13 Mayıs 1945 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

13 Mayıs 1945 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ei <YAKIT— POLİSTE | —— | Yurdda VABIT: ——— ŞEHİR HABERLERİ Antalya'nın Bir kadın 26 ye- | > Erenköy Lisesi | 90 iraya Lise İdertleri de vardır! rikdeu yarasandı | > dip!oması l yangınının sebebi Ankarada bir genç yakala. Fakat bunların en kısa zamanda | Akkar m sü ora Yar) giderilmesi işi ele Erer rin sahte anın, Bu Vo dağı bilıy yan v e a biri sula ere vi Dünkü duruşmada şahitler dikkale |; eve ei varız m am değer ifadelerde bulundular araman yal erki a. cak burava bir yol saptırır ylarım rakımı 1240, a — ap İne karar verilmistir. Hâdise şu | ,, Lei ir ik bir Yay iel Miş Pmar' e emanet Erenköy kız Yangının . sukmamıs sifa Kadar coktür., — akşamı bir “İs elE 1? hâ müsevi Saban Motor Yangm şu yolda rilmesi lâzım binada van£ m bütün elektrikl, emlağ i gi Belediye fiyatlar üzerinde tetkiklere başladı fiy dair ra por - Bendler yolu | D gazetenin Mesele ve biz ileili Her türlü Ticaret malları için ARDİYE A EE a) Sunu vazmanızı bilhassa *derim... Yan» we Esadi Kumba 4 ©, Belediyenin beş aylık tahsilâtı göre bu nazaran al Zİ Takdirname alan emniyet memurları Muhasebenin bir at Büyük bir enki enka dirlema kel Adliveve ve tür Din van olavı en anla teykifine Durnemıva

Bu sayıdan diğer sayfalar: