13 Haziran 1954 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 10

13 Haziran 1954 tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mevsim başlarken güneşten sakınmak lâzımdır Penelope Lee, zamanımızın en kuvvetli heykel traşlarından biridir, Günde, yince, kafasının yerine gelmediğini, etlerinin ya gözlerinin görmi bettiğini, si İngiliz kadınları pipoya başladılar | | pore rr her bakımdan müsavi olduklüri" n dünyaya kabul ettirmek istiyorlar > k yağı çi bem bis er) m de yanıklar, Eğer fâzla güneste durmik ) li ve izi biraz ateşiniz ge izi ya irkeli sı köy bire bale Til in bed ükinaki föyda dıt, dir. Bi Moninli ölinlirdir. Haşlanmış. #ldj gm olduğu gibi ersandden man saf lâm: irili i pin h rip dürmek müm“) yağı k iğ a ek d iü Bindi — meş tarpükima eh ve | ve cek, Sigeri Eğer farkina varmadin du zan b bile a al A iz er e tuhaf bir TAK diyo E ünl ediy Bu Terine, mlibeten dana Ea E duğu için, elerinde bü yük rahneler İcirii sebep oluyor. Londra'da, her. hangi bir mecit, her hangi bir yer tüttüren, o Bu genç kadın, kei ma ) gibi havana sigara- masını pipoda buluyor, Onun İ- e yi lar en Bu mi GE Oka maoday uymak değildir. Yün inraban eni Vini adele Mi Rec Mani güz li çevirmiştir, Siz bu Ik anda ai yaln ni emi (mayo çok yüzen gn du kalan kimse için dü e Ri gitmeze” aşi Eu kadınların bir kis” aki 4, Amerika Kızıl derili” İni bolik aigara çubuk Em ai Ene naim dibi, u bazısı eni tikrla vi i muzsuydur. Bunlar güneşte EN en cilt ğzerin- Kn et Sinir in e yin evk duyuyor dagli de hif çizgi bırakmaz, Vücudün üst kısmı yek- Eer A 1 De fr şekilde munfarim kararır, l farla düşündüren ii Pipo” “sinden, pi ib me verdiği bi dan k a lerma -koydukları tütünün son “erkeklik grrütündan Mshrüm

e 2 ili Ii olması, Fakat © kalmaktan. “hak olarak tees- pati ve cazibe unsur (osür duyuyorlar, Artık İngiliz Mm erd i her ba u mayolar bir bakımı e de daha rişlidir. Marifetli kadın! genç kızlar iki gişle v miktar yünle “Kendileri rine beğen- de mayo i el İl hafakasından, i rini hizmetçi yimlrinden inna e lerine bırakarak. & kocalarile dakârlik yapıyorlar, birlikte, pipolarının dumanını Bütün in İnel kadınlarının, osavura savura vazifelerine gi bu gidişle, uzun die Kr diyorlar. ca tyaklarile pipo İngiltere kadınlarının verdi" biz kat daha Tayıflamış olarak, # glağle göre hüküm yürüt adeta bir çirkinlik nümünesi se, yakındı, pipo hâline geleceğinden korkulur ime in dünya Mr yor. tabil itiyatlar aral a pa: ir wi deniz Se YAZ basi SİLE) ni Bırtı açık ve kolsuz olan bu yarlık elbise iki çe kumaptan ya pılitiştir. Ön ve arka kısım düz r Hi e ir. Yan tarafları isa emprimedir. Kumaş DEGİŞİK MEZELER SİRKELİ GRAVYER dıktan sonra kurulayıp çok PEYNİRİ kaşın. yala atarak kızartmak lâzım, inde kestikten iğ) LYA NLİ YUMUR bi birkaç elini henüz soğu a saat rika sonra tabağa dondan evvel bir kabın koyup sofraya getirmelidir. İçine döküm ine halka ayonazul KEİ ge halka dil ç eni domates Hafif hardalı bir mez) ve hiyar parçalarını diziniz. yaptıktın ponza ince ince ker), Bir taraftan dü yumurtaları Keriz par yalarnı kor suya kırıp pişirdikten sonra İ* ln ice süzünüz, Patlatmadan on- a getiriniz jelâtinin üzerine diziniz n bir Jelâtin ta" LAHANA ie örtüp biz dol Ai SALATASI Orada bir gün Kırmızı lahana yapraklarını! ması Mir kestikten sonra tuz) © Bu, ceği £. Erissi günü (yıkayıp! kabı biz ei "air edip iş sirke karıştırıp! galtınız. Kalıp halinde çıkan yiy buz dolabından PATATES KIZARTMASINI | sonra sıcak bir yerde veyi İYİ YAPMAK ÇOK GÜÇTÜR| teşe yakın kalmaması ge; ner ler patates| dır. Yoksa erir. çok gir YOĞURTLU âdi ÇİLEĞİ 5 me anca çok ii Ağaç çileğini ya şekerle ka > De iler balinde e emek ytkekik cil olak. aya BİS a Süz md mühim şe taşım şe kri e in v tatesleri bi sün “ m va Üzerini buzlu rt ile &f ayi > Ür ver hazırlamak ve Dik e Tünüz. Bu dadiyi Gi ik Buk iz ktir BU buz imla iie son suyu koyu Si er ndeki un-| ra üzeririe Ju e gider. Sudan çıkar o ilâve edip Di

Aynı gün çıkan diğer gazeteler