2 Ağustos 1939 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6

2 Ağustos 1939 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5 — ULUS 2-8-1939 BİRR GEZİSİNDEN NOTLAR | Parlâmenlolar arası ticaref konferansı nevarne Bir kaç gün evel Merih çok yakın geçti kuşatmış, ona vermiştir., Merih'in havası zamanı ile dünyamızın Cümhurreisliği filârmonik orkestrasının çalışmaları orkes- âletleriyle tet Düzce'ye umumi bir bakış Önce Kervansaray, sonra Tuzpazarı... Merih hakkında bildiklerimiz nelerdir? ve güzellik yatağı olan yuri köşesi DÜZCE! pi r Düzce ovasını kelimeler! ifade lâzimgelse ta biatin C i # zi SUE atan cali ykicedim Bu Düzceye yağmur, muntazam bir su şirketinin kanmadan, bol bol verdiği Ki nimetlerini sıralamak lâzımgelir. tesisatından boganır yağar... Düzce ovası öyle sy sahiptir tün yerd parçaları üzerinde göre - bilsek memleketin ta kalmiaz- asyonu. olan ana caddede- Merih'in gözü ve takkesi ün! izce mektedir Sl .vresindeki ağaç ser- veti kendini için yalnız e izel

manzara mevzuu değil, ufuk! lardan imi edecek bir yer oleyadığını Merih'te hayat anlattı, Elimd ye buralarda Dn , mevsimin | peyi zaman İp gezeceğim bu gü- mayye: da muntazam | zel kasabanın terinini eme | le şirketinin ar tesisatından Düzce; şimali garbi Anadolu'nun boşanır gibi gökten iner. verimli toprakları, güzel manzar: ile Bolu arasında 48 kil ları ile en büyük kasabalarından bi- metrelik bir şose vardır. Öyle 28- idir. İsmine ait bir hatı: rastla- man oluyor ki bu yoldan güneşi du kat şehrin ihtiyarların- yapmış ve kâybedecek kadar sık ağaçlar içine dan y emmeliyetten, in- vermiştir. | dalıyorsunuz. Altınızdaki vasıat ne | tİZi lek düz » kadar rahatsız olursa olsun yolcu- | ten geldiğini söyledi. Zi Juğunuzun bitmesini istemiyersu. | Evliya Çelebi'nin ZU Budapeşte orta Elçimizin 1 Di bulunduğu yeri . ir m Bek im bee ia Amiral Horti'ye telgrafı makine, riyazi mike gözlü 1 bağları ş, edebiyat ve man: ibi varmı sacası a .a, — Mi bir transit merkezi... Nakliyatın at, laa acar ajansı radan anlamaz bir fenci gibi mesa- hn 2 nn ay yanıyor ye ig Beda a | nan yaylar yapıldığı e rılalı du. de olması, postanın daima buradan yn Düzce'yi daha © zamani mü- him bir merkez yapmış. Şimdi Düz- Telsiz telgraf işaretle - bunların menşei tama - Me - alırlarmış, Düzce'nin o zamanki is- Tedavüle çıkarılan yeni harfli banknotlar Merih'te yol

Aynı gün çıkan diğer gazeteler