13 Haziran 1954 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 8

13 Haziran 1954 tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

GENERAL (İĞ ELECTRİC markasına GVENEBLİRSİNZ "RAVPYO 15 Hazıran 1954 Pazar ARA ANK 138 Anil 730 Günaydın. 00 Sevilen şarkıl 830 M5 Ayarı haberler .. Yazıt Oyun n Bis Bar parklar 230 Faki ir. sar topluluğu erler. mambolar ki 16.58 Açılış ve program. 17.00 Enver Kapelman ve arkadaş Buzdolabı diyarı Amerikâa- da en makbul ve mat edilen arıza dahi yapmadan sedasız « çalıştmkin ir. sessiz ELECTRİC ucuz. a gildir, NERAL wi verdi, iğinizi dar helâl ii tman laik Müracaat ve Sauş Yeri: YATAN e N//NEVROZİ 4 saat ara ile günde 3 adet JE ANİME asowg9 AYD Kisa GENERAL © ELECTRİC buzdolapları ve çamaşır makineleri Umumi Mümessili: KOÇ TiCARET T. A. Şaankara « İstanbul - Eskişehir) | BEYOĞLU ŞUBESİ, İstiklâl Cad..No. 349 - Tel: 45207 ve “GÜN EŞ YAK KARŞI Tükll EDİLMEKTEDİR Kel TATE İİİ İİ GN JİKLE Ana sütünden sonra en besleyici Gidadiır. Alemi Cemil 4520 Nadir Hilkat Çulha, 1345 onan Soranm'dam (et vw ingene Baron» ve UMUMİ ARZU ÜZERİNE | APOLLO SİRKİ Tenzildtlı Halk meni yapıyor i en 24 Hazirin Pazartesi günü Cumartesi ve Pazar > ergün saat 17: Fiyatlar: m ve yusuşt Koltuk" 6, husus! numa” ral 4, eli ev 2. ira, Ayri HERE İmevkfn alah Sy e >. er Atlas ve Marmara Sinemalarıyla sirkte satılır. girdi. zene 2115 dedir. Geceleri her tarafa bol otobüs vardır. e ki dans bp wenteriy, sâc . Verdi “Rigo-! Verdi, o, peer Şobanlar. e) Bea Barak.) üzerine Ron 2015 Blaya gazetesi 2030 Ahmet Çağa 30 Spor haberler. 2145 Gar eserleri vechile Daryal hayatin. ÖKE 2m vee ir var 2240 Dimleyisi isteklri Crürk mu 200 yan, baralar; MA Öne e yazkılar 48 ae aa ği Fab e” Wi Eğil 10,00 Kadın dinleyiciler içim, 045 Şükran Özer. Daktilo ikamız saymanlığında çalışmak “üzere birinci si- m Diz — Talip güni ka Müüinüçine leke ne güze etmeleri 954 günü saat 9. Fahiikmi yaŞAlaEKE Dak: le mabel imtihanında ni alna ları Mzimdi yi Rİ ilenibr ve Vm gre ie durumu üksek 17584) Zeki” Oğuz. 11,15 Müzikli bir hikd; 2015 Hadyo çâzetesi 2030 Bizin içim Geçtik Türk m. ze Kani 120 Tı yasından haber. ie, Açıl. astaral senfonl 1500 Güzin Ergün. a? 1520 Başlıca programların takdimi 1523 Skip Parrel ve Tony Yomta. ine, 194 Raayo mandalı toptuluğu. 1613 Prom konser orkest TEKNİK ÜNİVERSİTE yası, 2015 Açılış ve Türk musiki. konseri (Türk musi-İ 2045 Haftalık programın takdi- 10 P mi,

— iN ai mam Özgür) 2050 Adam: «Kral Olsaydım» W- vertürü. bir gece mü şi Lehar; «Tebessümler diyarın #145 Radyo yurt türküleri koro- Gpecttinden melodiler. Mesin 2115 Jöh, Serauss. «Çingene Ba- 108» operetinden melodiler. 2130 Süppe: elan süvari ver AT Re Bire Rosenka- yalar Opomndan yal 3147 Tenor Rudi Schürleke'den Melodiler, 2200 Program ve kapanış. T.C ZİRAAT BANKASI Beyoğlu Şubesi 250 Liralık Kumbaralı tasarruf hesabı açtıranlara 4 lâmbalı KUMBARALI RADYO vermektedir. izdedir. (1256) t İlânla e MRI 5/Temmuz/954 pazartesi saat 11 de Sa. Ko, — i Bia syonda tür, Tekli e n bir kada Gn eni görü- eyee, ile Çaye rında ayrı ayrı iki ân a3 Sube ni yeni ettirilecektir. ie rr caktır, Keşif bedeli 14 ei e ii girmek iiyeler im bölgesi alacaklar ve ibaledek Tiç gü ie via ereceklerdir. Keşif ve şartname: wi el ei) ri Teklif mektu hi ayni il dar komisyona verilmesi a 1640716507904) ati 412,5 liradır Şartnamesi Ko. da görülü Tekil mekuplrnn ihale saatinden bir saat evveline kada isyona verilmesi (1618 — 7119) 5. İhtiyaç için 600 fon al o ai zarla 5 Penkeni saat 16 da Emi uri As, Sa. Al, Ko, da satın alı çici in 3750 ie sn in evvel. Ankara, EN ve ii ür. Teklif mek yeri ihale e kadar komisyon. Başk.dan Tafsilât için Gişelerimiz suat 9.30 dan 20 ye kadar emrinizd. rm İst. Ly. m key Askeri Trabzon, Rize, Gümüşhane, ak Erzurum, zincan ML 2100 tonluk yiyecel e akacak mz “ zarfla eksiltmeye konmuştu Ton kilometresi tahmin bedeli 64512 lira, çi teminatı 4466. lira- Trabzon As, Saat evveline kazalar den inşa Kap iş Temmuz pazartesi saat 11,30 m rin apıl ira Kapalı zi ton taze ia 17.6.1954 günü saat de Hoşdere Al, Ko: da satın ai alınacaktır. Bedeli 35 200 lira geçici te ir. ir Temmuz in M.MV. 2 No. lu e Al, Ko. As. il Ankarada gösterilecek Yere teslim iyle 6 EE 2 teni malzemesi kapalı zarfla (satn alınacaktır. Muhammen beda ei on dokuz bin dokuz yüz ksan sekiz firadır. Geçiel teminatı 1500 bin ve Ee liradır İhalesi 176 5 1di No, lu Sn. syonunda yapılacaktır ime ta mesi ber gün kamyanla m al Lv. A, ün kısmında rülür. Ta alici belirtiler veiyehttanı Mi sani oyyalina Es e ir we ları teklif m olm a akbu? meemerarle, başkanlığına verm: 7711832) , KAMYON TİPİ 105 MODEL VİNÇLİ. 'P&Hin nezareti altında Avrupa'da imal edi Hızlı gider - 10 ton yükü koleyce kaldırır e halif ve daha sağlam uğunda kol Mİ şiir poli EEE) Kolay; Kamet, anca çolıpr, tdrolik permboriyie ider SREİ edilir Seri çalışır - Altı muhtelif iş tipine kolayca tahvil RARNISCAPEOEN OVERSEAS CORPOR yea lor. Zekâ 100 de 100 Saf Kaçak! | YUGOSLAV MALI (5 iz “/ Kom inai- Bor©), 4 öç Mü Seni 5 aylık Aylık ke değiştirmek vakalmde di Kurüşlük pata pu lu gönderitmesi rice olur İmtiyaz sahibiz SİNAN KORLE Umumi Neşriyat Müdürü: MELİH YENER m glenvul, Müdüre İHSAN dayan rar ve kali Taianar var, .TBAASI 4 108 2 12058 KULL 1 TERM

Aynı gün çıkan diğer gazeteler