24 Ağustos 1939 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2

24 Ağustos 1939 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İLE ULUS 24.8 -1939 , Günün iktisadi meselesi Günün peşinden dâvası Müddeiumumi suçluların cezalandırılmalarını istedi Askeri terfi listesi hazırlandı Milli Müdafaa Vekâleti bu sene kıdemlerini dolduran ve iyi sicil alan Milli Müdafaa mensuplarının terfi listelerini amuştır. Bugünkü durumda iktisadi âmiller Yazan: Asım SÜREYYA İnkişaflar : Muhakemeye cumarfesi devam olunacak fi gören subaylarımıza ve as - Ear ilk tebliğ o - caktır. luna: bir 30 Ağuslos Zafer hazırlıkları ceza evinde kursları Zonguldak'ta tetkikler yapan mebuslarımız Emniyet âmirleri arasında tâyinler esaslı vergiler 13 Ağustos ida tetkik Çaylıoğlu Haşarat öldürm.ye mahsus maddeler edilmiş, bunların di ve e tesbit Muğla'da maden ihratafı

vardır. Bu inkişaf, alman tedbirlere bu zihniyet ve (*) Der totali krög se yaz, yazısı kış sayıldığı için . : bi- Süte, tereyağına dair! yaz geç kalmış bir tedbire benze- teceksiniz ama, ziyanı ek za İstanbulun süt derdine esaslı manımızda in ei mev m çare imei Yuz lim va TUYLGUN simlerin de ne z. değişeceği antılar yapıla n müddet Bir çok yerlerde Yağmurlar başladı n gelen bir t im all, si Güler in de a ilin ilem ği sında laj ei kadar 7 kâfi miktar. ©. iz. gi a Ye GfeNiklere; Hin Hereden fel Nihayet yaylar üzerine talâ edi- aa Zi mii yahut da iski ve en “hiç bal di süt döküldüğüne dair haberler gel. © Ten me sişe başma pek az kâr ediyoruz, £ Yor, Yalnız yemekleri uzun müd- di. ün bu earsiliğ 1, her gün “aç- diye sahiplerinin ve det muhafaza edeceğini İİ Bir yerde de grevci sütçülerin diği mil Dr pantalon rm yi ml ne buyurulur şehre gönderilen süt kaplarına pet- O merini kasan ve nihayet © eye rol tdk mim — Bize dani değil, top Jâ- Iokantacılar, An- Paris'in ışıkları! er yiğitin bir yoğurt yiyişi ol. Ozım! diye bangır bangır bağı > ucuz satmak, duğunu bilirdik. Demek ki her Olar Mim E kim bilir, nel ya sikii EE da de e bira e yol a- Paris'in “Işık şehri,, ismini ta- sütçünün de bir karıştırma tarzı a lerdir. mi şar, diye di aş açisi ge bilirsiniz. Bu iz Fran ikiler ekmeğe sürecek ti geçen akşam gö; şehrine bu ismin verilmesi ya; a hile zken amerikalılar, zen le der e erayağla tılâ ediyori i Bum um şısında Dr. ii tları ie liye ai Hamo döl helme “iş eek iy ötekini yüke Tİ avadan değilmiş. Paris'in bü- umumi binalarının tenvirin: Bp le alm Ucuz bira! iner lena gazeteleri bağırıyor. vi 1939 masrafın bu kadar Vapurlarda buz dolabı! Şeri.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler