19 Nisan 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 7

19 Nisan 1935 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYIFA: 7 Türkiye Ziraat Bankası idare - Meclisi Satın Alma Komisyonı Ar : Meclisi asıkoşumnayvanı | Fevkalâde Umumi B DK B n —) aa siyeİr : | Feyeî Uyaîe;':.—;;e Statistik Umum Müdürlüğ |Maarif Vekâ etinden' h Mem ş slar ı r şe i haiz olanlar ekslitme I DAT KT SAYK KAK YO YA ÂAn-ara Memurlar Ş Ş & & S N S & S S S S S & £ Ci Latinden: — iğr aü deanriikiş 6 > f Şirketlindeni: Zi ; ı“s.ı.ı,i)uhlh. _))I( eil z K isyonu ilânları Ck'.t,'î) er artırma eksilitme komisyonund Kiralık bağ

Bu sayıdan diğer sayfalar: