4 Aralık 1839 Tarihli True American Gazetesi Sayfa 1

4 Aralık 1839 Tarihli True American Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

;e < r *y tr ya, .·' ·2 `:-r 4 B rer · ·+a 7 r IlnucE 12. Cmnrs. NEIv odI I, ,, WvEDNESDAY HI )RNLING, D)ISCiEMIER 4, I,8 q. Terms of the NeJeatspper Press of Near Orleans . tile Proprietolr. held on 11' Itll oie Miarah, I.17. SvoscailtrTloOs.--lv I o wr ll.r. flor h lit! liv ltit iilt.l , iLtyo lle.e i-:ll'l l y illollv. !rl. 1ta of dolliro f rll a tri-wnekly cI tlry lil k re, pyiable onel cal Fi've d liars J r "Il \V.o'kly; ilavIbli' ii: la tot.. I. " bii, a I tab ription will he di-continued until trrearnges are fill selttlod,. l case of di lcoutiltinel, olle week's 'o i ti ) io wri'tu, lIoon ii tiviruaby given, previoi to tiI lit .. iltti^ol of' su eri ptio ". " A o...rtslvn.' -')an ,i.llar p, e .ilhnri. fr lhe fliis i noel 'tf i, oi il iii lltl+itl' i fo r lore i.i Sih'tinqtlt.l ml e: anl mitterial alteration froml tilh orihginal nldvertio r ltol" II . nrtv dlallars Ihty f so qir h lilntle, nlll sirv fr both hn- ,', qrj ilo Illro 1hk 111 s 1 o oe Oil!o, otil otlhi i Ili , 111 plic I tllitltioill lily ild lirei In lih nlv, nl l tighl ' forioillolot e' vi(pll hi l ieiolliit F'a(- I urn, or CototilloolilO iii'rei'io0 siy dololo :n Ihigloli ao, anil eighly for rbtih Iti.t lei'. Melangooto, (otr.ooY NoTI).tCs, Slnl nrtileconll log dh iattetiolt oi lte uibi c ti A '.tile in .e'ty ledrt Of ptiilsei'l o Ilglnlii &c.iil&e0. wiil e iirniri,i onlI dlllah pei sqnareoill tlre Itrst isertionr ii Ieachi lin- cai t'illh iNIC ATIOSI or .llIvrtisil o t Is, o ' ihsO p.a Il ultulre, whein l a lli.iiiibl. h11 be le lilrgei d.uble i . and ill advti nc e. A d lhtutiil fll tientl, v .' pereernt will e nni h trl .tiictoii.ero, ilieri+, ". ltoo. ierl '\'ii l X Ila r r I.l d ol nle r (if i reltl esitate. lu lilld in blloth IIIIIIIIr0.0, nnid 311) iper ceti., ill Iiugtih alone : I11 pu t enl t ol 6ttL '-. " io' othlCr prperty. Anvr Isrl tl.Olo's nt of Ih lie ierille oi f llsili= II Itle na , lr inai li st I n iry Illrli.o Ili &r iL .I I iil b hoge lbr ee a • tn atl tihe rdliary rCOO f tii . \pI0'iri 'loiiiS M'l i'oiiii ii(. i r . i t- illlme will be. pu' liehml elr e mitb, wi l rd c s l ttr l arIl' lin_"Il r No p lvesriio ll e lintikril ii l . e ,s is lol t o le lt zra it or .l i rot iiv or iil ll tilIxi "i i lllo I. oi ptt., e t e :llllr 0Pt by r . l rxo n Il er on 1 c T. l l 1t11' o ir a outi r p lll atii oi a ti lt . vI rliiI1 I' udi te s ea n. o . 1rbeI $0, r L0 lb it Aill ann it l3rie s I ofi nlivioooliiie i liCi .'ie I will bf ellire c e a d do ,lblr lah plice v.f itllir dril e'utll tne , t r. * 1 i " I r lwigto the intll ,ii lote lv soti lr I b i.w li na okeli r of p.eri t hosie.. acountii h vellnt be I vaid wtliiil one olontth aftr irsrol i o l in iiitlreh. knuovl, (so far a pralctilael io r ela c other--lhllv Ihlii glti l llo ltlre i nolllt it Iverrti oe orj prinIt fo i iulh etline! l lo ,uitllerns in cv. oel .aideano e p yt oi triptls. fligniad) J.C. IEd ST. IO.llIdS C J. BA.YON, I'. P. IfLE., J. C. l'lLENtfthlfAST, JI;ISN ftISiON, LUMSOI1IN. fVeehly Pressr--W.e, ti,' illterilIiet, agree ito .dhh' by III ahllove ellditiuno as flr 0s thley are ollllicnlll to wmRv !.papers, (fignell) A.B..AWItf.r\r' fli§ NoI aubscriptions artre takeno for ieos ilithi I iii olti.o leto rs i olst. i ill caes,'. Aem ltai ,. - M HE OWG&TE SPRINGS THIlRiE V.I'Y JinUINI V FlO.tI NI IV I 11111 prolprietoir i thi I:. i i.inol t i li ion tle Ioll"e - i in gll elt b t Ie w e.till Ii, s ll lit sb hell l, l' l ro r tL teive vC ler '. It l will a o i te f I it ttcfi't of hltoe nt d -l ner', that tilte·' r l.lr e iI to h,-cifIr ' ri , i p rilo re mdr al d Il i sil l 'no r ill y I ,1r11111 ll slllbscrter tlo itmove ,nosier llllllll I"IIII I tlllnll heIreltoire, allld nt tIhe + ~111 tilme mw111 bett.eir. I:1 .iliu ciollllo. III ot' l hlll,.,l "I " tb h , d t11. 1 o1i l 1 s III Illtllre I'v ll irlp lr :o.l n lollve Ioi "ilv l l rm b! "d froml Ilhe Ivei i buili iin . ri. l I tl, clllu .ll: .rr Iii s'y il llr ti '' ill ii il Ir In'roF like charnel,' r ot lhe'e wIt lc re, ' I .l i i ;rc,'rli, v blelieve thlIat d yvr o i ir r no in t iII' *illho i eri . Nl .v All t ilv' 1 i ,t,.t hl , ,,",i" f"iio d I \\Volerilin ' I'laee , mil I, ', frvi ,i I ' besl Metric ini th l ri t1 of tit h i mi ry ai"1;,i- 1, h l bIers ýi ll , l nel rulivl willllt i hii e n uii llll l ,ii Ili.ce tilt i' ,Sirints' doriiig iet whovle .,,n. 'I, 1s 11 . ib,. will "aV l III .lv,1 frh , , II rot'lrnit, hisInmit illl .tl Iha, k- fr o Ih' e rv.,' h e,,D t ion - llnt bone II 11.1 I . i i p aiii atailnl' llll ltt( l iil ltIY . l " ,rit u libcir. ,I Ipall ,:",: '" :!it ll .t I it I,, l ail. Ctl), I. . ht.s ee:urrs aI nd wh lll: il). d,d,1 I r III 11, rII .Ii"r ', to ttt11I1- a to 1li(.r ii + r -,r 1,,, t. 1 %, t",. i _ _! .:in"';; 1tr - . I.. ' ;. a L.1 I t'ili ..: . , _lli , i -dlit, Li 1, "!, "il l.IO o, 1 ,l '1' ,[.1 I'd II ' d drt i , ! , l , i , h, I'.i , l l i ii i o Idt lll 1. I; ur e o', a .li;: 41 I.: I , l lr . ,ir . "Ill I l ;" ; I ' rll i t l , d111ri 0 ri lr li Iii I' iil C 1( · plrieJ, U'ii w r! df e"1! X,1,11 1/J ';I p f ii" n(,rt ,Hlir o voi I rv.III , ; i, II 'v' il hl-tdL . ,C'. ,1 Ii. h tr ..1,11 t. m, .1 o 1.ry fir , !o , i [i 1,i , i l.'4; s:.i i, n ul Pr itY. and istlti t r titC i,.r .,I r rIt o h., ',SI ,, , o h, Ir elC,: 11i1 ,,-trlil i:ollt o .n."l".-- I I ~ h1 in tl.lt ,1') Drc. JA as." ,,f ,, a a-l to'-l .: At ' .I u 'lR nlb ',n ., u,- , . . ll,- tl It. . , Ii,, . . 'utl : ,. I:, ý rr. l, l l . I:: t ,: " - . '.r: , u , ·l,.,,. r , I', n ýlrl.r.l ria' : ,"' tlea h-,i, ,'a lr : , I . i nt;,a in tin illtno IIL I. e n r IIiw u tls h rA , ' s -llA t, fi ta l l , ,t ,t II ,ll , :t;lu It atd d ront I allUIll yiaat v arhlthe Ict , il oI ra'ta l l.li,' ll . lu a 'II,.V I IVit*il l ' a , a. i, I+,io p h e + . l.a" t l, ýu h'tnid, . ; l.w t3 ( 1 II. 1<th 1 .i A,' s t 1 7n;a " : : I.t' o, ,.l l rin, l for itlt r .re l El tni m lar,: 'l'rtllvl, tle a ut tl will writnr ntallCan i nln nn.:i lle a .uoit.; an y atm, I ll V' Akl at t w r tlu Lt,. n Il I ' t liC', b- itla ' fi l'" Il. a di i - e. l bt n m d gnn t I(jlent ci ,,tr"' b r,,l i lltwor thre, i.lyli wntha t1 tdhr usi of.ltaler:r, i: t. ,' p n it an g, .st , al t :l teaI-r liuin ell ll N iI ' IV 1' I'i1 I IIl i A.k wbhcr Lta llnre i I .et ,- v Ientr in l .. a +,ui e oh , t r Aa l atded le nr. ylen:, It It, a .:t it" l :la, n l p Ihr sot l Iny ik iti r ing l.t'. ba." lr", tt llll,.lc I l I II irl l ' i er a "fe,'. lu .u r om t v i l ltI hI Imln l O l" ire n I', C, ', goad by jlr . nitnn . J al l i ' It, ;i i t-' truns tiya;l i an+1 l dl;.tiu:l of Vtnanll Ipvlta ' rt a l I ;,alt t ll a rn; .l r , lli , ial n tl'ii . , I'i t wil i llrm ys . hlalv. t well y givit g Ur.Juil t call, I;nil lnnuItrl ea tel T ll-l eniine s for thl iri lle tilt, l t tfl'ne eaL py lt up ava.l written llirdict. lf..fn Ila a ittin-. Il i I t Nc, e ote1 ri an fr b on. ta a ti l l O't l : at A*ir Ftm c Tr I',a'aii LY+Ii++P l't.E l XIT,. t. Airn' k now , yit ,ow I'n tnprts, :n l t I.i tiry i I or is mrnkilrnd l aIlnteln nnl l th, Iathlt l. hil. r.xr , a, h. ein with l tt a. l- u prmn b. cttl e l a ve a t,-; i:x av th'anks Cr ten ble' in4sl you| brvi a l' w red' , y rle 'atalr i ta tha nyptn-n Ean.) a r at, far t :t r Eemo al hll : La.ls af 1 n .al t F'laan lnlth ai-tt Him. t t le 4 .toL 1 Ila i an rl , ldeep, Irisaulariti ol t le Lnvn , rltn , l i n a ll ta rae wlpmen l ltlitde. tlutt siw a Anmniv - habit i. h8utl t., 'Ghs mle~dic~ine matt ot Itol l lltalltdeCaai hrlnl l o f lua c k lnot r tt-. ll tl, t 1, ' i le th e ]lt it , t it i - I , l i aol iuvenino ftlhe :le-t t n re 'n rln a a n ll i , i lirnad iurlelhased by tI t I, a vi y t :, I is bre:-.tole ,tf. pl . nu nrlt t l the t nt re, an t -.i a .uhl utwr irll.ltalrwl ng kee anls n y l nowt.-ll Il'.+l, lItillI ¥lO gl Idin t an' tta few b ttele m pill'' thr tit:liat a t yi. lb ltle ' ,,I flynlntp:lin a ir,. r ige o an- |lr a n ivetl i r.-tl b at .l..y Nk W YoR 1,"th amta'tet, 13'38. ,,rare bfnll tr;lth l, ill'are l .l .ir, ivt ti|+, .tit , 1" Jeetiiuatlplrtablh.a Ihnavn l tnild eever in iy-i i i-, edtia t n hArt bl.rltn iak pa libcileat ,Ilt ½ ertv an.b y nI r aea la rv & N knsrle E fxir -l h a i tionh ti fie , r ,.t, t It nr.. . r Ia I'll al ... t id n et' -n'Inv ........ In .... Wtb a rfulritltu'.llla t .e n nt<,.. t - la t n inaH '-. Ian.I 'ntsIen ,i ..L:X\ 'IlI+ it. J8 49 "n.::t, at JAY'S LINIIIENI',.-No Factionli-Thi ex n ,1 I tr.or'thll ty c plb in-tl cn:nlr fi en,, the resnI. l of sciner, nilldl I-i inv 1't ,I " clhbratd indI ai i i.ll Iin , tIihe ntro r II (I oit w lih Ito tihe pIhl wag inlv =;tld wit 'h, soletlnully of ,i dlihIll +,bed ·,,i hleg wll't, has Vinc,. : r:linut a replll tatint 1 nlllpirl eled, It tllt f lrly (rtrllrt nll Ihi corron.i. t . of thi I lne' tiii J )r (iridlkey's la l. conl'~-- .m , tlh:,t , hTi d;,redl o te lie w.thlmit givios to pi. Pirity thI beI.fi It A h<i kni.vloqle n on tIn is e'ject" nai;d hn there, br hiqut.ethed to his flidul aill, ttendtlnt, S ,ttmi, : Tl 'yrs, the ire'to. t of li dIcl ,ovr)y. It is now .rl inll I. printrcipal hospitals, nii r thi privatm e lour.ti.ti, in our ,i nllitr. , lirt :and mo oertainly ti the cor ei " o r thl.. P Whis. etl to exit +IVI.ly aid ct. . .titIlly c.+ to b:till,! 'redh lity, tiunle! a ,voler,; its llhne,.s aire witwssed ExtLertnally in ItI, Lollowin i no) Ipl' t For I)r.p.y -Creating exlraortdinar aisoirpi r, II it tie". All Sw lliI,<--iolnltd ig thell in l o few ho. r Ilhi.lnutiri,-Aicitt or Chronic, giving q..uit i Moro ThrIont--tly Ci'nr.-r. UI:ern or Cot.'. '. Croup andIll \Vllnopi C il!i-io-oLerl.ll!)y, tll In over tiii C(heit. i i All I ru.soe, Serailn., ,r l I rtn -- ori , in a ltoih n l, a n Il livt r . ylrI I.1 l e It.. oplerittiol r jll' oT1. subsi ts1n :lwl 0I ti l n in r'eth qi 'a·l 'Ins suiri p e eriti -ig beyoinI I hnti i iilr t . in.'-.Iro litit I-i" n llh n , II ,i h tvu u,'d t in l tiit, Pi 1..+, is " 1: .r:,; " !J.0 a r:d .Irn.." TII !'I I. or n -ThI Ir,. ) 1 is rol'nl l t 1 any ir, i i w h o w ill i e a hi l l e o l y . L :ti tw t llr til P l, rild rllI t ) r · of:tor. to th1 l Aithl; aid I I.u o,' In I ily tIit tl. 'x .1. 1 ir Ih ,lt i.lo i.Ie rii.tl l. I. it y Ii . ,ll La. oe oo In o WIanloo hin Anin no, w es hlr ii i .i; Al. tl h.l .I.i IIII otit lii \Ul lON-iNoI cat he gelnin withIot a .,r .pldd Il..-ivied wrappr,., on which is mly lIe ,: I sild l llathatl of' h)l Agentsl. O lOC.,I & IYS. I,. Shld wh les·,tie n dl rainil, by COI l.lS Ot'lK &I Co, New York, and by one Druggist it ev|,ry 0 L .ow inll ith t n rl For .tie I,. Ira \Vholns.sac A.'. nit, corner of I. Coolr win S "'T'hi utitoulnts stre,'t, sanl byI Ilh Apolthcarils g 1nierallv. l l AtI Ow liudw.- ! n i,. It " .C! h , o1 i * , II I , I - i i , l ! v"u - i : I I S, .+ pvpr l. , ni (l I I ". l" r. l ,l , r.t . rr,., 11 . r .c- riu-i iIt i,. i " Ill s r r l ui ,l , r " . I .. I,,I , tX r l I, .i ri .I n. d i, 1 ea.. - '.'orl. ,,, "..1o - '!,in -.1 u ", l tj i , t, i l U . I , 1. , iC i, I ,ri , . , ,, .. , I i I . i. i I. S.( ·I . rlll. l . ,I; ,v *r l . l l r ., . . i. ll . I 1 \l[I r' l yl1.. l I \-, ,t,: ,r I ,, ,. l I ,. I .. r': . l+ ,II+,.I ; i l i +, . Ia h nI.,o£, ,.: " ,,': v .,.; .r c . ,hIl ra In i d l ad ;,,na "~ iI,- " . j , .. !il, , I' \ I i I 1 1ki ll, Item . .. J , , "" l. . ,, ll l r,.! I' rl~ .. ,) r ' x.1 4 , ' isl 1a.tl l I lh + !i ,+ ,+ , h . .. , Irl , 'fie smo;nl;'Li l1: S, II:1II°..1 ,." Is, L!(. . , ."e andI iuil~. r Bsi l~ u l : ·l 1Ii 1 .31"1 1;!. lil' - t :".1I :I(·llllillllll lil + , .:. ,,, ,, ( the l 1:~l ll 1', v' I, v, ""',,:' v."',, iItI, ;u n :II 1 S l . I.. : I.. I· t tr., B .TI..w. un.;i..C. y 1. It2 'LII.(lI! '" ' -. L' o oh s r:1!11t (? "n' )·(.;·I 1 ,, , , ·(CIII III I.i. I,,!",r t .. , 91(, .,, tP IhI 1· ~ ý . it ")I 'iM & ( (2i. Ic.,,? III ,ii,... t, l., : ý t ,'(. . a-c1.11t. "r: ý, ~ t , 1'. an, arý1!.aI,-t.I I\ ta bct :i V intl l.A. ,l A? Ht.~n..h;( ,,výuly D of --: n';; ror·,(Sr Clllvlh On, ('(1 ):111( 111 or· ., :, r'r'n~t i o:t t lr i ~!, ",li c" :r ·~II 1I (ll, it is n'! I;C· ct I~' .t!I t.h.. aur,".....cd~. II~IIo t t o le-abc !,"ý tlt .,oIt)lv·\!- v; , I It C l ab F Ih !I "~t.! tl 1."=' I' :, 11,.r 'll' ION lt' It (L/1:. ,N .I1' qlu", h-. -r ti oii. "n "I II l ll -,t~ -I 1 ~'!) I llrl l· nr l, Iul r.-w ntvI"e. or Icn- \''.t ~ o a''l-- Ld ti lrll* ,e ,h Ilil ltil !) is \lill: 'll I«.L ' Jac rild. t 'i-. r, alr' a, N. t " 3 . l 1.'"11, ca now, 1. rw oCclm 'v 1' 1', ýcn' ,, by .1u; tiv. 'f'"' Iln_,tl o:, 'n. ""i. \)S'S ,". r.cu; h e l.chhJE i.,''n, 1) I'll' IFN E~i4 U71'.1 , v1·.\1 . 11.1 %11 11 , A': vrLI ( .I1·1. 1111·11 .·1 1) ill ,-ICEDYl II -lC- ::i·l~: ·n·l Ill1llsi.·I:.\ ;, Ir;1ll "uL rI \lll".n 1,::": I·1* 1I ··I.1 .111u S11'." 111 , 41.1 r 11· lelid 111 11 -.r , + 4i Cllr ~ : 11 r 1r) 1nr .. ,1'1:11 Illll..rII"1 , i · .1·, ·il .I ·i ., r 1 I1~I1Iv 'f',ly I. r, 11~ 1), 111(: (il tll V :,, ! I tlll :, r., :,, ,,., L '"4J 1 11· 1 c lll It·l ll I.I" r., 1·," 11 4~1· 1 tl4 · It.,, :J 5' r ·r.4s r , I 1 ,I!11:i 11 ,:I (:, r I) "41111\1 .,, Ir44 II, r,1 11LI lu r rl.c ·11./ 1 1 . ,ilr 11 /)1· c1 ,c1Irl1 11 Irt-..r~ 1 lII, :r u4 1'.- 4"0 . , .) -r111. u, ,,'',,"I,,) I 1j"1!'Iý' (1 1ý~ : 111,. G " I ""'Y 1 ·ill ' II I.- r, ", : I .II '1,4... 44,1 G,"r1u 1" , r11 i " Ii. ,I,ýrl~llir luI~r- 'u"l··ii (( ,~ 4 4, A "sI.. ry ,Il rl. 1 .11:4 r.,I1· Ill·U 11., I .41.ý · .,, I:I(: '.r .,,.J ,, fl,' ~ I· ""rll ll , y , I!I4 ilrll t'r" 1 1,1 , \ r , " ,11,1 ,1I ";u Ir" 1 r n II." iul l.i.;,. · (IP 1I1I , . ..I " .r - 1 II . 1' r ,ll 1 l n4 r4 . 1 ,4 " 1 4. .:_ ." .1 4 1 '1'.I rI. r, 1 11" .1 11,444,,,~ .111 Ii 'I) ,,, . ., I:r 1\1 I1~· / 11· r 14, .r; la 1 0 r. ý-11.11 i r ,r I', .'I1 ' ., 1. . 1· r1 I iI, I{~ l 1I' i.I! il'l`ll·, ! lrtlllil.. 411 ~.1 4. "' 1 ," 1ý 11 1111 ,'I .,c, 1' II'," Il: .,IlIIu slur I. 1l12· rll· I( 0· 1. I~ II·II.1· · II. 11'.1 4.A ilI l l1 I.)I"i.l the : r I* I lll i I , l 1:urulal1.ur"I!r,`li.,-141.,,ýI1r14r1i""ri 1:",""ý; 141: L:,I I .r I4,ll I'li/l t4 1,1". I 1c 1 ,1,4,444Iri .,o~ii~ i ll·- trli , , , . II '-. 1II LI li r Y,.I I,, til I 4i 1...r.,., "I 1'r 2 u w rrl I,. I;," r ' I. ·~ ~·I I'ýt I Of 4~·11 11 .11r 1" 1.11 l I 4.1 'I. ) ·iiiii · \.Y 1 ""f, ·i I 1!!1 I1 u, 1': It ".'. · II .' 14..1+:, I· I· l~-l tI1. II l,,, 4 t Ilr ii a ,;u .r .,, ,-trr4: 11 .1_ I I.II 11:1,1 '). t .l , .1) 11.1 , , ·11 11( I I/i 111 10 I I n+ ! 1.1'4.I1 ,,I I Ll .. .. 1,.14 C.> ,r ··1. nr I:I .Irilt.,t "i,!1 .w c r4 11 II 'l il· iillll l It v :1'1 It 4,., r 1lr'I, r I "ý :;I ,, sin Il r :, ""l . r. ,I+ t , r!,1 ... 14 . . "r.,"' t. r . .. .11 1' ý I. i r I-. rI· 141 . I: 1, I 1 I n ;, "r ., . ).· I+ . 111"~ ,I , "",I rli~ I ' " r. " 1: ,): ll I l r II' 1 ..1 L I , 1r II. "'· t", ICI !' . 4 1 . lr, il a lllul .r , , ,, , ., , ! , l·· ·uI ~ 1 1 " II. (11· 1 \141 .1 , ~f !1·1 1111 11 I 4 :', "".I· CI II , ..L"."...'.J 1 .L II :' 1,1y· 1, 1-11 , , ! I , ý/ i .,1. -I 14.,1 It r4 Irr. l rn lIl/ illl LI I tII(s1II·1 lýll, rl . L,1y r !.1. :.:. 1."r II1 III.: i lllj· l IIl 111, ,,.I r,"I.ýIr "114.1 I ' 4 ' t ~ ~ I , ,.J ,ý 4I ' n ! "'I`, , II' r .Illi .ir l l·1 11 r r 1, ".11·( 11 4 1. r r II dl . , 4.1 ,l 1illl II' I) illl~l.l· 1I(I ~ u .,. f1". 1 II ·Itil . I. t II·1 I Il(·p T 4111. r 1I .........I11 1 . 1.,11',1"" ` 11II1(1111L~ lr 11 I1· '111t I 11 1-.I ··ii - I:, 1 l) - ll· 1i I· , E ul, I-I Irv1 .,, l I.I a wry I11 III-. 41",4 .4. 11. s 111· 1 1.ý.1 lulu. .1- t! 1 fr11·1(1t ·1 4 1144-t 4s s. . " 14'1s," F lil lll l illlY l l i " 4. 1 4 t4'4 ir41.tl il. l. IIIY4 1r. · 1) lil ", f II. · r - 4 11 .4 .11 1.' \ 41""ll~r .v 4, ',,,Irr 1,",' ,11 , ;i· Iil'. IIII/ ..I , r Jr 44r,- "lIll i liI 4I·u'r e,,44 v xtu.. uI C11t', ., r, ,4 14. .11'~~r~l 11 .I 4."1 r i tI r r'.14,_ r~1.1 :t 14 44. r r·I···Iil l~l~I1I11I I.I ll.II 111I· ··11·· III1 our- ..,s. -I·1 11 s r"4r .11 1s "''I . I-I I "k.11 It 1P11 r1,t I" r114,1 4ul ., ,c141 ,,1 r~·~·r 1::1, I. rI I,~. l I~ (.1 v l ili -12 D 1111 11 ,u t "1. 1 ,",44 s (lr(I.· 1 .., 1'111 lilll. r," . 11- 4r lul 1u 1)l ', v 1 l ·l Ie a4 - If/11··.i .I-, 4r ··Il I·I1"1, Dil 1'.. I,, 141 , ,I, IIII'I 1 ll 11.1'· 11 1411 4 1, Jr . '..r ,r 'I, 4 11.-1,.11 PI 1 4.1 11 ':114v,,rf,"IIrzl. ." "41 . I " tI I. ,". r r y lru II1 lrl' 44J .I 4u 41.1 s.1 4 FI ii·1II Ilr l~l Ilc~~l~ 41,11 JrIE.) II- IIU 41- 11 1 11 14 r0 . .l 1414.; .,", ,11 '1 .ýlICII . 111 , 11 \',c 1.14111 . 1 v J u C.n 1rr,4y441u"f, 4 u 411 ill' Illtlli . '1'4 - II".rl ,ur. 3 1' ..,q'4 .tr, rl., I .., r ., - ...lll: \ e il·' r :r 12 1 Itr" r tl 4. 1..1.. 1 r": I. " .If I 41"".14 " )1 I' I rr I .1 I a io r I. 1 ,Li"" :· ·i I1 ullr . f 44eU- lut!.c 4. /'1. I ·Iri i 111111. 11c 4 - iL ,4 rlil:. ':s 4 , r"' 1, i \·· I~·: I. 114 - " I.1 41 4'".414 .. , ,I 'Ir , l y a-1 Y " ,· 1 11· 11. 114.14 ll:1r ( 1 ~ '11 li·. III , 1 ,4 r I"'" 1. 1 .1 +""I r, r:.1 ,,,4" Itls , r rI I I r I : r, . I u4 4,. 1 rl4s r i4 1 I· '1 I · ,44 1111 I"I 411 4 , I 111 1·, I· . - u ·· r il 'r IIl 1:1~11' In-·: \1 II. ,4t i Il· I"II·. "I: "l'·, - I II . ~t~ ir I~r , II. " 111 "", :I -., I "i It 11,11 ý: 1."4 .,1, 1 111 . L l u , 1 ,.I.. ..I , ,. ,t , f r I1 !' '' '' 'ý 11 I . -I1 1 -t ".,1 :! i'", r 1, I l 4.rs 'I ~ r-1u4,tr a t r 4 ,I ... . 1 · I ý,u "L 1-. 4, 11 '· 11U I1 1111 l I s . II( IIi'V .\\ :) \', 1 ,L 1'111: `.I I.l~ f f " 4 1,.1 1: 11 ··II11..111 1-4.r , .5' :./ 1 ,r1),,,'.i 1 IU I(.( 111( iP I l "I..r.. r:,l ,,, ., ; t ,. r t , ., Irl p1 ll .4 1 .1111. ..I, .L ,., ..1 ,,1 I . , .. .I 41.. .1 v . .... ,, I'il JL , ,. II,, L1,, I. ·I·! `< ,'s ,,. .. . ..,'. !,!, II I:1I11 I·1 41;I I:, ! I r 1.",11 1 r r ,. .,I L r Il- l (, III.: rI'11 RI CI Itul 1.1.1'.)""112.\ .r 11'r 1111'T~III~ Ill(it I .1,lltI I(( 11 *·1· S· ·11,:.1 I ;.a: I - \: lu t 4, .c · ~· .:"i .... !. rll · b ll'c " 11 la r J f ci-- I" ; t" r l· ii· II -t . ; III L 11 I · ·i I,1 - . ,, ..11 1,r .I, Iý "".". t''" ·r_ ':I· . i :,.. a ', ,"In 1 1i.. t111D ! 1!1.(tt) 1i:. 1 f l.(· lul1·1·; i ·I ..; J...!I l.1 t. 1"r .t i I" ,,h: ,.. f 'ý " '..ý,. i .u.,Lu n l: , u "J.I·1. :t'. l:Y C, y II n. a I:I 1, ..': r J 1·· "".II.I~I i ) l I ··U )i J : .ilh. \il . .II. l tl ..1 ·1) 1 r IIII.VI t IC , llll ". i ji ,: ,,I ,,, r;!·· ;··.111 1·11 ,1, I . ,... ; ·.I· ..el; t: r: ...... ..i., ·1;1 n ,l II i".I .n I L· : ,; t-jl · L·. l , .I ., \(I·: :-IIe.... I I.. V, , ..:. ';'"t hi , ,,.ur; ,.Ltl 1'a,:ll~,c caal ".,!nt.: wl; t: W O W.: ((Ir [.. : 1.·. ' 'it"I:"I" t ,!,`"''''' " '. Y .' i "li .' t:II ) .llr .I j iln~il lJ l~l" 1. ''; ·1III~ II Il~it I ~i ijl." 1.'...:., 1 ·~r nn ' Il r 'ý '. `!1 ,," 1'I, i l..'J l'lll .I.. , ·I ·i .li C I.I C ".I I V. :;-.· ulýllr:I)· i.h~ll l ., "t. ljlil·L Il- :: 11 -, .\,. '"rllr \\c `ý i .I r"u ; c .: r1! lu ~·n· l. ."·· . ,., ., ,l nnl '. to !II~' · a"., µ h.l11 :..Il inrl . I tu 'a . hý" r l~ ,: ll llýI .,"" ..r fl.'u,: /'.11a. 1'Y ..'ui(·/~lrLillll III" th r., ,I.. I-,;. InIy I; ',.,,, I.LI: .1 i "r. ýli ~l II ., [t. rI ;. u~l ;t ·ýEl Il~e 1I · 1111 1. ilunld a.s c·,;lf ..t"ilil IIý"I,. ·lý l.·I ley ll(I ! Ire .11I '1 1 I1 I hJ-.lllI. ant r.:. .,.., InlI lllCly :,, ,".....t I "I:I, . I ', · 11\(: 1 tl. L-'",l-* ': ,c..,l; _ II ," ., :1(.0 :·1 11· 1011 .1 ., to!. ·li t ., .l l 1I-· R 1· J(1I1Ji l ln( ý. -'.IIL)li..·l10 UII u e In 1d..1'21· 111/ill 11 It ullliu il III L'II I- · I:-·l·.I/LI :_.. .t. ill.UIII .('i· 111 11'':,:::,

that nlu llil lnll'I.;u ,"1 !r* ut ,.u ýý. .1,.J ý,lrl(·(11 t UT lll a .:s 1. 11\IL,: la n l lep c·ll* I,:lv l·:lnC l ll·· Iu·- i : n wllalt iI til I ,:,,, nl I'. "L t, ,.:, III~ _t ant 1,.'11.g -. .1.e n ,·r r lh.,_e u, ,.: t'1u butt- c 'uta o ::'_ t~rrll ,r' : rIl ~ Iu ll t.Y dtI·t att ts-tit i., l Il t s.. u" of all u o!.? l,urnr.~ul r~rtl Ind n c ", l:Jc", tly Ic n: I L .".,. ,"1 YI '1 1I, "'I I tl .,II. r11u In. r ull' ,: r)I1 .a .I: .,,Ir.ýh r...u " r lt n 1:: al l l, hnllra (i, 11 .i nut, 1"u1, i t''n , "Ira.1 n., 111. Ir .c!. "1n r j'u, YOIly itlfth z u'>Iulhnx4 .t1.r · !H ulturn h u-.la "u.tttl"'y ng`llu LUCINA COR)DIAL JuI .: n ir,·r "Ir. I,,, I:. "I" ['R' innuII i II I ,ý:. , 1 .Iy; I ,1 " h 1ý ,"n !1 1. rll h · "" II' t ~ 'I In !I 'it e , ., !! ,,,.l ."i : " I ;rII , . ýI .,: I ie I t I r ".h r , : I 1 . . n I. : .·i " 1Ii + i ,. I. t" 11 I , ...: .'fITT 1:ý~ *! II_ . .1.1 . . n ~~lr . II 1,nlII .1 _ I' I\ . ' m TI II ,"I el1 . I. I1, ^:~ * ! 11, I. flI ' I `1 XIII !,. ni-..·I' TIl~l AT''; II : IN t'trr~ I~ric- nIIthr .. i... n -"c of n "' ,...III c ft V.6 ITTI""dT' I T' T' .rf I : !"n - h'!ni I 'i "f fr-, n ,I 1ii nt,.n. .. .I ".ýI:" In~I."_ 1 i t f n o ni, . It ,· p I lls.I IIri'L ' 111111,:" : r'r! nrnl l' 'C " ,·1 it lrn" li, ;ll nin+ !"r I iI 114.. t li · Il -inll. " ! if,! I ,n . rr.;Inrln 1111v 411 ';"I r\ ' II 1;I t:.+ 'I I~ilr i. Lr I[nI· at,-h ly~Ir h o I II1 I1 r"I :lllr··II .I If".'.r r r lt'- r,,."il~. . ha., l \i f:.n.'. II: I ."f !' 1? ,'II:l\. '1'n"" 11i r-,e l:: ,!:1 :. f": r. ':fy till rh11 r t.I",? Ihr f4"II. .I '' ~ I. I !i r: r ' .I ,171 !11,1.1" n",{· II r~f..111.! I 1:1 t, y :"' i·l." n. .1 '. h", I i-I Ii · n: ' l r h, . 't (., "I I u : ""..'t : ''I · II `I, .n t!1!h.t It I+ :,.1n 111n1 l 11l1l jIl.. IIIr liI rl-;-: 1 1I··1I"' I "II v ll.,- n 1"II , ,'"i 11 1!` 11^ . ' t:. "".t, ,:.,.tt1:I". II11!1 \1I I I 'I .SI 17. 'I'"n " .n:.vl u.,n III,- Fr 1, f J au Dtl. l ,1,ir\ 'K1. I \ li a(r. ;!. !+.II Isl.~ I n Illy I11 1·. I: i t'1 1 -1 16'. ' c '~ ' 1.,1 "J Ilsl u' '+ t a l u ltl ! ,I i .nla ur .. II 1 · 1+', 1""i1:, l: · I '·': 1 11 a I ·- tI · n; t tt 5111 : ;d I ··· I, ` :llr n ilverrI I I ···: , 'h,: I ·· i '..I ". ;, I ·r u I^ r." I-, 1 .1.'1 'n ,' . I' ,: " .' IIIa 9 . .11 I. :' . , . .1 It ! ..I ' I..1, t II \ : . IW AII. I as- Ii. Ia~ I U Iia II· I ··' ' I._ 5I'.1 I( - 511 I' I S It. . XI . I . .. .' I I,. 4" .1111 I Ill I t ýll I i . ll.; I 1 \ .I \ __ 1 1 1· i : .: II 111 '·'.' · \\' i 'i~· 1!.- I 'I . \.11. r it .ý '_ ."I1I .' . ý,. \1' l) : lljlV H ) 111 6I . ..t "I .u '"II 1 t1. I , 1.1.1 ": ,t 11 , : 1 ý, I I I .;,I: e". .ý , .r :II. I`I· i -. l a "II l l l, \ '. I," aad,,a.,·,aa I''O VII V" I I. 1.1 ni ,i 1. ;, ,51."11" ntu lv I11 'I1I':1 L: L 1i1 iI --!l-1111,1':> ti ll11 15\`·! 1'+ !· ll \ ýI '11,~ J ljllii ·11 .11.( IIIII C . ,u nn'; .I (Illltr ,i lld d llL at 11 lnn v t)IC I.'- cn UTnpxle \t'oi" vllii ::ra 11111 ! l' 1 .r ir . .,,Iu ao a ` cl, L X.' r)l'.It ,TIER TRtLE RICHES1 01' LI1t IS' Jt:.IUHI II posit D ifs Ill fOr vcreH .11 w lit r Fir; Ii liii. rut' ri gr~ir Iririir ii , . ttii. it rrr'r cll·ir 8'rt, ft it'I it I ntittI tLt;.·· iitr'·;:le i'i ·· I ·1: I li iii ` r} LttI KNO tntrt I.I' it1 r-fit;t ."it: I CU! " lafl1.^" r, ill il'll it lll 1)(· L ":` t1'1" 1.i !1 "I tit L!1"'1 V ll'I: Cu''ý, ii rtlln i' i r'tru ''r A=rt ', I I In r .unc r, !ý .''-psr',trii'rnttitly I r I t. nI': ln . rc i. "rs l ,- , ;> IIIIP I it+"It" It Arlcal Ii It t r' I tt~ I.·l~r l Itrl'.rt'rtt & 1 11il tIll',i; .' Xl C·Irrrgrr t1 l , "d ~ .' j ):, I r (! i 't-II culr~rrirni I.~l ttl&llr1·(lI1 Iill l r llt' l- Ilil ap;ro, lilu n 11- 11 t I+ In:"l. .'ll- lil: 1 " :. llll 11 1 1111 t!-'.11 .'r cllu l I':, w · t, ;at . I - 1, to d ,-. '1''"': , :1·(. S. 1 i tu g 1 ý 1 Ir : 'x: . l1" In t l I.I III cC I:"ti . ý I ý",r,; t "u ~ t dr ri cu Ir- I:I I "lri e * ,t ,'I l Lll, i. 5 n lli {:' ";", :,I~ r:i VI,,: in I I ·'1r ·,I lr ,n tit ''':·'.1 Lll -i- !r 111 : In., . a';, t., .t e I... ~·~~~~·· ··~li~~·~. `1 well Ill;, u... atoull, 0:.a It is n·; rle n, 10 s,Iy tvlrnn\~n h·:l, at 1"I un well , lb Inc :I r' bil l!"m - I nwa,l lilt' t it L! they [)IV,- t (III1 :Illh It,),: I'l l id the Il:(i larill o n llle itI r ! I'"d, t t !I"!t Ill.-- Ile 't' t, of : l: I.1 ri il iil l lltri , t:.: pr-r ",x nl I di Iox ! n is I I,: imperfectl y per 1iI'r I1I i t, ··c i,::l, \nt 110c ".r, V%' Ijll· t i ' rdt ," tte b a li t, l ro e ycs i.l tr ct dad t a foa'l 'a vjct il a c m, ta c' t 1 r. Pttl s I c ..rli~rn Hitt 11 I, I: \· CII·II I1I L!) at. .II' 1'11cory ao cI li d, that, "' i1 npur: t of tit,- 11;0'1`! n, ti ix th ·· c.i) · Ip of aa ll dle iiý" .t gr .It al,,t"I :I ru Lv., V em: It It ,, l ci x on 11 '! 01*1 1! a 1 :i.·TI t, I1, ( Will pc \e..6. '·;'!·: ;).I y of h b~ (' r x a xu\' : . r !,nii tie eIItu"I. 0f 1 1il " II: \iti I1: 0,e t l.1 t tII, at it,,: I 'rtI· !In)! LI It I II .ixc-Ii11 II dli :I . \ n ti ll a nlk lili ( : 1 it. ! Ilc cr d rat e i to catl, r .tat. per U r. I'c·1·1·1 ·1 1 p1 i i l llllT: l al· in z,,; P 1I·'I :) ! -tit l10 v r a t .,r "l"r h,\("',"1111o NI I C. Uii . clantllB \ e III ho per p 1I krL: (: !'or rat n-' t. llY 'Il . t a i " n v' I'll, S e,, tl ' I !'t! . 1 r ,.. 11 "t.'*: i: · ;1a I:, d r: L ii. rnrtr:i, I'ilrl lll ',=, r ,I 11-.11, lj II b Co· ;rul It in, laI tt' tone - c11" y W ;,u l'r. , V 14 y'tlll S" I ,;, La\t tat ,IaL 'I. ~ li re., , 7 ". J ,, i.. P, , ; t:n. , -, l ,' :II n . L'..ý ,', F 'l : :,, 'r ,. ý, ad t ,wa . tu,t' a . '1' :C" ( 'II I,:,,t ul i, Iu .il-l,, ll l~ , r _: , ;, : t t; :',v t o':t !e y 1: ,. tr;"n t; ,o l.u ";'sy l"),ItrUe ', litt , aru aa d:liso n, .: , , '., t' a-1 L..a ' Iu 1 t 1 a ..Sound, :a. .- , l,:. i- B y L::.: i nl .:·l, u nu:t t Ii,. t I ' L"." +t: ý,]J +1.. vi, to i: the n "h, - ,1- , at tu .. . ' ta, tv.i I a a a ia t 'raa+ i 1 ' l' tl: " dn 7ra 1'i" lt' a ` , . uLa ' y CuiL , o that hgr t , r tt t ,,a . ,,t Lnter ' ru S'r ' r ataulr,,ai-r ' a *r a"'t alltt ' a t y uThl ,r r ,,, d, n- cho . , h, n , It I , -, rat t it;"l,'O t t o. til ,tart' . t "' ha tc;- i Iara roa. r L ' lio aL .a Aa. r aaa.les ' 'i L ,Ita '' t' 'rI'. , ,t eel. 'l'th,,lr sor llhI t , o. cart'a to a ItravI ur tl tht t rdlily l l.a , o '!at ; L:r i I:" ," c trying tsptI.trn : ,ra.n h aur-, at t ao N. w\l 0al n rt' I, l a[ r M a' t' 'l t' h lurls. G Uwg to i a.tt t . 1 li, t a.! x t l ea twins Iur t , ' rt n , : ý' I ;,oI:F alt th , \. v y Y m l, t ' o ,t Io r t,~, . E , , rtc . fl h. t ,tI l r'e..1ut , .at a a .\1 ' . l a Lt \\. tl t.,u. l n, r - i i + L y. ".n n ,+ , t[ I '" +n s I II t- : l v use if;tom.t .\111' . t' Al;, . t1.1 , a, it is i| ~v il t!,, " '1Ia A.,vctan'I tt :L.t c Lt.at, aI pa ;tit (.t of ,Ct., lie t.'curcy at t wtla L: p" lar t1. i I ;ttMr. l .tel.. t a:Ct pa . tt.ar i I t1 l r:un aty o a iar .ofapr olthu 1, ne may bL 55aea at the rx hang, i lte , N. w .)rIrJ. and ,t t1: .\l s"Ixou Hloue, sLu ltl, . ";tre .througlhl from .1 ,ile to Aucusta, 447 5' T'I 'e li e t' es, a ; a b ru :: ,h t , . ,lla h assuu . at C .htaa:...o'c. h , ta o .e . c n.n.c.s wit.. ti ti Ju" st ct ary1tag the o :; i Lo +.ip . oic r tl arlr St. Joseph' . ", li,. a.t lt,, '+l.'usion [.uan., M10' 11. 017 O SC's 1' CK, Agent, Moq'lc. | L :,.cc. I Ice, I 31 , I e' S arlEce :,IE l recen c.s ht thr-It,.ltr ur! ill tl . .ALLAN I \ll.1--0.1..sks i'hoLumwton L,..:, inl's .g from 11. ENT'!'--Il it ru!ic ann iRuomau f.; .,;c by tl'.1R CA- irt 8 T bl es, A h foLm . bsi ;s ksac u 1 .to 34 .ra i'er s ARRIIIII i:·1I°N.S.i ,i FI UI 'IEN"' pu ii,,r'I"1tl iui III o t er isn , r t he p n ruurIlt11iI ie to :·:lv .LILY ii~illE ill fl iltn t 1l 1, bI·y.) 111 II t'nu. 111(11:'"11 the I, et n`IIII ll' for vxtIIIrL. Li oniL lint:. SILLS it, s ;v''r t r olllJ " dl -1111. 1 vcred. mien 's t : !c lip)I'll all· : Cly·I !I ·.· of Il3 jlLI ::n :11 (1. Il~ P~ '111 n- I IIllllliv I;11 i," :(p "I'.c o *i 1r.1 5 1 C ))I. rs, 11',' IIn Fv, h11 o- p 1!"` , s nli r n..is l; iv vn: 1111; ":- cia ,', 1n1;': PILL]; II F· urn;11 "I S": p iiir: c I! 11 11 r, ·' · : . · d 4111''", I. I: i t :! .11" i;: ~ll (1"(;:":1 ll nd 1·:I1II1 in 1.1'1: "., , l r it 1e :t I. 11 ." C rx 11 w !,,:' 1" -r; Y; t 1 l !1.w I.. , t o ; 1' . I " .1, w 1a. isI .t I' ,1n,1:1, ·r it!, t. It · -· r': 1, :I 'v > Cil I*il 11 J. ~ ! 1" ,n n1 , i, _ ~u , 1'n .· 111 d:1.1,1- . I Ii Ic6111' u;"~lc ! ,I -! .1 11c,04 I,'1'"r o l lr,,1: ilmll .:r: I,'", 11:''1 1,1 P 11 I,.1 tI: th:'v 1111at o c~ u r~r!llt, vjllt it I~lI(.Il 11IIC: Ii i IIli lI :1-'·ll+t"1.'., "1'. I, Ilse~ 151 ""..:.111 gr,`,ItIv ,r 1~ to ., 11 1.1 c:1e n 11.r " 1'airr x 1"":" ik, !rii~. 1,.l In, ni If,'' Re cu rl,, ,,·1· 1 1 , 1 1:: I , c111 :. a" 1i 11 {,,. 11n,! I lu l·Iurt llLl 11L1 ,.I "", i' . . h".11 1' ;':ti . ll l'' s;.l l I' sla` 1 ",,. * ,)! 1'i 11111111 1I:I·:.1 : I : ).il nl O"l ,,r'rt l ·,' 1L: w a1 d i lt il F (i.,( , ,iin; \)l lit +!ai t' ,' Ili, 1 ,111E "' I'". 1 r LI II 1:1.,L"'111 . , l . o1, L ..·, i "i111 1 '1 :, 11 , , 11f 2: '1 !:1'N.(,I' 1l" 111 ,~:It~ I·II~1··~ u iiiI1I· cllr :! g I !I I lc , l l ii ni , ., .. 'lira ,,, w ,·:III iiil)ll::l (1!:1!:) 1- 11 111,. 1 1r1·· 111 (I," 1,1III ( Lilt it, 1 oI a 111(1,11, illy ,h.:1ll 1 11111; 1a 1;1:!i1 , 1 h "I I'; I..+ i 1 11 Ir d 11 ;w;\, i ,., Ilr n1"t l .n JIIC.II-l· nl: (I JI: L·IIuli . 'l hr ;1 "I111' it I, c1e11 I1 + ,("11 tI i· IL j· Ii .i 1, 1 ·in'1,1s 10 !:·( n1; 1 ,n1nl, 11 t e u ,e 1 :1 :! 1 .1 1: 11 1 , :11111 : h·r -11;1 III , ·11I I ,..,n, Ili, '1,1 Il "I u ed it he i " ., 1..d0r !,·ln, le . rl 1s i; ·n:'·. Ln',: i.i · , is et the !1:11 ·:I"n :u';- l I ;,: 111;1(1' 1.11nL.rs: (:,11,1,, ., i~ u rld; :!L11, 1 ;i n I' In 11," re,"I~tti:,:i" 'she :!,1~" n . 11cile lu~ llnrs II- .1:.1,: !; 1'; 11 ,'n11w"1; n, ll 6, 'm I"u :1.1 n ll",I w , 1.1 i u ,1i ,III :In_ nlll·.d , I.III UI uinl; an opii i~lt :( 11 Il 1 h1 p". W .... };I1·*.:,,id I: 1Ia ittl ill,: 111,151 Ie lgltl ll, , l11t: 11 n s I '11"11~~ ! pn~ i~ll l i l bli c ;:lld Isms 1'n, a 1!1 II!I~III 111 i ts 11 IIS CI.I 1,n , c:!l Iln· 11.1, 111 'l Ilr Lit x:1', !1:n 11:1.II\I·1 (l, I! In 1!1i,- 11 ,11 · 11.1 ipA Ill-:Bind :, InlhlII 1n~;11':,1 i i tnlnlinlrl :, Ile 11, ant! .I(, ll; r, Ill lllnI i 1"" -1 ivl' i II1 "". 1 1 ,1.11 Til i ,:n 1 ; I ~ 11 , , 11 11 1 ! 1 . 1, 1 h 1 :1 , I I l l 1.11 11'1 511 in llle:- 11! 111111,111 :'Ill l lni .n.. :n 1,1 l n :llla11 nn:1 ,ntnl n:.n1. 1111, 1., 1,'n (1 , rl I,: , a ,,. ,·. r. I,^r",1 "!:Iv .I,- il n · i ii·:;1ý1. 11e It In, ti::, I. i! :n115 vvI !Ia11,1 1 Il,:"1.11 1;,.111; ll,.%v c itr i -d 1.111 t i n',., l lt',. t i 1 s ~1· 1 r.1, 1r, 11 .1I 1 11!1- 1 111 c11'11 11:I !X I. 11i1 IS i t .1. ' I I 111 :1 .1. 1 1', 1111 o :.. I·IIIIr n i; : l(. 1:1 (1 Pn'1u 1 11 L11,1 i_,,. I i ý'..I \L·L to t!.1 1n " 1'I I . ,I ,1 111!1 1 1 :11," i t_ : n1 l , :a ,i,. ý n . Ii; 0? r ~',,: .i i ; r ý, .. ' a·: i ,I 'I i ,. a .ii \ ," 1 ~ ''3 n .'1 .~ a : n .I A~i , la I, ,:ýr ctyl ;,ir _ .,i it I-,r: 1"":~l~k- l I~'~ jJl, a n il: ., ,n i V ulunnl. ale r, n· I .c! "t r.. ý 'nds ...ý ,n~ !c:1, r l, : ,P1 I.:: i. n _ 11..:11Ijf L I· ii' * `I t+~e I r r rJ I:: e, a yrný rnl ia" ,Inlr 1+ t .-1 ti!,h, I( ·"i ~ Lrllli i n;,, r ri· I! ,. :.,'. I" vile,! t -H nn-: ,·iialt rll ". 1 r,' n,.r' ;.t ':I", nuý:,ý Irr ;ýn~r. ; t !Ir sy,:rr >r t",t" . ., ,..I k l,.. . ,". a, I ·1 1.ý:Jce c· In lll.I .ri, -!I ii, tnd ... ; - , r . ,.cc I Il·· k 1. 3 r" . t r' I IVJ.:h T:w iiout Ji ..31V4&Affl' ""U · n-liiict . 5ir - S · 0ii alii I·!1 ..' bri x :.:= .l 3&3iII '-"0 .33.-! L ',' S --J 1'.xtc.xx\lI "txi i Y ti".iIxct ovr s I.R'UoI & ."iLIFV ,N .l' r '1"r ll llllh Jlhlilill'/l +.r+ Y..D ri -eud.l artice of hihari Wills ,:n\~ l t'!t ct·C1. Fusll & 1L.In :\, ful; x"'''t3 IfxtId. e"' "t ('hn,!e.''" ('r.'.''o' q,,,b'"' ' }"'.. L.'h-J.-3` I.c.±±30 330,u33 hj',". 4 C.1'luii -..er a Incise iilauiii1 of oul'lrr ol and r u. roaome rami, '.ou,andko!' :3oY u.a. I ,o I y 'e.A _LOa flCtxps --- -- I if ir 1\ii1AN . i'.t,ý,,.t..i. a 1.D T ý a lýi v Cur. uI l Sitas:i(.. and Tn~iO~tntlll.pitalaesta 1,1111: t:,n careF of llluin:ltl·:n, .cruolln or Lisps', end, Fit Ito I r;· l~lr t51 Ik r Illl ill t, UIn~tprrtll r ýncr"I n lnlt 1 r0 ulai l)l d-PLI o: ,u o) ( u··I.1 I 1 I.1( · C"·;(· -"H, *~ 11111 111(·11 11 era moo 1, 41101 " 15,5, it III I·.l~l "r - I-J s s. red I 01rCnt and u1 o ·I il·C1 ulcers, I . It .,15,14 h e . Il . , rr r iiI· Iif". 5''55_55 mrr r)' ·11 I!1 · rysipl 155 u Urllheadar I. u" ,1114 n.1i :1555 U ls III umour:I u rl, "",t msr!, , any .JlFI'.p1" n uv rcuuir e rlrr Jrn isi C dt c is .' sine Yr 11^ i er, , u , ýr t~ tllr Iur m~tS , ~ l I hr clidur th s.·~ ll ~al ,illy c.u, d !,,. 5,r+5i.t "el*:l of T1r, rn..e ,, ir; I t -"51 ~ ,_ li , 1uai rno riutlh s 5;1"' 55 5:,5 " . h(·!. lava 111· . Illa. ;' L rl~an b lojw te Ins 55,e 5,:"5'5,5 ~r lei :Ll. i'," ·I~llui (rt. Yul'l·IU Hi UI YI it .. Li '.,1 5--: 1~~. . ;, t c sec. s d ''.f C' · ·' ,r r from 1551 ~llc~r i . , l ,. lr ,,, ,1' ~r ru ,l·u- uri;:I I to a·clrorl u thet I ·!· ri rr : ~l iL'..I_ 1 if Ill.· sal:-, 1 "r Ille rlr 81 nrlla tol ".v 1r I,·I "I,1i..:u illi _a) :C , -11 1·) I CIr\. U(I-L illllll F L Iw fir lu, ,. 5i ch··1., · i. eI a .r.5: out 5555 Ie-dnda I Ill ut.llo ir, 1555: r , Ili, p" h5 15,,.U ' v IlJ,~ )I a of H rll ý , " , 1 " " : IJ . 5r, .,. 5k .,nd ,.dlllC t..s ls,',s :bW(\ l OI 551155 k sec~'-. ý'I h, .l,; lurol utIrI. Ii . exctu to evrrl . T Cllel· I.I)·( )I· lux 51,," g~I 1 .'.1, 1a)i I~ to l! " ,.! .. .....-1 5. ,n, 5,515 uoi S uucce 5r,, .".p"'" 0 J r,:- ltu· ,"d ) !*.lll tto lllrlltllfno O " , L.: , , l' a~lnlp 5I r)' x0 ~R·.ITIO~rdOr111+ ... p, ., 'a I1 ,ýJS ~151 ý, :r is liccoltYCYIU i rT la j " ,,. Irlt, .' 5:111; ,I ,.:'r lun : unn jct.b 4,i [·r "lý·l tllP \i 51: 5.1 ltL Ll ulII II nl t rl I to CPI l~hi I" -tJI '1, o!'~ ,I..: , I ri" '11.a ,5, I , c rrI oflilu cu ý55 ;, nv t. ) ( l--tuh u i.ý lu r u a Juli t ld ~l." vet she ial ill i(.l)· .1I J .1 l mlCIIO Y It t , lll rnt "le lilo u tc ra· t ~ , u ,ý·,· sil al, !11·lile· 1· b v ill r·llr o.i·* the oolu 'ti' .I ;,55 ,. 3.,c a N'hu A )r;u· lch? Ih bas Listkwie u olr floor of rl^! l·.: a I":l" sacra w v,, ,-~Inc I \\III)UU I$ rIIP(udiIg . 1111 ~ II- l ,i u pldr .l I.Itl r *r Il . Ig Ilure ru alias thi 31n Crin 11: , .i·:,, I 'I, the 'ii ~555. pi I! :l r, l/l ll. YIJ sC is t e le h .k JeRf·c ,::uirr I r., ; f:!lc1ll + A5'1 x11,. I- 5)11% boos su lrer ·r at Ihau i'l· .h ...n w1111 n · II I·ita . i .(1o II"1 I and rasa.',' by i is ll trntme t ,15,1 ,I. · a ·I; ri t e,,: t cultl this··~r Ilwlspy I.eP Cp) . n f tlw torr· I-1 i"ý . ll .ll a .;,i Si t flip u1 IC grates u5J Y..te r tuni ii. I.II L b I., ',:, p15~"? '1'111"~ i- llll nllll ·11· inllJ l n lllle c, a. a o , x le pl,!ie;,555,: afflllllril.' , le· (:L Il).IIl ll). C t' eke dI Ill and ill C ", rl , v. lu b'II1 li ""I h:-ill , r liitti lllil h l lrllafi of his Skis~. ,,1.1· 15551 thI whch11. pas. andI1:·li*\ Ill. Las ofluuha r il'rlis n a 1554.'raid cr'rc nnrrr:ng o portion o fthenbnilgiJ t·In k:,unlr afs, se ul Lr I po iulf a lnd fu rite oledie5 ,. ,,,pr ::.1 rift ll.rr I . l rp1- :'r ý1e nr s I kll it princedire , pis ":J ,· 1111III Ks. it, I,':. than III tll, IIc r I'm ull~r file- l-! bais isssul fur Ih, Purpose for1 s Lhtlull r, r, Snr. 15, rt1J9 'I ...~.... I.''" II1)111I)' lillil e l rrporatrj to (ho pubrlic, silkl '+i " 1,,t IDRteII I T ill-,,g J III, o/l their r. is re-*II 111 ·1 III,. · nl I 'I1I til.~ i nIIII *l ",) ii ll , i.··jlllt I '' 'tins llri lg.· 11 _.- ilr slll r I i 55]55 . I)UlI y: tiil· 1 ·1·lld 1IIII ItB I I PIIuII ,5,551.151-tau 1II s,, ll iell ~arable. To 1111/ " I It will p , ore or~l , . . . :.:h u a l u 11Ihi " + and !~1II III uauy1(81 oxec Ihe only ''" ''~"15 5.g 511515 .'I, .!i,"'ri:':e : e, will :rlre* tnring thole nuns~u "I I ,.r t.,lr I,",:hrII J h:!,! ~e . 'I !; 1a s.. not ::llll ii I'id a, Sir uns-n , 51'15, 'lll llilll · 5'·.1 1 15 5:55.' has eqlL I PIiY g x! I1I nh many ,'. 1 5551brit.. 5u. a5 hes.' e" pa . 5f,,vl gbtu I :! l· ,,.1'",I o 0:r li ·.I·I; I ll. l 15 11I(1 sh ort apneas of Int e l ld bU I ::i t - I:. :.l''.: ..i 1111 1/" · .·1:1 be ll I1II11 cuu x I··is sIIIIP Iltl do thisaltosJ.Lilt ui t.Yba iwi l-dc1a iii sr l 1515 11'': I,, .,,"I'~f it, r·/liltilllllll III( (· CCLI. -1:5' niz " ph I U,, ", c ,dol, u, lld cuu.' . Inchlr I~. de lerTRd Iittt\-1'1 4I.t"1'li Ii IT4I~t' 1)F r t; r, ., iaaks' At 1'C:'"I;\tI t"Igr,tjltr~n~ i a. nnrn tolhi. ",r uti e, nn limn tlro tart i ie the8t t ithadove co tn ere 1,I,'i i,- oir^,.li ca o rrue ill nenii .eruls t onitr it, +,t" ; u1 tne v %III Ica , -crtr~l In then, in a tluuetiul Ml~ll'. I,",, an hit, It, rrltrr Fci~ n geeral .aligonttio In··.l l ii"" tinlr rr.~llrcluolll u cunll.i~s llul In,'o.a in this 'u,1- i :, Ill. beet t! c;·c ,r, wilel do0011 by 11--;;,.II~~:.;~ ~il·:l; : t ~La e d, Intl cir~clars, ,%. I--,%- \t )f r l, & e.-!'aeafdn rrt. a natal in 2 rule ii. i 4· Io. I . uiii he pied, ,art 1--1 a u~iI~ ricIy AIL'C. '(JWa tC. j~I 2:h 9 ('ntip circe. n " I\ 1 i At-, ýtl ",ti I - Z 2 Nhol. Ziunc" ile A- 'tII I liiiii'. tl hed irirelrtlip .Ink 71 Payor s:rIf 4IaDi rliii' a nbit!.ntnisif in stori fr lebj V ~ ~ ~ ~~~C IJOI I 1OSE,44 be Lai. _-31 \'eU-i:W keg F, euIrrlrIr ot",f r ac b Julyl l44 Nenw Loceir I:Ss .11- f'- S hall i ia tho tiirptriion in m:U 44 NeLtv.rt pp I' Ic \et LAI1-ilt) tilg. aiud &90 i~au prjI IG. t) )itEY, 44 Ne l.nreer F.i ' &t.i(; 4.LO. a~ 3- nin cc. 't t'tirtea . Criz.arn arc. A " t I,\1 1i\ ;S.-ile In ir 2 hLncIi utc eg. . in t~rr ua i lt IAYEu CaO. nai 34 74 Payjdtae seletI. Ai Altiwlii. PIAPlE --U rrrame Iardwarn la. 1 pr r, n scorns ;,nd for Salo by my 1 J .I IIlA'h N1t & C, 741 P'tlral at F' L:1; S 1 lý C-b31 Jard+. fl i landing fro EL'Flip.S 1 -aicecu, biul I by mn, In S dr. J· P WVf~n~i Ttil73 danm rl I .1.\\ E iltCUILl':iti ec rsebrt.a f'lPv. 1, tec ampgil tealr. I i iI..He'Hl4 .k J6 "'w rorr~e RýC,ý i- N eraytiqn r I -c l'l 6 dli bi'. ItteC rns, ait the rp 1.r altil v y (4" jhltIEY, .arieiif {gre Lra.J f )< Jt ,0 0 tt id i. rio fat le by TK E 1; p14 0

Aynı gün çıkan diğer gazeteler