19 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7

19 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ği ilimde v 19 Nisan 1935 G. Garbo | Çalınmış / Aşk Filminde AN:K.A, Elhamranın bu sene bütün filimlerini takip Etmekteyim Diyebilirim sinema; Greta-garbo var, yor, içinde genç to baronlar zenginler var zabit- lerivar, Greta: Gatbo sarhoş hi ve çapkın şampanya (kadehi elinde gözleri bulanık salla nırken âşıkları arasına (o karı- şan bir başka erkeğe hita li size baronluk, takdim Diye ki bu hafta ta-Gar <a ta- bo var. İzmirin Şeytan yeni Asir. On birinci kattan bir yıldız kendini atıyor Asfalt üzerinde ezilen zavallı yalva- rıyor: Beni öldürecek kimse yok mu? ork, İZ Nisan, ni sihirli sitesi, Huhi- vud, mat: indedir. En geni em içi ge yıldızlarından ve en muhakkak ümitlerinden biri olan Betti Hamilton, Nev-Yorkta büyük bir otelin on birinci katında ve pire eee intihar a “bir genç kadının ala m Amerikayı yandim. t, aşk , Şşöh Betti in la meş'um ka- mrisi e bunun pek farkın- dad Birk Zi geek genç yıldız sinemanın öncülerinden biriolan B. Fred Lvi ile nişanlı idi. Bu nişan uzun zaman eçenlerde bunu er ali delikanlının ana babası, çocuk- larının bir artistle evlenmesini tiyen reddettiler Ve geçen Pazartesi günü 0 Leyi genç â kadına bunu bildirdi. ürken yacileii mi a li Near yi intihar Sah sabahı, Bettinin oda hizmetçisi yıldızı yatağında can ai Ancak otomobilin son saı- sın! YE gil inilti durdu, Za- yallı ölmi ii astane otomobiline yer- şir onu. diler onu. Boğuk b ir ses- dar, dehşetlidi | deh irmak Sahite 7 Makine adam filmi Yirmi birinci asrı gösteriyor... İşde hayal de hiç Pa Lâle sinemasını ale ie dime semtsiz bulur, oralara zanmağı ihmal ederdim fakat i e adam e minin şayan ai ihmalimi b si iz! raj- am yerinde alanin me etmek isterim. ( Mak m ) filminin. mevzuu vr heyeca irşey e nl bi İ bed mesin, #öisanın, :bi yenin — nakili. olmak ist mem, onu Lâleye gidenler ia vi ri e ai- Tie asri dedirtizek” ine yir- mi birinci asrın orada görün- mesidir. Biz, lerd. radyoyu, sesli filmi, rontkeni on el İz- vadi yok, rn evinden sele dinliyece- ğini o zaman düşünmek O bir harika işareti içki Yine on sene evel se: bile dü li fi- limlere imkân le- si halde buldu. Kırmızı m jestlerini muhabbetle takip edi Evvelki gün yorlardı. Nihayet Hollivuddaki köşkünü bırakı, orka Me ettiği vi biraz utmain oldular. Yolculuğun Ea kadını durgunlaştıracağını umuyorlardı. Çarşamba (akşamı © indiği otelde onu tekrar ziyaret etti- ler. Onu durgun, hemen he- men neş'eli ir Kurtuldu- ğunu ümit ettiler. arel ki yıldızın aşk Pi amansız dertleri Betti olan sinemi para karışıyordu! Zira Hüma çak parlak ından, mem- (Şeyan e bez yara- tan büyül Vaz iz teval devresinden yordu. Sinemanın Bernardı ol a eki ymuş © olan genç ev-York ve Lon- yi ya kalkmıştı, Hasta bakıcısı için a e mi k geli vakit kor karşısı e lik Ee çiğlık e mavi ipek pijama- kanlar Kaldı e içinde ein Bi ir vücut kaldı Moskova gec rildi. Fakat talihin son bir za- Pierre Binal nı ayni isimde- li olacak, zavallı ümüdsiz ki romanından iktibas edilen kız li ölmemiş ve kendi- :e filme alınan bu eser, sej eçmemişti, o Kanla nin 'en ae lerinin ba- Glee ii bili şında gelmektedir. Bu filimde mler Mieskizl Geceleri e Ladam O Kamelyadan sonra | “harp, filminin kahraman yıl- | dızı Anna Bella ile “Sefiler, ve “iki yetime, filimlerini: yüksek san'atkârı Harry Baur “Lübnan melikesi,, filminin pi dızı Kpineliy ile berahar Ger ZER al Aktaş Taği iel sini ü iyo: gördük vi derhal tabii halde de kabule alış ii e sinemasındaki yakında am asama olan ihtimallerin bir bugi Giri Ni ir ay hk eyi şüphe mi, yakin bir n hale olacaktır. Lâle sinemasındaki (Makine adam) filminde büyük bir laburatuvar, burada maki- bir adam liye kar- ında mide, rsak, ciğer, dalak gibi âzâ yerine, motör- küçük ma ler dönüyor ie işliyor. Elel işte lâle sinema: mübhem ve telâşlı kor İni ve heyacall n fennin bu nevi icad- yakında hakikat çıkmış göreceğimizi mek ali Yirminci asrın cağım için larmı: pek Ek mi mo yosu, e ta habar miyle İzmire yakın balin al e işte ae yor. Orayı görenlerin kendi fikir ve Kl rini göre çek dü- zanncd andor ve miti Çigan orkestraları ile Rossi İtalyan örkestrasını Rodesta çiğan şarkıcıları min omusikisini canlandırmı en e — kadar ki iyetla i Moskova geceleri senenin değil belki asrın en müstesna filimlerinden biridir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: