19 Eylül 1948 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 7

19 Eylül 1948 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

19/9/1948 Mavi Gişe Milli Piyangonun 15 Eylül çeki. lişinde en büyük ikramiyelerden i olan © Unus 10.000 lirayı minin bildi mü 020 Nolu Fera alan ve is- istemiyen azandırdı. Taşradan sipariş kabul eğilmez BULMACA Eras 1 Seçin O tartıda“ ağırlığı eek imi > Tnk 4 uru soğuk le a & 2 BE nev DİE kar Kisilik Ey in Bir Revi b kaç Kisi —ilay9— İma ti e ei 9 il seir e yapi çeşi hadi eek (Şİ) al eN istekleri GE —1080.E Bola 12 imi artan sesle ie l280 Köni sarkılar — 1400 siber Öle gas laf solar EL) S0 Mi > 5 Ceşitli müzük (EL) 38 Alış vE progr an ge güliz — EŞ rini erler ler Meüller ED 22,918, ecmistn bü De mi arkıl e e e Ryan eğe le em Galleria tezi Le- is: © Kiral Ni serik e Ri ilm ana ünik Haberler — 23.00 Program. 19 eslül 1948 yazar un BOT Zilkader 15 - 10241 1851 mn Alara — Cebeci — Yönisehir — Sebat 18 eylül 1948 fiyatları; a o GE bul'da altın fiyatları ii e Kahve > Dağ v5 m3 ein m3 ron da 5 0 ön Balya çe diya ini vanda 4909-8554 TATBİKAT SAH DRAM BÖLÜMÜ PAYDOS Cevat Fehmi Başkut 4 ekim pazartesi saat 20 Yunuz Öğrencilere 8 ekim çarşamba halk Üniversal pi temsillerinde Hüviyet gösterilmesi Di (7810) pm Dünyaca fanınmış KÜÇÜK TİYATRO MESİ OPERA BÖLÜMÜ FİGARO'nun DÜĞÜNÜ W. A. Mozart Yalnız öğrencilere elen peşşemba mat 20 Ucuz Fiyatlar: DRAM: 4 iel © nel Belke Vesa 0 O 150 1000 Öğreneler 100 5 “5 3m Ucuz halk gere: 200 100 18 750 PERA: Umuma: 350 250 (300 1500 Öğrencilere: 125 5 500 Ucuz halk gecesi: 20 o 180 200 1000 » Haftahik biletler 20 eylil 1948 pazartesi günü saat (9) dan Haparen KÜÇÜK TİYATRO pelerin alar. Vestiyer ve rol tevziatı bi pürasızdı am ilân edi. len r, gecikenler birinel ei 8208 saatleri hassaslığı ile, saat meraklı- Satış yeri: Anafartalar cad- larını en ziyade memnun e- | | desi Çocuk Esirgeme. Kurumu yanındaki polis noktası karşısı len bir markadır. No. 267 4917 Demokrat Parti Genel İdare Kurulundan: sini 208 de İzmir Yuarındı Peri aya iyangosunun. teşkilâtın. talebi defaya skaler kilmesine karar verilmiştir. ian Demokrat ve e görülen 1 Mn ge di ik 1948 tarihinde Ankara'da çi Keyfiyeti özürlerimizle sayın halkımızın ittilâma arzederiz. Maruf İngiliz fal MARCONİ - İNSTRUMENTS * L1D.'in pH METRELER' kimyager ve sanayiciler initeyi ölçmek için. Serum veya titrası Müme 6. ve A. Prevuayans Han - “Tahtakale, Te mi andan Iirmamıza gelmiş bulundı kumu sayın za Gel varki İG) emi zili mete veye bülmeye ln o le Ye en emin vasıtayı brikası teşkil etmektedi iyon için munzam elektrot sistemleri ad. Bütmum. blm yy garantilidir. irkiye miği BAKER Ltd. Posta Kutusu 468, 1: 24330 — İstanbul, Taksitle Balcılar Şapka ve Tuhafiye itle satışma tek! la eni ayak ihya almal Tasarruf Evleri önünde Bahçeli- evlerde Beşevler durağına pek Ya m garı yep, apartmanda ö>d'0 ie dalı daireler aylık ki a raci giyin “13105, özle 4626 12784, 8 20453. güni Büyükdere'de eee Bora Km teşkilâtiyle yi mıştır. Yemekleri, ve temizliği, Siüe Kalk izi : Büyük konforu ee ni ve Si bir daire gpbüiyeli, mobiyesiz ekim başında teslim Kiralar. yeşilin papi İl mali e bey ekleri 8 emvali apar 886-3538 İ En müessir sullamitli İ a he Sağlamlık, Zarafet ve her ev şe lüzumlu olan hakiki boy, ER edilmiş motörile -...ün dünyada ENGLİ SH vi takdir edilmiş olan ! ası sizin Ni emniyetle tercih edeceğiniz yegâne buz dolabıdır. BUZ DOLAPLARINI Tediye hususunda kolaylıklar Anafartalar Caddesinde 146 Numarada VELİ CANDAR ve OĞLU Büyük Tabak ve Çanak Mağazası ında bulabilirsiniz,” HİÇ BİR mile epi e Basur merhemi Her eczanede bulunur. MAN ELE Acele safılık satılıktır. iracaa$; Yardımsevenler is apartmanları 4854 IL. — Mev son yünlü, ipekli roplukl . — Hususi surette dm” “temiz baş — Zevkli desen ve en iyi a (—— UIKÜGİYİMEVİ Lüks Manifatura Mezesi — En iyi kalite, İngiliz Tr tara. atli ir dara le ne mn iş parelel, e Fransız, İngiliz ve İngiliz ipliği pardüsülük,, Mentoluk ku- ayan par: mantolarını kalitede pa ve Si pardüsülük paltoluk ve elbiselik erkek ku. 5186 , ii sayın müşterilerine azzeder, Telefon. > rını en güzel çocuk giyim eşyalarını, BAHATAN ERE$ "ANAFARTALAR CAD, NO. 180 Doğum - kadın hastalıkları . mütehassısı m ve hastalarım hergün 5 Çankırı Belediye Başkanlığından: ip zuhur etmediğinde i on gün temdit edilen 29-130 lira 09 vi eşit bedeli genel e un çi done ii 320048 sa çün saat 15 de belediye encümeninde ihale edileceği duyu Bodurum Kaf helik peşin verilecek. Tel: LA AMA A YAMA Cebeci apık hava Çiçek Sinemasında Bu akşam saat 21,15 te İki ini film birden 1 — Hasret Oynı ini ırettin . malar gerer va inme ağrıları Münir sim Sek S Bağda gül | Başrolde: Sazan Y: Okuyanlar; Suzan Yalar, Aynca: Dünya havadisleri ve düve, KADINI MAMDUT Sümerbank Mi lense: dük Klaperatf sizl Küle Satılık dikiş. Aşağıda adı veya p Ankara Sinemasında â Kk filmler haftası va Olmpiyaarınn Esrarı Rudyard Kipline'in şaheseri 10 ucuz matinesinde 2 film. Kn bi Unlulmaz vir ili 2 — Mestan oğlu Gani Altın peşinde “Türkçe” «Km ic kz imi MESULİYEELİ. at Fabrikası Memur ve İşçileri İs- mila ii Hp EN Ttekilerin (376) Zira teminatları ile birlikte 25 eyl artan günü şaat 14 de Kocporali Müdürlüğüne müracaatları. hergün saat 10 - 12 arasın AT) I m Bütün veya bölmeli, beton ve Ulus civarında olması şart, Se- 14704 Rıza Özkay. Anafartalar No. 56 G. Yazıcıoğlu ERZİSİ Necatibey caddesi No. 5; daire: 5. Danıştay arkasında ESER makinaları 1045 cu Müdürlüğümüzde görü- e ARL iş CUNU ilâtlarından © korur, kem elalem an A | Doğu > yi da Oğenişahir Dunk & o. 22) Yenişehir hu. ne mb doğumevinde al eder. “Tel: 24268 SM iğ Güzel Sanatlar kolleksiyonu Tı e in. e e satılıktır. Tek: 3233 Bentderesi asfaltı © Aktaş'a adı YILDIZ nene Tam 9.15 de sark ay en güzeli en şahe: seri rr e eser (Ani m Defa) Fakir Çocu cukları (Türkçe sözlü ve şarkılı) Ön Yusuf Vehbi - Emine Rızık Salılık arsa ge Dilamen'de satılık bir aran aranıyor m siobüa ın daha yukarıda olunma tersi edilir. Kekliimn Yeni sehir Posta Kutusu 1015 e yapılması, 4861 Şoför Okulu eb E Satılık dükkân dük hane Kiralık daire cak mü Furuzağa sokak (Y. ine müracaat, Telefon: hibin, a Güllük sokak Bir ec in Tali Müracaat: b Bakkal Osman Sanlsayasla. fa ii 0-25 mea teslim 3 odalı sen rası peşin addesi Necatibey İlkokulu ö-| Ana Sn yapı) saz nbul'dan yeni CEBECİ İSTASYONU YANINDA Doğan öriresime ista Genc sanatkâr Mustafa Eroğlu ie Kiralık aranıyor mebi aile için üç odalı kom; möbleli ve bütün konforu haiz kalo: ize aramayla. rumuzuna müracaat, 4897 Kiralık mağaza tartalar Konya sokak Tarko kararin Müracaat: Tarko han, Tel; 18888 4924-3563 "Bizim Tiyatro, yı Tâm kadrosiyle Ben Bez1a7 Kanla (3 Bölü e Varya ete — Düet — Milli oyunlar ve heyecanlı > akrobat gösterileri ek biletler, Ulus Meydam Erler Tuhafiye Mağazasında 1684) 19 dan sonra bı İlk - Ota - Lise Okul Mir Her — ucuz A ee herkes gibi siz de Yenişehir AKAY KİTABEVİ yahçemizde, Tel: 14711. nden temin ediniz. Telefon: 21279. A KN ARAR a A AŞMA Kiralık oda iple, si & li naz Poli teli Gini Koçak apart 64-7 içindekilere müracaat. eği -1 8 ri b e yale in kayıtlar m 5 larda İngilizce “taraça: Saat 16 - 10. Tele- fon: 12459, Samanpazarı Kar- 1 sokak. 4641 Satılık ev ıyabaşında ayda 90 lira geliri odan aoala ikin. “irüeni Tel: (14801) 4011-3556 Ayşe Abla “Çocuk Yuvası etidir. cennet Atatürk Bulvarı Bakanlıklar 208, artı p Ulus Sinemasında İki büyük #ilm 18.90 - 1645 ve 20 de önüllü raman (Türkçe gözlü) yeni kopye Gary Cooper Baz Aiülenâ Du Gesi Mur Gla (onght And Every Night) — Tamaman renki — Rita Hayr PARK Sinemasında SUS Sinemasında Bugün ve Bu gece Türkçe sözlü ve Ki şarkalı Mısır'ın iki büyük artisti ivehap ğa ve Leylâ Mura€

Bu sayıdan diğer sayfalar: