18 Temmuz 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

S VJ AVE AOA L Dun 3 Af ee U BAA VEL LA LA A I LA pi e L L S — HnĞA GĞT LAĞAÜ ÖEPEĞNİ ( » SÜSÜ ei Ü6 PK MADT K NĞDT Kuş Adası Açıklarında Dolaşan Bir| -İktısat Yelkenliye Nöbetçilerimiz Ateş Açtı/ tıkinın ti? Bir ingiliz zabiti yaralandı, bir diğeri kayboldu. Hükümetimiz muhafızlarımızın hare- ı.,,mTî.u'ıî'c.". lll Ğ;.İZİ ı | keti tamamen kanuni olmasına rağmen hâdiseden mütevellit teesürümüzü lı_ııdıa YA Kiyal Va pay apkiyor olit ate yestanile İnmilisre kabümetine bıldirdi tozu fabrikasını — ac rk»n[

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler