -";r \luIi,.,n lent, orllr i)( C l erol ll e brlI'ri,It id b'" int dr1lE tanl il. erfun r [ t' rolgh heet o tre . m sir, '' nc _ 44 N, I,,.ie r)1 ed PS11 C'I'itIC I ,CI il I d/ la rl;d , P t rrl,+il Tllll lll l irm I liS frT .rl i t li ' , I i, vlc-I .' r 1sati1 l pa er, I lat t l e it ti i 11a,1 e n llc, n ll Inll.mi llon, ln ll-hi. rl;h, in glazred Slanld l ll t d. i i ,; iI "ll l lIilll H. tl i , Ire" blol , I. I 1 Itlllv, l, an d l . ted1 d ,ar (lit'st preS/ t , ns mi Rlali I,'CI! m t-llllpl p a nud i C m .,,thn ol t c' r.m, * I r,n hr , . ,l, llrlt li r lll , :.I I O ,'l I l 'rleol lIs l~,l~ ie de e nleg .leT e ls o n ' ell l,,r , rne slah te , Ie lon i, e rs ran' fli'e l lllr t :'r. i''i+sr I n.t!,s i It.hno ,ra, hit r T Ie1,, i, T ig ,ed an t lipll i I l~lr ei :- ,Il l" t of love i r 'illr lr;l' itT lai.lt stl. ~,,Iti and ns. -· IIr· d onW iIrring, i oI re,.T I l- , , l il r- es, f Illl I rn I I lll e paper i ih nh, li l, Tll . ,l e o hall ae dInt oll alll e n.t t I l, ,t pr1 rr at N ut 4 1 R ',, el an d a ir I Ctt nlotr Sl j"ee-I, l+I. II'il n lI il' lrl I tll lt jah r, 'p ' N i ei d rll 'l ,l atime e lnullt "li-+llse,,''+. , t trl'e - ns11 lnd i trt i a d i ln 1i l m ip 't'est,{ ll[ ",,, r~l .:,i', P ,Tl} tl prt, il, re" at t en t otllor - ,.l n,,t,' n, atlol a n l l Ind t t llphl de n l ll il, i n dll wt' h ll e I (. nd b11 r l ~e d rilllh. m 1 et', -%lill.l'i0 ; Ili 1 l' \ l. l IS,' , h.ail 'lt. 1t. Iy 'IVIIIII Io (;l lr ti ll. 1'-,t1 sI'i I . 1 ". llde , Il le l eel et hrrilge I 'll : r. 'I L ll " t IIll- i llln ou tinlg i thilc. o I, a t ll A i s ll , TI u heful en I lthe I i. lice' of lie t a t' l Im i1,1 n Io els , i lee1 , ii d i 11 11 i 11 , 11 Iil ~tl * *l' XlXltll t I heii: - ' lJl s'I'11 1' X ('hllltl cl ouri-'1: P. 'R" .i" ,,r lllh ., .t; /,I I bo r. 'i(l. a l ,I ', T Tled wi',l e produte Inthal, j ull ll li ntirllI th 11Ii olsl ,ll , 1 1,' ulll.rd . 'i r .li. ri ll lllllulle .ll n l " ,4 I ;.- ,i8 l \ ll n · l, Ib i qu"t+( oI Il/l ult'l.- /.." j /h /` ('outl'fitl" I)'* . all{'$. lamp 'I'v, ; 1. l,.T ,,s h. ;;t" 3 1 llat lw r Lat "11"\+1+ & .AN1)IR!:\V., VEGETABLE + -- "'ll rllE lIfll. J. IIE ,iIIg IT ' TE KNOW th:t hall11h land the abililt to S Illor, rI:lIlltit' s tie wea h o t lllh (o I h pll:t I iImn sof Ltie pep I. in this, s :I in in lt oither cotni. tlryl. T' o pl o sc1 re, thel rt;re, 11hot hlie il i by natll ra illman i a 7rtdll , iIural ' hand Is lihi al sc1emll lU tllo titbi whilh t, ret ftlres t 1m1att eointion t'o'hr, 1 I'or l I,' eull tarity a r tt enti o - s a Ihroi.l ot he IJoiltld State., the fC1iaLi,.', '',xoTis, . clJo, l the i.s'' t olli ie', i jully julil'y Dr. I lHrtcl' il n wIrly no(! I' e entiouly11 riel0m.en. il :L fhlllin to f ellu ll llwi:l ioten of t llhe llicted e.,r.' iV "etIabh. Pi !s are t )u :to etII , ii r lt .fl 'o , tuIl anid eoIiL e.I l remedy t dll - I se:.l s of the h I'ulrn Vinittllll ol tllhlt I h i c. :r llbeeln iov11 rdl. Ilr. Cet'rr tlhe I toll .u i lhis inv tille inedi. cino, froln Ii o knie ldge ofi , the urlan llyalle derive I rum a long anld extlsiv prLactice, has lrrlvl d tI t ilO lcluilon) tllh th e t ooll i it d pri. oll igary .a.iss of most diseases is a derlngll m ntll inll II0 uctnio stllli t1 the, li. lr, or in othit lr is an ll in lerecaed r di i ltllS he( tlle LretIOll of tle blli.l oet weoll is this lll lntolo, it it it common fior Ilpers to y to et t l .l they lh uIOn l!, tn t lhy areti ihlhn ,, imiani g that th.y have tloo lmuch ble oil tie oetelliI. til the Ilther hand, wlhenl tht e Itw of hile is linil h d, thi prollll CI ie of dileatein il ineturfectly prfouroed, lte paticnt beelines wt'eatk and ainel.rtted, be.l.ns uourishmelnt col taimtd I the food taken into Ihe at eIi'irc is not properly ex. etrcled, e.ld the floo d ,i ej ct in l crlude state. Dlr. Peters is coll1idntll tha:t the iuills 'IIVan 'Theory, e o called, thetl , " l llul ity oif thiet bloodi in th catite llall dlisaser,"his a grelt lIabsurity. 1 lEvery one wo reflects n, tle subject a noll lilOt, will plrce ivethat Ilmpurilty oflthe blood is a swn.lon lia1y not I 1rililry complacint--hle ia lecL and not ti.e certill ue . -otele Wlhn tht e funictions of tlttth liver are deranged, and the flow of bill increased, it lis i tlanllll le tp by tthe ab. r it versnls iand larrid into Ir telrolllulallt lll nd beellinesd i ling ed lI wi I thea lood, to In j t itelr, when tle patiient shows it in Iis cornltea.ct,. Now this inurity a of blood is 'aulei by an increased r el w of bLilc, lendI to remedy it, you must correct the l.erotions ott'the ide ,, and rrCte re it, to i a Itlt hy i tate. i ing wletl it, oirent vegoetat e tedieyto thiseases as tile .hunt, most coovel tlie , and cherll pe ]t di cine that ,in hb prepared for gieeral ula. Dr. PI ters It utters himl.,tf'thalt hIs lunh g e.,eri. to dtscolur the irue i std only :llhstitutte answering I all the lUpu).o.s l cii retri s without ally of their !tills is that they ha:ve ie alteuraitlve principll lo . bined wilt their cathartic, or operattvw l ,ualtles Is tht tlu ilt onlv cleani. the itoma ) vner change the lourbld secrrtiona, strenthtits the diliitlive orans, purify tile blood, invigurate tle circulation, aull give tune and energy to tlie ler.. vouIs .Iy teml.i 'IThca are mild and pleasant in their operation, and cnrl y at ta t t, Illrtrediatel conviction of their utility froml the tirst dl e. 'lhey can o I t;ken wtith .,lhty by persons to any itge ; and the t ,,f'bc , the inlik i ll, Ilervoul s, anr d the d licate, au- , ttrenglhclte'l by their oper,,tion, bhcause they clear the systenm or had humroure, quiet lnervoul arrita bilhty, and invariably produce sound health. 'lIho Vegltable ' PI' are a isre remedy for j diece, siek and nervous herladcho, <iys epsi,, cas Srev, tick.ne ol'f the sloinach, Ieartlhu)it, all bi lcornplaitsa, l tIils of all ianld, atid ittaktll :l clr ll'nllr ltlnen t will invariably chock the:ir gr,:,s, l d sa've the Ipat'i llt frClll a protract d d.aneraos ar 'eis. They iare invtaluabe t I vans andl~ bly ,nlrlllll| l tit eyller c t t itii at and urt a s itat a t etrthn rmady iur wort 8. a. 1 have' inn'rm''- my Ve;;etable, Pl'1s to lthe .Illi : I lihave rcct i v t d nnic airo crtiltlu cate ul't',tr p rlr lftittelIaty ' in tt n t lr lll iacs I,. a so, i many dlel r, ,rin l,[specta.a'nh. phyvi-iane, who hi;ve Iused: l hehr in their pirtactle with the best m ighit puhlish a lsmall vohlum . of ceotificales, bill conidtr it ineco 'iary, as thie medicine wit I rco mttellit I!sell tio all who w I lmlke trl;al of t. 'The above pills are in buxes, containg I I: P'ric., 50 centi pi r blx, I)rtl, lst anllld coutll yV ii.Ichantsl can .r llup' plied, at whl't r tai , at Drit. t'eterls' prine pal ollice, n. G3 'aydras alreet, between Magazinea liad (:mpllllll L. New (tila s ASil) for alle' by G. N. alorion & 'o, t 11 C'a alttreel: P 1 lih,,i, drui gist 11 d ti Leve , betwteen the' two ntirkts' a 31. Ilrtc- iier,drti ggitt, at the \ushingtmi , market : ctt JT"iulnhati, drug. gist, corner of ,anal & blourbon t trcets: G A ieed & Co,l druti- sts, corner of T'chlhouptoulas & Giroud trcts: .1 Ross, druggist, In.Ii ayttu city. ,ii ir lt'r ý -lil.rlt, t-'ti- i' l n11%' .,Il'" Vl "y It hill t II *iln t ,l- h, I ,,ip ht It 1' :l.' & , ', , i0 N S tatinr hdtl,21 lh stlre t 1;id , I '. ' ,a . 3 11ia 11"r~. . n .It I aikt iol wic n i i t y i. hal.oI , - lrl' I liPa h l i., ion oI iin h' a, , ', Na i-itt, .l n, a i, lin .,it' .n'i ana ,l o ,y,' Ir at nu d~it I I -. m ,r i. r m nr ', , lnri lle rnsI h I an id plniu a.,'+ ll n i tnn , l yt'! ; real I, .i ' 'a' rk, t ut a llt rt,; n_ i.', lto lla i I , •,h fI ltm r r a d p'n alll . . r .. al h ha `o 1t; e.I i' llll:, 1 Il- we ,, 1111 1 ._n te l l'le I L.~' ponds ,'; elan n, i,, ierl o, malt +'s r lt ea' 'elh InIii. i tn ' ll 111a 11 n ib e o'onl a ll lgl . its r( a ldl t rII .s ; l yr i I n I ,lr .ll l i ,rll lhl ,~a 1 l1111 larva I llll- , p a ,nl r,1ll, d i v +tr, Ipe'arl ta l pI :a , l lanall r y II l s n L. I itll:, ii i Iaal'. i 1 ('( llalal-l n'II t.. . U ltl Nt, Itlt- n ij t h f t' kid fr I , bal!.. ; I.. -i,. S, r - fI ttit ll i, flTIlll tlrl I-la t, .;a i ). M thtr, Il n oI 'hr lk b' o hLd ( llt!,r < do. ; ? l ,, I wl tor , lllll n nani, 'rlllantyw, I~, ll I ', a n. l l P le ar 1e 1 11 1+ II h .,, ; al;, if- a :hi,'lll,'h ,ll' II1. foTr h ; . ca?!,, al d to m ,,,,n a le o ytl i r Nl br.I IItd A lit111 a 11 t1r .l am, at, r nity aiattyI ,t tut I II; I t\ , h . e e Si ti I i i ni t''' l t ii '-'t ir h e lla -, I'· l , n r . v , , lt I Ii s , I 'th ,; a I ',rn" n I i ht c h wa~lil tit, ta,-v I.-. lI bv .ll , .i andlt ii %t ilr?. \ lr.,,,H A w, Mrealy ea ,ntd ~'~ , ,inthfl e ml th a rll ,',r IeI. l,, , Irlt n t ,*llfl" y a llun_ I II . lll: il ''il - , ir r h . iiinc i," lI, l a-r ls. ai ' o r, t tlta ' i ttn I ,nir , sai i to , , h er It, l I i . . i t , I , 1 t o I, , I e, h s tl , i-t i, i i c r llit i s it . nl I l.l al: l l,l ; r, C,, \o, . 1 ,; 1h,:,v IInteo i , e i 1, 11,.1 r; ill, l ,,. tv s iati i l- , ' Iate ll the i .III- Ira, o :1:al o nII e . AI-, , a Plar;ce oi vw it-1, n ," 1,a11l. ha te h v rt -,. verye , f \ t',l l \.\e --ntial (ldon, 1a .:,l1" I,1' j ,y' _1 I Illlrlli!. A. Cu 1:11 '.lgna'.:. h |ARllllSUN'.s r1'1. I "I': OINTM'IEN'I'- * T o' gj re-lt e .!tbritv o ('t.i:; unrwdl,'d C, n positio,), u-Ir l,,-,'r'Py i', th'.' )rtl.,'r.n S at *. leaves tine l"p" lrdor but i It.. ',. a y all lhing ill Itsq lAvor ; for i1 ul ha . wl:.r,,,,y l:oncededl+) to it, t at it is be(yorllI ;,ii c:,,,mp tir;) ilhe b,+t reenedy olr extrllnal cIm)II, lllnt1 that hass o:.,r beten:t hLIYco veredc, Indeed t.e +. pe', ,I. c)Ol1,lilty Ol.its nie. rIli pl ha')ti h ,w earal:ll r f. . mIrL'll e ; n ilt rml s, w)'4 dlll l 111i- , le+v .r m tlles) c+'h;! i nt,,hl whiffe swel lltgl l, hale , le lpl 'r ,t, m: ak+' )+i t s skI*P.. ill l It - dsutkl, yihld t)o if+ i larlll:;· ,.Ul)irhu ,n iflu ('n|'., Ti'hus if" plrpelly aV )pbed£ 1 t 1 di] reml+).ov ant llv teirt Icrn, o) r hr('k areItI heal a bInU ol ) live days, will allayanud al)rhketly c:ur,+ a. tllr lo two weeks; all.l tilhe muost d.+prte cnsesIr of w nl;t.. swelrlin thaIt ean ) l aglilt, hL.i e l , ' detroy,:d i by it a le.+,+ tha two neoutih: s. I'. ..lh u b .h.l"tr* of oul ill~rles ity t fliclal·' in tru', l Turl)risi, allli e'v'e i theI1S t, h ,l a +,hd,+. dh f, "f.r I I' apsl)ll d I ti melll+ its. l powlrs of!ti Iattr Ioll ure !;) w¢)llvierfuLll t I dLl I the'y w ll tl t onc: + urne' thI( p iso nll d| thsll t Ip:e. ve.lllnlt flat lll per vnlll th e lllll syl teml l. It is llk Iwsa I grteatly sIuperolR to any in ¢ I cuSR ' el.el e her++'tort',.o+ dou.' .. I .'ered iGsr thte cha',.hd blJ' ,,ks an ld l (Is oF MIn)l'ho++., i illtll r, ri, g w lorll ch* pp d ) p >, I )l lll d l l b1Jrt fel+r e v e y.+ x. t e r( ll · b (d r l y e v i l t h a t lm la y aI I l |to +|e i n I It j T ilth pro rol r halul re.cuived tl least a 1t10lusalln ertlticdehs nild ,)th r I elwn Ints, in frl . r if hi: -' H .e~ Otutu +," ulpwaxrds olt :,llri| o" [ which wer11e wlritlten ll tr" rII p t &..l+u £ e mllltmberS of the +;,|,'tled l V" lr+,:ty', aHl breathig:l. the samae eulogy Pro usE d at 1l'J Libt, rty ..treel, New York, an.d for =ale at I;3 Pay)dra, ..tr'+t, New. O~rieuJ. anartG tf 1 ' IIOlN':'+ )il mpm)U+ Ib tsme ofl+:.t'+c +Jl'(', )ib+aht a S ;11 I t il ·L al 'lll ll· 0 :ld most tl Ic;'tual roseit-t I.+ttr iet~v+t hr 'll"cu'rº- of G. n Hlhes, Gk t+.t .%iri' ur , W hi .\ tt'+) Pain. ill Lwt btlck aind oin.+,) l.'U+ n: el~likltt..ll nl .~ ~llll+.tu ll ll I ldl lil t 'm) L .lll .,t' )l L.lltol'b Iti+ IwI'kI Y till i Win ellr, . "·\ l , sco rb )c n" l iet'lll tl on("I of aI tmellic+llne poh r1s;InIg[ the u itlt I anld ac~tive mil'tue ofl the. oln" m)w aflttrt'd It) ih pcIubli', ill" pl )ife or hll + lbllt Ito l ft·l· t dl l J to h lt s lwous rl'lecllnl rItelltinII rtecei d l· r m the most aninenll t t) "he , .lht'ol l',ult., in 1,.mo pr belt.ievin, that it ",Itl b." duh a .pec iat~d' when its me{ rits .rem.,te Itallh known. T,'lhe Uni:unllllI o 'f ):paiha son en\ slytI* ust'd, has~ Ilat muICIh o f its cr-dit I¥rom thi • i i ke which I at" e), tl +s tlor lllI'I inttteellicinc w+henl i1s1ed in tile ill oustlllllol' sltagel. "TheI Ino r'itorhur ] ns l e~d Mll a llyllsis of1 thlt ~tall+.inl cone avl.i ImIoI'e ioncenll':tra 'd andll miiret tsefuliv h'llnlili+{erall thanl ill he |llesent]l suit(+ Theit blose advcin'l eilt c+orninei n-+1i grel ietll+lls whichutlle ill the highl+t Iepte|tll umoky}++ thle most scientifitct usl h-arnted in the porlis.sion u ch ':d dhtlr iln the+ compl o i).tioln Io tilib )l'( [par'till illclreatss tile oflllll\ €1 the otlltrL prodluenallg iii oper~lation trlylI l~o tnishing .,Ian s pm'l:,'na the. root m:.gnian c poetations; of the, abow( dist,:a.e. Tlhe iios1 eminentlll phys-cismsun.:ld s-tlrgeoull Iof the pre'sentl dlly texpre' s their' idteidted I.1 pro' ,attion itl l'.''.tr of Hursupwalia, w*h~ilt its i.¢ in the rin'ipal~l hosplltall. ;111 itblic e i dicall inlstitluiohs htus be , ii d 1111 till conltilnult,% \Ul' (,x'ten t. % . ]I wais MlI~i orlte remed.,I with th+' celebrhl'ttd 1)r Abternethy in .lI v n ral li nlt~lt )d 'ction~s, mlll ill oblstinltlecutllln.41 $€ U'I l. lblist',, beet.L'! ml~lltted Ito the test aznd e"\pterienlcel of1 Ile their U" isr tion ofits ext: r I++aord~inay iththec inl eheir i.n+ured herenliter. IPre.lred hy J 11 Thorn, Chemist Ilalldon. Il'rice .'1 so1 pelr pot) IFoo IA I t l t. tot, MEq. C , I siiotn to the lt rIt' k'hen g. I tpit o :lau nd lI . ng - , mn .\n o tn , h "lu'hce tli:l whieh lov h mr oft iolr tprtiio-n, rtn l in -ety l c, i iIIi b lllv e ra.Id hnllln a , tin its1re.r111i s th Iro" o lttllx il i it olne ofilthe most v:alulhle anr d ellicraciour remtnlles \ cl olferrd to the publle, nl lld one ill w. hich, rorntl expert.1 ee, el1 col lace every r,.li:ulce, whlihst it I lr.om I I Ct oprd, FR S , siieont to thei's lt l k r: tak :rr +n snlcesn n in add ing iny t he ti Lvo to the l --st o l s. oI, tUllV , elt'v ini all a+miple r s ot to' It foll" I to horn+l k Xp entrl .cure " inl briningl. tit to suc icut-l 111dil u lortn. IFronII \\ ( Cooper, F S, Surgeon to Gu 's c. I - i lle 1 I i.olt urr li, l M I !I hlasttI ed 1 thet t l( ilelt ering d + Iti" . oll ll t oinl l t I th I ents nfl.il l il rh th(e a e ht s . ýna. u 'sl" it k thou Ire l n. t t it n oil l ti4 llo t Ir ih 1 k e filhic t Io he t ,ppl. nllr t. u)rll mh e ici t Ioil i twll ,h1 to,.% oersr in in ulspeedly, rrl . mf ior fuI + t.(l to ip ati .ble t ti ! il: r :\ ,"+, pr, I+" Ii S l' l) 1 7 It( ';, l+e . ,l.tV pr, : ,,ll II , ,Hiyi n ,than sb or , hlevl rub I'll E tll ,o r E1 t ete re ' i e n, I Idee flrn t ir l i lI' pt on , I: i ( . \lt ht i m it n e t ['h sturi aEt whi ch i hni bee n p (lr, o d ill' poedicin gtatw I toot e ontion mot tg it ttt oirn pumlicii i ll " ..e" . k i l ll riirts l ot, e aits , lh, e r o ,, up lls l+otlt, oin r tll ',l , n,, ¶ t , tdl o srlo ist l I wl'dtteo i cor : 1~· 1· l·, IoTihtorp , (itootp tt I tt, tl. i ln cas ls'll the above chlt . t s alfor t I v:lhl nh, leasure ll in o l' <hi C " tt it l m r t r to Ie l tle I.' iot icl o : Smanyin. ... .t . e . I ll l.016 :0,; . 'l'ly . 1mlon od y lt Ito1' n oplve t-ilc t O -t "re,~lt o n . r ll es trig.ttn Io te o - nI -ll en sel tl\ w lhic+ bI· e~lll lT alllt r. 'll I.rU-tl greaten ruh ohn. tO hi ti elto utia -t, it Mot1o, ite Itlol. i trihio, uefl an t tor Pe il oe : iit ,'opt- p" -toltu t h ti tor lou |i ortfi. tolbel to Ii t it ~i ith preparatiot possessing th ll , ll Ill h the t h Iite on PPo i ll rv e (r lo l ;,,,, dlclll llirI:" 1 Ir It ' ti lh n p tm t t.l troclloc In11 i n 'l, re't it trl;s o I te, diso oe, witlmt toli nl-'(tlh Il- ti' l l l i iotLII o wotlvIh tt i t Ie ng hith t ltlliito i itItoyt ll i' h III ii Ktoo- A tu tit r t h ot to. m ttrI-, o lbTiue i.. rt-+, ITt . h|ii ittoltrs. "o t l to o' 'dIt 'r'y ftp. .dt, i i io n (ex. cl pt in I ofI st r o.t,; to [' iicuol ; thence pert t o ir L o n to L t I.Ivng Ieand thorre ftol r t,, Ilerrw~n, oth t t, tard Perry, to t iaron, i; thrI ne vi, \Iv l g - i !r, and Siarla, to lWl r. 1 l,h o pr rail road tan to Augusta i I. Ti ll t"o"- 'ion i, , in sptO vitl order, to itlh nIj ipttr boil r. , , pper. d tnt e plll pr f1 t Pn d. hr e le Noy hats v it itotroigt ly Pt in red, her ic-omr lodalr n, ttt t'r , ,n n tnot t us any but , Thl t bentu i Santa Iiria Snood, aitd U. raot . tchl iltly proent the Iost itnteresting stheai na. vie t,rn in rte So.tlr -hea ng a. the samet, ne itry the div s, to a man, careful and atlen T I t brolges heretolore dangerous have u en `newly hultI, tothat hig N walers do not inter ep j. The ra.igy houaes have been , oLh lly chanp ed, and are now ( as Gll ood as . Iany roll l the South.l c I ' i, gnnerdl' known that the eace:4L. nc and hardnlle'h of le roads e b-llle the ho r~lon altil sea-l irsons to lake Great spel. Their hesmthn ,s se. 1 1,. the " ara or from tse ordinary fat igu of all t go tra e ll 'l , lt i. I e f lX Tg,- rta t.t l heio in fort days ul,,l twr elle n nw bt, lr to ha il, Wea rs in iour iays and twenty tIll svn I. o r. .y I' ton e acli nallt employed ao htrhvetln. of thre rad s ahle the other da t ectn on, but ilt- daill',r e reat o -tres oi . t he r .,tr, is caused by a a being post oll I'ertant Lh, which, however, io the 1 tr, \'-l rl, ti- e abi Spanish Fnts, tet. Tie tInt.on. fait ari.ao A ent will "reti ne t' ill th.e hof r 1t i , w to Ang, st l , Flt it ;to , w in thtl nThs V\ldl rtt>rll t cntatnl s a plain statement t rtvatlh e lt ach , pes Ltger in t ile penall y of r Ill Maps of t 1 l, n e l may b ;toen at the Ex hanei Hotel, N t ut tricIl, and iet the Man..' on !louse, ' ,r Ilrll extei ds, r h a 1 h:ancihe toTallaha t hee. F at ( hatt, touch , t'o hne connects with the tenaorb,,rt t iarryul the . ail to Apa lalticola and SSt. l o i,, . Mtli " at the Maeion I 10sta M le t Ito , h. oi7 1. UTIICK, Agent, Mobile. Sr o.'h.l t ' , :o, fl lhid with ti, arl 5 c I'1T,'. tN & AVERY 89 Gruvier @I 'tI 'I I ' 'lo I .s- NA-Paoolh of Orleano o lurf of irobtre. f i ll, h .v $ e P , V In, w l.. r r" r ..i\ IT ' n M:1 1 : i r kI n r e a - flten l I h e ti 1. i ,C. -t,O , Kvr. tt o. aloh t'ed IB Ihe l .i 't r, Ir l t ', r tt , rt he tr i rt 0 C e & ctC N1-1 ow. I. n l , ei r hor.ttlioi.Clor of thto Co trtr , 1nb.ar,-, l:\', ,i r Ih)1.-h uI.J Ac, o .NeW iI I rN +r, I .l. ON ,) iD" l I RK I lturT . h rh ,n ,r, , 1 it , A o act f.r the en ,l.) N w I t l r . r nh ~t. \ ; hf t 11:u 4 "Or l Jt i In , 1 t 1 tt ll t tt , : h rh .:11th o I Ur I -llll i m'u,, ,,, an I ,1n,1 i "ne • d r , f ~n te frorn ot nI I ,ir ,l I,,r t o whe .l r and ,'rt) 11,,iN 1w Il-lo ,. ,,,r dn~e n. r ,1, 'ril du to lyl t l.lpr', tiOn C ,tt hn" d , t,, o nt It ro, nr )1hl 0,, Fri.. ,tI 11u 1 I br e m. ,r n l t hoe nlbt f N at ni o t ,l x. , t ( , pei tio o hra,.hter CoAd-, 'to t t ltrop t wa tr . , .d . ,l t ie .io the Jrlidtol. " nalr Id . Ir 1 C .. hv.". e tl rrl. l l I l . nl'r e d lr. to.o.. i o o . l. ern el of gro. nd. itortterll, Ill lto . ll tt i ttr. opl ott,- .-"lhl - Ji oCt, bedl, h on i,'! nth,, rl d - cIL t'r.-.irnl , whlttcl pr, - ther Ih , u tolllCl ol l tl ni tte, pI.tIIIt I' tllO lortn pllo l elly l n nlvl rI * * p l rsltaiineliln l,,lal n i the rlttttr SI.t l l ho Y. thnr,'t lllt'l thrI. ,ii the uae diot d d b r , . 1sr. v,,., Lun.vm tr o, d Jeil:., nt. r I !,, ll al l.l bl o eve gro nd, tue~l:.g %1,h ce ~rm phnu dra Iy Fnodoorntk I ol r t ohett sv nth, dr A i ' trit,1ne thtrto utol c htn boundol I Iereo lntl at o ll thi, randll poroitilleu n llte licJe Inch .i'IIt ott Ie f , l t nolneo il thlre ond ixt r line i h tln tto, r in tio tt ,ie t 'itp( ttltioit,ori otuae n 'h ,uI, IIII, r;nd .t i , o tll r ti .t, Il o ciltlly. e fe boond eloven inc nd y, s ix , lrn I,.,z di pth,, Letwrond parm sler,ot+, n,e ndtt, tnhr, d oC coi e dit. fovelppr vtl lndors ld clotllS ieontred l by pln ecial . o. rtg'll Lun. l lno ) ll\ u . -r ll rll tlnder dat f thertoootn doll prons nn hotlcn ti.l.ntp ol.t rilgh t til tt, or c clm on nd ,o ttoe lootooof 0rolotoo anfl rand ttldIaInS t lo , t nd d erotiobed in tiollne outn ce ItI B. 'oo al in the titi.tnry. dp trii oor jreerence I hbehre rei cil, and nin each rlh ahoe ts made. ora o irrt gulriton tr lie thrr inllt i n epr i n t ol oreleven in he tlrl se lit l wllt h I ll erp llsh elll w pei allM hne1r, Apuerlie,rn mCIo re.o 't ermo --one and three toort , credit, f - rnppre vrtd Iendorsled ll ter, .eurerd by pecial niolrtgag Ur Ii nao ropalt d. hol ,l d noi t o e to hrltoio tre, all o rt ons who oet.l p nyh rgh i ' tiJ tur o in tr . , d , j g t or eniv irret1uinrity or i iena[ y n lit nppr inolf nlenl Vi totr, r ot, n 1I t nd l mtttnot r onn of le r ror an)" other 'auc onr da lef whnlyo, [L. I V. '. C 1LoI.L may 104 inO IR- 11i1 il'iftlss Tii'OlIiEAN; 'tOUR I)Es I'iRTIEUES-Ettat de' --A toun coutx qu cola peat l( 'lol wit connl qu, attlendu que 11 key, da la ville de iaysvIlle, KonttekL renCd au IRiister des Tl',istamens, dlan paroisso et la vitll do lt Notvelle Or. eofieio greflier do la tour des Preutves, lt die villoe t paroinse, pour publier, , contormdtent ;t uu act t iea a Ld.isla - Acto pour eotlfirmer les tltroa des ace ventes judttelhires," approuvd le 10 Avcis et par I- pr6sont hdonn & ltous ec peut cone .rner, qu'en teltu et in oex ordro do vente du a dite cour des preu lt pour It paroise aet vile do la Nouve en date dl trois Avril, nil mbuit cent trt ireand ddns I'atTaire de lt a succession do iel Cox, ostr In Iittion de Christophle Syndic de"s rd.iuctmrs do la dale tuccOs Nathaniel (ox ; leqtuel ordre do vente coiutru,6mont t altx t ed iborations d'un des er6aneiers to rid~tlnt't, dmonlt c tenue le trois Fd'vrier, mad uIL t ce:t pardcvant lao minr II. B. Cotas, orn r : apres les publications requises par . It, heor ds TestamellS oftlit etl vent. puyttit to otia 'la miil ht llt t elcnit tre t n uit, de la ditea s:eertoon dIo feu Nathan divers finlds et .apres teierita, n'rpartel a sucressioe,; le.quell!es tirent adjtugdt Mackey. plut olrattt et dernler eond6r in somane totale do six.o'pt otille piastrl Descriptiotnt de In prottriiti d'altree judiciaire. l)eux lots de terr avoe, lu Is htissrs tions qui 'y trouttvent, etou les droits eoutuntcs, voles, servttlldo, et avantaigt penente. ntied anu faubourg Sainte Mae ville, dana I'ilet borned par tla ruo Magoazins. Lalayltte et du Camp, et les ilnimtros sepoit tbult teir un dcrtaino - . par il'tdtirek iW ' li:tmsoe, dtput6 arpe ral en date do setpt Avril ail butt cout . et idipoet pour recours on I'otude do F' not. pub. !relqurls dits lots attenant PI' ntosurent chucun vingt et tin pied, . L " six I glyne de ftie a la dite rue JPoydras, . tris pieds onoze poiaces sI ligells do entro hignes parallcles, mInesure franlai Condltlols. 'Un, dux ot trois arts d,. erdit on bi;ll ets a satiractiont, ase.rdse par thypothttq'te _lusqu' ,I pari. r taie ient. A Iew calll.s, htee-u personnes qui o-..., rmlent avoir qte!quote, tc:lunat ions con de Itrre t. la li.i ct drlr't s t itderitt. cg Jnee d' n lll ( 'ml le forcn,' dat. Iford ,.u l" mernt dela h eur, elt verti ttleo , . a F.t (' I at ', ottl' e tooe outrs ttrr lt eatrd llte dalno ie(ullll tllnl . I',I :s In t0 teImn p SIotla tcute o(1 I ettr to tse nutro motsen ' . snot par e. dopre I ntts jcotE (tpd'tavoir 1 d trentoejutrs, daIrlt d, Ila plhlieation . . I sv drrsl tles pla t r s puee ' , lees 11 i No n s, s on - at hnnmlo].gn6, coelllll o deimalldel 't, ..rt,.F :nt fol de oqui, j'y i appots ma sigr ,retto a soreraa de lt ditt t oltlrdes .,taiies [1.. S.] dotxrnejeour du maois . : I,.. t W. F. C. DUF.SESalS, 10mn i Registerdoe Testamens. Ca\li e t Iii ott t tt.ittnte DI e 'ttittt, eor - tto t 4 1 y 'r1, t iE.t.l TOIA.ll Abbot'- t r ,'r "!'natd • t'a Fittl F itly lrHemls All 1l itu Palt tot Icteo, fIorau at 4 G rato. n ýav eino 511 do (rea..t' lntrnr do, dn al A _ m' i llis . t- .,1 l ( lp',lpnI g ech '- iteHaers, l e ll . d h7 ll bo.d.n t ptitoc' Ca m tt FoIt-tt totl' FItIt o ttot tci~ttteatln t I,r olit'n ioitgt e mt r 1 titte t i shtt r dcivided ot o i ts t o titretst ent h eit l l itot cluene r i., rtrl . I a l eerI i e. , l sitn hs (a. tr-In e"kt'ie's extrg.glk H It I nlanll e+,, t rh'nm ua RIZI.IIl eh COPP .R-Jull rb [e Oststk t. ,il ant d tctsor Ar pnte itn m a If n Emm rilhv- I 4 elnpta ItF'tAN Ktttilll e NFtIltML R it oiieleg I ente ttttlll o oetilo te omttlt himtoedn n i, n an now slid erct I n dto e mit et tee' pontoo o in t ee (,a ut Ion tltto, tttt Ihtimattei e , t ott el tut le bo elk te. ttitliP..be," I mite St ito. c ie totedilcor le Ol gllr iS d e 'itnto 'tee I', ftt '' I ' to aui o t ooo ,o l o lo an - "i.te ti lit-'.oi-toit . o.. e.. 0000 tooi edal tlend of Vt"-,iloiieo.proiedolaol a tet if 81Fntoll oooo Fr itice tito tiN rh) l lle |AlE lotlllcn ,h Mive E YttrItsXEBC C mpoo Iu 'llser ,eir enrt, d b iI. .l & t1eI w Slt l n Ioern .v

Bu sayıdan diğer sayfalar: