22 Ağustos 1940 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1

(Bakanlarda| Parti Grupunda K ye Vekili Dış Macar - Rumen Müzakerederi İHarici Kesiliyor ç ee Öluğka e Hummen Tei SıyasetımızıİzahEttı Gazetesi Macar l eaEr Nr < TeT MA Talepleri İçin Vekilin Beyanatı Umumi (Gütünç) Diyor | — Hoyetçe Tasvip Edildi Bükreş, 21 (ALA.) — Rentor: Te GY E Ü <e ÇU US U GU Gençlikten AF DıErorum Yazan: Ahmet Emin YALMAN Bizim neslin insanları bazan |altı ay icinde yedek subay mek kendi aramızda şöyle dertleşir- |tebinden; bütün yüksek —tah dik:” senelerinde olduğundan fazla «Acaba şu yeni neslir hali ne verim temin ettiler, İşin zahmet- | ği olacak? — Spordan, sinemadan |lisinde deha büyük zevk bulan has Bilgiye, 0- | vazifesini kavrıyan, seven, me

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler