3 Temmuz 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

Uuıı-ı--ı-————-—— *T AA * ELERLA a adaf A - Ş 7 Ç ; A T A K OT UA Şehınşah Hz. Dun ıstanbuldan Mufarekat Ettıler. Mecliste lAlmanyada Son Hâdiseler Dola- Hakımler kirunü lavıha:ılyısıle İki Yüz Kişi Tevkif Edildi. müzakere edildi S Si d, DAti x BAD B D aS BE Oi TP y ğ SŞ SADA KK Sa (Ğ Zik . he a Zat B” e! A el

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler