4 Mayıs 1939 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 8

4 Mayıs 1939 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

öpldrd Hitler'in son nutkuna | B. Gafenko | Mecliste bütçe Sovyet töklillehire- cevap vermeğe hazırlanırken Belgrad'a görüşmele > * idi Hudut ve sahiller sıhaf © cevap hazırlanıyor Fon Ribbentrop şarz ol Görüşmelerin 15 mayısta Cenevre'de Roma'ya gidiyor AĞAM 5 neticelenmesi muhtemel görülüyor .Bu seyahatin sebebi, verilecek nutka karşı Rayh'ın alâkasızlığını göstermektir Hükümete verilecek fevkalâde selâhiyetler Beklenen netice BB. Teleki ve (saky Peşte'ye döndüler Müzakereler yavaş ilerliyor. Askeri kararnameler İtalya ve Romanya Tahran'daki şehit tayyarecilerimiz için Sovyetler Birliğinde bayrama ihtifal yapıldı yüz binlerce kişi iştirak etti Polonya'nın itidali

—— Bitaraflık Ee tâdili . için görü: er Alman hükümeli sü 15 mayısta neticelen; ser Şimal devletleriyle di görüşmeler yapacak İngiltere Berlin'e vereceği | ““ “yaylar SN İngiliz - Romen cevabı hazırlam akla m eşgul ve Milletler Cemiyeti | ekonomik müzakeratı vam Kamarasında beyanatta bulunan em belet eke Almanya al e Bir ir çenbe siyaseti takip ettiği - ni bir kere daha reddetmiş ve demiştir anlaşmasının feshinden sonra m . anlaşması yapılacak mı ? “Avrupa zehirleniyor., Bir İsveç mahfiline göre Filistin için yeni teklifleri amme semsammmme nm

Aynı gün çıkan diğer gazeteler