28 Ekim 1941 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 3

28 Ekim 1941 tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YERLEŞEN SON HABERLER | Küllük i Mahkümların sıhhati için hee ceza evleri BORAN “İİ öütün bir âlemdir Buranın her saatinin müşterisi ayrıdır. Üniversitenin mevcut defterini buradaki kahveci Enver tutar meye Ditm rip yacaklı > an talüaklaya mevzu- mii Küllük Bir açıyorlar. Bu ibi müna- an D.N.B ii — sö karaf tırmış, yi a ei cendisile Çörçilir açılacaktır. adamları Bil ihtilâf koptuğu ta i nu ve Avruj asker çıkarmak plânmı akla vi bulmadığı içir bu muhitin Lord Halifaksa vatar haini gözüyle baktığım İleri siir. tür. B. Çörçilin o Avrupaya taraftan Vekâlet ep taraftar olduğunu ve Devlet Ziraat iş slimet yekter. Oy- ie ll ii İngilizlerin Avru- karmasını ap ist ini Bir düzi Cümhuriyet (Başı 1 incide) Stalino mul mary kabule razı olmaları- Bir kısım İnilizler, harbi Neriman HİKMET Fiili mürakabesi (Başı 1 incide) en tehlikeli va- Orel'en Me mim için Libyaden başka e aramak lâzımsa bunu Al mai Rus mukavemetini tama- li ara ti Kafkasya e İri um gelecektir. ŞARKİ” a BALİKÇININ me öm KARISI bir devam ediyor, ve 197 inci 3 motörlü 8 Amerika korsanlara Bu crş m ——— —— Bu akşam SUMER TAKSIM Sinemasında Sinemasında saldıracak (Orijinal Kı ) (Türl K , Tel: sa ” Tek: 40181 ey sine in birden ki lal CTOR Ölmez Şahe: irleşik ii NOTR DANİ KAN i BURU yene ye ör m He Moskeva Bu mevsim için miyomlar nl e e ea getirilen üm, yegâne muazzam film faa e Başroller: 7 AKY ii M i ateşine rağmen Alman CHARLES LAUGHTON - MAUREEN O HARA Pi ir içir ir bir surette e birçel en nefis tahrip edilmiştir. Bun: nra SÖZ A, le Alman kıtaatının İSTANBUL BELEDİYESİ Ye İR TİYATROSU m Stark şunları söylemi yeri ileriye doğru Di ie? Tepebaşı dram kısmınde iklâi Cad, Komedi ik ur ki, ala, e ağlaya ne an ol. Bu akşam saat 20,30 di Bu e oyun yoktur sun Almanya hazır olduğu 2a, HAMLET ö man bize taarruz edecektir,»

Bu sayıdan diğer sayfalar: