10 Temmuz 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

S*GRARN SSSUUARAET >eARACANAeeaGaree oasenna 90300T >ARANNADA RGNNETrem CUMARTESİDEN. . MAADAİ HERİGÜN ABAHLARI GÇIKRKAR. İ Cu Nüsbası S.geçmis nöshaları 2İkUruştr!! CKD AMT KMT TÜ KA T GA KA _— PZN M AAT e . * e Şah Hz. “Türkiyeye Beşuş Olarak Maarif | MeclisReisimiz Gittim Beşuş Olarak Geldim. Diyor / — Vekilliği — | , at imdürtakailr. nittt — tekik S Hikmat bey istifa etti, Zeynsi- İ ç FN Şehinşah Hazretleri Türkiyeye ait tahassüslerini güzel cümlelerle ilade Iıuyurdu-:- l"lifî'! bay Taki od | seyahati yapmak Üzere şehrimize geleceklerdir. Ankara, ğ Mecli islmiz mühim b bit İar, lleyııımıı İran lnııraklınnda huyı'ık husııu kalıul qorüu Ü azAmiLiley Msarif eclis reisimiz mühim beye irkivedo .a: |V sda istifa etmiş v Saxtülee esna; | Vekületinde- ict $ ve nkera O YA A) Çd Z

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler