18 Temmuz 1839 Tarihli True American Gazetesi Sayfa 1

18 Temmuz 1839 tarihli True American Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

tad ( "a`' 7 ý 3. Piu u 12!, CNEISW. NEW ENE OIRLEANS, 'r11U1i, )AY MIOIRNING .JULY1\ l, 18;9 :4m.-v No 9 'I'irtrt ef thie ripaltcr I Prrtt i N eroit New Orlien UlilfIL.;H lp. € IP Trt"'l t+14 UI llOl~ll rll~l I1lP(?lt,'·l L) ,o u rlnri v e.r. ihr ii t it d I lf r ni . ai ihetnt . Stttee. I tt ' I.i-o rw - I)illirt f o the w :edik ntiy I ok " I1 1II I;LVill I"e. ii l ,% llll aV hl l Vl I.+('-I~: 101 toll d all tr Ia a t d1'l- on'.hly ro llt " pn inl dper, e tilylt flu P h ee .ii t I', l .i ,li y i vllly n t. i rill t,+. e eit 1 : r tt) i \v I h ii 41+:l~lli lll+£11I.11. I11|III ttrrt', lrlm +ll rei~l tintl ll 111tli ' cit l llll tt ) IIl~l tl '+/ll, II lll'lJt II Lt !Ittl"L lt IIy ++Vt'llt 1 15Prt 1vh 'tl+ to lh. w llt. i X+ r tll -ii l'rr'ii rich r o tsin. -t he I m:ilttth rilioti icin 1. (l 1 Pt l - l . ittitie r c;t +ii''" - hr i it. 'lil.- l ttiv ir it i e llitI lI Ivil l e II'hal -l it l ' li W iiii it i tlll. (',itr i.ttIieiii S I 'li..lt --\llcrit htl tt elll iild Trlt'tri , li ,+l <I:r ,I i, t etii+i-cil Xii.!..+tl, . l | 'it'iH itl I (i .I iii,, it t 1Ic t IIII ' +" iiI , tI l oth+'r hiat tie-! Iu ,t tRGll SiTlly ,llll.'h l nlyc ri l ilCtlt.t''l'+ ot I ll ;,,,.ill. III ,.l~lil: ,( r1,] (I . llle:1,.l++ ly P. I I ill+Il+ dl.ll~ l l'+t~r, iqltltl lll or tlhl: llt +% ik.l~i PJ'+ ll ++II(:1 1 ,. I Sl1t' i l l l l " t il l lit I M,.I(Ultlllll II+FP 1()HII I'H .l{ NI~t('Kmf ntl~l llrt+<']+m ca) - w a i n y a wit the il i " , l my..r* t of 1 ,rpde ty, o11, t iii i' 1¢i st~mrl l~r ti,+ Ir t 1n l't l ! illtt I iif1 t h Ieell.1' l tt ii h I h I |a riilt-lt in r e Ii ue P t It .llldji btit N It. u+I Illl n(.l e t iioY n ty t w erllt Il ndl i AutiiN pa hostit al, Il/ tl+laiS C1 1 I IIIill y 11, r,,h l| le I (l'r I11"I \V .ig, llrl IIIIr,.h ,lm Nth : rvte p r venr, ltttiut luteI i p ll t I oti I, i l~ll '+ + '.N. I t}·i Ilfl t pP I ' J1(Ill'PIt hnc IiI(ltll· 011 i+ ivlrj l lh m iy x h uaill cre lill tiyiune l h t o nthl , t h~,, It nese~l 5~x ii allyi t. te t A IIII1II'II eci~' lcu· eiy a t | e . l h - g 1 l llt h eli' l mllll in la f wI c rll t| ll l la . I~vl b r ,,s ( . .l.+I |l, III(I· 'Pltl lll i~ll tWl.ll IP i 11l'h trt.:+ I tn I"'." o lh+'r II.·1*,+ Ilf~ ll111 1 qlll".?I lltlV l llllf Rhri| at h in A t lir tl! ,hronc t1iv s iuiieuit |o 111 (111 111.:11 Ijl lnltlljll lltl hIII (11 111:1. .te i r ., it tly " t li l 111. con <it ent r i ,,, w ll t ite vh lr. i ett' | it c li t ]1Ct.+o iltu ii!etr c t i-eltiP )-l .,,,, I •.` II l 1)1i S tet1 it. tt r Wullt uhl it t oe i nt iii tlt tl'I i 't *1 i<l I. thctl i iy itdhi %+?I tc i ucu lu3.t l", ~+lllll~t +ri e llIo let t. y tie leg t-)e tiottInl oih uc-thi ttul s ' II• v • r t ...... 1'n.ciy . , 1 t e Ie lt- e ..! iciN y t t I - AI e Jqtll ie Itt tecetiO ttii, tI ch, b nI' N. it city \ -ll/ n lu-li iii tynin wtitiotiti iV " ','c q I' ' s. cit . ' I u .r i , tit 1hit h o i Wl hol, aletpl a d ar tlil, y eltl y c ic , it! +-it,.i tilt iN IIA ti -II (o . ,ov 11, And b I n UrugI, II,;t s(u c y S..,t,.! ilt!g I I II t i , ti-ii! Iit ix S.I.)C At. II .i' ; Xlll IIIIIlC 111.. fi! A\",' g I,, cII,ii - I-N-tPllly tee . "yli h i . It Wl. . to 1. . .leeatit Agetit,, . t.r. er i. iColllnLA"tI Ill ,n llTre llnoIIs wis ,:h t heIdIhhl Iy Apo I.rith W . genraI v 0Ie h Ir(lll. I vt I; l i . r i.i al;lillt' tr r tLit H ma h~ ,:I l~r t~lIdl'.,P+ +..t Iotl+++ ll al~ l |; i, +t :k 11t 1111 4JH+i+'41hlll .1\'n-I\II(U to(nl'ry (:IlhoiC beuI'.l ,d"CI hi l It R ll.'ll.t[Il :1h+ CIIpr C~ill(lll hos lta d, ln the~ iriV,1:1I11' blr tll{n'*'i i~llt lii'i.ltltlC C', |.r.t a ll|xld c~rtllllllV,. I.',+I/ I L I t:. ll++ i'lhelJ h+,.,I Illl 1I40 +] L(lle Ii ,y;:ld 'h,':llli lII 'ly as rlo b, II|,~' (r;lh ;tLI .-+LI wht:'r+:: it+: ,,tlb , ,II ,,I w- l tir '+ {+l| rl ';x .'l udl 11 li11 th,:1111 .\low(llff illlll illl l1·1114· lll.:1 \Yi i" 1 ·1(:4" iII.l~t (.IlU I1iIy l:1 L )1 At~lr 11 , 1,-:.w ~. -l'uei lt;. ttl, l ( i t.II L FeW~l' h~lllld Cl i.Iwl1l11 lll l -- tlt tlr:11~ ('lloli l.[vTPng Irtll13 (,r, Thr I 'I., -- ;II' |Y LI (+...,+= UI~h:.r++l o (.'lll I. alu' l,|lld I1 iill i,, 'tlu(: 1 [ .Hr(q. I i,. t hi/i? i ,t +ll . II· ;III~ ll: ' hC"."lltdl er+il hm;llt0 l 1 Colnllull| l i',1 rl+ +.l i+" LII,)'+. \T I<+ al hL'. l|. t II. III IC, Ap,..lll. :~ i[? ii .:[ t.,'1 1 I t+I Il ily| e1.L1 ll) 4~" I~. '1 '1111 II· 411114111 1111 i 11'11,";1' ~I. ii~i~..i 111 11 41 ( I l(.--l 1141 !T1(11 114" 441 ' 441' rlllll'll..ll~~~~~il/1, ,,ll 41 4. 11114(1( Ijl~li)·l(I : C;1I1, 44,,j,,,,,-,,4,,1114 ·-( ~IIIIiI II~III 'i 4411 1141 lll~· I ll)C l~- 1 (,,,,,,~,,, l11.·lII~l 11` \l·1PI I~l l li'(11 1') Illl 4I)1. ll··l Iv .11ll' 4)I1I44411III 1 i J1Ii 1114 dieli'1'4,' ll Al' j~, i1~ 1144 41. 444)41'· 4-4-' 14',l II·IIll"14I,,,,, 1421,4((41(2 44,4.4,41 1 111 · 14414l,'11 2,41 *(1(11111441(111124141(4·I cl~nl!ri lll I1.I11II1( ll,(111 141 44' 1414414[1 ,4l~l .4114 ,4111(142. Orsl"' Iin 4"li I An: I L 1\t'vtl III''14NI u GAS IP PAltTiii'NeTl \ Gus l~iglh BPnking Comp'y, January 30, Ir,39. # ti f" :1111 $tw k of )Juke bein;; nne"lt weluced this Corn eL ny will lmi-)) PitI lurg (.Ulal, in su all iiai - s lie.,, to their rillrl~lon ~r..1 te tol-I n recivecd i: the (Ina Omel. lalet Alley. jail r": \ \\'1.I.IE,, Ni,'y, v ill B IURNIlI 11 DiiOP t.-- t ihs medicine was by .f tdihcoverol by the prtu hi vr and 1h.,7 Iien unbt pet je )i)l to his carne al oserv- n for many yals l iI every vanre'v il inctliter, niul ill hIe di es. ' or of ihe ,livert' B r Ameflc e larcin +t'; . I it t n.ttl' rv.v li ti ht lhnl-,n- c x',ie t Ilil ti m -rt , ,,,rid , n .e an tiuv , I lt t it l i as ,,st altsr}v 9i t i rlh in the att paiphlet' nerit up t yiiln r ti th ne- , the it ri l. o cin. ever tlhruwnv withia ihi r:,, 1. of all r,,,b es s fsoI screty. ItI in w III :h r ,'s.ennitt pr- i ' glve~ in all the Ilnnl'l- sl v which nllltr t ome h lun lI ii r cc, fr roi the esta!liehed I t, that, t tti t hi t;.k t n e tc t,,- , st t , m ach it acts ei, c o lflini . tI i ht stale ll- l l sl u- - Lch l i d he nI'tui e. 1 tih li dl iisi- , itl h itr , ian i vein nd nIretitsiteed etrf , eirpci niraln' itr irprt all in e d ic in +. "I h ta t it is re d ly ', h a t it p o l'rp rts i h r i l l'eidsonly n ll t in Fal t 'ly the tin ' Ihri d ' ln l s. /]e T he ht et is dailly r i' i t l l he ti bI llw 'dge of the il i pro .pri i ,rs l its Ii nli l. lial an d 'avi ne i li ;icti in in (cases ol the eIl Inlld Irver hiphe ,, ' tii , ,r- neI v...s and sl. a let c rt', i.. I ..... . . ini- t i. , , dystntcly or lu,, tdysp,-ia ,r i .,' l .tlt snly Pi liln n h t I t e itt iy w r n nt ed riv wirmly ' i aec tnlnrrai gh it, hill til -yia r di'i im ln ti u rnl l it set - vI dii' Watl:h th '' oDt Ii O w mtliran fI vi'' 9il Io say to all, itry I, :tld p )Ii wilt / t,r Dii i st. - I : o 1 ' (etIt II we e oi w it ' id ,Itn th i, N ' i-j ne lil. i t ivlv-3tell; teln N-ie i"'-It TIh Pt .ecri it I ~emi 4Iliii Irt'; Ž u,,to whih hie, tit g tev ret thcire lt I ho r m I II I, eh I r- - .,ie, tIe l :ii : fi oi litl Is ,'dn ltltici m , Niv, \X I'll Lnt It , I ,usal ,, mI , l l. i kt i i n' ,ti . 'T h I" Lt hw inc e ; I n le p : . , i tI o t ml y bh 1 it u t, ei' II!IINIA I)A\'IS, 1St.Loui cs ,1 ri and Is put up in phals ,.en Imi('tp'i tl,", with a phn I. and dlstinct dlrectlon, arnd coltatllnl .,a ulb slat y i , ilh er, to be hid hl r seventy ltvt e ev t 't wh (i t al ke' It mi e),h the ch qeapest nmeitine evier, eiltr- il hi Iioi publt r. it The abotve, irio,!iine i 1 n tolwIa.','e aiml retil U by cur A .enc, l,'Iv)y l >ana:Iel, Ilun ,_g t ad, r, \Ioth-.clry Tm . li pii I,- ulet el-e. Nel w trit irli 8. n 'l -V .lil 11- It'1 , N tihN'm 1c h; \,T.,, i le.i Ii I d )l IIynenll ,nllil" e li"bit, I th l ; tI,," iiI lth II, m I lmtlunre; TI \hilnnte ie-etut- tikn , il tie -ee 'I'hu - I'llllll [)~l ocus IIV' hm. lt Ii( c,,l ~itll, altlli b ill". i++g S 1 t r Il in ht 'ran il Icii.ll lll t :lvI I h b d1 Iil ''hmc l llre1i unlI i l)tlel; I i diar, lt I l" pri iivio i I fckle t.h il, hy II it .lt ; (I ' omen , cit' , thN m art in on I, ro w ; I 1 I ht c l ittlt i w i -' , t by I i- li i eli; Wh i watrlilvi for hie ; t I o liI e let tall tn ttr ttic- - it o at tOr , .ln ;I i'er the wate.r.b n olid t; I'th l"re n lionho like i 1 awni .rrt r, fin Ihi c i tr ri k, TI i l.thurr.-i Itovcal \\'ollltz,., by ,\ I u"hrt' "+; (lae,.,, %'ir cct + Ini olrn Ic niler.e . Jle t - c e iv ' ity1 n Lied Ior '"!, 1y it d19) II I: \c .,dt E t int e 'm ll i ' t, l I rv i t ,1 ,N iA yetl, t iA 1 . i Pron) Mot ile (i l htitttlni) to .t 1 titl ta t ( It00! I 'l.1'A IS Mo.% ,f etlh . thei dal , man '.,,i:atclh Lllel _ the merital io i ih n mail from Nw (Jr l.,. iv, pet' Ihr fl an l t it t I' tt.I'lv :, Ito lakell, . rt--i t o I ' .:al:o b I .sla nab ts (lper I',scrueh lt:r .% l ,:, stomu' ll al .ll honnI :lhtlitte IRicr and Ii l ) t In iIc r )lil:"i. "ek s thiclii wca iwi lariie, ;hamlh ec ', (lt. ti,( i 1t .lotint Ice:. ( (i l k, a1 to Augishit. xA pi:ilsi'ge.l.ekln, .his snt it ul 1, bile is in no lig ," erof heog th n ouh;'ibll i i; t 1' I .loig I.Is i r te "nicl hy oih t r o i hti- :l h VL tlt . I),A I.IN ; 1 s b ot concDl rda ,, "o,,d m,,- r - - -t co , tl In 1I gianal, tdni may es 1% wlas (thnirrAsr Y"i' uon tut iii amt mu ttI a Cl I Itl'. ~, '¥" lXt I.i L 'sith i octl '. T .'h : Great c N w )h. al.,s 11ai it ,rrl I ni y this i-iet . 'The,- el s hl.itracco oi: tolnll, T um:nn1 Cl:thes cadit e l . r ot st11 b lel1 h so'mthiern coulr't This ''Lon)th'l,h dt, totains rids, the Al t.l hAtineI tstnig "Mll 1.1 rU lullgao, II to ile tl :arcornrdatlon, allorol the wat;. l'er', wed, v, ")tahl t4 ', e lort, :,I, I . pleas "' ine lty; til I nrtied i e t Ir h Wlite it'h Rail I ltie j e~tc ~i.i.:r h.i clt4Umrininiec. m lci'inlnidii, (hI rl, stonl, S. I. :ui I the Lil.aill pack s to .,low Y.l k : tI'.hriniIr r ,i.'i einw lil.ark tiri n \e w iOrn ian , l r tt' 1 it Day¥'- \\:, shinglmn citm in i2. 1n1 ( e, I'h i - loh..I Ilhr'ida, we hae a Ilr .nc Ii-i , t,,, lilu i, t:ihl Ti !.,I,i'tci , to ti t \ Iar.-C ti hnwe Arua+.r t, ,.11h!.l ,11:. 35 f i l ,, ilt,. h 0 iCi.le Il.i \ ,l - "- te , t II i le Itich't, t, l, e, t .1 0 m1 'ill, ua :lc ihs l, t i .lgllu li, 1 \ /h c. ,t i-:: s t, Ch:al h \I .., ,.16 " c T im h, irl.,hc i 1 . c l .L, l.;) hIo r A i *'ll . l~,C n t 1~,::~ th, \l. , 1uib , 136|~lr .\likn , 1 l'd.tc I o it M al i~ q I ..S Iulit,, p,.'T d,,,' u,+ ' u .l I' " :. *'', iclwh = i tll,' ol dl -tir,.,.' , i t ,, ti N . II. i ,'. I,' ,'c t,, 4,o I . ',!,h , t h e helid: ,. ua r d,, (.1,al 'c,.. 111 n a .i ý 11 n! L ,he t creek hiatei ,t he,,*1 ) ,t., , I' ' ,ai Illcl. ( h " Id ,hM i. t <q .'l. it+': .t ',i,, .t t Is ":,Iit' :l,n spoed% }11. k lam Ic lihl.h~gyt! ly t'llt~ , 1, ,1 :lld I I,:.1" th, a pdcls.g c d'fleh I tm" ft', i tl',,l,'r' o lh,' h'l,,',h'. w s sklt l'" n'Olth I: i "llS:u rl ,t '. i llhtif', it ,s :,ha h ted by MIl Iii ",v : pas-.,I tlhrough it to he lcn ilIsse in lh ellies beadty d t' sa ll'. Th l t id c.s tlh'oungI (:t.olrgi:( h.ne I da., b. vl . t . (,aitr, +, .1 (l 11 II.1\lKitl ry f l ly .11 i , nl n,'d ('' li ll o,,l nal (' htroll ll i ',+rll ,: cf l<,i, la n tidd iri l l. t] \l a d t l d,,. , h h a ac Itt:ll, binde ,i vil r l a 'lt,, ~ .. I'~' t 'lL pre s+, hall Ih:c cai at:Inl bals s. of ,1 1:.ol It I. pub op"I'ma t1, o,'_ i :I ll., 'l.l~t>:l th ," + lilh 'n "'er of lady I,. S.\ln:ltgul'c rlosiinl d ('ll +nese a.to hero') sus , ti,'i hi,, Itatt r ir nriJ t l ,n , pi v d , ao c the fic.e, a11 o. n I, r.>',l .. P.r ,,,uon, p ll,ntlq h,ena n + d nli,'c, it ,ia oI thel ll tl . l lth h ,hlng quahbi, c ,, Ihls scup c ,II -m'1 c, ,i alq h. |i is rctlru:clnelh 'd as a , cmullnt'hn tn, , uum anud fur _r"ntle. m a c , ai r h . ,lt m" t l i ý . ll. - y r t m i r ,,u . I ll., v, nh ur I r, .i. l e. an i m p a i ilirlll, u Ir I h l , + , , " ci' d~,I i,ii~ it' l • ipr t'O il,dLt lloli 'f'il' iltll.. ,t , !C i l' IhT!lq" ',t nLi tl li i salt nmfli L l in t I' h'l 1h t I I ' 'ill - In bjlrra Ile' , ,II ,ri'tlt . '.+dt ).+rills)' t. " xp -,'e .I w all~ 'llm ta te' h," hei nc, t I I(- ntd hIi ods hl'(Ol l t h ird I cn,,,, ain~l tld titi, ini', lill,nii el llldcln e'h, in ,.f, ' .t iave ,av h, r rel i T l lr I blhsc.rt lt .t nI t 'ol e I h t hy t ucl I - eary evey d,&% trLa l t 1 ', but eVe'e t} to Il lU.\Url It, nd elll ar set - SIdd whul .,,le ca ld retail at No. !t, Cust i hoil"p " . frlces s1. o N,1\ NE lW MlI) NIN . I Dr. (.. I ".h'ri' 1'.outp)und, 7'(Ill.1 T(1 PILLS, I'.1 r ll Il·r ''a 1·r.,. .' - '''''a'' · I~. ll II.'j*aaa ii 'a'.'· I·. a' 1;1.11 1IIIln ilt S IIIII* l ·1~·I. 1 11·1~~1·111 ,~ 11··Ia1,......r -III ea'.I.'a ,~ll~l~i I..~1111( lg'l· a..'.11111 a.1· 'Iglig a l aaar'a..aal~l ae I a, 'aaal a'lllu a.,l gIg" 'I·.1g.' ala.'il· i I.' IP I,. la''jallr 'at ' 1· I ' a.''aaaa g1I1 I.ai',.., I 1 a.. l(101. I', l~ aI,.ag I ahggallyl..a aaad'aala11 aaa I.' ICI'.Iaga'1 101Iagia.l C III..ga'ajaea'aglaaa rlo l .'a .llll~. a c aI1I ala' gaa.'agIlaigaa d11 1 1( 11. a (ea )1aaay atul·. ' :, g lal'''l la'la'g :III1, lla )IIaaaal, ta l e·l.. IIIL III ~ ! faaI lllCLd 1CI1I1IIIII 11 IIII~· IIl~i-II i.aal'algaag'P.ae I :I1I· a ll a'., I...aa. ..IP. L . 11 1('gg lr~·(· ltl II: jlI~ l'.'aal~llaiaa. A111 II la.',] aILlti~.ll. a 1... ..galag. llaaaa.II l I. lake1"1~~.' &~ll IX., NagI 33~ lll~ll 1·11)111·I:YS ber..ll \AM.lglll~t' agaa'fgJI gaga.,gl g'la-~lrhlplarIHIaa. J.·~lli lhaaa, 1 Lg 1.l agaaa.' · \)I Iil· dl! I. ·ll I.1I·ISNI· g aa g g. 'glg ag-al~~)PI ULI .1111111 111·l(II) II:U III ( 1~1111 Jaaaee e.'geei( a aII 'III(l~l .gaaggl~lll Walk·lll.(:lIII 'illi ld a.. algaL gajlll a.. l gag a.' Aga . I aa'al I? 1"Lr c W'Lr~l~l AgANIP S rol.I'Q1i.l I 1.25'IlLk-l. ala.l' atlga a, Aa.rdyeaalS. -\l)Ia IX I Ia.'' rat LIla (11llVl dagraaaac a.'. Igig alg Ile aggg a al]. gg aglgr a gag. Inan '-Ae a'.' aaa~ell, gage]r inJlnc li a`·a lln ilga p.lor nar"tl (`lea..'' ~ - gglcl'Il'l~ TiJl'a.'aaaaI..aly laaT. Fir.: kkap'a'a]'a I I.".'.~lk gal' ailgall C"nyIlagg'aea a''~IIaIg lllIggd'rale gadrl i~llln lI-1p"f\inai lat. 'aI'prlntea, 151..(gg' Parvll .'ar ha 1117r~ri llu Cie nollI:,tIsIC,l aII N.'a'c Ihe',. S TATE OF LOIISIANA-lFrrst Jud.ial Dliu., Irict Court. The Stato of Louisiana, to all whomo these pro sente shall come, greeting: Whereas, Wliarn Mackey. of the city of Mays. ville, Kentucky, having purchased at d sol made by the Sheriff of the parish of Orleans, the pro. perty hereinaftrer described, has apl,hed to thc clerk of this court, ilnl whose oflie th delcd of rale was recorded on thie second day of May. A.1). 1.39, for a monition or advertiselent in corlfrorlnilt to aI nLt of the I,.loiature ofoi the State of Lo oislnr, Lntlled anl act flir the Ifrther assuraneO of1 titles to purchaoer et jnldiril salesi,"1 approved the ttnth day of March, 1834. Now, theretuie, tknow ye, anltld all persotns itte. rested hreird, are hereby ciled and adon'llIhed in the n1one of tho St toi of I, risiaa, and of thIre i'irrt Judicial llstrict Court, who can set up tny tight, title or claim itn In d to the property helrein aftlir described. ill cotnseqluInIe "of aily inllortll.r lily in- tlt order, d.rce, or jlrtludgment of thie court on-1 der which the sale was made, or alny irreguiarity 0r b illegalty illn the aeoprriseotetoll and advertisementl, u in thll, or Illatlner of sale, or ;r ay otllcr derlrbot wrhatsoever, etor bow calluse, withinl thirly .days froe tlo day this lmollitito is first inserted in the publllc papers, wrhy tie sale so loadec should out e co. ll. ire:d tnd hIollellgatdCrlir Th1e sHd proporty was .ohl by the Sheriff of lthe pIlri:h athr-aid on the llth daty of April, A. I). I 183t, Iv vri uIt of o der te of tiler co, retndeted otn Ithe ty of M,;rch, A. . 133, in asUittL-l titled Wtl!tan Maeh-y vs. liter . Steever, No 17,376 of" the doteIt of this court, at lwhich Oaloe thi said Williim Ae I ke v I ecannrl the. pur chaser thr the price I1of twently .slen thousand orid otetll hundHld dullina, payabhe as follows, viz: IThre pitchriaser eostniitgr thle patiVnuit eof ocn. i tail of tw tol) ns of s'ix tholuund tv hullulldred due on the it of Mcrt, 18it0, anp the balalnce culsh; tieo purchaser ahssumning at ri, the rur of eightl thousalnd and livet ho dled dollars, due to the Union ltnk of Louisitina, with interest at tenn per cent. from lit February, 1539, and the balance in cash, and retservets t y:eial miortgage oi the pro. itorly so tilte rtir te ia e ise plaid. N .crtiorttli f protperty as gtave. 1' the junicial co1vey;anc, ViZ: The undivided ihalf of two certain lots of ground, together with all the builditngs and ilnprove ents thercon, rights, ways, custom-, servitudes, prtivi lerge and advantagl e therT1 uto bNatlugiegl, or i any wise applortaintg: said lots adj is each other and nake part of th i atture in front of thie suburb St. Mary of this city, forming the lower corner of Julia and New Lvee stre.te, designated b.y Nos. Nine cen and Tlwernty, on a plan of said batturo Sdeposited in the otllen of Felix Grimu, Notaly, dated the thirtieth Juue, 1532. Iut No. nlinetote rltatsurngtl forty. lone feet six inIces fIont ol s:ud New Itvd n street, by Ine h dllrell d l t in d epth orelllll or les, by at crt-dieat of ,oseph PIh., city isurveyor, dated Mlarch 25th, 1536, it appears that said two lots mleasutre tog eth. er, in English measure, seventy fret. fruit on New .IeeeI street, by ot nidled fIet ti depth; ogetlI . tr, also, with t-tot hundredl shlares or f tlhe stock of'! ti e Union laork orf l r lritna. r Witness tht e o IIo r. AI.t.I. rAci chanaLn, Judge of tle Court al'qcsaid, thm (isth May,. 1839. Imy 10-4It.w P. LIlll, I\N, l).putytl'k. E'T'AT I''E LA IAt)Ule.ANI. Slloou r rill Protier 1ntrllt JrdoLc Lure-I l'E00tat do lat L. o uiS toI, --s toUm- Ceue elut eIIt e€sl1.-tnk Coll. 'l f imll/llt--S alut: I " N Dli qulie \ illiam Maclrey, de a vtllle de p1idtd ci.npros a 6erIte, est addlred au grfli n de coteit colr, o la r dite velll l fit enllt listri. le iunell ' jour du Mai d'e ll'lnooo l.13, ponr tn avrs, con. Icrldu, llt 1Oa r cto ide la C 6gislature de I'Etat do la Lonsiane. tilllui6 it Acto potr conlirer ls lies. I ..e. rtoireurst ux veott jld : iatr ;" ap-. prItu 10 Mars 10t1. c tt'll saLt cur, eti t eoat pe titl tl , ieos solt par cs pr6.enlte, I .Il01, t1 all1onn dl I'l .t1t0 de hla I o Ullane et de la emir du Premiuer district ,lldiciire qll pturrtic t av. ir drot c 1in pr0oprtl6o ci-apres d1 7 rite, c ns l e. ll dldi u 0t d c irter rans TI 'urtre, iO dI tr'to 1 lei jpugemelt de la e ur, !it verlrl l utot u l ven.o 6i1 1: , o1 do toute al irreguLalt I l0 o i'IgaIt6 dac t 1's.tllt elotn, 'avis oui le lio s aot it anode de la Vmiato, son por uino a:utre cause qluelconqtle, di tlee v-otr dlns treote ars, ai dater de nl publics. lo[ dr . co t 1 al 'is, O ,nr01 ltqt , i vl, te atuos fite Io sorail pasjotefirmu"0 t htolre.r.lottce. l, r Brio prol1:, t vcndue 1 :r i. Shdriff'r s IlIh re I ci t lr d'.\ rl de J ,liI t e ,9, ol verf u ('lnr decrat doe inh (:,, ,j ror tun i r . (:"c M ars ide 1'ann6r 1t,39, da ý I. li'| re de \lithal l )-udk,,y contra liner t S.trer, No. 17,3i6 do stch keig dh tolt,t co1r, aw. npelie 'eent, h'dit i. II amn Olakey r, ;rt r tctd0 aeg'q, rcou .potr Ill lix de .527,U10 pjyable wao)l soln--avor : ,',aequrieur as-Inanlt I, ph'lln nt d* Inl moilis dr d'u. blhlets de t11,716 5, 6 rrod chapleh , ill serout dins In 26 mars 1810, tt la ahtcl, e cor uptant ; I'n".' qu6rcur ass, lnant aassi le pnilnl nt dit, l- lolnone de $6,500 dos a la banque d,. i'nin do la Loammune avec itr6r6t an lamx de 10 pour ecut ,t coumpter Uu ter. F'evrier 18 9, et la halance conlptant, ut ro , oervmlt Une hypothegqu e spdetalo sur la proprl&6 vendue, juslu'd cu qpello soat paydu. Description do la propritl6 d'.iprls le transfer judtcaire. La moited indivisoiio deux cert in loats do trrre avee tUutes lus battses et aurdlmrations qui e'y troutvent, ainst gile le droits, chuhins conteines, *ervltudl s, privileges et ;iv;tilages y appartnllL i U i'lle rllllere ilelcomtll lo ; c es l ets soulll lc ntigus i ct t rnt Ictrl de la batture en tfa .o du laubourgc MtG. tiri det ceetto vll, tornalint I'encoigln re la plus bI:lse des ruels Julll Iet Nouvelle Levdie, et eit I llS piar les Ino 1 1et vingllt, sUr lu plan dl la d lot battlur, hi'iud ti I'u. tude de. Fe elix trianiec noair., d.ide du 31) Juan [032. Lu lot no. 19 me. -eri c1i pIedecs c i iuucecsde t eee lI r.al e lt NIle. s tdLo-, lur 1i)0 IIds plus oU ons do pirolondeur, t 'alpres n,0 cirilltie:at dd IJoiiuph ii) it , voyer di la I velle, date iIdu 2I3 mars lc36, it parat que cos deux t 0ti01 aIee Inreurenet ensembICIIle, aII piieds anglais, 70 pledi dfi ee c Ait ruen d1 I NloveIll, I , I oer lit I de ptii i deui r : c ee e a . eu . :di1) 90 .ttioi nu lcnd uaptllt de: la I.I.etnqiLe do i'llUide dolia 'l'cimie I' hoorable A.. 31. leuchanan, jage di la cour cusdile, c· 1i tc P.'. l. P. ]L1 ILANC. iO liici d4td ird,:c ier. - sTrILE ,n iIeeT a31 ,s31 . ,C\'\, te1 , \lC\I 'lle,r c cli1 l.\ I '~c TIAI.lI 1 9'- li . an hre hir lillx r trlc ofi in oII i Ia, .lre t '.lord In i.. o I' n : or t'lleC d Pi'i per, 'll ech ii.J, eW"1 .1 i .lll.e. r \11I:I' II liiP 1 ll I .a e.ddl . ldii dgic tluctl icie dsIo. - Ih c'i-.w 17 (iruvor st S A I .)l l l ' Y \ V A R I ': . - - t t . . s u h -. e r + , u lm e , ,. ' i 2 .acture l and wholesale tcalers in siddler oodsi, :e no ,. recelvlng by late arlrals l ron the i0n.H,, i l addle, n to thelr torm r stock, an esle-n slv iss urtnvll of art cles in their linl , atllon1 ,btch are the idinll t.i , viz: l.adles and nalises pl, n and quielld saddles, ] tetutlect n's dt Span( i.h d tl, dco MeLxlc can dio do do Ceotlu do do dAo Aller. do d.~ do LuEnglish do Amer. and Lng. brdles sad bridle mountings, dlo dh, ,n o0ti a,_1ls, Plated, brass, an1, joalned eonch hairnes?, idh)e , 'l;dU n !i, lt ln en doe ido di id i siii, c c hi do Dr icicrt ane ! ie : i.i doi c ,a ddo , '% e,~ ~c 0 i.1 nici ; vallies; illedI cal I Isad~ 1, hug l I cs0i0c11 I /itl b ais; be ectr Iro ain cilhir lhoiellsr brass c ,-cdu; leather bout tp dl, lsllrnned s'e l ll0,01 oie nTllnle csyle ; hl slel alld pistol b lIts; oll h, g l il', \9y' , IcII; anld plni trst crp 1whi,- 1,. , I c els ild, cotton and leaither lrits ani d seleiclCes; silrrcup le d' h1 r;e trii1ink sIr raps . l \.neti, l l It il web; ch i nl and o kltl ItllieS; b ndd bidls alhe lilies; c orch ccllat, and icrand m le cullars',i , all quaclit s; In . rce cu,, ock, c l ear. ehee anl cbul allo ekin-; plated brles Hnd reel bi.i l , hN s of ev. ry de.er tic ,, plated, Cee tur 0 t d se e l p xe t ol ov .r , d, scription; ,lated, bras; and steel stirrups uo every deserlps 'l, ,tg. r with a coim plet assnrtnlellt of every ari ill h r lie d business- ll ti t which tht,:y oile, r bor sale oil .lecomlntIrll.nun lermI s. They will also collinue In r crive trllor g the year, by packellb from NewcI Yri, Ifresh supplice to keep their stuck ampll till c &lmplete. 18 15 Canal st. ClI-,L IH(OK", cheap blank bousk, told cp atnd S7e t Ir.r lq qills, &c. \e., a arge aIld first rate a cssrt teut ir sie. ovU by ALEX. i'JIVAIR, ley C.49 Cualp street. .it AGt; S'rONES-600 yla Flagg Stoees landing Sirnns hip It. Lawreuce, rfir L l Iiv SJ ) 3W IIITNES nosy 3 73 Camp at LUCINA CORDIAL. b-~P .I. I+ ot" iot XID . . J)l: 1.1.o''J%' N )l 00 I,''F:t.t|tt 1)1" A t~ l. toA OII l.-- he toithd ,t eto•.t Agoot ti r till • 0i00 o0t o ol I lo ir 001 t ,o . ro IoI Io tlo lov turs1 hi I fl j oI t o-t oll the 00,1 o'ot ip o ooo" It l lli ilo l 00 v 0 i0 o- r lw t;b toM tohe~ Itwtho oofthoeprtl ho m y t h tIll he it 1 l r • 1· 1, % o,,oto o ol o o II" II I tololi l Y Lc li- r I~llllltv VlI(' I)II: Urll }#.{.l l |l.,II·I~ll Ji II)lllj'illt.l-i' th |1t l[ tll~fl.l'l Ot-I+ooootiooot o)" Llooo ~t,*oolnoooooq otlouotooh 0 t Illrl.l~ wll fl llr hl rll . tItlll~ l 4Jl l' ,I tl'C I ll:+I.? II q+'+1) rdlilV "+'. . IIIIl{ lhl}11 1I( ll 1lli itlY xvmlllh'+l.(·( ll hill III 1llll i t]' lI`i'-- ITl abll oll o h ill t ti•d lnch It o-otioo io Io'lo' O" 01ce-0h all0.0 I it i|+xl I·r llr I ;twll It,r Ilr·r l +1 l+|ll · 1. r ~(,|l wul lll ,thII1hlv (' n;t. Ih . 1t . lerxa .nb d i1. inse r C o h.*r hI, d 1 III b r)t a i i the'l 1111(·II on ly · renwds everanl~ lisovre ·.·1ub r te 11:rmoa hif 1 i hh to rl nll tII ill t lo' oto' to 0 - I0 ihlln wr e l n lrl lnlllht hv I , li+" m .rl)llrlr ill> nllll lll. I)Rill tn t~ro~b o o' Ita $ i s@ Io oi hbilv ol'(,i i nit cll.o o tot t n, 0 ol0i00 l00 l t t (o II0 t I00 U0 ll 0 t wcll i ,h Id <'till llslll thnoe halll , fr l hetbII; aOr nlililve 1111 t I ill,'otroo Ilto, lli o ellId oo" lll W R l ' ; I OLr o'. llo od ,1o.o l It lloo 'A IT h oIt, o'I o ,wdh ino tlit s s lt r oo.'ll - o' olnilooo orI or 0 l a hlt INo.. In formn stlrll { dlett llE Ingazi nelllll lll I Pnd l ll+] L rill .(c· ~ l.i ~lltltlt+ 'i? l ll I1 +1 11 e ··1I(I( I)i'( UI: Civllllr. itl~ t Ill irlil l" Illutal clam1II ."=; IIf·"I /l+Cil:IC·ItY mu reLTPv it /1 IwlNeii Io ' fI r. o lI'tooooooo t' o loo olot.,' h Pllol? o I :lllto 1 - e tlo, tot.v OIo)llelltl t. It to ll i -i· 01000 A,.. / b. \TT.Tl' UL h'anh• hair i-cth- d · rh.e+ uf n whi'ri I 0. lein oo the hlmi' t hin Co'o e o horlo.d ol urt row lolot t+'+1 [ill('~s / J.J II,'% \17'11!. IN I'IPI{ IIO Il)E:{Wi i I+.' I.I,,( ' .M, 18 19 roIvd t rl i t ch1e th cot e ac pror.n / Th.Ieoo!o o IotoolPool'il ft 'orhinoo t'tr vrottooolo e adt n'iltoo 0v11 to hIre -oriety to lOvI 0 h tt tIts It. sneers of a tN,+ir Il o nil.t llnc11- Pti.e remninderoll t ,. ii liv lS .iJlar I· t r ,t , |o fh I'toooioo wcl. Ooo 1 ollrt t i t o. i. t toNr i,00ot o r oo ottoio t rntrtou,0 s crtiletog o 'Itoo f t heoo rutt 000 re No it OtoIn s po r of ohe iriooeo f Olodlrtdge nI .... tlt' v:'+ lils are ,',+in by:P th pro 1+'pr ietors. 0 12 . iRi XIr . 1'At to r o ilrl o hattl oroior' n iy O b lv, r . h ' rr i t . BI' %Tl FI~r . h+'+Id·1 .fh~ riii~lP i., tip P .'rnd.v ol rI /t. 11+Inii ed ii l hlnz l,.y t ic teh llenanrl iu. o lpreivl'e t 18 i IvI tl ll ,he | tlligt t 0.o . 00 tl rlb tl lltoI crtli0 nll rl0 ll0 to- tot'rP~ botrhlto.to' llo|h Oto opr~rotootoof tohttot -otoolhohe u i v.11,'-. i 1 111ii i r l l Ii lll t H Al T Chl R.l io r ! h o Mlll hL -(I ( erI ' IC t00I00 0 to 0 0I t 1 000 0 . l l of St I ltll ' thP. r~lllll hld ,r Il l' II h ·il ]Ivis Itre· . lld : 1i, I n.'ntrF~ lII +,it llly i Irtl·il++illl~nt 111 shnlll\ nln~ PT(Vtll til .1111 ) in l S,1 )10 R c i r J' h l . I,Jr ,l3. t l I:ir h r it . 'loo.t rt oll otto- '0000 ott-toott oo+roonnto+tau~~'othho- 001, S o, i klnO ll hll i to rlllflt oft thoo ott v io lllllIrleom rllor, Id • +r P( i l rl lrll 51p I .llrllr. "tUlll I(.lle (lrr C l-lfl Ialllle.' ll :ihP )·m 0. tor t o etl ro o o 1 o, o t o ot lotro t o.+ h, ' [L rend0 the alhwort.] I- l.ort \ot\lt'ortoto Erq. lot I o d M o it tof P hi lr.loPt to tll erIt I.o, i. i- n ut t ho e tor o boehoo, tio to r te oholhohlrl * l ooooot,I,oooor -'oI',L. ooto o hrlhvo oocrtotl'olhl t ro-tt'o iIo1to too'e lo t a d io t , - t r Ioo ,0 ri r t·e e l t 00i 0 [1.. s.] t le1 iA T N de totoroto1otto to thootoI te'oot't'hotl ottoto l o ootlooioor Ioi'ott tio tot 1'l~ I Ill~n l ilOA 00 Adl i b tlOlt' 0(( O'1, Soot tor, S have .r ,I s ll I i - trtlovt It w , tl whui.ht 0 is rproto'e1ti d o o. hooll o t l e bolllll o t) h, t ul soo a t ctt0 thr Ar e 0 t oot ot Mt c llloter tf llet 0'0r i 0(000 1 , ne d)0lll o Nlog 'rt o ANO i I)lh loth .t9 Iooh) 'o'ooloooAto, oew I). ro'olton.o', Ottlon ' ,i) elO..' olofttoo.% ldthotob ttotooItPr tiott ItI' toot1 :{| [Ioro.tho o lo or.ttt'toootirtoooo otootll O to o lolt,&o h , lPn..'v ,a I, 00,,r 0\00,.+ o.oo''or Motl to ~ tooto, ooooototoht. ho il ot1)I1.,+\ tort ,rtottooltoyoot oto+ Irooggtlotoooool~~lltjoo'oooorh to oItoo too' J Ottoooo~ lllN Fie , LII rth'. 'Tll[ ot\ O IiJpAOllOVOiiiSi~l~lt.Ih llt'l &+' AltOItgllPhn I,; it, 1.11.1 l IVii" to~i lot ool o iIgl-l rt , No-to(ta~i t)rt'ooo. i1 t il '2 44 N, iv i ]]lltill & 'AI'IR lANtIN; 'TOuit i h ,u . eb 'cht,,(orm+,rl . I. C.t Vitkit i .t i WHIm 't re.pectinliv uHer~n lis frtien1 iht' 'tl , ' ttttrtt, that he haii an is con , It ' t of iolstry nln I pap, r naning. 't'he Ilhnwing coluprices ' It' it 'n , ea, t N , I 4 i 'll he ofl iri for ile t 4 iho ti, ..·: ,r retail ,,la the mo.st accOIminadatnl38 terms, n'r h I valve t antld satirl paper, latest styl ; dll 01;111 C'll ii'll ~iX'ohtf.I1)11Jie(lC.¶~lllil.X lli~i·tJ hail c, n.'i and hit I ...,' , l'' lad'l'hia 'h'zd l tlll )Illglazi/.d do, do, F·relnl: 1 ]ullndl ca el., |ile , ,.'r ' , lnIs, l tt, dt t, v a l iv t ai t i wtar ttel d do It , m:l11 oll.:ll l niii .l rs, silk fhinl,, anl d g.Il] l ltns n! n i I Iir t u. SI" ,il'li ,1 r'lll l ili ( 1, d ,1 l l i1ti-Hll1 , Iilllll.li hl i rl llnd lil l.llY t111 llm-41 1 ll'll e-l, r..nr,+.1 1101011" & aIEN rvlettto tlitel ititolrk lad r lii etl ttion , L It hll t jllovells r c Cnew lit, 'oit t a l le b , 'I'e llIIIiIe, I.~ l- R .+. 1 111d1 % rll pl l 91.1' LI1)11 lplelt'l rd i~ll ll d 10 lJ.lll+ ,, i m e,,ir. < 1_, 11 wi d,,w ornkll ll-lts nii all p, ,rnll, 9 , ta. eat'h s o t,tetarnd a.lpyr lltlehestt eg l aI + + lnll bJs, nters, lid r eo ,lh, li ur F'd si l ,lB aI h lr e nahslon tlt l l, of I r vh lll tllrge 51 I' c l.id nld russell , sII l, w+ orst * d ,nrd +,, d l si +, Ilt riall aisi - ortmln+ of tphostmi ro ned Coo1 it hL h11 1 )Ilcr 'i kititly tpeillteilll anlll i t tal c it tlea L,,w, s prw'ls at. Nos 41 R,,yal and 04~ Cust+m + li --l l 't,,+,ns+ in t11e city o)r fain the counll try a I1 reIp,,chi ly i tlll[ed \oit l a alld l inni u tlle: i tll roslllt,'+ -. Un.rpersl and c-utrl:llIu m e ll i(nl Il h+I iest llll d rn| st, e, rt'oom..l p epal retl at hile sIq l't" net ltt e', mi~d+ nill khin s 0l up~h.ideste'y w.olk tliill ll lh· IleIC(lt ll+ lld ll 'll t eI: ~ld*l,~ i (I"+1 :+ .+Is ."+i.;). ITranslatedi rm I he , re ch of Je..an Iu boIt , "11. I). Iby \Vilihml Gre nt ld. Pall lar.i nilltho llen .cess v ol',.lurrilvo~irrlin e ! PaIrt I . ll nstnl c I onll. inll co rlrtin g, w· lth it eli te fonr "`lll'n,'t 'hl:. "+ '+ +' + " " Part .llh " * * * J) iil l ' l Cy.--' l i l cally Ii+.easel(id is the motll Ileull, ilnd dc . i dly the meet interesting work that we ,+er" enii. , it wviii Ireouk upI morll' rakP++ anll spin.sttrsl, ald iakllelk illrln e IIore llli ed il alnl II~llfi women tIhanliv.lly i~llh.l ll 1 1 hl I( s a cl ionld Iy thel++ co II 13 hl.- Lrllr .U,£lnure.~ I I'I~UllhllJ~l 'lh-i Ii.r~tI)k mu ill be productive+ of much o. n1iiihe lv ll lll l , it is truiel it c(llntuins mlll+ n ll e Pl+ l. n lu e, blllln Il hl'lllen l +t ubjct i'+ it+, exc( usel , hills I ao , hlutt rllrl- ii i , he could I lot but I I i t ly, 1 e es tcialll.v reC'onlnm n 5it:+Il~lU ln in t;oortin," lto 1e alttlnlton i all v i~tiand, ,Pnemoln- thal inay het in qu, st ) ril'lt r ".- -L· e ' it C o u r ie r D 's D a m e s . Fonr sale n tit lie a, l dras at betw,,enl JlMlgazinei andl ( alnip trett lPrico. 75e. II • Ilonior,lo: ailleby A ,\ Tlitlt.I, ! no3lll radverr xt -+t\li- .1R-l-lh on,2 mid liqurc d g ma,,rct--i s '., I X snle T rkey gun S arable, , do liiIosice peaeI , nd laik,+ m urea, adfLUellr \+ult. bv I I N RE ol3| tcorllr Coilurllnol & "rehoUplitonlhn+ sl. i-. pll + ndbu d ar'ticlo of tlilliard Ilall,, anld rlicks,. IUNII & ILIA,:N, Srmil ..<hlnne lIole Dcnr I.t I hurlsl &.g (1 11 BKij7 I, NK'd 1.1K--Ju .-. rec,,;,i,-,;.,; busque .i Chan~ticleher a Ibree ilnvoice of Johlnson anlld lu rtlln' iuo+ ibook, andjub in , ii1, Io e4 Cae b t S. 's'81"t NDIA-18-1~ boxe., binding 5. snlIp jUe -la 34 G;ravdler at II rr mbri-Charionjforsaleby A '1111l1 ju1111 II | Gravler atli .\lt--6310 ours superior goualiy, alid~ing aod fur ath5 73 Comlp at JS ti N+,w L,+ver "TTills rRuIi ItiC11ES OF LIFE IS IIE.-L;i'l pr SID t VEGETABLE L ITI. KNOW that health ntd the abilily to I.ber, constitutes the wealth it thell grat I ans: nll the pleolI a in this, aM in l it St other coun. y rits. Tot preserve, therefotre, that htlth by Itn l| ai lttaný is a gr ind, moral and p litica+l sch-ena to f lu il which, reql, tires oil utlt st alttentijon 'll'e ulnprecedlntellttl popilarity anrd uttniveral o p I lrotugihont the hnited itates, tie Ctanad.s, 'T',xa, Mexico, and the Wart Indie., fily jluttify Ilr. Peter' itn warmly a coll n elltiouely recllt:lenl dilnt thel to the pcll cil e .otice of the alllitei ii . Peter,' V ageitale Pt lv are t, ol. is't, Il ,et cliel tutl anol tecoomical remedy lt dileasts of tiheo humanl ensltllut 111tl, that It s ever been dwcove.red. Dr. Peteror tie inventor of this invahltble mledl ine, lfrom hi knowledg, e of the , urnan sy .ttell deriv, l hrao a longl alnd exlliusive rellrice, has arrived to t lis conclldsio , i t t t il gret alld ri mary causes tof t t.t diseases is a derangement itn d the lnctions of thie liver, otr in llo hr werds an it creased or dimmished secretion of the bile. v So well is tkto understood, that it is cannon for e persons to say when they liel unwell, that they are bihou-. neauing that they have tol mtcn Ith oa the stoaach. Oi tite otlher hand, whent lh, e it w iklnelicily ptrfioru-d, tihe paticet bee t ueI \eak at iilljatirttrd, because -kourishmnlt entaie tihe foid takn into the -toomach is not proper y ex tretoeld, ind the fod is ejected in a crdte state. DIr. Peters is confident that tie frunous Ilygton t ['iheory, so called, that, " inmpurity of the blood i is the cause of all diseases," is a great absurdity. Every one wl o reflects on the subject a moment, will perceeivelthat impurity o'thlo blood is a seon. daoy not a primary complaint-the eflthet and not the cause of disease. When the funetions of tlhe liver are deranged, and the flow of bile increased, it is often takeln up by thie absorlo ut vessels and tarried intlo tie circulatieo, and becomes lting'ed wi it the blood, as in jaundice, when tie patient showts it in his countenanee. Not this impurity So blood is ctaused by an increased flatw of bile, and to remedy it, you tust correct the seecretions of the live., and reetore it to a lealothy stalte. Dr. Peter Ihas speoit iuch liome in exprriment ing with difttrent vegetab c nledtlianes, Iir diseases of the thver; and now ofk:rs his Vegetable PIll', as tile hbet, most convenient, and chetapest Ildi. eile that c:an lbe prepared for general use. D)r. Pe'ters fl ttors himiself that Ils long ex cri ntentinlg witl vogetatble medicines has enabled hinl to discover tie true lnd only substitute anlswrinl all the purposes e metreaurioa s owithout any of thenI atte dahtt evils. Die great qu.tity oftis vegetab, pIie i. that they hlave te u alterative princlpht cou. bined withl their cathartic, or operatiov qiual ties, o that they not only cleanse tile stomach! a:ld bowels by purging, but tlhey regulate tie t lrer, cihange ti o Illorbid ocoretions, strentlhens the dicstive or.ans, purify the blood, invigorate the circulation, an give otone and energy to the ler.. evous systelm. They ate mild and pleasant in their operation, and c lvey ahloi t inllllnlate conviction of their utility from the tirst dorse. They can I.e taken with eafiety by Iprsons ofuny hge ; and the ei)ble, I tlie infirm, ti' tervotus, and thei deliiate, ; e ltrengthekltl by their operaltion, because they clear tie systeln tof I ad humolurs, quirt Inerv. ue rrtta bility, and itvari.tbly produce sound health. The Vegetablle Pltls are a sure remetty for j dice, sick and nervous headache, dys eptia, cos rnes, sickness of the storeacl, hcarthut ne, all bi eomplaiuts, lhvers of all kinds, and if taken cumnocentment will invariably check their gr.ss, and save the pIatieut frol a protracted delgeroll siclless. They are ievaltole til vlts lad Iypocondrical allections, losu ot tit., and a I plllllaintsto e w liC', femlllles altll sub!j- tt. ''hies opeerrate as a mild and speedv p adllll re a Lata d ceertl.l tentedy hlar worn chi dren. Sc e I have inltroduc l oey Vegetable Plll Io the putlle I ha ve recelved ilnllertos certificate: of t,,rir tuperior ole;Iacy in curing dlistease, a'.o lmany letters Iroln respectable physicianls, wh have used themt in their practice with the best i nlue ht publish a small volume of eartificatesc but eoneidt r it tounlccusary, as the tmedicine will recolnlend itsell'to all who wi I make trial of it. The above pills are in boxes, cuntaing iit pill t each. Price, 501 ceont per box, Druggistls ani country merchants can lie sup. plied', at wholeale or retail, at Dr. Peters' prinl: 1it p llice, no. 65 Paydras street, bcltween Magazine nad ;llli st. N.w O( l)oans ALSO ftor ale by G. N. Morsison & Co, 11 Cantal street : P1 (i(e'lie, Idruegist 112 ohd Levee, between the two markelts: Mr. lirociier,druggitt, atit the Washingto, market : CJ Trnchani, drug. i git, corner il l' Imtl & l.oultol streets: lG A Iletld & t(' , dlrugnit ts, corner ofc Tehoupitoulas & i( d strl t s ret : J Rioet, druggrst, Ltaihyette cty. - 1' 1A · '+ l ' i', ri1 1. 11' -Jus ) r· l - . , , I ', V . ( till ll<| Sl;dr ' Ifh -.Ae' . I, I II I F T. I: '. I'I r ,i ;v1 t,ý; ;,nud ,ti[,+l. l<, l ,, 1 lll,5 lM -, nhll l, .';u .i" lV l ev, ! 1li l tl o Il m irky. 5 it, the w;nl lle+ I.,tL'. I, h H HI lk , t 'llr, rlllll , 1 l'\1'I' I, r 55 .lib l ,- - t. , ludtu l.l!n an,!,r i den I ve Inr l :i,!e-kr a l av .!:,lll , all d 111i rs 1tid , 1 11 11 'Is 5,"ai s, "' 1" 1 +111 +r lll ' t pnn!ti'uI B, ein, Prl; el ,l l nhd h iIll Ih lqt'++ I Ialll* 11 I sill; na lll l' 'm iJ r l t1 1 , 1 " ll l cl t s tll t.; ang' di t tr lll neh fI- 'v find p' snll l ,; illld -nusa, stilk-w, hth5, slt$ aIlll ll'[ , c I.i. ne shelltsn rid draw,.r l s;, it,, I l lll C ol[Illl l.,l N-s., 1 .,i w II If, n . h. l i. Ios t ,i ll 1• ., r ull d ; wI iry p ei n d a id pIIau hnndle stillk Itl. h rells; 1 (riol'.l+ " I nl'It U111l Flnve".- ;,so, a t, t utaltt1l ate leh h o1l white 1,itl, for wIddin s, ,:l1, &'.; SIritll4eli4d silk n ld r dnatn dkis; phlin. lfi-l' d and e Alulrodu red (lar ti t ril . i .; sl , ,I. 3 lC l i 5\5'51, mlanrinllo, rnnintl\' in rlltP br- I I n d, 7d 5 h.lh cdt ', half h,.e, ; all 1f wh55' h h1\1 ullefr Ilw fer cash, or Ito p111111 1 c l'orlll sr n. I .-lll. Nlv. I I:II IA IIU N-- FRIIN(ll an il .,k IGLSll.-. \ll J lm's, retcluity ) ari'e' d iiit 1.i: , 1; , blet"-' aee hto 111 rua th 1i'ei i li la t Nel t ,w tl enll it thaLt he wi.v ll 0,11- n an amb.,l 1y 1,n \11 ", t y, 1 J h el yfi at N,,. lb hI T 's s, in 1 ,r 11i a 1'l.111.lt )sh, ill hI ) l-elll I w i ,I he a.'.i ll u srtl ,lh I brly l rs,. J-, I e+ u and , hllrs Sle;kher, .,who lpeak bth thse lan.angs withh ,r,, l tt l tney and purity, a 11d I lI l..1 charge or the de"prleU1 t it o the lll llE ladies. vi oirus bll ,111e o 1,l dueaini , and i llllOs hIms, I thatil ~ will ,ive elntire s tistl.ln an h to th e Ito ni honor h 1illl lith heit o cIo lIIIIe'. nO v 1 I ci .., I_, (1;, ly train thl eir huIt.se i P1 i ln."1 ' ti I II'It I, e int and c In|,d| re aIss rtmnent 1,t sub: t", lmntial and txchmotan + de elo:hln, 'They 1aVlte file illt ,'n li t + p1,i hc. ais thely ar,. i rradt[ , d il a'; ilnl s,"Iv'.e 1155 e advantaleouusl)' Id any city 5l1 the N. II. A few d ,z n elegn ntll Ilvory hndllel utl wlhtll lll p ie pina eki I r ho e",, v nloL l sizes, v, i 'v I. XCiI \lGE-1,a Lundosl, sl se byCo rI II HI:E s, Ib riler ieles lIor ",- l:1 his 1 Il, ; I, e b ld' \\hisk,+; 50 casks Il.con AIdes; 30 -icsk ai l I '1'I l . l B 1 IUL.,E. , 71 (slp o t S-u - l -. I',) - _uo bu ,rr, is o ec t lie d , I ,.l ni , u. 1 G o npl ste.dier L lpress, fur sale by li Il 0 l, Il'- e l -f l t-leritPes rice, flor sale hy 'L a : - r A '1',.1t1'1:, 31 Gravier s: 1- '. PH1:YM.R1,VEi1 J-t- rces, -d ,it up." iir, L article ul'life preselvers at the Itiitanr, L 111i -I-U-100 k, IMulasw,- L-ne, land, g . ro.. , Inp 19 P 8 A J P\\HI''TNEY, 73 CLamp st v i aitir 2 7 E A A I .) & I pAI .' a'O \V .7 I t, k P la ,'" 3 J t n tslrledtl bra Js, f1r sale by pl Nt I BIKIUGE R" ('o 134 ,lag>zine . IL AIRISON': Sst'"II; OINTMENT- " 'T. u graLt c,,;brhiy of this unrivalled CoI . position, esp.eially in the' Northern SLt.tLes, leaves ihe .prprLutor but I Itle need to say any ahing in (;r its t.·.1r: lfr it hia bc1 ll e enlletrally .oucede d to It, that t :- Ie)ond aill t p..rto.. n theo b. e rlledyL d lor extrnl ,l CI)IIIIII.o Lii Illct Ilha ever Lbee:ll distco fered. lIndeed ,e . illlped allit IcortaInty of its ope . o illlts I , I h. Li. la ., l Ira illlla n IraI es; i .c1 rs,- . yl:illla 9 ll, to i la 1. a. 1..$,a.'o tly iyUlbl Rn ml. 9L dlyp, will allay and ptrhectly ur.e an ulcer in two . k .s and flee most dspert ell a eaos of white e $ thlnl that can be Imagined, hav' b,"ln dettroy al I Iby hi ill thl.. In."'-, l ~motha. I, the b;tes of i lll , sllllllll r(-;atlies It. ,lit:,cl:y is truly .urprlising, all A vl.n ll tl t.' Ilitl , l' a ra id tdo , tl r it' appllml d inll r I:ll, It pollver, of atltractii o are so wonderful that. g NL they will at once arrant the. panlssn, aol thus pre. vent it fo iu perv ,ding It sy,. ta ll. t is likewIeL N greatly r pll erl or to liany i.,II ate' hi rl'oflr..rI dis'l . sal v Id tar lil, ch1 fL'd IIbek .a.ild lat ihs ' lhora es, for l"of I.Lt.rs, ri Wa r ll., c :alp d lL il ia : .lhort for Iu a very exlrn,;.l bodily evil that 9uny 9 .l. to hil d lt - 'fT e a r Inr ftr has rec,.ived at irant a thouIsati ilh certlficates and oth r document, III tIn r oai i. I. S lc. l(liIIc t)Hlllllln, " ll upwarl s oll f n cadt 't of aI hler ,:, Facl l ylh , aL Itrthn.,gI to ana e u1u tlll a . gy ' , ll lll .l Inl' l :tlI In. • I'ro ared t 1211 Ide, rty treet, New lYork, llad a, for sll,: at I;; I'luydra .trl t, St, w Oris ro . u " ilMll .l If" it, t 91 ,1 I :II Al i 9ll ';l: Ul.l'l . ..l.'1 I I Ind act i' I tde one Iratll ofil.ed to the p9l9c,a 9:I 1a1 h9. ia s h-tlllli o rl Mi nt to ll.ileIi eol lrllt'o a c.:1..tr la t T n I. l',,l t beli',1 ug i9 tat it will bei t , I 1apprvit: : 'hi lis i t ' I' Illar'"' in aie lliy known,. T01 1e ig t s c .rit om tc. e .islilk .ihs'o ur. t y 9 e r e11 9i. tr.. h ard in . tllllt Iing.e' l lskletn th.9 ia ' lr u ...'llt. ·I'aI, l,.ae9 I h'.li a lil.9 Ia999999199'19 lll'91li9'lt Ii ' tle pro - ii'in /, l·ttl n I i ll s I nd o t a . alltl t ahl,,i.,talus h 9l9l0l9l aiI tll i aen. iI aI'l'. d Ei;I'. te iin n llll t tofe il. Illh. gh a hei.9.99i9 tre h. 9 09a99 e wm1 I t lnl9 t1h9990 be taah 99 IL9. 919.l'199999.1a. a 'laiI. ll 1199! 990a9 I Il' 099)9t990 9 k lt O ll. 'h I.:l l olllllrl I s.aidl wo :eIen uly ltlll hadllslt thaI edientss i .1,. re i ngII et,. rrl. tt m i le dinltl - prole -o Itll tll , rl. Ig in lee composition of tia prepad a o n incrll9 "ases itn alibi above: diseale. The mi obt en net physhn cen ant eir olti i, . tc n i ts . heflayexr saa ,i9 it Ietae eeo Ira I o' •. r in is , l i i-sf |"a tlt,:ll b its li Ub$1 l l bI- ei ILoi . i iL I,' Aiii. ' 9I i. 9 ll rlI i I11 1iol9ll:a9 , 9999ll99s 9 Iia d l ,e' I i a i llle ihn sntoms' ll . 1 Lan iwlle n, ilt ti ell oilr te. m t vi ll Ill 1nd fll licaslll-ill or, dien wholt) h w re i I uI c ih r aep ne ino ahlch 119.ll9' l leI;lltil. e and I I ll' b1 i 1 Ii1 la titlll't. .i'la. ala m sm i r le n i a. .o t I.emot S he)hyi ex es ,t t heti rla tlen t 9l 9 It .,n il 1 t19 99990il9e a 9 0l 9 9 i I9o it h Il 9lll9 Salibleluw prop of1 c meIrlv pl repa r wtatisn wollu the m e sl \ 1 ,w ie Prepasucc ess b Jl 111s 'Irrl c~iohgem9s9 F.o 'a.:1 I onof , sqI . 'I S, Surgeon to 9lh tlo 11.9.999, 1 as ,,.l, il 'aa, a 9I 9 099 '991 99 99. 99 a n AI T'iei 9 o d h9w9,91 9 '9 p' ic' s L .c t.9d': d h 9ur di9Laio n a I 19 1 i: e1 '. I 1.199. I, 9\ ItC S, Physii..to Il, t9 Si. a'1'r'. b5 th 19h9c .1,h1h l au r' A xt91 actlh in 1 9 ' 9 all -i il Ita o slfe g in . t tp n I l slu i l lltat i .lhi lt I tnow 'll In l IlIl 4 tice boh p plic a;".d I te relom me" l hl wisllid ng 11.Ion. Iso I'l 11 9V Illlir, iM 1), Phll ian tota 11'r I" he alli 1. . It ,e iii It w lilth i hav e t iv enl yo ur h e divellbu l' a nd s ex pen s a,. n, i d ins in,'ringbl ite s ncesi tuner will ic l e Il.. .t "rea ila its it h den9h ir a Ilta t.j'.s1 ie9:'aa o u to a d.I.Ii.i' 9 mI9y9feeble t919i 'itl 9I9n a •1 9 ' 9.t9 " Thei 999l. f L el. laill 9 i laht ilFrom i ( TCopr, Flll ll S rg eon t o GLa '. -a. ein i.g: . nFIuI llltLh m hneg Il lat tIen ght an l m ed itci s i.n ai,,,e dsaesI, h1 is l aly ifsf eallY . e iIthl'sat1 it s h.I a me- s t ht IIo t'.ah , i ht nlCcuS Ido'.liIo'at hert ate cau y& 11o111w e ll d i w.hd 1 Iht sti h e ell pltedlltll Ill eye lpo) e il 9ro99ues 9 I P.It . Illut I'uliu aIdi ne i, .. ic,. cO n rnmpr uc e'li tioe I nu' I t ei s l are a.d 9 9ll9.t u e19tle sl9. Il. l 1no-i nld c ailt.ures 1 it , 9 ei c feio t I a t A. From G IV Il at ,e M 1I, Pi hia .uI Gle y's lat maq l yl l atll ietlllla i9 I5 illl99ll0'o. II succ es tutllt 1'i wi ll l nduct. fllke to naihrse l'eriF 1 In iIIse, ana..irll tileYm i lalb t a l" act of: l . 9:l e n lye o a9m1 fel.'3 i brini n 9 l9 . From \L C hompsn, ugo1 ) Ft9 GuS I Sl tern- rin ,9ile nl s olge. iy h1an lisa it t m)aliu le pie I' Ii ae -,l a I sa i ."' r| llt a.nl ,'d. 'ile g e tallt, 99 '1ri.ii. Iall ll 9 l.lllll:la li' ll.91 .'9 i.' ' 9 is'e1 9 in' pu l.a .' all9m999i 9 l,. h. i1,..',a Ie99' ,I.la ' l., 1b9 g ttIe' .asy 9 99' or ollll, l holmt i mii1.t,4 et . f Travller espe callllJ f a t Fro al W iM Sitlal tIS Ia CII. ;I nlnialin c~m~ul alon o I. 9199h919 M,,le tto A,\uguhta, vii Floridal. i P-. ''I '; - ,- Lav'e'M 1 bile 'iT'r.d Iv>, Thurs. S. J - day , and Saturdays, per the t s ýz- ,spl,,did steamer 'hamtlpin, (ex.. efit in case o"f It ril) d P" reyla; tlhence per 'flatnl r i. lil y to L.t i l rlllI . r ilia d tleO e d rllot Ilre posI t colechi."s via: .la:rina, d ll ubialge, Plin. Rertl or'n )le , Outlan't, atd Purry, to Macont (;t ; tl eIcl via \Itlledevilill , l al S.pliarta, to Wlr elliltll, Ihl 'lhe, per rail roaid cairs to Augusta. 'iThe C(l0af n sltlllI ildn sp tulidl order, with new ailolllllnotiotll are as handtsoe as any ilbly el . he bau illiful Santa ltusa ound, antlld Caoneta. watclhi Iay prle.llt the mosllt inllteresting steaml nia. Ivgaltil t ill te S th-ll being at tile lanlllet.ll Id prthrctlv land lo) k ld. 'I hi 'T'allm are not surpasse d on any rutt inl the crlunit ; the drivers, to a Ilil, carelt l ld attell tle. 'The bridgl s lheretofore dangeraus have b on nely built, o tlhat high wate rs dinot intiernre TheI rNllllg h es have been lt ostly cllangrd, i iidll iarel l g illi d ts on an1111 y road in tIhe Solth. I It is generally knlluown tIe the ex11 celll llce and hliril ofll the I rads etIl blIe ll teaU s It all seal olls toS ake gra.tt speed. Their Soelothn, es so. lcuret tihe traci cr rolm the ordinaryll t atiLgu of stage triav llilng. The Line is now c rroing its passenger. from A .gu:ta to l ,bile ill lfour days it id htaelto hour-, or to N. w Orleans io Itur dayn. dl tlw'hy lhour. ( aGoing tol Augusta, thIe lie IS ix n tays I ll evle hlollrs. i'h tillno actualla y employedl Iet ravelll isr e I ac saiL as i . thie ith tr dllrct tl I the 1 llL rence of t ntlls l to a! ute, is c.aIr byi it d;ly being lo st in Pensacola, which, however, is teil rpu, d bly till, op ortunllily it gives IfTeei g the Nvy Yard, tle old Slianisl Forts, etc. The travel M r also Uleeps at m.;aco, land again at Wa\'r I11e ii. This rrllangmlll tal wi ll cntinue till the tralvcl (uri northward, Iheni tha tino wiall hbe the Sa Cita frllm a ale, to Augusta, as it is nw in the ']'TliIs Advertisementl contains a plain statement of f'cts, tlhe accurlacy of which the proprletor graiul t'e olulach passenger ill the penllalty of hi t,. . l a r .. M1p l ol'thr , no maOy o seen at the Exa hinge iiatal, NEtw rlcaus, anld atl thll Mansllion lHouse, lobile. Vare through tromn \Mbile to Augusta. $47 50 Thihe he extenditso a branhe to Tallahassee. hti Clhattlihooch te line connects with tlhe steamibai t carrygll thle ail to .1pa achicola and St. Joeplih's. ('iteu at thle .MatiiInn Hlolse, Mob.le. ml7 O I OSTWICK, Aglent, Mobile. . tCAtON, LARD and i'Otlt--150 hhda Cinnnuail S curled Sitde .llnd houlders l111il TeTa &AEtY qullltyr Lard IIt, lrlt Mless Polk, for sale by ,s1,l 5. STETSON & AVERY ON ti vier al ,'T l.A.tr FLOIt'IttAN'.-Parishaof Orle ti..l 6 Court of Pr,-b"11. T'O al whlton ieo presints may cotcerl- K tew t ate. t .wherep W, 'iia1 Mackteyla tes ideni the ctarv f \lt aevil, Ky.,'hasappIted I the Rt ,vister , "I t , ia at nd to r the pt l td h & city io New Oil, a"'s, and ea cfNi .i Cl;ek of thn.Curt ,l Pri b ,:a . , , "'J f ,r tlie 'arih eid di ty d N ews Ori'ean, atore sa i, ,rt a.ON1 ('11 or ADL )yR r tl r o ir Oinci I.I l "ai It, p urch lotantt to ditiaf `t plt ' :wlruvtd 10 It il 1.,lch, 1114, noiice is te llb Live~n t.o till I r. i( clll o l r nl at( ll by 'ld hllit irollnleS, In and fetr t.e parlh anil ,"ty o f N e w . .len r s , r 'ar nl i en th e t ird d ay o . Ap il, rill" nlll anlllll d eihl hundred and thirl y e,ýh , ean1 r ,.r ',red in the 'nailt r of th e t la e N itnl C ,.. ,. ,n I rh r I pies","'ni l CI illlsiphIer Ad 'I I .t .1u , , i Sy h -l. .i . rt ,hel nr ati said suc Ies. =I ln t 'l N , t ih a n e. l C , .:, d e r c e a s ,e I, w ,lc 'I o rd e r o f ,stpill wan an hrll ,ti in ll ', '. it. ... lilv held nd t ,.,. ,d on t he I I tWht dtla I . t -,t rvr te stlll e , ii h u n d re ,d a n d II, r,, cib b t b h e fo ,re Ii .. t. n hs, E·q . Noarv P llbl.a . 1 also e fter ili Ihre al and inllol' p . 'lcti, n h, td been m ade, r,1t' on" t l tin I l ll I to f i. 'eq t llhhousand e t l t I ndre an ,I thirty. d ll ige t, f r e atit l n i t e o t tl. int reasad lulei, n of the Int,' N i,,l n,.l ('ox, Ji ea ., 'il lanrled iroper'y hert inllo i b d.Clrt-' hr,, e l.,n einn to Ihre sod slt cesrion, whit, , - he and hla h lst bidder Il..r.eni, ( f r tile tol p .. -"d anwim of srven r e thuta'ti d , i D )( trpi on t ,he proprrty a givni, it ) to e i udi asal cnvrt ante, A l' a Ind in tll r t plt, l tin yit of grou nd, i., .ttr r ' i'h i' , ow buo h hga a pnd illlpoitl ellrll ld o irth, d, atll 'he rinl., previrlldes, c ppUrem, !wa sa,,rvlld.a. e and ad vantaets thereun to a lo n , r i n ' ln an ll.ta npa ertai n en , soa p toe i n the all.lrh tt. lt1n ,l ibisi clvt ai n ti h lequaire boaundl ,.1 b y P'o v ,lr , \1 ,,nzn. , f.a v e te , na d C ,mn p ltr, e"s, nia.l d, ,aun -ted fv the numnhers .. ven aIn e ..biII.nt a e'rTIIii I.lnn draw n by F enterick W ill ; ni.tlioi. I p S.. d Suvetr o dr G ,ener tl, under dats of r, and tht i .i pht', and deptitoed in the officeof II B. ('.nan., Eat. ncolary pulblic for reference i l 'h , lir.tn each o'toler, and measure it noI t iT, +II" .plr Ilthr 'e in iheS a pnd ix lines I,,. ,on . said I'..ydrlrs a leet , by ixity.0hree feet lern iI, Chr. anid tx lines in depth, between pars a l'rl I'nt. iA ttle. i tnhn inm asure.] Ttrse-l'nei anrd thrre ynear credi, fr appro v d end,.s,.ll noter., secured by special nlmortgage u,,NIl tin Ip lril, n il. \1 her,., rPe, all lrsonns who can set up any right, i I, t r c a,. in an I tthe lotubf ground and AV i hbitn;ta herilln desrlthed, in ronsequenceof SItorieht ill the o der. decree, or judgment J before r' et rl, and un.,er which the sale was made, Sor aou il*._uni, i t , r lle li y in the apprniements t or uiv , ,., . , , n ts, in sime n and mnanne'r of tale, .'r r :iunt o tlllh r cl atse r d(eect, hatsoever, are ho tre. .by c'll irld admllniahed to show within thirty I data tIrl he pulltreatll n heleq n why the sale, oa ade its aoresaid, should not -be conllfirmed and holrulogatt d il accordance wilh the application e of sid purchaser. i Wittness tt i hland and the seal of said court of SProbeiee, bi: saeconld day ill alor, A. D. 1839. [L. S W.'F. C bUPLESSIS, nlav 1t1, IIo Rgl .terof Wills. . i'A6 -Si- D'ORLKANS. _ltOUR DES PREUVES--Elat de la Louielan o -A tone ceux que cela pout cuncerner al Qit suit eonnu quo, attendu que William Mao. e key, do la villa de Alaylvalle, Kentte ky, s'est Id. Srepe6 at Rdgister des Testamens, dens et pour li officio grefter da it Cour des Preuves, dans et pour ra ladilo ville.t paraisae, pour publier, et annonter I eontormdlhent it uu acte de la Lcagislature, intiu' et " Atte pour ctofirmer les titrea des aequ.reurs aux ventes judciaires," approuvb le 10 Mare 1834. i Avas est par Ib pr6sent donnd a tons ceux que cola I peut concrer, qu'en vertu du et en excution d'un e ordro de vente d a ditoe cour des prouvea, dana et et pour ra paroissect ville de la Nouvelle Orlaeans en date du trnio Avril, mil huit cent trenatse huit,t s- redu dans 'aftTaire do la succession de feu Nathan. iel Cox, sur la plitition de Christophe Arumg, Jr. Sli Iyndic don er6auciers do la dite succession de feu ly Nathaniel Cox; lequel ordre do vento fut accord6 , conforlu6mnelnt ellx dd iborations d'une sstembl.e or des crdaneiers du dtidlunt, dument cr-, oqu6e et tenuee e trois F6vrier, rail hut ceat trente hluit, pardevant le aicur II. B. Cenus, a. , puh. et nsmi 1l apres les publications requites par . lo; le Itigisn ed tur des Testanicsll offrlt en vent , publique Plencan ilo neuf Ilai m!il huit cent trente huit, pour copLte dtie la dlite isuccession do feu Nuthlaniel aox, loee tdivers fonds ei ilpreo dacrits, epparteanlt a Ia dite succession ; lesqueltht Itrrent adjugds & Williale Mackey. plus offrant at dernier enacl.rieaeur pour la atllmme totltle de six.replt mille piastres. Du.crl'ltioul de la ptrorilid d'aprts le tranfert at, judiciire. it Deux lots do terru are. lea htiseos at mndliors. tions qui say trouuent, clous les droite, privi bges. coutumles, voies, servltudca, et avantages qlli en d6 pndent, eilu6 au faubourg Sainte Marie de cotte ville, lans filet boru6 par Ia rue Poydras, des 1Magaztns, Latayette et du Camp, et dosigne par aes num ros septet Imuit sur un certain plan dreass par F. cdrtclk IV lliamsoa,, ddput6i arpenteur gded eal on date du sept Avril antl huat ceut trent6 huit, At ddpus6 pour recours en I'taudo de H. B. Coena int. pub. lesquela ditt lots attonent Pun a Pautro, ,escurent ehlucun ing| et un pieds, trois poues, tix I gnto- de face i in dile rue Poydras, cur soixante trois pieds ouze pionce six lignea de profondeur eltre lignes pIaralloles, meeure franeaise. Conditions. Un, deux at trois ans d, credit en billets endeo r6s a eatianction, assurdo par hypothbque spnciash jusqu' a parfair paiement. A ce causae, touto- personnes qui out ou pour raient navolr quedque rclatmations contre les lte do terre et latl-e'as ci dlest ddcrits, on cona6. queuO d'un u that ide faoelm detlls Ptrdre, le ddcret Su jugemntetdr, la cour, el vertu dnquelil la vento ta cd th'.a, ou de toute aultr irrdgunlritd on illdga. lit( duns I'estlnation, IPik au le temps eLt It. lmode de la vaute ou pour totlo a utre caulse qulte nque, oaat per les pltdCto.s ci'dre( d'avoir tI d6 uire dean trctletjors, a dater de tlt intl.tIeation du pdnselt av a dtnos Its papcrn pbtlees, Ioc euisnon pour lee. quaolles i voeto atnn, tcte, o sarait pas approuvnd ct tltntologitu6i, comn o de de le dao ni de Il dtt aequd. En fol de qani, j'y ni appos6 ma signature et to sceau le h dltte nor tdes Preuves, ela [L. S.] deuxetme jour d maois eon lai, A. D. 1839. W. F. C. DUPI.ESSIS, IIhnai _ Registerl des T''estamtenl. ! 1 'l'ud i'n !nhtuu.It nchoel 'fl 'aChr Al-tue'- I orcwr S lite; .\hiuet's acmily at flnlao Albbot'1a)' t. do Goad; l.aen..l. ateduetian Ablatn Yeung nrieolitn Dick's ctmplete \\'eo ke, 7 tnlllmen Ilanncah eoluoe's PIrivate Ivlttinll, for liale at 49 U'nlap at, fly ealy t AL.EX. TOWAR. 1 IA.u t'A--aU toales Jneeksl, Iutdien tIhed 4.4 he a Ihrtnal theeligat 5t 0 do Gueat \Western dc, 4t di G.rest balll do, l|hi sle by 7 Illi)GE - C, 134 tlagaaitnalt I OIl,'TU\NE 'I'ELI.ER'S OWN BOOK I L Colly's Grannlmr-Let lie's eoakety llllar's key htT eloetlllqe TIarnllt "s P bl'l t. latllino tack tEuttth Iteadera, tall and 11ult t.o.' W\'Ccaormht French f ,. ' lluhgtlo irh Flw, cl's tetllt'tllllttlnluitnI (I)nhl'l ls nlcllli, attiel nl ed I - i lltoo telell i r-t reookrll's , Itlc't I'neid c .rt i new ona |bree snpply at the of,, i.r t and ept, t trtt al,i ,n go d Seation is erected on tie tao i; , , I gn. o in an aIIYv anld mes0 t adl h irabl e stualtl.i. :". , t ...,.. Frankdlin, upon the ruillhod, ne nle V , , Oetee The httilding in large. ant moen-m, I t. ' . ilt., np ilments for kaelplng aeparat a.1.., ,t risen + ild d |lrellt di-l ts lt-. The institution isn uppli'dl with ton a : , .:.t aniT rttentive lule and female nutes,a: l . at " -. t..e vt notels mooten latngcces. P'ritaterolnm may be had by ge-ll, ,.n Iat lie tIot Inea per day, inehldinel attend:lllr , Terlna inl the orinuary wards, t, ,,: mae pet h· Slaves also two dcllnis. et al l x y noeeldl. tc rr Ial) w arids, five do,thrs. All ca ital surgi:a operrations sent1. 'The oeidrr'nt phanician it n r Nt . ,t U ,n ae wto' - apphctlcion fur a;distmon must be aeh,!o, .e or t IPr A I.Izellllberc, No 17 Raapart stret. np!11 I Iai s Ctt1'lER-Juat r., et v+.in t 1 cases assorted from 7 io60 sin, .a ' 6 tinches S Lll.tKI,. & Co. m9 tf Si trm - .vea i OR:, AG;.niON PbA.l ELI-t-,ur t e t , i ,n) E YOIKF, tBi 5 Camp at P SS PORK-It bbIe, fur cate It t) . . ) AMihS. 4

Bu sayıdan diğer sayfalar: