28 Ağustos 1952 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 6

28 Ağustos 1952 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 6 a BU 52'MODELLER! ARASINDA MEVCUTTUR 1 VATAN a.e üm ..VE BUNLARDAN HERBİRİ KENDİ SINIFINDA, OTOMOBİL SANAYİNİN EN SON MERHALESİDİR! Artık sizin için de otomobil almak zamanı gelmiştir. Geliniz, görünüz, tecrübe ediniz, fevkalâde satış kolaylıkla öğreniniz... ve Sa! YA ay HEM ip Mİİ EE FORD 52 uzun yıllar süren bir hazırlıktan son- azami Si ra piyasaya arzedilen her tarafı yepyeni bir mo: © üzere imâl edilmiştir. Binlerce lira daha fazla ve- deldir. Motoru son derece kuvvetli, yaylar sen- rebilirsiniz, fakat bundan alâsını alamazsınız. kronize, direksiyon hafif ve rahattır. Bütün çelik FİATI : 11980 liradan itibaren i sağlamlık ve randıman sağlamak Eğ CONSUL 52 İngiliz mamulâtı, yepyeni bir Ford O ta boy arabaların yıldızıdır.Kendiniz için bir modelidir. Yol alışı, kudretli frenleri, yumuşak (araba almak istiyorsanız Consul'den iyisini bu- süspansiyonu, harika motoru ile Consul 52' or. o lamazsınız.FİATI: 6900 liradan itibaren /, NA Kl ? 4 Al > Yİ Ni TAUNUS 52 yepyeni modeli ile ufak araba pi- yasasını alt üst eden bir Alman Ford'udur. Araba almak niyetinde olmasanız dahi bu zarif, kulla- nışlı, iktisadi ve her türlü konforu haiz, ideal bir aile arabası olan yeni Taunus Ford'u muhakkak liradan itibaren görünüz, FAN: 7255 YEDEK PARGA daimi olarak un her tarafında ulâtına Sit bilümum Ford mam 3v gibi yurdumuz 0 min edi lir. en büy il edilebi ü aylıkla te vi büyük kel #bik edilen ücretsiz muayene şergitin öğreniniz gord ©" g 1 Mn merkezimizi*" e çohso

dedir: FOR! pdret” ike göt ilgisine 7 e esasların “gerine İN“ ord geknik © erlerin ii” 3 od. ASYONU adama rını mamulâtı 52' Model bir tenezzühe sahip olunuz! Vk r, Verdiğinize karği Verdiğinize kür MERCURY 52 di mey. o bir ü Karose- ri, motor, tasarruf, konfor, kıymet bakımından © olduktan sonra siz de anlıyacaksınız. Mercury 52 kendi kendinin üstüne çikan rakipsiz FİATI : 14900 liradan itibaren ES Li TPE ANE S. — İ e AN Yi a 5 e > w > pe « ye > haiz' olan bu model, kügüN ZEPHYR 52 6 silindirli bu İngiliz Forduna İn (o lik ve kudretini gilterede «CONSUL'ün AĞABEYSİ» denilmekte- araba fiatına alabileceğiniz en mükemmel (© dir. Büyük arabaların konfor, zerafet sağlam- nezsühtür. FİATI : 7500 liradan İtibaren NL — a AN e an VEDETTE 52 & Fransada imâl edilen arabalar- si sağlam... karoseri takviyeli süspansyon Ve dan hiç birinin erişemediği mükemmeliyet veim- O yaylar senkronize... İçi ferah ve son derece S” kânları haizdir. Motoru kudretli ve sessiz... şasi- tır, FİATI : 9000 liradan itibaren Mamulâtı Satış Yeri : Taksim, Cumhuriyet Cad., Tel.: 82204/5, Telgraf: MOLİM-İstanbul

Aynı gün çıkan diğer gazeteler