23 Temmuz 1939 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 8

23 Temmuz 1939 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yy Romanya bütünlüğünü ve istiklâlini müdafaa için (Bayramı çarpışmaya hazırdır Maarif Şürasına Milli Şef'ten ve büyüklerden gelen telgraflar (Başı 1 inci sayfada Milli küme şampiyonluğu BA AAAAAAAA ANN (Başı 1 inci sayfada) Demirspor Galatasaray bugün tekrar karşılaşıyor Ankara radyosu 18,30 dân itibaren neşriyat arasında maçın seyrini verecek Maarif Şürası Reisi Si Vekili < Âli Yücel Sayın Bay H. ağ Maarif Şürası Rai Ni arif Vekili B. Kalinesko, 27 mart tarihinde bulunmuştu : Hatay bütün yurda kutlu olsun 'M. Renda Sayın Abdülhalik Renda Büyük Millet Meclisi Reisi ve F.R. ATAY Danzig meselesinde:Almanlar Sulh cephesinin enerjisini zayıflatmağa çalışıyorlar (Başı 1. inci sayfada) Viyana'da Maarif Şürası Reisi Maarif Vekiti Hasan - Âli Yücel Bir nazi düşmanı 8 seneye mahküm el Maarif Vekili Ankara Almanya Danzig'i sulh yoliyle almak istiyor etmektedirler. Bütün Yunanistan bayrama hazırlanıyor Atina, 22 aa, Sulh cephesini zayıflatmağa 4 çalışıyorlar fakat... Wohtat Maarif Şürası Reisi Maarif Vekili İ Hasan - Âli Yücel l Yücel Fransız mahfillerinin kanaati yahudilerinin fedakârlığı mahafil ikici ei Jansı, bugünkü maçın veee bütün memlekette uyandırdığı Journal gazetesine “Maarif Şürası Reisi leşi Vekili - Âli Yücel Soğuk karşılanan beyanat Çinliler'in mukavemeti Döviz kaçakçılığına İtalya'da Polonya ordusunu takdir akşam olarak Berlinde denizaltılarının kudrefi Polonya - İngiliz ekonomik temasları 22 aa. — Sovyet “24 deniz Londra'da Polonya'nın enerjisi

Bu sayıdan diğer sayfalar: