July 25, 1947 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6

July 25, 1947 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

25/1/4947 Ankaralılara müjde İNCİ açılıyor Orman MARMARA Pan , Gazinosunda Z Saime Güler Kahin Bircan : Hikmet & ? ? : Pek yakında Pek yakında Kıymetli sanatkâr Ali Duyarlar idaresinde 14 kişilik saz lü di ri cima ve pasa çel Saat 16 dan kadar aile matinası başlar. Çiftlikten dönüş treni 2410 da vardır. Ray ve fravers alınacak Z Kg. lık 1500 metre uzunlukta ray ile buna lüzumla eli ve e ir İravers alınacaktır Satmak yaylar e rını bir mektupla müessesemize bil dirmeleri rica olun Sümerbank amm Çele Sanar Müessesesi Ayaş içmeleri Muntazam otobüs - Olel Her ihtiyacı karşılıyan teşkilâtı ile hazırlanmattadır. Süresi : 1 Haziran - 30 Eylül. küçük hesap üz APARTMAN dairesi sahibi edebilir GİŞELERİMİZE MÜKAC 1. Garanti Bankası Büyükdere'de deniz kenarında güzel manzaralı ve nefis ye- mekleri ile tanınan Dikkat SAYIN ANKARALILARÂ Torpikal ...... Buz dolaplarımız » gelmiştir. BALCILAK TİCARETEYİ Otomobil lâstiği GELDİ ADRES : MEHMET VE CEVAT « Grip İNDİA leme ei tabii ikaz Tevlik Güllüoğlu Ikinel Anafartalar No, 182 — Takvim baslırılacak KIZILAY 10.000 adet duvar yararına Zehirli Yılanlarla Merkez bina- IN DİKKAT NAZARINA 2 Linotip dizme Makinesi satılıktır SATILIKTIR pe Si sarp ar a ae any

gr yi bizm azide ..- ve dünyanın en > iktur. Boru Ma ga v edilebilme in ilen köYE- şeme en erişil- Ye sulh ii Teep Fifniver sol WILLYS-OV No, 394 Beyoğlu Telefon: 49; Telgraf: Türkmotor KLAND Serka rk) ye ni Acer Satılık Kitap alınır 3086 posta Muzaffer Adam Kadın pm 8 ağustos 1947 a 8 eylüle kadar yaz tatili pacak lan müessesemiz üi e kabul e ei 258 heni muhterem müşterilerine arzeyler. SERİ TESLİMAT Cebeci Çiçek Bahçesinde Bu akşam YOSMA Saim Bilge Üçüneü « Hukuk Kiralık ii aranıyor Kiralık apartman Salılık Yolculuk dolayısiyle Satılık ULUS—28 Sai ya No. 9350 San, ayarla, in Sinemasında . e ULUĞ adr amil ire eden z AĞLI 1 SA (Gazetemize gönderilen veya Bı. vakılan her, türlü yakilar, Sie dilsii ie ie İİ İn PE İİ e ii İİK et ei e aaa ve eb si ör mi iie ev sie ön e ei ei Kr yn pa

Aynı gün çıkan diğer gazeteler